Wijzigingen Autoflex windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen Autoflex windows"

Transcriptie

1 Autoflex windows Pagina: 1 van Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste bezoek, relatie sinds en opt-in datum overgenomen, hiervoor worden de datums van vandaag ingevuld. Het mandaat ID wordt ook niet overgenomen, hiervoor wordt het relatienummer ingevuld, zoals dit ook al gebeurde wanneer een nieuwe relatie werd toegevoegd. Wanneer een relatie wordt gekopieërd die geblokkeerd is, dan wordt nu de gekopieërde relatie niet geblokkeerd Voor het importeren van onderdelen uit DAF bestanden is het naast MDB nu ook mogelijk uit ACCDB bestanden te importeren. Wanneer het importeren niet lukt wordt het ODBC scherm van Windows getoond, waarin zelf een USER datasource gemaakt en geselecteerd kan worden. Mocht een datasource voor het bestandsformaat ACCDB niet mogelijk zijn, installeer dan Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable. Het scherm voor de ODBC datasources is ook te openen via C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe Bij het publiceren van een auto wordt nu,als er geen eerste toelating of eerste afgifte nl bekend is of niet is ingevuld, het veld modeljaar gebruikt om het veld bouwjaar te vullen Bij het overnemen van een historie in de order, worden nu ook de aantallen meegenomen Het is nu ook mogelijk om alle orders van Slager in een keer te verwijderen in het scherm importeer orders De cardreader is ook beschikbaar in combinatie met Autoflex Online. hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de nieuwste versie van het programma Autoflexonline. vraag de helpdesk om meer informatie De kaartlezer is nu ook beschikbaar in de stabiele versie 9.1x. Voor Autoflex Online is de kaartlezer nog niet beschikbaar. In de stabiele versie is in tegenstelling tot de beta versie 9.2x geen veld voor het documentnummer beschikbaar bij de stamgegevens van het voertuig Bij het afmelden van een lpg-inbouw wordt er nu ook een pdf met de opnamekaart opgehaald. Ook wordt de transactiecode nu getoond Wanneer er geen licentie voor exporteren data beschikbaar was en relaties werden geëxporteerd naar een Excel bestand met de rechtermuisknop vanaf het overzicht met relaties, dan word het administratie adres nu wel mee geëxporteerd De naam van de ingelogde gebruiker wordt nu ook getoond in het opschrift van het hoofdscherm Bij het importern van onderdelen via Aldocsys wordt nu alleen het vinkje besteld aangezet als de winkelwagen niet wordt gewist Als er bij het vrijwaren van voertuigen er meer dan 1 voertuigen in de lijst staan om gevrijwaard te worden, dan wordt er een vraag gesteld of er doorgegaan moet worden Bij het scherm wijzigen gegevens bij het overzicht facturen is het nu ook mogelijk om "Betreft schade" aan te passen Het is nu mogelijk om PDF documenten die met Autoflex gemaakt zijn, samen te voegen Na het inkopen van een auto met los leges ingevoerd, werd de waarderingsprijs op de stamgegevens van de auto de totaal inkoopprijs + de leges. Nu worden de leges er niet meer bij op geteld Bij het opvragen/raadplegen van een werkopdracht en factuur voor RDC ROB wordt nu het IBAN en BIC meegezonden ingesteld bij Extra -> Opties -> Tabblad Bedrijfsgegevens Het is nu ook mogelijk om de onderdelen van Iveco te importeren Bij het controleren of er een order geopend was door een andere gebruiker, kon het voorkomen dat de melding: Record in use by an other user ontstond Als er een onbekend adres is ingevoerd in de online afspraken, is het nu mogelijk om deze over te nemen in 1 van de adressen Het is nu ook mogelijk om tankmutaties van Schlumberger te importeren Bij het selecteren van een te verkopen auto in het scherm specificatie verkoopprijs wordt er nu een melding gegeven als het een import auto is, dat de rest-bpm kan afwijken met de berekende BPM door autoflex.

2 Autoflex windows Pagina: 2 van 10 Ook wordt er nu automatisch het veld geimporteerd aangezet als de datum eerste toelating niet gelijk is aan de datum eerste afgifte. Dit gebeurt alleen als de gegevens van de auto via TVI worden opgevraagd Bij het afdrukken van de reparatiehistoirie van een auto is het nu ook mogelijk om de verborgen regels niet af te drukken De minimum duur van een afspraak voor een huurauto is nu net als de afspraak 15 minuten Het is nu ook mogelijk om via de instellingen van de online planning de zaterdag te blokkeren Als er gewisseld wordt van lokatie bij het tabblad inkoop van de stamgegevens van de auto i.c.m. de koppeling met auto's naar internet, wordt er nu gevraagd of de auto van het internet moet worden verwijderd. Ook kan dit handmatig door op de knop naast het veld lokatie te klikken Bij het opvragen van een EEG typegoedkeurings verklaring, is het ook verplicht vanaf een meldcode mee te zenden. Tot die tijd is dit optioneel Er is een nieuwe functie tyre_loc beschikbaar waarbij een kenteken kan worden meegegeven, deze functie geeft de locatie van de banden terug. veldnaam op werkorder wordt dan tyre_loc (h_lic_plat) Bij rapporten -> relaties -> relatiemanager -> wordt op het rapport relatie management info nu elke relatie op een aparte bladzijde getoond Bij het invoeren van een besteladvies wordt nu ook de actuele vooraad getoond De functie geefgarantie is aangepast waardoor het mogelijk is diverse informatie op te vragen: geefgarantie(kenteken) = datum, geefgarantie(kenteken,1) = omschrijving, geefgarantie(kenteken,2) = aantal maanden, geefgarantie(kenteken,3) = kilometers. voor kenteken gebruik de veldbenaming voor kenteken in het document/layout waar u in zit Als er een afspraak wordt gemaakt in de planning (planbordweergave) via de knop nieuw, is er nu een controle of er al een afspraak voor het betreffende personeelslid is ingepland binnen de gekozen datum en tijd. Er wordt er dan de vraag gesteld of er doorgegaan moet worden Als een onderdeel los werd ingeboekt met een negatieve waarde werd backorder ook aangepast. Nu wordt backorder niet meer aangepast als het veld 'Voorraadcorrectie' wordt aangezet. Ook kon het voorkomen dat bij het los inboeken van een negatieve waarde de waarde in het veld "inkoopprijs" vervangen werd door '******', waardoor de inkoopprijs ongeldig was en de stamgegevens van het betreffende onderdeel niet meer konden worden geopend De koppeling met 'GARAGECAT' is nu beschikbaar in deze versie Bij bestand -> auto's -> APK afmelden wordt bij het raadplegen van een voertuig nu ook de datum en tijd en de provider waarmee is geraadpleegd opgeslagen bij de geraadpleegde gegevens Wanneer bij Help op "remote support" wordt geklikt wordt nu de internet pagina van Autoflex gestart met de pagina "Hulp en ondersteuning", zodat gebruik kan worden gemaakt van GotoAssist voor het opzetten van een remote support Bij de stamgegevens van een relatie -> tabblad financieël -> is de controle van het BTW nummer vereenvoudigd, er wordt nu alleen gecontroleerd of de twee eerste karakters letters zijn De laatst bekende kmstand wordt nu ook overgenomen wanneer een huurauto wordt toegevoegd via een werkorder Het is nu mogelijk om IBAN nummers van relaties te importeren vanuit Accountview. Hiervoor worden alleen relaties die bestaan in Autoflex en Accountview aangepast. Er is ook een mogelijkheid om gegevens niet te overschrijven door het aanvinkveld "Overschrijven" uit te zetten De laatst bekende kmstand wordt nu ook overgenomen wanneer een huurauto wordt toegevoegd via een werkorder Bij de stamgegevens van de klantcategorieën is op de tabbladen "Verk.velden" en "Ink.velden" de kolomtitel "uitgebreid" hernoemd in "Alleen bij uitgebreid" Bij het exporteren van de relatiegegevens naar Snelstart worden nu ook het IBAN nummer, BIC code en land geëxporteerd.

3 Autoflex windows Pagina: 3 van 10 Dit geldt voor de COM koppeling en voor de export naar een CSV bestand. Voor het inlezen van deze gegevens uit een CSV bestand in Snelstart moet het importprofiel in Snelstart worden gewijzigd, anders worden het IBAN nummer, BIC code en land niet geïmporteerd. Bij het importeren van relaties uit Snelstart worden nu ook het IBAN nummer en land geïmporteerd, de BIC code wordt niet geïmporteerd omdat deze gekoppeld is aan een bank in Autoflex Bij rapporten -> autoverkoop -> verkoop auto's -> samengevat aanvinken -> wordt de naam van de klant nu volledig getoond en wordt ook volledig geëxporteerd naar een Excel bestand, de volgorde van de kolommen op het rapport is nu overeenkomstig met de volgorde in het Excel bestand. Let op: Voor deze wijziging moet worden georganiseerd Bij rapporten - autoverkoop -> verkoop auto's -> vink aan samengevat -> worden nu ook op het rapport de afwaarderingscode en de opties getoond. Let op: Voor deze wijziging moet worden georganiseerd zodat de afwaarderingscode en de opties op het rapport worden getoond Wanneer een bestaande factuur wordt g d wordt er niet langer een bedrag geplaatst in de historie, omdat er al reeds een historieregel met een bedrag aanwezig is Bij de historie van een relatie worden de bedragen niet meer getoond bij offertes en prijsopgaven. Dit geldt alleen voor de historie die vanaf deze update wordt aangemaakt Bij het overzicht van rollen van een voertuig zijn de omschrijvingen van de labels verduidelijkt. Ook is er een informatielabel toegevoegd met "Toets F4 voor de keuzelijst" Bij het opschonen van data worden nu ook het aantal te verwijderen records getoond In verband met het efficient opschonen van data wordt nu bij het organiseren altijd de laatste bezoekdatum bij de stamgegevens van een voertuig gevuld na het organiseren, deze wordt gevuld op basis van de laatste datum uit voertuighistorie, indien niet beschikbaar datum deel2, indien niet beschikbaar eerste bezoekdatum van een voertuig Bij Extra -> Opschonen database is het nu ook mogelijk om opties en accessoires op te schonen Bij het openen van een auto die op dat moment ingekocht wordt, zal er een melding hiervan getoond worden en de auto is dan niet te bewerken. Ook als de stamgegevens van een inkoop wordt geopend terwijl de stamgegevens van de auto geopend is zal hiervan een melding getoond worden De functie die de opties/accessoires van voertuigen verzamelde voor diverse rapporten is verbeterd, wat de snelheid bij het draaien van deze rapporten ten goede komt In de stamgegevens van een order wordt er nu een uitroepteken getoond achter het veld "technische voorraad" als het veld technische voorraad 0 of kleiner is en er een onderdeel is ingevoerd en er geen vrij onderdeelnummer voor het artikel staat en de module voorraadbeheer is geactiveerd De lettertypen van alle sjablonen zijn aangepast naar Arial Het is nu ook mogelijk om bij het rapport autohistorie niet de monteur af te drukken die eraan gewerkt heeft Het is nu mogelijk om via de knop met het mapje meerdere afbeeldingen in 1 keer te selecteren bij het tabblad foto's op de stamgegevens van een auto De sortering van het rapport onderdeelhistorie zal standaard opkomen met datum Ter voorkoming van voorraadverschillen is het niet meer mogelijk om pakbonnen te verwijderen Bij het kopieren van een auto wordt nu ook de vraag gesteld of de opties en accessoires moeten worden gekopieerd. Dit wordt gedaan na het opslaan van de gekopieerde auto De koppeling met Slager/Heuts werkt nu naar behoren. Voor Slager dient in het veld administratie op de stamgegeven van de leverancier 1000 ingevoerd te worden en voor Heuts Het is nu ook mogelijk om bij het veld type op de stamgegevens van de auto 128 karakters in te voeren. Deze wordt ook zo geexporteerd naar Hexon. Hiervoor moet er wel worden georganiseerd Het is nu ook mogelijk om automatisch het verld "Inkoopprijzen factureren" op de stamgegevens order automatisch aan te zetten als de orderstatus naar 'WINT' wordt gezet. Hierbij wordt alleen het vinkje om gezet, de al ingevoerde orderregels

4 Autoflex windows Pagina: 4 van 10 worden niet automatisch aangepast. bovenstaande schakelt u in via extra--opties tabblad werking In het scherm extra->opties weergaven is nu de volgorde van de orders in de werkplaatsmonitor aan te geven. Er kan gekozen worden voor ordernummer, kenteken, relatienummer of zoeknaam. na het wijzigen van deze instelling dient u de werkplaatsmonitor te sluiten en opnieuw te openen om de gewijzigde instelling toe te kunnen passen Bij het scherm meldingen van de auto is het nu ook mogelijk om de interne notitie en de waarschuwing van de auto over te nemen in de order en de afspraak Op de stamgegevens van een garantiesoort is nu aan te geven of een garantiesoort standaard niet naar het internet moet worden geexporteerd Bij Rapporten -> Relaties -> Relatiemanager -> Relatiemanagement info wordt alleen de notitie uit de relatiehistorie getoond wanneer het geen bericht betreft, om te voorkomen dat onleesbare HTML code wordt getoond Bij het exporteren naar Hexon wordt het veld 'mass_max' (max. massa voertuig) meegenomen De koppeling met Slager is vanaf nu te gebruiken in Autoflex. Via het scherm leveranciers kan er hier een leverancier voor worden aangemaakt Bij het overzicht met automatische incasso's kan nu ook de stamgegevens van de relatie worden geopend Het is nu ook mogelijk om via de werkplaatsmonitor via de knop tekst de tellerstand in de order aan te passen Het rapport verkoop auto's is nu ook gesorteerd op datum Voor de sjablonen is het samenvoegveld "Meldcode" toegevoegd De CBS codes zijn bijgewerkt op basis van de Goederennaamlijst Internationale Handel 2013 Bron: Bij het overzicht met statistiekcodes kunnen deze codes worden bijgewerkt Bij het overzicht met CBS statistiekcodes (Systeem -> Autoverkoop -> CBS statistiekcodes) is het nu ook mogelijk de CBS statistiekcodes bij te werken, zodat deze niet met de hand te hoeven worden ingevoerd Het signaal extern gekeurd is verwijderd Bij het controleren van de administratie is het nu ook mogelijk om de kosten die zijn ingevoerd via inkoopfacturen te laten controleren. Als er afwijkingen zijn in de bedragen wordt dit hersteld en worden de kosten bij de auto herrekend Bij Rapporteren -> Autoverkoop is nu ook het rapport goederenstroom beschikbaar. Dit rapport is niet beschikbaar bij een starter licentie Bij admin -> fouten is het bij de stamgegevens van een foutmelding nu ook mogelijk bij het melden van een fout in te typen waar de gebruiker op dat moment mee bezig was Bij de schermen overzicht inkoop auto's en stamgegevens inkoop auto is het nu mogelijk om via een knop een werkplaatsorder aan te maken. Deze krijgt dan als status "Wint" en referentie "Verkoop klaarmaken" Diverse wijzigingen gemaakt voor TopMec. Via het scherm "Overzicht orders" kan via de knop TopMec orders de orders die op dat moment in TopMec staan bekeken worden. Hier kan worden gecontroleerd op wijzigingen en deze wijzigingen doorvoeren in Autoflex. Een wijziging is als er in TopMec iets veranderd is. Of als er meer of minder regels aanwezig zijn in Autoflex Het is nu ook mogelijk om kosten intern te factureren die niet meegaan in het resultaat van de auto. Hiervoor moet een interne tegenboeking worden aangemaakt met de keuze-optie 'Niet meenemen in resultaat'. Dit werkt niet met terugwerkende kracht In het rapport besteladvies (rapporten->onderdelen->besteladvies) wordt nu ook de notitie bij het onderdeel afgedrukt.

5 Autoflex windows Pagina: 5 van Bij de afspraak in de planweergave is nu te zien of een auto aanwezig is Bij het verwerken van een werkplaatsorder naar factuur is er een aanvinkveld 'Reparatie advies bij auto wissen' erbij gekomen. Als deze aan is gevinkt wordt het reparatieadvies bij de stamgegevens van de auto leeg gemaakt Bij het aanmaken van een order wordt het reparatieadvies dat is ingevoerd bij de auto nu overgenomen bij het reparatie advies van de order. Het opschrift van het tabblad notities wordt ook rood als er een reparatieadvies is ingevoerd bij de order De omschrijving van externe notitie bij de stamgegevens van de order is vervangen door reparatie advies Het is nu mogelijk om op de stamgegevens van een huur/leenauto de kilometerstand uit te lezen als er een TraSec Trailtrac volgsysteem in de huur/leenauto zit Na het afdrukken van een APK wordt er nu gevraagd of er nog een kopie moet worden afgedrukt. Als er dan nee wordt gekozen wordt de APK-melding in het APK-register getoond De knop voor het toevoegen van een sectie in een handtekening is nu ook beschikbaar bij Extra -> Opties ->Tabblad / Outlook en bij de stamgegevens personeel het antwoord (reply) adres is niet langer verplicht in te stellen. Wanneer dit niet is ingesteld is het antwoord adres automatisch gelijk aan het verzend adres Voor het afmelden van LPG installaties is nu ook een rapport beschikbaar. Dit rapport is ook te bewerken vanuit Bestand -> Auto's -> Aanmelden LPG installaties Wanneer een prijsopgaaf of offerte tenminste wordt geprint met tenminste 1 afdruk, dan wordt er maximaal 1 keer per dag historie aangemaakt bij de klanthistorie. Er wordt geen historie aangemaakt wanneer er wordt g d, omdat dan historie wordt aangemaakt. Let op: Hiervoor moet worden georganiseerd! Bij het scherm opgeslagen banden is het nu ook mogelijk om op de naam van de klant te sorteren Bij het opstellen van een bericht en bij de kop/voettekst is nu ook een knop toegevoegd waaruit een aantal voorbeeld berichten kunnen worden geselecteerd Het is nu ook mogelijk om inkoop onderdeelfacturen te exporteren naar i-muis Bij het invoeren van een nieuw artikel wordt er een kontrole gedaan of er al een artikel met dit artikelnummer bestaat. Er wordt dan een melding getoond en het veld artikelnummer wordt in dat geval leeg gemaakt Bij het afdrukken van een Dymo etiket van artikelen kan nu ook een afbeelding van het artikel afgedrukt worden. Er moet dan in het etikel in Dymo een afbeeldingsveld worden geplaatst met de naam 'afbeelding' Het scherm Rapporten -> relaties -> mailingen -> einde garantie was niet meer te gebruiken. Tevens kan er in het autoscherm nu met de rechtermuisknop een filter worden gezet op einde garantie. zie ook bij de wijzigingen via Help-->wat is nieuw Bij Extra -> Opties -> Tabblad / Outlook is het aanvinkveld " Type document niet in bestandsnaam van bijlage" toegevoegd. Bijvoorbeeld de omschrijving " factuur" in het PDF bestand wordt niet meer getoond wanneer deze instelling wordt aangevinkt Bij Bestand -> Debiteuren -> Verzonden s -> wordt nu het onderwerp in plaats van de inhoud in het overzicht met berichten getoond. Bij de stamgegevens wordt nu ook het bericht getoond in plaats van de HTML code wanneer het een HTML bericht betrof Het is nu ook mogelijk om de netto BPM van een inruiler aan te passen Als er bij het verwerken van een order naar factuur met daaraan gekoppeld een leenauto staat die nog niet berekend is, zal Autoflex hiervan een melding geven en de vraag stellen of er doorgegaan moet worden met het verwerken van order naar factuur Het makkelijkste voor gebruikers om ibannummer te genereren is in combinatie met Accountview. In Accountview is het mogelijk deze laten genereren. Hierna kan in Autoflex de banken worden geimporteerd. Als hierna de debiteuren en

6 Autoflex windows Pagina: 6 van 10 crediteuren worden geimporteerd, zullen de ibannummers ook worden geimporteerd Het is nu mogelijk om banken aan te maken. Deze kunnen gekoppeld worden aan de stamgegevens van een relatie. Ook kunnen de banken vanuit Accountview worden geim- en exporteerd Het iban nummer wordt nu ook geexporteerd naar accountview. Om dit te kunnen doen moet er ook een bankcode worden ingevoerd op de stamgegevens van de relatie Het is nu ook mogelijk om prijslijsten voor banden van leverancier Steverink in te lezen bij Systeem -> Onderdelen -> Onderdelen importeren Controle ingebouwd op het vervangen van de distributieriem. Deze wordt getoond na het selecteren van een kenteken in een order, het selecteren van een kenteken in een afspraak en als het tabblad onderhoud op de stamgegevens van de auto wordt geactiveerd. Eerst zal aan de hand van de te verwachte kilometerstand (wordt berekent aan de hand van de historie van de auto) bekeken worden of de riem binnenkort vervangen moet worden. Hierna wordt er gekeken op basis van aantal maanden die volgens de fabrikant worden voorgeschreven en het laast bezoek van de auto. Deze controle zal alleen afgaan als het voorschrift af fabriek is ingevoerd op de stamgegevens van de auto, tabblad onderhoud Op het rapport aantallen per debiteur worden de bedragen nu inclusief BTW en BPM getoond In het mailing scherm wordt nu ook een indicatie getoond voor de resterende, te verzenden berichten Het opschrift van de knop 'Start website met kenteken' is veranderd in'start met kenteken' bij de koppeling met Aldocsys en Masterbase De rapportage voor de urenverantwoording is verbeterd. Diverse wijzigingen in de rapporten urenverantwoording, efficientie en geklokte uren Bij het overzicht met voertuigen is het nu ook mogelijk om voor meerdere voertuigen een opvraging uit te voeren. Bij signalen is een nieuw signaal "Extern gekeurd" beschikbaar (EXTGEKEURD). Deze knop is altijd beschikbaar met uitzondering van de Starter licentie. Wanneer dit signaal is ingeschakeld, en vanuit het overzicht met voertuigen wordt een opvraging gedaan, dan zal een tussenscherm worden getoond na de opvraging. Vanuit dit tussenscherm kan een selectie worden gemaakt voor het aanmaken van verkoopkansen "Extern gekeurd" Het is nu mogelijk om op de stamgegevens van de BTW code altijd sectie 99 (Wordt niet vermeld op BTW aangifte) te kiezen Bij de jaaromzet van de debiteur en crediteur is het nu ook mogelijk om een rapport hiervan af te drukken Bij het importeren van onderdelen via Aldoc, Mijngrossier, Koskamp en Kuhne, zijn deze onderdelen te importeren in een pakbon. Ook is deze data via de menuoptie Onderdelen -> besteld via website terug te zien. Via de stamgegevens kan het veld verwerkt worden aangepast. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als het veld "onderdelen van Aldoc/mijngrossier niet importeren" niet aan staat in het scherm opties -> tabblad werking Bij de instellingen van de snelstart COM koppeling is het nu ook mogelijk om de omschrijving van de inkoop en verkoopboeking in te stellen: Bij de inkoop kan nu ook het inkoopnummer worden overgenomen en bij de verkoop kan het ordernummer worden overgenomen In de historie van de relatie wordt nu ook het standaard ingestelde HTML lettertype gebruikt Het is nu ook mogelijk bij het exporteren van facturen naar Snelstart met de COM koppeling het ordernummer in plaats van het factuurnummer te exporteren Bij de stamgegevens van de historie is nu ook een HTML editor beschikbaar Bij systeem -> relaties -> sjablonen kan nu ook een filter worden gezet op alleen individuele berichten, alleen mailing berichten of alle berichten.

7 Autoflex windows Pagina: 7 van Wanneer er een fout wordt gevonden bij het exporteren naar Exact Online wordt nu de export afgebroken Bij de stamgegevens van een relatie wordt de datum van eigen garantie voertuig nu onder het overzicht met voertuigen getoond Bij het aanmelden van de inbouw voor een LPG installatie wordt nu ook de invoer van het typegoedkeuringsnummer gecontroleerd. De invoer moet bestaan uit 4 letters en 4 cijfers. Bij het aanmelden van een LPG installatie werd onterecht een succesvolle aanmelding getoond wanneer dit niet het geval was, eventuele fouten worden nu ook teruggemeld van de RDW en worden als melding getoond Bij het plaatsen van een onderdeel in een besteladvies vanuit de order wordt het aantal overgenomen van de bestelhoeveelheid uit de stamgegevens van het onderdeel, als het aantal lager is dan het aantal dat uit de order wordt meegegeven Het bericht wordt voortaan altijd in de historie geplaatst, bij de stamgegevens van het bericht kan nu worden geselecteerd of de inhoud van het bericht ook overgenomen moet worden in de historie De knoppen OK en annuleren werden onterecht getoond linksonderaan bij de stamgegevens van een sjabloon Wanneer de samenvoegvelden begindatum afspraak, einddatum afspraak, begintijd afspraak en eindtijd afspraak werden toegevoegd in een sjabloon dan werd de tekst niet getoond bij het opstellen van een bericht Wanneer de stamgegevens van een afspraak werd geopend en de afspraak werd g d, kon bij het terug keren in de planning de volgende melding worden getoond: Update conflict in cursor 'DAFLDTRA' Bij extra -> opties -> tabblad weergaven -> is het nu ook mogelijk om voor een HTML bericht een standaard lettertype, lettergrootte en letterkleur in te stellen. HTML berichten worden toegepast bij berichten (mailingen) Bij de stamgegevens van een order -> meldingen -> kunnen de meldingen nu ook worden gewist, hiervoor zijn meerdere verwijder knoppen toegevoegd Het is nu ook mogelijk om langstaanders, voertuigen ingekocht en in de bedrijfsvoorraad, toe te kennen via bestand -> debiteuren -> verkoopkansen. Deze langstaanders worden dan ook getoond in de planning bij de taken In het scherm overzicht onderdelen wordt nu ook de kolom EAN getoond In het scherm prijsafspraken dat op te roepen is via de onderdelen wordt er nu ook de prijs inclusief BTW na korting getoond Het is nu ook mogelijk om het scherm prijsafspraken op te roepen via de knop 'Prijsafspraken' op het overzicht onderdelen Bij de stamgevens van een onderdeel -> tabblad alternatieven -> is het nu ook mogelijk met een dubbelklik om de stamgegevens van het desbetreffende alternatieve onderdeel te openen, een 2e scherm met de stamgegevens van dit onderdeel wordt dan geopend Het mailing scherm is nu in grootte aanpasbaar Bij het verzenden van een mailing werden de berichten altijd toegevoegd in de historie. Nu gebeurd dit alleen wanneer "opnemen in historie" is ingeschakeld bij de stamgegevens van het betreffende mailing sjabloon Het is nu ook mogelijk om een standaard sjabloon te selecteren, deze wordt automatisch geopend wanneer een moet worden verzonden Bij het mailen van een besteladvies kan nu ook gebruik worden gemaakt van een sjabloon Alle HTML tekst voor berichten staat nu standaard op het lettertype verdana in plaats van times new roman, dit geldt ook voor de handtekeningen De handtekeningen bij de stamgegevens van het personeelslid alsmede voor het bedrijf kunnen nu in HTML worden bewerkt. Ook kunnen er voor beide locaties een Facebook, Twitter, linkedin, Skype en een Youtube adres worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen eenvoudig worden toegevoegd in de handtekening Voor de SMS instellingen is een apart tabblad aangemaakt bij extra -> opties.

8 Autoflex windows Pagina: 8 van Het is nu ook mogelijk om via de werkplaatsmonitor reparaties klaar te zetten om in de order te plaatsen of deze direct op de order te zetten. Op de stamgegevens van de order is het mogelijk om deze te importeren. Ook zal als er hier een reparatie in de order wordt geplaatst dit zichtbaar zijn als het scherm reparaties wordt geopend vanuit de werkplaatsmonitor. Als de volledige reparatie (dus alle regels van die reparatie in de order) worden verwijderd, zal deze ook niet meer worden getoond als geselecteerd in het scherm reparaties vanuit de werkplaatsmonitor Bij de stamgegevens van een personeelslid is het nu ook mogelijk om een handtekening in HTML opmaak te bewerken Bij de stamgegevens van een onderdeel wordt "verkoopprijs excl." nu met twee decimalen achter de komma getoond In de mailing lijst is aan de legenda een kleur voor "Omvang bijlage(n) groter dan 10 mb" toegevoegd Het is nu ook weer mogelijk om een bijlage te verzenden bij een vanuit onder andere de stamgegevens van een relatie. Er kunnen nu ook bijlagen worden opgeslagen bij de desbetreffende sjablonen, bijvoorbeeld ten behoeve van de algemene voorwaarden van het bedrijf Bij de stamgegevens van een onderdeel -> samengestelde onderdelen is het nu ook mogelijk om de volgorde van de samengestelde onderdelen te wijzigen. Op basis van de ingestelde volgorde worden de samengestelde onderdelen ook overgenomen op de order Bij bestand -> debiteuren -> DVS is het opschrift "Controleer de geldigheid van het rijbewijs" geplaatst ter verduidelijking Bij de stamgegevens van een relatie -> contactpersonen -> is het nu ook mogelijk om de stamgegevens van een bestaand contactpersoon te openen Bij de stamgegevens van een onderdeel zijn de velden met betrekking tot prijsafspraken verplaatst en opschriften hernoemd ter verduidelijking Bij de stamgegevens van een order -> checklistitems is het nu ook mogelijk om de stamgegevens van de checklistitems te openen Wanneer bij de stamgegevens van een reparatie een nieuwe regel wordt toegevoegd en het betreft geen verrichting, dan wordt het aantal automatisch op 1 gezet Wanneer een ing wordt verzonden, de mailing lijst is leeg, en het aantal te verzenden berichten is kleiner dan of gelijk aan het aantal tegelijk te verzenden berichten volgens de programma instelling, dan wordt de lege ing lijst niet meer getoond na het verzenden van de s In de historie van de onderdelen wordt nu ook bij gehouden welke gebruiker de historie heeft aangepast en op welke datum/tijd. Dit wordt getoond onderaan het scherm onderdeelhistorie als meeloopinformatie Het is nu mogelijk om een voorraadcorrectie in de historie van een onderdeel inzichtelijk te maken. Dit kan door middel van een onderdeel los in te kopen en het aanvinkveld voorraadcorrectie aan te zetten Bij het afdrukken van een verkoop offerte, orderbevestiging of een werkplaats prijsopgaaf, wordt er een vraag getoond als de huidige datum afwijkt van de orderdatum Bij het exporteren naar i-muis is het nu ook mogelijk een voorloopcode voor het debiteurennummer en/of crediteurennummer in te stellen In het scherm rollen is er nu een knop waarmee de stamgegevens van een relatie kan worden opgeroepen Wanneer bij de stamgegevens van een afspraak "Herinneringsmail" werd aangevinkt, werd deze mail tijdens het opstarten van Autoflex ook via Outlook verzonden. Nu wordt deze mail uitsluitend via SMTP verzonden. Er wordt nooit een foutmelding getoond, omdat het verzenden van deze mail ook op een andere computer met Autoflex kan plaatsvinden. De herinneringsmail wordt altijd verzonden namens de Autoflex systeem gegevens (lees: afzenderadres) Bij de stamgevens van een onderdeelgroep kan een onderdeel voor de verwijderingsbijdrage worden geselecteerd. Indien een onderdeel wordt toegevoegd op de stamgegevens van een order, en bij de stamgegevens van dit onderdeel op het tabblad overig "Verwijderingsbijdrage berekenen" is aangevinkt, en bij de stamgevens van de onderdeelgroep het

9 Autoflex windows Pagina: 9 van 10 onderdeel is ingesteld voor de verwijderingsbijdrage, dan wordt het onderdeel voor de verwijderingsbijdrage ook automatisch toegevoegd op de order Bij extra -> opties -> tabblad werking is de instelling "Land verplicht" toegevoegd. De invoer van een land is dan verplicht bij de stamgegevens van de relatie Bij de Extra -> Opties -> Tabblad werking is het nu ook mogelijk om "Geen controle WOK status of onlogische kilometerstand" in te schakelen, waardoor bij het aanmaken van een nieuwe vrijwaring de controle automatisch is uitgeschakeld Bij Extra -> Opties -> Tabblad CRM zijn de opschriften voor de instellingen van het opvolgtermijn verduidelijkt Wanneer er een foutmelding wordt getoond bij een dienst van A2SP, dan wordt nu ook het kenteken van het betreffende voertuig in deze foutmelding getoond Bij de stamgegevens van een order is het nu ook mogelijk meerdere huurauto's te koppelen. Het tabblad is verwijderd, en in plaats hiervan is onderaan een nieuwe knop "huur/leen voertuigen" beschikbaar. Er kunnen nu één of meerdere voertuigen tegelijk worden overgenomen op de order Bij de stamgegevens van een order -> Tabblad notities -> Is het nu ook mogelijk om de tekst van een interne notitie over te nemen op de order Als bij een order een kenteken is ingevoerd en bij dit betreffende voertuig is een bestuurder ingevoerd (die als leaserijder is aangevinkt) dan gaat de enquête naar de bestuurder in plaats van de geselecteerde relatie op de order Bij de stamgegevens van een voertuig, order en personeelslid is het nu ook mogelijk bestanden, mappen en en standaard map te koppelen. Deze functionaliteit was al enige tijd beschikbaar bij de stamgegevens van een relatie. Voor de afzonderlijke stamgegevens is een basismap voor de standaardmappen in te stellen bij extra -> opties -> tabblad CRM. Let op: hiervoor is de module CRM nodig Vanuit de stamgegevens van een order kan nu ook een herinneringsafspraak voor de order worden ingepland, hiervoor is een nieuwe knop beschikbaar Het is nu ook mogelijk om bij de stamgegevens van het voertuig op het tabblad afbeeldingen een link naar een videofragment of videobestand op te slaan Bij de stamgegevens van een relatie is op het tabblad "overig" de opt-in datum toegevoegd. Dit is de datum waarop de klant toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een ing Er is nu ook een signaal beschikbaar voor langstaanders: Voertuigen langer dan xxx aantal dagen worden getoond. Langstaanders worden getoond wanneer de inkoopdatum plus het aantal ingestelde dagen kleiner is dan de huidige datum, en het betreffende voertuig in de bedrijfsvoorraad staat In het overzicht van de relaties wordt de huisnummer toevoeging nu ook getoond voorzien van een koppelteken (-) Wanneer een relatie jarig is binnen 7 dagen wordt hiervan een melding getoond in het scherm met meldingen Bij de stamgegevens van het personeel -> tabblad APK -> is het nu ook mogelijk om de datum "APK bevoegdheid" op te slaan. Wanneer een afspraak wordt gemaakt en bij de geselecteerde monteur is de APK bevoegdheid verlopen, dan wordt er een melding getoond Het is nu ook mogelijk om onderdelen van Subaru in te lezen Het is nu ook mogelijk om een voertuig te naam te stellen via Autoflex. Via menu Bestand -> Autoverkoop -> Tenaamstellen. Er wordt dan een webpagina getoond van het RDW waar het voertuig tenaam gesteld kan worden. Dit is dus geen automatische webkoppeling. Het enige wat er gebeurt is dat de webpagina getoond word waar het voertuig te naam gesteld kan worden. De gebruiker hoeft alleen niet meer in te loggen op de website Mogelijk gemaakt om alternatieven voor onderdelen in te voeren.

10 Autoflex windows Pagina: 10 van 10 Op de stamgegevens van een artikel op het tabblad alternatieven kunnen deze ingevoerd worden. Als een artikelnummer in een order wordt ingevoerd en er zijn alternatieven voor zal er een scherm worden getoond. Hierin kan de gebruiker de keuze kan maken welk artikel hij wil gebruiken. De keuze is dan een van de alternatieve artikelen of het orginele artikel. Via het snelmenu (rechtermuisklik) in het veld artikelnummer van de stamgegevens order kunnen ook de alternatieven opgeroepen worden Bij Extra -> Opties -> tabblad Boekhouding kan nu ook een drempelbedrag voor de aanmaning worden ingesteld. Dit drempelbedrag is de optelsom van openstaande facturen van een betreffende relatie. Wanneer bij Bestand -> Betalingen -> Aanmaningen op Selecteer vervallen wordt geklikt, is alleen een selectie van toepassing voor de openstaande posten hoger of gelijk aan de drempelwaarde Het is nu ook mogelijk om relaties te ontdubbelen. Deze functie is beschikbaar bij een "business" licentie en is te vinden onder Bestand -> Debiteuren -> Ontdubbelen Het is nu ook mogelijk om een adressenlijst in Excel van de kamer van koophandel te importeren. Zie extra -> importeren -> Relaties KvK Het veld huisnummer toevoeging is nu ook beschikbaar bij de stamgegevens van een relatie Bij het rapport voorraadmutatie onderdelen is het nu ook mogelijk om een filter op onderdeelgroep, leverancier en omzetgroep te zetten Op de stamgegevens van een bestelling is nu te zien op welke order en voor welke klant / voertuig het artikel besteld is. Ook is dan de stamgegevens van de order op te roepen vanuit het besteladvies Op de stamgegevens van de order is nu ook te zien wanneer het geselecteerd artikel voor het laatst besteld is Het in nu mogelijk om vanuit de stamgegevens van een order een artikel in een besteladvies te laten plaatsen d.m.v. de knop 'Bestellen'. Er wordt dan een scherm getoond waarin kan worden aangegeven bij welke leverancier er besteld moet worden, het aantal dat besteld moet worden en of het een spoedlevering moet zijn. Na het klikken op de knop 'Ok' wordt het in het artikel in het jongste besteladvies geplaatst. Als er nog geen besteladvies is aangemaakt voor de leverancier wordt dit gedaan Op de stamgegevens van een debiteur is nu aan te geven of de debiteur een klant, suspect (er is nog geen contact geweest) of prospect (er is wel contact geweest) is BIj de export van de omzetgegevens voor I-motive wordt nu ook de datum volgende APK geëxporteerd. BIj de export van relatiegegevens voor I-motive wordt nu ook het telefoonnummer zakelijk, telefoonnummer mobiel, telefoonnummer prive, prive, zakelijk, administratie en datum laatste wijziging geexporteerd Bij de stamgegevens van een garantie kan nu ook worden aangevinkt of een blanco regel moet worden getoond op de order. Tevens kan per garantie een rapport met de garantiepas worden bewaard. Wanneer een nieuw rapport wordt toegevoegd, dan wordt het sjabloon van de garantiepas overgenomen waarna het kan worden aangepast Het is nu ook mogelijk om meerdere garanties per voertuig op te slaan. Slechts één garantie per voertuig kan worden gebruikt bij exporteren internet, meerdere garanties kunnen worden getoond op een order of factuur. Het wel/niet tonen van een garantie kan worden geselecteerd bij het overzicht van garanties (zie stamgegevens voertuig -> garanties) Bij de stamgegevens van de garantie is het nu ook mogelijk een nieuw rapportbestand voor de garantiepas te genereren, aan de hand van het garantiepas sjabloon. Totaal wijzigingen: 191

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Gebruik van bandenwissel in Autoflex (vanaf versie 9.1)

Gebruik van bandenwissel in Autoflex (vanaf versie 9.1) Gebruik van bandenwissel in Autoflex (vanaf versie 9.1) Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl IBAN: NL25 RABO 0354

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Gegevens uit ITware kunnen hier definitief worden verwijderd. Wees hier voorzichtig mee.

Gegevens uit ITware kunnen hier definitief worden verwijderd. Wees hier voorzichtig mee. Instellingen van ITware: In deze handleiding worden alle items en de werking hiervan uitgelegd van het scherm met de instellingen. De instellingen kunt u vinden bij Bestand Instellingen. Tabblad Systeem:

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

VITRIS - RELEASE NOTES 2014

VITRIS - RELEASE NOTES 2014 VITRIS - RELEASE NOTES 2014 LET OP! Om gebruik te kunnen maken van nieuwe menuopties zal u zich hiervoor moeten autoriseren nadat u de update heeft geïnstalleerd. Hiervoor maakt u gebruik van de menuoptie

Nadere informatie

Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014

Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014 Versie historie Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014 Versie 1.2 (Release 17-02-05) - Nieuwe module offertes toegevoegd.

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software.

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software. Nieuw / wijzigingen in SnelStart V9.55 Facturatie rechtstreeks via mail, vanaf Nota3 Berekening BTW, gespecificeerd te printen BTW Indeling en Overzicht aangepast ( ICL wordt ICP ) BPM berekeningen per

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Tekst. Direct Connect. Gebruikershandleiding versie 1.2 2015 1

Tekst. Direct Connect. Gebruikershandleiding versie 1.2 2015 1 Tekst Direct Connect Gebruikershandleiding versie 1.2 2015 1 1 Inhoudsopgave Inloggen Orders invoeren Orders bekijken Offertes maken Overig 3 4-10 11-13 14-19 20-23 2 Tekst Inloggen Welkom bij DirectConnect

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

VWM :: Facturatie. Changelog. Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website:

VWM :: Facturatie. Changelog. Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website: VWM :: Facturatie Changelog Auteur: E-mail: Website: Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl Inhoudsopgave Changelog... 3 2.0.1... 3 2.0.2... 3 2.0.3... 3 2.0.4... 3 2.0.5... 3 2.0.6... 4

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

Wijzigingen Autoflex windows

Wijzigingen Autoflex windows Autoflex windows Pagina: 1 van 15 9.01.06 Bij het verzenden van een e-mail is het opschrift van de knop 'OK' aangepast in "Verzenden' bij de keuze van de e-mail adressen. 9.01.06 Bij het kopiëren van een

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Gebruikersgids HUBI 1.1.02

Gebruikersgids HUBI 1.1.02 Gebruikersgids HUBI 1.1.02 Huijser Software Solutions Pagina 1 van 15 Bedankt dat u gekozen heeft voor HUBI! U heeft een softwaresysteem in huis gehaald dat u veel tijd zal gaan schelen, en tijd is geld.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.2x.xx

Update Autoflex naar 9.2x.xx Update Autoflex naar 9.2x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl IBAN NL25 RABO 0354 2405 01 BTW nr. 8113.33.632.B.01

Nadere informatie

Handleiding Simpelbase Inhoud

Handleiding Simpelbase Inhoud Handleiding Simpelbase Inhoud... 2 Login... 3... 3 Instellingen... 5... 5 Artikelen... 7 Contacten... 7 Offerte... 8 Order... 9 Pakbon... 10 Factuur... 10 Bestelling... 11 BTW... 13 Gebruikers... 13 Registratie...

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.3x.xx

Update Autoflex naar 9.3x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 Update Autoflex naar 9.3x.xx fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl NB: email : info@autoflex.nl Lees eerst het hele document door voordat

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Sioges Voorraadbeheer

Sioges Voorraadbeheer Programmeren artikelen: Sioges Voorraadbeheer Druk op PRG Artikelen & Tarieven Artikelen In het scherm verschijnen de Hoofdgroepen en gekoppelde Artikelen: Druk aan de linkerkant van het scherm op de juiste

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa...4 Kassa layout knoppen toevoegingen...4 Order aanmaken...5 Order afrekenen...6 Order aanpassen...7 Producten toevoegen...7

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 184- win182

Versiedocumentatie Win 184- win182 Versiedocumentatie Win 184- win182 Inhoud Versie 184... 3 Orderverwerking... 3 Niet veildagen kunnen worden opgegeven... 3 Artikelcode met belading, foto en mengsel... 3 GTIN code en opmerkingen uit artikelcode

Nadere informatie

Alure - stappenplan Importeren relaties

Alure - stappenplan Importeren relaties Alure - stappenplan Importeren relaties Versie 1.0 06-10-2014 Inhoudsopgave Stap 1. Definiëren lijst... 2 Stap 2. Selecteren velden... 2 Stap 3. Excel bestand... 3 Stap 4. Instellingen - Dossiernummer...

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

ChainWise Inkoop en voorraad modules

ChainWise Inkoop en voorraad modules ChainWise Inkoop en voorraad modules Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 25-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 192 en 191

Versiedocumentatie Win 192 en 191 Versiedocumentatie Win 192 en 191 Inhoud Versie 192... 3 E-mailen vanuit SDF... 3 Facturen e-mailen... 3 Orderbevestiging e-mailen... 4 PDF opslaan... 6 Facturen en orderbevestigingen opslaan als PDF...

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 2 FILE2SHARE Verkenner handleiding versie 5.0 FILE2SHARE Repro 6.1 Plaatsen van documenten in de FILE2SHARE Repro map Voordat u een printopdracht kunt plaatsen moet u

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie