Media & Communication Innovation Awards

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media & Communication Innovation Awards"

Transcriptie

1 Media & Communication Innovation Awards Het Accenture Media en Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Van de juryvoorzitter 5 Inleiding 6 Juryrapport 8 Winnaars van de Blauwe Tulp Onderzoeksopzet Innovation Awards 12 Feiten & Cijfers inzendingen Van 2007 naar Trends Innovation Awards Trend 1 Changing the game 16 Trend 2 Power to the people 17 Trend 3 Breaking down barriers 18 Trend 4 Life is fun! 19 Trends Innovation Awards Trend 1 Communities are here to stay 20 Trend 2 Gaming is booming business 21 Trend 3 Mobile: opportunities for growth and development 22 Trend 4 Dealing with the chaos on the web 23 Impressie uitreiking Innovation Awards Appendix I: Overzicht top 50 concepten 26 Appendix II: Overzicht concepten 51 t/m Appendix III: Overzicht concepten 101 t/m Appendix IV: Juryoverzicht 62 Appendix V: Over de Media & Communications Adviesgroep van Accenture 64 2 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

3 Voorwoord Barend Van Doorn Senior Executive Accenture Voor u ligt het rapport met de resultaten van de Accenture Innovation Awards De Accenture Media & Communications Adviesgroep organiseert ieder jaar de Accenture Innovation Awards. Daarbij worden bedrijven in de media- en communicatiesector uitgenodigd om zich in te schrijven met een innovatief concept. Voorwaarde is dat het concept niet ouder mag zijn dan drie jaar. Met dit grootschalige onderzoek schept Accenture een overzicht van de innovaties in de branche. Deze tweede editie is naar mijn mening nog een groter succes geworden dan de editie van vorig jaar. We hebben 213 inschrijvingen mogen ontvangen: ten opzichte van 2007 betekent dat bijna een verdubbeling. Bovendien hebben we dit jaar een aantal inzendingen uit België mogen ontvangen. Innovatie is actueel. In deze tijden van financiële en economische crisis ontstaat er een goede reden om zaken anders te gaan doen. Het vermogen om te innoveren is een krachtig instrument voor bedrijven. Het maakt ze sterker, nu en in de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die het vermogen hebben om te innoveren -- en dit ook structureel weten waar te maken -- een twee tot vijf keer hogere (beurs)waarde hebben dan bedrijven die dit vermogen in mindere mate hebben. Ook is innovatie noodzakelijk als randvoorwaarde voor groei. Accenture heeft onderzoek gedaan naar bedrijven in de FTSE100, de CAC40 en de DAX30. Het blijkt dat de gemiddelde levensduur van bedrijven met een notering op deze indices slechts 10,5 jaar is. Als we specifiek kijken naar de fondsen die in 1998 AEX-genoteerd waren, dan blijkt dat van 27 beursgenoteerde bedrijven er nog maar slechts 13 in de huidige vorm bestaan. De rest is overgenomen, gefuseerd of niet meer operationeel. Innovatie is moeilijk. Uit onderzoek 1 blijkt dat slechts 25% van de innovaties succesvol is. In de VS kwam uit onderzoek naar voren dat 70 à 80% van de nieuwe geïntroduceerde producten of diensten na één jaar al niet meer bestaat. Als we kijken naar de top 25 concepten van de awards van vorig jaar, dan blijkt dat slechts vier concepten (16%) niet meer bestaan. Een mooie succesratio waaruit blijkt dat bedrijven die voorkomen op de innovatieranking van Accenture een redelijk grote kans hebben om te overleven. Innovatie kan plaatsvinden op verschillende terreinen, zoals processen, businessmodellen, benadering van markten of vernieuwende producten en diensten. Accenture ziet op deze gebieden onder de inzendingen van dit jaar diverse voorbeelden van interessante innovaties. De inzendingen hebben wij voor u in een overzicht gezet en er trends en ontwikkelingen op het gebied van innovatie uit gedestilleerd. Daarbij hebben we ook een vergelijking met de trends en ontwikkelingen van vorig jaar gemaakt. Innovatie moet beoordeeld worden door vakbekwame mensen uit de branche zelf. We zijn daarom zeer blij dat wij dit jaar een vakbekwame twaalfkoppige jury hebben gevonden, die bereid was om een top 50 van innovatieve concepten samen te stellen en ook een winnaar voor 2008 aan te wijzen. De winnaar is bekendgemaakt op het Innovation Seminar op 23 oktober 2008 en bekroond met de inmiddels bekende Blauwe Tulp. De Blauwe Tulp staat symbool voor een niet aflatende ijver om te innoveren. Innovatie is volgens de Dikke van Dale 'invoering van iets nieuws'. Ik zou daar nog aan willen toevoegen 'het verschil kunnen maken'. 1 Bron: onderzoek van Robert Cooper Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

4 De inzendingen die de top 50 hebben gehaald, hebben volgens de jury de potentie om het verschil te kunnen maken in hun deelmarkt. De ranking van de top 50 vindt u terug op pagina 26. Het Innovation Seminar is dit jaar bijgewoond door ongeveer tweehonderd geïnteresseerden. Zo'n bijeenkomst kan alleen een succes worden door de steun en bijdrage van mensen en organisaties, zoals de twaalf vakbekwame juryleden -- zie pagina onder leiding van Theo Huibers. Ik wil hen hartelijk danken voor hun bijdrage, ondersteuning en inspiratie aan het evenement en dit rapport. Daarnaast wil ik ook de sprekers Gavin Mann en Jort Kelder, die op een verhelderende wijze een inspirerend betoog hebben gehouden, hartelijk danken. De vertegenwoordigers van de vijf beste concepten, die een presentatie hebben gegeven op het Innovation Seminar -- te weten Marina Tognetti van Myngle, Brigitta Schlumpf en Louise Verschuren van Wuzzon, Anna Chojnacka en Bart Lacroix van 1%Club, Frans Jonker van TicketScript en Roeland Stekelenburg van de NOS -- hebben er mede voor gezorgd dat het een inspirerende, leuke en interessante dag werd. Ook David Velt en Thierry de Vries van NuGuRu wil ik hartelijk danken voor hun bijdrage. De elevator pitches en de vastlegging van het event hebben de communicatie verder vernieuwd. En ik ben de Stichting Van Speijk onder leiding van Wim Huinder, en de ABN AMRO onder leiding van Menno van Leeuwen, zeer erkentelijk voor het feit dat zij hun expertise en commitment hebben gegeven voor het welslagen van dit event. Ten slotte wil ik het Accenture-team bedanken voor hun tomeloze inzet om dit evenement tot een succes te maken. Daarbij een speciaal woord van dank aan Pieter Paul van Oerle en Inge Lekkerkerker-van Aalsburg, die de afgelopen acht maanden veel tijd en inspanning hebben geleverd om dit prachtige resultaat mogelijk te maken. Ik wens u veel leesplezier toe en ik hoop dat u bij het lezen van dit rapport nieuwe ideeën opdoet, en dat het u inspiratie geeft tot nog meer innovatie. Barend van Doorn Dit jaar hebben wij weer hulp gekregen van drie studenten van de universiteiten van Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Samen met hun begeleiders hebben zij er mede toe bijgedragen dat we de uitreiking van de Innovation Awards dit jaar weer hebben kunnen organiseren. Onze mediapartners -- Mediafacts, Volkskrant Banen, Bright, Tijdschrift voor Marketing en The Next Web -- hebben voor de publiciteit gezorgd en ze hebben ons ook scherp gehouden. Hartelijk dank daarvoor. 4 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

5 Van de juryvoorzitter Theo Huibers Universiteit Twente / Thaesis 213 innovatieve kikkers in de media- en communicatievijver De tijd dat innovatie vooral deed denken aan Willie Wortels die in laboratoria met stomende en ploffende flessen nieuwe technische producten bedachten en bouwden, ligt gelukkig ver achter ons... Iets nieuws bedenken is natuurlijk iets heel anders dan innoveren. Helaas blijft innovatie vaak beperkt tot producten en concepten. Een vierkant suikerzakje transformeren in een kokervorming suikerzakje staat weliswaar symbool voor een geslaagde innovatie, maar innovatie houdt zoveel meer in dan een nieuw product of een handige gadget ontwikkelen! Bedrijven en organisaties kunnen ook hun marketing, management of businessmodellen innoveren. Geslaagde innovaties zijn namelijk alle uitvindingen die daadwerkelijk worden doorgevoerd. Ze verhogen de waarde van ondernemingen. Vooral in de media- en communicatiesector is het innoverende karakter van de organisatie een belangrijke succesfactor. Innoveren is niet weg te denken uit de sector. Wie wil innoveren moet wel uitstijgen boven de massa. Immers, de meeste productinnovaties zijn in deze sector wel uitgeprobeerd. Denk bijvoorbeeld aan het drukken van kranten op een ander formaat. Het komt er nu juist op neer om nieuwe businessmodellen, onlineconcepten of marketingconcepten te ontdekken en ze vervolgens succesvol in productie te nemen. Ook innovaties om kosten te besparen zijn -- zeker in economisch zware tijden -- zeer interessant. De hamvraag is: op welke innovatieve manier kan ik hetzelfde anders doen? Wie zó innoveert krijgt voorsprong op concurrenten of behoudt deze. Het concurrentieveld in de media- en communicatiesector is groot geworden. In tegenstelling tot vijf jaar geleden zijn de entreedrempels laag. Internettechnologie maakt veel mogelijk. Outsourcing zorgt ervoor dat je veel functies niet zelf hoeft uit te voeren, waardoor investeringen minimaal zijn. Internet is een kweekvijver van innovatie geworden voor nieuwe spelers op de markt en oudgedienden. Een vijver waarin ze hun ontdekkingen kunnen uittesten. En eens in de zoveel tijd springt er een kikker uit die, na de kus, transformeert tot populaire zakenprins. Voor de Accenture Innovation Awards van 2008 hebben wij, een jury van twaalf mannen en vrouwen werkzaam in de sector, 213 innovatieve concepten beoordeeld. Iedere innovatie hebben we gewikt en gewogen. We hebben gekeken naar de mate van innovativiteit (is het echt een ontdekking of bestaat het al jaren?), naar de potentie (kan dit echt een kassucces worden of is het gedoemd om in de marge van de sector te opereren?) en naar het huidig succes (wordt er op dit moment al waarde toegevoegd en in welke mate dan?). We zijn tot ons verdict gekomen. We hebben eerst een top 50 en daaruit weer een top 5 samengesteld. We hebben veel kikkers gekust en hopen dat we de potentiële prinsen hebben ontdekt. Voor al die kikkers die onterecht niet gekust zijn: we hopen u volgend jaar weer in onze vijver tegen te komen. Voor de gekuste kikkers: laat zien dat innovatie zoveel meer is dan resultaten uit een borrelend laboratorium. Laat zien dat innovatie leidt tot de ware zakensuccessen van de toekomst. Spring! Theo Huibers Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

6 Inleiding In 2007 heeft de Accenture Media & Communications Adviesgroep voor de eerste keer de Accenture Media & Communication Innovation Awards georganiseerd. Toen behelsde het onderzoek de media- en entertainmentsector. Dit jaar hebben we de branche breder gedefinieerd. Het evenement heeft in 2008 tot doel een overzicht te bieden van innovaties in de media- en communicatiebranche. Zo'n overzicht, dat nieuw is, maakt inzichtelijk wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van innovatie in de branche. Ook kan dit overzicht van innovatieve concepten leiden tot ideeën- en kennisuitwisseling tussen de deelsegmenten, juist nu de convergentie tussen media, entertainment en communicatiebranche steeds verder toeneemt. Verder leidt ons initiatief niet alleen tot een overzicht van innovatieve concepten, maar wordt op basis van vooraf vastgestelde criteria ook een rankschikking gemaakt welke concepten het meest innovatief zijn. Een deskundige jury bepaalt welk concept het meest innovatief is. Dit concept krijgt vervolgens de Blauwe Tulp uitgereikt. Deze prijs staat symbool voor de zoektocht naar innovatie. Het heeft immers meer dan vierhonderd jaar geduurd voordat men er in slaagde een blauwe tulp te kweken. Vorig jaar hebben ruim honderd bedrijven een of meer innovatieve concepten ingeschreven. SellaBand heeft toen de juryprijs gewonnen voor het meest innovatieve concept. Hyves won de prijs voor het meest innovatieve bedrijf en IkopTV kreeg de publieksprijs. Dit jaar is er omwille van de overzichtelijkheid voor gekozen om alleen een Blauwe Tulp uit te reiken voor het meest innovatieve concept. In 2008 zijn wij opnieuw gestart met het organiseren van de Media & Communication Innovation Awards. We ontvingen dit jaar meer dan tweehonderd inschrijvingen: een verdubbeling van het aantal inschrijvingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook is de kwaliteit van de inschrijvingen toegenomen. Op 23 oktober 2008 heeft de tweede editie van de Accenture Media & Communication Innovation Awards plaatsgevonden. Dat gebeurde in samenwerking met onze partners: Mediafacts, Bright, Van Speijk Prijs, DAG/Volkskrant Banen, The Next Web, Tijdschrift voor Marketing, NuGuRu en ABN AMRO. Een vakbekwame jury van twaalf gerenommeerde experts uit de branche, heeft uiteindelijk besloten om de Blauwe Tulp in 2008 toe te kennen aan Myngle. Daarnaast heeft ook het publiek zijn mening kunnen geven. Met grote meerderheid van stemmen heeft de publieksprijs gewonnen. Alle concepten vindt u terug in dit rapport. Extra aandacht hebben we besteed aan de top 50. Elk van de vijftig concepten is uitgebreid beschreven. Daarnaast zijn ook de 51 e tot en met 100 e plaats toegelicht. In de bijlage ten slotte vindt u op alfabetische volgorde de nummers 101 tot en met 213. Op basis van de ingeschreven concepten geven we in dit rapport aan wat anno 2008 de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van innovatie. Ook kijken we even kort terug op wat er gebeurd is met de in 2007 gepresenteerde trends en ontwikkelingen. Verder is het juryrapport opgenomen en wordt de onderzoeksopzet toegelicht. 6 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

7 Het belang van innovatie Uit onderzoek van Clayton Christensen, de Harvard Business School en vele anderen wordt duidelijk dat minder dan 10% van de bedrijven in staat is om duurzame groei te realiseren die leidt tot een bovengemiddelde aandeelhouderswinst. Toch gelooft meer dan 87% van de senior executives dat innovatie essentieel is voor de toekomst van hun bedrijf. Dit blijkt uit een onderzoek van The Economist Intelligence Unit. Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven de volgende obstakels waarnemen als het gaat om innovatie: 60% van de executives ziet overschrijding aan tijd en kosten als het belangrijkste obstakel om groei door innovatie te realiseren 53% van de executives noemt prioriteitsstelling rondom ontwikkelingen een belangrijk obstakel 52% is van mening dat hun marktonderzoek aan de magere kant was 44% zei niet in staat te zijn om voldoende en relevante input van klanten te verzamelen Bedrijven die dit goed op orde hebben, zijn tot drie dingen in staat: 1 Deze bedrijven zijn in staat zich te differentiëren. Zij bieden een dienst, product of businessmodel tegen de juiste prijs-kwaliteitverhouding, waardoor de klant gelooft dat er een superieure prestatie wordt verricht in verhouding tot de kosten. Impact: een hoge positieve cashflow. 2 Deze bedrijven zijn in staat tot snelle executie. Zij zijn in staat consequent sneller nieuwe producten, diensten of businessmodellen naar de markt te brengen. Dit leidt tot hogere marges, en creëert snel een nieuwe innovatie om de gewenning aan het oude product te voorkomen. Impact: vermindert negatieve cashflow tijdens ontwikkeling en zorgt voor een snellere positieve cash. 3 Deze bedrijven zijn in staat echte vernieuwing te introduceren. Als bedrijf creëren ze vaker echt nieuwe innovaties om zo een nieuwe markt te creëren in plaats van voort te borduren op een bestaande innovatie. Impact: herdefinitie van het concurrentieveld en eerdere competitieve voordelen tenietdoen. In het boek Fast Innovation van de George Group 2 wordt gesproken over de volgende waardepropositie van innovatie: 'het proces van nieuwe producten, diensten, processen, businessmodellen en markten creëren met voldoende onderscheidingsvermogen en snelheid maakt een bovengemiddelde aandeelhouderswaarde mogelijk'. 2 George Group is sinds 2007 onderdeel van Accenture Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

8 Juryrapport De jury had dit jaar de zware taak om uit 213 gekwalificeerde inschrijvingen het beste innovatieve concept uit de media- en communicatiebranche te selecteren. Dat dat een flinke klus is geweest spreekt bijna voor zich. Er is de jury dan ook vaak gevraagd hoe er een afweging kan worden gemaakt tussen zulke uiteenlopende concepten als mobiele televisie, een website voor ontwikkelingssamenwerking 2.0, een succesvolle buienradar en een manier om het produceren van digitale televisie tien keer zo goedkoop te maken. De enige manier om zulke uiteenlopende concepten te kunnen vergelijken is door ze te toetsen aan een aantal duidelijke criteria: 1. Innovatie: vernieuwing op het gebied van de techniek, de markt, klanten of doelgroep, het businessmodel, of een combinatie van deze drie. 2. Succes: het geboekte resultaat op basis van financieel succes. 3. Potentie: het mogelijke succes op basis van de geluiden uit de markt en de mogelijkheid om op een behoefte in de markt in te spelen. Op basis van deze criteria is na lange en zeer waardevolle discussies de top 50 vastgesteld, waarvan we nu de top vijf bespreken. 1 Myngle Myngle is een nieuwe manier van taallessen aanbieden volgens een vernieuwend businessmodel. Myngle brengt taaldocenten en studenten uit de hele wereld samen op een internetplatform waar ze live privétaallessen geven of krijgen. Myngle heeft in relatief korte tijd al een behoorlijk aantal gebruikers getrokken. Het bedrijf staat allesbehalve stil. Inmiddels is het mogelijk om naast VoIP via Skype ook een elektronisch whiteboard te gebruiken bij de lessen. Er zijn veel positieve reacties over dit initiatief, ook in de media. Over het toekomstperspectief van Myngle kan oprichtster Marina Tognetti kort zijn: "ebay veranderde de commercie, Skype veranderde de manier van communicatie en Myngle verandert de manier van leren. Als mensen niet mee willen doen aan deze verandering, dan missen ze de boot. De verandering gaat sowieso door, met of zonder de huidige leerinstituten." 2 Ticketscript In 1997 werd het concept Beatfreax gelanceerd: een community voor de dancescene. Door Beatfreax kreeg TicketScript inzicht in de markt. Al snel werd duidelijk dat de ticketverkoop niet transparant is en dat de hoge fees consumenten en eventmakers frustreren. Met deze wetenschap startte TicketScript, in Het bedrijf brak de markt -- van waaruit de vraag afkomstig was -- compleet open. "Wij hebben voor een gesloten business een open en transparant model gemaakt", zegt Frans Jonker, de oprichter van TicketScript. "En dat gebruiken al meer dan vijfhonderd klanten naar tevredenheid." TicketScript heeft door een nieuwe techniek een aanzienlijke kostenverlaging bereikt in de onlineverkoop van tickets voor evenementen. Dit opende deuren voor bedrijven die in het verleden geen tickets via internet konden verkopen. 8 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

9 3 1%Club De 1%Club is in 2008 opgericht onder het motto 'als iedereen 1% geeft, kunnen we armoede structureel oplossen'. De 1%Club biedt een marktplaats voor ontwikkelingsprojecten. Particulieren en bedrijven kunnen 1% van hun inkomen, tijd en kennis direct doneren aan een project naar keuze. "We noemen dit ontwikkelingssamenwerking 2.0 omdat het geen hulpverlening is, maar samenwerking tussen vrijwilligers en donateurs die in direct contact staan met hun ontwikkelingsproject", zegt medeoprichter Bart Lacroix. Het concept is dan ook een innovatie die aan de ene kant gedreven wordt door de markt, maar aan de andere kant ook technisch is. "We zien de vraag en met de huidige internetmogelijkheden kunnen we deze vraag beantwoorden", zegt medeoprichter Anna Chonjnacka. 4 NOS Mobiel NOS Mobiel geeft het recentste journaal, het sportnieuws, de weersverwachting, buienradar, file-informatie en teletekst op je telefoon weer. De applicatie krijgt steeds meer mogelijkheden. Bij de lancering was het alleen nog mogelijk teletekst te bekijken. Met de laatste uitbreiding kun je live gebruikmaken van uitzendinggemist.nl. In juni 2008 lanceerde de NOS de mobiele applicatie, vlak voor de Olympische Spelen. Voor dit evenement had de NOS de mobiele rechten gekregen. Met deze nieuwe toepassing kon de NOS dertien livestreams van wedstrijden aanbieden. Daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Het concept is zowel een technische als marktgedreven innovatie, legt Roeland Stekelenburg -- brein achter NOS Mobiel -- uit: "Bij de NOS vinden we het erg belangrijk om te experimenteren met nieuwe media. We ontwikkelen nieuwe concepten spelenderwijs. Dit geeft ons een vooraanstaande positie." Stekelenburg is het brein achter NOS Mobiel. 5 Wuzzon Wuzzon is een website waar je alles kunt vinden voor je mobieltje. Je maakt als gebruiker je eigen content. Vervolgens kun je die plaatjes, screensavers en beltonen in je eigen webshop verkopen. Als een andere gebruiker iets koopt, verdien je geld of sms-tegoed. Wuzzon is in 2007 begonnen en heeft via het tv-programa Dragons' Den de eerste investeerders gevonden. Wuzzon-oprichters Louise Verschuren en Brigitta Schlumpf komen beiden uit de ringtonewereld. Ze zagen dat het een gesloten markt is, die niet inzichtelijk is voor de meerderheid. Veel mensen klaagden bijvoorbeeld omdat ze onbewust een abonnement hadden afgesloten waarmee ze ringtones kochten. Wuzzon biedt tegenwicht. "We zagen de mogelijkheden en wilden wat doen tegen die ringtonemaffia", aldus Verschuren. De toekomst ziet er voor Wuzzon goed uit. Dat komt deels doordat de initiatiefnemers goed naar de klanten luisteren. In de toekomst wil Wuzzon de content nog breder maken, en misschien mobiel geld invoeren, maar niet zonder eerst naar de klant te luisteren. Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

10 Winnaars van de Blauwe Tulp 2008 Het Innovatie Awards-team van Accenture heeft twee prijzen in het leven geroepen. De eerste prijs is voor het meest innovatieve concept. Een twaalfkoppige jury bepaalde de winnaar op basis van drie criteria: innovatie, succes en potentie. De andere prijs is voor het concept dat het publiek het meest innovatief vindt. Het publiek heeft na de bekendmaking van de top 50 zijn voorkeur kunnen geven via internet. Accenture voorzag de top 50 van een 'communicatiepakket' waarmee elk bedrijf ook zelf aandacht voor het stemmen op de publieksprijs kon trekken. Waarom een blauwe tulp? In 1639 zijn tulpen 'uitgevonden' door de Nederlanders. Direct na de introductie was de bloem al bijzonder succesvol en de eerste hype uit de geschiedenis was een feit: de tulpomanie. Door steeds nieuwe technieken en creativiteit te gebruiken heeft deze eenvoudige bloem bijna vierhonderd jaar na dato nog steeds zijn glans niet verloren. De prachtigste creaties zijn tevoorschijn getoverd, waaronder de blauwe tulp. Tulpen weten anno 2008 nog steeds miljoenen mensen per jaar te boeien. De export van Nederlandse tulpen bracht in 2007 liefst twee keer zo veel op als wat de totale Nederlandse muziekindustrie in 2007 binnenhaalde. Een typisch Nederlands innovatiesuccesverhaal dus! Winnaar juryprijs Myngle Sinds december 2007 brengt Myngle taaldocenten en taalstudenten uit de hele wereld samen op haar internetplatform. Ze geven of ontvangen live privétaallessen. Myngle voorziet in een behoefte door zowel studenten als leraren te voorzien van complete e-learning-functionaliteit. Deze maakt privéles mogelijk zonder dat student en leraar fysiek in één ruimte hoeven te zijn. Myngle voorziet in lessen van leraren van alle soorten talen en op elk gewenst niveau. Je kunt je eigen leraar of student kiezen op basis van jouw wensen en beschikbaarheid. Je werkt vanuit huis op een door jouw gewenst tijdstip. Geen klaslokalen en geen reistijden meer. Leraren en zelfs offlinetaalscholen bereiken via Myngle studenten overal ter wereld, en ze vergroten via de website hun bereik enorm. Daarnaast kunnen taalscholen via Myngle seizoensschommelingen opvangen. Myngle in het kort Lancering: 2007 Medewerkers: 7 Myngle is op dit moment vrij uniek. Online-instructie bestaat al wel maar nog niet in de vorm van een platform dat studenten en leraren bij elkaar brengt. Bij Myngle maak je gratis gebruik van VoIP (Skype), een eigen whiteboard -- een digitale variant van het aloude schoolbord --, betalingssystemen zoals PayPal, feedback en een community. Het feedbacksysteem toont de reacties en beoordelingen die studenten in het verleden hebben gegeven over leraren. Je ziet dit in het feedbackprofiel van elk lid zodat je weet hoe anderen hem of haar ervoeren. Extra functies worden geleidelijk toegevoegd om je studieervaring te verrijken. Bijvoorbeeld podcasts, huiswerk, 3D-klassen et cetera. Myngle geeft op de website aan dat ze 'letterlijk mensen en culturen dichter bij elkaar brengen en mensen de kans geven op een beter leven'. Myngle heeft een ervaren team dat internetexpertise combineert met kennis van de taalinstructiemarkt. Twee van de oprichters zijn afkomstig van ebay -- het alom bekende wereldwijde onlineveilingplatform. Twee anderen komen van Berlitz: een van 's werelds grootste taalinstellingen. Het team van Myngle is internationaal van opzet: het bestaat uit Nederlanders, Italianen, Hongkongers, Brazilianen en Oekraïners. Als we kijken naar de cijfers en feiten van Myngle, dan valt op dat het in Nederland ontworpen concept door veel andere landen wordt gebruikt. Nederland staat samen met Japan op een gedeelde negende plaats. Met grotere meerderheid staat Duitsland bovenaan in de lijst met 24,8%, gevolgd door China met 9,1%. Myngle biedt volgens het persbericht van oktober 2008 meer dan 1400 verschillende cursussen aan die gegeven worden door 769 onderwijzers. Er zijn meer dan 2800 studenten die zich ingeschreven hebben op 10 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

11 Winnaar publieksprijs Buienradar Via internet is meer dan keer gestemd op het favoriete concept van het publiek: Buienradar. Niet geheel onverwacht wint buienradar.nl als een van de meest bezochte websites in Nederland de publieksprijs. Momenteel staat de site op plaats 35 van Nederlandse topsites 4 en linken meer dan duizend websites naar De oproep op de website was dan ook een doorslaand succes! Buienradar in het kort Buienradar.nl toont de actuele neerslagsituatie boven Nederland en omringende landen. De term 'hier en daar een bui' die meteorologen vaak bezigen nemen mensen niet langer voor lief. Je kijkt zelf waar hier is en waar daar is en wat de neerslag de komende uren gaat doen. Buienradar.nl richt zich primair op actuele weerwaarnemingen. Behalve de radarbeelden wordt nog meer landelijke weerinformatie geboden zoals de actuele temperatuur, de buienindex, luchtdruk, wind en luchtvochtigheid. Met alle informatie kun je zonder meteorologische kennis zelf je weerbericht maken voor je achtertuin. Buienradar.nl laat naast de neerslag ook satellietbeelden zien via Behalve in Nederland is het concept inmiddels ook uitgerold in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Lancering: 2006 Medewerkers: Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

12 Onderzoeksopzet Innovation Awards Alleen concepten die tussen 1 januari 2005 en juni 2008 gelanceerd zijn in de Belgische of Nederlandse media-, communicatie- of entertainmentindustrie mochten deelnemen aan de Innovation Awards Daarnaast hebben we criteria gedefinieerd waaraan een innovatief concept moet voldoen. Criteria meest innovatieve concept Een innovatief concept is een uniek en vernieuwend concept, gebaseerd op nieuwe technologie, of gebruikmakend van een nieuw businessmodel. Inschrijvingen werden beoordeeld op de mate van vernieuwing van onder meer de gebruikte technologie, het businessmodel en de bediende markt. Daarnaast keken wij naar het behaalde succes sinds de marktintroductie. Op basis van een analyse van de ingevulde vragenlijsten heeft de jury de top 50-concepten bepaald. Naast een aantal algemene vragen waren de vragenlijsten gericht op de drie criteria: innovatie, succes en potentie. Deze achtergrondinformatie, en het veldonderzoek leverden de input voor de jurymeeting. Daarna is een ranglijst opgesteld van de vijftig concepten, wat de uiteindelijke winnaar opleverde. Ook is tijdens het juryoverleg bepaald welke concepten zich tot de top 100 mogen rekenen. Deze zijn op alfabetische volgorde gerangschikt en voorzien van een korte beschrijving. U vindt ze op pagina 44. De concepten 101 tot en met 213 staan kort en bondig vermeld in een tabel. Voor concepten Desk research Markt, Technologie, Businessmodel, Strategie Voor bedrijven Succes Financiële en marktgegevens Kamer van Koophandel Persberichten Internetbronnen Innovativiteit Advies naar de jury Succes Juryoordeel Op basis van: Innovativiteit Succes Potentie Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Inschrijving Invullen vragenlijst Verificatie Aanvullende informatie Eerste analyse Voorlopige ranking Juryoverleg Bekendmaking shortlist Juryoverleg Bekendmaking nominaties Seminar en prijsuitreiking Figuur 1 Planning voor de beoordeling van de concepten 12 Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

13 Feiten & Cijfers inzendingen 2008 Hieronder vindt u een aantal cijfers over de ingeschreven concepten van dit jaar. Wat u niet aan de tabellen kunt aflezen, maar wat wel opvalt, is dat er in de top 50 vier initiatieven staan die door vrouwen opgezet of bedacht zijn. Van deze vier initiatieven staan er drie in de top 5: de winnaar, de nummer 3 en de nummer 5. Verdeling naar branche totaal percentage Advertisement 23 11% Broadcasting 12 6% Communication 33 15% Entertainment (non-live) 34 16% Portals 22 10% Printing 2 1% Publishing 16 8% Anders 71 33% Totaal ingevuld % Eigen investering in totaal percentage het concept % % % % > % Geen antwoord 30 18% Totaal ingevuld % Terugverdientijd van totaal percentage het concept 0 tot 1 jaar 21 14% 1 tot 2 jaar 45 30% 2 tot 3 jaar 36 24% 3 tot 4 jaar 14 9% > 4 jaar 6 4% N.v.t % Totaal ingevuld % Totstandkoming gebeurde totaal percentage voornamelijk Door een individu in de organisatie 41 23% Door een team in de organisatie % Door samenwerking met een andere organisatie 30 17% Door een andere organisatie 1 1% Totaal ingevuld % Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

14 Van 2007 naar 2008 De Accenture Innovation Awards voor de media-, communicatie- en entertainmentindustrie zijn nu twee keer uitgereikt. Waren er in 2007 al meer dan honderd inschrijvingen van bedrijven met innovatieve concepten, in 2008 is dat aantal meer dan verdubbeld. Hetzelfde geldt voor de belangstelling van het publiek. De deelnemende concepten verrasten met ludieke acties om stemmen te krijgen voor de publieksprijs: zo plaatste RaboMobiel bijvoorbeeld een fraaie banner op de website en deden diverse deelnemers een stemoproep in nieuwsbrieven en via andere media. In totaal zijn er meer dan tienduizend stemmen uitgebracht: een verdriedubbeling vergeleken met vorig jaar. Uit de honderd inzendingen van 2007 stelde de jury een top 25 samen. Daarbij kreeg de top 5 de kans zich tijdens het afsluitende seminar te presenteren. Daarnaast was er vorig jaar ook de mogelijkheid om in te schrijven op het meest innovatieve bedrijf. Hierop schreven zich tien bedrijven in en ook hieruit werd een top 5 samengesteld. Vorig jaar won Hyves de prijs van meest innovatieve bedrijf. Dat Hyves succes en potentie tot verdere groei heeft, zagen zowel de jury als vele andere mediakenners. Van der Ende en Deitmers hebben een minderheidsbelang van 30% in Hyves genomen. Hiermee komt de geschatte waarde op 80 miljoen euro 5. Hyves doet met dit minderheidsbelang een belangrijke stap op weg naar verdere groei en hieruit blijkt de Blauwe Tulp voor het meest innovatieve bedrijf dan ook goed op zijn plek. Ook de winnaar van het meest innovatieve concept -- SellaBand -- heeft de aandacht getrokken. Niet alleen als winnaar van de Van Speijk Prijs, maar ook van een investeringsmaatschappij. Prime Technology Ventures heeft begin 2008 een minderheidsbelang van 3,5 miljoen euro genomen in SellaBand. Prime Technology Ventures investeert ook in het concept ebuddy: daarin heeft de maatschappij een belang van 6,5 miljoen euro genomen 6. SellaBand heeft in 2008 al meer dan nummers en 26 bands die de vijftigduizenddollargrens hebben gehaald. Een aantal bands is nog op weg naar deze mijlpaal. Uiteraard hebben we ook de top 25-concepten van vorig jaar gevolgd. We zien dat, op vier na, alle concepten nog actief zijn. Er zijn binnen de top 25 geen bedrijven failliet gegaan. Wel zijn er dus vier bedrijven die besloten hebben de stekker uit het concept te trekken. Dat geldt voor de nummers 17 en 18 van vorig jaar: Skoeps en DAG beide van PCM zijn inmiddels inactief. De concepten zijn gestopt vanwege het uitblijven van financieel succes. Daarnaast zien we dat nummer 22, farcast.nl van TNO, is gestopt vanwege de kosten en beheersbaarheid. Het blijkt dat concepten soms zó innovatief zijn dat de gevolgen nog niet te overzien zijn. Na een bepaalde tijd moet een beslissing worden genomen om door te gaan of niet. Dit geldt ook voor de publieksprijs van vorig jaar. IkopTV van Endemol heeft er na een jaar voor gekozen om het concept stil te leggen. Toch zijn deze proeftuinen niet zonder succes: Endemol kan veel van de lessons learned toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe concepten. Tijdens het Innovation Seminar in het najaar van 2007 werden de awards uitgereikt. Behalve Accenture werkten de mediapartners Mediafacts, Bright en FD Mediagroep mee aan het evenement. Uit de concepten en organisaties van vorig jaar kwamen vier trends naar voren, die hiernaast kort omschreven zijn. Trends Changing the game Opvallende vernieuwingen op het gebied van nieuwe businessmodellen. Wie risico durft te nemen en de behoeften goed afdekt, zal goed worden beloond. 2. Power to the people Met alleen een browser ligt de digitale wereld aan je voeten. De consument heeft het internet volledig omarmd. Bloggen, filmen, sociale contacten leggen: alles wordt gedaan op internet. De consument bepaalt welke content wordt aangeboden en wat wordt geconsumeerd. 3. Breaking down barriers Toegankelijkheid van technologieën zorgt voor lagere productiekosten, nieuwe kanalen en platformen. 4. Life is fun! Het moet bovenal leuk zijn! De consument wil vermaakt worden, aangepast aan de omstandigheden en laagdrempelig. Het is tijd om de klant te verleiden. In het hoofdstuk hierna zullen we deze geïdentificeerde trends nader toelichten inclusief de ontwikkelingen die we zien in 2008 die deze trends wel of niet ondersteunen Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

15 Zowel de trends van 2007 als 2008 zullen in het volgende hoofdstuk verder worden toegelicht. Hierbij zullen we kijken naar de concepten die deze trends wel of niet ondersteunen. In 2008 heeft Accenture opnieuw de media-, communicatie en entertainmentindustrie onderzocht. Op een paar punten wijkt het onderzoek en de jurering af van de manier van vorig jaar: er is een innovatieprijs en een publieksprijs voor het meest innovatieve concept de inschrijving is ook opengesteld voor innovatieve concepten uit België de media- en entertainmentmarkt is uitgebreid met de communicatiebranche de jury is voor een bredere gezamenlijke blik uitgebreid van acht naar twaalf leden de top 25-lijst is uitgebreid naar een gerangschikte top 50-lijst een overzicht geeft de top 100 aan Uit de vele inschrijvingen en reacties heeft Accenture naast de trends van vorig jaar nog vier nieuwe trends onderscheiden. De trends van 2008 zijn: Communities are here to stay Gaming is booming business Mobile: opportunities for growth and development Dealing with the chaos on the web Behalve in het kader hiernaast worden deze trends uitgebreid beschreven vanaf pagina 20. De partners van Accenture zijn in 2008 Bright, DAG/Volkskrant Banen, Mediafacts, NuGuRu, The Next Web, Tijdschrift voor Marketing, Van Speijk Prijs en ABN AMRO. De winnaar van de Innovation Awards ontving dit jaar behalve de Blauwe Tulp ook een crossmediale marketingprijs van Volkskrant Banen, met advertentiemogelijkheden ter waarde van ,-- bij de Volkskrant en Volkskrant Banen. Behalve de trends geeft dit rapport de resultaten weer van het internationale Accenture-onderzoek naar trends in de media- en entertainmentmarkt. Trends Communities are here to stay Ondanks de gehaastheid van de wereld waarin we leven zien we steeds meer communities die zich in niches bevinden en daarmee een doelgroep dienen. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden. 2. Gaming is booming business De cijfers liegen er niet om in de game-industrie. Het gaat uitstekend met de markt die tot voor kort nog niet gezien werd als volwassen. We willen graag vermaakt worden en dat kan op veel manieren! 3. Mobile: opportunities for growth and development De mobiele telefoon is niet meer weg te denken. Toch hebben andere functionaliteiten dan bellen en sms en nog geen grote doorbraak beleefd. Wordt 2008 het jaar van de grote ommekeer? 4. Dealing with the chaos on the web Trends op internet volgen elkaar in rap tempo op. Door de wirwar van data is het web soms lastig te volgen. Dit zorgt voor een andere aanpak: forget about structure, deal with chaos! zoals Teezir het zegt. Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

16 Trends Innovation Awards 2007 Trend 1 Changing the game De inschrijvingen van vorig jaar lieten opvallend veel vernieuwingen zien op het gebied van onlinebusinessmodellen. In eerste instantie waren deze modellen op advertising gebaseerd, maar in 2007 bleek een aantal innovatieve businessmodellen naar de markt gebracht. SellaBand, een van de winnaars van vorig jaar, is een schoolvoorbeeld van de trend changing the game. Het bedrijf heeft crowdfunding in de muziekindustrie geïntroduceerd. In 2006 ging de website een idee van de Nederlander Pim Betist van start. Voor tien dollar of een veelvoud daarvan kunnen gebruikers een participatie, een soort aandeel, aan een artiest of band naar keuze koppelen. Elke artiest of band heeft een eigen pagina op SellaBand met zijn biografie, foto s, video s en uiteraard een aantal nummers. Aan de muziekmakers de taak om vijfduizend participaties van believers aan zich te koppelen! Met deze vijftigduizend dollar mogen artiesten onder begeleiding van een professional in een studio nummers opnemen. De winst van de cd wordt, afhankelijk van Omzet de participaties, verdeeld onder de believers. Zij, SellaBand en de artiest krijgen elk een derde van de winst. Bekende artiesten op SellaBand zijn bijvoorbeeld de Groningse band Nemesea, de Amerikaan Cubworld, de Poolse artiest Julia Marcell, de Engelse artiest Ellie Williams; de Franse artiest Clémence en vele, vele anderen. In oktober 2008 stonden meer dan 8600 artiesten of bands ingeschreven bij SellaBand. Uit de inschrijvingen van 2008 blijkt dat changing the game zich niet alleen doorzet, maar zich ook verder uitbreidt. Nieuwe businessmodellen, waarin steeds meer wordt ingespeeld op nichemarkten, zijn ook dit jaar weer zichtbaar. De traditionele regel 20% van de klanten zorgt voor 80% van de omzet lijkt op internet achterhaald. Het long-tailmodel 7 zie figuur 2 is niet meer weg te denken. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere kosten van het aanbieden en distribueren van diensten. Myngle, de winnaar van de juryprijs, is ook een concept dat op een specifieke nichemarkt is gericht en daarbij een nieuw businessmodel introduceert. Internetplatform Myngle brengt taaldocenten en studenten uit de hele wereld samen om live privétaallessen te geven of krijgen. Myngle voorziet zowel leerlingen als leraren te van een complete e-learningfunctionaliteit die privéles faciliteert terwijl student en leraar in werkelijkheid duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn. In samenspraak kunnen zij bepalen hoe veel betaald dient te worden per les. Myngle ontvangt een percentage per les. Nog een sprekend voorbeeld van het toepassen van een nieuw businessmodel is de 1%Club van Anna Chojnacka en Bart Lacroix. Zij lieten zich inspireren door het businessmodel van SellaBand. Het concept heeft de potentie om de businessmodellen van traditionele nongouvernementele organisaties (NGO s) verder uit te dagen. Consumenten kunnen als lid van de 1%Club immers precies aangeven aan welk project zij geld geven. Bovendien kunnen ze zelf een project aanmelden. De overheid heeft het concept van de 1%Club in ieder geval gehonoreerd met een subsidie van , om het idee ook in het buitenland voet aan de grond te laten krijgen. Conclusie: de trend changing the game zet zich door en verbreedt zich. Long-tailverdienmodel Product 20% 40% 60% 80% 100% Oud verdienmodel Figuur 2 Verandering in omzet door long-tailverdienmodel (bron: The long tail van Chris Anderson) 7 C. Anderson: The Long Tail, Wired, oktober Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

17 Trend 2 Power to the people In de jaren negentig is het web vooral als nieuw informatiemedium gebruikt. Met de introductie van Web 2.0 is de invloed van de gebruiker steeds belangrijker geworden. De focus is komen te liggen op het faciliteren van het delen en creëren van content in de breedste zin van het woord. De trend power to the people is geïntroduceerd als een overkoepelende trend voor ontwikkelingen als social networks en user generated content en refereert aan de nieuwe manier waarop het web ingericht wordt. Content wordt door niet-mediaprofessionals gecreëerd, geüpload en gepubliceerd. Het gaat om het leveren van een persoonlijke bijdrage aan onder andere nieuws, informatie of entertainment. Voor veel contentbedrijven vormt deze ontwikkeling een nieuwe uitdaging. Power to the people verandert namelijk de machtsverhouding tussen de consument en het bedrijfsleven: de consument wordt machtiger en bedrijven worstelen met hun toegevoegde waarde en het vasthouden van de aandacht van de consument. Het concept IkopTV de winnaar van de publieksprijs van 2007 was daarvan een goed voorbeeld. IkopTV blijkt een jaar na dato niet meer te bestaan. Dit geeft aan dat het moeilijk voor organisaties is om in te schatten hoe met deze ontwikkeling om te gaan en hoe hiermee geld verdiend kan worden. Uit recent onderzoek van Accenture 8, waarin honderd senior executives uit het media- en entertainmentsegment wereldwijd betrokken waren, blijkt dat 68% van de ondervraagde executives sociale media-distributiekanalen als belangrijkste groeikans ziet, zoals het diagram in figuur 3 laat zien. Executives nemen in hun overweging mee dat er een indirecte omzetstroom kan ontstaan in plaats van een directe. Gebruikers nemen namelijk vaak besluiten op basis van meningen die op het web geventileerd worden. Het is dus als bedrijf interessant om gebruikerssentimenten op te pikken en ernaar te luisteren om zo de markt te kunnen blijven beïnvloeden. De tijd zal leren hoe succesvol concepten zijn die dit jaar ingediend zijn, zoals NuFoto, waar gebruikers zelf foto s van nieuwsgebeurtenissen kunnen plaatsen. Deze worden ook aan het ANP aangeboden. Conclusie: de trend power to the people zet door, maar de onzekerheid over het juiste verdienmodel is groot % 15% 17% Eens Oneens Geen mening 66% 22% 12% Figuur 3 Ziet u social media en user generated content als een zeer kansrijk groeigebied in de komende jaren? 8 Bron: Accenture Global Content Study 2008 The Challenge of Change: Perspectives on the future for content providers Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

18 Trend 3 Breaking down barriers Technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen zijn de motor achter veel innovaties. In het verleden belemmerden de vaak hoge investeringskosten vooral kleine bedrijven bij het in de markt zetten van nieuwe diensten of producten met een grote technologische component. Internet en dan met name nieuwe internetgerelateerde technologieën in samenhang met de liberalisering van diverse markten heeft informatie veel toegankelijker gemaakt voor een groter publiek. De investeringen zijn lager en daarmee zijn de toetredingsbarrières minder aanwezig. Organisaties en individuen kunnen hierdoor gemakkelijker nieuwe mediavormen introduceren. Interessante voorbeelden daarvan bevonden zich al onder de inzendingen van 2007 zoals GoMedia een uitgeefplatform waarmee je content produceert voor mobiele media en VidiGo Live waarmee je met minimale personele bezetting professionele livetv maakt. Voor vijftigduizend euro en met slechts één persoon een studio bedienen. dat was voorheen niet mogelijk. Grotere organisaties verbreden hun dienstenportfolio en springen in op nieuwe ontwikkelingsgebieden door verlaagde toetredingsbarrières. Uit Accenture-onderzoek blijkt dat mobiel en online worden gezien als de belangrijkste distributiekanalen voor content, waarbij communities expliciet worden benoemd. Zelfs 79% van de executives verwacht een significante omzetgroei in de komende vijf jaar te behalen. Dat toetredingsbarrières lager worden, bewerkstelligt een vervaging tussen gebruiker en producten. Organisaties zoeken naar nieuwe manieren om kennis te vergaren. Uit een term als open innovation 9 blijkt dat niet meer wordt uitgegaan van de innovatieve krachten in een organisatie, maar dat innovatie juist versneld wordt door ideeën van buitenaf, iets wat langzamerhand steeds vaker plaatsvindt. Internet biedt een platform om tegen relatief lage kosten tot kennisuitwisseling te komen. Zo worden, om de innovatiekennis te optimaliseren, steeds meer consumenten betrokken bij diverse fasen in het ontwikkelingsproces van nieuwe diensten of producten. Een mooi voorbeeld van open innovatie zijn de nieuwe Fiat 500-accessoires: alle accessoires voor deze auto werden bedacht door mensen buiten het bedrijf. Mobiel/draadloos 14% 22% 21% 57% Conclusie: de trend breaking down barriers houdt aan en verbreedt zich daarnaast naar vervaging van grenzen tussen consument en producent. Online 24% 9% 22% (Portal/informatie/entertainment) Online (Communities ) Online (E-commerce) 11% 24% 18% 12% 20% 12% 55% 53% 44% Eerste voorkeur Tweede voorkeur Derde voorkeur TV 27% 7% 6% 40% IPTV 8% 14% 24% Retail (brick and mortar) Radio Print 4% 6% 3% 3% 13% 6% 6% Figuur 4 Distributiekanalen die volgens de voorkeur van respondenten de komende vijf jaar het meest zullen groeien Anders 1% 2% 9 Henry Chesbrough: Open Innovation, The new imperative for creating and profiting from technology, Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

19 Trend 4 Life is fun! De laatste trend uit het rapport van vorig jaar gaat over entertainment. Een substantieel aantal inzendingen had betrekking op vermaak voor consumenten. In hun vrije tijd zoeken zij steeds meer via het internet naar mogelijkheden om vermaakt te worden, ook als het gaat om kennisvergaring. Vorig jaar sprak Shula Rijxman tijdens de awarduitreiking inspirerend over de homo ludens oftewel de spelende mens: de mens die creatief en enthousiast is om nieuwe dingen te ontdekken. Een goed voorbeeld was Find the Fridge in 2007, de inzending van een colamerk. De communicatie binnen dit concept bestond uit een oproep om opdrachten uit te voeren. Dit werd ondersteund met advertenties, banners en freecards. Zo ontstond een levendige communicatiemix waarbij het fun-element zorgde voor de verhoging van de naamsbekendheid van het colamerk. Deze aanpak leverde uiteindelijk meer op dan de traditionele, passievere reclamemiddelen. Het vinden van de juiste communicatiewijze wordt een steeds grotere uitdaging. In het rapport van vorig jaar werd al aangegeven dat interruptieve communicatie zoals een reclamespotje op tv of een pop-upbanner op een website steeds minder waarde heeft. Dit komt doordat consumenten zowel zakelijk als persoonlijk steeds meer keuze hebben. Uit onderzoek van Accenture 10 zie figuur 5 blijkt dat consumenten reclame zo veel mogelijk proberen te vermijden als ze de mogelijkheid hebben, zoals bij Digitale Video Recording het geval is. Duidelijk wordt dat meer dan de helft van de consumenten reclame volledig skipt. 52% 36% 6% 6% slaat alle reclame over Het juiste model toepassen, een model dat zorgt voor merkattractie in plaats van -distractie, is momenteel een van de belangrijkste speerpunten van bedrijven in de media- en entertainmentbranche. Een van de concepten met een vernieuwend interactiemodel is Floorcasting van CBS Outdoor. Met behulp van Floorcasting kunnen reclame-uitingen op een interactieve en dynamische manier worden geprojecteerd. Voorbijgangers worden als het ware betrokken bij de reclame-uiting, doordat beamers en infraroodcamera s direct reageren op bewegingen van voorbijgangers. Met Floorcasting kan een massamedium omgevormd worden tot een individueel communicatiemiddel, waarbij passanten bewust of onbewust in interactie komen met de reclameboodschap. De trend richting nieuwe advertentiemodellen die beter contact leggen met de consument en het merk beter kunnen vertegenwoordigen, is in volle en snelle ontwikkeling. Adverteerders maken bijvoorbeeld gebruik van widgets 11 : een desktop applicatie in de vorm van games, quizzen, video s en andere applicaties die gebruikers kunnen downloaden, aanpassen en doorsturen. slaat soms reclame over bekijkt alle reclames slaat nooit reclame over Conclusie: de trend life is fun! houdt aan en huidige technologie wordt ingezet om advertenties en reclame aantrekkelijker en beter toepasbaar te maken. Figuur 5 Reclamekijkgedrag bij Digitale Video Recording in Bron: Accenture Global Digital Advertisement Study 2007 Facing the Digital Reality: the path to future high performance in advertising 11 Bron: Accenture Global Digital Advertisement Study 2008 The Capabilities to drive high performance in the digital advertising industry Media & Communicatie Innovatie Onderzoek

20 Trends Innovation Awards 2008 Trend 1 Communities are here to stay Er wordt veel gesproken over gehaastheid van het leven, vluchtige contacten in plaats van diepe vriendschappen en het anonieme van contacten op internet. Toch heeft de internetgeneratie social communities op het web volledig omarmd. Facebook, MySpace, LinkedIn, Hyves, Twitter en Netlog zijn de bekendste voorbeelden van levende communities op internet. Netlog is een Belgisch concept dat meteen wereldwijd is neergezet. Het heeft meer dan 35 miljoen accounts, waarvan er 2 miljoen Nederlands zijn. Facebook is de grootste social community met meer dan 100 miljoen leden. Via de community laten leden hun vrienden zien wat ze bezighoudt en waar ze uithangen. Social communities zijn nu, na een aantal jaren van opkomst, niet meer weg te denken. Dit jaar zien we een toename in het aantal concepten dat inspringt op deze communitysites. Er zijn verschillende organisaties die widgets ontwikkelen: software die eenvoudig toegang geeft tot veelgevraagde Mainstream media portals 59% informatie. Gebruikers kunnen widgets eenvoudig toevoegen aan persoonlijke pagina s op communitysites en desgewenst doorgeven aan vrienden binnen hun netwerk. Koploper als het gaat om het toepassen van verschillende widgets is Facebook, met 7000 verschillende applicaties 12. Een voorbeeld van een widget is de Radio Digitaal-gadget van Radio 538. Deze biedt directe radiostreams op persoonlijke pagina s. Een ander aansprekend voorbeeld is de virtual assistant die door Artificial Industry is ontwikkeld. Met deze virtuele assistent kun je als bedrijf een soort helpdesk op bijvoorbeeld Hyves inrichten. Hierdoor krijgen gebruikers het gevoel dat zij met een echte persoon te maken hebben. Virtuele assistenten kunnen op alle websites gebruikt worden. Het is opmerkelijk dat bijvoorbeeld de gemeente Almere ervoor kiest om deze dienst niet op de eigen site maar alleen op Hyves aan te bieden. Communities zijn bovendien interessante databases voor marketeers. Vaak is relevante informatie over potentiële klanten beschikbaar waardoor betere targeting mogelijk is voor advertenties. Uit de Accenture Global Content Study 2008 blijkt ook dat de digitale advertentiebudgetten voor dit jaar sterker gericht zijn op marketing via webcommunities zie figuur 6. Dit is mijn team is een goed voorbeeld van een concept van een marketinggerelateerde community van E-sites, dat het concept ontwikkelde. Met de site, waarop inmiddels meer dan twaalfduizend mensen geregistreerd staan, bereikt de oprichter Sport 2000 precies de doelgroep voor zijn producten. Ook in de uitzendwereld wordt druk geëxperimenteerd met communities en virtuele recruiters. De virtuele recruiters zijn actief op communities als LinkedIn en Hyves, waar ze speuren naar potentiële kandidaten. Een bedrijf dat verder gaat op dit thema is Totaljobs. Het bedrijf heeft het concept Clickbeurs ontwikkeld: een onlinecarrièrebeurs waarbij kandidaten virtueel op zoek gaan naar een baan. Kortom: internetcommunities zijn een goede manier voor bedrijven om de juiste mensen te vinden en contacten te onderhouden. Ze zijn interessant voor de communicatie met nichemarkten. De marketing met betrekking tot social networks zal naar verwachting steeds meer gaan groeien. Alhoewel de verwachting is dat de traditionele media de komende jaren het belangrijkste kanaal voor marketing zullen blijven. Social networking portals User generated content VOD advertising Mobile advertising In-game advertising Anders 15% 5% 5% 4% 3% 8% Figuur 6 Waar verwacht u het merendeel van uw digitale advertentiebudget in het komende jaar aan te besteden? Media & Communicatie Innovatie Onderzoek 2008

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen Een kwestie van mentaliteit Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen 2 Een kwestie van mentaliteit In opdracht van: CELL (Crossmedia Experience Learning Laboratory) Auteurs: Matthijs rotte (1131518) Niniane

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING Bart Hufen Hoe games kunnen worden gebruikt als marketingmiddel. Bart Hufen - BrandNewGame VOORWOORD Mijn dank gaat uit naar allen die me hebben gesteund bij

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

get the world view 2012

get the world view 2012 get the world view 2012 land Get the world You turn a page. Click for more. You learn something new. You like what you see. Sanoma is built on these moments. We believe in a world full of opportunities,

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS SO ME Social Media Insurance Monitor van ITDS 2014 ZELF DOEN BRENGT FANS DICHTERBIJ DISTRIBUTIE VERSCHUIFT NAAR NIEUWE PARTIJEN DE STRIJD OP FACEBOOK BARST NU ECHT LOS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware mei 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 2 BI & analytics Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot Realtime analytics Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware cio

Nadere informatie

John Kivit # 51. over de gouddetector van Multiscope. Researchcommunities zijn booming business. SWOCC: wij zijn communicatie

John Kivit # 51. over de gouddetector van Multiscope. Researchcommunities zijn booming business. SWOCC: wij zijn communicatie Clou 55 # 51 marketing, informatie en research november 2011 John Kivit over de gouddetector van Multiscope Researchcommunities zijn booming business SWOCC: wij zijn communicatie SIRE-campagne over vaders

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Leeswijzer. Hoe is dit boek opgebouwd?

Leeswijzer. Hoe is dit boek opgebouwd? Leeswijzer Hoe is dit boek opgebouwd? In hoofdstuk 1 gaan we in op de redenen waarom innovatie voor organisaties noodzakelijk is en wat de belangrijkste faalfactoren daarbij zijn. Ook leest u wat klant

Nadere informatie

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00 Er zijn geen recensies. Schrijf er een......... 3..................... #smm3 1 3 Opmerking schrijven.............................................................. # smm3 2 Reageren..............................................................

Nadere informatie