Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie"

Transcriptie

1 Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie Een naamloze vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling Geen emissiekosten certificaten van aandelen à? 10 Minimale afname voor nieuwe participanten certificaten Prognose gemiddeld totaalrendement 12% per jaar Prognose gemiddeld contantrendement 8,5% per jaar december 2012

2 Belangrijke informatie: potentiële houders van certificaten van aandelen kunnen aan deze vooraankondiging geen rechten ontlenen, slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Deze vooraankondiging bevat slechts samenvattende informatie. Iedere beslissing om te beleggen in certificaten van aandelen Kadans Biopartner N.V. moet gebaseerd zijn op bestudering van het volledige prospectus. Naar verwachting is het prospectus vanaf medio december 2012 verkrijgbaar. Kadans Biopartner N.V. is voor het aanbod van certificaten van aandelen niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Noch deze vooraankondiging noch het prospectus zijn te beschouwen als een door de AFM goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2 Wft. Deze emissie is vrijgesteld en uitgezonderd van een aantal ver- en geboden onder de Wft en de Prospectusverordening van de Europese Unie. Niettemin heeft Kadans Biopartner N.V. zich laten leiden door de informatie die de Wft en de bijlagen I, X en XV van de bedoelde Prospectusverordening verplicht voorschrijven indien de vrijstellingen en uitzonderingen niet van toepassing zouden zijn geweest. De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten en uitgesproken verwachtingen bieden geen garanties voor de toekomst. Risico s: aan beleggingen in vastgoed zijn risico s verbonden en deze risico s zijn ook verbonden aan het beleggen in certificaten van aandelen Kadans Biopartner N.V. Gewezen wordt op onder meer de risico s van waardedaling van vastgoed, leegstand, stijging van (hypotheek)rente, milieurisico s en calamiteiten.

3 Inleiding Vanaf de start van Kadans Biopartner N.V. in januari 2010, heeft het fonds uitstekende resultaten laten zien. Als gevolg van de wens om invulling te geven aan de groeistrategie volgt nu de derde emissie. Als belegger kunt u profiteren van een aantrekkelijk rendement uit de exploitatie van kantoren en bedrijfsgebouwen voor kennisintensieve en innovatieve bedrijven actief in de high techsector en life sciences. Life sciences is de sector waarin wetenschap en technologie gebruikt worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. Een snel groeiende sector in de huidige tijden, waarin duurzaamheid, gezondheid, gezonde voeding en een gezonde leefomgeving steeds belangrijker worden gevonden. Om kennisuitwisseling te stimuleren tussen universiteiten en bedrijven, maar ook tussen bedrijven onderling, zijn science parks tot ontwikkeling gekomen. Kadans Biopartner N.V. speelt op deze markt in en maakt het voor u mogelijk om te investeren in dit bijzondere en hoogwaardige vastgoedconcept. Het doel is om een groeiende portefeuille op te bouwen van kantoren en bedrijfsgebouwen op science parks die verhuurd zijn aan ondernemingen actief in de high techsector en life sciences. De groei van de portefeuille zal mede gefinancierd worden door middel van de uitgifte van certificaten van aandelen. De fondsomvang betreft per 31 december 2012? en zal na deze emissie gegroeid zijn tot? Kadans Vastgoed dan wel haar aandeelhouders zijn mede-investeerder in het fonds en streven een belang na van 20% tot 25%. Thans is geïnvesteerd in een tweetal objecten te Wageningen: het Biopartner Center en het Ten Houtengebouw. Het eerste object is een state-of-the-art kantoorgebouw annex researchcentrum en volledig verhuurd aan 9 huurders. Het Ten Houtengebouw is een voormalig universiteitsgebouw dat geschikt gemaakt is voor Blgg Groep B.V. Beide objecten zijn gelegen op het Business en Science Park Wageningen. De opbrengst van deze emissie zal worden gebruikt voor de aankoop van een derde vastgoedobject: het Novio Tech Center Nijmegen. Het center staat in het teken van het faciliteren van kennisintensieve technologische bedrijven en kennisinstellingen in de life sciences-, high tech- en healthsector. Dit reeds bestaande bedrijfsgebouw zal na een volledige renovatie weer voldoen aan de hedendaagse eisen en de behoeften in de markt. Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 1

4 Inleiding Het fonds hanteert een actief beleggingsbeleid met betrekking tot het management en mogelijke dispositie van objecten als mede een verdere uitbreiding van de portefeuille. Een onderdeel van de strategie is om de portefeuille verder te laten groeien en deze groei mede te financieren door middel van nieuwe emissies van certificaten van aandelen. De aan het fonds toe te voegen objecten dienen te voldoen aan de onderstaande selectiecriteria: - gevestigd op bedrijven- of universiteitsterreinen; - moderne gebouwen of turn-key ontwikkelingsprojecten; - meerjarige huurovereenkomsten. De thans voorliggende emissie van het fonds ligt in de lijn met het beleggingsbeleid van Kadans Biopartner N.V. Kerngegevens Kadans Biopartner N.V. Geografische focus: Nederland Sectorfocus: kantoren en bedrijfsgebouwen Huurderfocus: kennisintensieve ondernemingen Fondsvolume: groeiend Looptijd: onbeperkt Rechtsvorm: N.V. (naamloze vennootschap) Status: fiscale beleggingsinstelling Emissiebedrag emissie 3:? Deelname: certificaten van aandelen à? 10 met een minimale afname van stuks (3.250 voor bestaande certificaathouders) tot een maximaal aantal van certificaten Prognose totaalrendement: 12% gemiddeld per jaar Prognose contant dividendrendement: 8,5% gemiddeld per jaar Uitkeringen: halfjaarlijks Resultaten Kadans Biopartner (eerste half jaar) Totaalrendement 14,2% 13,7% 6,9% Contantrendement 14,2% 8,7% 4,0% Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 2

5 Vastgoedmarkt Algemeen Ons land bevindt zich nog steeds in een zeer moeizame economische situatie. Het fundament van onze westerse economie wankelt, niet op de laatste plaats vanwege de omvang van de schuldenberg en het besef dat een belangrijk deel van de welvaart gebaseerd is op schuldcreatie. Het is duidelijk dat de wereld op zoek moet naar nieuwe economische verhoudingen en financiële ratio s. Dit geldt zeker voor de vastgoedmarkt, misschien wel de meest kapitaalintensieve sector in Nederland. Business en Science Park Wageningen In Wageningen zijn meer dan mensen dagelijks actief met onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondernemerschap in de life sciences, food en health. Wageningen heeft een grote (internationale) aantrekkingskracht op R&D-bedrijven en kennisinstellingen, getuige o.a. de bouw van een nieuw R&D-center voor FrieslandCampina en de komst van STOAS Hogeschool. De aanwezigheid van Wageningen Universiteit en Researchcentrum als manifeste kennisdrager speelt hierbij een belangrijke rol. Het perspectief voor de Nederlandse economie is voor de komende jaren onzeker. De overheid heeft op dat punt haar visie gegeven, welke door het bedrijfsleven en de wetenschap gedeeld en breed ondersteund wordt. De economie van Nederland zal omslaan naar een nieuwe lente door extra stimulering en financiële ondersteuning van negen geselecteerde top-technologiesectoren. Dit beleid is van groot belang: het legt immers de basis voor de dragers onder de Nederlandse economie gedurende minimaal de komende decennia. Kadans Biopartner N.V. heeft voorafgaand aan de derde emissie twee objecten in portefeuille, welke beide gelegen zijn op het Business en Science Park Wageningen. Dit bedrijventerrein is specifiek bedoeld voor bedrijven in de life sciences, food en health. Het park heeft een aantrekkelijke uitstraling met veel groen en bestaat met name uit moderne (kantoor)gebouwen met voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving van beide objecten bevinden zich diverse onderzoeksinstellingen, onderwijsgebouwen en kennisintensieve bedrijven. De ontwikkeling van science parks, en meer specifiek life sciencesvastgoed, is van groot belang vanwege het op innovatie gerichte klimaat en de noodzaak om innovaties door te ontwikkelen tot marktrijpe producten. Het aanbod van geschikte huisvesting voor dergelijke ontwikkelingen blijft echter achter bij de ambities als gevolg van de financiële crisis. Novio Tech Campus Nijmegen Met meer dan inwoners is Nijmegen de 10e gemeente van Nederland. Het ligt centraal ten opzichte van belangrijke economische regio s als de Randstad, Noord-Brabant en het Ruhrgebied. Van de relatief jonge beroepsbevolking heeft meer dan 50 procent een hogere opleiding gevolgd. Het domein waarbinnen Kadans Biopartner N.V. actief is, maakt deel uit van deze topsectoren en voorziet als zodanig in een grote behoefte. De directie van Kadans Biopartner N.V. ziet life sciencesvastgoed, en meer algemeen huisvesting voor de kennisintensieve sector, dan ook als een kansrijk segment dat voldoende mogelijkheden biedt om een aantrekkelijk rendement op vastgoedinvesteringen te blijven genereren. Nijmegen beschikt over een eigen universiteit, de Radboud Universiteit, evenals een hogeschool en het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Naast het UMC kent Nijmegen nog een eigen streekziekenhuis en een gespecialiseerd ziekenhuis. De gezondheidszorgsector is als zodanig één van de grotere werkgevers in Nijmegen, niet in de laatste plaats vanwege de vele bedrijven actief in de medische technologie. Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 3

6 Gegeven de aanwezigheid van belangrijke kennisinstellingen, het kennisintensieve bedrijfsleven en het structurele tekort aan geschikte, hoogwaardige huisvesting voor deze partijen, is de Novio Tech Campus tot stand gekomen. Bij de ontwikkeling van de Novio Tech Campus speelt Kadans Vastgoed een belangrijke rol. In samenwerking met de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland, ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland en NXP heeft Kadans Vastgoed medio september een samenwerkingsovereenkomst getekend. De genoemde partijen hebben hierin diverse afspraken gemaakt die er toe zullen leiden dat de Novio Tech Campus zal uitgroeien tot een volwassen campus. De diverse overheidspartijen zullen hiervoor gezamenlijk ruim? 10 miljoen investeren. Daarnaast zal er aan de rand van de campus een nieuw NS-Station worden geopend waardoor de bereikbaarheid van de campus sterk wordt verbeterd. De Novio Tech Campus wordt een zelfbewuste campus, waar bedrijven zich vestigen die weten dat ze in de voorste gelederen van de health- en halfgeleiderontwikkelingen actief zijn. De campusontwikkeling zal worden ondersteund door de aanwezigheid van Novio Tech Campus B.V. Deze campusorganisatie richt zich op het aantrekken van nieuwe bedrijven, het ontwikkelen van gebouwen en het verkopen van gronden. Dit gebeurt allemaal in nauwe samenspraak met de partners uit de samenwerkingsovereenkomst. De Novio Tech Campus kenmerkt zich door drie kernwaarden: Waar innovaties werken Novio Tech Campus vormt voor de semiconductor-, life sciencesen healthbedrijven de logische vestigingsplaats als gezocht wordt naar een omgeving waar gewerkt wordt aan het versnellen van ontwikkelingen. De campus biedt een omgeving waarbinnen veel kennis aanwezig is van het ontwerpen van uitvoerbare en betrouwbare productieprocessen in markten waarin dit bij uitstek van belang is. De campus biedt de faciliteiten die hiervoor nodig zijn en maakt het tot de plek waar nieuwe toepassingen in productie gaan. Delen is groeien Bedrijven kunnen kennis en faciliteiten op de campus delen, om daarmee zelf ook te groeien. Gespecialiseerde bedrijven, waaronder NXP, zorgen met hun samenwerking op de Novio Tech Campus voor een bundeling van het in Nijmegen en omstreken aanwezige aanbod van faciliteiten. De campusorganisatie treedt daarbij op als katalysator. Knowledge based production driven De identiteit van de campus kenmerkt zich door kennis van zaken. Professionals in de semiconductor-, health- en life sciencessector vinden elkaar op de Novio Tech Campus. Volop ruimte Het hart van de eerste fase van de campusontwikkeling vormt het Novio Tech Center (NTC). In dit bedrijfsverzamelgebouw kunnen bedrijven kantoorruimten, laboratoriumfaciliteiten en cleanrooms huren. Daarnaast is er ook volop ruimte voor bedrijven om zich zelfstandig te vestigen. Via het parkmanagement zijn alle partijen op de Novio Tech Campus onderdeel van de community waardoor ze gebruik kunnen maken van een uitgebreid kennisnetwerk en alle beschikbare faciliteiten op de campus. Zie tevens voor meer informatie. Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 4

7 Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 5

8 Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 6

9 Portefeuille Het Biopartner Center, Wageningen Het Biopartner Center Wageningen is gelegen aan Nieuwe Kanaal 7, op het Business en Science Park Wageningen. Biopartner beschikt over een tweetal aaneengesloten gebouwen met circa m 2 kantoren, laboratoria en multifunctionele faciliteiten. Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het Biopartner Center Wageningen. Het doel was om kansen te creëren voor kennisintensieve bedrijvigheid. Vanaf haar start in 2000 fungeert Biopartner voor kennisintensieve ondernemers als katalysator én incubator van de Food Valley regio en biedt voor starters toegang tot het volledige pakket aan service en ondersteuning. Het gebouw is volledig verhuurd aan o.a. FrieslandCampina*, Blgg, Nippon Suisan en Kikkoman. De gewogen gemiddelde looptijd van de huurovereenkomsten bedraagt circa drie jaar, hetgeen relatief kort is. Dit komt voort uit de maatschappelijke gedachte van de voormalige eigenaar om startende bedrijven zo flexibel mogelijke huisvestingsoplossingen te bieden. In de praktijk blijven de huurders echter vele jaren en is de leegstand de afgelopen jaren vrijwel nihil geweest. Kadans Vastgoed B.V. is daarom bij aanvang van het fonds op 5 januari 2010 bereid geweest een huurgarantie te verstrekken voor vijf jaren ter hoogte van? 1,4 miljoen. Dit komt neer op 75% van de huurinkomsten op dat moment. Kadans heeft in 2011 en 2012 diverse huurcontracten van bestaande gebruikers verlengd en spant zich blijvend in om deze ontwikkeling te continueren. Kerngegevens Biopartner Center Wageningen Adres: Nieuwe Kanaal 7, Wageningen Huurders: 9 huurders Jaarhuur:? (2013) Vergoeding huurderspecifieke investering:? (2013) Resterende looptijd huurovereenkomsten: ca. 3 jaar Garantie: huurgarantie van Kadans Vastgoed B.V. tot 31 december 2014 tot max.? Bouwjaar: 2003, 2005, 2006 Verhuurbaar vloeroppervlak: m 2 Parkeerplaatsen: 127 Koopsom:? v.o.n. BAR bij aankoop: 12% Datum aankoop: 5 januari 2010 Taxatiewaarde per 31 december 2012:? k.k. * FrieslandCampina is voornemens per eind 2013 (een deel van) de gehuurde ruimten in het Biopartner Center te verlaten. Kadans is momenteel met FrieslandCampina in overleg om afspraken te maken voor de periode na Kadans heeft daarnaast met drie bestaande huurders afspraken gemaakt over invulling van de vrijkomende ruimten van FrieslandCampina. Kadans is derhalve optimistisch dat deze ruimten weer spoedig zullen worden verhuurd. Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 7

10 Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 8

11 Het Ten Houtengebouw, Wageningen Het Ten Houtengebouw is als tweede object toegevoegd aan de portefeuille van Kadans Biopartner N.V. Het gebouw aan Binnenhaven 5 werd voorheen gebruikt door Wageningen Universiteit en is in 2011 geheel herontwikkeld en uitgebreid ten behoeve van de huisvesting van Blgg. Blgg Groep heeft de activiteiten van al haar dochterondernemingen op deze locatie in Wageningen gecentraliseerd. Blgg is al ruim 80 jaar actief in grond- en gewasonderzoek voor de land- en tuinbouw en is marktleider binnen haar vakgebied. Als onafhankelijk laboratorium speelt het bedrijf met monstername, analyse en advies een belangrijke rol bij het verbeteren van de productie en kwaliteit in de veehouderij, akkerbouw, glasbouw en tuinbouw. In tal van landen beschikt Blgg reeds over vestigingen of samenwerkingsverbanden. Blgg is op 1 maart 2011 een 15-jarige huurovereenkomst aangegaan. Zodoende resteert per 1 februari 2013 een looptijd van ca. 13,1 jaar. Kerngegevens Ten Houtengebouw Wageningen Adres: Binnenhaven 5, Wageningen Huurder: Blgg Groep Jaarhuur:? (2013) Resterende looptijd huurovereenkomst: 13,1 jaar Bouwjaar/renovatie: oplevering herontwikkeling maart 2011 Verhuurbaar vloeroppervlak: m 2 Parkeerplaatsen: 118 Koopsom:? v.o.n. Datum aankoop: 22 september 2010 Taxatiewaarde per 31 december 2012:? k.k. Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 9

12 Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 10

13 Het Novio Tech Center, Nijmegen Het Novio Tech Center zal als derde object aan de portefeuille van Kadans Biopartner N.V. worden toegevoegd. Het gebouw werd voorheen door NXP gebruikt als onderzoekscentrum. Echter, door de veranderende technieken in de halfgeleiderindustrie heeft het centrum haar functie voor NXP verloren. Kadans heeft hierop ingespeeld door het object van NXP over te nemen waarna het grondig zal worden gerenoveerd. Hierna zijn de hoogwaardige kantoor- en laboratoriumruimten beschikbaar voor verhuur aan kennisintensieve bedrijven en instellingen. Naast het Novio Tech Center zal medio 2014 een nieuw NS-Station worden geopend. Samen met de nieuwe campusentree wordt de ontsluiting en bereikbaarheid van het Novio Tech Center hierdoor sterk verbeterd. Als initiatiefnemer van het fonds heeft Kadans Vastgoed een groot vertrouwen in de ontwikkeling van het Novio Tech Center en de Novio Tech Campus. Ter ondersteuning hiervan zal Kadans Vastgoed voor de exploitatie van het Novio Tech Center een huurgarantie verstrekken. Gedurende de eerste vijf jaren zal Kadans garant staan voor een minimaal huurinkomstenniveau van 90% van de te verwachten huurinkomsten van dit gebouw. Het Novio Tech Center wordt per 1 juli 2013 opgeleverd waarna het zal worden verhuurd aan een vijftal bedrijven. Kerngegevens Novio Tech Center Nijmegen Adres: Gerstweg 30 te Nijmegen Huurder: 5 huurders, waaronder een dochteronderneming van het UMC St. Radboud Jaarhuur:? ,- (2013) Gemiddelde looptijd huurovereenkomsten: 5 jaar Garantie: Kadans Vastgoed B.V. garandeert een gemiddeld huurinkomstenniveau van? ,- (90%) voor de duur van vijf jaar Bouwjaar/renovatie: oplevering herontwikkeling per 1 juli 2013 Verhuurbaar vloeroppervlak: m 2 Parkeerplaatsen: 150 parkeerplaatsen Erfpachtcanon:? ,- Koopsom:? ,- v.o.n. BAR bij aankoop: 10 % Datum aankoop: na oplevering van de herontwikkeling, derhalve per 1 juli 2013 Taxatiewaarde per 31 december 2012:? k.k. Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 11

14 Juridische structuur Kadans Biopartner N.V. is oorspronkelijk opgericht als een besloten vennootschap naar Nederlands recht, op 5 januari 2010 geïnitieerd als rechtsopvolger van Biopartner Center Wageningen B.V. De belangen van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en de participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. zijn op die datum overgegaan naar de certificaathouders van de aandelen in Kadans Biopartner. Ingevolge de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht zal, gelijktijdig met deze emissie, de rechtsvorm van dit fonds worden omgezet in een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Beleggers nemen deel door middel van certificaten van aandelen in Kadans Biopartner N.V. door storting van kapitaal in contanten. Met het door de certificaathouders bijeengebrachte eigen vermogen en hypothecaire bankfinancieringen worden vastgoedobjecten aangekocht. De aandeelhouder in een naamloze vennootschap is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap en is niet gehouden om boven het bedrag dat op het aandeel behoort te worden gestort, bij te dragen in de verliezen. Ook voor de certificaathouder geldt dat die niet persoonlijk aansprakelijk is en niet gehouden is om boven het bedrag dat is betaald voor de certificaten bij te dragen in eventuele verliezen. Kadans Biofacilities B.V. treedt op als de manager van het fonds. Certificaathouders directie Kadans Biofacilities B.V. directie managementovereenkomst Stichting Administratiekantoor Kadans Biopartner Kadans Biopartner N.V. Raad van Commissarissen toezicht fbi status Kadans Biofacilities II B.V. ontwikkelingsovereenkomst Kadans Biopartner Projecten B.V. Biopartner Center Wageningen Ten Houtengebouw Wageningen Novio Tech Center Nijmegen (ontwikkeling) na oplevering per 1 juni 2013 Novio Tech Center Nijmegen (exploitatie) Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 12

15 Fiscale aspecten Het fonds opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Indien het fonds voldoet aan wettelijke voorwaarden is er sprake van een 0%-tarief voor de vennootschapsbelasting. De belangrijkste voorwaarden waaraan het fonds moet voldoen zijn: - Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de vennootschap dienen te bestaan uit het beleggen van vermogen. - Financiering met vreemd vermogen is slechts toegestaan tot maximaal zestig procent van de fiscale boekwaarde van de onroerende zaken. - Binnen acht maanden na afloop van het boekjaar moet het fonds haar fiscale winst hebben uitgekeerd. - Natuurlijke personen mogen niet een belang hebben van 5% of meer. - Het belang mag niet voor een vierde gedeelte of meer bij in Nederland gevestigde lichamen (zoals Kadans Vastgoed) zijn ondergebracht. (Her)ontwikkeling van onroerend goed valt buiten de definitie van beleggen van vermogen. Om de status van fiscale beleggingsinstelling niet in gevaar te brengen, wordt de herontwikkeling van het Novio Tech Center ondergebracht in Kadans Biopartner Projecten B.V., een dochtervennootschap van Kadans Biopartner N.V. Financiële uitgangspunten Dividend Een van de doelstellingen van het fonds is om jaarlijks een stabiele inkomensstroom te realiseren uit de exploitatie van het vastgoed. Als certificaathouder ontvangt u jaarlijks een contante dividenduitkering van naar verwachting 8,5%. Aangezien er op het vreemd vermogen dient te worden afgelost en dit deel van de inkomsten vooralsnog niet kan worden aangewend voor contante uitkering aan de certificaathouders, zal een deel van het totale fiscale resultaat worden uitgekeerd in de vorm van stockdividend. Waarde certificaten De certificaten van aandelen zijn bij de derde emissie beschikbaar tegen een uitgiftekoers van? 10 per certificaat. Het geprognosticeerde intrinsieke eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt echter? 10,39. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een positieve herwaardering van de twee objecten in Wageningen. Derhalve kunt u bij deelname aan de derde emissie profiteren van deze herwaardering. Het fonds staat open voor deelname door natuurlijke personen. Nederlandse particuliere certificaathouders worden in beginsel in de Nederlandse inkomstenbelasting betrokken (box 3) naar rato van hun deelname. Het fonds dient 15% dividendbelasting in te houden. Nederlandse beleggers kunnen dit in beginsel terugvorderen van de fiscus. Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 13

16 Financiële kerngegevens na derde emissie Portefeuille Binnenhaven Nieuwe Kanaal Aankoop Novio Tech Center Aankoopkosten Oprichting Structureringskosten Financiële kerngegevens In de tabel zijn de verwachte kasstromen van het fonds weergegeven. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - In de exploitatie van het Biopartner Center Wageningen en het Novio Tech Center wordt 8% van de huurwaarde als frictieleegstand geprognosticeerd. - Tot en met oplevering op 1 juli 2013 wordt 8% rente betaald door Kadans Biopartner Projecten B.V. op het door de participanten beschikbaar gestelde vermogen ten behoeve van de renovatie van het Novio Tech Center. - Bij de verkoopopbrengst van het vastgoed is rekening gehouden met een waardedaling van 2% per jaar, ten opzichte van de getaxeerde waarden per 31 december De jaarlijks verwachte inflatie bedraagt 2%. - Het daadwerkelijke stockdividend zal worden vastgesteld op basis van het fiscale resultaat. Exploitatie Bruto huurinkomsten Onderhoudskosten Overige exploitatiekosten Netto huurinkomsten Algemene fondskosten Erfpachtcanon Beheer Netto inkomsten Verkoop Verkoopopbrengst vastgoed (prognose) Certificaten Waarde reeds gestorte certificaten per 31/ Storting certificaten 3e emissie Financiering Hypothecaire financiering Afsluitprovisie financieringen Rentebaten Rentelasten financieringen Aflossing financieringen Vennootschapsbelasting 0 0 Dividend in contanten Stockdividend (commercieel) Totaaldividend Direct rendement 11,1% 11,6% Dividendrendement in contanten 7,4% 7,6% Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 14

17 ,1% 12,4% 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,6% 8,1% 8,3% 9,1% 9,3% 9,8% 10,3% 10,8% 11,4 Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 15

18 Initiatiefnemer Sinds 1997 is Kadans Vastgoed actief als ontwikkelaar en belegger op de bedrijfsruimtemarkt. Inmiddels heeft Kadans meerdere vastgoedfondsen geïnitieerd met een totaal belegd vermogen van circa? 350 miljoen. De beleggingsportefeuille van Kadans bestaat uit kantoren en bedrijfsgebouwen. De diverse objecten bevinden zich verspreid door heel Nederland en Duitsland. Missie Kadans Vastgoed: the power of partnership De missie van Kadans luidt: Als eindbelegger participeren in het oplossen van vastgoedvraagstukken voor succesvolle Nederlandse ondernemingen (top 500) door nieuwbouw of aankoop en aanpassing van bestaande gebouwen. Omdat Kadans als belegger blijvend betrokken blijft bij haar relaties door langlopende huurovereenkomsten, is zij in staat voortdurend sturing te blijven geven aan dit continue huisvestingsproces. Gestreefd wordt naar een optimaal resultaat voor huurders en (mede)beleggers. Directie Kadans Biofacilities B.V. treedt op als manager van Kadans Biopartner N.V. Kadans Biofacilities B.V. is voor 95,3% in eigendom van Kadans Vastgoed B.V. en voor 4,7% van dr. Jeff Gielen. Beide zijn zelfstandig bevoegd bestuurder van Kadans Biofacilities B.V. De directie van Kadans Vastgoed B.V. wordt gevormd door (de persoonlijke vennootschappen van) Wim Boers MRE en drs. Michel Leemhuis MRE. Deelname Voor deze emissie zijn certificaten van aandelen beschikbaar. De uitgifteprijs voor één certificaat bedraagt? 10. Kadans Biofacilities B.V. brengt geen emissiekosten in rekening. Deelnemen in Kadans Biopartner N.V. kan met minimaal certificaten van aandelen (3.250 voor bestaande certificaathouders). Certificaathouders kunnen maximaal certificaten bezitten. Inschrijving voor deelname staat open per medio december. Storting wordt voorzien per eind januari Het prospectus kunt u opvragen via of Bij definitieve toekenning van certificaten van aandelen in Kadans Biopartner N.V. worden te allen tijde de richtlijnen welke worden gesteld aan een fiscale beleggingsinstelling in acht genomen. Dit kan resulteren in een toekenning van minder certificaten van aandelen dan waarvoor is ingeschreven. Alle deelnemers aan het fonds worden getoetst op integriteit. Initiatiefnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen potentiële participanten te weigeren. De Raad van Commissarissen van Kadans Biopartner N.V. bestaat uit de heren: drs. W.J.J.M. Luchtman, em. prof. ir. W.G. Keeris en ing. W.M.G. Knops. Vooraankondiging Kadans Biopartner N.V. Derde emissie 16

19 Betrokken partijen Uitgevende instelling Kadans Biopartner N.V. Nieuwe Kanaal 7, 6709 PA Wageningen Postbus 143, 5260 AC Vught Initiatiefnemer en manager Kadans Biofacilities B.V. Postbus 143, 5260 AC Vught T +31 (0) F +31 (0) Fiscaal adviseur KPMG Meijburg Mr. B.M. Teldersstraat 7, 6842 CT Arnhem Notaris Huijbregts Notarissen Zuiderparkweg 280, 5216 HE s-hertogenbosch

20 Een naamloze vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling Kadans Biofacilities B.V. T: +31 (0) Postbus 143 F: +31 (0) AC Vught E: W: DesignMatters.nl

Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling. Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V.

Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling. Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V. Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V. juli 2011 Juli 2011 Opgesteld door: Kadans Biofacilities B.V. T:

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2013. Kadans Biopartner B.V.

Halfjaarbericht 2013. Kadans Biopartner B.V. Halfjaarbericht 2013 Kadans Biopartner B.V. september 2013 september 2013 Opgesteld door: Kadans Biofacilities B.V. T: +31 (0)411 625 628 Postbus 143 F: +31 (0)411 625 620 5260 AC Vught W: www.biofacilities.nl

Nadere informatie

Prospectus Kadans Biopartner N.V. Derde Emissie

Prospectus Kadans Biopartner N.V. Derde Emissie Prospectus Kadans Biopartner N.V. Derde Emissie december 2013 Een naamloze vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling Geen Emissiekosten 550.000 certificaten van aandelen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie)

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. VOORAANKONDIGING RENPART VASTGOED HOLDING N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS TWEEDE OPENBARE EMISSIE van maximaal 7.000 aandelen tegen een prijs van 1.036 per aandeel. Minimale afname 10 aandelen.

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 5.000 aandelen tegen een prijs van 1.0oo per aandeel Minimale afname 50 aandelen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V.

RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V. RENPART KLASSIEK VASTGOED IV N.V. KARAKTERISTIEKE PANDEN MET GEZICHTSBEPALENDE UITSTRALING VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 6.000 aandelen tegen een prijs van 1.029 per aandeel Minimale

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

RENPART KLASSIEK VASTGOED N.V.

RENPART KLASSIEK VASTGOED N.V. RENPART KLASSIEK VASTGOED N.V. KARAKTERISTIEKE PANDEN MET GEZICHTSBEPALENDE UITSTRALING VOORAANKONDIGING Uitgifte van maximaal 7.250 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

Kadans. science partner Presentatie 2015

Kadans. science partner Presentatie 2015 Kadans science partner Presentatie 2015 Kadans Science Partner Creating a better future,, requires creativity and innovation in the present Kadans staat voor ritme; gelijk lopen, voor passende antwoorden

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

Prospectus Kadans Biopartner B.V. Tweede emissie oktober 2010

Prospectus Kadans Biopartner B.V. Tweede emissie oktober 2010 Prospectus Kadans Biopartner B.V. Tweede emissie oktober 2010 Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling 800.000 Certificaten van Aandelen à 9 Minimale

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen

Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen Contactpersoon Adresgegevens Van Dijen Transistorweg 5 0411 625 625 6534AT Nijmegen c.dijen@kadanssciencepartner Nederland.nl http://www.labforrent.nl/nl/ Bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Vaartstede Vastgoedfonds

Vaartstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Vaartstede Vastgoedfonds Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) BELEGGEN IN EEN WIJKWINKELCENTRUM in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften.

Nadere informatie

Emmastede Vastgoedfonds

Emmastede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Emmastede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Kadans Biopartner B.V.

Jaarverslag 2012. Kadans Biopartner B.V. Jaarverslag 2012 Kadans Biopartner B.V. mei 2013 Opgesteld door: Kadans Biofacilities B.V. T: +31 (0)411 625 628 E: info@biofacilities.nl Postbus 143, 5260 AC Vught F: +31 (0)411 625 620 W: www.biofacilities.nl

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie Financiële bijsluiter Derde Emissie 1 COLOFON ONTWERP: PAUL WOLTERS WWW.WVW.NU PRODUCTIE: CONSTANT TANGHE WWW.CTMEDIA.NL Derde Financiële Emissie bijsluiter bijlage 10 2 Financiële bijsluiter Bij of krachtens

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Willemstede Vastgoedfonds

Willemstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Willemstede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissiekosten) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede

in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede Vastgoed B.V. belegt in winkelcentrum Zilverkamp in Huissen (Arnhem).

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN Genia Financieringen is een nieuwe naam in de financiële wereld. De kans is daarmee groot, dat u ons nog niet kent.

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding VII N.V.

Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Tussentijdse rapportage over de periode 25 januari tot en met 30 juni 2007 Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Voor úw rendement tussentijdse rapportage over de periode

Nadere informatie

Incubator Plus Ultra op Wageningen Campus - Wageningen

Incubator Plus Ultra op Wageningen Campus - Wageningen Incubator Plus Ultra op Wageningen Campus - Wageningen Contactpersoon Adresgegevens Van Dijen Bronland 12 0411 625 625 6708WH Wageningen c.dijen@kadanssciencepartner Nederland.nl http://www.labforrent.nl/nl/

Nadere informatie

RE NPA RT VASTGOED HOLDING III N.V.

RE NPA RT VASTGOED HOLDING III N.V. RE NPA RT VASTGOED HOLDING III N.V. HET ONRO E RE ND GOED OPPO RTUNITY FO ND S VOO RAA N KO N D I G I N G Uitgifte van maximaal 5.750 aandelen tegen een prijs van Ä 1.000 per aandeel Minimale afname 15

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding VI N.V.

Renpart Vastgoed Holding VI N.V. Renpart Vastgoed Holding VI N.V. Vooraankondiging derde openbare emissie Uitgifte van 3.000 aandelen tegen een prijs van 1.005 per aandeel Minimale afname 15 aandelen Na eerdere succesvolle emissies van

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY -FONDS VOORAANKONDIGING Uitgifte van maximaal 25.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel. Hiervan zijn voor particuliere beleggers

Nadere informatie

Kadans vastgoed. Presentatie 2015

Kadans vastgoed. Presentatie 2015 Kadans vastgoed Presentatie 2015 Kadans Vastgoed The power of partnership,, Kadans staat voor ritme; gelijk lopen, voor passende antwoorden op nieuwe vraagstukken. Kadans vormt daarbij primair een drie-eenheid

Nadere informatie

150 certificaten van aandelen à 25.000 Minimale afname vier certificaten Prognose totaalrendement 9,5% per jaar (IRR)

150 certificaten van aandelen à 25.000 Minimale afname vier certificaten Prognose totaalrendement 9,5% per jaar (IRR) 150 certificaten van aandelen à 25.000 Minimale afname vier certificaten Prognose totaalrendement 9,5% per jaar (IRR) Vooraankondiging Accel Healthcare Property Fund N.V. juli 2011 Belangrijke informatie:

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP. Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP. Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011 Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011 Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING III N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING III N.V. RENPART VASTGOED HOLDING III N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van maximaal 8.000 aandelen tegen een prijs van 1.022 per aandeel Minimale afname

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED - Huuropbrengsten van 12,5 naar 13,0 miljoen (4,2%) - Bezettingsgraad

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als Super Winkel Fonds BV verplicht gesteld. De financiële bijsluiter is opgesteld volgens

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling. Jaarverslag 2011 Kadans Biopartner B.V.

Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling. Jaarverslag 2011 Kadans Biopartner B.V. Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling Jaarverslag 2011 Kadans Biopartner B.V. april 2012 Inhoudsopgave 1. Directieverslag jaar 2011 1 2. Portefeuille

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie Belegging in IWM Obligaties Deze belegging biedt u de mogelijkheid om indirect te investeren in een actuele franchiseformule. Participatie is mogelijk vanaf 50,- tot 1.000,- of een veelvoud daarvan. De

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met

Voor 30 jaar verhuurd. PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging. in samenwerking met Voor 30 jaar verhuurd PARKING FUND NEDERLAND II Vooraankondiging in samenwerking met Inleiding Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden aan

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie