Hdnsboek Bouda N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif, Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hdnsboek Bouda - - - - - - - - - N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005."

Transcriptie

1 Hdnsboek Bouda rmtarprirrr ~t005. f*m*aq*ffm ' ''. Opgericht r4 t rif, Gasgelde '7,;L? '+ -.,* 4 dienst tusechm gom^ en R ~ M, b,;, L,!.:!, 1.. '. ia diete doorvoer voor L$~~EN '& AM- STERDAM. en hisschengeiegen plsatsea - Kantoor en Bergplaatsen te Goitda: N I ~ V-AI;~ E Agmt P. J. K. VAN WERKHOOVEN. L n t y m l Telephwnurirnmct r Agént T~z.DIJKSMANi Int~eomrna~t ~elc~hoona~mmir rqjo. * t 'IC Alle goderen, welke voar korten of &gc. tijd in die bergplaatsen worden opgedagen, ' zijn tegen ùrandschadc versekctd DE DIRECTIE.. S:"&+t#.. ~toorn~m voor plmkrta:hten op W- * 8% -.: lijke vocirwaarden te har , Uitpsve XOCH B -UTTE& Gouda

2 2 k 3 Tapijten en Gordiimtofirn, Linoleum. Looper% Karpetten. Matten ta Behangsel- )k i Q i 4wl +r, 4; i, t 1 9 i Gouwe J B Verhuizingen zoowel binnen als I buiten de stad. Antz6tuclend,!g Firma B. de Jong. ' , GOUDA. 15 /y k

3 VOOR DE GEMEENTE GOUDA GOUDA KCPCLI & KNUTTRI. '905

4 k O A 9 KLEIWEG 9. onze niiam, aedert 80 jrinr!im Iliil LVI ~II~III ~ 1 1 I ii~i ilt~~.lii 111.t I'rit 11 ~ III iv- (-J fabrikanten gunstig hekend, zal, verlrriiiai.ti ïi y, ili11i ir. I ;i,iii!ii n14 imi-iir. :~ra~ilil 31 ontv~~ugst ondervinden. De genchfe Iiiiiiii~~ I-11 F II~I~I I-*I 111 i t ~~iiil~~ 1~111it.vt meer nnar htterdnm of andere stetlr-ii ~iiitii hiiii1ir~ii. iliirit ir IJ "11 II~JIIII niiv tj plnntsen van ons Innd rifnamera heblicri r.11./.y 4iIii.1 1 i\> i,iiiari rililciiii rliii~i~lt~~ koopen. Door dus in 9 KLEI \V Ia:# d I B i13 Irr~vl~r.ir. k IVC:~.~ P( fabrieksprijzen. U) OVERTREKKEN. j: l i lb \l<l~.l~.!< I*~X. Goederen worden voor den prijs, in de Etal~g~ ~lsnotesrd, ook afgegsven. H. MARTINOT & Co.

5 ----p Zalerd. I Hannd. 1 Iloiiil. l i~otcri1.i I O. SJI. I VrQ~lc:: l zn%\~. I it.... I 5,,,,.i,.~ p ~ nru. 1 2 ~imiil. 1 2 I J 5 X. 3 I 2 e s 3 birrri.? \i:t:iii~i. ii..,w,i.,i,,,i 3 >faand. 3 lvi>~ns.] :3?. SS1 '1 \l~mllii,' 3 T)u~id. 3 7xi~u. 3 Iliiisil, :: \ I ~iol~u!,, 1 l l, MAART, APRIL. ) MEI. 1 )UNI. [ JULI. I hvg1ist.i slil1. j i1r:hiibi mciva mii iii i I ~ ii i ivniiin. r l~irrii. 5 i>iiiaii. 3 li. EK.. >i>rii :S iiii~rii I li. s3t.o I l). KM. t Lo~i,. Q Jkinsil. S Vrijdnp S 5I~nnil f \\'tii.ii'; i!% I,:I~ I \ ~i,;~n~,i 5 11 a. s rori., x. I 5 vrudmd i ~ I I I ~ ~. I Truil;lg 6 Jliiaiid. 6 1iI,S\t. 6 lionil.. 6 Z~ttril G lliiisil.! 6 Ilond. 6 Xovii. li W. EK. 6 ~riyjawl C.\lri;iiril.l li i\.sii.i~*. 7 Zatpril. $ Iiiiiad. j lii,lsd. ;\'rijilrgl 7 Xoaii. ; 7 i~ui~iii.~ ; Vrijtl*~ I Al. EK i llonrl. 7 Tntcrtc! 7 iiiiiail. ' 7 ttiiiiil. H %ol;ir. 1l:o~ns. H!!'tieiin. S Xnti.ri1.k R hlnant1.i I:oniE. 1 t3 Ziili,riI. H Jlinsil. R Yrüilng' x Xowii. ' 9 1Vi,ciie,l U Vaijils~ B 3lnnnd. O liunil. Y linntl. 9 liinsil.. 9 Yrbilny 0 % 1;K B \Yni-!ra. I Zn!i-rrl 9 \l:iliiil./ I!;!!rl. 17ntrrd. 1" Ii1n.d. 10 Yt"Uag IU Y riila:. 1: 110 Il.nrna.',li) Z f:li.jlo >Infllid. 1U Iionil. 107ocii. 110 Iiiiisil. 111 \ i~jdn;:lil Kiisi>. 11 Wociis. 117ntcrd. 11 Z~icrd. 11 l)iiind. [l' 1 ~ ~ 1 /l1.. Zrrru..l1 liiriiil. 11 Yrijdn~ 11 Iilpiriiid.'ll \~\'iii.iis.111%iilrril.[ll Jl. 12 1,rinrl. 13 Z Eli. 12 %ozi>. I? 13- $-;U Lh. 13 H~niid:l2 IYociis, li%nleril. l? niiiarl '12I)iiiiil. 'l?% VJI I? Ilinsrl. 13 Ir.??U. 13 >Inai~it, l:$ >,s~ti~. l:{ T>oi~d. l!< Xaf~rdl. 1:4 liitiwl. 13 Ilirkiil. 13 ZC,SLI. 13 TV.VJ1 '13 V. Vil. l:% \lnu11(1.!1~ IVneng, l4 %&teril l.& 1)iiksiI. l 1). EK.-l-k Vrbdar 1.) Y.OXIL l t Wiwns. 14 Trddn!jl $ 3lannd. 14 Iki!itl.!I 1 Zmleril, l l)ir19al, l l Ito~irl, 15 Xowu Wocns. 15 Woriiri. l: Znl~i.il. 1% Jinniiil. I; linnil. l5 Lnt(.rll.!l5 18. \'\l. li Vrijdnp l:) l.; KI)FIIS. 1% Vrüdn~ 16 3i;iand.:16 liond. 18 I)oiiil. Ili Xozt). 16 1)itisd. tri Yriitln~tIA Z V X'uciis. 16 %nirirl. l(i llniini~.116 Iiiiiid, 16 %Irrrl. 17 Iliiwd,!l7 Vrüd~.: 17 Vrüil~~ 17 Ma~rid, 17 W~rne l: Z. 5'31 17 >1n~.11il.~l7 lionil, 17 ZCIKD. 17 1)in~il. '1; i'rüd~g 17 ZOXI>, 18 Woen,ii% z ~ t 1a x M d lx l>insd. Is 11. Vhi. l* Xo~u Er l>i3 :la Vfida$1* ~lun(l.11~ JTinis 18 Ilriiiil l9 X. vrr. l I N l~qtvrd, IN Nuid. ie 7~iau. l9 \V.VIT. l9 Vriidnr l9.\lnnnri. I 19 Wnriis:l'J Z~trril. 19 1)iiisrl.!l91iniii1. 1% %n>n. 19 T i I,K. 20 1)irieil.!?O Ilunrl 20 &o*ii. '20 Wiii:ns. '1) VrUilap ,K. Wo~~is. 31 W'oi.na.l?l VrYiIn-?L Mannd?I li 1.K.iI I 1.X 121 liinail. lil Iinnil. Il liniiil.?? 1n1crd!21 lliii~il li ).r"ilirl"p %onii. >I TVociis?~ Y riiiin~ Q V : S 35 w. 1.K '1 7.~t~rd.~:i lla~nd 3 Iiinil?:i lntrid. 24 P. I,li,?I I2 1.X. I* lliinil. P i Inxii. 3 l liiiiiil.?i Vr"tlng?i Bru, P3 Zon.ir. R5 liiiiad. P5 Vrijdnp P5 #aiind.l.'g U'oena.'?5 Zhiiiird.3: \laaiid. 26 Hmnd. 16 Wucna. Cri 7ntrrtl. 26 Iliiisil.?fl lluntl. '?li Z SJ1 '16 Ti Iiiiisil. S7 Iii~nd. 17 7,oNii. Ij Knriin. $7 Vrijdag 2% W.KS \'ruil~p 3% Maand 2% L). X31. 2s Z SM. 29 I)oml. W Zatertl. 39 1lind. -2R Yrijdn- 29 #rl~s,. $41 Vrüder su Xosi). :i0 iv.33f. %U zalcri< 30 3ianiii. :I1 liti~sil. 31 JInand. :$l lliind. 31 Iiitisd I, I

6 Verjaardagen van het Koninklijke Hnis. In Alii-tl. HEKDREK WLriiiriin \I.II~.BT tciisi:~r, I'rliii tlpr Ntderl:inden, Ilciliip vaii M~iLli~iiliurp'r~~f~~~ ci III, 4:rnistil H. l, do Koiilnpln...., S.fiali ian \t'll.lii:t3ll~.s FRI<.III.:TII~~ hsxh ~F.IS.\~LF.TH MABI I. I'rinr;~~ IIEI. NedrrI:iiidcii, Gf~liliiliii P:ID Prins \l'f'ii.r.~a Aiiiii.i~ii \I.irini- I.I.I,\S KAREI,, PI.~IIP vox WIEII, Da~hfer F:II) IT~~ICII IJrir!+ Fnei>~niii, Oiid Oom var1 Kutiiiinin 'I\'illirlrnliiii 'ilt

7 BEVOLKIWG VAN GOUDA OP 31 DECEIYIBER 1954, Iir iii.rlvl!ih c~doinlclllrrrile IiFl'olliinr Itatlrorp 011 :Fl OP(-emiici' i;rii 1ii.t ii::iiiiirlijb gwlac'lit,..... IS302 I t r l, R. te z;iinrii 333X (11 del? Inop riiii lirl iii;ir 1Wi i~ci.~tiet.i.ile~~il:.,i~~i~i. ile ~clii~orlr r:iri 141 j<iii:.i~iia en 375 iiici*jea..,,. ~I~KII' vi?<iigii~g iii (Ir g(!lj!ccnl~ vi~t? 670 i\imr$oriril wii inttil. Ril? I.!ielij& rii 41% valt lict vinii\i'clijh gi?rh~i.lil.... IIRR --.--p 'Folrial tlii;irentcp~n i.r*r3niinrlvirl: rhirrr-~lerflc v:iii 222 iii;iiinplijkc en 188 vinul\'cliji\o j1~r- WIIPI~. Ir zainen.,.,... b. dnrir VFi'l~'<~k uíl iic aciiicbctitr iari 711 pigrsolien u;ici liet iiiaiiiiciijk rn i%t taii lid c;~iunc~tijl ~(~~3;iclii, la rariieii Xaotliil di: \vetlicrc I~cvollrln:! op 31 Dccrnilic-r l!lot licsícrnd uil l iilig initrii~c!#ijit! PI 19:+fi2 vr~~u~velijlrt~ ili~t!zetetie~i, uiliiiai- tili1 lieiiile eiln gct;il iiiii :$76$ t!í~ronder?wei brgrriiibri nii ~ii;iiii~rri cri l5 vriirlaeii ~ciiiti?;vr%l i11 rla iiiilitni~c geliaiiwrik. Ik! in~l~~liii~ ~l&!r lw\801kln< tbi;biw di* oiiflfi?~t*hcii!i~lkt! go~is~ll~!i~sli~~ r02$11d- ll~tlelt LS iii5 Tolgt : Nerlcidult~cti I.Icrmi.iiiileti.. I5W I C I I O ' i l h 1 r r 1 l c 1.,.. i0 P.iiiii$~li~CtiLiillici~~hr~ti.,. Ilcrriicld Eran~cli~rli.,. 3HI I.iitlicrsrhen... CC I)nop~geiIrictcnulMeiiiioiiieteii... I1 Rertiorrslriiiilcri % HiEriiliulters of A1nv;ivi~che liroei1i:rs.., ~? (;c:refurinecrrlrn Chri~felüli l;e~~lo~~~~ccrilt?~i Riinnisr)Ii-Kalliitlit!Lrn.,,.,, li?; Ouil-ftooiii~r:lirii of vnii ile His~rlio~iprlijk~ Klcirzy ~niiilir:lcn :KiU ~ir2(;enocmilcn., JO 'l'ril grurti dcr genocindc gezlnilt~eileii lic!buorrnrlc.. 2!iu --?n68 In I!ifii zijii 138 hiiwelijkcii jirsloten. Hcl a:iritxl oiicclilc gclioorteti tirilroac 13 Ktexera vrtur ik Tatedc krimer: 233; BOOP dc I'roei'nrlnls S1:itcrr: Si0 en \'oor dcii G~mecritei~intl: talti.

8 Alphabetische Lijst diir Straten en Hofjes, met vermelding der Wijken Rnnnslr:i:it Rcvgcn IJzc~i11iiorri~i;irk (\':in\. r! 1cri11Iit11 I i! Hlaiiaslra;i:it II Klcchsr~kaile... I' lfl~i?keraaiiigel,..... K Ilochriilier~slr;rII..... P IIUClebi~de.. K Hocen O Holerrli I' Hnoiiig:iard~ti:i:il. RH Hosrliwrg ' flolei'iniirkl \ Ili)lh$11~1:11 Hrr~etl~tranl (P. C.)... S N fwockivec. 'I' Riiui7le Ij.. n (,4hl~f~l+~lfl (,tiri'ljr drn RiillslFrg ~~~lly~'il~~~l~lt.... (;liixenbusl.. (;orjti~iserwctlrnd~h. Guuilknde.. Giione, (;va;il FIor~l~~~r~.. I (Ero?iiciid:iiil (;rn?b~cvrg.... I

9 K~rkhollriaii I' ket~lalr:ial. Iilcinrg.. E Klrlw~g~keeg N KJOOFIEI.....?'4 h lui)-l!'i' O Kom~nsleeg... K Korte nwars~triiul?i Koi'lc (;rot-ar~ii~liiiil f Korte SouilgotI4erg. H KorIr Hiiain.... O Korte Tleiirlcivr~g..... D kru~rlaan.... SS kiiiid~~icr~~ter:.,... 0 kui~r~lnet li Miirhl.... Matiilitlri'r Iiuflr... ~ 1 ~! ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 i v r ~ ~ l e c ~ bli tiiiriiirocdrr%iit~:rg. ~~I)T(~IY~v(!~~.... ~lnni'ilrrlie 'l'iciiilcscr itt!nril~c.lic Yerliiiil. ~tiiilt~puorl.... Kaa in... O R~ri?iiiinng......,i It~peiilc.~~r~larrlsuCii.. cti N Ri111115i' viiu (:;ikwec.. li e11 S I1uli:i:tialce~ #

10 Vi%l.... Virclisteca... I tfiimriie k:iilib.. 1 Vl~l,,~~,1~31 l:t;,l... I \'i.uiiivc.~lccg.. \'riiiln.i.vcptc~tuly. \ i ~~l~r<i~\ilt.. Voor Willep.. I ~ O l ~ ~ l ~ ~ i ~ l l ~ ~ I ' i ~ 1 ~ Ir':irkibaiiiiii'hl.. \'el?r5!:\l.,. v~l.ivliïl;il..... Vci'l~rrtiho~l Vril [Eilijli.!ilrl.ir.inv HOFJES.

11 T,iMF,X DER IKGEZETENEK volgens de Wijken gerangschikt " TAMEX ES 1IKHOBPEN WIJK A AMEY rs IIEKOEPEX / 1 NO. i tot 83. Achter en Terzijde de {li H B. Gmoleiii!niY;1 lionjivinii. St. lanskerk. C7 L. M. vali i1~r L:iiir Irulrrrirr,~i. i Sifil Jiiiiskcrh. 88 Elp.-Luntoar 3. Geoil J( Liiur. 2 J. v:iii iler Zii:in xmidrkmerhl. $Ha ll. P H rnii deli Aruid rs- I: W. 1. I1:itinscn rmirl~kiirrbl prrlilsui. li C. J. viiri H;iiii BIeerinaker. No. 49 tot 68. Bolermatkt. 18 P. P. A~ilheiiniq breltlhoimcr. (9 t:. C Ktoni ~siprinrtii ebt gin$ I!!ir I. SI~IPP b~clilirukker. 19a Mevr. A. F: Wiiijater-Prfii'. P. h Verrtien Ii~tiiitn?i~il. 50 K. Pclit EZ, k/m/ir~grno~fl:$!l. s1 J. Knflpriidr:i:ii~r Iroekh~h~. 51 f!, p. 01iti~rc gnicrirriiiil. di C. v,iri ilrr Veldcri kerkkncrhd. y* J, C bijl brin~e[line;kfr. 2:; b. lp nrulii ritrrcb.lnr~!, r>3 d. J. 1:tii Hi~iiiiiirl Iiuisk. rii.!. $6 D. filri~lil k~-r.rl,kn~nriil. Si J. ti ttootl~ li/eef/iiiq~i~aga:bn. 98 H. KIcijacC knrlcr. Jiri 13. 1' J. J:iper niiduririijiei.t~, 480 Sliiíl~~i~~tli~~i~h. :i3 4;. (:. de! VOOP ~O114/~lll~~f 30 J. J. Z~*~alic~'~l~l fiieel.mfike~- 31; l~i#iiiiiunn 6- Co. inonu(iuclrtrcri. WO. 34 tot 48. Waalstraat o. z. F Hahlmnnri. pn Gelir. viin 1l;iercn mnkeliw~ Hil1llln:~ln & rio I~pijI~~taq~~~fjri fllia;~! Vroom cri Urresmaii. 'JII Weil X Pirio kleedin[lintif,!,nz~ii. :<ti I. v:in íìhnlebp koopiiinn 3 W. P tfiiniiielreich i11 rlulonler. 3; J. Kieleira dmgirt. on F J Hiircli tnanufartisrwr. Firma 3. Rrller mrnellrn m li1 J C L. F Hu%h,, ondcrqoedcm kt. I., H. nitwh,, 38 Weil L C. Kiiit v. kim mndcr. 6k 3. viin DanIrtg hz.,, an J. CV. v. d Feest 8rhoeninakw. ik3 Wed J. J. v d. Snnden r. d n0 M J. Sprufji winkeliersfrr. Geert ban ketlialih-w8tuin h.?!. I! A. I). Vccnlii~ drinie$hneilen. 6% H J. Spnns Er Co. in ntnriukt H ~ieiirenliiiiern aicrli en rruid. furturen 63 Corn. Smitr Jr. baiikelbnklrer. G5 F. Stroeve qalonleriett~. Li P. J. (lp Rant?n sclineneii m BB C. it. H Buniziiiner Rm~inirin. lan?ran. 58 í; bi í'eeteixiiriiistrrm m lalrp. 45 A D. van Vreiiiningenfahriknn!. I Weil J. \. Dorst-r Hloklaiiil.

12 Bruk.I. Ko N;\#EN ES REHikEPliX No. 69 tot 83. Stoofsteeg. 70 C. J. trili Darii lioo/illifirl i!! [rilit. Tíift 1%. T Snt>l fl/l/i11 ~li~liiii~fhf. 71 K, vilti 4ef1 I\ew /iit~-l~irr. 72 p. t'crg[~r +!I liof~r (*ti AI/I,V?&I P. ll. Gertl:~rd$ ~)~I/~IIII~T~~IIPCII~, 73 A. Linllior$t Bl~ci.itiirh.~~i~ ;i F. G. Sni!rf~iI:!ij i11 ris?!# i~!:. 73 C. Schti'don bfi~lticr. Ï;il.T I. Ttltl tier florlier! k~lf~~llliilll. ;%J H de (;inof 1ell~r:rfl~i.. 74; A, Roer h.leer118flkrr. L. F ITollitieiP konjiiiion. BR Ho. 106 tot 126 Hoogslraat, nn S. C. raii Hooir boistdriiiib'i.. 1: h %;III~I~uP~~~.I f;ii,iliiiiiin. nnri Wcil. X. Itlctv~!~l-l~rocnei111i1ilI. MOI~ J. \l:~i-hu ~i~~1!~~~111111iz~~e sl~ C. Papc hioptiiaia!fl7 li.l I~c-~~xrh~i~~ip qi111-!x~nir!. No. 84 tot 104. \!'c11 P. Sdirij iv--sii~!wjíill Ri b. t. Kr~lkc~t rc~lnllr~i>&i, r11 grl(l~rsri~c II-~I vr~i SS Gcr. Uonnsrli rlrtnic~vfioc~lcia. nnn H. Kllj:iii bnnkclb UG G. ll. SPliu~11:I;liW Ii~t&itl~~it~F.~W. 110 Firriia (:elw. Iìrinrk.icn brondb. Rï S. I-!. b)i>liih in rfi11ui cn fitrei. \\'tv1 J, Rritk(--tIi~lrbchs. el íqtirre~<~ /tr./iliijlevrr VcJ. F,.l. llinri~'!ls I. PUIZIL Itf>r/~i~(t~liir1h'1~1*, 111,l, l) l%l~llrlihl~l~ ~l~lr~~l! tvir!l'lt*fi. #R n. Ci8 11)~11111 liiilti u[rli.ttti.i~'r. thi (: \ lí~td--l \~III 1.i111l1ur'. R!i J Schulirip cniii.irvi-!)rr k-. \i111 f%jl~izi: t,t~~~~~~/~id.tilr Mej. E. Pm Sr~~~lii~~-Srl\oI~l \:i11 l)~llll~~: honf/l ge Illriib. br1c~ir(irirb0fll t (:t Tl..l. Ihplvr!iiig G. 1'. G1111lii j~i~n~~~lu$t-ii~flktr. III J I:. J 9Rn %I. ilon:i~cli gn~irlsi~tirl. (i. 11. horlt?. $1 d. C. u. 11. Gwrl rncfskcil. J A $1. :i ïvolilclei.klirnie~inii. 93 1'. Gt~te knolinion 115 :i. Ilofi:eiiikijii Rnflliiicillt 93 T. Zii:iI koeli- ci bnniie[lislik~r. 116 J,t. Ví*rtií~(~Ir /ifi~*kl#ii,~kí1t'. Bin E. 5 CII~F. Lïopinnn J. P. vati ilcn Hn~(~h 3i Cal$ koo)iiiiaa. Vevr v.trnlrciiliura-v d. l.aar $i$ M. Vermiral Jr. Iioteliinwlcr J Yiicn-en&?~ ii?inkeller. :i fiiilrchiip tnannfnckir7m. 97 T. <;ri~ilcwaac~a Fr Zonen in e[recten, 970 W. ila 3101 firma 1: Goedewringeri J' í%'~inw. I So. J ~Vouileriiicin kbri~hiii~h 1.iin:cia:ir-Kortrrioevcr. I, I, viiii Iìnrst limwirim~~n. S\. KuYPc;LIzILP~-~~ bolst /RP*~CP Wrrl ;Koopiii:iii-llori~.tri~lcn. K. YIIJIPT ~~todí~triir~ktl-..t. IV l' v. Elli? v, dl. l'ill. kmpl,!. 11~~. S. I!. Ilolt* roniin post cii t(~l. i F, \V. \OIIP f118rii10nl. (:. t GIT! ì'l~!~l 1ii)ffi~Ii liî*houiier. 118 :i. 118!$'d. Heriiiitn rle Groot-Wo Ecuwen in Linrtergoeil~~en. 197 J. vnnder J~glrigawnfalirfki~nl.

13 P Wfik 1 \ \ \\fk:?i EX HCKOEPlrS. o. N \\IE3 tv HEIiOPI'EN. ::I 1.1,. 5i~l1r11iill /wc- PI+!t~ti,?lto~l- 11: 4 11 \!I!lJer,.- ;j6t1 urlikcleii. liza ik i A1~lllf:bgI~~ [Y.. tirt-?..-,. 9 \;d11 Pvditr /~(icden~i~ft(gf~:gn. IIti Srliriih h Looiiiiiririsf~rtu~~n. 1,r.Z. Vil11 Dil htziz PII~J/P,T J. *l Kr~tI~nljh totttjìclirr.,:. l, G SIIIIII~~ Jr tt~un~ftwiuric,-, l i7,\, 9. fiijxitntirii Iio~iiliiinrlel..,l. l). I7í4t~r /~<tr./nyei~~uk(~r I1 J I. Kiiiiicl~~c horlili..... \lei. \l. liriiiitiei~r 1$8 1 E'. k 31cilr- qntail<iiiiri!:g l'li. J. v:in rler Sliik!~drinlei'ii?~. WPII IMI\K~~IIw,~II- - Sandrnui11~. Nn. lz7 tat 162 latkt. l!!l K:III~II)~ l,e~~~ee~~l~-o~~l~;~ I~~[IIIP!)U~P;III. I?': J. 11e \'c11 brii*/~hrriiilclunr. :;q 1. 1.'. kuij~~i'.: iiriililcrrisr. t; \:In i!tv DUIIZV~I O I J ~ e. ~ I ~ I?!+ llrj >k\illnt ~n~i~iis(t!. )l~lf/f~ e7ì rtltlcll'ffjf. I.rO ti..l 31. IIII~R'IEE bpper rn lm \Ver1 h Luik-v. 'irlialb q~f&ti sliilai.. en liii~irl l t l \lrisl~rut~ l,iitng\n~~ ii~l~et(jrl. KI (1. s:iii Tol~gerIoo winkpli~r* II J. Viili \tiiii.itcr it'inkclirr. 8% l\ r11 5. nvlli-%tirt WiJC IIcren eii 13.2 C ViIT\ LPC~~WI!I\ I~tlnket b11kjit-r. brilirl.i. C %;r11 L~tuni'pi,, MPJ 5. i YHII nrtti. 11. P P. \Vijnror nnrici.ic+$:erc.-. No 113 tot 170 Waaistraat w. z l:<:! hllicri Heijli Briridcniernirr~iri:n. IX fl. S. I.ccl~ini~ tní11111farlt~rir1..,i. 4: \'i111 :l~lsl t~inht/icr. l: \. F. C \oltr tri #tqor.cn 1:li I; 1.uyer 11priIkrPvc J I;. J Vrliltiui]arn,?e leil. inr. l:{; D HUUWIT ~/!injiclier. 13: l' 1{11vLtw &offi?hut$ii. :<li.k1111ln bff)tht-lf~/t litier,r~~~i#/itl, 1JG I) lioog~iitinom lirflilun en inutri. Wcil. ilc Tc!.;-l!iipel. 1% A. Hluil-srib%nii~n hof~vlrasilrl. I:1? J. A. Doiilirr sigflrt!nrflhriiirinl. Wrd d Furirr-Fci~iict, i :i711 I I. Hc~eiii hrrnlnoi"l~~rlr'rttdp 13% II. v r?. Vrgt kunfooi.hedicnde.!:la C C Hruijn~I rlrrs~~htiriuta~r, 13 1'. I'rcrenliaom bnrloqctnnker. 1:W l. f4 c S$chbíí ge1111 WtrnI~vz.!:Ha Wril J d. Grnn1rnilor.ilmmnir{rirlurirr ~~IOIII~IP~II~I:~~. l i0 (ielir.!lirplna kleedingiiin!flr~!i t59 iiwr \I. HOO:CIII~~~. i ibii C. D. Jiilius. A iir Kiiadl, íli in:[ 4 v. V~re l i i i f b C. J H ItlspinE ririnkel$er. hrtdidenirriicnreii. l ;.i J. van fler Hurg lt(~~~k,?tbilltkei ;. ~IP Ki10~lt Iinekkoudw. P:. J Ftorhslr:~.vtat~.~-íï~~n~hekw. f60.l J Krom borrleltu en zadea. l i i J. I.. ttood mnnuf~iirrliiricr. tg1 H. J. fl Hnrri; ripolhrker. h. 12'. H Jclli?~?e luil. inf. IGla 1 K de Il;i,if Ieernarff R S. fl. J. l%eli:lilrl Jr. fuh1-ikun6, 163 G. win Dlllcn :n Zonen lakken l :S Hoerlsninn~:irijii,, Trunri~liii" rn t-~rninrcn.

14 I L Wl)k A en R. RO. N ~ M E EX ~ ~tricie~~t. h \O. ~ ~ I I Ktv Y REHOEPLT. p. J. v. v~~~~~~~~~~~~ Ilk,qirr,~nh. lidia Weil. WeltPr-l;iii der l%'olfl. 16aa li. W viin Elilih Thi~ni~ lcrii. i'ectcrf "fiter noloog. TIi 11'. J Peetei-w~nhoridet. EBI J P, FLux rchoennluher. 16M S \;i11 (:ievclil bronfl-en bnnlielb. laj T. Crel,au!I;HR H í: Grriiiiin oiirlei-iu0:ei'. p,.ui,,eiiicri,l'4rc,1 lij!) F, H,,i. M. LULoub (, int 11. %>llb &$ll*t k~íi]>iljf~?~~ IijTri Mej. E C. Krorii rlrr~ii~rhsndii-.!\'cd. vaii lal.1-de \rit. ticj. E Teehens Markt. liig C. P. dr Jorip goud- cli zili cr- 170 MiltIli~~*. riirid. I f;. t,itii{~ tvc~ir roi~rier$c. WIJK I B- NAMEN t5 HERORPCh. \ \ l\lk.\ i.\ Kkttf)El'K\. Ma. 1 lat 13. Dubbelebuurt. Molenwerf I P. Vci'doold kflrnrlelein. 2 D. van 1IenebaI'grn behangcr B Wed. ll K. Iioupltrocli4r~81- man boelihunde! n. Hoogeiilrnoiii romrnis~iuiilinip?n lialir. ntcj J. r. nr. n. (;rilut IEIGphoiri>lc. J. G. IIDOUPI'. h L. Iii+wliop sigoi~ii kiinrlrlflrri. 3 crstv $;tik iiv I3av~~~r!ft I ~ I goud- en c$/rerirbei-reit 6 J. Rietveld grocnlcnhari~lelsar. W. H. Hloiiiiaenilnal, kcckbakkerrh~t. 7 Wcii J W. Frrinchs-v Kluijv~. Dimes Schniied in rnodes A M. Tlmmermiins kajiper. 9 M. C. Gnliry oflieiinaker. ga Wed.C.Re~henlianipKarrewdn. 11 Wed M J. Houvmun llulslliamp muziekh. A. F. W. Ian Srietcn onrlerw. 13 M. M. van Loon ia qasomam. No, I4 tot 22a. Oosthaven lot de 11 1'. II J r,iri Ii'iinAum tviak. 'I4 cil. h A bussc~n--yervooan. 1Cn H. J. I1.1rting re1:iqcr 15 J. H. Givbils brosdbrik2er. 15a P, 9?li~iiw~nliuia ayieichter huffr*cn:aliri~k 16 k 1 ~I~~~cIII~~~ l~oriaye#~okfr t? 1.. ~iii Iii~inLiiin Iian~et'i~~LRci l# '. J ti111 11f-I lltipltlt~ rrn[tiborei$= ]!J 1. I~~I-III~III,VII~~~ II~fiit~lr~~~i ]'+U #,,ex. l\ :I;elK!rlr. \..i. dc Jufiche~ic J \I \oorrieni~ri rei:irict. K h bllllilcnlclil kanloo~bed. 20 1,iliryc til,\rthl~f. 21 Ct Calhdrinti (;uqihule. F. W. J \:in rlrr Hiirctit tiin 1.iehtenher~ hiiiriiiwfter. C. var1 clei Huichi ian Llchl~n- I)eig-llfylius Iiiii~niee~lsrei Ma H. G. J. Evers arts. 9s F. J. M. Keunen bimhrntswer. NO. 23 tot as. Mobnwmrl. %s W. Fetter Jr. ambt. bouwpof

15 H Kutiiii~iii lìoopiiiiin. \%'prl. ll. Hoi lcii~tua-slt'~i. \l. 1.nurni111 ~m~lc~ibfikke~. r*..l Uiitilt?lwee~il pcikhuir kneclil. 34 tot 64. Oosthaven tot de Noodgodsteeg. I, I.f,rlliii~~ 11ij]1ntuhe~,, If 1. Hlh tiieubelhrindrl. i7 Hloiit fialitr;t.i~li~rrhf ' í; \<l11 (;e~lcn, 11 %t. Hci-rbi-i~.: kori~it-t. i4r H J. \l. K;iliel holi rrr tinitketliahk. lî'cil J. Hroibiii:iri-I'illlcrs. \\-1!t1. K:~l)i>l- fii~~in;iti t: 11. l:. lhivkvin ~fv~?enb~t~yer~ll, Wo. t2 tot 90. Oosthaven LOt de Minnebroedersleeg ic t\'. íiorlillcbs mtciic(icinr1eriu. :!u 5ncicte)t,,#In Riliiriic". 73 Erve11 A. vi!i\ \IiL~iw sfuferij,.i. 5ViIl~~rn~r tdk{!ciwfclein. -" lil tvl'cic. G 3. Slt*ciis Xijnen- :{:I.k. r l 'ipiiiij t Ii~riial~r~nrlelri«r. viiii iler I)ori ;ti li'. J ~ t i i i %:irirri ~knfiqrricif. PatilCs Verz[il. Pel 8 R Strocic D:I!~IW ~:III aler lain~ieri. i1 N'PI!. JIIP %I, t;, F..I tri! iiolle-,lill~*, h! XV~~IU~. riia Lecrit. Ilr. I. H Rekker 3iibin~ijrr arl~ i?.l, S, Vi~h ihar SIll(11 1iIc'fr)uflk~~. Weil L.liilIiur~t-\:in flosijduilk. v* G v, v. l. t,, \'r~t!iiik~~. ;:l T. \:NI Eijh ItiviicnOe..i.~rill~l~l~~el l~~~lifill~l~f~!. \l 5. Uil1 KiJk l~~l~t~~?~~~~rc.t. tvt~~i, 11. f;. I\WPGI~G-I~ ni111icr. í;. A. P,4#:lc11. Wc*l,k. Srtiiirievriit F~~II der ii lr 1. í; iic Mnrcc siyrirrii- 1:liit"t-5i.liirutrri.soi.lecr(lrr Ih', I'..l.i. L~vPI~I~? iirlc. $7,A. l' J. ~.IYIWI\ ti~t&tncrmutz il~~li~n;~t~~c~~~iirt~l. ;n J. Ilulrlei' (inr~liili~i~bi;~r. W!J. 11 E. tliir~lenl~cr~ di- i9 P. C. \V. lit!~e~!r, bi~r!~ie~, rcr.11.ir.e at Isr. Ouilc %liiiiiicii cii Vr. IiuH 1 ) ~ Vl. l,l<+t4 de Sct~epper (lir. I. Stt)iIi!l ~rirer[c~tr. klltlfwn Cf111~irk. 53 J. tiust 1) \v, I.l$&f4 de sl!ll~p~~cr ::l,4 'r. li' III~~!III)~I rz ~ ~r~~ifbuki~~!r~ scireikt~~~~!ii~~..," Jl..i i'f!rf!~~b ki~eai1t14-/;i-t* nr. \ t:, l;initi,i ~rb~iliandîqri. No. b6 tot 71. Lange Moodgadsteeg. lhr.,%. %iri I.ls~*n~liJk ~-eriflrgvt~ttt. 3; T, SCIII~II~ ~w!r(ixlt~r...-.i,,t. l;. Sprtkijl ~!)ort<!!~, 3 \l. K. f;(!t+h!iqii, 1iIl 1'. Hl[!lht~h %i~p~rrf~i#t~~ker. tifïit \\'~il. J. l). X:I~I 1)ibii:vi) - 1:Iflm. SI(q t:. c. J. v:i1i <ft,- Doe*. f;. I'riii(*r* f~tbrlkit~it.,l. 11. iiiri iirii I%nsc.!i Ie~rr~tir Ij. /I. S cii I;!(lirii..I \Y Scliuiift.ii (iortsli~arlulaur.

16 t l:lri J..\. viiir I.i,ciiai'ti pollexli Ho. SP tilt 102. Minderbroederrieeg. 1 I $ lvc11. 5.!It~~i~~+~t~rli-k:~p~ijn.!li C. Scli~tili Rtrr*niirtk(~r..! lif1 t;. \'~?rnvnil;~i~l IIC~~I~I/~~.!+:i P. FETIIIPI rrlioc~f~~rffkt~~,. l t. di! K \V; I r~t~llf~r~i~i)':!*~~.!lij,i!:cri11?1 11!~rf;111fifi. 4!.?fl.l SIOtl llollflr sr/l/1fl/ fll!. :j. 97 K, I!~!II IIlJLer,sr/ii/~)ft~r. ll:;l~ IV. dtvi l!t>i:il 0rtti~rtl-R:tw.?l8 J. I~II 11i.1' SIi*~ri ~I~/I;IR~P~~. l lli I). I<;ih IIIII/~*~III~~~.!l!) F, t:. I{:ils ofytarl A/I~I!/I~/;~~II.~/ I Ii;Ii ll. l<liiiii h'ni~lvii*i. Ion ~I~~III~III k (:O- ~ ~II~V~I~I,, EIK h;riiliii~i' 5li11,11! t~~iit~.~(!il~~.ij.,de 101 hl. J Plus Iir7ir!(ii3~irhl~~~~. l.l.i4 ' 1n:tt (1. (i. srllli~llor~l1 fl!/['6lt /f.tv,r\- I lrti 13..l. k. %;II~\\'i~rhliit~v\i~ri i-iiiii- *Cr:. tllij. f,,l.%.rlp 4, ~l~,l,,llt,~l~~/.,l/,, /,/%r1'' ino.103 tot 112 Oosihaven tot de Punt. Zl!l 4: \ I. l i l - ~ ~ l k 4 ~ l rt1,ilffd.\tllll~ltlr I 1WJu C I:. l1 ti ivl~gv! /?~~IJI. No. 120 tot 139. Veerstal. I i 10% 1) tie I%r~iikti ~~III~/;~~II]Iv~I~ Jlw, 11,.\. A. ~I~~JPI' c#//crt; F, L~~JII-I' ~f~ic~;~~h-t~ri~/~~rtt~ r %/nr~l!s/fb/l~tq. 10: t). iioiwr!iil(~l kfl,fib\iw. Idofr J. 1'. 11. \Tf)tl lei~rnoi' Ff. fl S 10n C.l 1icrr.l si~l~ilrlcr~. 191 I;.l. Y. rl 1,iiiilrii Iiiireriii~ecskr. 10uri \Veil. I*.l. l{crlbl-i3riii~. 1?9 J. l lil I crzi~:iii /~rr~!p~!f~ri~ft*r. In7 S. viiti Xutii~~~~~~Itl!)rotsizt, ;I! l?:{ j lp. Gi111i~l x!r~ix~~~f~rlitc~~, rrboi'i:cii cri I«I-:ei1 12:; \\'inri. 11 iiiirli'tiiiili--1i4. ~'I'iiiiitr. L l08 b; 'I' b!v!$ I l ~ V l i i ~lifl~ll. ~ l?.ïft J i~~irlr-i~.it~. /;I~,I~I~I~I ;r! trd!rd/- In9 lïeil. 1' il~ 1l;i:iilI-í:riiiii~wliii,l/lji,~fc.rt 31. (;riiiii~iii~lrii rliirr-ii~~rr~/iril~i~~~~- l?:i/, %!'?j! V:III ljuif!-di.,li~~kc. sl~lrfith~.i~li 12li I ll. \;ITI \lil11 ll*i~l/:t~~ier L% 11ii 1\'(~i1 fii.ii Ili.i.lii:.--Slliil!II/I/><,~, C. f;. li Spr~iiil )i(tk!t~~ixk~!~~t-l~l. 127 J. Y~CII 4 ) ~ l it~i~ii;~*/icr 31. J, tiorii~ilt~i~\ PI. di~cr!cu~~ 123i c,.l. 1' %bil \'~Plt ~~lllf~~~~p/llflll. ~r:i~c~ri~~iiriiiivij 131%.h. 31. L':iiili.iiliiri'l: liiitnici-iiiiii~. >!c]. \-;lik l ;r1>11. 11,ffrtl.ln l?!+ \Vail (; f;. Y tlibiji~i~.liii~ l'ij1~11, l11 )\'I~I A t; ~IU~II%III~-~.;II~)RII- 180 \Y(!il. 1 ;in %l' IJL ~ i~i~i~~~~li~! tici:bcr. I:I~ II'tvl li.,j, Y. ti Iti~i--Fl!~~, J, li, KOIII(,I f111~1~~i1111~1~~r~ :\ 1 i111 \l:b:l Yi!I! k~l/l/ifllfl~t K SlicicF$tr;i /$i/ /f-ciatir I/. R S. lxii kv{*ll. 13. <l L~idt~~~l~~kr~-I~lus J ll. KI~IIIIIIQI ~it~id~~t~~~ftktr. \\'..l. ~ii~!i~~i~iii~~ ~itttler iay:cis. I t i \Y, H:i in iiit2!lii~cr.&ir~~~~r'. i:i:j J. F. Rt*irt ~riiildcr. 1 t $/l b' JVtbiL!/l'Ill. /llilil~(,l1 i11 LlrAl- 1~3ri IYibiI h, 5. uiii Lccunrii- IIIP~~c~~~I~. ~l~~li~rllllt.

17 l:<; 4: l i ~, t i n t ~ ~ ~ ki)/pe!i~!i~c!~nt~d! r r..i. li'. liti!lji) fí~hiko~tl l::.; \l. l. l, VZIII!iij1ti~~ti;Inl8,+iifl hlnlijii U Cri. Irtlriiisrk Iiicrefi~t. l!+ 1, l.#~~~li~l~r~,v!-/1#/lf)t7y* 3:iriiiii í;:ilii'y k Z~riiicri niy~l/i. 1.:- 1 G. l:lll I.t~cu\~t!ll~ltikl~w. t;. C\ Ir. G:III~! ~~r~/rl~~~i~i~ I:;\ l!!'t<!. 14~111~ts--<lc ll(h(lg. 11 3;iiivc' /lfll~liui. i;{!! J. S~~I~~IIIII~II ~ifrlltbo~~. J. J L:~iiiii~r tii~~dnrls. No F40 tot 168. Westhaven tol i:.(l I~oi'loyii Ilnrn~lcerer?inl. het Poaikantoor. J. H ilr Joiig risrb \' fruii. l ill (i..l #'. (l.*ru:l I#O/('Y 5- k!tils. Mcj K C. L, T I!rlili~rionilerui l i l t[. v:!li 11~11 k!rc?pif~kí"/;(~r. I.. I'. Iloo~iciiill[li Sr. li? t;. Jut: klarim:iinkei. J Schirih(!l rl~cfi'bhoilinur \lf,,i. i1 ullcr ~Io/Lv/%P/I il(lc~~,!isha I'urt- i:i, 'I'cle~iiiiilC:ii~lotrr hl. GriIfit>(vl ~~~i~ik~!//#cflic!~~i~~ $1 (1 Iic~~~~it!qfii~i (lirvctttrr. i ;:E J 1~1il?1ii;ii rui/lillf~ipi. l $ b Wtvl. J ~It)r~ii~-l.iii~~t~ No t69 tot l73 Korte Noodgodstaeg. 'P. l lorliis s~tvk~/f~!p~r Itilfl 1'.I. ii ltppthr br~~~rlbctmi~r l$$o C. 5, 11, llorl~ih-~~i~l!r\l U?I ~inrlcrij~~n l i? G. (i. i Kouij I3 ltilii S 1iii~iii:iii-ti IJII\YI~IIIU~I'~II. l +li nr 1:. li. t;. t*. l~cs~llll 14dx 171 1%. I'IIIIs<!~~I~ jtilo~i~it~~~~~ik~ 1 t7 l<, t :..lil~l~t~tlilllr~l~r /fl/lriii~l~ll. 172 \V. fio~!p~rs!~o~~í/~~iii~l tpti rm$r,!$r J. G. v. d. gitar qr~rr~! h' /~~fi~d. 1"~lI~s- l.i!e~v:~llll. 1 inft C..i viiii ile I'iiiir riitcicrii7ij:cr 173 4'. riiii V1ii.i iici~iriií~ii i4!1 6, I.. l3ri~u\v~r i~tltr. flcr 1ì:ln,l. F. 'P. ii'ulll l#iik$i<~!/e~*. wgisli: izn I,, Y:I n I~!IWYV i~~(~oiittoh*tb:. No. l14 tot 204. Westh. totd%gouwe, 151 well. t; 1; Y fl. i'ti11(~-. v. (:I ~I~I~(*IL. 13 P. ltet!~ll ih~ril:i~!~l xrl~i]rf~rr. l:;$íi MGJ..i. \lonrf)i~rgtt. i:;$ 1,VciI. S.,4 Y~IIL ivijh-s~~i~~~uti~f~. 1u:i (;\tllll:lpiili \V. v:iii i'llel *to/rccv~cidl!r D. 1. viia Lerr It. liiit. nrlj. dp.1' inf. 128 I:iriv:k (;(!Ir Ilf!ivh~t~ti t~rm~ílli. l ;%I (;~IIII~+V~IC! I';I pit~~sltt~~fiiltrii~h. t;!$ li, K. i'~!lh~l~~~~i~!. l:i!&r \tr. t;. Y d, I{o*rll rot~rif?q~ e11 ~;!/u~~f~t~~~>rt~~l~~llt~r

18 5TBli s PI1 Ia. o. SAMEN c3 HPKOEPLX. r 6 S Y.\HI!S LX BEHOEPEY ~ R R \$'1'~11. Cuneii1iur~- Gn liry. 101 J. G. Fleur ~~reilikít-rinl 1$2 G. H Piliksen perhler?t.k.l~~sl'l. 19u SteilrliiCfb Mvzickdcbool 1~3 ;i I'nl~k pritx.t/er. C. ~IP liiiiiliig ri~nriw$e 1 s3 K. K Iii~l~lling v. 1.Icliladicheiil..~~~IIO~~~III~~~~~I~. ~Iiii.k. riin Huchove kleartiirtk~i'. 407 \ ~ ~ ü h ~ ~ I!vrv ~ (;enl. ~ l t ~ ~ i ~ t~ufi E. ir. tl!\'er1 plotrrisrbiliki-. l!ir Ilri. S. H. riiii 1.oiiii iiiiiikpr. IR: Dortliiiiil & CO i~irtkrlirrii~ \lihj. J. Hnnyi~iirlijli. e11 ki1~8ie1-s 19!b.t. 'Illiln lihijt~ 4'! ~t*ili~ii/l~~p~ IRR I. van Hi~i*iFl Dortkiriil iifirrii-r.?~iv l:irrtia IMr. (IC!IuniIt ~afinj~ftt~f. FM1 de tlniiiw Ilnoa~iilioiiiii ~~~ihal. 4. <lin K;iiiili-vi~n 11erSli~pn. I!ili \Ir. St. >l. Srhiiii %!n ti?!' Loth!t \vibil. 1%. 1'i~~ii'1111;i11.;-1.~ure1~~~ / f t l f,?ik1 ìrinl f). $1 r!in.l0i1: iijia/;p/. fal Wril. J. C Xcc~rs- VPriiirii. 1'. Slbrliit %, ti~/,p,,~. In! \l'~ii, D. J. 3:iii i'i't~iittiiii~t~~i-.i liail-ir F.;r~~ir,.~,,~~r;~. Pi.Iii~ 312 I-'. i;iti alibi. 41i;i;ift~ii IiniitrnP l!xl f;. F!;I~IESI~ILI~,?ii3lt I1 f;, I;~II \I.~~IIII~~I~~~I~, lrii F..l. riep ci~ii~lliek~~~.?oi J. C. t)orki+ i11 lr~!~tr/; ei6 sifjri VVI~ W'IJK C. 30. S.111l.3 i.:x REBOl:PEZ I Ja. S:~I~EN EX I~KKOP.PLY. No. 1 lot 85. Gouwe o. z 10 13' K. ir. XII~~~IPII ~nuzieko~tfl~rt~*. 1. J f l i,, 11 C. Slii.llrrnclit rrlineiimnli~r. J_ Roert I.itnliiirE,i.iJp~b. I* flr. t:. b! SP~IWS kruii!~~?~i~~r..f. A Pdci.,ii~~c/ct&ii. /ii-~i,i I*( 31 \'illi Ilillllll~ kflol~~ii111 n o t. ~ / ~ ~ ~ ~ n ~, ì i t ~ l:l~tl\~t~dl b ~ ~ ~ ~ í;.~:~ni~~tpt~t~~i. ~, ~ ~ - ( -, ~.k. L;iniiai;i( pl~re~etnt*k ililci' l i St111t 1~~i1tli('/irr~ E Scli;ily niirlerirh~:crt~~~ >lpi. 11 E. I{~I;IIIv Wed. H. Keiiift-Kíiiiiiiiiiii t: 5Yril. t;r:i uwlc$ri l~el~i~n!!~) i[, :I C. J. ii~n \'i~iwn ki~fif!/~t{i~ti J. 'r (~r:ivi~+triji~ 11ehfo1((~1., fve(l 31. J+ E1i~pltirc~r1~~- rftb JOIF i~fiiiirtcr..i D. L (hili srlr~ijnii~ci.kh-i~r, 5 >f J. ii~irtip!i~iir~ii /Iii,e PI$: Hr I). J w!! 1Eciisilt krri~/nni. U.i Dcrck+~ii I~f~ftp$ntf~f. 7 P. H. IOII~PP 70 J. 60ntl:i Jr. opiirhti,r {fl~s(rr3r. A P. Hnrrie~ h&!!il"ilr. U rl c11 V~EI-h. t: I r. 1 1 t f r. i ' l ICîI :i..l \'ei.h~uit~i II~ r.!/tvi~if*~i4t>~. 17 C J. F. SLci~ii~~ri. IR J. (k. l:. k:ii~i~i~iiii~i~~i 111lt~iie!b. l9 If'PiI Kt~pIeiri- v VWI t~a~~lfl/~.!gil ij'vi!. l.. lto~\ -Ni~~l~\v~:~lkil, I 20 í: viiii \'elxc.ii risrhhftiirli~iiiiw.?i,l. G. iiropri~:iii hoofd H. K. si-hnnt. 32 C..l í:ocilcw:iiir~ii 1iriiii~LI~riI.he1'. 33 \ ~ a C, k* I~I~II~v~!III-Y. \\'~Io%.?:u I' d. r:iii iviilieii karirknr~11~1*.

19 DECORATIE EX \i'inderij, V001tWEllPEN VAN KUNST- EN I!.# SMAAK. * * I, SALON-. KAMEK- EN GIZAF- e - N t. rd i, *!Q. i 7~ DF,LOIZA'SIE,COIIBEILLES,JAI~DI- I.. * * NILIIZES,ENZ. 3L. s * =L==7- z -z- =G== ----_-n a 1, I 8 z I i l ; lil =l ;li 1 1 GltAF- EN FEESTKllAXSEN. ----L , 3!4 ' I GIZOOTE VOORREiAD KAMERPLANTEN.!Z% z Y m!z 1 r E is;- AASLEG EN UN131!1.1HOUD,- VAN TUINEN. ql

20 \*Hk C'. r 8 ho WARIE\ I:I l%i'.rí>kt'lry 1 ND \'AllIC\ i:v HEROF.PE:X. 41; Ui. I). Y. Hiaiinrr si!tirlnrib. $3 S. E Ciils h-nn)iirtnii.?;.i. KI~r61i:i liuiiirinrbal. :ií [. I~CI~)IIJ~! ~iif~~~ri~-ii~i~(~ker f8 WoiI. Wcuriii:in-RrlnnJe nndiua ii5rt Oamcs Koiiiirvii. b\rvd. WII d t Ucr~-I~cli~iiji!. ~ 3.5 h. Rr:ihcl h-fiir~brrii;li~luur.?!j,i. 1) G~II 11f!r l'oitl I;uip<~, :;G J. nin Krliiipcii knoliiiinn W. N. [Ir Hiiiiii liutilorirli. :in.i. r I)iiii:i:ii Iiu;iHri: iti~ri1i~:tb 3R11,\. ilcii Hc!rlOg lino}~irrliil..?%f1 ivp4i. vr. ll. [<ijl- Y. 11. ~ l l ~ 1 l l ~ l ~. 31 I'.,l %:l11 ilibi" i'~li!w i3ci~l~v~+. :!h t. Nik. :t2 (;ey.s. 1,:ireI)er +;Ik \Y11r! iv. C ii!ib DiIlon-~-iiq~ :j3 lt. 'I'i.it~~~n t~t!rg k~!~f~f~firb~~(liv~~f~(!. r;i'lilr~i) :j; *l l!" 15. s~\il>lllilt~rill~lll 1111l:;t~k- lil.l. I. 11riitii i11 iiiriiiiifririrarc~t, illll~~i~li~~j:~r ij211 C r:ili Y1ii.l Iiiii~ii~i. :li;.l. J. im:iii Ijiji? Iit icyiii:?i eii Biercri. U:{ c;. J. ~V;I!!~,~I;I;I~ fi~;tiki~io~~f!i~~ Xiit \{'el!. (;I;I(~~-GII~\'i~l~t!tl aid.t r: tic iiliiih. :I{;,i v.l, Kui~wt!!ilit:rg $18.vi!#iircrt. (îi,l..iiii~+#. >i!)<$ I t~rtr:$f~/ìt~~ :+ïti l l, viiib I.f*ti$dtn~! iift(!xknol)rr. ti3 I,. li. Hcïzclrcii Iiiririrlbiili~ri~. sn W. jl. iir.iiiiir kirriliiiiiiri. lili H. ltcrtrlu.~ii, :{!l l C;ii+ linopi~i(iii. $i? h Wii \V;i;ir Itrplirr. >I!.l. \V. Hr:i Lrl rlc.r.~vliki~uio:'i., iilfi i'. H I~<i~Iilili si~(fil~~ti~~rlrlisi~i~i11 1'. HPIE~PI ~.l~'~~rhhnul'/'r.?n J. \V. isi-i-iiw linn/iri~~~it. J, i\'. l%r:~i,~l.ir ~ir{~~r~~ikï~it~i-.i ll. h. vit11 ltiiiit bierlirosirar. 5% la. IJ. I!us~i~l.~i)ti rpritcr 71 \Y. v:iii ilpr S!i.ibii ~/I~?~S/~IIJPI.. isit,i. la. '~i,j~ii7riii:i~i IICI~~I~II~~~~. 72,l V:III (la'r Li4 ~ ~ ~ J ~ / ~ Y / I I ~ ; ~! I o $:I J. I. I.;iiibkiiii.rf ii'iiiliijlirbr.. ;!rt \Veil t. 1 liiiillrr.ii+~li~ii-).;o~-rl~' %:Iii Ib. tiiii ilcr \Vii:il briiiiiq6 lili:. ;:t J. ii[i;ii'ii;i,ii~ I;iifi~iiii~rii. ti n. -, H. 1;irihlirir~l A~ir~lr~~/i~~rrnn'~~,'. c f;i,d. hii~fcf*r i11![~ji,~ii t.11 1~1~1~11, i'ifi \Vcd (: v:iii 'l'liiriiinii-srtilli'i*r.. - 0,a \Yihil 'Vli, Sli:lw-l'i~hhse l%'~tl. *l" -.. I~:\I IIPII l%t~r~-s~l~~i~lf!r J., í:. H Sligl.i.rsi.ki]#)icr 4% \V l:. Iiuijkt!~~ bicrhítrt(irm/. :li J, C4141'r c18 XOI:I, {fll#ri?k t~iii 'r3 J. N:i~il:i i.rni3r/ririiiii?. i~ff11~- fvit li~~fi~~~lt~u~r~,\. W:~riilps II%'~IRP A..C' d. (:~sli~t" fri~irilitiflt. iti,l. J, viiii tii111~1 in ~i,~xu~~tn/ien, V. 5 S~~iir~#:iiiij fi~lii~il~ii~i!. i7 fl. SCINI~<~I\ li~,*lcr. in Kt;hi~:~!lisrk! I.~itl~t~rscl~t! Kwk. O!) X ll. 'l'cirpo iiriolbclic!r!in!%'ei\. ll. J S;iiider+-Mllri~en. siqur~riiniiiii~~l. 51 C. JOIICPI.. :i2 \jr, iirntk~!io~~l. hiiof~frfinì~~z..ycw T!) Y\, t; ilr \!os t~~inll~flil 80 \Sibil.l C S~liI~~~~-l.:ilr~~rr I.. Kdi; rild:ir!iicib I%rlcci{a8ih. R1 hl 1:;i;ir. r~~rllibner. R?!V. 3. \-;i11 (;vthl?l! 83 H. r;iii iicr a-;t:iij x/ia!i~rii~rii. X:Io H. Eiiriilliii ril ~rhn~iiiiiuli~~.

Hdnsboek Bouda - - - - - - - - - N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005.

Hdnsboek Bouda - - - - - - - - - N I ~ V-AI;~ E -.,* 4. ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde DE DIRECTIE.. rmtarprirrr ~t005. Hdnsboek Bouda rmtarprirrr ~t005. f*m*aq*ffm ' ''. Opgericht r4 t rif,1846. - 2 Gasgelde '7,;L? '+ -.,* 4 dienst tusechm gom^ en R ~ M, b,;, L,!.:!, 1.. '. ia diete doorvoer voor L$~~EN '& AM- STERDAM.

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer3 mede te deelen,dat bij lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij i1 1 c b e er 1 L bc -1 i PROCUREUR-GENERAAL BJ HET GERECHTSHOF Amsterdam, den...... Z.sen &pk.!&.~.i 192... e,. *r. ' 6?7flfl/.NOOFDBUREAU

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES NE W! ZUIVER L A N O PERS TRAINING S E G A K C PA BEREIK JOUW SPORTIEVE DOEL BINNEN 3 MAANDEN MET EEN PERSONAL TRAINER! Wi j fv, pirr r f r i hp zij i r ij? Ki vr éé v Zivr Pr Trii Pc S v prfi j ri j priv

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S wz Zl W Mlw Uw R wj Pl D G Sppy Uw w cl E l w E jp z. W w. I z pl. S wz Zl W Zl lz wc Zl W jp w w. Il c w wj. D w Zl W, w w wwz, c, w zj pl 2 jl zj wz lw Kwll 87 89, z z zc. D w w

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Contouren nieuwe verharding AMSTERDAM. Rijk sweg. Neerzeldertseweg AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND DEEL A

Contouren nieuwe verharding AMSTERDAM. Rijk sweg. Neerzeldertseweg AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND DEEL A VI z uiij cuij ic ( S -) uiij cuij cw ( S -) c() w jc ( S -) ici iji (iui i ) w uch... uii iui Siui. ci w u iuw hi ST. ij w uch wij i ij w uich ijw ijw... ijw ijw ijw ijw u uw cuci zw uci ( iici) zi S

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Bestuurskosten November/December 2014

Bestuurskosten November/December 2014 Bestuurskosten November/December 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 3.617,66 . NE1TO 01. BCD Travel Nederland BV. Phone Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax Lange

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S kz Zl W Ml Uv R jk Pl Pk Sppy U cl E vll Lj v D Pk. W. I z v pl v v v. I p v jp v. S kz Zl W Zl v k lz c Zl W jp v v. Il k v cv k jk. D v v Zl W, v v kz k v, c, zj pl 2 jl zj kz l

Nadere informatie

Scholentoernooi 20í 3

Scholentoernooi 20í 3 Shenerni 20í 3 Grep 3,4, en n de bsisshen in en rnd he 7 pri2013 p: brj: p: wensd 24 pri203 Veberen ii n Kein Dheren Sprprk "' Shder", Zuphensewe, he Aeene reee 1'. De eerse wedsrijden beinnen rnd 13:00

Nadere informatie

- 7 MAART 2013. Beleid en regie. Gemeente Oostzaan. Gemeenteraad Oostzaan. Postbus 20 1530 AA Wormer. 13/13 13-002848 28 februari 2013

- 7 MAART 2013. Beleid en regie. Gemeente Oostzaan. Gemeenteraad Oostzaan. Postbus 20 1530 AA Wormer. 13/13 13-002848 28 februari 2013 Onderwerp Gemeente Oostzaan Bir iten aewoon Gemeenteraad Oostzaan Postbus 20 1530 AA Wormer Beantwoording raadsvragen r GESCAND OP 7 MAART 2013 Gemeente Oostzaan L..._.... Bezoekadres Postadres Telefoon

Nadere informatie

0 E CAYMAN. Stijlvol Wonen. Page 1 / 8 LA RESERVE + COVER 29055. Circulation: 22000. 01.07.2014 Page: 128 134. 85efea AVE: 16988,00.

0 E CAYMAN. Stijlvol Wonen. Page 1 / 8 LA RESERVE + COVER 29055. Circulation: 22000. 01.07.2014 Page: 128 134. 85efea AVE: 16988,00. m CAYMAN Page: 128 134 Circulation: 22000 4247 85efea AVE: 16988,00 0 E il 1 Uil i Auxipress H y T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be Page 1 / 8 CAYMAN T K H l 1 BINNENKOKEN

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

Nieuwsbrief Roparunner

Nieuwsbrief Roparunner Nisif Rp 560 3 26s V R 1 l Gl z s. J 3-1 - pil 2012 D Rp ppli is, is l l i l s zic l j l. D clijs ss l. D f Rp isi l j l sl i j Rp. Ns s i i Pijs zij ijfi s i i H s. T 30 is. D s ijfi is s pil. D, s i

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester Pstbus 1 3 HA SCHIEDAM Stadskantr Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK l'w

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Hotels und Restaurants entlang des HANDELSWEG Niederlande (www.handelsweg.com)

Hotels und Restaurants entlang des HANDELSWEG Niederlande (www.handelsweg.com) Art Name Anschrift Kontakt Unterkunftsadressen ST Jugendherberge Am Wasserturm 34 48455 Bad Bentheim H Hotel Marktzicht Martinusplein 25 7581 AK Losser MC Veldzijde Honingloweg 10 7581 PK Losser H De Kroon

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie

de Rechtspraak Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum 23 1anuari20l5 Geachte heer Van Rooij.

de Rechtspraak Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum 23 1anuari20l5 Geachte heer Van Rooij. de Rechtspraak Gerechtshof 'shertogenbosch Afdeling strafrecht Politieke Groepering De Groenen, Afdeling SintOedenrode T.a.v. de heer A.M.L. van Rooii Hazcndsweg 36 A 36A 3520 Zonhoven (België) Bezoekadres

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

De «Yarmouth» ais verloren te beschouwen Een der zwaarste verliezen van onze vloot na de 0 3 0 5

De «Yarmouth» ais verloren te beschouwen Een der zwaarste verliezen van onze vloot na de 0 3 0 5 V R I J D A G D E C E M B E R 0 V I J F D E J A A R G A N G N H Scl iz Bu Blic Vui 'fiß i Buil Iplli V Mii " J li u j V I S S E R I J B L lü iü i f Blic Lbl Vm W li i Blië H p b m f i p l B Z z, p i u

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H²

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H² - 0 6 y Y I H éé O I - H ( ) óó ( ) ( ) I 2020 () H 6 4 H F 1 Py 2014 (1000 ) F 2 I 201 2016 (10000 ) F 3 O 2017 / 2020 (100000 ) P L L T B B éé y y- U P () B 2014 y Z 1 è I ( ) ( P-) I 2014 y H ò ( ë)

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Top-50 onderzoeksbureaus:

Top-50 onderzoeksbureaus: 34 MARKETINGTRIBUNE/MOABUREAUOVERZICHT 203 samenstelling lex Olivier Tp0 nderzeksbureaus: Grte jngens den een stapje terug Vr de zesde keer presenteert MarketingTribune het jaarverzicht van de p basis

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011

Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011 Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011 André de Waal Telefoon Mobiel Email nternet Msn Mobiel Lidie Mobiel Frank Mobiel Mieke 078 6816836 06 22953456 andre@bramengaarde126.nl http://blog.bramengaarde126.nl

Nadere informatie