EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag"

Transcriptie

1 EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2014

2 Inhoudsopgave 1 OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN Uitrusting: Opleidingen: Tewerkstelling: Validering van de competenties: Promoten van de sector: Technisch-pedagogische observatie: HOOFDSTUK 1 UITRUSTING Investeringen en projecten voor informaticaontwikkeling Blokkerende factoren Stimulerende factoren Beheertool Stand van zaken Activiteiten in verband met de tool Tot besluit Terbeschikkingstelling voor onze partners Algemeen overzicht van het gebruik van de infrastructuren van EVOLIRIS Opleidingen met Bruxelles Formation Terbeschikkingstelling van infrastructuren van EVOLIRIS en andere opleidingsprojecten Besluit HOOFDSTUK 2 OPLEIDINGEN Algemeen overzicht van de opleidingen Algemeen overzicht, alle doelpublieken samengenomen, van de korte opleidingen van EVOLIRIS Evolutie sinds Korte technische opleidingen: werkzoekenden Kwalitatieve evaluatie van de modules voor de WZ Verbetering van de kwaliteit en doeltreffendheid van de modules voor het beroepsparcours van de WZ: de vragenlijst met toelatingseisen en de individuele evaluatie van de opleiders Haalbare en onontbeerlijke verbetering De selectieprocedure voor de WZ Kenmerken van het doelpubliek WZ

3 3.5 Korte technische opleidingen: de werknemers Kwantitatieve EVALUATIE voor de werknemers (van CEFORA) Kwalitatieve EVALUATIE voor de werknemers (van CEFORA) Piste voor verbetering Samenwerking met het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap Activiteitenverslag van het MIC Brussel Realisatie Focus op de samenwerking tussen het MIC EVOLIRIS Persbijeenkomst MIC Brussels bij EVOLIRIS op 26/06/ Het MIC Brussels: conclusies en vooruitzichten Conclusies en vooruitzichten HOOFDSTUK 3 ACTIES VOOR TEWERKSTELLING Realisaties Werk verricht met de werkzoekenden Focus IT-specifieke workshop Geef je jobsearch een boost Pilootorganisatie voor de IT-instrumentariumgroep in samenwerking met de dienst GRAE van Actiris Andere acties Organisatie van infosessies bij het BRC EVOLIRIS Screening Tot besluit Blokkerende factoren Stimulerende factoren Noodzakelijke verbeteringen HOOFDSTUK 4 VALIDERING VAN COMPETENTIES De VVC en de problematiek van het beroep van PC- en netwerktechnicus (PCNT) De VVC voor de pc- en netwerktechnicus: unit Kwantitatief en kwalitatief verslag voor deze actie Vaststellingen /evaluatie Cisco-modules bij EVOLIRIS, voorafgegaan door een test inzake netwerkkennis Kwantitatieve resultaten Vaststellingen/evaluatie De modules operating system georganiseerd bij EVOLIRIS De cijfers van het observatorium voor de werkgelegenheid eind

4 5.4.1 Aantal WZ ingeschreven bij Actiris Aantal jobaanbiedingen op de site van Actiris Algemene conclusies Onze voorstellen voor verbetering HOOFDSTUK 5 PROMOTIE VAN DE SECTOR De jobbeurzen Opleidingsbeurs in de Sint-Gorikshallen te Brussel De schakel naar werk DigitaLife Serious Game Communicatie Tot besluit HOOFDSTUK 6 TECHNISCH-PEDAGOGISCHE OBSERVATIE Jaarlijkse vergadering met de IT-experts van EVOLIRIS en van zijn partners Overwegingen met betrekking tot het profiel van ontwerper en beheerder van databanken Bijdragen van EVOLIRIS tot de analyse van de kritieke functies in Europese Digitale Agenda Conclusies CONCLUSIES EN VOORUITZICHTEN BIJLAGEN

5 1 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen van 2013 De strategische en operationele doelstellingen van 2013 zijn gericht op de continuïteit van de voorgaande actieplannen die hierna worden opgesomd: 1.1 Uitrusting: 1. Als referentiecentrum een geavanceerde infrastructuur en materiaal garanderen dat voldoet aan de ambities van het BRC gericht op kwaliteitsvolle opleidingen en projecten ter ondersteuning van een betere tewerkstelling. 2. Beschikken over een logistiek die is aangepast aan de in toenemende mate hogere eisen van onze missie in termen van productie en opvolging. 1.2 Opleidingen: 1. De beste infrastructuur en best mogelijke logistieke ondersteuning geven voor de opleidingen die we samen met partners organiseren. 2. Onze positie als sectorieel IT-opleidingscentrum versterken met ons aanbod van technische opleidingen voor informatici zowel voor werkzoekenden als voor leraren, studenten en werknemers (ondernemingen). 3. Een ruimer operationeel kader bieden voor de conventie inzake werknemers met CEFORA (paritair comité 218) en de OBMB (paritaire comités 209 en 219). 4. Multimedia opleidingen organiseren voor journalisten en deze uitbreiden tot het publiek van hogescholen en WZ (verslag en conventie in bijlage). 1.3 Tewerkstelling: 1. Daar waar EVOLIRIS te maken heeft met werkzoekenden, iedereen (informaticus) ondersteunen die zich actief wenst in te spannen om werk te zoeken. 2. De bestaande middelen die leiden naar baan promoten en middelen van de partners ter beschikking stellen van de werkzoekenden, waarbij zorg wordt gedragen voor een bevoorrechte en persoonlijke begeleiding en het updaten van de IBIS-dossiers. 3. De nadruk leggen op de competenties van de WZ informatici en vooral van hen die bij ons een opleiding volgen. 4. Verbetering van de huidige middelen voor screening (vaststellen van de competenties van de werkzoekenden) en de validering van de competenties van de werkzoekende of werkende informatici, met het oog op een betere voorlichting (met onder andere de dienst voor het beheren van de Actiris-aanbiedingen) omtrent de mogelijkheden qua tewerkstelling en/of opleiding. 1.4 Validering van de competenties: 1. De inwoners van Brussel de beschikking geven over een centrum voor competentievalidering voor de ICT-beroepen. 2. Geoptimaliseerde organisatie van de proefsessies voor PC-netwerktechnici met de beperkte financiële en menselijke middelen. 5

6 1.5 Promoten van de sector: 1. Aanwezig zijn in het Brussels Gewest (en daarbuiten indien nodig) om te informeren en ons doelpubliek te sensibiliseren voor de ICT-opleidingen en -beroepen. 2. Ontplooien van ons Serious Game (Fr/Nl/En) als sensibiliseringstool voor ICT-beroepen en competenties, gericht op jongeren (en minder jonge werkzoekenden), 1.6 Technisch-pedagogische observatie: 1. Met zijn middelen en projecten wil EVOLIRIS de inhoud van de opleidingen op peil houden en dus ook het niveau van de in de opleiding verworven competenties. 2. Samen met de Brusselse ondernemingen die actief zijn in de sector en met ITondernemingen blijven nadenken over de inhoud en trends van de opleidingsmodules indien nodig aan te passen. 3. Dit denkwerk laten leiden door een wetenschappelijk comité van experts, namelijk onze opleiders, de sectorfondsen, de ondernemingen, de federaties en de academische overheden. 4. Samen met de observatieanalist een scorebord met indicatoren uitwerken om de conjuncturele context van ICT en het BRC goed te kunnen analyseren. 5. De knowhow en het observatiewerk actualiseren door de hypothesen en vaststellingen uit het verleden te controleren. 6. Contacten onderhouden met andere competentiecentra, en ervaringen en resultaten met hen delen, maar ook om samen nieuwe projecten uit te werken. 6

7 2 Hoofdstuk 1 Uitrusting 2.1 Investeringen en projecten voor informaticaontwikkeling Voor het onderhoud van het centrum ontvingen we van twee partners facturen voor hun prestaties met betrekking tot het updaten van de logistiek in het kader van de toenemende activiteiten van het centrum (inzake opleiding). Deze situatie is een terugkerende factor geworden in het beheer van het centrum omdat de informatica-infrastructuur een essentieel en cruciaal element vormt van onze productie en dus de evoluerende noden van het centrum moet volgen. Met betrekking tot opleidingen, georganiseerd in 2013; het aantal ervan is zo goed als verdubbeld tegenover De substantiële herschikking van de logistiek die werd ondernomen in 2011, met de aanpassing van het netwerk in 2012, werd voortgezet in 2013 met de vervanging van onze VOIPinfrastructuur, de update van ons netwerk met het oog op een snelheid met groot debiet, de vervanging van verouderde werkposten, (zie ook de lijst met projecten), enz. Er werd ook een audit uitgevoerd om te zien welke gevolgen de verschillende aanpassingen van het centrum hebben op het netwerk en, meer bepaald de veiligheidsaspecten voor EVOLIRIS. In 2014 zullen gepaste maatregelen worden genomen en toegepast. Hierna volgt een concrete lijst van de in 2013 gecoördineerde informaticaprojecten: - De installatie van een server om lokalen op afstand te kunnen installeren en configureren. Dit werk is voltooid maar de toepassing ervan verloopt op dit ogenblik nog langzaam. We onderzoeken nu mogelijke pistes om het rendement ervan te optimaliseren; - De overgang van Windows Server 2003 SBS naar Windows Server 2008 R2 was noodzakelijk: om de installatie toe te laten van de beheertool (waarvoor SharePoint nodig is); - De installatie van een NAS 1 die dient als ondersteuning voor de cursussen en als opslag voor de te gebruiken beelden; - Het cursuslaboratorium netwerk (lokaal 6) werd uitgerust met een WIFI-connectie die door onze firewall gaat. Voor bepaalde cursussen die er worden gegeven moeten de stagiaires immers kunnen beschikken over vrije externe verbindingen; - Er werd een audit uitgevoerd voor de software softphone VOIP (telefonie via internet) BRIA van het bedrijf Escaux (nu Fuzer). Op die manier konden enkele pistes worden bepaald om de verbindingen voor de Callcenter-cursussen te verbeteren; - Met het oog op de nog toegenomen behoeften in bepaalde cursussen (Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2012, SharePoint, Exchange, ) werden nieuwe computers geïnstalleerd als vervanging van de daarvoor gebruikte laptops die zowel volgens de stagiaires als de opleiders niet langer aangepast waren. De nieuwe computers werden in december 2013 geïnstalleerd en vanaf januari 2014 gebruikt voor de cursussen, de laptops blijven ter beschikking van het project Plurimedia ; - Er werd een nieuwe firewall geïnstalleerd. De vorige dateerde van 2007 en voldeed niet langer aan bepaalde protocollen, nodig voor de cursussen; - Er werd een IPv6-project gelanceerd in samenwerking met de Hogeschool Brussel die twee stagiaires ter beschikking stelde van EVOLIRIS. EVOLIRIS zal in 2014 volledig IPv6-compliant 1 Server voor netwerkopslag 7

8 worden (compatibel met IPv4 en de zogenaamde dual stack architectuur). Dit project is afgesloten en zal in 2014 worden uitgevoerd; - Nieuwe printer: er werd een nieuwe zeer snelle printer aangekocht ter vervanging van de printers in lokalen 1, 2, 3 en 4. In deze lokalen stonden nog oude printers die meer en meer onderhoud vroegen. Om dit probleem op te lossen en de kosten te drukken, diende dus één enkele printer voor deze vier lokalen te worden geïnstalleerd; - De lokalen 1 en 2 waren oorspronkelijk uitsluitend bedoeld voor de callcenter-cursussen. Gezien het belang van de opleidingen in 2014 (bijna 100 technische modules) werd besloten dat de bestaande infrastructuur (lokalen 4, 5 en 6) niet langer volstond. De klaslokalen 1 en 2 zijn nu echte polyvalente lokalen, en kunnen worden gebruikt zowel voor de callcentercursussen als voor de technische modules; - Er werden twee SmartBoards aangekocht ter vervanging van de oude schermen en projectoren in de leslokalen, die niet langer voldeden voor de kwaliteit van de cursussen, de Raden van Bestuur, persconferenties, en andere vergaderingen. In diezelfde zin werden er ook nieuwe computerschermen (voor de opleiders) aangekocht omdat de SmartBoards een hogere schermkwaliteit vereisen dan de oudere konden bieden. Deze SmartBoards werden geïnstalleerd in december en deze investering heeft snel resultaat opgeleverd; - Er werd een eerste inspanning gedaan om van EVOLIRIS een hot spot te maken. Er werden verschillende studies uitgevoerd met het oog op offertes die begin 2014 uitgevoerd dienen te worden. In diezelfde zin ligt er een project ter studie om de bandbreedte van EVOLIRIS te verhogen en de internettoegang te verdubbelen: WIFI-toegang op één verbinding en toegang tot de netwerken op een andere. 2.2 Blokkerende factoren Het blijkt dat de werkposten vaker vervangen of geüpdatet moeten worden dan we dachten omdat onze opleidingen en infrastructuur de ontwikkelingen moeten volgen. Daarom werden de laptops van lokaal 5 zeker voor intensief gebruik vervangen door de meest geavanceerde computers. Het polyvalente lokaal (lokaal 5) is een probleem geworden door de steeds terugkerende veranderingen. In het begin lag er een project ter studie om intelligente bureaus te voorzien, en zeer performante geleasede werkposten, maar dit werd opgegeven voor de aankoop van performant materiaal en de installatie van intelligente bureaus (meubilair zodat dit lokaal flexibeler kan worden ingezet). Er werden verschillende terechte opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de klimaatregeling in de lokalen. Er ligt nog altijd een project ter studie om de airconditioning in deze lokalen en in het informaticalokaal aan te passen. Dit project moet worden goedgekeurd door de eigenaar, wat nog niet het geval is. Bovendien is de airconditioning in het ICT-lokaal verschillende keren uitgevallen. Dit terugkerend probleem leidt tot herstel- en onderhoudskosten die dringend zijn omdat er absoluut airconditioning nodig is gezien het grote aantal computers in dit lokaal. Volgens het verslag van het onderhoudsbedrijf is het probleem te wijten aan de verouderde installatie die dringend aan vervanging toe is. EVOLIRIS heeft een akkoord bereikt met de eigenaar over de financiering: 30% voor ons en 70% ten laste van de eigenaar. De 1 ste factuur is ontvangen en de plaatsing zal gebeuren in de loop van het eerste semester van

9 Omwille van de uitbetaling in schijven van de subsidie (in het algemeen in de loop van het 2 de semester) kunnen we in de loop van het 1 ste semester geen grote investeringen doen. Daarom organiseren wij opleidingen waarvoor pas later in het jaar geïnvesteerd moet worden. Dit bezorgt ons veel kopzorgen omdat we ook rekening moeten houden met de sector. In 2013 evenwel stelde deze problematiek zich voor de 1 ste keer in jaren niet, en wel om de volgende twee redenen: - Eind 2012 ontvingen we voor het plan PLURIMEDIA. Aangezien de eerste uitgaven daarvoor pas gebeurden eind 2013, konden we een voldoende werkingsfonds samenstellen; - De zeer vroege ontvangst van de eerste subsidieschijf voor 2013 (op 15/05/2013) in vergelijking met de andere jaren (ontvangst van de eerste schijf tussen juni en augustus). 2.3 Stimulerende factoren Door de ervaring verworven in de loop van de jaren kon EVOLIRIS een betere interactie ontwikkelen met zijn partners die op hun beurt hun competenties hebben aangepast in functie van de behoeften van het referentiecentrum. De audits (het bedrijf Uniwan) hebben EVOLIRIS toegelaten om na de updatefase onmiddellijk naar de volgende fase over te gaan: die van een echt professioneel centrum met een goede controle over de kwaliteit, de rentabiliteit en het aangepaste technologisch niveau. Sinds 2013 kunnen we ook een aanvraag indienen voor een overdracht van werkingskosten naar investeringskosten (en omgekeerd) in het kader van de subsidie. Zo kunnen we in de loop van het jaar indien nodig verschillende aanpassingen doen en bij Actiris een verzoek indienen om de conventie opnieuw te bekijken. 2.4 Beheertool Stand van zaken Dit project werd opgestart in 2011 en de beheertool, ontwikkeld door het bedrijf Cognitic na een onderhandelde aanbestedingsprocedure, werd in juli 2013 in gebruik genomen Activiteiten in verband met de tool Voor de functionele analyse werden de volgende stappen gevolgd: o Omschrijving van de entiteiten en hun kenmerken, o Omschrijving van de functionaliteiten van partners en stagiaires, o Omschrijving van de planningtool en berekening van de kosten, o Beheer van documenten, o Rapportering. Na deze stappen werd overeenstemming bereikt over de functionele analyse die werd voorgelegd in januari Daarna kon worden gestart met de ontwikkeling en een eerste versie werd in juli 2013 in gebruik genomen. - Onderhoud op met Bruxelles Formation en Actiris voor een evaluatie van de mogelijke impact van de tool op het opstellen van een Uniek dossier. Tijdens dit onderhoud waarop 9

10 leden van de twee betrokken organisaties waren uitgenodigd, konden alle zorgen en relevante vragen meer bepaald over de mogelijke impact voor het Unieke dossier worden opgelost. Aan de hand van een demo werd de tool met al zijn functionaliteiten gedetailleerd voorgesteld. Er werd besloten dat de tool geen enkel risico oplevert voor interferentie met het Unieke dossier. - Installatie van hardware en software (zie onder projecten voor informatica-ontwikkeling) - Er werd enorm veel werk verzet om de gegevens te updaten, en alles te importeren in Excelbestanden. - Einde 2013 waren we nog volop bezig om bugs op de verschillende platformen van de tool op te lossen: o Platform 81: administratief beheer o Platform 82: beheer door de opleiders o Platform 83: toegang voor stagiaires (inschrijving, ) en huur van lokalen 2.5 Tot besluit De reële resultaten De ontwikkeling verloopt langzamer dan verwacht. Normaal gezien had de tool al in 2013 gebruiksklaar moeten zijn. Negatieve factoren Op dit ogenblik is er voor de tool nog veel werk nodig met het oog op de verwachte resultaten maar dat is normaal in een overgangsperiode. Vooruitzichten op verbetering Eens voltooid zal de tool: - Een beter beheer van de inschrijvingen mogelijk maken (omdat de stagiaires deze zullen invoeren), - Betrouwbaarder resultaten geven omdat alle informatie op één enkele plaats bewaard zal worden, - Rapportering mogelijk maken met vermelding van indicatoren zodat de tool gebruikt kan worden voor besluitvorming, - De werkbelasting voor het administratieve werk van het personeel verlichten. 10

11 2.6 Terbeschikkingstelling voor onze partners Algemeen overzicht van het gebruik van de infrastructuren van EVOLIRIS Terbeschikkingstelling Evoliris-materiaal # pers # uren # pers # uren # pers # uren # pers # uren # pers # uren # pers # uren Callcenter (opleidingen) , ,5 PC/Netwerkbeheerder - Cisco - (BF/CEFORA) bij ISIB Net gecertificeerde developer voor mobiele toepassingen - BF - CEFORA Callcenter (modules jobsearch, workshop tewerkstelling en IT-helpdesktechniek) (Cefora diverse) (Cefora diverse) (SPI) 126 (ISP) (SPI) (Evoliris) Informatiesessies Actiris-adviseurs Opendeurdagen , , Labomobil (SAN-NAS) HP Server (Evoliris) , ,5 (w.o. 25 opleiders) (w.o. 34 opleiders) EVOLIRIS - Interface3 (Cisco-netwerken) EVOLIRIS - Interface3 - Virtualisatieserver + PC lokalen HP all-in-one printer EVOLIRIS - Intec Brussel (.Net Developer) EVOLIRIS - Intec Brussel (A Smart Developer) 2012 WZ Werkenden Studerenden totaal # pers totaal # uren , , (Opleiders) (Opleiders) (Opleiders) (Opleiders) (Opleiders) (Opleiders) (Opleiders) Evoliris-Franse Gemeenschap - Benutting infrastructuur door leerkrachten en leerlingen(as , , , ,5 Concept, Word, Access en Call center) Evoliris-Mic Brussels (voorbereiding op de certificering Accessing Data with Microsoft.Net Framework 4) Evoliris - CF2M (Web Developer, Animateur Multimédia) Evoliris - COFTEN (Technicien support PC/réseaux) Totale terbeschikkingstelling , , , WZ , Werkenden Studerenden totaal # pers totaal # uren ,

12 2.6.2 Opleidingen met Bruxelles Formation PC- en netwerkbeheerder (ISIB): Bruxelles-Formation CEFORA Type Type opleiding # dagen # personen # uren/persoon doelgroep WZ Netwerk CCENT-BF Werkenden Netwerk CEFORA Leerlingen Netwerk-ISIB TOTAAL Developer.Net voor mobiele applicaties: Bruxelles Formation CEFORA De opleiding voor Developer.NET Mobiele applicaties startte in december 2012 en werd afgesloten einde mei. Onze stagiaires hebben deze opleiding, gespreid over 107 dagen, gevolgd (fitness en zelfstudie inbegrepen). Deze opleiding is een partnerschap tussen CEFORA, Bruxelles Formation en EVOLIRIS met de steun van Fire Gym en het MIC Brussels. Deze opleiding werd afgesloten met Microsoft-certificaties (Examen Accessing data with Microsoft.NET Framework 4 en Pro: Designing and Developing Windows Phone Applications in september) en werd betaald door het MIC. Type doelgroep Type opleiding # # personen # uren dagen WZ Developer.Net gericht op mobiele applicaties WZ Voorbereiding op de certificatie TS: Accessing Data with Microsoft.Net Framework 4 TOTAAL Elk der partijen heeft daarbij de volgende rol: - EVOLIRIS: uitwerking van het opleidingsprogramma met BF, terbeschikkingstelling van zijn infrastructuur - CEFORA: coördineert de tewerkstellingsbegeleiding en cofinanciert de opleiding met BF - BF: zorgt voor de inhoud van de cursussen, stelt de contracten op voor elke stagiair - het MIC: zorgt voor de certificaties, de technische coaching en de JOB DAY Callcenter-medewerker: Bruxelles Formation CEFORA Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren WZ Callcenter Werknemers Callcentermedewerker ,5 TOTAAL ,5

13 Elk der partijen heeft daarbij de volgende rol: - EVOLIRIS: terbeschikkingstelling van zijn callcenter-infrastructuur - CEFORA: zorgt voor de opleidingen en coördineert de tewerkstellingsbegeleiding - BF: stelt de contracten op voor elke stagiair en zorgt voor de opleidingen Terbeschikkingstelling van infrastructuren van EVOLIRIS en andere opleidingsprojecten Project Explore 2 van Interface3 "Virtualisatieserver " Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren Opleiders/ Alle kwalificerende IT-opleidingen leerkrachten WZ Helpdesk TOTAAL "3 lokalen 15 Pc s + 1 printer + 1 LCD-projector" Type doelgroep Type opleiding # dagen # # uren personen Opleiders/ Alle kwalificerende IT-opleidingen leerkrachten WZ Web Master WZ Web Master Helpdesk WZ Netwerkbeheerder TOTAAL Gebruik van het mobiele materiaal HP-Server Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren Werknemers KWALIFICERENDE SPI Opleiders/ ,5 KWALIFICERENDE SPI leerkrachten WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL ,5 13

14 HP-printer all-in-one Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren Werknemers KWALIFICERENDE SPI Opleiders/ KWALIFICERENDE SPI leerkrachten WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL VoIP-materiaal Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren Werknemers KWALIFICERENDE SPI Opleiders/ KWALIFICERENDE SPI leerkrachten WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL Samsung tablets Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren Opleiders/ KWALIFICERENDE SPI leerkrachten WZ TOTAAL Terbeschikkingstelling in verband met acties voor Tewerkstelling Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren WZ CEFORA diversen WZ Workshop Tewerkstelling WZ SPI Prefo Helpdesk 16 1, ,5 Werknemers SI adviseurs Actiris ,5 Werknemers SI ,5 agentschapverantwoordelijke en andere medewerkers TOTAAL 19, ,5 14

15 Opleidingen bij INTEC Brussel. Net Developer Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren Opleiders/. Net Developer leerkrachten WZ. Net Developer TOTAAL Samenwerking met het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap De Franstalige scholen in Brussel doen in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen Het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap, net als in 2010, een beroep op de infrastructuur van EVOLIRIS (PC- en/of callcenter-lokalen). Tegen het einde van het schooljaar hadden 290 leerlingen van vier Franstalige Brusselse scholen (alle onderwijsnetten samen) gebruik gemaakt van de infrastructuur van EVOLIRIS. Onderstaand een overzichtstabel met al onze acties samen met het secundair onderwijs. # personen Benaming opleiding # dagen Leerkrachten leerlinge n Totaal # personen Totaal # uren Opleiding Call center - Project ,5 inter netwerk: 6 scholen Totaal , Besluit In vergelijking met 2012 behaalt EVOLIRIS de verwachte resultaten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van materiaal aan de partners. Het aantal uren voor werknemers is gestegen, het aantal voor WZ is daarentegen afgenomen (ook al is het aantal personen wel aanzienlijk toegenomen). Deze daling heeft meer bepaald te maken met het feit dat er minder telefoonplatforms werden gebruikt door WZ om werk te zoeken (omdat er minder beschikbaar waren) door de korte opleidingsmodules. Kortom met minder ruimte maar maximale bezetting verliezen we aan de ene maar winnen we aan de andere kant. Alleen de categorieën leerlingen en leerkrachten zijn aanzienlijk minder in aantal tegenover het voorgaande jaar. Dit is te wijten aan het feit dat het geïntegreerde proefproject, georganiseerd voor honderden leerlingen met een technische kwalificatie sinds 2009, niet werd voortgezet in Dat betekent een daling van ongeveer 50 % van het aantal uren bestemd voor dit doelpubliek. 15

16 3 Hoofdstuk 2 Opleidingen 3.1 Algemeen overzicht van de opleidingen Opleidingen Evoliris-Franse Gemeenschap - Opleidingen voor leerkrachten (AS-Concept, Word, Access en Call center) Technische informatica - opleidingen (korte modules) - OBMB - CEFORA WZ Werkenden Studerenden totaal # pers totaal # uren WZ Werkenden Studerenden totaal # pers totaal # uren # pers # uren # pers # uren # pers # uren # pers # uren # pers # uren # pers # uren (w.o. 6 opleiders) (w.o. 3 opleiders) Total opleidingen Algemeen overzicht, alle doelpublieken samengenomen, van de korte opleidingen van EVOLIRIS Opleidingen # bezette plaatsen per 201 WZ 2013 WZ Werkenden Leerlingen totaal # bezette # uren # pers # uren plaatsen # uren # bezette plaatsen per 162 Werknemers totaal # uren Technische informaticaopleidingen (korte modules) (van wie 2 opleiders) Totaal opleidingen

17 Onderstaande tabel toont aan dat de verdeling van de opleidingsplaatsen gelijk is tussen WZ en werknemers. 201 WZ; 50% Professioneel statuut van de 363 ingeschreven personen 144 Werknemers CEFORA; 46% 18 Andere werknemers; 4% In onderstaande tabel worden de gegevens vermeld met betrekking tot de korte technische opleidingen voor een gemengde groep (overeenkomsten OBMB, CEFORA, Bruxelles Formation en EVOLIRIS). Benaming opleiding # dagen # bezette plaatsen Totaal # uren # verschillende WZ # verschillende werknemers Technische informaticaopleidingen (71 sessies* waarvan 3 " in extern bedrijf ") Totaal *Inleiding in databanken, Inleiding programmeren in C#, Rapportering en gegevensverwerking met SQL-taal, Administration Windows Server 2008 & R2, TCP/IP, HTML 5, Dvpt en Administration SQL Server (2 sessies), Methodologie voor ontwikkelen met Agile (3 sessies), C#-programmeren gevorderd, Projectbeheer met ITIL (2 sessies), Administration Windows Server 2008 & R2 netwerkaspecten, Labo Administration Windows Server 2008 & R2, Configuration & administration SharePoint-server (2 sessies), Laboratorium databanken, Test software (2 sessies), Ontwikkelen van een website in ASP.net, Dreamweaver, Administration IIS, Administration Exchange Server 2010, Optimaliseren van uw informaticadiensten met ITIL (3 sessies FR + 1 sessie NL), Silverlight, Programmeren in Java basis (2 sessies), CMS, PHP (3 sessies), IPv6 (2 sessies), Ontwikkelen met Sharepoint, Programmeren in Java gevorderd (2 sessies), Administration Windows Server 2008 & R2 RDS, Inleiding m.b.t. veiligheid, VoIP: architecturen en oplossingen, Laboratorium voor ontwikkelen.net (2 sessies), Javascript/Ajax, MySQL, Migratie naar Windows Server 2012, Linux voor beheerders Windows, Migratie naar Windows 8 (IC), Linux administration, Cisco 1 - Switching, Cisco 2 WAN routing, Programmeren basis en gevorderd met de SDK Android, UML, Cisco Workshop 1, Cisco Workshop 2, PHP/OO, Cisco voorbereiding op CCENT, Principes en grondslagen voor projectbeheer IT, PHP/XML, Inleiding op POO, Architectuur SOA: intro en concept, C#. Net basis en gevorderd, SharePoint basis en gevorderd IC, XML-taal en aanverwante normen (basis en gevorderd)

18 Aantal bezette plaatsen EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013 Onderstaande modules dienden te worden geannuleerd: zes omwille van de beperkingen van de infrastructuur van EVOLIRIS en de 4 andere omwille van een onvoldoende aantal deelnemers. 1. Architectuur SOA: inleiding en concepten 2. 2 modules Inleiding op databanken waarvan 1 werd doorgeschoven naar januari Interface Web /databanken 4. Cloud Computing: grondslagen 5. Virtualisatietechnologieën: Vmware 5 & Hyper-V 6. Firewalls: Microsoft TMG 7. 2 modules voor migratie naar Windows Server Administration Exchange Server Migratie naar Windows Evolutie sinds 2010 Onderstaande tabel toont de evolutie van het aantal bezette plaatsen in onze korte opleidingen voor elk type doelpubliek (WZ of werknemers). 600 Korte opleidingen: evolutie van het aantal bezette plaatsen CE Employés Jaar 18

19 Aantal personen EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013 Onderstaande tabel toont de evolutie sinds 2010, van het aantal personen per doelpubliek (WZ en werknemers). 250 Korte opleidingen: evolutie van het aantal personen CE Employés Jaar Sinds 2011 stellen we een duidelijke evolutie vast van het aantal werkenden in onze korte modules, terwijl het aantal WZ dat in 2011 en 2012 fors was gestegen, lijkt in te krimpen. 3.4 Korte technische opleidingen: werkzoekenden Kwalitatieve evaluatie van de modules voor de WZ Het lijkt dat de WZ: modules zoeken die leiden naar een certificatie. Toch stellen we vast dat de duur van de modules een onvoldoende aantal dagen omvat voor een certificatie. Trouwens, slechts 4 WZ die de hele richting.net doorliepen, beschikten over voldoende capaciteiten om hun studie met het oog op een certificatie in. Net voort te zetten (wat niet voorzien was in het kader van de thematiek). vinden dat de modules te kort zijn, omdat ze daardoor niet voldoende oefening en praktijk krijgen. zoeken een opleiding die volgens hen veel gevraagd wordt in de werkaanbiedingen, zoals JAVA, bijvoorbeeld, maar zonder te kijken naar het diplomaniveau of de toelatingseisen. 19

20 met betrekking tot de opleiders vermelden de WZ altijd de duidelijkheid, pedagogische onderlegdheid en de betrokkenheid van de opleiders van EVOLIRIS en ze zijn erg tevreden over hun individuele gesprekken met hen (zie hierna, opmerkingen in verband met vernieuwingen in 2013) waarin ze met een IT-professional kunnen praten. Zeggen allemaal wanneer ze werk hebben gevonden na hun opleiding bij EVOLIRIS dat de modules zeer nuttig waren om hun kennis van IT aan te scherpen. En wanneer ze een richting hebben gevolgd, verklaarden ze dat dit hen hielp om werk te vinden. Het moet gezegd dat een richting tot een twintigtal dagen kan omvatten. Ook de methodologiemodules lijken een meerwaarde aan te brengen (zie de tewerkstellingsstatistieken). de begeleiding die ze krijgen van Actiris-EVOLIRIS enorm op prijs stellen. Pistes voor verbetering Om het probleem van de te korte duur en het gebrek aan praktijk op te vangen worden in 2014 thematische labo s toegevoegd die er in 2013 nog niet waren. De behoefte om te werken aan de soft skills is van fundamenteel belang omdat technische competenties alleen niet volstaan. Vandaar het belang van de workshops Geef je jobsearch een boost meer bepaald om opnieuw zelfvertrouwen te krijgen (zie deel Tewerkstelling ) Verbetering van de kwaliteit en doeltreffendheid van de modules voor het beroepsparcours van de WZ: de vragenlijst met toelatingseisen en de individuele evaluatie van de opleiders. Almaar meer werknemers komen de modules bij EVOLIRIS volgen, maar in de groepen zitten ook altijd WZ. Bovendien zijn er verschillende modules waarvoor geen overeenkomst werd getroffen met Cefora en die ingevuld worden door de WZ. Vooral vanaf 2013 hebben wij kwalitatieve tools ingevoerd zodat deze modules beter beantwoorden aan het beroepsparcours van de WZ. Het doelpubliek van onze modules heeft immers behoeften aan update-opleidingen om (opnieuw) werk te vinden. Het doelpubliek WZ is sterk heterogeen wat verworven kennis betreft zowel door de eerder gevolgde opleiding/en als door de verworven beroepservaring. Het doelpubliek WZ dat nog geen werk heeft of recent zijn werk heeft verloren, kan opgesplitst 2 worden in voormalige SPI-stagiaires (zeldzaam omdat vaak niet is voldaan aan de toelatingseisen) of voormalige stagiaires van BF (van wie de gevolgde opleiding niet langer up-to-date is), bachelors van hogescholen, IT-bachelors uit de scholen voor Sociale Promotie (bezig of afgesloten) en masters (of niveau master want die uit het buitenland hebben vaak geen equivalent diploma). Voorafgaand aan de modules werd voor praktisch alle modules een vragenlijst opgesteld met de toelatingseisen waaraan elke WZ moet voldoen, na controle van de relevantie van de gevraagde module voor zijn traject en de redenen voor de aanvraag. Daardoor is enerzijds de selectie verbeterd, en anderzijds kan de WZ op die manier het niveau van zijn kennis te weten komen. Als de testresultaten onvoldoende zijn, wordt de WZ niet aanvaard, of 2 Zie hiervoor de grafiek op p

21 hij zegt zelf dat hij de zaak opnieuw gaat bekijken en EVOLIRIS bekijkt of er nog een plaats in de groep vrij is. Doordat er in het verleden geen vragenlijst was, bestond er een grote heterogeniteit wat verworven kennis betrof, wat voor sommigen het leerproces heeft vertraagd. Deze tool is niet alleen voordelig voor de WZ maar laat ook toe een beter niveau te bereiken binnen de groepen. Na afloop van de modules moeten als verduidelijking voor de Actiris-gedetacheerden die zijn verbonden aan EVOLIRIS en de stagiaires begeleiden, de opleiders van de modules zo goed mogelijk bepalen of de stagiaires al dan niet een reële kans hebben op werk en /of er een bijkomende opleiding nodig is. Als de modules ten minste 3 dagen duren heeft deze laatste een individueel gesprek met de WZ en controleert diens beroepsproject. Wij hebben vastgesteld dat de WZ veel belang hechten aan dit gesprek met de opleider, als verduidelijking van hun situatie wat hen toelaat beter gewapend te zijn voor het vervolg: ze hebben te maken met een expert die ook een soort screening uitvoert, de geobserveerde competenties evalueert, meer bepaald tijdens de oefeningen. Voordelig voor de WZ dus, maar ook voor de opleiders die het belang van deze evaluatie onderstrepen. Ze geven zich rekenschap van de parcours van de WZ en begeleiden hen in de juiste richting. Toen deze evaluatie pas was ingesteld, zagen vele opleiders er het nut niet van in. Nu doen ze het automatisch (behalve voor de te korte modules). Al deze evaluaties worden genoteerd in het opvolgingsdossier van elke WZ. Alle evaluaties samen geven ons een objectievere kijk op de reële competenties dan wanneer we alleen afgaan op de verklaringen van de WZ. Deze zijn onder andere nuttig met het oog op de matching met de werkaanbiedingen. Deze informatie blijft strikt vertrouwelijk: ze wordt alleen gebruikt voor een betere begeleiding van de WZ in het licht van zijn professioneel project en laat ons toe om een lijst op te stellen van geschikte kandidaten voor een bepaald werk! Voor voormalige stagiaires WZ bestaat er al zo n 2 jaar een postmodulaire opvolging voorgesteld door de referenten van Actiris - het belangrijkste element daarvan is het opnieuw opstellen van de CV wat gerichtere begeleiding toelaat. Uit de feedback van de WZ volgt dat dit zeer belangrijk en verrijkend is op het professionele niveau Haalbare en onontbeerlijke verbetering Een werkgever verwijt WZ vaak hun gebrek aan ervaring. EVOLIRIS wil al jaren dat er na de afwerking van een thematische module, stagemogelijkheden worden geboden. Daarvoor moet dringend een oplossing worden gevonden, omdat ondernemingen eisen dat de mensen ervaring hebben en de WZ die werkelijk beschikken over gecertificeerde competenties op basis van opeenvolgende evaluaties door de opleiders, zeker een stageplaats wensen om hun kennis in de praktijk te brengen. 21

22 3.4.4 De selectieprocedure voor de WZ KANDIDATUUR Informaticakwalificatie, CV, toelatingseisen, motivatie, relevantie van de opleiding voor het beroepsparcours prioriteit als mogelijk aan vrouwen TOEGELATEN VOOR DE MODULE 12 plaatsen/module => Er zijn WZ in reserve voor een maximale bezettingsgraad NIET TOEGELATEN Terugzending naar Actirisgedetacheerden voor eventuele verandering van de beroepscode, informatie over IT-beroepen of heroriëntering naar langere ITopleidingen, GRAE, nieuwe CV enz. EINDE VAN DE MODULE Evaluatie door de opleider +/- gelijk aan een screening. Indien positieve evaluatie, toegang tot volgende module mogelijk POSTMODULAIRE OPVOLGING Opvolging door de Actiris-gedetacheerden die voorstellen aan de WZ om: de workshop Geef je jobsearch een boost bij te wonen de week Instrumentarium te volgen een nieuwe CV op te stellen (zeer belangrijk omdat weinig CV s op IT zijn gericht) een gepersonaliseerde begeleiding om werk te vinden te volgen 3 maanden na het einde van de eerste gevolgde module nemen de gedetacheerden telefonisch contact op met de WZ om hun werksituatie te kennen 22

23 Aantal personen EVOLIRIS vzw Jaarverslag Kenmerken van het doelpubliek WZ Nog te weinig vrouwen maar er is vooruitgang. Type 201 ingeschreven WZ Vrouwen; 35; 17% Mannen; 166; 83% Aantal modules gevolgd door de 201 WZ Aantal gevolgde modules 23

24 Koppeling per leeftijdscategorie en duur van de werkloosheid (119) >6 0-6 >6 0-6 >6 >6 0-6 >6 0-6 >6 0-6 >6 <0 > Op 119 WZ (van wie we de geboortedatum kennen) waren er slechts 3 jonger dan 25 jaar. De grote meerderheid van de kandidaten is tussen 30 en 45 jaar. Het is dus moeilijk om grote acties te plannen in het domein van ICT en meer bepaald van beroepsopleidingen voor kandidaten onder de 25 jaar als alleen rekening wordt gehouden met de beroepscodes in informatica. Onderstaande grafiek maakt een koppeling tussen leeftijd en duur van de werkloosheid. Men stelt vast dat de kandidaten tussen 30 en 50 jaar het hardst worden getroffen door een lange werkloosheid. Onderstaande grafiek toont dat slechts 10 % van de stagiaires minder dan 6 maanden werkloos waren. Duur van de werkloosheid (119) 10% 90% 0 à 6 mois Plus de 6 mois 24

25 Aantal WZ EVOLIRIS vzw Jaarverslag % van de 201 WZ (van wie we deze informatie hebben) zeggen dat ze al een kwalificerende opleiding hadden gevolgd voor ze bij EVOLIRIS kwamen. Onderstaande tabel toont in welk type organisatie deze opleiding werd gevolgd (BF = Bruxelles Formation, SPI = socio-professionele inschakeling, CC = Competentiecentrum Waals Gewest). 35 Eerdere kwalificerende opleiding (68/201 WZ) BF BF+CC BF+ISP BF+ISP+CC CC ISP Total Korte technische opleidingen: de werknemers Kwantitatieve EVALUATIE voor de werknemers (van CEFORA) Sinds 2013 is het aantal werknemers sterk gestegen. In 2013 werden 203 opleidingsplaatsen ingenomen door werknemers. 144 werknemers van CEFORA namen 185 opleidingsplaatsen in (zie de statistische gegevens hierna). De 18 andere werknemers hebben elk één enkele opleiding gevolgd en komen van het OBMB of komen uit een andere dan de handelssector (leerkrachten, opleiders, werknemers van de gemeente). De volgende statistische gegevens hebben betrekking op de 185 werknemers van CEFORA. Aantal gevolgde module(s) Aantal personen Aantal plaatsen 185 Onderstaande tabel geeft de verdeling van de deelnemers per leeftijdscategorie (voor diegenen waarover we informatie hebben). 25

26 Verdeling per leeftijdscategorie Nombre d'employés % 5,556% 17,778% 21,111% 21,111% 12,222% 12,222% 7,778% 2,222% We stellen vast dat 77% van de deelnemers 30 jaar of ouder is. Daarom denken we dat onze modules voornamelijk nuttig zijn voor mensen in bedrijven die verplicht zijn een opleiding te volgen om hun werk te behouden. Vooral in deze sector is dit een kritieke leeftijdscategorie. Onderstaande tabel geeft de verdeling per diploma. Daarbij vallen twee diploma s op; hoger nietuniversitair onderwijs en universitair onderwijs met respectievelijk 33% en 30%, of een totaal van 63%. Dat bewijst wel degelijk dat voor een groot deel van de functies in deze sector een hogere of universitaire opleiding vereist is. Verdeling per diploma UNIV 30% HOBU 33% LSO 2% HSOT 5% HSOB 3% HSO 27% 26

27 Onderstaande tabel is interessant omdat ze aantoont dat een methodologiecursus (minder technisch) de eerste plaats inneemt in de Top 5. De cursussen programmeren in JAVA staan ook op het podium. 30 Top 5 van de meest gevraagde opleidingen Optimisez vos services informatiqu es avec ITIL Programmat ion Java : base Programmat ion Java : avancé PHP : base IPV6 SharePoint Server 2010 : développem ent avancé SharePoint 2010 : Gestion documentai re et collaborativ e Total De laatste grafiek tenslotte toont ons waar de ondernemingen gevestigd zijn. De grote meerderheid van de werknemers komt uit ondernemingen met een maatschappelijke zetel in het Brussels Gewest (65%). 24% van de ondernemingen zijn gevestigd in Vlaanderen en 11% in Wallonië. 27

28 Verdeling per Gewest (onderneming) 24% 11% 65% RBW RW VL Kwalitatieve EVALUATIE voor de werknemers (van CEFORA) Voor de evaluaties, ontvangen van CEFORA (externe evaluatie dus), is het gemiddelde percentage van tevredenheid 4/5. Cefora heeft aan de hand van de evaluaties met de werknemers vastgesteld dat deze zeer tevreden zijn over de opleiders, de infrastructuur en de inhoud van de cursussen, en dat de vermenging van doelpubliek geen enkel probleem stelt. CEFORA is uitermate tevreden over de samenwerking met EVOLIRIS, maar omdat er niet altijd voldoende werknemers waren om een module te vullen, was het niet altijd mogelijk om te beantwoorden aan de vraag naar opleidingen. De modules worden altijd aangevuld omdat EVOLIRIS na eerst voorrang te hebben gegeven aan de werknemers de groepen aanvult met WZ. Cefora waardeert onder andere de flexibele aanpassing van EVOLIRIS: zo is het twee keer gebeurd dat EVOLIRIS de opleiders moest vragen om hun cursussen aan te passen in termen van duur en/of de inhoud om overeen te stemmen met de behoeften van Cefora. Bovendien worden op verzoek van Cefora adhoc modules herhaald in het volgende kwartaal. De opleiders zelf bevestigen dat ze geen enkel probleem ondervinden met de gemengde groepen (werknemers/ WZ). Ze stellen vast dat de kennis van de ene tot de andere verschilt, maar altijd van hetzelfde niveau is. Met andere woorden, de werknemers bekijken eerder de direct operationele kant en hebben niet altijd belangstelling voor de theorie, daar waar de WZ soms meer theoretische kennis hebben, maar dan weer geen praktijkervaring. Soms is dit verschil ook echt stimulerend. De andere houding van werknemers en WZ tegenover het leerproces berust op het feit dat de werknemers minder vastzitten aan de eigen behoeften en soms sterk gerichte vragen hebben over wat voor hen rechtstreeks nuttig is, terwijl de WZ meer gericht zijn op het leerproces. Soms weten de werknemers er meer over gezien hun ervaring in de praktijk, maar ze zijn misschien minder open en willen niet speciaal iets leren. Soms weten de WZ er meer van of zijn ze meer proactief omdat ze willen leren. 28

29 Merken we op dat voor de basisopleiding Java er 13 en 9, of in het totaal 22 werknemers van Cefora waren voor in het totaal 2 modules. Voor de gevorderde opleiding Java waren er 2 X 11, of ook 22. Aangezien de modules praktisch volledig gevuld waren met werknemers van Cefora, kregen de WZ bijna geen kans om de 4 geplande modules JAVA te volgen en dus hebben weinigen onder hen de basisopleiding JAVA kunnen volgen, wat onder andere wel nuttig is voor de module Android Piste voor verbetering In het licht van het almaar stijgende aantal werknemers dat modules komt volgen, waarvan een klein deel uitsluitend over eenzelfde thema, moet EVOLIRIS in 2014 extra waakzaam zijn en ervoor zorgen dat de thema s niet ontmanteld worden. Daar waar nodig zal EVOLIRIS op tijd een module bis organiseren voor de WZ. 3.6 Samenwerking met het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap Benaming opleiding leerkrachten # dagen Leerkrachten Leerlingen Totaal # personen Totaal # uren Opleiding AS-Concept (leerkrachten) Project inter netwerk: 5 scholen Totaal Activiteitenverslag van het MIC Brussel Realisatie 2013 Bovenstaande tabel geeft de jaarlijkse doelstellingen en realisaties van het MIC voor het jaar Dit jaar ontving het MIC Brussels 14 studenten uit het 3 de jaar bachelor informatica van verschillende Brusselse hogescholen, zoals: Institut Paul Lambin, HEB ESI en HSLB. 29

30 Tijdens de 15 weken stage brachten de stagiaires drie dagen per week door in een onderneming en twee dagen in het MIC Brussels waar ze werden gevolgd door een professionele coach van het MIC Brussels. Tijdens deze 15 weken werden de stagiaires aangemoedigd om certificaties.net te behalen, als afronding van hun opleiding en versterking van hun CV. Het MIC Brussels organiseerde ook Appathons (wedstrijd voor het ontwikkelen van applicaties) om hun vaardigheden in het ontwikkelen te stimuleren. De professionele coach en de ondernemingen hebben de studenten geholpen om werk te zoeken, door advies over hun CV, voorbereiden van sollicitatiegesprekken Na dit eerst stageprogramma besloot het MIC Brussels om van september tot december 2013 een nieuwe reeks stages te organiseren voor bachelorstudenten uit het laatste jaar informatica in scholen voor Sociale Promotie samen met de partners EVOLIRIS en BECI. Net als in het vorige programma werden de stagiaires twee dagen per week begeleid door een professionele coachdeveloper van het MIC Brussels behalve dan dat de meesten onder hen al opleidingenmodules hadden gevolgd bij EVOLIRIS als werkzoekenden en studenten sociale promotie. Voor dit project kon het MIC rekenen op EVOLIRIS en de specifieke adviseurs om de kandidaten voor deelname aan de informatiesessies te selecteren. In deze editie hebben een tiental studenten van de scholen IEPSCF-Uccle, EPFC, IEPS, Institut des Carrières Commerciales, het programma gevolgd. De deelnemers aan deze editie werden uitgenodigd om tijdens het programma certificaties.net te behalen, deel te nemen aan de appathons en de Job Days. Sinds de start van de activiteiten in september 2011 heeft het MIC Brussels 322 Microsoftcertificaties uitgereikt, 30 ondernemers zijn een eigen onderneming gestart in Brussel, er werden 115 banen gecreëerd via het programma Boostcamp, EVOLIRIS, Bruxelles Formation, CEFORA en het MIC Brussels organiseerden gratis voorbereidingen op de certificatie-examens en coaching voor de stagiaires Focus op de samenwerking tussen het MIC EVOLIRIS De samenwerking tussen het MIC Brussels, EVOLIRIS, Bruxelles Formation, CEFORA draagt ook actief bij tot het tewerkstellingsluik van het MIC Brussels. In dit kader werden verschillende acties ondernomen: - Sinds 2 jaar steun voor het stageprogramma voor developers.net mobile, developers.net en netwerkbeheerders met MCITP-certificatie via verschillende evenementen zoals: - Organiseren van Job Days, voor developers.net, de andere voor netwerkbeheerders, - IT-coaching door expert developers van het MIC Brussels - Organiseren van 2 Appathons voor werkzoekenden met de experts van het MIC Brussels, om developers aan te moedigen een eerste applicatie/spel te ontwikkelen - Zorg voor Microsoft-certificaties en -handleidingen Microsoft, door het MIC Brussels en opleidingen bij EVOLIRIS. - Steun van het MIC Brussels voor de certificaties - Steun van het MIC Brussels voor korte opleidingen als developer.net bij EVOLIRIS 30

31 Alle partners erkennen de meerwaarde van het duo MIC-EVOLIRIS bij het leerproces en de synergieën die worden gecreëerd in het kader van coaching en tewerkstelling. Kort samengevat: Persbijeenkomst MIC Brussels bij EVOLIRIS op 26/06/2013 Voor de jaarlijkse AV had het MIC Brussels de pers en mevr. de minister Frémault uitgenodigd om de activiteiten in de kijker te zetten. Volgens de Minister van Economie en Tewerkstelling, Céline Frémault Sluit dit programma perfect aan bij mijn wensen en die van de regering om de IT-sector die enorme kansen biedt in termen van innovatie en tewerkstelling, in ons Gewest te ondersteunen. Het geeft jongeren de kans om ervaring op te doen in de ondernemingswereld en te werken aan een persoonlijk project!. Het MIC, opgericht als publiek- en privaatrechtelijke vereniging biedt tools voor de regionale economische ontwikkeling en heeft tot doel om de oprichting van ondernemingen in de technologische sector te vergemakkelijken en de vorderingen van deze starters te volgen. Vandaag de dag bestaan er 110 MIC wereldwijd, 30 daarvan in Europa. In België is er sinds maart 2009 een MIC in Bergen en er werden twee nieuwe MIC opgericht in Vlaanderen, in Genk en Kortrijk. Het MIC Brussels ging 21 maanden geleden van start in september Elke maand organiseert het MIC Brussels activiteiten voor het coachen van ondernemers, voor networking zoals de MIC s Thursday alsook praktijksessies voor developers op Windows Phone, HTML5 en Cloud Computing (Windows Azure). Er worden ook regelmatig stageprogramma s georganiseerd Het MIC Brussels: conclusies en vooruitzichten Sinds het begin van de activiteiten op 15 september ontving het MIC Brussels gedurende de 27 laatste maanden 5646 bezoekers, en werden 362 activiteiten georganiseerd en gepland. Voor het Boostcamp namen 80 initiatiefnemers van projecten deel aan 5 Boostcamps voor ondernemers. Het MIC Brussels organiseert zo in twee en een half jaar 5 Boostcamps met een gemiddelde van vijftien deelnemers elk. Het MIC Brussels Boostcamp voor Ondernemers is een programma dat is gericht op de versnelde opstart van innoverende ondernemingen in de IT-sector. Samengebald in 4 maanden omvat het Boostcamp intensieve opleidingsdagen, thematische workshops, ontmoetingen met experts en conferenties. In het totaal werden meer dan 80 initiatiefnemers van projecten gecoacht door het MIC. 31

32 Het MIC Brussels droeg door middel van verschillende andere activiteiten bij tot de doelstelling van tewerkstelling: Gedurende jaar 1: de activiteiten als voorbereiding voor de certificatie met meer dan 230 deelnemers in het MIC Brussels, alsook een versterkt coachingprogramma voor een groep van 12 stagiaires developers.net mobile met EVOLIRIS leidden in het totaal tot 28 banen. Nog altijd gedurende dit 1 ste jaar werd er bovendien een partnerschap gerealiseerd met Bruxelles Formation en Cefora, via een certificatieprogramma wat leidde tot 30 banen. In 2013 startte het MIC Brussels een stageprogramma dat wordt gevolgd door twee lichtingen stagiaires (stagiaires uit de hogescholen en scholen voor Sociale Promotie). Gedurende 15 weken werden de studenten 2 dagen per week begeleid en gecoacht door een professionele coach in het MIC Brussels, en de rest van de week (3 dagen) werden ze gecoacht door de onderneming. Deze 2 stages in 2013 (de ene van januari tot mei, en de andere van september tot december), leidden tot 9 arbeidsplaatsen, en daarbij houden we nog geen rekening met het voordeel voor de ondernemingen waar de stagiair werd onthaald en gecoacht door het MIC. In 2013 begeleidde het MIC Brussels samen met EVOLIRIS een groep van 11 stagiaires met een opleiding op het platform.net, gespecialiseerd in mobiele applicaties en 12 stagiaires Netwerkbeheerders, in partnerschap met EVOLIRIS, Bruxelles Formation en Cefora. Het MIC Brussels zorgde niet alleen voor de voorbereiding op het certificatie-examen van deze kandidaten, maar organiseerde ook een IT Coaching Day (een avond met intensieve coachingsessies voor deze kandidaten door professionele developers uit een onderneming) en de IT Job Days (een avond waarbij de stagiaires mini-gesprekken hadden voor aanwerving door ondernemingen op zoek naar een stagiair of developer.net Junior). Deze verschillende acties, georganiseerd voor deze groep van 23 kandidaten leidden tot 15 banen. Het resultaat van alle acties die worden georganiseerd door het MIC Brussels bedroeg dus eind 2013 in het totaal 129 banen. Op 21 november laatstleden tekenden mevrouw de minister Céline Fremault en Microsoft een Memorandum of Understanding, als formalisering van de intentie van de twee partners om hun partnerschap met nog eens 3 jaar te verlengen. Voor de 3 volgende jaren wil het MIC Brussels zich niet alleen blijven richten op de versnelde synergie met zijn partners ter ondersteuning van de tewerkstelling en de oprichting van bedrijven voor een sterkere impact op de plaatselijke economie, maar ook innoveren door nieuwe programma s uit te werken. 32

33 Zo werd er voor de 3 volgende jaren een nieuw onderdeel Sensibilisering toegevoegd aan de pijlers van het MIC, waarbij het MIC Brussels nieuwe sensibiliseringsstrategieën voor de meest doeltreffende en innoverende ICT zal onderzoeken en testen bij vrouwen en jongeren, in nauwe samenwerking met EVOLIRIS, IMPULSE en MICROSOFT. De recente verhuizing van het MIC Brussels naar de Montoyerstraat 51 opent nieuwe perspectieven voor de volgende 3 jaren. Deze nieuwe lokalen met een oppervlakte van 2000m2, wat het dubbele is van de vroegere lokalen, bieden niet alleen een nieuwe omkadering en demoruimtes (grote touchscreens, device bars, spitstechnologieën) om de technologische innovatie aan te moedigen en innoverende Brusselse startups aan te moedigen, maar biedt ook een grotere capaciteit (200 in de plaats van 70 plaatsen daarvoor) met het oog op een groter aantal activiteiten en het onthaal van startups, werkzoekenden en studenten. 3.8 Conclusies en vooruitzichten In 2013 kon EVOLIRIS een evenwicht bereiken tussen de WZ in opleiding en de werknemers. Daar waar in 2012 slechts 25% van ons doelpubliek werkende was, vertegenwoordigt deze groep vandaag 50% van het doelpubliek voor onze korte opleidingen. Dit heeft tot gevolg dat er enerzijds bijkomende inkomsten zijn voor onze activiteiten, maar dat er anderzijds ook een betere opvolging mogelijk is van de kwaliteit en cohesie van ons aanbod. Dit jaar stellen wij ook vast dat ons opleidingsaanbod zeker een meerwaarde vormt voor de ITopleiding in Brussel, zowel voor de werkenden als voor de WZ. Niet alleen omdat EVOLIRIS een grote leegte heeft opgevuld in het opleidingsdomein, maar ook om de volgende redenen: 1. Actualisering van de verworven kennis, wat fundamenteel is in een zo snel evoluerende sector als de IT, met het oog op tewerkstelling in een job. 33

34 2. Aanleren van een vereiste technologische nieuwigheid die de betrokkene in staat stelt om te slagen voor de technische rekruteringstest. 3. Een vooropgesteld parcours volgen stelt kandidaten in staat zich te specialiseren in een domein waar in de ondernemingen veel vraag naar is (Nieuw). 4. Systematisering, dankzij modules van de kennis die men heeft verworven gedurende een zelfleerproces en die inmiddels nog niet gestructureerd is. 5. Mogelijkheid om een nieuwe domeinoriëntatie uit te proberen (bijv.: een programmeur die de overstap wil maken naar het domein van de netwerkinfrastructuur). 6. Levering van het bewijs van dynamisme van de WZ die de opleiding volgt en (in een bepaalde mate) herwinnen van zelfvertrouwen. 7. Na de module systematische evaluatie door de opleider van het tijdens de module verworven kennisniveau, waardoor de WZ beter weet waar hij precies staat (Nieuw). 8. Na de module - voor wie dat wenst herwerken van het CV in samenwerking met de project- en tewerkstellingsverantwoordelijken, waardoor de WZ een klaardere kijk krijgt op zijn portefeuille met verworven kennis en die hij dus beter kan voorstellen/toelichten aan een werkgever of aan andere opleidingsinstelling (Nieuw). 9. Voor de minder goed voorbereide kandidaten, verduidelijking, samen met de project- en tewerkstellingsverantwoordelijken, van het beroepsproject, het realisme ervan en van de opleidingsbehoeften (Nieuw). 10. Bovenop de andere selectiecriteria is er ook nog een vragenlijst bijgekomen over de technische toelatingseisen waaraan men moet voldoen om tot de module toegelaten te worden; hierdoor ontstaat een betere verscheidenheid van groepen. Voegen we daar voor het volledige professionele ICT-opleidingsaanbod te Brussel nog de positieve synergieën aan toe, gecreëerd door het MIC (coaching, voorbereiding op certificaties, jobday, technical day enz.). Alle partners van EVOLIRIS waarderen de bijdrage van het MIC zowel op het niveau van de economische ontwikkeling via de boostcamps, bijvoorbeeld, als in het kader van de werkzoekenden door de hulp die wordt gegeven bij het zoeken naar een baan of een stageplaats. 34

35 4 Hoofdstuk 3 Acties voor tewerkstelling 4.1 Realisaties 2013 Acties geleid door de # zittingen # personen tewerkstellingsadviseurs Opvolging van de WZ, alle scenario s N/A 338 samengenomen Workshop Geef je jobsearch een 4 46 boost Workshop Instrumentariumgroep IT 2 10 Infosessie van het BRC EVOLIRIS voor 2 25 de tewerkstellingsadviseurs Infosessie het BRC EVOLIRIS voor 1 16 agentschapverantwoordelijken en andere medewerkers van Actiris Infosessie van het BRC EVOLIRIS voor 1 13 WZ uit de groep van de lokale missie Sint-Gillis Opvolging van de WZ in Bachelor IT en sociale promotie N/A 41 Sinds 2013 werken er twee referenten-tewerkstellingsadviseurs van Actiris bij het BRC EVOLIRIS. Hun prioritaire taken zijn: De opvolging van de WZ die bij EVOLIRIS in opleiding zijn of van de aanmeldingen/aanvragen die binnenkomen voor het volgen van een opleiding bij EVOLIRIS: (cf ) Organisatie van de workshop Geef je jobsearch een boost voor de stagiaires van EVOLIRIS en de WZ met een informaticaprofiel. (cf ) Organisatie van de pilootgroep IT-instrumentarium van een week voor de WZ die klaar zijn voor een baan. (cf ) Organisatie van infosessies van het BRC EVOLIRIS voor tewerkstellingsadviseurs, en voor agentschapverantwoordelijke en andere medewerkers van Actiris. (cf ) Observatie en onderzoekswerk inzake IT-studies in scholen voor Sociale Promotie en hogescholen om het doelpubliek beter te informeren en te oriënteren. (cf ) Voor de periode van januari tot september 2013 (postmodulaire opvolging van 3 maanden): WZ die een of meer van de modules volgden werden gecontacteerd - 20/129 ervan waren niet te vinden (ondanks nieuwe mails), hetzij 15% - 60/129 hebben een baan gevonden, hetzij 46% - 33/129 hebben een nieuwe opleiding gevolgd, hetzij 25% - 4 andere WZ hebben een individueel gesprek gehad of woonden een workshop bij: zij hebben daarna opnieuw een baan gevonden, zonder modules te hebben gevolgd Van de 60 WZ die een baan hebben, hebben er 29 een van de opleidingsmodules van EVOLIRIS gevolgd met begeleiding /coaching: 35

36 - 15 in workshop (2 daarvan voor de instrumentariumgroep en 13 voor de workshop Geef je jobsearch een boost ) en met een individueel gesprek, - 15 uitsluitend met een individueel gesprek 46/60 met een baan, hetzij 77%, hebben een functie die te maken heeft met informatica en zijn verdeeld over verschillende sectoren van activiteit: IT Telecom Adviesbureau Banken/Verzekering en/ Financiën Klein- en groothand el Andere dan handelssec tor Openbar e dienst en parastata le Andere Niet gekend/ niet te bereiken We stellen vast dat van de 60 werkende personen tussen 41 en 48 jaar, 13 een baan in IT hebben gevonden dankzij hun professionele ervaring, de 6 anderen hebben daarentegen posten met verantwoordelijkheid. 41 personen hebben een baan die direct te maken heeft met hun beroepsparcours (studies, opleiding Evoliris). We stellen ook vast dat de personen die grotendeels aan het werk zijn, mensen zijn die een of meerdere opleidingsmodules bij Evoliris hebben gevolgd: in netwerkinfrastructuur /operating systems (17/60), in methodologie (10/60), in databanken (5/60), in Web (8/60) en in.net (16/60)) Op dit ogenblik is er bij de werkgevers uit de IT-sector vraag naar technische kennis maar ook naar talenkennis (Soft skills) meer bepaald voor bepaalde profielen waarbij men in contact komt met de klanten-gebruikers, als netwerkbeheerders en PC-technici. Van de 129 WZ die werden gecontacteerd, hebben 33 andere WZ die bij EVOLIRIS een opleiding hebben gevolgd (via opleidingsmodules of begeleiding bij het zoeken naar werk), hun opleidingsparcours voortgezet (zie tabel in bijlage). Volgens de overzichtstabel hebben deze 33 WZ een opleiding gevolgd: In talen (Nederlands of Engels): 11/33 in IT: 20/33 andere: 2/33 Wat de cijfers van de tewerkstelling en de opleiding betreft moet men opmerken dat sinds 31 maart 2014 een actualiseering ervan bestaat. De analyse van het hoofdstuk acties voor tewerkstelling zal dus in het 2014 jaarverslag bijgewerkt en beschikbaar worden. 36

37 Privéschool 9% Taalopleiding Forem 9% BF 46% Huis van het NL 18% PROMSOC 18% IT-opleiding ISP 20% PROMSOC 5% BF 50% IT-Competentiecentra 25% Werk verricht met de werkzoekenden. Vroeger verliep het contact dat de referent-tewerkstellingsadviseur in het BRC EVOLIRIS had met de werkzoekenden volgens 6 soorten scenario s (cf. voorgaande verslagen) maar na analyse/evaluatie, werd besloten dit aan te passen en terug te brengen tot 3 scenario s: - Spontane aanvraag van de WZ (1) - Via EVOLIRIS (opleiding, spontane en/of geïnformeerde raadpleging van de website en daarna contact met het BRC, ontmoeting via de jobbeurzen ) (2) - Externe tussenpersonen (antenne Actiris, Lokale missie, OCMW ) (3) 37

38 Spontane aanvraag van de WZ (1) EVOLIRIS (Opleiding, websites, beurzen, (2) Externe tussenpersoon (Actiris, Lokale missie, ) (3) Stagiaires EVOLIRIS Begeleiding Actiris door - Opleidingsmodules - Opvolging na 3 maanden TEWERK- STELLING -Workshop Geef je jobsearch een boost -Verduidelijk van het beroepsproject professionnel - Infos pistes RE - Orientation opleiding Alle gesprekken waarvoor een IT-oriëntatieanalyse of advies met betrekking tot de inhoud van het CV nodig is, worden geleid door de referenten en zijn altijd in overleg met de projectverantwoordelijke die expert is in de IT-sector. Samenvattend overzicht van het aantal gecontacteerde WZ in functie van elk hiervoor beschreven scenario: SCENARIO AANTAL WZ TOTAAL 338 EVOLIRIS moet zijn taak van specifieke sectorinformatie voor personen met een onderbouwd ITberoepsproject behouden. Soms hebben wij WZ die reeds door Actiris waren doorverwezen, naar Actiris moeten terugsturen voor een bijkomende definiëring omdat het beroepsproject niet of slecht gedefinieerd was en in elke geval geen IT was. 38

39 4.1.2 Focus IT-specifieke workshop Geef je jobsearch een boost Voor WZ die problemen ondervinden bij het zoeken naar een baan, organiseert EVOLIRIS voor stagiaires een ééndaagse informatieworkshop die is gericht op het zoeken naar een baan in de ITsector (instrumenten, werkmogelijkheden, technische kennis en sociale vaardigheden ). Deze workshop wordt gemiddeld 4 maal per jaar gehouden. De workshop wordt s ochtends geleid door de referent-tewerkstellingsadviseur bij het BRC en door een collega van ERE van Actiris. s Middags neemt een coach en headhunter uit de IT-sector het over. Elke deelnemer ontvangt ook een uitvoerige informatiesyllabus van 20 pagina s. In 2013 werden, 4 workshops georganiseerd: op 23 januari, op 11 april, op 21 juni en op 31 oktober. De volgende workshop zal worden georganiseerd op 31 januari Overzichttabel van de uitgenodigde WZ die aanwezig waren op de workshop Geef je jobsearch een boost WORKSHOP IN 2013 AANTAL UITGENODIGDE WZ AANTAL WZ MET BEVESTIGING AANTAL AANWEZIGE WZ 23 januari april juni oktober TOTAAL Van de 143 uitgenodigde WZ in 2013 hebben er 46 deelgenomen aan de workshop Geef je jobsearch een boost. 13 daarvan vonden zo ook een baan. Analyse: Na de workshop kreeg elke deelnemer een evaluatiefiche. Daaruit blijkt in het algemeen dat de workshop positief beoordeeld wordt, zowel wat de organisatie betreft, als de inhoud van de informatie, de adviezen, de animatoren en de coaching door een rekruteerder van IT-profielen uit de privésector. De negatieve punten die blijven terugkeren zijn de volgens de deelnemers de te korte duur van de workshop en het gebrek aan praktische instrumenten om werk te zoeken Pilootorganisatie voor de IT-instrumentariumgroep in samenwerking met de dienst GRAE van Actiris. Op initiatief van EVOLIRIS organiseerde de dienst GRAE van Actiris parallel aan de workshopdagen instrumentariumgroepen van één week specifiek voor IT-profielen. Deze workshop werd georganiseerd als aanvulling voor de ééndaagse workshop en als antwoord op de vraag naar praktisch werk in verband met het actieve zoeken naar een baan. In deze groep werden de WZ/stagiaires voorbereid op de tewerkstelling met het opstellen van hun CV, motiveringsbrief en het voorbereiden van telefonische en sollicitatiegesprekken. Een groep bestaat maximaal uit 6 tot 8 WZ, de sessie loopt over één week in de lokalen van Actiris en wordt geleid door 2 adviseurs van GRAE. 39

40 Voor deelname aan deze groep moeten de kandidaten een duidelijk beroepsparcours hebben, een voltooid kwalificerend opleidingsparcours en een CV. Bovendien moeten ze bereid zijn om zichzelf in vraag te stellen en elke dag thuis te werken. Voor 2013 werden er 4 groepen gepland, maar slechts 2 groepen konden worden georganiseerd, een van 25 februari tot 1 maart en de andere van 22 tot 26 april GROEP IT- INSTRUMENTARIUM AANTAL UITGENODIGDE WZ AANTAL BEVESTIGDE WZ van 25/02 tot 1/ van 22/04 tot 26/ Totaal AANTAL AANWEZIGE WZ Analyse: Omdat het doelpubliek dat door EVOLIRIS werd gestuurd en de verwachtingen van de dienst GRAE van Actiris niet op elkaar waren afgestemd, wilde Actiris dit specifieke dienstenaanbod niet voortzetten. Daarom werd de samenwerking tussen EVOLIRIS en de dienst GRAE van Actiris voortijdig beëindigd en werden alle oorspronkelijk voor september en december geplande sessies afgelast. Toch blijven de diensten van GRAE toegankelijk voor geïnteresseerde WZ. Van de 10 deelnemers aan de 2 groepen IT-instrumentarium hebben 2 WZ een baan gevonden Andere acties Organisatie van infosessies bij het BRC EVOLIRIS EVOLIRIS organiseert infosessies met betrekking tot de eigen activiteiten en missies, en over het opleidingsaanbod en de reële wereld van de informaticaberoepen. In 2013 werden er op 14 maart en 12 september twee infosessies georganiseerd voor agentschapsverantwoordelijken. Er werden voorts twee andere infosessies georganiseerd voor de medewerkers van Actiris. De ene voor de medewerkers van de sectorpool 2 Diensten aan ondernemingen, IT en Financiën van de directie werkgevers van Actiris op 28 februari en de andere op 30 mei voor de nieuwe dienst partnerships en netwerken. Analyse van het IT-aanbod voor scholen voor Sociale Promotie en Hogescholen: Om een algemeen beeld te krijgen van de IT-studiemogelijkheden hebben de adviseurs enig onderzoekwerk verricht omtrent de verschillende IT-studiemogelijkheden, aangeboden door Hogescholen en scholen voor Sociale Promotie in Brussel. 4 Hogescholen en 6 scholen voor Sociale Promotie bieden bacheloropleidingen in dit domein aan. In de meeste gevallen zijn het bachelors informaticabeheer en/of informatica en systemen. 40

41 De scholen voor Sociale Promotie bieden bacheloropleidingen van 3 jaar aan, modulair te spreiden over maximaal 6 jaar, en hebben ook onafhankelijke opleidingsmodules van 5 tot 10 maanden in verschillende IT-domeinen, zoals technicus, programmeren, web, infografie, databanken en telecom (CISCO). Nieuwe samenwerking met de Lokale Missie Sint-Gillis: De Lokale Missie Sint-Gillis organiseert één maal per jaar in november een week lang een groep voor determinatie van informaticaberoepen, samengesteld uit 12 WZ. Deze groep heeft tot doel om de deelnemers te informeren over de verschillende informaticaberoepen en hen zo te oriënteren naar een kwalificerende IT-opleiding in een van de centra voor socio-professionele inschakeling, zoals COFTEN, CEFAID, INTERFACE3, FIJ en CF2M. Op 4 november 2013 ontving EVOLIRIS deze groep onder leiding van Guillaume Goor, de SPIverantwoordelijke van de Lokale Missie Sint-Gillis, voor de voorstelling van de verschillende domeinen, beroepen en trends op de IT-markt en de verschillende missies van EVOLIRIS (opleidingen, de rol van de referenten van Actiris, de VVC, ). Als illustratie voor een deel van de ITberoepen konden de deelnemers het spel Serious Game INFINITY ontdekken en spelen. Deelname aan salons, beurzen, studiegroepen: 4.2 Screening - Colloquium Bruxelles Formation Tremplin Jaar van de competenties 2013 : 24/04/2013 in BIP: debat en informatie voor de begeleiding van jongeren bij hun zoektocht naar werk en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. - Opleidingssalon 3 : 25/04/2013 in de Sint-Gorikshallen: informatie en oriëntering van de WZ i.v.m. de verschillende opleidingsmogelijkheden voor IT. - Werkgroep Jaar van de competenties 2013 : 13/05/2013 bij Bruxelles Formation Tremplin: workshops met verschillende regionale tewerkstellingsactoren met het oog op het optimaliseren van de begeleiding van jongeren en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. - Opleidingssalon Tracé 4 : 06/06/2013 in de Ancienne Belgique: informatie en oriëntatie van de WZ i.v.m. de verschillende opleidingsmogelijkheden voor IT. - Job Day van BECI 5 : 22/11/2013 in Tours &Taxis: werkgelegenheidsbeurs voor technische profielen, ingenieurs en informatici, meer bepaald voor IT-developers. Er bestaat op dit ogenblik nog geen screeningschema waarmee de overeenstemming tussen de theoretische en de praktische competenties kan worden nagegaan. De opleidingsmodules van EVOLIRIS zorgen voor onmisbare actualiseringen in het licht van de technologische ontwikkelingen 3 Zie ook het Hoofdstuk informatie en sensibilisering. 4 Zie ook het Hoofdstuk informatie en sensibilisering. 5 Zie ook het Hoofdstuk informatie en sensibilisering. 41

42 en de extra kennis die de IT-arbeidsmarkt nodig heeft. De opleidingsmodules zijn te kort om voldoende praktijk bij te brengen terwijl dat juist een van de eisen van de ondernemingen is. De inzetbaarheid van de WZ is dan ook moeilijk meetbaar. Daarom vinden kortdurig werklozen sneller een job na het volgen van modules bij EVOLIRIS dan zij die al langer werkloos zijn. Ter herinnering: de opleiders evalueren de door de WZ verworven competenties na afloop van elke module. Deze evaluatie wordt opgenomen in het dossier van de WZ en zo beschikken wij over relevante informatie over de kandidaten en kunnen we hen beter oriënteren naar de arbeidsmarkt. Anderzijds hebben de projectleider en de referent diepgaande gesprekken gehouden met de WZ, individuele gesprekken waarin ieders bijzondere competenties centraal stonden. Het ging om opleidingsoriëntatie, herwerking van de Cv s en sectorspecifieke informatie. Men kan dan ook stellen dat 179 WZ, zonder onderscheid van profiel, gescreend werden en een professionele ITcode kregen in de database van Actiris. 4.3 Tot besluit Blokkerende factoren EVOLIRIS biedt korte modules aan van 2 tot maximum 5 dagen, die vooral gericht zijn op werkenden. Maar in tegenstelling tot de kwalificerende opleidingen bieden deze opleidingen geen stagemogelijkheden voor de WZ. En juist het gebrek aan ervaring/praktijk vormt één van de belangrijkste problemen bij het zoeken naar werk (voor 80% van de aangeboden IT-banen wordt 2 tot 10 jaar ervaring gevraagd). Er moeten dus stagekansen in ondernemingen worden ontwikkeld of de IBO-instrumenten moeten worden gebruikt om dit probleem aan te pakken. Ter herinnering: het BRC EVOLIRIS legt zich voornamelijk toe op technische IT-profielen, toch worden bepaalde WZ doorgestuurd door de andere partners en diensten van Actiris. Zij hebben een gesprek met de referenten die hen oriënteren inzake CV, opleidingen en mogelijkheden in de IT-sector. Soms komen WZ die geen vastomlijnd beroepsproject hebben, aankloppen bij de referenten. In dat geval moeten de referenten deze doorsturen naar de determineringsdiensten van Actiris of van de partners, waardoor het hele proces wordt afgeremd en het werk voor het BRC EVOLIRIS zwaarder wordt. De missie van de referenten bij het BRC EVOLIRIS om WZ aan een baan te helpen, wordt afgeremd door verschillende terugkerende elementen, zoals: - Het gebrek aan beroepservaring, gevraagd door een bepaalde werkgever. - Te langdurige werkloosheid / onvoldoende beroepservaring van de WZ. - Gebrek aan tools voor een gerichte selectie van potentiële kandidaten voor de aangeboden baan. - WZ die almaar opleidingen blijven volgen voelen zich nog niet klaar voor een baan. - WZ die volgens de opleiders goede kandidaten zijn, maar zich nog niet klaar voelen voor een baan om diverse redenen (depressie, geen zelfvertrouwen na een morele intimidatie, ontslag, ). 42

43 - WZ met een IT-beroepscode waarvoor geen arbeidsmarkt meer is en die omwille van hun leeftijd en gebrek aan ervaring en/of praktische opleiding opnieuw beroepsmatig georiënteerd moeten worden. - Het aantal beschikbare werkaanbiedingen. Stimulerende factoren Door de toename van de aanvragen voor het volgen van een of meer modules bij EVOLIRIS, komen er meer verzoeken van WZ/stagiaires voor begeleiding bij het zoeken naar werk. Wij stellen ook vast dat de workshops Geef je jobsearch een boost en de individuele gesprekken een reële ondersteuning zijn voor de WZ in zijn zoektocht naar werk en zijn tewerkstelling. De overzichtstabel met betrekking tot de opvolging van de WZ, toont dat op 129 effectief opgevolgde WZ er 60 een baan vonden en 33 een andere opleiding hebben gevolgd. EVOLIRIS wordt nu meer en meer bekend door de acties die worden gevoerd in samenwerking met het MIC. Ook de organisatie van infosessies voor adviseurs van Actiris verhoogt de bekendheid van het beroepenreferentiecentrum EVOLIRIS. Zo ontvangen de referenten ook meer WZ die zijn doorgestuurd door de agentschapsverantwoordelijken van Actiris en hun partners. Na analyse van de cijfers betreffende opgevolgde WZ in 2012, en ook al is de bijdrage van de referenten nog niet optimaal, stellen we vast dat de aanwezigheid van een tweede referent binnen het BRC de kansen voor opvolging heeft verhoogd tot 176 WZ. Noodzakelijke verbeteringen Het werk van de twee referenten versterken en systematiseren met het oog op betere resultaten, meer bepaald door het aantal opgevolgde dossiers te verhogen en deze in overeenstemming te brengen met de arbeidsmarkt (matching). 3 tot 4 infosessies per jaar organiseren voor Actiris-adviseurs met het oog op optimalisering van de informatieverspreiding m.b.t. de opdrachten van EVOLIRIS, van de informaticasector en met het oog op verbetering van de update van de beroepencodes van Actiris. De samenwerking met de IBO-dienst en de werkgeversadviseurs van Actiris opvoeren om het tekort aan ervaring van de meeste stagiaires die uit een IT-opleiding, komen op te vangen en aldus de tewerkstelling van WZ te bevorderen. Samenwerking plannen met partners van Actiris (voor de begeleiding bij het zoeken naar een baan) zoals de lokale missies die aan de IT-sector gelinkt zijn om aldus mogelijkheden te creëren voor het bepalen van de informaticaberoepen en zodoende de diensten van EVOLIRIS te verruimen en te verbeteren. Instrumenten ontwikkelen met het oog op de validering van de competenties van de WZ in IT-bedrijven (stages, IBO, ). Zorgen voor een matching tussen de jobaanbiedingen en de WZ die klaar zijn voor het werk, in nauwe samenwerking met de ondernemingsadviseurs en de rekruteringsadviseurs van Actiris. Proactiever werken met betrekking tot de jobaanbiedingen en de vragen vanuit de ondernemingen. Andere workshops organiseren voor de begeleiding van de WZ met het oog op verbetering van hun gebrek aan zelfvertrouwen bij het zoeken naar werk. 43

44 5 Hoofdstuk 4 Validering van competenties 5.1 De VVC en de problematiek van het beroep van PC- en netwerktechnicus (PCNT) De problematiek van de PCNT is moeilijk te analyseren, maar is terug te vinden in 2 van onze acties: de VVC en onze opleidingsmodules enerzijds, en de cijfers voor 2013 van het Observatorium voor de tewerkstelling van Actiris anderzijds De VVC voor de pc- en netwerktechnicus: unit 2 Ter herinnering: EVOLIRIS is het centrum voor de VVC voor het beroep van technicus die zorgt voor het onderhoud en herstel van pc s in een netwerkomgeving. Op institutioneel niveau, iets nieuws sinds eind 2013, geeft BF dit dossier in onderaanneming aan EVOLIRIS dat zo op autonome wijze proeven kan organiseren. De vernieuwingsprocedure voor de erkenning vond zoals voorzien na 2 jaar werking in juni 2013 plaats door het Consortium. EVOLIRIS verkreeg de erkenning en werd gefeliciteerd voor zijn inzet en het gerealiseerde werk, dat volgens de expert voorbeeldig is Kwantitatief en kwalitatief verslag voor deze actie Aantal proeven voorzien voor 2013: 4 voor 16 personen Aantal proeven uitgevoerd in 2013: 3. De 4 de diende te worden geannuleerd omdat er slechts 2 kandidaten waren die geslaagd waren voor de voorafgaande test. Aantal proeven uitgevoerd: 3 op de 4 geplande; 4 personen per proef Aantal en statuut van de personen die slaagden voor de proef Aantal geslaagd Aantal niet-geslaagd Aantal ex-stagiaires SPI 7 Werknemers en 5 WZ % werknemers = 58% % WZ = 42% 10/12 waarvan 6 werknemers % geslaagd = 83% en 4 WZ 2/12 waarvan 1 werknemer % niet-geslaagd = 17% en 1 WZ 8/12 waarvan 7/8 geslaagd omwille van beroepservaring. Aantal aanvragen gericht aan EVOLIRIS met betrekking tot de VVC in 2013 Informatieaanvragen per telefoon 27 Aanvragen/gesprekken + doorverwijzing naar de VVC-centra voor unit 1 10 Aanvragen/gesprekken + doorverwijzing naar Technobel of Forem Liège 4 Corail Aanvragen/gesprekken + voorafgaande technische tests 15 TOTAAL Telefonische vragen om informatie: 27. Dit zijn hoofdzakelijk personen die verklaren dat ze klaar zijn voor een validering van hun competenties maar zonder bezoek aan de 2 sites. De vragen hebben te maken met de waarde van de titel, de VVC voor andere profielen. EVOLIRIS beantwoordt alle vragen en oriënteert naar de gepaste dienst. 44

45 Tijdens het telefoongesprek herinnert EVOLIRIS eraan dat het onderdeel netwerk erg belangrijk is in de proef en als die persoon de proef wenst af te leggen, moet hij een CV sturen aan EVOLIRIS en kennis hebben genomen van de criteria die tijdens de proef aan bod zullen komen. Er zijn personen met onvoldoende kennis van het Frans die dan ook de raad krijgen niet deel te nemen aan de proeven. 2. Aanvragen/gesprekken + doorverwijzing naar de VVC-centra voor unit 1 omwille van te weinig of geen kennis met betrekking tot netwerken: Aanvragen/gesprekken + doorverwijzing naar Technobel of Forem Liège Corail, wanneer de personen te weinig of geen kennis hebben van Windows Seven, maar wel een goede kennis van XP: 4 4. Aanvragen/gesprekken + voorafgaande technische tests: 15, waarvan 12 geslaagd voor de technische proef, 2 konden de proef niet afleggen omdat deze geannuleerd werd omwille van onvoldoende kandidaten Vaststellingen /evaluatie 2/3 van de kandidaten hetzij 8/12 kandidaten hadden een opleiding PCNT SPI gevolgd. 4 WZ ex-spi, 1 IBO ex-spi, en 2 tijdelijke werknemers ex-spi slaagden voor de proef. Deze 7 hadden al gedurende enkele jaren gewerkt na de opleiding SPI. De enige WZ ex-spi die niet slaagde was ook de enige die slechts een jaar na zijn opleiding had gewerkt in een vzw waar de taken niet erg complex-waren. Het is moeilijk om 4 valabele kandidaten te vinden voor elke proef. Dat komt omdat sinds deze proef gebeurt onder Windows Seven we minder potentiële kandidaten hebben. Zij die werkten met XP sturen we naar de 2 andere Waalse Centra die de proef nog doen met XP. Bovendien zijn er vele WZ die naar eigen zeggen PCNT te zijn, maar die niet beschikken over voldoende netwerkcompetenties. Deze laten we de VVC-proef unit 1 afleggen die betrekking heeft op Pc s zonder het element netwerk. Bovendien vormt de voorafgaande technische test een belangrijke filter voor de selectie. Daardoor hadden we meer kandidaten maar ook meer mislukkingen als we ons alleen baseren op de verklaringen van de kandidaten voor de proef. Wat belangrijks is volgens ALLE deelnemers is de toetsing van hun competenties en hun niveau, wat begrijpelijk is aangezien geen ervan een diploma PCNT heeft. De proef vormt dus in de realiteit een screening van hun competenties. Andere belangrijke zaken die werden vermeld; een baan vinden als PCNT, deze titel bekomen om bijkomende IT-opleidingen te kunnen volgen of om van werk te veranderen en vooruitgang te boeken, de titel te gebruiken in het kader van de erkenning van een buitenlands diploma en een geldige titel in België te hebben. Een ander fundamenteel motief is dat de competentietitel belangrijk is en gelijkstaat met een eerste officieel diploma en onontbeerlijk voor bepaalde werkgevers die in de loop van het sollicitatiegesprek zeer regelmatig vragen naar een diploma/titel voor PCNT-competenties. Ter herinnering: in de jobaanbiedingen wordt meestal ten minste gevraagd naar een diploma secundair 45

46 onderwijs; er zijn talrijke PCNT die uit de SPI komen en die geen diploma middelbaar onderwijs hebben. 5.2 Cisco-modules bij EVOLIRIS, voorafgegaan door een test inzake netwerkkennis In het kader van de Cisco-modules stelde de opleider in 2013 een vragenlijst 6 op met toelatingseisen voor informatica om de kennis van de kandidaten te toetsen. Hij zorgde al 3 jaar voor deze opleidingen bij EVOLIRIS en hij had altijd te heterogene groepen wat de doeltreffendheid van de opleidingen geen goed deed. Ook al waren de toelatingseisen duidelijk vermeld op de modulefiches (een goede PCNT zijn met ervaring), dienden vele WZ een aanvraag in bij EVOLIRIS om deze modules te volgen. Tot deze geïnformatiseerde vragenlijst in 2013 werd opgesteld, gebeurde de selectie op basis van de competentieverklaringen in het CV Kwantitatieve resultaten Om de voorbereidende modules te volgen: voor de certificatie CCENT, was een score tussen 20 en 60% vereist voor de certificatie CCNA, was een score boven 60% vereist Totaal aantal personen dat contact had opgenomen met EVOLIRIS met het oog op de CISCO-test: 38. De verdeling van de scores gebeurde volgens de curve van Gauss Vaststellingen/evaluatie Deze test was voor vele WZ die naar eigen zeggen PCNT zijn, opnieuw de gelegenheid om hun kennis en niveau te toetsen. Evaluatie van de opleider: de 8 dagen workshop Cisco als voorbereiding op de certificatie CCENT zijn onvoldoende om een juist niveau te halen, omdat het niveau van de PCNT veel te laag is en voor het verwerven van netwerkcompetenties is een perfecte beheersing van het besturingssysteem (OS) vereist. De voor deze modules voorziene test is een goed middel om deze kennis te controleren. 5.3 De modules operating system georganiseerd bij EVOLIRIS In 2013 waren er nog geen vragenlijsten met toelatingseisen voor deze modules zodat het beleid van EVOLIRIS erin bestond quota te stellen voor de WZ ex-spi-stagiaires, verschillende onder hen begonnen aan de opleiding. Buiten een ex-stagiair hadden de 4 andere het moeilijk om te volgen, waarschijnlijk door hun leeftijd en niveau. Een opleidster hield zich lang met hen bezig om te proberen dit probleem op te lossen. De evaluatie door de verschillende opleiders van deze richting over deze 4 ex-stagiaires wees er in realiteit op dat ze eerder een lange opleiding hadden moeten 6 Antwoorden op deze vragenlijst was verplicht om een opleiding aan te vatten. Er zijn verschillende mensen die nooit geantwoord hebben. 46

47 volgen, zoals bij Technofutur bijvoorbeeld waar ze meer lesuren hebben om de stof te absorberen en een minimumniveau te halen. 5.4 De cijfers van het observatorium voor de werkgelegenheid eind Aantal WZ ingeschreven bij Actiris Met beroepscode pc/mac-technicus: 247. Met beroepscode Help desk IT-technicus: 439 Totaal voor het beroepsprofiel TPC = 686 WZ waarvan enkele HD IT-technici afgetrokken kunnen worden die in realiteit callcenter-technici zouden zijn maar aan wie niet de goede beroepscode werd toegekend. Dit totaal vertegenwoordigt meer dan 1/3 van het totale aantal WZ met code als informaticus (1842) Deze cijfers blijven al 5 jaar stabiel Aantal jobaanbiedingen op de site van Actiris Ook al dekt Actiris slechts een klein deel van de aanbiedingen op de arbeidsmarkt, dan ligt het aantal per jaar toch erg laag: Met beroepscode pc/mac-technicus: 6 jobaanbiedingen met tweetalige zelfs drietalige competenties Met beroepscode Help desk IT-technicus: 35 jobaanbiedingen met taalcompetenties Totaal van het aantal jobaanbiedingen binnengekomen bij Actiris: Algemene conclusies Voor de PCNT is de situatie in Brussel dus erg moeilijk. Onze verschillende soorten activiteiten: de vaststellingen en conclusies van de VVC voor unit 2 van dit beroepsprofiel, organiseren van modules operating system en netwerkmodules, alsook het volgen van de evoluties op de arbeidsmarkt en van de werkloosheid geven een zeer problematisch beeld. Toch bestaat er een hiaat tussen de reële behoeften van de arbeidsmarkt voor IT-netwerken en het niveau van de kennis van de PCNT Onze voorstellen voor verbetering Voor de validering van de competenties Er moet ernstig werk worden gemaakt van WZ die naar eigen zeggen PCNT zijn maar die geen kans hebben gehad om veel te werken of die niet op bedrijfsnetwerken hebben gewerkt. Daarbij moet resoluut de nadruk worden gelegd op netwerkcompetenties en het operating system Windows Seven. De vragenlijst aangaande voorafgaande technische kennis is een uitstekende competentietest geweest gezien het feit dat 83% slaagde voor de proef. Dit laat toe om de competenties van de WZ af te bakenen en te gebruiken als tool voor screening. 47

48 Men mag niet langer aanvaarden dat een kandidaat die lacunes vertoont in de voorafgaande technische proef daarvoor slaagt, ook niet wanneer hij zegt daar iets aan te zullen doen, want zo werkt dat niet. Voor bepaalde opleidingsmodules Noodzaak om een opleiding van één jaar systeembeheer van A tot Z te organiseren, met veel hardware en topologie. De PCNT moeten zich absoluut specialiseren in netwerken en in staat zijn om te werken met alle OS, omdat het beroep van PCNT van de arbeidsmarkt aan het verdwijnen is; men vraagt eerder naar netwerkbeheerders. Op het niveau van de beroepscodes: Er moet absoluut gewaakt worden over een goede toekenning van de beroepscodes en er moet vooral controle worden uitgevoerd met een snelle test van de reële PCNT-competenties, zoals opgegeven door de WZ zelf. In verband hiermee lijkt het in de huidige stand van zaken niet absoluut noodzakelijk om de grote middelen in te zetten voor een screening van de PCNT, omdat er enerzijds voor dit beroep praktisch geen werkaanbiedingen zijn, en er anderzijds erg weinig korte modules zijn waartoe ze toegang hebben op basis van de toelatingseisen. Bovendien zou dit neerkomen op 600 te ondervragen WZ! Wat er ook van zij, de voorstelling van hun kennis door WZ die naar eigen zeggen PCNT zijn maar geen reële netwerkkennis hebben, moet verbeteren. Een groot aantal van hen kent meestal een klein lokaal netwerk bestaande uit 3 of 4 Pc s. Op het niveau van de opleidingen Het meest doeltreffende is een opleiding van lange duur, gericht op operating system en netwerk. Zoals hiervoor beschreven, is het noodzakelijk om een opleiding van een jaar systeembeheer van A tot Z te organiseren, met veel hardware en topologie. De PCNT moeten zich ook absoluut specialiseren in netwerken en moeten kunnen werken met alle besturingssystemen. Dit moet omdat het beroep van PCNT bezig is van de arbeidsmarkt te verdwijnen, er is eerder vraag naar netwerkbeheerders. Helaas is de zoektocht naar werk erg lang zelfs voor netwerkbeheerders. Een beroepsgerichte talenopleiding is ook een troef voor een goede PCNT. 48

49 6 Hoofdstuk 5 Promotie van de sector 6.1 De jobbeurzen EVOLIRIS neemt sinds 2009 deel aan job- en opleidingsbeurzen. Het centrum gaat altijd in op uitnodigingen daartoe; deelname is namelijk een doeltreffende manier om de ICT-beroepen en opleidingen te promoten bij jongeren en werkzoekenden. Toch kiest EVOLIRIS ervoor om zich te concentreren op regionale initiatieven en minder op lokale/gemeentelijke. Het belang van dit soort evenementen ligt ook in het feit dat op één plek complementaire spelers aanwezig zijn: Actiris, VDAB, Bruxelles Formation, Le FOREM, scholen, bedrijven, opleidingscentra, lokale missies... Nam van de beurs Datum Aantal personen Opleidingsbeurs 25/04/ personen Digitalife 25/04/ studenten De schakel naar werk (Tracé) 6/06/ personen Opleidingsbeurs in de Sint-Gorikshallen te Brussel Op 25/04 nam EVOLIRIS deel aan de opleidingsbeurs die wordt georganiseerd door het Opleidingsen Jobhuis van de stad Brussel. EVOLIRIS kon daar zijn opleidingen en studierichtingen voor technische ICT/ICT-beroepen promoten bij jongeren en werkzoekenden. Net als vorig jaar waren de BRC s gegroepeerd in één en dezelfde stand De schakel naar werk Net als vorig jaar organiseerde Tracé Brussel op 06/06, in samenwerking met Actiris en de VDAB, een opleidingsbeurs De schakel naar werk. De bezoekers konden er een kleine veertig stands bezoeken: opleidingsorganisaties, organisaties voor beroepservaringsprojecten, voor begeleidingsprojecten bij het zoeken naar werk, referentiecentra EVOLIRIS ontmoette bij deze gelegenheid een tachtigtal Brusselse werkzoekenden, vooral Nederlandstaligen. Er werden ook contacten aangeknoopt of aangehaald met Nederlandstalige Brusselse instanties die in opleiding bedrijvig zijn. Andermaal ging bij de bezoekers veel aandacht naar de zoekmachine Training4Job; deze tool bleek een belangrijk werktuig te zijn voor wie zich naar de ICT wil richten. Ook hier waren de BRC s gegroepeerd in één en dezelfde stand DigitaLife Op 25 april werd een dubbele sensibiliseringsactie gestart voor ICT-beroepen in Brussel (een event en een wedstrijd App your school). Op dit evenement was EVOLIRIS aanwezig met een informatiestand over ICT-beroepen en studierichtingen in Brussel, gericht op een Franstalig en Nederlandstalig doelpubliek. Er hadden zich 300 leerlingen uit 21 klassen ingeschreven. Aangezien het evenement georganiseerd was als een workshop, en EVOLIRIS niet als dusdanig werd gezien, bleef het bezoek aan onze stand eerder beperkt (twee klassen of een dertigtal leerlingen). Wij hebben er de kans genomen om Serious Game van EVOLIRIS voor te stellen. 49

50 Budget: de deelname aan de beurzen is gratis. Uiteraard moet er mankracht worden ingezet omdat elke beurs vooraf voorbereid moet worden en er de hele dag ter plaatse twee 2 werknemers aanwezig moeten zijn. 6.2 Serious Game Het project Serious Game waar EVOLIRIS in 2010 mee startte, Infinity, is een Ernstig Spel (Serious Game, in het Engels) dat moet sensibiliseren voor de beroepen van de informatica en het WEB. Het spel is beschikbaar in het Frans en het Nederlands, en er werd ook gestart met een project voor de Engelse vertaling ervan. Het spel kan online gespeeld worden op en het is gratis. De speler moet enkel een adres hebben om zich online te registreren. Hij ontvangt dan een link in zijn mailbox die hij moet aanklikken om zijn inschrijving te activeren. Het spel is opgevat als een avontuur in een IT-bedrijf dat bergaf gaat. De sleutelfiguren, IT-professionals dus, moeten worden vervangen. Die situatie is voor de speler het aanknopingspunt om zich voor de IT-beroepen te gaan interesseren: hij verzamelt aanwijzingen, ondervraagt de collega s van de afwezige managers en moet uiteindelijk te slagen voor de kwalificerende proeven. Infinity is een enorm succes gebleken. Eind 2013 staan er 2100 spelers geregistreerd (vergeleken met 1572 spelers in het eerste semester van 2013, een stijging van 25%), de spelers die het spel offline spelen (registratie hoeft dan niet) of met een andere login omdat ze niet bij hun mailbox konden, zijn daarin niet meegerekend. Het gaat hierbij om de volgende gebruikers: Verdeling per leeftijd < Absoluut aantal Percentage 67% 16% 8% 5% 3% Verdeling per geslacht Mannen Vrouwen Absoluut aantal Percentage 57% 43% Verdeling per taal Nederlands Frans Absoluut aantal Percentage 10 % 90 % Geografische verdeling België Buiten België 762 Bruss.Hoofdstedelijk Wallonië Vlaanderen Gewest Absoluut aantal Percentage 20 % 10% 7 % 63 % 50

51 Met het oog op de actieve promotie van ons Serious Game (zie ook het hoofdstuk Communicatie voor de foto s): - er werd een localisation-project gestart voor het Engels (de vertaling is klaar, de casting van de stemmen was afgerond eind 2013 en de opnames werden gedaan in 2014), - er werden door EVOLIRIS totems (of roller up ) gemaakt voor gebruik tijdens conferenties, - er werden T-shirts en prentkaarten met het logo van Infinity gemaakt en deze zullen worden uitgedeeld tijdens salons en beurzen, - er werd ook een studie gemaakt van een tabletversie voor Android en Apple, dit werd evenwel niet gedaan gezien de te grote investering. 6.3 Communicatie Ter herinnering: in 2010 en daarna in 2012 stelde EVOLIRIS twee partnerovereenkomsten op, een met OBMB en een met CEFORA. OBMB schrijft heel weinig werknemers in voor onze modules, CEFORA daarentegen (opleidingsfonds van het PC 218 dat bijna ondernemingen en werknemers telt) schrijft elk jaar meer en meer werknemers in. Door dit partnership hebben we onze opleidingsthema s uitgebreid. Daarnaast hebben we een communicatieplan uitgewerkt om de ondernemingen nog beter te informeren over de activiteiten en het bestaan van EVOLIRIS. Onze acties hebben resultaat opgeleverd gezien het toegenomen aantal werknemers in onze modules (cf. hoofdstuk opleidingen). Kort samengevat: 1. De normaal gebruikte communicatiekanalen zijn: - ing: er bestaat een overeenkomst met Actiris dat s stuurt om onze opleidingen te promoten bij de werkzoekenden. Actiris is evenwel van mening dat dit systeem niet erg efficiënt is. Daarom werkt EVOLIRIS samen met Bruxelles Formation aan een gemeenschappelijke communicatie waarin het volledige aanbod IT-opleidingen in Brussel is opgenomen. - ing van EVOLIRIS: 3 tot 4 maal per jaar stuurt EVOLIRIS aan zijn BD een mail met alle opleidingen die zijn gepland voor het volgende kwartaal. Deze omvat onder andere de mailadressen die we kregen van de gecontacteerde ondernemingen voor het versturen van de catalogus en die belangstelling hebben getoond voor deze modules. 51

52 - Het OBMB en CEFORA zorgen voor de informatie naar de ondernemingen van hun paritair comité. - Onze website en ons e-news. - De aanwezigheid van EVOLIRIS op verschillende beurzen en evenementen: IT Job Day, Job IT Day, Plan naar werk, de DevDay, - De databank DORIFOR van Bruxelles Formation met daarin ons aanbod voor de WZ en Bruxelles Formation Entreprises voor de werknemers. - Het MIC-Brussel dat ervoor zorgt dat onze informatie op de juiste kanalen wordt bekendgemaakt (blog post op hun website, twitter ). - Onze accounts twitter en linkedin. Sinds eind vorig jaar heeft EVOLIRIS ook een Twitter-account (https://twitter.com/evoliris). Deze dient voor de promotie van gerichte acties (korte opleidingen, events, Validering van de Competenties, advies over de arbeidsmarkt, Serious Game). In de loop van 2013 waren er 39 tweets. 55 personen volgen onze Twitter-account en EVOLIRIS zelf is geabonneerd op 44 andere tweets. Met uitzondering van e-news dat vertaald moet worden naar het Nederlands, zijn deze acties gratis al vragen ze wel een behoorlijke inzet van onze werknemers. 52

53 2. Specifieke acties van 2013: Serious Game - De T-shirts met het logo INFINITY en de vermelding van EVOLIRIS die wij uitdelen tijdens beurzen en evenementen in verband met Serious Game; Voorkant T-shirt Achterkant T-shirt - Een tweetalige roller-up INFINITY voor een betere zichtbaarheid van onze stand tijdens evenementen in verband met Serious Game; 53

54 - DRIETALIGE Prentkaarten die ook kunnen worden uitgedeeld tijdens deze evenementen. Recto Verso Andere acties Affiches/Posters EVOLIRIS om de thema s van onze opleidingen voor 2014 te promoten; 54

55 opbergmapjes EVOLIRIS (voornamelijk gebruikt voor de workshop Geef je jobsearch een boost, tijdens evenementen en ook voor alle werknemers die onze modules volgen ); Recto Verso - Heruitgave van de catalogus voor het jaar Recto Verso 55

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012 EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012 EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012 31 januari 2013 Inhoudsoverzicht 1 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen 2012... 5 2 «Hoofdstuk 1 Uitrusting - Infrastructuur»...

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2012. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2012. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 1 Inhoud Inhoud... 2 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen 2011... 6 «Hoofdstuk 1 Uitrusting»... 8 Investeringen 2011... 8 Besluit :... 10 «Hoofdstuk

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN?

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN? FAQ - TOP SKILLS 1. WAAROM TOP SKILLS? Er zijn nog te veel verschillen tussen de pressionele situatie van mannen en vrouwen; Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector

Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector Opdrachten Beheer van geavanceerde opleidingsinfrastructuur De slagkracht

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

Willy Borsus : Beterschap in de horecasector

Willy Borsus : Beterschap in de horecasector Willy BORSUS Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Contact: Pauline Bievez 0477/38.45.01 pauline.bievez@borsus.fgov.be Persbericht Willy Borsus : Beterschap

Nadere informatie

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Conferentie Steunpunt WSE 11 februari 2015 Katleen De Rick Paradox en oplossing Knelpuntberoepen Veel werkzoekenden

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Bruxelles Formation en Actiris voorzien van nieuwe gecoördineerde Beheerscontracten

Bruxelles Formation en Actiris voorzien van nieuwe gecoördineerde Beheerscontracten Persdossier 30 juni 2017 Institutionele grenzen overschrijden ten gunste van werkzoekenden Bruxelles Formation en Actiris voorzien van nieuwe gecoördineerde Beheerscontracten Didier Gosuin Brussels Minister

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Praktische organisatie - inschrijving 1. Wie kan inschrijven? Zijn er selectiecriteria? 2. Wanneer kan ik inschrijven? 3. Tot wanneer kan ik inschrijven?

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED Valentijnsaanbieding Online reisbureau INHOUD INLEIDING ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA FACEBOOK: Analyse BE/NL Analyse van de campagne BE/FR ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA E-MAIL:

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ADVIES Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 september 2012 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

Personalia. Persoonsprofiel. Opleidingen en trainingen Gecertificeerd / diploma behaald tenzij anders is aangegeven.

Personalia. Persoonsprofiel. Opleidingen en trainingen Gecertificeerd / diploma behaald tenzij anders is aangegeven. Personalia Geboortedatum: 05-05-1987 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Koog aan de Zaan Geslacht: Man Rijbewijs: Geen Persoonsprofiel Mijn eerste pc bouwde ik in 2002 en hierdoor was mijn interesse

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

nr. 582 van VERA CELIS datum: 23 juni 2017 aan HILDE CREVITS Hogere Instituten voor Opvoedkunde (HIVO) - 3-jarige opleidingen

nr. 582 van VERA CELIS datum: 23 juni 2017 aan HILDE CREVITS Hogere Instituten voor Opvoedkunde (HIVO) - 3-jarige opleidingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 582 van VERA CELIS datum: 23 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hogere Instituten voor Opvoedkunde (HIVO)

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Begroting Raadgevend comité

Begroting Raadgevend comité Ombudsdienst Begroting 2016 postsector Raadgevend comité Ombudsdienst voor de postsector toelichting bij de begroting 2015 De begroting van de Ombudsdienst voor de postsector maakt afzonderlijk deel uit

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Leergang Java Development

Leergang Java Development Leergang Java Development Java Development Developer in 3 maanden Introductie Met de leergang Java Development leert u in 24 dagen programmeren en kunt u na afronding aan de slag als junior Java Developer.

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière Het Huis der Talen «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013 Agnes De Rivière Wie zijn wij? Opgericht in 2008 Platform Ondersteuning van de economische ontwikkeling in de regio. Promotie

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

SAMENVATTING ERVARING. Programmeur, All-In-Media Delden, Overijssel 2012-heden. Winkelmedewerker, Dirk van den Broek Delden, Overijssel 2009-2012

SAMENVATTING ERVARING. Programmeur, All-In-Media Delden, Overijssel 2012-heden. Winkelmedewerker, Dirk van den Broek Delden, Overijssel 2009-2012 Roy Spoolder Vossenbrinkweg 54 7491 DE, Delden 074 376 4143 063 630 2979 roy-spoolder@live.nl royspoolder.nl kieknwatwordt.nl SAMENVATTING Als kleine jongen al geobsedeerd door computers en andere techniek.

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

Aanvraagformulier. STARTENDE zorgorganisaties en -ondernemingen

Aanvraagformulier. STARTENDE zorgorganisaties en -ondernemingen Aanvraagformulier STARTENDE zorgorganisaties en -ondernemingen Inleidende opmerkingen Gelieve grondig het Reglement te lezen alvorens dit formulier in te vullen. Indiening moet voorafgegaan worden door

Nadere informatie

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL Beste relatie, Zoals u al van ons gewend bent doen wij u bij deze weer een selectie toekomen van een aantal van onze - per direct - beschikbare dedicated top professionals. Zoals gezegd; het betreft een

Nadere informatie

Portfolio. De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld worden maar moeten ten laatste op donderdag 17 april 2014 ingediend zijn.

Portfolio. De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld worden maar moeten ten laatste op donderdag 17 april 2014 ingediend zijn. Portfolio Aanlooptraject Leidinggeven: Middenkader Dit dossier bestaat uit 2 delen Deel 1 in te vullen door de kandidaat Deel 2 in te vullen door de leidinggevende De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED DATA CABLING AND WIRELESS NETWORKING LINUX SQL PHP CISCO - Hyper V - CLOUD Unieke opleiding

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2017-2018 2 3 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

Fopas Privacy Statement

Fopas Privacy Statement Fopas Privacy Statement Bescherming van uw in professionele context. Laatst bijgewerkt: september 2016 Fopas past zijn beleid inzake bescherming en privacy aan de nieuwe Europese verordening aan die in

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Mark de Haas Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Leergang Java Development

Leergang Java Development Leergang Java Development Java Development Developer in 3 maanden Introductie Met de leergang Java Development leert u in 22 dagen programmeren en kunt u na afronding aan de slag als junior Java Developer.

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester-coördinator en als universitair opleidingscentrum Orthodontie O Eerste

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Stages/projecten voor het academiejaar Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson

Stages/projecten voor het academiejaar Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson Stages/projecten voor het academiejaar 2016-2017 Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson 21-10-2016 Inhoud 1. Q-Stageproject: zoek je een stageplaats of project?... 3 2. Q-Stage voor studenten...

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie