Citymarketing visie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Citymarketing visie 2014-2018"

Transcriptie

1 Citymarketing visie

2 Citymarketing visie Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek GV Woerden 2 Citymarketing visie

3 Voorwoord In oktober 2012 is Stichting Woerden Marketing opgericht door Alex Kok en Kitty Kusters. De stichting heeft als doel het proactief ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën die het merk Woerden versterken bij inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven. Na de eerste twee jaren waarin Woerden Marketing is opgestart is het nu tijd om een heldere strategie te formuleren voor de komende vier jaar. Een visie met heldere keuzes die onderbouwd worden vanuit de theorie en samenleving. Dit wordt gedaan met de Woerdense ondernemers en bewoners, zij zijn de ambassadeur van deze mooie gemeente. Woerden als hoofdstad van het Groene Hart. Een visie op basis van de kernwaarden Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Wij willen alle betrokken partijen en personen bedanken voor de input die zij gegeven hebben om tot deze visie te komen. Team Stichting Woerden Marketing Alex Kok Kitty Kusters Tanja Veldhuizen 3 Citymarketing visie

4 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 3 Inhoudsopgave Pagina 4 Inleiding Pagina 5 Hoofdstuk 1 Citymarketing Pagina Projecten Pagina De identiteit van Woerden Pagina Trots op Woerden Pagina 10 Hoofdstuk 2 Ambitie Pagina Missie Pagina Visie Pagina Doelstellingen Pagina Woerdenaren doen mee Pagina 14 Hoofdstuk 3 Strategisch marketingplan Pagina Woerden Marketing Pagina Woerdenmarketing.nl Pagina Marketing en promotie Pagina Beleefwoerden.com Pagina 22 Hoofdstuk 4 Tot slot Pagina De toekomst Pagina 24 4 Citymarketing visie

5 Inleiding Citymarketing maakt ambities tot werkelijkheid. Het helpt Woerden aan een sterke identiteit als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Bij het college en de samenleving wordt in de loop der tijd steeds duidelijker welke invloed citymarketing op een gebied kan hebben. Het besef groeit door de projecten die Woerden Marketing heeft gerealiseerd op diverse beleidsterreinen. De gemeente heeft sinds 2013 een duidelijk beschreven identiteit die passend is bij de kernwaarden van Woerden. 1 Deze identiteit past bij de vele promotie, evenementen en andere activiteiten die de aandacht trekken. Het belangrijkste doel is dat mensen Woerden een aantrekkelijke gemeente vinden om te wonen, werken en recreëren. Citymarketing voor Woerden Er zijn in het verleden diverse onderzoeken gehouden in het kader van imago en citymarketing in opdracht voor de gemeente Woerden. Deze onderzoeken zijn geanalyseerd en op basis hiervan is besloten welke keuzes er moeten worden gemaakt samen met partners in de stad. Diverse stakeholders hebben aangegeven dat citymarketing voor Woerden van belang is om de bescheiden rol van Woerden om te buigen naar een trotse rol. Stakeholders zoals gemeente en ondernemers zijn benaderd om onderbouwde keuzes te kunnen maken. Zij vormen dan ook een belangrijke input voor deze visie. Bij het ontwikkelen van deze citymarketing visie voor Woerden is rekening gehouden met het collegeprogramma, de huidige economische situatie en de conclusies vanuit eerdere onderzoeken. In 2008 is er door de gemeente een visie 2022 opgesteld. De conclusie luidt als volgt: Woerden bestaat nu, in 2022, 650 jaar. Woerden is een gemeente, centraal gelegen in de Randstad die de voordelen kent van een stedelijke kern en het groene wonen van wijken en dorpen combineert. Het is een gemeente waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. In de visie wordt beschreven dat de gemeente zich op het gebied van recreatie en toerisme wil richten op initiatieven opzoeken, initiatieven versterken, de samenhang met de regio bewaken, een inspirerende recreatievisie maken en een profiel uitdragen. Dit onder het motto: We moeten samen trots op Woerden zijn, en dat uitdragen. Woerden Marketing is de aangewezen organisatie om deze taken uit te voeren. 2 Met als horizon het rapport Holland toekomstperspectief 2025 van het NBTC Holland Marketing 2013, is hier de citymarketing visie beschreven voor de komende vier jaar waarin heldere keuzes zijn 1 Het merkpaspoort van de gemeente Woerden met teksten en foto s is te downloaden vanuit de tool-kit op Citymarketing visie

6 gemaakt. De focus ligt op het verbinden, adviseren en stimuleren van samenwerkingsverbanden in de gemeente Woerden. En het ontwikkelen van divers online en offline marketing- en promotiemateriaal voor Woerden. Leeswijzer De citymarketing visie bestaat uit 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvatting van de gerealiseerde projecten van Woerden Marketing. Ook is hier de positionering en identiteit van Woerden beschreven vanuit het merkpaspoort. In het tweede hoofdstuk ligt de basis voor het strategisch marketingplan: de visie, ambitie en doelstellingen van Woerden Marketing. In het derde hoofdstuk worden strategische keuzes gemaakt en wordt duidelijk hoe Woerden Marketing er voor zorgt dat Woerden geprofileerd wordt de komende vier jaar. In het vierde hoofdstuk wordt nagedacht over de toekomst en hoe citymarketing op een financiële wijze ingezet kan worden. 6 Citymarketing visie

7 Hoofdstuk 1 Citymarketing 2012/2013 Tot 2012 was er geen professionele organisatie die Citymarketing voerde voor Woerden. Na het oprichten van de Stichting Woerden Marketing is er veel ingezet op de promotie van Woerden en heeft de gemeente een sterke promotionele ontwikkeling doorgemaakt. Met betrokken partijen uit de samenleving zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met het TIP en recreatieve partijen. Stichting Woerden Marketing heeft in 2012 en 2013 vanuit een gezamenlijk visie in opdracht van de gemeente een aantal projecten uitgevoerd en ontwikkeld. Hierbij is de samenleving betrokken en hebben zij financieel bijgedragen aan de totstandkoming van deze projecten. Dit is een basis en een aanzet voor citymarketing die is gelegd voor de komende jaren, waarbij is gekeken naar de positionering van Woerden. In het kader van de positionering is het merkpaspoort ontwikkeld, wat een vertrekpunt is voor een concrete marketing aanpak voor de toekomst. 7 Citymarketing visie

8 1.1 Projecten Online marketing en promotie BeleefWoerden.com Voor het online portaal is een volledigheid van aanbod op het gebied van recreatie, winkelen, uitgaan, kunst en cultuur gegenereerd. Er staan ondertussen bijna 500 verschillende locaties online. Tevens is een online Uit-agenda ontwikkeld waarbij het totale uitgaansaanbod van Woerden zichtbaar is. Inmiddels is een uitgebreide en volledige website en zijn op het gebied van toerisme ook de items arrangementen en vergaderlocaties aan toegevoegd. In 2013 heeft de website unieke bezoekers getrokken. Vanaf de start in oktober 2012 kan geconcludeerd worden dat het gebruik van de site sterk groeiend is. Woerdenmarketing.nl Er is voor Woerden Marketing een overzichtelijke en bruikbare website ontwikkeld en medio november/december 2013 is deze nieuwe website van Woerden Marketing gelanceerd. Op deze website is meer informatie te vinden over de stichting, de projecten en contactgegevens. Op de website is een toolkit en een beeldbank gerealiseerd waar foto s en teksten te downloaden zijn die in alle uitingen over Woerden gebruikt kunnen worden. Nieuwsbrief Sinds oktober 2013 maakt Woerden Marketing gebruik van een nieuwsbrief. Op deze manier worden belanghebbenden periodiek op de hoogte gehouden van alle activiteiten, projecten en bezigheden van Woerden Marketing. Offline marketing en promotie Cultuur op Maat In het kader van het project Cultuur op Maat van de Provincie Utrecht en gemeente Woerden heeft Woerden Marketing na toekenning van subsidie, uitvoer gegeven aan drie projecten. 1. Nachtcultuur - Woerden Marketing heeft zorggedragen voor de versterking van het evenement NACHTCULTUUR met als doel het uitvergroten van lokale culturele initiatieven en talent vanuit Woerden. 2. UIT-agenda Er zijn in samenwerking met de gemeente Woerdenflyers (oplage ) met UIT-agenda s ontwikkeld. Op de voorkant van de flyer staat de actuele UIT-agenda van Woerden. Op de achterkant werd bekendheid gegeven aan Woerdense evenementen. Op deze manier is er verbinding gezocht tussen de verschillende evenementen in de gemeente en het promoten van de UIT-agenda op 3. Culturele intermezzo s - In aanloop naar NACHTCULTUUR hebben op zaterdagen in maart 2013 meerdere culturele intermezzo s plaatsgevonden in de binnenstad, dit was een groot succes en trok veel belangstelling. Hier zijn ook de UIT-agenda s uitgedeeld door een BeleefWoerden.com promotieteam. Media campagne gerenoveerde haven Woerden Marketing heeft in opdracht van de gemeente Woerden een media campagne ontwikkeld getiteld Beleef Woerden vanaf het water. Deze campagne bestond uit een flyer en uit een advertentie over de passantenhaven in Woerden in de ANWB Waterkampioen, welke een oplage 8 Citymarketing visie

9 heeft van stuks. Tevens leverde Woerden Marketing moodboards aan de gemeente ter ondersteuning van de opening van de haven. Er zijn flyers ontwikkeld en verspreid in Woerden en de regio Groene Hart. Arrangementen voor Woerden Stichting Woerden Marketing heeft verschillende toeristische arrangementen ontwikkeld. Deze arrangementen worden online en offline aangeboden. Hiernaast heeft Woerden Marketing het arrangementen aanbod van Woerden verzonden naar alle touroperators, incentive bureaus en travelagencies in de randstad. Via dit netwerk worden contacten gelegd om groepen bezoekers naar Woerden te krijgen. Dat Woerden als toeristische bestemming veel potentie heeft is te zien aan de groep Maleisiërs die in mei 2013 naar Woerden is gekomen. Dit bezoek verdeeld over twee dagen is zeer goed ontvangen en verlopen en heeft een economische spin-off van 9.000,- gegenereerd voor de stad Woerden. Een geslaagde test-case dus, waar Woerden Marketing in de toekomst op kan voortborduren. Woerden Marketing neemt deel aan diverse toeristische en recreatieve netwerken en heeft contact met toeristische en recreatieve ondernemers. Op deze manier worden co-creaties gerealiseerd en zal de bekendheid en interesse in Woerden als toeristische bestemming groeien. Hierdoor wordt economische spin-off voor de recreatieve sector gegenereerd. Merkpaspoort en gebruikershandleiding In 2013 heeft Woerden Marketing een merkpaspoort ontwikkeld in samenwerking met gemeente en belanghebbenden. Het merkpaspoort is een document wat de identiteit van Woerden beschrijft. Bij dit merkpaspoort is een gebruikershandleiding ontwikkeld wat beschrijft hoe het merkpaspoort door belanghebbenden gebruikt kan worden. Hiermee wordt het merk Woerden op een eenduidige en consistente manier vertegenwoordigd. Realisering Woerden hoofdstad van het Groene Hart Woerden Marketing heeft in 2013 het merkrecht verkregen voor de promotionele titel Hoofdstad van het Groene Hart. Vanaf november 2013 wordt er met deze titel actief gebrand. In het merkpaspoort is uitgebreid aandacht besteed aan deze identiteit waardoor de Woerdense samenleving nog bewuster zal worden van de bijzondere positie die Woerden kenmerkt. Bedrijfsstructuur Vanaf september 2013 heeft Woerden Marketing dankzij het project Marketing voor het Groene Hart, intrek kunnen nemen in een kantoorpand. Woerden Marketing bestaat uit een team van 3 vaste mensen aangevuld met freelancers, vrijwilligers en stagiaires. Door Woerden Marketing is een intermediair vastgoed Retail ingezet om er voor te zorgen dat leegstand in het centrum van Woerden tegengegaan wordt. Vanaf 2014 is Biz-vereniging Stadshart zijn opdrachtgever. De toegankelijkheid, bereikbaarheid en effectiviteit van Woerden is vergroot en biedt nieuwe kansen. Er is een adviescommissie opgericht en een raad van toezicht samengesteld. Samen met hen wordt gekeken naar mogelijkheden om Woerden beter op de kaart te zetten. Verbindend Woerden Marketing behartigt de belangen van diverse partijen, adviseert op verschillende bijeenkomsten en speelt hierin een verbindende factor. Projecten die hierbij aansluiten zijn de vernieuwing van de Rijnstraat, de nieuwjaarsbijeenkomst, het Limes Project en de nationale Make-A-Wish Day. 9 Citymarketing visie

10 Vanaf september 2013 hebben Alex Kok en Kitty Kusters een nieuw project naar zich toegetrokken. Via een nieuw opgezette stichting verzorgen zij als projectleiders merk en marketing voor het Groene Hart. Zo wordt er op regionaal gebied samengewerkt met 18 gemeentes binnen het Groene Hart. 1.2 De identiteit van Woerden Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart. Het kloppend hart, waar stad en land elkaar ontmoeten. Waar koeien grazen en kazen worden gemaakt. De gemeente heeft met haar dorpskernen een uniek en open landschap dat samengaat met een eigentijds en historisch stadshart. In het merkpaspoort is Woerden omschreven in drie kernwaarden: Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Deze kernwaarden worden omschreven met negen kernwoorden. Dit is samengevat in een infographic, zoals op afbeelding 1 te zien is. In de derde ring zijn al deze kernwaarden en kernwoorden te beleven Trots op Woerden Woerden is een sterke, karakteristieke en toegankelijke gemeente, midden in Afbeelding 1 - Infographic het Groene Hart. De combinatie van stad en dorpskernen is krachtig genoeg om zichzelf te ontwikkelen, heeft het vermogen om boven het gemiddelde uit te stijgen en alles in huis om volwaardig de titel hoofdstad van het Groene Hart te dragen. De stad is rijk aan historie, de omliggende eigentijdse wijken en dorpskernen zijn rijk door het landleven van het Groene Hart. Woerden kenmerkt zich door rust in de natuur en dynamische en bruisende centra vol winkels, restaurants en evenementen. Woerden is er voor iedereen. Dankzij haar ligging en infrastructuur is ze dichtbij en eenvoudig toegankelijk. De betrokkenheid van inwoners en bedrijven versterkt het open en sociale karakter van de gemeente. Deze elementen vormen de basis voor een krachtige identiteit en mooie toekomst. En het fundament voor een duidelijke profilering van Woerden: hoofdstad van het Groene Hart. Stichting Woerden Marketing bron merkpaspoort Citymarketing visie

11 Hoofdstuk 2 - Ambitie Stichting Woerden Marketing heeft als missie om Woerden als een unieke gemeente in het Groene hart van Holland te positioneren en te profileren, in samenwerking met de gemeente en samenleving. Samen zetten we Woerden op de kaart! 2.1 Missie Voor Wie? Woerden Marketing richt zich op huidige en potentiele inwoners, bezoekers, MKB en recreatieve en culturele ondernemingen uit Woerden. Woerden Marketing voert projecten uit met als doel de kernpositionering en profilering van het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart Door een goede marketing communicatie worden nieuwe bezoekers aangetrokken en behouden. Hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd. Dit wordt gedaan door het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart uit te vergroten en als begrip kenbaar te maken. Een stad met vele mogelijkheden op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur. Een stad waar men prettig kan wonen, werken en recreëren en die de moeite waard is om te bezoeken. Wat is onze rol? Woerden Marketing is de marketing en promotie organisatie voor Woerden, haar bedrijven en producten. Een van haar belangrijkste taken is het proactief ontwikkelen en uitvoeren van de citymarketingstrategie. Woerden Marketing behartigt de belangen van gemeente, MKB en recreatieve en ondernemingen en zorgt voor het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen deze partijen. Met deze partijen trekken zij gezamenlijk op om het merk Woerden consistent te profileren. Woerden marketing ontwikkelt en produceert on- en offline producten en informatie t.b.v. bewoners, (nieuwe) bezoekers en bedrijven. Dit doen zij door o.a. de informatieve cultuur- en toerisme portal BeleefWoerden.com. Daarnaast doen zij dit door diverse offline marketing en communicatie zoals folders en UIT-agenda s. Woerden marketing adviseert en maakt het beleid voor de promotie en citymarketing voor gemeente Woerden, bedrijven en (culturele) organisaties. 2.2 Visie Anno 2018 staat Woerden bekend als Hoofdstad van het Groene Hart. Een unieke stad met een Groen Hart, Historisch Hart en een Kloppend Hart waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Woerden is here to stay en de meest bruisende stad met dorpse allures in het Groene Hart. Woerden is gezellig, een stad waar altijd wat te doen is. Deze kernwaarden zijn bekend onder huidige en potentiële inwoners en ondernemers. Het portaal BeleefWoerden.com bereikt bezoekers binnen het Groene Hart en de Randsteden en is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. 11 Citymarketing visie

12 Groene Hart Woerden is zichtbaar met haar toeristische en recreatieve mogelijkheden binnen het Groene Hart en de Randstedelijke bevolking. Het aanbod van ondernemers op het gebied van agrotoerisme is zichtbaar binnen het Groene Hart en de omliggende randsteden. Biologische producten en streekproducten, logeren bij de boer en het ervaren van het oorspronkelijke Holland zijn allemaal trends waar Woerden op inspeelt. Historisch Hart De historische waarde van Woerden is uitvergroot, kenbaar en zichtbaar bij huidige en nieuwe inwoners, ondernemers en bezoekers. De 42 historische verhalen van Woerden zijn on- en offline vindbaar en uitvergroot. Woerden staat bekend als Limesknooppunt en bezoekers zijn op de hoogte van de daarbij behorende arrangementen. Woerden Marketing is actief betrokken bij de marketing en promotie van 650 jaar stad. Kloppend Hart Woerden bruist! Het gehele jaar door zijn er diverse evenementen, waarbij mensen informatie inwinnen via de UIT-agenda van BeleefWoerden.com. Tijdens evenementen wordt Woerden op een eenduidige en consistente manier gepromoot en wordt verbinding gelegd met andere evenementen. Woerden heeft een betrokken en sociale functie op het gebied van verbinden en ondernemen. Brancheorganisaties zien Woerden als een prettige woon-werk omgeving en ideale vestigingsplaats. Internationaal Bij touroperators is het toeristisch aanbod van Woerden bekend en trekt het aanbod bezoekers aan uit binnen- en buitenland. Toekomstperspectief Holland 2025 laat zien dat de beleving van Holland meer centraal zal komen te staan. Amsterdam is niet groot genoeg om een volledige beleving van Holland te bieden en dus wordt het gebied om Amsterdam heen meegenomen. Molens, kaas, koeien en groen zijn oer-hollandse kenmerken die in Woerden te vinden zijn. 12 Citymarketing visie

13 2.3 Doelstellingen Woerden Marketing heeft als doel om de merk en identiteit van Woerden te versterken. Om dit doel te bereiken zijn er vier doelen opgesteld. 1 Woerden Marketing Woerden Marketing vergroot de bekendheid en mogelijkheden bij ondernemers en gemeente en fungeert als paraplu voor toerisme, recreatie en evenementen. Woerden Marketing behoudt en versterkt haar functie als verbindende factor. Woerden Marketing realiseert structurele informatievoorziening naar ondernemers. Woerden Marketing realiseert de jaarlijkse communicatie van recreatie- en toerismecijfers in de periode Woerden Marketing realiseert co-creaties met ondernemers als partner. 2 Woerdenmarketing.nl (ondernemers-portaal) Het realiseren van woerdenmarketing.nl als informatief portaal van Woerden Marketing, als hulpmiddel voor ondernemers uit Woerden. In 2018 kennen alle toeristische en recreatieve ondernemers de mogelijkheden van de website. In de periode wordt de content, waaronder de tool-kit en beeldbank, vergroot en uitgebreid waardoor de samenleving optimaal gebruik kan maken van deze content. 3 Marketing en promotie voor Woerden Woerden staat bekend als de hoofdstad van het Groene Hart. Passend bij de kernwaarden Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart wordt bevorderd en uitgedragen door gemeente, inwoners en bedrijven. Woerden Marketing realiseert een stijging in het aantal individuele en groepsbezoeken aan Woerden en zorgt voor een langere verblijfsduur van bezoekers in Woerden. Het realiseren van een beleving en een eenduidige huisstijl met uitstraling in promotiemateriaal van Woerden. 4 Beleef Woerden.com (bezoekers-portaal) Woerden Marketing vergroot de bekendheid en mogelijkheden van Beleefwoerden.com als de online paraplu voor toerisme, recreatie en evenementen. Het is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Het vergroten van het aantal recreatieve en toeristische ondernemers als gebruikers van de website ten aanzien van profilering. Het vergroten van het aantal bezoekers, zowel lokaal als vanuit het Groene Hart en de Randsteden, op de website. Het vergroten van het aantal volgers via Social Media van Beleefwoerden.com. Het waarborgen van een compleet aanbod op het gebied van content. Het realiseren van een passende uitstraling van de beleving van Woerden. 13 Citymarketing visie

14 2.4 Woerdenaren doen mee Woerden Marketing gelooft in een intensieve samenwerking met betrokken partijen zoals de gemeente, inwoners en bedrijven. Inwoners en bedrijven fungeren als ambassadeur van de stad. Als zij trots zijn op Woerden, zullen zij dit indirect uitdragen naar bezoekers. In de toekomst zien wij de ondernemers uit de gemeente als belangrijke partners. Met hun financiële hulp en creatieve inzichten kan er meer gerealiseerd worden. In gezamenlijk overleg en uitvoering moeten stappen worden gezet op het gebied van marketing en promotie voor Woerden. 14 Citymarketing visie

15 Hoofdstuk 3 - Strategisch marketingplan Om de gestelde doelen te bereiken is er een strategisch marketingplan opgesteld. Per doel wordt beschreven welke acties er ondernomen worden om in de komende vier jaar naar de realisatie toe te werken. Hoe gaan we dit doen? 15 Citymarketing visie

16 3.1 Woerdenmarketing Het behouden en versterken van verbindende factor Woerden Marketing behoudt en versterkt haar functie als verbindende factor tussen diverse lokale en maatschappelijke initiatieven. Er is aandacht voor en is aanwezig en adviseert waar nodig op het gebied van citymarketing bij alle belangrijke evenementen en bijeenkomsten om haar verbindende functie te behouden en ambassadeurs te werven. We bieden een doorlopende meewerkstage aan van studenten in de richting marketing, communicatie of journalistiek. Op deze manier blijven we op de hoogte van de nieuwste theorieën en frisse ideeën. Bovendien kan er op een duurzame manier extra ondersteunend werk worden verricht waardoor er meer projecturen overblijven voor andere dingen. We streven naar een totaal toerisme overleg voor alle betrokken partijen en gemeente waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan de uitvoering van promotie en marketing. Er is structureel overleg met de accountmanager binnenstad, de wethouder en burgemeester van de gemeente Woerden in het kader van de voortgang van Citymarketing. Realiseren van structurele informatievoorziening Om ondernemers op de hoogte te houden zorgen we voor een structurele informatievoorziening van ontwikkelingen. Hierbij wordt actief zorg gedragen voor het onderhouden van persoonlijke gesprekken met stakeholders. Jaarlijkse communicatie van cijfers In het eerste kwartaal van 2014 is door Woerden Marketing onderzoek gedaan naar de recreatieve en toeristische bezoekers en omzetcijfers van 2012/2013. Hier wordt een rapport van opgesteld wat wordt gepresenteerd bij dit marketingplan. In het 1 e kwartaal van de komende jaren wordt onderzoek gedaan naar de cijfers op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Woerden en meegenomen als monitor voor de citymarketing. Co-creaties met ondernemers als partner We zoeken partners, partners die mee willen denken maar ook doen. Co-creaties met ondernemers uit de gemeente Woerden als partner zijn dan ook zeer gewenst. In 2014 wordt intensief gewerkt aan een partnerplan voor Vanaf toeristenseizoen 2015 wil Woerden Marketing als paraplu grote Woerdense partijen verbonden hebben om gezamenlijk marketing te voeren. Dit doen we door het inlezen in partnerplannen van andere steden en het gebruik maken van hun ervaringen en hun netwerken. Intensieve gesprekken met belangrijke stakeholders leiden tot een gezamenlijk communicatie en promotieplan voor het toeristenseizoen Gezamenlijke projecten die Woerden Marketing wil realiseren zijn: Gastvrijheidsproject Van Basis tot WOW Partnerplan marketing & promotie voor en door ondernemers Samenwerking met diverse ondernemers op gebied van beursparticipatie 16 Citymarketing visie

17 3.2 Woerdenmarketing.nl Vergroten bekendheid en mogelijkheden In 2018 kennen alle toeristische en recreatieve ondernemers in de gemeente Woerden de mogelijkheden van de website van Woerden Marketing. Dit wordt gedaan door ondernemers en gemeente actief te benaderen via een nieuwsbrief systeem. Zo zal er met regelmaat een nieuwsbrief worden gestuurd met relevante informatie naar ondernemers en gemeente. Hierin worden alle projecten en nieuwe ontwikkelingen beschreven die van belang zijn voor betrokken partijen. De content zoals de tool-kit en beeldbank wordt zichtbaar gebruikt. Dit kan alleen als toeristische en recreatieve ondernemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de website. Dit wordt gedaan door te onderzoeken hoe de beeldbank gebruikt wordt door ondernemers. Jaarlijks zullen de cijfers van de website worden geanalyseerd. Woerden Marketing streeft naar het behouden van het aantal ondernemers die de website bezoeken. Zoals nu bekend is zal deze doelgroep van Woerdense toeristische en recreatieve ondernemers waarschijnlijk niet sterk vergroten. Vergroten en uitbreiden van informatie In de periode wordt de content op de website, waaronder de tool-kit en beeldbank, vergroot en uitgebreid. Dit wordt gedaan door het uploaden van nieuwe content en informatie wanneer er aanpassingen zijn. Eind 2014 wil Woerden Marketing meer foto s online hebben staan van diverse fotograven. Eind 2018 worden deze foto s optimaal gebruikt door Woerdense ondernemers. Dit wordt gedaan door het actief benaderen van Woerdense fotograven en samenwerkingen aan te gaan. 17 Citymarketing visie

18 3.3 Marketing en promotie Woerden Uitdragen kernwaarden vanuit het merkpaspoort Het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart wordt uitgedragen door gemeente, inwoners en bedrijven als ambassadeurs. Dit wordt gedaan door actieve verspreiding van het merkpaspoort. Deze zal verspreid en gepresenteerd worden naar makelaars, scholen en overige toeristische en recreatieve ondernemers. Met de gebruiksaanwijzing erbij wordt gewezen op de mogelijkheden van het merkpaspoort en de online tool-kit en beeldbank. Binnen het gastvrijheidsproject Van Basic tot WOW, dat door de gemeente wordt geïnitieerd, zal gekeken worden naar een juiste infra- en infostructuur voor bezoekers. Door middel van een juiste gerichte en verwelkomende informatie aan de bezoeker zal deze een positief beeld ervaren van zijn of haar bezoek aan Woerden en een WOW effect beleven. Er wordt gezorgd voor een gastvrije verwelkoming van nieuwe inwoners. Zij ontvangen per post een welkomstpakket vanuit de Burgemeester van Woerden, met daarin onder andere het merkpaspoort. De bestaande inwoners worden ook als doelgroep meegenomen, tenslotte zijn er nog steeds inwoners die het geheim van Woerden nog steeds niet goed genoeg kennen. 18 Citymarketing visie

19 Stijging in en langere verblijfsduur van het aantal bezoekers in Woerden Woerden Marketing realiseert een stijging in het aantal groeps- en individuele bezoeken en zorgt voor een langere verblijfsduur door middel van actieve promotie van het merk Woerden, hoofdstad van het Groene Hart. Dit wordt gedaan door verschillende promotiecampagnes in te zetten. Deze campagnes kunnen in samenwerking met diverse recreatieve partijen ingezet worden. Hiermee benutten we gezamenlijk marketing budgetten optimaal. Promotiecampagnes Twee keer per jaar, voor het zomerseizoen en winterseizoen, wordt een bestand met arrangementenaanbod opgesteld welke wordt verzonden naar touroperators en incentive bureaus in Nederland. Woerden Marketing heeft actief contact met recreatieve en toeristische ondernemers in Woerden. Daarnaast nemen zij deel aan diverse toeristische en recreatieve netwerken zoals De Gouden Sleutels Amsterdam, Toerisme Utrecht en andere belangrijke marketingpartijen. Woerden marketing neemt jaarlijks deel aan de informatieve netwerkdag Dag van de netwerk Citymarketing Nederland om contacten te leggen en informatie te verkrijgen. Door middel van co-creaties met ondernemers wordt budget vrijgemaakt om te participeren in beurzen en bijeenkomsten ten goede van het toeristenaanbod van Woerden. Woerden Marketing heeft een coördinerende rol. Jaarlijks wordt een belevingsfolder op het gebied van het aanbod van toerisme en recreatie gerealiseerd. Deze wordt verspreid naar meer dan 50 VVV s en TIP s in het Groene Hart en de omliggende randsteden. Door middel van verbindende acties en voordelen te koppelen aan de belevingsfolder worden bezoekers getriggerd om een herhalingsbezoek te brengen aan Woerden. Een maandelijkse UIT-agenda wordt gerealiseerd met diverse evenementen in de gemeente Woerden. Deze wordt in de periode maart t/m oktober verspreid door een Beleef Woerden promotieteam tijdens Woerdense evenementen. De verbinding wordt gerealiseerd met grote evenementen om BeleefWoerden.com zichtbaar te maken en de bezoeker te triggeren om een herhalingsbezoek aan Woerden te brengen. Wekelijks zal het aanbod van evenementen te zien zijn op de INFOZUIL aan de Europabaan, met passerende voertuigen per dag. 19 Citymarketing visie

20 Een mediacampagne wordt opgezet met horeca, winkels en recreatieve ondernemers waarbij ingezet wordt op promotie buiten Woerden om bezoekers te trekken. Dit kan uitgebreid worden met buitenbordreclame in omliggende regio. Het aanbod op het gebied van toerisme en recreatie wordt verder uitvergroot. De nadruk ligt hier op het breed inzetten van promotie ten behoeve van de Leisure markt. De samenwerking met het Stadshart wordt geoptimaliseerd om een verbinding te realiseren met het webwinkelportaal. Verwijzingen voor een Warm Welkom in Woerden worden gerealiseerd op belangrijke invalswegen en station Woerden in samenwerking met gemeente Woerden. Dit is een onderdeel van het Gastvrijheidsproject Van Basic tot Wow wat in de komende jaren verder wordt uitgerold met gemeente Woerden en betrokken partijen. Een belevingsvideo wordt gemaakt over Woerden waarin de bezoeker wordt getriggerd om Woerden te bezoeken. Deze film wordt ingezet via online kanalen en is te gebruiken voor ondernemers die hier belang bij hebben. Actieve inzet op media zoals krant, tv en/of radio om Woerden als een unieke beleving aan te prijzen. Ondernemers zullen worden betrokken om gezamenlijk media en marketing budget in te zetten en kosten te delen. Woerden op de kaart! Woerden in het (voor)hoofd van bezoekers. Woerden bekend als Hoofdstad van het Groene Hart. Een unieke stad met dorpse allures. Het best bewaarde geheim naast de A12. Woerden Bruist! Hier moet je zijn!!! 20 Citymarketing visie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen IJmuiden Rauw aan Zee Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen Indeling presentatie Aanleiding voor deelname aan identiteitstraject Toelichting op brandconcept IJmuiden Rauw aan

Nadere informatie

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek 2016 donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek Activiteitenprogramma 2016 Januari t/m maart: Marketingstrategie + Activiteitenprogramma April t/m december: Uitvoering activiteitenprogramma

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Communicatievisie 2014 More Than a Degree

Communicatievisie 2014 More Than a Degree Communicatievisie 2014 More Than a Degree Definitielijst SU: Student Union SUb: Student Union bestuur Student: Student aan de Universiteit Twente UT: Universiteit Twente TOM: Twents Onderwijs Model MTAD:

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

CONCEPT BOEK. DOET. VEENENDAAL EXTERN GEBRUIK

CONCEPT BOEK. DOET. VEENENDAAL EXTERN GEBRUIK CONCEPT BOEK. VEENENDAAL DOET. EXTERN GEBRUIK Een initiatief van: Stichting Promotie Veenendaal Beeldenstorm Reclamebureau PXL Communicatie EF2 Doeltreffende communicatie Pixel Fotografie introductie.

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Facebook Win & Promotie-acties

Facebook Win & Promotie-acties on- en offline voorlichting en preventie Facebook Win & Promotie-acties www.hollandsch-welvaren.nl facebook.com/hollandschwelvaren Prinsengracht 679 1017 JT Amsterdam info@hollandsch-welvaren.nl 020 260

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Introductie. Maak kennis met NGN

Introductie. Maak kennis met NGN Introductie NGN staat voor Next Generasian News en is het nieuwe online en offline platform voor de Aziatische jongeren in Nederland. NGN is een Nederlandstalige krant voor Aziatische jongeren van 15 t/m

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Voorwoord. Wij hopen op mooie en een goede samenwerking. Ruben van den Berg Coordinator Bruisweken Zwolle

Voorwoord. Wij hopen op mooie en een goede samenwerking. Ruben van den Berg Coordinator Bruisweken Zwolle SPONSORGIDS 2013 Voorwoord De Bruisweken, zijn de Zwolse studenten introductieweken en vinden gedurende drie weken plaats in en om de binnenstad. Tijdens de Bruisweken verzorgt Buro Ruis knallende introductie

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat Plan van Aanpak 2016 Januari 2015, dynamisch handvat 1. Organisatie Vanaf 2016 wordt de organisatie van Venray Bloeit anders ingericht. De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit: Stuurgroep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Anja Brands, zzp communicatie Bijlagen 2014-2018 RAUM COMMUNICATIESTRATEGIE

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! In 6 stappen naar succesvolle technologiemarketing Carlo van Pelt, eigenaar TechAlive!

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen!

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! 2 Voorwoord Geachte lezer, Het jaar 2014 was in vele opzichten een positief jaar. Hoogtepunten waren een groot

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Ontdek de Inspirar experience! Exposeren op Inspirar: Ontmoet

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

CASE REDERIJ DOEKSEN SOCIAL BLUE. 16 mei 2014 LEADS+ CASE. Pagina 1 van 8 SB-042014-A

CASE REDERIJ DOEKSEN SOCIAL BLUE. 16 mei 2014 LEADS+ CASE. Pagina 1 van 8 SB-042014-A CASE REDERIJ DOEKSEN LEADS+ 16 mei 2014 CASE SB-042014-A Om een belangrijke stap richting de ambitie te zetten, meer kaarten verkopen via online kanalen, is voor Rederij Doeksen een campagne opgezet die

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Tips voor Vrijetijders. Vrijetijders uw doelgroep? Webwinkel + +

Tips voor Vrijetijders. Vrijetijders uw doelgroep? Webwinkel + + Tips voor Vrijetijders Vrijetijders uw doelgroep? + + Webwinkel + + + Vrijetijders Tips voor Vrijetijders organisatie De Vrijetijders organisatie is een zelfstandig bedrijf met als doel het proactief zoeken

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat

Collegevoorstel. Zaaknummer Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat Zaaknummer 00464139 Onderwerp Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 is het Economisch Programma De Langstraat (EPL) opgesteld. De vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Aanwinst voor uw fietsmerk

Aanwinst voor uw fietsmerk Aanwinst voor uw fietsmerk Geachte heer/mevrouw, Zoals u weet is ElektrischeFietsen.com al 10 jaar het grootste platform over elektrische fietsen. Wij streven ernaar om onze bezoekers, dit zijn er maandelijks

Nadere informatie

Voorwoord. Wij hopen op mooie en een goede samenwerking. Ruben van den Berg Coordinator Bruisweken Zwolle

Voorwoord. Wij hopen op mooie en een goede samenwerking. Ruben van den Berg Coordinator Bruisweken Zwolle SPONSORGIDS 2014 Voorwoord De Bruisweken, zijn de Zwolse studenten introductieweken en vinden gedurende drie weken plaats in en om de binnenstad. Tijdens de Bruisweken verzorgt Buro Ruis knallende introductie

Nadere informatie