Wijzigingen Autoflex windows

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen Autoflex windows"

Transcriptie

1 Autoflex windows Pagina: 1 van Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste bezoek, relatie sinds en opt-in datum overgenomen, hiervoor worden de datums van vandaag ingevuld. Het mandaat ID wordt ook niet overgenomen, hiervoor wordt het relatienummer ingevuld, zoals dit ook al gebeurde wanneer een nieuwe relatie werd toegevoegd. Wanneer een relatie wordt gekopieërd die geblokkeerd is, dan wordt nu de gekopieërde relatie niet geblokkeerd Voor het importeren van onderdelen uit DAF bestanden is het naast MDB nu ook mogelijk uit ACCDB bestanden te importeren. Wanneer het importeren niet lukt wordt het ODBC scherm van Windows getoond, waarin zelf een USER datasource gemaakt en geselecteerd kan worden. Mocht een datasource voor het bestandsformaat ACCDB niet mogelijk zijn, installeer dan Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable. Het scherm voor de ODBC datasources is ook te openen via C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe Bij het publiceren van een auto wordt nu,als er geen eerste toelating of eerste afgifte nl bekend is of niet is ingevuld, het veld modeljaar gebruikt om het veld bouwjaar te vullen Bij het overnemen van een historie in de order, worden nu ook de aantallen meegenomen Het is nu ook mogelijk om alle orders van Slager in een keer te verwijderen in het scherm importeer orders De cardreader is ook beschikbaar in combinatie met Autoflex Online. hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de nieuwste versie van het programma Autoflexonline. vraag de helpdesk om meer informatie De kaartlezer is nu ook beschikbaar in de stabiele versie 9.1x. Voor Autoflex Online is de kaartlezer nog niet beschikbaar. In de stabiele versie is in tegenstelling tot de beta versie 9.2x geen veld voor het documentnummer beschikbaar bij de stamgegevens van het voertuig Bij het afmelden van een lpg-inbouw wordt er nu ook een pdf met de opnamekaart opgehaald. Ook wordt de transactiecode nu getoond Wanneer er geen licentie voor exporteren data beschikbaar was en relaties werden geëxporteerd naar een Excel bestand met de rechtermuisknop vanaf het overzicht met relaties, dan word het administratie adres nu wel mee geëxporteerd De naam van de ingelogde gebruiker wordt nu ook getoond in het opschrift van het hoofdscherm Bij het importern van onderdelen via Aldocsys wordt nu alleen het vinkje besteld aangezet als de winkelwagen niet wordt gewist Als er bij het vrijwaren van voertuigen er meer dan 1 voertuigen in de lijst staan om gevrijwaard te worden, dan wordt er een vraag gesteld of er doorgegaan moet worden Bij het scherm wijzigen gegevens bij het overzicht facturen is het nu ook mogelijk om "Betreft schade" aan te passen Het is nu mogelijk om PDF documenten die met Autoflex gemaakt zijn, samen te voegen Na het inkopen van een auto met los leges ingevoerd, werd de waarderingsprijs op de stamgegevens van de auto de totaal inkoopprijs + de leges. Nu worden de leges er niet meer bij op geteld Bij het opvragen/raadplegen van een werkopdracht en factuur voor RDC ROB wordt nu het IBAN en BIC meegezonden ingesteld bij Extra -> Opties -> Tabblad Bedrijfsgegevens Het is nu ook mogelijk om de onderdelen van Iveco te importeren Bij het controleren of er een order geopend was door een andere gebruiker, kon het voorkomen dat de melding: Record in use by an other user ontstond Als er een onbekend adres is ingevoerd in de online afspraken, is het nu mogelijk om deze over te nemen in 1 van de adressen Het is nu ook mogelijk om tankmutaties van Schlumberger te importeren Bij het selecteren van een te verkopen auto in het scherm specificatie verkoopprijs wordt er nu een melding gegeven als het een import auto is, dat de rest-bpm kan afwijken met de berekende BPM door autoflex.

2 Autoflex windows Pagina: 2 van 10 Ook wordt er nu automatisch het veld geimporteerd aangezet als de datum eerste toelating niet gelijk is aan de datum eerste afgifte. Dit gebeurt alleen als de gegevens van de auto via TVI worden opgevraagd Bij het afdrukken van de reparatiehistoirie van een auto is het nu ook mogelijk om de verborgen regels niet af te drukken De minimum duur van een afspraak voor een huurauto is nu net als de afspraak 15 minuten Het is nu ook mogelijk om via de instellingen van de online planning de zaterdag te blokkeren Als er gewisseld wordt van lokatie bij het tabblad inkoop van de stamgegevens van de auto i.c.m. de koppeling met auto's naar internet, wordt er nu gevraagd of de auto van het internet moet worden verwijderd. Ook kan dit handmatig door op de knop naast het veld lokatie te klikken Bij het opvragen van een EEG typegoedkeurings verklaring, is het ook verplicht vanaf een meldcode mee te zenden. Tot die tijd is dit optioneel Er is een nieuwe functie tyre_loc beschikbaar waarbij een kenteken kan worden meegegeven, deze functie geeft de locatie van de banden terug. veldnaam op werkorder wordt dan tyre_loc (h_lic_plat) Bij rapporten -> relaties -> relatiemanager -> wordt op het rapport relatie management info nu elke relatie op een aparte bladzijde getoond Bij het invoeren van een besteladvies wordt nu ook de actuele vooraad getoond De functie geefgarantie is aangepast waardoor het mogelijk is diverse informatie op te vragen: geefgarantie(kenteken) = datum, geefgarantie(kenteken,1) = omschrijving, geefgarantie(kenteken,2) = aantal maanden, geefgarantie(kenteken,3) = kilometers. voor kenteken gebruik de veldbenaming voor kenteken in het document/layout waar u in zit Als er een afspraak wordt gemaakt in de planning (planbordweergave) via de knop nieuw, is er nu een controle of er al een afspraak voor het betreffende personeelslid is ingepland binnen de gekozen datum en tijd. Er wordt er dan de vraag gesteld of er doorgegaan moet worden Als een onderdeel los werd ingeboekt met een negatieve waarde werd backorder ook aangepast. Nu wordt backorder niet meer aangepast als het veld 'Voorraadcorrectie' wordt aangezet. Ook kon het voorkomen dat bij het los inboeken van een negatieve waarde de waarde in het veld "inkoopprijs" vervangen werd door '******', waardoor de inkoopprijs ongeldig was en de stamgegevens van het betreffende onderdeel niet meer konden worden geopend De koppeling met 'GARAGECAT' is nu beschikbaar in deze versie Bij bestand -> auto's -> APK afmelden wordt bij het raadplegen van een voertuig nu ook de datum en tijd en de provider waarmee is geraadpleegd opgeslagen bij de geraadpleegde gegevens Wanneer bij Help op "remote support" wordt geklikt wordt nu de internet pagina van Autoflex gestart met de pagina "Hulp en ondersteuning", zodat gebruik kan worden gemaakt van GotoAssist voor het opzetten van een remote support Bij de stamgegevens van een relatie -> tabblad financieël -> is de controle van het BTW nummer vereenvoudigd, er wordt nu alleen gecontroleerd of de twee eerste karakters letters zijn De laatst bekende kmstand wordt nu ook overgenomen wanneer een huurauto wordt toegevoegd via een werkorder Het is nu mogelijk om IBAN nummers van relaties te importeren vanuit Accountview. Hiervoor worden alleen relaties die bestaan in Autoflex en Accountview aangepast. Er is ook een mogelijkheid om gegevens niet te overschrijven door het aanvinkveld "Overschrijven" uit te zetten De laatst bekende kmstand wordt nu ook overgenomen wanneer een huurauto wordt toegevoegd via een werkorder Bij de stamgegevens van de klantcategorieën is op de tabbladen "Verk.velden" en "Ink.velden" de kolomtitel "uitgebreid" hernoemd in "Alleen bij uitgebreid" Bij het exporteren van de relatiegegevens naar Snelstart worden nu ook het IBAN nummer, BIC code en land geëxporteerd.

3 Autoflex windows Pagina: 3 van 10 Dit geldt voor de COM koppeling en voor de export naar een CSV bestand. Voor het inlezen van deze gegevens uit een CSV bestand in Snelstart moet het importprofiel in Snelstart worden gewijzigd, anders worden het IBAN nummer, BIC code en land niet geïmporteerd. Bij het importeren van relaties uit Snelstart worden nu ook het IBAN nummer en land geïmporteerd, de BIC code wordt niet geïmporteerd omdat deze gekoppeld is aan een bank in Autoflex Bij rapporten -> autoverkoop -> verkoop auto's -> samengevat aanvinken -> wordt de naam van de klant nu volledig getoond en wordt ook volledig geëxporteerd naar een Excel bestand, de volgorde van de kolommen op het rapport is nu overeenkomstig met de volgorde in het Excel bestand. Let op: Voor deze wijziging moet worden georganiseerd Bij rapporten - autoverkoop -> verkoop auto's -> vink aan samengevat -> worden nu ook op het rapport de afwaarderingscode en de opties getoond. Let op: Voor deze wijziging moet worden georganiseerd zodat de afwaarderingscode en de opties op het rapport worden getoond Wanneer een bestaande factuur wordt g d wordt er niet langer een bedrag geplaatst in de historie, omdat er al reeds een historieregel met een bedrag aanwezig is Bij de historie van een relatie worden de bedragen niet meer getoond bij offertes en prijsopgaven. Dit geldt alleen voor de historie die vanaf deze update wordt aangemaakt Bij het overzicht van rollen van een voertuig zijn de omschrijvingen van de labels verduidelijkt. Ook is er een informatielabel toegevoegd met "Toets F4 voor de keuzelijst" Bij het opschonen van data worden nu ook het aantal te verwijderen records getoond In verband met het efficient opschonen van data wordt nu bij het organiseren altijd de laatste bezoekdatum bij de stamgegevens van een voertuig gevuld na het organiseren, deze wordt gevuld op basis van de laatste datum uit voertuighistorie, indien niet beschikbaar datum deel2, indien niet beschikbaar eerste bezoekdatum van een voertuig Bij Extra -> Opschonen database is het nu ook mogelijk om opties en accessoires op te schonen Bij het openen van een auto die op dat moment ingekocht wordt, zal er een melding hiervan getoond worden en de auto is dan niet te bewerken. Ook als de stamgegevens van een inkoop wordt geopend terwijl de stamgegevens van de auto geopend is zal hiervan een melding getoond worden De functie die de opties/accessoires van voertuigen verzamelde voor diverse rapporten is verbeterd, wat de snelheid bij het draaien van deze rapporten ten goede komt In de stamgegevens van een order wordt er nu een uitroepteken getoond achter het veld "technische voorraad" als het veld technische voorraad 0 of kleiner is en er een onderdeel is ingevoerd en er geen vrij onderdeelnummer voor het artikel staat en de module voorraadbeheer is geactiveerd De lettertypen van alle sjablonen zijn aangepast naar Arial Het is nu ook mogelijk om bij het rapport autohistorie niet de monteur af te drukken die eraan gewerkt heeft Het is nu mogelijk om via de knop met het mapje meerdere afbeeldingen in 1 keer te selecteren bij het tabblad foto's op de stamgegevens van een auto De sortering van het rapport onderdeelhistorie zal standaard opkomen met datum Ter voorkoming van voorraadverschillen is het niet meer mogelijk om pakbonnen te verwijderen Bij het kopieren van een auto wordt nu ook de vraag gesteld of de opties en accessoires moeten worden gekopieerd. Dit wordt gedaan na het opslaan van de gekopieerde auto De koppeling met Slager/Heuts werkt nu naar behoren. Voor Slager dient in het veld administratie op de stamgegeven van de leverancier 1000 ingevoerd te worden en voor Heuts Het is nu ook mogelijk om bij het veld type op de stamgegevens van de auto 128 karakters in te voeren. Deze wordt ook zo geexporteerd naar Hexon. Hiervoor moet er wel worden georganiseerd Het is nu ook mogelijk om automatisch het verld "Inkoopprijzen factureren" op de stamgegevens order automatisch aan te zetten als de orderstatus naar 'WINT' wordt gezet. Hierbij wordt alleen het vinkje om gezet, de al ingevoerde orderregels

4 Autoflex windows Pagina: 4 van 10 worden niet automatisch aangepast. bovenstaande schakelt u in via extra--opties tabblad werking In het scherm extra->opties weergaven is nu de volgorde van de orders in de werkplaatsmonitor aan te geven. Er kan gekozen worden voor ordernummer, kenteken, relatienummer of zoeknaam. na het wijzigen van deze instelling dient u de werkplaatsmonitor te sluiten en opnieuw te openen om de gewijzigde instelling toe te kunnen passen Bij het scherm meldingen van de auto is het nu ook mogelijk om de interne notitie en de waarschuwing van de auto over te nemen in de order en de afspraak Op de stamgegevens van een garantiesoort is nu aan te geven of een garantiesoort standaard niet naar het internet moet worden geexporteerd Bij Rapporten -> Relaties -> Relatiemanager -> Relatiemanagement info wordt alleen de notitie uit de relatiehistorie getoond wanneer het geen bericht betreft, om te voorkomen dat onleesbare HTML code wordt getoond Bij het exporteren naar Hexon wordt het veld 'mass_max' (max. massa voertuig) meegenomen De koppeling met Slager is vanaf nu te gebruiken in Autoflex. Via het scherm leveranciers kan er hier een leverancier voor worden aangemaakt Bij het overzicht met automatische incasso's kan nu ook de stamgegevens van de relatie worden geopend Het is nu ook mogelijk om via de werkplaatsmonitor via de knop tekst de tellerstand in de order aan te passen Het rapport verkoop auto's is nu ook gesorteerd op datum Voor de sjablonen is het samenvoegveld "Meldcode" toegevoegd De CBS codes zijn bijgewerkt op basis van de Goederennaamlijst Internationale Handel 2013 Bron: Bij het overzicht met statistiekcodes kunnen deze codes worden bijgewerkt Bij het overzicht met CBS statistiekcodes (Systeem -> Autoverkoop -> CBS statistiekcodes) is het nu ook mogelijk de CBS statistiekcodes bij te werken, zodat deze niet met de hand te hoeven worden ingevoerd Het signaal extern gekeurd is verwijderd Bij het controleren van de administratie is het nu ook mogelijk om de kosten die zijn ingevoerd via inkoopfacturen te laten controleren. Als er afwijkingen zijn in de bedragen wordt dit hersteld en worden de kosten bij de auto herrekend Bij Rapporteren -> Autoverkoop is nu ook het rapport goederenstroom beschikbaar. Dit rapport is niet beschikbaar bij een starter licentie Bij admin -> fouten is het bij de stamgegevens van een foutmelding nu ook mogelijk bij het melden van een fout in te typen waar de gebruiker op dat moment mee bezig was Bij de schermen overzicht inkoop auto's en stamgegevens inkoop auto is het nu mogelijk om via een knop een werkplaatsorder aan te maken. Deze krijgt dan als status "Wint" en referentie "Verkoop klaarmaken" Diverse wijzigingen gemaakt voor TopMec. Via het scherm "Overzicht orders" kan via de knop TopMec orders de orders die op dat moment in TopMec staan bekeken worden. Hier kan worden gecontroleerd op wijzigingen en deze wijzigingen doorvoeren in Autoflex. Een wijziging is als er in TopMec iets veranderd is. Of als er meer of minder regels aanwezig zijn in Autoflex Het is nu ook mogelijk om kosten intern te factureren die niet meegaan in het resultaat van de auto. Hiervoor moet een interne tegenboeking worden aangemaakt met de keuze-optie 'Niet meenemen in resultaat'. Dit werkt niet met terugwerkende kracht In het rapport besteladvies (rapporten->onderdelen->besteladvies) wordt nu ook de notitie bij het onderdeel afgedrukt.

5 Autoflex windows Pagina: 5 van Bij de afspraak in de planweergave is nu te zien of een auto aanwezig is Bij het verwerken van een werkplaatsorder naar factuur is er een aanvinkveld 'Reparatie advies bij auto wissen' erbij gekomen. Als deze aan is gevinkt wordt het reparatieadvies bij de stamgegevens van de auto leeg gemaakt Bij het aanmaken van een order wordt het reparatieadvies dat is ingevoerd bij de auto nu overgenomen bij het reparatie advies van de order. Het opschrift van het tabblad notities wordt ook rood als er een reparatieadvies is ingevoerd bij de order De omschrijving van externe notitie bij de stamgegevens van de order is vervangen door reparatie advies Het is nu mogelijk om op de stamgegevens van een huur/leenauto de kilometerstand uit te lezen als er een TraSec Trailtrac volgsysteem in de huur/leenauto zit Na het afdrukken van een APK wordt er nu gevraagd of er nog een kopie moet worden afgedrukt. Als er dan nee wordt gekozen wordt de APK-melding in het APK-register getoond De knop voor het toevoegen van een sectie in een handtekening is nu ook beschikbaar bij Extra -> Opties ->Tabblad / Outlook en bij de stamgegevens personeel het antwoord (reply) adres is niet langer verplicht in te stellen. Wanneer dit niet is ingesteld is het antwoord adres automatisch gelijk aan het verzend adres Voor het afmelden van LPG installaties is nu ook een rapport beschikbaar. Dit rapport is ook te bewerken vanuit Bestand -> Auto's -> Aanmelden LPG installaties Wanneer een prijsopgaaf of offerte tenminste wordt geprint met tenminste 1 afdruk, dan wordt er maximaal 1 keer per dag historie aangemaakt bij de klanthistorie. Er wordt geen historie aangemaakt wanneer er wordt g d, omdat dan historie wordt aangemaakt. Let op: Hiervoor moet worden georganiseerd! Bij het scherm opgeslagen banden is het nu ook mogelijk om op de naam van de klant te sorteren Bij het opstellen van een bericht en bij de kop/voettekst is nu ook een knop toegevoegd waaruit een aantal voorbeeld berichten kunnen worden geselecteerd Het is nu ook mogelijk om inkoop onderdeelfacturen te exporteren naar i-muis Bij het invoeren van een nieuw artikel wordt er een kontrole gedaan of er al een artikel met dit artikelnummer bestaat. Er wordt dan een melding getoond en het veld artikelnummer wordt in dat geval leeg gemaakt Bij het afdrukken van een Dymo etiket van artikelen kan nu ook een afbeelding van het artikel afgedrukt worden. Er moet dan in het etikel in Dymo een afbeeldingsveld worden geplaatst met de naam 'afbeelding' Het scherm Rapporten -> relaties -> mailingen -> einde garantie was niet meer te gebruiken. Tevens kan er in het autoscherm nu met de rechtermuisknop een filter worden gezet op einde garantie. zie ook bij de wijzigingen via Help-->wat is nieuw Bij Extra -> Opties -> Tabblad / Outlook is het aanvinkveld " Type document niet in bestandsnaam van bijlage" toegevoegd. Bijvoorbeeld de omschrijving " factuur" in het PDF bestand wordt niet meer getoond wanneer deze instelling wordt aangevinkt Bij Bestand -> Debiteuren -> Verzonden s -> wordt nu het onderwerp in plaats van de inhoud in het overzicht met berichten getoond. Bij de stamgegevens wordt nu ook het bericht getoond in plaats van de HTML code wanneer het een HTML bericht betrof Het is nu ook mogelijk om de netto BPM van een inruiler aan te passen Als er bij het verwerken van een order naar factuur met daaraan gekoppeld een leenauto staat die nog niet berekend is, zal Autoflex hiervan een melding geven en de vraag stellen of er doorgegaan moet worden met het verwerken van order naar factuur Het makkelijkste voor gebruikers om ibannummer te genereren is in combinatie met Accountview. In Accountview is het mogelijk deze laten genereren. Hierna kan in Autoflex de banken worden geimporteerd. Als hierna de debiteuren en

6 Autoflex windows Pagina: 6 van 10 crediteuren worden geimporteerd, zullen de ibannummers ook worden geimporteerd Het is nu mogelijk om banken aan te maken. Deze kunnen gekoppeld worden aan de stamgegevens van een relatie. Ook kunnen de banken vanuit Accountview worden geim- en exporteerd Het iban nummer wordt nu ook geexporteerd naar accountview. Om dit te kunnen doen moet er ook een bankcode worden ingevoerd op de stamgegevens van de relatie Het is nu ook mogelijk om prijslijsten voor banden van leverancier Steverink in te lezen bij Systeem -> Onderdelen -> Onderdelen importeren Controle ingebouwd op het vervangen van de distributieriem. Deze wordt getoond na het selecteren van een kenteken in een order, het selecteren van een kenteken in een afspraak en als het tabblad onderhoud op de stamgegevens van de auto wordt geactiveerd. Eerst zal aan de hand van de te verwachte kilometerstand (wordt berekent aan de hand van de historie van de auto) bekeken worden of de riem binnenkort vervangen moet worden. Hierna wordt er gekeken op basis van aantal maanden die volgens de fabrikant worden voorgeschreven en het laast bezoek van de auto. Deze controle zal alleen afgaan als het voorschrift af fabriek is ingevoerd op de stamgegevens van de auto, tabblad onderhoud Op het rapport aantallen per debiteur worden de bedragen nu inclusief BTW en BPM getoond In het mailing scherm wordt nu ook een indicatie getoond voor de resterende, te verzenden berichten Het opschrift van de knop 'Start website met kenteken' is veranderd in'start met kenteken' bij de koppeling met Aldocsys en Masterbase De rapportage voor de urenverantwoording is verbeterd. Diverse wijzigingen in de rapporten urenverantwoording, efficientie en geklokte uren Bij het overzicht met voertuigen is het nu ook mogelijk om voor meerdere voertuigen een opvraging uit te voeren. Bij signalen is een nieuw signaal "Extern gekeurd" beschikbaar (EXTGEKEURD). Deze knop is altijd beschikbaar met uitzondering van de Starter licentie. Wanneer dit signaal is ingeschakeld, en vanuit het overzicht met voertuigen wordt een opvraging gedaan, dan zal een tussenscherm worden getoond na de opvraging. Vanuit dit tussenscherm kan een selectie worden gemaakt voor het aanmaken van verkoopkansen "Extern gekeurd" Het is nu mogelijk om op de stamgegevens van de BTW code altijd sectie 99 (Wordt niet vermeld op BTW aangifte) te kiezen Bij de jaaromzet van de debiteur en crediteur is het nu ook mogelijk om een rapport hiervan af te drukken Bij het importeren van onderdelen via Aldoc, Mijngrossier, Koskamp en Kuhne, zijn deze onderdelen te importeren in een pakbon. Ook is deze data via de menuoptie Onderdelen -> besteld via website terug te zien. Via de stamgegevens kan het veld verwerkt worden aangepast. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als het veld "onderdelen van Aldoc/mijngrossier niet importeren" niet aan staat in het scherm opties -> tabblad werking Bij de instellingen van de snelstart COM koppeling is het nu ook mogelijk om de omschrijving van de inkoop en verkoopboeking in te stellen: Bij de inkoop kan nu ook het inkoopnummer worden overgenomen en bij de verkoop kan het ordernummer worden overgenomen In de historie van de relatie wordt nu ook het standaard ingestelde HTML lettertype gebruikt Het is nu ook mogelijk bij het exporteren van facturen naar Snelstart met de COM koppeling het ordernummer in plaats van het factuurnummer te exporteren Bij de stamgegevens van de historie is nu ook een HTML editor beschikbaar Bij systeem -> relaties -> sjablonen kan nu ook een filter worden gezet op alleen individuele berichten, alleen mailing berichten of alle berichten.

7 Autoflex windows Pagina: 7 van Wanneer er een fout wordt gevonden bij het exporteren naar Exact Online wordt nu de export afgebroken Bij de stamgegevens van een relatie wordt de datum van eigen garantie voertuig nu onder het overzicht met voertuigen getoond Bij het aanmelden van de inbouw voor een LPG installatie wordt nu ook de invoer van het typegoedkeuringsnummer gecontroleerd. De invoer moet bestaan uit 4 letters en 4 cijfers. Bij het aanmelden van een LPG installatie werd onterecht een succesvolle aanmelding getoond wanneer dit niet het geval was, eventuele fouten worden nu ook teruggemeld van de RDW en worden als melding getoond Bij het plaatsen van een onderdeel in een besteladvies vanuit de order wordt het aantal overgenomen van de bestelhoeveelheid uit de stamgegevens van het onderdeel, als het aantal lager is dan het aantal dat uit de order wordt meegegeven Het bericht wordt voortaan altijd in de historie geplaatst, bij de stamgegevens van het bericht kan nu worden geselecteerd of de inhoud van het bericht ook overgenomen moet worden in de historie De knoppen OK en annuleren werden onterecht getoond linksonderaan bij de stamgegevens van een sjabloon Wanneer de samenvoegvelden begindatum afspraak, einddatum afspraak, begintijd afspraak en eindtijd afspraak werden toegevoegd in een sjabloon dan werd de tekst niet getoond bij het opstellen van een bericht Wanneer de stamgegevens van een afspraak werd geopend en de afspraak werd g d, kon bij het terug keren in de planning de volgende melding worden getoond: Update conflict in cursor 'DAFLDTRA' Bij extra -> opties -> tabblad weergaven -> is het nu ook mogelijk om voor een HTML bericht een standaard lettertype, lettergrootte en letterkleur in te stellen. HTML berichten worden toegepast bij berichten (mailingen) Bij de stamgegevens van een order -> meldingen -> kunnen de meldingen nu ook worden gewist, hiervoor zijn meerdere verwijder knoppen toegevoegd Het is nu ook mogelijk om langstaanders, voertuigen ingekocht en in de bedrijfsvoorraad, toe te kennen via bestand -> debiteuren -> verkoopkansen. Deze langstaanders worden dan ook getoond in de planning bij de taken In het scherm overzicht onderdelen wordt nu ook de kolom EAN getoond In het scherm prijsafspraken dat op te roepen is via de onderdelen wordt er nu ook de prijs inclusief BTW na korting getoond Het is nu ook mogelijk om het scherm prijsafspraken op te roepen via de knop 'Prijsafspraken' op het overzicht onderdelen Bij de stamgevens van een onderdeel -> tabblad alternatieven -> is het nu ook mogelijk met een dubbelklik om de stamgegevens van het desbetreffende alternatieve onderdeel te openen, een 2e scherm met de stamgegevens van dit onderdeel wordt dan geopend Het mailing scherm is nu in grootte aanpasbaar Bij het verzenden van een mailing werden de berichten altijd toegevoegd in de historie. Nu gebeurd dit alleen wanneer "opnemen in historie" is ingeschakeld bij de stamgegevens van het betreffende mailing sjabloon Het is nu ook mogelijk om een standaard sjabloon te selecteren, deze wordt automatisch geopend wanneer een moet worden verzonden Bij het mailen van een besteladvies kan nu ook gebruik worden gemaakt van een sjabloon Alle HTML tekst voor berichten staat nu standaard op het lettertype verdana in plaats van times new roman, dit geldt ook voor de handtekeningen De handtekeningen bij de stamgegevens van het personeelslid alsmede voor het bedrijf kunnen nu in HTML worden bewerkt. Ook kunnen er voor beide locaties een Facebook, Twitter, linkedin, Skype en een Youtube adres worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen eenvoudig worden toegevoegd in de handtekening Voor de SMS instellingen is een apart tabblad aangemaakt bij extra -> opties.

8 Autoflex windows Pagina: 8 van Het is nu ook mogelijk om via de werkplaatsmonitor reparaties klaar te zetten om in de order te plaatsen of deze direct op de order te zetten. Op de stamgegevens van de order is het mogelijk om deze te importeren. Ook zal als er hier een reparatie in de order wordt geplaatst dit zichtbaar zijn als het scherm reparaties wordt geopend vanuit de werkplaatsmonitor. Als de volledige reparatie (dus alle regels van die reparatie in de order) worden verwijderd, zal deze ook niet meer worden getoond als geselecteerd in het scherm reparaties vanuit de werkplaatsmonitor Bij de stamgegevens van een personeelslid is het nu ook mogelijk om een handtekening in HTML opmaak te bewerken Bij de stamgegevens van een onderdeel wordt "verkoopprijs excl." nu met twee decimalen achter de komma getoond In de mailing lijst is aan de legenda een kleur voor "Omvang bijlage(n) groter dan 10 mb" toegevoegd Het is nu ook weer mogelijk om een bijlage te verzenden bij een vanuit onder andere de stamgegevens van een relatie. Er kunnen nu ook bijlagen worden opgeslagen bij de desbetreffende sjablonen, bijvoorbeeld ten behoeve van de algemene voorwaarden van het bedrijf Bij de stamgegevens van een onderdeel -> samengestelde onderdelen is het nu ook mogelijk om de volgorde van de samengestelde onderdelen te wijzigen. Op basis van de ingestelde volgorde worden de samengestelde onderdelen ook overgenomen op de order Bij bestand -> debiteuren -> DVS is het opschrift "Controleer de geldigheid van het rijbewijs" geplaatst ter verduidelijking Bij de stamgegevens van een relatie -> contactpersonen -> is het nu ook mogelijk om de stamgegevens van een bestaand contactpersoon te openen Bij de stamgegevens van een onderdeel zijn de velden met betrekking tot prijsafspraken verplaatst en opschriften hernoemd ter verduidelijking Bij de stamgegevens van een order -> checklistitems is het nu ook mogelijk om de stamgegevens van de checklistitems te openen Wanneer bij de stamgegevens van een reparatie een nieuwe regel wordt toegevoegd en het betreft geen verrichting, dan wordt het aantal automatisch op 1 gezet Wanneer een ing wordt verzonden, de mailing lijst is leeg, en het aantal te verzenden berichten is kleiner dan of gelijk aan het aantal tegelijk te verzenden berichten volgens de programma instelling, dan wordt de lege ing lijst niet meer getoond na het verzenden van de s In de historie van de onderdelen wordt nu ook bij gehouden welke gebruiker de historie heeft aangepast en op welke datum/tijd. Dit wordt getoond onderaan het scherm onderdeelhistorie als meeloopinformatie Het is nu mogelijk om een voorraadcorrectie in de historie van een onderdeel inzichtelijk te maken. Dit kan door middel van een onderdeel los in te kopen en het aanvinkveld voorraadcorrectie aan te zetten Bij het afdrukken van een verkoop offerte, orderbevestiging of een werkplaats prijsopgaaf, wordt er een vraag getoond als de huidige datum afwijkt van de orderdatum Bij het exporteren naar i-muis is het nu ook mogelijk een voorloopcode voor het debiteurennummer en/of crediteurennummer in te stellen In het scherm rollen is er nu een knop waarmee de stamgegevens van een relatie kan worden opgeroepen Wanneer bij de stamgegevens van een afspraak "Herinneringsmail" werd aangevinkt, werd deze mail tijdens het opstarten van Autoflex ook via Outlook verzonden. Nu wordt deze mail uitsluitend via SMTP verzonden. Er wordt nooit een foutmelding getoond, omdat het verzenden van deze mail ook op een andere computer met Autoflex kan plaatsvinden. De herinneringsmail wordt altijd verzonden namens de Autoflex systeem gegevens (lees: afzenderadres) Bij de stamgevens van een onderdeelgroep kan een onderdeel voor de verwijderingsbijdrage worden geselecteerd. Indien een onderdeel wordt toegevoegd op de stamgegevens van een order, en bij de stamgegevens van dit onderdeel op het tabblad overig "Verwijderingsbijdrage berekenen" is aangevinkt, en bij de stamgevens van de onderdeelgroep het

9 Autoflex windows Pagina: 9 van 10 onderdeel is ingesteld voor de verwijderingsbijdrage, dan wordt het onderdeel voor de verwijderingsbijdrage ook automatisch toegevoegd op de order Bij extra -> opties -> tabblad werking is de instelling "Land verplicht" toegevoegd. De invoer van een land is dan verplicht bij de stamgegevens van de relatie Bij de Extra -> Opties -> Tabblad werking is het nu ook mogelijk om "Geen controle WOK status of onlogische kilometerstand" in te schakelen, waardoor bij het aanmaken van een nieuwe vrijwaring de controle automatisch is uitgeschakeld Bij Extra -> Opties -> Tabblad CRM zijn de opschriften voor de instellingen van het opvolgtermijn verduidelijkt Wanneer er een foutmelding wordt getoond bij een dienst van A2SP, dan wordt nu ook het kenteken van het betreffende voertuig in deze foutmelding getoond Bij de stamgegevens van een order is het nu ook mogelijk meerdere huurauto's te koppelen. Het tabblad is verwijderd, en in plaats hiervan is onderaan een nieuwe knop "huur/leen voertuigen" beschikbaar. Er kunnen nu één of meerdere voertuigen tegelijk worden overgenomen op de order Bij de stamgegevens van een order -> Tabblad notities -> Is het nu ook mogelijk om de tekst van een interne notitie over te nemen op de order Als bij een order een kenteken is ingevoerd en bij dit betreffende voertuig is een bestuurder ingevoerd (die als leaserijder is aangevinkt) dan gaat de enquête naar de bestuurder in plaats van de geselecteerde relatie op de order Bij de stamgegevens van een voertuig, order en personeelslid is het nu ook mogelijk bestanden, mappen en en standaard map te koppelen. Deze functionaliteit was al enige tijd beschikbaar bij de stamgegevens van een relatie. Voor de afzonderlijke stamgegevens is een basismap voor de standaardmappen in te stellen bij extra -> opties -> tabblad CRM. Let op: hiervoor is de module CRM nodig Vanuit de stamgegevens van een order kan nu ook een herinneringsafspraak voor de order worden ingepland, hiervoor is een nieuwe knop beschikbaar Het is nu ook mogelijk om bij de stamgegevens van het voertuig op het tabblad afbeeldingen een link naar een videofragment of videobestand op te slaan Bij de stamgegevens van een relatie is op het tabblad "overig" de opt-in datum toegevoegd. Dit is de datum waarop de klant toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een ing Er is nu ook een signaal beschikbaar voor langstaanders: Voertuigen langer dan xxx aantal dagen worden getoond. Langstaanders worden getoond wanneer de inkoopdatum plus het aantal ingestelde dagen kleiner is dan de huidige datum, en het betreffende voertuig in de bedrijfsvoorraad staat In het overzicht van de relaties wordt de huisnummer toevoeging nu ook getoond voorzien van een koppelteken (-) Wanneer een relatie jarig is binnen 7 dagen wordt hiervan een melding getoond in het scherm met meldingen Bij de stamgegevens van het personeel -> tabblad APK -> is het nu ook mogelijk om de datum "APK bevoegdheid" op te slaan. Wanneer een afspraak wordt gemaakt en bij de geselecteerde monteur is de APK bevoegdheid verlopen, dan wordt er een melding getoond Het is nu ook mogelijk om onderdelen van Subaru in te lezen Het is nu ook mogelijk om een voertuig te naam te stellen via Autoflex. Via menu Bestand -> Autoverkoop -> Tenaamstellen. Er wordt dan een webpagina getoond van het RDW waar het voertuig tenaam gesteld kan worden. Dit is dus geen automatische webkoppeling. Het enige wat er gebeurt is dat de webpagina getoond word waar het voertuig te naam gesteld kan worden. De gebruiker hoeft alleen niet meer in te loggen op de website Mogelijk gemaakt om alternatieven voor onderdelen in te voeren.

10 Autoflex windows Pagina: 10 van 10 Op de stamgegevens van een artikel op het tabblad alternatieven kunnen deze ingevoerd worden. Als een artikelnummer in een order wordt ingevoerd en er zijn alternatieven voor zal er een scherm worden getoond. Hierin kan de gebruiker de keuze kan maken welk artikel hij wil gebruiken. De keuze is dan een van de alternatieve artikelen of het orginele artikel. Via het snelmenu (rechtermuisklik) in het veld artikelnummer van de stamgegevens order kunnen ook de alternatieven opgeroepen worden Bij Extra -> Opties -> tabblad Boekhouding kan nu ook een drempelbedrag voor de aanmaning worden ingesteld. Dit drempelbedrag is de optelsom van openstaande facturen van een betreffende relatie. Wanneer bij Bestand -> Betalingen -> Aanmaningen op Selecteer vervallen wordt geklikt, is alleen een selectie van toepassing voor de openstaande posten hoger of gelijk aan de drempelwaarde Het is nu ook mogelijk om relaties te ontdubbelen. Deze functie is beschikbaar bij een "business" licentie en is te vinden onder Bestand -> Debiteuren -> Ontdubbelen Het is nu ook mogelijk om een adressenlijst in Excel van de kamer van koophandel te importeren. Zie extra -> importeren -> Relaties KvK Het veld huisnummer toevoeging is nu ook beschikbaar bij de stamgegevens van een relatie Bij het rapport voorraadmutatie onderdelen is het nu ook mogelijk om een filter op onderdeelgroep, leverancier en omzetgroep te zetten Op de stamgegevens van een bestelling is nu te zien op welke order en voor welke klant / voertuig het artikel besteld is. Ook is dan de stamgegevens van de order op te roepen vanuit het besteladvies Op de stamgegevens van de order is nu ook te zien wanneer het geselecteerd artikel voor het laatst besteld is Het in nu mogelijk om vanuit de stamgegevens van een order een artikel in een besteladvies te laten plaatsen d.m.v. de knop 'Bestellen'. Er wordt dan een scherm getoond waarin kan worden aangegeven bij welke leverancier er besteld moet worden, het aantal dat besteld moet worden en of het een spoedlevering moet zijn. Na het klikken op de knop 'Ok' wordt het in het artikel in het jongste besteladvies geplaatst. Als er nog geen besteladvies is aangemaakt voor de leverancier wordt dit gedaan Op de stamgegevens van een debiteur is nu aan te geven of de debiteur een klant, suspect (er is nog geen contact geweest) of prospect (er is wel contact geweest) is BIj de export van de omzetgegevens voor I-motive wordt nu ook de datum volgende APK geëxporteerd. BIj de export van relatiegegevens voor I-motive wordt nu ook het telefoonnummer zakelijk, telefoonnummer mobiel, telefoonnummer prive, prive, zakelijk, administratie en datum laatste wijziging geexporteerd Bij de stamgegevens van een garantie kan nu ook worden aangevinkt of een blanco regel moet worden getoond op de order. Tevens kan per garantie een rapport met de garantiepas worden bewaard. Wanneer een nieuw rapport wordt toegevoegd, dan wordt het sjabloon van de garantiepas overgenomen waarna het kan worden aangepast Het is nu ook mogelijk om meerdere garanties per voertuig op te slaan. Slechts één garantie per voertuig kan worden gebruikt bij exporteren internet, meerdere garanties kunnen worden getoond op een order of factuur. Het wel/niet tonen van een garantie kan worden geselecteerd bij het overzicht van garanties (zie stamgegevens voertuig -> garanties) Bij de stamgegevens van de garantie is het nu ook mogelijk een nieuw rapportbestand voor de garantiepas te genereren, aan de hand van het garantiepas sjabloon. Totaal wijzigingen: 191

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Release notes Handel & Logistiek versie 8.0

Release notes Handel & Logistiek versie 8.0 Er is zoals u inmiddels al van ons gewend bent weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen zoals het integraal doorvoeren van langere NAW gegevens en een nieuwe e- mailingmodule

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding PSU Adressenbeheer V5

Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Pagina 2 Beginnen met adressenbeheer U kunt zonder meer beginnen met adressen in te voeren. Er zijn echter een aantal zakan die u beter

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006)

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006) Handleiding Splash KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken TeamManager (versie 18-12-2006) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding.... 3 Ophalen en installeren van de Software.... 4 Standaard installatie

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite Gebruikershandleiding Taxis Pitane Business Suite Inhoud Wat is Taxis Pitane Busisness Suite?... 5 Voornaamste kenmerken van de software:... 5 Duidelijke administratie:... 5 Samenwerken is de grootste

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie