ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT"

Transcriptie

1 ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs Representativiteit ICT-gebruik Realisatie onderwijsdoelen Aantal computers en internetaansluitingen Knelpunten Activiteiten om ICT-gebruik te stimuleren Beheersing ICT-vaardigheden 11 3 Resultaten voortgezet onderwijs Representativiteit ICT-gebruik Realisatie onderwijsdoelen Aantal computers en internetaansluitingen Knelpunten Activiteiten om ICT-gebruik te stimuleren Beheersing ICT-vaardigheden 17 4 Conclusies Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Tot slot 20

4

5 1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING De Inspectie van het Onderwijs heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek gedaan naar het gebruik van ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. De centrale vragen in dit onderzoek zijn: 1. In welke mate gebruiken basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs ICT? 2. In hoeverre gebruiken basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs ICT om onderwijsdoelen te realiseren? 3. Hoeveel computers en internetaansluitingen hebben basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs? 4. Wat zijn de knelpunten rondom het gebruik van ICT? 5. Welke activiteiten organiseren scholen om leraren te stimuleren om ICT toe te passen? 6. In hoeverre beheersen leraren ICT-vaardigheden (basisvaardigheden en didactische toepassingen)? Respons In totaal zijn er 408 vragenlijsten ingevuld en geretourneerd: 293 voor het basisonderwijs en 115 voor het voortgezet onderwijs. De steekproef is voor het basisonderwijs uitgevoerd op het niveau van objecten van toezicht. De scholen zelf en de inspectie zien dit als aparte eenheid en daarom beoordeelt de inspectie deze apart. Voor het voortgezet onderwijs is de steekproef uitgevoerd op het niveau van vestigingen. 5

6 6

7 2 RESULTATEN BASISONDERWIJS Deze paragraaf beschrijft de onderzoeksresultaten voor het basisonderwijs. Voor de tekstuele beschrijving zie paragraaf Representativiteit De representativiteit van de 293 scholen die de vragenlijst hebben ingevuld, is getoetst aan de hand van spreiding op: leerlingenpopulatie 1, schoolgrootte, provincie, denominatie, regionale verdeling, aantal scholen onder een bestuur, schoolgroep, totaal aantal leerlingen en het percentage.90 en.25 leerlingen (zie tabel 2.1). De 293 responsscholen zijn representatief voor de basisscholen in Nederland 2. Tabel 2.1 Representativiteit basisonderwijs Steekproef Nederland n=293 n=6.929 Leerlingenpopulatie N >50.00 leerlingen >50.25 en.90 leerlingen >50.25 leerlingen >50.90 leerlingen Schoolgrootte (aantal leerlingen) ='0-100' =' ' =' ' ='400 en meer' Provincie Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland leerlingen zijn leerlingen waarvan tenminste één van de ouders van niet-nederlandse afkomst is (en beperkingen kent in opleidings- en beroepsniveau)..25 leerlingen zijn Nederlandse arbeiderskinderen (in termen van opleidings- en beroepsniveau van de ouders) zijn de overige, autochtone leerlingen. 2 In het basisonderwijs houdt de inspectie een grens aan van 5. 7

8 Zuid-Holland Denominatie openbaar rooms-katholiek protestants-christelijk overig bijzonder Regionale verdeling buiten de steden g g Aantal scholen onder bestuur meerpitter eenpitter Schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep schoolgroep Leerlingkenmerken Totaal aantal leerlingen p125b p190b ICT-gebruik Tabel 2.2a Gebruik ICT po N Minimum Maximum Gemiddeld SD Nooit ,35 2,37 Incidenteel ,07 9,56 Regelmatig ,57 10,50 Tabel 2.2b Gebruik ICT po, naar leerlingenpopulatie Gemiddeld Nooit Incidenteel Regelmatig >50.00 leerlingen 0,4 4,2 95,4 >50.25 en leerlingen >50.90 leerlingen 0,2 4,5 95,3 Tabel 2.2c Gebruik ICT po, naar schoolgrootte Gemiddeld Nooit Incidenteel Regelmatig = ,6 3,1 96,3 = ,1 2,7 97,2 = ,5 5,2 94,4 = 400 en meer 0,3 4,8 95,0 8

9 Tabel 2.2d Gebruik ICT po, naar denominatie Gemiddeld Nooit Incidenteel Regelmatig Openbaar 0,2 3,0 96,8 Rooms-katholiek 0,4 3,9 95,7 Protestants-christelijk 0,5 4,8 94,7 Overig bijzonder 0,3 7,7 92,0 Tabel 2.2e Gebruik ICT po, naar provincie Gemiddeld Nooit Incidenteel Regelmatig Drenthe 0 2,9 97,1 Flevoland 3,6 2,1 94,3 Friesland 0 2,5 97,5 Gelderland 0 2,4 97,6 Groningen 0 3,1 96,9 Limburg 0 3,3 96,7 Noord-Brabant 0,5 3,3 96,2 Noord-Holland 0 5,5 94,5 Overijssel 0,5 5,5 94,0 Utrecht 1,4 6,1 92,5 Zeeland Zuid-Holland 0,3 4,9 94,8 2.3 Realisatie onderwijsdoelen A. Verzorgen adaptief onderwijs/onderwijs op maat B. Flexibilisering/individualisering van het leerproces C. Bevorderen zelfstandig leren D. Creëren rijkere leeromgeving E. Aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen F. Bevorderen gebruik voor remediërende toepassingen G. Intensivering communicatie tussen leraar en leerling H. Bevorderen samenwerkend leren I. Efficiënter inrichten van het onderwijs J. Toetsen op maat Tabel 2.3 Realiseren van onderwijsdoelen A B C D E F G H I J Niet 0 0,7 0,3 0 0,3 0,3 36,5 8,2 1,0 19,8 Enigszins 20,1 22,9 19,1 19,5 10,9 15,0 38,2 58,7 30,0 42 Behoorlijk 56,3 52,2 46,4 42,7 46,1 46,8 8,2 23,9 50,9 23,9 Sterk 23,5 22,2 33,8 37,5 42,3 36,9 2,0 7,2 17,7 11,3 Is geen doel 0 2,0 0,3 0,3 0,3 1,0 15,0 2,0 0,3 3,1 2.4 Aantal computers en internetaansluitingen Tabel 2.4a Computers en Internet N Minimum Maximum Gemiddeld SD Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting ,87 23,82 9

10 Tabel 2.4b Computers en Internet naar leerlingenpopulatie Gemiddeld Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting >50.00 leerlingen 6 89,7 >50.25 en ,0 leerlingen >50.90 leerlingen 6 91,4 Tabel 2.4c Computers en Internet naar schoolgrootte Gemiddeld Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting = ,8 = ,4 = ,3 = 400 en meer 8 96,0 Tabel 2.4d Computers en Internet naar denominatie Gemiddeld Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting Openbaar 6 92,7 Rooms-katholiek 7 93,1 Protestants-christelijk 6 85,2 Overig bijzonder 8 77,3 Tabel 2.4e Computers en Internet naar provincie Gemiddeld Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting Drenthe 6 84,9 Flevoland 7 84,3 Friesland 5 68,1 Gelderland 6 88,3 Groningen 6 99,8 Limburg 7 91,8 Noord-Brabant 7 97,5 Noord-Holland 8 89,7 Overijssel 6 95,3 Utrecht 7 89,8 Zeeland 5 67,3 Zuid-Holland 6 95,2 2.5 Knelpunten A. Beschikbaarheid van goede educatieve software in het algemeen B. Overzicht over bestaande educatieve software C. De kosten van educatieve software (licenties) D. De mogelijkheid programma s op maat te maken E. Onderwijsinhoudelijke ondersteuning bij ict-gebruik F. Beschikbare financiën om ict-voorzieningen op peil te houden G. Kwaliteit van de computers Tabel 2.5 Knelpunten rondom het gebruik van ICT A B C D E F G Niet 52,9 50,9 7,2 19,5 25,6 13,3 42,7 Enigszins 37,5 40,3 25,6 52,9 50,5 31,1 34,1 Behoorlijk 8,5 6,8 37,5 22,5 21,2 33,8 16 Sterk 1,0 2,0 29,7 5,1 2,7 21,8 7,2 10

11 2.6 Activiteiten om ICT-gebruik te stimuleren A. Scholing in ict-basisvaardigheden B. Specifieke scholing in didactische vaardigheden met betrekking tot ict C. Inhoudelijke ondersteuning door ict-coördinator/werkgroep D. Ruimte bieden voor experimenten/in kleine stapjes nieuwe dingen uitproberen E. Stimuleren van collegiale uitwisseling van kennis en ervaring F. ICT als onderwerp opnemen bij functioneringsgesprekken G. Bij de selectie van nieuwe personeelsleden letten op ict-competenties H. ICT als vast onderdeel opnemen in integrale kwaliteitszorg I. Consequent uitdragen dat ict waardevol is voor onderwijs J. Belonen van innovatief ict-gebruik K. Gebruik van bepaalde applicaties verplicht stellen Tabel 2.6 Activiteiten om leraren te stimuleren om ICT toe te passen A B C D E F G H I J K Niet 13,3 14 4,1 6,5 2,7 16,4 20,1 10,6 1,4 56,7 15,4 Incidenteel 49,5 60,1 19,8 34,1 31,7 43,7 37,2 30,7 11, ,8 Regelmatig 30,4 24,2 54,6 52,6 54,6 32, ,6 58,7 11,3 41,6 Vaak 6,8 1,7 21,5 6,8 10,9 7,5 15,7 17,1 28 3,1 23,2 2.7 Beheersing ICT-vaardigheden Tabel 2.7a Beheersing van ICT-vaardigheden po - basisvaardigheden N Minimum Maximum Gemiddeld SD Niet ,68 4,00 In geringe mate ,04 9,07 In voldoende mate ,10 26,70 Goed ,17 29,25 Tabel 2.7b Beheersing van ICT-vaardigheden po basisvaardigheden naar leerlingenpopulatie Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed >50.00 leerlingen 0,7 7,1 36,4 55,8 >50.25 en.90 0,6 6,8 45,1 47,6 leerlingen >50.90 leerlingen 0,4 6,6 45,2 47,8 Tabel 2.7c Beheersing van ICT-vaardigheden po basisvaardigheden naar schoolgrootte Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed = ,4 5,1 37,2 56,3 = ,6 6,5 35,4 57,5 = ,5 7,9 37,8 53,9 = 400 en meer 0,7 7, ,4 Tabel 2.7d Beheersing van ICT-vaardigheden po basisvaardigheden naar denominatie Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed Openbaar 1,0 7,7 35,4 56 Rooms-katholiek 0,6 6, ,8 Protestants-christelijk 0,3 6,8 37,8 55 Overig bijzonder 1,4 7 38,5 53,1 11

12 Tabel 2.7e Beheersing van ICT-vaardigheden po basisvaardigheden naar provincie Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed Drenthe 7 7,2 20,8 65 Flevoland 0 9, ,8 Friesland 0,4 6,5 32,1 61 Gelderland 0,3 5,6 36,4 57,7 Groningen 0,4 3,6 52,3 43,7 Limburg 0 8,3 42,8 48,9 Noord-Brabant 0,9 6,6 34,4 58,1 Noord-Holland 0,1 6 38,6 55,4 Overijssel 0,5 6, Utrecht 0,8 14,2 45,8 39,3 Zeeland 0 6,3 12,5 81,3 Zuid-Holland 0,5 6,8 32,9 59,9 Tabel 2.7f Beheersing van ICT-vaardigheden po didactische toepassingen N Minimum Maximum Gemiddeld SD Niet ,52 6,23 In geringe mate ,65 13,88 In voldoende mate ,87 25,65 Goed ,96 28,23 Tabel 2.7g Beheersing van ICT-vaardigheden po didactische toepassingen naar leerlingenpopulatie Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed > ,4 11,7 45,2 41,7 leerlingen > , ,9 en.90 leerlingen >50.90 leerlingen 4,6 13,6 56,9 24,9 Tabel 2.7h Beheersing van ICT-vaardigheden po didactische toepassingen naar schoolgrootte Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed = ,3 11,1 40,1 47,4 = ,2 8,6 46,8 43,5 = ,7 12,9 47,7 37,7 = 400 en meer 2, ,8 38 Tabel 2.7i Beheersing van ICT-vaardigheden po didactische toepassingen naar denominatie Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed Openbaar 2,1 11, ,8 Rooms-katholiek 1,2 10,4 46,7 41,7 Protestants-christelijk 1,4 12, ,9 Overig bijzonder 0,6 16,9 45,1 37,3 12

13 Tabel 2.7j Beheersing van ICT-vaardigheden po didactische toepassingen naar provincie Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed Drenthe 8,3 12,2 33,6 45,9 Flevoland 0 10,8 41,7 47,5 Friesland 0,2 13,2 35,6 51 Gelderland 0, ,8 37,9 Groningen 0 15,4 53,8 30,8 Limburg ,1 36,9 Noord-Brabant 1,2 10,3 43,3 45,2 Noord-Holland 2,3 12,1 45,2 40,4 Overijssel 0,5 8,1 54,8 36,7 Utrecht 3, ,3 30,4 Zeeland Zuid-Holland 1,5 10,7 45,3 42,5 13

14 3 RESULTATEN VOORTGEZET ONDERWIJS Deze paragraaf beschrijft de onderzoeksresultaten voor het voortgezet onderwijs. Voor de tekstuele beschrijving zie paragraaf Representativiteit De representativiteit van de 115 scholen die de vragenlijst hebben ingevuld, is getoetst aan de hand van spreiding op: denominatie, onderwijsaanbod, schoolgrootte, percentage cumi-leerlingen (culturele minderheden) en urbanisatiegraad. De 115 responsscholen zijn representatief voor de scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland 3. Echter, omdat het gaat om een kleine groep scholen moeten de resultaten met voorzichtigheid worden behandeld en geïnterpreteerd. Tabel 3.1 Representativiteit voortgezet onderwijs Steekproefscholen Nederland n Denominatie Algemeen Bijzonder Openbaar Protestants-christelijk Rooms-katholiek Samenwerking Onderwijsaanbod breed vmbo havo/vwo brug Schoolgrootte > < Percentage cumi-leerlingen > Urbanisatiegraad g g Omdat het voor vo minder scholen betreft, is een verschil van 10 acceptabel. 14

15 overig ICT-gebruik Tabel 3.2a Gebruik ICT vo N Minimum Maximum Gemiddeld SD Nooit ,98 11,80 Incidenteel ,24 22,68 Regelmatig ,78 26,87 Tabel 3.2b Gebruik ICT vo naar percentage cumi-leerlingen (leerlingenpopulatie) Gemiddeld Nooit Incidenteel Regelmatig ,0 39,2 50, ,2 27,1 63, ,5 27,5 55,0 > 10 15,0 55,0 30,0 Tabel 3.2c Gebruik ICT vo naar schoolgrootte Gemiddeld Nooit Incidenteel Regelmatig > ,9 38,0 51, ,9 44,1 44, ,2 35,2 50, ,5 37,3 56,3 <300 9,1 19,7 71,2 Tabel 3.2d Gebruik ICT vo naar denominatie Gemiddeld Nooit Incidenteel Regelmatig Algemeen bijzonder 10,0 41,2 48,8 Openbaar 8,1 29,2 62,7 Protestants-christelijk 7,2 30,5 62,3 Rooms-katholiek 11,0 44,5 44,5 Samenwerking 13,7 35,1 51,2 Tabel 3.2e Gebruik ICT vo naar onderwijsaanbod Gemiddeld Nooit Incidenteel Regelmatig Breed 11,8 41,5 46,8 Vmbo 8,2 32,6 59,2 Havo/vwo 12,2 37,8 50,0 3.3 Realisatie onderwijsdoelen A. Verzorgen adaptief onderwijs/onderwijs op maat B. Flexibilisering/individualisering van het leerproces C. Bevorderen zelfstandig leren D. Creëren rijkere leeromgeving E. Aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen F. Bevorderen gebruik voor remediërende toepassingen G. Intensivering communicatie tussen leraar en leerling H. Bevorderen samenwerkend leren I. Efficiënter inrichten van het onderwijs J. Toetsen op maat 15

16 Tabel 3.3 Realiseren van onderwijsdoelen A B C D E F G H I J Niet 5,2 1,7 3,5 0,9 0,9 2,6 9,6 4,3 5,2 17,4 Enigszins 38,3 33,0 13,9 12,2 7,8 33,9 53,9 48,7 25,2 44,3 Behoorlijk 31,3 41,7 50,4 42,6 40,9 39,1 20,0 33,0 52,2 26,1 Sterk 21,7 22,6 32,3 44,3 50,4 23,5 10,4 13,0 15,7 7,8 Is geen doel 3,5 0, ,9 6,1 0,9 1,7 4,3 3.4 Aantal computers en internetaansluitingen Tabel 3.4a Computers en Internet N Minimum Maximum Gemiddeld SD Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting ,43 16,409 Tabel 3.4b Computers en Internet naar percentage cumi-leerlingen (leerlingenpopulatie) Gemiddeld Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting > Tabel 3.4c Computers en Internet naar schoolgrootte Gemiddeld Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting > < Tabel 3.4d Computers en Internet naar denominatie Gemiddeld Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting Algemeen bijzonder 6 98 Openbaar 5 91 Protestants-christelijk 5 92 Rooms-katholiek 7 97 Samenwerking 5 99 Tabel 3.4e Computers en Internet naar onderwijsaanbod Gemiddeld Leerlingen per computer Percentage met internetaansluiting Breed 7 93 VMBO 5 95 Havo/vwo Knelpunten A. Beschikbaarheid van goede educatieve software in het algemeen B. Overzicht over bestaande educatieve software C. De kosten van educatieve software (licenties) D. De mogelijkheid programma s op maat te maken E. Onderwijsinhoudelijke ondersteuning bij ict-gebruik F. Beschikbare financiën om ict-voorzieningen op peil te houden G. Kwaliteit van de computers 16

17 Tabel 3.5 Knelpunten rondom het gebruik van ICT A B C D E F G Niet 22,6 23,5 8,7 16,5 14,8 9,6 44,3 Enigszins 53,9 52,2 33,0 33,9 42,6 26,1 40,0 Behoorlijk 20,9 23,5 48,7 41,7 40,0 43,5 13,0 Sterk 2,6 0,9 9,6 7,8 2,6 20,9 2,6 3.6 Activiteiten om ICT-gebruik te stimuleren A. Scholing in ict-basisvaardigheden B. Specifieke scholing in didactische vaardigheden met betrekking tot ict C. Inhoudelijke ondersteuning door ict-coördinator/werkgroep D. Ruimte bieden voor experimenten/in kleine stapjes nieuwe dingen uitproberen E. Stimuleren van collegiale uitwisseling van kennis en ervaring F. ICT als onderwerp opnemen bij functioneringsgesprekken G. Bij de selectie van nieuwe personeelsleden letten op ict-competenties H. ICT als vast onderdeel opnemen in integrale kwaliteitszorg I. Consequent uitdragen dat ict waardevol is voor onderwijs J. Belonen van innovatief ict-gebruik K. Gebruik van bepaalde applicaties verplicht stellen Tabel 3.6 Activiteiten om leraren te stimuleren om ICT toe te passen A B C D E F G H I J K Niet 12,2 13,0 7,8 1,7 1,7 20,9 17,4 16,5 1,7 36,5 17,4 Incidenteel 44,3 60,9 23,5 30,4 41,7 41,7 40,0 37,4 15,7 41,7 33,9 Regelmatig 39,1 26,1 52,2 56,6 45,2 26,1 32,2 38,3 53,0 14,8 35,7 Vaak 4,3 0 16,5 11,3 11,3 11,3 10,4 7,8 29,6 7,0 13,0 3.7 Beheersing ICT-vaardigheden Tabel 3.7a Beheersing van ICT-vaardigheden vo - basisvaardigheden N Minimum Maximum Gemiddeld SD Niet ,83 4,04 In geringe mate ,46 9,30 In voldoende mate ,16 20,84 Goed ,55 22,59 Tabel 3.7b Beheersing van ICT-vaardigheden vo basisvaardigheden naar percentage cumileerlingen (leerlingenpopulatie) Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed 0-2 1,8 12,3 45,3 40, ,2 6,8 48,8 42, ,5 12,5 45,0 41,0 > 10 7,5 32,5 50,0 10,0 Tabel 3.7c Beheersing van ICT-vaardigheden vo basisvaardigheden naar schoolgrootte Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed > ,7 8,0 41,4 48, ,9 12,8 42,5 41, ,4 10,5 55,5 32, ,6 12,8 44,2 41,4 <300 0,5 8,8 42,4 48,3 17

18 Tabel 3.7d Beheersing van ICT-vaardigheden vo basisvaardigheden naar denominatie Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed Algemeen bijzonder 0,4 13,8 35,0 50,8 Openbaar 1,8 10,5 50,2 37,6 Protestants-christelijk 1,8 10,1 46,9 41,3 Rooms-katholiek 1,7 11,6 47,2 39,6 Samenwerking 4,2 11,7 41,2 42,9 Tabel 3.7e Beheersing van ICT-vaardigheden vo basisvaardigheden naar onderwijsaanbod Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed Breed 2,8 11,1 45,7 40,4 Vmbo 1,3 11,8 45,9 41,0 Havo/vwo 0,3 13,1 47,2 39,4 Tabel 3.7f Beheersing van ICT-vaardigheden vo didactische toepassingen N Minimum Maximum Gemiddeld SD Niet ,69 13,90 In geringe mate ,68 11,38 In voldoende ,40 15,03 mate Goed ,23 15,99 Tabel 3.7g Beheersing van ICT-vaardigheden vo didactische toepassingen naar percentage cumileerlingen (leerlingenpopulatie) Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed ,7 23,4 36,9 28, ,9 19,4 36,3 33, ,5 26,7 29,2 31,7 > 10 45,0 25,0 20,0 10,0 Tabel 3.7h Beheersing van ICT-vaardigheden vo didactische toepassingen naar schoolgrootte Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed > ,8 21,3 32,6 33, ,5 22,3 36,9 30, ,6 25,5 37,9 25, ,3 24,7 35,3 25,7 <300 14,1 17,6 37,6 30,6 Tabel 3.7i Beheersing van ICT-vaardigheden vo didactische toepassingen naar denominatie Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed Algemeen Bijzonder 12,9 25,4 33,2 28,6 Openbaar 14,8 20,2 38,3 26,7 Protestants- 7,1 22,1 38,4 32,3 Christelijk Rooms-Katholiek 13,3 24,2 37,8 24,7 Samenwerking 19,4 21,8 29,3 29,6 Tabel 3.7j Beheersing van ICT-vaardigheden vo didactische toepassingen naar onderwijsaanbod Gemiddeld Niet In geringe mate In voldoende mate Goed Breed 12,6 22,8 36,7 27,9 VMBO 14,2 23,2 34,8 27,8 Havo/vwo 11,6 23,4 37,8 27,2 18

19 4 CONCLUSIES 4.1 Basisonderwijs 96 van de basisscholen maakt regelmatig gebruik van ICT in het onderwijs. Dit is 5 meer dan vorig jaar. Op openbare scholen wordt ICT het meest gebruikt. Vorig jaar gebruikte nog maar 67 van de bijzondere scholen ICT in het onderwijs, nu is dat 92. De verschillen tussen provincies zijn niet groot. In Utrecht wordt ICT het minst regelmatig gebruikt. 42 van de scholen zegt ICT in sterke mate te gebruiken om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlingen. Andere doelen zijn het bevorderen van het gebruik voor remediërende toepassingen, het creëren van een rijkere leeromgeving en het bevorderen van zelfstandig leren. Scholen bieden gemiddeld één computer per zes leerlingen aan. Vorig jaar was dit gemiddeld zeven leerlingen. Hoe groter de school, hoe meer leerlingen met één computer moeten doen. Ook op de bijzondere scholen zijn meer leerlingen per computer dan op de rest van de scholen. Gemiddeld heeft 90 (3 meer dan vorig jaar) een internetaansluiting. Ook hier ligt dit percentage op kleinere scholen lager (77 ), net als in Friesland (66 ) en Zeeland (67 ). Scholen geven aan dat het grootste knelpunt rondom het gebruik van ICT de kosten van de licenties voor educatieve software is. Ook de beschikbare financiën om ICT-voorzieningen op peil te houden blijkt, net als vorig jaar, een probleem. Aan de beschikbare educatieve software of de kwaliteit van de computers ligt het niet. Het zijn de financiële middelen die tekort schieten. Met enerzijds het consequent uitdragen dat ICT waardevol is voor onderwijs en het anderzijds verplicht stellen van het gebruik van bepaalde applicaties, hopen scholen leraren te stimuleren om ICT toe te passen. Ook inhoudelijke ondersteuning door ICT-coördinatoren is een activiteit die vaak wordt gebruikt. Iets meer dan de helft (55 ) van de scholen zegt dat leraren de ICTbasisvaardigheden goed beheersen. Dit percentage ligt iets hoger dan vorig jaar (51 ). Op scholen met meer dan 25 of 50 gewichtenleerlingen beheersen de leraren de basisvaardigheden in mindere mate goed. Hoe groter de school, hoe minder goed de leraren de basisvaardigheden beheersen. In Utrecht en Overijssel is eenzelfde beeld te zien, terwijl in Zeeland 81 van de scholen aangeeft dat de leraren de basisvaardigheden goed beheersen. 41 van de scholen zegt dat de leraren de ICT-didactische vaardigheden goed beheersen (ten opzichte van 38 vorig jaar). Scholen met meer dan de helft.90 leerlingen, grotere scholen, bijzondere scholen en scholen in Utrecht en Groningen beheersen de didactische vaardigheden het minst goed. 19

20 4.2 Voortgezet onderwijs Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken minder vaak ICT (54 ) dan in het basisonderwijs. Scholen met minder dan driehonderd leerlingen gebruiken ICT opvallend vaker (71 ) dan grotere scholen. Vorig jaar gebruikte 78 van de scholen met meer dan vijftienhonderd leerlingen nog ICT, nu is dat 51. Rooms-katholieke en brede scholen gebruiken ICT het minst regelmatig. Havo/vwo-scholen laten sinds vorig jaar een stijging zien van het gebruik van ICT (van 29 naar 50 ). Net als in het basisonderwijs zijn de belangrijkste doelen die scholen met ICT willen realiseren het aantrekkelijk maken van het onderwijs voor de leerlingen, het creëren van een rijkere leeromgeving en het bevorderen van zelfstandig leren. Vorig jaar was het bevorderen van het gebruik voor remediërende toepassingen nog in sterke mate een doel (32 ), nu is dat op nog maar 23 van de scholen het geval. Ook in het voortgezet onderwijs moeten gemiddeld zes leerlingen één computer delen. Op scholen met minder dan driehonderd leerlingen delen gemiddeld vier leerlingen één computer. Scholen met meer dan vijftienhonderd leerlingen hebben de meeste leerlingen per computer (9). Op de scholen in het voortgezet onderwijs heeft gemiddeld 94 van de computers een internetaansluiting. Dit percentage is hetzelfde als vorig jaar. Het grootste knelpunt rondom het gebruik van ICT is de beschikbaarheid van de financiën om ICT voorzieningen op peil te houden. Dit is op een vijfde (21 ) van de scholen. De meest voorkomende activiteiten om leraren te stimuleren om ICT toe te passen zijn het consequent uitdragen van de boodschap dat ICT waardevol is voor het onderwijs en inhoudelijke ondersteuning. 42 (tegenover 47 vorig jaar) van de scholen zegt dat de leraren de ICT-basisvaardigheden goed beheersen. In het basisonderwijs ligt dit percentage een stuk hoger (55 ). Op 55 van de vo-scholen met 670 tot leerlingen en op 51 algemeen bijzondere scholen beheersen de leraren de basisvaardigheden goed. Didactische vaardigheden worden in veel mindere mate beheerst. Slechts 28 van de scholen zegt dat de leraren de didactische vaardigheden beheersen, tegenover 41 in het basisonderwijs. 4.3 Tot slot Het lijkt erop dat het basisonderwijs wat betreft het gebruik van ICT en het beheersen van de basisvaardigheden en didactische vaardigheden voorloopt op het voortgezet onderwijs. De oorzaak daarvan kan niet gevonden worden in het aantal computers per leerling en het percentage internetaansluitingen. Deze zijn namelijk ongeveer gelijk aan die in het basisonderwijs. 20

21 De scholen in zowel het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs ondernemen bijna dezelfde activiteiten om het gebruik van ICT te stimuleren. In het basisonderwijs lijkt dit dus beter te lukken dan in het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste doel dat de scholen willen bereiken is het aantrekkelijk maken van onderwijs voor de leerlingen. De scholen in beide sectoren lopen echter tegen hetzelfde probleem aan: de kosten van de ICT-voorzieningen. Om ICT een goede plek te geven in het onderwijs, is het belangrijk dat de leraren beschikken over de basisvaardigheden en didactische vaardigheden. Dit is op lang niet alle scholen nog het geval. 21

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005 ICT-onderwijsmonitor Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets ICT-onderwijsmonitor Longitudinaal: 1998-2005 Onderwijssectoren Steekproef / populatie Coördinatoren, leraren, (leerlingen)

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

ICT in cijfers ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005. Maartje van den Bogaard

ICT in cijfers ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005. Maartje van den Bogaard ICT in cijfers ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005 ITS Madeleine Hulsen Froukje Wartenbergh-Cras Ed Smeets Dana Uerz IVA Irma van der Neut Linda Sontag Bibi van Wolput Maartje van den Bogaard Nijmegen/Tilburg,

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016. Pagina 1 van 13

FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016. Pagina 1 van 13 FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016 Pagina 1 van 13 Inleiding Scholen voor primair onderwijs zijn sinds 1 augustus 2014 verplicht aan

Nadere informatie

Samenvatting. De stand van zaken in hoofdlijnen

Samenvatting. De stand van zaken in hoofdlijnen Samenvatting De stand van zaken in hoofdlijnen In 2003/2004 is de ICT-onderwijsmonitor voor de zevende maal uitgevoerd in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de bve-sector en de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Tabellenboek beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Tabellenboek beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) Tabellenboek beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) Ict-coördinatoren Algemeen BVE 4.1 Respons ict-coördinatoren aantal verstuurd aantal respons % roc's 43 34 79 aoc's 11 6 55 vakscholen 11 8 73

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Frank Scholten Janneke Huizenga Quickscan leerlingendaling PO en VO 2016 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Schoolbesturen PO...

Nadere informatie

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Frank Scholten Janneke Huizenga Quickscan leerlingendaling PO en VO 2016 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Schoolbesturen PO...

Nadere informatie

Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland

Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland Prestaties en verschillen naar sociale achtergrond bij overgang po-vo Trudie Schils Universiteit Maastricht Doel bijeenkomst Indruk Limburgse onderwijs: Maastricht-heuvelland

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Tabellenboek - beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) schooljaar 2004-2005

Tabellenboek - beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) schooljaar 2004-2005 Tabellenboek - beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) schooljaar 2004-2005 Ict-coördinatoren Algemeen BVE 4.1 Respons ict-coördinatoren aantal verstuurd aantal respons % roc's 41 31 76 aoc's 11

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport Positiever beeld ict inzet in primair

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN EN

FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN EN FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN 2014-2015 EN 2015-2016 Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het tweede jaar zijn de gegevens over schorsen

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck...

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck... nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Rapport. F1182 maart 2008 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social

Rapport. F1182 maart 2008 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Meer materiaal en meer kennis over

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling. schoolbesturen en gemeenten

Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling. schoolbesturen en gemeenten Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling schoolbesturen en gemeenten Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling schoolbesturen en gemeenten Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, mei 2015

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Brondatum: september 15 Publiciatiedatum: februari 1 Uitgevoerd door Salman Khawaja (HMNISC) voor Stichting Ontiwkkeling Vrouwen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor 2004/2005 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Madeleine Hulsen Froukje Wartenbergh Dana Uerz Nico van Kessel

ICT-onderwijsmonitor 2004/2005 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Madeleine Hulsen Froukje Wartenbergh Dana Uerz Nico van Kessel ICT-onderwijsmonitor 2004/2005 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Madeleine Hulsen Froukje Wartenbergh Dana Uerz Nico van Kessel ITS Nijmegen, februari 2005 2005 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen/IVA,

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI Geen KRIMP geven Oei, ik GROEI Groeidenken Bevolkingsopbouw Nederland Bevolkingsontwikkeling 0-20 jaar Daling in 326 gemeenten (van de 430) Actualiteit. Percentage onder wettelijke opheffingsnorm Friesland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De inspectie verzorgt een zeer leesbaar en gedetailleerd rapport over de staat van het onderwijs.

Nadere informatie

Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland?

Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland? Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland? Middelbare scholieren op het Friese platteland leggen grotere afstanden af naar school dan leerlingen uit de stad. Hoe overbruggen ze

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie Factsheet persbericht Stagiairs ervaren discriminatie Inleiding Stagiairs ervaren discriminatie Het is steeds lastiger voor studenten om een stageplek te vinden. Tijdens de sollicitatieprocedure ervaren

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Start Inleiding Feitenkaart Voor- en Nakaart Analysekaart kaart Voorbereidingskaart Colofon Start Inleiding PO-Raad: Goed voorbereid op de krimp Vrijwel alle maatschappelijke

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder ICT-coördinatoren werkzaam in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Het algemeen bestuur van Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde Postbus 341 GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM 2 *APR, 2011 j 1. j Datum 18 april

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor Bibi van Wolput

ICT-onderwijsmonitor Bibi van Wolput ICT-onderwijsmonitor 2003-2004 IVA Irma van der Neut Ilja Hoogenberg-Engbers Saskia von der Fuhr Quinta Kools Ramona van der Linden Linda Sontag Bibi van Wolput ITS Dana Uerz Madeleine Hulsen Froukje Wartenbergh-Cras

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

ICT IN VOGELVLUCHT. Stand van zaken 2000/2001

ICT IN VOGELVLUCHT. Stand van zaken 2000/2001 ICT IN VOGELVLUCHT Stand van zaken 2000/2001 Tilburg, 15 maart 2001 ITS Huub Braam Hans van Gennip Marijke Kral IVA Linda Sontag Irma van der Neut Quinta Kools Vormgeving: Monique Seebregs-Dielen Bea

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Veilig, gezond & vitaal werken. Verzuimcijfers 2014 voortgezet onderwijs Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken

Veilig, gezond & vitaal werken. Verzuimcijfers 2014 voortgezet onderwijs Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken Veilig, gezond & vitaal werken Verzuimcijfers voortgezet onderwijs Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken Verzuimcijfers voortgezet onderwijs Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken...

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Opiniepeiling SBO. Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07

Opiniepeiling SBO. Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07 Opiniepeiling SBO Eindrapport Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07 2007 ResearchNed Nijmegen in opdracht van SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Meer kansen door internationaal basisonderwijs

Meer kansen door internationaal basisonderwijs Meer kansen door internationaal basisonderwijs Initiatiefvoorstel D66, VVD en Groenlinks Oktober 2013 Amsterdam is een wereldstad en de meest internationale stad van het land. De haven, het toerisme, de

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld Jaarboek 2005 Onderwijsarbeidsmarkt in beeld 1 Voor nadere inlichtingen over de inhoud van deze publicatie kunt u zich wenden tot: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) Telefoon 070-376 57 70 ISBN

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie