Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!"

Transcriptie

1 Marketingplan 2015

2 2

3 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar met nog meer focus, ook dat is cruciaal binnen (city) marketing. De samenwerking met de Leidse musea leidt dit jaar tot een integrale (nationale) campagne, gericht op het versterken van het imago van Leiden als cultuurstad. Nieuw is de toevoeging van het accent beleving aan de campagne, door ook winkelen en culinair Leiden te belichten. Een combinatie met de campagne van de Signatures Cultuurweken ligt in het verschiet, waarmee een grotere impact dan ooit bereikt zal worden! In samenwerking met partners als het Rembrandthuis Amsterdam, Museum De Lakenhal en Cultuurfonds Leiden wordt vanaf 2015 een voorzichtige claim gelegd op Leiden als geboortestad van Rembrandt. De meerjarige benadering zal bij succes van onschatbare waarde blijken voor de stad. De regio speelt inmiddels een structurele rol in de focus van Leiden Marketing. Regiomarketing in het verlengde van de economische agenda van de regio, is een grote kans. Samenwerking met de Bollenstreek langs de lijn van de tulp zal de band definitief bestendigen en partnering met de kustgemeentes kan Leiden aan Zee voorzichtig profiel geven. Ook dit jaar keren de twee grote festivals terug: Signatures, Cultuurweken Leiden en de Nacht van Kunst & Kennis. Opnieuw groei in programmering én in campagne, goed voor telkens hogere bezoekersaantallen en een verrijking van het imago van Leiden als cultuur- en als kennisstad. Nieuw in 2015 is de specifieke benadering van de aanstaande student als doelgroep. Met een hernieuwd partnerschap tussen Leiden Marketing en de Universiteit Leiden, wordt de komende jaren een programma uitgerold ten einde meer studenten voor Leiden te winnen en deze bovendien in de regio te behouden na hun studie. Ook in 2015 is er weer substantiële aandacht voor het verwerven van (wetenschappelijke) congressen. Het Leiden Convention Bureau is opgericht en houdt koers om Leiden op de 6de plek te houden in Nederland, mogelijk in de top 5 te brengen. Het ambassadeursnetwerk zal groeien naar 100 prominenten uit de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven en zal voor flinke groei in aandacht van de congresmarkt zorgen. Deelname aan twee grote internationale beurzen draagt daar eveneens aan bij. Op gebied van (digitale) communicatie staan we aan de vooravond van een grote herlancering van leiden.nl (gericht op bezoekers, inclusief de bewoners van de stad en de regio) en voortzetting van de zeer succesvolle social media strategie. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Januari 2015 Martijn Bulthuis - Directeur 3

4 Marketingplan

5 Inhoud 1. Intro/organisatie 7 2. Visie & Strategie 9 3. Doelstellingen & Doelgroepen Marketing Cultuur 15 Thema s: Musea 15 Geboortestad Rembrandt 17 Leiden en Omgeving 18 Tulpenstad 19 Festivals/events: Signatures, Cultuurweken Leiden 21 OPEN 22 Winter Wonder Weken Kennis 25 Thema s: Kennisstad/kenniseconomie 25 Studeren in Leiden 27 Congresstad 29 Festivals/events: Nacht van Kunst & Kennis Communicatie 32 Pers & PR 32 Social media 34 Leidsche Plein 36 Onderzoek 36 Leiden.nl 37 Uitagenda 39 Kennisplatform 39 Toolbox Nieuwsbrieven Cityhospitality 42 VVV 42 Expat Centre 42 Gastvrijheidsplan Nieuwe ontwikkelingen 44 Bewerken buitenlandse markt 44 Pilgrim Fathers 45 Stedenbanden 46 T.rex 47 Film- en tv beleid Budget 49 5

6 6

7 1 Intro/ Organisatie Doel Leiden Marketing stelt zich ten doel het merk Leiden op de kaart te zetten, invulling te geven aan de gastheerschaprol van de stad en verbinding tot stand te brengen tussen stadspartners. Marketing De marketinginzet van Leiden Marketing is primair gericht op citybranding ; het beïnvloeden van de associaties die de beoogde doelgroepen bij het merk Leiden hebben. Het doel is het genereren van economische spin-off, door behouden en structureel aantrekken van nieuwe bezoekers, bewoners, bedrijven en kenniswerkers (incl. studenten). Cityhospitality Met haar VVV, Expat Centre en Arriva (OV) service geeft Leiden Marketing invulling aan haar gastheerschaprol voor de stad. Cityhospitality wordt verder ingevuld door in samenwerking met stadspartners in te zetten op verbetering van de hardware en software van de stad. Leiden is 5e meest Gastvrije stad van Nederland (bron: Meest Gastvrije Stad, van Spronsen & partners i.s.m. VVV Nederland). Stadspartners Leiden Marketing vervult een coördinerende rol om partijen samen te brengen, nieuwe initiatieven te ontplooien en deel te nemen aan diverse gremia die tot doel hebben het merk Leiden te laden, te bewaken en te versterken. Naast een coördinerende rol, wil Leiden Marketing de komende jaren tevens een meer adviserende rol aannemen, als generator van cijfers en trends en als professionele partij op het gebied van (destinatie) marketing. Werkorganisatie Het werkapparaat van Leiden Marketing, inclusief Visitor Centre, bestaat uit gemiddeld 12 FTE. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding en draagt verantwoordelijkheid voor beleid en financiën. Een Raad van Commissarissen van 5 onafhankelijke bestuurders houdt toezicht. 7

8 8

9 2 Visie & Strategie Mission Statement Leiden Marketing streeft na via de pijlers Cultuur en Kennis de stad Leiden te profileren als ideale bestemming voor bezoekers (toeristen en bewoners) en kenniswerkers/studenten die zoeken naar kwaliteit, beleving en verdieping. Pijlers Leiden Marketing zet de pijler Cultuur in voor het vermarkten van Leiden als bestemming voor toeristen/bewoners en als programmering en profilering van de stad en regio als aantrekkelijke plek om te wonen, werken/ondernemen. Leiden Marketing zet de pijler Kennis in voor het vermarkten van de Leidse regio als vestigingsgebied voor bedrijven. Uitgaande van diverse economische aannames dat bedrijven mensen volgen (bijv. Cushman & Wakefield, European Cities Monitor), zit de kracht van Kennisstad Leiden, inclusief haar regio, in het aanbod van talent. De Leidse regio is de hoogst opgeleide regio van Nederland. 9

10 10

11 3 Doelstellingen & Doelgroepen Doelstelling Het doel van Leiden Marketing is het vermarkten van het merk Leiden, Stad van Ontdekkingen. Door middel van city-branding streeft Leiden Marketing naar maximale econo-mische spin-off. Het structureel behouden en aantrekken van bezoekers (toerisme), bedrijven, studenten en kenniswerkers is daarbij uitgangspunt. Doelgroep De activiteiten van Leiden Marketing zijn gericht op de volgende doelgroepen: Kosmopoliet (toerist): Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten. Bewoner: De Leidenaar en de regiobewoner als gebruiker (bezoeker) van zijn eigen stad, tevens belangrijk als ambassadeur richting de buitenwereld. Kenniswerker: de huidige hoogopgeleide bevolking van de Leidse regio, maar ook de kenniswerker van de toekomst: de huidige student. Student: Aanstaande studenten die naast de keuze van een studie vooral ook de stad afwegen waar ze zich als student willen vestigen. 11

12 ONT DEK DE 13 MUSEA VAN LEIDEN Discover Leiden s museums LEIDEN.NL 12

13 4 Marketing Om het doel te bereiken zijn er drie subdoelen ontwikkeld, aan de hand waarvan dit plan is opgebouwd: H4 Extern H5 Communicatie - Productontwikkeling - Productpromotie - Creëren van draagvlak De marketingactiviteiten van Leiden Marketing zijn gericht op het laden van het merk Leiden, Stad van Ontdekkingen. Tabel 1 geeft een overzicht van de producten die horen bij de externe en interne activiteiten van Leiden Marketing. In dit hoofdstuk worden de producten toegelicht. In de bijlage vindt u een integraal activiteitenoverzicht. 4.1 Cultuur 4.2 Kennis 1. Musea 8. Kennisstad/kenniseconomie 2. Geboortestad Rembrandt 9. Studeren in Leiden 3. Leiden & Omgeving 10. Congresstad 4. Tulpenstad Festivals/events Festival/event 5. Signatures, Cultuurweken Leiden 11. Nacht van Kunst & Kennis 6. OPEN 7. Winter Wonder Weken 12. Pers & PR 13. Leidsche Plein 14. Onderzoek 15. Social media 16. Leiden.nl 17. Uitagenda 18. Kennisplatform 19. Toolbox Nieuwsbrieven Tabel 1: overzicht van producten Leiden Marketing 13

14 14

15 4.1 Cultuur Thema s Musea Leiden telt 13 musea, waaronder 4 rijksmusea, en heeft daarmee een onderscheidend vermogen ten opzichte van haar concurrentsteden. Met een groeiend aantal dagbezoekers (>1 miljoen) èn hotelovernachtingen (> gastnachten), maar wel met een relatief grote onbekendheid binnen Nederland, zal Leiden Marketing, in samenwerking met de Leidse musea en CORPUS reis door de mens de musea prominent in de etalage zetten voor het op langere termijn structureel verwerven van nieuwe toeristen voor Leiden. Centraal in de campagne staan exposities, tentoonstellingen en/of de verhalen van de musea, met als paraplu Leiden, Stad van Ontdekkingen. Beleving staat centraal, waarbij er aansluiting wordt gezocht bij de meest aansprekende restaurants en de meest onderscheidende winkels/gebieden. ATL Integrale marketingcampagne van TV (commercials, branded content) en/of print (Volkskrant/Trouw/NRC) en online (Adwords, social media, website van mediapartners en eigen kanalen). BTL Activiteitencampagne, conversie gericht (Uitmarkt Amsterdam, museumfolder, museumpas, Dagjeweg.nl, Google Adwords). Productontwikkeling Ten einde de beleving te vergroten schakelt Leiden Marketing een ondernemende cultuur-zzp er in binnen de campagnebegroting om verhaallijnen met elkaar en met de stad te verknopen, cross selling tussen musea tot stand te brengen en een belevingsaspect toe te voegen. Idealiter wordt deze cultuurcampagne gecombineerd ingekocht met andere campagnes (zoals 5. Signatures). Bovenstaande campagne voorziet in een constructie van co-financiering met de musea. Percentueel in 2015, in

16 16

17 Leiden, geboortestad van Rembrandt Leiden is de geboortestad van Rembrandt van Rijn (1606, Gouden Eeuw ). Als de beroemdste van een lichting Hollandse meesters (Lievens, Steen, Goyen, Dou) kan hij van iconische waarde voor Leiden zijn in het aantrekken van (inter)nationaal toerisme en fundamenteel bijdragen aan het imago van de stad. Daar Leiden onvoldoende wordt geassocieerd met Rembrandt, zet Leiden Marketing zich de komende jaren in op het versterken van het profiel van Leiden als geboortestad van Rembrandt en op het faciliteren van bezoekers die in de voetsporen van Rembrandt willen lopen. Productpromotie - Met een projectgroep (zie Draagvlak ) wordt het Rembrandt Lab ontwikkeld: een zichtbare plek waar kunstenaars worden uitgenodigd en uitgedaagd te onderzoeken, ontwikkelen en innoveren rond een Rembrandt thema (techniek, grondstof,..). Zichtbaar voor publiek, met educatief element. Doel is telkens landelijke PR te genereren. - Ontwikkelen/participeren in de ontwikkeling van een film over het leven van Rembrandt (in Leiden). - PR inzetten rond 15 juli (verjaardag Rembrandt), event creëren welke simultaan in Leiden en Amsterdam plaatsvindt. - Productrange ontwikkelen in huisstijl (Rembrandtwandeling, folder voor hotels, webpagina/app button). - Rembrandt prominent maken in de VVV. - Social media stimuleren, bv. middels Rembrandtsilhouet/ selfie (Volendam). - Citydressing: inzetten op het zichtbaar maken van Rembrandt in de binnenstad. Draagvlak - Oprichten projectgroep Rembrandt & Leiden met het Rembrandthuis Amsterdam, Museum De Lakenhal, Cultuurfonds Leiden en Stichting Rembrandt in Leiden. - Samenwerking Rembrandthuis Amsterdam (expositie Leiden viert feest!, pop-up expositie Leiden, film over leven Rembrandt/Leiden). - Lobby richting en ondersteuning aan realisatie van een Rembrandt Experience in het centrum van Leiden. - Maquette van het geboortehuis laten maken (haalbaarheid verkennen) en beschikbaar maken voor bezoekers en bewoners. 17

18 Leiden en Omgeving Leiden vormt de hoofdstad van de Bollenstreek met in de tuin de Keukenhof. Aan Leiden grenzen het Hollands Plassengebied en het Groene Hart. Daarnaast vormen we samen met Noordwijk en Katwijk Leiden aan Zee. De Leidse Agglomeratie, een nieuwe economische werkelijkheid, heeft een branding vraagstuk waarvan Leiden Marketing trekker is. Vestigingsklimaat is daarbij leidend. Productpromotie Ter promotie van het product Leiden en omgeving zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Ontwikkeling (i.o.v. Bollenstreek Regiomarketing). - Beheer app Duin- en Bollenstreek Bruist (i.o.v. Bollenstreek Regiomarketing). - Aanbieden hotelarrangementen (boekbaar via website). - Vaar-, fiets- en wandelroutes ontwikkelen/stimuleren en promoten. - Leiden als bakermat van de tulp (zie Tulpenstad). - Leiden aan Zee : Stad- en zee combinaties (arrangementen, flyer, online,..) aangaan met Katwijk, mogelijk ook Noordwijk. Draagvlak Om draagvlak te creëren voor het product Leiden en omgeving zal Leiden Marketing zich actief inzetten in overleg gremia van Bollenstreek regiomarketing en van Economie071 (Leidse agglomeratie). Voor deze laatste doet Leiden Marketing in 2015 een voorstel hoe te komen tot regiomarketing met als doel de opdracht te verwerven. 18

19 Tulpenstad De Leidse Hortus is de oudste botanische tuin van Nederland en viert feest! In 2015 bestaat de Hortus botanicus Leiden 425 jaar. De Vlaamse geleerde Carolus Clusius, kweekte eind 16de eeuw de eerste tulp in de tuin van de Hortus en vanuit Leiden begon de tulp aan haar zegetocht door Nederland. Dit inmiddels nationale symbool verbindt Leiden met de Bollenstreek en de Keukenhof. Draagvlak - Samenwerking zoeken met de Keukenhof en Arriva. - Afstemming/overleg met de Hortus botanicus. - Overleg gemeente inzake regionale samenwerking en ontwikkeling praalwagen ( programma binnenstad ). Productpromotie - Participeren met een Leidse praalwagen tijdens het Bloemencorso van de Bollenstreek. - Samenwerking langs de productlijn Tulp met Bollenstreek Regiomarketing en de aangesloten gemeentes. - Joint promotions aangaan met Arriva (evt NS) en Keukenhof. - Combinatietickets Keukenhof Hortus botanicus incl. hotelarrangementen ontwikkelen. - Citydressing: vanaf het centraal station wordt er een tulpenroute uitgestippeld richting de Hortus, bv. bloembakken gevuld met tulpen. - In de Hortus in het voorjaar een tulpententoonstelling, promotie via VVV en online. - Tulpenstadpagina op leiden.nl ontwikkelen. - Groot tulpenmozaïek op de Beestenmarkt (verkennen). 19

20 Foto: Coen Bastiaanssen 20

21 Festivals/events Signatures, Cultuurweken Leiden Signatures zijn de cultuurweken van Leiden. Het festival biedt 2 weken, 3 weekenden een showcase van de Leidse cultuur. De stad fungeert als decor voor de evenementen die het hoofdprogramma vormen, ook wel de signature pieces van de Leidse cultuur. Productpromotie Ter promotie van het product Signatures zal Leiden Marketing de volgende integrale marketingcampagne voeren: - Tv-commercials gericht op branding Leiden als cultuurstad. - Print: advertenties landelijk en regionaal (Volkskrant/NRC). - Online: betaald (Google Adwords, Facebook), social media. - Flyer/poster en verspreiding. - Programmaboek en verspreiding regio (oplage: ). - Genereren vrije publiciteit (PR). - Signatures arrangement (boekbaar via website en de hotels). Draagvlak Om slagkracht te creëren voor het product Signatures zal Leiden Marketing in overleg gaan met de deelnemende events en workshops over sponsoring, cross-selling en pr aanbieden. 21

22 OPEN (Verrassend Winkelweekend) Ieder laatste weekend van de maand vindt OPEN plaats. Een maandelijks terugkerend festival in de Leidse binnenstad, bedoeld om winkelen tot een beleving te maken. OPEN is een initiatief van Centrum Management Leiden en Cultuurfonds Leiden, door Leiden Marketing ondersteund met marketing en communicatie. Het festival kent een maandelijks thema (OPEN voor de lente, OPEN voor de Jazz,..) en brengt culturele manifestaties op zaterdag (teaser) en zondag. Productpromotie Leiden Marketing komt met campagne bureau Just uit Leiden overeen in de marketing en communicatie rondom OPEN te voorzien. Massa mediale communicatie (kranten, abri s,..) zullen worden gecombineerd met querilla tactieken, social media ondersteuning en gerichte communicatie met communities rond een specifiek thema. Het doel is tweeledig; zo veel mogelijk mensen naar de stad trekken en verrassen met spectaculaire culturele programmering als mede hiermee funshoppen te bewerkstelligen, de nummer 1 motivatie om te gaan winkelen. Leiden Marketing versterkt en begeleidt de marketingopdracht, samen met de festivalleiding van OPEN. Draagvlak Om draagvlak te creëren voor het product OPEN zal Leiden Marketing het volgende organiseren: Maandelijkse brainstorm met CML/CFL en festivalleiding. 22

23 Winter Wonder Weken De Winter Wonder Weken is een campagne rond de jaarlijkse binnenstad winter evenementen van Centrummanagement Leiden: Lichtjesparade, de intocht van Sinterklaas, het Huis van Sinterklaas, de ijsbaan en de kerstmarkt, maar ook OPEN van november en december. Productpromotie Ter promotie van het product Winter Wonder Weken zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Outdoor: mupi s, vlaggen. - Print: advertentiecampagnes lokale/regionale media. - Programmaboekje. - Raamposters, krasloten. - Online versterking. - Hotelarrangementen (boekbaar via website en de hotels). - Genereren vrije publiciteit. Draagvlak De Winter Wonder Weken campagne wordt ontwikkeld in samenwerking met Centrummanagement Leiden. 23

24 24

25 4.2 Kennis Kennisstad / kenniseconomie De regio Delft, Leiden en Rotterdam is aangemerkt als EU Kennisregio. Deze kennisregio omvat een unieke concentratie van medische, technologische en wetenschappelijke instituten en bedrijven en bezit daardoor nog veel groeipotentie. In diverse verbanden wordt samengewerkt aan de acquisitie van internationale bedrijven. De economische spin-off van een bedrijf dat zich nieuw vestigt, voedt de gehele regio. De beschikbaarheid van hoog opgeleid personeel, aanwezigheid van een volledige verticale opleidingskolom (ROC, HBO en Universiteit) en de hoge kwaliteit van de leefomgeving wordt internationaal erkend als onderscheidend. Ze maken Leiden tot een zeer interessante vestigingsplaats voor bedrijven. Productpromotie - Kennisbijlage in Volkskrant of special in Quest. - Leiden Marketing werkt mee aan de ontwikkeling van de Route van Ontdekkingen. Een route door de stad waarbij Leidse ontdekkingen en doorbraken getoond worden. - TEDx Leiden (pr en financiële bijdrage van Leiden Marketing). - ScienceOnline (pr en financiële bijdrage van Leiden Marketing). - Genereren vrije publiciteit. Om deze positie te handhaven en uit te bouwen richt Leiden Marketing zich de komende jaren op de ontwikkeling van de talentpool van de Leidse regio. Leiden Kennisstad wordt ingezet voor het vermarkten van de Leidse regio als vestigingsgebied voor bedrijven en het aantrekken en behouden van (inter)nationale kenniswerkers en studenten. Centraal staan de inzet van campagnes, verwerven van wetenschappelijke congressen, het tot stand brengen van en bijdragen aan kennis gerelateerde evenementen en het promoten van de aantrekkelijke regio (wonen en recreëren). Draagvlak Om draagvlak te creëren voor het product Kennisstad zal Leiden Marketing nauw samenwerken met Universiteit Leiden, het Bio Science Park, het LUMC en Gemeente Leiden. Leiden Marketing zal vanuit haar partnerschapsrol in 2015 verkennen welke kansen er zijn om het Bio Science Park en haar medewerkers en de Leidse binnenstad beter op elkaar aan te sluiten. 25

26 26

27 Studentenstad - Student zijn in Leiden Leiden herbergt jaarlijks studenten, inclusief internationale studenten. Wetende dat een aankomende student de keuze voor de stad minstens zo zwaar afweegt als de keuze voor de studie, zet Leiden Marketing zich het komend jaar actief in op het laden van Leiden als energieke, boeiende stad om in te studeren. Productpromotie - Leiden Marketing creëert een nieuwe website voor Studentenstad, bij voorkeur (eigendom Universiteit). - Creëren van cityfilm met als thema Student zijn in Leiden. - Creëren beeldbank foto- en filmmateriaal, look & feel moet user generated zijn (lomo-stijl, Instagram). - Aanwezig met Leiden Experience tijdens de open dagen van de UL (Pieterskerk). - De Uitagenda actief inzetten richting studenten via kanalen van de Universiteit. - Engelstalige flyer/brochure ontwikkelen t.b.v. werving internationale studenten. - Een product namens Leiden voor in de Dies repre-box. - Communiceren via de kanalen van de Universiteit richting bijv. de moeders van studenten. - Studentenkorting bij de grote Leidse evenementen middels kortingskaart (uitdelen tijdens open dagen) of collegekaart. Draagvlak Om draagvlak te creëren voor het product Studentenstad zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Oprichting i.s.m. Universiteit Leiden van een denktank van studenten. - Samenwerking zoeken met Alumnibureau Universiteit. - Investeren in eigen onderzoek (zie 14. Onderzoek ) - Leiden Marketing zal zich meer richten op de relatie met de besturen van de grote studentenverenigingen. - Periodiek overleg tussen marketing/communicatiemedewerkers Universiteit en Leiden Marketing. 27

28 28

29 Congresstad Leiden Convention Bureau Als congresstad is Leiden sterk in opkomst, mede dankzij de samenwerking tussen de universiteit, het LUMC, lokale overheid en dienstverleners binnen de congresbranche in Leiden. Op de nationale congressteden ranglijst staat Leiden op plek 6! Als onderdeel van Leiden Marketing neemt Leiden Convention Bureau het voortouw om Leiden te profileren voor en met congressen. Het Bureau richt zich primair op de werving van wetenschappelijke congressen, de zogenaamde associatiecongressen. Daarnaast zal ook de bewerking van de corporate markt gecontinueerd worden. In 2014 ontstond het Leiden Convention Bureau uit een convenant afspraak met de grootste accommodaties en belanghebbenden van de Leidse regio. Voornaamste ontwikkeling is de oprichting van het ambassadeursnetwerk met prominenten uit de wetenschap, politiek en de markt. Productpromotie - Lidmaatschap ICCA continueren. - Ambassadeursnetwerk bewerken en uitbreiden. - Deelname EvenementContact februari 2015, Zaanstad. - Deelname IMEX Frankfurt mei Deelname IBTM Barcelona november Editie Arjen en Joris op reis in Leiden, medio april/mei Jaarlijkse DM campagne binnen specifieke doelgroep. - Op maat gemaakte inspiratiedagen voor de nationale markt. - Belgium ONTDEKT Leiden dag (evt. samen met Delft). - Advertentiecampagnes. - Nieuwsbrief (4x per jaar versturen). - Genereren vrije publiciteit. Draagvlak - Periodiek overleg adviesorgaan congresmarketing. - Bijeenkomsten werkgroep congresmarketing. - Ambassadeursbijeenkomst. 29

30 30

31 Nacht van Kunst & Kennis Tijdens de Nacht van Kunst & Kennis is de binnenstad van Leiden het decor van een ontdekkingstocht naar nieuwe kennis, kunst, muziek en revolutionaire uitvindingen. Het stadsbrede festival brengt kunst en kennis samen op verschillende locaties in de stad. Productpromotie Ter promotie van de Nacht van Kunst & Kennis zet Leiden Marketing een integrale marketingcampagne in: - Landelijke profilering in Volkskrant/Trouw gericht op de branding. - Online: Google Adwords, leiden.nl, social media. - Outdoor: vlaggen en mupi s in de stad en regio. - Programmaboekje (7.500). - Posters en flyers in stad en regio, ook via partners en verenigingen. - Genereren vrije publiciteit. - Guerilla marketing actie. Draagvlak - Leiden Marketing neemt zitting in de Stuurgroep, advies orgaan voor het Bestuur Stichting Kunst & Kennis. - Marketingoverleg deelnemers (bijv. deelnemende locaties). 31

32 5 Communicatie Pers & PR Doelstelling Genereren van vrije publiciteit voor Leiden Stad van Ontdekkingen. De doelstelling wordt gerealiseerd via regelmatige persberichtgeving, individueel contact, follow up met journalisten en persontvangsten. De berichtgeving wordt inhoudelijk op nieuwswaarde getoetst en indien mogelijk vergezeld van beeldmateriaal vrij van copyright. Afhankelijk van de aard van de berichtgeving wordt een keuze gemaakt voor journalistieke doelgroep(en), regionale of landelijke media inclusief sites. Separaat en incidenteel Duitse/Belgische media en leden van de Buitenlandse Pers Vereniging. Waar nodig berichtgeving in samenwerking met derden en betrokken organisaties. Persberichten Voor evenementen of interne ontwikkelingen worden persberichten verstuurd. Afhankelijk van de nieuwswaarde gebeurt dit op lokaal, regionaal of nationaal niveau, inclusief RTV. In principe is er maandelijks berichtgeving met een eyecatcher en de maandkalender van de activiteiten waaronder OPEN. Per kwartaal wordt er een planning gemaakt. 32

33 Leiden, Stad van Ontdekkingen Voor Leiden, Stad van Ontdekkingen breed versturen we persberichten voor de gastvrijheidssector, toerisme en recreatie. Leiden Kennisstad Leiden Kennisstad wordt gedurende het jaar op de kaart gehouden door het regelmatig versturen van Leidse weetjes. Met als apotheose de Nacht van Kunst & Kennis; in de aanloop voeden we de wetenschapsredacties van de relevante media. In dit kader ook profilering van Leiden als Studentenstad. Landelijke magazines Voor de landelijke media zal een proactief beleid worden gevoerd waarbij individueel bezoek van journalisten voor ogen staat. Hier worden de producten Water en Musea ingezet. Individueel bezoek journalisten Leiden Marketing zal individuele journalisten uitnodigen voor een individuele sightseeing van Leiden, waaronder de key-journalisten van Persunie, HDC Media en Wegener. De uitnodiging wordt gekoppeld aan de verzending van de persmap Daarnaast wordt contact gezocht met het NBTC voor Duitsland en België. Persmap Er wordt een persmap (Nederlands, Engels en Duits) samengesteld om uit te delen en te versturen aan journalisten. Persevents - Leiden als centrum van de Bollenstreek: start seizoen. - Er wordt een event kalender van grootschalige evenementen in 2015 gecommuniceerd richt de grote magazines. - Lancering nieuwe cityfilm, zo mogelijk in samenwerking met RTV West. - Lancering nieuwe website. - Ontvangst geaccrediteerde ambassadeurs in Nederland. - Persconferenties voorafgaand aan eyecatchers, zoals Signatures Cultuurweken en Nacht van Kunst & Kennis. Overige activiteiten - Persnieuwsbrief. - Persgedeelte op leiden.nl met algemene persinformatie, verzonden persberichten, persmap en beeldbank. - Contact met NBTC intensiveren met name op journalistiek niveau voor Duitsland en België. - Persberichtgeving in vroegtijdig stadium afstemmen met overige disciplines. 33

34 Social media Leiden Marketing zet diverse social media in om bestaande doelgroepen aan zich te binden en nieuwe te bereiken. Door social media in te zetten als marketinginstrument gaan volgers waardevolle mond-tot-mond reclame voeren naar hun vrienden en familie. Doel Via social media willen we de naamsbekendheid van Leiden als destinatie vergroten, bekend maken bij diegene die Leiden nog niet kennen en tevens onze achterban op de hoogte houden van en vooral betrekken bij onze activiteiten. Het belangrijkste is interactie genereren, zodat er online over Leiden gesproken wordt. Accounts Leiden Marketing zet in 2015 Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn in. Strategie Facebook Maandelijks wordt een contentplan opgesteld met informerende en inspirerende berichten, die likes, reacties, shares en clicks uitlokken. Door dagelijks s avonds een bericht met foto te posten volgens terugkerende thema s (cultuur, typisch Leiden, geschiedenis, culinair, shoppen en te doen) activeren we onze fans en trekken we nieuwe aan. Zij vormen ambassadeurs voor Leiden, die ook onze stad promoten. Om de pagina te promoten zal er tevens een advertentiecampagne worden ingesteld. 34

35 Twitter Leiden Marketing heeft het Leiden met toeristische tweets op het gebied van evenementen, cultuur en uitagenda. Ook voor Twitter wordt een contentplan opgesteld, aangevuld met ad hoc berichten en retweets o.b.v. de actualiteit. Via #OntdekLeiden communiceren we met onze bezoekers. Marketing worden achterban en partners op de hoogte gehouden van campagnes en andere activiteiten en brengen we trends, ontwikkelingen en micro/macro cijfers in beeld. Instagram Instagram wordt ingezet voor de (nieuwe) doelgroep studenten. Nieuw te ontwikkelen. LinkedIn Via de Leiden Marketing groep op LinkedIn kunnen onze partners elkaar voorzien van updates en nieuwtjes. Acties Door het inzetten van acties via social media zullen we meer volgers trekken en de huidige volgers aan ons binden. Twitter: middels een retweetactie een grote prijs weggeven, zoals een gratis hotelovernachting. Facebook: oproep om een selfie te maken met Leiden op de achtergrond. Van een selectie van deze selfies wordt een filmpje gemaakt. Integratie leiden.nl Facebook en Twitter wordt op leiden.nl geïntegreerd. Dit zorgt voor meer interactie met de bezoekers en heeft tot gevolg dat ze worden getriggerd om ook te posten over Leiden. SEO Social media zorgt voor meer interactie en dus relevantie online. Hierdoor zal Leiden beter vindbaar zijn via Google. In berichten wordt, zo ver mogelijk, een link opgenomen naar leiden.nl. Contentstrategie Leiden Marketing gebruikt social media als één van de communicatiemiddelen die altijd ingezet wordt. In campagnes neemt social media ook een belangrijke plaats in en is het een onderdeel van de mediamix. Oproepen om te posten Bij de highlights in de stad kunnen bordjes of fotolijsten worden geplaatst waarbij bezoekers worden opgeroepen om hun foto s in te sturen. Daarvoor kan een bepaalde hashtag worden gecommuniceerd. 35

36 Leidsche Plein Het in 2014 gelanceerde Leidsche Plein vormt ook in 2015 weer het platform voor informatiewisseling, kennisdeling en discussie van, voor en met de partners van de stad. Bent u Stadspartner of Rembrandtlid, dan bent u van harte welkom! Vaste onderdelen: - Partner Pitch. - Leiden Fast Forward. (20 stippen aan de horizon in pecha kucha stijl (20x 20 sec). - Identiteitsdebat/stemkastjes. - Gastspreker/centraal onderwerp. (externe spreker stelt een onderwerp centraal met een groot belang voor de stad, al dan niet gevolgd door brainstorm met de partners). Onderzoek Een destinatie marketing bureau (DMO) is allang niet meer de enige autoriteit op het gebied van informatievoorziening over haar destinatie, noch is het uniek in haar communicatie over die destinatie. Absolute meerwaarde voor onze partners willen we de komende jaren realiseren door het verrichten van eigen onderzoek. Voor 2015 agenderen wij 3 onderzoeken: o Waarom heeft student voor stad gekozen (onderzoek in bijv. Leiden Utrecht Enschede)? o Waarom kiest een toerist voor Leiden, wat overweegt hij/zij? Meervoudig koopmotief? o Wat zijn de afwegingen van een student aan het einde van zijn/haar studie om te blijven wonen / te vertrekken? Door het jaar heen zijn er vier edities, waarvan de laatste een uitvergrote variant is voor alle relaties van Leiden Marketing, het Leidsche Plein XXL. 36

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

LEIDEN CENTRAAL: Basis partnerschap: 225

LEIDEN CENTRAAL: Basis partnerschap: 225 Partnerplan 2016 LEIDEN CENTRAAL: Basis partnerschap: 225 City Branding L City Hospitality L Cityfilm Social Media Leiden.nl Uitagenda E-learning VVV Leiden Nieuwsbrieven Huisstijl Expat Centre City guide

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011 Wilt u ook zichtbaar zijn met uw festival in Amsterdam Festivals? Wilt u ook extra bezoekers trekken? Doe dan mee aan de multimediale marketingcampagne, ontwikkeld door Amsterdam Toerisme & Congres Bureau

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016

Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016 Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016 1 Agenda 15.00 15.10 Welkom 15.10 15.15 Stand van zaken 15.15 15.40 MiddenGrote Congressen 15.40 16.10 MICE activiteiten integrale aanpak 2017 16.10 16.20 Amsterdam

Nadere informatie

omslag zie omslag pdf partnerplan Onderweg naar Rembrandt & De Gouden Eeuw

omslag zie omslag pdf partnerplan Onderweg naar Rembrandt & De Gouden Eeuw omslag zie omslag pdf partnerplan 2018 Onderweg naar Rembrandt & De Gouden Eeuw LEIDEN CENTRAAL: Basis partnerschap: 225 Deelname Leidsche Plein XXL Folder/flyer in VVV Toegang tot en gebruik gratis beeldbank

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland'

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Leidschendam - 1 november 2011 Situatieschets In 2009 bezochten ruim 300.000 buitenlanders Nederland voor een internationale bijeenkomst met

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

ZRB - PR & Communicatie

ZRB - PR & Communicatie ZRB - PR & Communicatie ALV 30 oktober 2015 PR & Communicatie 2015 Huisstijl Communicatie - Online Zichtbaarheid Voorlichting - Veiligheid - Pers & media Huisstijl Eenduidige uitstraling: print, online,

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Old Holland 27 januari Volendam

Old Holland 27 januari Volendam Old Holland 27 januari Volendam Wim Rijkenberg Wethouder gemeente Edam-Volendam Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke)

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion Docenten vergadering 12.12.2014 Auteur: Emilia Simion AGENDA 1. Wie ben ik - pg. 3 2. Resultaten docentenonderzoek de barn - pg.4-8 3. VUA missie en visie - pg.9 4. Feiten - pg.10 5. Wat hebben we al gedaan-

Nadere informatie

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP EVEN VOORSTELLEN. WIE? NICOLE ADRIAENS EVENTORGANISATOR SOLOPRENEUR SOCIAL MEDIA FREAK BEDRIJF? BIZZIBEE EVENTS BIZZIBEE SOCIAL MEDIA BIZZIBEE BUSINESS SUPPORT WAT DOE IK?

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt:

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt: CONTENT STRATEGIE MEDIA STRATEGIE Voor DAF gaan wij een campagne maken waarbij vier tourende pop trucks stopt op verschillende truckstops. Hierbij hoort ook een online campagne op social media en een officiële

Nadere informatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Ambitie De juiste media inschakelen om een kandidaat voor uw vacature te vinden is een lastige en tijdrovende klus. Ambitie kan u hierin volledig ontzorgen.

Nadere informatie

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis Organisator Nacht van de Geschiedenis Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis .Door Achtergrond en verdieping op tv, radio, internet,

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Communicatieplan 1 september 2016 2 1 DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Vanaf 24 oktober is overal in Nederland te zien waar de bibliotheek voor staat: wat

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

GHMP GHMP GHMP PRODUCTIE MEDIABANK DISTRIBUTIE PRODUCTEN & DIENSTEN

GHMP GHMP GHMP PRODUCTIE MEDIABANK DISTRIBUTIE PRODUCTEN & DIENSTEN PRODUCTEN & DIENSTEN PRODUCTIE Videoproducties (tv & online) Bij videomarketing gaat het om het om branding of activatie door middel van video. Beelden zeggen meer dan duizend woorden! Reportage/Serie

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

Stars for Europe Once Upon a Star

Stars for Europe Once Upon a Star Stars for Europe Once Upon a Star 2014 The Netherlands Once Upon a Star in Nederland Het thema is gefocust op drie sprookjes: Sneeuwwitje Roodkapje Doornroosje Persactiviteiten 2014 Onderzoek naar najaar-

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

WNF: Social Media meetbaar maken

WNF: Social Media meetbaar maken WNF: Social Media meetbaar maken... http://www.youtube.com/watch?v=4mxjbip6y04 ... Programma 1. WNF Social Media strategie & uitvoering 2. Social Media meten in 4 dimensies: a. Involvement b. Interesse

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek 2016 donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek Activiteitenprogramma 2016 Januari t/m maart: Marketingstrategie + Activiteitenprogramma April t/m december: Uitvoering activiteitenprogramma

Nadere informatie

Partnership Corporate Meetings featuring Meet Mr. Holland campagne

Partnership Corporate Meetings featuring Meet Mr. Holland campagne Partnership Corporate Meetings featuring Meet Mr. Holland campagne Holland A Holland B Holland C Holland D 20.000 12.500 7.500 3.000 Exclusief Uitgebreid Medium Basis Partnerbijeenkomst 2x Partnerbijeenkomst

Nadere informatie

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015 Promotiebijeenkomst Oost Amsterdam, 5 oktober 2015 Welkom bij Lloyd Hotel Piet Boogert, directeur Lloyd Hotel Visie op citymarketing Geerte Udo, marketing director Bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN

MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN HANS POLL MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN MARKETING GRONINGEN MARKETING GRONINGEN ADMINISTRATIE DIRECTEUR SECRETARIAAT VVV MARTINITOREN MARKETING MANAGER UIT GRONINGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Convenant Expat Centre Leiden

Convenant Expat Centre Leiden Convenant Expat Centre Leiden 2016-2019 De volgende partners gaan van 1 juni 2016 tot en met 1 juni 2019 de samenwerking aan voor het Expat Centre Leiden (hierna ECL) : gemeente Leiden, gemeente Oegstgeest,

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Welkom in Japanmuseum SieboldHuis. Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki Round Table

Welkom in Japanmuseum SieboldHuis. Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki Round Table Welkom in Japanmuseum SieboldHuis Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki Round Table 23 februari 2016 Agenda Introductie SLVN Introductie deelnemers Round Table Doelen van de Round Table Huidige banden

Nadere informatie

JAARPLANNER Maak van je huis jouw droomhuis!

JAARPLANNER Maak van je huis jouw droomhuis! JAARPLANNER 2018 Maak van je huis jouw droomhuis! MISSIE DOELGROEP PROFIEL MISSIE WONEN.nl helpt mensen om van hun huis hun droomhuis te maken! Dat doen we op de volgende manier: - Prikkelen met nieuws.

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie