HET PROGRAMMA OPSTARTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET PROGRAMMA OPSTARTEN"

Transcriptie

1 HET PROGRAMMA OPSTARTEN... 2 ALGEMEENHEDEN... 4 HET HOOFDMENU... 5 ONLINE support... 6 PARAMETERS... 7 BEHEER VAN BASISBESTANDEN Klanten / leveranciers algemeen nieuwe klant / leverancier toevoegen klanten / leveranciers wijzigen Grootboeken rubrieken / grootboeken toevoegen rubrieken / grootboeken wijzigen Financiële rekeningen financiële rekeningen toevoegen Aankoopartikelen aankoopartikel toevoegen ventilatiegroepen Verkoopartikelen verkoopartikel aanmaken facturatiegroepen VERKOOPFACTUREN AANKOOPFACTUREN BEGROTING FINANCIËLE BOEKINGEN Snelboeken snelboeken van een ontvangst snelboeken van een uitgave snelboeken met opsplitsing Transfers tussen financiële rekeningen Wachtrekening PATRIMONIUM Patrimoniumgroepen Patrimonium Rapporten LENINGEN handleiding.doc 1/47

2 HET PROGRAMMA OPSTARTEN Bij de installatie wordt in principe een snelkoppeling naar het bureaublad gemaakt met het gekende icoontje. Is er geen snelkoppeling op het bureaublad dan kan u er een aanmaken die verwijst naar c:\winimseuro\winimseuro.exe het programma start d.m.v. een dubbelklik op het icoontje OPGELET: onder VISTA dient u het programma uit te voeren als administrator indien u Yes antwoordt zal het programma via internet informeren naar een nieuwe versie van het programma (op voorwaarde dat de verbinding openstaat natuurlijk) klik op de WinIMSeuro knop om verder door te starten klik op de naam van de vereniging en kies het gewenste boekjaar door te dubbelklikken op het jaartal of op de startknop rechtsonder handleiding.doc 2/47

3 selecteer de werkdatum dmv de werkdatum kan u in de boekhouding werken ONAFHANKELIJK van uw computerdatum laat de werkdatum gewoon mee vorderen naarmate u vordert in de boekhouding opgelet de werkdatum kan NOOIT teruggezet worden handleiding.doc 3/47

4 bij elke opstart worden een aantal controles uitgevoerd indien het systeem anomaliën zou detecteren dan wordt daarvan een controlerapport opgemaakt dat u via kan versturen naar Onze helplijn neemt dan zo snel als mogelijk met u contact op om aan het euvel te verhelpen. ALGEMEENHEDEN Onderstaande tabel verwijst naar een aantal symbolen die regelmatig in het programma voorkomen en die telkens dezelfde betekenis hebben. Symbool betekenis huidig scherm sluiten navigatiebalk om door een lijst te navigeren toevoegen ingave wordt niet verwerkt ingave bevestigen of verwerken exporteer de tabel (bvb naar excel, htm, PDF, TXT enz ) printknop (kan achterliggende keuzemogelijkheden hebben) zoekknop: opent meestal een ingaveschermpje waarin een zoekcriterium kan worden ingegeven keuzelijst via pijltje default naar keuzetabel waarde in het veld verwijderen standaardwaarde kan opgestart worden vanuit de boekhouding Selectietabellen met keuzemogelijkheden sluiten zich door te dubbelklikken op de gewenste lijn. handleiding.doc 4/47

5 HET HOOFDMENU in het hoofdmenu onderscheiden we: tekstmenu met bijhorende popupmenus (bovenaan het scherm de popupmenus verschijnen als u met de muispunt over het menu gaat) handleiding.doc 5/47

6 de status balk (onderaan het scherm) de statusbalk omvat heel wat nuttige informatie betreffende uw programma zo ondermeer: op de 1 e lijn de systeempad: default: c:\winimseuro\eurosys versienummer: hier WinImsEuro 4.70 versienummer van de database: hier DBISAM 4.26 build 3 op de 2 e lijn de actieve unit: hier: Testunit boejaar 2008 de locatie van uw databestanden: hier c:\winimseuro\test\test2009 lokaal of netwerk op de 3 e lijn uw licentienummer: hier: SMIG werkdatum: hier: 01/01/2008 supportinfo: telefoonnummer vervaldag helpdesk hier 15/06/2009 ONLINE support deze handige tool die ons toelaat via een schermovername vanop afstand de nodige support te verlenen is een grote troef van WinIMSeuro. Deze tool kan vanuit WinImsEuro worden opgestart. Vermits wij er ons van bewust zijn dat de talrijke vrijwilligers binnen de verenigingen ook s avonds en tijdens het week-end actief zijn is ook onze ONLINE support veelal actief s avonds en tijdens het week-end. Is dit niet zo dan kan de supportaanvragen een bericht nalaten. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact op. handleiding.doc 6/47

7 PARAMETERS deze laten u toe om uw systeem naar uw eigen behoefte te configureren de parameters zijn instelbaar over 3 schermen handleiding.doc 7/47

8 algemene gevens betreffende de actieve unit een paswoord kan geactiveerd worden werkt u met blanco dan wel met voorgedrukt papier wenst u de adrespositie op documenten links of rechts (afhankelijk van uw omslagen) een logo kan geimporteerd worden : LET OP DE AFMETINGEN VAN HET LOGO smtp: bepaalde programma s vereisen de instelling van deze parameters: uit te zoeken via trial and error een ingescande handtekening kan bewaard worden (voor ondertekening van bepaalde documenten) een stempel van de vereniging kan worden ingescand en bewaard (zal op bepaalde documenten worden aangebracht) via deze knop kan u de documenttitels definiëren het verdient aanbeveling Factuur en Creditnota op lijn 3 en 4 ongewijzigd te laten (BTW-plichtige verenigingen) handleiding.doc 8/47

9 dit tabblad laat toe de positionering van de geprinte lijnen op het overschrijvingsformulier van de facturen aan te passen; hier kan men eveneens de documenttitels volgens de gebruikte taalcode te definiëren Het SEPA overschrijvingsformulier zal eerstdaags geconfigureerd worden en zal via een upgrade ter beschikking worden gesteld (ook het oude formulier zal nog als optie kunnen gebruikt worden). handleiding.doc 9/47

10 BEHEER VAN BASISBESTANDEN Klanten / leveranciers algemeen Klanten en leveranciers worden bijgehouden in 1 bestand want wie vandaag leverancier is kan morgen klant zijn en omgekeerd. Telkens u het scherm klanten/leveranciers aanroept komt u in de lijst terecht. standaard is deze lijst alfabetisch gesorteerd (kolom naam) men kan de sortering wijzigen door een kolomtitel aan te klikken het blauwe zoekveld zal steeds reageren op de gekozen sortering groepmails kunnen naar klanten gestuurd worden het bestand kan via de exportwizard naar diverse formaten worden geëxporteerd afdrukken van etiketten is standaard voorzien in 3x8 en 2x8 handleiding.doc 10/47

11 nieuwe klant / leverancier toevoegen Via een tussenscherm wordt de naam van de klant / leverancier gevraagd bij het intypen van de naam wordt u in het lijstje gepositioneerd op het eerste gelijkende record bevindt de klant / leverancier zich reeds in het bestand klik dan op cancel zoniet klikt u op OK gebruik een consequente manier om de naam in te voeren: voor personen: steeds de familienaam eerst Van den Berghe <> Vandenberghe (ofwel blanco s vermijden ofwel steeds zorgen dat je de correcte schrijfwijze van de naam kent) voor bedrijven: de beduidende naam eerst (dus niet NV XXXX of BVBA XXXX). Er is trouwens een speciaal veldje voorzien voor het invullen van de vennootschapsvorm handleiding.doc 11/47

12 Na controle vervolledigt u de gegevens op het invoerscherm. Het bijhouden van het adres zal u toelaten om bepaalde documenten via naar uw klant te versturen (bvb een factuur, een rappel, een mutualiteitsattest of gewoon een ) Bij de bedrijven vult u bij Naam de bedrijfsnaam in en bij Contact kan u de naam van een contactpersoon binnen het bedrijf bijhouden het veld waarin de cursor zich bevindt zal geel opkleuren vul ook het IBAN en BIC nummer in van de bankrekening indien gekend (met het oog op het toekomstig gebruik van de SEPA overschrijving Vaste grootboekkoppeling bij snelboeken: het systeem zal onthouden in welk grootboek de ontvangst of de uitgave van deze klant / leverancier moet geboekt worden (dit is dan wel aanpasbaar op het ogenblik van de boeking) klanten / leveranciers wijzigen klant en leveranciergegevens kan u aanpassen via het tabblad Detail handleiding.doc 12/47

13 Grootboeken Is in feite het klassement waarin de ontvangsten en uitgaven op een gestructureerde wijze zullen worden ondergebracht. U kan ervoor opteren zelf uw Grootboekstructuur uit te werken doch WinImsEuro biedt bij installatie een standaardstructuur aan die werd uitgewerkt in samenwerking met het VSDC (Vlaams- studie en documentatiecentrum voor vzw s). Deze structuur is geïnspireerd door de 6 (kosten) en 7 (opbrengsten) rekeningen van een dubbele boekhouding. Voor de verenigingen die de software hebben aangeschaft via Gymfed, Vlamo of VAL bestaat de mogelijkheid om de rubriekstructuur te implementeren die werd uitgewerkt in samenwerking met de federatie. binnen WinImsEuro wordt een structuur steeds uitgebouwd op 2 niveau s (Rubrieken en grootboeken) het aantal Rubrieken en Grootboeken zijn onbeperkt (99 elk wat in theorie Grootboeken mogelijk maakt) de Rubrieken en Grootboeken dienen niet noodzakelijk voorafgegaan te worden door een nummer en de omschrijvingen worden vrij gekozen (doch moeten uniek zijn) De Rubrieken en Grootboeken kunnen verder uitgebouwd worden tijdens het boeken in funktie van de behoeften Grootboeken kan u verwijderen zoalng er geen effectieve boekingen zijn op gebeurd Rubrieken kan u verwijderen indien ze geen Grootboeken meer bevatten gebruik deze structuur NIET om uw rapporteringen te verfijnen. Daartoe heeft u bijkomende mogelijkheden via Analytische koppelingen of via de Alternatieve balans handleiding.doc 13/47

14 Denk goed na over de opbouw van uw Grootboekstructuur. Zorg voor een overzichtelijke structuur waarin u door het bos de bomen nog ziet. TIP Maak een print van uw Grootboekstructuur die u bij de hand kan houden bij het boeken. handleiding.doc 14/47

15 rubrieken / grootboeken toevoegen Rubriek toevoegen Grootboek toevoegen Elk Grootboek dient te beschikken over een koppeling met een bijlage B code. D.m.v. een keuzelijst met de wettelijke mogelijkheden kan u het gewenste selecteren bij een BTW-plichtige vereniging moet elk Grootboek voor uitgaven gekoppeld worden aan een BTW rooster (81, 82 of 83). Tevens dien het % van aftrekbaarheid van de BTW ingevuld te worden (OPGELET : dit is niet het BTW% 6, 12 of 21) Bij de uitgavencodes is volgend onderscheid belangrijk: GOEDEREN EN DIENSTEN : zijn goederen die gekocht worden met de bedoeling ze te verkopen (handelsgoederen bvb goederen in uw clubwinkel, dranken voor verkoop in kantine) DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN : zijn de zgn bedrijfskosten (bvb electriciteit, gas, water, kantoorkosten enz ) De keuze van de bijlage B code doet u ingeval van twijfel best via eliminatie. De overblijvende optie is de juiste. bijlage B codes ontvangsten bijlage B codes uitgaven handleiding.doc 15/47

16 rubrieken / grootboeken wijzigen via het tabblad Budgetten kan men : de Rubrieken en Grootboeken wijzigen de budgetten bijwerken (dit kan ook via onderdeel Begroting) alternatieve balanscode toekennen bijlage B code aanpassen btw rooster aanpassen aftrekbaar BTW % aanpassen na de aanpassingen te hebben aangebracht volstaat het terug te keren naar het tabblad Grootboeken-rubrieken Als de Grootboekstructuur over de verschillende boekjaren ongewijzigd blijft worden rapporteringen over de boekjaren heen mogelijk!!! Grootboeken toevoegen vormt geen probleem, wijzigen of verwijderen doet deze functionaliteit deels teniet. handleiding.doc 16/47

17 Financiële rekeningen elke ontvangst of uitgave brengt een geldstroom met zich mee. Deze geldstroom wordt geregistreerd via een financiële rekening (Kas, bank- postrekening). Bij de eerste opstart van WinImsEuro krijgt u de melding dat nog geen financiële rekeningen werden ingevoerd. Voeg dan ook alle financiële rekeningen toe die op het ogenblik dat u met WinImsEuro start een saldo vertoonden (positief en negatief). Zorg dat de ingave van de startsaldo s correct is. Dit is immers de basis van uw boekhouding. Er zal dan ook bij ingave van het startsaldo gevraagd worden uw ingave 2 x in te typen. Een verwittigd(e) man (vrouw) is er. WinImsEuro bevat een aantal systeemrekeningen die niet mogen verwijderd of aangepast worden: BTW rekening-courant (enkel zichtbaar ingeval van BTW-plicht) Interne wachtrekening (tijdelijk onderbrengen van ontvangsten of uitgaven waarvan bestemming of oorsprong nog niet gekend zijn of die bestemd zijn voor het volgend boekjaar) Interne rekening (voor correctieboekingen of transferten tussen financiële rekeningen bvb van Kas naar Bank, of van Zichtrekening naar Spaarrekening) Het aantal financiële rekeningen die u via WinImsEuro kan beheren is onbeperkt. handleiding.doc 17/47

18 financiële rekeningen toevoegen Deze stappen worden herhaald voor elke financiële rekening die men aan de boekhouding wil toevoegen. handleiding.doc 18/47

19 Aankoopartikelen Elke uitgave die men verricht kan men beschouwen als aankoop van iets (goederen - diensten). bvb Postzegels, Papier, een PC, inktcartridges zijn goederen die men aankoopt maar ook Lidgeld, Telefoon, Water, Electriciteit, Huur Hoewel binnen WinImsEuro het gebruik van aankoopartikelen niet verplicht is kan dit een middel zijn om uw rapporteringsmogelijkheden te vergroten of om bepaalde inkomende facturen te ventileren (om te slaan over verschillende Grootboeken). telkens men het scherm opent komt men terecht in de overzichtslijst de sortering kan men aanpassen door te klikken op de gewenste kolomtitel ingeval de lijst lang wordt kan men gebruik maken van de zoekknop elk artikel moet gekoppeld worden aan een Grootboek bij BTW-plicht moet het artikel aan een BTW % gekoppeld worden (99.99=niet onderworpen) elk artikel kan een vaste analytsiche koppeling krijgen (aanpasbaar bij elke boeking) elk artikel kan aan een alternatieve balanscode gekoppeld worden (aanpasbaar bij elke boeking) handleiding.doc 19/47

20 aankoopartikel toevoegen ventilatiegroepen voor bepaalde veel voorkomende uitgaven kan u vooraf de ventilatie bepalen. Deze kan u dan gebruiken telkens u deze boeking moet uitvoeren. U kan een onbeperkt aantal groepen aanmaken en per groep een onbeperkt aantal artikel toevoegen. handleiding.doc 20/47

21 Verkoopartikelen Elke ontvangst die men verricht kan men beschouwen als de verkoop van iets (goederen - diensten). bvb Drankjes in de kantine, Trainingsets in de clubwinkel, zijn goederen die men verkoopt maar ook Lidgeld, Huur van een instrument, een Abonnement op het clubblad zijn dat ook Hoewel binnen WinImsEuro het gebruik van verkoopartikelen niet verplicht is kan dit een middel zijn om uw rapporteringsmogelijkheden te vergroten of om uitgaande facturen aan te maken. telkens men het scherm opent komt men terecht in de overzichtslijst de sortering kan men aanpassen door te klikken op de gewenste kolomtitel ingeval de lijst lang wordt kan men gebruik maken van de zoekknop elk artikel moet gekoppeld worden aan een Grootboek bij BTW-plicht moet het artikel aan een BTW % gekoppeld worden (99.99=niet onderworpen) elk artikel kan een vaste analytsiche koppeling krijgen (aanpasbaar bij elke boeking) elk artikel kan aan een alternatieve balanscode gekoppeld worden (aanpasbaar bij elke boeking) handleiding.doc 21/48

22 verkoopartikel aanmaken facturatiegroepen handleiding.doc 22/47

23 VERKOOPFACTUREN WinImsEuro laat toe verkoopfacturen aan te maken die u achteraf kan versturen naar de bestemmeling (via print of als PDF via ). De verkoopfacturen worden binnen WinImsEuro automatisch voorzien van een OGM nummer (voor overschrijving met gestructureerde mededeling). of selecteer uit de mogelijke namen de klanten voor wie u een factuur wenst aan te maken (dit kunnen er meerdere zijn op vaarwaarde dat ze dan allemaal dezelfde factuur moeten krijgen). TIP! ingeval u eigenschappen heeft toegekend aan uw klanten zou u ook volgens een bepaalde eigenschap kunnen selecteren (bvb iedereen met eigenschap gewoon lid ) na uw selectie klikt u en u komt automatisch terecht is het facturatiescherm. handleiding.doc 23/47

24 u kan nu één of meerdere detaillijnen (verkoopartikelen) op de factuur plaatsen via de knop of u kan de factuur opschonen via eventueel kan u een facturatiegroep aan uw factuur toevoegen via na selectie van het documenttype kan u de facturen verwerken of u kan de verrichtingen stopzetten via na verwerking zijn de facturen toegevoegd aan uw inkomstenlijst handleiding.doc 24/47

25 handleiding.doc 25/47

26 AANKOOPFACTUREN Ofwel gebruikt u WinImsEuro als zuivere kasboekhouding en boekt u ontvangsten en uitgaven op het ogenblik dat een financiële rekeningen wordt gedebiteerd of gecrediteerd (dus op het ogenblik dat u effectief geld ontvangt of betaalt). WinImsEuro laat u echter ook toe dat u een inkomende factuur reeds in het systeem inbrengt op het ogenblik dat u deze vanwege de leverancier ontvangt. Dit heeft als voordeel dat u op elk moment een overzicht kan vragen van de nog te betalen facturen. Bovendien heeft u dan de mogelijkheid uw inkomende facturen te ventileren over één of meerdere artikellijnen (en bijhorende grootboeken). Inkomende facturen kan u ingeven via Eerst worden de algemene factuurgegevens verwerkt: en daarna vervolledigt u met één of meerdere detaillijnen (met automatische saldoberekening) na selectie van het documenttype kan u de inkomende factuur verwerken via de knop Verwerk document handleiding.doc 26/47

27 BEGROTING selecteer welke begroting je wenst op te maken (ontvangsten / uitgaven) in de kolom begr2008 kan je vrij de gewenste budgetten intypen je kan ook het budget laten berekenen of gegevens van vorige boekjaren overnemen of de werkelijk geboekte cijfers van het eigen jaar laten berekenen (budgetcontrole) handleiding.doc 27/47

28 eens opgemaakt kan je de begroting printen of exporteren een begroting kan op elk moment aangepast worden handleiding.doc 28/47

29 FINANCIËLE BOEKINGEN Snelboeken Snelboeken is zowat de snelste manier om uw boekhouding te voeren via WinImsEuro. Dit betekent echter dat u de ontvangsten en uitgaven slechts in de boekhouding onderbrengt op het ogenblik dat er een beweging is -in plus of in min- op een financiële rekening. Snelboeken gebeurt steeds vanaf het rekeninguittreksel of het kasblad. kies de gewenste financiële rekening per lijn op het rekeninguittreksel voegt u een lijn toegevoegd via de knop OPGELET: bij een negatief bedrag moet het minteken getypt worden handleiding.doc 29/47

30 u kan op eenzelfde uittreksel meerdere lijnen met eenzelfde bedrag in een beweging toevoegen dmv de aanwezige teller daarbij kan u opteren om dezelfde omschrijving voor elke lijn mee te kopiëren hetzelfde geldt voor de klant of leverancier handleiding.doc 30/47

31 u heeft steeds een visuele controle over de evolutie van het saldo van uw rekening een foutieve lijn kan verbeterd worden via een dubbelklik op de lijn een overbodige lijn kan gewist worden via de knop een volledig uittreksel kan gewist worden via rechtermuisklik er zal bevestiging gevraagd worden of alle lijnen mogen gewist worden. handleiding.doc 31/47

32 Nadat alle detaillijnen op het uittreksel zijn toegevoegd en de saldocontrole correct is kan lijn per lijn verwerkt worden Snelboeken gebeurt via de knop of via het popupmenu d.m.v. de rechtermuisklik snelboeken van een ontvangst in het volgende scherm wordt een keuzemogelijkheid geboden: indien wij geld ontvangen zijn er 2 mogelijkheden: ontvangst correctie uitgave = inkomende creditnota (negatieve uitgave = ontvangst) indien wij geld betalen zijn er eveneens 2 mogelijkheden uitgave correctie ontvangst = uitgaande creditnota (negatieve ontvangst = uitgave) handleiding.doc 32/47

33 Ingeval er een koppeling naar een grootboek is gemaakt op de klantenfiche zal het gekozen grootboek automatisch worden seleceteerd. Uiteraard kan dit via de knop Grootboek worden aangepast. en via de knop Klant kan een andere klant worden geselecteerd. in het volgende scherm ziet u het verwerkingsdetail van de aan de gang zijnde verrichting. OPGELET: BTW plichtige verenigingen dienen hier het toepasselijk BTW % te selecteren (waarbij = niet onderworpen) handleiding.doc 33/47

34 is de optie attest mutualiteit aangevint dan wordt deze verrichting meegeteld bij de opmaak van de attesten (vooral van belang bij sportverenigingen met het oog op de terugbetaling van een deel- het lidgeld) is de optie Fiscaal_attest aangevinkt dan wordt deze boeking meegeteld bij de berekening van de fiscale attesten uitgereikt in het kader van artikel 107 van het WIB (http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/giften/instellingen/inleiding.htm ) is de optie document afdrukken aangevinkt dat wordt men na de boeking omgeleid naar het printscherm via de knop kan steeds teruggekeerd worden naar het uittreksel zonder verwerking snelboeken van een uitgave handleiding.doc 34/47

35 na aanduiding van het type verrichting komt u terecht in het keuzescherm van de Grootboeken na selectie van het gewenste Grootboek zal gevraagd worden of u dit vast wil koppelen aan de betrokken leverancier handleiding.doc 35/47

36 BTW plichtige units dienen hier de BTW parameters in te stellen BTW % % aftrekbare BTW BTW rooster (is in principe reeds gekoppeld aan het Grootboek doch kan eventueel gewijzigd worden) Door te klikken wordt de ingave verwerkt. snelboeken met opsplitsing op een uittreksel staat een ontvangst van bankintresten voor een bedrag van 8,5 euro. Dit is het nettoresultaat van 10,00 euro bruto intrest min 1,5 euro (15%) roerende voorheffing. Dit zal dus een boeking vergen langs ontvangstenzijde voor het bedrag van de brutointresten en langs de uitgavenbzijden voor de roerende voorheffing. De verwerking wordt gestart door te klikken op de knop handleiding.doc 36/47

37 in het tussenscherm wordt het te verwerken bedrag aangepast en daar na OK te klikken in het volgende scherm kan weer gekozen worden voor de optie snelboeken maar nu met het gewijzigde bedrag handleiding.doc 37/47

38 het 1 e deel van de boeking zijnde brutointrest voor een bedrag van 10 euro kan nu verwerkt worden op het scherm uittreksel zien we na het 1 e deel van de verwerking dat een saldo van 1,50 euro te verwerken blijft. Het veld info bevat geen omschrijving maar een? met de bedoeling de omschrijving bij de verwerking aan te passen (een? wordt immers niet aanvaard als omschrijving). handleiding.doc 38/47

39 u kan verdergaan door te klikken op de knop snelboeken nu kan u de uitgave verder afwerken. Transfers tussen financiële rekeningen Bij een transfer tussen financiële rekeningen zijn steeds 2 rekeningen betrokken. De rekening waar het bedrag in min wordt geboekt en de rekening waar hetzelfde bedrag in plus wordt geboekt. Vb transfer van 500 euro van naar kas. 1 e deel van de boeking de overdracht zal geboekt worden naar de Interne rekening via de knop handleiding.doc 39/47

40 2 e deel van de boeking de transfer zal geboekt worden naar de Interne rekening via de knop Dit betekent dat de Interne rekening als tussenstapo werd gebruikt dussen da Kas en de Bank om de transfer uit te voeren. In het dagboek geeft dit het volgende resultaat: handleiding.doc 40/47

41 Wachtrekening Vanaf uittreksel kan er ook geboekt worden naar de Wachtrekening. Wanneer te gebruiken? 1 voor ontvangsten of uitgaven waarvan u op het ogenblik van de boeking de oorsprong of de bestemming niet kent 2 voor ontvangsten of uitgaven die betrekking hebben op een volgend boekjaar maar die u bvb al in de loop van december ontvangt of betaalt De bedragen die op de wachtrekening worden geplaatst worden op een later tijdstip vanaf de wachtrekening geboekt naar de plaats waar ze thuishoren. bvb wij ontvangen 4 lidgeldbetalingen voor volgend jaar. Deze 4 lijnen kunnen in 1 beweging naar de wachtrekening worden geboekt door de selectievakjes aan te vinken en dan te klikken op de knop via de knop wachtrekening in het Hoofdmenu kan het resultaat van de boeking bekeken worden. handleiding.doc 41/47

42 PATRIMONIUM WinImsEuro biedt de mogelijkheid om extracomptabel- uw investeringen te registreren. Dit laat u toe om: afschrijvingstabellen te genereren afschrijvingslijsten per patrimoniumgroep te genereren de bijlage C automatisch aan te vullen Verschillende patrimoniumgroepen zijn reeds opgenomen in de software. In principe moeten die volstaan om het patrimonium te verwerken. Het staat de gebruiker vrij om groepen toe te voegen. Belangrijk daarbij is steeds het gepaste bezittingstype (bijlage C) te koppelen. handleiding.doc 42/47

43 Patrimoniumgroepen Patrimonium Per patrimoniumgoed kan je een fiche aanmaken waarvoor dan een afschrijvingstabel wordt aangemaakt. handleiding.doc 43/47

44 handleiding.doc 44/47

45 Rapporten handleiding.doc 45/47

46 LENINGEN De mogelijkheid bestaat om ontvangen leningen in WinImsEuro te verwerken. vermits wij in een kasboekhouding werken wordt bij ontvangst van een leningbedrag gewoon een ontvangst geboekt op bvb een grootboek Opgenomen leningen Van de leningen is het mogelijk aflossingstabellen bij te houden en de terugbetalingen van aflossingen en intresten geautomatiseerd te laten verlopen. handleiding.doc 46/47

47 dmv een rechtermuisklik verschijnt bovenstaand popupmenu met verschillende keuzemogelijkheden zo kunnen bepaalde vervaldagen naar de boekhouding worden overgebracht handleiding.doc 47/47

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 Inhoudsopgave 1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 3 KORT OVERZICHT VAN VEELGEBRUIKTE ICOONTJES 7 4 EEN DOSSIER AANMAKEN OF OPENEN

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTALLATIE Wings CRM Contact Relations Management Ga in Windows als volgt tewerk: Plaats de eerste

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: http://www.toernooi.nl/product/demo.aspx?id=15&s=2

Nadere informatie

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 In deze handleiding behandelen we de basisfuncties van de website www.kotatgent.be. Hoe kan je jezelf (als verhuurder of student) registreren en vervolgens je pand(en)

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Het zoveelste pakket op rij die deze zaken kan? Oordeel voor uzelf na deze korte voorstelling.

Het zoveelste pakket op rij die deze zaken kan? Oordeel voor uzelf na deze korte voorstelling. Heeft u ook het gevoel dat het electronische tijdperk zijn belang heeft in de omzet voor uw bedrijf? Hoe goed/snel kan u uw klanten bereiken betreffende nieuwe diensten, informatie betreffende uw producten

Nadere informatie