Hdnsboek Bouda N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif, Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hdnsboek Bouda - - - - - - - - - N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005."

Transcriptie

1 Hdnsboek Bouda rmtarprirrr ~t005. f*m*aq*ffm ' ''. Opgericht r4 t rif, Gasgelde '7,;L? '+ -.,* 4 dienst tusechm gom^ en R ~ M, b,;, L,!.:!, 1.. '. ia diete doorvoer voor L$~~EN '& AM- STERDAM. en hisschengeiegen plsatsea - Kantoor en Bergplaatsen te Goitda: N I ~ V-AI;~ E Agmt P. J. K. VAN WERKHOOVEN. L n t y m l Telephwnurirnmct r Agént T~z.DIJKSMANi Int~eomrna~t ~elc~hoona~mmir rqjo. * t 'IC Alle goderen, welke voar korten of &gc. tijd in die bergplaatsen worden opgedagen, ' zijn tegen ùrandschadc versekctd DE DIRECTIE.. S:"&+t#.. ~toorn~m voor plmkrta:hten op W- * 8% -.: lijke vocirwaarden te har , Uitpsve XOCH B -UTTE& Gouda

2 2 k 3 Tapijten en Gordiimtofirn, Linoleum. Looper% Karpetten. Matten ta Behangsel- )k i Q i 4wl +r, 4; i, t 1 9 i Gouwe J B Verhuizingen zoowel binnen als I buiten de stad. Antz6tuclend,!g Firma B. de Jong. ' , GOUDA. 15 /y k

3 VOOR DE GEMEENTE GOUDA GOUDA KCPCLI & KNUTTRI. '905

4 k O A 9 KLEIWEG 9. onze niiam, aedert 80 jrinr!im Iliil LVI ~II~III ~ 1 1 I ii~i ilt~~.lii 111.t I'rit 11 ~ III iv- (-J fabrikanten gunstig hekend, zal, verlrriiiai.ti ïi y, ili11i ir. I ;i,iii!ii n14 imi-iir. :~ra~ilil 31 ontv~~ugst ondervinden. De genchfe Iiiiiiii~~ I-11 F II~I~I I-*I 111 i t ~~iiil~~ 1~111it.vt meer nnar htterdnm of andere stetlr-ii ~iiitii hiiii1ir~ii. iliirit ir IJ "11 II~JIIII niiv tj plnntsen van ons Innd rifnamera heblicri r.11./.y 4iIii.1 1 i\> i,iiiari rililciiii rliii~i~lt~~ koopen. Door dus in 9 KLEI \V Ia:# d I B i13 Irr~vl~r.ir. k IVC:~.~ P( fabrieksprijzen. U) OVERTREKKEN. j: l i lb \l<l~.l~.!< I*~X. Goederen worden voor den prijs, in de Etal~g~ ~lsnotesrd, ook afgegsven. H. MARTINOT & Co.

5 ----p Zalerd. I Hannd. 1 Iloiiil. l i~otcri1.i I O. SJI. I VrQ~lc:: l zn%\~. I it.... I 5,,,,.i,.~ p ~ nru. 1 2 ~imiil. 1 2 I J 5 X. 3 I 2 e s 3 birrri.? \i:t:iii~i. ii..,w,i.,i,,,i 3 >faand. 3 lvi>~ns.] :3?. SS1 '1 \l~mllii,' 3 T)u~id. 3 7xi~u. 3 Iliiisil, :: \ I ~iol~u!,, 1 l l, MAART, APRIL. ) MEI. 1 )UNI. [ JULI. I hvg1ist.i slil1. j i1r:hiibi mciva mii iii i I ~ ii i ivniiin. r l~irrii. 5 i>iiiaii. 3 li. EK.. >i>rii :S iiii~rii I li. s3t.o I l). KM. t Lo~i,. Q Jkinsil. S Vrijdnp S 5I~nnil f \\'tii.ii'; i!% I,:I~ I \ ~i,;~n~,i 5 11 a. s rori., x. I 5 vrudmd i ~ I I I ~ ~. I Truil;lg 6 Jliiaiid. 6 1iI,S\t. 6 lionil.. 6 Z~ttril G lliiisil.! 6 Ilond. 6 Xovii. li W. EK. 6 ~riyjawl C.\lri;iiril.l li i\.sii.i~*. 7 Zatpril. $ Iiiiiad. j lii,lsd. ;\'rijilrgl 7 Xoaii. ; 7 i~ui~iii.~ ; Vrijtl*~ I Al. EK i llonrl. 7 Tntcrtc! 7 iiiiiail. ' 7 ttiiiiil. H %ol;ir. 1l:o~ns. H!!'tieiin. S Xnti.ri1.k R hlnant1.i I:oniE. 1 t3 Ziili,riI. H Jlinsil. R Yrüilng' x Xowii. ' 9 1Vi,ciie,l U Vaijils~ B 3lnnnd. O liunil. Y linntl. 9 liinsil.. 9 Yrbilny 0 % 1;K B \Yni-!ra. I Zn!i-rrl 9 \l:iliiil./ I!;!!rl. 17ntrrd. 1" Ii1n.d. 10 Yt"Uag IU Y riila:. 1: 110 Il.nrna.',li) Z f:li.jlo >Infllid. 1U Iionil. 107ocii. 110 Iiiiisil. 111 \ i~jdn;:lil Kiisi>. 11 Wociis. 117ntcrd. 11 Z~icrd. 11 l)iiind. [l' 1 ~ ~ 1 /l1.. Zrrru..l1 liiriiil. 11 Yrijdn~ 11 Iilpiriiid.'ll \~\'iii.iis.111%iilrril.[ll Jl. 12 1,rinrl. 13 Z Eli. 12 %ozi>. I? 13- $-;U Lh. 13 H~niid:l2 IYociis, li%nleril. l? niiiarl '12I)iiiiil. 'l?% VJI I? Ilinsrl. 13 Ir.??U. 13 >Inai~it, l:$ >,s~ti~. l:{ T>oi~d. l!< Xaf~rdl. 1:4 liitiwl. 13 Ilirkiil. 13 ZC,SLI. 13 TV.VJ1 '13 V. Vil. l:% \lnu11(1.!1~ IVneng, l4 %&teril l.& 1)iiksiI. l 1). EK.-l-k Vrbdar 1.) Y.OXIL l t Wiwns. 14 Trddn!jl $ 3lannd. 14 Iki!itl.!I 1 Zmleril, l l)ir19al, l l Ito~irl, 15 Xowu Wocns. 15 Woriiri. l: Znl~i.il. 1% Jinniiil. I; linnil. l5 Lnt(.rll.!l5 18. \'\l. li Vrijdnp l:) l.; KI)FIIS. 1% Vrüdn~ 16 3i;iand.:16 liond. 18 I)oiiil. Ili Xozt). 16 1)itisd. tri Yriitln~tIA Z V X'uciis. 16 %nirirl. l(i llniini~.116 Iiiiiid, 16 %Irrrl. 17 Iliiwd,!l7 Vrüd~.: 17 Vrüil~~ 17 Ma~rid, 17 W~rne l: Z. 5'31 17 >1n~.11il.~l7 lionil, 17 ZCIKD. 17 1)in~il. '1; i'rüd~g 17 ZOXI>, 18 Woen,ii% z ~ t 1a x M d lx l>insd. Is 11. Vhi. l* Xo~u Er l>i3 :la Vfida$1* ~lun(l.11~ JTinis 18 Ilriiiil l9 X. vrr. l I N l~qtvrd, IN Nuid. ie 7~iau. l9 \V.VIT. l9 Vriidnr l9.\lnnnri. I 19 Wnriis:l'J Z~trril. 19 1)iiisrl.!l91iniii1. 1% %n>n. 19 T i I,K. 20 1)irieil.!?O Ilunrl 20 &o*ii. '20 Wiii:ns. '1) VrUilap ,K. Wo~~is. 31 W'oi.na.l?l VrYiIn-?L Mannd?I li 1.K.iI I 1.X 121 liinail. lil Iinnil. Il liniiil.?? 1n1crd!21 lliii~il li ).r"ilirl"p %onii. >I TVociis?~ Y riiiin~ Q V : S 35 w. 1.K '1 7.~t~rd.~:i lla~nd 3 Iiinil?:i lntrid. 24 P. I,li,?I I2 1.X. I* lliinil. P i Inxii. 3 l liiiiiil.?i Vr"tlng?i Bru, P3 Zon.ir. R5 liiiiad. P5 Vrijdnp P5 #aiind.l.'g U'oena.'?5 Zhiiiird.3: \laaiid. 26 Hmnd. 16 Wucna. Cri 7ntrrtl. 26 Iliiisil.?fl lluntl. '?li Z SJ1 '16 Ti Iiiiisil. S7 Iii~nd. 17 7,oNii. Ij Knriin. $7 Vrijdag 2% W.KS \'ruil~p 3% Maand 2% L). X31. 2s Z SM. 29 I)oml. W Zatertl. 39 1lind. -2R Yrijdn- 29 #rl~s,. $41 Vrüder su Xosi). :i0 iv.33f. %U zalcri< 30 3ianiii. :I1 liti~sil. 31 JInand. :$l lliind. 31 Iiitisd I, I

6 Verjaardagen van het Koninklijke Hnis. In Alii-tl. HEKDREK WLriiiriin \I.II~.BT tciisi:~r, I'rliii tlpr Ntderl:inden, Ilciliip vaii M~iLli~iiliurp'r~~f~~~ ci III, 4:rnistil H. l, do Koiilnpln...., S.fiali ian \t'll.lii:t3ll~.s FRI<.III.:TII~~ hsxh ~F.IS.\~LF.TH MABI I. I'rinr;~~ IIEI. NedrrI:iiidcii, Gf~liliiliii P:ID Prins \l'f'ii.r.~a Aiiiii.i~ii \I.irini- I.I.I,\S KAREI,, PI.~IIP vox WIEII, Da~hfer F:II) IT~~ICII IJrir!+ Fnei>~niii, Oiid Oom var1 Kutiiiinin 'I\'illirlrnliiii 'ilt

7 BEVOLKIWG VAN GOUDA OP 31 DECEIYIBER 1954, Iir iii.rlvl!ih c~doinlclllrrrile IiFl'olliinr Itatlrorp 011 :Fl OP(-emiici' i;rii 1ii.t ii::iiiiirlijb gwlac'lit,..... IS302 I t r l, R. te z;iinrii 333X (11 del? Inop riiii lirl iii;ir 1Wi i~ci.~tiet.i.ile~~il:.,i~~i~i. ile ~clii~orlr r:iri 141 j<iii:.i~iia en 375 iiici*jea..,,. ~I~KII' vi?<iigii~g iii (Ir g(!lj!ccnl~ vi~t? 670 i\imr$oriril wii inttil. Ril? I.!ielij& rii 41% valt lict vinii\i'clijh gi?rh~i.lil.... IIRR --.--p 'Folrial tlii;irentcp~n i.r*r3niinrlvirl: rhirrr-~lerflc v:iii 222 iii;iiinplijkc en 188 vinul\'cliji\o j1~r- WIIPI~. Ir zainen.,.,... b. dnrir VFi'l~'<~k uíl iic aciiicbctitr iari 711 pigrsolien u;ici liet iiiaiiiiciijk rn i%t taii lid c;~iunc~tijl ~(~~3;iclii, la rariieii Xaotliil di: \vetlicrc I~cvollrln:! op 31 Dccrnilic-r l!lot licsícrnd uil l iilig initrii~c!#ijit! PI 19:+fi2 vr~~u~velijlrt~ ili~t!zetetie~i, uiliiiai- tili1 lieiiile eiln gct;il iiiii :$76$ t!í~ronder?wei brgrriiibri nii ~ii;iiii~rri cri l5 vriirlaeii ~ciiiti?;vr%l i11 rla iiiilitni~c geliaiiwrik. Ik! in~l~~liii~ ~l&!r lw\801kln< tbi;biw di* oiiflfi?~t*hcii!i~lkt! go~is~ll~!i~sli~~ r02$11d- ll~tlelt LS iii5 Tolgt : Nerlcidult~cti I.Icrmi.iiiileti.. I5W I C I I O ' i l h 1 r r 1 l c 1.,.. i0 P.iiiii$~li~CtiLiillici~~hr~ti.,. Ilcrriicld Eran~cli~rli.,. 3HI I.iitlicrsrhen... CC I)nop~geiIrictcnulMeiiiioiiieteii... I1 Rertiorrslriiiilcri % HiEriiliulters of A1nv;ivi~che liroei1i:rs.., ~? (;c:refurinecrrlrn Chri~felüli l;e~~lo~~~~ccrilt?~i Riinnisr)Ii-Kalliitlit!Lrn.,,.,, li?; Ouil-ftooiii~r:lirii of vnii ile His~rlio~iprlijk~ Klcirzy ~niiilir:lcn :KiU ~ir2(;enocmilcn., JO 'l'ril grurti dcr genocindc gezlnilt~eileii lic!buorrnrlc.. 2!iu --?n68 In I!ifii zijii 138 hiiwelijkcii jirsloten. Hcl a:iritxl oiicclilc gclioorteti tirilroac 13 Ktexera vrtur ik Tatedc krimer: 233; BOOP dc I'roei'nrlnls S1:itcrr: Si0 en \'oor dcii G~mecritei~intl: talti.

8 Alphabetische Lijst diir Straten en Hofjes, met vermelding der Wijken Rnnnslr:i:it Rcvgcn IJzc~i11iiorri~i;irk (\':in\. r! 1cri11Iit11 I i! Hlaiiaslra;i:it II Klcchsr~kaile... I' lfl~i?keraaiiigel,..... K Ilochriilier~slr;rII..... P IIUClebi~de.. K Hocen O Holerrli I' Hnoiiig:iard~ti:i:il. RH Hosrliwrg ' flolei'iniirkl \ Ili)lh$11~1:11 Hrr~etl~tranl (P. C.)... S N fwockivec. 'I' Riiui7le Ij.. n (,4hl~f~l+~lfl (,tiri'ljr drn RiillslFrg ~~~lly~'il~~~l~lt.... (;liixenbusl.. (;orjti~iserwctlrnd~h. Guuilknde.. Giione, (;va;il FIor~l~~~r~.. I (Ero?iiciid:iiil (;rn?b~cvrg.... I

9 K~rkhollriaii I' ket~lalr:ial. Iilcinrg.. E Klrlw~g~keeg N KJOOFIEI.....?'4 h lui)-l!'i' O Kom~nsleeg... K Korte nwars~triiul?i Koi'lc (;rot-ar~ii~liiiil f Korte SouilgotI4erg. H KorIr Hiiain.... O Korte Tleiirlcivr~g..... D kru~rlaan.... SS kiiiid~~icr~~ter:.,... 0 kui~r~lnet li Miirhl.... Matiilitlri'r Iiuflr... ~ 1 ~! ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 i v r ~ ~ l e c ~ bli tiiiriiirocdrr%iit~:rg. ~~I)T(~IY~v(!~~.... ~lnni'ilrrlie 'l'iciiilcscr itt!nril~c.lic Yerliiiil. ~tiiilt~puorl.... Kaa in... O R~ri?iiiinng......,i It~peiilc.~~r~larrlsuCii.. cti N Ri111115i' viiu (:;ikwec.. li e11 S I1uli:i:tialce~ #

10 Vi%l.... Virclisteca... I tfiimriie k:iilib.. 1 Vl~l,,~~,1~31 l:t;,l... I \'i.uiiivc.~lccg.. \'riiiln.i.vcptc~tuly. \ i ~~l~r<i~\ilt.. Voor Willep.. I ~ O l ~ ~ l ~ ~ i ~ l l ~ ~ I ' i ~ 1 ~ Ir':irkibaiiiiii'hl.. \'el?r5!:\l.,. v~l.ivliïl;il..... Vci'l~rrtiho~l Vril [Eilijli.!ilrl.ir.inv HOFJES.

11 T,iMF,X DER IKGEZETENEK volgens de Wijken gerangschikt " TAMEX ES 1IKHOBPEN WIJK A AMEY rs IIEKOEPEX / 1 NO. i tot 83. Achter en Terzijde de {li H B. Gmoleiii!niY;1 lionjivinii. St. lanskerk. C7 L. M. vali i1~r L:iiir Irulrrrirr,~i. i Sifil Jiiiiskcrh. 88 Elp.-Luntoar 3. Geoil J( Liiur. 2 J. v:iii iler Zii:in xmidrkmerhl. $Ha ll. P H rnii deli Aruid rs- I: W. 1. I1:itinscn rmirl~kiirrbl prrlilsui. li C. J. viiri H;iiii BIeerinaker. No. 49 tot 68. Bolermatkt. 18 P. P. A~ilheiiniq breltlhoimcr. (9 t:. C Ktoni ~siprinrtii ebt gin$ I!!ir I. SI~IPP b~clilirukker. 19a Mevr. A. F: Wiiijater-Prfii'. P. h Verrtien Ii~tiiitn?i~il. 50 K. Pclit EZ, k/m/ir~grno~fl:$!l. s1 J. Knflpriidr:i:ii~r Iroekh~h~. 51 f!, p. 01iti~rc gnicrirriiiil. di C. v,iri ilrr Veldcri kerkkncrhd. y* J, C bijl brin~e[line;kfr. 2:; b. lp nrulii ritrrcb.lnr~!, r>3 d. J. 1:tii Hi~iiiiiirl Iiuisk. rii.!. $6 D. filri~lil k~-r.rl,kn~nriil. Si J. ti ttootl~ li/eef/iiiq~i~aga:bn. 98 H. KIcijacC knrlcr. Jiri 13. 1' J. J:iper niiduririijiei.t~, 480 Sliiíl~~i~~tli~~i~h. :i3 4;. (:. de! VOOP ~O114/~lll~~f 30 J. J. Z~*~alic~'~l~l fiieel.mfike~- 31; l~i#iiiiiunn 6- Co. inonu(iuclrtrcri. WO. 34 tot 48. Waalstraat o. z. F Hahlmnnri. pn Gelir. viin 1l;iercn mnkeliw~ Hil1llln:~ln & rio I~pijI~~taq~~~fjri fllia;~! Vroom cri Urresmaii. 'JII Weil X Pirio kleedin[lintif,!,nz~ii. :<ti I. v:in íìhnlebp koopiiinn 3 W. P tfiiniiielreich i11 rlulonler. 3; J. Kieleira dmgirt. on F J Hiircli tnanufartisrwr. Firma 3. Rrller mrnellrn m li1 J C L. F Hu%h,, ondcrqoedcm kt. I., H. nitwh,, 38 Weil L C. Kiiit v. kim mndcr. 6k 3. viin DanIrtg hz.,, an J. CV. v. d Feest 8rhoeninakw. ik3 Wed J. J. v d. Snnden r. d n0 M J. Sprufji winkeliersfrr. Geert ban ketlialih-w8tuin h.?!. I! A. I). Vccnlii~ drinie$hneilen. 6% H J. Spnns Er Co. in ntnriukt H ~ieiirenliiiiern aicrli en rruid. furturen 63 Corn. Smitr Jr. baiikelbnklrer. G5 F. Stroeve qalonleriett~. Li P. J. (lp Rant?n sclineneii m BB C. it. H Buniziiiner Rm~inirin. lan?ran. 58 í; bi í'eeteixiiriiistrrm m lalrp. 45 A D. van Vreiiiningenfahriknn!. I Weil J. \. Dorst-r Hloklaiiil.

12 Bruk.I. Ko N;\#EN ES REHikEPliX No. 69 tot 83. Stoofsteeg. 70 C. J. trili Darii lioo/illifirl i!! [rilit. Tíift 1%. T Snt>l fl/l/i11 ~li~liiii~fhf. 71 K, vilti 4ef1 I\ew /iit~-l~irr. 72 p. t'crg[~r +!I liof~r (*ti AI/I,V?&I P. ll. Gertl:~rd$ ~)~I/~IIII~T~~IIPCII~, 73 A. Linllior$t Bl~ci.itiirh.~~i~ ;i F. G. Sni!rf~iI:!ij i11 ris?!# i~!:. 73 C. Schti'don bfi~lticr. Ï;il.T I. Ttltl tier florlier! k~lf~~llliilll. ;%J H de (;inof 1ell~r:rfl~i.. 74; A, Roer h.leer118flkrr. L. F ITollitieiP konjiiiion. BR Ho. 106 tot 126 Hoogslraat, nn S. C. raii Hooir boistdriiiib'i.. 1: h %;III~I~uP~~~.I f;ii,iliiiiiin. nnri Wcil. X. Itlctv~!~l-l~rocnei111i1ilI. MOI~ J. \l:~i-hu ~i~~1!~~~111111iz~~e sl~ C. Papc hioptiiaia!fl7 li.l I~c-~~xrh~i~~ip qi111-!x~nir!. No. 84 tot 104. \!'c11 P. Sdirij iv--sii~!wjíill Ri b. t. Kr~lkc~t rc~lnllr~i>&i, r11 grl(l~rsri~c II-~I vr~i SS Gcr. Uonnsrli rlrtnic~vfioc~lcia. nnn H. Kllj:iii bnnkclb UG G. ll. SPliu~11:I;liW Ii~t&itl~~it~F.~W. 110 Firriia (:elw. Iìrinrk.icn brondb. Rï S. I-!. b)i>liih in rfi11ui cn fitrei. \\'tv1 J, Rritk(--tIi~lrbchs. el íqtirre~<~ /tr./iliijlevrr VcJ. F,.l. llinri~'!ls I. PUIZIL Itf>r/~i~(t~liir1h'1~1*, 111,l, l) l%l~llrlihl~l~ ~l~lr~~l! tvir!l'lt*fi. #R n. Ci8 11)~11111 liiilti u[rli.ttti.i~'r. thi (: \ lí~td--l \~III 1.i111l1ur'. R!i J Schulirip cniii.irvi-!)rr k-. \i111 f%jl~izi: t,t~~~~~~/~id.tilr Mej. E. Pm Sr~~~lii~~-Srl\oI~l \:i11 l)~llll~~: honf/l ge Illriib. br1c~ir(irirb0fll t (:t Tl..l. Ihplvr!iiig G. 1'. G1111lii j~i~n~~~lu$t-ii~flktr. III J I:. J 9Rn %I. ilon:i~cli gn~irlsi~tirl. (i. 11. horlt?. $1 d. C. u. 11. Gwrl rncfskcil. J A $1. :i ïvolilclei.klirnie~inii. 93 1'. Gt~te knolinion 115 :i. Ilofi:eiiikijii Rnflliiicillt 93 T. Zii:iI koeli- ci bnniie[lislik~r. 116 J,t. Ví*rtií~(~Ir /ifi~*kl#ii,~kí1t'. Bin E. 5 CII~F. Lïopinnn J. P. vati ilcn Hn~(~h 3i Cal$ koo)iiiiaa. Vevr v.trnlrciiliura-v d. l.aar $i$ M. Vermiral Jr. Iioteliinwlcr J Yiicn-en&?~ ii?inkeller. :i fiiilrchiip tnannfnckir7m. 97 T. <;ri~ilcwaac~a Fr Zonen in e[recten, 970 W. ila 3101 firma 1: Goedewringeri J' í%'~inw. I So. J ~Vouileriiicin kbri~hiii~h 1.iin:cia:ir-Kortrrioevcr. I, I, viiii Iìnrst limwirim~~n. S\. KuYPc;LIzILP~-~~ bolst /RP*~CP Wrrl ;Koopiii:iii-llori~.tri~lcn. K. YIIJIPT ~~todí~triir~ktl-..t. IV l' v. Elli? v, dl. l'ill. kmpl,!. 11~~. S. I!. Ilolt* roniin post cii t(~l. i F, \V. \OIIP f118rii10nl. (:. t GIT! ì'l~!~l 1ii)ffi~Ii liî*houiier. 118 :i. 118!$'d. Heriiiitn rle Groot-Wo Ecuwen in Linrtergoeil~~en. 197 J. vnnder J~glrigawnfalirfki~nl.

13 P Wfik 1 \ \ \\fk:?i EX HCKOEPlrS. o. N \\IE3 tv HEIiOPI'EN. ::I 1.1,. 5i~l1r11iill /wc- PI+!t~ti,?lto~l- 11: 4 11 \!I!lJer,.- ;j6t1 urlikcleii. liza ik i A1~lllf:bgI~~ [Y.. tirt-?..-,. 9 \;d11 Pvditr /~(icden~i~ft(gf~:gn. IIti Srliriih h Looiiiiiririsf~rtu~~n. 1,r.Z. Vil11 Dil htziz PII~J/P,T J. *l Kr~tI~nljh totttjìclirr.,:. l, G SIIIIII~~ Jr tt~un~ftwiuric,-, l i7,\, 9. fiijxitntirii Iio~iiliiinrlel..,l. l). I7í4t~r /~<tr./nyei~~uk(~r I1 J I. Kiiiiicl~~c horlili..... \lei. \l. liriiiitiei~r 1$8 1 E'. k 31cilr- qntail<iiiiri!:g l'li. J. v:in rler Sliik!~drinlei'ii?~. WPII IMI\K~~IIw,~II- - Sandrnui11~. Nn. lz7 tat 162 latkt. l!!l K:III~II)~ l,e~~~ee~~l~-o~~l~;~ I~~[IIIP!)U~P;III. I?': J. 11e \'c11 brii*/~hrriiilclunr. :;q 1. 1.'. kuij~~i'.: iiriililcrrisr. t; \:In i!tv DUIIZV~I O I J ~ e. ~ I ~ I?!+ llrj >k\illnt ~n~i~iis(t!. )l~lf/f~ e7ì rtltlcll'ffjf. I.rO ti..l 31. IIII~R'IEE bpper rn lm \Ver1 h Luik-v. 'irlialb q~f&ti sliilai.. en liii~irl l t l \lrisl~rut~ l,iitng\n~~ ii~l~et(jrl. KI (1. s:iii Tol~gerIoo winkpli~r* II J. Viili \tiiii.itcr it'inkclirr. 8% l\ r11 5. nvlli-%tirt WiJC IIcren eii 13.2 C ViIT\ LPC~~WI!I\ I~tlnket b11kjit-r. brilirl.i. C %;r11 L~tuni'pi,, MPJ 5. i YHII nrtti. 11. P P. \Vijnror nnrici.ic+$:erc.-. No 113 tot 170 Waaistraat w. z l:<:! hllicri Heijli Briridcniernirr~iri:n. IX fl. S. I.ccl~ini~ tní11111farlt~rir1..,i. 4: \'i111 :l~lsl t~inht/icr. l: \. F. C \oltr tri #tqor.cn 1:li I; 1.uyer 11priIkrPvc J I;. J Vrliltiui]arn,?e leil. inr. l:{; D HUUWIT ~/!injiclier. 13: l' 1{11vLtw &offi?hut$ii. :<li.k1111ln bff)tht-lf~/t litier,r~~~i#/itl, 1JG I) lioog~iitinom lirflilun en inutri. Wcil. ilc Tc!.;-l!iipel. 1% A. Hluil-srib%nii~n hof~vlrasilrl. I:1? J. A. Doiilirr sigflrt!nrflhriiirinl. Wrd d Furirr-Fci~iict, i :i711 I I. Hc~eiii hrrnlnoi"l~~rlr'rttdp 13% II. v r?. Vrgt kunfooi.hedicnde.!:la C C Hruijn~I rlrrs~~htiriuta~r, 13 1'. I'rcrenliaom bnrloqctnnker. 1:W l. f4 c S$chbíí ge1111 WtrnI~vz.!:Ha Wril J d. Grnn1rnilor.ilmmnir{rirlurirr ~~IOIII~IP~II~I:~~. l i0 (ielir.!lirplna kleedingiiin!flr~!i t59 iiwr \I. HOO:CIII~~~. i ibii C. D. Jiilius. A iir Kiiadl, íli in:[ 4 v. V~re l i i i f b C. J H ItlspinE ririnkel$er. hrtdidenirriicnreii. l ;.i J. van fler Hurg lt(~~~k,?tbilltkei ;. ~IP Ki10~lt Iinekkoudw. P:. J Ftorhslr:~.vtat~.~-íï~~n~hekw. f60.l J Krom borrleltu en zadea. l i i J. I.. ttood mnnuf~iirrliiricr. tg1 H. J. fl Hnrri; ripolhrker. h. 12'. H Jclli?~?e luil. inf. IGla 1 K de Il;i,if Ieernarff R S. fl. J. l%eli:lilrl Jr. fuh1-ikun6, 163 G. win Dlllcn :n Zonen lakken l :S Hoerlsninn~:irijii,, Trunri~liii" rn t-~rninrcn.

14 I L Wl)k A en R. RO. N ~ M E EX ~ ~tricie~~t. h \O. ~ ~ I I Ktv Y REHOEPLT. p. J. v. v~~~~~~~~~~~~ Ilk,qirr,~nh. lidia Weil. WeltPr-l;iii der l%'olfl. 16aa li. W viin Elilih Thi~ni~ lcrii. i'ectcrf "fiter noloog. TIi 11'. J Peetei-w~nhoridet. EBI J P, FLux rchoennluher. 16M S \;i11 (:ievclil bronfl-en bnnlielb. laj T. Crel,au!I;HR H í: Grriiiiin oiirlei-iu0:ei'. p,.ui,,eiiicri,l'4rc,1 lij!) F, H,,i. M. LULoub (, int 11. %>llb &$ll*t k~íi]>iljf~?~~ IijTri Mej. E C. Krorii rlrr~ii~rhsndii-.!\'cd. vaii lal.1-de \rit. ticj. E Teehens Markt. liig C. P. dr Jorip goud- cli zili cr- 170 MiltIli~~*. riirid. I f;. t,itii{~ tvc~ir roi~rier$c. WIJK I B- NAMEN t5 HERORPCh. \ \ l\lk.\ i.\ Kkttf)El'K\. Ma. 1 lat 13. Dubbelebuurt. Molenwerf I P. Vci'doold kflrnrlelein. 2 D. van 1IenebaI'grn behangcr B Wed. ll K. Iioupltrocli4r~81- man boelihunde! n. Hoogeiilrnoiii romrnis~iuiilinip?n lialir. ntcj J. r. nr. n. (;rilut IEIGphoiri>lc. J. G. IIDOUPI'. h L. Iii+wliop sigoi~ii kiinrlrlflrri. 3 crstv $;tik iiv I3av~~~r!ft I ~ I goud- en c$/rerirbei-reit 6 J. Rietveld grocnlcnhari~lelsar. W. H. Hloiiiiaenilnal, kcckbakkerrh~t. 7 Wcii J W. Frrinchs-v Kluijv~. Dimes Schniied in rnodes A M. Tlmmermiins kajiper. 9 M. C. Gnliry oflieiinaker. ga Wed.C.Re~henlianipKarrewdn. 11 Wed M J. Houvmun llulslliamp muziekh. A. F. W. Ian Srietcn onrlerw. 13 M. M. van Loon ia qasomam. No, I4 tot 22a. Oosthaven lot de 11 1'. II J r,iri Ii'iinAum tviak. 'I4 cil. h A bussc~n--yervooan. 1Cn H. J. I1.1rting re1:iqcr 15 J. H. Givbils brosdbrik2er. 15a P, 9?li~iiw~nliuia ayieichter huffr*cn:aliri~k 16 k 1 ~I~~~cIII~~~ l~oriaye#~okfr t? 1.. ~iii Iii~inLiiin Iian~et'i~~LRci l# '. J ti111 11f-I lltipltlt~ rrn[tiborei$= ]!J 1. I~~I-III~III,VII~~~ II~fiit~lr~~~i ]'+U #,,ex. l\ :I;elK!rlr. \..i. dc Jufiche~ic J \I \oorrieni~ri rei:irict. K h bllllilcnlclil kanloo~bed. 20 1,iliryc til,\rthl~f. 21 Ct Calhdrinti (;uqihule. F. W. J \:in rlrr Hiirctit tiin 1.iehtenher~ hiiiriiiwfter. C. var1 clei Huichi ian Llchl~n- I)eig-llfylius Iiiii~niee~lsrei Ma H. G. J. Evers arts. 9s F. J. M. Keunen bimhrntswer. NO. 23 tot as. Mobnwmrl. %s W. Fetter Jr. ambt. bouwpof

15 H Kutiiii~iii lìoopiiiiin. \%'prl. ll. Hoi lcii~tua-slt'~i. \l. 1.nurni111 ~m~lc~ibfikke~. r*..l Uiitilt?lwee~il pcikhuir kneclil. 34 tot 64. Oosthaven tot de Noodgodsteeg. I, I.f,rlliii~~ 11ij]1ntuhe~,, If 1. Hlh tiieubelhrindrl. i7 Hloiit fialitr;t.i~li~rrhf ' í; \<l11 (;e~lcn, 11 %t. Hci-rbi-i~.: kori~it-t. i4r H J. \l. K;iliel holi rrr tinitketliahk. lî'cil J. Hroibiii:iri-I'illlcrs. \\-1!t1. K:~l)i>l- fii~~in;iti t: 11. l:. lhivkvin ~fv~?enb~t~yer~ll, Wo. t2 tot 90. Oosthaven LOt de Minnebroedersleeg ic t\'. íiorlillcbs mtciic(icinr1eriu. :!u 5ncicte)t,,#In Riliiriic". 73 Erve11 A. vi!i\ \IiL~iw sfuferij,.i. 5ViIl~~rn~r tdk{!ciwfclein. -" lil tvl'cic. G 3. Slt*ciis Xijnen- :{:I.k. r l 'ipiiiij t Ii~riial~r~nrlelri«r. viiii iler I)ori ;ti li'. J ~ t i i i %:irirri ~knfiqrricif. PatilCs Verz[il. Pel 8 R Strocic D:I!~IW ~:III aler lain~ieri. i1 N'PI!. JIIP %I, t;, F..I tri! iiolle-,lill~*, h! XV~~IU~. riia Lecrit. Ilr. I. H Rekker 3iibin~ijrr arl~ i?.l, S, Vi~h ihar SIll(11 1iIc'fr)uflk~~. Weil L.liilIiur~t-\:in flosijduilk. v* G v, v. l. t,, \'r~t!iiik~~. ;:l T. \:NI Eijh ItiviicnOe..i.~rill~l~l~~el l~~~lifill~l~f~!. \l 5. Uil1 KiJk l~~l~t~~?~~~~rc.t. tvt~~i, 11. f;. I\WPGI~G-I~ ni111icr. í;. A. P,4#:lc11. Wc*l,k. Srtiiirievriit F~~II der ii lr 1. í; iic Mnrcc siyrirrii- 1:liit"t-5i.liirutrri.soi.lecr(lrr Ih', I'..l.i. L~vPI~I~? iirlc. $7,A. l' J. ~.IYIWI\ ti~t&tncrmutz il~~li~n;~t~~c~~~iirt~l. ;n J. Ilulrlei' (inr~liili~i~bi;~r. W!J. 11 E. tliir~lenl~cr~ di- i9 P. C. \V. lit!~e~!r, bi~r!~ie~, rcr.11.ir.e at Isr. Ouilc %liiiiiicii cii Vr. IiuH 1 ) ~ Vl. l,l<+t4 de Sct~epper (lir. I. Stt)iIi!l ~rirer[c~tr. klltlfwn Cf111~irk. 53 J. tiust 1) \v, I.l$&f4 de sl!ll~p~~cr ::l,4 'r. li' III~~!III)~I rz ~ ~r~~ifbuki~~!r~ scireikt~~~~!ii~~..," Jl..i i'f!rf!~~b ki~eai1t14-/;i-t* nr. \ t:, l;initi,i ~rb~iliandîqri. No. b6 tot 71. Lange Moodgadsteeg. lhr.,%. %iri I.ls~*n~liJk ~-eriflrgvt~ttt. 3; T, SCIII~II~ ~w!r(ixlt~r...-.i,,t. l;. Sprtkijl ~!)ort<!!~, 3 \l. K. f;(!t+h!iqii, 1iIl 1'. Hl[!lht~h %i~p~rrf~i#t~~ker. tifïit \\'~il. J. l). X:I~I 1)ibii:vi) - 1:Iflm. SI(q t:. c. J. v:i1i <ft,- Doe*. f;. I'riii(*r* f~tbrlkit~it.,l. 11. iiiri iirii I%nsc.!i Ie~rr~tir Ij. /I. S cii I;!(lirii..I \Y Scliuiift.ii (iortsli~arlulaur.

16 t l:lri J..\. viiir I.i,ciiai'ti pollexli Ho. SP tilt 102. Minderbroederrieeg. 1 I $ lvc11. 5.!It~~i~~+~t~rli-k:~p~ijn.!li C. Scli~tili Rtrr*niirtk(~r..! lif1 t;. \'~?rnvnil;~i~l IIC~~I~I/~~.!+:i P. FETIIIPI rrlioc~f~~rffkt~~,. l t. di! K \V; I r~t~llf~r~i~i)':!*~~.!lij,i!:cri11?1 11!~rf;111fifi. 4!.?fl.l SIOtl llollflr sr/l/1fl/ fll!. :j. 97 K, I!~!II IIlJLer,sr/ii/~)ft~r. ll:;l~ IV. dtvi l!t>i:il 0rtti~rtl-R:tw.?l8 J. I~II 11i.1' SIi*~ri ~I~/I;IR~P~~. l lli I). I<;ih IIIII/~*~III~~~.!l!) F, t:. I{:ils ofytarl A/I~I!/I~/;~~II.~/ I Ii;Ii ll. l<liiiii h'ni~lvii*i. Ion ~I~~III~III k (:O- ~ ~II~V~I~I,, EIK h;riiliii~i' 5li11,11! t~~iit~.~(!il~~.ij.,de 101 hl. J Plus Iir7ir!(ii3~irhl~~~~. l.l.i4 ' 1n:tt (1. (i. srllli~llor~l1 fl!/['6lt /f.tv,r\- I lrti 13..l. k. %;II~\\'i~rhliit~v\i~ri i-iiiii- *Cr:. tllij. f,,l.%.rlp 4, ~l~,l,,llt,~l~~/.,l/,, /,/%r1'' ino.103 tot 112 Oosihaven tot de Punt. Zl!l 4: \ I. l i l - ~ ~ l k 4 ~ l rt1,ilffd.\tllll~ltlr I 1WJu C I:. l1 ti ivl~gv! /?~~IJI. No. 120 tot 139. Veerstal. I i 10% 1) tie I%r~iikti ~~III~/;~~II]Iv~I~ Jlw, 11,.\. A. ~I~~JPI' c#//crt; F, L~~JII-I' ~f~ic~;~~h-t~ri~/~~rtt~ r %/nr~l!s/fb/l~tq. 10: t). iioiwr!iil(~l kfl,fib\iw. Idofr J. 1'. 11. \Tf)tl lei~rnoi' Ff. fl S 10n C.l 1icrr.l si~l~ilrlcr~. 191 I;.l. Y. rl 1,iiiilrii Iiiireriii~ecskr. 10uri \Veil. I*.l. l{crlbl-i3riii~. 1?9 J. l lil I crzi~:iii /~rr~!p~!f~ri~ft*r. In7 S. viiti Xutii~~~~~~Itl!)rotsizt, ;I! l?:{ j lp. Gi111i~l x!r~ix~~~f~rlitc~~, rrboi'i:cii cri I«I-:ei1 12:; \\'inri. 11 iiiirli'tiiiili--1i4. ~'I'iiiiitr. L l08 b; 'I' b!v!$ I l ~ V l i i ~lifl~ll. ~ l?.ïft J i~~irlr-i~.it~. /;I~,I~I~I~I ;r! trd!rd/- In9 lïeil. 1' il~ 1l;i:iilI-í:riiiii~wliii,l/lji,~fc.rt 31. (;riiiii~iii~lrii rliirr-ii~~rr~/iril~i~~~~- l?:i/, %!'?j! V:III ljuif!-di.,li~~kc. sl~lrfith~.i~li 12li I ll. \;ITI \lil11 ll*i~l/:t~~ier L% 11ii 1\'(~i1 fii.ii Ili.i.lii:.--Slliil!II/I/><,~, C. f;. li Spr~iiil )i(tk!t~~ixk~!~~t-l~l. 127 J. Y~CII 4 ) ~ l it~i~ii;~*/icr 31. J, tiorii~ilt~i~\ PI. di~cr!cu~~ 123i c,.l. 1' %bil \'~Plt ~~lllf~~~~p/llflll. ~r:i~c~ri~~iiriiiivij 131%.h. 31. L':iiili.iiliiri'l: liiitnici-iiiiii~. >!c]. \-;lik l ;r1>11. 11,ffrtl.ln l?!+ \Vail (; f;. Y tlibiji~i~.liii~ l'ij1~11, l11 )\'I~I A t; ~IU~II%III~-~.;II~)RII- 180 \Y(!il. 1 ;in %l' IJL ~ i~i~i~~~~li~! tici:bcr. I:I~ II'tvl li.,j, Y. ti Iti~i--Fl!~~, J, li, KOIII(,I f111~1~~i1111~1~~r~ :\ 1 i111 \l:b:l Yi!I! k~l/l/ifllfl~t K SlicicF$tr;i /$i/ /f-ciatir I/. R S. lxii kv{*ll. 13. <l L~idt~~~l~~kr~-I~lus J ll. KI~IIIIIIQI ~it~id~~t~~~ftktr. \\'..l. ~ii~!i~~i~iii~~ ~itttler iay:cis. I t i \Y, H:i in iiit2!lii~cr.&ir~~~~r'. i:i:j J. F. Rt*irt ~riiildcr. 1 t $/l b' JVtbiL!/l'Ill. /llilil~(,l1 i11 LlrAl- 1~3ri IYibiI h, 5. uiii Lccunrii- IIIP~~c~~~I~. ~l~~li~rllllt.

17 l:<; 4: l i ~, t i n t ~ ~ ~ ki)/pe!i~!i~c!~nt~d! r r..i. li'. liti!lji) fí~hiko~tl l::.; \l. l. l, VZIII!iij1ti~~ti;Inl8,+iifl hlnlijii U Cri. Irtlriiisrk Iiicrefi~t. l!+ 1, l.#~~~li~l~r~,v!-/1#/lf)t7y* 3:iriiiii í;:ilii'y k Z~riiicri niy~l/i. 1.:- 1 G. l:lll I.t~cu\~t!ll~ltikl~w. t;. C\ Ir. G:III~! ~~r~/rl~~~i~i~ I:;\ l!!'t<!. 14~111~ts--<lc ll(h(lg. 11 3;iiivc' /lfll~liui. i;{!! J. S~~I~~IIIII~II ~ifrlltbo~~. J. J L:~iiiii~r tii~~dnrls. No F40 tot 168. Westhaven tol i:.(l I~oi'loyii Ilnrn~lcerer?inl. het Poaikantoor. J. H ilr Joiig risrb \' fruii. l ill (i..l #'. (l.*ru:l I#O/('Y 5- k!tils. Mcj K C. L, T I!rlili~rionilerui l i l t[. v:!li 11~11 k!rc?pif~kí"/;(~r. I.. I'. Iloo~iciiill[li Sr. li? t;. Jut: klarim:iinkei. J Schirih(!l rl~cfi'bhoilinur \lf,,i. i1 ullcr ~Io/Lv/%P/I il(lc~~,!isha I'urt- i:i, 'I'cle~iiiiilC:ii~lotrr hl. GriIfit>(vl ~~~i~ik~!//#cflic!~~i~~ $1 (1 Iic~~~~it!qfii~i (lirvctttrr. i ;:E J 1~1il?1ii;ii rui/lillf~ipi. l $ b Wtvl. J ~It)r~ii~-l.iii~~t~ No t69 tot l73 Korte Noodgodstaeg. 'P. l lorliis s~tvk~/f~!p~r Itilfl 1'.I. ii ltppthr br~~~rlbctmi~r l$$o C. 5, 11, llorl~ih-~~i~l!r\l U?I ~inrlcrij~~n l i? G. (i. i Kouij I3 ltilii S 1iii~iii:iii-ti IJII\YI~IIIU~I'~II. l +li nr 1:. li. t;. t*. l~cs~llll 14dx 171 1%. I'IIIIs<!~~I~ jtilo~i~it~~~~~ik~ 1 t7 l<, t :..lil~l~t~tlilllr~l~r /fl/lriii~l~ll. 172 \V. fio~!p~rs!~o~~í/~~iii~l tpti rm$r,!$r J. G. v. d. gitar qr~rr~! h' /~~fi~d. 1"~lI~s- l.i!e~v:~llll. 1 inft C..i viiii ile I'iiiir riitcicrii7ij:cr 173 4'. riiii V1ii.i iici~iriií~ii i4!1 6, I.. l3ri~u\v~r i~tltr. flcr 1ì:ln,l. F. 'P. ii'ulll l#iik$i<~!/e~*. wgisli: izn I,, Y:I n I~!IWYV i~~(~oiittoh*tb:. No. l14 tot 204. Westh. totd%gouwe, 151 well. t; 1; Y fl. i'ti11(~-. v. (:I ~I~I~(*IL. 13 P. ltet!~ll ih~ril:i~!~l xrl~i]rf~rr. l:;$íi MGJ..i. \lonrf)i~rgtt. i:;$ 1,VciI. S.,4 Y~IIL ivijh-s~~i~~~uti~f~. 1u:i (;\tllll:lpiili \V. v:iii i'llel *to/rccv~cidl!r D. 1. viia Lerr It. liiit. nrlj. dp.1' inf. 128 I:iriv:k (;(!Ir Ilf!ivh~t~ti t~rm~ílli. l ;%I (;~IIII~+V~IC! I';I pit~~sltt~~fiiltrii~h. t;!$ li, K. i'~!lh~l~~~~i~!. l:i!&r \tr. t;. Y d, I{o*rll rot~rif?q~ e11 ~;!/u~~f~t~~~>rt~~l~~llt~r

18 5TBli s PI1 Ia. o. SAMEN c3 HPKOEPLX. r 6 S Y.\HI!S LX BEHOEPEY ~ R R \$'1'~11. Cuneii1iur~- Gn liry. 101 J. G. Fleur ~~reilikít-rinl 1$2 G. H Piliksen perhler?t.k.l~~sl'l. 19u SteilrliiCfb Mvzickdcbool 1~3 ;i I'nl~k pritx.t/er. C. ~IP liiiiiliig ri~nriw$e 1 s3 K. K Iii~l~lling v. 1.Icliladicheiil..~~~IIO~~~III~~~~~I~. ~Iiii.k. riin Huchove kleartiirtk~i'. 407 \ ~ ~ ü h ~ ~ I!vrv ~ (;enl. ~ l t ~ ~ i ~ t~ufi E. ir. tl!\'er1 plotrrisrbiliki-. l!ir Ilri. S. H. riiii 1.oiiii iiiiiikpr. IR: Dortliiiiil & CO i~irtkrlirrii~ \lihj. J. Hnnyi~iirlijli. e11 ki1~8ie1-s 19!b.t. 'Illiln lihijt~ 4'! ~t*ili~ii/l~~p~ IRR I. van Hi~i*iFl Dortkiriil iifirrii-r.?~iv l:irrtia IMr. (IC!IuniIt ~afinj~ftt~f. FM1 de tlniiiw Ilnoa~iilioiiiii ~~~ihal. 4. <lin K;iiiili-vi~n 11erSli~pn. I!ili \Ir. St. >l. Srhiiii %!n ti?!' Loth!t \vibil. 1%. 1'i~~ii'1111;i11.;-1.~ure1~~~ / f t l f,?ik1 ìrinl f). $1 r!in.l0i1: iijia/;p/. fal Wril. J. C Xcc~rs- VPriiirii. 1'. Slbrliit %, ti~/,p,,~. In! \l'~ii, D. J. 3:iii i'i't~iittiiii~t~~i-.i liail-ir F.;r~~ir,.~,,~~r;~. Pi.Iii~ 312 I-'. i;iti alibi. 41i;i;ift~ii IiniitrnP l!xl f;. F!;I~IESI~ILI~,?ii3lt I1 f;, I;~II \I.~~IIII~~I~~~I~, lrii F..l. riep ci~ii~lliek~~~.?oi J. C. t)orki+ i11 lr~!~tr/; ei6 sifjri VVI~ W'IJK C. 30. S.111l.3 i.:x REBOl:PEZ I Ja. S:~I~EN EX I~KKOP.PLY. No. 1 lot 85. Gouwe o. z 10 13' K. ir. XII~~~IPII ~nuzieko~tfl~rt~*. 1. J f l i,, 11 C. Slii.llrrnclit rrlineiimnli~r. J_ Roert I.itnliiirE,i.iJp~b. I* flr. t:. b! SP~IWS kruii!~~?~i~~r..f. A Pdci.,ii~~c/ct&ii. /ii-~i,i I*( 31 \'illi Ilillllll~ kflol~~ii111 n o t. ~ / ~ ~ ~ ~ n ~, ì i t ~ l:l~tl\~t~dl b ~ ~ ~ ~ í;.~:~ni~~tpt~t~~i. ~, ~ ~ - ( -, ~.k. L;iniiai;i( pl~re~etnt*k ililci' l i St111t 1~~i1tli('/irr~ E Scli;ily niirlerirh~:crt~~~ >lpi. 11 E. I{~I;IIIv Wed. H. Keiiift-Kíiiiiiiiiiii t: 5Yril. t;r:i uwlc$ri l~el~i~n!!~) i[, :I C. J. ii~n \'i~iwn ki~fif!/~t{i~ti J. 'r (~r:ivi~+triji~ 11ehfo1((~1., fve(l 31. J+ E1i~pltirc~r1~~- rftb JOIF i~fiiiirtcr..i D. L (hili srlr~ijnii~ci.kh-i~r, 5 >f J. ii~irtip!i~iir~ii /Iii,e PI$: Hr I). J w!! 1Eciisilt krri~/nni. U.i Dcrck+~ii I~f~ftp$ntf~f. 7 P. H. IOII~PP 70 J. 60ntl:i Jr. opiirhti,r {fl~s(rr3r. A P. Hnrrie~ h&!!il"ilr. U rl c11 V~EI-h. t: I r. 1 1 t f r. i ' l ICîI :i..l \'ei.h~uit~i II~ r.!/tvi~if*~i4t>~. 17 C J. F. SLci~ii~~ri. IR J. (k. l:. k:ii~i~i~iiii~i~~i 111lt~iie!b. l9 If'PiI Kt~pIeiri- v VWI t~a~~lfl/~.!gil ij'vi!. l.. lto~\ -Ni~~l~\v~:~lkil, I 20 í: viiii \'elxc.ii risrhhftiirli~iiiiw.?i,l. G. iiropri~:iii hoofd H. K. si-hnnt. 32 C..l í:ocilcw:iiir~ii 1iriiii~LI~riI.he1'. 33 \ ~ a C, k* I~I~II~v~!III-Y. \\'~Io%.?:u I' d. r:iii iviilieii karirknr~11~1*.

19 DECORATIE EX \i'inderij, V001tWEllPEN VAN KUNST- EN I!.# SMAAK. * * I, SALON-. KAMEK- EN GIZAF- e - N t. rd i, *!Q. i 7~ DF,LOIZA'SIE,COIIBEILLES,JAI~DI- I.. * * NILIIZES,ENZ. 3L. s * =L==7- z -z- =G== ----_-n a 1, I 8 z I i l ; lil =l ;li 1 1 GltAF- EN FEESTKllAXSEN. ----L , 3!4 ' I GIZOOTE VOORREiAD KAMERPLANTEN.!Z% z Y m!z 1 r E is;- AASLEG EN UN131!1.1HOUD,- VAN TUINEN. ql

20 \*Hk C'. r 8 ho WARIE\ I:I l%i'.rí>kt'lry 1 ND \'AllIC\ i:v HEROF.PE:X. 41; Ui. I). Y. Hiaiinrr si!tirlnrib. $3 S. E Ciils h-nn)iirtnii.?;.i. KI~r61i:i liuiiirinrbal. :ií [. I~CI~)IIJ~! ~iif~~~ri~-ii~i~(~ker f8 WoiI. Wcuriii:in-RrlnnJe nndiua ii5rt Oamcs Koiiiirvii. b\rvd. WII d t Ucr~-I~cli~iiji!. ~ 3.5 h. Rr:ihcl h-fiir~brrii;li~luur.?!j,i. 1) G~II 11f!r l'oitl I;uip<~, :;G J. nin Krliiipcii knoliiiinn W. N. [Ir Hiiiiii liutilorirli. :in.i. r I)iiii:i:ii Iiu;iHri: iti~ri1i~:tb 3R11,\. ilcii Hc!rlOg lino}~irrliil..?%f1 ivp4i. vr. ll. [<ijl- Y. 11. ~ l l ~ 1 l l ~ l ~. 31 I'.,l %:l11 ilibi" i'~li!w i3ci~l~v~+. :!h t. Nik. :t2 (;ey.s. 1,:ireI)er +;Ik \Y11r! iv. C ii!ib DiIlon-~-iiq~ :j3 lt. 'I'i.it~~~n t~t!rg k~!~f~f~firb~~(liv~~f~(!. r;i'lilr~i) :j; *l l!" 15. s~\il>lllilt~rill~lll 1111l:;t~k- lil.l. I. 11riitii i11 iiiriiiiifririrarc~t, illll~~i~li~~j:~r ij211 C r:ili Y1ii.l Iiiii~ii~i. :li;.l. J. im:iii Ijiji? Iit icyiii:?i eii Biercri. U:{ c;. J. ~V;I!!~,~I;I;I~ fi~;tiki~io~~f!i~~ Xiit \{'el!. (;I;I(~~-GII~\'i~l~t!tl aid.t r: tic iiliiih. :I{;,i v.l, Kui~wt!!ilit:rg $18.vi!#iircrt. (îi,l..iiii~+#. >i!)<$ I t~rtr:$f~/ìt~~ :+ïti l l, viiib I.f*ti$dtn~! iift(!xknol)rr. ti3 I,. li. Hcïzclrcii Iiiririrlbiili~ri~. sn W. jl. iir.iiiiir kirriliiiiiiri. lili H. ltcrtrlu.~ii, :{!l l C;ii+ linopi~i(iii. $i? h Wii \V;i;ir Itrplirr. >I!.l. \V. Hr:i Lrl rlc.r.~vliki~uio:'i., iilfi i'. H I~<i~Iilili si~(fil~~ti~~rlrlisi~i~i11 1'. HPIE~PI ~.l~'~~rhhnul'/'r.?n J. \V. isi-i-iiw linn/iri~~~it. J, i\'. l%r:~i,~l.ir ~ir{~~r~~ikï~it~i-.i ll. h. vit11 ltiiiit bierlirosirar. 5% la. IJ. I!us~i~l.~i)ti rpritcr 71 \Y. v:iii ilpr S!i.ibii ~/I~?~S/~IIJPI.. isit,i. la. '~i,j~ii7riii:i~i IICI~~I~II~~~~. 72,l V:III (la'r Li4 ~ ~ ~ J ~ / ~ Y / I I ~ ; ~! I o $:I J. I. I.;iiibkiiii.rf ii'iiiliijlirbr.. ;!rt \Veil t. 1 liiiillrr.ii+~li~ii-).;o~-rl~' %:Iii Ib. tiiii ilcr \Vii:il briiiiiq6 lili:. ;:t J. ii[i;ii'ii;i,ii~ I;iifi~iiii~rii. ti n. -, H. 1;irihlirir~l A~ir~lr~~/i~~rrnn'~~,'. c f;i,d. hii~fcf*r i11![~ji,~ii t.11 1~1~1~11, i'ifi \Vcd (: v:iii 'l'liiriiinii-srtilli'i*r.. - 0,a \Yihil 'Vli, Sli:lw-l'i~hhse l%'~tl. *l" -.. I~:\I IIPII l%t~r~-s~l~~i~lf!r J., í:. H Sligl.i.rsi.ki]#)icr 4% \V l:. Iiuijkt!~~ bicrhítrt(irm/. :li J, C4141'r c18 XOI:I, {fll#ri?k t~iii 'r3 J. N:i~il:i i.rni3r/ririiiii?. i~ff11~- fvit li~~fi~~~lt~u~r~,\. W:~riilps II%'~IRP A..C' d. (:~sli~t" fri~irilitiflt. iti,l. J, viiii tii111~1 in ~i,~xu~~tn/ien, V. 5 S~~iir~#:iiiij fi~lii~il~ii~i!. i7 fl. SCINI~<~I\ li~,*lcr. in Kt;hi~:~!lisrk! I.~itl~t~rscl~t! Kwk. O!) X ll. 'l'cirpo iiriolbclic!r!in!%'ei\. ll. J S;iiider+-Mllri~en. siqur~riiniiiii~~l. 51 C. JOIICPI.. :i2 \jr, iirntk~!io~~l. hiiof~frfinì~~z..ycw T!) Y\, t; ilr \!os t~~inll~flil 80 \Sibil.l C S~liI~~~~-l.:ilr~~rr I.. Kdi; rild:ir!iicib I%rlcci{a8ih. R1 hl 1:;i;ir. r~~rllibner. R?!V. 3. \-;i11 (;vthl?l! 83 H. r;iii iicr a-;t:iij x/ia!i~rii~rii. X:Io H. Eiiriilliii ril ~rhn~iiiiiuli~~.

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q, N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q, Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f 52 030 574,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit

Nadere informatie

.AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK

.AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK .AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK Elke amateur heeft in zijn kortegolf-ontvanger of -zender H.F.-smoorspoeltjes noodig. TRILECTRON brengt deze thans in den handel : vredesuitvoering op steatiet, belastbaar

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.: 9 ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: -Àctiviteire.Jriitenkrleide. -Lodies Drr {rsrslas) -O.g l!k Roelvar lliidendo.p -Opy.ll nde beliclien N!!rdê Nóordl.!p (velroig) -Vesl!g Pi!]iÊrsleneelie!d -Djvers

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

BYDRAGEN T 0 T OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R. 7dC. drn. CLIGNET'T,

BYDRAGEN T 0 T OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R. 7dC. drn. CLIGNET'T, BYDRAGEN T 0 T D E OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R MP-. 7dC. drn. CLIGNET'T, LID VAIN IIET KCNINKLIYf - NE DER L4NDSCHE JNSTITUUD PAN WETENSCH4PPE4, L FTTERKVNDE, EN SCHOONE KUNSTEN. In 's CR4VEIVHII

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen...

Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen... NIEUWSBRIEF K.n,-klt! Ncd(1Jn!. Cco ^p.ch \4ijnbo..$ kundig Cenu.r.chrp Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar PrulBo.s. LV,\. Uaechr, rel.010 535105 llansde llre5se,, i V.A U., Utiecbt, tel.030-511,109

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

GOUDEN LESSEN. Basisschool De Hommel heeft een rekencoördinator. Ze heet Marije Manders. VAL Tijd Rekenproject Vincent Klabbers.

GOUDEN LESSEN. Basisschool De Hommel heeft een rekencoördinator. Ze heet Marije Manders. VAL Tijd Rekenproject Vincent Klabbers. GOUDEN LESSEN 4 2 TIJD PRIJZENFESTI- VAL Tij Rpjc Vic Klbb Di Tij Gp 1 / 8 Rcöi Bichl D Hl hf cöi Z h Mij M Mij M hf w j l iiv c f ii i z cific cöi Z i p h bhl l hl blij h iw fci i bichl D Hl R-wi i l

Nadere informatie

N OTA. Hierbij verzoek 1k UH aandachl voor het volgende: In vapenkarners in gebruik bij de Koninklijke narine word! frequent

N OTA. Hierbij verzoek 1k UH aandachl voor het volgende: In vapenkarners in gebruik bij de Koninklijke narine word! frequent van de marineslaf MINISïËRIE VAN DEFENSIÊ ' MABINE N OTA í.'\ è..: van; de lnspecteur geneeskundige dienst der zeer.tacnr opsleller dooídruk LTZAR 1 nummeí i I rlp.êrhêf l OAn ) 2 \\(, /7 01 --r'" /'J'

Nadere informatie

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie