Hdnsboek Bouda N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif, Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hdnsboek Bouda - - - - - - - - - N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005."

Transcriptie

1 Hdnsboek Bouda rmtarprirrr ~t005. f*m*aq*ffm ' ''. Opgericht r4 t rif, Gasgelde '7,;L? '+ -.,* 4 dienst tusechm gom^ en R ~ M, b,;, L,!.:!, 1.. '. ia diete doorvoer voor L$~~EN '& AM- STERDAM. en hisschengeiegen plsatsea - Kantoor en Bergplaatsen te Goitda: N I ~ V-AI;~ E Agmt P. J. K. VAN WERKHOOVEN. L n t y m l Telephwnurirnmct r Agént T~z.DIJKSMANi Int~eomrna~t ~elc~hoona~mmir rqjo. * t 'IC Alle goderen, welke voar korten of &gc. tijd in die bergplaatsen worden opgedagen, ' zijn tegen ùrandschadc versekctd DE DIRECTIE.. S:"&+t#.. ~toorn~m voor plmkrta:hten op W- * 8% -.: lijke vocirwaarden te har , Uitpsve XOCH B -UTTE& Gouda

2 2 k 3 Tapijten en Gordiimtofirn, Linoleum. Looper% Karpetten. Matten ta Behangsel- )k i Q i 4wl +r, 4; i, t 1 9 i Gouwe J B Verhuizingen zoowel binnen als I buiten de stad. Antz6tuclend,!g Firma B. de Jong. ' , GOUDA. 15 /y k

3 VOOR DE GEMEENTE GOUDA GOUDA KCPCLI & KNUTTRI. '905

4 k O A 9 KLEIWEG 9. onze niiam, aedert 80 jrinr!im Iliil LVI ~II~III ~ 1 1 I ii~i ilt~~.lii 111.t I'rit 11 ~ III iv- (-J fabrikanten gunstig hekend, zal, verlrriiiai.ti ïi y, ili11i ir. I ;i,iii!ii n14 imi-iir. :~ra~ilil 31 ontv~~ugst ondervinden. De genchfe Iiiiiiii~~ I-11 F II~I~I I-*I 111 i t ~~iiil~~ 1~111it.vt meer nnar htterdnm of andere stetlr-ii ~iiitii hiiii1ir~ii. iliirit ir IJ "11 II~JIIII niiv tj plnntsen van ons Innd rifnamera heblicri r.11./.y 4iIii.1 1 i\> i,iiiari rililciiii rliii~i~lt~~ koopen. Door dus in 9 KLEI \V Ia:# d I B i13 Irr~vl~r.ir. k IVC:~.~ P( fabrieksprijzen. U) OVERTREKKEN. j: l i lb \l<l~.l~.!< I*~X. Goederen worden voor den prijs, in de Etal~g~ ~lsnotesrd, ook afgegsven. H. MARTINOT & Co.

5 ----p Zalerd. I Hannd. 1 Iloiiil. l i~otcri1.i I O. SJI. I VrQ~lc:: l zn%\~. I it.... I 5,,,,.i,.~ p ~ nru. 1 2 ~imiil. 1 2 I J 5 X. 3 I 2 e s 3 birrri.? \i:t:iii~i. ii..,w,i.,i,,,i 3 >faand. 3 lvi>~ns.] :3?. SS1 '1 \l~mllii,' 3 T)u~id. 3 7xi~u. 3 Iliiisil, :: \ I ~iol~u!,, 1 l l, MAART, APRIL. ) MEI. 1 )UNI. [ JULI. I hvg1ist.i slil1. j i1r:hiibi mciva mii iii i I ~ ii i ivniiin. r l~irrii. 5 i>iiiaii. 3 li. EK.. >i>rii :S iiii~rii I li. s3t.o I l). KM. t Lo~i,. Q Jkinsil. S Vrijdnp S 5I~nnil f \\'tii.ii'; i!% I,:I~ I \ ~i,;~n~,i 5 11 a. s rori., x. I 5 vrudmd i ~ I I I ~ ~. I Truil;lg 6 Jliiaiid. 6 1iI,S\t. 6 lionil.. 6 Z~ttril G lliiisil.! 6 Ilond. 6 Xovii. li W. EK. 6 ~riyjawl C.\lri;iiril.l li i\.sii.i~*. 7 Zatpril. $ Iiiiiad. j lii,lsd. ;\'rijilrgl 7 Xoaii. ; 7 i~ui~iii.~ ; Vrijtl*~ I Al. EK i llonrl. 7 Tntcrtc! 7 iiiiiail. ' 7 ttiiiiil. H %ol;ir. 1l:o~ns. H!!'tieiin. S Xnti.ri1.k R hlnant1.i I:oniE. 1 t3 Ziili,riI. H Jlinsil. R Yrüilng' x Xowii. ' 9 1Vi,ciie,l U Vaijils~ B 3lnnnd. O liunil. Y linntl. 9 liinsil.. 9 Yrbilny 0 % 1;K B \Yni-!ra. I Zn!i-rrl 9 \l:iliiil./ I!;!!rl. 17ntrrd. 1" Ii1n.d. 10 Yt"Uag IU Y riila:. 1: 110 Il.nrna.',li) Z f:li.jlo >Infllid. 1U Iionil. 107ocii. 110 Iiiiisil. 111 \ i~jdn;:lil Kiisi>. 11 Wociis. 117ntcrd. 11 Z~icrd. 11 l)iiind. [l' 1 ~ ~ 1 /l1.. Zrrru..l1 liiriiil. 11 Yrijdn~ 11 Iilpiriiid.'ll \~\'iii.iis.111%iilrril.[ll Jl. 12 1,rinrl. 13 Z Eli. 12 %ozi>. I? 13- $-;U Lh. 13 H~niid:l2 IYociis, li%nleril. l? niiiarl '12I)iiiiil. 'l?% VJI I? Ilinsrl. 13 Ir.??U. 13 >Inai~it, l:$ >,s~ti~. l:{ T>oi~d. l!< Xaf~rdl. 1:4 liitiwl. 13 Ilirkiil. 13 ZC,SLI. 13 TV.VJ1 '13 V. Vil. l:% \lnu11(1.!1~ IVneng, l4 %&teril l.& 1)iiksiI. l 1). EK.-l-k Vrbdar 1.) Y.OXIL l t Wiwns. 14 Trddn!jl $ 3lannd. 14 Iki!itl.!I 1 Zmleril, l l)ir19al, l l Ito~irl, 15 Xowu Wocns. 15 Woriiri. l: Znl~i.il. 1% Jinniiil. I; linnil. l5 Lnt(.rll.!l5 18. \'\l. li Vrijdnp l:) l.; KI)FIIS. 1% Vrüdn~ 16 3i;iand.:16 liond. 18 I)oiiil. Ili Xozt). 16 1)itisd. tri Yriitln~tIA Z V X'uciis. 16 %nirirl. l(i llniini~.116 Iiiiiid, 16 %Irrrl. 17 Iliiwd,!l7 Vrüd~.: 17 Vrüil~~ 17 Ma~rid, 17 W~rne l: Z. 5'31 17 >1n~.11il.~l7 lionil, 17 ZCIKD. 17 1)in~il. '1; i'rüd~g 17 ZOXI>, 18 Woen,ii% z ~ t 1a x M d lx l>insd. Is 11. Vhi. l* Xo~u Er l>i3 :la Vfida$1* ~lun(l.11~ JTinis 18 Ilriiiil l9 X. vrr. l I N l~qtvrd, IN Nuid. ie 7~iau. l9 \V.VIT. l9 Vriidnr l9.\lnnnri. I 19 Wnriis:l'J Z~trril. 19 1)iiisrl.!l91iniii1. 1% %n>n. 19 T i I,K. 20 1)irieil.!?O Ilunrl 20 &o*ii. '20 Wiii:ns. '1) VrUilap ,K. Wo~~is. 31 W'oi.na.l?l VrYiIn-?L Mannd?I li 1.K.iI I 1.X 121 liinail. lil Iinnil. Il liniiil.?? 1n1crd!21 lliii~il li ).r"ilirl"p %onii. >I TVociis?~ Y riiiin~ Q V : S 35 w. 1.K '1 7.~t~rd.~:i lla~nd 3 Iiinil?:i lntrid. 24 P. I,li,?I I2 1.X. I* lliinil. P i Inxii. 3 l liiiiiil.?i Vr"tlng?i Bru, P3 Zon.ir. R5 liiiiad. P5 Vrijdnp P5 #aiind.l.'g U'oena.'?5 Zhiiiird.3: \laaiid. 26 Hmnd. 16 Wucna. Cri 7ntrrtl. 26 Iliiisil.?fl lluntl. '?li Z SJ1 '16 Ti Iiiiisil. S7 Iii~nd. 17 7,oNii. Ij Knriin. $7 Vrijdag 2% W.KS \'ruil~p 3% Maand 2% L). X31. 2s Z SM. 29 I)oml. W Zatertl. 39 1lind. -2R Yrijdn- 29 #rl~s,. $41 Vrüder su Xosi). :i0 iv.33f. %U zalcri< 30 3ianiii. :I1 liti~sil. 31 JInand. :$l lliind. 31 Iiitisd I, I

6 Verjaardagen van het Koninklijke Hnis. In Alii-tl. HEKDREK WLriiiriin \I.II~.BT tciisi:~r, I'rliii tlpr Ntderl:inden, Ilciliip vaii M~iLli~iiliurp'r~~f~~~ ci III, 4:rnistil H. l, do Koiilnpln...., S.fiali ian \t'll.lii:t3ll~.s FRI<.III.:TII~~ hsxh ~F.IS.\~LF.TH MABI I. I'rinr;~~ IIEI. NedrrI:iiidcii, Gf~liliiliii P:ID Prins \l'f'ii.r.~a Aiiiii.i~ii \I.irini- I.I.I,\S KAREI,, PI.~IIP vox WIEII, Da~hfer F:II) IT~~ICII IJrir!+ Fnei>~niii, Oiid Oom var1 Kutiiiinin 'I\'illirlrnliiii 'ilt

7 BEVOLKIWG VAN GOUDA OP 31 DECEIYIBER 1954, Iir iii.rlvl!ih c~doinlclllrrrile IiFl'olliinr Itatlrorp 011 :Fl OP(-emiici' i;rii 1ii.t ii::iiiiirlijb gwlac'lit,..... IS302 I t r l, R. te z;iinrii 333X (11 del? Inop riiii lirl iii;ir 1Wi i~ci.~tiet.i.ile~~il:.,i~~i~i. ile ~clii~orlr r:iri 141 j<iii:.i~iia en 375 iiici*jea..,,. ~I~KII' vi?<iigii~g iii (Ir g(!lj!ccnl~ vi~t? 670 i\imr$oriril wii inttil. Ril? I.!ielij& rii 41% valt lict vinii\i'clijh gi?rh~i.lil.... IIRR --.--p 'Folrial tlii;irentcp~n i.r*r3niinrlvirl: rhirrr-~lerflc v:iii 222 iii;iiinplijkc en 188 vinul\'cliji\o j1~r- WIIPI~. Ir zainen.,.,... b. dnrir VFi'l~'<~k uíl iic aciiicbctitr iari 711 pigrsolien u;ici liet iiiaiiiiciijk rn i%t taii lid c;~iunc~tijl ~(~~3;iclii, la rariieii Xaotliil di: \vetlicrc I~cvollrln:! op 31 Dccrnilic-r l!lot licsícrnd uil l iilig initrii~c!#ijit! PI 19:+fi2 vr~~u~velijlrt~ ili~t!zetetie~i, uiliiiai- tili1 lieiiile eiln gct;il iiiii :$76$ t!í~ronder?wei brgrriiibri nii ~ii;iiii~rri cri l5 vriirlaeii ~ciiiti?;vr%l i11 rla iiiilitni~c geliaiiwrik. Ik! in~l~~liii~ ~l&!r lw\801kln< tbi;biw di* oiiflfi?~t*hcii!i~lkt! go~is~ll~!i~sli~~ r02$11d- ll~tlelt LS iii5 Tolgt : Nerlcidult~cti I.Icrmi.iiiileti.. I5W I C I I O ' i l h 1 r r 1 l c 1.,.. i0 P.iiiii$~li~CtiLiillici~~hr~ti.,. Ilcrriicld Eran~cli~rli.,. 3HI I.iitlicrsrhen... CC I)nop~geiIrictcnulMeiiiioiiieteii... I1 Rertiorrslriiiilcri % HiEriiliulters of A1nv;ivi~che liroei1i:rs.., ~? (;c:refurinecrrlrn Chri~felüli l;e~~lo~~~~ccrilt?~i Riinnisr)Ii-Kalliitlit!Lrn.,,.,, li?; Ouil-ftooiii~r:lirii of vnii ile His~rlio~iprlijk~ Klcirzy ~niiilir:lcn :KiU ~ir2(;enocmilcn., JO 'l'ril grurti dcr genocindc gezlnilt~eileii lic!buorrnrlc.. 2!iu --?n68 In I!ifii zijii 138 hiiwelijkcii jirsloten. Hcl a:iritxl oiicclilc gclioorteti tirilroac 13 Ktexera vrtur ik Tatedc krimer: 233; BOOP dc I'roei'nrlnls S1:itcrr: Si0 en \'oor dcii G~mecritei~intl: talti.

8 Alphabetische Lijst diir Straten en Hofjes, met vermelding der Wijken Rnnnslr:i:it Rcvgcn IJzc~i11iiorri~i;irk (\':in\. r! 1cri11Iit11 I i! Hlaiiaslra;i:it II Klcchsr~kaile... I' lfl~i?keraaiiigel,..... K Ilochriilier~slr;rII..... P IIUClebi~de.. K Hocen O Holerrli I' Hnoiiig:iard~ti:i:il. RH Hosrliwrg ' flolei'iniirkl \ Ili)lh$11~1:11 Hrr~etl~tranl (P. C.)... S N fwockivec. 'I' Riiui7le Ij.. n (,4hl~f~l+~lfl (,tiri'ljr drn RiillslFrg ~~~lly~'il~~~l~lt.... (;liixenbusl.. (;orjti~iserwctlrnd~h. Guuilknde.. Giione, (;va;il FIor~l~~~r~.. I (Ero?iiciid:iiil (;rn?b~cvrg.... I

9 K~rkhollriaii I' ket~lalr:ial. Iilcinrg.. E Klrlw~g~keeg N KJOOFIEI.....?'4 h lui)-l!'i' O Kom~nsleeg... K Korte nwars~triiul?i Koi'lc (;rot-ar~ii~liiiil f Korte SouilgotI4erg. H KorIr Hiiain.... O Korte Tleiirlcivr~g..... D kru~rlaan.... SS kiiiid~~icr~~ter:.,... 0 kui~r~lnet li Miirhl.... Matiilitlri'r Iiuflr... ~ 1 ~! ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 i v r ~ ~ l e c ~ bli tiiiriiirocdrr%iit~:rg. ~~I)T(~IY~v(!~~.... ~lnni'ilrrlie 'l'iciiilcscr itt!nril~c.lic Yerliiiil. ~tiiilt~puorl.... Kaa in... O R~ri?iiiinng......,i It~peiilc.~~r~larrlsuCii.. cti N Ri111115i' viiu (:;ikwec.. li e11 S I1uli:i:tialce~ #

10 Vi%l.... Virclisteca... I tfiimriie k:iilib.. 1 Vl~l,,~~,1~31 l:t;,l... I \'i.uiiivc.~lccg.. \'riiiln.i.vcptc~tuly. \ i ~~l~r<i~\ilt.. Voor Willep.. I ~ O l ~ ~ l ~ ~ i ~ l l ~ ~ I ' i ~ 1 ~ Ir':irkibaiiiiii'hl.. \'el?r5!:\l.,. v~l.ivliïl;il..... Vci'l~rrtiho~l Vril [Eilijli.!ilrl.ir.inv HOFJES.

11 T,iMF,X DER IKGEZETENEK volgens de Wijken gerangschikt " TAMEX ES 1IKHOBPEN WIJK A AMEY rs IIEKOEPEX / 1 NO. i tot 83. Achter en Terzijde de {li H B. Gmoleiii!niY;1 lionjivinii. St. lanskerk. C7 L. M. vali i1~r L:iiir Irulrrrirr,~i. i Sifil Jiiiiskcrh. 88 Elp.-Luntoar 3. Geoil J( Liiur. 2 J. v:iii iler Zii:in xmidrkmerhl. $Ha ll. P H rnii deli Aruid rs- I: W. 1. I1:itinscn rmirl~kiirrbl prrlilsui. li C. J. viiri H;iiii BIeerinaker. No. 49 tot 68. Bolermatkt. 18 P. P. A~ilheiiniq breltlhoimcr. (9 t:. C Ktoni ~siprinrtii ebt gin$ I!!ir I. SI~IPP b~clilirukker. 19a Mevr. A. F: Wiiijater-Prfii'. P. h Verrtien Ii~tiiitn?i~il. 50 K. Pclit EZ, k/m/ir~grno~fl:$!l. s1 J. Knflpriidr:i:ii~r Iroekh~h~. 51 f!, p. 01iti~rc gnicrirriiiil. di C. v,iri ilrr Veldcri kerkkncrhd. y* J, C bijl brin~e[line;kfr. 2:; b. lp nrulii ritrrcb.lnr~!, r>3 d. J. 1:tii Hi~iiiiiirl Iiuisk. rii.!. $6 D. filri~lil k~-r.rl,kn~nriil. Si J. ti ttootl~ li/eef/iiiq~i~aga:bn. 98 H. KIcijacC knrlcr. Jiri 13. 1' J. J:iper niiduririijiei.t~, 480 Sliiíl~~i~~tli~~i~h. :i3 4;. (:. de! VOOP ~O114/~lll~~f 30 J. J. Z~*~alic~'~l~l fiieel.mfike~- 31; l~i#iiiiiunn 6- Co. inonu(iuclrtrcri. WO. 34 tot 48. Waalstraat o. z. F Hahlmnnri. pn Gelir. viin 1l;iercn mnkeliw~ Hil1llln:~ln & rio I~pijI~~taq~~~fjri fllia;~! Vroom cri Urresmaii. 'JII Weil X Pirio kleedin[lintif,!,nz~ii. :<ti I. v:in íìhnlebp koopiiinn 3 W. P tfiiniiielreich i11 rlulonler. 3; J. Kieleira dmgirt. on F J Hiircli tnanufartisrwr. Firma 3. Rrller mrnellrn m li1 J C L. F Hu%h,, ondcrqoedcm kt. I., H. nitwh,, 38 Weil L C. Kiiit v. kim mndcr. 6k 3. viin DanIrtg hz.,, an J. CV. v. d Feest 8rhoeninakw. ik3 Wed J. J. v d. Snnden r. d n0 M J. Sprufji winkeliersfrr. Geert ban ketlialih-w8tuin h.?!. I! A. I). Vccnlii~ drinie$hneilen. 6% H J. Spnns Er Co. in ntnriukt H ~ieiirenliiiiern aicrli en rruid. furturen 63 Corn. Smitr Jr. baiikelbnklrer. G5 F. Stroeve qalonleriett~. Li P. J. (lp Rant?n sclineneii m BB C. it. H Buniziiiner Rm~inirin. lan?ran. 58 í; bi í'eeteixiiriiistrrm m lalrp. 45 A D. van Vreiiiningenfahriknn!. I Weil J. \. Dorst-r Hloklaiiil.

12 Bruk.I. Ko N;\#EN ES REHikEPliX No. 69 tot 83. Stoofsteeg. 70 C. J. trili Darii lioo/illifirl i!! [rilit. Tíift 1%. T Snt>l fl/l/i11 ~li~liiii~fhf. 71 K, vilti 4ef1 I\ew /iit~-l~irr. 72 p. t'crg[~r +!I liof~r (*ti AI/I,V?&I P. ll. Gertl:~rd$ ~)~I/~IIII~T~~IIPCII~, 73 A. Linllior$t Bl~ci.itiirh.~~i~ ;i F. G. Sni!rf~iI:!ij i11 ris?!# i~!:. 73 C. Schti'don bfi~lticr. Ï;il.T I. Ttltl tier florlier! k~lf~~llliilll. ;%J H de (;inof 1ell~r:rfl~i.. 74; A, Roer h.leer118flkrr. L. F ITollitieiP konjiiiion. BR Ho. 106 tot 126 Hoogslraat, nn S. C. raii Hooir boistdriiiib'i.. 1: h %;III~I~uP~~~.I f;ii,iliiiiiin. nnri Wcil. X. Itlctv~!~l-l~rocnei111i1ilI. MOI~ J. \l:~i-hu ~i~~1!~~~111111iz~~e sl~ C. Papc hioptiiaia!fl7 li.l I~c-~~xrh~i~~ip qi111-!x~nir!. No. 84 tot 104. \!'c11 P. Sdirij iv--sii~!wjíill Ri b. t. Kr~lkc~t rc~lnllr~i>&i, r11 grl(l~rsri~c II-~I vr~i SS Gcr. Uonnsrli rlrtnic~vfioc~lcia. nnn H. Kllj:iii bnnkclb UG G. ll. SPliu~11:I;liW Ii~t&itl~~it~F.~W. 110 Firriia (:elw. Iìrinrk.icn brondb. Rï S. I-!. b)i>liih in rfi11ui cn fitrei. \\'tv1 J, Rritk(--tIi~lrbchs. el íqtirre~<~ /tr./iliijlevrr VcJ. F,.l. llinri~'!ls I. PUIZIL Itf>r/~i~(t~liir1h'1~1*, 111,l, l) l%l~llrlihl~l~ ~l~lr~~l! tvir!l'lt*fi. #R n. Ci8 11)~11111 liiilti u[rli.ttti.i~'r. thi (: \ lí~td--l \~III 1.i111l1ur'. R!i J Schulirip cniii.irvi-!)rr k-. \i111 f%jl~izi: t,t~~~~~~/~id.tilr Mej. E. Pm Sr~~~lii~~-Srl\oI~l \:i11 l)~llll~~: honf/l ge Illriib. br1c~ir(irirb0fll t (:t Tl..l. Ihplvr!iiig G. 1'. G1111lii j~i~n~~~lu$t-ii~flktr. III J I:. J 9Rn %I. ilon:i~cli gn~irlsi~tirl. (i. 11. horlt?. $1 d. C. u. 11. Gwrl rncfskcil. J A $1. :i ïvolilclei.klirnie~inii. 93 1'. Gt~te knolinion 115 :i. Ilofi:eiiikijii Rnflliiicillt 93 T. Zii:iI koeli- ci bnniie[lislik~r. 116 J,t. Ví*rtií~(~Ir /ifi~*kl#ii,~kí1t'. Bin E. 5 CII~F. Lïopinnn J. P. vati ilcn Hn~(~h 3i Cal$ koo)iiiiaa. Vevr v.trnlrciiliura-v d. l.aar $i$ M. Vermiral Jr. Iioteliinwlcr J Yiicn-en&?~ ii?inkeller. :i fiiilrchiip tnannfnckir7m. 97 T. <;ri~ilcwaac~a Fr Zonen in e[recten, 970 W. ila 3101 firma 1: Goedewringeri J' í%'~inw. I So. J ~Vouileriiicin kbri~hiii~h 1.iin:cia:ir-Kortrrioevcr. I, I, viiii Iìnrst limwirim~~n. S\. KuYPc;LIzILP~-~~ bolst /RP*~CP Wrrl ;Koopiii:iii-llori~.tri~lcn. K. YIIJIPT ~~todí~triir~ktl-..t. IV l' v. Elli? v, dl. l'ill. kmpl,!. 11~~. S. I!. Ilolt* roniin post cii t(~l. i F, \V. \OIIP f118rii10nl. (:. t GIT! ì'l~!~l 1ii)ffi~Ii liî*houiier. 118 :i. 118!$'d. Heriiiitn rle Groot-Wo Ecuwen in Linrtergoeil~~en. 197 J. vnnder J~glrigawnfalirfki~nl.

13 P Wfik 1 \ \ \\fk:?i EX HCKOEPlrS. o. N \\IE3 tv HEIiOPI'EN. ::I 1.1,. 5i~l1r11iill /wc- PI+!t~ti,?lto~l- 11: 4 11 \!I!lJer,.- ;j6t1 urlikcleii. liza ik i A1~lllf:bgI~~ [Y.. tirt-?..-,. 9 \;d11 Pvditr /~(icden~i~ft(gf~:gn. IIti Srliriih h Looiiiiiririsf~rtu~~n. 1,r.Z. Vil11 Dil htziz PII~J/P,T J. *l Kr~tI~nljh totttjìclirr.,:. l, G SIIIIII~~ Jr tt~un~ftwiuric,-, l i7,\, 9. fiijxitntirii Iio~iiliiinrlel..,l. l). I7í4t~r /~<tr./nyei~~uk(~r I1 J I. Kiiiiicl~~c horlili..... \lei. \l. liriiiitiei~r 1$8 1 E'. k 31cilr- qntail<iiiiri!:g l'li. J. v:in rler Sliik!~drinlei'ii?~. WPII IMI\K~~IIw,~II- - Sandrnui11~. Nn. lz7 tat 162 latkt. l!!l K:III~II)~ l,e~~~ee~~l~-o~~l~;~ I~~[IIIP!)U~P;III. I?': J. 11e \'c11 brii*/~hrriiilclunr. :;q 1. 1.'. kuij~~i'.: iiriililcrrisr. t; \:In i!tv DUIIZV~I O I J ~ e. ~ I ~ I?!+ llrj >k\illnt ~n~i~iis(t!. )l~lf/f~ e7ì rtltlcll'ffjf. I.rO ti..l 31. IIII~R'IEE bpper rn lm \Ver1 h Luik-v. 'irlialb q~f&ti sliilai.. en liii~irl l t l \lrisl~rut~ l,iitng\n~~ ii~l~et(jrl. KI (1. s:iii Tol~gerIoo winkpli~r* II J. Viili \tiiii.itcr it'inkclirr. 8% l\ r11 5. nvlli-%tirt WiJC IIcren eii 13.2 C ViIT\ LPC~~WI!I\ I~tlnket b11kjit-r. brilirl.i. C %;r11 L~tuni'pi,, MPJ 5. i YHII nrtti. 11. P P. \Vijnror nnrici.ic+$:erc.-. No 113 tot 170 Waaistraat w. z l:<:! hllicri Heijli Briridcniernirr~iri:n. IX fl. S. I.ccl~ini~ tní11111farlt~rir1..,i. 4: \'i111 :l~lsl t~inht/icr. l: \. F. C \oltr tri #tqor.cn 1:li I; 1.uyer 11priIkrPvc J I;. J Vrliltiui]arn,?e leil. inr. l:{; D HUUWIT ~/!injiclier. 13: l' 1{11vLtw &offi?hut$ii. :<li.k1111ln bff)tht-lf~/t litier,r~~~i#/itl, 1JG I) lioog~iitinom lirflilun en inutri. Wcil. ilc Tc!.;-l!iipel. 1% A. Hluil-srib%nii~n hof~vlrasilrl. I:1? J. A. Doiilirr sigflrt!nrflhriiirinl. Wrd d Furirr-Fci~iict, i :i711 I I. Hc~eiii hrrnlnoi"l~~rlr'rttdp 13% II. v r?. Vrgt kunfooi.hedicnde.!:la C C Hruijn~I rlrrs~~htiriuta~r, 13 1'. I'rcrenliaom bnrloqctnnker. 1:W l. f4 c S$chbíí ge1111 WtrnI~vz.!:Ha Wril J d. Grnn1rnilor.ilmmnir{rirlurirr ~~IOIII~IP~II~I:~~. l i0 (ielir.!lirplna kleedingiiin!flr~!i t59 iiwr \I. HOO:CIII~~~. i ibii C. D. Jiilius. A iir Kiiadl, íli in:[ 4 v. V~re l i i i f b C. J H ItlspinE ririnkel$er. hrtdidenirriicnreii. l ;.i J. van fler Hurg lt(~~~k,?tbilltkei ;. ~IP Ki10~lt Iinekkoudw. P:. J Ftorhslr:~.vtat~.~-íï~~n~hekw. f60.l J Krom borrleltu en zadea. l i i J. I.. ttood mnnuf~iirrliiricr. tg1 H. J. fl Hnrri; ripolhrker. h. 12'. H Jclli?~?e luil. inf. IGla 1 K de Il;i,if Ieernarff R S. fl. J. l%eli:lilrl Jr. fuh1-ikun6, 163 G. win Dlllcn :n Zonen lakken l :S Hoerlsninn~:irijii,, Trunri~liii" rn t-~rninrcn.

14 I L Wl)k A en R. RO. N ~ M E EX ~ ~tricie~~t. h \O. ~ ~ I I Ktv Y REHOEPLT. p. J. v. v~~~~~~~~~~~~ Ilk,qirr,~nh. lidia Weil. WeltPr-l;iii der l%'olfl. 16aa li. W viin Elilih Thi~ni~ lcrii. i'ectcrf "fiter noloog. TIi 11'. J Peetei-w~nhoridet. EBI J P, FLux rchoennluher. 16M S \;i11 (:ievclil bronfl-en bnnlielb. laj T. Crel,au!I;HR H í: Grriiiiin oiirlei-iu0:ei'. p,.ui,,eiiicri,l'4rc,1 lij!) F, H,,i. M. LULoub (, int 11. %>llb &$ll*t k~íi]>iljf~?~~ IijTri Mej. E C. Krorii rlrr~ii~rhsndii-.!\'cd. vaii lal.1-de \rit. ticj. E Teehens Markt. liig C. P. dr Jorip goud- cli zili cr- 170 MiltIli~~*. riirid. I f;. t,itii{~ tvc~ir roi~rier$c. WIJK I B- NAMEN t5 HERORPCh. \ \ l\lk.\ i.\ Kkttf)El'K\. Ma. 1 lat 13. Dubbelebuurt. Molenwerf I P. Vci'doold kflrnrlelein. 2 D. van 1IenebaI'grn behangcr B Wed. ll K. Iioupltrocli4r~81- man boelihunde! n. Hoogeiilrnoiii romrnis~iuiilinip?n lialir. ntcj J. r. nr. n. (;rilut IEIGphoiri>lc. J. G. IIDOUPI'. h L. Iii+wliop sigoi~ii kiinrlrlflrri. 3 crstv $;tik iiv I3av~~~r!ft I ~ I goud- en c$/rerirbei-reit 6 J. Rietveld grocnlcnhari~lelsar. W. H. Hloiiiiaenilnal, kcckbakkerrh~t. 7 Wcii J W. Frrinchs-v Kluijv~. Dimes Schniied in rnodes A M. Tlmmermiins kajiper. 9 M. C. Gnliry oflieiinaker. ga Wed.C.Re~henlianipKarrewdn. 11 Wed M J. Houvmun llulslliamp muziekh. A. F. W. Ian Srietcn onrlerw. 13 M. M. van Loon ia qasomam. No, I4 tot 22a. Oosthaven lot de 11 1'. II J r,iri Ii'iinAum tviak. 'I4 cil. h A bussc~n--yervooan. 1Cn H. J. I1.1rting re1:iqcr 15 J. H. Givbils brosdbrik2er. 15a P, 9?li~iiw~nliuia ayieichter huffr*cn:aliri~k 16 k 1 ~I~~~cIII~~~ l~oriaye#~okfr t? 1.. ~iii Iii~inLiiin Iian~et'i~~LRci l# '. J ti111 11f-I lltipltlt~ rrn[tiborei$= ]!J 1. I~~I-III~III,VII~~~ II~fiit~lr~~~i ]'+U #,,ex. l\ :I;elK!rlr. \..i. dc Jufiche~ic J \I \oorrieni~ri rei:irict. K h bllllilcnlclil kanloo~bed. 20 1,iliryc til,\rthl~f. 21 Ct Calhdrinti (;uqihule. F. W. J \:in rlrr Hiirctit tiin 1.iehtenher~ hiiiriiiwfter. C. var1 clei Huichi ian Llchl~n- I)eig-llfylius Iiiii~niee~lsrei Ma H. G. J. Evers arts. 9s F. J. M. Keunen bimhrntswer. NO. 23 tot as. Mobnwmrl. %s W. Fetter Jr. ambt. bouwpof

15 H Kutiiii~iii lìoopiiiiin. \%'prl. ll. Hoi lcii~tua-slt'~i. \l. 1.nurni111 ~m~lc~ibfikke~. r*..l Uiitilt?lwee~il pcikhuir kneclil. 34 tot 64. Oosthaven tot de Noodgodsteeg. I, I.f,rlliii~~ 11ij]1ntuhe~,, If 1. Hlh tiieubelhrindrl. i7 Hloiit fialitr;t.i~li~rrhf ' í; \<l11 (;e~lcn, 11 %t. Hci-rbi-i~.: kori~it-t. i4r H J. \l. K;iliel holi rrr tinitketliahk. lî'cil J. Hroibiii:iri-I'illlcrs. \\-1!t1. K:~l)i>l- fii~~in;iti t: 11. l:. lhivkvin ~fv~?enb~t~yer~ll, Wo. t2 tot 90. Oosthaven LOt de Minnebroedersleeg ic t\'. íiorlillcbs mtciic(icinr1eriu. :!u 5ncicte)t,,#In Riliiriic". 73 Erve11 A. vi!i\ \IiL~iw sfuferij,.i. 5ViIl~~rn~r tdk{!ciwfclein. -" lil tvl'cic. G 3. Slt*ciis Xijnen- :{:I.k. r l 'ipiiiij t Ii~riial~r~nrlelri«r. viiii iler I)ori ;ti li'. J ~ t i i i %:irirri ~knfiqrricif. PatilCs Verz[il. Pel 8 R Strocic D:I!~IW ~:III aler lain~ieri. i1 N'PI!. JIIP %I, t;, F..I tri! iiolle-,lill~*, h! XV~~IU~. riia Lecrit. Ilr. I. H Rekker 3iibin~ijrr arl~ i?.l, S, Vi~h ihar SIll(11 1iIc'fr)uflk~~. Weil L.liilIiur~t-\:in flosijduilk. v* G v, v. l. t,, \'r~t!iiik~~. ;:l T. \:NI Eijh ItiviicnOe..i.~rill~l~l~~el l~~~lifill~l~f~!. \l 5. Uil1 KiJk l~~l~t~~?~~~~rc.t. tvt~~i, 11. f;. I\WPGI~G-I~ ni111icr. í;. A. P,4#:lc11. Wc*l,k. Srtiiirievriit F~~II der ii lr 1. í; iic Mnrcc siyrirrii- 1:liit"t-5i.liirutrri.soi.lecr(lrr Ih', I'..l.i. L~vPI~I~? iirlc. $7,A. l' J. ~.IYIWI\ ti~t&tncrmutz il~~li~n;~t~~c~~~iirt~l. ;n J. Ilulrlei' (inr~liili~i~bi;~r. W!J. 11 E. tliir~lenl~cr~ di- i9 P. C. \V. lit!~e~!r, bi~r!~ie~, rcr.11.ir.e at Isr. Ouilc %liiiiiicii cii Vr. IiuH 1 ) ~ Vl. l,l<+t4 de Sct~epper (lir. I. Stt)iIi!l ~rirer[c~tr. klltlfwn Cf111~irk. 53 J. tiust 1) \v, I.l$&f4 de sl!ll~p~~cr ::l,4 'r. li' III~~!III)~I rz ~ ~r~~ifbuki~~!r~ scireikt~~~~!ii~~..," Jl..i i'f!rf!~~b ki~eai1t14-/;i-t* nr. \ t:, l;initi,i ~rb~iliandîqri. No. b6 tot 71. Lange Moodgadsteeg. lhr.,%. %iri I.ls~*n~liJk ~-eriflrgvt~ttt. 3; T, SCIII~II~ ~w!r(ixlt~r...-.i,,t. l;. Sprtkijl ~!)ort<!!~, 3 \l. K. f;(!t+h!iqii, 1iIl 1'. Hl[!lht~h %i~p~rrf~i#t~~ker. tifïit \\'~il. J. l). X:I~I 1)ibii:vi) - 1:Iflm. SI(q t:. c. J. v:i1i <ft,- Doe*. f;. I'riii(*r* f~tbrlkit~it.,l. 11. iiiri iirii I%nsc.!i Ie~rr~tir Ij. /I. S cii I;!(lirii..I \Y Scliuiift.ii (iortsli~arlulaur.

16 t l:lri J..\. viiir I.i,ciiai'ti pollexli Ho. SP tilt 102. Minderbroederrieeg. 1 I $ lvc11. 5.!It~~i~~+~t~rli-k:~p~ijn.!li C. Scli~tili Rtrr*niirtk(~r..! lif1 t;. \'~?rnvnil;~i~l IIC~~I~I/~~.!+:i P. FETIIIPI rrlioc~f~~rffkt~~,. l t. di! K \V; I r~t~llf~r~i~i)':!*~~.!lij,i!:cri11?1 11!~rf;111fifi. 4!.?fl.l SIOtl llollflr sr/l/1fl/ fll!. :j. 97 K, I!~!II IIlJLer,sr/ii/~)ft~r. ll:;l~ IV. dtvi l!t>i:il 0rtti~rtl-R:tw.?l8 J. I~II 11i.1' SIi*~ri ~I~/I;IR~P~~. l lli I). I<;ih IIIII/~*~III~~~.!l!) F, t:. I{:ils ofytarl A/I~I!/I~/;~~II.~/ I Ii;Ii ll. l<liiiii h'ni~lvii*i. Ion ~I~~III~III k (:O- ~ ~II~V~I~I,, EIK h;riiliii~i' 5li11,11! t~~iit~.~(!il~~.ij.,de 101 hl. J Plus Iir7ir!(ii3~irhl~~~~. l.l.i4 ' 1n:tt (1. (i. srllli~llor~l1 fl!/['6lt /f.tv,r\- I lrti 13..l. k. %;II~\\'i~rhliit~v\i~ri i-iiiii- *Cr:. tllij. f,,l.%.rlp 4, ~l~,l,,llt,~l~~/.,l/,, /,/%r1'' ino.103 tot 112 Oosihaven tot de Punt. Zl!l 4: \ I. l i l - ~ ~ l k 4 ~ l rt1,ilffd.\tllll~ltlr I 1WJu C I:. l1 ti ivl~gv! /?~~IJI. No. 120 tot 139. Veerstal. I i 10% 1) tie I%r~iikti ~~III~/;~~II]Iv~I~ Jlw, 11,.\. A. ~I~~JPI' c#//crt; F, L~~JII-I' ~f~ic~;~~h-t~ri~/~~rtt~ r %/nr~l!s/fb/l~tq. 10: t). iioiwr!iil(~l kfl,fib\iw. Idofr J. 1'. 11. \Tf)tl lei~rnoi' Ff. fl S 10n C.l 1icrr.l si~l~ilrlcr~. 191 I;.l. Y. rl 1,iiiilrii Iiiireriii~ecskr. 10uri \Veil. I*.l. l{crlbl-i3riii~. 1?9 J. l lil I crzi~:iii /~rr~!p~!f~ri~ft*r. In7 S. viiti Xutii~~~~~~Itl!)rotsizt, ;I! l?:{ j lp. Gi111i~l x!r~ix~~~f~rlitc~~, rrboi'i:cii cri I«I-:ei1 12:; \\'inri. 11 iiiirli'tiiiili--1i4. ~'I'iiiiitr. L l08 b; 'I' b!v!$ I l ~ V l i i ~lifl~ll. ~ l?.ïft J i~~irlr-i~.it~. /;I~,I~I~I~I ;r! trd!rd/- In9 lïeil. 1' il~ 1l;i:iilI-í:riiiii~wliii,l/lji,~fc.rt 31. (;riiiii~iii~lrii rliirr-ii~~rr~/iril~i~~~~- l?:i/, %!'?j! V:III ljuif!-di.,li~~kc. sl~lrfith~.i~li 12li I ll. \;ITI \lil11 ll*i~l/:t~~ier L% 11ii 1\'(~i1 fii.ii Ili.i.lii:.--Slliil!II/I/><,~, C. f;. li Spr~iiil )i(tk!t~~ixk~!~~t-l~l. 127 J. Y~CII 4 ) ~ l it~i~ii;~*/icr 31. J, tiorii~ilt~i~\ PI. di~cr!cu~~ 123i c,.l. 1' %bil \'~Plt ~~lllf~~~~p/llflll. ~r:i~c~ri~~iiriiiivij 131%.h. 31. L':iiili.iiliiri'l: liiitnici-iiiiii~. >!c]. \-;lik l ;r1>11. 11,ffrtl.ln l?!+ \Vail (; f;. Y tlibiji~i~.liii~ l'ij1~11, l11 )\'I~I A t; ~IU~II%III~-~.;II~)RII- 180 \Y(!il. 1 ;in %l' IJL ~ i~i~i~~~~li~! tici:bcr. I:I~ II'tvl li.,j, Y. ti Iti~i--Fl!~~, J, li, KOIII(,I f111~1~~i1111~1~~r~ :\ 1 i111 \l:b:l Yi!I! k~l/l/ifllfl~t K SlicicF$tr;i /$i/ /f-ciatir I/. R S. lxii kv{*ll. 13. <l L~idt~~~l~~kr~-I~lus J ll. KI~IIIIIIQI ~it~id~~t~~~ftktr. \\'..l. ~ii~!i~~i~iii~~ ~itttler iay:cis. I t i \Y, H:i in iiit2!lii~cr.&ir~~~~r'. i:i:j J. F. Rt*irt ~riiildcr. 1 t $/l b' JVtbiL!/l'Ill. /llilil~(,l1 i11 LlrAl- 1~3ri IYibiI h, 5. uiii Lccunrii- IIIP~~c~~~I~. ~l~~li~rllllt.

17 l:<; 4: l i ~, t i n t ~ ~ ~ ki)/pe!i~!i~c!~nt~d! r r..i. li'. liti!lji) fí~hiko~tl l::.; \l. l. l, VZIII!iij1ti~~ti;Inl8,+iifl hlnlijii U Cri. Irtlriiisrk Iiicrefi~t. l!+ 1, l.#~~~li~l~r~,v!-/1#/lf)t7y* 3:iriiiii í;:ilii'y k Z~riiicri niy~l/i. 1.:- 1 G. l:lll I.t~cu\~t!ll~ltikl~w. t;. C\ Ir. G:III~! ~~r~/rl~~~i~i~ I:;\ l!!'t<!. 14~111~ts--<lc ll(h(lg. 11 3;iiivc' /lfll~liui. i;{!! J. S~~I~~IIIII~II ~ifrlltbo~~. J. J L:~iiiii~r tii~~dnrls. No F40 tot 168. Westhaven tol i:.(l I~oi'loyii Ilnrn~lcerer?inl. het Poaikantoor. J. H ilr Joiig risrb \' fruii. l ill (i..l #'. (l.*ru:l I#O/('Y 5- k!tils. Mcj K C. L, T I!rlili~rionilerui l i l t[. v:!li 11~11 k!rc?pif~kí"/;(~r. I.. I'. Iloo~iciiill[li Sr. li? t;. Jut: klarim:iinkei. J Schirih(!l rl~cfi'bhoilinur \lf,,i. i1 ullcr ~Io/Lv/%P/I il(lc~~,!isha I'urt- i:i, 'I'cle~iiiiilC:ii~lotrr hl. GriIfit>(vl ~~~i~ik~!//#cflic!~~i~~ $1 (1 Iic~~~~it!qfii~i (lirvctttrr. i ;:E J 1~1il?1ii;ii rui/lillf~ipi. l $ b Wtvl. J ~It)r~ii~-l.iii~~t~ No t69 tot l73 Korte Noodgodstaeg. 'P. l lorliis s~tvk~/f~!p~r Itilfl 1'.I. ii ltppthr br~~~rlbctmi~r l$$o C. 5, 11, llorl~ih-~~i~l!r\l U?I ~inrlcrij~~n l i? G. (i. i Kouij I3 ltilii S 1iii~iii:iii-ti IJII\YI~IIIU~I'~II. l +li nr 1:. li. t;. t*. l~cs~llll 14dx 171 1%. I'IIIIs<!~~I~ jtilo~i~it~~~~~ik~ 1 t7 l<, t :..lil~l~t~tlilllr~l~r /fl/lriii~l~ll. 172 \V. fio~!p~rs!~o~~í/~~iii~l tpti rm$r,!$r J. G. v. d. gitar qr~rr~! h' /~~fi~d. 1"~lI~s- l.i!e~v:~llll. 1 inft C..i viiii ile I'iiiir riitcicrii7ij:cr 173 4'. riiii V1ii.i iici~iriií~ii i4!1 6, I.. l3ri~u\v~r i~tltr. flcr 1ì:ln,l. F. 'P. ii'ulll l#iik$i<~!/e~*. wgisli: izn I,, Y:I n I~!IWYV i~~(~oiittoh*tb:. No. l14 tot 204. Westh. totd%gouwe, 151 well. t; 1; Y fl. i'ti11(~-. v. (:I ~I~I~(*IL. 13 P. ltet!~ll ih~ril:i~!~l xrl~i]rf~rr. l:;$íi MGJ..i. \lonrf)i~rgtt. i:;$ 1,VciI. S.,4 Y~IIL ivijh-s~~i~~~uti~f~. 1u:i (;\tllll:lpiili \V. v:iii i'llel *to/rccv~cidl!r D. 1. viia Lerr It. liiit. nrlj. dp.1' inf. 128 I:iriv:k (;(!Ir Ilf!ivh~t~ti t~rm~ílli. l ;%I (;~IIII~+V~IC! I';I pit~~sltt~~fiiltrii~h. t;!$ li, K. i'~!lh~l~~~~i~!. l:i!&r \tr. t;. Y d, I{o*rll rot~rif?q~ e11 ~;!/u~~f~t~~~>rt~~l~~llt~r

18 5TBli s PI1 Ia. o. SAMEN c3 HPKOEPLX. r 6 S Y.\HI!S LX BEHOEPEY ~ R R \$'1'~11. Cuneii1iur~- Gn liry. 101 J. G. Fleur ~~reilikít-rinl 1$2 G. H Piliksen perhler?t.k.l~~sl'l. 19u SteilrliiCfb Mvzickdcbool 1~3 ;i I'nl~k pritx.t/er. C. ~IP liiiiiliig ri~nriw$e 1 s3 K. K Iii~l~lling v. 1.Icliladicheiil..~~~IIO~~~III~~~~~I~. ~Iiii.k. riin Huchove kleartiirtk~i'. 407 \ ~ ~ ü h ~ ~ I!vrv ~ (;enl. ~ l t ~ ~ i ~ t~ufi E. ir. tl!\'er1 plotrrisrbiliki-. l!ir Ilri. S. H. riiii 1.oiiii iiiiiikpr. IR: Dortliiiiil & CO i~irtkrlirrii~ \lihj. J. Hnnyi~iirlijli. e11 ki1~8ie1-s 19!b.t. 'Illiln lihijt~ 4'! ~t*ili~ii/l~~p~ IRR I. van Hi~i*iFl Dortkiriil iifirrii-r.?~iv l:irrtia IMr. (IC!IuniIt ~afinj~ftt~f. FM1 de tlniiiw Ilnoa~iilioiiiii ~~~ihal. 4. <lin K;iiiili-vi~n 11erSli~pn. I!ili \Ir. St. >l. Srhiiii %!n ti?!' Loth!t \vibil. 1%. 1'i~~ii'1111;i11.;-1.~ure1~~~ / f t l f,?ik1 ìrinl f). $1 r!in.l0i1: iijia/;p/. fal Wril. J. C Xcc~rs- VPriiirii. 1'. Slbrliit %, ti~/,p,,~. In! \l'~ii, D. J. 3:iii i'i't~iittiiii~t~~i-.i liail-ir F.;r~~ir,.~,,~~r;~. Pi.Iii~ 312 I-'. i;iti alibi. 41i;i;ift~ii IiniitrnP l!xl f;. F!;I~IESI~ILI~,?ii3lt I1 f;, I;~II \I.~~IIII~~I~~~I~, lrii F..l. riep ci~ii~lliek~~~.?oi J. C. t)orki+ i11 lr~!~tr/; ei6 sifjri VVI~ W'IJK C. 30. S.111l.3 i.:x REBOl:PEZ I Ja. S:~I~EN EX I~KKOP.PLY. No. 1 lot 85. Gouwe o. z 10 13' K. ir. XII~~~IPII ~nuzieko~tfl~rt~*. 1. J f l i,, 11 C. Slii.llrrnclit rrlineiimnli~r. J_ Roert I.itnliiirE,i.iJp~b. I* flr. t:. b! SP~IWS kruii!~~?~i~~r..f. A Pdci.,ii~~c/ct&ii. /ii-~i,i I*( 31 \'illi Ilillllll~ kflol~~ii111 n o t. ~ / ~ ~ ~ ~ n ~, ì i t ~ l:l~tl\~t~dl b ~ ~ ~ ~ í;.~:~ni~~tpt~t~~i. ~, ~ ~ - ( -, ~.k. L;iniiai;i( pl~re~etnt*k ililci' l i St111t 1~~i1tli('/irr~ E Scli;ily niirlerirh~:crt~~~ >lpi. 11 E. I{~I;IIIv Wed. H. Keiiift-Kíiiiiiiiiiii t: 5Yril. t;r:i uwlc$ri l~el~i~n!!~) i[, :I C. J. ii~n \'i~iwn ki~fif!/~t{i~ti J. 'r (~r:ivi~+triji~ 11ehfo1((~1., fve(l 31. J+ E1i~pltirc~r1~~- rftb JOIF i~fiiiirtcr..i D. L (hili srlr~ijnii~ci.kh-i~r, 5 >f J. ii~irtip!i~iir~ii /Iii,e PI$: Hr I). J w!! 1Eciisilt krri~/nni. U.i Dcrck+~ii I~f~ftp$ntf~f. 7 P. H. IOII~PP 70 J. 60ntl:i Jr. opiirhti,r {fl~s(rr3r. A P. Hnrrie~ h&!!il"ilr. U rl c11 V~EI-h. t: I r. 1 1 t f r. i ' l ICîI :i..l \'ei.h~uit~i II~ r.!/tvi~if*~i4t>~. 17 C J. F. SLci~ii~~ri. IR J. (k. l:. k:ii~i~i~iiii~i~~i 111lt~iie!b. l9 If'PiI Kt~pIeiri- v VWI t~a~~lfl/~.!gil ij'vi!. l.. lto~\ -Ni~~l~\v~:~lkil, I 20 í: viiii \'elxc.ii risrhhftiirli~iiiiw.?i,l. G. iiropri~:iii hoofd H. K. si-hnnt. 32 C..l í:ocilcw:iiir~ii 1iriiii~LI~riI.he1'. 33 \ ~ a C, k* I~I~II~v~!III-Y. \\'~Io%.?:u I' d. r:iii iviilieii karirknr~11~1*.

19 DECORATIE EX \i'inderij, V001tWEllPEN VAN KUNST- EN I!.# SMAAK. * * I, SALON-. KAMEK- EN GIZAF- e - N t. rd i, *!Q. i 7~ DF,LOIZA'SIE,COIIBEILLES,JAI~DI- I.. * * NILIIZES,ENZ. 3L. s * =L==7- z -z- =G== ----_-n a 1, I 8 z I i l ; lil =l ;li 1 1 GltAF- EN FEESTKllAXSEN. ----L , 3!4 ' I GIZOOTE VOORREiAD KAMERPLANTEN.!Z% z Y m!z 1 r E is;- AASLEG EN UN131!1.1HOUD,- VAN TUINEN. ql

20 \*Hk C'. r 8 ho WARIE\ I:I l%i'.rí>kt'lry 1 ND \'AllIC\ i:v HEROF.PE:X. 41; Ui. I). Y. Hiaiinrr si!tirlnrib. $3 S. E Ciils h-nn)iirtnii.?;.i. KI~r61i:i liuiiirinrbal. :ií [. I~CI~)IIJ~! ~iif~~~ri~-ii~i~(~ker f8 WoiI. Wcuriii:in-RrlnnJe nndiua ii5rt Oamcs Koiiiirvii. b\rvd. WII d t Ucr~-I~cli~iiji!. ~ 3.5 h. Rr:ihcl h-fiir~brrii;li~luur.?!j,i. 1) G~II 11f!r l'oitl I;uip<~, :;G J. nin Krliiipcii knoliiiinn W. N. [Ir Hiiiiii liutilorirli. :in.i. r I)iiii:i:ii Iiu;iHri: iti~ri1i~:tb 3R11,\. ilcii Hc!rlOg lino}~irrliil..?%f1 ivp4i. vr. ll. [<ijl- Y. 11. ~ l l ~ 1 l l ~ l ~. 31 I'.,l %:l11 ilibi" i'~li!w i3ci~l~v~+. :!h t. Nik. :t2 (;ey.s. 1,:ireI)er +;Ik \Y11r! iv. C ii!ib DiIlon-~-iiq~ :j3 lt. 'I'i.it~~~n t~t!rg k~!~f~f~firb~~(liv~~f~(!. r;i'lilr~i) :j; *l l!" 15. s~\il>lllilt~rill~lll 1111l:;t~k- lil.l. I. 11riitii i11 iiiriiiiifririrarc~t, illll~~i~li~~j:~r ij211 C r:ili Y1ii.l Iiiii~ii~i. :li;.l. J. im:iii Ijiji? Iit icyiii:?i eii Biercri. U:{ c;. J. ~V;I!!~,~I;I;I~ fi~;tiki~io~~f!i~~ Xiit \{'el!. (;I;I(~~-GII~\'i~l~t!tl aid.t r: tic iiliiih. :I{;,i v.l, Kui~wt!!ilit:rg $18.vi!#iircrt. (îi,l..iiii~+#. >i!)<$ I t~rtr:$f~/ìt~~ :+ïti l l, viiib I.f*ti$dtn~! iift(!xknol)rr. ti3 I,. li. Hcïzclrcii Iiiririrlbiili~ri~. sn W. jl. iir.iiiiir kirriliiiiiiri. lili H. ltcrtrlu.~ii, :{!l l C;ii+ linopi~i(iii. $i? h Wii \V;i;ir Itrplirr. >I!.l. \V. Hr:i Lrl rlc.r.~vliki~uio:'i., iilfi i'. H I~<i~Iilili si~(fil~~ti~~rlrlisi~i~i11 1'. HPIE~PI ~.l~'~~rhhnul'/'r.?n J. \V. isi-i-iiw linn/iri~~~it. J, i\'. l%r:~i,~l.ir ~ir{~~r~~ikï~it~i-.i ll. h. vit11 ltiiiit bierlirosirar. 5% la. IJ. I!us~i~l.~i)ti rpritcr 71 \Y. v:iii ilpr S!i.ibii ~/I~?~S/~IIJPI.. isit,i. la. '~i,j~ii7riii:i~i IICI~~I~II~~~~. 72,l V:III (la'r Li4 ~ ~ ~ J ~ / ~ Y / I I ~ ; ~! I o $:I J. I. I.;iiibkiiii.rf ii'iiiliijlirbr.. ;!rt \Veil t. 1 liiiillrr.ii+~li~ii-).;o~-rl~' %:Iii Ib. tiiii ilcr \Vii:il briiiiiq6 lili:. ;:t J. ii[i;ii'ii;i,ii~ I;iifi~iiii~rii. ti n. -, H. 1;irihlirir~l A~ir~lr~~/i~~rrnn'~~,'. c f;i,d. hii~fcf*r i11![~ji,~ii t.11 1~1~1~11, i'ifi \Vcd (: v:iii 'l'liiriiinii-srtilli'i*r.. - 0,a \Yihil 'Vli, Sli:lw-l'i~hhse l%'~tl. *l" -.. I~:\I IIPII l%t~r~-s~l~~i~lf!r J., í:. H Sligl.i.rsi.ki]#)icr 4% \V l:. Iiuijkt!~~ bicrhítrt(irm/. :li J, C4141'r c18 XOI:I, {fll#ri?k t~iii 'r3 J. N:i~il:i i.rni3r/ririiiii?. i~ff11~- fvit li~~fi~~~lt~u~r~,\. W:~riilps II%'~IRP A..C' d. (:~sli~t" fri~irilitiflt. iti,l. J, viiii tii111~1 in ~i,~xu~~tn/ien, V. 5 S~~iir~#:iiiij fi~lii~il~ii~i!. i7 fl. SCINI~<~I\ li~,*lcr. in Kt;hi~:~!lisrk! I.~itl~t~rscl~t! Kwk. O!) X ll. 'l'cirpo iiriolbclic!r!in!%'ei\. ll. J S;iiider+-Mllri~en. siqur~riiniiiii~~l. 51 C. JOIICPI.. :i2 \jr, iirntk~!io~~l. hiiof~frfinì~~z..ycw T!) Y\, t; ilr \!os t~~inll~flil 80 \Sibil.l C S~liI~~~~-l.:ilr~~rr I.. Kdi; rild:ir!iicib I%rlcci{a8ih. R1 hl 1:;i;ir. r~~rllibner. R?!V. 3. \-;i11 (;vthl?l! 83 H. r;iii iicr a-;t:iij x/ia!i~rii~rii. X:Io H. Eiiriilliii ril ~rhn~iiiiiuli~~.

Hdnsboek Bouda - - - - - - - - - N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005.

Hdnsboek Bouda - - - - - - - - - N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005. Hdnsboek Bouda rmtarprirrr ~t005. f*m*aq*ffm ' ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde '7,;L? '+ -.,* 4 dienst tusechm gom^ en R ~ M, b,;, L,!.:!, 1.. '. ia diete doorvoer voor L$~~EN '& AM- STERDAM.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G Ap, Zhiz (D h, Si, Sb) 1 pp 6 i 2016 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i k Ap z. Z i p 5 i ppi p p h kpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fijk ijk p zij fpk k. Z k

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP)

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) l rcfri ri u i cuiciplii cuiciplii p i 12 pril 2016 rcfri rij cuiciprij pl p p iiiif iiiif ir rij prfi () () i i. i. ij z rcfri r r l l ui h h hr r rij (hb )) zi rri (crificr) cuici cuicipliiiiu pliiiiu

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G A, Kc 1 6 i 2016 D i Gi Ii i G. D i ii i i A. O 5, 6 7 i k A z. Z i 5 i i ki, ij 6 i i A z 7 i. O i z fijk ijk zij fk k. Z k A ijijk i bikb. i ijijk f f bk bikb zij. A z i k ij i - b,

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details BS ij Ui i Vi Viz i vi v i Bi 5 à 20 i j i H f A f Af Fij j Viz STRLIJK WO I VOORTHUIZ zf v Hzf i ij W i Viz O Bi Hz i zi i j z Wij z i v i ij vi v v z ij i ij i i i ij ij vi j j Hz - i i i vi z iif v

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied 2014

bestemmingsplan Buitengebied 2014 PEIE EIESUIIE RIKE FUCIEUIIE (ER) bi izo - ii. () i EKEESEIE RIKE viiizo - bvi. (b) pobij ic viiizo - p. (v) vbijci - ic - ic bij vijaizo -. (v) vpp b p - ic - ai vijaizo - obiop. (v) vp p ij FUCIEUIIE

Nadere informatie

Overschie. Langer Thuis. Augustus BCO_MJ_MO_LangerThuisOverschie.indd 1

Overschie. Langer Thuis. Augustus BCO_MJ_MO_LangerThuisOverschie.indd 1 vi L Ti 2017 C_MJ_M_LTivii 1 06-09-17 12:17 C_MJ_M_LTivii 2 06-09-17 12:17 Iii L Ti L Ti v i z zfi zi, zijii, ii, zvz i i zf j i i, vi, ifi D i z v i 2018 i z zfi i Vzf iz v ij; i 2018 i iz v f f L Ti

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer3 mede te deelen,dat bij lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij i1 1 c b e er 1 L bc -1 i PROCUREUR-GENERAAL BJ HET GERECHTSHOF Amsterdam, den...... Z.sen &pk.!&.~.i 192... e,. *r. ' 6?7flfl/.NOOFDBUREAU

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons 2 Bscop ij isd i Vi Vooi is, i d slw, sl d s dld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WO VOORZ lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc wod d woi i di j o Wij i oo is lij oi olop

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

Instore optredens. Autumn Fashion Show Stiletto Run Assen. Schaaksimultaan Iozefina Paulet. vrijdag 27, zaterdag 28 en koopzondag 29 september

Instore optredens. Autumn Fashion Show Stiletto Run Assen. Schaaksimultaan Iozefina Paulet. vrijdag 27, zaterdag 28 en koopzondag 29 september Eii: V l 213 ij 27, z 28 z 29 I W & Pij Ai Aii A Fi Sw Sil R A Sil Izfi Pl Dz ii i Wi Mzi: P V Sl Mw + Ii Sil R A W Sl Aqi H S i! 4 9 13 17 -i- lwi zi ili www..l Kli A i 1897 Vw 13 N l i w z V Sl! Hé jlij

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende l u z kijz H lij ib i lij iijp E b f h l blij u u E zij l b h chik W b il zuli kkijz bui. Vk i bhf l ib. Al l ku k z z pi. Wij ku u i b lli i l k z p pcll bij ku b l upl pl p bfpl, pk, i ui f kuz; fhklijk

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C" = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E "-

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E - J Z '6 2.S. 3 4 in _ z if r 71 VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST OPBAAR.) ' ) _ O a (I) " _8 D LU L izu ' 4= r). _ O3 U) 'j r) sz L I el l. IrD `2. 1) (1 ) u _) (7) ) a3 Z O (I) (1) 2 ()d In he faillissemen

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen Bscop Nij isd i N3 Vi Vooi is, i d sl, sl d s Ndld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WONN N VOORZN lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc od d oi i di j o Wij i oo is lij oi

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

PR 0 VIN CIA L E S TA TEN

PR 0 VIN CIA L E S TA TEN gemeente gouda UI TSLA GEN VERKIEZING PR 0 VIN CIA L E S TA TEN 6 MAART 1991 INHOUDSOPGAVE: -politieke partijen -adressen stembureaux -aantallen stemmen per lijst gemeente totaal -aantallen stemmen per

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia)

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) Pag.l / 10 Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) 'De Mijlpaal' Voorstelling De bomen zijn zeer grote Acacia's en aangeduid met nummer 31,32 en 33 op het plan (zie bijlage). Deze bevinden zich aan

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES NE W! ZUIVER L A N O PERS TRAINING S E G A K C PA BEREIK JOUW SPORTIEVE DOEL BINNEN 3 MAANDEN MET EEN PERSONAL TRAINER! Wi j fv, pirr r f r i hp zij i r ij? Ki vr éé v Zivr Pr Trii Pc S v prfi j ri j priv

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie