Media & Communication Innovation Awards

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media & Communication Innovation Awards"

Transcriptie

1 Media & Communication Innovation Awards Het Accenture Media en Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Van de juryvoorzitter 5 Inleiding 6 Juryrapport 8 Winnaars van de Blauwe Tulp Onderzoeksopzet Innovation Awards 12 Feiten & Cijfers inzendingen Van 2007 naar Trends Innovation Awards Trend 1 Changing the game 16 Trend 2 Power to the people 17 Trend 3 Breaking down barriers 18 Trend 4 Life is fun! 19 Trends Innovation Awards Trend 1 Communities are here to stay 20 Trend 2 Gaming is booming business 21 Trend 3 Mobile: opportunities for growth and development 22 Trend 4 Dealing with the chaos on the web 23 Impressie uitreiking Innovation Awards Appendix I: Overzicht top 50 concepten 26 Appendix II: Overzicht concepten 51 t/m Appendix III: Overzicht concepten 101 t/m Appendix IV: Juryoverzicht 62 Appendix V: Over de Media & Communications Adviesgroep van Accenture 64 2 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

3 Voorwoord Barend Van Doorn Senior Executive Accenture Voor u ligt het rapport met de resultaten van de Accenture Innovation Awards De Accenture Media & Communications Adviesgroep organiseert ieder jaar de Accenture Innovation Awards. Daarbij worden bedrijven in de media- en communicatiesector uitgenodigd om zich in te schrijven met een innovatief concept. Voorwaarde is dat het concept niet ouder mag zijn dan drie jaar. Met dit grootschalige onderzoek schept Accenture een overzicht van de innovaties in de branche. Deze tweede editie is naar mijn mening nog een groter succes geworden dan de editie van vorig jaar. We hebben 213 inschrijvingen mogen ontvangen: ten opzichte van 2007 betekent dat bijna een verdubbeling. Bovendien hebben we dit jaar een aantal inzendingen uit België mogen ontvangen. Innovatie is actueel. In deze tijden van financiële en economische crisis ontstaat er een goede reden om zaken anders te gaan doen. Het vermogen om te innoveren is een krachtig instrument voor bedrijven. Het maakt ze sterker, nu en in de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die het vermogen hebben om te innoveren -- en dit ook structureel weten waar te maken -- een twee tot vijf keer hogere (beurs)waarde hebben dan bedrijven die dit vermogen in mindere mate hebben. Ook is innovatie noodzakelijk als randvoorwaarde voor groei. Accenture heeft onderzoek gedaan naar bedrijven in de FTSE100, de CAC40 en de DAX30. Het blijkt dat de gemiddelde levensduur van bedrijven met een notering op deze indices slechts 10,5 jaar is. Als we specifiek kijken naar de fondsen die in 1998 AEX-genoteerd waren, dan blijkt dat van 27 beursgenoteerde bedrijven er nog maar slechts 13 in de huidige vorm bestaan. De rest is overgenomen, gefuseerd of niet meer operationeel. Innovatie is moeilijk. Uit onderzoek 1 blijkt dat slechts 25% van de innovaties succesvol is. In de VS kwam uit onderzoek naar voren dat 70 à 80% van de nieuwe geïntroduceerde producten of diensten na één jaar al niet meer bestaat. Als we kijken naar de top 25 concepten van de awards van vorig jaar, dan blijkt dat slechts vier concepten (16%) niet meer bestaan. Een mooie succesratio waaruit blijkt dat bedrijven die voorkomen op de innovatieranking van Accenture een redelijk grote kans hebben om te overleven. Innovatie kan plaatsvinden op verschillende terreinen, zoals processen, businessmodellen, benadering van markten of vernieuwende producten en diensten. Accenture ziet op deze gebieden onder de inzendingen van dit jaar diverse voorbeelden van interessante innovaties. De inzendingen hebben wij voor u in een overzicht gezet en er trends en ontwikkelingen op het gebied van innovatie uit gedestilleerd. Daarbij hebben we ook een vergelijking met de trends en ontwikkelingen van vorig jaar gemaakt. Innovatie moet beoordeeld worden door vakbekwame mensen uit de branche zelf. We zijn daarom zeer blij dat wij dit jaar een vakbekwame twaalfkoppige jury hebben gevonden, die bereid was om een top 50 van innovatieve concepten samen te stellen en ook een winnaar voor 2008 aan te wijzen. De winnaar is bekendgemaakt op het Innovation Seminar op 23 oktober 2008 en bekroond met de inmiddels bekende Blauwe Tulp. De Blauwe Tulp staat symbool voor een niet aflatende ijver om te innoveren. Innovatie is volgens de Dikke van Dale 'invoering van iets nieuws'. Ik zou daar nog aan willen toevoegen 'het verschil kunnen maken'. 1 Bron: onderzoek van Robert Cooper Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

4 De inzendingen die de top 50 hebben gehaald, hebben volgens de jury de potentie om het verschil te kunnen maken in hun deelmarkt. De ranking van de top 50 vindt u terug op pagina 26. Het Innovation Seminar is dit jaar bijgewoond door ongeveer tweehonderd geïnteresseerden. Zo'n bijeenkomst kan alleen een succes worden door de steun en bijdrage van mensen en organisaties, zoals de twaalf vakbekwame juryleden -- zie pagina onder leiding van Theo Huibers. Ik wil hen hartelijk danken voor hun bijdrage, ondersteuning en inspiratie aan het evenement en dit rapport. Daarnaast wil ik ook de sprekers Gavin Mann en Jort Kelder, die op een verhelderende wijze een inspirerend betoog hebben gehouden, hartelijk danken. De vertegenwoordigers van de vijf beste concepten, die een presentatie hebben gegeven op het Innovation Seminar -- te weten Marina Tognetti van Myngle, Brigitta Schlumpf en Louise Verschuren van Wuzzon, Anna Chojnacka en Bart Lacroix van 1%Club, Frans Jonker van TicketScript en Roeland Stekelenburg van de NOS -- hebben er mede voor gezorgd dat het een inspirerende, leuke en interessante dag werd. Ook David Velt en Thierry de Vries van NuGuRu wil ik hartelijk danken voor hun bijdrage. De elevator pitches en de vastlegging van het event hebben de communicatie verder vernieuwd. En ik ben de Stichting Van Speijk onder leiding van Wim Huinder, en de ABN AMRO onder leiding van Menno van Leeuwen, zeer erkentelijk voor het feit dat zij hun expertise en commitment hebben gegeven voor het welslagen van dit event. Ten slotte wil ik het Accenture-team bedanken voor hun tomeloze inzet om dit evenement tot een succes te maken. Daarbij een speciaal woord van dank aan Pieter Paul van Oerle en Inge Lekkerkerker-van Aalsburg, die de afgelopen acht maanden veel tijd en inspanning hebben geleverd om dit prachtige resultaat mogelijk te maken. Ik wens u veel leesplezier toe en ik hoop dat u bij het lezen van dit rapport nieuwe ideeën opdoet, en dat het u inspiratie geeft tot nog meer innovatie. Barend van Doorn Dit jaar hebben wij weer hulp gekregen van drie studenten van de universiteiten van Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Samen met hun begeleiders hebben zij er mede toe bijgedragen dat we de uitreiking van de Innovation Awards dit jaar weer hebben kunnen organiseren. Onze mediapartners -- Mediafacts, Volkskrant Banen, Bright, Tijdschrift voor Marketing en The Next Web -- hebben voor de publiciteit gezorgd en ze hebben ons ook scherp gehouden. Hartelijk dank daarvoor. 4 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

5 Van de juryvoorzitter Theo Huibers Universiteit Twente / Thaesis 213 innovatieve kikkers in de media- en communicatievijver De tijd dat innovatie vooral deed denken aan Willie Wortels die in laboratoria met stomende en ploffende flessen nieuwe technische producten bedachten en bouwden, ligt gelukkig ver achter ons... Iets nieuws bedenken is natuurlijk iets heel anders dan innoveren. Helaas blijft innovatie vaak beperkt tot producten en concepten. Een vierkant suikerzakje transformeren in een kokervorming suikerzakje staat weliswaar symbool voor een geslaagde innovatie, maar innovatie houdt zoveel meer in dan een nieuw product of een handige gadget ontwikkelen! Bedrijven en organisaties kunnen ook hun marketing, management of businessmodellen innoveren. Geslaagde innovaties zijn namelijk alle uitvindingen die daadwerkelijk worden doorgevoerd. Ze verhogen de waarde van ondernemingen. Vooral in de media- en communicatiesector is het innoverende karakter van de organisatie een belangrijke succesfactor. Innoveren is niet weg te denken uit de sector. Wie wil innoveren moet wel uitstijgen boven de massa. Immers, de meeste productinnovaties zijn in deze sector wel uitgeprobeerd. Denk bijvoorbeeld aan het drukken van kranten op een ander formaat. Het komt er nu juist op neer om nieuwe businessmodellen, onlineconcepten of marketingconcepten te ontdekken en ze vervolgens succesvol in productie te nemen. Ook innovaties om kosten te besparen zijn -- zeker in economisch zware tijden -- zeer interessant. De hamvraag is: op welke innovatieve manier kan ik hetzelfde anders doen? Wie zó innoveert krijgt voorsprong op concurrenten of behoudt deze. Het concurrentieveld in de media- en communicatiesector is groot geworden. In tegenstelling tot vijf jaar geleden zijn de entreedrempels laag. Internettechnologie maakt veel mogelijk. Outsourcing zorgt ervoor dat je veel functies niet zelf hoeft uit te voeren, waardoor investeringen minimaal zijn. Internet is een kweekvijver van innovatie geworden voor nieuwe spelers op de markt en oudgedienden. Een vijver waarin ze hun ontdekkingen kunnen uittesten. En eens in de zoveel tijd springt er een kikker uit die, na de kus, transformeert tot populaire zakenprins. Voor de Accenture Innovation Awards van 2008 hebben wij, een jury van twaalf mannen en vrouwen werkzaam in de sector, 213 innovatieve concepten beoordeeld. Iedere innovatie hebben we gewikt en gewogen. We hebben gekeken naar de mate van innovativiteit (is het echt een ontdekking of bestaat het al jaren?), naar de potentie (kan dit echt een kassucces worden of is het gedoemd om in de marge van de sector te opereren?) en naar het huidig succes (wordt er op dit moment al waarde toegevoegd en in welke mate dan?). We zijn tot ons verdict gekomen. We hebben eerst een top 50 en daaruit weer een top 5 samengesteld. We hebben veel kikkers gekust en hopen dat we de potentiële prinsen hebben ontdekt. Voor al die kikkers die onterecht niet gekust zijn: we hopen u volgend jaar weer in onze vijver tegen te komen. Voor de gekuste kikkers: laat zien dat innovatie zoveel meer is dan resultaten uit een borrelend laboratorium. Laat zien dat innovatie leidt tot de ware zakensuccessen van de toekomst. Spring! Theo Huibers Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

6 Inleiding In 2007 heeft de Accenture Media & Communications Adviesgroep voor de eerste keer de Accenture Media & Communication Innovation Awards georganiseerd. Toen behelsde het onderzoek de media- en entertainmentsector. Dit jaar hebben we de branche breder gedefinieerd. Het evenement heeft in 2008 tot doel een overzicht te bieden van innovaties in de media- en communicatiebranche. Zo'n overzicht, dat nieuw is, maakt inzichtelijk wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van innovatie in de branche. Ook kan dit overzicht van innovatieve concepten leiden tot ideeën- en kennisuitwisseling tussen de deelsegmenten, juist nu de convergentie tussen media, entertainment en communicatiebranche steeds verder toeneemt. Verder leidt ons initiatief niet alleen tot een overzicht van innovatieve concepten, maar wordt op basis van vooraf vastgestelde criteria ook een rankschikking gemaakt welke concepten het meest innovatief zijn. Een deskundige jury bepaalt welk concept het meest innovatief is. Dit concept krijgt vervolgens de Blauwe Tulp uitgereikt. Deze prijs staat symbool voor de zoektocht naar innovatie. Het heeft immers meer dan vierhonderd jaar geduurd voordat men er in slaagde een blauwe tulp te kweken. Vorig jaar hebben ruim honderd bedrijven een of meer innovatieve concepten ingeschreven. SellaBand heeft toen de juryprijs gewonnen voor het meest innovatieve concept. Hyves won de prijs voor het meest innovatieve bedrijf en IkopTV kreeg de publieksprijs. Dit jaar is er omwille van de overzichtelijkheid voor gekozen om alleen een Blauwe Tulp uit te reiken voor het meest innovatieve concept. In 2008 zijn wij opnieuw gestart met het organiseren van de Media & Communication Innovation Awards. We ontvingen dit jaar meer dan tweehonderd inschrijvingen: een verdubbeling van het aantal inschrijvingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook is de kwaliteit van de inschrijvingen toegenomen. Op 23 oktober 2008 heeft de tweede editie van de Accenture Media & Communication Innovation Awards plaatsgevonden. Dat gebeurde in samenwerking met onze partners: Mediafacts, Bright, Van Speijk Prijs, DAG/Volkskrant Banen, The Next Web, Tijdschrift voor Marketing, NuGuRu en ABN AMRO. Een vakbekwame jury van twaalf gerenommeerde experts uit de branche, heeft uiteindelijk besloten om de Blauwe Tulp in 2008 toe te kennen aan Myngle. Daarnaast heeft ook het publiek zijn mening kunnen geven. Met grote meerderheid van stemmen heeft de publieksprijs gewonnen. Alle concepten vindt u terug in dit rapport. Extra aandacht hebben we besteed aan de top 50. Elk van de vijftig concepten is uitgebreid beschreven. Daarnaast zijn ook de 51 e tot en met 100 e plaats toegelicht. In de bijlage ten slotte vindt u op alfabetische volgorde de nummers 101 tot en met 213. Op basis van de ingeschreven concepten geven we in dit rapport aan wat anno 2008 de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van innovatie. Ook kijken we even kort terug op wat er gebeurd is met de in 2007 gepresenteerde trends en ontwikkelingen. Verder is het juryrapport opgenomen en wordt de onderzoeksopzet toegelicht. 6 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

7 Het belang van innovatie Uit onderzoek van Clayton Christensen, de Harvard Business School en vele anderen wordt duidelijk dat minder dan 10% van de bedrijven in staat is om duurzame groei te realiseren die leidt tot een bovengemiddelde aandeelhouderswinst. Toch gelooft meer dan 87% van de senior executives dat innovatie essentieel is voor de toekomst van hun bedrijf. Dit blijkt uit een onderzoek van The Economist Intelligence Unit. Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven de volgende obstakels waarnemen als het gaat om innovatie: 60% van de executives ziet overschrijding aan tijd en kosten als het belangrijkste obstakel om groei door innovatie te realiseren 53% van de executives noemt prioriteitsstelling rondom ontwikkelingen een belangrijk obstakel 52% is van mening dat hun marktonderzoek aan de magere kant was 44% zei niet in staat te zijn om voldoende en relevante input van klanten te verzamelen Bedrijven die dit goed op orde hebben, zijn tot drie dingen in staat: 1 Deze bedrijven zijn in staat zich te differentiëren. Zij bieden een dienst, product of businessmodel tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding, waardoor de klant gelooft dat er een superieure prestatie wordt verricht in verhouding tot de kosten. Impact: een hoge positieve cashflow. 2 Deze bedrijven zijn in staat tot snelle executie. Zij zijn in staat consequent sneller nieuwe producten, diensten of businessmodellen naar de markt te brengen. Dit leidt tot hogere marges, en creëert snel een nieuwe innovatie om de gewenning aan het oude product te voorkomen. Impact: vermindert negatieve cashflow tijdens ontwikkeling en zorgt voor een snellere positieve cash. 3 Deze bedrijven zijn in staat echte vernieuwing te introduceren. Als bedrijf creëren ze vaker echt nieuwe innovaties om zo een nieuwe markt te creëren in plaats van voort te borduren op een bestaande innovatie. Impact: herdefinitie van het concurrentieveld en eerdere competitieve voordelen tenietdoen. In het boek Fast Innovation van de George Group 2 wordt gesproken over de volgende waardepropositie van innovatie: 'het proces van nieuwe producten, diensten, processen, businessmodellen en markten creëren met voldoende onderscheidingsvermogen en snelheid maakt een bovengemiddelde aandeelhouderswaarde mogelijk'. 2 George Group is sinds 2007 onderdeel van Accenture Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

8 Juryrapport De jury had dit jaar de zware taak om uit 213 gekwalificeerde inschrijvingen het beste innovatieve concept uit de media- en communicatiebranche te selecteren. Dat dat een flinke klus is geweest spreekt bijna voor zich. Er is de jury dan ook vaak gevraagd hoe er een afweging kan worden gemaakt tussen zulke uiteenlopende concepten als mobiele televisie, een website voor ontwikkelingssamenwerking 2.0, een succesvolle buienradar en een manier om het produceren van digitale televisie tien keer zo goedkoop te maken. De enige manier om zulke uiteenlopende concepten te kunnen vergelijken is door ze te toetsen aan een aantal duidelijke criteria: 1. Innovatie: vernieuwing op het gebied van de techniek, de markt, klanten of doelgroep, het businessmodel, of een combinatie van deze drie. 2. Succes: het geboekte resultaat op basis van financieel succes. 3. Potentie: het mogelijke succes op basis van de geluiden uit de markt en de mogelijkheid om op een behoefte in de markt in te spelen. Op basis van deze criteria is na lange en zeer waardevolle discussies de top 50 vastgesteld, waarvan we nu de top vijf bespreken. 1 Myngle Myngle is een nieuwe manier van taallessen aanbieden volgens een vernieuwend businessmodel. Myngle brengt taaldocenten en studenten uit de hele wereld samen op een internetplatform waar ze live privétaallessen geven of krijgen. Myngle heeft in relatief korte tijd al een behoorlijk aantal gebruikers getrokken. Het bedrijf staat allesbehalve stil. Inmiddels is het mogelijk om naast VoIP via Skype ook een elektronisch whiteboard te gebruiken bij de lessen. Er zijn veel positieve reacties over dit initiatief, ook in de media. Over het toekomstperspectief van Myngle kan oprichtster Marina Tognetti kort zijn: "ebay veranderde de commercie, Skype veranderde de manier van communicatie en Myngle verandert de manier van leren. Als mensen niet mee willen doen aan deze verandering, dan missen ze de boot. De verandering gaat sowieso door, met of zonder de huidige leerinstituten." 2 Ticketscript In 1997 werd het concept Beatfreax gelanceerd: een community voor de dancescene. Door Beatfreax kreeg TicketScript inzicht in de markt. Al snel werd duidelijk dat de ticketverkoop niet transparant is en dat de hoge fees consumenten en eventmakers frustreren. Met deze wetenschap startte TicketScript, in Het bedrijf brak de markt -- van waaruit de vraag afkomstig was -- compleet open. "Wij hebben voor een gesloten business een open en transparant model gemaakt", zegt Frans Jonker, de oprichter van TicketScript. "En dat gebruiken al meer dan vijfhonderd klanten naar tevredenheid." TicketScript heeft door een nieuwe techniek een aanzienlijke kostenverlaging bereikt in de onlineverkoop van tickets voor evenementen. Dit opende deuren voor bedrijven die in het verleden geen tickets via internet konden verkopen. 8 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

9 3 1%Club De 1%Club is in 2008 opgericht onder het motto 'als iedereen 1% geeft, kunnen we armoede structureel oplossen'. De 1%Club biedt een marktplaats voor ontwikkelingsprojecten. Particulieren en bedrijven kunnen 1% van hun inkomen, tijd en kennis direct doneren aan een project naar keuze. "We noemen dit ontwikkelingssamenwerking 2.0 omdat het geen hulpverlening is, maar samenwerking tussen vrijwilligers en donateurs die in direct contact staan met hun ontwikkelingsproject", zegt medeoprichter Bart Lacroix. Het concept is dan ook een innovatie die aan de ene kant gedreven wordt door de markt, maar aan de andere kant ook technisch is. "We zien de vraag en met de huidige internetmogelijkheden kunnen we deze vraag beantwoorden", zegt medeoprichter Anna Chonjnacka. 4 NOS Mobiel NOS Mobiel geeft het recentste journaal, het sportnieuws, de weersverwachting, buienradar, file-informatie en teletekst op je telefoon weer. De applicatie krijgt steeds meer mogelijkheden. Bij de lancering was het alleen nog mogelijk teletekst te bekijken. Met de laatste uitbreiding kun je live gebruikmaken van uitzendinggemist.nl. In juni 2008 lanceerde de NOS de mobiele applicatie, vlak voor de Olympische Spelen. Voor dit evenement had de NOS de mobiele rechten gekregen. Met deze nieuwe toepassing kon de NOS dertien livestreams van wedstrijden aanbieden. Daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Het concept is zowel een technische als marktgedreven innovatie, legt Roeland Stekelenburg -- brein achter NOS Mobiel -- uit: "Bij de NOS vinden we het erg belangrijk om te experimenteren met nieuwe media. We ontwikkelen nieuwe concepten spelenderwijs. Dit geeft ons een vooraanstaande positie." Stekelenburg is het brein achter NOS Mobiel. 5 Wuzzon Wuzzon is een website waar je alles kunt vinden voor je mobieltje. Je maakt als gebruiker je eigen content. Vervolgens kun je die plaatjes, screensavers en beltonen in je eigen webshop verkopen. Als een andere gebruiker iets koopt, verdien je geld of sms-tegoed. Wuzzon is in 2007 begonnen en heeft via het tv-programa Dragons' Den de eerste investeerders gevonden. Wuzzon-oprichters Louise Verschuren en Brigitta Schlumpf komen beiden uit de ringtonewereld. Ze zagen dat het een gesloten markt is, die niet inzichtelijk is voor de meerderheid. Veel mensen klaagden bijvoorbeeld omdat ze onbewust een abonnement hadden afgesloten waarmee ze ringtones kochten. Wuzzon biedt tegenwicht. "We zagen de mogelijkheden en wilden wat doen tegen die ringtonemaffia", aldus Verschuren. De toekomst ziet er voor Wuzzon goed uit. Dat komt deels doordat de initiatiefnemers goed naar de klanten luisteren. In de toekomst wil Wuzzon de content nog breder maken, en misschien mobiel geld invoeren, maar niet zonder eerst naar de klant te luisteren. Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

10 Winnaars van de Blauwe Tulp 2008 Het Innovatie Awards-team van Accenture heeft twee prijzen in het leven geroepen. De eerste prijs is voor het meest innovatieve concept. Een twaalfkoppige jury bepaalde de winnaar op basis van drie criteria: innovatie, succes en potentie. De andere prijs is voor het concept dat het publiek het meest innovatief vindt. Het publiek heeft na de bekendmaking van de top 50 zijn voorkeur kunnen geven via internet. Accenture voorzag de top 50 van een 'communicatiepakket' waarmee elk bedrijf ook zelf aandacht voor het stemmen op de publieksprijs kon trekken. Waarom een blauwe tulp? In 1639 zijn tulpen 'uitgevonden' door de Nederlanders. Direct na de introductie was de bloem al bijzonder succesvol en de eerste hype uit de geschiedenis was een feit: de tulpomanie. Door steeds nieuwe technieken en creativiteit te gebruiken heeft deze eenvoudige bloem bijna vierhonderd jaar na dato nog steeds zijn glans niet verloren. De prachtigste creaties zijn tevoorschijn getoverd, waaronder de blauwe tulp. Tulpen weten anno 2008 nog steeds miljoenen mensen per jaar te boeien. De export van Nederlandse tulpen bracht in 2007 liefst twee keer zo veel op als wat de totale Nederlandse muziekindustrie in 2007 binnenhaalde. Een typisch Nederlands innovatiesuccesverhaal dus! Winnaar juryprijs Myngle Sinds december 2007 brengt Myngle taaldocenten en taalstudenten uit de hele wereld samen op haar internetplatform. Ze geven of ontvangen live privétaallessen. Myngle voorziet in een behoefte door zowel studenten als leraren te voorzien van complete e-learning-functionaliteit. Deze maakt privéles mogelijk zonder dat student en leraar fysiek in één ruimte hoeven te zijn. Myngle voorziet in lessen van leraren van alle soorten talen en op elk gewenst niveau. Je kunt je eigen leraar of student kiezen op basis van jouw wensen en beschikbaarheid. Je werkt vanuit huis op een door jouw gewenst tijdstip. Geen klaslokalen en geen reistijden meer. Leraren en zelfs offlinetaalscholen bereiken via Myngle studenten overal ter wereld, en ze vergroten via de website hun bereik enorm. Daarnaast kunnen taalscholen via Myngle seizoensschommelingen opvangen. Myngle in het kort Lancering: 2007 Medewerkers: 7 Myngle is op dit moment vrij uniek. Online-instructie bestaat al wel maar nog niet in de vorm van een platform dat studenten en leraren bij elkaar brengt. Bij Myngle maak je gratis gebruik van VoIP (Skype), een eigen whiteboard -- een digitale variant van het aloude schoolbord --, betalingssystemen zoals PayPal, feedback en een community. Het feedbacksysteem toont de reacties en beoordelingen die studenten in het verleden hebben gegeven over leraren. Je ziet dit in het feedbackprofiel van elk lid zodat je weet hoe anderen hem of haar ervoeren. Extra functies worden geleidelijk toegevoegd om je studieervaring te verrijken. Bijvoorbeeld podcasts, huiswerk, 3D-klassen et cetera. Myngle geeft op de website aan dat ze 'letterlijk mensen en culturen dichter bij elkaar brengen en mensen de kans geven op een beter leven'. Myngle heeft een ervaren team dat internetexpertise combineert met kennis van de taalinstructiemarkt. Twee van de oprichters zijn afkomstig van ebay -- het alom bekende wereldwijde onlineveilingplatform. Twee anderen komen van Berlitz: een van 's werelds grootste taalinstellingen. Het team van Myngle is internationaal van opzet: het bestaat uit Nederlanders, Italianen, Hongkongers, Brazilianen en Oekraïners. Als we kijken naar de cijfers en feiten van Myngle, dan valt op dat het in Nederland ontworpen concept door veel andere landen wordt gebruikt. Nederland staat samen met Japan op een gedeelde negende plaats. Met grotere meerderheid staat Duitsland bovenaan in de lijst met 24,8%, gevolgd door China met 9,1%. Myngle biedt volgens het persbericht van oktober 2008 meer dan 1400 verschillende cursussen aan die gegeven worden door 769 onderwijzers. Er zijn meer dan 2800 studenten die zich ingeschreven hebben op 10 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

11 Winnaar publieksprijs Buienradar Via internet is meer dan keer gestemd op het favoriete concept van het publiek: Buienradar. Niet geheel onverwacht wint buienradar.nl als een van de meest bezochte websites in Nederland de publieksprijs. Momenteel staat de site op plaats 35 van Nederlandse topsites 4 en linken meer dan duizend websites naar De oproep op de website was dan ook een doorslaand succes! Buienradar in het kort Buienradar.nl toont de actuele neerslagsituatie boven Nederland en omringende landen. De term 'hier en daar een bui' die meteorologen vaak bezigen nemen mensen niet langer voor lief. Je kijkt zelf waar hier is en waar daar is en wat de neerslag de komende uren gaat doen. Buienradar.nl richt zich primair op actuele weerwaarnemingen. Behalve de radarbeelden wordt nog meer landelijke weerinformatie geboden zoals de actuele temperatuur, de buienindex, luchtdruk, wind en luchtvochtigheid. Met alle informatie kun je zonder meteorologische kennis zelf je weerbericht maken voor je achtertuin. Buienradar.nl laat naast de neerslag ook satellietbeelden zien via Behalve in Nederland is het concept inmiddels ook uitgerold in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Lancering: 2006 Medewerkers: Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

12 Onderzoeksopzet Innovation Awards Alleen concepten die tussen 1 januari 2005 en juni 2008 gelanceerd zijn in de Belgische of Nederlandse media-, communicatie- of entertainmentindustrie mochten deelnemen aan de Innovation Awards Daarnaast hebben we criteria gedefinieerd waaraan een innovatief concept moet voldoen. Criteria meest innovatieve concept Een innovatief concept is een uniek en vernieuwend concept, gebaseerd op nieuwe technologie, of gebruikmakend van een nieuw businessmodel. Inschrijvingen werden beoordeeld op de mate van vernieuwing van onder meer de gebruikte technologie, het businessmodel en de bediende markt. Daarnaast keken wij naar het behaalde succes sinds de marktintroductie. Op basis van een analyse van de ingevulde vragenlijsten heeft de jury de top 50-concepten bepaald. Naast een aantal algemene vragen waren de vragenlijsten gericht op de drie criteria: innovatie, succes en potentie. Deze achtergrondinformatie, en het veldonderzoek leverden de input voor de jurymeeting. Daarna is een ranglijst opgesteld van de vijftig concepten, wat de uiteindelijke winnaar opleverde. Ook is tijdens het juryoverleg bepaald welke concepten zich tot de top 100 mogen rekenen. Deze zijn op alfabetische volgorde gerangschikt en voorzien van een korte beschrijving. U vindt ze op pagina 44. De concepten 101 tot en met 213 staan kort en bondig vermeld in een tabel. Voor concepten Desk research Markt, Technologie, Businessmodel, Strategie Voor bedrijven Succes Financiële en marktgegevens Kamer van Koophandel Persberichten Internetbronnen Innovativiteit Advies naar de jury Succes Juryoordeel Op basis van: Innovativiteit Succes Potentie Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Inschrijving Invullen vragenlijst Verificatie Aanvullende informatie Eerste analyse Voorlopige ranking Juryoverleg Bekendmaking shortlist Juryoverleg Bekendmaking nominaties Seminar en prijsuitreiking Figuur 1 Planning voor de beoordeling van de concepten 12 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

13 Feiten & Cijfers inzendingen 2008 Hieronder vindt u een aantal cijfers over de ingeschreven concepten van dit jaar. Wat u niet aan de tabellen kunt aflezen, maar wat wel opvalt, is dat er in de top 50 vier initiatieven staan die door vrouwen opgezet of bedacht zijn. Van deze vier initiatieven staan er drie in de top 5: de winnaar, de nummer 3 en de nummer 5. Verdeling naar branche totaal percentage Advertisement 23 11% Broadcasting 12 6% Communication 33 15% Entertainment (non-live) 34 16% Portals 22 10% Printing 2 1% Publishing 16 8% Anders 71 33% Totaal ingevuld % Eigen investering in totaal percentage het concept % % % % > % Geen antwoord 30 18% Totaal ingevuld % Terugverdientijd van totaal percentage het concept 0 tot 1 jaar 21 14% 1 tot 2 jaar 45 30% 2 tot 3 jaar 36 24% 3 tot 4 jaar 14 9% > 4 jaar 6 4% N.v.t % Totaal ingevuld % Totstandkoming gebeurde totaal percentage voornamelijk Door een individu in de organisatie 41 23% Door een team in de organisatie % Door samenwerking met een andere organisatie 30 17% Door een andere organisatie 1 1% Totaal ingevuld % Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

14 Van 2007 naar 2008 De Accenture Innovation Awards voor de media-, communicatie- en entertainmentindustrie zijn nu twee keer uitgereikt. Waren er in 2007 al meer dan honderd inschrijvingen van bedrijven met innovatieve concepten, in 2008 is dat aantal meer dan verdubbeld. Hetzelfde geldt voor de belangstelling van het publiek. De deelnemende concepten verrasten met ludieke acties om stemmen te krijgen voor de publieksprijs: zo plaatste RaboMobiel bijvoorbeeld een fraaie banner op de website en deden diverse deelnemers een stemoproep in nieuwsbrieven en via andere media. In totaal zijn er meer dan tienduizend stemmen uitgebracht: een verdriedubbeling vergeleken met vorig jaar. Uit de honderd inzendingen van 2007 stelde de jury een top 25 samen. Daarbij kreeg de top 5 de kans zich tijdens het afsluitende seminar te presenteren. Daarnaast was er vorig jaar ook de mogelijkheid om in te schrijven op het meest innovatieve bedrijf. Hierop schreven zich tien bedrijven in en ook hieruit werd een top 5 samengesteld. Vorig jaar won Hyves de prijs van meest innovatieve bedrijf. Dat Hyves succes en potentie tot verdere groei heeft, zagen zowel de jury als vele andere mediakenners. Van der Ende en Deitmers hebben een minderheidsbelang van 30% in Hyves genomen. Hiermee komt de geschatte waarde op 80 miljoen euro 5. Hyves doet met dit minderheidsbelang een belangrijke stap op weg naar verdere groei en hieruit blijkt de Blauwe Tulp voor het meest innovatieve bedrijf dan ook goed op zijn plek. Ook de winnaar van het meest innovatieve concept -- SellaBand -- heeft de aandacht getrokken. Niet alleen als winnaar van de Van Speijk Prijs, maar ook van een investeringsmaatschappij. Prime Technology Ventures heeft begin 2008 een minderheidsbelang van 3,5 miljoen euro genomen in SellaBand. Prime Technology Ventures investeert ook in het concept ebuddy: daarin heeft de maatschappij een belang van 6,5 miljoen euro genomen 6. SellaBand heeft in 2008 al meer dan nummers en 26 bands die de vijftigduizenddollargrens hebben gehaald. Een aantal bands is nog op weg naar deze mijlpaal. Uiteraard hebben we ook de top 25-concepten van vorig jaar gevolgd. We zien dat, op vier na, alle concepten nog actief zijn. Er zijn binnen de top 25 geen bedrijven failliet gegaan. Wel zijn er dus vier bedrijven die besloten hebben de stekker uit het concept te trekken. Dat geldt voor de nummers 17 en 18 van vorig jaar: Skoeps en DAG beide van PCM zijn inmiddels inactief. De concepten zijn gestopt vanwege het uitblijven van financieel succes. Daarnaast zien we dat nummer 22, farcast.nl van TNO, is gestopt vanwege de kosten en beheersbaarheid. Het blijkt dat concepten soms zó innovatief zijn dat de gevolgen nog niet te overzien zijn. Na een bepaalde tijd moet een beslissing worden genomen om door te gaan of niet. Dit geldt ook voor de publieksprijs van vorig jaar. IkopTV van Endemol heeft er na een jaar voor gekozen om het concept stil te leggen. Toch zijn deze proeftuinen niet zonder succes: Endemol kan veel van de lessons learned toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe concepten. Tijdens het Innovation Seminar in het najaar van 2007 werden de awards uitgereikt. Behalve Accenture werkten de mediapartners Mediafacts, Bright en FD Mediagroep mee aan het evenement. Uit de concepten en organisaties van vorig jaar kwamen vier trends naar voren, die hiernaast kort omschreven zijn. Trends Changing the game Opvallende vernieuwingen op het gebied van nieuwe businessmodellen. Wie risico durft te nemen en de behoeften goed afdekt, zal goed worden beloond. 2. Power to the people Met alleen een browser ligt de digitale wereld aan je voeten. De consument heeft het internet volledig omarmd. Bloggen, filmen, sociale contacten leggen: alles wordt gedaan op internet. De consument bepaalt welke content wordt aangeboden en wat wordt geconsumeerd. 3. Breaking down barriers Toegankelijkheid van technologieën zorgt voor lagere productiekosten, nieuwe kanalen en platformen. 4. Life is fun! Het moet bovenal leuk zijn! De consument wil vermaakt worden, aangepast aan de omstandigheden en laagdrempelig. Het is tijd om de klant te verleiden. In het hoofdstuk hierna zullen we deze geïdentificeerde trends nader toelichten inclusief de ontwikkelingen die we zien in 2008 die deze trends wel of niet ondersteunen Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

15 Zowel de trends van 2007 als 2008 zullen in het volgende hoofdstuk verder worden toegelicht. Hierbij zullen we kijken naar de concepten die deze trends wel of niet ondersteunen. In 2008 heeft Accenture opnieuw de media-, communicatie en entertainmentindustrie onderzocht. Op een paar punten wijkt het onderzoek en de jurering af van de manier van vorig jaar: er is een innovatieprijs en een publieksprijs voor het meest innovatieve concept de inschrijving is ook opengesteld voor innovatieve concepten uit België de media- en entertainmentmarkt is uitgebreid met de communicatiebranche de jury is voor een bredere gezamenlijke blik uitgebreid van acht naar twaalf leden de top 25-lijst is uitgebreid naar een gerangschikte top 50-lijst een overzicht geeft de top 100 aan Uit de vele inschrijvingen en reacties heeft Accenture naast de trends van vorig jaar nog vier nieuwe trends onderscheiden. De trends van 2008 zijn: Communities are here to stay Gaming is booming business Mobile: opportunities for growth and development Dealing with the chaos on the web Behalve in het kader hiernaast worden deze trends uitgebreid beschreven vanaf pagina 20. De partners van Accenture zijn in 2008 Bright, DAG/Volkskrant Banen, Mediafacts, NuGuRu, The Next Web, Tijdschrift voor Marketing, Van Speijk Prijs en ABN AMRO. De winnaar van de Innovation Awards ontving dit jaar behalve de Blauwe Tulp ook een crossmediale marketingprijs van Volkskrant Banen, met advertentiemogelijkheden ter waarde van ,-- bij de Volkskrant en Volkskrant Banen. Behalve de trends geeft dit rapport de resultaten weer van het internationale Accenture-onderzoek naar trends in de media- en entertainmentmarkt. Trends Communities are here to stay Ondanks de gehaastheid van de wereld waarin we leven zien we steeds meer communities die zich in niches bevinden en daarmee een doelgroep dienen. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden. 2. Gaming is booming business De cijfers liegen er niet om in de game-industrie. Het gaat uitstekend met de markt die tot voor kort nog niet gezien werd als volwassen. We willen graag vermaakt worden en dat kan op veel manieren! 3. Mobile: opportunities for growth and development De mobiele telefoon is niet meer weg te denken. Toch hebben andere functionaliteiten dan bellen en sms en nog geen grote doorbraak beleefd. Wordt 2008 het jaar van de grote ommekeer? 4. Dealing with the chaos on the web Trends op internet volgen elkaar in rap tempo op. Door de wirwar van data is het web soms lastig te volgen. Dit zorgt voor een andere aanpak: forget about structure, deal with chaos! zoals Teezir het zegt. Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

16 Trends Innovation Awards 2007 Trend 1 Changing the game De inschrijvingen van vorig jaar lieten opvallend veel vernieuwingen zien op het gebied van onlinebusinessmodellen. In eerste instantie waren deze modellen op advertising gebaseerd, maar in 2007 bleek een aantal innovatieve businessmodellen naar de markt gebracht. SellaBand, een van de winnaars van vorig jaar, is een schoolvoorbeeld van de trend changing the game. Het bedrijf heeft crowdfunding in de muziekindustrie geïntroduceerd. In 2006 ging de website een idee van de Nederlander Pim Betist van start. Voor tien dollar of een veelvoud daarvan kunnen gebruikers een participatie, een soort aandeel, aan een artiest of band naar keuze koppelen. Elke artiest of band heeft een eigen pagina op SellaBand met zijn biografie, foto s, video s en uiteraard een aantal nummers. Aan de muziekmakers de taak om vijfduizend participaties van believers aan zich te koppelen! Met deze vijftigduizend dollar mogen artiesten onder begeleiding van een professional in een studio nummers opnemen. De winst van de cd wordt, afhankelijk van Omzet de participaties, verdeeld onder de believers. Zij, SellaBand en de artiest krijgen elk een derde van de winst. Bekende artiesten op SellaBand zijn bijvoorbeeld de Groningse band Nemesea, de Amerikaan Cubworld, de Poolse artiest Julia Marcell, de Engelse artiest Ellie Williams; de Franse artiest Clémence en vele, vele anderen. In oktober 2008 stonden meer dan 8600 artiesten of bands ingeschreven bij SellaBand. Uit de inschrijvingen van 2008 blijkt dat changing the game zich niet alleen doorzet, maar zich ook verder uitbreidt. Nieuwe businessmodellen, waarin steeds meer wordt ingespeeld op nichemarkten, zijn ook dit jaar weer zichtbaar. De traditionele regel 20% van de klanten zorgt voor 80% van de omzet lijkt op internet achterhaald. Het long-tailmodel 7 zie figuur 2 is niet meer weg te denken. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere kosten van het aanbieden en distribueren van diensten. Myngle, de winnaar van de juryprijs, is ook een concept dat op een specifieke nichemarkt is gericht en daarbij een nieuw businessmodel introduceert. Internetplatform Myngle brengt taaldocenten en studenten uit de hele wereld samen om live privétaallessen te geven of krijgen. Myngle voorziet zowel leerlingen als leraren te van een complete e-learningfunctionaliteit die privéles faciliteert terwijl student en leraar in werkelijkheid duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn. In samenspraak kunnen zij bepalen hoe veel betaald dient te worden per les. Myngle ontvangt een percentage per les. Nog een sprekend voorbeeld van het toepassen van een nieuw businessmodel is de 1%Club van Anna Chojnacka en Bart Lacroix. Zij lieten zich inspireren door het businessmodel van SellaBand. Het concept heeft de potentie om de businessmodellen van traditionele nongouvernementele organisaties (NGO s) verder uit te dagen. Consumenten kunnen als lid van de 1%Club immers precies aangeven aan welk project zij geld geven. Bovendien kunnen ze zelf een project aanmelden. De overheid heeft het concept van de 1%Club in ieder geval gehonoreerd met een subsidie van , om het idee ook in het buitenland voet aan de grond te laten krijgen. Conclusie: de trend changing the game zet zich door en verbreedt zich. Long-tailverdienmodel Product 20% 40% 60% 80% 100% Oud verdienmodel Figuur 2 Verandering in omzet door long-tailverdienmodel (bron: The long tail van Chris Anderson) 7 C. Anderson: The Long Tail, Wired, oktober Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

17 Trend 2 Power to the people In de jaren negentig is het web vooral als nieuw informatiemedium gebruikt. Met de introductie van Web 2.0 is de invloed van de gebruiker steeds belangrijker geworden. De focus is komen te liggen op het faciliteren van het delen en creëren van content in de breedste zin van het woord. De trend power to the people is geïntroduceerd als een overkoepelende trend voor ontwikkelingen als social networks en user generated content en refereert aan de nieuwe manier waarop het web ingericht wordt. Content wordt door niet-mediaprofessionals gecreëerd, geüpload en gepubliceerd. Het gaat om het leveren van een persoonlijke bijdrage aan onder andere nieuws, informatie of entertainment. Voor veel contentbedrijven vormt deze ontwikkeling een nieuwe uitdaging. Power to the people verandert namelijk de machtsverhouding tussen de consument en het bedrijfsleven: de consument wordt machtiger en bedrijven worstelen met hun toegevoegde waarde en het vasthouden van de aandacht van de consument. Het concept IkopTV de winnaar van de publieksprijs van 2007 was daarvan een goed voorbeeld. IkopTV blijkt een jaar na dato niet meer te bestaan. Dit geeft aan dat het moeilijk voor organisaties is om in te schatten hoe met deze ontwikkeling om te gaan en hoe hiermee geld verdiend kan worden. Uit recent onderzoek van Accenture 8, waarin honderd senior executives uit het media- en entertainmentsegment wereldwijd betrokken waren, blijkt dat 68% van de ondervraagde executives sociale media-distributiekanalen als belangrijkste groeikans ziet, zoals het diagram in figuur 3 laat zien. Executives nemen in hun overweging mee dat er een indirecte omzetstroom kan ontstaan in plaats van een directe. Gebruikers nemen namelijk vaak besluiten op basis van meningen die op het web geventileerd worden. Het is dus als bedrijf interessant om gebruikerssentimenten op te pikken en ernaar te luisteren om zo de markt te kunnen blijven beïnvloeden. De tijd zal leren hoe succesvol concepten zijn die dit jaar ingediend zijn, zoals NuFoto, waar gebruikers zelf foto s van nieuwsgebeurtenissen kunnen plaatsen. Deze worden ook aan het ANP aangeboden. Conclusie: de trend power to the people zet door, maar de onzekerheid over het juiste verdienmodel is groot % 15% 17% Eens Oneens Geen mening 66% 22% 12% Figuur 3 Ziet u social media en user generated content als een zeer kansrijk groeigebied in de komende jaren? 8 Bron: Accenture Global Content Study 2008 The Challenge of Change: Perspectives on the future for content providers Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

18 Trend 3 Breaking down barriers Technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen zijn de motor achter veel innovaties. In het verleden belemmerden de vaak hoge investeringskosten vooral kleine bedrijven bij het in de markt zetten van nieuwe diensten of producten met een grote technologische component. Internet en dan met name nieuwe internetgerelateerde technologieën in samenhang met de liberalisering van diverse markten heeft informatie veel toegankelijker gemaakt voor een groter publiek. De investeringen zijn lager en daarmee zijn de toetredingsbarrières minder aanwezig. Organisaties en individuen kunnen hierdoor gemakkelijker nieuwe mediavormen introduceren. Interessante voorbeelden daarvan bevonden zich al onder de inzendingen van 2007 zoals GoMedia een uitgeefplatform waarmee je content produceert voor mobiele media en VidiGo Live waarmee je met minimale personele bezetting professionele livetv maakt. Voor vijftigduizend euro en met slechts één persoon een studio bedienen. dat was voorheen niet mogelijk. Grotere organisaties verbreden hun dienstenportfolio en springen in op nieuwe ontwikkelingsgebieden door verlaagde toetredingsbarrières. Uit Accenture-onderzoek blijkt dat mobiel en online worden gezien als de belangrijkste distributiekanalen voor content, waarbij communities expliciet worden benoemd. Zelfs 79% van de executives verwacht een significante omzetgroei in de komende vijf jaar te behalen. Dat toetredingsbarrières lager worden, bewerkstelligt een vervaging tussen gebruiker en producten. Organisaties zoeken naar nieuwe manieren om kennis te vergaren. Uit een term als open innovation 9 blijkt dat niet meer wordt uitgegaan van de innovatieve krachten in een organisatie, maar dat innovatie juist versneld wordt door ideeën van buitenaf, iets wat langzamerhand steeds vaker plaatsvindt. Internet biedt een platform om tegen relatief lage kosten tot kennisuitwisseling te komen. Zo worden, om de innovatiekennis te optimaliseren, steeds meer consumenten betrokken bij diverse fasen in het ontwikkelingsproces van nieuwe diensten of producten. Een mooi voorbeeld van open innovatie zijn de nieuwe Fiat 500-accessoires: alle accessoires voor deze auto werden bedacht door mensen buiten het bedrijf. Mobiel/draadloos 14% 22% 21% 57% Conclusie: de trend breaking down barriers houdt aan en verbreedt zich daarnaast naar vervaging van grenzen tussen consument en producent. Online 24% 9% 22% (Portal/informatie/entertainment) Online (Communities ) Online (E-commerce) 11% 24% 18% 12% 20% 12% 55% 53% 44% Eerste voorkeur Tweede voorkeur Derde voorkeur TV 27% 7% 6% 40% IPTV 8% 14% 24% Retail (brick and mortar) Radio Print 4% 6% 3% 3% 13% 6% 6% Figuur 4 Distributiekanalen die volgens de voorkeur van respondenten de komende vijf jaar het meest zullen groeien Anders 1% 2% 9 Henry Chesbrough: Open Innovation, The new imperative for creating and profiting from technology, Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

19 Trend 4 Life is fun! De laatste trend uit het rapport van vorig jaar gaat over entertainment. Een substantieel aantal inzendingen had betrekking op vermaak voor consumenten. In hun vrije tijd zoeken zij steeds meer via het internet naar mogelijkheden om vermaakt te worden, ook als het gaat om kennisvergaring. Vorig jaar sprak Shula Rijxman tijdens de awarduitreiking inspirerend over de homo ludens oftewel de spelende mens: de mens die creatief en enthousiast is om nieuwe dingen te ontdekken. Een goed voorbeeld was Find the Fridge in 2007, de inzending van een colamerk. De communicatie binnen dit concept bestond uit een oproep om opdrachten uit te voeren. Dit werd ondersteund met advertenties, banners en freecards. Zo ontstond een levendige communicatiemix waarbij het fun-element zorgde voor de verhoging van de naamsbekendheid van het colamerk. Deze aanpak leverde uiteindelijk meer op dan de traditionele, passievere reclamemiddelen. Het vinden van de juiste communicatiewijze wordt een steeds grotere uitdaging. In het rapport van vorig jaar werd al aangegeven dat interruptieve communicatie zoals een reclamespotje op tv of een pop-upbanner op een website steeds minder waarde heeft. Dit komt doordat consumenten zowel zakelijk als persoonlijk steeds meer keuze hebben. Uit onderzoek van Accenture 10 zie figuur 5 blijkt dat consumenten reclame zo veel mogelijk proberen te vermijden als ze de mogelijkheid hebben, zoals bij Digitale Video Recording het geval is. Duidelijk wordt dat meer dan de helft van de consumenten reclame volledig skipt. 52% 36% 6% 6% slaat alle reclame over Het juiste model toepassen, een model dat zorgt voor merkattractie in plaats van -distractie, is momenteel een van de belangrijkste speerpunten van bedrijven in de media- en entertainmentbranche. Een van de concepten met een vernieuwend interactiemodel is Floorcasting van CBS Outdoor. Met behulp van Floorcasting kunnen reclame-uitingen op een interactieve en dynamische manier worden geprojecteerd. Voorbijgangers worden als het ware betrokken bij de reclame-uiting, doordat beamers en infraroodcamera s direct reageren op bewegingen van voorbijgangers. Met Floorcasting kan een massamedium omgevormd worden tot een individueel communicatiemiddel, waarbij passanten bewust of onbewust in interactie komen met de reclameboodschap. De trend richting nieuwe advertentiemodellen die beter contact leggen met de consument en het merk beter kunnen vertegenwoordigen, is in volle en snelle ontwikkeling. Adverteerders maken bijvoorbeeld gebruik van widgets 11 : een desktop applicatie in de vorm van games, quizzen, video s en andere applicaties die gebruikers kunnen downloaden, aanpassen en doorsturen. slaat soms reclame over bekijkt alle reclames slaat nooit reclame over Conclusie: de trend life is fun! houdt aan en huidige technologie wordt ingezet om advertenties en reclame aantrekkelijker en beter toepasbaar te maken. Figuur 5 Reclamekijkgedrag bij Digitale Video Recording in Bron: Accenture Global Digital Advertisement Study 2007 Facing the Digital Reality: the path to future high performance in advertising 11 Bron: Accenture Global Digital Advertisement Study 2008 The Capabilities to drive high performance in the digital advertising industry Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

20 Trends Innovation Awards 2008 Trend 1 Communities are here to stay Er wordt veel gesproken over gehaastheid van het leven, vluchtige contacten in plaats van diepe vriendschappen en het anonieme van contacten op internet. Toch heeft de internetgeneratie social communities op het web volledig omarmd. Facebook, MySpace, LinkedIn, Hyves, Twitter en Netlog zijn de bekendste voorbeelden van levende communities op internet. Netlog is een Belgisch concept dat meteen wereldwijd is neergezet. Het heeft meer dan 35 miljoen accounts, waarvan er 2 miljoen Nederlands zijn. Facebook is de grootste social community met meer dan 100 miljoen leden. Via de community laten leden hun vrienden zien wat ze bezighoudt en waar ze uithangen. Social communities zijn nu, na een aantal jaren van opkomst, niet meer weg te denken. Dit jaar zien we een toename in het aantal concepten dat inspringt op deze communitysites. Er zijn verschillende organisaties die widgets ontwikkelen: software die eenvoudig toegang geeft tot veelgevraagde Mainstream media portals 59% informatie. Gebruikers kunnen widgets eenvoudig toevoegen aan persoonlijke pagina s op communitysites en desgewenst doorgeven aan vrienden binnen hun netwerk. Koploper als het gaat om het toepassen van verschillende widgets is Facebook, met 7000 verschillende applicaties 12. Een voorbeeld van een widget is de Radio Digitaal-gadget van Radio 538. Deze biedt directe radiostreams op persoonlijke pagina s. Een ander aansprekend voorbeeld is de virtual assistant die door Artificial Industry is ontwikkeld. Met deze virtuele assistent kun je als bedrijf een soort helpdesk op bijvoorbeeld Hyves inrichten. Hierdoor krijgen gebruikers het gevoel dat zij met een echte persoon te maken hebben. Virtuele assistenten kunnen op alle websites gebruikt worden. Het is opmerkelijk dat bijvoorbeeld de gemeente Almere ervoor kiest om deze dienst niet op de eigen site maar alleen op Hyves aan te bieden. Communities zijn bovendien interessante databases voor marketeers. Vaak is relevante informatie over potentiële klanten beschikbaar waardoor betere targeting mogelijk is voor advertenties. Uit de Accenture Global Content Study 2008 blijkt ook dat de digitale advertentiebudgetten voor dit jaar sterker gericht zijn op marketing via webcommunities zie figuur 6. Dit is mijn team is een goed voorbeeld van een concept van een marketinggerelateerde community van E-sites, dat het concept ontwikkelde. Met de site, waarop inmiddels meer dan twaalfduizend mensen geregistreerd staan, bereikt de oprichter Sport 2000 precies de doelgroep voor zijn producten. Ook in de uitzendwereld wordt druk geëxperimenteerd met communities en virtuele recruiters. De virtuele recruiters zijn actief op communities als LinkedIn en Hyves, waar ze speuren naar potentiële kandidaten. Een bedrijf dat verder gaat op dit thema is Totaljobs. Het bedrijf heeft het concept Clickbeurs ontwikkeld: een onlinecarrièrebeurs waarbij kandidaten virtueel op zoek gaan naar een baan. Kortom: internetcommunities zijn een goede manier voor bedrijven om de juiste mensen te vinden en contacten te onderhouden. Ze zijn interessant voor de communicatie met nichemarkten. De marketing met betrekking tot social networks zal naar verwachting steeds meer gaan groeien. Alhoewel de verwachting is dat de traditionele media de komende jaren het belangrijkste kanaal voor marketing zullen blijven. Social networking portals User generated content VOD advertising Mobile advertising In-game advertising Anders 15% 5% 5% 4% 3% 8% Figuur 6 Waar verwacht u het merendeel van uw digitale advertentiebudget in het komende jaar aan te besteden? Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

ZIGGO GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer. Hufen (Consultant & Concept Developer

ZIGGO GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer. Hufen (Consultant & Concept Developer ZIGGO in het hart van de marketing GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer Segmentation Manager Ziggo) en Bart Hufen (Consultant & Concept Developer BrandNewGame)

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Concept PlusProject! Tommy Krijt! MM2A! 19-06-2015

Concept PlusProject! Tommy Krijt! MM2A! 19-06-2015 Concept PlusProject Tommy Krijt MM2A 19-06-2015 Inhoud 1. Concept 2. SWOT 3. Marktverkenning Welke projectcategorieën zijn het meest succesvol? Hoeveel geld kan iemand voor zijn project vragen? Timing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Productieplan. 3

Inhoudsopgave. Productieplan. 3 Safien Pinas 1 Inhoudsopgave Productieplan. 3 2 Voorwoord Voor dit project heb ik een applicatie (app) bedacht die studenten helpen om na hen opleiding aan een baan te komen. Het is niet zomaar een APP,

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland 1. DE OPDRACHT Opdrachtgever De opdrachtgever is Manon Vos-Vlamings, docente Human Technology/Industrieel product ontwerpen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Situatie Bekend

Nadere informatie

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes!

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes! E-MAIL CAMPAGNE 2015: PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen! Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te houden, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Leandro Valentino Obrie

Leandro Valentino Obrie Leandro Valentino Obrie Address: Personal Website: http://www.leandrovalentino.com Summary Mijn naam is Leandro Valentino Obrie, een ondernemende senior branding specialist met ca 6 jaar ervaring in social

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE DUIZENDPOOT IN ONLINE MEDIA LAND... 23 april Niels de Keizer - Freelance Creative Flash Developer ACHTERGROND Hij was vroeger Autonoom ontwerper student op de Mode academie

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever De opdrachtgever is Manon Vos-Vlamings, docente Human Technology/Industrieel product ontwerpen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Situatie

Nadere informatie

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands www.pwc.com Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2010-2014 Trends in television advertising voor de periode 2010-2014 Arno Scheepers Introductie De Nederlandse Outlook biedt een forecast van

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

FAQ Solidarity Award

FAQ Solidarity Award FAQ Solidarity Award Wat is het doel van de wedstrijd ING Solidarity Award? Wie kan deelnemen aan de wedstrijd ING Solidarity Award, wat zijn de verkiesbaarheidscriteria? Hoe kan ik mijn vereniging inschrijven?

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT PERFORMANCE MANAGEMENT Anywhere, Realtime, Anytime, up-to-date all the time Infostrada Sports Hans van Essen 29 maart 2007 < www.infostradasports.com, Hans van Essen, The Netherlands

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten OMI 2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI 2 verbindt, inspireert en helpt de ontwikkeling van mobiele diensten De letters van OMI² staan voor Open Mobiel Internet initiatief. Ze herinneren

Nadere informatie

Promotie/reclamepakketten

Promotie/reclamepakketten Promotie/reclamepakketten 2014/2015 Inhoudsopgave I. beunited Network... 3 II. www.bitterballenborrel.nl... 4 III. www.borrelnieuws.nl... 5 IV. Combinatietarieven... 6 V. Item inbrengen voor bij de verloting...

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

Business Challenge 2015

Business Challenge 2015 Business Challenge 2015 1 Mr. Erik Doornbos Joost Geurtsen De juiste antwoorden zijn in het ORANJE genoteerd 2 Vraag 1 Welke prominent zei ooit als eerste: Data Is The New Oil A. Neelie Kroes (Eurocommissaris

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

E-commerce speerpunt van krantenuitgevers

E-commerce speerpunt van krantenuitgevers START PAGINA 1/4 22 December 2011 E-commerce speerpunt van krantenuitgevers D De bestverkochte producten in de VKshop in 2011 nr.2 Romanzo Dvd-serie Italiaanse crimi 2 van 5 Lees meer (VERVOLG) PAGINA

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid De Nieuwe Buren Zoals al eerder gezegd, wij zijn De Nieuwe Buren B.V. Wij doen het graag een beetje anders. Iedereen die bij ons werkt zit nog op school. In 2007 zijn wij opgericht door het Mediacollege

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Reclameproject 2010. Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010

Reclameproject 2010. Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010 1 Pagina 1 Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010 MBO ECONOMIE BRIEFING: Elke groep maakt een reclamecampagne voor

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen?

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 21 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland

Nadere informatie

Case startup. Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus

Case startup. Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus Case startup Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus 1 Contents 1 Interne analyse...3 1.1 Wanneer opgericht?...3 1.2 Door wie opgericht?...3 1.3 Wat doet het bedrijf?...3 1.4 In hoeveel landen

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Exclusief aanbod voor de winnaars

Exclusief aanbod voor de winnaars Exclsief aanbod voor de winnaars Voorwoord Nog voordat wij de eerste inschrijving voor deelname aan de verkiezing mochten ontvangen hadden partners zich al gecommitteerd aan de eerste editie van Beste

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Online marketing in de bouw HOOFDSTUK 1 MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Lange tijd werd gedacht: Als ik maar vaak genoeg vertel hoe fantastisch mijn product is, dan overtuig ik

Nadere informatie

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013. Twente Academy www.twenteacademy.nl info@twenteacademy.nl

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013. Twente Academy www.twenteacademy.nl info@twenteacademy.nl In deze nieuwsbrief 1 Woord van de Teamleider 2 Profielwerkstukkenwedstrijd 3 Voorbereiding Techniek Meidenkamp 2013 4 Profielschets Net-Les 5 Evaluatie Nieuwjaarskamp 2013 Deze nieuwsbrief is mede mogelijk

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Introductie. Maak kennis met NGN

Introductie. Maak kennis met NGN Introductie NGN staat voor Next Generasian News en is het nieuwe online en offline platform voor de Aziatische jongeren in Nederland. NGN is een Nederlandstalige krant voor Aziatische jongeren van 15 t/m

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie