KLANTBELEVING IN B2B RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER CENTRICITY OP ZAKELIJKE MARKTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLANTBELEVING IN B2B 2 0 1 5 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER CENTRICITY OP ZAKELIJKE MARKTEN"

Transcriptie

1 KLANTBELEVING IN B2B RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER CENTRICITY OP MARKTEN

2 KLANTBELEVING IN B2B 2015 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR CUSTOMER CENTRICITY OP MARKTEN Ieder jaar voeren spotonvision en TNS NIPO een benchmarkstudie uit naar een relevant B2B-thema. Op die manier dragen we bij aan de kennis van de Nederlandse business-to-business markt. Zo brachten wij in voorgaande jaren onder meer ontwikkelingen in B2B Marketing aan het licht en boden wij inzicht in Business Buyer Journeys. Het is een goede traditie geworden om onze bevindingen bekend te maken op het jaarlijkse B2B Marketing Forum. Die traditie zetten we ook in 2015 voort met de publicatie van ons onderzoek naar Klantbeleving in B2B. Ingrid Archer spotonvision Linda Cornelissen TNS NIPO 1

3 Over customer centricity in B2B is relatief weinig bekend en over de situatie in Nederland nog minder. Publicaties en discussies over klantgerichtheid beperken zich veelal tot consumentenmarkten. Lang niet alle B2B-organisaties brengen de beleving van hun klanten consistent in kaart, laat staan dat ze die kunnen vergelijken met de situatie van hun concurrenten. En dat is jammer, want het is uitermate zinvol om te benchmarken en te leren van de ervaringen elders in B2B. SpotONvision en TNS NIPO hebben de handen ineengeslagen om in deze lacune te voorzien. Wij hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder afnemers van B2B-producten en diensten. In totaal hebben wij klantervaringen met zakelijke leveranciers geëvalueerd, verdeeld over de volgende tien branches: Accountancydiensten Afvalinzameling en -verwerking Dagelijkse cateringdiensten IT hardware IT software Telecom breedbanddiensten Uitzendkrachten/flexwerkers Zakelijke energielevering Zakelijke kredietverlening Zakelijke schadeverzekeringen 2

4 Klantbeleving in B2B 2015 leert u als marketing- of salesprofessional: Welke branches binnen B2B meer dan wel minder customer centric zijn, afgemeten aan de Net Promotor Score (NPS). Wat de voorspellende waarde is van NPS als het gaat om klantvoorkeur. Wat inspirerende voorbeelden zijn van een optimale klantbeleving (en ook hoe het juist niet moet ). In hoeverre zakelijke afnemers over een vaste contactpersoon beschikken, en zo niet, of ze dit als een gemis ervaren. Wat het bereik is van content marketing (zoals online video s, nieuwsbrieven, blogs en twitter) binnen zakelijke klantenkringen. Op 17 maart 2015 is een selectie van de verkregen inzichten gepresenteerd tijdens het jaarlijkse B2B Marketing Forum. Dit rapport biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Branchespecifieke rapporten - die inzicht bieden in de customer centricity van specifieke B2Baanbieders binnen die branche - 1 zijn af te nemen bij TNS NIPO. Deze studie is uitgevoerd onder 616 zakelijke beslissers die betrokken zijn bij het gebruik van producten en diensten van aanbieders in B2B. Het veldwerk vond plaats in januari 2015 onder zakelijke beslissers die deel uitmaken van TNS NIPO BusinessBase, het zakelijke panel van TNS NIPO. 1 Grafieken of data van dit rapport mogen vrij worden verspreid, mits onder vermelding van de bron: Klantbeleving in B2B 2015 van spotonvision & TNS NIPO. Gratis te downloaden bij en 3

5 NPS IN B2B De Net Promoter Score is een breed ingeburgerde indicator van de klantrelatie en daarmee van de wijze waarop klanten hun leveranciers beleven. Wij hebben de NPS daarom in het kader van dit onderzoek gehanteerd. De NPS wordt als volgt bepaald. Klanten van een organisatie geven op een schaal van 0 tot 10 aan in hoeverre zij de betreffende leverancier aan zouden bevelen. In de filosofie van NPS wordt een klant als Promoter beschouwd als deze een 9 of 10 als antwoord geeft. Detractors daarentegen zijn klanten die een 6 of lager geven. De NPS-score krijg je door het percentage Detractors af te trekken van het percentage Promoters. Theoretisch kan de NPS variëren tussen -100 en B2B kenmerkt zich in vergelijking met consumentenmarkten door een lage NPS. Gemiddeld bedraagt deze -30 (voor de tien onderzochte branches) en dit laat zich in belangrijke mate verklaren doordat er zeer weinig Promoters zijn. Slechts 7% behoort tot die categorie, waardoor het a priori haast onmogelijk is een positieve NPS te realiseren. Achter de gemiddelde NPS gaat een grote variatie schuil tussen de onderzochte B2B-branches. Uitzendbureaus en afvalverwerkingsbedrijven onderscheiden zich in positieve zin met een veel beter dan gemiddelde NPS. Banken (in hun hoedanigheid als zakelijke kredietverleners) en accountantskantoren daarentegen zijn juist de sectoren die de laagste NPS realiseren. 4

6 NPS BRANCHES T.O.V. BENCHMARK B2B BENCHMARK UITZEND- KRACHTEN / FLEXWERKERS AFVAL- INZAMELING EN -VERWERKING IT HARDWARE IT SOFTWARE -28 DAGELIJKSE CATERING- ENERGIE- LEVERING -31 SCHADE- VERZEKERINGEN -34 TELECOM BREEDBAND- -34 ACCOUNTANCY- -37 KREDIET- VERLENING -50 Niet alleen tussen maar ook binnen branches treden grote verschillen op. Zo heeft het ene uitzendbureau een NPS van +7 en het andere van -32. En terwijl de ene zakelijke kredietverlener blij mag zijn met een NPS van -34, treurt de andere om een bedroevende -75. Concurrenten kunnen dus veel van elkaar leren, zowel hoe het wel moet als hoe het niet moet. 5

7 GENIET, MAAR GEBRUIK NPS MET MATE Hoewel we in dit onderzoek de NPS als metric hanteren voor de klantrelatie, heeft deze ook tekortkomingen. Zo zou je verwachten dat NPS een direct verband houdt met de voorkeurspositie van een aanbieder. Niets blijkt minder waar te zijn, zoals de volgende illustratie toont. VERBAND NPS EN VOORKEUR LEVERANCIERS ACCOUNTANCY- IT SOFTWARE UITZENDKRACHTEN / FLEXWERKERS Voorkeur KREDIETEN TELECOM BREEDBAND SCHADEVERZEKERINGEN ENERGIELEVERING IT HARDWARE NPS Score AFVALINZAMELING EN -VERWERKING 2015 TNS Nipo & SpotONvision *dagelijkse catering ontbreekt in dit overzicht vanwege <50 klantervaringen (ondergrens) Er is dus weinig verband tussen de NPS en de voorkeur voor leveranciers (dit is overigens ook het geval wanneer we dit binnen een branche analyseren voor specifieke aanbieders). Zo steekt de afvalverwerkingsbranche qua NPS met kop en schouders uit boven aanbieders van zakelijke kredieten. En toch genieten leveranciers in beide categorieën gemiddeld dezelfde voorkeurspositie. Nu is dit wellicht een schrale troost voor banken, maar het geeft wel duidelijk aan dat een lage NPS nog niet hoeft te betekenen dat men een hopeloze achterstand heeft. Andersom impliceert een hoge NPS nog niet dat men achterover kan leunen. In algemene zin mag de NPS nooit een doel op zich worden. Het doel is klanten zo goed te bedienen dat ze steeds meer zaken met je willen doen. 6

8 GEPERCIPIEERDE KLANTGERICHTHEID Customer centricity staat of valt met de beleving van de klant dat zijn leverancier veel moeite doet voor het opbouwen van een goede relatie. Ook op dit punt is de diversiteit groot. Uitzendbureaus en accountantskantoren verrichten veel inspanningen op dit vlak. Aan de andere kant van het spectrum blijken aanbieders in branches als Telecom, IT en schadeverzekeringen daar juist heel weinig aan te doen. We zien dat accountants en banken zich weliswaar veel moeite getroosten, maar dat dit niettemin een lage NPS oplevert. DOET IN DE BELEVING VAN AFNEMERS VEEL MOEITE VOOR OPBOUWEN VAN EEN GOEDE RELATIE IT SOFTWARE TELECOM BREEDBAND- ENERGIE- LEVERING SCHADE- VERZEKERINGEN IT HARDWARE B2B BENCHMARK UITZEND- KRACHTEN / FLEXWERKERS ACCOUNTANCY- KREDIET- VERLENING AFVAL- INZAMELING EN -VERWERKING 2015 TNS Nipo & SpotONvision *dagelijkse catering ontbreekt in dit overzicht vanwege <50 klantervaringen (ondergrens) 7

9 VERRAS JE KLANT Het verrassen van klanten kan bijdragen aan het opbouwen van een goede relatie. Dit lijkt in beperkte mate te gebeuren: een op de zes klanten zegt wel eens door hun leverancier positief verrast te zijn. Accountantskantoren en uitzendbureaus spannen op dit vlak de kroon: 28% van hun relaties zegt wel eens onverwacht door hun accountant verblijd te zijn, terwijl zij niettemin een relatief lage NPS hebben. Uitzendbureaus zijn eveneens sterk in het verrassen van hun klanten en dat spoort weer wél met een hogere klantbeleving. IT software en zakelijke energielevering zijn daarentegen branches die zelden tot nooit hun klanten positief verrassen. Gratis seminars op beperkte schaal met veel interactie inclusief diner e.d., terwijl de concurrent dat in een massabijeenkomst doet. TOP 2 / BOTTOM 2 BRANCHES DIE HUN AFNEMERS HET MEEST / MINST POSITIEF VERRASSEN TELECOM BREEDBAND & IT HARDWARE ENERGIELEVERING & IT SOFTWARE 2015 TNS Nipo & SpotONvision B2B BENCHMARK ACCOUNTANCY- UITZEND- KRACHTEN / FLEXWERKERS Ik werd positief verrast toen men mij in een moeilijke privé-periode een hart onder de riem stak middels een medelevend kaartje. Het zakelijke contact kreeg ineens 'gevoel'. Meedenken met het echte probleem dat je wilt oplossen i.p.v. gewoon het pakketje verkopen. 8

10 BIJ EEN OP DE ZEVEN B2B-RELATIES GAAT HET MIS In dit tijdperk van customer centricity kan het toch voorkomen dat je als zakelijke klant een niet-klantgerichte ervaring hebt met een aanbieder. Een op de zeven B2B-relaties (14%) heeft dat meegemaakt. Op dit vlak gaan klanten van zakelijke kredietaanbieders (banken) aan de leiding: er is geen branche waarbinnen zoveel klanten een slechte ervaring met hun leverancier hebben gehad (41%). Ook accountants onderscheiden zich in negatieve zin, wat het beeld oproept dat deze branche nog wat in te halen heeft als het om customer centricity gaat. Afnemers van zakelijke energie maken daarentegen juist heel weinig niet-klantgerichte situaties mee en ook bij zakelijke schadeverzekeringen lijkt dit zelden het geval. Mogelijk dat energie en verzekeringen ook minder vaak aanleiding geven tot het ontstaan van dergelijke voorvallen. MEESTE / MINSTE ERVARINGEN MET NIET-KLANTGERICHTE SITUATIE LEVERANCIER 2015 TNS Nipo & SpotONvision SCHADE- VERZEKERINGEN ENERGIE- LEVERING B2B BENCHMARK KREDIET- VERLENING ACCOUNTANCY- Bij aanvraag van een krediet aangeven dat dit zonder problemen kan en vervolgens meer dan 6 maanden nodig hebben om het krediet te verstrekken. Als je een stuurt krijg je een standaardmail terug dat je binnen 30 dagen antwoord krijgt. Dit is echt geen klantenservice. 9

11 EN NOG WAT VOORBEELDEN VAN NIET-KLANTGERICHTE ERVARINGEN Onaangekondigd jaarlijks prijzen verhogen. In acht jaar bijna verdubbeld. Gebeld en gedreigd weg te gaan en ineens kon de prijs drastisch worden verlaagd met 40%. (afvalinzameling en verwerking) Luistert niet naar wat klanten zeggen, maar probeert gewoon die producten en diensten waar men in de betreffende periode de business op heeft afgestemd, door de strot te duwen (Telecom-breedband) Vertellen dat de werkzaamheden niet verricht worden omdat je een B-klant bent (accountancy) Retour sturen van defecte onderdelen met opzet moeilijk vindbaar maken op de website. (IT hardware) Een onvoldoende voorbereide training door hun medewerker, waardoor het voor collega's en mijzelf een verspilde dag was. De training is na reclamatie onbetaald gebleven. (IT software) IMPACT VASTE CONTACTPERSOON Het zal niemand verbazen dat het sterk van de categorie afhankelijk is of een zakelijke afnemer over een vaste contactpersoon beschikt bij zijn leverancier. Klanten van accountantskantoren en banken hebben veelal een vast contact en daarmee steken zij met kop en schouders boven afnemers van andere branches uit. Het is echter opvallend dat men lang niet altijd een contactpersoon verwacht. In de wereld van IT hardware en software, bij breedbanddiensen en schadeverzekeringen heeft minimaal de helft van de afnemers er geen behoefte aan. Een flinke uitzondering op de regel is de markt van zakelijke energie: 19% beschikt hier over een vaste contactpersoon, terwijl 35% van de afnemers dat niet heeft maar het wel zou willen hebben. Verder mogen we niet uit het oog verliezen dat circa een op de zes klanten binnen IT software, breedbanddiensten en schadeverzekeringen niet over een contactpersoon beschikt, maar dat wel graag zou hebben. Hier lijken dus kansen te liggen. 10

12 Het beschikken over een contactpersoon wil nog niet zeggen dat deze ook spontaan contact opneemt. Uitzendbureaus, accountants en schadeverzekeraars (al dan niet via hun tussenpersoon) zijn het meest actief op dit vlak. Contactpersonen van leveranciers in IT, Telecom of Afvalverwerking laten het minst van zich horen. ACCOUNTANCY- KREDIETVERLENING UITZENDKRACHTEN / FLEXWERKERS AFVALINZAMELING EN -VERWERKING TELECOM BREEDBAND IT SOFTWARE SCHADE- VERZEKERINGEN ENERGIELEVERING IT HARDWARE Heeft een vaste contactpersoon Geen vaste contactpersoon maar wil dit wel Geen vaste contactpersoon en hoeft er ook geen Weet niet 2015 TNS Nipo & SpotONvision 11

13 HOE DRAAGT CONTENTMARKETING BIJ AAN KLANTBELEVING Contentmarketing kan ook in B2B bijdragen aan de klantbeleving. Menig organisatie investeert daarom in meer of mindere mate in een contentstrategie. We tasten nog vaak in het duister over de ROI ervan. Het door spotonvision en TNS NIPO uitgevoerde onderzoek kan de ROI van contentmarketing niet in kaart brengen, omdat wij uiteraard niet bekend zijn met de investeringen. Wel kunnen we vaststellen wat het bereik is van specifieke mediumtypen binnen de klantenkring van B2B-leveranciers. En dat is een indicator voor het effect ervan op de klantbeleving. BEREIK BINNEN KLANTENKRING INFORMATIE OP WEBSITE (DIGITALE) NIEUWSBRIEVEN ONLINE VIDEO S KLANTENEVENEMENTEN WHITEPAPERS LINKEDIN-UPDATES TWITTER (BEDRIJF / MEDEWERKERS) BLOGS 12% 10% 9% 5% 2% 2% 31% 48% 2015 TNS Nipo & SpotONvision 12

14 De website van het bedrijf geniet veruit het grootste bereik onder klanten, want niet minder dan de helft (48%) maakt er wel eens gebruik van. Wat nog steeds betekent dat de helft van de relaties er dus geen gebruik van lijkt te maken. We zien overigens op dit vlak grote verschillen. Van de afnemers van IT software bekijkt 70% wel eens de website van hun leveranciers, tegen slechts 25% van de klanten van bedrijfsschadeverzekeringen. Digitale nieuwsbrieven worden gemiddeld door 31% van de zakelijke relaties gelezen en ook hierbij is de bandbreedte groot. Accountants zien dat gemiddeld 68% van hun klanten die nieuwsbrieven leest, tegen slechts 16% van de afnemers van schadeverzekeringen. Alle andere tactics genieten een veel kleiner bereik. Weliswaar maakt een op de tien klanten nog gebruik van online video s of van klantevenementen, maar alle overige tactics spelen hierbij vergeleken een ondergeschikte rol. Het bereik van social media is gemiddeld genomen weinig indrukwekkend: slechts 2% volgt een (medewerker van een) leverancier op Twitter, 2% leest wel eens een blog van de leverancier en 5% de updates op LinkedIn. Opnieuw zien we ook hier opmerkelijke verschillen. Er is bijvoorbeeld een uitzendbureau waarvan een kwart van de zakelijke relaties de LinkedIn-updates volgt, maar ook een uitzendbureau waarvan geen enkele klant dat doet. Marketeers die de ROI van hun inspanningen willen optimaliseren, hebben dergelijke inzichten nodig om te bepalen waar ze meer of minder op in mogen zetten. Hoe relevant is de informatie die men van leveranciers ontvangt? Circa de helft van de klanten is van mening dat deze informatie (zeer) relevant is. Met name de informatie van aanbieders van Afvalverwerking respectievelijk Zakelijke energielevering wordt gewaardeerd. Dit is tweemaal zoveel als de klanten van kredietverleners en uitzendbureaus de informatie van hun aanbieders waarderen. 13

15 DRIE AANDACHTSPUNTEN VOOR B2B-PROFESSIONALS Op basis van Klantbeleving in B2B 2015 kunnen we drie aandachtspunten meegeven aan marketeers, accountmanagers en sales managers in B2B om de klantbeleving te optimaliseren: Besef dat de NPS als metric niet zaligmakend is: de NPS heeft lang niet altijd een direct verband met de voorkeur die een klant heeft voor jouw organisatie. Een hoge NPS betekent nog niet dat men achterover kan leunen. Een lage NPS daarentegen hoeft nog geen reden te zijn voor paniek. Stel vast welke klanten behoefte hebben aan een vaste contactpersoon; het kan de investering waard zijn. Andersom is ook mogelijk: niet iedere klant met een vaste contactpersoon heeft daar in de praktijk behoefte aan. Aldus kunnen middelen optimaal worden ingezet. Wees selectief in het investeren in contentmarketing; niet iedere tactic heeft een relevant bereik onder je klanten, laat staan onder prospects. Stem je investeringen in contentmarketing daarop af. 14

16 SPOTONVISION spotonvision is een B2B-marketingbureau dat is opgericht in Vanaf de beginjaren heeft spotonvision een behoorlijke track record opgebouwd door marketingprofessionals te helpen met hun strategie en groei van de pijplijn. Met passie voor het B2B-marketingvak en veel kennis van het B2B-koopproces, contentmarketing en marketingtechnologie, gelooft spotonvision in klantgerichte marketing en in een totaalaanpak. Door strategie, uitvoering en technologie samen te brengen, helpt spotonvision bij het verhogen van de waarde van marketing binnen de organisatie van haar klanten. Met ruime ervaring in marketing, sales en communicatie, werkt spotonvision onder meer voor klanten als Canon, DHL Express, Elsevier, Interpolis, Nuon, Robeco, TomTom, en Vodafone. Bovendien maakt spotonvision zich hard voor het uitwisselen van B2B-marketingkennis onder marketeers en richtte in 2010 het B2B Marketing Forum op. TNS NIPO TNS NIPO is de Nederlandse tak van de internationale organisatie TNS die in meer dan 80 landen actief is. TNS NIPO heeft als een van de weinige bureaus in Nederland tientallen jaren ervaring met marketingonderzoek op business-to-business markten. Wij ondersteunen onze klanten bij het optimaliseren van hun groeistrategie en doen dat onder meer op het terrein van innovatie, productontwikkeling, positionering, branding en customer experience. TNS NIPO beschikt over een dedicated panel van zakelijke decision makers. In voorgaande jaren hebben wij onder andere studies gepubliceerd over de Business Buyer Journey en over B2B Marketing. Mocht u meer willen weten over onze brede expertise in B2B, neem dan contact met ons op. 15

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

Ontwikkelingen in B2B Marketing Resultaten van de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011

Ontwikkelingen in B2B Marketing Resultaten van de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011 Ontwikkelingen in B2B Marketing Resultaten van de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011 TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011 Business-to-business markten (B2B markten) vormen een vitaal onderdeel van

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland Onderzoek Digital en Social 2015 bij B2B organisaties in Nederland Inhoudsopgave 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inleiding Over dit onderzoek Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Digital Marketing

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Het geheim van Superenthousiaste Klanten

Het geheim van Superenthousiaste Klanten Het praktische ewerkboek Het geheim van Superenthousiaste Klanten Superenthousiaste Klanten leiden tot groei 1e editie - januari 2010 Pieter van Osch www.customervibes.com 1 Inleiding Dit ewerkboek beschrijft

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Hoe scoort uw merk in het mkb?

Hoe scoort uw merk in het mkb? RWERP ONDERL ONDERSTEUNEND 3 Mkb. Merkindex. 2012. ONDERZOEKPAG. 60 Wanneer zijn B2B-marketeers succesvol in hun vak? Als ze duurzame merkrelaties creëren. Dat moeten ze vaak doen op basis van low-interestproducten

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals.

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. INHOUD. Klik om direct naar de pagina te springen. Inleiding. p. 3 1. Het belang van servicemarketing. p. 4 1.1. Service versus sales. p. 5 1.2.

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

De Customer Journey als basis voor leadgeneratie en klanttevredenheid

De Customer Journey als basis voor leadgeneratie en klanttevredenheid De motivatie van uw potentiele klanten, om opzoek te gaan naar uw producten of diensten is nooit veranderd de reis wel De Customer Journey als basis voor leadgeneratie en klanttevredenheid Wat houdt het

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10%

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10% B2B 2012 Marketinguitdagingen Wat zijn nu de meest genoemde uitdagingen voor B2B-marketeers in 2012? Digitale marketing behoort anders dan wellicht gedacht daar niet toe zoals het volgende overzicht toont:

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

B2B website onderzoek 2008. Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief

B2B website onderzoek 2008. Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief B2B website onderzoek 2008 Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief B2B website onderzoek 2008 Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief Michel Bieze & Peter Schinkel Indenty BV Postbus 3242 7500

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie