Kijk op: nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs."

Transcriptie

1 OPRHTKRT nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen downloaden en afdrukken. U kunt ook materiaal bestellen. Kijk op: nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Wat leer je? Lezen 2 Oefening bij Staatsexamen II lezen Je gaat een oefening maken voor het Staatsexamen II lezen. it examen is op niveau 2. Lees eerst de tips op bladzijde 2 en 3. egin daarna met de oefening. Je hebt dan 90 minuten tijd. Op bladzijde 24 t/m 27 vind je: - de goede antwoorden; - waar je de goede antwoorden precies in de tekst kunt vinden; - hoeveel vragen je goed moet beantwoorden om te slagen voor de oefening; - welke leesstrategie je het beste kunt kiezen bij een tekst. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 1

2 Tips bij Staatsexamen II lezen 1. Neem eerst even kort (bv. 3 minuten) de tijd om alle teksten te bekijken: waar gaat het over? at helpt mogelijk tegen de zenuwen, en zorgt ervoor dat je voorkennis geactiveerd wordt: je herinnert je misschien automatisch al dingen die je over dat onderwerp weet. 2. Lees bij elke tekst eerst even snel de vragen. an kan je bij het lezen beter selecteren welke stukjes van de tekst belangrijk zijn. nalyseer de vragen (gaat het om details, globale vragen of begripsvragen?) en kies dan hoe je de tekst gaat lezen: - zoeken: je leest de tekst niet helemaal, maar zoekt gericht naar de antwoorden op de vragen (vaak vragen naar deelinformatie of naar details). Je kunt deze strategie b.v. goed gebruiken bij gebruiksaanwijzingen, reglementen en vacatures. - Globaal lezen: je leest de tekst wel, maar snel, en alleen om te begrijpen waar de tekst over gaat en wat de belangrijkste informatie is. etails zijn dan niet belangrijk. Let dan speciaal op de titel, de tussenkopjes en de eerste en de laatste alinea. Heb je de tekst globaal gelezen, dan lees je de vraag en gaat dan zoeken naar het stukje tekst waar je het antwoord op de vraag kunt vinden; dat stukje ga je dan begrijpend lezen. - egrijpend lezen: als je de tekst echt goed moet begrijpen om de vragen te beantwoorden. ls je je leesstrategie steeds goed kiest scheelt je dat veel tijd, die je dan kunt gebruiken om de moeilijke testen of vragen nog eens goed te bekijken. 3. Let op de tijd: kijk na 10, 20 en 30 vragen of je nog ongeveer op schema ligt. Probeer b.v. 15 minuten over te houden om nog even alles na te kijken. Zet bij het beantwoorden kruisjes bij de vragen waar je over twijfelt en kijk die aan het eind nog eens goed na. ls je blijft twijfelen over het goede antwoord, wees dan voorzichtig met het veranderen van antwoorden: vaak is je eerste intuïtie juist. 4. Gebruik je woordenboek met verstand: je hebt waarschijnlijk geen tijd om alle woorden op te zoeken die je niet kent. Gebruik je woordenboek bij deze gevallen: - ij begrijpend lezen. - ls je een woord in de vraag niet begrijpt. - ij globaal of zoekend lezen: alleen als het woord voor het antwoord op de vraag belangrijk is. 5. Laatste redmiddel: als je het antwoord op een vraag écht niet weet, probeer dan je kans op een goed antwoord zo groot mogelijk te maken: - Kijk welke antwoorden zeker of waarschijnlijk fout zijn. Kies uit de andere antwoorden. - ekijk de twee mogelijk goede antwoorden ook taalkundig: wat is het verschil? Waarom staat in het ene antwoord dat ene woordje er wel/niet bij? NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 2

3 - bsolute antwoorden (b.v. met het woord altijd of nooit ) zijn vaker fout dan genuanceerde antwoorden (b.v. met meestal, vaak ). - aarmee samenhangend: het langste/meest volledige antwoord is vaker goed dan het kortere antwoord, omdat dat antwoord genuanceerder is. N: Gebruik deze laatste twee strategieën alleen als je het écht niet weet. ls je wel twijfelt, maar toch één antwoord beter vindt dan de andere, kies dat dan. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 3

4 Tekst 1 eze tekst komt uit een folder van Postbus 51. Postbus 51 geeft voorlichting en informatie van de overheid Nieuw reisdocument nodig? Heeft u binnenkort een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig? Lees dan deze folder. Hierin staat informatie die voor u van belang is. Inleiding Vanaf 21 september 2009 zal, als u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart gaat aanvragen, de medewerker achter de balie u ook om uw vingerafdrukken vragen. e Europese Unie (EU) heeft hiervoor in 2004 een verordening opgesteld. Het doel daarvan is misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan. Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk: - indien het fysiek onmogelijk is om van u vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u een reisdocument voor vijf jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen. - in het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u een keuze. U wacht totdat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen, of u krijgt een reisdocument met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden. - van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen. e baliemedewerkers hebben een apparaat waarmee zij vier vingerafdrukken elektronisch opnemen. lle opgenomen vingerafdrukken worden opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument. Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart bevatten al sinds 26 augustus 2006 een chip met daarin: - uw foto (de gezichtsopname); - naam (voornamen en achternamen); - geboortedatum; - geslacht; - nationaliteit; - documentnummer; - burgerservicenummer; - datum einde geldigheid document; - land van uitgifte. anvraag reisdocument vanaf 21 september 2009 ls u een nieuw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of ander reisdocument gaat aanvragen, heeft u nodig: - al uw oude reisdocumenten in uw bezit; - een foto die voldoet aan de wettelijke eisen; NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 4

5 indien uw documenten kwijt of gestolen zijn, een (gewaarmerkte) kopie van het proces-verbaal dat u van de politie heeft gekregen toen u aangifte deed van verlies of diefstal; - contant geld of uw pinpas om te betalen. e baliemedewerker controleert of van uw vingers wel vingerafdrukken kunnen worden opgenomen. Verfresten of ander vuil kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen van de vingerafdrukken. e controle is ook bedoeld om na te gaan of geprobeerd wordt de eigen vinger af te dekken. fhalen reisdocument ij het ophalen van uw nieuwe reisdocument kan de chip uitgelezen worden. In dat geval zullen de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen worden gecontroleerd. Zo wordt vastgesteld of uw vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen. ijschrijven kinderen Kinderen worden vanaf 26 juni 2012 niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s). Zij moeten dan hun eigen reisdocument hebben. lle bijschrijvingen in het paspoort van ouders zijn vanaf 26 juni 2012 niet meer geldig. Het paspoort zelf blijft wel geldig: u kunt er gewoon mee blijven reizen. e prijs voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen onder de 14 jaar gaat op 1 januari 2010 omlaag. Met deze kaart kunt u reizen binnen de EU en naar ndorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland. e gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14-jarigen bestaat vanaf 1 januari 2010 niet meer. Meer informatie U kunt meer informatie krijgen bij uw gemeente of op de website: fzender eze folder is een uitgave van het ministerie van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kijk voor meer informatie op: Reageren? Stuur een naar het ministerie van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via: NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 5

6 Tekst 2 eze tekst komt uit de Volkskrant en gaat over het verzet tegen opslag van vingerafdrukken in een centraal databestand. Opslag afdrukken onzeker Europees Hof komt vrijdag met uitspraak Van onze verslaggever Gerard Reijn msterdam e opslag van vingerafdrukken in een centraal databestand is niet zeker. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bekend gemaakt vrijdag uitspraak te doen over deze operatie. Komende maandag begint de uitgifte van nieuwe paspoorten met daarin twee vingerafdrukken. ie komen ook in de administratie van de gemeente, en later in een centrale databank. ie maatregel is bedoeld om fraude met paspoorten moeilijker te maken, maar de databank zal ook worden gebruikt voor het identificeren van verdachten en de opsporing van misdrijven. Vooral tegen opslag in de databank is veel verzet. Het ollege escherming Persoonsgegevens was zeer kritisch over de wetswijziging die hiervoor nodig was. Het ollege sprak van ernstige gevolgen voor grote aantallen burgers, en wees op de risico s van misbruik, onjuist en onvoorzien gebruik. esondanks werd de wet in juni aangenomen. e vereniging Vrijbit legde zich er niet bij neer. ie vroeg een voorlopige voorziening aan het Europese Hof, in afwachting van een bodemprocedure bij hetzelfde Hof. Tot nu toe was niet zeker of die voorlopige voorziening er voor maandag zou zijn, maar gisteren meldde het Hof vrijdag met een uitspraak te komen. innenlandse zaken wil niet ingaan op de vraag wat er gaat gebeuren als het Hof de opslag van de vingerafdrukken verbiedt. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 6

7 1. Wanneer krijg je een paspoort dat maximaal 12 maanden geldig is? ls je paspoort kwijt of gestolen is. ls het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken op te nemen. ls het tijdelijk onmogelijk is om vingerafdrukken af te nemen. ls je een kind wilt laten bijschrijven in je paspoort. 2. Wordt er in tekst 1 ook een reden gegeven waarom vingerafdrukken niet altijd opgenomen kunnen worden? Ja, verfresten of ander vuil kunnen problemen geven. Ja, soms werkt het apparaat voor de elektronische opname van de vingerafdrukken niet goed. Ja, sommige mensen hebben door brandwonden geen duidelijke vingerafdrukken. Nee, daarover staat niets in de tekst. 3. Je hebt een paspoort waarin je 2 kinderen staan bijgeschreven. Kan je dan na 26 juni 2012 nog met je paspoort naar het buitenland? Ja, jij en je kinderen kunnen met je paspoort naar het buitenland. Je kunt zelf nog wel met je paspoort naar het buitenland reizen, maar je kinderen niet meer. Ja, maar alleen als de vingerafdrukken van je kinderen ook op de chip van je paspoort staan. Nee, je paspoort is dan niet meer geldig; je moet een nieuw reisdocument aanvragen. 4. Waarvoor gaan de vingerafdrukken volgens tekst 2 gebruikt worden? Om fraude met paspoorten onmogelijk te maken. Om verdachten van paspoortfraude op te sporen. Om fraude moeilijker te maken, om verdachten van misdrijven te identificeren en om misdrijven op te sporen. 5. Waartegen is volgens tekst 2 het meeste verzet? Tegen de opslag van 2 vingerafdrukken in het nieuwe paspoort. Tegen de opslag van de vingerafdrukken in een centrale databank. Tegen de opsporing van misdrijven. Tegen de voorlopige voorziening van het Europese Hof. 6. Worden in tekst 1 alle manieren waarop de vingerafdrukken gebruikt gaan worden genoemd? Ja. Nee. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 7

8 eze tekst is een ingezonden brief in de Volkskrant en gaat over de nieuwe trend in het onderwijs: competentieonderwijs Incompetentieonderwijs Kabinet, luister naar kritiek van leerbedrijven zoals ziekenhuizen en onderneem actie tegen competentieonderwijs, stellen Presley ergen en Harm eertema. ompetentieonderwijs! Zo heet de onderwijsvernieuwing die door de onderwijskoepels aan het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is opgelegd. Niet de kennis is het belangrijkste in een opleiding, maar houdingsvaardigheden. Kennis kun je opzoeken op internet, vaardigheden moet je leren. Een woordvoerder van het bedrijf orus, de vroegere Hoogovens in IJmuiden, zei onlangs: Leerlingen die competentieonderwijs hebben gehad zijn zelfstandiger en praktijkgerichter. Vroeger moest je alles voor ze doen en nu organiseren ze een voetbaltoernooi. In hetzelfde artikel (innenland, 2 mei) stelt een bedrijfsleider van een groenbedrijf voor alle vakkennis op het internet te zetten, zodat ze dat kunnen opzoeken. eze voorbeelden sluiten naadloos aan bij het standpunt dat het kabinet alom verkondigt Scholen en bedrijven hebben het competentieonderwijs zelf gewild. Hiermee lijkt het kabinet elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderwijs te ontlopen. e onderwijskoepels (de MO- en ook de HO-raad) ontkennen dat er iets mis is. Zij roepen dat alle betrokkenen heel tevreden zijn met de vernieuwingen. eide koepels onderschrijven de uitspraken uit het krantenartikel: volgens hen is het bedrijfsleven heel enthousiast over deze studenten-nieuwe-stijl, die in de praktijk worden opgeleid tot waardevolle werknemers. Maar is dat wel zo? En wat is dan het bedrijfsleven? Ziekenhuizen verzorgen een belangrijk deel van de opleiding van verpleegkundigen op mbo- en op hbo-niveau. Wat zegt een opleidingscoördinator van een groot ziekenhuis? Leerling-verpleegkundigen kregen 25 jaar geleden heel veel kennis aangereikt met weinig context. Nu krijgen ze vrijwel alleen de context aangeboden het leren richt zich op competenties als samenwerken en reflecteren, terwijl basiskennis ontbreekt of ontoereikend is. Zo zijn er RO s die menen dat een student die het vak Verpleegkundig Rekenen niet voldoende afsluit, dat kan compenseren met andere competenties zoals Initiatief Nemen. Maar als je het verschil tussen milligram en millimeter niet weet, heb je als ziekenhuis en zeker als patient een groot probleem. Ook is de kennis van het lichaam beneden de maat. Studenten moeten vaak informatie van internet halen. at lukt vaak niet. Ze blijken bovendien niet in staat tot zelfreflectie of tot het evalueren van het zorgproces van de patient. Was het nou juist niet de bedoeling van het competentieonderwijs om dit soort vaardigheden (zoeken, evalueren) te onderwijzen? Er is niet veel verbeelding voor nodig om te snappen dat dit in een ziekenhuis tot kritische situaties kan leiden. Met het kunnen organiseren van een voetbaltoernooi kom je dan niet ver. Opleidingsfunctionarissen in andere zorginstellingen melden ons dat zij ook niet gelukkig zijn met de wijze waarop het competentieonderwijs hen is opgedrongen. Ziekenhuizen hebben er niet voor gekozen om de opleidingen uitsluitend competentiegericht te maken. at deden de onderwijsinstellingen. e NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 8

9 zorginstellingen werden voor het blok gezet; er valt niets meer te kiezen, het competentieonderwijs is here to stay. Verder zijn de docenten in opleidingsziekenhuizen die jarenlang kundige en competente verpleegkundigen hebben afgeleverd niet blij met de administratieve rompslomp van het competentieonderwijs. Zij zijn niet opgeleid om eindeloos persoonlijke ontwikkelingsplannen van studenten te bespreken, maar om hen de verpleegkundige praktijk bij te brengen. In het didactisch concept dat scholen aan het competentieonderwijs hebben gekoppeld, gaat men ervan uit dat de student van nature leergierig is. Het probleem van deze zienswijze is echter: hoe kan een student weten wat hij niet weet? Het is daarom ook niet raar dat is gebleken dat studenten dik tevreden zijn met het niveau. Ook de veronderstelling dat je de benodigde kennis van anatomie van internet kan halen, is gevaarlijke onzin. Op het internet staat een schat aan informatie, maar zonder kennis is deze informatie waardeloos. Leerbedrijven zoals ziekenhuizen zouden een belangrijke stem moeten hebben in de besluitvorming over praktijkonderwijs. oor de wijze waarop de meeste scholen met het competentieonderwijs omgaan, wordt die stem nu niet of nauwelijks gehoord. Het competentiegericht onderwijs kan een verrijking zijn voor het beroepsonderwijs, maar door de wijze waarop de roc s en eerder vele hogescholen deze methodiek invoeren, betekent het juist een verarming. Gelukkig zijn er hier en daar beroepsopleidingen die door voortschrijdend inzicht meer aan kennisverwerving doen. Het kabinet kan niet blijven roepen dat het bedrijfsleven het competentieonderwijs zelf heeft gewild. Het wordt tijd dat de regering deze zinsnede uit artikel 23 van de Grondwet eens naleest: Het onderwijs is een voorwerp van de voortdurende zorg der regering. Presley ergen en Harm eertema zijn docent in het beroepsonderwijs. eiden zijn bestuurslid van eter Onderwijs Nederland (ON) NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 9

10 7. Is de opleidingscoördinator van het grote ziekenhuis het eens met de woordvoerder van orus over de effecten van competentieonderwijs? Ja, hij vindt het ook goed dat leerlingen zelfstandig een voetbaltoernooi kunnen organiseren. Nee, hij vindt dat ze teveel context krijgen aangeboden, en te weinig basiskennis. at blijkt niet uit de tekst. 8. Wat vinden de schrijvers van deze tekst over het standpunt van het kabinet? Ze vinden het verstandig dat het kabinet de scholen en bedrijven zelf laat beslissen over het competentieonderwijs. Ze vinden dat het kabinet verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderwijs moet nemen. Ze vinden dat het kabinet competentieonderwijs actief moet stimuleren. Ze staan neutraal tegenover het kabinet: dat doet het niet goed, maar ook niet slecht. 9. Waarom vinden de schrijvers van dit stuk het niet vreemd dat studenten 'dik tevreden' zijn met het niveau van hun opleiding? Omdat studenten niet kunnen weten welke kennis ze missen in een beroepsopleiding. Omdat studenten van nature leergierig zijn. Omdat het niveau van het beroepsonderwijs in Nederland hoog is. Omdat er heel veel tijd beschikbaar is voor de bespreking van persoonlijke ontwikkelplannen. 10. Welke stem wordt volgens de schrijvers van dit stuk nu 'niet of nauwelijks gehoord'? Van het kabinet. Van de studenten. Van het praktijkonderwijs. Van leerbedrijven zoals ziekenhuizen. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 10

11 eze tekst is afkomstig van internet en gaat over een vacature voor een accountant. Werken bij uplan: ervaren ccountant - Junior ontroller Vestiging: Rotterdam Vakgebied: ccountancy Opleidingsniveau: Post-HO Je functie ls ervaren accountant binnen uplan kijk je achter de schermen bij het midden- en kleinbedrijf, van een horecaonderneming, uitgever of makelaarskantoor tot een productiemaatschappij. Je gaat je bezighouden met het samenstellen en reviewen van jaarrekeningen, het geven van financieeleconomische adviezen, veelvuldig klantcontact onderhouden en het aansturen en motiveren van je team. Verder ben je verantwoordelijk voor de planning van de werkzaamheden en ben je de sparringpartner tussen de teams en het management. Vanaf dag één werk je, op locatie, rechtstreeks voor klanten, krijg je verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. ovendien bouw je tijdens internationale trainingen een netwerk op van collega s uit binnen- en buitenland. Werken in teams Teamwork staat centraal bij uplan. Samen met collega s van andere vakgebieden zet je je in om ingewikkelde vraagstukken voor je cliënt te beantwoorden. e opdrachten waar je aan werkt laten zich niet in een hokje duwen. aarom zitten in een team vaak niet alleen maar collega s van jouw vakgebied. at zorgt voor de nodige afwisseling. ovendien leer je zo ook veel van andere vakgebieden. En kunnen anderen weer leren van jou. Waar ook ter wereld staan er uplan-collega's voor je klaar. In drukke tijden helpen ze je uit de brand en bij moeilijke opdrachten schieten ze te hulp. Een gevarieerd personeelsbestand met medewerkers van verschillende afkomst, geslacht en leeftijd is daarbij onmisbaar. Om dit talent binnen te halen en te houden hebben we bij uplan een werkomgeving gecreëerd waarin plaats is voor verschillen. e interactie met collega s van verschillende disciplines en uit verschillende landen zorgt er bovendien voor dat je meer inzicht krijgt in de mogelijkheden die er voor jouw talenten zijn in onze organisatie. Samen sterker dus. Jouw profiel Word jij uitgedaagd door de bovenstaande functieomschrijving, dan maken we graag kennis met jou! aarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden: Je hebt 3 tot 6 jaar relevante werkervaring binnen de accountancy branche; Je bent al bezig (of zou willen beginnen) met de NOv (Post HO ) opleiding; Je hebt een passie voor cijfers en een duidelijke motivatie voor het accountancyvak; Je barst van de ambitie om de top te bereiken! Je carrièrepad en arbeidsvoorwaarden Met kantoren in heel Nederland en ruim 5000 medewerkers is uplan een toonaangevende organisatie. at betekent dat je met ambitieuze, hoogopgeleide collega's werkt, vaak in multidisciplinaire en internationale teams. In een open en professionele bedrijfscultuur met veel ruimte voor innovatie en eigen initiatief. En met arbeidsvoorwaarden die passen bij jouw ambitie en behoeften, zoals een variabele looncomponent op basis van teamprestaties. Verder bieden we een prima leaseregeling, een laptop, een telefoon, een onkostenvergoeding en een premievrij pensioen. Toptalent maakt bij ons snel promotie. Natuurlijk helpen we je waar we kunnen, met een uitgebalanceerd learningprogramma en continue feedback. Zo krijg je een eigen counselor die je helpt met je carrièreplanning en alle gelegenheid om je vaktechnisch te blijven verbeteren. Interesse? Word je uitgedaagd door deze functie? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Heidi van Houten op telefoonnummer NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 11

12 11. Wat staat er in de tekst over de hoogte van het salaris? at is bovengemiddeld. aarover moet je zelf onderhandelen. at is afhankelijk van de prestaties van je team. aar zegt de tekst niets over. 12. Wat wordt je positie binnen het team, als je de baan krijgt? Je gaat meteen leiding geven aan een team. Je bent volwaardig lid van het team. Je begint met eenvoudig werk, maar je kan snel carrière maken. 13. Hoe is de ideale samenstelling van de teams volgens uplan? Zoveel mogelijk jonge, enthousiaste mensen met internationale ervaring en contacten. lleen mensen die ervaring hebben in verschillende vakgebieden. lleen mensen met minimaal 4 jaar ervaring als accountant. Een mix van jongere en oudere mensen, mannen en vrouwen en mensen van verschillende afkomst. 14 Waar zal je voor je werk naartoe moeten, als je deze baan krijgt? Naar Rotterdam. Naar Rotterdam en naar verschillende plaatsen in Nederland. Naar Rotterdam en soms naar het buitenland. Naar Rotterdam, naar verschillende plaatsen in Nederland en soms naar het buitenland. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 12

13 eze tekst komt uit de Volkskrant en gaat over Schone Schijn, een rapport over mensenhandel en gedwongen prostitutie. Einde aan mythe van die gezellige Wallen '50 tot 90 procent prostituees gedwongen achter de ramen.' Voormalige peeskamers ingericht als mode-etalage. Van onze verslaggever Willem eusekamp MSTERM 'In alle drie steden schatten de prostitutiecontroleurs het percentage onvrijwillig werkende vrouwen op 50 tot 90 procent.' 90 procent gedwongen achter de ramen - niet eerder was het beeld zo macaber. e cijfers staan in Schone Schijn, een inventarisatie van de mensenhandel uitgevoerd in de steden lkmaar, msterdam en Utrecht door de nationale recherche. Het rapport is eerder deze maand door het Openbaar Ministerie overhandigd aan de stadsbesturen van de drie steden, in de hoop dat op locatie effectiever kan en zal worden opgetreden tegen vrouwenhandel. e onderzoekers: 'Uitgaande van de laagste schatting van 50 procent zou dit alleen al in msterdam slachtoffers van mensenhandel op jaarbasis inhouden. e gemeente msterdam schatte het aantal raamprostituees In 2005 namelijk op ' Uitgaande van de hoogste schatting, 90 procent, zouden in de hoofdstad derhalve vrouwen gedwongen prostitutie bedrijven. ergelijk hoge percentages zijn nog nooit genoemd. Ook als in hetzelfde rapport de kantekening wordt gemaakt dat de signalen van vrouwenhandel niet altijd even concreet zijn en dat er bij de zedencontroleurs vaak sprake is van 'onderbuikgevoelens', maakt Schone Schijn 'definitief een einde aan de mythe van 'die gezellige en sfeervolle Wallen', de bekendste ook internationaal bekende - hoerenbuurt van Nederland. Gedwongen abortus en borstvergroting waren aan de orde van de dag e lol had er allang af kunnen zijn als de liefhebbers van de rosse buurt vorig jaar kennis hadden genomen van de directe aanleiding voor het rapport Schone Schijn: Onderzoek Sneep. Uitgebreid is hierin beschreven hoe politie en justitie stuitten op een door twee Turkse broers geleide bende. Honderden vrouwen zijn door de bendeleden in de drie onderzochte steden (en en Haag) onder bedreiging in de peeskamers geplaatst. Ondanks verschillende aanwijzingen dat er iets grondig mis was, kon de bende langer dan tien jaar zijn gang gaan. Waarbij wordt aangetekend dat de slachtoffers voor de controleurs vaak moeilijk zijn te herkennen. 'In het geval van de Turkse broers stonden de vrouwen onder druk om per dag zo veel mogelijk te verdienen. Een vrolijke en uitdagende prostituee werft de meeste klanten, dus paradoxaal genoeg zagen juist deze slachtoffers eruit als happy hookers. e vrouwen waren afkomstig uit Oost-Europa, maar tevens uit Nederland. Met onbeschrijfelijk geweld werden ze onder de duim gehouden; gedwongen abortus en collectieve borstvergroting (met door de pooiers bedongen korting in een elgische kliniek) waren praktijk van de dag. e daders zijn dit jaar veroordeeld tot langdurige celstraffen. Inmiddels zijn de Wallen de Wallen niet meer. Voormalige peeskamers zijn sinds kort ingericht als mode-etalage. e getoonde couture is elders in de buurt te koop. ndere zaken die kunnen worden gerekend tot de criminele branche, zijn gesloten of verhuisd. Het is slechts een begin. e overtuiging dat de Wallen een belangrijk afzetgebied vormen voor de internationale vrouwenhandel - waarbij controle wegens de geringe aangiftebereidheid van slachtoffers slechts mondjesmaat helpt - heeft het stadsbestuur tot rigoureuze maatregelen verleid: met gemeenschapsgeld worden seksexploitanten uitgekocht. e eerste was vorig jaar harles Geerts. Hij mocht 25 miljoen euro incasseren, waarvan 4,5 miljoen euro direct afkomstig was van de gemeente. e indruk die ontstond, namelijk dat NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 13

14 Geerts daarmee helemaal van de Wallen was verdwenen, blijkt onjuist. NR Handelsblad meldde zaterdag dat de voormalige pornobaas nog steeds volop actief is in 1012', vernoemd naar de postcode van het te saneren stadshart Post-traumatische stress e merikaanse klinisch psycholoog Melissa Farley onderzocht vanaf 1993 de psychische gevolgen van prostitutie. Ze interviewde tientallen prostituees in diverse landen over hun ervaringen. Farley berekende dat tweederde van de prostituees lijdt aan een 'posttraumatisch stress-syndroom ten gevolge van haar (of zijn) werk. In 2003 interviewde ze 854 prostituees in negen landen: 68 procent voldeed volgens Farley aan de criteria van het posttraumatisch stress-syndroom, 71 procent zei fysiek mishandeld te zijn tijdens het werk, 63 procent was verkracht, 64 procent bedreigd met een wapen en 89 procent wilde niet werken als prostituee, maar zei geen middelen te hebben om met het werk te stoppen. at tweederde van de prostituees leidt aan posttraumatische stress kan niet gelden voor prostituees in Nederland, denkt Metje laak, zelf ex-prostituee ('25 jaar in het vak') en woordvoerster van e Rode raad, de belangenvereniging van prostituees in Nederland. 'Ik ken veel vrouwen die het werk heel leuk vinden. Sommigen hebben een normale baan en doen prostitutie erbij voor een extra zakcentje', zegt laak. 'Ik ken zelfs vrouwen die even zonder man zitten en een tijdje als prostituee gaan werken omdat ze seks toch wel lekker vinden. an kun je toch niet echt spreken van stress.' Ook Ineke Smidt, directeur van het oördinatiepunt Mensenhandel (omensha), zet haar vraagtekens bij het aantal getraumatiseerde prostituees dat Farley noemt. 'it klinkt als uitwassen die je tegenkomt in het illegale circuit. In Nederland maakt het overgrote deel van de prostituees de vrijwillige keus om het werk te doen, vaak uit economische motieven.' Maar bestaat de vrijwillige prostituee wel, vragen diverse deskundigen zich af. 'In de Europese Unie wordt hierover momenteel fel gedebatteerd', aldus Joyce Outshoorn, hoogleraar vrouwenstudies van de Universiteit van Leiden onlangs in dagblad Trouw. 'Het ene kamp vindt dat prostitutie nooit vrijwillig kan zijn, maar per definitie een uitwas is van de onderdrukking van de vrouw. at is bijvoorbeeld het standpunt in Zweden, waar mannen die naar de hoeren gaan strafbaar zijn. Het andere kamp gaat uit van de vrije keuze: als vrouwen op die manier hun geld willen verdienen moet dat kunnen. aarom moet prostitutie een gewone bedrijfstak worden.' In 2000 werd het bordeelverbod in Nederland afgeschaft. Legalisering en registratie van prostituees, was de hoop, zou onvrijwillige prostitutie en vrouwenhandel tegengaan. cht jaar later is er geen bewijs dat dit is gelukt. Vooral buitenlandse prostituees in Nederland lijken de pineut. Zij hebben geen geldige papieren en zijn dus aangewezen op sluwe mensenhandelaren. Vervolgens verdwijnen ze naar schimmige achterkamertjes, in de escortservice - waar weinig controle op is of worden ze 'thuis' tewerkgesteld door hun pooier. 'Wij hebben vanaf het begin voorspeld dat het opheffen van het bordeelverbod niets zal helpen bij het bestrijden van mensenhandel', zegt o- Mensha-directeur Smidt. In het buitenland wordt met grote belangstelling gekeken naar de Nederlandse liberale wetgeving omtrent prostitutie. e VS zijn het meest kritisch. Legalisering van prostitutie trekt mensenhandelaren aan, beweert het merikaanse ministerie van uitenlandse Zaken zelfs. at is geen loze kreet, omdat dit departement de situatie van de internationale mensenhandel elk jaar uitgebreid onderzoekt. Ongeveer 800 duizend mensen worden jaarlijks over grenzen heen verhandeld, aldus het merikaanse ministerie in het rapport voor aarbij zijn niet meegerekend de 'miljoenen' mensen die binnen de landsgrenzen worden verhandeld. Het merendeel van de slachtoffers verdwijnt in de seksindustrie (87 procent) en een derde tot de helft is minderjarig, aldus de Verenigde Naties. Nederland is een van de grootste bestemmingslanden van mensenhandelslachtoffers. Het aantal meldingen van slachtoffers stijgt bovendien al jaren. ron: de Volkskrant NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 14

15 15. oor wie is de inventarisatie 'Schone Schijn' gedaan? oor de nationale recherche. oor de stadsbesturen van msterdam, lkmaar en Utrecht. oor het Openbaar Ministerie. oor twee Turkse broers. 16. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er volgens de onderzoekers per jaar in msterdam? Tussen 4000 en Waarom is het onzeker om hoeveel slachtoffers van mensenhandel het precies gaat? e kwaliteit van het onderzoek is niet goed. e onderzoekers hebben geen idee hoeveel prostituees in msterdam werken. e signalen zijn niet altijd concreet, waardoor de controleurs op hun gevoel afgaan. 18. Waarom waren de slachtoffers van de Turkse broers vaak moeilijk te herkennen? Ze hadden een collectieve borstvergroting gekregen. Ze werden door de broers gedwongen zich vrolijk en uitdagend te gedragen. Er waren geen aanwijzingen dat er iets aan de hand was. Er was niet bekend uit welke landen de slachtoffers kwamen. 19. Waarom zijn, volgens de tekst, de Wallen de Wallen niet meer? Vroeger was het er gezellig, nu is er veel geweld. e gemeente koopt sex-exploitanten uit en andere criminele zaken zijn gesloten of verhuisd. Het stadsbestuur denkt dat er sinds de arrestatie van de Turkse broers veel minder mensenhandel is. 20. Spreken de conclusies van 'Schone Schijn' en de mening van Ineke Smidt elkaar tegen? Ja. Nee. 21. Welke uitspraak is correct? Nederland verwachtte een positief effect van legalisering van prostitutie op mensenhandel. Ineke Smidt verwachtte geen positief effect. Volgens de Verenigde Staten treedt er een negatief effect op., en zijn alle drie correct. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 15

16 eze tekst komt uit de Volkskrant en gaat over een onderzoek naar narcisme onder de Nederlandse bevolking. Volgens een onderzoek van NRV en de Volkskrant neigen jongere generaties meer tot narcisme dan de oudere Jeugd vindt zichzelf veel te verwend Twee op de drie jongeren vinden de verhouding rechten en plichten scheefgegroeid. Van onze verslaggevers d ergsma, Peter de Greef MSTERM Jongeren maken zich grote zorgen over 'de jeugd van tegenwoordig'. Zij vinden dat hun leeftijdgenoten te veel worden verwend, dat ze te veel worden aangemoedigd zich goed over zichzelf te voelen en dat ze mede daardoor te weinig rekening houden met anderen. Maar liefst twee op de drie jongeren (66 procent) tussen de 16 en 24 jaar vinden dat de verhouding tussen rechten en plichten bij de jeugd is scheefgegroeid. it blijkt uit een groot narcismeonderzoek door TNS NIPO dat is uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking in opdracht van de Volkskrant en de NRV. Uit het onderzoek, een representatieve steekproef onder Nederlanders, blijkt dat driekwart van de bevolking vindt dat ouders hun kinderen te veel verwennen. Een even groot deel meent dat de verhouding tussen 25 rechten en 25 plichten bij de jongste gene- raties zoek is. Jongeren eisen te veel, zo is de algemene opinie, en vragen zich te.weinig af wat ze aan de samenleving kunnen bijdragen e zorgen over de jeugd hangen samen met de sterk veranderde omstandigheden waarin kinderen van na 1970 zijn opgegroeid. ankzij de komst van anticonceptie, kleine gezinnen en een gestegen welvaart zijn kinderen steeds meer een bewuste keuze. Of, zoals enkele cultuurcritici hebben opgemerkt: ouders roepen hun kind uit tot het centrum van de wereld en de omstanders vrezen dat de kinderen dat nog geloven ook. Onderzoek in de Verenigde Staten door de psycholoog Jean Twenge toont aan dat kinderen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig veel meer zelfvertrouwen hebben en assertiever zijn dan oudere generaties. Maar tegelijkertijd zijn ze vaker depressief en angstig, en niet bestand tegen de teleurstellingen van het volwassen leven. Ze zijn zo vol van zichzelf dat sprake is van ongezond narcisme. Uit het Volkskrant/NRV onderzoek blijkt dat jongere generaties ook in Nederland meer neigen tot narcisme dan oudere. ijna de helft van jongeren tussen 16 en 24 jaar vindt zichzelf 'heel speciaal', terwijl dit geldt voor slechts een kwart van de 55-plussers. Toch lijkt de verhouding tussen de generaties in Nederland minder scheef dan in de Verenigde Staten. Van de Nederlanders is eenderde het eens met de stelling dat de wereld er beter aan toe zou zijn als zij het voor het zeggen zouden hebben, maar aan deze vorm van zelfoverschatting lijden evenveel ouderen als jongeren. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 16

17 Jongeren zijn vol van zichzelf Volgens Jan erksen, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn 'eigenliefde en grootheidsfantasieën de afgelopen decennia exponentieel toegenomen. Met andere woorden: jongeren zijn vol van zichzelf. Hedy Stegge, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Vrije Universiteit msterdam, wijst er echter op dat een opgeblazen zelfbeeld serieuze problemen kan veroorzaken. Wie zichzelf geweldig vindt, voelt zich al snel tekortgedaan door een omgeving die de vermeende grootheid niet onderkent. Een grotere kans op ruzies en conflicten is het voorspelbare gevolg. Een hardnekkig misverstand dat zich vanuit de psychologie in de hoofden van ouders en leerkrachten heeft genesteld, is volgens Stegge dat zelfwaardering cruciaal is voor een goede geestelijke gezondheid. Niet elke vorm van eigenliefde is schadelijk. Een van de vragen uit het Volkskrant/NRVonderzoek, betreft de graagte waarmee we onszelf in de spiegel bekijken. an dit kenmerk is de naam narcisme ontleend, afgeleid van Narcissus, de Griekse mythologische figuur die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. 38 procent van de jongeren tussen 16 en 24 jaar blijkt geboeid door het beeld van zichzelf. Voor 65-plussers ligt dit percentage beduidend lager, op 23. Maar deze vorm van ijdelheid blijkt geen relatie te hebben met het welbevinden van die persoon of de kwaliteit van de relaties die hij aangaat. Positieve kanten Eigenliefde, zo blijkt uit het onderzoek, heeft ook duidelijk positieve kanten. Wie het belangrijk vindt op te vallen, het gevoel heeft dat het op zijn werk veel minder leuk is zonder zijn aanwezigheid en geregeld bedenkt hoe goed hij wel niet is, neemt gemiddeld meer initiatief en zit over het algemeen net iets lekkerder in zijn vel. e onderste 20 procent van de personen bij wie het gevoel speciaal te zijn het minst is ontwikkeld, geeft zichzelf een gemiddeld rapportcijfer van 5,3 voor de mate waarin zij initiatief nemen. e mensen die het beter getroffen hebben met zichzelf, komen uit op een 7,3. Een positief element van een hoge zelfwaardering is zelfredzaamheid. Wie hierin gelooft, neemt graag de verantwoordelijkheid voor beslissingen, en stelt zich minder afhankelijk op. In de enquête zijn dit de mensen met de grootste kans zich gelukkig te voelen. e 20 procent die het meest uitgaat van eigen kracht en verantwoordelijkheid geeft zijn stemming van de afgelopen dag gemiddeld een 7,7. e 20 procent die het heft liever uit handen geeft, blijft steken op een 7,2. Geluksprofessor Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit Rotterdam: 'e Nederlandse samenleving laat veel ruimte voor keuze. Je kunt trouwen met wie je wilt, geloven wat je wilt, het werk doen dat je wilt en tot op zekere hoogte ook niet werken als je daaraan een hekel hebt. aardoor leven veel mensen een leven dat aardig bij hen past. Voorwaarde daarbij is dat je wel keuzen moet durven maken en dat je voor jezelf moet weten op te komen.' Hoogleraar erksen vindt het om die reden niet vreemd dat jongeren narcistischer zijn: 'Wij vragen van jongeren dat ze presteren, dat ze achter hun computer ideeën genereren, dat ze de samenleving vooruit helpen. an heb je een forse dosis narcisme nodig. Zelfoverschatting het loopt echter fout, wanneer de zelfwaardering niet in goede banen wordt geleid en niet gebaseerd is op een reële inschatting van de eigen capaciteiten. an ontstaan superioriteitsgevoelens en het idee dat allerlei rechten volstrekt vanzelfsprekend zijn. Wie dit in sterke mate heeft, schrikt niet terug voor manipulatie, denkt vooral aan zichzelf en is niet tevreden voor hij het onderste uit de kan heeft gehaald. it gaat gepaard, blijkt uit de Volkskrant-enquete, met een meer opvliegend karakter, minder warme banden met familie en minder duurzame relaties met vrienden. Wie het vanzelfsprekend vindt om overal recht op te hebben, heeft drie keer zo vaak ruzie, blijkt uit het onderzoek. NT2taalmenu.nl oef. Staatsexamen II 17

18 22. Welk deel van de Nederlandse bevolking vindt dat de verhouding tussen rechten en plichten is scheefgegroeid? Iets meer dan de helft. Tweederde. riekwart. at staat niet in de tekst. 23. Welke oorzaak noemt de tekst voor de zorgen over de jeugd? nticonceptie leidt op vroegere leeftijd tot sexuele contacten. oor de gestegen welvaart beseffen jongeren niet meer dat je hard moet werken als je een goed leven wilt hebben. Ouders kiezen steeds meer bewust voor kinderen en geven hun kinderen het gevoel dat ze het centrum van de wereld zijn. Omstanders zijn bang voor agressie en durven niets meer te zeggen als jongeren in de fout gaan. 24. Welk verschil noemt de tekst tussen de onderzoeken van Jean Twenge en e Volkskrant/NRV? e jeugd in de Verenigde Staten is vaker depressief en angstig dan de jeugd in Nederland. e Nederlandse jeugd vindt zichzelf vaker 'heel speciaal'. Het verschil tussen de generaties lijkt in Nederland minder groot dan in de Verenigde Staten. 25. Wat is volgens Hedy Stegge een hardnekkig misverstand? at eigenliefde en grootheidsfantasiën negatief zouden zijn. at jongeren vol van zichzelf zijn. at zelfwaardering onmisbaar is voor een goede geestelijke gezondheid. at elke vorm van eigenwaardering schadelijk zou zijn. 26. Wat blijkt uit het onderzoek van e Volkskrant/NRV over de vraag of mensen zichzelf graag in de spiegel bekijken? at heeft negatieve gevolgen voor de relaties met andere mensen. at heeft positieve gevolgen voor de relaties met andere mensen. at heeft geen invloed op de kwaliteit van de relaties met andere mensen. 27. Welke positieve gevolgen van eigenliefde worden in de tekst genoemd? Meer opvallen, betere rapportcijfers, leuker werk en meer kans op geluk. Meer initiatief nemen, je goed voelen en meer zelfredzaamheid. Meer ruimte voor keuze en de mogelijkheid niet te werken als je dat niet wilt. 28. Waarom vindt erksen het niet vreemd dat jongeren narcistischer zijn? Omdat ouders hun kinderen centraal stellen. Omdat de samenleving het jongeren heel makkelijk maakt. Omdat jongeren wel in bepaalde mate narcistisch moeten zijn om succesvol te zijn in onze samenleving. NT2taalmenu oef. Staatsexamen II 18

19 eze tekst komt van de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. e tekst is onderdeel van een serie informatieve teksten over de geschiedenis van Nederland. (Titel) 5 e eerste oliecrisis maakt een einde aan een kwart eeuw van snelle economische groei. Investeringen worden minder en de werkloosheid begint toe te nemen. Het kost de Nederlanders en de politiek moeite zich hieraan aan te passen. oor de tweede oliecrisis in 1979 raakt Nederland in grote economische problemen In Vietnam woedde een oorlog die in de hele westerse wereld op de televisie kon worden gevolgd. vond aan avond werd het strijdtoneel getoond tussen het communistische gevaar en de vrije westerse wereld. Het geweld riep vooral bij de jeugd heftige reacties op. Ook in het Midden-Oosten woedden oorlogen, maar dan tussen Israël en hun rabische buren. eze rabische landen, samen met andere olieproducerende landen verenigd in de OPE, kondigden in 1973 een olieboycot af tegen de Verenigde Staten en Nederland, om daarmee hogere prijzen af te dwingen voor hun olie. Nederland werd naast de VS waarschijnlijk uitgekozen vanwege zijn al te openlijke steun aan Israël. In dat jaar was - voor het eerst sinds een Pvd-regering tot stand gekomen onder leiding van Joop den Uyl ( ), met samenwerking van de PPR en 66. Ook enkele ministers uit confessionele kring behoorden tot het eerste kabinet-en Uyl. it linkse kabinet zou er voor zorgdragen dat er spreiding kwam van kennis, inkomen en macht. Kortom, de leuzen die op de universiteiten, in de fabrieken en binnen de (linkse) politiek veelvuldig hadden geklonken. e olieboycot zette een dikke streep door alle nieuwe plannen van de regering. In een radio- en televisietoespraak kondigde en Uyl aan dat er op zondag geen auto s meer de weg op mochten en dat de benzine op de bon ging. e grote olieconcerns beschikten echter over grote voorraden in hun olietanks en in de olietankers op zee, die vrijwel direct naar Rotterdam werden gedirigeerd. Weldra kon iedereen weer beschikken over voldoende benzine om op zondag met de auto erop uit te trekken. e boycot had op de langere termijn wel effecten, want schoksgewijs verhoogden de OPElanden de olieprijs waardoor wereldwijd de economie in een recessie terechtkwam. Met de tweede oliecrisis in 1978 kwam aan jaren van voorspoed een abrupt einde. e werkloosheid nam toe en het nationaal inkomen daalde. Vooral in de scheepsbouw, de metaalindustrie, de textielindustrie en de bouwnijverheid vielen veel ontslagen. Op andere fronten ging de vernieuwing van Nederland overigens gewoon door. Vooral de vrouwenemancipatie kreeg meer en meer aandacht. Met de leuze baas in eigen buik, eiste de vrouwenbeweging olle Mina het toestaan van abortus provocatus. Na diverse schermutselingen rondom de abortuskliniek loemenhove, die op last van de overheid moest worden gesloten, kreeg Nederland in 1981 een abortuswetgeving. Ook de acceptatie van homoseksualiteit nam onder brede lagen van de bevolking toe. Nederland werd in de wereld meer en meer het toonbeeld van tolerantie en vrijheid. NT2taalmenu oef. Staatsexamen II 19

20 29. Welke titel past het beste bij deze tekst? Nederland in de jaren '70 e OPE versus de VS en Nederland Het eerste kabinet en Uyl 30. Wat voor reden(en) geeft de tekst voor de olieboycot tegen de Verenigde Staten en Nederland? Geen. Economische. Politieke. Economische en politieke. 31. Welke effecten van de olieboycot waren voor de economie het grootst? e korte termijn-effecten. e lange termijn-effecten. NT2taalmenu oef. Staatsexamen II 20

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Lezen 2a tekst 1. Bericht van de postbode

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Lezen 2a tekst 1. Bericht van de postbode OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 1)

Luisteren: muziek (B1 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart

Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart Een paspoort of identiteitskaart kunt u persoonlijk aanvragen bij de Stadswinkel in het Stadshuis van Nieuwegein. Na het lezen van deze folder weet u hoe

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 15 januari 016 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: De leerlingen leren om kritisch te kijken naar de verschillende artikelen uit 7Days. De leerlingen leren strategieën toe te passen

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1. OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het Werkbladen Uitdaging! Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het één ten koste van het ander? Waar word jij gelukkig van? De uitdaging van deze tool is dat je je eigen antwoorden bepaalt. We raden

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 1)

Luisteren: muziek (A2 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

OMGEVINGSSCAN 10 NOVEMBER 2016 NICOLE BLOK

OMGEVINGSSCAN 10 NOVEMBER 2016 NICOLE BLOK OMGEVINGSSCAN 10 NOVEMBER 2016 NICOLE BLOK INHOUDSOPGAVE inhoudsopgave omgevingsscan onderzoek voor omgevingsscan - Brainstormen - Belangen, pijnpunten, voordelen - Waarde propositie canvas OMGEVINGSSCAN

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

De mensen van de Vierdaagse. Hidde Bekhuis en Koen Breedveld

De mensen van de Vierdaagse. Hidde Bekhuis en Koen Breedveld De mensen van de Vierdaagse Hidde Bekhuis en Koen Breedveld Inleiding / achtergrond Met jaarlijks tegen de één miljoen bezoekers behoort De Vierdaagse van Nijmegen jaar in jaar uit tot de allergrootste

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Amsterdam, Geachte ,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Rekentoets 6 oktober 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met LAKS, gehouden van 23 september tot en met 5 oktober 2015, deden 1.411 middelbare scholieren en 701 hbo

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 3)

Luisteren: muziek (A2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Beginnerslessen Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Wat leert u in deze les? Gesprekken over het inburgeringsexamen begrijpen. Welke examens bij het inburgeringsexamen horen. Waar u kunt oefenen met de

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Uw burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer Uw burgerservicenummer Uniek persoonsnummer U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen hoeft u niets

Nadere informatie

Dr. Xavier M.H. Moonen

Dr. Xavier M.H. Moonen Dr. Xavier M.H. Moonen Orthopedagoog/GZ-psycholoog Bijzonder lector inclusie van mensen met een verstandelijke beperking Zuyd Hogeschool Docent en onderzoeker UvA in het bijzonder voor het vakgebied zorg

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel.: 0800 2000 Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een uitgave van JIP Den Haag en Middin.

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

PROSTITUTIE. VROUWENRAAD DOORBREEK DE STILTE Zondag 23 november Trafiek Gent

PROSTITUTIE. VROUWENRAAD DOORBREEK DE STILTE Zondag 23 november Trafiek Gent PROSTITUTIE VROUWENRAAD DOORBREEK DE STILTE Zondag 23 november Trafiek Gent Prostitutie is per definitie gestoeld in een ongelijke verhouding tussen vrouwen en mannen. De meeste klanten zijn mannen, de

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!.

Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!. WOORDENBOEK Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!. In dit woordenboek kun je alle woorden met een sterretje (*) terugvinden. De woorden staan per les

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Schrijven OPDRACHTKAART. U leert formulieren in te vullen. www.nt2taalmenu.nl

Schrijven OPDRACHTKAART. U leert formulieren in te vullen. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie