Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan Pagina 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4"

Transcriptie

1

2 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina Woerden Marketing Pagina Diverse projecten Citymarketing Pagina Woerden Marketing.nl Pagina Marketing en Promotie Woerden Pagina Promotiecampagnes Pagina BeleefWoerden.com/nl Pagina 11 Hoofdstuk 3 Planning projecten 2015 Pagina 12 Hoofdstuk 4 Begroting 2015 Pagina 13 2 Citymarketingplan 2015

3 Citymarketing maakt ambities tot werkelijkheid. Het helpt Woerden aan een sterke identiteit als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Bij het college en de samenleving wordt in de loop der tijd steeds duidelijker welke invloed citymarketing op een gebied kan hebben. Het besef groeit door de projecten die Woerden Marketing heeft gerealiseerd op diverse beleidsterreinen. De gemeente heeft sinds 2013 een duidelijk beschreven identiteit die passend is bij de kernwaarden van Woerden. 1 Deze identiteit past bij de vele promotie, evenementen en andere activiteiten die de aandacht trekken. Het belangrijkste doel is dat mensen Woerden een aantrekkelijke gemeente vinden om te wonen, werken en recreëren. In 2008 is er door de gemeente een visie 2022 opgesteld. In de visie wordt beschreven dat de gemeente zich op het gebied van recreatie en toerisme wil richten op initiatieven opzoeken, initiatieven versterken, de samenhang met de regio bewaken, een inspirerende recreatievisie maken en een profiel uitdragen. Dit onder het motto: We moeten samen trots op Woerden zijn, en dat uitdragen. Woerden Marketing is de aangewezen organisatie om deze taken uit te voeren. 2 De organisatie van de Stichting Woerden Marketing bestaat vanaf 3 e kwartaal 2014 uit voorzitter Kitty Kusters en projectmanager Tanja Veldhuizen. Met als horizon het rapport Holland toekomstperspectief 2025 van het NBTC Holland Marketing 2013, is hier het citymarketingplan 2015 beschreven. Dit plan is een onderdeel van de citymarketing visie In deze visie ligt de focus op het verbinden, adviseren en stimuleren van samenwerkingsverbanden binnen de gemeente Woerden met als doel Woerden promotioneel uit te laten groeien tot een sterk merk met een krachtig imago gebaseerd op de kernwaarden. 1 Het merkpaspoort van de gemeente Woerden met teksten en foto s is te downloaden vanuit de tool-kit op Citymarketingplan 2015

4 Woerden Marketing heeft als ambitie om Woerden als een unieke gemeente in het Groene Hart van Holland te positioneren en te profileren, in samenwerking met de gemeente en samenleving. Samen zetten we Woerden op de kaart! Missie Door een goede marketing en communicatie worden nieuwe bezoekers aangetrokken en behouden. Hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd. Dit wordt gedaan door het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart, uit te vergroten en als begrip kenbaar te maken. Een stad met vele mogelijkheden op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur. Een stad waar men prettig kan wonen, werken en recreëren en die de moeite waard is om te bezoeken. Visie Anno 2018 staat Woerden bekend als Hoofdstad van het Groene Hart. Een unieke stad met een Groen Hart, Historisch Hart en een Kloppend Hart waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Woerden is here to stay en de meest bruisende stad met dorpse allures in het Groene Hart. Woerden is gastvrij en gezellig, een stad waar altijd wat te doen is. Deze kernwaarden zijn bekend onder huidige en potentiële inwoners en ondernemers. Het portaal BeleefWoerden.com bereikt bezoekers binnen het Groene Hart en de Randsteden en is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Doelstellingen Woerden Marketing heeft als doel om de merk en identiteit van Woerden te versterken. Om dit doel te bereiken zijn er vier doelen opgesteld. 1 Woerden Marketing Woerden Marketing vergroot de bekendheid en mogelijkheden bij ondernemers en gemeente en fungeert als overkoepeling voor toerisme, recreatie en evenementen. 2 Woerdenmarketing.nl (ondernemers-portaal) Het realiseren van woerdenmarketing.nl als informatief portaal van Woerden Marketing, als hulpmiddel voor ondernemers uit Woerden. 3 Marketing en promotie voor Woerden Woerden staat bekend als de hoofdstad van het Groene Hart. Passend bij de kernwaarden Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Dit door het merk Beleef Woerden. 4 Beleefwoerden.com (bezoekers-portaal) Woerden Marketing vergroot de bekendheid en mogelijkheden van Beleefwoerden.com als de online paraplu voor toerisme, recreatie en evenementen. Het is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. 4 Citymarketingplan 2015

5 Woerdenaren doen mee Woerden Marketing gelooft in een intensieve samenwerking met betrokken partijen zoals de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Inwoners en bedrijven fungeren als ambassadeur van de stad. Als zij trots zijn op Woerden, zullen zij dit indirect uitdragen naar bezoekers. In de toekomst zien wij de ondernemers uit de gemeente als belangrijke partners. Met co financieringen en inzichten vanuit de samenleving kan er meer (financieel) gerealiseerd worden. In gezamenlijk overleg en uitvoering moeten stappen worden gezet op het gebied van marketing en promotie voor Woerden. Citymarketingplan 2015 In het hierna volgende citymarketingplan 2015 zal Woerden Marketing haar plannen kenbaar maken voor het komende jaar met de daarbij behorende begroting. 5 Citymarketingplan 2015

6 Gebaseerd op de Citymarketingvisie heeft Stichting Woerden Marketing een citymarketingplan opgesteld voor Hierin worden de doelstellingen verwerkt tot meetbare projecten en concrete uitvoering. Organisatie Stichting Stichting Woerden Marketing bestaat uit 1 voorzitter en 1 (interim) bestuurder. De project coördinatie en management ligt in handen van Kitty Kusters, de projectuitvoering ligt in handen van Tanja Veldhuizen. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 personen. Constante inzet wordt geïnitieerd van minimaal één meewerkstagiaire en inzet van één stagiaire voor afstudeeronderzoek. In 2015 wordt een nieuwe bestuurder voor de stichting gezocht ter vervanging van Alex Kok. Co-creaties, netwerk en bijeenkomsten Platform Woerden Experience; opzet en uitvoering geven aan een toerisme & recreatie overleg voor alle betrokken partijen en gemeente waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan doelen en uitvoering van promotie en marketing voor Woerden in de breedste zin. Woerden Marketing neemt jaarlijks deel aan de informatieve netwerkdag Dag van de Citymarketing van Netwerk Citymarketing Nederland om contacten te leggen en informatie te verkrijgen. Organiseren van een netwerkbijeenkomst citymarketing voor gemeente en samenleving. Vergroten van het ambassadeurschap van het merk Woerden door middel van bezoeken van makelaars en scholen waarbij het merkpaspoort (opnieuw) wordt aangeboden. Ter ondersteuning van het merkpaspoort audio inspreken voor de presentatie Het merk Woerden voor belanghebbenden. Inzet op gezamenlijke beursparticipatie voor recreatieve ondernemers en belanghebbenden via Toerisme Utrecht. Hier vallen diverse beurzen in Nederland als ook de ITB in Berlijn en beurzen in België. Inzet op touroperators Travel Trade in samenwerking met Toerisme Utrecht teneinde SMART opdrachten binnen te halen waarmee touroperators naar Woerden komen. Bovenstaande onderdelen zullen de samenwerking met het Toeristen Informatie Punt ten goede komen en zijn onderdeel van de samenwerking tussen de partijen. Woerden Marketing zal in haar communicatie het TIP waar mogelijk meenemen. Gastvrijheidsproject In samenwerking met gemeente worden er projecturen ingezet voor het gastvrijheidsproject Van Basis tot WOW waarbij gastvrijheid en hospitality binnen de gemeente Woerden wordt gestimuleerd. Realiseren van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners en bedrijven, waarbij een merkpaspoort wordt aangeboden in combinatie met een welkomstbrief van de burgemeester. Verwijzingen voor een Warm Welkom in Woerden worden gerealiseerd op belangrijke invalswegen en station Woerden in samenwerking met gemeente Woerden. Dit is een onderdeel van het gastvrijheidsproject Van Basic tot Wow wat in de komende jaren verder wordt uitgerold met gemeente Woerden en betrokken partijen. 6 Citymarketingplan 2015

7 Toerisme monitor In 1 e kwartaal 2015 uitvoering van de Toerisme Monitor in vervolg op de 0-meting van Hierbij worden omzet- en bezoekerscijfers op het gebied van recreatie, toerisme en cultuur onderzocht. De cijfers zijn een leidraad voor de promotionele activiteiten van Woerden Marketing. Media en partnerpakketten Woerden Marketing stelt een mediapakket samen voor ondernemers uit de gemeente Woerden. Hierdoor kunnen ondernemers via diverse mediakanalen hun specifieke promotie genereren en worden er inkomsten gegenereerd. Woerden Marketing stelt een citymarketing partnerpakket (PIP pakket) samen waardoor ondernemers kunnen participeren in de citymarketing voor Woerden. Voor een bedrag stappen zij als partner in, en ontvangen zij hiervoor media-uitingen. 7 Citymarketingplan 2015

8 Vernieuwing Beleef Woerden logo Nader er 2 jaar is ingezet op de herkenning van de naam van de website welke is bereikt wordt in het 1 e kwartaal 2015 het logo van Beleef Woerden geactualiseerd. De nadruk zal komen te liggen op de Beleving van Woerden dus de term Beleef Woerden met een knipoog richting de internationale markt met als term Experience Woerden. Deze actualisering wordt doorgevoerd in alle communicatie uitingen. Deze actualisering vertegenwoordigd de beleving van Woerden en laat zien waar Woerden voor staat. Hiermee komen we in het (voor)hoofd van bezoekers en laten we zien dat Woerden Het best bewaarde geheim naast de A12 is. Na de actualisering zal er een merkmanual van Beleef Woerden gepresenteerd worden. Deze wordt uitgereikt aan alle evenementenorganisaties en toeristische, recreatieve en culturele organisaties. Met als doel de term Beleef Woerden te gebruiken door belanghebbenden en zo mee te liften op een sterk merk. Openstelling Petruskerk Met betrokken partijen is er een platform opgericht waarbij er gericht naar ideeën wordt gezocht om de Petruskerk vaker te kunnen openstellen voor bezoekers. Het is de intentie om tijdens de kaasmarkten op zaterdagen in 2015 de Petrustoren te kunnen beklimmen. Tevens speelt het idee om gematigde festiviteiten in de Petruskerk te organiseren. De OKW nieuwjaarsbijeenkomst is een van de eerste invullingen van deze samenwerking. Kaasmarkt Woerden In 2014 is actief ingezet op het promoten van de kaasmarkt in Woerden. Via samenwerking met partijen als ACW, gemeente, de 5 kaasmarkten in Nederland en belanghebbende partijen zal promotionele inzet gehandhaafd blijven. Woerdenmarketing.nl Er wordt een structurele nieuwsbrief van Woerden Marketing verstuurd naar betrokken partijen zoals ondernemers en gemeente. Op deze manier blijven belanghebbenden op de hoogte van lopende projecten en vorderingen binnen citymarketing in Woerden. De beeldbank wordt uitgebreid door middel van inzet van lokale fotografen die een eigen beeldbank uiting krijgen waar zij hun foto s kunnen uploaden voor vrij gebruik van de samenleving. 8 Citymarketingplan 2015

9 Woerden Marketing zal volgens de kernwaarden van het merkpaspoort promotioneel inzetten op campagnes waarbij samenwerkingen en cofinancieringen worden aangegaan met belanghebbenden uit de samenleving. De ambitie is om met deze partijen, zoals het Stadshart Woerden en recreatieve partijen en ondernemers, het doel Woerden op de kaart te bereiken. Arrangementen Twee keer per jaar, in het zomerseizoen en winterseizoen, wordt een bestand met arrangementenaanbod opgesteld welke wordt verzonden naar touroperators en incentive bureaus in Nederland. Woerden Marketing onderhoudt actief contact met recreatieve en toeristische ondernemers in Woerden. Daarnaast nemen zij deel en participeren zij via diverse toeristische en recreatieve netwerken zoals De Gouden Sleutels Amsterdam, Toerisme Utrecht en andere belangrijke marketingpartijen. Magazine Beleef Woerden / Experience Woerden 1 e kwartaal 2015 wordt in samenwerking met o.a. Stadshart Woerden en horeca Woerden een magazine op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur uitgebracht. Deze wordt verspreid in de omgeving van Woerden, in het Groene Hart en in de omliggende randsteden. Door middel van (kortings)bonnen van Woerdense partijen worden bezoekers tot actie aangezet om een (herhalings)bezoek aan Woerden te brengen. Film Beleef Woerden / Experience Woerden Woerden Marketing verzorgt een 1 minuut durende trailer van Woerden om de bezoeker Woerden en haar kernwaarden te laten beleven. Deze film is voor betrokken partijen vrij te downloaden en gebruiken om zoveel mogelijk potentiele bezoekers te bereiken. Buitenreclame Beleef Woerden / Experience Woerden In samenwerking met betrokken partijen zullen er buitenbord campagnes worden gerealiseerd waarmee bezoekers uit de regio verleid worden om Woerden te bezoeken. Uit-agenda Evenementen Woerden Er wordt maandelijks een UIT-agenda gedrukt met diverse evenementen uit de gemeente Woerden. De oplage wordt in 2015 vergroot van 2500 naar stuks en zal via Wegener verspreid worden bij huishoudens in de regio Woerden. Er wordt samengewerkt met evenementenorganisaties. De ambitie is om de vele evenementen die Woerden kent te bundelen onder een paraplu van Zomer- en Winter evenementen waarbij er gezamenlijk ingezet wordt op het gebruik van diverse media. 9 Citymarketingplan 2015

10 Infozuil Woerden Wekelijks zal het aanbod van evenementen te zien zijn op de INFOZUIL aan de Europabaan, met passerende voertuigen per dag. De verbinding wordt gerealiseerd met grote evenementen om BeleefWoerden.com zichtbaar te maken en de bezoeker te stimuleren een herhalingsbezoek aan Woerden te brengen. Inzet op zakelijke markt Woerden Marketing zal via het portaal Beleef Woerden in 2015 een rubriek Ondernemen toevoegen. Via dit portaal worden maatschappelijk betrokken partijen zoals Hart voor Woerden, Samen voor Woerden, Fermwerk en ondernemingsverenigingen onder de aandacht gebracht. Via de netwerken OKW, Zoom, Gildepatroons, Inoffice etc. wordt er gekeken naar de wensen om een goede vertaling te verzorgen voor de zakelijke markt. Hierbij dient het portaal zaanstreek.nl met de rubriek ondernemen als inspiratiebron. 10 Citymarketingplan 2015

11 Uitstraling Beleefwoerden.com In 2014 is Woerden Marketing in bezit gekomen van de URL beleefwoerden.nl Medio 1 e kwartaal 2015 wordt toegewerkt naar een vernieuwde uitstraling van de website BeleefWoerden.com, waarbij de nieuwe URL zal doorverwijzen naar de site. De vernieuwde en moderne uitstraling zal passen bij Beleef Woerden/Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Er wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van de website, gebaseerd op de keuze van de techniek van de website wordt de doorontwikkeling in werking gezet. De beleving van kernwoorden als Proef, Beleef, Geniet, Ontdek, Ervaar, Verken, Bruis en andere toepasselijke belevingskernmerken worden meegenomen in de uitstraling van de vernieuwde en moderne website. Visualisatie is leidend en door de inzet van veel beeldmateriaal zal de bezoeker getriggerd worden. Content Beleefwoerden.com Woerden Marketing zorgt en waarborgt voor een complete en volledige content op het gebied van toerisme en recreatie. Dit wordt gedaan door ondernemers actief te benaderen met de vraag om hun evenementen/activiteiten en aanbod aan te melden via het adres van de redactie. Wekelijks zorgen 2 redactie medewerkers voor 8 uur werk op het gebied van content. Er wordt samengewerkt met het TIP die voor een extra aanlevering van content verzorgen. Er wordt nauw contact onderhouden met de gemeente Woerden, aangezien zij de vergunningaanvragen verzorgen en informatie over data verstrekken van jaarlijks terugkerende evenementen. Vergroten aantal bezoekers website In 2015 bereiken we unieke bezoekers per jaar op de website Beleefwoerden.com. Dit doen we door actieve promotie en inzet op vergroten van bestaande campagnes zoals; Participatie op website dagjeweg.nl Participatie op website groenehart.nl Participatie op website en samenwerking Stadshartwoerden.nl Linken op diverse websites zoals stadshartwoerden.nl, TIP, ondernamen.nl, woerdenmarketing.nl, groenehart.nl, dagjekaasmarkt.nl, CPW, woerden.tv en woerden.nl Het vergroten van aantal fans op social media De Facebook van Beleef Woerden is vergroot van 276 naar 523 likes in Het Twitteraccount is vergroot van 316 naar 454 volgers. Het volledige bereik wordt groter door middel van de inzet op het boosten en promoten van berichten. De ambitie in 2015 ligt op een bereik van Facebook van 750 likes en 600 Twitter volgers. 11 Citymarketingplan 2015

12 Woerden Marketing Organisatie Stichting Co-creaties, netwerk en bijeenkomsten Platform Woerden Experience Ieder kwartaal Netwerkdag Dag van de Citymarketing Januari 2015 Netwerkbijeenkomst citymarketing Woerden Maart 2015 Ambassadeursschap merkpaspoort bij makelaars/scholen 2 e kwartaal 2015 Audio inspreken merkpaspoort Nader te bepalen Beursparticipatie, arrangementen & Travel Trade Gastvrijheidsproject Toerisme monitor Eerste kwartaal 2015 Media en partnerpakketten Eerste kwartaal 2015 Woerdenmarketing.nl Nieuwsbrief Per kwartaal Marketing en promotie Beleef Woerden Magazine Beleef Woerden Eerste kwartaal 2015 Film Gereed eerste kwartaal 2015 Buitenreclame Nader te bepalen UIT-agenda Maandelijks Infozuil Woerden Wekelijks Openstelling Petruskerk Inzet kaaszomer markt 2015 Inzet op zakelijke markt 2015 Huisstijl Beleef Woerden Eerste kwartaal 2015 Beleefwoerden.com Uitstraling en nieuwe website 2014/2015 Content Participatie websites Vergroten bereik website bezoek en Social Media 12 Citymarketingplan 2015

13 Met voldoende budget en mogelijkheden vanuit de gemeente en samenleving kunnen de gestelde ambities werkelijkheid worden en het daadwerkelijke verschil maken voor Woerden. Hiervoor is een jaarlijks budget benodigd om marketing- en promotiecampagnes uit te voeren. Door de publiek-private instelling van de Stichting wordt er toegewerkt naar cofinancieringen en inkomsten vanuit ondernemers en organisaties die belang hebben bij Citymarketing voor Woerden. Immers, wanneer met elkaar financieel wordt ingezet op promotie en marketing worden de budgetten groter en is de profit groter. 13 Citymarketingplan 2015

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

merk strategisch marketingplan 2015-2018

merk strategisch marketingplan 2015-2018 merk strategisch marketingplan 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân 5 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie

Nadere informatie

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag.

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag. Partnerplan 2015 1 Den Haag Marketing > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. 2 foto: Jurjen Drenth partnerplan 2015 Inhoud 3 01. Voorwoord

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum

Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum MuseumMondial MM 024-6632477 Pagina 2 van 34 Het nieuwe laaglandmuseum heeft de ambitie om haar financiële zelfstandigheid te vergroten, door te groeien in veelzijdigheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie