KLANTBELEVING IN B2B RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER CENTRICITY OP ZAKELIJKE MARKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLANTBELEVING IN B2B 2 0 1 5 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER CENTRICITY OP ZAKELIJKE MARKTEN"

Transcriptie

1 KLANTBELEVING IN B2B RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER CENTRICITY OP MARKTEN

2 KLANTBELEVING IN B2B 2015 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER CENTRICITY OP MARKTEN Ieder jaar voeren spotonvision en TNS NIPO een benchmarkstudie uit naar een relevant B2B-thema. Op die manier dragen we bij aan de kennis van de Nederlandse business-to-business markt. Zo brachten wij in voorgaande jaren onder meer ontwikkelingen in B2B Marketing aan het licht en boden wij inzicht in Business Buyer Journeys. Het is een goede traditie geworden om onze bevindingen bekend te maken op het jaarlijkse B2B Marketing Forum. Die traditie zetten we ook in 2015 voort met de publicatie van ons onderzoek naar Klantbeleving in B2B. Ingrid Archer spotonvision Linda Cornelissen TNS NIPO 1

3 Over customer centricity in B2B is relatief weinig bekend en over de situatie in Nederland nog minder. Publicaties en discussies over klantgerichtheid beperken zich veelal tot consumentenmarkten. Lang niet alle B2B-organisaties brengen de beleving van hun klanten consistent in kaart, laat staan dat ze die kunnen vergelijken met de situatie van hun concurrenten. En dat is jammer, want het is uitermate zinvol om te benchmarken en te leren van de ervaringen elders in B2B. SpotONvision en TNS NIPO hebben de handen ineengeslagen om in deze lacune te voorzien. Wij hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder afnemers van B2B-producten en diensten. In totaal hebben wij klantervaringen met zakelijke leveranciers geëvalueerd, verdeeld over de volgende tien branches: Accountancydiensten Afvalinzameling en -verwerking Dagelijkse cateringdiensten IT hardware IT software Telecom breedbanddiensten Uitzendkrachten/flexwerkers Zakelijke energielevering Zakelijke kredietverlening Zakelijke schadeverzekeringen 2

4 Klantbeleving in B2B 2015 leert u als marketing- of salesprofessional: Welke branches binnen B2B meer dan wel minder customer centric zijn, afgemeten aan de Net Promotor Score (NPS). Wat de voorspellende waarde is van NPS als het gaat om klantvoorkeur. Wat inspirerende voorbeelden zijn van een optimale klantbeleving (en ook hoe het juist niet moet ). In hoeverre zakelijke afnemers over een vaste contactpersoon beschikken, en zo niet, of ze dit als een gemis ervaren. Wat het bereik is van content marketing (zoals online video s, nieuwsbrieven, blogs en twitter) binnen zakelijke klantenkringen. Op 17 maart 2015 is een selectie van de verkregen inzichten gepresenteerd tijdens het jaarlijkse B2B Marketing Forum. Dit rapport biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Branchespecifieke rapporten - die inzicht bieden in de customer centricity van specifieke B2Baanbieders binnen die branche - 1 zijn af te nemen bij TNS NIPO. Deze studie is uitgevoerd onder 616 zakelijke beslissers die betrokken zijn bij het gebruik van producten en diensten van aanbieders in B2B. Het veldwerk vond plaats in januari 2015 onder zakelijke beslissers die deel uitmaken van TNS NIPO BusinessBase, het zakelijke panel van TNS NIPO. 1 Grafieken of data van dit rapport mogen vrij worden verspreid, mits onder vermelding van de bron: Klantbeleving in B2B 2015 van spotonvision & TNS NIPO. Gratis te downloaden bij en 3

5 NPS IN B2B De Net Promoter Score is een breed ingeburgerde indicator van de klantrelatie en daarmee van de wijze waarop klanten hun leveranciers beleven. Wij hebben de NPS daarom in het kader van dit onderzoek gehanteerd. De NPS wordt als volgt bepaald. Klanten van een organisatie geven op een schaal van 0 tot 10 aan in hoeverre zij de betreffende leverancier aan zouden bevelen. In de filosofie van NPS wordt een klant als Promoter beschouwd als deze een 9 of 10 als antwoord geeft. Detractors daarentegen zijn klanten die een 6 of lager geven. De NPS-score krijg je door het percentage Detractors af te trekken van het percentage Promoters. Theoretisch kan de NPS variëren tussen -100 en B2B kenmerkt zich in vergelijking met consumentenmarkten door een lage NPS. Gemiddeld bedraagt deze -30 (voor de tien onderzochte branches) en dit laat zich in belangrijke mate verklaren doordat er zeer weinig Promoters zijn. Slechts 7% behoort tot die categorie, waardoor het a priori haast onmogelijk is een positieve NPS te realiseren. Achter de gemiddelde NPS gaat een grote variatie schuil tussen de onderzochte B2B-branches. Uitzendbureaus en afvalverwerkingsbedrijven onderscheiden zich in positieve zin met een veel beter dan gemiddelde NPS. Banken (in hun hoedanigheid als zakelijke kredietverleners) en accountantskantoren daarentegen zijn juist de sectoren die de laagste NPS realiseren. 4

6 NPS BRANCHES T.O.V. BENCHMARK B2B BENCHMARK UITZEND- KRACHTEN / FLEXWERKERS AFVAL- INZAMELING EN -VERWERKING IT HARDWARE IT SOFTWARE -28 DAGELIJKSE CATERING- ENERGIE- LEVERING -31 SCHADE- VERZEKERINGEN -34 TELECOM BREEDBAND- -34 ACCOUNTANCY- -37 KREDIET- VERLENING -50 Niet alleen tussen maar ook binnen branches treden grote verschillen op. Zo heeft het ene uitzendbureau een NPS van +7 en het andere van -32. En terwijl de ene zakelijke kredietverlener blij mag zijn met een NPS van -34, treurt de andere om een bedroevende -75. Concurrenten kunnen dus veel van elkaar leren, zowel hoe het wel moet als hoe het niet moet. 5

7 GENIET, MAAR GEBRUIK NPS MET MATE Hoewel we in dit onderzoek de NPS als metric hanteren voor de klantrelatie, heeft deze ook tekortkomingen. Zo zou je verwachten dat NPS een direct verband houdt met de voorkeurspositie van een aanbieder. Niets blijkt minder waar te zijn, zoals de volgende illustratie toont. VERBAND NPS EN VOORKEUR LEVERANCIERS ACCOUNTANCY- IT SOFTWARE UITZENDKRACHTEN / FLEXWERKERS Voorkeur KREDIETEN TELECOM BREEDBAND SCHADEVERZEKERINGEN ENERGIELEVERING IT HARDWARE NPS Score AFVALINZAMELING EN -VERWERKING 2015 TNS Nipo & SpotONvision *dagelijkse catering ontbreekt in dit overzicht vanwege <50 klantervaringen (ondergrens) Er is dus weinig verband tussen de NPS en de voorkeur voor leveranciers (dit is overigens ook het geval wanneer we dit binnen een branche analyseren voor specifieke aanbieders). Zo steekt de afvalverwerkingsbranche qua NPS met kop en schouders uit boven aanbieders van zakelijke kredieten. En toch genieten leveranciers in beide categorieën gemiddeld dezelfde voorkeurspositie. Nu is dit wellicht een schrale troost voor banken, maar het geeft wel duidelijk aan dat een lage NPS nog niet hoeft te betekenen dat men een hopeloze achterstand heeft. Andersom impliceert een hoge NPS nog niet dat men achterover kan leunen. In algemene zin mag de NPS nooit een doel op zich worden. Het doel is klanten zo goed te bedienen dat ze steeds meer zaken met je willen doen. 6

8 GEPERCIPIEERDE KLANTGERICHTHEID Customer centricity staat of valt met de beleving van de klant dat zijn leverancier veel moeite doet voor het opbouwen van een goede relatie. Ook op dit punt is de diversiteit groot. Uitzendbureaus en accountantskantoren verrichten veel inspanningen op dit vlak. Aan de andere kant van het spectrum blijken aanbieders in branches als Telecom, IT en schadeverzekeringen daar juist heel weinig aan te doen. We zien dat accountants en banken zich weliswaar veel moeite getroosten, maar dat dit niettemin een lage NPS oplevert. DOET IN DE BELEVING VAN AFNEMERS VEEL MOEITE VOOR OPBOUWEN VAN EEN GOEDE RELATIE IT SOFTWARE TELECOM BREEDBAND- ENERGIE- LEVERING SCHADE- VERZEKERINGEN IT HARDWARE B2B BENCHMARK UITZEND- KRACHTEN / FLEXWERKERS ACCOUNTANCY- KREDIET- VERLENING AFVAL- INZAMELING EN -VERWERKING 2015 TNS Nipo & SpotONvision *dagelijkse catering ontbreekt in dit overzicht vanwege <50 klantervaringen (ondergrens) 7

9 VERRAS JE KLANT Het verrassen van klanten kan bijdragen aan het opbouwen van een goede relatie. Dit lijkt in beperkte mate te gebeuren: een op de zes klanten zegt wel eens door hun leverancier positief verrast te zijn. Accountantskantoren en uitzendbureaus spannen op dit vlak de kroon: 28% van hun relaties zegt wel eens onverwacht door hun accountant verblijd te zijn, terwijl zij niettemin een relatief lage NPS hebben. Uitzendbureaus zijn eveneens sterk in het verrassen van hun klanten en dat spoort weer wél met een hogere klantbeleving. IT software en zakelijke energielevering zijn daarentegen branches die zelden tot nooit hun klanten positief verrassen. Gratis seminars op beperkte schaal met veel interactie inclusief diner e.d., terwijl de concurrent dat in een massabijeenkomst doet. TOP 2 / BOTTOM 2 BRANCHES DIE HUN AFNEMERS HET MEEST / MINST POSITIEF VERRASSEN TELECOM BREEDBAND & IT HARDWARE ENERGIELEVERING & IT SOFTWARE 2015 TNS Nipo & SpotONvision B2B BENCHMARK ACCOUNTANCY- UITZEND- KRACHTEN / FLEXWERKERS Ik werd positief verrast toen men mij in een moeilijke privé-periode een hart onder de riem stak middels een medelevend kaartje. Het zakelijke contact kreeg ineens 'gevoel'. Meedenken met het echte probleem dat je wilt oplossen i.p.v. gewoon het pakketje verkopen. 8

10 BIJ EEN OP DE ZEVEN B2B-RELATIES GAAT HET MIS In dit tijdperk van customer centricity kan het toch voorkomen dat je als zakelijke klant een niet-klantgerichte ervaring hebt met een aanbieder. Een op de zeven B2B-relaties (14%) heeft dat meegemaakt. Op dit vlak gaan klanten van zakelijke kredietaanbieders (banken) aan de leiding: er is geen branche waarbinnen zoveel klanten een slechte ervaring met hun leverancier hebben gehad (41%). Ook accountants onderscheiden zich in negatieve zin, wat het beeld oproept dat deze branche nog wat in te halen heeft als het om customer centricity gaat. Afnemers van zakelijke energie maken daarentegen juist heel weinig niet-klantgerichte situaties mee en ook bij zakelijke schadeverzekeringen lijkt dit zelden het geval. Mogelijk dat energie en verzekeringen ook minder vaak aanleiding geven tot het ontstaan van dergelijke voorvallen. MEESTE / MINSTE ERVARINGEN MET NIET-KLANTGERICHTE SITUATIE LEVERANCIER 2015 TNS Nipo & SpotONvision SCHADE- VERZEKERINGEN ENERGIE- LEVERING B2B BENCHMARK KREDIET- VERLENING ACCOUNTANCY- Bij aanvraag van een krediet aangeven dat dit zonder problemen kan en vervolgens meer dan 6 maanden nodig hebben om het krediet te verstrekken. Als je een stuurt krijg je een standaardmail terug dat je binnen 30 dagen antwoord krijgt. Dit is echt geen klantenservice. 9

11 EN NOG WAT VOORBEELDEN VAN NIET-KLANTGERICHTE ERVARINGEN Onaangekondigd jaarlijks prijzen verhogen. In acht jaar bijna verdubbeld. Gebeld en gedreigd weg te gaan en ineens kon de prijs drastisch worden verlaagd met 40%. (afvalinzameling en verwerking) Luistert niet naar wat klanten zeggen, maar probeert gewoon die producten en diensten waar men in de betreffende periode de business op heeft afgestemd, door de strot te duwen (Telecom-breedband) Vertellen dat de werkzaamheden niet verricht worden omdat je een B-klant bent (accountancy) Retour sturen van defecte onderdelen met opzet moeilijk vindbaar maken op de website. (IT hardware) Een onvoldoende voorbereide training door hun medewerker, waardoor het voor collega's en mijzelf een verspilde dag was. De training is na reclamatie onbetaald gebleven. (IT software) IMPACT VASTE CONTACTPERSOON Het zal niemand verbazen dat het sterk van de categorie afhankelijk is of een zakelijke afnemer over een vaste contactpersoon beschikt bij zijn leverancier. Klanten van accountantskantoren en banken hebben veelal een vast contact en daarmee steken zij met kop en schouders boven afnemers van andere branches uit. Het is echter opvallend dat men lang niet altijd een contactpersoon verwacht. In de wereld van IT hardware en software, bij breedbanddiensen en schadeverzekeringen heeft minimaal de helft van de afnemers er geen behoefte aan. Een flinke uitzondering op de regel is de markt van zakelijke energie: 19% beschikt hier over een vaste contactpersoon, terwijl 35% van de afnemers dat niet heeft maar het wel zou willen hebben. Verder mogen we niet uit het oog verliezen dat circa een op de zes klanten binnen IT software, breedbanddiensten en schadeverzekeringen niet over een contactpersoon beschikt, maar dat wel graag zou hebben. Hier lijken dus kansen te liggen. 10

12 Het beschikken over een contactpersoon wil nog niet zeggen dat deze ook spontaan contact opneemt. Uitzendbureaus, accountants en schadeverzekeraars (al dan niet via hun tussenpersoon) zijn het meest actief op dit vlak. Contactpersonen van leveranciers in IT, Telecom of Afvalverwerking laten het minst van zich horen. ACCOUNTANCY- KREDIETVERLENING UITZENDKRACHTEN / FLEXWERKERS AFVALINZAMELING EN -VERWERKING TELECOM BREEDBAND IT SOFTWARE SCHADE- VERZEKERINGEN ENERGIELEVERING IT HARDWARE Heeft een vaste contactpersoon Geen vaste contactpersoon maar wil dit wel Geen vaste contactpersoon en hoeft er ook geen Weet niet 2015 TNS Nipo & SpotONvision 11

13 HOE DRAAGT CONTENTMARKETING BIJ AAN KLANTBELEVING Contentmarketing kan ook in B2B bijdragen aan de klantbeleving. Menig organisatie investeert daarom in meer of mindere mate in een contentstrategie. We tasten nog vaak in het duister over de ROI ervan. Het door spotonvision en TNS NIPO uitgevoerde onderzoek kan de ROI van contentmarketing niet in kaart brengen, omdat wij uiteraard niet bekend zijn met de investeringen. Wel kunnen we vaststellen wat het bereik is van specifieke mediumtypen binnen de klantenkring van B2B-leveranciers. En dat is een indicator voor het effect ervan op de klantbeleving. BEREIK BINNEN KLANTENKRING INFORMATIE OP WEBSITE (DIGITALE) NIEUWSBRIEVEN ONLINE VIDEO S KLANTENEVENEMENTEN WHITEPAPERS LINKEDIN-UPDATES TWITTER (BEDRIJF / MEDEWERKERS) BLOGS 12% 10% 9% 5% 2% 2% 31% 48% 2015 TNS Nipo & SpotONvision 12

14 De website van het bedrijf geniet veruit het grootste bereik onder klanten, want niet minder dan de helft (48%) maakt er wel eens gebruik van. Wat nog steeds betekent dat de helft van de relaties er dus geen gebruik van lijkt te maken. We zien overigens op dit vlak grote verschillen. Van de afnemers van IT software bekijkt 70% wel eens de website van hun leveranciers, tegen slechts 25% van de klanten van bedrijfsschadeverzekeringen. Digitale nieuwsbrieven worden gemiddeld door 31% van de zakelijke relaties gelezen en ook hierbij is de bandbreedte groot. Accountants zien dat gemiddeld 68% van hun klanten die nieuwsbrieven leest, tegen slechts 16% van de afnemers van schadeverzekeringen. Alle andere tactics genieten een veel kleiner bereik. Weliswaar maakt een op de tien klanten nog gebruik van online video s of van klantevenementen, maar alle overige tactics spelen hierbij vergeleken een ondergeschikte rol. Het bereik van social media is gemiddeld genomen weinig indrukwekkend: slechts 2% volgt een (medewerker van een) leverancier op Twitter, 2% leest wel eens een blog van de leverancier en 5% de updates op LinkedIn. Opnieuw zien we ook hier opmerkelijke verschillen. Er is bijvoorbeeld een uitzendbureau waarvan een kwart van de zakelijke relaties de LinkedIn-updates volgt, maar ook een uitzendbureau waarvan geen enkele klant dat doet. Marketeers die de ROI van hun inspanningen willen optimaliseren, hebben dergelijke inzichten nodig om te bepalen waar ze meer of minder op in mogen zetten. Hoe relevant is de informatie die men van leveranciers ontvangt? Circa de helft van de klanten is van mening dat deze informatie (zeer) relevant is. Met name de informatie van aanbieders van Afvalverwerking respectievelijk Zakelijke energielevering wordt gewaardeerd. Dit is tweemaal zoveel als de klanten van kredietverleners en uitzendbureaus de informatie van hun aanbieders waarderen. 13

15 DRIE AANDACHTSPUNTEN VOOR B2B-PROFESSIONALS Op basis van Klantbeleving in B2B 2015 kunnen we drie aandachtspunten meegeven aan marketeers, accountmanagers en sales managers in B2B om de klantbeleving te optimaliseren: Besef dat de NPS als metric niet zaligmakend is: de NPS heeft lang niet altijd een direct verband met de voorkeur die een klant heeft voor jouw organisatie. Een hoge NPS betekent nog niet dat men achterover kan leunen. Een lage NPS daarentegen hoeft nog geen reden te zijn voor paniek. Stel vast welke klanten behoefte hebben aan een vaste contactpersoon; het kan de investering waard zijn. Andersom is ook mogelijk: niet iedere klant met een vaste contactpersoon heeft daar in de praktijk behoefte aan. Aldus kunnen middelen optimaal worden ingezet. Wees selectief in het investeren in contentmarketing; niet iedere tactic heeft een relevant bereik onder je klanten, laat staan onder prospects. Stem je investeringen in contentmarketing daarop af. 14

16 SPOTONVISION spotonvision is een B2B-marketingbureau dat is opgericht in Vanaf de beginjaren heeft spotonvision een behoorlijke track record opgebouwd door marketingprofessionals te helpen met hun strategie en groei van de pijplijn. Met passie voor het B2B-marketingvak en veel kennis van het B2B-koopproces, contentmarketing en marketingtechnologie, gelooft spotonvision in klantgerichte marketing en in een totaalaanpak. Door strategie, uitvoering en technologie samen te brengen, helpt spotonvision bij het verhogen van de waarde van marketing binnen de organisatie van haar klanten. Met ruime ervaring in marketing, sales en communicatie, werkt spotonvision onder meer voor klanten als Canon, DHL Express, Elsevier, Interpolis, Nuon, Robeco, TomTom, en Vodafone. Bovendien maakt spotonvision zich hard voor het uitwisselen van B2B-marketingkennis onder marketeers en richtte in 2010 het B2B Marketing Forum op. TNS NIPO TNS NIPO is de Nederlandse tak van de internationale organisatie TNS die in meer dan 80 landen actief is. TNS NIPO heeft als een van de weinige bureaus in Nederland tientallen jaren ervaring met marketingonderzoek op business-to-business markten. Wij ondersteunen onze klanten bij het optimaliseren van hun groeistrategie en doen dat onder meer op het terrein van innovatie, productontwikkeling, positionering, branding en customer experience. TNS NIPO beschikt over een dedicated panel van zakelijke decision makers. In voorgaande jaren hebben wij onder andere studies gepubliceerd over de Business Buyer Journey en over B2B Marketing. Mocht u meer willen weten over onze brede expertise in B2B, neem dan contact met ons op. 15

KLANTCONTACT IN B2B 2 0 1 6 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER ENGAGEMENT EN KLANTBEHOEFTES IN ZAKELIJK CONTACT

KLANTCONTACT IN B2B 2 0 1 6 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER ENGAGEMENT EN KLANTBEHOEFTES IN ZAKELIJK CONTACT KLANTCONTACT IN B2B 2 0 1 6 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER ENGAGEMENT EN KLANTBEHOEFTES IN ZAKELIJK CONTACT KLANTCONTACT IN B2B 2016 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER ENGAGEMENT EN

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in B2B Marketing Resultaten van de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011

Ontwikkelingen in B2B Marketing Resultaten van de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011 Ontwikkelingen in B2B Marketing Resultaten van de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011 TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011 Business-to-business markten (B2B markten) vormen een vitaal onderdeel van

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10%

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10% B2B 2012 Marketinguitdagingen Wat zijn nu de meest genoemde uitdagingen voor B2B-marketeers in 2012? Digitale marketing behoort anders dan wellicht gedacht daar niet toe zoals het volgende overzicht toont:

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Hoe scoort uw merk in het mkb?

Hoe scoort uw merk in het mkb? RWERP ONDERL ONDERSTEUNEND 3 Mkb. Merkindex. 2012. ONDERZOEKPAG. 60 Wanneer zijn B2B-marketeers succesvol in hun vak? Als ze duurzame merkrelaties creëren. Dat moeten ze vaak doen op basis van low-interestproducten

Nadere informatie

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Hoe meet je het effect van online content marketing?

Hoe meet je het effect van online content marketing? WHITEPAPER Hoe meet je het effect van online content marketing? Een handig stappenplan voor marketeers Inleiding Wat levert het nu eigenlijk op? Vroeg of laat krijgt iedereen die zich bezighoudt met content

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Klantbeleving. Datum: 11 oktober 2013 Contactpersoon Integron: drs. R. (Rogier) Jongejan r.jongejan@integron.nl

Klantbeleving. Datum: 11 oktober 2013 Contactpersoon Integron: drs. R. (Rogier) Jongejan r.jongejan@integron.nl Klantbeleving Datum: 11 oktober 2013 Contactpersoon Integron: drs. R. (Rogier) Jongejan r.jongejan@integron.nl Programma 1. Introductie 2. Net Promotor Score (NPS) 3. Klantbeleving 4. Klantbeleving verbeteren

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG. Van voorbereiding tot uitvoering

TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG. Van voorbereiding tot uitvoering TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG Van voorbereiding tot uitvoering WHITEPAPER 2016 TIPS VOORDAT JE GAAT SCHRIJVEN Het schrijven van een goede blog kan een behoorlijke uitdaging zijn. Met deze tips en structuur

Nadere informatie

Unieke klantervaringen. In de kanalen en op de momenten die er toe doen

Unieke klantervaringen. In de kanalen en op de momenten die er toe doen Unieke klantervaringen In de kanalen en op de momenten die er toe doen Waarom focussen op unieke klantervaring? Unieke klantervaringen Hoe dragen klantervaringen bij aan de bedrijfsdoelstellingen? Wat

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online wereld over hoe je met een goede online Marketing Strategie kunt groeien. Gustavsson Marketing Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Customer Journey Ervaar de emotie van uw klanten en verbeter gericht hun ervaringen

Customer Journey Ervaar de emotie van uw klanten en verbeter gericht hun ervaringen 27 mei 2009 Customer Journey Ervaar de emotie van uw klanten en verbeter gericht hun ervaringen 2008 TNO Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties CRM Inspiration,13 januari 2010 Agenda Introductie TOTE-M De klant in de driver seat Resultaten

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Training Klantbeleving

Training Klantbeleving Training Klantbeleving Klantbeleving: voeg waarde toe en verwonder Betalen voor de verzending van je online bestelling? Een week wachten tot je de offerte in je mailbox vindt? Daar nemen klanten geen genoegen

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is 7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE En waarom dat voor u van belang is WHITEPAPER 2016 Een landing page is misschien wel het belangrijkste element in uw online marketingcampagne. Het is

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Whitepaper Marketing

Whitepaper Marketing Providing your knowledge, skills and business contacts Whitepaper Marketing 5 gouden tips uit de praktijk In 30 minuten Providing your knowledge, skills and business contacts Introductie Nicole Oude Reimerink

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

LinkedIn handleiding voor de Groenteman

LinkedIn handleiding voor de Groenteman LinkedIn handleiding voor de Groenteman In deze speciale LinkedIn handleiding voor de groenteman leest u informatie wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist LinkedIn

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Inleiding. Domein sterkte. Hoeveelheid links Soorten links. Anchortekst Target URL

Inleiding. Domein sterkte. Hoeveelheid links Soorten links. Anchortekst Target URL Inleiding Backlinks zijn een bepalende factor van de rankings in de organische zoekresultaten. Happy Idiots gaat linkbuilding uitvoeren om het backlinkprofiel van Philips Stadion Events te versterken.

Nadere informatie

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 WHITEPAPER 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 Beste lezer, Bambuu werkt dagelijks aan het online vermarkten van opleidingen. Of je nu fotograaf

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Klanttevredenheid to the max graag

Klanttevredenheid to the max graag & Klanttevredenheid to the max graag Klanttevredenheid to the max graag Hoe maak je van een 8 een 10? Het verkrijgen van online reviews en feedback is een belangrijk deel van de algehele digitale marketingstrategie

Nadere informatie

Zakelijk Vloggen Idee71 ebook

Zakelijk Vloggen Idee71 ebook Zakelijk Vloggen Idee71 ebook Content Vlog Film en Edit Inspiratie Eigen keuze Pakket Het gezicht van je bedrijf in beeld Leg m wat et een je b v edr ideo u en de k waar ijf doe it me lan t e t ka n h

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme. Superpromoter Academy

Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme. Superpromoter Academy Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme Superpromoter Academy Inhoud 01 Inleiding 03 Planning en kosten 02 Inhoud 04 Contactinformatie I Flame: Van persoonlijke naar collectief enthousiasme

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Verkoopprospecting en -ontwikkeling. Onderzoeksrapport - januari 2010

Verkoopprospecting en -ontwikkeling. Onderzoeksrapport - januari 2010 Verkoopprospecting en -ontwikkeling Onderzoeksrapport - januari 2010 Onderzoek naar verkoopprospecting en -ontwikkeling Dit rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar de opinies van zakelijke

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud. software.

Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud. software. Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud software. OwnCloud: kwalitatief hoogwaardige leads met lead nurturing campagne owncloud is een private cloudoplossing, aangeboden

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan Bedrijf Door Datum : : : Stap 1 Wat is je jaarlijks marketingbudget? Welk deel daarvan gaat naar online? En volgend jaar? Stap 2. Je website Hoe goed in je website in de ogen van

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015 Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie 20 mei 2015 Onderzoek - doelstelling Marketing en technologie beiden raken steeds verder verweven met elkaar. Vandaag kunnen ze niet meer

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest De effectiviteit van klantcommunicatie Maart 2016 Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest Opzet Beeld organisatie afgelopen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 1 2 MARKETING TRENDS Bron: Adobe 2013 3 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DIGITALE ACTIVITEITEN? Bron: Dave Chaffey 2013 4 SOCIAL MEDIA MEER EN MEER DEEL VAN ZAKELIJK LEVEN Hoe lang

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Social Media Pakketten

Social Media Pakketten Social Media Pakketten Ons bedrijf op social media? Dat kost zoveel tijd... Als ondernemer kunt u uw kostbare tijd wel beter besteden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid dit aan ons uit te besteden met

Nadere informatie

Dienst of product meer zichtbaar via bloggen. Suheyla Tunc

Dienst of product meer zichtbaar via bloggen. Suheyla Tunc Dienst of product meer zichtbaar via bloggen Suheyla Tunc Wat is bloggen, weblog, blog? - digitaal dagboek - een interactief systeem: een inleiding met een reactiemogelijkheid - naam voor een website met

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

message strategy value existing customer vouching

message strategy value existing customer vouching WHAT IS A REFERRAL A message strategy to transfer the value of your offerings from an existing customer to another; the existing customer is vouching for you. NOOIT MEER VERKOPEN Daniëlle de Jonge

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie