EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012 EVOLIRIS vzw Jaarverslag januari 2013

2 Inhoudsoverzicht 1 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen «Hoofdstuk 1 Uitrusting - Infrastructuur» Investeringen en onderhoud De reële resultaten Toename van de prestaties van de partners Andere investeringen Samsung Inschrijving WZ voor de korte modules Gebruik van het CISCO-lab Audit Beheer Microsoft-licenties Aankoop nieuwe computers Beheerstool Nieuwe vloerbedekking Infrastructuur : terbeschikkingstelling aan onze partners Projet Explore 2 van Interface Gebruik van mobiel materiaal Terbeschikkingstelling voor de acties «Tewerkstelling» Opleidingen bij INTEC Brussel Terbeschikkingstelling van de infrastructuur aan het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap Blokkerende factoren Stimulerende factoren «Hoofdstuk 2 Opleidingen» Algemeen overzicht van de opleidingen en van de benutting van de EVOLIRIS-infrastructuren Technische informatica-opleidingen voor werkenden en werkzoekenden Algemene context Conventie EVOLIRIS Bruxelles Formation OBMB Conventie «werknemers» van ANPCB met CEFORA Globale resultaten voor Details van de kwantitatieve resultaten voor het jaar Kwantitatieve evaluatie van de gemengde groepen : Werkenden en werkzoekenden Blokkerende factoren Conclusies : een meerwaarde in het IT-opleidingsdomein in Brussel

3 3.3 Opleidingen met Bruxelles Formation PC/Network Administrator (ISIB) : Bruxelles-Formation CEFORA Gecertificeerd.Net developer voor mobiele toepassingen : Bruxelles Formation CEFORA Gecertificeerd.Net developer voor mobiele toepassingen : Bruxelles Formation CEFORA ( ) Callcenter-medewerker : Bruxelles Formation CEFORA Samenwerking met het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap Activiteitenverslag van Bruxelles Formation over de samenwerking met het RC EVOLIRIS Samenwerking EVOLIRIS en MIC-Brussel Tot besluit «Hoofdstuk 3 Tewerkstelling» Tewerkstellingsadviseur van ACTIRIS Overzicht opvolging WZ in het kader van de tewerkstelling na de modules (cijfers van maart 2013) Werk verricht met de werkzoekenden Specificiteit van de opvolging gelet op de «opleidings»-benadering van EVOLIRIS Focus IT-specifieke workshop «Geef je jobsearch een boost» Opendeurdag bij RC EVOLIRIS : 9 oktober Totstandbrenging van projecten EVOLIRIS/ACTIRIS Andere acties Screenings Tot besluit Blokkerende factoren Stimulerende factoren Noodzakelijke verbeteringen «Hoofdstuk 4 Validering van competenties» (VVC) Evaluatie Budget Blokkerende factoren Stimulerende factoren Vooruitzichten voor «Hoofdstuk 5 Promotie van de sector» Overzicht gevoerde acties Informaticus m/v voor één dag : schooljaar Jobbeurzen

4 6.3.1 Jobbeurs in Ukkel Vormingssalon in het Beursgebouw «Uw Schakel naar werk» Serious Game : InfinITy en partnership op de conferentie SeriousGame.be Job IT Day SIEP JOB DAY IT in «Tour & Taxis» Communicatie Budget Tot besluit De reële resultaten Blokkerende/stimulerende factoren Verbeteringsmogelijkheden «Hoofdstuk 6 Technisch-pedagogische observatie» Project voor ICT-Pool Analyse van de jobaanbiedingen op ICTjob.be Telefoonenquête over de behoeften van de ondernemingen Workshop met de ICT-Cluster van het BAO Conferentie e-skills bij de FOD Economie Conclusies en perspectieven

5 1 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen 2012 Voor het jaar 2012 waren de volgende prioritaire actiesporen vooropgesteld : Doorgaan met de screenings voor de ICT-beroepen (via een na-opleiding-evaluatie en een persoonlijk gesprek) om de behoeften qua opleiding en/of tewerkstelling duidelijk te kunnen omlijnen. Op basis daarvan doorgaan met de ontwikkeling van korte opleidingsmodules (maximum 5 dagen) rond technologieën waar in de ondernemingen grote vraag naar bestaat, ten behoeve van WZ en werkenden (gemengde groepen), waardoor deze een update kunnen krijgen van hun competenties. Het opleidingenaanbod opentrekken naar de ondernemingen, in het bijzonder de Brusselse kmo s, via de sectorfondsen of rechtstreeks (zonder tussenschakel) naar de geïnteresseerde bedrijven zelf. Gezien het succes van de vorige jaren zijn in 2012 nog meer zulke kortlopende technische informatica-opleidingen voor WZ en werknemers opgezet. Deze zitten (deels) ingebouwd in het «opleidings»-beleid van het MIC-Brussel en staan zowel voor werkenden als voor werklozen open. De samenwerking met de partners Bruxelles Formation en CEFORA rond een kwalificerendeopleidingsaanbod «junior developer» (7 of 8 maanden) voortzetten voor groepen WZ met maximum een diploma hoger secundair die gemotiveerd zijn en zich bewust zijn van het nodige werk en de inspanningen om in dit beroep te kunnen stappen. In samenwerking met het MIC-Brussel het actieplan van het hoofdstuk «leren» uitvoeren en aldus de weg effenen voor +/- 200 Microsoft-certificaties in De ondernemingen aansporen om de instrumenten FPI, FPIE, PFI, IBO, opleidingscheques intensiever te activeren om de WZ de extra opleiding te verschaffen waaraan zij behoefte hebben. Voorts moet men de WZ zien te overtuigen van het belang van deze regelingen. De informatie- en sensibiliseringsacties over de ICT-beroepen en -opleidingen voortzetten, én bij de werkzoekenden én bij de schoolgangers. De verdere ontplooiing van de Serious Game «Infinity», het project «Informaticus voor één dag» en onze aanwezigheid op de job/opleidingsbeurzen zijn terzake van doorslaggevend belang. De interne «administratieve» processen voor opvolging van de deelnemers aan onze acties verbeteren en efficiënter maken (validering van competenties, opleidingen : WZ, leerlingen, werkenden enz.) om het werk inzake codetoewijzing en «rapportering» voor de activiteitsverslagen te vergemakkelijken. Onze acties t.a.v. de leerlingen en leerkrachten van het secundair onderwijs voortzetten (Samenwerkingsprotocol met de Franse Gemeenschap) en hen in dat kader een opleidingenaanbod aanreiken dat met hun behoeften overeenstemt. In dit verslag wordt de balans opgemaakt van de acties van

6 2 «Hoofdstuk 1 Uitrusting - Infrastructuur» 2.1. Investeringen en onderhoud De reële resultaten In het eerste semester werd geen enkele investering gedaan; gezien de huidige financieringswijze (storting eerste tranche in het tweede semester), blijft het voor EVOLIRIS immers voordeliger de investeringen in het tweede en niet in het eerste semester te financieren. Toch heeft men in het eerste trimester een aantal vitale bestedingen moeten doen om opleidingsmateriaal te vervangen. Het gaat om : - 2 printers LaserJetPro P1606 (vervanging), - 2 commutatoren (switchen), - 1 beamer. Dit nieuwe materiaal vervangt bestaande apparatuur die defect was. De aankopen in het tweede semester waren eveneens vervangingsaankopen voor apparatuur die ofwel defect ofwel verouderd was. Zo werden twee lokalen met nieuwe, recentere computers uitgerust (Dell i5 met 8 GB geheugen) om Windows 7 (64-bits-versie) te kunnen draaien, en als voorbereiding op een eventuele overstap naar Windows 8 of op het werken met grafische software met behulp van een interne grafische kaart i.p.v. de grafische on board processor. Met deze (in 2011 ingezette) financiële inspanning is de update van de computers van EVOLIRIS qua processorkracht en geheugen rond. In het eerste halfjaar 2012 is in totaal 5.824,5 betaald aan één leverancier van informaticadiensten (een tweede factureerde in het tweede semester voor 2.095,72 ) voor het updaten van de logistiek in het kader van de uitbreiding van de activiteiten (opleidingen). Dit bleef het hele jaar duren omdat de informatica-infrastructuur nu eenmaal continu aangepast moet worden aan de veranderende behoeften van de activiteiten van het centrum. 6

7 jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Toename van de prestaties van de partners Prestations Afb. 1: kosten van de IT-interventies in 2012 De prestaties van EVOLIRIS partners zijn in 2012 meer dan verdubbeld tegenover 2011 (13.726,62 tegenover 6.713,06 in 2011). Het verschil houdt vooral met twee factoren verband: - De volledige herconfiguratie van het netwerk (van Fast Ethernet naar Gigabit Ethernet), - Het feit dat EVOLIRIS nagenoeg tweemaal meer opleidingen gaf (ook al ging het om korte modules) : ruim 40 in 2002 tegenover 23 in 2011). Dat deze financiële evolutie niet in verhouding staat tot de stijging van het aantal opleidingen ligt aan het feit dat wij een systeem ontwikkeld hebben om de installatietijd voor de lokalen te optimaliseren : er is nu per opleiding nog slechts ± 0.5 dagen nodig tegenover ong. 2 dagen voordien Répartition des services des prestataires Afb. 2: Uitsplitsing van de IT-interventies volgens het typte service Door de constante toename van het aantal opleidingen ontstond de noodzaak om de logistiek grondig te herschikken. Die herschikking werd nog ingrijpender in het tweede semester In dit verband werden eind 2011 voor uitvoering in 2012 twee grote projecten gelanceerd. Eén ervan draaide rond de vervanging van onze VOIP-infrastructuur (met name voor de callcenter-activiteit) ; het andere sloeg op de actualisering van ons netwerk dat snelheden met groot debiet moest kunnen halen (overstap van Ethernet-snelheid op Gigabit-snelheid). In de praktijk werd dit als volgt gerealiseerd : 7

8 - VOIP-contract : er werd een offerte-aanvraag gedaan voor het vervangen van de verouderde infrastructuur van Belgacom/Alcatel die al enkele jaren niet naar behoren functioneerde ; daarbij werd Escaux/Colt als nieuwe dienstenleverancier geselecteerd op basis van de excellence-reputatie voor zijn service op de markt en van zijn tarieven; deze tarieven waren de laagste van alle gecontacteerde aanbieders. In het kader van dit contract ontvingen wij een eerste factuur van 8.999,98. De problemen die wij hadden met de installatie van Belgacom/Alcatel (slechte kwaliteit van de VOIP) zijn nu helemaal van de baan. In dit verband zijn ook nieuwe (digitale i.p.v. analoge) hoofdtelefoons aangekocht die beter aansluiten bij de eisen die vandaag voor VOIP gelden (factuurbedrag: 2.078,31 ). - Update van de infrastructuur : dit project bevat drie onderdelen a) Actualisering van de bekabeling in de lokalen (kabelgoten), b) Installatie van Gigabit netwerkkaarten in alle apparatuur die met de server verbonden is (printers uitgezonderd), c) En tegelijk update van het serverlokaal (servers, commutatoren, routers, enz ) Andere investeringen Samsung Dankzij de goede relatie met Samsung kon EVOLIRIS de beschikking krijgen over tablets (Galaxy Tab) en smartphones (Gio en Ace) ; zij werden ingezet voor de opleiding A Smart Developer van Intec Brussel. Dit materiaal is een schenking van de firma Samsung, het heeft een kataloogwaarde van 6.220, Inschrijving WZ voor de korte modules Gezien de grote bijval voor de korte modules moesten wij een middel zien te vinden om de inschrijvingsaanvragen te optimaliseren. In dit verband werd een nieuwe inschrijvings(aanvraag)module ontwikkeld ; bovendien werd op de website een nieuwe interactieve rubriek gecreëerd die kandidaten informeert over de inhoud, de voorafgaande voorwaarden, de doelgroep, enz. van de kortlopende modules van EVOLIRIS Gebruik van het CISCO-lab Dit lokaal is normaal alleen voor de CISCO-cursussen bestemd maar werd in 2012 ook gebruikt als lab voor de cursussen (Microsoft) SharePoint Audit 2012 Er werd een audit van het (fysieke) informaticanetwerk verricht om te weten op welke punten het voor verbetering vatbaar was, én op het stuk van bekabeling én wat het ICTlokaal betreft. Dankzij deze audit kon het VOIP-werk in goede banen worden geleid. Het prijskaartje voor de audit bedroeg 1.588, Beheer Microsoft-licenties Om EVOLIRIS in staat te stellen zijn Microsoft-licenties verder in beheer te houden werd in een uitbreiding van het contract/abonnement BizSpark voorzien. Het contract is verlengd tot 10 maart 2014 (!) Aankoop nieuwe computers Voor een behoorlijke werking van de EVOLIRIS-infrastructuur en als afronding van de computerupdate-actie die vorig jaar was ingezet werden 27 computers van het type Dell 8

9 OptiPlex 390 DT aangekocht ter waarde van ,87. De twee lokalen die vorig jaar niet aan de beurt kwamen werden er mee uitgerust Beheerstool Na een nieuw marktonderzoek werd op basis van het specificatiedossier een dienstenleverancier geselecteerd voor de realisatie van de beheerstool van EVOLIRIS. Met deze tool wil EVOLIRIS de inschrijvings(aanvraag)stroom en de informatiestroom voor stagiairs met betrekking tot zijn technische modules behoorlijk kunnen beheren; naar deze technische modules is bij de informaticaprofessionals steeds meer vraag. Om de inspanning te kunnen delen is een consortium opgericht samen met IrisTech+. Een eerste factuur van 9.158,2 is betaald. ACTIRIS nam daarnaast van zijn kant 9.500,- voor zijn rekening Nieuwe vloerbedekking Eind 2012 is een nieuwe vloerbedekking aangebracht in twee leslokalen (lokaal 1 en 2). Dat was nodig omdat de oude vloerbedekking te zwaar beschadigd was ten gevolge van het intensieve gebruik door de vele stagiairs (het gaat om de drukst bezette lokalen van het referentiecentrum). Met de nieuwe vloerbedekking was een investering van in totaal 5.375,4 gemoeid. EVOLIRIS nam daarvan voor zijn rekening. Na besprekingen met de eigenaar van het gebouw nam deze het saldo voor zijn rekening Infrastructuur : terbeschikkingstelling aan onze partners Projet Explore 2 van Interface3 "Virtualisatieserver" Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen Opleiders/ Alle kwalificerende IT-opleidingen leerkrachten WZ CISCO WZ Helpdesk WZ Helpdesk WZ Webmaster WZ Websitebeheerder TOTAAL

10 "3 lokalen 15 PC's + 1 printer + 1 lcd-beamer" Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen Opleiders/ Alle kwalificerende IT-opleidingen leerkrachten WZ Web Application developer 11 & 12 95, ,5 WZ Netwerkbeheerder (WIN 11) WZ Helpdesk WZ Webmaster TOTAAL 515, , Gebruik van mobiel materiaal HP Server Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen Werkenden KWALIFICERENDE SPI Opleiders/leerkrachten KWALIFICERENDE SPI WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL HP AIO printer Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen Werkenden KWALIFICERENDE SPI Opleiders/leerkrachten KWALIFICERENDE SPI WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL NAS-SAN Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL

11 Terbeschikkingstelling voor de acties «Tewerkstelling» Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen WZ CEFORA diverse WZ SPI 1,5 Werkenden 4 21 Workshop WZ «Tewerkstelling» Werkenden SI Adviseurs ACTIRIS WZ 0, Opendeurdagen Werkenden 0,5 9 31,5 TOTAAL 26, ,5! : Zie ook hoofdstuk «Tewerkstelling» Opleidingen bij INTEC Brussel. Net Developer Type doelgroep Naam van de opleiding # dagen # personen # uren/personen Opleiders/leerkrachten. Net Developer Werkzoekenden. Net Developer TOTAAL A Smart Developer Type doelgroep Naam van de opleiding # dagen # personen # uren/personen Opleiders/leerkrachten A Smart Developer Werkzoekenden A Smart Developer TOTAAL Terbeschikkingstelling van de infrastructuur aan het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap De Franstalige scholen in Brussel doen in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap, en net zoals in 2010, een beroep op de infrastructuur van EVOLIRIS (pc- en/of callcenter-lokalen). Tegen het eind van het schooljaar hadden 354 leerlingen uit zes Franstalige Brusselse scholen (alle netwerken samen) op de infrastructuur van EVOLIRIS de geïntegreerde technische proef voor de kwalificatie «employé de bureau» afgelegd. Alle lokalen waren op 14 en 15 mei 2012 voor dit project bezet ; de leerkrachten en de inspectie zijn achteraf nog eens naar EVOLIRIS teruggekeerd voor de correcties. De leerkrachten en de inspectie beslisten dat een «EVOLIRIS»-attest zou worden uitgereikt aan de leerlingen die slaagden voor de proeven. Onderstaand een overzichtstabel met al onze acties bij het secundair onderwijs. 11

12 Naam opleiding # dagen Leerkrachten Leerlingen Totaal # personen Totaal # uren Sessies pedagogische voorbereiding op de geïntegreerde proeven ( ) Internetwerkproject : 6 scholen 0, Callcenteropleiding Inter-netwerkproject : 4 scholen Geïntegreerde proeven Inter-netwerkproject: scholen Verbetering van de proeven Evaluatietests Sessies pedagogische voorbereiding op de geïntegreerde proeven ( ) Internetwerkproject : 6 scholen 0, ,5 Windows-opleiding - Athénée Royal Serge Creuz Opleiding Windows en AS Concept Athénée Royal Serge Creuz Totaal , Blokkerende factoren Door de forse toename van het aantal opleidingen (ruim een verdubbeling tegenover 2011, 23 in 2012, haast het dubbele in 2013), moesten de lokalen zeer geregeld geherinstalleerd worden (= voorbereid voor de diverse cursussen, telkens andere hardware- en softwarebehoeften) en dat vergde in 2012 per lokaal tussen 1 en 2 dagen werk (telkens voor 2 à 5 dagen opleiding). Door dit werk verregaand te optimaliseren en door te werken met images van besturingssystemen (VHD-technologie) kon de benodigde tijd tot ± 0.5 dag per lokaal worden verkort (voor zover de image bestaat en geen updates van de diverse programma s/os nodig zijn. Aan deze technologie zijn evenwel ook nadelen verbonden : - zij vergt personalisering van alle computers, - zij vergt (handmatige) updating van elke gebruikte image, - zij vergt voor elke computer opstartbeheer (de boot ), - wanneer iets niet werkt (bij slechte installatie van de image) moet de installatie van de image helemaal worden overgedaan, - de technologie werkt langzaam. Om de logistieke aanpak efficiënter te maken wordt gewerkt aan een project om een en ander vanaf de server aan te sturen. Daardoor kan de voorbereidingstijd voor de lokalen extra worden ingekort, tot minder dan een uur per lokaal. Dit is echter voor Andere vergelijkbare organisaties (met name Technofutur TIC in Gosselies) hebben de duur van hetzelfde werk eveneens tot minder dan een uur per lokaal kunnen terugdringen. EVOLIRIS wil nu hetzelfde resultaat bereiken. In het kader van de support voor de VOIP-infrastructuur (vooral voor de soft clients voor de callcenter-opleidingen) waren in de eerste helft van het jaar veel interventies nodig. 12

13 2.4. Stimulerende factoren Door de inspanningen van 2012 kon EVOLIRIS zijn opdracht beter vervullen : het reikte in eigen lokalen een infrastructuur aan die een betere afstemming van zijn opleidingenaanbod op de behoeften van de ondernemingen garandeerde. Daardoor ontstond dan weer bij een ruimer deel van de bedrijfswereld interesse voor de opleidingen van het Centrum. De diverse lopende projecten moesten o.a. de ICT-coördinator allerhande specifieke interventies uit handen nemen: configuratie van de lokalen, VOIP-interventies, en hem de tijd geven om zich met andere projecten bezig te houden. Dat doel is het afgelopen jaar gerealiseerd en wij zijn dan ook flink opgeschoten met de uitwerking van de functionele analyse van de beroepen bij Evoliris als aanloop naar de ontwikkeling van de beheerstool i.s.m. Cognitic en in partnership met IrisTech+. 13

14 3 «Hoofdstuk 2 Opleidingen» EVOLIRIS vzw Jaarverslag Algemeen overzicht van de opleidingen en van de benutting van de EVOLIRIS-infrastructuren Opleidingen WZ Werkenden Studerenden totaal WZ Werkenden Studerenden totaal # totaal # # pers # uren # pers # uren # pers # uren pers uren Evoliris-Franse Gemeenschap - Opleidingen voor leerkrachten (AS-Concept, Word, Access en Call center) Technische informatica - opleidingen (korte modules) - OBMB (w.o. 3 opleiders) (w.o. 6 opleiders) Terbeschikkingstelling Evoliris-materiaal Total opleidingen Callcenter (opleidingen) PC/Netwerkbeheerder - Cisco - (BF/CEFORA) bij ISIB Net gecertificeerde developer voor mobiele toepassingen - BF - CEFORA Callcenter (modules jobsearch, workshop tewerkstelling en IT-helpdesktechniek) (Cefora diverse) (Cefora diverse) (Cefora diverse) Tracé Brussel (SPI) (SPI) 390 (SPI) 126 (ISP) (Evoliris) (Evoliris) Informatiesessies Actiris-adviseurs Opendeurdagen , ,5 Labomobil 2 19 (SAN-NAS) (Opleiders) HP Server 39 (w.o (w.o. 25 opleiders) EVOLIRIS - Interface3 (Cisco-netwerken) - opleiders) EVOLIRIS - Interface3 - Virtualisatieserver + PC lokalen , ,5 (Opleiders) (Opleiders) HP all-in-one printer (w.o. 6 opleiders) (Opleiders) EVOLIRIS - Intec Brussel (.Net Developer) (Opleiders) (Opleiders) EVOLIRIS - Intec Brussel (A Smart Developer) (Opleiders) Evoliris-Franse Gemeenschap - Benutting infrastructuur door leerkrachten en leerlingen(as-concept, Word, Access en Call , ,5 center) Technische informatica-opleidingen - Technocité Totale terbeschikkingstelling , ,5

15 EVOLIRIS vzw Jaarverslag Technische informatica-opleidingen voor werkenden en werkzoekenden Algemene context De opleidingen die EVOLIRIS aanbiedt beantwoorden aan een vraag van de sectoren. Zij zijn dus prioritair ontwikkeld voor werknemers in de informaticaberoepen. Iedereen die niet aan het werk is en een module volgt bij EVOLIRIS is informaticus. Dat betekent dat al die personen ofwel een lange kwalificerende opleiding gevolgd hebben, ofwel een bachelor aan een hogeschool of in het onderwijs voor sociale promotie, ofwel een master (cfr. kwantitatieve evaluatie). In zeldzamere gevallen zijn die personen informaticus geworden op grond van een consistente beroepservaring. Wat de werknemers betreft loopt de promotie voor onze opleidingen via de sectoren, die daarvoor hun eigen communicatiekanalen gebruiken. De eigen promotie-inspanningen van EVOLIRIS voor de korte opleidingen hebben evenwel nog andere werkenden aangetrokken, met name uit privéondernemingen en uit een aantal overheidsbesturen. Wat de werkzoekenden betreft loopt de informatie over onze opleidingen via de dienst communicatie van ACTIRIS, dat zich daarbij laat leiden door zijn beroepencode, gekoppeld aan de thema s van de modules. De modules die EVOLIRIS verstrekt zijn zeer korte gerichte modules (2 à 5 dagen) : naargelang het geval bestaan zij uit : een noodzakelijke actualisering van de competenties in het licht van de nieuwigheden en de technologische ontwikkelingen ; een aanvulling of verruiming van kennis zoals de arbeidsmarkt die vraagt Conventie EVOLIRIS Bruxelles Formation OBMB De conventie tussen OBMB, Bruxelles Formation en EVOLIRIS is bij het begin van het jaar ondertekend. Zij verlengt met toevoeging van een aantal nieuwe thema s het opleidingenaanbod tot en met december EVOLIRIS heeft toegang tot het CORAIL-systeem van Bruxelles Formation ; daardoor kan EVOLIRIS opleidingscontracten opstellen en zorgen voor sociale dekking van de stagiairs (1 bruto/uur, verplaatsingskosten en ongevallenverzekering) Conventie «werknemers» van ANPCB met CEFORA Een samenwerkingsakkoord in de trant van dat met OBMB is tot stand gebracht met CEFORA. Het sectorfonds neemt de communicatie en de opleidingskosten van de werknemers van PC218 ( ondernemingen en ruim bedienden) voor zijn rekening. De conventie tussen CEFORA en EVOLIRIS is eind december 2011 ondertekend.

16 3.2.4 Globale resultaten voor 2012 In de onderstaande tabel staan de cijfers betreffende de «korte» technische opleidingen voor «gemengde» groepen (conventies OBMB, Bruxelles Formation en CEFORA) Naam opleiding # dagen # bezette Totaal # WZ # werkenden plaatsen # uren Technische opleidingen informatica (43 142, sessies* waarvan één extern "In company") Totaal 142, *Inleiding in databanken, Inleiding programmeren in C#, PHP (2 sessies), IPv6 (2 sessies), Rapportering en gegevensverwerking met de taal SQL, Java, Inleiding objectgericht programmeren, Windows Server 2008 Administration & R2 (2 sessies), TCP/IP, Programmeren in Java gevorderd, Wifi, Windows Server 2008 Administration & R2 netwerkaspecten, Dvpt en SQL Server Administration, Taal XML en bijbehorende normen (basis), Labo Windows Server 2008 Administration & R2, PHP/OO, IIS Administration, Taal XML en bijbehorende normen (gevorderd), VoIP, Linux, Programmeren in C# gevorderd, Laboratorium databanken, Exchange Server 2010 Administration, PHP/XML, UML, Programmeren Java basis (2 sessies), Website development in ASP.net, SharePoint Server Configuration and administration, Programmeren SDK ANDROID basis en gevorderd, CISCO-workshop 1,2,3 en 4, MySQL, Programmeren Java gevorderd (2 sessies), DreamWeaver en Windows 7 Administration (IC) Details van de kwantitatieve resultaten voor het jaar 2012 Aantal modules : 43 waarvan 1 in extern «in company» Aantal door EVOLIRIS behandelde aanvragen van WZ : 397 Opvolging afgewezen aanvragen : terugzending naar ACTIRIS-referent (cfr. de diverse tewerkstellingsacties) of oriëntering naar SPI-centra. Totaal aantal personen die een module volgden : 178 WZ + 59 werkenden= 237 personen Aantal opleidingsplaatsen - «Open» plaatsen : 516 (12 plaatsen/module) plaatsen bezet door WZ (178 WZ) en 53 door werkenden en 6 SPI-opleiders - Totaal aantal bezette plaatsen= 481 ; bezettingsgraad : 481/516= 93% - Beroepsstatus : 22% werkenden, 3% opleiders en 75% WZ 16

17 Statut professionnel des 237 personnes inscrites 53 Travailleurs; 22% 178 CE; 75% 6 Formateurs; 3% Beroepsstatuut van de 237 ingeschreven personen Geslacht : mannen (81%) en - 45 vrouwen (19%) Genre des 237 personnes inscrites 45 Femmes; 19% 192 Hommes; 81% Opmerkingen : Geslacht van de 237 ingeschreven personen - De conventie met CEFORA loopt nog maar pas sinds eind 2011; het resultaat van de conventie met OBMB daarentegen is vrijwel nihil op het stuk van inschrijvingen Kwantitatieve evaluatie van de gemengde groepen : Werkenden en werkzoekenden Werkenden Het aantal werkenden lag in 2012 beduidend hoger dan de vorige jaren. Deze groep was goed voor 25% van ons opleidingspubliek. Onder werkenden moeten vooral de werknemers worden verstaan 17

18 die vanuit CEFORA en OBMB naar ons toe komen, de opleiders van de SPI-centra maar ook alle actief werkenden uit de privésector of uit de overheidssector. Wat CEFORA betreft ontvangt EVOLIRIS een kopie van de individuele evaluaties van de werknemers van PC 218 die een module hebben gevolgd. De evaluatie sloeg op de volgende punten: globale indruk van de module, de inhoud van de cursus, de opleider, het opleidingsmateriaal, het lokaal, de opvang. Over het algemeen zijn de evaluaties zeer gunstig met scores tussen 3.75 en 4.25 op 5. Het gemiddelde is 4/5. Er zijn enkele modules verstrekt uitsluitend voor CEFORA-werknemers en een aantal andere voor gemengd publiek, d.w.z. CEFORA-werknemers en werkzoekenden samen. De opleiders stellen vast dat werkzoekenden soms een betere kennis bezitten dan werknemers, dat de niveaus dus niet samenhangen met het statuut van de stagiair; wat ongetwijfeld voor een stuk de goede afloop van de gemengde opleidingen verklaart. Wat de inhoudelijke aanvragen betreft waren de werkenden op de eerste plaats geïnteresseerd voor JAVA basis en JAVA gevorderd (26 deelnemers); 5 werkenden volgden de module IPV6. Er is in de bedrijven almaar meer vraag naar JAVA voor bepaalde toepassingen en IPV6 is nodig voor het updaten van de informaticagegevens Werkzoekenden Om de selectie van kandidaten voor een eventuele tweede module te perfectioneren en vooral om voor begeleiding van de WZ na hun opleiding te zorgen vragen wij de opleiders sinds begin juni 2012 om een evaluatie ; zij overhandigen ons die op de laatste dag van de module (zie in dit verband het punt screening in het hoofdstuk Tewerkstelling van dit verslag). Dankzij die evaluatie krijgen wij grotere klaarheid over de competenties van de betrokkenen en kunnen wij samen met een pedagoog een beslissing nemen. Dat is ook zeer belangrijk voor de oriëntatie van de de WZ, want één of meer modules gevolgd hebben zegt nog niets over de inzetbaarheid van de persoon. In 2012 was er het meest vraag naar de modules Windows Server 2008, Cisco, IPV6 en Java. De overgrote meerderheid van de deelnemers aan deze 2 modules waren WZ. Dat komt doordat er in dit infrastructuursegment minder werkaanbiedingen zijn dan in het segment development ; bovendien is hier de kennis van het Nederlands vereist. Daar komt bij dat de werkgevers hier aldoor hogere eisen stellen qua competenties en Windows 2008 en R2 is een «nieuwigheid» die WZ bij het zoeken naar een job troeven in handen geeft. Merk voorts op dat EVOLIRIS de aanvragen voor een of meer opleidingen, afhankelijk van het cv, bij voorrang inwilligt als ze worden ingediend door WZ die uit één van de 6 SPI-centra komen (er waren er 13 in 2012). Wanneer de WZ Nederlands of Engels spreekt wordt hij/zij naar IntecBrussel verwezen omdat dit Nederlandstalig centrum bepaalde langdurige opleidingen ook in het Engels verstrekt. 18

19 Een WZ die als informaticus ingeschreven is bij ACTIRIS maar niet voldoende voorafgaande bagage bezit, wordt systematisch doorverwezen naar de SPI als hij niet op een hogeschool terecht kan (geen erkend diploma hoger secundair) of niet naar Sociale promotie wil. EVOLIRIS krijgt meerdere aanvragen van WZ die uit kwalificerende opleidingen van BF komen. Wij laten zulke kandidaten in de volgende drie gevallen toe : Zij hebben een opleiding gevolgd die langzamerhand achterhaald is, hebben gewerkt maar zijn hun baan kwijtgeraakt Zij hebben na een recent bij BF gevolgde opleiding geen job gevonden Zij konden niet voor een opleiding bij BF terecht, ofwel omdat zij niet slaagden voor de selectieproeven, ofwel omdat er niet genoeg opleidingsplaatsen beschikbaar waren, ofwel omdat zij niet het juiste diploma bezitten om tot die opleiding te worden toegelaten, Opmerking : het gebeurt soms dan WZ slagen voor de toegangsproeven bij BF nadat zij modules gevolgd hebben bij EVOLIRIS Blokkerende factoren Momenteel vergt het installeren van een lokaal (om de logistiek voor de cursus in gereedheid te brengen) buiten verhouding veel werk. Gemiddeld duurt het 1 à 2 dagen om een lokaal opnieuw te configureren voor een opleiding van 2 à 5 dagen (cfr. Hoofdstuk 1 : Infrastructuur). De kosten voor de (Microsoft) softwarelicenties worden maximaal gedrukt dankzij de goede contacten tussen EVOLIRIS en Microsoft. Als evenwel andere software nodig is, kan dat een bijkomende financiële last betekenen. Voor de cursussen telefonie wordt alleen met Androïd gewerkt ; dat heeft alles te maken met de goede relatie die EVOLIRIS heeft met Samsung. Daar staat wel tegenover dat EVOLIRIS beperkt is in de keuze van platforms. Voor onze opleidingen in de toekomst zouden nieuwe wegen aangebaand moeten kunnen worden (Ipad, Iphone, ). Op het stuk van materiaal is een fundamentele verandering aan de gang, wat evenwel inhoudt dat EVOLIRIS helemaal naar Gigabit moet overstappen. Dat impliceert een zeer aanzienlijke investering. Het telkens weer installeren vergt zoveel dat de opleidingslokalen niet op hun volle rendement benut worden (bufferzones tussen twee opleidingen, andere cursussen tussenvoegen onmogelijk). Aan opvolging en evaluatie dient nog veel verbeterd en geoptimaliseerd te worden, zowel door het EVOLIRIS-team als door onze opleiders. Dat is de reden waarom het hele team al maanden druk bezig is met een analyse van onze procedures en onze beroepen met het oog op de ontwikkeling van onze eigen beheerstool Conclusies : een meerwaarde in het IT-opleidingsdomein in Brussel In 2012 noteerde EVOLIRIS een toename van het aantal inschrijvingen van werkenden. Dat is hoopgevend voor de toekomst. In een kwalitatieve evaluatie geven de werkenden onze modules een 19

20 score van 80%. Dat resultaat houdt verband met het feit dat het EVOLIRIS-team én onze opleiders procedures en een regelmatige en kwaliteitsvolle opvolging voor dit opleidingsaanbod hanteren. De update- en aanvullende opleidingsmodules zijn belangrijk voor de werknemers omdat zij daardoor, met de nieuwe inbreng die zij de onderneming bezorgen, hun job kunnen behouden. De WZ met sluimerende en/of ontoereikende competenties kunnen via EVOLIRIS beter voorbereid geraken om opnieuw aan het werk te gaan of een opleiding in te stappen. Indien zij vinden dat zij nog niet klaar zijn voor een job, dan willen zij in de meeste gevallen opleidingen kunnen volgen waaraan certificaties verbonden zijn, zoals die bij BF te vinden zijn. De inhouden, de niveaus, de duur, de doelstellingen van de modules zijn dus volstrekt niet vergelijkbaar met de opleidingen van BF, evenmin met de langlopende opleidingen van de SPI (11 à 15 maanden). Temeer omdat de duur van de modules door de WZ meestal te kort geacht wordt; zij willen meer praktijk. De modules zijn ontegensprekelijk nuttig en complementair met de andere bestaande opleidingen in Brussel ; dat blijkt uit het indrukwekkende aantal kandidaten dat één of meerdere van de modules volgde. Maar het mooiste bewijs is het aantal stagairs dat na het volgen van één of meer modules een job vond en/of opnieuw aan een opleiding begon. Het aanbod van EVOLIRIS biedt dus wel degelijk een meerwaarde voor de IT-opleidingswereld in Brussel, zowel voor de werkenden als voor de WZ. Niet enkel omdat EVOLIRIS een gapende leegte in het opleidingsdomein heeft opgevuld, maar ook om nog om de volgende redenen : 1. Actualisering van de verworven kennis, wat fundamenteel is in een zo snel evoluerende sector als de IT, met het oog op tewerkstelling in een job. 2. Aanleren van een vereiste technologische nieuwigheid die de betrokkene in staat stelt om te slagen voor de technische recruteringstest. 3. Een vooropgesteld parcours volgen stelt kandidaten in staat zich te specialiseren in een domein waar in de ondernemingen veel vraag naar bestaat (nieuw). 4. Systematisering - dankzij de module van de kennis die men verworven heeft gedurende een zelfleerproces en die inmiddels nog niet gestructureerd was. 5. Mogelijkheid om een nieuwe domeinoriëntatie uit te proberen (bv. : een programmeur die de overstap wil maken naar het domein van de netwerkinfrastructuur). 6. Levering van het bewijs van dynamisme van de WZ die de opleiding volgt en (in een bepaalde mate) herwinning van zelfvertrouwen. 7. Op het einde van de module systematische evaluatie door de opleider van het tijdens de module verworven kennisniveau, waardoor de WZ beter weet waar hij precies staat (nieuw). 8. Na de module voor hen die het wensen herwerking van het cv in samenwerking met de project- en tewerkstellingsverantwoordelijken, waardoor de WZ een klaardere kijk heeft op zijn portefeuille aan verworven kennis en die dus beter kan voorstellen/toelichten aan een werkgever of aan een andere opleidingsorganisatie (nieuw). 9. Voor de minder goed voorbereide kandidaten : verduidelijking - samen met de project- en tewerkstellingsverantwoordelijken - van het beroepsproject, het realisme ervan en van de opleidingsbehoeften (nieuw). 20

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2012. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2012. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 1 Inhoud Inhoud... 2 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen 2011... 6 «Hoofdstuk 1 Uitrusting»... 8 Investeringen 2011... 8 Besluit :... 10 «Hoofdstuk

Nadere informatie

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2014 Inhoudsopgave 1 OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN 2013... 5 1.1 Uitrusting:... 5 1.2 Opleidingen:... 5 1.3 Tewerkstelling:... 5 1.4

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

SAMENVATTING ERVARING. Programmeur, All-In-Media Delden, Overijssel 2012-heden. Winkelmedewerker, Dirk van den Broek Delden, Overijssel 2009-2012

SAMENVATTING ERVARING. Programmeur, All-In-Media Delden, Overijssel 2012-heden. Winkelmedewerker, Dirk van den Broek Delden, Overijssel 2009-2012 Roy Spoolder Vossenbrinkweg 54 7491 DE, Delden 074 376 4143 063 630 2979 roy-spoolder@live.nl royspoolder.nl kieknwatwordt.nl SAMENVATTING Als kleine jongen al geobsedeerd door computers en andere techniek.

Nadere informatie

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Gijs-Jan Roepnaam: Gijs-Jan Regio: Gelderland Geboortedatum: 06-01-1983 Nationaliteit:

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Tom Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

EVOLIRIS vzw Activiteitenverslag 2010

EVOLIRIS vzw Activiteitenverslag 2010 EVOLIRIS vzw Activiteitenverslag 2010 April Inhoudstafel 1 Krachtlijnen van het actieplan 2010... 5 2 Observatie: «De ICT-tewerkstellingsmarkt in Brussel in 2009 en in het eerste trimester 2010 : analyse

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016 BRUSSELS PARLEMENT 16 maart 2016 1 Impact van de arbeidsstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Knelpuntberoepen en Genderstereotypen+ Aanbevelingen voor een efficiëntere aanpak+

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Projectoproep 2017 Cultuur

Projectoproep 2017 Cultuur Projectoproep 2017 Cultuur 1. Achtergrond van de subsidieaanvraag - projectoproep cultuur In het kader van de ondersteuning en de ontwikkeling van Brussel als Smart City en van het oplossen van de actuele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen Mark

Contact the Agency. Tim Stienen Mark Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mark Hierbij het profiel van onze C#.NET developer uit Noord-Holland, Mark! Hij stelt zich graag aan u voor middels het beantwoorden van de drie

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Dell Venue 11Pro. Met Windows 8.1: voor een soepele, veelzijdige pc-ervaring. Veelzijdige productiviteit

Dell Venue 11Pro. Met Windows 8.1: voor een soepele, veelzijdige pc-ervaring. Veelzijdige productiviteit Dell Venue 11Pro Met Windows 8.1: voor een soepele, veelzijdige pc-ervaring. Veelzijdige productiviteit Met een mobiel toetsenbord op volledige grootte en een desktopdockingstation, kunt u eenvoudig schakelen

Nadere informatie

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Mark de Haas Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL Beste relatie, Zoals u al van ons gewend bent doen wij u bij deze weer een selectie toekomen van een aantal van onze - per direct - beschikbare dedicated top professionals. Zoals gezegd; het betreft een

Nadere informatie

INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van 24 maart 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende

Nadere informatie

CyberSoda? Mijn dada!

CyberSoda? Mijn dada! CyberSoda? Mijn dada! Initieert meisjes van 9 tot 16 jaar in de wondere wereld van de informatica Een initiatief van het ADA Netwerk Vrouwen en Informatica Een pedagogisch multimedia-instrument OP HET

Nadere informatie

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Bas Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Bas Regio: Utrecht

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Personalia. Persoonsprofiel. Opleidingen en trainingen Gecertificeerd / diploma behaald tenzij anders is aangegeven.

Personalia. Persoonsprofiel. Opleidingen en trainingen Gecertificeerd / diploma behaald tenzij anders is aangegeven. Personalia Geboortedatum: 05-05-1987 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Koog aan de Zaan Geslacht: Man Rijbewijs: Geen Persoonsprofiel Mijn eerste pc bouwde ik in 2002 en hierdoor was mijn interesse

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

Opleidingen telefooncentrales najaar 2010

Opleidingen telefooncentrales najaar 2010 Opleidingen telefooncentrales najaar 2010 www.eurodistribution.be/opleidingen Premium Support Program Eurodistribution www.eurodistribution.be support@eurodistribution.be Gentsesteenweg 125 Tel.: +32 56

Nadere informatie

Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT

Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT De RVA in het algemeen Hoofdtaken van de RVA! Vergoeding! Preventie! (Her)inschakeling! Controle! Informatie! Verzoening

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement legt een twee jaar

Nadere informatie

Joris. Hoe omschrijven collega s jou? Betrouwbaar Verantwoordelijk Gedreven Gestructureerd Flexibel Analytisch sterk Meedenkend

Joris. Hoe omschrijven collega s jou? Betrouwbaar Verantwoordelijk Gedreven Gestructureerd Flexibel Analytisch sterk Meedenkend Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Joris Hoe omschrijven collega s jou? Betrouwbaar Verantwoordelijk Gedreven Gestructureerd Flexibel Analytisch sterk Meedenkend Roepnaam:

Nadere informatie

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Personalia Roepnaam: Terence Woonplaats: Beverwijk Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Terence heeft zich ontwikkeld naar senior.net

Nadere informatie

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van. ASSISTENTEN (systeembeheerder en ontwikkelaar)

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van. ASSISTENTEN (systeembeheerder en ontwikkelaar) Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van ASSISTENTEN (systeembeheerder en ontwikkelaar) met een in het Frans gesteld diploma voor de dienst Informatica

Nadere informatie

Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982

Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982 Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982 Profielschets Samir is een gedreven, eerlijke en klantgerichte ICT professional. Hij heeft veel ervaring opgedaan met gebruikersondersteuning.

Nadere informatie

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Praktische organisatie - inschrijving 1. Wie kan inschrijven? Zijn er selectiecriteria? 2. Wanneer kan ik inschrijven? 3. Tot wanneer kan ik inschrijven?

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

NASCHOLINGSPROJECT NIEUW LEERPLAN INFORMATICABEHEER

NASCHOLINGSPROJECT NIEUW LEERPLAN INFORMATICABEHEER Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs en het VVKSO werven aan voor het NASCHOLINGSPROJECT NIEUW LEERPLAN INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

SKILLS (Ervaring in jaren)

SKILLS (Ervaring in jaren) Contact the Agency Laurens Simonse 02201031 L.simonse@lsg.nl Bart Nijskens 052302211 B.nijskens@lsg.nl ROCKSTARS Rob Roepnaam: Rob Regio: Eindhoven Geboortedatum: 23 maart 19 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Beroepsregl. - vergoeding examinatoren A04 Brussel, 22.10.2009 MH/JC/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over DE VERGOEDING VAN DE EXAMINATOREN VAN DE CENTRALE EXAMENCOMMISSIES

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Pagina 2 van 7 1 Inleiding Vanwege de zeer uitgebreide elektronica op Porsche voertuigen is het noodzakelijk dat de diagnosesoftware enorm snel evolueert. De installatie en verdere

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C2 netwerkbeheer 2 Deel 1 (5 studiepunten)

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C2 netwerkbeheer 2 Deel 1 (5 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C2 netwerkbeheer 2 Deel 1 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In de module 'Netwerkbeheer

Nadere informatie