Nieuwsbrief. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs. Sterke daling toezicht Belastingdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs. Sterke daling toezicht Belastingdienst"

Transcriptie

1 Mei 2010 Jaargang 3, nummer 11 Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs In deze nieuwsbrief onder meer: Isolatiesubsidies Renteloos lenen via fiscale truc Modelovereenkomst betalingsregeling Vrij met 5 mei? Financiering Nieuwsbrief Sterke daling toezicht Belastingdienst De Belastingdienst haalt de eigen doelstellingen niet voor vervolging, beboeting en correcties van belastingvergrijpen. Uit informatie waarover het Financieele Dagblad beschikt blijkt dat het aantal boetes in vijf jaar tijd met 60% is gedaald. Ook de hoeveelheid aanmeldingen van mogelijke strafzaken van grotere omvang blijft scherp achter bij de interne doelstellingen. Vorig jaar stokte dat aantal op 3300 gevallen tegen 6000 zaken in Gevolg is dat de inkomsten uit boetes en correcties aanzienlijk zijn teruggelopen. Het boetebedrag is gedaald van euro 323 mln in 2005 naar euro 96 mln in Aan correcties op aanslagen kwam in 2006 bijna euro1,2 mrd binnen. In 2009 is dat gedaald tot euro 481 mln. De Belastingdienst wijt de sterke daling van het toezicht aan een nieuwe aanpak die sinds 2008 wordt gehanteerd. Met een groeiend aantal ondernemingen zijn afspraken gemaakt over het zogeheten horizontaal toezicht. Daarbij belooft de fiscus snel uitsluitsel te geven over fiscale kwesties die ondernemingen aandragen. De woordvoerder van de Belastingdienst weerspreekt dat de interne informatie er op duidt dat de pakkans bij fiscale overtredingen of fraude de afgelopen jaren veel kleiner is geworden. Volgens hem is de pakkans, zoals particulieren en bedrijven die ervaren, gestegen van 80% in 2008 naar 83% in Ook wijst hij er op dat het aantal bedrijfs- en boekenonderzoeken vorig jaar is gestegen van naar

2 Verdoorn Nieuwsbrief pagina 2 van 8 Woningeigenaren laten isolatiesubsidies liggen Dat blijkt uit een onderzoek van Milieu Centraal, een organisatie die voorlichting geeft over milieu en energie. Milieu Centraal vindt dat jammer want daarom missen veel huiseigenaren de kans om hun huis op voordelige manier te isoleren en zo comfortabeler te maken en het milieu een handje te helpen. Zo is bijvoorbeeld het BTW-tarief voor gevelisolatie tijdelijk verlaagd van 19 naar 6 procent. Die korting geldt ook voor het laten isoleren van vloer en dak. Driekwart van de 1800 geënquêteerden kende die regels niet. Voor een advies over energiebesparing is een subsidie beschikbaar van 200 euro. Bovendien is er een subsidie van 300 euro op het energiezuiniger maken van de woning. Milieu Centraal denkt dat de vele regels de onbekendheid hebben vergroot. 'Vooral eigenaren van ouderen huizen laten hierdoor geld liggen. Tot 1975 werden de huizen niet standaard geïsoleerd en juist daar is winst te halen, zegt de milieuorganisatie. Vrij met 5 mei? Elk jaar is er weer onduidelijkheid. Ben ik dit jaar wel of niet vrij op 5 mei? Voor 2010 is het antwoord: ja! De CAO bepaalt elk jaar of 5 mei een betaalde vrije dag is. Is er geen CAO, dan bepaalt de werkgever in aanvullend personeelsbeleid. In 1990 is Bevrijdingsdag bij Koninklijk Besluit uitgeroepen tot nationale feestdag. Vaak is afgesproken dat werknemers alleen vrij zijn in de lustrumjaren, eens in de vijf jaar, zoals dit jaar het geval is. Renteloos lenen via fiscale truc Vanaf 2010 is renteloos lenen binnen familieverhoudingen niet meer mogelijk, de rente moet minimaal 6% bedragen. Tot 2010 was het renteloos lenen aan uw zoon of dochter mogelijk, mits ze maar in staat zouden zijn om dit bedrag binnen enkele maanden aan u terug te betalen. De belastingdienst maakte er eigenlijk nooit een probleem van en notarissen en fiscalisten adviseerden het aan de lopende band. Vanaf 2010 moet over een lening die binnen 1 jaar opeisbaar is tenminste 6% rente worden berekend. Als u een lagere rente afspreekt wordt over het verschil waarschijnlijk schenkbelasting geheven. De regeling is niet van toepassing als u geld leent van een BV (rechtspersoon) of investeringsclub (mensen die vanuit hun beroep geld uitlenen). De schenkbelasting bedraagt: kinderen 10% (maximaal 20%) kleinkinderen 18% (maximaal 36%) anderen 30% (maximaal 40%)

3 Verdoorn Nieuwsbrief pagina 3 van 8 Tip U schenkt eenmalig een bedrag aan uw kind en uw kind leent u dit bedrag terug tegen een rente van 6%. Hiermee draagt u extra vermogen over naar uw kinderen. Daarnaast mag u jaarlijks nog eens euro aan uw kind schenken en eenmalig nog een extra schenking voor een woning, studie, etc. (maximaal euro, mits kind jonger dan 35 jaar). Aandachtspunt Volgens artikel 7:177 Burgerlijk Wetboek vervalt een niet notariële schulderkenning uit vrijgevigheid bij overlijden van de schenker (vaak de ouders) indien er nog geen aflossing heeft plaatsgevonden. Dit zal wellicht niet gelden voor een daadwerkelijke schenking en het teruglenen van een (niet iets lager) bedrag. Het is wel verstandig dat de schenker eens per jaar een klein bedrag aflost op de schuld. Google Adwords Ondernemers maken steeds meer gebruik van de digitale snelweg om de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten. Een van de mogelijkheden is er voor te zorgen dat men via Google wordt gevonden. Naast het vergroten van de vindkans op Google kan ook gebruik worden gemaakt van Google Adwords, een soort advertentiedienst via de pagina met zoekresultaten van Google. Google stuurt de ondernemer vanuit Ierland een factuur voor deze advertentiedienst. Bij particulieren en niet ondernemers brengt Google omzetbelasting in rekening, maar op de factuur voor een ondernemer staat vermeld VAT reverse, oftewel BTW verlegd. Dat mag overigens alleen als er een BTW nummer bekend is bij de dienstverlener. Dit betekent dat deze BTW door de ondernemer verplicht op aangifte moet worden afgedragen, maar gelukkig in de meeste gevallen weer als voorbelasting in mindering kan komen. De problemen ontstaan als dit niet gebeurt, met name voor bedrijven die niet of niet volledig BTW-plichtig zijn. Tip Vanaf 1 januari 2010 gelden BTW nieuwe regels voor diensten. Een van de regels houdt in dat de er een opgaaf intracommunautaire prestaties moet worden verstrekt aan de fiscus, die het daarmee wel gemakkelijker wordt gemaakt om eventuele fouten op te sporen. Fouten in de BTW leiden overigens in de meeste gevallen ook direct tot verzuimboetes.

4 Verdoorn Nieuwsbrief pagina 4 van 8 Lijfrentepolis, houden of uitkeren? In deze tijden van recessie is het goed om overzicht te houden over uw bezittingen en schulden. Bent u in het bezit van een lijfrentepolis die niet meer waard is dan 4.146? Dan is het goed om u af te vragen of u de hele rit wel wilt uitzitten. Eerder laten uitkeren kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Uitbetaling met 20% revisierente De regel voor afkoop is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én het daarover behaalde rendement worden belast in box 1. Daarnaast wordt door de belastingdienst een revisierente in rekening gebracht. Deze rente bedraagt 20% van de waarde van de lijfrenteverzekering/lijfrentespaarrekening en is niet aftrekbaar. Het is in dat geval beter om de lijfrente te gebruiken voor de reeks normale uitkeringen. Uitbetaling zonder fiscale sanctie Dat is echter anders voor een nog niet ingegane lijfrente als de waarde niet meer dan bedraagt. Dan kan de gehele waarde in één termijn worden uitbetaald zonder fiscale sanctie. Het uitbetaalde bedrag wordt progressief belast in box 1, maar er is dan geen revisierente verschuldigd. Heeft u verschillende lijfrenten bij eenzelfde aanbieder, dan moet de waarde van deze lijfrenten wel bij elkaar worden opgeteld. Fiscale gevolgen Meer dan Afkoop: progressief IB-tarief + 20% Normale uitkeringen: progressief IB-tarief en minder Eenmalige uitkering: progressief IB-tarief Normale uitkeringen: progressief IB-tarief Betalingsregeling Komt u een betalingsregeling overeen met iemand van wie u geld tegoed heeft? Dan is het goed om dit schriftelijk vast te leggen. Hierna volgt een model van een overeenkomst waarin u de gemaakte afspraken vast kunt leggen. OVEREENKOMST BETALINGSREGELING Tussen:...(naam van uw bedrijf), gevestigd te..., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw*..., hierna te noemen schuldeiser, en...(naam van de debiteur of naam van zijn bedrijf),

5 Verdoorn Nieuwsbrief pagina 5 van 8 wonende/gevestigd* aan de..... nr...., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw*..., hierna te noemen schuldenaar, overwegende dat: schuldeiser van schuldenaar onbetwist en opeisbaar heeft te vorderen een bedrag van..., welk bedrag volledig door schuldenaar wordt erkend als zijnde verschuldigd aan schuldeiser, zulks als volgt gespecificeerd: factuurnr rente en kosten... totaal... verklaren te zijn overeengekomen dat: 1. schuldeiser van schuldenaar een betaling van het verschuldigde bedrag in deelbetalingen zal aanvaarden en wel onder de hierbij vermelde voorwaarden en volgens het bij punt 2 vermelde betalingsschema; 2. de betaling als volgt zal geschieden: deelbetaling: datum ontvangst: bedrag: ; 3. de betaling op de hierboven gestelde datum dient te zijn ontvangen op bank rekeningnummer:....ten name van... (naam van uw bedrijf) te..., onder vermelding van...; 4. indien enige betaling niet op de gestelde datum wordt ontvangen, de betalingsregeling zal komen te vervallen en schuldeiser vrij is tot het zonder nadere aankondiging treffen van incassomaatregelen, waaronder gerechtsmaatregelen; 5. de betalingsregeling wordt afgesloten onder voorbehoud van alle rechten en weren van schuldeiser. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te...op... Handtekening schuldeiser: Handtekening schuldenaar: Financiering Aan financiering van uw eigen bedrijf zult u niet ontkomen. Helaas is niet iedereen in de positie dat de financiering geheel uit eigen vermogen kan. Er zal dan elders geld vandaan moeten komen. Dan is een lening afsluiten een oplossing. Hieronder ziet u verschillende mogelijkheden om uw onderneming te financieren, door middel van een lening of op andere wijze. Rekening-courantkrediet Met een rekening-courantkrediet kunt u geld opnemen tot een bepaald afgesproken bedrag, de kredietlimiet. Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als u onvoldoende zekerheden heeft voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor u garant staan. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers èn voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Uw bank kan u alles vertellen over het BBMKB. De bank besluit ook of u in aanmerking komt voor een borgstellingskrediet.

6 Verdoorn Nieuwsbrief pagina 6 van 8 Qredits De overheid heeft ook in de gaten dat het voor zzp ers steeds moeilijker is om kleine kredieten los te peuteren bij de banken. Vandaar dat de overheid Qredits heeft bedacht. Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van onder garantstelling van het Rijk krijgen. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank, ING en Fortis. Naast het verstrekken van krediet, geldt dat ondernemers ook coaching en advies krijgen. Voor meer informatie over Qredits kunt u terecht op de website van Qredits Risicokapitaal Risicokapitaal, venture-capital of durfkapitaal is kapitaal dat derden in de onderneming steken. Omdat zekerheden ontbreken, neemt de geldverstrekker meer risico dan gewoonlijk. Starters die veel geld moeten lenen, kunnen overwegen om een beroep te doen op zogeheten informal investors (vermogende particulieren) of op Particuliere Participatie Maatschappijen. Bij de Kamer van Koophandel kunt u de Venture Capital Gids inzien waarin een overzicht staat van participatiemaatschappijen en investeerders. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Als u vanuit een WW- of bijstandsuitkering een bedrijf wilt beginnen, dan kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Deze regeling wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Sociale Dienst. Daar dient u dan ook naar te bellen voor meer informatie. Durfkapitaal Durfkapitaal is een fiscale stimuleringsregeling voor geldverstrekkers aan ondernemers. Particulieren die geld lenen aan ondernemers kunnen fiscale voordelen genieten. Ook is het mogelijk dat een financier met een speciaal fonds als intermediair optreedt. Het fonds betrekt het geld van particuliere geldverstrekkers. Die hebben recht op fiscale vrijstellingen. Deze regeling stond vroeger bekend als de Tante Agaath-regeling. Leasing Lease kent twee hoofdvormen: financial lease en operational lease. Bij zowel operational lease als financial lease koopt de leasemaatschappij voor u het gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier(s). Binnen deze twee vormen zijn vele varianten mogelijk. -Financial lease Bij financial lease heeft de leasemaatschappij alleen het juridische eigendom. Het economisch eigendom ligt bij de ondernemer. Het bedrijfsmiddel komt dan ook op de balans van de ondernemer te staan. -Operational lease Bij operationeal lease heeft de leasemaatschappij zowel het economische als het juridische eigendom. De leasemaatschappij stelt het bedrijfsmiddel beschikbaar aan de ondernemer. Een voorbeeld van operational lease is het leasen van een auto. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) Zodra u een lening afsluit wordt u geregistreerd bij het BKR. Deze beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem waarin de betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar. Het BKR registreert de volgende gegevens: het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden het moment waarop het krediet ontstond de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer het krediet volledig moet zijn afgelost de maand waarin het krediet daadwerkelijk is beëindigd de kredietsoort eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet.

7 Verdoorn Nieuwsbrief pagina 7 van 8 Bij het BKR is een groot aantal financiële instellingen als deelnemer aangesloten. Alleen deze instellingen kunnen gegevens opvragen. Bij het BKR kan een deelnemer ook informatie over uw leen- en aflosgedrag opvragen. Hierdoor heeft de deelnemer extra informatie om een beslissing over uw kredietaanvraag te nemen. Bedrijfsverzekeringen Bedrijfsverzekeringen zijn naast persoonlijke verzekeringen noodzakelijk voor iedere ondernemer. Hieronder staan de verzekeringen die u kunt afsluiten voor uw onderneming. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Bijvoorbeeld: als een werknemer van een bouwbedrijf een baksteen op een geparkeerde auto laat vallen, wordt de schade vergoed door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als u een slecht bouwwerk aflevert en uw opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kunt u dit echter niet op uw verzekering afwentelen. Dat is uw ondernemersrisico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts of notaris. Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant toch een flinke schadepost betekenen. Als u in een dergelijk geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming. Goederen- en inventarisverzekering Deze verzekering dekt de schade aan voorraden of uw bedrijfsinventaris. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand of inbraak. Een voorwaarde voor deze verzekering is dat het pand goed is beveiligd. Opstalverzekering Een opstalverzekering dekt de schade aan uw bedrijfsgebouw als gevolg van bijvoorbeeld brand, blikseminslag of ontploffing. Bedrijfsschadeverzekering Brand of inbraak in uw bedrijf, hebben vaak niet alleen directe materiële schade tot gevolg. De kans bestaat dat uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. In die tijd verdient u niets, terwijl de kosten blijven doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt deze kosten. Rechtsbijstandverzekering Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten regelt de verzekeraar dat u,indien nodig, juridische hulp krijgt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in geval van conflicten met werknemers, leveranciers, de overheid of zakenpartners. Voor bepaalde geschillen geldt een wachttijd. Kredietverzekering Wanneer u goederen op rekening levert, loopt u debiteurenrisico: het risico dat uw klant niet wil of kan betalen. De kredietverzekering dekt u in tegen dit risico.

8 Verdoorn Administratieen Belastingadviseurs ADRES: Weezenhof JN Nijmegen TELEFOON: (024) FAX: (084) WEBSITE: Bezoek onze website! Ga naar: Verdoorn Nieuwsbrief pagina 8 van 8 Liquiditeitsbegroting Een liquiditeitsbegroting is in feite niets anders dan een overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode, waardoor u inzicht krijgt in uw kassaldo en een eventueel tekort of overschot. Bij een eventueel tekort kunt u dan tijdig maatregelen nemen... Voor een startende ondernemer is dit moeilijk te realiseren, maar wees in ieder geval niet te optimistisch. Hou rekening met betaaltermijnen van klanten, gemiddeld is dit 45 dagen in Nederland. Verder dient u rekening te houden met vakantieperioden, waarin u waarschijnlijk geen opdrachten heeft en houdt u rekening met periodieke betalingen zoals lonen, belastingen, aflossingen, huur, telefoon etc. Onderstaand een simpel voorbeeld: Beginsaldo bank en kas Verkoopresultaat excl. btw Te ontvangen btw Overige resultaten bruto saldo (A) Uitgaven: Inkoop excl.btw Btw over inkoop Netto lonen Premies en sociale lasten 750 Btw afdracht Huisvestingskosten Prive opnamen Overige uitgaven 500 Totaal uitgaven (B) Saldo over (A B) Voor de meeste bedrijven en organisaties zijn zaken als financiële administratie, salarisadministratie en fiscale zaken geen dagelijkse kost. Het wordt allemaal vaak als ingewikkeld, als lastig ervaren. En dat is ook zo. Maar voor ons is het wel dagelijks werk. Wij draaien onze handen er niet voor om. En voor ons is het allemaal zeker niet lastig. Het is tenslotte ons vak. Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van administraties en alles wat daarbij komt kijken. Ongeacht in welke bedrijfstak u werkzaam bent. Onze deskundigheid = Uw succes!

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 3 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie