Als belegger wil ik de spelregels weten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als belegger wil ik de spelregels weten."

Transcriptie

1 Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot

2 Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende particulieren en dga s. Zij herkennen in Van Lanschot een betrokken bankier. Met passie voor persoonlijke dienstverlening en veel kennis van zaken. Wie bij Van Lanschot binnenstapt, ervaart meteen het verschil. Van Lanschot onderscheidt zich door een zekere allure. Wij denken graag mee, en we kunnen ons goed inleven in de ambities en de toekomstwensen van onze cliënten. Die vinden ons deskundig, onafhankelijk en een tikje eigenzinnig. Dat blijkt ook uit onze adviezen: altijd uniek, persoonlijk en helder. En wat we adviseren, kunnen we ook waarmaken. Van Lanschot heeft de ervaring en de middelen in huis om de regie te voeren over grote vermogens. We hebben t niet van een vreemde. Bankieren zit ons in het bloed, al eeuwenlang. Van Lanschot is de oudste zelfstandige bank in Nederland, met een rijke historie. Ons verhaal begint in de achttiende eeuw met de vestiging van een handelshuis in Den Bosch. Dat familiebedrijf ontwikkelde zich tot een gerenommeerd bankiershuis. Om in onze tijd uit te groeien tot een beursgenoteerde onderneming met een eigen stijl. Bankiers pur sang. Om zo lang een sterke positie te handhaven in de financiële wereld, moet je van goede huize komen. Vooruitzien, alert blijven en je eigen koers varen. Ook bij zwaar weer. De wereldeconomie is in beweging, belangen verschuiven en financiële markten fluctueren. Van Lanschot schat de risico s in en profiteert van de kansen. Onze blik blijft steeds gericht op de toekomst. Al ruim 270 jaar. Een gedreven zakenbank en de beste private bank van Nederland. Dat is het gezicht van Van Lanschot. Inderdaad, sinds 1737.

3 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

4 2 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Inhoud Algemeen 3 Beleggingsadvies 3 Zelf beleggen 3 Vermogensbeheer 4 Open bewaring van financiële instrumenten 4 Amerikaanse financiële instrumenten 4 Effectenkrediet 5 Beleggingsanalyse 5 Markten 5 Orderuitvoering 6 De risico s van beleggen 6 Financiële instrumenten en hun risico s 6 Aandelen 6 Certificaten van aandelen 6 Beleggingsfondsen 7 Dividend 8 Claims 9 Scrips 9 Eenvoudige obligaties 9 Complexe obligaties 9 Converteerbare obligaties 10 Onroerend goed 10 Opties 10 Warrants 11 Termijncontracten 12 Gestructureerde producten 12 Hedgefondsen 13 Private equity 13 Treasuryproducten 13 Overige financiële instrumenten en eigenschappen 14 Drie ordertypen 14 Bestens orders 14 Limiet orders 14 Stop loss orders 14 Zorgvuldige afweging 14 Combinatie van activiteiten 15 Chinese Walls 15 Niet-verstrekte informatie 15 Beperkte kring 15 Algemene Voorwaarden 15 Tarieven 15 Klachtenafhandeling 16 Depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel 16 Overige garanties 16 Bewaring door derden 16 Communicatiekanaal Aandeelhouders 17 Laat u deskundig adviseren 17 Afkortingen 18

5 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot 3 Algemeen F. van Lanschot Bankiers NV, hierna te noemen Van Lanschot, stelt u deze brochure ter beschikking, omdat u beleggingsdiensten van onze organisatie afneemt. In dit document informeren wij u over onze beleggingsdienstverlening, de financiële instrumenten die wij aanbieden en de beleggingsrisico s die hieraan verbonden zijn. Daarmee voldoen wij aan de Wet op het financieel toezicht (Wft), die beleggingsondernemingen verplicht hun cliënten te informeren over het verlenen van beleggingsdiensten en de kenmerken van de financiële instrumenten waarop deze diensten betrekking hebben. Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen hebt, neemt u dan contact op met Van Lanschot Client Services in s-hertogenbosch, telefoon , of met uw private banker. Beleggingsadvies Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Van Lanschot Bankiers is beleggingsadvies. Bij beleggingsadvies verstrekt Van Lanschot informatie en doet Van Lanschot beleggingsaanbevelingen. U profiteert hiermee van de ervaring en deskundigheid van Van Lanschot Bankiers en haar dochteronderneming Kempen & Co, hierna te noemen Kempen, maar u neemt altijd zelf de aan- en verkoopbeslissingen. U wordt begeleid door een gespecialiseerde private banker. De dienstverlening is afgestemd op uw persoonlijke wensen en op uw belegbaar vermogen. Uitgangspunt van onze advisering vormen uw beleggingsdoelstellingen en uitgangspunten, uw kennis en ervaring met beleggen en uw financiële situatie. Op basis hiervan kunnen wij samen met u bepalen welk risicoprofiel passend is voor u. Bij de invulling van uw portefeuille adviseren wij behalve over individuele financiële instrumenten ook actief over beleggingsfondsen. Met beleggingsfondsen kunt u een uitstekende spreiding van uw beleggingen realiseren. De professionals van Van Lanschot en Kempen selecteren beleggingsfondsen op basis van uiteenlopende kenmerken en van verschillende fondsaanbieders. Zelf beleggen Het kan zijn dat u graag zelf wilt beleggen zonder daarbij gebruik te maken van het beleggingsadvies van Van Lanschot. In dat geval is er sprake van execution only. Execution only bij Van Lanschot houdt in dat: u zelf de opdracht geeft om transacties te laten verrichten in uw beleggingsportefeuille, zonder beleggingsadvies van de bank, u zelf bewaakt of het financiële instrument binnen het door u bepaalde beleggingsbeleid past, u zelf bewaakt of het door u gekozen beleggingsbeleid verantwoord is in het kader van de door u gewenste spreiding van risico s en in het kader van uw financiële omstandigheden, u zelf zorgt voor het verkrijgen van aanvullende informatie, indien uw kennis over de risico s en verplichtingen van bepaalde financiële instrumenten niet toereikend is. Aan de hand van de passendheidstoets kunnen wij vaststellen of zelf beleggen passend is voor u. Tevens winnen wij met deze toets informatie in over uw kennis van en ervaring op het gebied van financiële instrumenten.

6 4 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Vermogensbeheer Het kan zijn dat u zich niet met het beheer van uw beleggingsportefeuille wilt of mag bemoeien. In dat geval is het mogelijk om Van Lanschot uw beleggingen te laten beheren. Alvorens wij de zorg daarvoor op ons nemen, inventariseren wij eerst samen met u de uitgangspunten voor het beheer van uw vermogen op basis van uw beleggingsdoelstellingen en uitgangspunten, uw beleggingskennis en ervaring en uw financiële situatie. Wij adviseren u vervolgens over het risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille en de beleggingsrichtlijnen die u ons in het kader van het vermogensbeheer oplegt. Deze worden vastgelegd in de vermogensbeheerovereenkomst. Binnen die kaders nemen de beleggingsprofessionals van de afdeling Vermogensbeheer vervolgens de beslissingen over het beheer van uw vermogen. Deze beslissingen worden gebaseerd op een goed gestructureerd beleggingsproces waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van zowel Van Lanschot als van Kempen. Van Lanschot kent voor vermogensbeheer drie concepten: Evi Beheer, minimum inleg ,- (online dienstverlening) vermogensbeheer Select, minimum inleg ,- vermogensbeheer A la Carte, minimum inleg ,- Cliënten die beleggen volgens het concept vermogensbeheer A la Carte kunnen hun eigen keuze maken voor het wel of niet opnemen van individuele obligaties, alternatieve beleggingen en actief beheerde beleggingsfondsen. Open bewaring van financiële instrumenten Bewaring van financiële instrumenten ligt in het verlengde van beleggingsadvies en vermogensbeheer. Het gaat hierbij om het (doen) bewaren van uw financiële instrumenten en het verrichten van het administratieve beheer daarover. Zoals het voor u incasseren van dividend, het verzorgen van aflossingen van obligaties en het verwerken van couponuitkeringen. Ook handelen wij de administratieve gevolgen van fusies, aandelen-splitsingen en naamswijzigingen voor u af. Natuurlijk draagt Van Lanschot ook zorg voor de levering van de financiële instrumenten die u hebt gekocht of verkocht, de uitoefening van optierechten en de terugvordering in het buitenland van op dividend ingehouden belasting. Het overboeken van financiële instrumenten van uw beleggingsdepot bij Van Lanschot naar een beleggingsdepot bij een andere bank duurt ongeveer tien werkdagen. De overboekingtermijn van beleggingsfondsen duurt langer. Voor het terugvorderen van dividendbelasting geeft u éénmalig aan Van Lanschot een volmacht om dit voor u te regelen. De bewaring van financiële instrumenten doen wij zoals dit in de markt gebruikelijk is en conform de wettelijke regels die gelden voor alle Nederlandse banken. Van Lanschot kan zakelijke zekerheidsrechten (pandrecht of hypotheekrecht) of voorrechten hebben op financiële instrumenten en een eventueel recht op verrekening ten aanzien van deze financiële instrumenten. Het verrekeningsrecht heeft betrekking op een vordering van Van Lanschot op haar cliënten. In verband met de bewaring van effecten wijzen wij u ook op de alinea Bewaring door derden op pagina 16. Amerikaanse financiële instrumenten Van Lanschot heeft een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse belastingdienst en is hiermee gemachtigd om een verlaagd belastingtarief in te houden op uitkeringen (dividend en rentecoupons) van Amerikaanse financiële instrumenten. Dit tarief is afhankelijk van het land waarin u als aandeelhouder gevestigd bent. Om in aanmerking te komen voor het verlaagde belastingtarief, dient u een getekende verklaring af te geven en dienen wij de relevante documenten van u te ontvangen, zoals geldige legitimatie en bewijs van woon- of vestigingsplaats. Uw private banker kan u hierover informeren en u de benodigde formulieren toesturen. Tot het moment waarop niet aan de juiste voorwaarden is voldaan en/of de benodigde documenten niet in het bezit zijn van Van Lanschot, wordt het hoge tarief van 30% aan belasting ingehouden over de uitkeringen van Amerikaanse financiële instrumenten. Wij zijn verplicht de Amerikaanse belastingdienst op verzoek inzage te geven in de belastingstatus van de desbetreffende bezitter van het financiële instrument.

7 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot 5 Effectenkrediet Onder bepaalde voorwaarden kunt u krediet op onderpand van financiële instrumenten krijgen. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat een effectenkrediet het risicoprofiel van uw portefeuille sterk verhoogt. Daling van de koersen kan leiden tot onvoldoende dekkingswaarde van uw onderpand. Wij zullen bij signalering van een situatie van onderdekking onmiddellijk contact met u opnemen met als doel deze situatie op een zo kort mogelijke termijn te beëindigen. Dit kan leiden tot de mogelijk door u ongewenste verkoop tegen relatief lage koersen van de financiële instrumenten die als dekking dienen. Beleggingsanalyse Door eigen onderzoek heeft Van Lanschot een opinie over: aandelen van grote Europese en Amerikaanse ondernemingen staatsobligaties van Europese overheden (staatsobligaties) obligaties van Europese bedrijven die deel uitmaken van de AEX- en de EuroStoxx50-index obligaties van een geselecteerd aantal Nederlandse bedrijven en semi-overheden (zoals de Nederlandse Waterschapsbank, Europese Investeringsbank of Bank Nederlandse Gemeenten) Verder is Van Lanschot verspreider van de opinies van dochter Kempen & Co op het gebied van Nederlandse aandelen (AEX- en AMX-index), met uitzondering van Royal Dutch Shell en Air France-KLM. Naar de laatste twee titels doet Van Lanschot zelf onderzoek. Tot slot analyseert Van Lanschot gestructureerde producten van zichzelf en van andere partijen. Doel is om u als cliënt keuzemogelijkheden te bieden. Wat betreft de obligaties is er als randvoorwaarde gesteld dat leningen een minimale omvang moeten hebben van 750 miljoen. Daarnaast moeten ze ten minste een investment-graderating en een senior status hebben. De investment-graderating heeft te maken met de kredietwaardigheid. Deze wordt bepaald door kredietbeoordelaars zoals Moody s en Standard & Poor s. Bij een investment-gradestatus is de kans redelijk tot groot dat een instelling aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. De gegevens die in beleggingsaanbevelingen zijn verwerkt, zijn ontleend aan bronnen die erbij vermeld staan en door de bank betrouwbaar worden geacht. Er kunnen zich altijd onvoorziene ontwikkelingen voordoen. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot (negatieve) waardeveranderingen van de financiële instrumenten of kunnen de inkomstenstroom uit deze financiële instrumenten (negatief) beïnvloeden. Daarom geldt dat Van Lanschot op geen enkele wijze kan garanderen dat een beleggingsbeleid en/of beleggingstransactie die (mede) gebaseerd is op visies en verwachtingen van Van Lanschot en Kempen, tot een positief resultaat zal leiden. De beoordelingen en aanbevelingen in researchpublicaties mogen niet worden beschouwd als een aan een (potentiële) cliënt gericht beleggingsadvies; zij hebben slechts betrekking op een financieel instrument. Of een beoordeling en/of aanbeveling leidt tot een gericht beleggingsadvies is afhankelijk van de beleggingsdoelstellingen en uitgangspunten, de kennis en ervaring met beleggen, de financiële situatie van de cliënt en de samenstelling van zijn/of haar beleggingsportefeuille. Markten Van Lanschot is lid van de beurzen in Amsterdam en Brussel. Verder kunnen via haar netwerk van buitenlandse correspondenten beleggingstransacties worden uitgevoerd op alle andere grote internationale beurzen. Handel op kleinere, onderontwikkelde beurzen wordt niet ondersteund.

8 6 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Orderuitvoering Van Lanschot voert orders van haar cliënten uit conform haar orderuitvoeringsbeleid. U ontvangt een kopie van het orderuitvoeringsbeleid bij de start van de dienstverlening. Alvorens u een order plaatst bij Van Lanschot dient u kennis te nemen van dit beleid. Bij het plaatsen van uw eerste order gaan wij ervan uit dat u instemt met ons orderuitvoeringsbeleid. U kunt het orderuitvoeringsbeleid ook vinden op of opvragen bij één van de kantoren. In lijn met onze beleggingsdienstverlening verzorgen wij valutawisseldiensten bij transacties in financiële instrumenten die genoteerd zijn in vreemde valuta. De risico s van beleggen U dient zich te realiseren dat aan alle vormen van beleggen risico s zijn verbonden. De risico s van beleggingen zijn afhankelijk van de aard van de belegging. De kans bestaat dat het rendement dat u verwacht hoger of lager uitkomt. Er zijn beleggingen waarbij u de hele inleg kunt verliezen of waaraan u zelfs schulden kunt overhouden. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico s met zich meebrengt. Bij het beleggen in buitenlandse financiële instrumenten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in financiële instrumenten buiten het eurogebied rekening te worden gehouden met het valutarisico. Dus hoe hoger de kans op een hoog rendement, hoe groter ook de kans op aanzienlijke verliezen. Ga niet af op resultaten uit het verleden. Deze bieden geen garantie voor de toekomst. Financiële instrumenten en hun risico s Hieronder geven wij een uitleg van de financiële instrumenten waarin u in principe bij Van Lanschot kunt beleggen, met vermelding van de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Op onder meer de portefeuilleoverzichten en effectennota s die u van Van Lanschot ontvangt, worden afkortingen van financiële instrumenten gebruikt. Op pagina 18 van deze brochure en op vindt u een volledige opsomming van de gebruikte afkortingen. Sommige afkortingen geven wij hierna tussen haakjes al aan. Aandelen Een aandeel (A) is een eigendomstitel van een onderneming. De aandeelhouders zijn dus gezamenlijk eigenaar van de onderneming. Een aandeel kent geen einddatum. De aandeelhouder kan zijn aandelen verkopen. De koers waartegen de aandeelhouder in de toekomst kan verkopen is onzeker. Het koersverloop is afhankelijk van: de gang van zaken bij en de toekomstverwachtingen voor de onderneming, de economische en monetaire ontwikkelingen in de voor de onderneming relevante regio s, het beursklimaat op de beurzen waar het aandeel genoteerd staat. Deze factoren zijn ook van invloed op de volatiliteit (beweeglijkheid) van de koers van een aandeel. De koers van een aandeel is niet constant, maar kan in de loop van de tijd scherp fluctueren. Het eventuele rendement op aandelen bestaat uit twee onderdelen: de waardestijging en het dividend (zie uitleg op pagina 8). De waardestijging in de vorm van een oplopende aandelenkoers is onzeker en kan ook omslaan in verlies. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul. De aanschaf van aandelen met eigen middelen brengt geen hefboomwerking met zich mee en op het bezit van aandelen die met eigen middelen zijn gekocht geldt geen dekkingsverplichting. Certificaten van aandelen Certificaten van aandelen (CTA) zijn financiële instrumenten die originele aandelen vertegenwoordigen. De originele aandelen zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn deelgerechtigd in de onderliggende aandelen, maar niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen zijn van toepassing op certificaten van aandelen. Vaak is bijvoorbeeld het stemrecht beperkt. De eigenschappen en potentiële risico s zijn in principe dezelfde als de eigenschappen en potentiële risico s van gewone aandelen.

9 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot 7 Beleggingsfondsen Een beleggingsfonds brengt beleggers samen en verzamelt middelen van individuen om deze vervolgens namens de groep te beleggen in een portefeuille van financiële instrumenten, zoals aandelen of obligaties. Een belegger in een beleggingsfonds krijgt als het ware een gedeelte van de portefeuille. Onafhankelijk van hoeveel men belegt, is de eigen belegging altijd een miniatuur van de fondsportefeuille. Alle risico s van financiële instrumenten die in deze brochure zijn genoemd, kunnen afhankelijk van de samenstelling van de fondsportefeuille ook voor beleggingsfondsen gelden. Doordat het vermogen binnen een beleggingsfonds breed is gespreid over verschillende beleggingen is de beweeglijkheid van de koers van een beleggingsfonds over het algemeen lager dan van individuele aandelen of obligaties. Het risico om uw gehele inleg kwijt te raken is aanwezig, bijvoorbeeld in geval van wanbeleid door de fondsbeheerder. Fondsbeheer De fondsportefeuille wordt beheerd door professionals. Deze fondsbeheerders brengen een zogenaamde managementfee in rekening bij het fonds. De hoogte van deze managementfee verschilt per fonds. Daarnaast wordt de belegger geconfronteerd met overige kosten die gemaakt worden door het fonds. Een specificatie van de kosten kunt u vinden in het prospectus van het betreffende beleggingsfonds. De koers of prijs van een beleggingsfonds is gebaseerd op zijn intrinsieke waarde. De managementfee en overige kosten worden in de waardebepaling van de intrinsieke waarde meegenomen. De intrinsieke waarde wordt bepaald door het eigen vermogen van een beleggingsfonds (aandelenkapitaal plus reserves) te delen door het aantal uitstaande participaties in dat beleggingsfonds. De koers kan fluctueren, dus de hoogte van de koers waartegen een belegger zijn aandeel in het beleggingsfonds kan verkopen is onzeker. Sommige beleggingsfondsen keren dividend uit. U kunt dit dividend in contanten ontvangen, of herbeleggen in nieuwe participaties van het beleggingsfonds. U geeft Van Lanschot hiervoor een standaard instructie. Aandelenklassen Fondsbeheerders bieden soms meer varianten aan om in hun fondsen te beleggen. Ze doen dit in de vorm van verschillende aandelenklassen. De reden hiervoor is dat beleggers verschillende voorkeuren hebben. Er kan een aandelenklasse zijn die in dollars noteert en een andere in euro s of waarop dividend wordt bijgeschreven op de koers en een andere waar het dividend in contanten wordt uitgekeerd. Aandelenklassen kunnen afgestemd zijn op verschillende doelgroepen, zoals particuliere of institutionele beleggers. Beleggings-inhoudelijk kennen de aandelenklassen geen verschillen. Het verschil zit in de kenmerken, zoals de valuta, de vorm van dividenduitkering, de managementfee of de minimaal vereiste inleg. Voor haar particuliere cliënten koopt Van Lanschot doorgaans de particuliere aandelenklasse aan. Maar er zijn uitzonderingen. Soms is er een institutionele aandelenklasse die overwegend voordelen biedt ten opzichte van de particuliere. Als de fondsbeheerder toestaat dat particuliere cliënten in deze institutionele aandelenklasse beleggen, koopt Van Lanschot deze aan voor haar particuliere cliënten. Aan het type aandelenklasse kunnen cliënten van Van Lanschot geen rechten ontlenen. Het kan voorkomen dat u alleen via Van Lanschot in een bepaalde institutionele aandelenklasse kunt beleggen. Op het moment dat u uw portefeuille zou overboeken naar een andere bank, kan het daardoor voorkomen dat deze aandelenklasse niet mee kan worden overgeboekt.

10 8 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Open-end en closed-end beleggingsfondsen Er zijn open-end beleggingsfondsen en closed-end beleggingsfondsen. Bij closed-end beleggingsfondsen is wettelijk vastgelegd (in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen) dat zij na introductie géén extra participaties mogen uitgeven. De parti cipaties van closed-end beleggingsfondsen worden verhandeld op de secundaire markt en de koers wordt mede door vraag en aanbod bepaald. Open-end beleggingsfondsen zijn daarentegen wettelijk verplicht om participaties te verkopen en in te kopen volgens hun intrinsieke waarde per aandeel. De meeste open-end beleggings fondsen worden via een veilingsysteem verhandeld. Dat wil zeggen dat er slechts één keer per dag handel plaats vindt. De tijd waarop deze handel plaats vindt verschilt per fonds. De handel in beleggingsfondsen Alle orders in een bepaald fonds die voor uur worden ingelegd, worden de volgende dag verhandeld om uur (veilingmoment). Participaties worden verhandeld tegen één transactieprijs. Ofwel de intrinsieke waarde, eventueel inclusief een kleine op- of afslag, ter compensatie van transactiekosten binnen het fonds in verband met de aan- of verkoop. Ook wel handelskosten genoemd. Het kan voorkomen dat handelskosten niet in de vorm van een op- of afslag worden berekend, maar dat deze apart in rekening worden gebracht. De intrinsieke waarde wordt voorafgaand aan het veilingmoment berekend op basis van slotkoersen en wordt dagelijks gepubliceerd op de website van de betreffende fondsbeheerder. De hoogte van de handelskosten staat vermeld in het prospectus van het betreffende beleggingsfonds. Het kan voorkomen dat bij sommige beleggingsfondsen de handel niet dagelijks plaatsvindt, maar bijvoorbeeld maandelijks of zelfs jaarlijks. De beleggingsfondsen die niet via een veilingsysteem worden verhandeld, worden via de beurs verhandeld zoals bepaald in ons orderuitvoeringsbeleid. Voor wie geschikt? In het prospectus van een beleggingsfonds kan vermeld staan voor welk type belegger het fonds geschikt is. Dit advies wordt gegeven door de fondsaanbieder en is uitsluitend gebaseerd op de risico- rendementskenmerken van het beleggingsfonds en niet op uw gehele portefeuille. Van Lanschot heeft een centraal beleggingsbeleid, waarbij wij al onze beleggers een breed gespreide beleggingsportefeuille adviseren. Deze beleggingen worden gespreid over de verschillende vermogenscategorieën: liquiditeiten, obligaties, aandelen, onroerend goed, grondstoffen en eventueel alternatieve beleggingen. Daarmee wordt het specifieke risico van een enkel beleggingsfonds in uw portefeuille verlaagd. Van Lanschot beoordeelt de beleggingsrisico s van een beleggingsfonds dan ook in de context van een goed gespreide portefeuille conform het centrale beleggingsbeleid. Risico s De risico s van beleggingsfondsen worden bepaald door de onderliggende waarden en de gehanteerde beleggingsstrategie van het fonds. De aanschaf van participaties in het beleggingsfonds met eigen middelen brengt geen hefboomwerking met zich mee. Let wel, een beleggingsfonds kan soms met geleend geld beleggen, in dat geval is er binnen het fonds wel sprake van een hefboomwerking. Voor de specifieke risico s en overige informatie van beleggingsfondsen verwijzen wij naar de financiële bijsluiter en het prospectus van het desbetreffende beleggingsfonds. Dividend Aandeelhouders kunnen dividend uitgekeerd krijgen. Als u dividend ontvangt, dan wordt daarover in principe dividendbelasting ingehouden. De hoogte van het dividend wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dividend is een uitkering van een deel van de winst. De hoogte van het dividend is in de regel stabiel, maar niet gegarandeerd. Als een onderneming in het afgelopen jaar onvoldoende winst heeft gemaakt, dan wordt de hoogte van het dividend hierop aangepast. Het kan voorkomen dat een onderneming dividend niet in contanten maar in de vorm van aandelen uitkeert, dit heet stockdividend (STDV). Met stockdividend krijgt u nieuwe aandelen. Veel ondernemingen bieden een keuzedividend aan. Voor deze gevallen geeft u Van Lanschot de standaard instructie of u dividend in contanten of in aandelen wilt ontvangen (stockdividend).

11 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot 9 Claims Een claim (CL) is een voorkeursrecht dat toegekend kan worden door de onderneming aan bestaande aandeelhouders. U kunt een claim ontvangen wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven van de aandelen die u in bezit hebt. Claims kunnen worden uitgegeven wanneer een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft tegen een lagere koers dan de beurskoers van de bestaande aandelen. De beurskoers van de bestaande aandelen vertoont dan vaak een daling. De claim heeft een waarde en dient ter compensatie voor deze koersdaling. De claim geeft het recht om in te schrijven op de nieuwe aandelen. Als u een claim ontvangt, bent u niet verplicht gebruik te maken van uw voorkeursrecht. U kunt uw claim tot een bepaalde datum (meestal) ook verkopen. De eigenschappen en potentiële risico s van een claim zijn vergelijkbaar met de eigenschappen en potentiële risico s van aandelen, maar claims kennen een verhoogd risico vanwege de beperkte looptijd. Ook kennen ze een hefboomwerking, omdat ze, net als een calloptie, slechts het koersverschil vertegenwoordigen tussen de beurskoers en de koers waarop met deze claims de onderliggende aandelen kunnen worden gekocht. Scrips Scrips (SCR) vertegenwoordigen een fractie van een aandeel of obligatie. Scrips kunnen te zijner tijd worden omgewisseld voor gewone stukken. Scrips worden onder andere uitgegeven bij fusies, waarbij omwisseling van het ene aandeel tegen het andere gepaard gaat met fracties van een aandeel. De eigenschappen en potentiële risico s van scrips zijn vergelijkbaar met de eigen-schappen en potentiële risico s van respectievelijk aandelen of obligaties. Eenvoudige obligaties Obligaties (O) zijn schuldbewijzen als onderdeel van een lening, uitgegeven door een (overheids)instelling of onderneming. Over de schuld wordt door de instelling die de obligatie heeft uitgegeven over het algemeen een vooraf overeengekomen rente vergoed dit noemen we de coupon. Coupons worden periodiek uitgekeerd en ontvangt u via Van Lanschot in contanten. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar. Obligaties behoren tot het zogenoemde vreemd vermogen (geleend geld) van een onderneming of instelling. Ook een belegging in obligaties brengt risico s met zich mee. De koers van een obligatie is onder meer afhankelijk van de rentestand. Een rentestijging kan als gevolg hebben dat de koersen van obligaties dalen. Een rentedaling kan als gevolg hebben dat de koersen van obligaties stijgen. Naast het renterisico speelt er ook een kredietrisico. Dat wil zeggen dat de kans bestaat dat de uitgevende onderneming of instantie in de problemen raakt en uw lening en rente niet kan (terug)betalen. Het kredietrisico is kleiner indien de uitgevende onderneming of instantie in betere financiële gezondheid verkeert. Verwant aan het kredietrisico is het ratingrisico. Als een van de vooraanstaande ratingbureau s (Moody s, Fitch of Standard & Poor s) de rating van een lening verlaagt, betekent dit dat zij verwachten dat de kans groter wordt dat het kredietrisico zich voordoet. Als gevolg daarvan zal de markt voor deze lening een hogere rente vragen, waardoor de koers van de betreffende obligatie kan dalen. Op een achtergestelde obligatie (AO) wordt meestal een hogere couponrente vergoed, maar houders van deze obligaties zijn achtergesteld bij een faillissement ten opzichte van andere crediteuren. De aanschaf van obligaties met eigen middelen brengt geen hefboomwerking met zich mee. Complexe obligaties Er zijn bijzondere vormen van obligaties. Deze vormen kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, aflossing en uitgifte of op andere leningsvoorwaarden. Zo kan het rendement op de obligatie afhankelijk worden gesteld van de geldende rentestand (voorbeelden zijn Floating Rate Notes (FLRO) en eeuwigdurende kapitaalobligaties) of van de winst van de uitgevende instelling (bijvoorbeeld winstdelende obligaties). Er zijn ook obligaties waarop geen rente wordt uitbetaald (zerobonds). Het rendement op deze obligaties wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers. Uitgebreide informatie over een specifieke obligatie en bijbehorende risico s, kunt u opvragen bij uw private banker.

12 10 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Converteerbare obligaties De converteerbare obligatie (CO) is een door een onderneming uitgegeven obligatie die gedurende de zogeheten conversieperiode tegen de conversiekoers onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger) kan worden omgewisseld voor aandelen van die onderneming, al dan niet met verrekening in contanten. Een converteerbare obligatie heeft eigenschappen van zowel een obligatie als een aandeel. Voordat u deze belegging aangaat, dient u zich uitvoerig te informeren over de eigenschappen en de werking van de converteerbare obligatie en de risico s die ermee gepaard gaan. U kunt deze informatie opvragen bij uw private banker. Daarnaast bestaan er nog bijzondere soorten converteerbare obligaties (RCO) zoals reverse convertibles en knock-in convertibles. Deze producten hebben een hoger risico dan de gewone converteerbare obligatie. Vooral omdat u niet zelf de keuze hebt om te converteren, dat initiatief ligt bij de uitgevende instelling. Deze zal hiertoe alleen overgaan op een moment dat het voor hem gunstig is. Dit kan voor de belegger juist een ongunstig moment zijn. Uitgebreide informatie over een specifieke obligatie en bijbehorende risico s kunt u opvragen bij uw private banker. Onroerend goed De risico s van beleggen in onroerend goed hangen samen met de renteontwikkeling en met de algemene economische ontwikkelingen en politieke stabiliteit van het land waarin het onroerend goed gelegen is. Aangezien voor rechtstreeks beleggen in onroerend goed vaak een groot belegbaar bedrag nodig is, maken de meeste beleggers gebruik van een onroerendgoedfonds. Zo n fonds kan rechtstreeks beleggen in de gebouwen, maar ook indirect door te beleggen in bedrijven die onroerendgoedprojecten tot stand brengen of in andere onroerendgoedfondsen. Ook voor onroerend goed geldt dat het rendement onzeker is en dat u de kans loopt uw inleg te verliezen. De aanschaf van een onroerendgoedbelegging met eigen middelen brengt geen hefboomwerking met zich mee. Opties Een optie is een contract, waarbij de partij die de optie verstrekt (de schrijver ) aan zijn wederpartij (de koper ) het recht toekent een onderliggende waarde (bijvoorbeeld een pakket aandelen) te kopen (een calloptie (C)) of te verkopen (een putoptie (P)) gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode, tegen een vastgestelde prijs. Voor dit recht betaalt de koper een premie aan de schrijver. De premie (de prijs van een optie) wordt bepaald door vraag en aanbod en is onder meer afhankelijk van de koers van de onderliggende waarde, de beweeglijkheid van de onderliggende waarde en de lengte van de periode waarin men rechten kan ontlenen aan de optie. Hoe langer de looptijd van een optie, hoe meer tijd- en verwachtingswaarde er in de optiepremie zit. Hoe beweeglijker de koers van de onderliggende waarde, hoe groter de kans op winst of verlies met opties. Daarom is de premie van een optie op een beweeglijk aandeel vaak hoger dan van een optie op een aandeel dat nauwelijks beweegt. De premie is vrijwel altijd lager dan de koers van de onderliggende waarde, omdat deze voor een belangrijk deel afhankelijk is van het koersverschil tussen de beurskoers van de onderliggende waarde en de prijs waarop de optie kan worden uitgeoefend. Hierdoor kan koersschommeling van de onderliggende waarde tot relatief grotere winsten of verliezen leiden bij een belegging in de optie dan bij een belegging rechtstreeks in de onderliggende waarde (de zogeheten hefboomwerking). Meestal is de optie tussentijds verhandelbaar: zowel callopties als putopties kan men tussentijds kopen en verkopen (schrijven). Beleggen in opties is vooral geschikt voor mensen die actief beleggen. Actieve beleggers zijn er altijd van op de hoogte hoeveel hun aandelen waard zijn. Zij volgen de markt en de economische ontwikkelingen op de voet en anticiperen daarop met hun beleggingen.

13 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot 11 Er zijn drie verschillende situaties te onderscheiden: out-of-the-money opties, at-the-money opties en in-the-money opties. Bij out-of-the-money callopties ligt de uitoefenprijs ver boven de koers van de onderliggende waarde. Bij out-of-the-money putopties ligt de uitoefenprijs ver onder de koers van de onderliggende waarde. De optiepremie bestaat alleen uit tijds- en verwachtingswaarde en heeft geen intrinsieke waarde. De optiepremie en de beweeglijkheid van de premie zijn relatief laag, want de kans dat de optie intrinsieke waarde krijgt is klein. Bij at-the-money opties is de koers van de onderliggende waarde bijna gelijk aan de uitoefenprijs van de optie. Hier zijn de tijds- en verwachtingswaarde en de volatiliteit van de optiepremie het hoogst, omdat de kans dat de optie intrinsieke waarde kan krijgen hoog is. Bij in-the-money opties is de uitoefenprijs lager (calloptie) of hoger (putoptie) dan de koers van de onderliggende waarde. De optiepremie heeft een lage tijd- en verwachtingswaarde, maar een hoge intrinsieke waarde. Iedere koersverandering van de onderliggende waarde is direct in de optiepremie te merken. Het kopen van een optie Een optie (contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende, of aan het eind van een zekere periode een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen of een vastgestelde hoeveelheid dollars of goud) te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van de optie. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie. De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen). De koper van een optie kan zijn optie verkopen en de premie met winst of verlies incasseren of hij kan zijn recht uitoefenen door koop of verkoop van de onderliggende waarde. Het schrijven van een optie Een schrijver (verkoper) van een optie neemt de verplichting op zich om de onderliggende waarde te verkopen (calloptie) of te kopen (putoptie) tegen een vooraf afgesproken prijs. De schrijver heeft een leveringsplicht of afnameplicht, waarvoor hij een premie ontvangt. Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt schrijven. Bij het gedekt schrijven van een calloptie heeft de schrijver de onderliggende waarde zelf in bezit. Bij het ongedekt schrijven van een calloptie heeft de schrijver de stukken niet in bezit en zullen deze tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden aangekocht en geleverd. Het schrijven van putopties wordt meestal als ongedekt beschouwd. De schrijver is immers verplicht de onder - liggende waarde te kopen, indien de koper van de optie van zijn recht gebruik wenst te maken. Het gedekt schrijven van callopties kan enige bescherming bieden tegen waarde vermindering van de onderliggende waarde. Het ongedekt schrijven van callopties daaren tegen kan leiden tot verliezen die in principe niet gemaximeerd zijn. Vanwege deze risico s hanteert Van Lanschot de stelregel, dat ongedekt schrijven van callopties door particuliere cliënten (niet-professionele cliënten) niet wordt toegestaan. Om er zeker van te zijn dat een schrijver van een optie aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de schrijver een zekerheid te stellen. De verplichting tot het stellen van zekerheid heet in vaktermen marginverplichting. De margin, de omvang van de verplichting wordt volgens een bepaalde formule en marktconform vastgesteld. Het schrijven van put- en callopties op een index en het opzetten van time-spreadcombinaties in opties op een index kunnen eveneens leiden tot grote verliezen. Daarom wordt aangeraden ten aanzien van deze financiële instrumenten grote terughoudendheid te betrachten. Warrants Warrants (WAR) vertegenwoordigen het recht jegens de uitgevende instelling om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal aandelen of obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta) te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Een warrant lijkt op een optie met als verschil dat een warrant een recht vertegenwoordigt jegens de uitgevende instelling. De eigenschappen van warrants zijn vergelijkbaar met de eigenschappen van het kopen of verkopen van opties.

14 12 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Termijncontracten (futures) Een termijncontract (FUT) is de verplichting (geen recht) om een zekere hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde (zoals valuta, goederen of grondstoffen) te kopen of te verkopen op een vooraf afgesproken tijdstip in de toekomst (future) tegen een vastgestelde prijs. Een termijncontract kan worden gekocht of verkocht. De koper van een termijncontract (ook wel houder van een longpositie genoemd) neemt de verplichting op zich om de afgesproken hoeveelheid in ontvangst te nemen en te betalen. De verkoper (houder van een shortpositie) heeft een leveringsplicht. Het is over het algemeen niet de bedoeling om de onderliggende waarde de partij goederen of financiële waarde daadwerkelijk te ontvangen of te leveren. De termijnhandel kent een hoge mate van hefboomwerking en volatiliteit. Bij het afsluiten van een termijncontract hoeft maar een gering deel van de werkelijke waarde te worden gestort. Een beperkte koersschommeling kan echter tot grote verliezen (of winsten) leiden. Verliezen zullen de waarde van het gestorte bedrag overtreffen. Winsten en verliezen worden van dag tot dag bijgehouden en direct in geld verrekend op basis van de slotkoers van de betreffende onderliggende waarde. Bij verliezen moet een belegger onmiddellijk een aanvulling in contanten bijstorten. Zorgvuldig dient te worden afgewogen of dergelijke financiële instrumenten voor u geschikt zijn, mede gelet op uw positie en het doel van de belegging. Vanwege de grote risico s die verbonden zijn aan de handel in futures, staat Van Lanschot particuliere cliënten (niet-professionele cliënten) niet toe in futures te handelen. Alleen Professionele cliënten kunnen bij Van Lanschot handelen in binnenlandse financiële termijncontracten en niet in goederen-termijncontracten. Gestructureerde producten Een gestructureerd product is een bijzondere vorm van beleggen, waarmee u meer of minder risico loopt dan met een normale belegging. Gestructureerde producten worden uitgegeven door financiële instellingen. De kenmerken en risico s van een gestructureerd product zijn vastgelegd in het prospectus ervan. Gestructureerde producten zijn vaak ingewikkeld. Laat u van tevoren door uw private banker goed informeren over de werking van het product en of het bij u past. Gestructureerde producten zijn bijvoorbeeld garantie- en beschermingsproducten en hefboomproducten. Wij lichten ze hieronder toe. Garantie- of beschermingsproducten Bij garantie- en beschermingsproducten is (een deel van) de inleg gegarandeerd. Deze producten kennen vaak een vaste looptijd, waarbij de garantie ten aanzien van de betaling van (een deel van) de hoofdsom alleen geldt op de einddatum. De risico s bestaan uit het debiteurenrisico op de uitgevende instelling en uit hoofdsomrisico gedurende de looptijd. Het debiteurenrisico bestaat eruit dat, in geval van faillissement van de uitgever van het garantieproduct, de belegger zijn vermogen in het garantieproduct kan kwijtraken. Het hoofdsomrisico bestaat eruit dat de onderliggende waarde gedurende de looptijd kan stijgen, onveranderd blijven of dalen, waardoor beleggers het risico lopen geen of zelfs een negatief rendement te behalen. De bescherming verschilt van product tot product. Het kan voorkomen dat u alleen op de einddatum een garantie hebt, of dat u aan het eind van de looptijd niets terug krijgt, als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Laat u zich voorafgaand aan de aankoop van een beschermingsproduct goed informeren. U kunt hiervoor terecht bij uw private banker. Het rendement en de beweeglijkheid van een garantieproduct is vaak afhankelijk van de ontwikkeling van een onderliggende waarde. De aanschaf van een garantieproduct met eigen middelen brengt geen hefboomwerking met zich mee.

15 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot 13 Hefboomproducten Hefboomproducten zijn speculatieve producten die vergelijkbaar zijn met opties. U neemt extra risico ten opzichte van de waarde waarin belegd wordt. Stel dat de koers van de onder liggende waarde met 5% stijgt, dan maakt u bijvoorbeeld 20% winst. Maar andersom kan ook. Als de koers met 5% daalt, dan lijdt u 20% verlies. Gestructureerde hefboomproducten zijn vooral geschikt voor actieve en ervaren beleggers. Met hefboomproducten loopt u een groot risico; u kunt uw hele inleg kwijt raken. Hedgefondsen Het belangrijkste kenmerk van de meeste hedgefondsen is de beperkte samenhang van hun resultaten met de rendementen op aandelen en obligaties. Hedgefondsen maken geen gebruik van een obligatie- of aandelenindex als maatstaf voor hun prestaties, maar richten zich op het behalen van absolute positieve rendementen. Er zijn veel verschillende hedgefondsen met verschillende strategieën. Het is ook mogelijk om te beleggen in een fund of hedgefunds. Dit investeert in een aantal verschillende hedgefondsen. Door de brede spreiding is het risico van een fund of hedgefunds meestal lager dan wanneer u belegt in één enkel hedgefonds. In onze HedgefondsWijzer staan de meest voorkomende strategieën en de belangrijkste risico s beschreven. U kunt de HedgefondsWijzer opvragen via uw private banker. Specifieke afspraken Voordat u gaat beleggen in een hedgefonds dient u zich op de hoogte te stellen van de condities en voorwaarden, zoals vermeld in het prospectus. Soms maakt Van Lanschot, afwijkend van het prospectus, specifieke afspraken met het fonds over de aankoopprocedure. Deze afspraken zetten wij in een handelskaart, die u kunt opvragen via uw private banker. Er gelden meestal specifieke voorwaarden bij aankoop van participaties in een hedgefonds, waarin niet dagelijks gehandeld wordt. Als u wilt beleggen in zo n hedgefonds, schrijft u in op het door u gewenste aantal participaties tegen de laatste handelskoers met eventueel een opslag. U ontvangt hiervan een voorlopige nota. Op het moment dat uw transactie geëffectueerd kan worden, ontvangt u een definitieve nota voor de aankoop tegen de definitieve koers. Pas op dat moment hebt u de participaties in bezit en wordt het verschil tussen de voorlopige en definitieve nota verrekend. Private equity Private equity is beleggen in het (eigen) vermogen van niet beursgenoteerde ondernemingen. Private equity heeft dezelfde eigenschappen (zoals volatiliteit) als beleggen in aandelen en is dus afhankelijk van het economisch tij, maar in mindere mate van het beursklimaat. Investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven is niet eenvoudig. De markt is moeilijk toegankelijk en de informatie over deze veelal kleinere bedrijven is schaars. Bovendien kent private equity andere spelregels dan regulier beleggen. Het is dus belangrijk dat u zich op voorhand goed laat adviseren door een specialist. U kunt hiervoor terecht bij uw private banker. In onze PrivateequityWijzer vindt u een beschrijving van de kenmerken en de belangrijkste risico s van beleggen in private equity. U kunt de Private-equityWijzer opvragen via uw private banker. Indien u een private equity-belegging aangaat met eigen middelen is er geen sprake van een hefboomwerking. Let wel, een private equity fonds kan soms met geleend geld beleggen, in dat geval is er binnen het fonds wel sprake van een hefboomwerking. Treasuryproducten Treasuryproducten zijn zogenoemde Over The Counter-contracten (OTC), waarbij de bank tegenpartij is van de cliënt. De marktwaarde is afhankelijk van de koersbewegingen van een onderliggende waarde. OTC-contracten worden niet via de beurs verhandeld. Doorgaans hebben zij betrekking op rente of valuta. Maar er zijn ook OTC-contracten op grondstoffen, edelmetalen of indexen. OTC-contracten zijn oorspronkelijk bedoeld om verschillende soorten financiële risico s af te dekken, wat ook wel hedging wordt genoemd.

16 14 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Ze kunnen ook speculatief worden ingezet. Een OTC-contract is meestal niet verhandelbaar. Omdat de contracten vaak voor grote bedragen en een lange looptijd worden aangegaan, kunnen de risico s, mede afhankelijk van de onderliggende waarde, zeer groot zijn. Om een OTC-transactie aan te kunnen gaan, is het nodig een Raamwerkovereenkomst voor Financiële Derivaten af te sluiten. Hierin staan de rechten en plichten van de contractpartijen, de gebruiken in de OTC-markt en de wijze van bepaling van het obligo (mate van risico) dat deze transacties genereren. Overige financiële instrumenten en eigenschappen In deze brochure kunnen wij niet (alle eigenschappen van) alle financiële instrumenten beschrijven. Wij wijzen er met nadruk op dat er zich afwijkingen kunnen voordoen ten opzichte van de beschreven eigenschappen of dat er bijzondere vormen van financiële instrumenten uitgegeven kunnen worden. Voor een nadere toelichting op deze financiële instrumenten kunt u contact opnemen met uw private banker. Voor alle beleggingsproducten geldt dat u, indien deze in een andere valuta dan de euro noteren, het koersrisico loopt van die valuta ten opzichte van de euro. Drie ordertypen Bij Van Lanschot kunt u transacties in financiële instrumenten op drie manieren opgeven. Wij leggen de drie ordertypen hieronder uit. Deze ordertypen zijn overigens niet voor alle financiële instrumenten mogelijk. Beleggingsfondsen kunnen bijvoorbeeld alleen bestens opgegeven worden. Bestens orders Als u een bestens order opgeeft, dan geeft u aan dat de order tegen de eerstvolgende koers, tot en met volledige uitvoering uitgevoerd moet worden. Limiet orders Als u een limiet order opgeeft, dan geeft u aan welke koers u minimaal wilt ontvangen bij verkoop of maximaal wilt betalen bij aankoop. Als u een limiet meegeeft aan uw order, dan zal uw order worden behandeld wanneer op uw limiet of op een betere koers kan worden gehandeld. Stop loss orders Als u een stop loss order opgeeft dan geeft u aan bij welke prijs uw order moet ingaan en niet eerder. Bij een verkooporder geeft u een trigger limiet op die lager ligt dan de huidige koers. Op het moment dat de koers van het aandeel daalt tot de door u opgegeven trigger wordt de order een bestens order. Als het een aankooporder betreft geeft u een trigger limiet op die hoger ligt dan de huidige koers. Pas vanaf het moment dat de koers van het aandeel stijgt tot de door u opgegeven trigger handelt u en wordt de order een bestens order. Zorgvuldige afweging Bij het kiezen van beleggingen dient u een goede afweging te maken welke financiële instrumenten het beste passen bij uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen en uitgangspunten en uw financiële situatie. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. Vooral het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn. U dient alleen in deze risicovolle beleggingen te handelen, indien u het (eventuele) verlies kunt en wilt dragen en u zich terdege bewust bent van de risico s in verhouding tot het geïnvesteerde bedrag. Koop geen producten die u niet begrijpt.

17 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot 15 Combinatie van activiteiten Van Lanschot is met haar dochterondernemingen een bank die een veelheid van activiteiten onderneemt. Op beleggingsgebied betekent dit dat wij relaties diensten verlenen op het terrein van vermogensbeheer en beleggingsadvies. Van Lanschot handelt ook in financiële instrumenten voor eigen rekening. En Van Lanschot committeert zich, als lid van emissie- en introductiesyndicaten, om financiële instrumenten bij beleggers te plaatsen. Van Lanschot heeft bepaalde situaties beschreven waar zich belangenconflicten zouden kunnen voordoen bij het verlenen van beleggingsdiensten, tussen de belangen van een cliënt en de belangen van een bank of de belangen van een andere cliënt. Deze beschrijvingen kunt u opvragen bij uw private banker. Van Lanschot neemt en heeft de nodige maatregelen genomen om belangenconflicten te voorkomen. Chinese Walls Het kan gebeuren dat een bedrijfsonderdeel van de bank kennis heeft van informatie die bij openbaarmaking gevolgen kan hebben voor de koersontwikkeling van bepaalde beursgenoteerde financiële instrumenten. Om dit te voorkomen hanteert Van Lanschot een strikt systeem van zogeheten Chinese Walls. Dit wil zeggen dat er maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat koersgevoelige informatie bij een zo beperkt mogelijke kring van medewerkers bekend is. Niet-verstrekte informatie De bank is niet gehouden de bij haar bekende eventuele koersgevoelige informatie bekend te maken aan haar cliënten en deze informatie te gebruiken in het kader van haar beleggingsdienstverlening. Beperkte kring Verder kan het zich voordoen dat bepaalde medewerkers via contacten met cliënten of anderszins, kennis hebben van koersgevoelige informatie over verstrekte beleggingsorders of over het volume aan nog uit te voeren beleggingsorders. Deze medewerkers zijn verplicht dergelijke informatie binnen een zeer beperkte kring te houden en deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. Algemene Voorwaarden Op de diensten van Van Lanschot op het gebied van financiële instrumenten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, de Bepalingen F. van Lanschot Global Custody, de Voorwaarden voor de Beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot en het Orderuitvoeringsbeleid. Deze worden aan u uitgereikt bij het openen van de rekening. De Algemene Voorwaarden zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements rechtbank in Amsterdam. Wij gaan ervan uit dat u van de inhoud van de hierboven genoemde documenten kennis neemt. Tarieven Voor haar beleggingsdienstverlening brengt Van Lanschot kosten bij u in rekening. U betaalt bijvoorbeeld transactieprovisie wanneer u een order doet en u betaalt provisie over de uitkering van dividend en coupons. En jaarlijks brengen wij bewaarloon in rekening. Voor inzicht in de kosten van de dienstverlening van Van Lanschot verwijzen wij u naar de brochure Tarieven beleggen. Wij wijzen u erop dat de tarieven die in deze brochure vermeld staan, kunnen veranderen. De meest actuele versie van deze brochure vindt u op

18 16 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Klachtenafhandeling In eerste instantie kunt u uw klacht indienen bij het kantoor waar uw rekeningen zijn ondergebracht. Een klacht moet worden ingediend binnen één jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan, danwel nadat u er redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen. Wordt de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het hoofdkantoor van Van Lanschot, afdeling Klachtenmanagement, Postbus HC s-hertogenbosch. Indien u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtafhandeling door Van Lanschot, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus AG Den Haag. KiFiD is het loket voor klachten over alle soorten financiële producten. De KiFiD-procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel Indien De Nederlandsche Bank constateert dat Van Lanschot niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, gelden het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel zoals vastgesteld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op grond hiervan kunnen cliënten die voldoen aan bepaalde criteria worden gecompenseerd. Beide compensatiestelsels zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen die voortvloeien uit beleggingen. Overige garanties Voorzover u Nederlandse financiële instrumenten in open bewaring hebt gegeven, wordt uw eigendom daarvan beschermd door de Wet giraal effectenverkeer. De bewaring van uw buitenlandse financiële instrumenten gebeurt door ons bewaarbedrijf F. van Lanschot Global Custody BV. Dit biedt u bescherming in geval van faillissement van Van Lanschot. Global Custody beperkt haar activiteiten en daarmee haar risico s tot de bewaring van financiële instrumenten. F. van Lanschot Global Custody BV is geen dochter van Van Lanschot. De aandelen van deze vennootschap zijn in het bezit van een stichting. Bewaring door derden Voor de bewaring van financiële instrumenten kan de bank gebruikmaken van derden. Indien deze derde niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen is het mogelijk dat cliënten de eigendomsrechten op hun financiële instrumenten verliezen. De bank doet haar best om deze risico s voor cliënten zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door deze derde partijen zeer zorgvuldig te selecteren en te controleren en door geadministreerde financiële instrumenten op naam van de bewaarneemster (F. van Lanschot Global Custody BV) of op naam van de cliënt te zetten. Als financiële instrumenten bewaard worden op naam van een bewaarneemster (zogenoemde Omnibusrekening), dan kan het voorkomen dat er op enig moment een tekort ontstaat: ofwel de som van de rechten van cliënten op financiële instrumenten is groter dan de som van de door de derde voor de bewaarneemster bewaarde financiële instrumenten. Op basis van de bepalingen van F. van Lanschot Global Custody BV wordt dit tekort omgeslagen over alle cliënten. Een ander risico is dat de rekening (tijdelijk) kan worden geblokkeerd ten gevolge van een beslag dat op bewaarneemster zou kunnen worden gelegd. Dit risico is echter zeer beperkt vanwege de nauwe doelomschrijving in de statuten van de bewaarneemster. Ook kunnen derden die voor de bewaarneemster in het buitenland financiële instrumenten bewaren of administreren, zich buiten de Europese Unie bevinden. Hierdoor kunnen de rechten, ten aanzien van financiële instrumenten door de wetgeving van een niet-lidstaat beheerst worden, dit kan invloed hebben op de rechten van cliënten.

19 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot 17 Communicatiekanaal Aandeelhouders Graag maken wij u attent op het bestaan van het Communicatiekanaal Aandeelhouders. Bij Van Lanschot kunt u zich hiervoor aanmelden. Voordelen hiervan zijn onder meer dat u kosteloos informatie ontvangt van ondernemingen waarvan u de aandelen bij Van Lanschot in bewaring hebt gegeven en dat u als aandeelhouder op jaarvergaderingen kunt stemmen zonder daar zelf bij aanwezig te zijn. Dit geldt overigens alleen voor ondernemingen die deelnemen aan dit communicatiekanaal. Laat u deskundig adviseren Hoewel wij deze publicatie met zorg hebben samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de publicatie onjuistheden bevat of onvolledig is. De publicatie is bestemd voor algemene informatie. Op grond hiervan dienen dus geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. Neem hiervoor contact op met Van Lanschot Client Services in s-hertogenbosch, telefoon , of met uw private banker of kijk op

20 18 Informatie over de beleggingsdienstverlening bij Van Lanschot Afkortingen In onderstaande lijst staan de afkortingen per financieel instrument die Van Lanschot gebruikt in haar rapportages. Afkortingen financieel instrument Voorloopafkorting A ACO ALT AO BBR C CL CLO CO COPA CPA CTA CTPA CWAR ETF FRAC FLRACO FLRAO FLRCO FLRO FLSO FLSAO FUT GN GRAM IGC Fondstype Aandeel Achtergestelde Converteerbare Obligatie Alternatieve belegging Achtergestelde Obligatie Bankbrief Calloptie Claim Credit Linked Obligatie Converteerbare Obligatie Converteerbaar Preferent Aandeel Cumulatief Preferent Aandeel Certificaat van een Aandeel Certificaat van een Preferent Aandeel Callwarrant Exchange Traded Fund (bijvoorbeeld een Tracker) Fractie Converteerbare Achtergestelde Floating Rate Obligatie Achtergestelde Floating Rate Obligatie Converteerbare Floating Rate Obligatie Floating Rate Obligatie Floating Steepener Obligatie Achtergestelde Floating Rate Steepener Obligatie Future (Termijncontract) Garantie Note Gram Index Garantie Contract

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO I. Voorwaarden Beleggen ABN AMRO >> Algemene Voorwaarden Beleggen >> Voorwaarden Beleggersgiro >> Voorwaarden Bewaarbedrijven >> Bijlage Beleggen >> Beleid van ABN AMRO over

Nadere informatie

Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties

Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties Kenmerken en risico s effecten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De effecteninstelling is verplicht de Cliënt hierop te wijzen. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Kosten voor Zelf Beleggen

Kosten voor Zelf Beleggen Kosten voor Zelf Beleggen Tarieven beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Zelf Beleggen. De belangrijkste kosten

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 2018-2 Beleggingsinstrumenten - kenmerken en risico s In dit document omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico s van beleggingsproducten die 1Vermogensbeheer

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Orders tot en met 5.000,- 1,5% Over het meerdere tot en met 25.000,- 0,7% Over het meerdere boven 25.000,- 0,5%

Orders tot en met 5.000,- 1,5% Over het meerdere tot en met 25.000,- 0,7% Over het meerdere boven 25.000,- 0,5% Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2011. 1) Beleggingsadvies zonder een vaste adviesfee Aandelen Ordergrootte Provisie Orders tot en met 5.000,- 1,5% Over het meerdere tot en met 25.000,- 0,7%

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING 1 Inleiding U ontvangt dit Informatieblad omdat u beleggingsdiensten afneemt van Bank ten Cate & Cie N.V. Dit Informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening.

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2013

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten

Kenmerken financiële instrumenten Kenmerken financiële instrumenten Liquiditeiten Onder liquiditeiten worden verstaan spaarsaldi, direct opeisbare tegoeden en deposito s. Van oudsher worden deze instrumenten als risicomijdend geclassificeerd.

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Bijlage Beleggen April 2017

Bijlage Beleggen April 2017 Bijlage Beleggen Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S 8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Bijlage Beleggen Januari 2018

Bijlage Beleggen Januari 2018 Bijlage Beleggen Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DE DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DE DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DE DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Hof Hoorneman Bankiers is verplicht u hierop te wijzen. De risico

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Algemene informatie Hieronder treft u informatie aan over het orderuitvoeringsbeleid van Kairos Asset Management B.V. en het beleid ter voorkomen van belangenconflicten alsmede kenmerken van financiële

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 1. Algemene risico s en kenmerken Het doel van dit document is u op hoofdlijnen een beeld te geven van de algemene risico

Nadere informatie

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Alle tarieven per 10 december 2010 Beleggen met advies van ABN AMRO. Beleggingsfondsen ABN AMRO girale beleggingsrekening Vestiging of 0900-92 15 met advies 0900-92 15 zonder

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening

Informatieblad Effectendienstverlening Informatieblad Effectendienstverlening Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Effectenverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Kosten voor Beleggingsadvies

Kosten voor Beleggingsadvies Kosten voor Beleggingsadvies Tarieven beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Beleggings advies. De belangrijkste

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

financiële instrumenten

financiële instrumenten 4. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie