Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan Pagina 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4"

Transcriptie

1

2 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina Woerden Marketing Pagina Diverse projecten Citymarketing Pagina Woerden Marketing.nl Pagina Marketing en Promotie Woerden Pagina Promotiecampagnes Pagina BeleefWoerden.com/nl Pagina 11 Hoofdstuk 3 Planning projecten 2015 Pagina 12 Hoofdstuk 4 Begroting 2015 Pagina 13 2 Citymarketingplan 2015

3 Citymarketing maakt ambities tot werkelijkheid. Het helpt Woerden aan een sterke identiteit als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Bij het college en de samenleving wordt in de loop der tijd steeds duidelijker welke invloed citymarketing op een gebied kan hebben. Het besef groeit door de projecten die Woerden Marketing heeft gerealiseerd op diverse beleidsterreinen. De gemeente heeft sinds 2013 een duidelijk beschreven identiteit die passend is bij de kernwaarden van Woerden. 1 Deze identiteit past bij de vele promotie, evenementen en andere activiteiten die de aandacht trekken. Het belangrijkste doel is dat mensen Woerden een aantrekkelijke gemeente vinden om te wonen, werken en recreëren. In 2008 is er door de gemeente een visie 2022 opgesteld. In de visie wordt beschreven dat de gemeente zich op het gebied van recreatie en toerisme wil richten op initiatieven opzoeken, initiatieven versterken, de samenhang met de regio bewaken, een inspirerende recreatievisie maken en een profiel uitdragen. Dit onder het motto: We moeten samen trots op Woerden zijn, en dat uitdragen. Woerden Marketing is de aangewezen organisatie om deze taken uit te voeren. 2 De organisatie van de Stichting Woerden Marketing bestaat vanaf 3 e kwartaal 2014 uit voorzitter Kitty Kusters en projectmanager Tanja Veldhuizen. Met als horizon het rapport Holland toekomstperspectief 2025 van het NBTC Holland Marketing 2013, is hier het citymarketingplan 2015 beschreven. Dit plan is een onderdeel van de citymarketing visie In deze visie ligt de focus op het verbinden, adviseren en stimuleren van samenwerkingsverbanden binnen de gemeente Woerden met als doel Woerden promotioneel uit te laten groeien tot een sterk merk met een krachtig imago gebaseerd op de kernwaarden. 1 Het merkpaspoort van de gemeente Woerden met teksten en foto s is te downloaden vanuit de tool-kit op Citymarketingplan 2015

4 Woerden Marketing heeft als ambitie om Woerden als een unieke gemeente in het Groene Hart van Holland te positioneren en te profileren, in samenwerking met de gemeente en samenleving. Samen zetten we Woerden op de kaart! Missie Door een goede marketing en communicatie worden nieuwe bezoekers aangetrokken en behouden. Hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd. Dit wordt gedaan door het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart, uit te vergroten en als begrip kenbaar te maken. Een stad met vele mogelijkheden op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur. Een stad waar men prettig kan wonen, werken en recreëren en die de moeite waard is om te bezoeken. Visie Anno 2018 staat Woerden bekend als Hoofdstad van het Groene Hart. Een unieke stad met een Groen Hart, Historisch Hart en een Kloppend Hart waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Woerden is here to stay en de meest bruisende stad met dorpse allures in het Groene Hart. Woerden is gastvrij en gezellig, een stad waar altijd wat te doen is. Deze kernwaarden zijn bekend onder huidige en potentiële inwoners en ondernemers. Het portaal BeleefWoerden.com bereikt bezoekers binnen het Groene Hart en de Randsteden en is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Doelstellingen Woerden Marketing heeft als doel om de merk en identiteit van Woerden te versterken. Om dit doel te bereiken zijn er vier doelen opgesteld. 1 Woerden Marketing Woerden Marketing vergroot de bekendheid en mogelijkheden bij ondernemers en gemeente en fungeert als overkoepeling voor toerisme, recreatie en evenementen. 2 Woerdenmarketing.nl (ondernemers-portaal) Het realiseren van woerdenmarketing.nl als informatief portaal van Woerden Marketing, als hulpmiddel voor ondernemers uit Woerden. 3 Marketing en promotie voor Woerden Woerden staat bekend als de hoofdstad van het Groene Hart. Passend bij de kernwaarden Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Dit door het merk Beleef Woerden. 4 Beleefwoerden.com (bezoekers-portaal) Woerden Marketing vergroot de bekendheid en mogelijkheden van Beleefwoerden.com als de online paraplu voor toerisme, recreatie en evenementen. Het is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. 4 Citymarketingplan 2015

5 Woerdenaren doen mee Woerden Marketing gelooft in een intensieve samenwerking met betrokken partijen zoals de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Inwoners en bedrijven fungeren als ambassadeur van de stad. Als zij trots zijn op Woerden, zullen zij dit indirect uitdragen naar bezoekers. In de toekomst zien wij de ondernemers uit de gemeente als belangrijke partners. Met co financieringen en inzichten vanuit de samenleving kan er meer (financieel) gerealiseerd worden. In gezamenlijk overleg en uitvoering moeten stappen worden gezet op het gebied van marketing en promotie voor Woerden. Citymarketingplan 2015 In het hierna volgende citymarketingplan 2015 zal Woerden Marketing haar plannen kenbaar maken voor het komende jaar met de daarbij behorende begroting. 5 Citymarketingplan 2015

6 Gebaseerd op de Citymarketingvisie heeft Stichting Woerden Marketing een citymarketingplan opgesteld voor Hierin worden de doelstellingen verwerkt tot meetbare projecten en concrete uitvoering. Organisatie Stichting Stichting Woerden Marketing bestaat uit 1 voorzitter en 1 (interim) bestuurder. De project coördinatie en management ligt in handen van Kitty Kusters, de projectuitvoering ligt in handen van Tanja Veldhuizen. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 personen. Constante inzet wordt geïnitieerd van minimaal één meewerkstagiaire en inzet van één stagiaire voor afstudeeronderzoek. In 2015 wordt een nieuwe bestuurder voor de stichting gezocht ter vervanging van Alex Kok. Co-creaties, netwerk en bijeenkomsten Platform Woerden Experience; opzet en uitvoering geven aan een toerisme & recreatie overleg voor alle betrokken partijen en gemeente waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan doelen en uitvoering van promotie en marketing voor Woerden in de breedste zin. Woerden Marketing neemt jaarlijks deel aan de informatieve netwerkdag Dag van de Citymarketing van Netwerk Citymarketing Nederland om contacten te leggen en informatie te verkrijgen. Organiseren van een netwerkbijeenkomst citymarketing voor gemeente en samenleving. Vergroten van het ambassadeurschap van het merk Woerden door middel van bezoeken van makelaars en scholen waarbij het merkpaspoort (opnieuw) wordt aangeboden. Ter ondersteuning van het merkpaspoort audio inspreken voor de presentatie Het merk Woerden voor belanghebbenden. Inzet op gezamenlijke beursparticipatie voor recreatieve ondernemers en belanghebbenden via Toerisme Utrecht. Hier vallen diverse beurzen in Nederland als ook de ITB in Berlijn en beurzen in België. Inzet op touroperators Travel Trade in samenwerking met Toerisme Utrecht teneinde SMART opdrachten binnen te halen waarmee touroperators naar Woerden komen. Bovenstaande onderdelen zullen de samenwerking met het Toeristen Informatie Punt ten goede komen en zijn onderdeel van de samenwerking tussen de partijen. Woerden Marketing zal in haar communicatie het TIP waar mogelijk meenemen. Gastvrijheidsproject In samenwerking met gemeente worden er projecturen ingezet voor het gastvrijheidsproject Van Basis tot WOW waarbij gastvrijheid en hospitality binnen de gemeente Woerden wordt gestimuleerd. Realiseren van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners en bedrijven, waarbij een merkpaspoort wordt aangeboden in combinatie met een welkomstbrief van de burgemeester. Verwijzingen voor een Warm Welkom in Woerden worden gerealiseerd op belangrijke invalswegen en station Woerden in samenwerking met gemeente Woerden. Dit is een onderdeel van het gastvrijheidsproject Van Basic tot Wow wat in de komende jaren verder wordt uitgerold met gemeente Woerden en betrokken partijen. 6 Citymarketingplan 2015

7 Toerisme monitor In 1 e kwartaal 2015 uitvoering van de Toerisme Monitor in vervolg op de 0-meting van Hierbij worden omzet- en bezoekerscijfers op het gebied van recreatie, toerisme en cultuur onderzocht. De cijfers zijn een leidraad voor de promotionele activiteiten van Woerden Marketing. Media en partnerpakketten Woerden Marketing stelt een mediapakket samen voor ondernemers uit de gemeente Woerden. Hierdoor kunnen ondernemers via diverse mediakanalen hun specifieke promotie genereren en worden er inkomsten gegenereerd. Woerden Marketing stelt een citymarketing partnerpakket (PIP pakket) samen waardoor ondernemers kunnen participeren in de citymarketing voor Woerden. Voor een bedrag stappen zij als partner in, en ontvangen zij hiervoor media-uitingen. 7 Citymarketingplan 2015

8 Vernieuwing Beleef Woerden logo Nader er 2 jaar is ingezet op de herkenning van de naam van de website welke is bereikt wordt in het 1 e kwartaal 2015 het logo van Beleef Woerden geactualiseerd. De nadruk zal komen te liggen op de Beleving van Woerden dus de term Beleef Woerden met een knipoog richting de internationale markt met als term Experience Woerden. Deze actualisering wordt doorgevoerd in alle communicatie uitingen. Deze actualisering vertegenwoordigd de beleving van Woerden en laat zien waar Woerden voor staat. Hiermee komen we in het (voor)hoofd van bezoekers en laten we zien dat Woerden Het best bewaarde geheim naast de A12 is. Na de actualisering zal er een merkmanual van Beleef Woerden gepresenteerd worden. Deze wordt uitgereikt aan alle evenementenorganisaties en toeristische, recreatieve en culturele organisaties. Met als doel de term Beleef Woerden te gebruiken door belanghebbenden en zo mee te liften op een sterk merk. Openstelling Petruskerk Met betrokken partijen is er een platform opgericht waarbij er gericht naar ideeën wordt gezocht om de Petruskerk vaker te kunnen openstellen voor bezoekers. Het is de intentie om tijdens de kaasmarkten op zaterdagen in 2015 de Petrustoren te kunnen beklimmen. Tevens speelt het idee om gematigde festiviteiten in de Petruskerk te organiseren. De OKW nieuwjaarsbijeenkomst is een van de eerste invullingen van deze samenwerking. Kaasmarkt Woerden In 2014 is actief ingezet op het promoten van de kaasmarkt in Woerden. Via samenwerking met partijen als ACW, gemeente, de 5 kaasmarkten in Nederland en belanghebbende partijen zal promotionele inzet gehandhaafd blijven. Woerdenmarketing.nl Er wordt een structurele nieuwsbrief van Woerden Marketing verstuurd naar betrokken partijen zoals ondernemers en gemeente. Op deze manier blijven belanghebbenden op de hoogte van lopende projecten en vorderingen binnen citymarketing in Woerden. De beeldbank wordt uitgebreid door middel van inzet van lokale fotografen die een eigen beeldbank uiting krijgen waar zij hun foto s kunnen uploaden voor vrij gebruik van de samenleving. 8 Citymarketingplan 2015

9 Woerden Marketing zal volgens de kernwaarden van het merkpaspoort promotioneel inzetten op campagnes waarbij samenwerkingen en cofinancieringen worden aangegaan met belanghebbenden uit de samenleving. De ambitie is om met deze partijen, zoals het Stadshart Woerden en recreatieve partijen en ondernemers, het doel Woerden op de kaart te bereiken. Arrangementen Twee keer per jaar, in het zomerseizoen en winterseizoen, wordt een bestand met arrangementenaanbod opgesteld welke wordt verzonden naar touroperators en incentive bureaus in Nederland. Woerden Marketing onderhoudt actief contact met recreatieve en toeristische ondernemers in Woerden. Daarnaast nemen zij deel en participeren zij via diverse toeristische en recreatieve netwerken zoals De Gouden Sleutels Amsterdam, Toerisme Utrecht en andere belangrijke marketingpartijen. Magazine Beleef Woerden / Experience Woerden 1 e kwartaal 2015 wordt in samenwerking met o.a. Stadshart Woerden en horeca Woerden een magazine op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur uitgebracht. Deze wordt verspreid in de omgeving van Woerden, in het Groene Hart en in de omliggende randsteden. Door middel van (kortings)bonnen van Woerdense partijen worden bezoekers tot actie aangezet om een (herhalings)bezoek aan Woerden te brengen. Film Beleef Woerden / Experience Woerden Woerden Marketing verzorgt een 1 minuut durende trailer van Woerden om de bezoeker Woerden en haar kernwaarden te laten beleven. Deze film is voor betrokken partijen vrij te downloaden en gebruiken om zoveel mogelijk potentiele bezoekers te bereiken. Buitenreclame Beleef Woerden / Experience Woerden In samenwerking met betrokken partijen zullen er buitenbord campagnes worden gerealiseerd waarmee bezoekers uit de regio verleid worden om Woerden te bezoeken. Uit-agenda Evenementen Woerden Er wordt maandelijks een UIT-agenda gedrukt met diverse evenementen uit de gemeente Woerden. De oplage wordt in 2015 vergroot van 2500 naar stuks en zal via Wegener verspreid worden bij huishoudens in de regio Woerden. Er wordt samengewerkt met evenementenorganisaties. De ambitie is om de vele evenementen die Woerden kent te bundelen onder een paraplu van Zomer- en Winter evenementen waarbij er gezamenlijk ingezet wordt op het gebruik van diverse media. 9 Citymarketingplan 2015

10 Infozuil Woerden Wekelijks zal het aanbod van evenementen te zien zijn op de INFOZUIL aan de Europabaan, met passerende voertuigen per dag. De verbinding wordt gerealiseerd met grote evenementen om BeleefWoerden.com zichtbaar te maken en de bezoeker te stimuleren een herhalingsbezoek aan Woerden te brengen. Inzet op zakelijke markt Woerden Marketing zal via het portaal Beleef Woerden in 2015 een rubriek Ondernemen toevoegen. Via dit portaal worden maatschappelijk betrokken partijen zoals Hart voor Woerden, Samen voor Woerden, Fermwerk en ondernemingsverenigingen onder de aandacht gebracht. Via de netwerken OKW, Zoom, Gildepatroons, Inoffice etc. wordt er gekeken naar de wensen om een goede vertaling te verzorgen voor de zakelijke markt. Hierbij dient het portaal zaanstreek.nl met de rubriek ondernemen als inspiratiebron. 10 Citymarketingplan 2015

11 Uitstraling Beleefwoerden.com In 2014 is Woerden Marketing in bezit gekomen van de URL beleefwoerden.nl Medio 1 e kwartaal 2015 wordt toegewerkt naar een vernieuwde uitstraling van de website BeleefWoerden.com, waarbij de nieuwe URL zal doorverwijzen naar de site. De vernieuwde en moderne uitstraling zal passen bij Beleef Woerden/Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Er wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van de website, gebaseerd op de keuze van de techniek van de website wordt de doorontwikkeling in werking gezet. De beleving van kernwoorden als Proef, Beleef, Geniet, Ontdek, Ervaar, Verken, Bruis en andere toepasselijke belevingskernmerken worden meegenomen in de uitstraling van de vernieuwde en moderne website. Visualisatie is leidend en door de inzet van veel beeldmateriaal zal de bezoeker getriggerd worden. Content Beleefwoerden.com Woerden Marketing zorgt en waarborgt voor een complete en volledige content op het gebied van toerisme en recreatie. Dit wordt gedaan door ondernemers actief te benaderen met de vraag om hun evenementen/activiteiten en aanbod aan te melden via het adres van de redactie. Wekelijks zorgen 2 redactie medewerkers voor 8 uur werk op het gebied van content. Er wordt samengewerkt met het TIP die voor een extra aanlevering van content verzorgen. Er wordt nauw contact onderhouden met de gemeente Woerden, aangezien zij de vergunningaanvragen verzorgen en informatie over data verstrekken van jaarlijks terugkerende evenementen. Vergroten aantal bezoekers website In 2015 bereiken we unieke bezoekers per jaar op de website Beleefwoerden.com. Dit doen we door actieve promotie en inzet op vergroten van bestaande campagnes zoals; Participatie op website dagjeweg.nl Participatie op website groenehart.nl Participatie op website en samenwerking Stadshartwoerden.nl Linken op diverse websites zoals stadshartwoerden.nl, TIP, ondernamen.nl, woerdenmarketing.nl, groenehart.nl, dagjekaasmarkt.nl, CPW, woerden.tv en woerden.nl Het vergroten van aantal fans op social media De Facebook van Beleef Woerden is vergroot van 276 naar 523 likes in Het Twitteraccount is vergroot van 316 naar 454 volgers. Het volledige bereik wordt groter door middel van de inzet op het boosten en promoten van berichten. De ambitie in 2015 ligt op een bereik van Facebook van 750 likes en 600 Twitter volgers. 11 Citymarketingplan 2015

12 Woerden Marketing Organisatie Stichting Co-creaties, netwerk en bijeenkomsten Platform Woerden Experience Ieder kwartaal Netwerkdag Dag van de Citymarketing Januari 2015 Netwerkbijeenkomst citymarketing Woerden Maart 2015 Ambassadeursschap merkpaspoort bij makelaars/scholen 2 e kwartaal 2015 Audio inspreken merkpaspoort Nader te bepalen Beursparticipatie, arrangementen & Travel Trade Gastvrijheidsproject Toerisme monitor Eerste kwartaal 2015 Media en partnerpakketten Eerste kwartaal 2015 Woerdenmarketing.nl Nieuwsbrief Per kwartaal Marketing en promotie Beleef Woerden Magazine Beleef Woerden Eerste kwartaal 2015 Film Gereed eerste kwartaal 2015 Buitenreclame Nader te bepalen UIT-agenda Maandelijks Infozuil Woerden Wekelijks Openstelling Petruskerk Inzet kaaszomer markt 2015 Inzet op zakelijke markt 2015 Huisstijl Beleef Woerden Eerste kwartaal 2015 Beleefwoerden.com Uitstraling en nieuwe website 2014/2015 Content Participatie websites Vergroten bereik website bezoek en Social Media 12 Citymarketingplan 2015

13 Met voldoende budget en mogelijkheden vanuit de gemeente en samenleving kunnen de gestelde ambities werkelijkheid worden en het daadwerkelijke verschil maken voor Woerden. Hiervoor is een jaarlijks budget benodigd om marketing- en promotiecampagnes uit te voeren. Door de publiek-private instelling van de Stichting wordt er toegewerkt naar cofinancieringen en inkomsten vanuit ondernemers en organisaties die belang hebben bij Citymarketing voor Woerden. Immers, wanneer met elkaar financieel wordt ingezet op promotie en marketing worden de budgetten groter en is de profit groter. 13 Citymarketingplan 2015

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen!

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! 2 Voorwoord Geachte lezer, Het jaar 2014 was in vele opzichten een positief jaar. Hoogtepunten waren een groot

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

NEE. wethouder Stolk. Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 16A.00073. Datum: 26 januari 2016

NEE. wethouder Stolk. Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 16A.00073. Datum: 26 januari 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 16A.00073 Datum: 26 januari 2016 Team: Ruimte Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: Margot Stolk, Martin Schreurs,

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016

LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016 LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016 LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

(Digitale) Dorpsmarketing in Luttenberg / Salland. Trends en tips

(Digitale) Dorpsmarketing in Luttenberg / Salland. Trends en tips (Digitale) Dorpsmarketing in Luttenberg / Salland Titel Trends en tips Gerben Derks Zelfstandig Business Developer www.gerbenderks.nl Werkzaam geweest in marketing en events voor o.a. Grolsch en ABN Amro

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren ONZE MISSIE Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren Onze visie PUUR Zaanse middenstanders steunen en in The Spotlight zegen, waardoor onze economische

Nadere informatie

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek 2016 donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek Activiteitenprogramma 2016 Januari t/m maart: Marketingstrategie + Activiteitenprogramma April t/m december: Uitvoering activiteitenprogramma

Nadere informatie

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT DEZE OPROEP IS BESTEMD VOOR ALLE ORGANISATOREN DIE IN 2015 EEN PUBLIEKS- EVENEMENT WILLEN ORGANISEREN. IN DEZE OPROEP VINDT U BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EVENEMENTENPROGRAMMA,

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015 Promotiebijeenkomst Oost Amsterdam, 5 oktober 2015 Welkom bij Lloyd Hotel Piet Boogert, directeur Lloyd Hotel Visie op citymarketing Geerte Udo, marketing director Bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum:

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum: Briefing Webdesign Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit Datum: 23 Introductie Dit document is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Besluit 04-04-2016: Aangepast besluit. 1. Instemmen met kosteloos Partnerschap Stichting Romeinse Limes Nederland

Besluit 04-04-2016: Aangepast besluit. 1. Instemmen met kosteloos Partnerschap Stichting Romeinse Limes Nederland VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Dutting Tel nr: 8570 Nummer: 16A.00300 Datum: 23 maart 2016 Team: Ruimte Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: J. Zwaneveld; D. Viveen; C. van Dam

Nadere informatie

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken Sociale Media voor beginners starten met sociale netwerken Voorstelling Welke sociale media kennen jullie? Programma 1 - Algemeen: Nik 2 - Facebook voor jou en je vereniging: Laurien 3 - Twitter voor jou

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Behandeld door : A.J. Westerink Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Toeristische

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn alphens.nl alphens.nl 3 Introductie juni 0 is de website www.alphens.nl leven in geblazen om een platform te creëren voor alles dat met

Nadere informatie

Werkplan AllesToegankelijk 2011

Werkplan AllesToegankelijk 2011 Werkplan AllesToegankelijk 2011 Status Versie 4 (definitief) Auteurs van Lier en Datum 22 februari 2011 1 Inleiding en doel In AllesToegankelijk werken (belangen)organisaties van zowel ondernemers als

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor de toepassing van het beeldmerk van het Groene Hart van Holland

Gebruiksaanwijzing voor de toepassing van het beeldmerk van het Groene Hart van Holland Gebruiksaanwijzing voor de toepassing van het beeldmerk van het Groene Hart van Holland Een uitgave van Stichting Merk en Marketing Groene Hart 2014 Op het Groene Hart logo rust het Benelux merkrecht Geachte

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht Geek de Bibliotheek Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013 Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht 1 4 2 Initiatief Mogelijk gemaakt door: G4 OCLC Nederland Vereniging Openbare

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Wij verbinden ondernemers!

Wij verbinden ondernemers! Wij verbinden ondernemers! VERKOOPBROCHURE 2016 Voor ondernemers die verder willen Netwerk Brabant Brabantse ondernemers die behoefte hebben aan waardevolle contacten - met elkaar, met overheden, onderwijs

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM)

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) is een aanwinst voor alle ondernemers Onze missie PUUR ZAANS Citymarke2ng (PZCM) richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat,

Nadere informatie

Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015

Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015 Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015 Inhoud rapportage Merk Fryslân Organisatie Activiteiten Kwartaal 4 oktober t/m december 2014 Kwartaal 1 januari t/m maart 2015 Resultaten Merk Fryslân Op 1 oktober

Nadere informatie

Presentatie Meet & Share. Welkom in Den Haag

Presentatie Meet & Share. Welkom in Den Haag Presentatie Meet & Share Welkom in Den Haag Presentatie Meet & Share Presentatie Meet & Share www.thehagueomc.com Presentatie Meet & Share Eerste resultaten: eerste helft 2012 ruim 587.000 * overnachtingen.

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel Beste bierliefhebbende Belg In deze kleine inspiratiebrochure staan enkele nuttige

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Jaarverslag 2013 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

Aanwinst voor uw fietsmerk

Aanwinst voor uw fietsmerk Aanwinst voor uw fietsmerk Geachte heer/mevrouw, Zoals u weet is ElektrischeFietsen.com al 10 jaar het grootste platform over elektrische fietsen. Wij streven ernaar om onze bezoekers, dit zijn er maandelijks

Nadere informatie