EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2012 EVOLIRIS vzw Jaarverslag januari 2013

2 Inhoudsoverzicht 1 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen «Hoofdstuk 1 Uitrusting - Infrastructuur» Investeringen en onderhoud De reële resultaten Toename van de prestaties van de partners Andere investeringen Samsung Inschrijving WZ voor de korte modules Gebruik van het CISCO-lab Audit Beheer Microsoft-licenties Aankoop nieuwe computers Beheerstool Nieuwe vloerbedekking Infrastructuur : terbeschikkingstelling aan onze partners Projet Explore 2 van Interface Gebruik van mobiel materiaal Terbeschikkingstelling voor de acties «Tewerkstelling» Opleidingen bij INTEC Brussel Terbeschikkingstelling van de infrastructuur aan het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap Blokkerende factoren Stimulerende factoren «Hoofdstuk 2 Opleidingen» Algemeen overzicht van de opleidingen en van de benutting van de EVOLIRIS-infrastructuren Technische informatica-opleidingen voor werkenden en werkzoekenden Algemene context Conventie EVOLIRIS Bruxelles Formation OBMB Conventie «werknemers» van ANPCB met CEFORA Globale resultaten voor Details van de kwantitatieve resultaten voor het jaar Kwantitatieve evaluatie van de gemengde groepen : Werkenden en werkzoekenden Blokkerende factoren Conclusies : een meerwaarde in het IT-opleidingsdomein in Brussel

3 3.3 Opleidingen met Bruxelles Formation PC/Network Administrator (ISIB) : Bruxelles-Formation CEFORA Gecertificeerd.Net developer voor mobiele toepassingen : Bruxelles Formation CEFORA Gecertificeerd.Net developer voor mobiele toepassingen : Bruxelles Formation CEFORA ( ) Callcenter-medewerker : Bruxelles Formation CEFORA Samenwerking met het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap Activiteitenverslag van Bruxelles Formation over de samenwerking met het RC EVOLIRIS Samenwerking EVOLIRIS en MIC-Brussel Tot besluit «Hoofdstuk 3 Tewerkstelling» Tewerkstellingsadviseur van ACTIRIS Overzicht opvolging WZ in het kader van de tewerkstelling na de modules (cijfers van maart 2013) Werk verricht met de werkzoekenden Specificiteit van de opvolging gelet op de «opleidings»-benadering van EVOLIRIS Focus IT-specifieke workshop «Geef je jobsearch een boost» Opendeurdag bij RC EVOLIRIS : 9 oktober Totstandbrenging van projecten EVOLIRIS/ACTIRIS Andere acties Screenings Tot besluit Blokkerende factoren Stimulerende factoren Noodzakelijke verbeteringen «Hoofdstuk 4 Validering van competenties» (VVC) Evaluatie Budget Blokkerende factoren Stimulerende factoren Vooruitzichten voor «Hoofdstuk 5 Promotie van de sector» Overzicht gevoerde acties Informaticus m/v voor één dag : schooljaar Jobbeurzen

4 6.3.1 Jobbeurs in Ukkel Vormingssalon in het Beursgebouw «Uw Schakel naar werk» Serious Game : InfinITy en partnership op de conferentie SeriousGame.be Job IT Day SIEP JOB DAY IT in «Tour & Taxis» Communicatie Budget Tot besluit De reële resultaten Blokkerende/stimulerende factoren Verbeteringsmogelijkheden «Hoofdstuk 6 Technisch-pedagogische observatie» Project voor ICT-Pool Analyse van de jobaanbiedingen op ICTjob.be Telefoonenquête over de behoeften van de ondernemingen Workshop met de ICT-Cluster van het BAO Conferentie e-skills bij de FOD Economie Conclusies en perspectieven

5 1 Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen 2012 Voor het jaar 2012 waren de volgende prioritaire actiesporen vooropgesteld : Doorgaan met de screenings voor de ICT-beroepen (via een na-opleiding-evaluatie en een persoonlijk gesprek) om de behoeften qua opleiding en/of tewerkstelling duidelijk te kunnen omlijnen. Op basis daarvan doorgaan met de ontwikkeling van korte opleidingsmodules (maximum 5 dagen) rond technologieën waar in de ondernemingen grote vraag naar bestaat, ten behoeve van WZ en werkenden (gemengde groepen), waardoor deze een update kunnen krijgen van hun competenties. Het opleidingenaanbod opentrekken naar de ondernemingen, in het bijzonder de Brusselse kmo s, via de sectorfondsen of rechtstreeks (zonder tussenschakel) naar de geïnteresseerde bedrijven zelf. Gezien het succes van de vorige jaren zijn in 2012 nog meer zulke kortlopende technische informatica-opleidingen voor WZ en werknemers opgezet. Deze zitten (deels) ingebouwd in het «opleidings»-beleid van het MIC-Brussel en staan zowel voor werkenden als voor werklozen open. De samenwerking met de partners Bruxelles Formation en CEFORA rond een kwalificerendeopleidingsaanbod «junior developer» (7 of 8 maanden) voortzetten voor groepen WZ met maximum een diploma hoger secundair die gemotiveerd zijn en zich bewust zijn van het nodige werk en de inspanningen om in dit beroep te kunnen stappen. In samenwerking met het MIC-Brussel het actieplan van het hoofdstuk «leren» uitvoeren en aldus de weg effenen voor +/- 200 Microsoft-certificaties in De ondernemingen aansporen om de instrumenten FPI, FPIE, PFI, IBO, opleidingscheques intensiever te activeren om de WZ de extra opleiding te verschaffen waaraan zij behoefte hebben. Voorts moet men de WZ zien te overtuigen van het belang van deze regelingen. De informatie- en sensibiliseringsacties over de ICT-beroepen en -opleidingen voortzetten, én bij de werkzoekenden én bij de schoolgangers. De verdere ontplooiing van de Serious Game «Infinity», het project «Informaticus voor één dag» en onze aanwezigheid op de job/opleidingsbeurzen zijn terzake van doorslaggevend belang. De interne «administratieve» processen voor opvolging van de deelnemers aan onze acties verbeteren en efficiënter maken (validering van competenties, opleidingen : WZ, leerlingen, werkenden enz.) om het werk inzake codetoewijzing en «rapportering» voor de activiteitsverslagen te vergemakkelijken. Onze acties t.a.v. de leerlingen en leerkrachten van het secundair onderwijs voortzetten (Samenwerkingsprotocol met de Franse Gemeenschap) en hen in dat kader een opleidingenaanbod aanreiken dat met hun behoeften overeenstemt. In dit verslag wordt de balans opgemaakt van de acties van

6 2 «Hoofdstuk 1 Uitrusting - Infrastructuur» 2.1. Investeringen en onderhoud De reële resultaten In het eerste semester werd geen enkele investering gedaan; gezien de huidige financieringswijze (storting eerste tranche in het tweede semester), blijft het voor EVOLIRIS immers voordeliger de investeringen in het tweede en niet in het eerste semester te financieren. Toch heeft men in het eerste trimester een aantal vitale bestedingen moeten doen om opleidingsmateriaal te vervangen. Het gaat om : - 2 printers LaserJetPro P1606 (vervanging), - 2 commutatoren (switchen), - 1 beamer. Dit nieuwe materiaal vervangt bestaande apparatuur die defect was. De aankopen in het tweede semester waren eveneens vervangingsaankopen voor apparatuur die ofwel defect ofwel verouderd was. Zo werden twee lokalen met nieuwe, recentere computers uitgerust (Dell i5 met 8 GB geheugen) om Windows 7 (64-bits-versie) te kunnen draaien, en als voorbereiding op een eventuele overstap naar Windows 8 of op het werken met grafische software met behulp van een interne grafische kaart i.p.v. de grafische on board processor. Met deze (in 2011 ingezette) financiële inspanning is de update van de computers van EVOLIRIS qua processorkracht en geheugen rond. In het eerste halfjaar 2012 is in totaal 5.824,5 betaald aan één leverancier van informaticadiensten (een tweede factureerde in het tweede semester voor 2.095,72 ) voor het updaten van de logistiek in het kader van de uitbreiding van de activiteiten (opleidingen). Dit bleef het hele jaar duren omdat de informatica-infrastructuur nu eenmaal continu aangepast moet worden aan de veranderende behoeften van de activiteiten van het centrum. 6

7 jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc Toename van de prestaties van de partners Prestations Afb. 1: kosten van de IT-interventies in 2012 De prestaties van EVOLIRIS partners zijn in 2012 meer dan verdubbeld tegenover 2011 (13.726,62 tegenover 6.713,06 in 2011). Het verschil houdt vooral met twee factoren verband: - De volledige herconfiguratie van het netwerk (van Fast Ethernet naar Gigabit Ethernet), - Het feit dat EVOLIRIS nagenoeg tweemaal meer opleidingen gaf (ook al ging het om korte modules) : ruim 40 in 2002 tegenover 23 in 2011). Dat deze financiële evolutie niet in verhouding staat tot de stijging van het aantal opleidingen ligt aan het feit dat wij een systeem ontwikkeld hebben om de installatietijd voor de lokalen te optimaliseren : er is nu per opleiding nog slechts ± 0.5 dagen nodig tegenover ong. 2 dagen voordien Répartition des services des prestataires Afb. 2: Uitsplitsing van de IT-interventies volgens het typte service Door de constante toename van het aantal opleidingen ontstond de noodzaak om de logistiek grondig te herschikken. Die herschikking werd nog ingrijpender in het tweede semester In dit verband werden eind 2011 voor uitvoering in 2012 twee grote projecten gelanceerd. Eén ervan draaide rond de vervanging van onze VOIP-infrastructuur (met name voor de callcenter-activiteit) ; het andere sloeg op de actualisering van ons netwerk dat snelheden met groot debiet moest kunnen halen (overstap van Ethernet-snelheid op Gigabit-snelheid). In de praktijk werd dit als volgt gerealiseerd : 7

8 - VOIP-contract : er werd een offerte-aanvraag gedaan voor het vervangen van de verouderde infrastructuur van Belgacom/Alcatel die al enkele jaren niet naar behoren functioneerde ; daarbij werd Escaux/Colt als nieuwe dienstenleverancier geselecteerd op basis van de excellence-reputatie voor zijn service op de markt en van zijn tarieven; deze tarieven waren de laagste van alle gecontacteerde aanbieders. In het kader van dit contract ontvingen wij een eerste factuur van 8.999,98. De problemen die wij hadden met de installatie van Belgacom/Alcatel (slechte kwaliteit van de VOIP) zijn nu helemaal van de baan. In dit verband zijn ook nieuwe (digitale i.p.v. analoge) hoofdtelefoons aangekocht die beter aansluiten bij de eisen die vandaag voor VOIP gelden (factuurbedrag: 2.078,31 ). - Update van de infrastructuur : dit project bevat drie onderdelen a) Actualisering van de bekabeling in de lokalen (kabelgoten), b) Installatie van Gigabit netwerkkaarten in alle apparatuur die met de server verbonden is (printers uitgezonderd), c) En tegelijk update van het serverlokaal (servers, commutatoren, routers, enz ) Andere investeringen Samsung Dankzij de goede relatie met Samsung kon EVOLIRIS de beschikking krijgen over tablets (Galaxy Tab) en smartphones (Gio en Ace) ; zij werden ingezet voor de opleiding A Smart Developer van Intec Brussel. Dit materiaal is een schenking van de firma Samsung, het heeft een kataloogwaarde van 6.220, Inschrijving WZ voor de korte modules Gezien de grote bijval voor de korte modules moesten wij een middel zien te vinden om de inschrijvingsaanvragen te optimaliseren. In dit verband werd een nieuwe inschrijvings(aanvraag)module ontwikkeld ; bovendien werd op de website een nieuwe interactieve rubriek gecreëerd die kandidaten informeert over de inhoud, de voorafgaande voorwaarden, de doelgroep, enz. van de kortlopende modules van EVOLIRIS Gebruik van het CISCO-lab Dit lokaal is normaal alleen voor de CISCO-cursussen bestemd maar werd in 2012 ook gebruikt als lab voor de cursussen (Microsoft) SharePoint Audit 2012 Er werd een audit van het (fysieke) informaticanetwerk verricht om te weten op welke punten het voor verbetering vatbaar was, én op het stuk van bekabeling én wat het ICTlokaal betreft. Dankzij deze audit kon het VOIP-werk in goede banen worden geleid. Het prijskaartje voor de audit bedroeg 1.588, Beheer Microsoft-licenties Om EVOLIRIS in staat te stellen zijn Microsoft-licenties verder in beheer te houden werd in een uitbreiding van het contract/abonnement BizSpark voorzien. Het contract is verlengd tot 10 maart 2014 (!) Aankoop nieuwe computers Voor een behoorlijke werking van de EVOLIRIS-infrastructuur en als afronding van de computerupdate-actie die vorig jaar was ingezet werden 27 computers van het type Dell 8

9 OptiPlex 390 DT aangekocht ter waarde van ,87. De twee lokalen die vorig jaar niet aan de beurt kwamen werden er mee uitgerust Beheerstool Na een nieuw marktonderzoek werd op basis van het specificatiedossier een dienstenleverancier geselecteerd voor de realisatie van de beheerstool van EVOLIRIS. Met deze tool wil EVOLIRIS de inschrijvings(aanvraag)stroom en de informatiestroom voor stagiairs met betrekking tot zijn technische modules behoorlijk kunnen beheren; naar deze technische modules is bij de informaticaprofessionals steeds meer vraag. Om de inspanning te kunnen delen is een consortium opgericht samen met IrisTech+. Een eerste factuur van 9.158,2 is betaald. ACTIRIS nam daarnaast van zijn kant 9.500,- voor zijn rekening Nieuwe vloerbedekking Eind 2012 is een nieuwe vloerbedekking aangebracht in twee leslokalen (lokaal 1 en 2). Dat was nodig omdat de oude vloerbedekking te zwaar beschadigd was ten gevolge van het intensieve gebruik door de vele stagiairs (het gaat om de drukst bezette lokalen van het referentiecentrum). Met de nieuwe vloerbedekking was een investering van in totaal 5.375,4 gemoeid. EVOLIRIS nam daarvan voor zijn rekening. Na besprekingen met de eigenaar van het gebouw nam deze het saldo voor zijn rekening Infrastructuur : terbeschikkingstelling aan onze partners Projet Explore 2 van Interface3 "Virtualisatieserver" Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen Opleiders/ Alle kwalificerende IT-opleidingen leerkrachten WZ CISCO WZ Helpdesk WZ Helpdesk WZ Webmaster WZ Websitebeheerder TOTAAL

10 "3 lokalen 15 PC's + 1 printer + 1 lcd-beamer" Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen Opleiders/ Alle kwalificerende IT-opleidingen leerkrachten WZ Web Application developer 11 & 12 95, ,5 WZ Netwerkbeheerder (WIN 11) WZ Helpdesk WZ Webmaster TOTAAL 515, , Gebruik van mobiel materiaal HP Server Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen Werkenden KWALIFICERENDE SPI Opleiders/leerkrachten KWALIFICERENDE SPI WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL HP AIO printer Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen Werkenden KWALIFICERENDE SPI Opleiders/leerkrachten KWALIFICERENDE SPI WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL NAS-SAN Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen WZ KWALIFICERENDE SPI TOTAAL

11 Terbeschikkingstelling voor de acties «Tewerkstelling» Type doelgroep Type opleiding # dagen # personen # uren/personen WZ CEFORA diverse WZ SPI 1,5 Werkenden 4 21 Workshop WZ «Tewerkstelling» Werkenden SI Adviseurs ACTIRIS WZ 0, Opendeurdagen Werkenden 0,5 9 31,5 TOTAAL 26, ,5! : Zie ook hoofdstuk «Tewerkstelling» Opleidingen bij INTEC Brussel. Net Developer Type doelgroep Naam van de opleiding # dagen # personen # uren/personen Opleiders/leerkrachten. Net Developer Werkzoekenden. Net Developer TOTAAL A Smart Developer Type doelgroep Naam van de opleiding # dagen # personen # uren/personen Opleiders/leerkrachten A Smart Developer Werkzoekenden A Smart Developer TOTAAL Terbeschikkingstelling van de infrastructuur aan het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap De Franstalige scholen in Brussel doen in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap, en net zoals in 2010, een beroep op de infrastructuur van EVOLIRIS (pc- en/of callcenter-lokalen). Tegen het eind van het schooljaar hadden 354 leerlingen uit zes Franstalige Brusselse scholen (alle netwerken samen) op de infrastructuur van EVOLIRIS de geïntegreerde technische proef voor de kwalificatie «employé de bureau» afgelegd. Alle lokalen waren op 14 en 15 mei 2012 voor dit project bezet ; de leerkrachten en de inspectie zijn achteraf nog eens naar EVOLIRIS teruggekeerd voor de correcties. De leerkrachten en de inspectie beslisten dat een «EVOLIRIS»-attest zou worden uitgereikt aan de leerlingen die slaagden voor de proeven. Onderstaand een overzichtstabel met al onze acties bij het secundair onderwijs. 11

12 Naam opleiding # dagen Leerkrachten Leerlingen Totaal # personen Totaal # uren Sessies pedagogische voorbereiding op de geïntegreerde proeven ( ) Internetwerkproject : 6 scholen 0, Callcenteropleiding Inter-netwerkproject : 4 scholen Geïntegreerde proeven Inter-netwerkproject: scholen Verbetering van de proeven Evaluatietests Sessies pedagogische voorbereiding op de geïntegreerde proeven ( ) Internetwerkproject : 6 scholen 0, ,5 Windows-opleiding - Athénée Royal Serge Creuz Opleiding Windows en AS Concept Athénée Royal Serge Creuz Totaal , Blokkerende factoren Door de forse toename van het aantal opleidingen (ruim een verdubbeling tegenover 2011, 23 in 2012, haast het dubbele in 2013), moesten de lokalen zeer geregeld geherinstalleerd worden (= voorbereid voor de diverse cursussen, telkens andere hardware- en softwarebehoeften) en dat vergde in 2012 per lokaal tussen 1 en 2 dagen werk (telkens voor 2 à 5 dagen opleiding). Door dit werk verregaand te optimaliseren en door te werken met images van besturingssystemen (VHD-technologie) kon de benodigde tijd tot ± 0.5 dag per lokaal worden verkort (voor zover de image bestaat en geen updates van de diverse programma s/os nodig zijn. Aan deze technologie zijn evenwel ook nadelen verbonden : - zij vergt personalisering van alle computers, - zij vergt (handmatige) updating van elke gebruikte image, - zij vergt voor elke computer opstartbeheer (de boot ), - wanneer iets niet werkt (bij slechte installatie van de image) moet de installatie van de image helemaal worden overgedaan, - de technologie werkt langzaam. Om de logistieke aanpak efficiënter te maken wordt gewerkt aan een project om een en ander vanaf de server aan te sturen. Daardoor kan de voorbereidingstijd voor de lokalen extra worden ingekort, tot minder dan een uur per lokaal. Dit is echter voor Andere vergelijkbare organisaties (met name Technofutur TIC in Gosselies) hebben de duur van hetzelfde werk eveneens tot minder dan een uur per lokaal kunnen terugdringen. EVOLIRIS wil nu hetzelfde resultaat bereiken. In het kader van de support voor de VOIP-infrastructuur (vooral voor de soft clients voor de callcenter-opleidingen) waren in de eerste helft van het jaar veel interventies nodig. 12

13 2.4. Stimulerende factoren Door de inspanningen van 2012 kon EVOLIRIS zijn opdracht beter vervullen : het reikte in eigen lokalen een infrastructuur aan die een betere afstemming van zijn opleidingenaanbod op de behoeften van de ondernemingen garandeerde. Daardoor ontstond dan weer bij een ruimer deel van de bedrijfswereld interesse voor de opleidingen van het Centrum. De diverse lopende projecten moesten o.a. de ICT-coördinator allerhande specifieke interventies uit handen nemen: configuratie van de lokalen, VOIP-interventies, en hem de tijd geven om zich met andere projecten bezig te houden. Dat doel is het afgelopen jaar gerealiseerd en wij zijn dan ook flink opgeschoten met de uitwerking van de functionele analyse van de beroepen bij Evoliris als aanloop naar de ontwikkeling van de beheerstool i.s.m. Cognitic en in partnership met IrisTech+. 13

14 3 «Hoofdstuk 2 Opleidingen» EVOLIRIS vzw Jaarverslag Algemeen overzicht van de opleidingen en van de benutting van de EVOLIRIS-infrastructuren Opleidingen WZ Werkenden Studerenden totaal WZ Werkenden Studerenden totaal # totaal # # pers # uren # pers # uren # pers # uren pers uren Evoliris-Franse Gemeenschap - Opleidingen voor leerkrachten (AS-Concept, Word, Access en Call center) Technische informatica - opleidingen (korte modules) - OBMB (w.o. 3 opleiders) (w.o. 6 opleiders) Terbeschikkingstelling Evoliris-materiaal Total opleidingen Callcenter (opleidingen) PC/Netwerkbeheerder - Cisco - (BF/CEFORA) bij ISIB Net gecertificeerde developer voor mobiele toepassingen - BF - CEFORA Callcenter (modules jobsearch, workshop tewerkstelling en IT-helpdesktechniek) (Cefora diverse) (Cefora diverse) (Cefora diverse) Tracé Brussel (SPI) (SPI) 390 (SPI) 126 (ISP) (Evoliris) (Evoliris) Informatiesessies Actiris-adviseurs Opendeurdagen , ,5 Labomobil 2 19 (SAN-NAS) (Opleiders) HP Server 39 (w.o (w.o. 25 opleiders) EVOLIRIS - Interface3 (Cisco-netwerken) - opleiders) EVOLIRIS - Interface3 - Virtualisatieserver + PC lokalen , ,5 (Opleiders) (Opleiders) HP all-in-one printer (w.o. 6 opleiders) (Opleiders) EVOLIRIS - Intec Brussel (.Net Developer) (Opleiders) (Opleiders) EVOLIRIS - Intec Brussel (A Smart Developer) (Opleiders) Evoliris-Franse Gemeenschap - Benutting infrastructuur door leerkrachten en leerlingen(as-concept, Word, Access en Call , ,5 center) Technische informatica-opleidingen - Technocité Totale terbeschikkingstelling , ,5

15 EVOLIRIS vzw Jaarverslag Technische informatica-opleidingen voor werkenden en werkzoekenden Algemene context De opleidingen die EVOLIRIS aanbiedt beantwoorden aan een vraag van de sectoren. Zij zijn dus prioritair ontwikkeld voor werknemers in de informaticaberoepen. Iedereen die niet aan het werk is en een module volgt bij EVOLIRIS is informaticus. Dat betekent dat al die personen ofwel een lange kwalificerende opleiding gevolgd hebben, ofwel een bachelor aan een hogeschool of in het onderwijs voor sociale promotie, ofwel een master (cfr. kwantitatieve evaluatie). In zeldzamere gevallen zijn die personen informaticus geworden op grond van een consistente beroepservaring. Wat de werknemers betreft loopt de promotie voor onze opleidingen via de sectoren, die daarvoor hun eigen communicatiekanalen gebruiken. De eigen promotie-inspanningen van EVOLIRIS voor de korte opleidingen hebben evenwel nog andere werkenden aangetrokken, met name uit privéondernemingen en uit een aantal overheidsbesturen. Wat de werkzoekenden betreft loopt de informatie over onze opleidingen via de dienst communicatie van ACTIRIS, dat zich daarbij laat leiden door zijn beroepencode, gekoppeld aan de thema s van de modules. De modules die EVOLIRIS verstrekt zijn zeer korte gerichte modules (2 à 5 dagen) : naargelang het geval bestaan zij uit : een noodzakelijke actualisering van de competenties in het licht van de nieuwigheden en de technologische ontwikkelingen ; een aanvulling of verruiming van kennis zoals de arbeidsmarkt die vraagt Conventie EVOLIRIS Bruxelles Formation OBMB De conventie tussen OBMB, Bruxelles Formation en EVOLIRIS is bij het begin van het jaar ondertekend. Zij verlengt met toevoeging van een aantal nieuwe thema s het opleidingenaanbod tot en met december EVOLIRIS heeft toegang tot het CORAIL-systeem van Bruxelles Formation ; daardoor kan EVOLIRIS opleidingscontracten opstellen en zorgen voor sociale dekking van de stagiairs (1 bruto/uur, verplaatsingskosten en ongevallenverzekering) Conventie «werknemers» van ANPCB met CEFORA Een samenwerkingsakkoord in de trant van dat met OBMB is tot stand gebracht met CEFORA. Het sectorfonds neemt de communicatie en de opleidingskosten van de werknemers van PC218 ( ondernemingen en ruim bedienden) voor zijn rekening. De conventie tussen CEFORA en EVOLIRIS is eind december 2011 ondertekend.

16 3.2.4 Globale resultaten voor 2012 In de onderstaande tabel staan de cijfers betreffende de «korte» technische opleidingen voor «gemengde» groepen (conventies OBMB, Bruxelles Formation en CEFORA) Naam opleiding # dagen # bezette Totaal # WZ # werkenden plaatsen # uren Technische opleidingen informatica (43 142, sessies* waarvan één extern "In company") Totaal 142, *Inleiding in databanken, Inleiding programmeren in C#, PHP (2 sessies), IPv6 (2 sessies), Rapportering en gegevensverwerking met de taal SQL, Java, Inleiding objectgericht programmeren, Windows Server 2008 Administration & R2 (2 sessies), TCP/IP, Programmeren in Java gevorderd, Wifi, Windows Server 2008 Administration & R2 netwerkaspecten, Dvpt en SQL Server Administration, Taal XML en bijbehorende normen (basis), Labo Windows Server 2008 Administration & R2, PHP/OO, IIS Administration, Taal XML en bijbehorende normen (gevorderd), VoIP, Linux, Programmeren in C# gevorderd, Laboratorium databanken, Exchange Server 2010 Administration, PHP/XML, UML, Programmeren Java basis (2 sessies), Website development in ASP.net, SharePoint Server Configuration and administration, Programmeren SDK ANDROID basis en gevorderd, CISCO-workshop 1,2,3 en 4, MySQL, Programmeren Java gevorderd (2 sessies), DreamWeaver en Windows 7 Administration (IC) Details van de kwantitatieve resultaten voor het jaar 2012 Aantal modules : 43 waarvan 1 in extern «in company» Aantal door EVOLIRIS behandelde aanvragen van WZ : 397 Opvolging afgewezen aanvragen : terugzending naar ACTIRIS-referent (cfr. de diverse tewerkstellingsacties) of oriëntering naar SPI-centra. Totaal aantal personen die een module volgden : 178 WZ + 59 werkenden= 237 personen Aantal opleidingsplaatsen - «Open» plaatsen : 516 (12 plaatsen/module) plaatsen bezet door WZ (178 WZ) en 53 door werkenden en 6 SPI-opleiders - Totaal aantal bezette plaatsen= 481 ; bezettingsgraad : 481/516= 93% - Beroepsstatus : 22% werkenden, 3% opleiders en 75% WZ 16

17 Statut professionnel des 237 personnes inscrites 53 Travailleurs; 22% 178 CE; 75% 6 Formateurs; 3% Beroepsstatuut van de 237 ingeschreven personen Geslacht : mannen (81%) en - 45 vrouwen (19%) Genre des 237 personnes inscrites 45 Femmes; 19% 192 Hommes; 81% Opmerkingen : Geslacht van de 237 ingeschreven personen - De conventie met CEFORA loopt nog maar pas sinds eind 2011; het resultaat van de conventie met OBMB daarentegen is vrijwel nihil op het stuk van inschrijvingen Kwantitatieve evaluatie van de gemengde groepen : Werkenden en werkzoekenden Werkenden Het aantal werkenden lag in 2012 beduidend hoger dan de vorige jaren. Deze groep was goed voor 25% van ons opleidingspubliek. Onder werkenden moeten vooral de werknemers worden verstaan 17

18 die vanuit CEFORA en OBMB naar ons toe komen, de opleiders van de SPI-centra maar ook alle actief werkenden uit de privésector of uit de overheidssector. Wat CEFORA betreft ontvangt EVOLIRIS een kopie van de individuele evaluaties van de werknemers van PC 218 die een module hebben gevolgd. De evaluatie sloeg op de volgende punten: globale indruk van de module, de inhoud van de cursus, de opleider, het opleidingsmateriaal, het lokaal, de opvang. Over het algemeen zijn de evaluaties zeer gunstig met scores tussen 3.75 en 4.25 op 5. Het gemiddelde is 4/5. Er zijn enkele modules verstrekt uitsluitend voor CEFORA-werknemers en een aantal andere voor gemengd publiek, d.w.z. CEFORA-werknemers en werkzoekenden samen. De opleiders stellen vast dat werkzoekenden soms een betere kennis bezitten dan werknemers, dat de niveaus dus niet samenhangen met het statuut van de stagiair; wat ongetwijfeld voor een stuk de goede afloop van de gemengde opleidingen verklaart. Wat de inhoudelijke aanvragen betreft waren de werkenden op de eerste plaats geïnteresseerd voor JAVA basis en JAVA gevorderd (26 deelnemers); 5 werkenden volgden de module IPV6. Er is in de bedrijven almaar meer vraag naar JAVA voor bepaalde toepassingen en IPV6 is nodig voor het updaten van de informaticagegevens Werkzoekenden Om de selectie van kandidaten voor een eventuele tweede module te perfectioneren en vooral om voor begeleiding van de WZ na hun opleiding te zorgen vragen wij de opleiders sinds begin juni 2012 om een evaluatie ; zij overhandigen ons die op de laatste dag van de module (zie in dit verband het punt screening in het hoofdstuk Tewerkstelling van dit verslag). Dankzij die evaluatie krijgen wij grotere klaarheid over de competenties van de betrokkenen en kunnen wij samen met een pedagoog een beslissing nemen. Dat is ook zeer belangrijk voor de oriëntatie van de de WZ, want één of meer modules gevolgd hebben zegt nog niets over de inzetbaarheid van de persoon. In 2012 was er het meest vraag naar de modules Windows Server 2008, Cisco, IPV6 en Java. De overgrote meerderheid van de deelnemers aan deze 2 modules waren WZ. Dat komt doordat er in dit infrastructuursegment minder werkaanbiedingen zijn dan in het segment development ; bovendien is hier de kennis van het Nederlands vereist. Daar komt bij dat de werkgevers hier aldoor hogere eisen stellen qua competenties en Windows 2008 en R2 is een «nieuwigheid» die WZ bij het zoeken naar een job troeven in handen geeft. Merk voorts op dat EVOLIRIS de aanvragen voor een of meer opleidingen, afhankelijk van het cv, bij voorrang inwilligt als ze worden ingediend door WZ die uit één van de 6 SPI-centra komen (er waren er 13 in 2012). Wanneer de WZ Nederlands of Engels spreekt wordt hij/zij naar IntecBrussel verwezen omdat dit Nederlandstalig centrum bepaalde langdurige opleidingen ook in het Engels verstrekt. 18

19 Een WZ die als informaticus ingeschreven is bij ACTIRIS maar niet voldoende voorafgaande bagage bezit, wordt systematisch doorverwezen naar de SPI als hij niet op een hogeschool terecht kan (geen erkend diploma hoger secundair) of niet naar Sociale promotie wil. EVOLIRIS krijgt meerdere aanvragen van WZ die uit kwalificerende opleidingen van BF komen. Wij laten zulke kandidaten in de volgende drie gevallen toe : Zij hebben een opleiding gevolgd die langzamerhand achterhaald is, hebben gewerkt maar zijn hun baan kwijtgeraakt Zij hebben na een recent bij BF gevolgde opleiding geen job gevonden Zij konden niet voor een opleiding bij BF terecht, ofwel omdat zij niet slaagden voor de selectieproeven, ofwel omdat er niet genoeg opleidingsplaatsen beschikbaar waren, ofwel omdat zij niet het juiste diploma bezitten om tot die opleiding te worden toegelaten, Opmerking : het gebeurt soms dan WZ slagen voor de toegangsproeven bij BF nadat zij modules gevolgd hebben bij EVOLIRIS Blokkerende factoren Momenteel vergt het installeren van een lokaal (om de logistiek voor de cursus in gereedheid te brengen) buiten verhouding veel werk. Gemiddeld duurt het 1 à 2 dagen om een lokaal opnieuw te configureren voor een opleiding van 2 à 5 dagen (cfr. Hoofdstuk 1 : Infrastructuur). De kosten voor de (Microsoft) softwarelicenties worden maximaal gedrukt dankzij de goede contacten tussen EVOLIRIS en Microsoft. Als evenwel andere software nodig is, kan dat een bijkomende financiële last betekenen. Voor de cursussen telefonie wordt alleen met Androïd gewerkt ; dat heeft alles te maken met de goede relatie die EVOLIRIS heeft met Samsung. Daar staat wel tegenover dat EVOLIRIS beperkt is in de keuze van platforms. Voor onze opleidingen in de toekomst zouden nieuwe wegen aangebaand moeten kunnen worden (Ipad, Iphone, ). Op het stuk van materiaal is een fundamentele verandering aan de gang, wat evenwel inhoudt dat EVOLIRIS helemaal naar Gigabit moet overstappen. Dat impliceert een zeer aanzienlijke investering. Het telkens weer installeren vergt zoveel dat de opleidingslokalen niet op hun volle rendement benut worden (bufferzones tussen twee opleidingen, andere cursussen tussenvoegen onmogelijk). Aan opvolging en evaluatie dient nog veel verbeterd en geoptimaliseerd te worden, zowel door het EVOLIRIS-team als door onze opleiders. Dat is de reden waarom het hele team al maanden druk bezig is met een analyse van onze procedures en onze beroepen met het oog op de ontwikkeling van onze eigen beheerstool Conclusies : een meerwaarde in het IT-opleidingsdomein in Brussel In 2012 noteerde EVOLIRIS een toename van het aantal inschrijvingen van werkenden. Dat is hoopgevend voor de toekomst. In een kwalitatieve evaluatie geven de werkenden onze modules een 19

20 score van 80%. Dat resultaat houdt verband met het feit dat het EVOLIRIS-team én onze opleiders procedures en een regelmatige en kwaliteitsvolle opvolging voor dit opleidingsaanbod hanteren. De update- en aanvullende opleidingsmodules zijn belangrijk voor de werknemers omdat zij daardoor, met de nieuwe inbreng die zij de onderneming bezorgen, hun job kunnen behouden. De WZ met sluimerende en/of ontoereikende competenties kunnen via EVOLIRIS beter voorbereid geraken om opnieuw aan het werk te gaan of een opleiding in te stappen. Indien zij vinden dat zij nog niet klaar zijn voor een job, dan willen zij in de meeste gevallen opleidingen kunnen volgen waaraan certificaties verbonden zijn, zoals die bij BF te vinden zijn. De inhouden, de niveaus, de duur, de doelstellingen van de modules zijn dus volstrekt niet vergelijkbaar met de opleidingen van BF, evenmin met de langlopende opleidingen van de SPI (11 à 15 maanden). Temeer omdat de duur van de modules door de WZ meestal te kort geacht wordt; zij willen meer praktijk. De modules zijn ontegensprekelijk nuttig en complementair met de andere bestaande opleidingen in Brussel ; dat blijkt uit het indrukwekkende aantal kandidaten dat één of meerdere van de modules volgde. Maar het mooiste bewijs is het aantal stagairs dat na het volgen van één of meer modules een job vond en/of opnieuw aan een opleiding begon. Het aanbod van EVOLIRIS biedt dus wel degelijk een meerwaarde voor de IT-opleidingswereld in Brussel, zowel voor de werkenden als voor de WZ. Niet enkel omdat EVOLIRIS een gapende leegte in het opleidingsdomein heeft opgevuld, maar ook om nog om de volgende redenen : 1. Actualisering van de verworven kennis, wat fundamenteel is in een zo snel evoluerende sector als de IT, met het oog op tewerkstelling in een job. 2. Aanleren van een vereiste technologische nieuwigheid die de betrokkene in staat stelt om te slagen voor de technische recruteringstest. 3. Een vooropgesteld parcours volgen stelt kandidaten in staat zich te specialiseren in een domein waar in de ondernemingen veel vraag naar bestaat (nieuw). 4. Systematisering - dankzij de module van de kennis die men verworven heeft gedurende een zelfleerproces en die inmiddels nog niet gestructureerd was. 5. Mogelijkheid om een nieuwe domeinoriëntatie uit te proberen (bv. : een programmeur die de overstap wil maken naar het domein van de netwerkinfrastructuur). 6. Levering van het bewijs van dynamisme van de WZ die de opleiding volgt en (in een bepaalde mate) herwinning van zelfvertrouwen. 7. Op het einde van de module systematische evaluatie door de opleider van het tijdens de module verworven kennisniveau, waardoor de WZ beter weet waar hij precies staat (nieuw). 8. Na de module voor hen die het wensen herwerking van het cv in samenwerking met de project- en tewerkstellingsverantwoordelijken, waardoor de WZ een klaardere kijk heeft op zijn portefeuille aan verworven kennis en die dus beter kan voorstellen/toelichten aan een werkgever of aan een andere opleidingsorganisatie (nieuw). 9. Voor de minder goed voorbereide kandidaten : verduidelijking - samen met de project- en tewerkstellingsverantwoordelijken - van het beroepsproject, het realisme ervan en van de opleidingsbehoeften (nieuw). 20

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2014 Inhoudsopgave 1 OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN 2013... 5 1.1 Uitrusting:... 5 1.2 Opleidingen:... 5 1.3 Tewerkstelling:... 5 1.4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Een draadloze wereld

JAARVERSLAG 2006. Een draadloze wereld JAARVERSLAG 2006 Een draadloze wereld Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verantwoordelijk is voor informatica. Het CIBG wil de neutrale,

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT. Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar)

RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT. Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar) RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT 2012 Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. SITUERING... 4 1.2. DOELSTELLING... 4 1.3. SYNTHESE KLACHTENMANAGEMENT...

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie