GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen. Commissienotitie (voor l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen. Commissienotitie (voor l

Transcriptie

1 ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor l<ennisgeving) Datum: 26 februari 2013 Portefeuille: BM Steller: M. Ogrinc Afdeling: Kabinet en Communicatie tel. no.: Evaluatie Landelijke Intocht Sinterklaas 17 november 2012 Roermond Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen 1 SAMENVATTING Op 17 november 2012 vond in Roermond de Landelijke Intocht Sinterklaas (LIS) plaats. Dit megaevenement trok ruim toeschouwers naar de stad en de rechtstreekse televisie-uitzending werd bekeken door ruim 1,7 miljoen kijkers. In de bijlage treft u de evaluatie aan. 2 TOELICHTING Zie voor de toelichting het evaluatieverslag in de bijlage. 3 BESLISSING B&W: Kennis te nemen van de 'Evaluatie Landelijke Intocht Sinterklaas 17 november 2012 Roermond' Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris. De wnd. burgemeester, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts mr. P.A.G. Cammaert

2 Pagina 2. Ter inzage: n.v.t.

3 Evaluatie Landelijke Intocht Sinterklaas Zaterdag 17 november 2012 Roermond

4 Inleiding In deze evaluatie blikken wij terug op de Landelijke Intocht Sinterklaas (LIS), die op 17 november 2012 in Roermond heeft plaatsgevonden. We geven een financieel overzicht van het evenement en kijken samen met de werkgroepen en de NTR in het kort terug op het verloop van de voorbereidingen en het evenement zelf. Tussen de teksten door zijn een aantal reacties van buitenstaanders verwerkt, die aangeven hoe zij het evenement hebben ervaren. Samenvatting De Landelijke Intocht Sinterklaas 2012 gaf Roermond de gelegenheid als stad nationaal in the picture te komen. Dit is prima gelukt, mede dankzij de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal, waarvan een aantal afleveringen in Roermond zijn opgenomen, en de intocht zelf, die ruim 5 kwartier live op NED3 werd uitgezonden. Ook in de aanloop naar dit unieke evenement kwam de stad in het kader van de voorbereidingen vele malen in het (landelijke) nieuws. Op de dag zelf keken ruim 1,7 miljoen mensen naar de live-uitzending op tv en waren ruim bezoekers in de stad aanwezig. Er werden geen verkeers- en veiligheidsproblemen gemeld. Na afloop regende het positieve reacties. Zelfs nu nog spreken mensen vol lof over het geslaagde evenement. De reacties kwamen mondeling binnen, telefonisch, via de mail of via de sociale media. Ze waren niet alleen uit Roermond en omgeving afkomstig, maar uit het hele land. Complimenten over de mooie intocht, de goede organisatie, het leuke side-eventsprogramma en prima artiesten, speciaal afgestemd op de jeugdige bezoekers. En wat niet te beïnvloeden was, maar prima heeft meegewerkt, was het weer die dag; een heerlijk zonnetje aan het begin van de uitzending, de hele dag droog en geen te al lage temperaturen. Bovendien is het de organisatie gelukt financieel gezien binnen het begrootte budget te blijven. Financiën Om een beeld te krijgen van de kosten van het evenement is in mei 2012 navraag gedaan bij de vorige organisator van de Landelijke Intocht Sinterklaas, de Gemeente Dordrecht. Zij heeft in 2011 een bedrag van ,- uitgegeven. Op basis van deze informatie heeft de organisatie LIS een begrotingsbedrag van ,- als uitgangspunt genomen (in dit bedrag is de inzet van ambtelijke uren buiten beschouwing gelaten). 2

5 De gemeenteraad van Roermond heeft vervolgens een bedrag van ,- uit de algemene middelen toegezegd, met dien verstande dat ,- via sponsoring, subsidie en schenkingen in natura diende te worden binnengehaald. De actie met betrekking tot sponsoring, subsidie en schenkingen in natura heeft een totaalbedrag opgeleverd van bijna ,- ( ,- om precies te zijn). Dit bedrag is als volgt verdeeld: Sponsoring door het bedrijfsleven ,- Subsidie Provincie Limburg ,- Schenkingen van bedrijven in natura 7.500,- Door daarnaast als organisatie goed in te kopen is ook een bedrag van ,- aan korting bedongen. De behaalde inkoopvoordelen worden in het kader van de taakstelling Inkoop intern geregistreerd. De Provincie Limburg heeft inmiddels ,- aan subsidievoorschot overgemaakt. De definitieve subsidievaststelling geschiedt door de provincie, nadat deze evaluatie inclusief een korte eindrapportage naar de Provincie Limburg is gestuurd en beoordeeld. De organisatie LIS beschikte over een budget van ,- (uitgaande van ,- subsidievoorschot provincie). De totale kosten van de organisatie bedroegen afgerond ,-. Omdat de organisatie LIS binnen het te besteden budget is gebleven, is een batig/positief saldo ontstaan van ,-. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. Economische effecten De Gemeente Dordrecht, die het evenement in november 2011 organiseerde, concludeerde na enkele maanden dat significant meer bezoekers de Dordse binnenstad hebben bezocht als in dezelfde periode hiervoor en schrijft deze groei met name toe aan de extra (media)aandacht voor Dordrecht tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. Ook liet de Gemeente Dordrecht becijferen wat de investering zou hebben gekost als zij de zendtijd, die zij van de NTR heeft gekregen, tegen reguliere tarieven had moeten inkopen. Men zou dan een bedrag tussen de ,- en ,- kwijt zijn geweest, terwijl het evenement nu met een begroting van ,- kon worden georganiseerd. 3

6 Deze vergelijking gaat ook op voor de Gemeente Roermond. Hoewel het ook hier onmogelijk is te meten welke effecten de landelijke intocht op de toename van bezoekers in de periode daarna heeft gehad, kan worden geconcludeerd dat Roermond als koopstad en toeristische trekpleister positief in beeld is gekomen. Bovendien is een groot deel van de ruim bezoekers die dag ook na de intocht nog lang in de (binnen)stad gebleven, mede dankzij de gezellige side-events die her en der in de stad plaatsvonden. Met name de horecazaken hebben die dag goede zaken gedaan. Cijfers van het Designer Outlet Roermond (DOR) laten in december 2012 een stijging zien in het bezoekersaantal van het DOR ten opzichte van december Deze stijging bedroeg 14%, wat neerkomt op ruim bezoekers. Deze zijn echter niet in afzonderlijke nationaliteiten onder te verdelen, waardoor niet duidelijk is hoeveel Nederlandse bezoekers (de voornaamste doelgroep van het evenement) het DOR in december 2012 hebben bezocht, vergeleken met december De totstandkoming Eind april 2012 ontving de Gemeente Roermond bericht van de publieke omroep NTR uit Hilversum dat de gemeente de Landelijke Intocht Sinterklaas 2012 mocht organiseren. Op 8 mei van dat jaar werd dit via een persbericht wereldkundig gemaakt. Een lobbytraject van zo n zes jaar werd hiermee positief afgesloten. Binnen de gemeente werd nog voor de zomervakantie een projectorganisatie ingericht, bestaande uit een stuurgroep, een kernteam en diverse werkgroepen. Financieel uitgangspunt voor de organisatie was een budget van ,-, waarvan ,- door de gemeenteraad was toegezegd (uit de algemene reserve) en ,- uit sponsoring en subsidie moest worden binnengehaald. Op het gebied van stadspromotie wilde men de gelegenheid aangrijpen om Roermond te promoten als koopstad, Cuypers-stad, cultuurhistorische stad, Limburgse stad en internationale stad. Bovendien moest het evenement herhaalbezoeken aan de stad opleveren. Om de bezoekers zowel vóór als na de live-uitzending te entertainen en ervoor te zorgen dat zij langer in de stad zouden blijven, werd een programma van side-events opgesteld. 4

7 In de week voorafgaand aan de landelijke intocht begon op NED3 het Sinterklaasjournaal. In 2012 had Roermond de primeur dat het Sinterklaasjournaal al op maandag startte (12 november) in plaats van op woensdag. Dit resulteerde in 2 extra uitzendingen waarin Roermond dus ook extra aandacht kreeg, net als in de andere 3 uitzendingen die week. Het Sinterklaasjournaal duurde 10 minuten en werd elke dag uitgezonden tot 5 december Volgens cijfers van de NTR keken dagelijks gemiddeld 1,8 miljoen kijkers naar dit programma. Het feit dat acteurs van de NTR in de in Roermond opgenomen afleveringen Nederlands met een Brabants accent spraken, leidde vooral in Limburg tot verontwaardigde reacties. Positief effect was echter de extra aandacht die Roermond hierdoor in de (landelijke) media kreeg. Primetime-programma s zoals het Jeugdjournaal en De Wereld Draait Door schonken zodoende aandacht aan Roermond. Op 17 november 2012 vond de Landelijke Intocht Sinterklaas in de bisschopsstad plaats, onder prima weersomstandigheden. Een unieke gebeurtenis, want het was pas voor de tweede keer in 52 jaar dat een Limburgse stad bij de intocht in de landelijke schijnwerpers stond. De rechtstreekse tv-uitzending van 5 kwartier op NED3 werd door maar liefst 1,7 miljoen kijkers bekeken. Daarnaast werd de uitzending op 18 november herhaald en zijn de beelden van de intocht ook via omroep BVN over de wereld verspreid. In de stad kwamen volgens schattingen ruim bezoekers op het evenement af. In de opzet om de bezoekers langer in de stad te houden is de organisatie geslaagd. Tot in de late namiddag was het gezellig druk in de stad. Ondanks de grote drukte zijn er in Roermond geen verkeers- en veiligheidsproblemen opgetreden. Mijn dochter in Thüringen (D) was trots op onze stad, die ook door BVN over de wereld werd gepromoot. Mijn kleinzonen vertelden in hun klas of groep over de traditionele goede man met de zwarte Pieten die in Rörmond (zoals zij het uitspreken) in die Niederlande waren aangekomen met Schiff Op school zullen ze op Limburgse wijze trakteren met chocoladeletters en taaitaai. Ik dank allen die gezorgd hebben dat we even uit de sleur kwamen en echt positief van Roermond (os Remunj) konden genieten! J. v/d L. te Roermond 5

8 Projectorganisatie De projectorganisatie bestond uit een stuurgroep, het kernteam en een viertal werkgroepen: Stuurgroep Kernteam Werkgroep Intocht Werkgroep Veiligheid Werkgroep Communicatie & PR Werkgroep Side- Events Stuurgroep Vaste leden van de stuurgroep waren waarnemend burgemeester Henk van Beers, wethouder Jos van Rey (tot 22 oktober 2012), gemeentesecretaris Han Geraedts, projectleider Mario Ogrinc (Kabinet & Communicatie) en projectsecretaris Marijke Pelman (Kabinet & Communicatie). 6

9 Wethouder Vincent Zwijnenberg heeft in de beginfase een enkele maal de stuurgroep bijgewoond. De stuurgroep is voorafgaand aan de landelijke intocht een achttal keren bijeen geweest. Primaire taak van de stuurgroep was het bewaken van de voortgang van het project en het nemen van besluiten die niet zelfstandig door de projectleiding konden worden genomen. De stuurgroep kijkt terug op een soepel verlopen proces waarin de taakverdeling tussen kernteam en stuurgroep, naarmate het projectplan meer vorm en inhoud kreeg, steeds duidelijker werd. Kernteam Het kernteam werd gevormd door de projectleider, de projectsecretaris en de voorzitters van de vier werkgroepen. Ook Karin van Ettinger (Kabinet & Communicatie) en Nico Willems (Beheer Openbare Ruimte) maakten deel uit van het kernteam. De eerste vanwege haar rol als ambtenaar Openbare Veiligheid en de laatste om de medewerkers van zijn afdeling aan te sturen, die in de openbare ruimte de uitvoering van een groot aantal taken op zich namen. Het kernteam heeft vanaf half juli 2012 wekelijks vergaderd en de opzet van het evenement, in nauw overleg met de NTR, uitgewerkt. Bij de overleggen met de NTR schoven naast de leden van het kernteam ook Jules van Herten van de Reddingsbrigade aan, Hans Thomassen en Onno de Bock als vertegenwoordiger(s) van stichting Sint Nicolaascomité Roermond en in het beginstadium ook Dennie Nelissen en Harry van de Wetering als markt/havenmeesters van de gemeente. Langs deze weg wil ik u laten weten dat ik diep respect heb voor de wijze waarop u de intocht van Sinterklaas hebt weten te regelen. Een perfecte organisatie! Chapeau! Wat moet het een heerlijk gevoel zijn dat alles zo, in mijn ogen, vlekkeloos is verlopen. Het was een prachtig plaatje om te zien. Roermond nu weer eens positief op de kaart. We hebben genoten! Uiteraard ook complimenten aan het hele team dat deze intocht zo heeft doen slagen! Het was super! H.B. te Roermond 7

10 Werkgroep Intocht De werkgroep Intocht stond onder leiding van Joop Timmermans (Stedelijke Ontwikkeling) en was verantwoordelijk voor een aantal operationele taken in relatie tot de live-uitzending van de NTR. Henk Sillen en Jules van Herten traden op als externe adviseurs. In de werkgroep zaten diverse experts, met name op het gebied van techniek, kaartmateriaal, verkeer en parkeren, vaarwater, vergunningen en terrassen. De werkgroep heeft zich bij aanvang de volgende kerndoelen gesteld: - De intocht binnen de juridische kaders, (vergunnings)technisch uitvoerbaar en praktisch mogelijk maken; - de intocht binnen de financiële kaders aantrekkelijk en realiseerbaar maken; - de live-verslaglegging van de intocht technisch en praktisch mogelijk maken; - de bereikbaarheid van de stad en het evenemententerrein per openbaar vervoer, auto en langzaam verkeer garanderen en voldoende (parkeer)voorzieningen realiseren voor bezoekers van de intocht; - de organisatie voorzien van bruikbaar kaartmateriaal en relevante informatie t.b.v. de intocht. De werkgroep heeft onder meer de volgende hoofdproducten gerealiseerd: 1. het verzorgen van kaartmateriaal, zowel van het evenemententerrein als detailkaarten per locatie en thema; 2. het verzorgen van de evenementenvergunning, de benodigde vergunning van Rijkswaterstaat en de parkeerontheffingen; 3. uitvoering van hetgeen op het kaartmateriaal als inrichting van het evenemententerrein is aangegeven (o.a. hekwerk, bekabeling en toiletvoorzieningen); 4. het opstellen en uitvoeren van het mobiliteitsplan (waaronder de inrichting van 3 extra parkeerlocaties, 4 extra fietsparkeervoorzieningen, het regelen van busvervoer [park & ride] en de plaatsing van extra bushaltes); 5. onderzoek naar en het in kaart brengen van hoog- en laagwater; peilen van het water en eventuele gladheidbestrijding; 6. het vooraf en achteraf reinigen van het evenemententerrein (zoals oevers, binnenstad, brug en woonbotenlocaties); 7. het aankleden van de binnenstad met vlaggen, banieren, cadeaus en masten en het versieren van de vletten en de boot van Sinterklaas. Vandaag genoten van een prachtige en gezellige intocht van de Sint in Roermond. Perfect georganiseerd, geen enkele wanklank en absoluut een goede reclame voor Roermond. Zojuist alles teruggekeken op televisie, en ik moet zeggen dat ik als Rotterdammer trots ben op MIJN Roermond! M.T. te Roermond Werkgroep Veiligheid Het voorzitterschap van de werkgroep Veiligheid lag in handen van Hans Mehlkop (Kabinet & Communicatie). Daarnaast maakten vertegenwoordigers van politie, brandweer, GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio), Stadstoezicht en particuliere beveiliging deel uit van deze werkgroep. 8

11 De werkgroep heeft zich bij aanvang het volgende kerndoel gesteld: - Enerzijds zorgen voor een veilig verloop van het evenement, anderzijds optimaal voorbereid zijn op calamiteiten. De werkgroep heeft de volgende hoofdproducten gerealiseerd: 1. De inzet en coördinatie van tientallen beveiligingsmensen en politieagenten; 2. het regelen van calamiteitenroutes voor de hulpdiensten; 3. het inrichten van 3 EHBO-posten op het evenemententerrein en 1 hoofd-ehbo-post in het stadhuis, waarbij ook kinderopvang aanwezig was; 4. het vaststellen van tolerantiegrenzen in de driehoek; 5. scenarioanalyse; 6. opstellen multidisciplinair coördinatieplan en multidisciplinaire inzetkaart; 7. opstellen veiligheids- en calamiteitenplan (incl. crowdmanagementplan); 8. opstellen geneeskundig plan; 9. opstellen communicatieplan over de veiligheidsmaatregelen. Werkgroep Communicatie & PR In deze werkgroep, voorgezeten door Mario Ogrinc (Kabinet & Communicatie), zat naast een aantal interne medewerkers ook Sabina van Cruchten van de VVV. De werkgroep werd ondersteund door Angelique Keuven (VVV), die het Twitteraccount en de Facebookpagina beheerde. Externe persondersteuning kwam van Chris Trines van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De werkgroep heeft zich bij aanvang de volgende kerndoelen gesteld: - mensen vooraf informeren over het feit dat de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar op 17 november in Roermond plaatsvindt en hen enthousiast maken die dag een bezoek aan de (binnen)stad en het evenement te brengen; - informatie verschaffen over het evenement op 17 november (denk aan route naar Roermond, bereikbaarheid, parkeren, programma intocht, locatie, nevenactiviteiten en nuttige tips); 9

12 - mensen te enthousiasmeren ná de intocht een (herhaal)bezoek aan Roermond te brengen door Roermond te positioneren als Koopstad, Limburgse stad, cultuurhistorische stad, internationale stad en Cuypers-stad. De werkgroep heeft de volgende hoofdproducten gerealiseerd: 1. logo (om het evenement een duidelijke identiteit/herkenbaarheid mee te geven) en een speciale website (www.sinterklaasnaarroermond.nl), waarop informatie werd aangeboden over het evenement; 2. grote reclamedoeken op strategische punten in en buiten het centrum om bezoekers van de stad te attenderen op het naderende evenement; 3. flyers ( stuks) die vooraf te vinden waren op toeristische punten in geheel Limburg, zoals overnachtingsplekken en attracties. Deze moesten de bezoeker van die plek attenderen op de landelijke intocht en de speciale website; 4. informatieboekjes ( stuks) die op de dag zelf zijn uitgedeeld en waarin informatie te vinden was over onder andere het programma van de intocht en nevenactiviteiten; 5. informatiepunten (5 stuks) op de dag zelf, die waren ingericht op strategische plekken in de binnenstad. Hier waren Welkom Teams aanwezig, bestaande uit gastheren en -vrouwen, om de vragen van bezoekers te beantwoorden en als een soort stadsgids informatie te geven over het evenement en de stad; 6. goodybags ( stuks) die na afloop van de intocht bij deze informatiepunten werden uitgedeeld. In deze goodybag zat o.a. een Cityguide, een drankje, een zakje pepernoten, een juten rugzakje, kleurplaten, kortingsbonnen, een sleutelhanger en kindertijdschriften; 7. de inzet van sociale media zoals Twitter en Facebook en persberichten, die op bepaalde momenten werden verstuurd en die betrekking hadden op (een onderdeel van) het evenement; 8. bewonersbrieven om inwoners en ondernemers van de binnenstad te attenderen; 9. organisatie persontvangst, -begeleiding en -conferentie op de dag zelf. 10

13 Werkgroep Side-Events Deze werkgroep werd gevormd door voorzitter Hein Jambroers (medewerker Citymanagement; een stichting die in opdracht van de Gemeente Roermond ervoor zorgt dat economische ontwikkelingen in de stad worden bevorderd en nieuwe ontwikkelingen op gang komen) en een groot aantal externen. De werkgroep heeft zich bij aanvang de volgende kerndoelen gesteld: - het organiseren van Side-Events zodat de bezoekers zowel vóór als na de intocht in de stad vermaak hadden en langer in de stad zouden blijven; - de organisatie van de inzet van de ruim 360 Zwarte Pieten (een record bij de Landelijke Intochten van Sinterklaas!) en de toneelspelers in de stoet; - het uitvoeren van de door het kernteam ontwikkelde Roermondse programma-invulling tijdens de live-uitzending; - gedurende de voorbereidingen kwam daar de begeleiding/ondersteuning bij van het NTRteam, dat de opnames van het Sinterklaasjournaal verzorgde. De werkgroep heeft de volgende hoofdproducten gerealiseerd: 1. Invulling en organisatie side-events op diverse locaties tijdens het evenement; 2. coördinatie, opstellen draaiboek, teksten, selectie en aankleding kindacteurs, zangeres Joes Boonen en Koninklijke Harmonie Roermond; 3. selectie Pieten (inclusief de dak- en abseilpieten), de opzet van een Pietenblog t.b.v. goede communicatie met de Pieten, de organisatie van de pakken, het schminken en de (af)schminklocaties voor de Pieten en de indeling in groepen met specifieke taken per groep, de organisatie van de instructieavond voor de Zwarte Pieten en de opzet van een wandel - en activiteitenprogramma door de binnenstad voor de diverse Pietengroepen ná de intocht; 4. coördinatie van organisaties en personen die tijdens de stoet/intocht een rol vervulden; 5. i.s.m. de werkgroep Intocht de diverse podia in de binnenstad geprogrammeerd en/of geregisseerd, stop -locaties en de technische inrichting afgestemd met diverse partijen; 6. begeleiding en ondersteuning van het NTR-team dat het Sinterklaasjournaal verzorgde en hiervoor o.a. locaties, figuranten en attributen (voertuigen) geregeld; 7. dagdraaiboek opgesteld voor alle werkgroepcoördinatoren en Pieten; 8. vrijwilligers geregeld voor regie, ondersteuning en coördinatie op de diverse locaties. 11

14 NTR De samenwerking met de NTR is in het algemeen goed geweest. Wel was de planning op sommige momenten erg krap. Zo kwamen de organisatie en de NTR vrij laat bij elkaar (4 oktober 2012) om de uitvoering te bespreken. Buiten de verhaallijn van Sinterklaas had het kernteam veel vrijheid om deze bijzondere dag en het programma van de intocht in te vullen. Het kernteam wist in eerste instantie echter niet dat er 2 NTR-teams waren; één team dat zich specifiek bezighield met de organisatie van de intocht en één team dat zich specifiek bezighield met de opnames voor het Sinterklaasjournaal. Dit was bij aanvang van de besprekingen niet duidelijk door de NTR gecommuniceerd. Pas tijdens het organisatieproces werd dit in telefoongesprekken tussen de projectleider LIS en Iet Hagen (productieleider NTR) duidelijk. Door deze onwetendheid konden de werkzaamheden voor het Sinterklaasjournaal vooraf niet op een juiste wijze worden verdeeld. Hierdoor verliepen in het begin de informatiestromen niet goed. Toen deze structuur duidelijk werd, verliep de communicatie beter. De NTR gaf in de evaluatie op 9 januari 2013 aan zeer tevreden te zijn met het resultaat van de uitzending en de samenwerking met de Gemeente Roermond. De opmerkingen uit de evaluatie met de NTR zijn verwerkt in de reacties onder de diverse werkgroepen, afhankelijk waar ze thuishoren. Terugblik op werkwijze met opmerkingen ter lering Financiën: Het duurde vrij lang voordat de deelbegrotingen beschikbaar waren. Dit had te maken met het feit dat eerst moest worden bedacht welke elementen wel en niet in het evenement zouden worden meegenomen. 12

15 Hier hingen diverse prijskaartjes aan, die pas gedurende het organisatieproces zichtbaar werden. Hierdoor was het moeilijk te bepalen of het budget toereikend was voor verschillende investeringen, die in dit kader moesten worden gedaan. Het kernteam heeft in deze onduidelijke fase verantwoord met de middelen gehandeld. Uiteindelijk is de organisatie LIS binnen het budget gebleven en is veel meer dan voorzien (vanwege de recessie) een groot aantal middelen uit sponsoring, subsidie en schenkingen in natura verkregen. Ook wij waren enorm enthousiast en zijn vol lof over de goed georganiseerde Sinterklaasintocht. De deelnemende sponsors, waarvan sommigen ter plaatse waren, zijn stuk voor stuk uitermate tevreden! Wij hebben met veel plezier met de Gemeente Roermond samengewerkt en indien er in de toekomst onverhoopt nog eens een groot landelijk evenement plaatsvindt, dan houden wij ons graag aanbevolen. Loes Dijkstra, mede-eigenaar, United Xposure te Almere Kernteam: De organisatie van de LIS heeft erg veel tijd gevergd van de kernteamleden. Men zou kunnen overwegen de organisatie van een dergelijk mega-evenement uit te besteden aan een professioneel (organisatie/evenementen)bureau. Nadeel van dit uitbesteden is echter dat je altijd als eindverantwoordelijke supervisie op de organisatie moet houden en je mist op zo n moment de ervaring die je opdoet tijdens het organiseren. Aan de andere kant dient de organisatie er rekening mee te houden dat een dergelijk evenement gedurende een half jaar minstens 1 à 2 medewerkers zo goed als fulltime bezig houdt. Werkgroep Intocht: Enkele reacties van werkgroepleden op werkwijze werkgroep: Een aandachtspunt is het aanbestedingsbeleid: de aanbesteding neemt veel tijd in beslag en de tijdsduur voor de organisatie van het evenement was beperkt. 13

16 Er is tot op het laatste moment veel energie gestoken in het vrijmaken van straten bij de ondernemers en horeca. Enkele gehoorde opmerkingen in positieve zin: Infrastructuur was prima geregeld (parkeren, afzettingen, bebording, voorzieningen, etc.). De binnenstad was prachtig aangekleed met vlaggen en andere versieringen! Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Treinen waren overvol, waardoor de indruk ontstond dat Veolia/NS niet goed waren voorbereid op de enorme toestroom van mensen. In de contacten tussen de organisatie LIS en vertegenwoordigers van Veolia en NS is door de organisatie vroegtijdig gewezen op de verwachte bezoekersaantallen en het feit dat vooral zou worden oproepen met het openbaar vervoer naar Roermond te reizen. Daarnaast is ook gewezen op de doelgroep, waarbij kleine kinderen in buggy s en kinderwagens extra ruimte konden innemen. In de stoet is veel inzet gepleegd door vrijwilligers, muziekgezelschappen enzovoorts. Deze zijn echter heel weinig in beeld gekomen. Dit was uiteindelijk een keuze die de eindregisseur van de NTR heeft gemaakt en waar de organisatie op dat moment niets (meer) aan kon doen. Werkgroep Veiligheid: Enkele reacties van werkgroepleden op werkwijze werkgroep: In de voorbereiding is uitgebreid nagedacht en gediscussieerd over de risico s en de te nemen maatregelen. Het duurde lang voordat er besluiten waren genomen door de driehoek. Hierdoor waren enkele belangrijke zaken pas op het laatst duidelijk. Met name de hulpdiensten hebben de aanwezigheid van een procesmatige projectleider bij de werkgroepvergaderingen gemist. Deze had op momenten, dat er meningsverschillen ontstonden, de knoop kunnen doorhakken. Dit is door hen helaas niet tijdens het proces gesignaleerd maar pas tijdens de evaluatie, waardoor de kans werd gemist hierop actie te ondernemen. 14

17 Enkele gehoorde opmerkingen in positieve zin: De zorg voor kinderen (naamarmbandjes) werd door bezoekers als zeer positief ervaren. Ondanks de grote toeloop van meer dan bezoekers zijn er geen veiligheidsincidenten geweest. Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Tijdens een groot deel van de live-uitzending hadden sommige gsm-aanbieders geen of nauwelijks bereik. Hiervan ondervond het mobiele telefoon- en dataverkeer hinder. Het kernteam, CoPI en de hulpdiensten waren gedurende deze tijd wel bereikbaar via de vaste lijn en het eigen communicatiesysteem. Het kernteam had in het voortraject besloten geen extra zendmasten te laten bijplaatsen, enerzijds vanwege de extreem hoge kosten ( ,- per zendmast) en anderzijds vanwege het feit dat vooraf geen garantie kon worden gegeven dat 100% doorgifte van het mobiele telefoon- en dataverkeer mogelijk zou zijn. Stadstoezicht was niet op de hoogte van de overcrowding en voor hen was het CoPI (Commando Plaats Incident) niet bereikbaar. De OVD (Officier van Dienst) Politie had te veel werkzaamheden; bij een dergelijk groot evenement moet een tweede OVD Politie worden ingezet. Werkgroep Communicatie & PR: Enkele reacties werkgroepleden op werkwijze werkgroep: De combinatie projectleider/voorzitter werkgroep Communicatie & PR is bij een dergelijk groot evenement niet aan te bevelen. Het één gaat ten koste van het ander en een projectleider dient zijn handen vrij te hebben voor de algehele coördinatie van een dergelijk megaevenement. Aan de andere kant was het moeilijk de werkgroep Communicatie & PR met leden te vullen en vanwege het reguliere werk van ieder lid iemand anders de rol van werkgroepvoorzitter toe te dichten. Leuk team met leuke klussen. We hikten altijd tegen de deadline aan, maar de gevraagde producten zijn altijd naar tevredenheid op tijd geleverd en gebruiksklaar gemaakt. 15

18 Enkele gehoorde opmerkingen in positieve zin: Complimenten kwamen op grote schaal binnen, zowel schriftelijk (via de mail en sociale media) als mondeling (onder andere via de vrijwilligers die de Welkom Teams vormden). Algemene strekking: bezoekers aan onze stad hebben de intocht als zeer positief ervaren; leuk programma, goede infrastructuur en prima gastvrijheid. Doordat de hele dag een compleet programma werd geboden, maakte men sneller de keuze om toch naar Roermond af te reizen. De goodybag (verzorgd door het commerciële bedrijf United Xposure, contact tot stand gekomen via de VVV) werd als superleuk extraatje gezien. Leuke en bruikbare inhoud! Mensen vonden het geweldig dat je ook nog na een geweldige intocht en mooie optredens met een presentje naar huis gaat. Het uiteindelijke bedrag dat door UX is overgemaakt, bedroeg na onderhandelingen tussen de LIS-organisatie en UX zelfs bijna het dubbele van de eerder gedane toezegging ( 9.800,- i.p.v ,-)! Ik vond de organisatie voor wat betreft de communicatie ronduit top! In de acht jaar dat ik dit project heb gedaan, heeft Roermond wat mij betreft het beste de persopvang georganiseerd. Wat mij met name opviel waren de communicatiemedewerkers in uniform, en de dubbele functie van deze mensen (in geval van crisissituatie). Erg handig en duidelijk. Ook de opvang in de Cultuurfabriek, het vervoer per bus en de opvang voor de persconferentie waren goed georganiseerd. Ik heb dan ook geen enkel kritiekpunt en dat is niet om een goede indruk achter te laten hoor. Ik heb het echt wel anders meegemaakt! Dus ik zou zeggen: ga zo door! Helen Albada, communicatieadviseur, NTR te Hilversum Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Het beeldscherm op de Roerkade ging op verzoek van de NTR op zwart toen de boot van Sinterklaas de Roer opvoer. De NTR was namelijk bang dat de duizenden gezichten langs de kade richting het scherm zouden kijken en niet naar de boot, die in een andere richting voer. Dit veroorzaakte onrust en leidde ertoe dat het publiek niet alles goed meekreeg van het verhaal omdat zowel beeld als geluid wegvielen. Dit werd niet als wenselijk gezien. 16

19 Bewonersbrieven hadden wellicht eerder kunnen worden bezorgd. Anderzijds was men hier ook afhankelijk van de input, die actueel moest zijn en die daardoor vaak op het laatste moment werd aangeleverd. De inhoud van sommige brieven heeft helaas niet altijd de duidelijkheid opgeleverd die gewenst was, hetzij bij bewoners of ondernemers. De verstrekte informatie was naar aanleiding van persoonlijke situaties van bewoners/ondernemers of niet compleet of werd door de betrokkenen anders uitgelegd dan door de organisatie bedoeld was. Werkgroep Side-Events: Enkele gehoorde opmerkingen in positieve zin: Leuk programma, voor elke leeftijd wat. De acteerkinderen hebben iets geweldigs neergezet! 17

20 Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Er was, met uitzondering van de pleinen, geen geluid in de straten langs de route. Dit bleek niet mogelijk omdat versterkt geluid een negatief effect kon hebben op de geluidskwaliteit van de live-uitzending. Wel waren er wandelende ballonobjecten en muziekgezelschappen, die voorafgaand aan de intocht door de straten trokken. De intochtroute moest zoveel mogelijk vrij blijven voor snel vervoer van artiesten, crowdcontrol en overige productiewerkzaamheden. Daarnaast konden diverse aangeboden activiteiten van marktpartijen op deze plekken vanwege het reclamebeleid niet of beperkt worden geaccepteerd. De handafdruk van Sinterklaas is niet in beeld geweest omdat niemand van de organisatie (ondanks de afspraak) op deze plek aanwezig was. Bovendien was de tegel te hoog geplaatst, waardoor Sinterklaas er niet bij kon komen. Onze jongste zoon heeft de intocht van de Sint in Roermond op tv gevolgd. Hij was erg onder de indruk. Uit de beelden die ik ervan gezien heb, maak ik op dat het jullie gelukt is om er een prachtfeest van te maken! En wat een schitterend weer! Ik vind dat jullie kunnen terugkijken op een geweldig mooie intocht van Sinterklaas in Roermond. Complimenten aan alle mensen die er zo hard aan hebben gewerkt en gefeliciteerd met dit resultaat! L.B. te Amersfoort Teamleider Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gehoorde opmerking in positieve zin: Zaken in de openbare ruimte werden door de medewerkers van BOR in snel tempo opgepakt en uitgevoerd; ook het meedenken over (on)mogelijkheden zoals het laten meetrekken van de stadsreus in de optocht werd op prijs gesteld. Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Een enkele bewoner en ondernemer hebben gereageerd n.a.v. het plaatsen van materiaal/apparatuur voor hun deur ten behoeve van de intocht zonder dat daar vooraf met hen overleg over is geweest en gaven aan hier niet blij mee te zijn. 18

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Eindrapport experiment Regelarme Zorg

Eindrapport experiment Regelarme Zorg Eindrapport experiment Regelarme Zorg April 2014 - Stichting Philadelphia Zorg Gerrit Leene, directeur experiment Regelarme Zorg Het beste uit jezelf De boom Jullie zien mij hier staan als volgroeide,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed

Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 33, nummer 1/2, februari 2013 Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed Prins Pieter-Christiaan: Je ontkomt

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Economische impact. Le Grand Départ du Tour de France 2010. Rotterdam

Economische impact. Le Grand Départ du Tour de France 2010. Rotterdam Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Rotterdam Rapport van Daan Vogelaar Hogeschool Rotterdam 1 Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Daan Vogelaar 0796821 Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden

Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden 1 2 Colofon Project uitgevoerd door: Contactpersonen: Titel: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Nederlands Instituut

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Auteurs: Tarik Pehlivan, Geeske Strating en Lettie Havinga Stichting Alexander, publicatienummer

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie