HET PROGRAMMA OPSTARTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET PROGRAMMA OPSTARTEN"

Transcriptie

1 HET PROGRAMMA OPSTARTEN... 2 ALGEMEENHEDEN... 4 HET HOOFDMENU... 5 ONLINE support... 6 PARAMETERS... 7 BEHEER VAN BASISBESTANDEN Klanten / leveranciers algemeen nieuwe klant / leverancier toevoegen klanten / leveranciers wijzigen Grootboeken rubrieken / grootboeken toevoegen rubrieken / grootboeken wijzigen Financiële rekeningen financiële rekeningen toevoegen Aankoopartikelen aankoopartikel toevoegen ventilatiegroepen Verkoopartikelen verkoopartikel aanmaken facturatiegroepen VERKOOPFACTUREN AANKOOPFACTUREN BEGROTING FINANCIËLE BOEKINGEN Snelboeken snelboeken van een ontvangst snelboeken van een uitgave snelboeken met opsplitsing Transfers tussen financiële rekeningen Wachtrekening PATRIMONIUM Patrimoniumgroepen Patrimonium Rapporten LENINGEN handleiding.doc 1/47

2 HET PROGRAMMA OPSTARTEN Bij de installatie wordt in principe een snelkoppeling naar het bureaublad gemaakt met het gekende icoontje. Is er geen snelkoppeling op het bureaublad dan kan u er een aanmaken die verwijst naar c:\winimseuro\winimseuro.exe het programma start d.m.v. een dubbelklik op het icoontje OPGELET: onder VISTA dient u het programma uit te voeren als administrator indien u Yes antwoordt zal het programma via internet informeren naar een nieuwe versie van het programma (op voorwaarde dat de verbinding openstaat natuurlijk) klik op de WinIMSeuro knop om verder door te starten klik op de naam van de vereniging en kies het gewenste boekjaar door te dubbelklikken op het jaartal of op de startknop rechtsonder handleiding.doc 2/47

3 selecteer de werkdatum dmv de werkdatum kan u in de boekhouding werken ONAFHANKELIJK van uw computerdatum laat de werkdatum gewoon mee vorderen naarmate u vordert in de boekhouding opgelet de werkdatum kan NOOIT teruggezet worden handleiding.doc 3/47

4 bij elke opstart worden een aantal controles uitgevoerd indien het systeem anomaliën zou detecteren dan wordt daarvan een controlerapport opgemaakt dat u via kan versturen naar Onze helplijn neemt dan zo snel als mogelijk met u contact op om aan het euvel te verhelpen. ALGEMEENHEDEN Onderstaande tabel verwijst naar een aantal symbolen die regelmatig in het programma voorkomen en die telkens dezelfde betekenis hebben. Symbool betekenis huidig scherm sluiten navigatiebalk om door een lijst te navigeren toevoegen ingave wordt niet verwerkt ingave bevestigen of verwerken exporteer de tabel (bvb naar excel, htm, PDF, TXT enz ) printknop (kan achterliggende keuzemogelijkheden hebben) zoekknop: opent meestal een ingaveschermpje waarin een zoekcriterium kan worden ingegeven keuzelijst via pijltje default naar keuzetabel waarde in het veld verwijderen standaardwaarde kan opgestart worden vanuit de boekhouding Selectietabellen met keuzemogelijkheden sluiten zich door te dubbelklikken op de gewenste lijn. handleiding.doc 4/47

5 HET HOOFDMENU in het hoofdmenu onderscheiden we: tekstmenu met bijhorende popupmenus (bovenaan het scherm de popupmenus verschijnen als u met de muispunt over het menu gaat) handleiding.doc 5/47

6 de status balk (onderaan het scherm) de statusbalk omvat heel wat nuttige informatie betreffende uw programma zo ondermeer: op de 1 e lijn de systeempad: default: c:\winimseuro\eurosys versienummer: hier WinImsEuro 4.70 versienummer van de database: hier DBISAM 4.26 build 3 op de 2 e lijn de actieve unit: hier: Testunit boejaar 2008 de locatie van uw databestanden: hier c:\winimseuro\test\test2009 lokaal of netwerk op de 3 e lijn uw licentienummer: hier: SMIG werkdatum: hier: 01/01/2008 supportinfo: telefoonnummer vervaldag helpdesk hier 15/06/2009 ONLINE support deze handige tool die ons toelaat via een schermovername vanop afstand de nodige support te verlenen is een grote troef van WinIMSeuro. Deze tool kan vanuit WinImsEuro worden opgestart. Vermits wij er ons van bewust zijn dat de talrijke vrijwilligers binnen de verenigingen ook s avonds en tijdens het week-end actief zijn is ook onze ONLINE support veelal actief s avonds en tijdens het week-end. Is dit niet zo dan kan de supportaanvragen een bericht nalaten. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact op. handleiding.doc 6/47

7 PARAMETERS deze laten u toe om uw systeem naar uw eigen behoefte te configureren de parameters zijn instelbaar over 3 schermen handleiding.doc 7/47

8 algemene gevens betreffende de actieve unit een paswoord kan geactiveerd worden werkt u met blanco dan wel met voorgedrukt papier wenst u de adrespositie op documenten links of rechts (afhankelijk van uw omslagen) een logo kan geimporteerd worden : LET OP DE AFMETINGEN VAN HET LOGO smtp: bepaalde programma s vereisen de instelling van deze parameters: uit te zoeken via trial and error een ingescande handtekening kan bewaard worden (voor ondertekening van bepaalde documenten) een stempel van de vereniging kan worden ingescand en bewaard (zal op bepaalde documenten worden aangebracht) via deze knop kan u de documenttitels definiëren het verdient aanbeveling Factuur en Creditnota op lijn 3 en 4 ongewijzigd te laten (BTW-plichtige verenigingen) handleiding.doc 8/47

9 dit tabblad laat toe de positionering van de geprinte lijnen op het overschrijvingsformulier van de facturen aan te passen; hier kan men eveneens de documenttitels volgens de gebruikte taalcode te definiëren Het SEPA overschrijvingsformulier zal eerstdaags geconfigureerd worden en zal via een upgrade ter beschikking worden gesteld (ook het oude formulier zal nog als optie kunnen gebruikt worden). handleiding.doc 9/47

10 BEHEER VAN BASISBESTANDEN Klanten / leveranciers algemeen Klanten en leveranciers worden bijgehouden in 1 bestand want wie vandaag leverancier is kan morgen klant zijn en omgekeerd. Telkens u het scherm klanten/leveranciers aanroept komt u in de lijst terecht. standaard is deze lijst alfabetisch gesorteerd (kolom naam) men kan de sortering wijzigen door een kolomtitel aan te klikken het blauwe zoekveld zal steeds reageren op de gekozen sortering groepmails kunnen naar klanten gestuurd worden het bestand kan via de exportwizard naar diverse formaten worden geëxporteerd afdrukken van etiketten is standaard voorzien in 3x8 en 2x8 handleiding.doc 10/47

11 nieuwe klant / leverancier toevoegen Via een tussenscherm wordt de naam van de klant / leverancier gevraagd bij het intypen van de naam wordt u in het lijstje gepositioneerd op het eerste gelijkende record bevindt de klant / leverancier zich reeds in het bestand klik dan op cancel zoniet klikt u op OK gebruik een consequente manier om de naam in te voeren: voor personen: steeds de familienaam eerst Van den Berghe <> Vandenberghe (ofwel blanco s vermijden ofwel steeds zorgen dat je de correcte schrijfwijze van de naam kent) voor bedrijven: de beduidende naam eerst (dus niet NV XXXX of BVBA XXXX). Er is trouwens een speciaal veldje voorzien voor het invullen van de vennootschapsvorm handleiding.doc 11/47

12 Na controle vervolledigt u de gegevens op het invoerscherm. Het bijhouden van het adres zal u toelaten om bepaalde documenten via naar uw klant te versturen (bvb een factuur, een rappel, een mutualiteitsattest of gewoon een ) Bij de bedrijven vult u bij Naam de bedrijfsnaam in en bij Contact kan u de naam van een contactpersoon binnen het bedrijf bijhouden het veld waarin de cursor zich bevindt zal geel opkleuren vul ook het IBAN en BIC nummer in van de bankrekening indien gekend (met het oog op het toekomstig gebruik van de SEPA overschrijving Vaste grootboekkoppeling bij snelboeken: het systeem zal onthouden in welk grootboek de ontvangst of de uitgave van deze klant / leverancier moet geboekt worden (dit is dan wel aanpasbaar op het ogenblik van de boeking) klanten / leveranciers wijzigen klant en leveranciergegevens kan u aanpassen via het tabblad Detail handleiding.doc 12/47

13 Grootboeken Is in feite het klassement waarin de ontvangsten en uitgaven op een gestructureerde wijze zullen worden ondergebracht. U kan ervoor opteren zelf uw Grootboekstructuur uit te werken doch WinImsEuro biedt bij installatie een standaardstructuur aan die werd uitgewerkt in samenwerking met het VSDC (Vlaams- studie en documentatiecentrum voor vzw s). Deze structuur is geïnspireerd door de 6 (kosten) en 7 (opbrengsten) rekeningen van een dubbele boekhouding. Voor de verenigingen die de software hebben aangeschaft via Gymfed, Vlamo of VAL bestaat de mogelijkheid om de rubriekstructuur te implementeren die werd uitgewerkt in samenwerking met de federatie. binnen WinImsEuro wordt een structuur steeds uitgebouwd op 2 niveau s (Rubrieken en grootboeken) het aantal Rubrieken en Grootboeken zijn onbeperkt (99 elk wat in theorie Grootboeken mogelijk maakt) de Rubrieken en Grootboeken dienen niet noodzakelijk voorafgegaan te worden door een nummer en de omschrijvingen worden vrij gekozen (doch moeten uniek zijn) De Rubrieken en Grootboeken kunnen verder uitgebouwd worden tijdens het boeken in funktie van de behoeften Grootboeken kan u verwijderen zoalng er geen effectieve boekingen zijn op gebeurd Rubrieken kan u verwijderen indien ze geen Grootboeken meer bevatten gebruik deze structuur NIET om uw rapporteringen te verfijnen. Daartoe heeft u bijkomende mogelijkheden via Analytische koppelingen of via de Alternatieve balans handleiding.doc 13/47

14 Denk goed na over de opbouw van uw Grootboekstructuur. Zorg voor een overzichtelijke structuur waarin u door het bos de bomen nog ziet. TIP Maak een print van uw Grootboekstructuur die u bij de hand kan houden bij het boeken. handleiding.doc 14/47

15 rubrieken / grootboeken toevoegen Rubriek toevoegen Grootboek toevoegen Elk Grootboek dient te beschikken over een koppeling met een bijlage B code. D.m.v. een keuzelijst met de wettelijke mogelijkheden kan u het gewenste selecteren bij een BTW-plichtige vereniging moet elk Grootboek voor uitgaven gekoppeld worden aan een BTW rooster (81, 82 of 83). Tevens dien het % van aftrekbaarheid van de BTW ingevuld te worden (OPGELET : dit is niet het BTW% 6, 12 of 21) Bij de uitgavencodes is volgend onderscheid belangrijk: GOEDEREN EN DIENSTEN : zijn goederen die gekocht worden met de bedoeling ze te verkopen (handelsgoederen bvb goederen in uw clubwinkel, dranken voor verkoop in kantine) DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN : zijn de zgn bedrijfskosten (bvb electriciteit, gas, water, kantoorkosten enz ) De keuze van de bijlage B code doet u ingeval van twijfel best via eliminatie. De overblijvende optie is de juiste. bijlage B codes ontvangsten bijlage B codes uitgaven handleiding.doc 15/47

16 rubrieken / grootboeken wijzigen via het tabblad Budgetten kan men : de Rubrieken en Grootboeken wijzigen de budgetten bijwerken (dit kan ook via onderdeel Begroting) alternatieve balanscode toekennen bijlage B code aanpassen btw rooster aanpassen aftrekbaar BTW % aanpassen na de aanpassingen te hebben aangebracht volstaat het terug te keren naar het tabblad Grootboeken-rubrieken Als de Grootboekstructuur over de verschillende boekjaren ongewijzigd blijft worden rapporteringen over de boekjaren heen mogelijk!!! Grootboeken toevoegen vormt geen probleem, wijzigen of verwijderen doet deze functionaliteit deels teniet. handleiding.doc 16/47

17 Financiële rekeningen elke ontvangst of uitgave brengt een geldstroom met zich mee. Deze geldstroom wordt geregistreerd via een financiële rekening (Kas, bank- postrekening). Bij de eerste opstart van WinImsEuro krijgt u de melding dat nog geen financiële rekeningen werden ingevoerd. Voeg dan ook alle financiële rekeningen toe die op het ogenblik dat u met WinImsEuro start een saldo vertoonden (positief en negatief). Zorg dat de ingave van de startsaldo s correct is. Dit is immers de basis van uw boekhouding. Er zal dan ook bij ingave van het startsaldo gevraagd worden uw ingave 2 x in te typen. Een verwittigd(e) man (vrouw) is er. WinImsEuro bevat een aantal systeemrekeningen die niet mogen verwijderd of aangepast worden: BTW rekening-courant (enkel zichtbaar ingeval van BTW-plicht) Interne wachtrekening (tijdelijk onderbrengen van ontvangsten of uitgaven waarvan bestemming of oorsprong nog niet gekend zijn of die bestemd zijn voor het volgend boekjaar) Interne rekening (voor correctieboekingen of transferten tussen financiële rekeningen bvb van Kas naar Bank, of van Zichtrekening naar Spaarrekening) Het aantal financiële rekeningen die u via WinImsEuro kan beheren is onbeperkt. handleiding.doc 17/47

18 financiële rekeningen toevoegen Deze stappen worden herhaald voor elke financiële rekening die men aan de boekhouding wil toevoegen. handleiding.doc 18/47

19 Aankoopartikelen Elke uitgave die men verricht kan men beschouwen als aankoop van iets (goederen - diensten). bvb Postzegels, Papier, een PC, inktcartridges zijn goederen die men aankoopt maar ook Lidgeld, Telefoon, Water, Electriciteit, Huur Hoewel binnen WinImsEuro het gebruik van aankoopartikelen niet verplicht is kan dit een middel zijn om uw rapporteringsmogelijkheden te vergroten of om bepaalde inkomende facturen te ventileren (om te slaan over verschillende Grootboeken). telkens men het scherm opent komt men terecht in de overzichtslijst de sortering kan men aanpassen door te klikken op de gewenste kolomtitel ingeval de lijst lang wordt kan men gebruik maken van de zoekknop elk artikel moet gekoppeld worden aan een Grootboek bij BTW-plicht moet het artikel aan een BTW % gekoppeld worden (99.99=niet onderworpen) elk artikel kan een vaste analytsiche koppeling krijgen (aanpasbaar bij elke boeking) elk artikel kan aan een alternatieve balanscode gekoppeld worden (aanpasbaar bij elke boeking) handleiding.doc 19/47

20 aankoopartikel toevoegen ventilatiegroepen voor bepaalde veel voorkomende uitgaven kan u vooraf de ventilatie bepalen. Deze kan u dan gebruiken telkens u deze boeking moet uitvoeren. U kan een onbeperkt aantal groepen aanmaken en per groep een onbeperkt aantal artikel toevoegen. handleiding.doc 20/47

21 Verkoopartikelen Elke ontvangst die men verricht kan men beschouwen als de verkoop van iets (goederen - diensten). bvb Drankjes in de kantine, Trainingsets in de clubwinkel, zijn goederen die men verkoopt maar ook Lidgeld, Huur van een instrument, een Abonnement op het clubblad zijn dat ook Hoewel binnen WinImsEuro het gebruik van verkoopartikelen niet verplicht is kan dit een middel zijn om uw rapporteringsmogelijkheden te vergroten of om uitgaande facturen aan te maken. telkens men het scherm opent komt men terecht in de overzichtslijst de sortering kan men aanpassen door te klikken op de gewenste kolomtitel ingeval de lijst lang wordt kan men gebruik maken van de zoekknop elk artikel moet gekoppeld worden aan een Grootboek bij BTW-plicht moet het artikel aan een BTW % gekoppeld worden (99.99=niet onderworpen) elk artikel kan een vaste analytsiche koppeling krijgen (aanpasbaar bij elke boeking) elk artikel kan aan een alternatieve balanscode gekoppeld worden (aanpasbaar bij elke boeking) handleiding.doc 21/48

22 verkoopartikel aanmaken facturatiegroepen handleiding.doc 22/47

23 VERKOOPFACTUREN WinImsEuro laat toe verkoopfacturen aan te maken die u achteraf kan versturen naar de bestemmeling (via print of als PDF via ). De verkoopfacturen worden binnen WinImsEuro automatisch voorzien van een OGM nummer (voor overschrijving met gestructureerde mededeling). of selecteer uit de mogelijke namen de klanten voor wie u een factuur wenst aan te maken (dit kunnen er meerdere zijn op vaarwaarde dat ze dan allemaal dezelfde factuur moeten krijgen). TIP! ingeval u eigenschappen heeft toegekend aan uw klanten zou u ook volgens een bepaalde eigenschap kunnen selecteren (bvb iedereen met eigenschap gewoon lid ) na uw selectie klikt u en u komt automatisch terecht is het facturatiescherm. handleiding.doc 23/47

24 u kan nu één of meerdere detaillijnen (verkoopartikelen) op de factuur plaatsen via de knop of u kan de factuur opschonen via eventueel kan u een facturatiegroep aan uw factuur toevoegen via na selectie van het documenttype kan u de facturen verwerken of u kan de verrichtingen stopzetten via na verwerking zijn de facturen toegevoegd aan uw inkomstenlijst handleiding.doc 24/47

25 handleiding.doc 25/47

26 AANKOOPFACTUREN Ofwel gebruikt u WinImsEuro als zuivere kasboekhouding en boekt u ontvangsten en uitgaven op het ogenblik dat een financiële rekeningen wordt gedebiteerd of gecrediteerd (dus op het ogenblik dat u effectief geld ontvangt of betaalt). WinImsEuro laat u echter ook toe dat u een inkomende factuur reeds in het systeem inbrengt op het ogenblik dat u deze vanwege de leverancier ontvangt. Dit heeft als voordeel dat u op elk moment een overzicht kan vragen van de nog te betalen facturen. Bovendien heeft u dan de mogelijkheid uw inkomende facturen te ventileren over één of meerdere artikellijnen (en bijhorende grootboeken). Inkomende facturen kan u ingeven via Eerst worden de algemene factuurgegevens verwerkt: en daarna vervolledigt u met één of meerdere detaillijnen (met automatische saldoberekening) na selectie van het documenttype kan u de inkomende factuur verwerken via de knop Verwerk document handleiding.doc 26/47

27 BEGROTING selecteer welke begroting je wenst op te maken (ontvangsten / uitgaven) in de kolom begr2008 kan je vrij de gewenste budgetten intypen je kan ook het budget laten berekenen of gegevens van vorige boekjaren overnemen of de werkelijk geboekte cijfers van het eigen jaar laten berekenen (budgetcontrole) handleiding.doc 27/47

28 eens opgemaakt kan je de begroting printen of exporteren een begroting kan op elk moment aangepast worden handleiding.doc 28/47

29 FINANCIËLE BOEKINGEN Snelboeken Snelboeken is zowat de snelste manier om uw boekhouding te voeren via WinImsEuro. Dit betekent echter dat u de ontvangsten en uitgaven slechts in de boekhouding onderbrengt op het ogenblik dat er een beweging is -in plus of in min- op een financiële rekening. Snelboeken gebeurt steeds vanaf het rekeninguittreksel of het kasblad. kies de gewenste financiële rekening per lijn op het rekeninguittreksel voegt u een lijn toegevoegd via de knop OPGELET: bij een negatief bedrag moet het minteken getypt worden handleiding.doc 29/47

30 u kan op eenzelfde uittreksel meerdere lijnen met eenzelfde bedrag in een beweging toevoegen dmv de aanwezige teller daarbij kan u opteren om dezelfde omschrijving voor elke lijn mee te kopiëren hetzelfde geldt voor de klant of leverancier handleiding.doc 30/47

31 u heeft steeds een visuele controle over de evolutie van het saldo van uw rekening een foutieve lijn kan verbeterd worden via een dubbelklik op de lijn een overbodige lijn kan gewist worden via de knop een volledig uittreksel kan gewist worden via rechtermuisklik er zal bevestiging gevraagd worden of alle lijnen mogen gewist worden. handleiding.doc 31/47

32 Nadat alle detaillijnen op het uittreksel zijn toegevoegd en de saldocontrole correct is kan lijn per lijn verwerkt worden Snelboeken gebeurt via de knop of via het popupmenu d.m.v. de rechtermuisklik snelboeken van een ontvangst in het volgende scherm wordt een keuzemogelijkheid geboden: indien wij geld ontvangen zijn er 2 mogelijkheden: ontvangst correctie uitgave = inkomende creditnota (negatieve uitgave = ontvangst) indien wij geld betalen zijn er eveneens 2 mogelijkheden uitgave correctie ontvangst = uitgaande creditnota (negatieve ontvangst = uitgave) handleiding.doc 32/47

33 Ingeval er een koppeling naar een grootboek is gemaakt op de klantenfiche zal het gekozen grootboek automatisch worden seleceteerd. Uiteraard kan dit via de knop Grootboek worden aangepast. en via de knop Klant kan een andere klant worden geselecteerd. in het volgende scherm ziet u het verwerkingsdetail van de aan de gang zijnde verrichting. OPGELET: BTW plichtige verenigingen dienen hier het toepasselijk BTW % te selecteren (waarbij = niet onderworpen) handleiding.doc 33/47

34 is de optie attest mutualiteit aangevint dan wordt deze verrichting meegeteld bij de opmaak van de attesten (vooral van belang bij sportverenigingen met het oog op de terugbetaling van een deel- het lidgeld) is de optie Fiscaal_attest aangevinkt dan wordt deze boeking meegeteld bij de berekening van de fiscale attesten uitgereikt in het kader van artikel 107 van het WIB (http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/giften/instellingen/inleiding.htm ) is de optie document afdrukken aangevinkt dat wordt men na de boeking omgeleid naar het printscherm via de knop kan steeds teruggekeerd worden naar het uittreksel zonder verwerking snelboeken van een uitgave handleiding.doc 34/47

35 na aanduiding van het type verrichting komt u terecht in het keuzescherm van de Grootboeken na selectie van het gewenste Grootboek zal gevraagd worden of u dit vast wil koppelen aan de betrokken leverancier handleiding.doc 35/47

36 BTW plichtige units dienen hier de BTW parameters in te stellen BTW % % aftrekbare BTW BTW rooster (is in principe reeds gekoppeld aan het Grootboek doch kan eventueel gewijzigd worden) Door te klikken wordt de ingave verwerkt. snelboeken met opsplitsing op een uittreksel staat een ontvangst van bankintresten voor een bedrag van 8,5 euro. Dit is het nettoresultaat van 10,00 euro bruto intrest min 1,5 euro (15%) roerende voorheffing. Dit zal dus een boeking vergen langs ontvangstenzijde voor het bedrag van de brutointresten en langs de uitgavenbzijden voor de roerende voorheffing. De verwerking wordt gestart door te klikken op de knop handleiding.doc 36/47

37 in het tussenscherm wordt het te verwerken bedrag aangepast en daar na OK te klikken in het volgende scherm kan weer gekozen worden voor de optie snelboeken maar nu met het gewijzigde bedrag handleiding.doc 37/47

38 het 1 e deel van de boeking zijnde brutointrest voor een bedrag van 10 euro kan nu verwerkt worden op het scherm uittreksel zien we na het 1 e deel van de verwerking dat een saldo van 1,50 euro te verwerken blijft. Het veld info bevat geen omschrijving maar een? met de bedoeling de omschrijving bij de verwerking aan te passen (een? wordt immers niet aanvaard als omschrijving). handleiding.doc 38/47

39 u kan verdergaan door te klikken op de knop snelboeken nu kan u de uitgave verder afwerken. Transfers tussen financiële rekeningen Bij een transfer tussen financiële rekeningen zijn steeds 2 rekeningen betrokken. De rekening waar het bedrag in min wordt geboekt en de rekening waar hetzelfde bedrag in plus wordt geboekt. Vb transfer van 500 euro van naar kas. 1 e deel van de boeking de overdracht zal geboekt worden naar de Interne rekening via de knop handleiding.doc 39/47

40 2 e deel van de boeking de transfer zal geboekt worden naar de Interne rekening via de knop Dit betekent dat de Interne rekening als tussenstapo werd gebruikt dussen da Kas en de Bank om de transfer uit te voeren. In het dagboek geeft dit het volgende resultaat: handleiding.doc 40/47

41 Wachtrekening Vanaf uittreksel kan er ook geboekt worden naar de Wachtrekening. Wanneer te gebruiken? 1 voor ontvangsten of uitgaven waarvan u op het ogenblik van de boeking de oorsprong of de bestemming niet kent 2 voor ontvangsten of uitgaven die betrekking hebben op een volgend boekjaar maar die u bvb al in de loop van december ontvangt of betaalt De bedragen die op de wachtrekening worden geplaatst worden op een later tijdstip vanaf de wachtrekening geboekt naar de plaats waar ze thuishoren. bvb wij ontvangen 4 lidgeldbetalingen voor volgend jaar. Deze 4 lijnen kunnen in 1 beweging naar de wachtrekening worden geboekt door de selectievakjes aan te vinken en dan te klikken op de knop via de knop wachtrekening in het Hoofdmenu kan het resultaat van de boeking bekeken worden. handleiding.doc 41/47

42 PATRIMONIUM WinImsEuro biedt de mogelijkheid om extracomptabel- uw investeringen te registreren. Dit laat u toe om: afschrijvingstabellen te genereren afschrijvingslijsten per patrimoniumgroep te genereren de bijlage C automatisch aan te vullen Verschillende patrimoniumgroepen zijn reeds opgenomen in de software. In principe moeten die volstaan om het patrimonium te verwerken. Het staat de gebruiker vrij om groepen toe te voegen. Belangrijk daarbij is steeds het gepaste bezittingstype (bijlage C) te koppelen. handleiding.doc 42/47

43 Patrimoniumgroepen Patrimonium Per patrimoniumgoed kan je een fiche aanmaken waarvoor dan een afschrijvingstabel wordt aangemaakt. handleiding.doc 43/47

44 handleiding.doc 44/47

45 Rapporten handleiding.doc 45/47

46 LENINGEN De mogelijkheid bestaat om ontvangen leningen in WinImsEuro te verwerken. vermits wij in een kasboekhouding werken wordt bij ontvangst van een leningbedrag gewoon een ontvangst geboekt op bvb een grootboek Opgenomen leningen Van de leningen is het mogelijk aflossingstabellen bij te houden en de terugbetalingen van aflossingen en intresten geautomatiseerd te laten verlopen. handleiding.doc 46/47

47 dmv een rechtermuisklik verschijnt bovenstaand popupmenu met verschillende keuzemogelijkheden zo kunnen bepaalde vervaldagen naar de boekhouding worden overgebracht handleiding.doc 47/47

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

WinImsEuro - kasboekhouding

WinImsEuro - kasboekhouding Afdelingen... 2 Werkwijze... 3 Instellen parameter... 3 Afdelingen definiëren... 4 Via bestandsbeheer / afdelingen... 4 Aan- en verkoopartikelen... 6 Snelboeken... 7 Uitgaven... 8 Ontvangsten... 8 Aanmaak

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

stappenplannen Meerjarenbegroting

stappenplannen Meerjarenbegroting stappenplannen Meerjarenbegroting g e b r u i k e r s nov. 2014 Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen voor de opmaak van de meerjarenbegroting. 1. Rapportering klaarzetten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Antigone zaalverhuur Aanpassingen versie 12.04

Antigone zaalverhuur Aanpassingen versie 12.04 Inhoud Inhoud... 1 Zaalverhuur : Dupliceren van een reservatie... 2 Zaalverhuur : Dagoverzicht met horizontale lay-out... 3 Zaalverhuur : Weekoverzicht met horizontale lay-out... 5 Zaalverhuur : Historiek

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

WinImsEuro - kasboekhouding

WinImsEuro - kasboekhouding Analytische koppelingen... 2 Werkwijze... 3 Instellen parameter... 3 Analytische koppelingen definiëren... 4 Via Analytische koppelingen... 4 Aan- en verkoopartikelen... 6 Snelboeken... 7 Uitgaven... 8

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op de homepagina van Intrastat (www.intrastat.be) gaat u, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften" en het item "Idep/Gn8 voor Windows".

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Gebruikers- handleiding Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Module Betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Selectie Uitgestelde of meerdere handtekeningen Voor u een overschrijving

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

HANDLEIDING : DIRECTE FACTUREN INVOEREN IN RAPTOOLS

HANDLEIDING : DIRECTE FACTUREN INVOEREN IN RAPTOOLS Financiële administratie HANDLEIDING : DIRECTE FACTUREN INVOEREN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum (d.w.z.

Nadere informatie

Goedkeuring facturen

Goedkeuring facturen Goedkeuring facturen WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Goedkeuring facturen INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Beheer-Instellingen 4 2.2. Basis-Klanten/Leveranciers 6 2.3. Basis-Hulpbestanden-Ondertekenaars

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Briljant Prospectenbeheer

Briljant Prospectenbeheer Briljant Prospectenbeheer Inhoud 1. Prospecten 1 Prospecten aanmaken 1 De stamgegevens 2 Het tabblad Algemeen 3 Het tabblad Contactpersonen 4 Het tabblad Interesses 5 Het tabblad Memo 6 Het tabblad Offertes

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Algemeen Afdrukken dagboek voor een gans jaar Regelmatig kwam de vraag of het mogelijk is om alle dagboeken van een gans jaar in één keer te printen in plaats van maand

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE Idep installeert u het makkelijkst via het menu van de cd rom Intrastat. Indien u voor de eerste maal een Intrastat cd gebruikt op uw PC, wordt een korte

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen Handleiding FinPro Software voor financieel beheer Distributed by Developed by Kortekeer 50 7780 Komen Gsm +32 473 995392 Nieuwstraat 66 8940 Wervik patrick@mis-concrete.com finpro@de-co.be Omschrijving

Nadere informatie

Upgrade 6.11 Febr. 2012

Upgrade 6.11 Febr. 2012 Upgrade 6.11 Febr. 2012 1. De volgorde van de af te drukken schermen wijzigen De volgorde van de af te drukken schermen kan u aanpassen. Dat gebeurt rechtstreeks in de boomstructuur van het scherm Voorbereiding

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost. Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost!

Handleiding MyUnifiedPost. Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Versie Datum laatste update 3.0 15 april 2010 Inhoud DEEL I DOCUMENTEN ONTVANGEN EN BEHEREN 1. De MyUnifiedPost Inbox... 5 1.1

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen g e b r u i k e r s jan. 2015 Het afpunten van een rekening kan enkel indien de rekening doorgeboekt werd. Kies in het menu Rekeningen het menu-item Afpunten. 1 Manueel afpunten van uittreksels Om een

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

UBL import in Expert M/Plus. Versie 2.5

UBL import in Expert M/Plus. Versie 2.5 UBL import in Expert M/Plus Versie 2.5 UBL import in Expert M/Plus Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Export uit Billit... 2 3. Import in Expert M/Plus: éénmalig parameters instellen... 3 4. UBL verwerking...

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN De automatische verwerking van de aankoopfacturen dient een eerste maal te gebeuren in 5 stappen. Nadien dient men gewoon de stappen 3 t.e.m. 5 te herhalen voor

Nadere informatie

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software.

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software. Nieuw / wijzigingen in SnelStart V9.55 Facturatie rechtstreeks via mail, vanaf Nota3 Berekening BTW, gespecificeerd te printen BTW Indeling en Overzicht aangepast ( ICL wordt ICP ) BPM berekeningen per

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 Inhoudsopgave 1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 3 KORT OVERZICHT VAN VEELGEBRUIKTE ICOONTJES 7 4 EEN DOSSIER AANMAKEN OF OPENEN

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie