1. Organisatie Marketingactiviteiten Nieuwe ontwikkelingen 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27"

Transcriptie

1 Marketingplan 2014

2 2

3 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern Cultuur Kennis Intern Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31 Bijlage A: Leiden.nl Bijlage B: PR Plan Bijlage C: Leiden Convention Bureau 35 Bijlage D: Social Media plan 37 Activiteitenoverzicht 39 Contactgegevens 40 3

4 4

5 1 Organisatie Stichting Stadpartners Leiden, stelt zich ten doel het merk Leiden op de kaart te zetten, invulling te geven aan de gastheerschaprol van de stad en verbinding tot stand te brengen tussen stadspartners. Leiden Marketing Inzet van Leiden Marketing is gericht op citybranding ; het beïnvloeden van de beelden die beoogde doelgroepen van onze stad hebben, met als doel het genereren van economische spin-off middels het structureel behouden en aantrekken van bezoekers, bedrijven, studenten en kenniswerkers. Visitor Centre Met diensten als het VVV, het Expat Centre, Universitair Visitor Center en Arriva servicepunt, geeft Leiden Marketing invulling aan haar gastheerschaprol voor de stad. Het thema gastvrijheid, ook wel cityhospitality, wordt verder ingevuld door in samenwerking met stadspartners en gemeente cityhostesses in de stad te brengen en een integraal plan te ontwikkelen ter verbetering van informatievoorziening in -beleving van- en bewegwijzering door de stad. Stadspartner Leiden Marketing vervult een coördinerende rol om partijen samen te brengen, nieuwe initiatieven te ontplooien en deel te nemen aan diverse gremia, waar samen met partners processen kunnen worden vormgegeven die tot doel hebben het merk Leiden te laden, bewaken en te versterken. Naast een coördinerende rol, neemt Leiden Marketing de komende jaren tevens een meer adviserende rol aan, als generator van cijfers en trends en als professionele partij op het gebied van (destinatie)marketing. Organisatie Het werkapparaat van Leiden Marketing, inclusief Visitor Centre, bestaat uit gemiddeld 9,5 fte. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding en draagt verantwoordelijkheid voor beleid en financiën. Het toezichthoudend orgaan is vanaf 1 januari 2014 een Raad van Commissarissen, bestaand uit 5 tot 7 personen. 5

6 6

7 2 Strategie Mission Statement Leiden Marketing streeft ernaar om via de pijlers cultuur en kennis, de stad te profileren als ideale destinatie voor de Nederlandse toerist en (internationale) kenniswerker die zoekt naar kwaliteit. Pijlers Het merk Leiden wordt geladen aan de hand van twee pijlers. Leiden Marketing zet de pijler cultuur in voor het vermarkten van Leiden als bestemming voor toeristen en als programmering en profilering van de stad als aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te leven. Leiden Marketing zet de pijler kennis in voor het vermarkten van Groot Leiden als vestigingsgebied voor bedrijven. Echter, uitgaande van de moderne economische aanname dat bedrijven mensen volgen (Cushman & Wakefield, European Cities Monitor), zit de kracht van Kennisstad Leiden, inclusief haar regio, in het aanbod van talent. Doelstelling Het doel van Leiden Marketing is het vermarkten van het merk Leiden. Stad van Ontdekkingen. Door middel van city branding streeft Leiden Marketing naar maximale economische spin-off. Het structureel behouden en aantrekken van bezoekers (toerisme), bedrijven, studenten en kenniswerkers is daarbij uitgangspunt. Doelgroep De targetgroepen aan de hand van het doelgroepenonderzoek gedaan door Motivaction zijn gericht op: - De kosmopolieten (Motivaction): dit zijn kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten. - Kenniswerkers: de hoogopgeleide bevolking (kenniswerkers) van de Leidse regio en de kenniswerkers van de toekomst; de studenten. Ook (inter)nationale kenniswerkers en toekomstige studenten die zich in Leiden kunnen vestigen, behoren tot de doelgroep. 7

8 8

9 3 Marketingactiviteiten Om de doelstelling te bereiken zijn er drie subdoelen ontwikkeld, aan de hand waarvan dit plan is opgebouwd: H4 Extern H5 Intern - Productontwikkeling - Productpromotie - Creëren van draagvlak De marketingactiviteiten van Leiden Marketing zijn gericht op het laden van het merk Leiden. Stad van Ontdekkingen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee typen activiteiten: extern en intern. De externe activiteiten zijn gericht op het vermarkten van Leiden. Stad van Ontdekkingen richting de doelgroep. De interne activiteiten hebben als doel het versterken van Leiden Marketing als organisatie, het intensiveren van de samenwerking met de verschillende partners en het creëren van draagvlak. Tabel 1 geeft een overzicht van de producten die horen bij de externe en interne activiteiten van Leiden Marketing. In hoofdstuk 4.1 en 4.2 worden de producten toegelicht. 4.1 Cultuur 4.2 Kennis 1. Museumstad 13. Congresstad 2. Waterstad 14. Expat Centre 3. Signatures 15. Nacht van Kunst & Kennis 4. Verrassend Winkel Weekend 16. Universiteitsstad 5. T-Rex 17. T.rex 6. Rembrandtstad 18. Public Relations (PR) 7. Leiden en omgeving 19. Overige branding 8. Winter Wonder Weken 9. Leiden.nl VVV 11. Public Relations (PR) 12. Overige Branding Tabel 1: overzicht van producten Leiden Marketing 20. Social Media 21. LM Nieuwsbrief 22. Huisstijl Handboek 23. Overig 9

10 10

11 4 Extern De externe marketingactiviteiten kunnen onderscheiden worden door twee pijlers: cultuur en kennis. 4.1 Cultuur Leiden Marketing zet de pijler cultuur primair in voor het vermarkten van Leiden als bestemming voor toeristen en secundair voor de programmering en profilering van de stad en regio als aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te leven. Binnen de pijler cultuur richt Leiden Marketing zich op de ontwikkeling van een aantal producten: Product 1. Museumstad Leiden heeft de hoogste museumdichtheid van Nederland. Maar liefst 13 musea staan in Leiden, waaronder 4 Rijksmusea en CORPUS reis door de mens en allen op loop/fietsafstand van elkaar. Het product Ontdek Museumstad Leiden laat deze kracht zien en versterkt het bereik van Leiden als museumstad. Leiden Marketing zal in samenwerking met de musea de volgende activiteiten ondernemen ter promotie van het product Museumstad : Museumstad Campagne* - Print: advertenties + bijlage in landelijk dagblad - Online: Google Adwords + (content en kaartverkoop) + social media (Twitter, Facebook) - App - Genereren vrije publiciteit overig - Museumfolder + verspreiding (o.a. Holland Brochure) - Uitagenda - Beurzen; 50Plus + Uitmarkt - Online: Google Adwords + (content en kaartverkoop) + social media (Twitter, Facebook) - Persreis - Museumpas - Hotelarrangement (boekbaar via website, aangeboden door de hotels en touroperators) - App * Campagne afhankelijk van participatie partners. Om draagvlak te creëren voor het product Museumstad zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Netwerkoverleg met de musea - Directeurenoverleg musea periodiek bijwonen - Netwerkbijeenkomst voor alle relaties musea 11

12 Product Product 2. Waterstad - Leiden heeft, na Amsterdam, het meeste Signatures - Signatures zijn de cultuurweken van Leiden, water binnen haar poorten stromen. De historische binnenstad van een co-productie van Leiden Marketing en Cultuurfonds Leiden. Leiden heeft in totaal 28 kilometer aan grachten en singels met maar Het festival biedt ruim drie weken lang een showcase van de Leidse liefst 88 bruggen. De Leidse rederijen hebben een breed aanbod in cultuur. De stad fungeert als podium voor de evenementen die het rondvaarten en arrangementen en bezoekers kunnen ook zelf een hoofdprogramma vormen, de signature pieces van het cultuuraanbod bootje huren. Het product Ontdek Waterstad Leiden brengt deze van Leiden. sterktepunten onder de aandacht bij de doelgroep. Dit product wordt meegenomen in alle campagnes die ontwikkeld worden. Ter promotie van het product Signatures zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: Ter promotie van het product Waterstad zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Tv-commercials - Print: advertenties landelijk en regionaal - Folder + verspreiding - Online: betaald (Google Adwords, Facebook) + - Genereren vrije publiciteit + social media (Twitter, Facebook); branding - Hotelarrangement incl. rondvaart (boekbaar via website - Flyer + verspreiding en aangeboden door de hotels) - Programmaboek + verspreiding - Online: Google Adwords + (content en - Genereren vrije publiciteit kaartverkoop) + social media (Twitter, Facebook) - Signatures arrangement (boekbaar via website en de hotels) Om draagvlak te creëren voor het product Waterstad Om draagvlak te creëren voor het product Signatures zal Leiden zal Leiden Marketing het volgende organiseren: Marketing het volgende organiseren: - Netwerkoverleg met de rederijen - 12 Overleg met de deelnemende organisaties en workshops over sponsoring, cross-selling en pr.

13 Product Product 4. Verrassend Winkelweekend - Ieder laatste weekend 5. T.rex - Naturalis heeft in september 2013 een Tyrannosaurus van de maand vindt er een Verrassend Winkelweekend plaats. Terwijl Rex opgegraven in Montana, Amerika. Deze zal in de toekomst in het de bezoeker aan het winkelen is, wordt hij verrast door diverse museum tentoongesteld worden. De impact van deze ontwikkeling winkelacties, straattheater, muziek en kunst. De focus ligt op het kan immens worden voor Leiden, gezien de impact van andere steden toevoegen van beleving aan het winkelen. die een T.rex in de stad mochten ontvangen. Het product zal gebruikt worden om het merk Leiden. Stad van Ontdekkingen te versterken. Ter promotie van het product Verrassend Winkelweekend zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen (afhankelijk van het Ter promotie van het product T.rex zal Leiden Marketing de volgende thema en de secundaire doelgroep is er elke maand een promotieplan activiteiten ondernemen: op maat): - Ondersteuning en faciliteren campagne Tientje voor T.rex - Abri s - In uitingen ernaar verwijzen (als duidelijk is dat de T.rex - Advertenties in lokale en regionale media naar Leiden komt) - Zichtbaarheid in de stad (posters, banieren) - Tientje voor T.rex logo meenemen in eigen campagne - Genereren vrije publiciteit - Tientje voor T.rex meenemen op leiden.nl - Online: Google Adwords social media (Twitter, Facebook) Google Adwords - Schermen VCL + busjes Haagweg - LEVEN magazine Om draagvlak te creëren voor het product Verrassend Winkelweekend zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Brainstorm met Centrummanagement - Pitch met Centrummanagement en programmeur - Mediakit naar deelnemers en ondernemers THEMA FASHION & DANS MAART Om draagvlak te creëren voor het product T.rex zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Ondersteuning vanuit stadspartners - Benchmark met Chicago 13

14 Product Product 6. Rembrandtstad - Leiden Marketing werkt toe naar een complete Rembrandt ervaring in de stad, die weggezet kan worden bij hotels, in arrangementen, bij internationale groepen, etc. Ter promotie van het product Rembrandtstad zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Meenemen in brochures van andere campagnes (Signatures, Nacht van Kunst & Kennis, Museumstad, etc.) - Rembrandthoekje/productontwikkeling in de VVV winkel - Rembrandtpagina op leiden.nl - Boekje Rembrandtwandeling - Hotelarrangementen - Rembrandtwandeling actiever naar voren brengen - Genereren vrije publiciteit 7. Leiden en omgeving - Leiden Marketing zal onderzoeken hoe interessant regiomarketing voor Leiden kan zijn. Leiden vormt de hoofdstad van de Bollenstreek met in de tuin van Leiden de Keukenhof. Aan Leiden grenst Kaag en Braassem met het Hollands Plassengebied. Daarnaast vormen Noordwijk en Katwijk samen met Leiden Leiden aan Zee. Ter promotie van het product Leiden en omgeving zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Hotelarrangementen (boekbaar via website) - Vaar-, fiets- en wandelroutes - Met Bollenstreek naar de Vakantiebeurs (jan 2015) - Leiden aan zee - Leiden als bakermat van de tulp Om draagvlak te creëren voor het product Rembrandtstad zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Actievere rol in de lobby naar ontwikkeling van een Rembrandt Experience. Om draagvlak te creëren voor het product Leiden en omgeving zal Leiden Marketing op zoek gaan naar een manier om de Keukenhof en Kaag en Braassem met Leiden te verweven en aan de andere kant Noordwijk en Katwijk (Leiden aan zee). 14

15 Product 8. Winter Wonder Weken - De Winter Wonder Weken omvat alle evenementen die in november en december plaatsvinden. Onder deze programmering valt de Lichtjesparade, de intocht van Sinterklaas, het Huis van Sinterklaas, de ijsbaan en de kerstmarkt, maar ook het Verrassend Winkelweekend. Product 9. Leiden.nl De website zal in 2014 opnieuw gelanceerd worden. De site zal nog meer in het teken staan van interactie en relevantie. Op leiden.nl is informatie te vinden voor de toerist, inwoner, zakelijke bezoeker, congresorganisator, kenniswerker, ondernemer en student. De website zal een conversiegerichte invulling krijgen. Ter promotie van het product Winter Wonder Weken zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: Ter promotie van het product Leiden.nl zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Hotelarrangementen (boekbaar via website en de hotels) - Outdoor: busreclame, vlaggen - Print: advertenties lokale/regionale media - Programmaboekje - Abri s - Online - Genereren vrije publiciteit - Leiden.nl vormt een constante factor in alle uitingen - Social media - Google Adwords - Online verkoop - User generated content Voor de Winter Wonder Weken zal de samenwerking met Centrummanagement en Cultuurfonds worden geïntensiveerd. Er zal een actieve toenadering naar de Stadspartners worden gedaan. Om draagvlak te creëren voor het product Leiden.nl zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Als agendapunt in de verschillende platforms - Overleg met de Gemeente Leiden (communicatieafdeling) Zie bijlage A voor aanvullende informatie. 15

16 Product Product 10. VVV - In het Visitor Centre Leiden is VVV Leiden gevestigd. De bezoekers en bewoners van de stad kunnen er terecht voor alle vragen over Leiden en worden voorzien van ideeën voor uitstapjes, een plattegrond, etc. Ter promotie van het product VVV zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: 11. Public Relations (PR) - Middels PR bevordert Leiden Marketing het wederzijds begrip tussen Leiden en de doelgroepen. Door de communicatie worden bezoekers geïnformeerd en de PR heeft als doel om het imago te bewaken en te verbeteren. Leiden kent bijzondere verhalen die in het kader van storytelling door de pers opgepakt kan worden. Om Leiden structureel onder aandacht te brengen in de media, is een PR-plan ontwikkeld. Dit komt in alle producten terug. - Verkoop (kaartjes, boekingen en merchandising) - Duinrell informatiepunt ontsluiten - Winkelformule thematiseren - Vrije publiciteit (o.a. vvv.nl) - Online: website en social media - Bewegwijzering - In toeristische uitingen nadrukkelijk het VVV logo plaatsen - Noemen in alle printuitingen - Advertentie voor de cadeaubonnen Voor het genereren van publiciteit zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Apart persgedeelte op leiden.nl - Persberichtenplanning - Persmap - Persontvangsten Om draagvlak te creëren voor het product VVV zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Overleg met de Gemeente Leiden - Overleg met VVV Nederland en regio (Bollenstreek, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, etc.) Om draagvlak te creëren voor het genereren van vrije publiciteit zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Overleg met communicatiepartners over de inhoud van de persmap - Actief relatiemanagement Zie bijlage B voor het PR plan. 16

17 Product 12. Overige branding - Dit omvat alle branding activiteiten die niet behoren tot één van de producten, maar die wel bijdragen aan het vermarkten van Leiden als cultuurstad. Ter promotie van de overige branding zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Advertentie Kampioen tbv hotelarrangementen - Inspiratiedag touroperators - Brochures (blauwe Ontdek boekjes), verspreiding touroperators per post - Stadsgids - 50+beurs - LEVEN magazine (4x) Om draagvlak te creëren is een bijdrage van de partners noodzakelijk. 17

18 4.2 Kennis De pijler kennis wordt ingezet voor het vermarkten van de Leidse regio als vestigingsgebied voor bedrijven en het aantrekken en behouden van (inter)nationale kenniswerkers en studenten. Product 13. Congresstad - Leiden is de oudste en beroemdste universiteitsstad van Nederland. Evenals bij Cambridge en Oxford is er de onmiddellijke associatie van een prachtige historische, culturele stad met beeldbepalende universiteitsgebouwen en kennisinstituten. Om aansluiting te vinden bij de internationaal gangbare terminologie wordt de naam Leiden Convention Bureau ingevoerd als onderdeel van Leiden Marketing. De in sommige kringen als commercieel beladen ervaren, term marketing wordt zo omzeild. Binnen de pijler kennis richt Leiden Marketing zich op de ontwikkeling van een aantal producten: Leiden als Internationale Kennisstad wil zich pro-actief gaan richten op het voor de stad te verwerven van verenigingscongressen, de z.g. associatiecongressen. Leiden Marketing wil deze missie bewerkstelligen door een intensieve samenwerking aan te gaan met de universiteit, kennisinstituten, lokale overheid en dienstverleners binnen de congresbranche in Leiden, met als doel deze (inter)nationale verenigingscongressen naar de stad te halen. Ter promotie van het product Leiden Convention Bureau zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Lidmaatschap ICCA (Int l Congress and Convention Association) - Ambassadeursnetwerk oprichten - Deelname beurzen - Advertentiecampagnes - Nieuwsbrief - Genereren vrije publiciteit Om draagvlak te creëren voor het product Leiden Convention Bureau zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Periodiek overleg adviesorgaan congresmarketing - Bijeenkomsten werkgroep congresmarketing - Ambassadeursbijeenkomst Zie bijlage C Leiden Convention Bureau voor plan van aanpak in

19 Product 14. Expat Centre - Het Expat Centre Leiden zorgt met haar (gratis) dienstverlening voor een zachte landing in de stad (regio) en faciliteert het settling in process. Dit doet ze enerzijds door informatie te verstrekken over technische formaliteiten als visa, vergunningen, gemeentelijke inschrijving en service, anderzijds door informatie te vertrekken over wonen, scholen en gezondheidszorg, en informatie over wat er in Leiden te doen is. De regio Leiden behoort tot de meest kennisintensieve regio s van Nederland, met het Leiden Bio Science Park, de Universiteit Leiden, ESA Estec in Noordwijk en de bollensector. In zo n regio is de aanwezigheid van voldoende hoogopgeleid personeel van cruciaal belang. Aangezien hoogopgeleid technisch personeel schaars is, werven veel organisaties hun personeel ook in het buitenland. Ter promotie van het product Expat Centre zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Element in regiomarketing via Economische Agenda Leidse Regio - Aansluiting Acces, non-profit organisatie, gericht op het ondersteunen van expats, vormt een netwerk - Samenwerking met THIC (The Hague International Centre) - Lokaal bedrijven bezoeken, presentaties geven over (gratis!) dienstverlening - Nieuwsbrief Om draagvlak te creëren voor het product Expat Centre zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Lidmaatschap ICP International Community Platform, samen met Gemeente Leiden - Bijwonen en organiseren landelijke Rondetafel bijeenkomsten Expat Centra - Initiëren bijeenkomst stuurgroep (Gemeente, Universiteit, Bioscienceparkt Foundation of OVBsp, LUMC) 19

20 Product 15. Nacht van Kunst & Kennis - Tijdens de Nacht van Kunst & Kennis is de binnenstad van Leiden het decor van een ontdekkingstocht naar nieuwe kennis, kunst, muziek, en revolutionaire uitvindingen. Het stadsbrede festival brengt kunst en kennis samen op verschillende locaties in de stad. Ter promotie van de Nacht van Kunst & Kennis onderneemt Leiden Marketing de volgende activiteiten: - Social media - Outdoor: busreclame, abri s, driehoeksborden - Flyers - Banieren - Genereren vrije publiciteit - Guerilla marketing - Landelijke profilering gericht op de branding - Online: Google Adwords en leiden.nl + social media Product 16. Universiteitsstad Leiden (Studentenstad) - Leiden staat bekend als een echte studentenstad. Gemiddeld studeren er studenten in de stad en vormt hiermee een van de grootste studentensteden van Nederland. Ter promotie van het product Universiteitsstad Leiden zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Advertentie Leiden Studentenstad - Leiden-stand op Opendag Universiteit, studenten vertellen over Leiden als studentenstad - Concept maken Leiden Studentenstad voor de beursstand en online toepassing waarin we Leiden als studentenstad promoten (Facebookcampagne met testimonials, foto s Stukafest, Nacht van Kunst & Kennis, Signatures, Museumnacht, etc.) - Cadeautje Leiden voor Leiden in de box tijdens Diesviering - Alle nieuwe hoogleraren een Leids intropakketje geven - Iets aanbieden of meegeven tijdens Opendag Universiteit (eventueel ook HSL, ROC) - Samen met Universiteit zoeken naar manieren om de stad Leiden in hun uitingen mee te nemen - Genereren vrije publiciteit Om draagvlak te creëren voor de Nacht van Kunst en Kennis zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Stuurgroep - Marketingoverleg deelnemers (bijv. deelnemende locaties) Voor Leiden Studentenstad wordt nauw samen gewerkt met de volgende partijen: - Universiteit Leiden - PKVV (overkoepelende organisatie studentenverenigingen) - Studentenverenigingen, waaronder Minerva (in 2014 bestaat Minerva 200 jaar) 20

21 Product Product 17. T.rex - Naturalis heeft in september 2013 een Tyrannosaurus Rex opgegraven in Montana, Amerika. Deze zal in de toekomst in het museum tentoongesteld worden. De T.rex zal naar verwachting vele internationale onderzoekers aantrekken waarmee Leiden als Kennisstad op de kaart gezet kan worden. De impact van deze ontwikkeling kan immens worden voor Leiden. Het product zal gebruikt worden om het merk Leiden. Stad van ontdekkingen te versterken. 18. Overige branding - Dit omvat alle branding activiteiten die niet behoren tot één van de producten, maar die wel bijdragen aan het vermarkten van Leiden als kennisstad. Om het merk Leiden. Stad van Ontdekkingen te vermarkten onderneemt Leiden Marketing ook activiteiten die behoren tot overige branding. Deze activiteiten zijn: Ter promotie van het product T.rex zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Genereren van free publicity in buitenlandse media gericht op onderzoek/wetenschap - T.rex als onderdeel meenemen in de campagne Nacht van Kunst & Kennis Kennisbijlage NRC - Genereren vrije publiciteit - Het Leiden logo wordt als afzender overal in meegenomen - Congresbrochure - Inspiratiedagen secretaresses en PCO s Om draagvlak te creëren voor de overige branding zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Relatiemanagement politiek en pers - Aanhaken bij Leiden Kennisstad van de gemeente - Kennisplatform Om draagvlak te creëren voor het product T.rex zal Leiden Marketing ondersteuning van de stadspartners zoeken. Product 19. Public Relations (PR) - PR wordt ook ingezet voor de pijler kennis. Zie pagina 18 product 12 voor de invulling hiervan. Zie bijlage B voor het PR plan. 21

22 22

23 5 Intern Naast de citybranding gericht op externe communicatie, is ook de interne communicatie van belang voor het verkrijgen van draagvlak en daarmee slagkracht. De producten 20 t/m 23 zullen hier een bijdrage aan leveren. Product 20. Social media - Twitter en Facebook. Naast een account gericht op bezoekers en inwoners zal Leiden Marketing een Twitteraccount gericht op de partners en achterban ontwikkelen. Product 21. Leiden Marketing Nieuwsbrief - De hardcopy/ online nieuwsbrief zal de lezers informeren over de activiteiten van Leiden Marketing. Twee keer per jaar zal de hardcopy uitkomen. De online nieuwsbrief zal maandelijks worden verspreid. Ter promotie van het product Leiden Marketing Nieuwsbrief zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Verspreiding bij onze achterban - Aankondigen via Twitter - Achteraf versturen via Twitter - Plaatsen op leiden.nl - Communiceren en uitdelen tijdens Netwerktafel - Online versie ook naar alle ambtenaren Ter promotie van het nieuwe Leiden Marketing Twitter-account zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Account ontwikkeling Cultureel toeristisch Leiden Marketing Flyer: Volg ons! Toevoegen aan nieuwsbrief Communiceren tijdens netwerktafel Het succes van de social media is mede afhankelijk van de bijdrage van de partners. Om draagvlak te creëren voor het product Leiden Marketing Nieuwsbrief zal Leiden Marketing het volgende organiseren: - Nieuwsitems van partners vermelden - Interviews met partners - Samenwerking met de gemeente Zie bijlage D voor een uitwerking van het Social Mediaplan. 23

24 24

25 Product Product 22. Huisstijl handboek - Het logo, de huisstijl en de slogan ONTDEK Leiden en Leiden. Stad van Ontdekkingen mogen door alle Leidse partijen gebruikt worden die de stad een warm hart toedragen en de stad positief onder de aandacht willen brengen. Voor het toepassen hiervan, dient men zich te houden aan de regels geformuleerd in het Huisstijl handboek. Leiden Marketing zal in 2014 een Huisstijl handboek ontwikkelen (online en fysiek) om uit te delen aan partners en op verzoek toe te sturen. Ter promotie van het product Huisstijl handboek zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Plaatsen op leiden.nl - Verspreiding bij onze achterban - Aankondigen via Twitter - Communiceren en uitdelen tijdens Netwerktafel 23. Overig - Dit omvat alle activiteiten die niet behoren tot één van de producten, maar die wel bijdragen aan het intern vermarkten van Leiden. Ter promotie van de overige branding zal Leiden Marketing de volgende activiteiten ondernemen: - Netwerktafel De netwerktafel dient om de ontwikkelingen binnen en rondom Leiden Marketing en de stad te bespreken met de partners. Voor 2014 wordt een nieuw concept ontwikkeld waarbij de netwerkfunctie en interactie opnieuw wordt vormgegeven onder de werktitel Het Leidsche Plein Netwerkfunctie Paneldiscussie Stellingen Drie keer regulier en 1x stadsbreed - Kennisplatform Dit platform heeft als doel via kennis invulling te geven aan het merk Leiden; stad van ontdekkingen in samenwerking met diverse kennisinstellingen. Om draagvlak te creëren voor het product Huisstijl handboek zal Leiden Marketing het volgende overleg organiseren: - Overleg met communicatiepartners over de inhoud Om draagvlak te creëren is een bijdrage van de partners noodzakelijk. 25

26 26

27 6 Nieuwe ontwikkelingen De citymarketing van Leiden is dynamisch en bovendien gericht op de lange termijn. Om u een beeld te geven van de ontwikkelingen, leest u in dit hoofdstuk welke onderwerpen op de tekentafel liggen. Kenniscentrum Leiden Marketing wenst zich de komende jaren nadrukkelijk te ontwikkelen als kenniscentrum. De organisatie die marktindicatoren van de toeristische industrie voor Leiden en van Leiden genereert, analyseert en communiceert. In 2014 wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in deelname aan de 4e editie van het Toeristisch Imago Onderzoek van NBTC NIPO en La Group ten einde inzicht te verkrijgen in het vrijetijdsimago van onze stad. Hierbij wordt tevens een bench gemaakt met drie andere steden. Verder zal Leiden Marketing tussentijdse horeca- en hotelinformatie ontsluiten en landelijke cijfers en trends via haar partners NBTC en VVV Nederland publiceren. Leiden.nl De website leiden.nl zal in 2014 verder ontwikkeld worden. Het uitgangspunt hiervoor is het verhogen van het niveau van individualization en interactivity. Meer aandacht voor foto s en film, minder brochure - meer klantinfo, interactieve pagina s met ruimte om te bloggen. De volgende features zullen worden toegevoegd op de website: - Foto & Video - Filteren van informatie - Persoonlijke reisgids - Hotelbookings - Social media - Samenwerking TripAdvisor en IENS - Webshop - Venue finder Zie de bijlage A voor een volledige omschrijving. PR Leiden Marketing heeft in 2013 een eerste stap richting het generen van vrije publiciteit gezet. Voor de lezer zijn artikelen die door journalisten zijn geschreven geloofwaardiger dan advertenties. Voor 2014 werken we toe naar een structurele infrastructuur voor een goede eigen persbewerking. Onderdelen hiervan zijn een persberichtenplanning, individueel bezoek van journalisten, persontvangsten, een persmap en een persgedeelte op de website inclusief beeldbank. Zie bijlage B voor het PR plan. 27

28 28

29 Congresmarketing Leiden wil, gebruikmakend van haar achtergrond, dè toonaangevende universiteitsstad van Nederland worden op het gebied van (inter)nationale congressen in het academisch milieu met de nadruk op het herdefiniëren van de kwaliteit van het leven. Omdat dit een andere marktbenadering vraagt dan de bewerking van de corporate markt, wordt hiervoor een samenwerkingsverband opgericht. Dit samenwerkingsverband heeft als doel meer (inter)nationale associatiecongressen voor de stad te verwerven. Nieuwe producten In de komende jaren zal het (door)ontwikkelen van (nieuwe) producten gecontinueerd worden. Producten die daar voor in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld: Tulpenstad: De eerste tulp in Nederland is gekweekt in Leiden. Met de oudste Hortus van Nederland, de Bollenstreek in de achtertuin en de Keukenhof op 15 minuten, willen we dit product de komende jaren handen en voeten geven. Studentenstad: De branding van Leiden als universiteitsstad verloopt langs de lijn van de wetenschap en de profilering van de kennis, de relevantie daarvan en de resultaten. Leiden als spannende bestemming voor studenten gaat verder dan dat. Zie bijlage C voor het plan Leiden Convention Bureau Social media Via social media willen we de naamsbekendheid van Leiden als destinatie vergroten, bekend maken bij diegene die Leiden nog niet kennen en tevens onze achterban op de hoogte houden van onze activiteiten. De inzet van social media zal als gevolg hebben dat Leiden online meer zichtbaar is. Via social media willen we de naamsbekendheid van Leiden als destinatie vergroten, bekend (laten) maken bij diegene die Leiden niet kennen en tevens betrokkenheid bij onze achterban creëren door informatie te verstrekken en een interactief platform te bieden. De inzet van social media zal er toe bijdragen dat Leiden online meer zichtbaar is. Zie bijlage D voor het social media plan. 29

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

LEIDEN CENTRAAL: Basis partnerschap: 225

LEIDEN CENTRAAL: Basis partnerschap: 225 Partnerplan 2016 LEIDEN CENTRAAL: Basis partnerschap: 225 City Branding L City Hospitality L Cityfilm Social Media Leiden.nl Uitagenda E-learning VVV Leiden Nieuwsbrieven Huisstijl Expat Centre City guide

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Voorwoord 3. I Intro: Leiden 2020 4. II Citymarketing 5. III Cultuur 7. IV Kennis 9. V Cityhospitality 12. VI Leiden Congresstad 14.

Voorwoord 3. I Intro: Leiden 2020 4. II Citymarketing 5. III Cultuur 7. IV Kennis 9. V Cityhospitality 12. VI Leiden Congresstad 14. 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 I Intro: Leiden 2020 4 II Citymarketing 5 III Cultuur 7 IV Kennis 9 V Cityhospitality 12 VI Leiden Congresstad 14 VII Pers / PR 15 Bijlage I Activiteiten 2013 17 Bijlage II

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016

Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016 Bijeenkomst MICE partners 22 september 2016 1 Agenda 15.00 15.10 Welkom 15.10 15.15 Stand van zaken 15.15 15.40 MiddenGrote Congressen 15.40 16.10 MICE activiteiten integrale aanpak 2017 16.10 16.20 Amsterdam

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland'

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Leidschendam - 1 november 2011 Situatieschets In 2009 bezochten ruim 300.000 buitenlanders Nederland voor een internationale bijeenkomst met

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

omslag zie omslag pdf partnerplan Onderweg naar Rembrandt & De Gouden Eeuw

omslag zie omslag pdf partnerplan Onderweg naar Rembrandt & De Gouden Eeuw omslag zie omslag pdf partnerplan 2018 Onderweg naar Rembrandt & De Gouden Eeuw LEIDEN CENTRAAL: Basis partnerschap: 225 Deelname Leidsche Plein XXL Folder/flyer in VVV Toegang tot en gebruik gratis beeldbank

Nadere informatie

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP EVEN VOORSTELLEN. WIE? NICOLE ADRIAENS EVENTORGANISATOR SOLOPRENEUR SOCIAL MEDIA FREAK BEDRIJF? BIZZIBEE EVENTS BIZZIBEE SOCIAL MEDIA BIZZIBEE BUSINESS SUPPORT WAT DOE IK?

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

VVV Deelnameformulier 2014

VVV Deelnameformulier 2014 VVV Deelnameformulier 2014 VVV Zeeland Vakantie IK KIES VOOR: Accommodatiepakket 4B VVV Zeeland Vakantie: Eén vermelding op de website www.vvvzeeland.nl en www.zeelandvakantie.nl onder de betreffende categorie.

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion Docenten vergadering 12.12.2014 Auteur: Emilia Simion AGENDA 1. Wie ben ik - pg. 3 2. Resultaten docentenonderzoek de barn - pg.4-8 3. VUA missie en visie - pg.9 4. Feiten - pg.10 5. Wat hebben we al gedaan-

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE Wie zijn wij? Peter Dekker Alfons van Duijvenbode Agenda Belang van online in toerisme Gebruiksvriendelijke websites Online marketing dimensies Vragen & Meer

Nadere informatie

Partnership Corporate Meetings featuring Meet Mr. Holland campagne

Partnership Corporate Meetings featuring Meet Mr. Holland campagne Partnership Corporate Meetings featuring Meet Mr. Holland campagne Holland A Holland B Holland C Holland D 20.000 12.500 7.500 3.000 Exclusief Uitgebreid Medium Basis Partnerbijeenkomst 2x Partnerbijeenkomst

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

Convenant Expat Centre Leiden

Convenant Expat Centre Leiden Convenant Expat Centre Leiden 2016-2019 De volgende partners gaan van 1 juni 2016 tot en met 1 juni 2019 de samenwerking aan voor het Expat Centre Leiden (hierna ECL) : gemeente Leiden, gemeente Oegstgeest,

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

1) Vermelding op de website en

1) Vermelding op de website   en Gratis communicatie in Dordrecht 1) Vermelding op de website www.synode400.nl, www.centrumdordrecht.nl en www.vvvdordrecht.nl Indien u uw activiteit (expositie/voorstelling/concert/etc.) wilt vermelden

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

10 tips voor reclame maken

10 tips voor reclame maken 10 tips voor reclame maken met weinig budget 10 tips voor reclame maken met weinig budget Reclame maken is belangrijk voor het vinden van nieuwe klanten. Maar een grote reclamecampagne of een mooie tv-commercial

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws Abonnement Betaalbaar, structureel in het nieuws PR-ABONNEMENT: HOE WIJ UW PRODUCT OF DIENSTVERLENING OP DE KAART GAAN ZETTEN U staat er niet dagelijks bij stil, maar u heeft eigenlijk altijd nieuws te

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging!

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! 0172-421 411 Als enigste site krijgt Google Plus extra

Nadere informatie

Uitgangspunten Crossretail

Uitgangspunten Crossretail Uitgangspunten Crossretail Crossretail is geen kant en klare succesoplossing. U bent mede verantwoordelijk voor het slagen hiervan. Vandaag proberen wij u handvatten aan te reiken om dit te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie