Citymarketing visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Citymarketing visie 2014-2018"

Transcriptie

1 Citymarketing visie

2 Citymarketing visie Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek GV Woerden 2 Citymarketing visie

3 Voorwoord In oktober 2012 is Stichting Woerden Marketing opgericht door Alex Kok en Kitty Kusters. De stichting heeft als doel het proactief ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën die het merk Woerden versterken bij inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven. Na de eerste twee jaren waarin Woerden Marketing is opgestart is het nu tijd om een heldere strategie te formuleren voor de komende vier jaar. Een visie met heldere keuzes die onderbouwd worden vanuit de theorie en samenleving. Dit wordt gedaan met de Woerdense ondernemers en bewoners, zij zijn de ambassadeur van deze mooie gemeente. Woerden als hoofdstad van het Groene Hart. Een visie op basis van de kernwaarden Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Wij willen alle betrokken partijen en personen bedanken voor de input die zij gegeven hebben om tot deze visie te komen. Team Stichting Woerden Marketing Alex Kok Kitty Kusters Tanja Veldhuizen 3 Citymarketing visie

4 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 3 Inhoudsopgave Pagina 4 Inleiding Pagina 5 Hoofdstuk 1 Citymarketing Pagina Projecten Pagina De identiteit van Woerden Pagina Trots op Woerden Pagina 10 Hoofdstuk 2 Ambitie Pagina Missie Pagina Visie Pagina Doelstellingen Pagina Woerdenaren doen mee Pagina 14 Hoofdstuk 3 Strategisch marketingplan Pagina Woerden Marketing Pagina Woerdenmarketing.nl Pagina Marketing en promotie Pagina Beleefwoerden.com Pagina 22 Hoofdstuk 4 Tot slot Pagina De toekomst Pagina 24 4 Citymarketing visie

5 Inleiding Citymarketing maakt ambities tot werkelijkheid. Het helpt Woerden aan een sterke identiteit als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Bij het college en de samenleving wordt in de loop der tijd steeds duidelijker welke invloed citymarketing op een gebied kan hebben. Het besef groeit door de projecten die Woerden Marketing heeft gerealiseerd op diverse beleidsterreinen. De gemeente heeft sinds 2013 een duidelijk beschreven identiteit die passend is bij de kernwaarden van Woerden. 1 Deze identiteit past bij de vele promotie, evenementen en andere activiteiten die de aandacht trekken. Het belangrijkste doel is dat mensen Woerden een aantrekkelijke gemeente vinden om te wonen, werken en recreëren. Citymarketing voor Woerden Er zijn in het verleden diverse onderzoeken gehouden in het kader van imago en citymarketing in opdracht voor de gemeente Woerden. Deze onderzoeken zijn geanalyseerd en op basis hiervan is besloten welke keuzes er moeten worden gemaakt samen met partners in de stad. Diverse stakeholders hebben aangegeven dat citymarketing voor Woerden van belang is om de bescheiden rol van Woerden om te buigen naar een trotse rol. Stakeholders zoals gemeente en ondernemers zijn benaderd om onderbouwde keuzes te kunnen maken. Zij vormen dan ook een belangrijke input voor deze visie. Bij het ontwikkelen van deze citymarketing visie voor Woerden is rekening gehouden met het collegeprogramma, de huidige economische situatie en de conclusies vanuit eerdere onderzoeken. In 2008 is er door de gemeente een visie 2022 opgesteld. De conclusie luidt als volgt: Woerden bestaat nu, in 2022, 650 jaar. Woerden is een gemeente, centraal gelegen in de Randstad die de voordelen kent van een stedelijke kern en het groene wonen van wijken en dorpen combineert. Het is een gemeente waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. In de visie wordt beschreven dat de gemeente zich op het gebied van recreatie en toerisme wil richten op initiatieven opzoeken, initiatieven versterken, de samenhang met de regio bewaken, een inspirerende recreatievisie maken en een profiel uitdragen. Dit onder het motto: We moeten samen trots op Woerden zijn, en dat uitdragen. Woerden Marketing is de aangewezen organisatie om deze taken uit te voeren. 2 Met als horizon het rapport Holland toekomstperspectief 2025 van het NBTC Holland Marketing 2013, is hier de citymarketing visie beschreven voor de komende vier jaar waarin heldere keuzes zijn 1 Het merkpaspoort van de gemeente Woerden met teksten en foto s is te downloaden vanuit de tool-kit op Citymarketing visie

6 gemaakt. De focus ligt op het verbinden, adviseren en stimuleren van samenwerkingsverbanden in de gemeente Woerden. En het ontwikkelen van divers online en offline marketing- en promotiemateriaal voor Woerden. Leeswijzer De citymarketing visie bestaat uit 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvatting van de gerealiseerde projecten van Woerden Marketing. Ook is hier de positionering en identiteit van Woerden beschreven vanuit het merkpaspoort. In het tweede hoofdstuk ligt de basis voor het strategisch marketingplan: de visie, ambitie en doelstellingen van Woerden Marketing. In het derde hoofdstuk worden strategische keuzes gemaakt en wordt duidelijk hoe Woerden Marketing er voor zorgt dat Woerden geprofileerd wordt de komende vier jaar. In het vierde hoofdstuk wordt nagedacht over de toekomst en hoe citymarketing op een financiële wijze ingezet kan worden. 6 Citymarketing visie

7 Hoofdstuk 1 Citymarketing 2012/2013 Tot 2012 was er geen professionele organisatie die Citymarketing voerde voor Woerden. Na het oprichten van de Stichting Woerden Marketing is er veel ingezet op de promotie van Woerden en heeft de gemeente een sterke promotionele ontwikkeling doorgemaakt. Met betrokken partijen uit de samenleving zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met het TIP en recreatieve partijen. Stichting Woerden Marketing heeft in 2012 en 2013 vanuit een gezamenlijk visie in opdracht van de gemeente een aantal projecten uitgevoerd en ontwikkeld. Hierbij is de samenleving betrokken en hebben zij financieel bijgedragen aan de totstandkoming van deze projecten. Dit is een basis en een aanzet voor citymarketing die is gelegd voor de komende jaren, waarbij is gekeken naar de positionering van Woerden. In het kader van de positionering is het merkpaspoort ontwikkeld, wat een vertrekpunt is voor een concrete marketing aanpak voor de toekomst. 7 Citymarketing visie

8 1.1 Projecten Online marketing en promotie BeleefWoerden.com Voor het online portaal is een volledigheid van aanbod op het gebied van recreatie, winkelen, uitgaan, kunst en cultuur gegenereerd. Er staan ondertussen bijna 500 verschillende locaties online. Tevens is een online Uit-agenda ontwikkeld waarbij het totale uitgaansaanbod van Woerden zichtbaar is. Inmiddels is een uitgebreide en volledige website en zijn op het gebied van toerisme ook de items arrangementen en vergaderlocaties aan toegevoegd. In 2013 heeft de website unieke bezoekers getrokken. Vanaf de start in oktober 2012 kan geconcludeerd worden dat het gebruik van de site sterk groeiend is. Woerdenmarketing.nl Er is voor Woerden Marketing een overzichtelijke en bruikbare website ontwikkeld en medio november/december 2013 is deze nieuwe website van Woerden Marketing gelanceerd. Op deze website is meer informatie te vinden over de stichting, de projecten en contactgegevens. Op de website is een toolkit en een beeldbank gerealiseerd waar foto s en teksten te downloaden zijn die in alle uitingen over Woerden gebruikt kunnen worden. Nieuwsbrief Sinds oktober 2013 maakt Woerden Marketing gebruik van een nieuwsbrief. Op deze manier worden belanghebbenden periodiek op de hoogte gehouden van alle activiteiten, projecten en bezigheden van Woerden Marketing. Offline marketing en promotie Cultuur op Maat In het kader van het project Cultuur op Maat van de Provincie Utrecht en gemeente Woerden heeft Woerden Marketing na toekenning van subsidie, uitvoer gegeven aan drie projecten. 1. Nachtcultuur - Woerden Marketing heeft zorggedragen voor de versterking van het evenement NACHTCULTUUR met als doel het uitvergroten van lokale culturele initiatieven en talent vanuit Woerden. 2. UIT-agenda Er zijn in samenwerking met de gemeente Woerdenflyers (oplage ) met UIT-agenda s ontwikkeld. Op de voorkant van de flyer staat de actuele UIT-agenda van Woerden. Op de achterkant werd bekendheid gegeven aan Woerdense evenementen. Op deze manier is er verbinding gezocht tussen de verschillende evenementen in de gemeente en het promoten van de UIT-agenda op 3. Culturele intermezzo s - In aanloop naar NACHTCULTUUR hebben op zaterdagen in maart 2013 meerdere culturele intermezzo s plaatsgevonden in de binnenstad, dit was een groot succes en trok veel belangstelling. Hier zijn ook de UIT-agenda s uitgedeeld door een BeleefWoerden.com promotieteam. Media campagne gerenoveerde haven Woerden Marketing heeft in opdracht van de gemeente Woerden een media campagne ontwikkeld getiteld Beleef Woerden vanaf het water. Deze campagne bestond uit een flyer en uit een advertentie over de passantenhaven in Woerden in de ANWB Waterkampioen, welke een oplage 8 Citymarketing visie

9 heeft van stuks. Tevens leverde Woerden Marketing moodboards aan de gemeente ter ondersteuning van de opening van de haven. Er zijn flyers ontwikkeld en verspreid in Woerden en de regio Groene Hart. Arrangementen voor Woerden Stichting Woerden Marketing heeft verschillende toeristische arrangementen ontwikkeld. Deze arrangementen worden online en offline aangeboden. Hiernaast heeft Woerden Marketing het arrangementen aanbod van Woerden verzonden naar alle touroperators, incentive bureaus en travelagencies in de randstad. Via dit netwerk worden contacten gelegd om groepen bezoekers naar Woerden te krijgen. Dat Woerden als toeristische bestemming veel potentie heeft is te zien aan de groep Maleisiërs die in mei 2013 naar Woerden is gekomen. Dit bezoek verdeeld over twee dagen is zeer goed ontvangen en verlopen en heeft een economische spin-off van 9.000,- gegenereerd voor de stad Woerden. Een geslaagde test-case dus, waar Woerden Marketing in de toekomst op kan voortborduren. Woerden Marketing neemt deel aan diverse toeristische en recreatieve netwerken en heeft contact met toeristische en recreatieve ondernemers. Op deze manier worden co-creaties gerealiseerd en zal de bekendheid en interesse in Woerden als toeristische bestemming groeien. Hierdoor wordt economische spin-off voor de recreatieve sector gegenereerd. Merkpaspoort en gebruikershandleiding In 2013 heeft Woerden Marketing een merkpaspoort ontwikkeld in samenwerking met gemeente en belanghebbenden. Het merkpaspoort is een document wat de identiteit van Woerden beschrijft. Bij dit merkpaspoort is een gebruikershandleiding ontwikkeld wat beschrijft hoe het merkpaspoort door belanghebbenden gebruikt kan worden. Hiermee wordt het merk Woerden op een eenduidige en consistente manier vertegenwoordigd. Realisering Woerden hoofdstad van het Groene Hart Woerden Marketing heeft in 2013 het merkrecht verkregen voor de promotionele titel Hoofdstad van het Groene Hart. Vanaf november 2013 wordt er met deze titel actief gebrand. In het merkpaspoort is uitgebreid aandacht besteed aan deze identiteit waardoor de Woerdense samenleving nog bewuster zal worden van de bijzondere positie die Woerden kenmerkt. Bedrijfsstructuur Vanaf september 2013 heeft Woerden Marketing dankzij het project Marketing voor het Groene Hart, intrek kunnen nemen in een kantoorpand. Woerden Marketing bestaat uit een team van 3 vaste mensen aangevuld met freelancers, vrijwilligers en stagiaires. Door Woerden Marketing is een intermediair vastgoed Retail ingezet om er voor te zorgen dat leegstand in het centrum van Woerden tegengegaan wordt. Vanaf 2014 is Biz-vereniging Stadshart zijn opdrachtgever. De toegankelijkheid, bereikbaarheid en effectiviteit van Woerden is vergroot en biedt nieuwe kansen. Er is een adviescommissie opgericht en een raad van toezicht samengesteld. Samen met hen wordt gekeken naar mogelijkheden om Woerden beter op de kaart te zetten. Verbindend Woerden Marketing behartigt de belangen van diverse partijen, adviseert op verschillende bijeenkomsten en speelt hierin een verbindende factor. Projecten die hierbij aansluiten zijn de vernieuwing van de Rijnstraat, de nieuwjaarsbijeenkomst, het Limes Project en de nationale Make-A-Wish Day. 9 Citymarketing visie

10 Vanaf september 2013 hebben Alex Kok en Kitty Kusters een nieuw project naar zich toegetrokken. Via een nieuw opgezette stichting verzorgen zij als projectleiders merk en marketing voor het Groene Hart. Zo wordt er op regionaal gebied samengewerkt met 18 gemeentes binnen het Groene Hart. 1.2 De identiteit van Woerden Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart. Het kloppend hart, waar stad en land elkaar ontmoeten. Waar koeien grazen en kazen worden gemaakt. De gemeente heeft met haar dorpskernen een uniek en open landschap dat samengaat met een eigentijds en historisch stadshart. In het merkpaspoort is Woerden omschreven in drie kernwaarden: Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Deze kernwaarden worden omschreven met negen kernwoorden. Dit is samengevat in een infographic, zoals op afbeelding 1 te zien is. In de derde ring zijn al deze kernwaarden en kernwoorden te beleven Trots op Woerden Woerden is een sterke, karakteristieke en toegankelijke gemeente, midden in Afbeelding 1 - Infographic het Groene Hart. De combinatie van stad en dorpskernen is krachtig genoeg om zichzelf te ontwikkelen, heeft het vermogen om boven het gemiddelde uit te stijgen en alles in huis om volwaardig de titel hoofdstad van het Groene Hart te dragen. De stad is rijk aan historie, de omliggende eigentijdse wijken en dorpskernen zijn rijk door het landleven van het Groene Hart. Woerden kenmerkt zich door rust in de natuur en dynamische en bruisende centra vol winkels, restaurants en evenementen. Woerden is er voor iedereen. Dankzij haar ligging en infrastructuur is ze dichtbij en eenvoudig toegankelijk. De betrokkenheid van inwoners en bedrijven versterkt het open en sociale karakter van de gemeente. Deze elementen vormen de basis voor een krachtige identiteit en mooie toekomst. En het fundament voor een duidelijke profilering van Woerden: hoofdstad van het Groene Hart. Stichting Woerden Marketing bron merkpaspoort Citymarketing visie

11 Hoofdstuk 2 - Ambitie Stichting Woerden Marketing heeft als missie om Woerden als een unieke gemeente in het Groene hart van Holland te positioneren en te profileren, in samenwerking met de gemeente en samenleving. Samen zetten we Woerden op de kaart! 2.1 Missie Voor Wie? Woerden Marketing richt zich op huidige en potentiele inwoners, bezoekers, MKB en recreatieve en culturele ondernemingen uit Woerden. Woerden Marketing voert projecten uit met als doel de kernpositionering en profilering van het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart Door een goede marketing communicatie worden nieuwe bezoekers aangetrokken en behouden. Hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd. Dit wordt gedaan door het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart uit te vergroten en als begrip kenbaar te maken. Een stad met vele mogelijkheden op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur. Een stad waar men prettig kan wonen, werken en recreëren en die de moeite waard is om te bezoeken. Wat is onze rol? Woerden Marketing is de marketing en promotie organisatie voor Woerden, haar bedrijven en producten. Een van haar belangrijkste taken is het proactief ontwikkelen en uitvoeren van de citymarketingstrategie. Woerden Marketing behartigt de belangen van gemeente, MKB en recreatieve en ondernemingen en zorgt voor het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen deze partijen. Met deze partijen trekken zij gezamenlijk op om het merk Woerden consistent te profileren. Woerden marketing ontwikkelt en produceert on- en offline producten en informatie t.b.v. bewoners, (nieuwe) bezoekers en bedrijven. Dit doen zij door o.a. de informatieve cultuur- en toerisme portal BeleefWoerden.com. Daarnaast doen zij dit door diverse offline marketing en communicatie zoals folders en UIT-agenda s. Woerden marketing adviseert en maakt het beleid voor de promotie en citymarketing voor gemeente Woerden, bedrijven en (culturele) organisaties. 2.2 Visie Anno 2018 staat Woerden bekend als Hoofdstad van het Groene Hart. Een unieke stad met een Groen Hart, Historisch Hart en een Kloppend Hart waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Woerden is here to stay en de meest bruisende stad met dorpse allures in het Groene Hart. Woerden is gezellig, een stad waar altijd wat te doen is. Deze kernwaarden zijn bekend onder huidige en potentiële inwoners en ondernemers. Het portaal BeleefWoerden.com bereikt bezoekers binnen het Groene Hart en de Randsteden en is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. 11 Citymarketing visie

12 Groene Hart Woerden is zichtbaar met haar toeristische en recreatieve mogelijkheden binnen het Groene Hart en de Randstedelijke bevolking. Het aanbod van ondernemers op het gebied van agrotoerisme is zichtbaar binnen het Groene Hart en de omliggende randsteden. Biologische producten en streekproducten, logeren bij de boer en het ervaren van het oorspronkelijke Holland zijn allemaal trends waar Woerden op inspeelt. Historisch Hart De historische waarde van Woerden is uitvergroot, kenbaar en zichtbaar bij huidige en nieuwe inwoners, ondernemers en bezoekers. De 42 historische verhalen van Woerden zijn on- en offline vindbaar en uitvergroot. Woerden staat bekend als Limesknooppunt en bezoekers zijn op de hoogte van de daarbij behorende arrangementen. Woerden Marketing is actief betrokken bij de marketing en promotie van 650 jaar stad. Kloppend Hart Woerden bruist! Het gehele jaar door zijn er diverse evenementen, waarbij mensen informatie inwinnen via de UIT-agenda van BeleefWoerden.com. Tijdens evenementen wordt Woerden op een eenduidige en consistente manier gepromoot en wordt verbinding gelegd met andere evenementen. Woerden heeft een betrokken en sociale functie op het gebied van verbinden en ondernemen. Brancheorganisaties zien Woerden als een prettige woon-werk omgeving en ideale vestigingsplaats. Internationaal Bij touroperators is het toeristisch aanbod van Woerden bekend en trekt het aanbod bezoekers aan uit binnen- en buitenland. Toekomstperspectief Holland 2025 laat zien dat de beleving van Holland meer centraal zal komen te staan. Amsterdam is niet groot genoeg om een volledige beleving van Holland te bieden en dus wordt het gebied om Amsterdam heen meegenomen. Molens, kaas, koeien en groen zijn oer-hollandse kenmerken die in Woerden te vinden zijn. 12 Citymarketing visie

13 2.3 Doelstellingen Woerden Marketing heeft als doel om de merk en identiteit van Woerden te versterken. Om dit doel te bereiken zijn er vier doelen opgesteld. 1 Woerden Marketing Woerden Marketing vergroot de bekendheid en mogelijkheden bij ondernemers en gemeente en fungeert als paraplu voor toerisme, recreatie en evenementen. Woerden Marketing behoudt en versterkt haar functie als verbindende factor. Woerden Marketing realiseert structurele informatievoorziening naar ondernemers. Woerden Marketing realiseert de jaarlijkse communicatie van recreatie- en toerismecijfers in de periode Woerden Marketing realiseert co-creaties met ondernemers als partner. 2 Woerdenmarketing.nl (ondernemers-portaal) Het realiseren van woerdenmarketing.nl als informatief portaal van Woerden Marketing, als hulpmiddel voor ondernemers uit Woerden. In 2018 kennen alle toeristische en recreatieve ondernemers de mogelijkheden van de website. In de periode wordt de content, waaronder de tool-kit en beeldbank, vergroot en uitgebreid waardoor de samenleving optimaal gebruik kan maken van deze content. 3 Marketing en promotie voor Woerden Woerden staat bekend als de hoofdstad van het Groene Hart. Passend bij de kernwaarden Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart wordt bevorderd en uitgedragen door gemeente, inwoners en bedrijven. Woerden Marketing realiseert een stijging in het aantal individuele en groepsbezoeken aan Woerden en zorgt voor een langere verblijfsduur van bezoekers in Woerden. Het realiseren van een beleving en een eenduidige huisstijl met uitstraling in promotiemateriaal van Woerden. 4 Beleef Woerden.com (bezoekers-portaal) Woerden Marketing vergroot de bekendheid en mogelijkheden van Beleefwoerden.com als de online paraplu voor toerisme, recreatie en evenementen. Het is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Het vergroten van het aantal recreatieve en toeristische ondernemers als gebruikers van de website ten aanzien van profilering. Het vergroten van het aantal bezoekers, zowel lokaal als vanuit het Groene Hart en de Randsteden, op de website. Het vergroten van het aantal volgers via Social Media van Beleefwoerden.com. Het waarborgen van een compleet aanbod op het gebied van content. Het realiseren van een passende uitstraling van de beleving van Woerden. 13 Citymarketing visie

14 2.4 Woerdenaren doen mee Woerden Marketing gelooft in een intensieve samenwerking met betrokken partijen zoals de gemeente, inwoners en bedrijven. Inwoners en bedrijven fungeren als ambassadeur van de stad. Als zij trots zijn op Woerden, zullen zij dit indirect uitdragen naar bezoekers. In de toekomst zien wij de ondernemers uit de gemeente als belangrijke partners. Met hun financiële hulp en creatieve inzichten kan er meer gerealiseerd worden. In gezamenlijk overleg en uitvoering moeten stappen worden gezet op het gebied van marketing en promotie voor Woerden. 14 Citymarketing visie

15 Hoofdstuk 3 - Strategisch marketingplan Om de gestelde doelen te bereiken is er een strategisch marketingplan opgesteld. Per doel wordt beschreven welke acties er ondernomen worden om in de komende vier jaar naar de realisatie toe te werken. Hoe gaan we dit doen? 15 Citymarketing visie

16 3.1 Woerdenmarketing Het behouden en versterken van verbindende factor Woerden Marketing behoudt en versterkt haar functie als verbindende factor tussen diverse lokale en maatschappelijke initiatieven. Er is aandacht voor en is aanwezig en adviseert waar nodig op het gebied van citymarketing bij alle belangrijke evenementen en bijeenkomsten om haar verbindende functie te behouden en ambassadeurs te werven. We bieden een doorlopende meewerkstage aan van studenten in de richting marketing, communicatie of journalistiek. Op deze manier blijven we op de hoogte van de nieuwste theorieën en frisse ideeën. Bovendien kan er op een duurzame manier extra ondersteunend werk worden verricht waardoor er meer projecturen overblijven voor andere dingen. We streven naar een totaal toerisme overleg voor alle betrokken partijen en gemeente waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan de uitvoering van promotie en marketing. Er is structureel overleg met de accountmanager binnenstad, de wethouder en burgemeester van de gemeente Woerden in het kader van de voortgang van Citymarketing. Realiseren van structurele informatievoorziening Om ondernemers op de hoogte te houden zorgen we voor een structurele informatievoorziening van ontwikkelingen. Hierbij wordt actief zorg gedragen voor het onderhouden van persoonlijke gesprekken met stakeholders. Jaarlijkse communicatie van cijfers In het eerste kwartaal van 2014 is door Woerden Marketing onderzoek gedaan naar de recreatieve en toeristische bezoekers en omzetcijfers van 2012/2013. Hier wordt een rapport van opgesteld wat wordt gepresenteerd bij dit marketingplan. In het 1 e kwartaal van de komende jaren wordt onderzoek gedaan naar de cijfers op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Woerden en meegenomen als monitor voor de citymarketing. Co-creaties met ondernemers als partner We zoeken partners, partners die mee willen denken maar ook doen. Co-creaties met ondernemers uit de gemeente Woerden als partner zijn dan ook zeer gewenst. In 2014 wordt intensief gewerkt aan een partnerplan voor Vanaf toeristenseizoen 2015 wil Woerden Marketing als paraplu grote Woerdense partijen verbonden hebben om gezamenlijk marketing te voeren. Dit doen we door het inlezen in partnerplannen van andere steden en het gebruik maken van hun ervaringen en hun netwerken. Intensieve gesprekken met belangrijke stakeholders leiden tot een gezamenlijk communicatie en promotieplan voor het toeristenseizoen Gezamenlijke projecten die Woerden Marketing wil realiseren zijn: Gastvrijheidsproject Van Basis tot WOW Partnerplan marketing & promotie voor en door ondernemers Samenwerking met diverse ondernemers op gebied van beursparticipatie 16 Citymarketing visie

17 3.2 Woerdenmarketing.nl Vergroten bekendheid en mogelijkheden In 2018 kennen alle toeristische en recreatieve ondernemers in de gemeente Woerden de mogelijkheden van de website van Woerden Marketing. Dit wordt gedaan door ondernemers en gemeente actief te benaderen via een nieuwsbrief systeem. Zo zal er met regelmaat een nieuwsbrief worden gestuurd met relevante informatie naar ondernemers en gemeente. Hierin worden alle projecten en nieuwe ontwikkelingen beschreven die van belang zijn voor betrokken partijen. De content zoals de tool-kit en beeldbank wordt zichtbaar gebruikt. Dit kan alleen als toeristische en recreatieve ondernemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de website. Dit wordt gedaan door te onderzoeken hoe de beeldbank gebruikt wordt door ondernemers. Jaarlijks zullen de cijfers van de website worden geanalyseerd. Woerden Marketing streeft naar het behouden van het aantal ondernemers die de website bezoeken. Zoals nu bekend is zal deze doelgroep van Woerdense toeristische en recreatieve ondernemers waarschijnlijk niet sterk vergroten. Vergroten en uitbreiden van informatie In de periode wordt de content op de website, waaronder de tool-kit en beeldbank, vergroot en uitgebreid. Dit wordt gedaan door het uploaden van nieuwe content en informatie wanneer er aanpassingen zijn. Eind 2014 wil Woerden Marketing meer foto s online hebben staan van diverse fotograven. Eind 2018 worden deze foto s optimaal gebruikt door Woerdense ondernemers. Dit wordt gedaan door het actief benaderen van Woerdense fotograven en samenwerkingen aan te gaan. 17 Citymarketing visie

18 3.3 Marketing en promotie Woerden Uitdragen kernwaarden vanuit het merkpaspoort Het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart wordt uitgedragen door gemeente, inwoners en bedrijven als ambassadeurs. Dit wordt gedaan door actieve verspreiding van het merkpaspoort. Deze zal verspreid en gepresenteerd worden naar makelaars, scholen en overige toeristische en recreatieve ondernemers. Met de gebruiksaanwijzing erbij wordt gewezen op de mogelijkheden van het merkpaspoort en de online tool-kit en beeldbank. Binnen het gastvrijheidsproject Van Basic tot WOW, dat door de gemeente wordt geïnitieerd, zal gekeken worden naar een juiste infra- en infostructuur voor bezoekers. Door middel van een juiste gerichte en verwelkomende informatie aan de bezoeker zal deze een positief beeld ervaren van zijn of haar bezoek aan Woerden en een WOW effect beleven. Er wordt gezorgd voor een gastvrije verwelkoming van nieuwe inwoners. Zij ontvangen per post een welkomstpakket vanuit de Burgemeester van Woerden, met daarin onder andere het merkpaspoort. De bestaande inwoners worden ook als doelgroep meegenomen, tenslotte zijn er nog steeds inwoners die het geheim van Woerden nog steeds niet goed genoeg kennen. 18 Citymarketing visie

19 Stijging in en langere verblijfsduur van het aantal bezoekers in Woerden Woerden Marketing realiseert een stijging in het aantal groeps- en individuele bezoeken en zorgt voor een langere verblijfsduur door middel van actieve promotie van het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Dit wordt gedaan door verschillende promotiecampagnes in te zetten. Deze campagnes kunnen in samenwerking met diverse recreatieve partijen ingezet worden. Hiermee benutten we gezamenlijk marketing budgetten optimaal. Promotiecampagnes Twee keer per jaar, voor het zomerseizoen en winterseizoen, wordt een bestand met arrangementenaanbod opgesteld welke wordt verzonden naar touroperators en incentive bureaus in Nederland. Woerden Marketing heeft actief contact met recreatieve en toeristische ondernemers in Woerden. Daarnaast nemen zij deel aan diverse toeristische en recreatieve netwerken zoals De Gouden Sleutels Amsterdam, Toerisme Utrecht en andere belangrijke marketingpartijen. Woerden marketing neemt jaarlijks deel aan de informatieve netwerkdag Dag van de netwerk Citymarketing Nederland om contacten te leggen en informatie te verkrijgen. Door middel van co-creaties met ondernemers wordt budget vrijgemaakt om te participeren in beurzen en bijeenkomsten ten goede van het toeristenaanbod van Woerden. Woerden Marketing heeft een coördinerende rol. Jaarlijks wordt een belevingsfolder op het gebied van het aanbod van toerisme en recreatie gerealiseerd. Deze wordt verspreid naar meer dan 50 VVV s en TIP s in het Groene Hart en de omliggende randsteden. Door middel van verbindende acties en voordelen te koppelen aan de belevingsfolder worden bezoekers getriggerd om een herhalingsbezoek te brengen aan Woerden. Een maandelijkse UIT-agenda wordt gerealiseerd met diverse evenementen in de gemeente Woerden. Deze wordt in de periode maart t/m oktober verspreid door een Beleef Woerden promotieteam tijdens Woerdense evenementen. De verbinding wordt gerealiseerd met grote evenementen om BeleefWoerden.com zichtbaar te maken en de bezoeker te triggeren om een herhalingsbezoek aan Woerden te brengen. Wekelijks zal het aanbod van evenementen te zien zijn op de INFOZUIL aan de Europabaan, met passerende voertuigen per dag. 19 Citymarketing visie

20 Een mediacampagne wordt opgezet met horeca, winkels en recreatieve ondernemers waarbij ingezet wordt op promotie buiten Woerden om bezoekers te trekken. Dit kan uitgebreid worden met buitenbordreclame in omliggende regio. Het aanbod op het gebied van toerisme en recreatie wordt verder uitvergroot. De nadruk ligt hier op het breed inzetten van promotie ten behoeve van de Leisure markt. De samenwerking met het Stadshart wordt geoptimaliseerd om een verbinding te realiseren met het webwinkelportaal. Verwijzingen voor een Warm Welkom in Woerden worden gerealiseerd op belangrijke invalswegen en station Woerden in samenwerking met gemeente Woerden. Dit is een onderdeel van het Gastvrijheidsproject Van Basic tot Wow wat in de komende jaren verder wordt uitgerold met gemeente Woerden en betrokken partijen. Een belevingsvideo wordt gemaakt over Woerden waarin de bezoeker wordt getriggerd om Woerden te bezoeken. Deze film wordt ingezet via online kanalen en is te gebruiken voor ondernemers die hier belang bij hebben. Actieve inzet op media zoals krant, tv en/of radio om Woerden als een unieke beleving aan te prijzen. Ondernemers zullen worden betrokken om gezamenlijk media en marketing budget in te zetten en kosten te delen. Woerden op de kaart! Woerden in het (voor)hoofd van bezoekers. Woerden bekend als Hoofdstad van het Groene Hart. Een unieke stad met dorpse allures. Het best bewaarde geheim naast de A12. Woerden Bruist! Hier moet je zijn!!! 20 Citymarketing visie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum

Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum MuseumMondial MM 024-6632477 Pagina 2 van 34 Het nieuwe laaglandmuseum heeft de ambitie om haar financiële zelfstandigheid te vergroten, door te groeien in veelzijdigheid

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: Maurice Haak 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den Haag 31 7. Den Haag Topsport

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

merk strategisch marketingplan 2015-2018

merk strategisch marketingplan 2015-2018 merk strategisch marketingplan 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân 5 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie

Nadere informatie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie Projectbureau OHWL, Postbus 2074, 3440 DB Woerden Tel. 0348-483474; contact@groenehart.info; www.groenehart.info Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie