AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT"

Transcriptie

1 WELKE AFSPRAKEN MAKEN MET UW ACCOUNTANT? U gaat in zee met een accountant, boekhouder of andere adviseur. Welke afspraken kunt u maken zodat u niets vergeet? Welke vragen komen op u af? AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT 1. Is een accountant/boekhouder verplicht? U bent wettelijk verplicht administratie te voeren voor uw onderneming. Uiteraard dient de administratie ingericht te worden naar algemeen aanvaardbare grondslagen. En natuurlijk moet de administratie op overzichtelijke wijze uw financiële transacties weergeven. In het voeren van de administratie bent u echter vrij. Ook in het opstellen van de jaarrekening (balans en resultatenoverzicht) afgeleid van de administratie. U kunt dat zelf doen, of laten doen door uw partner of een van uw medewerkers. Kijk naar de checklist Afsluiten boekjaar om te zien of uw bedrijf wettelijk verplicht is een accountantscontrole op de jaarrekening te laten uitvoeren. Let wel: het gaat dan alleen om de controle, niet om het opstellen van de jaar rekening. Indien de controle niet verplicht is moet u zich afvragen of u die dan wel wilt. U moet er tenslotte wel voor betalen. 2. Niet verplicht maar toch een accountscontrole Indien u niet verplicht bent om een accountantscontrole te laten uitvoeren zou een goede werkafspraak kunnen zijn dat u de administratie zelf laat uitvoeren en dat u de accountant een zogenaamde samenstellingopdracht geeft. U heeft dan wel de zekerheid dat een professional naar de administratie heeft gekeken en dat de jaarrekening goed is opgesteld zonder dat u betaalt voor een dure accountantscontrole. Besef ook dat een jaarrekening op briefpapier van een accountant ook enige uitstraling heeft naar derden toe. Ook al bent u niet wettelijk verplicht om een controle te laten uitvoeren, er kunnen hele goede redenen zijn om toch enige controle te laten uitvoeren, bijvoorbeeld: Uw onderneming wordt gedreven samen met partners en de partners wensen zekerheid over de vraag of opbrengsten zijn verantwoord en of de kosten een zake lijk karakter hebben. Uw financiers wensen de zekerheid dat de jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële gezondheid van uw bedrijf. vervolg Dé 250 CHECKLISTEN VOOR HET MKB, 311

2 2. Niet verplicht maar toch een accountscontrole (vervolg) U staat verre van de administratie en u laat alles over aan de boekhouder. U wilt er zeker van zijn dat de boekhouding juist is en dat er geen vreemde transacties in zijn opgenomen. 3. Welke afspraken? Stel samen met uw boekhouder/accountant vast welke administratieve werkzaamheden er moeten gebeuren en wat er nodig is of gedaan moet zijn voor het maken van de jaarrekening. Stel vervolgens vast welke werkzaamheden daarvan u zelf uitvoert of door een ander laat uitvoeren. Spreek een prijs af voor welk bedrag de jaarrekening wordt gemaakt. Er zijn accountants die dat liever niet doen maar als u uw deel goed en tijdig aanlevert zijn de werkzaamheden goed overzichtelijk en is een (vaste) prijsopgave mogelijk. Voor het gewone boekhouden, dat wil zeggen: het registreren van transacties, bent u ongeveer 30,- à 35,- kwijt. Spreek af wanneer de werkzaamheden beginnen en wanneer het werk klaar is. Een goede werkafspraak is dat eventuele vragen zo veel mogelijk worden verzameld en in één keer aan u worden gesteld. 312 Dé 250 CHECKLISTEN VOOR HET MKB,

3 BIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN (BBZ) Levert uw bedrijf onvoldoende op om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien of kunt u een financiële tegenslag maar moeilijk te boven komen, dan is de BBZ-regeling wellicht iets voor u. Wanneer komt u daarvoor in aanmerking? BIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN ( BBZ) 1. Is het volgende op u van toepassing? Bent u: iemand die niet in loondienst is maar zijn inkomen verdient met een eigen bedrijf, of zelfstandig beroep, gedurende minstens uur per jaar? Of werkt u minstens 875 uur en uw partner in hetzelfde bedrijf 575 uur? tussen de 18 en 65 jaar oud? degene die de volledige zeggenschap heeft binnen het bedrijf en alleen alle financiële risico s draagt? En is uw bedrijf: rechtmatig? Dat wil zeggen: doet uw bedrijf geen activiteiten die tegen de wet zijn? (Denk ook aan de Milieuwet en het bestemmingsplan.) in Nederland gevestigd? Zo nee, dan komt u niet in aanmerking voor BBZ. Zo ja, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand van de sociale dienst van uw gemeente. Behoort u vervolgens tot een van de volgende categorieën zelfstandigen, die: een eigen bedrijf willen starten vanuit een uitkeringssituatie (zie hierover Bedrijf starten: met bijstand van de gemeente); een eigen bedrijf onvrijwillig moeten beëindigen; 55 jaar of ouder zijn en minstens tien jaar een eigen bedrijf uitoefenen en een inkomen hebben dat blijvend lager is dan het sociaal minimum; een eigen bedrijf hebben dat met tijdelijke financiële problemen te maken heeft. Zo ja, ga verder met vraag 2. vervolg Dé 250 CHECKLISTEN VOOR HET MKB, 313

4 2. Wat moet u doen om bijstand te krijgen in geval van financiële problemen? Kan uw bedrijf het na de uitkering weer redden? Dat wil zeggen: is het inkomen uit uw bedrijf, samen met het andere gezinsinkomen, voldoende voor de voortzetting van uw bedrijf, plus het levensonderhoud van uw gezin en voor nakoming van de (zakelijke) verplichtingen? Zo niet, dan komt u niet in aanmerking voor BBZ. Zo ja, ga dan naar de volgende vraag. Zijn er geen andere mogelijkheden meer om aan geld te komen? Bijvoorbeeld via een partner die u kan onderhouden of een bank die hulp kan bieden. Zo ja, dan komt u niet in aanmerking. Zo nee, dan komt u in principe in aanmerking voor bijstand. Rest u een laatste vraag: Welke soort van ondersteuning wenst u? Zijn de moeilijkheden in uw bedrijf van blijvende aard dan wilt u waarschijnlijk een uitkering. U krijgt dan een aanvulling tot het sociaal minimum dat u niet terug hoeft te betalen. Gaat het om het overwinnen van een tijdelijke financiële tegenslag dan ligt een eenmalige financiële injectie het meest voor de hand. Afhankelijk van de grootte van het eigen vermogen dat u in het bedrijf heeft gestopt moet u deze injectie geheel of gedeeltelijk terugbetalen. 3. BBZ aanvragen BBZ aanvragen doet u bij de sociale dienst waar uw gemeente onder valt. Doe de aanvraag met een speciaal aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de betreffende sociale dienst. De procedure duurt ± 13 weken. 314 Dé 250 CHECKLISTEN VOOR HET MKB,

5 KAN IK BORGSTELLINGSKREDIET KRIJGEN? Soms doet een bank twijfelend over een kredietaanvraag. Het is dan goed om te weten dat de overheid een borgstellingregeling in het leven heeft geroepen, de BBMKB. Komt u daarvoor in aanmerking? BORGSTELLINGSKREDIET 1. Op wie van toepassing? Bestaande bedrijven met maximaal 250 personeelsleden, die niet volgens gewone voorwaarden een lening van de bank kunnen krijgen. Indien de aanvraag voor een borgstelling wordt gehonoreerd dan loopt de lening nog steeds via de bank en de bank beslist uiteindelijk of de lening wordt toegekend (ook al heeft u een borgstelling geregeld). Met een kredietaanvraag lager dan ,- zal een bank moeite hebben omdat dan de behandelingskosten van het krediet niet opwegen tegen de verdiensten. Dit is geen regel maar dat leert de ervaring. Voor een lening van ,- kunt u zich beter wenden tot instellingen die zich bezig houden met verstrekken van microkrediet. De kredietvraag mag de ,- niet overstijgen. De looptijd bedraagt maximaal zes jaar. (Indien krediet bestemd is voor onroerend goed dan is de looptijd maximaal 12 jaar). Attentie: De overheid kent meer borgstellings- of kredietregelingen. Zie ook de checklisten over de BBZ. Bedrijven die een nieuw product ontwikkelen kunnen ook in aanmerking komen voor een krediet. 2. Wat moet u doen, wat moet u weten? Over het algemeen zult u zich voor een lening wenden tot een bank. Zie ook Lenen van de bank. Een van de dingen die een bank zal nagaan is of u de bank voldoende zekerheden kunt bieden om de lening terug te betalen. Dit kunnen ook zekerheden zijn uit de privé sfeer, bijv. (2 e ) hypotheek. Als de bank van mening is dat u zelf onvoldoende zekerheden kunt verstrekken, vraag dan uw bank om inpassing van een garantiekrediet BBMKB (Besluit borgstelling MKB-kredieten). De bank kent uiteraard de voorwaarden voor een dergelijke borgstelling. De bank zal in elk geval toetsen of: er niet voldoende middelen voorhanden zijn om zelf de investeringsplannen te financieren vervolg Dé 250 CHECKLISTEN VOOR HET MKB, 315

6 2. Wat moet u doen, wat moet u weten? (vervolg) u goed uitzicht kunt bieden op terugbetaling van de lening. Met andere woorden: de bank moet ervan overtuigd zijn dat uw bedrijf een goede rentabiliteit zal behalen in de toekomst en dat er voldoende geld in het laatje komt om rente en aflossing te kunnen betalen uw bedrijf niet behoort tot een categorie die van de regeling is uitgesloten. (O.a. agrarische bedrijven (hierop zijn andere regelingen van toepassing), bedrijven die handelen in onroerend goed en bedrijven die vallen onder Wet tarieven gezondheidszorg zijn van de regeling uitgesloten). De regeling is niet gratis. Het Ministerie van Economische Zaken vraagt afhankelijk van de looptijd van het krediet tussen de 2% en 3,6% provisie. Deze provisie is eenmalig en moet de bank aan EZ betalen. De bank zal dat aan u doorberekenen. Ga dus niet al te snel akkoord met toepassing van BBMKB. Probeer eerst zeker heden te vinden die minder kosten (hypotheek op het huis van uw ouders misschien?). 316 Dé 250 CHECKLISTEN VOOR HET MKB,

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken;

Dienstverleningsdocument Hypotheken; Steijvers & Korsten Assurantiën BV Stationsstraat 7a 6093 BJ HEYTHUYSEN 0475 49 77 39 info@steijvers-korsten.nl www.steijvers-korsten.nl Dit document laat zien wat wij voor u kunnen betekenen bij het inwinnen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Dienstenwijzer HB & Partners Financiële Diensten

Dienstenwijzer HB & Partners Financiële Diensten Dienstenwijzer HB & Partners Financiële Diensten Inleiding U heeft een aantal zaken aan ons kantoor toevertrouwd of bent wellicht van plan dit te doen. Wij willen ons door middel van deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur?

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur? AEGON Hypotheken Inleiding Voor u ligt de gebruiksaanwijzing voor uw AEGON Hypotheek. Tijdens uw hypotheekcarrière kunnen uw situatie, uw wensen of uw mogelijkheden wijzigen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2 In deze Wegwijs geeft Verboeket Hypotheken & Verzekeringen u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij?

Nadere informatie