GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen. Commissienotitie (voor l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen. Commissienotitie (voor l

Transcriptie

1 ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor l<ennisgeving) Datum: 26 februari 2013 Portefeuille: BM Steller: M. Ogrinc Afdeling: Kabinet en Communicatie tel. no.: Evaluatie Landelijke Intocht Sinterklaas 17 november 2012 Roermond Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen 1 SAMENVATTING Op 17 november 2012 vond in Roermond de Landelijke Intocht Sinterklaas (LIS) plaats. Dit megaevenement trok ruim toeschouwers naar de stad en de rechtstreekse televisie-uitzending werd bekeken door ruim 1,7 miljoen kijkers. In de bijlage treft u de evaluatie aan. 2 TOELICHTING Zie voor de toelichting het evaluatieverslag in de bijlage. 3 BESLISSING B&W: Kennis te nemen van de 'Evaluatie Landelijke Intocht Sinterklaas 17 november 2012 Roermond' Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris. De wnd. burgemeester, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts mr. P.A.G. Cammaert

2 Pagina 2. Ter inzage: n.v.t.

3 Evaluatie Landelijke Intocht Sinterklaas Zaterdag 17 november 2012 Roermond

4 Inleiding In deze evaluatie blikken wij terug op de Landelijke Intocht Sinterklaas (LIS), die op 17 november 2012 in Roermond heeft plaatsgevonden. We geven een financieel overzicht van het evenement en kijken samen met de werkgroepen en de NTR in het kort terug op het verloop van de voorbereidingen en het evenement zelf. Tussen de teksten door zijn een aantal reacties van buitenstaanders verwerkt, die aangeven hoe zij het evenement hebben ervaren. Samenvatting De Landelijke Intocht Sinterklaas 2012 gaf Roermond de gelegenheid als stad nationaal in the picture te komen. Dit is prima gelukt, mede dankzij de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal, waarvan een aantal afleveringen in Roermond zijn opgenomen, en de intocht zelf, die ruim 5 kwartier live op NED3 werd uitgezonden. Ook in de aanloop naar dit unieke evenement kwam de stad in het kader van de voorbereidingen vele malen in het (landelijke) nieuws. Op de dag zelf keken ruim 1,7 miljoen mensen naar de live-uitzending op tv en waren ruim bezoekers in de stad aanwezig. Er werden geen verkeers- en veiligheidsproblemen gemeld. Na afloop regende het positieve reacties. Zelfs nu nog spreken mensen vol lof over het geslaagde evenement. De reacties kwamen mondeling binnen, telefonisch, via de mail of via de sociale media. Ze waren niet alleen uit Roermond en omgeving afkomstig, maar uit het hele land. Complimenten over de mooie intocht, de goede organisatie, het leuke side-eventsprogramma en prima artiesten, speciaal afgestemd op de jeugdige bezoekers. En wat niet te beïnvloeden was, maar prima heeft meegewerkt, was het weer die dag; een heerlijk zonnetje aan het begin van de uitzending, de hele dag droog en geen te al lage temperaturen. Bovendien is het de organisatie gelukt financieel gezien binnen het begrootte budget te blijven. Financiën Om een beeld te krijgen van de kosten van het evenement is in mei 2012 navraag gedaan bij de vorige organisator van de Landelijke Intocht Sinterklaas, de Gemeente Dordrecht. Zij heeft in 2011 een bedrag van ,- uitgegeven. Op basis van deze informatie heeft de organisatie LIS een begrotingsbedrag van ,- als uitgangspunt genomen (in dit bedrag is de inzet van ambtelijke uren buiten beschouwing gelaten). 2

5 De gemeenteraad van Roermond heeft vervolgens een bedrag van ,- uit de algemene middelen toegezegd, met dien verstande dat ,- via sponsoring, subsidie en schenkingen in natura diende te worden binnengehaald. De actie met betrekking tot sponsoring, subsidie en schenkingen in natura heeft een totaalbedrag opgeleverd van bijna ,- ( ,- om precies te zijn). Dit bedrag is als volgt verdeeld: Sponsoring door het bedrijfsleven ,- Subsidie Provincie Limburg ,- Schenkingen van bedrijven in natura 7.500,- Door daarnaast als organisatie goed in te kopen is ook een bedrag van ,- aan korting bedongen. De behaalde inkoopvoordelen worden in het kader van de taakstelling Inkoop intern geregistreerd. De Provincie Limburg heeft inmiddels ,- aan subsidievoorschot overgemaakt. De definitieve subsidievaststelling geschiedt door de provincie, nadat deze evaluatie inclusief een korte eindrapportage naar de Provincie Limburg is gestuurd en beoordeeld. De organisatie LIS beschikte over een budget van ,- (uitgaande van ,- subsidievoorschot provincie). De totale kosten van de organisatie bedroegen afgerond ,-. Omdat de organisatie LIS binnen het te besteden budget is gebleven, is een batig/positief saldo ontstaan van ,-. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. Economische effecten De Gemeente Dordrecht, die het evenement in november 2011 organiseerde, concludeerde na enkele maanden dat significant meer bezoekers de Dordse binnenstad hebben bezocht als in dezelfde periode hiervoor en schrijft deze groei met name toe aan de extra (media)aandacht voor Dordrecht tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. Ook liet de Gemeente Dordrecht becijferen wat de investering zou hebben gekost als zij de zendtijd, die zij van de NTR heeft gekregen, tegen reguliere tarieven had moeten inkopen. Men zou dan een bedrag tussen de ,- en ,- kwijt zijn geweest, terwijl het evenement nu met een begroting van ,- kon worden georganiseerd. 3

6 Deze vergelijking gaat ook op voor de Gemeente Roermond. Hoewel het ook hier onmogelijk is te meten welke effecten de landelijke intocht op de toename van bezoekers in de periode daarna heeft gehad, kan worden geconcludeerd dat Roermond als koopstad en toeristische trekpleister positief in beeld is gekomen. Bovendien is een groot deel van de ruim bezoekers die dag ook na de intocht nog lang in de (binnen)stad gebleven, mede dankzij de gezellige side-events die her en der in de stad plaatsvonden. Met name de horecazaken hebben die dag goede zaken gedaan. Cijfers van het Designer Outlet Roermond (DOR) laten in december 2012 een stijging zien in het bezoekersaantal van het DOR ten opzichte van december Deze stijging bedroeg 14%, wat neerkomt op ruim bezoekers. Deze zijn echter niet in afzonderlijke nationaliteiten onder te verdelen, waardoor niet duidelijk is hoeveel Nederlandse bezoekers (de voornaamste doelgroep van het evenement) het DOR in december 2012 hebben bezocht, vergeleken met december De totstandkoming Eind april 2012 ontving de Gemeente Roermond bericht van de publieke omroep NTR uit Hilversum dat de gemeente de Landelijke Intocht Sinterklaas 2012 mocht organiseren. Op 8 mei van dat jaar werd dit via een persbericht wereldkundig gemaakt. Een lobbytraject van zo n zes jaar werd hiermee positief afgesloten. Binnen de gemeente werd nog voor de zomervakantie een projectorganisatie ingericht, bestaande uit een stuurgroep, een kernteam en diverse werkgroepen. Financieel uitgangspunt voor de organisatie was een budget van ,-, waarvan ,- door de gemeenteraad was toegezegd (uit de algemene reserve) en ,- uit sponsoring en subsidie moest worden binnengehaald. Op het gebied van stadspromotie wilde men de gelegenheid aangrijpen om Roermond te promoten als koopstad, Cuypers-stad, cultuurhistorische stad, Limburgse stad en internationale stad. Bovendien moest het evenement herhaalbezoeken aan de stad opleveren. Om de bezoekers zowel vóór als na de live-uitzending te entertainen en ervoor te zorgen dat zij langer in de stad zouden blijven, werd een programma van side-events opgesteld. 4

7 In de week voorafgaand aan de landelijke intocht begon op NED3 het Sinterklaasjournaal. In 2012 had Roermond de primeur dat het Sinterklaasjournaal al op maandag startte (12 november) in plaats van op woensdag. Dit resulteerde in 2 extra uitzendingen waarin Roermond dus ook extra aandacht kreeg, net als in de andere 3 uitzendingen die week. Het Sinterklaasjournaal duurde 10 minuten en werd elke dag uitgezonden tot 5 december Volgens cijfers van de NTR keken dagelijks gemiddeld 1,8 miljoen kijkers naar dit programma. Het feit dat acteurs van de NTR in de in Roermond opgenomen afleveringen Nederlands met een Brabants accent spraken, leidde vooral in Limburg tot verontwaardigde reacties. Positief effect was echter de extra aandacht die Roermond hierdoor in de (landelijke) media kreeg. Primetime-programma s zoals het Jeugdjournaal en De Wereld Draait Door schonken zodoende aandacht aan Roermond. Op 17 november 2012 vond de Landelijke Intocht Sinterklaas in de bisschopsstad plaats, onder prima weersomstandigheden. Een unieke gebeurtenis, want het was pas voor de tweede keer in 52 jaar dat een Limburgse stad bij de intocht in de landelijke schijnwerpers stond. De rechtstreekse tv-uitzending van 5 kwartier op NED3 werd door maar liefst 1,7 miljoen kijkers bekeken. Daarnaast werd de uitzending op 18 november herhaald en zijn de beelden van de intocht ook via omroep BVN over de wereld verspreid. In de stad kwamen volgens schattingen ruim bezoekers op het evenement af. In de opzet om de bezoekers langer in de stad te houden is de organisatie geslaagd. Tot in de late namiddag was het gezellig druk in de stad. Ondanks de grote drukte zijn er in Roermond geen verkeers- en veiligheidsproblemen opgetreden. Mijn dochter in Thüringen (D) was trots op onze stad, die ook door BVN over de wereld werd gepromoot. Mijn kleinzonen vertelden in hun klas of groep over de traditionele goede man met de zwarte Pieten die in Rörmond (zoals zij het uitspreken) in die Niederlande waren aangekomen met Schiff Op school zullen ze op Limburgse wijze trakteren met chocoladeletters en taaitaai. Ik dank allen die gezorgd hebben dat we even uit de sleur kwamen en echt positief van Roermond (os Remunj) konden genieten! J. v/d L. te Roermond 5

8 Projectorganisatie De projectorganisatie bestond uit een stuurgroep, het kernteam en een viertal werkgroepen: Stuurgroep Kernteam Werkgroep Intocht Werkgroep Veiligheid Werkgroep Communicatie & PR Werkgroep Side- Events Stuurgroep Vaste leden van de stuurgroep waren waarnemend burgemeester Henk van Beers, wethouder Jos van Rey (tot 22 oktober 2012), gemeentesecretaris Han Geraedts, projectleider Mario Ogrinc (Kabinet & Communicatie) en projectsecretaris Marijke Pelman (Kabinet & Communicatie). 6

9 Wethouder Vincent Zwijnenberg heeft in de beginfase een enkele maal de stuurgroep bijgewoond. De stuurgroep is voorafgaand aan de landelijke intocht een achttal keren bijeen geweest. Primaire taak van de stuurgroep was het bewaken van de voortgang van het project en het nemen van besluiten die niet zelfstandig door de projectleiding konden worden genomen. De stuurgroep kijkt terug op een soepel verlopen proces waarin de taakverdeling tussen kernteam en stuurgroep, naarmate het projectplan meer vorm en inhoud kreeg, steeds duidelijker werd. Kernteam Het kernteam werd gevormd door de projectleider, de projectsecretaris en de voorzitters van de vier werkgroepen. Ook Karin van Ettinger (Kabinet & Communicatie) en Nico Willems (Beheer Openbare Ruimte) maakten deel uit van het kernteam. De eerste vanwege haar rol als ambtenaar Openbare Veiligheid en de laatste om de medewerkers van zijn afdeling aan te sturen, die in de openbare ruimte de uitvoering van een groot aantal taken op zich namen. Het kernteam heeft vanaf half juli 2012 wekelijks vergaderd en de opzet van het evenement, in nauw overleg met de NTR, uitgewerkt. Bij de overleggen met de NTR schoven naast de leden van het kernteam ook Jules van Herten van de Reddingsbrigade aan, Hans Thomassen en Onno de Bock als vertegenwoordiger(s) van stichting Sint Nicolaascomité Roermond en in het beginstadium ook Dennie Nelissen en Harry van de Wetering als markt/havenmeesters van de gemeente. Langs deze weg wil ik u laten weten dat ik diep respect heb voor de wijze waarop u de intocht van Sinterklaas hebt weten te regelen. Een perfecte organisatie! Chapeau! Wat moet het een heerlijk gevoel zijn dat alles zo, in mijn ogen, vlekkeloos is verlopen. Het was een prachtig plaatje om te zien. Roermond nu weer eens positief op de kaart. We hebben genoten! Uiteraard ook complimenten aan het hele team dat deze intocht zo heeft doen slagen! Het was super! H.B. te Roermond 7

10 Werkgroep Intocht De werkgroep Intocht stond onder leiding van Joop Timmermans (Stedelijke Ontwikkeling) en was verantwoordelijk voor een aantal operationele taken in relatie tot de live-uitzending van de NTR. Henk Sillen en Jules van Herten traden op als externe adviseurs. In de werkgroep zaten diverse experts, met name op het gebied van techniek, kaartmateriaal, verkeer en parkeren, vaarwater, vergunningen en terrassen. De werkgroep heeft zich bij aanvang de volgende kerndoelen gesteld: - De intocht binnen de juridische kaders, (vergunnings)technisch uitvoerbaar en praktisch mogelijk maken; - de intocht binnen de financiële kaders aantrekkelijk en realiseerbaar maken; - de live-verslaglegging van de intocht technisch en praktisch mogelijk maken; - de bereikbaarheid van de stad en het evenemententerrein per openbaar vervoer, auto en langzaam verkeer garanderen en voldoende (parkeer)voorzieningen realiseren voor bezoekers van de intocht; - de organisatie voorzien van bruikbaar kaartmateriaal en relevante informatie t.b.v. de intocht. De werkgroep heeft onder meer de volgende hoofdproducten gerealiseerd: 1. het verzorgen van kaartmateriaal, zowel van het evenemententerrein als detailkaarten per locatie en thema; 2. het verzorgen van de evenementenvergunning, de benodigde vergunning van Rijkswaterstaat en de parkeerontheffingen; 3. uitvoering van hetgeen op het kaartmateriaal als inrichting van het evenemententerrein is aangegeven (o.a. hekwerk, bekabeling en toiletvoorzieningen); 4. het opstellen en uitvoeren van het mobiliteitsplan (waaronder de inrichting van 3 extra parkeerlocaties, 4 extra fietsparkeervoorzieningen, het regelen van busvervoer [park & ride] en de plaatsing van extra bushaltes); 5. onderzoek naar en het in kaart brengen van hoog- en laagwater; peilen van het water en eventuele gladheidbestrijding; 6. het vooraf en achteraf reinigen van het evenemententerrein (zoals oevers, binnenstad, brug en woonbotenlocaties); 7. het aankleden van de binnenstad met vlaggen, banieren, cadeaus en masten en het versieren van de vletten en de boot van Sinterklaas. Vandaag genoten van een prachtige en gezellige intocht van de Sint in Roermond. Perfect georganiseerd, geen enkele wanklank en absoluut een goede reclame voor Roermond. Zojuist alles teruggekeken op televisie, en ik moet zeggen dat ik als Rotterdammer trots ben op MIJN Roermond! M.T. te Roermond Werkgroep Veiligheid Het voorzitterschap van de werkgroep Veiligheid lag in handen van Hans Mehlkop (Kabinet & Communicatie). Daarnaast maakten vertegenwoordigers van politie, brandweer, GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio), Stadstoezicht en particuliere beveiliging deel uit van deze werkgroep. 8

11 De werkgroep heeft zich bij aanvang het volgende kerndoel gesteld: - Enerzijds zorgen voor een veilig verloop van het evenement, anderzijds optimaal voorbereid zijn op calamiteiten. De werkgroep heeft de volgende hoofdproducten gerealiseerd: 1. De inzet en coördinatie van tientallen beveiligingsmensen en politieagenten; 2. het regelen van calamiteitenroutes voor de hulpdiensten; 3. het inrichten van 3 EHBO-posten op het evenemententerrein en 1 hoofd-ehbo-post in het stadhuis, waarbij ook kinderopvang aanwezig was; 4. het vaststellen van tolerantiegrenzen in de driehoek; 5. scenarioanalyse; 6. opstellen multidisciplinair coördinatieplan en multidisciplinaire inzetkaart; 7. opstellen veiligheids- en calamiteitenplan (incl. crowdmanagementplan); 8. opstellen geneeskundig plan; 9. opstellen communicatieplan over de veiligheidsmaatregelen. Werkgroep Communicatie & PR In deze werkgroep, voorgezeten door Mario Ogrinc (Kabinet & Communicatie), zat naast een aantal interne medewerkers ook Sabina van Cruchten van de VVV. De werkgroep werd ondersteund door Angelique Keuven (VVV), die het Twitteraccount en de Facebookpagina beheerde. Externe persondersteuning kwam van Chris Trines van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De werkgroep heeft zich bij aanvang de volgende kerndoelen gesteld: - mensen vooraf informeren over het feit dat de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar op 17 november in Roermond plaatsvindt en hen enthousiast maken die dag een bezoek aan de (binnen)stad en het evenement te brengen; - informatie verschaffen over het evenement op 17 november (denk aan route naar Roermond, bereikbaarheid, parkeren, programma intocht, locatie, nevenactiviteiten en nuttige tips); 9

12 - mensen te enthousiasmeren ná de intocht een (herhaal)bezoek aan Roermond te brengen door Roermond te positioneren als Koopstad, Limburgse stad, cultuurhistorische stad, internationale stad en Cuypers-stad. De werkgroep heeft de volgende hoofdproducten gerealiseerd: 1. logo (om het evenement een duidelijke identiteit/herkenbaarheid mee te geven) en een speciale website (www.sinterklaasnaarroermond.nl), waarop informatie werd aangeboden over het evenement; 2. grote reclamedoeken op strategische punten in en buiten het centrum om bezoekers van de stad te attenderen op het naderende evenement; 3. flyers ( stuks) die vooraf te vinden waren op toeristische punten in geheel Limburg, zoals overnachtingsplekken en attracties. Deze moesten de bezoeker van die plek attenderen op de landelijke intocht en de speciale website; 4. informatieboekjes ( stuks) die op de dag zelf zijn uitgedeeld en waarin informatie te vinden was over onder andere het programma van de intocht en nevenactiviteiten; 5. informatiepunten (5 stuks) op de dag zelf, die waren ingericht op strategische plekken in de binnenstad. Hier waren Welkom Teams aanwezig, bestaande uit gastheren en -vrouwen, om de vragen van bezoekers te beantwoorden en als een soort stadsgids informatie te geven over het evenement en de stad; 6. goodybags ( stuks) die na afloop van de intocht bij deze informatiepunten werden uitgedeeld. In deze goodybag zat o.a. een Cityguide, een drankje, een zakje pepernoten, een juten rugzakje, kleurplaten, kortingsbonnen, een sleutelhanger en kindertijdschriften; 7. de inzet van sociale media zoals Twitter en Facebook en persberichten, die op bepaalde momenten werden verstuurd en die betrekking hadden op (een onderdeel van) het evenement; 8. bewonersbrieven om inwoners en ondernemers van de binnenstad te attenderen; 9. organisatie persontvangst, -begeleiding en -conferentie op de dag zelf. 10

13 Werkgroep Side-Events Deze werkgroep werd gevormd door voorzitter Hein Jambroers (medewerker Citymanagement; een stichting die in opdracht van de Gemeente Roermond ervoor zorgt dat economische ontwikkelingen in de stad worden bevorderd en nieuwe ontwikkelingen op gang komen) en een groot aantal externen. De werkgroep heeft zich bij aanvang de volgende kerndoelen gesteld: - het organiseren van Side-Events zodat de bezoekers zowel vóór als na de intocht in de stad vermaak hadden en langer in de stad zouden blijven; - de organisatie van de inzet van de ruim 360 Zwarte Pieten (een record bij de Landelijke Intochten van Sinterklaas!) en de toneelspelers in de stoet; - het uitvoeren van de door het kernteam ontwikkelde Roermondse programma-invulling tijdens de live-uitzending; - gedurende de voorbereidingen kwam daar de begeleiding/ondersteuning bij van het NTRteam, dat de opnames van het Sinterklaasjournaal verzorgde. De werkgroep heeft de volgende hoofdproducten gerealiseerd: 1. Invulling en organisatie side-events op diverse locaties tijdens het evenement; 2. coördinatie, opstellen draaiboek, teksten, selectie en aankleding kindacteurs, zangeres Joes Boonen en Koninklijke Harmonie Roermond; 3. selectie Pieten (inclusief de dak- en abseilpieten), de opzet van een Pietenblog t.b.v. goede communicatie met de Pieten, de organisatie van de pakken, het schminken en de (af)schminklocaties voor de Pieten en de indeling in groepen met specifieke taken per groep, de organisatie van de instructieavond voor de Zwarte Pieten en de opzet van een wandel - en activiteitenprogramma door de binnenstad voor de diverse Pietengroepen ná de intocht; 4. coördinatie van organisaties en personen die tijdens de stoet/intocht een rol vervulden; 5. i.s.m. de werkgroep Intocht de diverse podia in de binnenstad geprogrammeerd en/of geregisseerd, stop -locaties en de technische inrichting afgestemd met diverse partijen; 6. begeleiding en ondersteuning van het NTR-team dat het Sinterklaasjournaal verzorgde en hiervoor o.a. locaties, figuranten en attributen (voertuigen) geregeld; 7. dagdraaiboek opgesteld voor alle werkgroepcoördinatoren en Pieten; 8. vrijwilligers geregeld voor regie, ondersteuning en coördinatie op de diverse locaties. 11

14 NTR De samenwerking met de NTR is in het algemeen goed geweest. Wel was de planning op sommige momenten erg krap. Zo kwamen de organisatie en de NTR vrij laat bij elkaar (4 oktober 2012) om de uitvoering te bespreken. Buiten de verhaallijn van Sinterklaas had het kernteam veel vrijheid om deze bijzondere dag en het programma van de intocht in te vullen. Het kernteam wist in eerste instantie echter niet dat er 2 NTR-teams waren; één team dat zich specifiek bezighield met de organisatie van de intocht en één team dat zich specifiek bezighield met de opnames voor het Sinterklaasjournaal. Dit was bij aanvang van de besprekingen niet duidelijk door de NTR gecommuniceerd. Pas tijdens het organisatieproces werd dit in telefoongesprekken tussen de projectleider LIS en Iet Hagen (productieleider NTR) duidelijk. Door deze onwetendheid konden de werkzaamheden voor het Sinterklaasjournaal vooraf niet op een juiste wijze worden verdeeld. Hierdoor verliepen in het begin de informatiestromen niet goed. Toen deze structuur duidelijk werd, verliep de communicatie beter. De NTR gaf in de evaluatie op 9 januari 2013 aan zeer tevreden te zijn met het resultaat van de uitzending en de samenwerking met de Gemeente Roermond. De opmerkingen uit de evaluatie met de NTR zijn verwerkt in de reacties onder de diverse werkgroepen, afhankelijk waar ze thuishoren. Terugblik op werkwijze met opmerkingen ter lering Financiën: Het duurde vrij lang voordat de deelbegrotingen beschikbaar waren. Dit had te maken met het feit dat eerst moest worden bedacht welke elementen wel en niet in het evenement zouden worden meegenomen. 12

15 Hier hingen diverse prijskaartjes aan, die pas gedurende het organisatieproces zichtbaar werden. Hierdoor was het moeilijk te bepalen of het budget toereikend was voor verschillende investeringen, die in dit kader moesten worden gedaan. Het kernteam heeft in deze onduidelijke fase verantwoord met de middelen gehandeld. Uiteindelijk is de organisatie LIS binnen het budget gebleven en is veel meer dan voorzien (vanwege de recessie) een groot aantal middelen uit sponsoring, subsidie en schenkingen in natura verkregen. Ook wij waren enorm enthousiast en zijn vol lof over de goed georganiseerde Sinterklaasintocht. De deelnemende sponsors, waarvan sommigen ter plaatse waren, zijn stuk voor stuk uitermate tevreden! Wij hebben met veel plezier met de Gemeente Roermond samengewerkt en indien er in de toekomst onverhoopt nog eens een groot landelijk evenement plaatsvindt, dan houden wij ons graag aanbevolen. Loes Dijkstra, mede-eigenaar, United Xposure te Almere Kernteam: De organisatie van de LIS heeft erg veel tijd gevergd van de kernteamleden. Men zou kunnen overwegen de organisatie van een dergelijk mega-evenement uit te besteden aan een professioneel (organisatie/evenementen)bureau. Nadeel van dit uitbesteden is echter dat je altijd als eindverantwoordelijke supervisie op de organisatie moet houden en je mist op zo n moment de ervaring die je opdoet tijdens het organiseren. Aan de andere kant dient de organisatie er rekening mee te houden dat een dergelijk evenement gedurende een half jaar minstens 1 à 2 medewerkers zo goed als fulltime bezig houdt. Werkgroep Intocht: Enkele reacties van werkgroepleden op werkwijze werkgroep: Een aandachtspunt is het aanbestedingsbeleid: de aanbesteding neemt veel tijd in beslag en de tijdsduur voor de organisatie van het evenement was beperkt. 13

16 Er is tot op het laatste moment veel energie gestoken in het vrijmaken van straten bij de ondernemers en horeca. Enkele gehoorde opmerkingen in positieve zin: Infrastructuur was prima geregeld (parkeren, afzettingen, bebording, voorzieningen, etc.). De binnenstad was prachtig aangekleed met vlaggen en andere versieringen! Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Treinen waren overvol, waardoor de indruk ontstond dat Veolia/NS niet goed waren voorbereid op de enorme toestroom van mensen. In de contacten tussen de organisatie LIS en vertegenwoordigers van Veolia en NS is door de organisatie vroegtijdig gewezen op de verwachte bezoekersaantallen en het feit dat vooral zou worden oproepen met het openbaar vervoer naar Roermond te reizen. Daarnaast is ook gewezen op de doelgroep, waarbij kleine kinderen in buggy s en kinderwagens extra ruimte konden innemen. In de stoet is veel inzet gepleegd door vrijwilligers, muziekgezelschappen enzovoorts. Deze zijn echter heel weinig in beeld gekomen. Dit was uiteindelijk een keuze die de eindregisseur van de NTR heeft gemaakt en waar de organisatie op dat moment niets (meer) aan kon doen. Werkgroep Veiligheid: Enkele reacties van werkgroepleden op werkwijze werkgroep: In de voorbereiding is uitgebreid nagedacht en gediscussieerd over de risico s en de te nemen maatregelen. Het duurde lang voordat er besluiten waren genomen door de driehoek. Hierdoor waren enkele belangrijke zaken pas op het laatst duidelijk. Met name de hulpdiensten hebben de aanwezigheid van een procesmatige projectleider bij de werkgroepvergaderingen gemist. Deze had op momenten, dat er meningsverschillen ontstonden, de knoop kunnen doorhakken. Dit is door hen helaas niet tijdens het proces gesignaleerd maar pas tijdens de evaluatie, waardoor de kans werd gemist hierop actie te ondernemen. 14

17 Enkele gehoorde opmerkingen in positieve zin: De zorg voor kinderen (naamarmbandjes) werd door bezoekers als zeer positief ervaren. Ondanks de grote toeloop van meer dan bezoekers zijn er geen veiligheidsincidenten geweest. Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Tijdens een groot deel van de live-uitzending hadden sommige gsm-aanbieders geen of nauwelijks bereik. Hiervan ondervond het mobiele telefoon- en dataverkeer hinder. Het kernteam, CoPI en de hulpdiensten waren gedurende deze tijd wel bereikbaar via de vaste lijn en het eigen communicatiesysteem. Het kernteam had in het voortraject besloten geen extra zendmasten te laten bijplaatsen, enerzijds vanwege de extreem hoge kosten ( ,- per zendmast) en anderzijds vanwege het feit dat vooraf geen garantie kon worden gegeven dat 100% doorgifte van het mobiele telefoon- en dataverkeer mogelijk zou zijn. Stadstoezicht was niet op de hoogte van de overcrowding en voor hen was het CoPI (Commando Plaats Incident) niet bereikbaar. De OVD (Officier van Dienst) Politie had te veel werkzaamheden; bij een dergelijk groot evenement moet een tweede OVD Politie worden ingezet. Werkgroep Communicatie & PR: Enkele reacties werkgroepleden op werkwijze werkgroep: De combinatie projectleider/voorzitter werkgroep Communicatie & PR is bij een dergelijk groot evenement niet aan te bevelen. Het één gaat ten koste van het ander en een projectleider dient zijn handen vrij te hebben voor de algehele coördinatie van een dergelijk megaevenement. Aan de andere kant was het moeilijk de werkgroep Communicatie & PR met leden te vullen en vanwege het reguliere werk van ieder lid iemand anders de rol van werkgroepvoorzitter toe te dichten. Leuk team met leuke klussen. We hikten altijd tegen de deadline aan, maar de gevraagde producten zijn altijd naar tevredenheid op tijd geleverd en gebruiksklaar gemaakt. 15

18 Enkele gehoorde opmerkingen in positieve zin: Complimenten kwamen op grote schaal binnen, zowel schriftelijk (via de mail en sociale media) als mondeling (onder andere via de vrijwilligers die de Welkom Teams vormden). Algemene strekking: bezoekers aan onze stad hebben de intocht als zeer positief ervaren; leuk programma, goede infrastructuur en prima gastvrijheid. Doordat de hele dag een compleet programma werd geboden, maakte men sneller de keuze om toch naar Roermond af te reizen. De goodybag (verzorgd door het commerciële bedrijf United Xposure, contact tot stand gekomen via de VVV) werd als superleuk extraatje gezien. Leuke en bruikbare inhoud! Mensen vonden het geweldig dat je ook nog na een geweldige intocht en mooie optredens met een presentje naar huis gaat. Het uiteindelijke bedrag dat door UX is overgemaakt, bedroeg na onderhandelingen tussen de LIS-organisatie en UX zelfs bijna het dubbele van de eerder gedane toezegging ( 9.800,- i.p.v ,-)! Ik vond de organisatie voor wat betreft de communicatie ronduit top! In de acht jaar dat ik dit project heb gedaan, heeft Roermond wat mij betreft het beste de persopvang georganiseerd. Wat mij met name opviel waren de communicatiemedewerkers in uniform, en de dubbele functie van deze mensen (in geval van crisissituatie). Erg handig en duidelijk. Ook de opvang in de Cultuurfabriek, het vervoer per bus en de opvang voor de persconferentie waren goed georganiseerd. Ik heb dan ook geen enkel kritiekpunt en dat is niet om een goede indruk achter te laten hoor. Ik heb het echt wel anders meegemaakt! Dus ik zou zeggen: ga zo door! Helen Albada, communicatieadviseur, NTR te Hilversum Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Het beeldscherm op de Roerkade ging op verzoek van de NTR op zwart toen de boot van Sinterklaas de Roer opvoer. De NTR was namelijk bang dat de duizenden gezichten langs de kade richting het scherm zouden kijken en niet naar de boot, die in een andere richting voer. Dit veroorzaakte onrust en leidde ertoe dat het publiek niet alles goed meekreeg van het verhaal omdat zowel beeld als geluid wegvielen. Dit werd niet als wenselijk gezien. 16

19 Bewonersbrieven hadden wellicht eerder kunnen worden bezorgd. Anderzijds was men hier ook afhankelijk van de input, die actueel moest zijn en die daardoor vaak op het laatste moment werd aangeleverd. De inhoud van sommige brieven heeft helaas niet altijd de duidelijkheid opgeleverd die gewenst was, hetzij bij bewoners of ondernemers. De verstrekte informatie was naar aanleiding van persoonlijke situaties van bewoners/ondernemers of niet compleet of werd door de betrokkenen anders uitgelegd dan door de organisatie bedoeld was. Werkgroep Side-Events: Enkele gehoorde opmerkingen in positieve zin: Leuk programma, voor elke leeftijd wat. De acteerkinderen hebben iets geweldigs neergezet! 17

20 Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Er was, met uitzondering van de pleinen, geen geluid in de straten langs de route. Dit bleek niet mogelijk omdat versterkt geluid een negatief effect kon hebben op de geluidskwaliteit van de live-uitzending. Wel waren er wandelende ballonobjecten en muziekgezelschappen, die voorafgaand aan de intocht door de straten trokken. De intochtroute moest zoveel mogelijk vrij blijven voor snel vervoer van artiesten, crowdcontrol en overige productiewerkzaamheden. Daarnaast konden diverse aangeboden activiteiten van marktpartijen op deze plekken vanwege het reclamebeleid niet of beperkt worden geaccepteerd. De handafdruk van Sinterklaas is niet in beeld geweest omdat niemand van de organisatie (ondanks de afspraak) op deze plek aanwezig was. Bovendien was de tegel te hoog geplaatst, waardoor Sinterklaas er niet bij kon komen. Onze jongste zoon heeft de intocht van de Sint in Roermond op tv gevolgd. Hij was erg onder de indruk. Uit de beelden die ik ervan gezien heb, maak ik op dat het jullie gelukt is om er een prachtfeest van te maken! En wat een schitterend weer! Ik vind dat jullie kunnen terugkijken op een geweldig mooie intocht van Sinterklaas in Roermond. Complimenten aan alle mensen die er zo hard aan hebben gewerkt en gefeliciteerd met dit resultaat! L.B. te Amersfoort Teamleider Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gehoorde opmerking in positieve zin: Zaken in de openbare ruimte werden door de medewerkers van BOR in snel tempo opgepakt en uitgevoerd; ook het meedenken over (on)mogelijkheden zoals het laten meetrekken van de stadsreus in de optocht werd op prijs gesteld. Enkele gehoorde opmerkingen ter lering: Een enkele bewoner en ondernemer hebben gereageerd n.a.v. het plaatsen van materiaal/apparatuur voor hun deur ten behoeve van de intocht zonder dat daar vooraf met hen overleg over is geweest en gaven aan hier niet blij mee te zijn. 18

gemeenteraad terugblik Landelijke Intocht Sinterklaas 2014 College van Burgemeester en Wethouders 2 februari 2015

gemeenteraad terugblik Landelijke Intocht Sinterklaas 2014 College van Burgemeester en Wethouders 2 februari 2015 Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad terugblik Landelijke Intocht Sinterklaas 2014 College van Burgemeester en Wethouders 2 februari 2015 Terugblik Gouda heeft zaterdag 15 november 2014 een geweldige

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers Koninklijke webcare Door: Michael Elbers Op 28 januari 2013 om 14 uur werd ik gevraagd om een plan te schrijven voor de inzet van sociale media tijdens Koninginnedag. Toen ik na dat gesprek weer terug

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Fractie Stem van Krimpen Hoflaan 40 2926 RC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: D 22/01/2015 Zaaknummer: ZK14005472 Z Afdeling: Ruimte Contactpersoon: R. Brienne Uw brief van: 11-12-2014 Onderwerp: Schriftelijke

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar

Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar Bijeenkomst bevolkingszorg voor herhaling vatbaar In het prachtige kasteel van Wijchen kwamen op donderdagmorgen 26 maart ruim zestig mensen met een rol in de regionale gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Tijdsplan Evenementen

Tijdsplan Evenementen Categorie Activiteit Aantal weken voor begin toernooi 1. Algemeen 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 Lijst (eind)verantwoordelijken 1.2 Aandachtspunten Inventarisatie afbreukrisico s Tijdsplannen voor de toernooidagen

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 Memo aan onderwerp van datum Gemeenteraad Doorkomst 2e etappe Tour de France College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 De start van de Tour de France in Nederland Op zaterdag 4 juli 2015 start

Nadere informatie

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen (concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen Naam evenement: Datum: Evt. versie: Inleiding: Een omschrijving van het evenement met daarbij algemene informatie zoals doel van het evenement, welke organisatie

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Daarmee worden beide evenementen voor een periode van vijf jaar voor onze gemeente veilig gesteld.

Daarmee worden beide evenementen voor een periode van vijf jaar voor onze gemeente veilig gesteld. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 23 april 2007 Agenda nr: Onderwerp: Verlenging contract met de stichting Amstel Gold Race Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Evenementen Checklist

Evenementen Checklist Categorie Activiteit Check Categorie Activiteit Check 1. Algemeen 5. Drank en catering Lijst (eind)verantwoordelijken 5.2 Algemeen Aanwijzen verantwoordelijke. 1.2 Aandachspunten Inventarisatie afbreukrisico

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Zondag 15.30-16.30 uur

Zondag 15.30-16.30 uur Programma Alles over Wonen is hét woonprogramma bij SBS6. Het programma geeft kijkers informatie over alles wat met wonen te maken heeft. Van aankoop tot inrichting, van klussen tot tuinieren, in Alles

Nadere informatie

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012.

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012. gemeente Eindhoven Van Arno van den Broek Telefoon (040) 238 83 29 2 juni 2015 Memo Betreft: technische vragen VVD over Koningsdag Geachte heer Van den Broek, Hierbij de beantwoording van de vragen van

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel Locatieprofiel Markt Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Bundel van de College van 20 september 2016

Bundel van de College van 20 september 2016 Bundel van de College 2014-2018 van 20 september 2016 11.p.* Financiële eindafrekening Koningsdag 2016 160919 Informatienota afrekening Koningsdag_def 160919.eindafrekening Koningsdag 2016 11.p.* Financiële

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Veiligheid- en beheersplan

Veiligheid- en beheersplan Veiligheid- en beheersplan Serieuzzz live 18 t/m 23 december 2011 Eindhoven, Markt en 18 septemberplein Serieuzzz Live 2011 in Eindhoven In navolging van het gigantische succes van Serious Request 2010

Nadere informatie

Koninginnedag Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers binnenstad 30 en 31 januari 2012

Koninginnedag Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers binnenstad 30 en 31 januari 2012 Koninginnedag 2012 Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers binnenstad 30 en 31 januari 2012 Programma bijeenkomst Welkomstwoord burgemeester Elzenga Presentatie projectleider Koninginnedag 2012 Gelegenheid

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Actie checklist Statusoverzicht

Actie checklist Statusoverzicht Actie checklist Statusoverzicht Actie Status Verantwoordelijk Deadline Opmerkingen Aanmelden van de actie Z.s.m. Aanmelden kan op: Actie.kankeronderzoekfondslimburg.nl Bepaal uw plan Z.s.m. Afhankelijk

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Middelen en Services. Communicatie. Beste leden van de wijkraad binnenstad,

Gemeente Haarlem, Middelen en Services. Communicatie. Beste leden van de wijkraad binnenstad, Gemeente Haarlem, Middelen en Services Communicatie Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail 22 oktober 2014 MenS//2014/ KA Nab 0235114248 knab@haarlem.nl

Nadere informatie

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân Model veiligheidsplan evenementen Gemeente Súdwest-Fryslân Pagina 1 van 22 Versie 1.0 . Pagina 2 van 22 Versie 1.0 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van het evenement 6 2.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 23 april 2007 Agenda nr: 11 Onderwerp: Inhoudelijke en financiële evaluatie Wereldwielerstad Valkenburg aan de Geul 2006

Raadsvergadering d.d.: 23 april 2007 Agenda nr: 11 Onderwerp: Inhoudelijke en financiële evaluatie Wereldwielerstad Valkenburg aan de Geul 2006 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 23 april 2007 Agenda nr: 11 Onderwerp: Inhoudelijke en financiële evaluatie Wereldwielerstad Valkenburg aan de Geul 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies

Nadere informatie

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement DRAAIBOEK INLEIDING Ten behoeve van het evenement Tennis4life heeft Stichting Tennis4life dit draaiboek opgesteld. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en de benodigde informatie voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning. Evenementenvergunning

Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning. Evenementenvergunning Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Evenementenvergunning Niet in te vullen door aanvrager: Datum ontvangst : Dossier nr. BWT4ALL : Subject nr. : Aan de Burgemeester

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Sponsorpakketten & Exposure

Sponsorpakketten & Exposure Sponsorpakketten & Exposure Intocht van Sinterklaas Scheveningen De intocht wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Den Haag DB AKTIVITEITEN Perenstraat 153 2564 RX Den Haag www.dbaktivitieten.nl

Nadere informatie

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten.

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten. Jaarverslag 2013 Bosbad Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. De openingsactiviteiten op 27 april waren spectaculair: een startcursus duiken, leuke activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, aantrekkelijke

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262

Rapport. Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262 Rapport Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, voorafgaande aan de invoering van het zogeheten

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016 Giro Gelderland Evaluatie Giro Gelderland Evaluatie 15 november 2016 Terugblik Eind 2013 / Begin 2014: Voorjaar 2015: 26 juni 2015: 5 oktober 2015: 28 januari 2016: 5 mei 2016: 6 mei 2016: 7 mei 2016:

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING 2012 THUIS OP STRAAT

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING 2012 THUIS OP STRAAT VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING 2012 THUIS OP STRAAT LET OP: lees de voorwaarden goed. Als je je niet aan een van de voorwaarde houdt is TOS gemachtigd de bijdrage weer in te trekken.

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Financiële verantwoording Stichting Ondernemersfonds Kom Zuidhorn (SOKZ)

Financiële verantwoording Stichting Ondernemersfonds Kom Zuidhorn (SOKZ) Financiële verantwoording 2014 Stichting Ondernemersfonds Kom Zuidhorn (SOKZ) Inhoudsopgave Introductie... 3 Financieel overzicht... 4 Overzicht evenementen... 5 Bijlagen:... 7 Bijlage 1: Subsidie aanvraag

Nadere informatie

Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes)

Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes) 8 Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes) Kenmerken (zie ook de tekening op 5) In de 18de eeuw lag op het terrein van het latere stadspark aan de Maas een regelmatig

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Ouderraad De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van Katholieke basisschool de Sleutelbloem. In dit verslag informeren wij u over de samenstelling

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Koningsdag 2017 in Tilburg!

Koningsdag 2017 in Tilburg! Koningsdag 2017 in Tilburg! Koninklijk Huis Koning Willem Alexander Koningin Maxima De Prinses van Oranje Prinses Catharina-Amalia Prinses Alexia Prinses Ariane Prins Constantijn Prinses Laurentien Prinses

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Secretarieel jaarverslag

Secretarieel jaarverslag Secretarieel jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Voorwoord Het was best een uitdagend jaar voor de Tjotter, dat schooljaar 2014/2015. Door de samenvoeging van Tjotter Buiten en Binnen was het hoofdgebouw

Nadere informatie

roc van twente enschede VOOR HET GOEDE DOEL LEERBAAN LOOPBAAN BURGERSCHAP DOOR NICO ABBINK MV42E LEERJAAR 2 PERIODE 2

roc van twente enschede VOOR HET GOEDE DOEL LEERBAAN LOOPBAAN BURGERSCHAP DOOR NICO ABBINK MV42E LEERJAAR 2 PERIODE 2 roc van twente enschede VOOR HET GOEDE DOEL LEERBAAN LOOPBAAN BURGERSCHAP DOOR NICO ABBINK MV42E LEERJAAR 2 PERIODE 2 Gemaakt door Nico Abbink MV42E LLB Verslag INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Wervingswoorden

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekpolder

Locatieprofiel Broekpolder Locatieprofiel Broekpolder Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS afdeling : ONTW - Openbare Werken behandeladvies paraaf manager onderwerp : Spelling op welkomsborden en plattegronden hamerstuk behandelstuk portefeuillehouder : P. de graaf behandelen in: datum: budgethouder

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Aanwezig: Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Afwezig: René, Marieke Agenda 1 Opening Spreekuur voor gast om situatie brede

Nadere informatie

Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB

Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB Evaluatie van onze campagne Dyana Loehr Van 12 februari t/m 13 maart 2014 had de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging een advertentiecampagne

Nadere informatie

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks.

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks. CASTING PLAN VAN AANPAK Zita Willemse 27 november, Amsterdam Eyeworks Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam www.eyeworks.tv Inhoudsopgave Inhoud Debriefing... 3 Projectactiviteiten... 6 Projectorganisatie...

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Raad V200901121 versie 1 december 2009

Raad V200901121 versie 1 december 2009 Raadsvoorstel Inleiding: Sinds 2002 worden de vergaderingen van de gemeenteraad door camera geregistreerd en integraal uitgezonden op het televisiekanaal van de Heusdense lokale omroep HTR. Sinds de vaststelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

INTERVIEW. HOLLANDCASINO, versie 1.0 - testversie interview STUDENTEN. Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé

INTERVIEW. HOLLANDCASINO, versie 1.0 - testversie interview STUDENTEN. Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé INTERVIEW HOLLANDCASINO, versie 1.0 - testversie interview STUDENTEN Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé DATUM 26 september 2013 MINOR Digital communication for businesses

Nadere informatie