JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

2

3 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld door de bestuurder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Ter bevordering van de leesbaarheid omvat dit document in hoofdstuk 2 een algemeen directieverslag en een totale jaarrekening voor Achmea Beleggingsfondsen N.V. In hoofdstuk 3 is voor ieder Fonds (zoals hierna gedefinieerd) specifiek een directieverslag en jaarrekening opgenomen. Gegevens uit het algemene deel zijn van toepassing op één of meerdere Fondsen. Gegevens uit het jaarverslag per Fonds en het algemene deel vormen samen met de overige gegevens (opgenomen in hoofdstuk 4) het volledige jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. De belangrijkste risico s, waaronder het prijs-, krediet- en liquiditeitsrisico, en de daarbij behorende beheersmaatregelen, zijn niet opgenomen in het algemene directieverslag. Deze en andere risico s worden verantwoord in het verslag van de directie per Fonds. Omdat de Fondsen niet zijn blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. Wij raden u aan om zowel de informatie te raadplegen van het Fonds of de Fondsen waarin u belegt, als de informatie uit hoofdstuk 2 (algemeen) en hoofdstuk 4 (overige gegevens).

4

5 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 3 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V Profiel Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Beleggingsfondsen N.V Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Jaarverslagen Fondsen Achmea Nederland Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Nederland Aandelenfonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Achmea Eurolanden Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Aandelenfonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Achmea Wereld Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Wereld Aandelenfonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Achmea Eurolanden Obligatiefonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Obligatiefonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 82 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 1

6 3.5 Achmea Eurolanden Mixfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Mixfonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 100 BIJLAGE A - Uitsluitingen Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Beleggingspools per 31 december Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2

7 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 1. Algemene gegevens Kantoorgegevens Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie gevormd wordt door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Stichting Achmea Beleggersgiro Stichting Achmea Beleggersgiro waarvan het bestuur bestaat uit: Mr. M.P. Brandt Drs. G.J.N. Melse Kantooradres: Gatwickstraat 1 Postbus KA Amsterdam KvK Onafhankelijke Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Betaalkantoor ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV Strawinskylaan XX Amsterdam Fund agent Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. h.o.d.n. Rabo Securities Croeselaan 18 Postbus HG Utrecht Achmea Beleggingsfondsen N.V. 3

8 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2.1 Profiel Algemeen Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals bedoeld in artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek, opgericht naar Nederlands recht bij akte d.d. 31 augustus Achmea Beleggingsfondsen N.V. is statutair gevestigd te Zaandam. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is beheerder, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), en tevens enig statutair directeur van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Achmea Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Achmea B.V. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van Achmea Beleggingsfondsen N.V., valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM-Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli Structuur Achmea Beleggingsfondsen N.V. kent een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het aandelenkapitaal is verdeeld in series gewone aandelen. Elke serie vormt een Fonds. Per 31 december 2013 kent Achmea Beleggingsfondsen N.V. 5 Fondsen met elk een specifiek beleggingsbeleid, risicoprofiel, koersvorming en beursnotering. Voor elk Fonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is één juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De Fondsen vallen onder de rangregeling van artikel 4:45 Wft en kennen daarmee feitelijk een afgescheiden vermogen. De Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V., inclusief de nummering van de series aandelen, betreffen: Achmea Nederland Aandelenfonds serie 1 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Aandelenfonds serie 2 ISIN Code NL Achmea Wereld Aandelenfonds serie 3 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Obligatiefonds serie 4 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Mixfonds serie 5 ISIN Code NL De Fondsen beleggen hoofdzakelijk in de volgende vier Achmea Beleggingspools: Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland; Beleggingspool Achmea Aandelen Euro; Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld; Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. De Achmea Beleggingspools zijn besloten fondsen voor gemene rekening. Elke Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht Kapitalisatie Het maatschappelijk kapitaal van Achmea Beleggingsfondsen N.V. bedraagt en is verdeeld in 10 prioriteitsaandelen, elk groot 1,- nominaal en gewone aandelen (in 30 series), elk 1,- nominaal. Elk aandeel geeft recht op een stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Per 31 december 2013 zijn vijf series gewone aandelen uitgegeven en geplaatst. Bij de oprichting zijn 10 prioriteitsaandelen tegen één euro ( 1,-) per aandeel geplaatst bij Achmea B.V., statutair gevestigd te Utrecht Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft ten doel om, op basis van risicospreiding, het vermogen van elk Fonds voor de aandeelhouders te beheren en een zo goed mogelijk resultaat te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in financiële instrumenten die zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt, effectenbeurs of andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten. De risicograad per Fonds moet binnen de door de directie van Achmea Beleggingsfondsen N.V. aanvaardbaar geachte grenzen van het betreffende Fonds blijven. Achmea Beleggingsfondsen N.V. stelt zich, als institutionele belegger, op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen en voert daarom een verantwoord beleggingsbeleid. De uitvoering van dit verantwoord Achmea Beleggingsfondsen N.V. 4

9 beleggingsbeleid vindt plaats in én door de Achmea Beleggingspools, waarin de aandelen- en obligatieportefeuilles zich bevinden. De betrokken houding wordt onderstreept door het uitsluitingen-, engagement-, en stembeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. evenals het toepassen van Environmental-, Sociale- en Governance (ESG)-criteria door haar vermogensbeheerders. Wij verwijzen naar het verslag van de directie, het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. evenals naar de website van de Beheerder voor een uitgebreide beschrijving van dit beleid. Achmea Beleggingsfondsen N.V. beoogt deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in per Fonds gerangschikte portefeuilles van aandelen en/of obligaties, elk gericht op een bepaald geografisch gebied en/of een assetcategorie. Het beleggingsbeleid van de Fondsen is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging in bovengenoemde beleggingscategorieën zou kunnen realiseren. Het specifieke beleggingsbeleid van elk Fonds is omschreven in het Aanvullend Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V Doelgroepen Achmea Beleggingsfondsen N.V. richt zich op beleggers in Nederland, waaronder particulieren, die op een eenvoudige wijze willen beleggen in een specifieke aandelen of vastrentende portefeuille, dan wel een combinatie daarvan Deelname Deelname in de afzonderlijke Fondsen is naast rechtstreekse aankoop op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext (de Amsterdamse beurs) ook mogelijk via de Stichting Achmea Beleggersgiro (de Beleggersgiro ). Door middel van deze Beleggersgiro worden girale beleggingstegoeden aangehouden en kunnen op relatief eenvoudige en voordelige wijze aan- en verkopen plaatsvinden in de diverse Fondsen. Daarnaast kan men gemakkelijker switchen tussen de afzonderlijke Fondsen Uitgifte en inkoop van aandelen Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat Achmea Beleggingsfondsen N.V. nieuwe aandelen zal uitgeven, of eerder ingekochte aandelen opnieuw zal plaatsen, tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde intrinsieke waarde van het Fonds, verhoogd met de per Fonds vastgestelde opslag. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is, bijzondere omstandigheden voorbehouden mede gelet op het belang van de aandeelhouders, te allen tijde bereid haar eigen aandelen in te kopen tegen de geldende intrinsieke waarde onder inhouding van een per Fonds vastgestelde afslag. Achmea Beleggingsfondsen N.V., kan, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop opschorten indien het Fonds door de inkoop niet meer aan een of meer criteria van een fiscale beleggingsinstelling zou voldoen Verslaggeving Het boekjaar van Achmea Beleggingsfondsen N.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december Fiscale aspecten Algemeen Onderstaand is een algemeen overzicht opgenomen van de belangrijkste fiscale aspecten van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en van het beleggen daarin. Het overzicht is gebaseerd op de fiscale wetgeving en jurisprudentie in Nederland zoals deze op het moment van opmaken van het jaarverslag van toepassing zijn, met uitzondering van maatregelen die met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Het overzicht vormt geen advies over een specifieke persoonlijke situatie. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het verwerven, houden en overdragen van aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt geadviseerd contact op te nemen met uw eigen belastingadviseur. Vennootschapsbelasting Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Het hebben van de status van fiscale beleggingsinstelling betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, Achmea Beleggingsfondsen N.V. weliswaar aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, maar tegen een tarief van 0%. Eén van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan de status van fiscale beleggingsinstelling is de zogenoemde uitdelingsverplichting. Dit houdt in dat Achmea Beleggingsfondsen N.V. de voor uitdeling beschikbare winst van ieder Fonds binnen acht maanden na afloop van het boekjaar dient uit te keren aan haar aandeelhouders. De omvang van de dividenduitkering van een Fonds kan van jaar tot jaar fluctueren en kan in een bepaald jaar ook nihil zijn. Het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effecten evenals de winsten en verliezen behaald met de vervreemding van overige beleggingen, verminderd met een evenredig aandeel in de beheerskosten, wordt in beginsel aan de herbeleggingsreserve toegevoegd en daarmee uit de uit te delen winst geëlimineerd. Negatieve koersresultaten komen ten laste van de herbeleggingsreserve en verlagen dus de uit te delen winst niet. Daarnaast kan de uitdelingsverplichting verlaagd worden met een dotatie aan de afrondingsreserve. Een vrijval van de afrondingsreserve verhoogt de uitdelingsverplichting. Het saldo van de afrondingsreserve mag niet groter zijn dan 1% van het gestort kapitaal per einde van het betreffende boekjaar. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 5

10 Dividendbelasting Achmea Beleggingsfondsen N.V. dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden op de dividenden die zij aan haar aandeelhouders uitkeert. Een uitkering ten laste van de herbeleggingsreserve is vrijgesteld van dividendbelasting. Ingehouden Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting Op de door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ontvangen dividenden uit in Nederland gevestigde vennootschappen wordt 15% dividendbelasting ingehouden. Dividenden en interesten die worden ontvangen op buitenlandse beleggingen kunnen onderworpen zijn aan buitenlandse bronbelasting in het bronland. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft in beginsel toegang tot de door Nederland met andere landen gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en is in dat geval gerechtigd tot het lagere verdragstarief. In de situatie dat de ingehouden bronbelasting op dividenden en/of interesten hoger is dan het verdragstarief kan het meerdere door/ namens Achmea Beleggingsfondsen N.V. worden teruggevorderd bij de lokale belastingautoriteiten in het betreffende bronland. De Nederlandse dividendbelasting en de buitenlandse bronbelasting (tot het verdragstarief en tot maximaal 15%) kan in beginsel in mindering worden gebracht op de door Achmea Beleggingsfondsen N.V. in te houden en af te dragen dividendbelasting op door haar uitgekeerde dividenden (de zogenoemde afdrachtvermindering). Het aldus in aanmerking genomen deel van de Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting komt ten goede aan het betreffende Fonds. Voor zover de dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting in een bepaald jaar niet kan worden benut, omdat deze de ingehouden dividendbelasting overschrijdt, kan deze in volgende jaren in aanmerking worden genomen. Met ingang van 1 januari 2013 is de afdrachtvermindering aangepast ten aanzien van de vrijgestelde entiteiten die in de fiscale beleggingsinstelling participeren. Indien vrijgestelde entiteiten in Achmea Beleggingsfondsen N.V. participeren, mag het fonds de afdrachtvermindering niet meer toepassen ter zake van de buitenlandse bronbelasting voor zover er buitenlandse entiteiten deelnemen. Dit kan van invloed zijn op de uitdelingsverplichting. Fiscale positie van de in Nederland woonachtige of gevestigde aandeelhouders Particuliere in Nederland woonachtige aandeelhouders Ten aanzien van in Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders die de aandelen niet tot hun ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen, die met betrekking tot de aandelen geen resultaat uit overige werkzaamheden genieten, die de aandelen niet aanhouden in het kader van een levensloopregeling, beleggingsrecht eigen woning of lijfrentebeleggingsrecht en die geen aanmerkelijk belang (in het algemeen en samen met de fiscale partner een belang van 5%) in (de Fondsen van) Achmea Beleggingsfondsen N.V. hebben geldt het volgende. De waarde van de aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt gerekend tot de rendementsgrondslag voor de berekening van de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). De rendementsgrondslag (de bezittingen minus schulden) wordt berekend per 1 januari van elk jaar. Er geldt een heffingvrij vermogen van (2013) per belastingplichtige. In bepaalde gevallen wordt dit heffingvrij vermogen verhoogd. Voor zover de rendementsgrondslag meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen, wordt het meerdere in de forfaitaire rendementsheffing betrokken. De inkomsten uit sparen en beleggen worden forfaitair gesteld op 4% van de berekende rendementsgrondslag, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het forfaitaire rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting, zodat de effectieve belastingdruk 1,2% bedraagt. De door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ingehouden dividendbelasting is in beginsel verrekenbaar met de Nederlandse inkomstenbelasting. Aandeelhouders die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting Voor in Nederland gevestigde ondernemers die de aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. tot hun ondernemingsvermogen (moeten) rekenen geldt dat de resultaten (dividenden, behoudens voor zover sprake is van meegekocht dividend, en gerealiseerde koerswinsten) uit deze aandelen onderdeel vormen van de belastbare winst. De door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ingehouden dividendbelasting is in beginsel verrekenbaar met de Nederlandse inkomstenbelasting. Vennootschapsbelastingplichtige aandeelhouders Voor in Nederland gevestigde lichamen die niet (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, die niet de status van fiscale beleggingsinstelling hebben en die geen belang in Achmea Beleggingsfondsen N.V. hebben van 25% of meer geldt het volgende. De voordelen uit de aandelen Achmea Beleggingsfondsen N.V. (dividenden, behoudens voor zover sprake is van meegekocht dividend, en gerealiseerde koerswinsten) dienen tot de belaste winst gerekend te worden. Het aanhouden van een belang in Achmea Beleggingsfondsen N.V. kwalificeert niet voor de deelnemingsvrijstelling. De dividendbelasting die Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft ingehouden kan bij de uiteindelijk gerechtigde tot deze dividenden worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 6

11 Dividendpolitiek Achmea Beleggingsfondsen N.V. keert ter voldoening aan de fiscale uitdelingsverplichting, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar, in beginsel de voor uitkering beschikbare winst uit in de vorm van dividend. Het dividend wordt voor elk Fonds afzonderlijk vastgesteld. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft de mogelijkheid interim dividenden uit te keren. Alle aandelen van een bepaalde serie delen gelijk in de winst van het desbetreffende Fonds over het desbetreffende boekjaar. Uitkering vindt plaats in verhouding tot ieders aandelen van het betreffende Fonds. De betaalbaarstelling, de samenstelling en de wijze van uitkeringen aan de deelnemer worden bekend gemaakt per advertentie in een landelijk verspreid dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de Beheerder. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 7

12 2.2 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar Voor een specifieke toelichting per Fonds verwijzen wij naar hoofdstuk 3. Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2.1. Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Achmea Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is gedurende de verslagperiode afgenomen van 192 miljoen tot 188 miljoen. De koersstijgingen op de financiële markten van 26 miljoen waren niet voldoende om de afname van het vermogen als gevolg van uittredingen van -23 miljoen en dividenduitkeringen / kostenonttrekkingen van -7 miljoen goed te maken. Over het verslagjaar 2013 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een resultaat geboekt van 25 miljoen (2012: 27 miljoen). Per december 2013 stonden er aandelen (2012: aandelen) uit. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een paraplufonds en bestaat daardoor uit het totaal van de verschillende Fondsen. Voor meer gedetailleerde informatie over de toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Ontwikkelingen 2013 Wijziging op- en afslagen op 1 november 2013 Op 1 november 2013 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 1 oktober 2013: Fonds Tot 1 november 2013 Vanaf 1 november 2013 Achmea Nederland Aandelenfonds 0,17% 0,25% Achmea Eurolanden Aandelenfonds 0,18% 0,20% Achmea Wereld Aandelenfonds 0,09% 0,13% Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,09% 0,25% Achmea Eurolanden Mixfonds 0,17% 0,23% Wet- en Regelgeving AIFMD Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM- Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is in 2013 gestart met een project om te komen tot tijdige implementatie van de regels van de AIFM-Richtlijn in haar processen. FATCA De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika voor de beleggingsfondsen en beleggingspools heeft in 2013 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergovernmental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Deze Intergovernmental Agreement is in december 2013 bereikt. EMIR Op de beleggingsinstellingen waarin gebruik wordt gemaakt van derivaten, ofwel om redenen van risico afdekking, ofwel om beleggingsredenen, zijn de regels voortvloeiende uit de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) van kracht geworden. In het verslagjaar is een aantal risico verminderende maatregelen van kracht geworden per 15 maart 2013 (timely confirmation en daily valuation) en per 15 september 2013 (portfolio compression, portfolio reconciliation, dispute resolution). Distributievergoeding In 2013 is in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014 een verbod op het ontvangen of verstrekken van een distributievergoeding door of voor beleggingsondernemingen geconsulteerd. De definitieve wettekst is bij algemene maatregel van bestuur op 6 december 2013 gepubliceerd met als ingangsdatum 1 januari Omdat Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan Achmea Retail Bank N.V. een vergoeding betaalt voortkomende uit de beheervergoeding uit de vijf subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V., is het Achmea Retail Bank Achmea Beleggingsfondsen N.V. 8

13 N.V. niet langer toegestaan na 1 januari 2014 een dergelijke vergoeding te ontvangen. Om die reden is de beheervergoeding verlaagd voor deze vijf Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (Achmea Nederland Aandelenfonds, Achmea Eurolanden Aandelenfonds, Achmea Wereld Aandelenfonds, Achmea Eurolanden Obligatiefonds, Achmea Eurolanden Mixfonds). Dit besluit is op 11 december 2013 bekend gemaakt op de website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en is ingegaan per 2 januari Financial Transaction Tax (FTT) Invoering van een Financial Transaction Tax (FTT) heeft naar alle waarschijnlijkheid invloed op het rendement van een beleggingsfonds. Nederland heeft er in 2013 vooralsnog voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij de andere EU lidstaten die een voorstel tot een Europese FTT onderschrijven. Toekomstige ontwikkelingen in Nederland, maar ook in het buitenland, worden door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. gevolgd. Securities Lending Het uitlenen van financiële instrumenten is conform het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. toegestaan en wordt uitgevoerd in de betreffende Achmea Beleggingspools. Na de afbouw in 2011 van het securities lending programma heeft in 2013 beoordeling plaatsgevonden of dit programma kon worden hervat. Uit in- en extern onderzoek is gebleken dat geen significante verbetering viel te verwachten afgezet tegen de risico s die kunnen voortvloeien uit het uitlenen van financiële instrumenten. Om die reden heeft in 2013 geen securities lending plaatsgevonden. Andere ontwikkelingen in de verslagperiode Deelname aan het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten naar beheerders van beleggingsinstellingen (Selfassessment); De langjarige overeenkomst met F&C Netherlands B.V. voor het uitvoeren van vermogensbeheer is geëindigd en daarvoor is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een gebruikelijke opzegtermijn in de plaats gekomen. Financiële markten en de euro schuldencrisis In de verslagperiode is de onrust over de euro schuldencrisis sterk verminderd. Het optreden van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft er met name toe bijgedragen, dat het risico op het uiteenvallen van de euro significant kleiner is geworden. De ECB heeft zich medio 2012 bereid verklaard al het mogelijke te zullen doen om de euro te ondersteunen. Vanaf die tijd is de rust teruggekeerd en is meer oog gekomen voor de fundamentele veranderingen in de euro lidstaten. Daarmee is niet gezegd dat de verdere integratie binnen de eurozone zonder horten of stoten gepaard zal gaan. Het afgelopen jaar liet ook zien dat de nervositeit op de markten weer snel kan terugkeren. Zo stond het eerste kwartaal van 2013 nog in het teken van de bankencrisis op Cyprus. De Europese beleidsmakers wisten deze crisis te beteugelen via grootschalige financiële steun, in ruil voor een ingrijpende sanering van de twee grootste banken van Cyprus. Per saldo is het beeld van de euro schuldencrisis echter wel verbeterd. Positieve signalen zijn dat de concurrentiepositie van de perifere landen verbetert en dat de lange renteniveaus in Italië en Spanje verder zijn gedaald. Ook is een uittreding van Griekenland minder aannemelijk geworden, nu dit land blijft voldoen aan de voorwaarden voor steun. Wel is het zaak dat de door de ECB geboden tijd, goed wordt gebruikt door de euro lidstaten om verdere hervormingen en bezuinigingen door te voeren en niet te verslappen. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het brede mandaat voor de euro obligatieportefeuille gedurende de euro schuldencrisis gehandhaafd. Dat betekent dat Italië en Spanje onderdeel zijn blijven uitmaken van de beleggingen in staatsobligaties. Diverse scenario analyses leverden op dat een brede spreiding over de euro lidstaten de voorkeur verdiende qua rendement en risico. Het huidige scenario waarin de euro schuldencrisis steeds beter onder controle raakt, heeft voordelig uitgewerkt voor deze brede obligatiebenchmark. Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Achmea Beleggingsfondsen N.V. stelt zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen en voert daarom een verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid bestaat uit vier pijlers en wordt hieronder toegelicht. Pijler 1: Uitsluitingsbeleid Er wordt op voorhand niet belegd in: Controversiële wapens Wij beleggen niet in ondernemingen die zich rechtstreeks richten op ontwikkeling, testen, productie, verkoop, handel en onderhoud van controversiële wapens. Ook wordt niet belegd in ondernemingen die een groot belang hebben in andere ondernemingen (via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden) die controversiële wapens produceren. Het zijn producenten van: o clustermunitie; o anti persoonsmijnen; o biologische en chemische wapens; o kernwapens. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 9

14 Voor het uitsluiten van controversiële wapens zoekt Achmea aansluiting bij internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: - Conventie voor biologische wapens (1975); - Conventie voor chemische wapens (1997); - Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997) en - Conventie over clustermunitie (2008). Controversiële landen De Nederlandse overheid kan sanctiemaatregelen nemen tegen landen. Deze landen worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen consequent de fundamentele mensenrechten van hun burgers. De sanctiemaatregelen zijn gebaseerd op de Sanctiewet Tabaksproducenten Producenten van tabaksproducten zijn uitgesloten. Dit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid. Achmea rekent juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Notoire Global Compact schenders Wij sluiten ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee door ons geselecteerde toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. De principes van het Global Compact van de Verenigde Naties richten zich op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Jaarlijks laat Achmea haar beleggingsportefeuille door een onafhankelijke partij beoordelen in hoeverre de beleggingen voldoen aan deze principes. Indien als gevolg van bijzondere situaties, te beoordelen door de Beheerder, wordt belegd in ondernemingen en/of landen die vallen onder één van de vier hierboven genoemde categorieën, dan zullen dergelijke beleggingen binnen redelijke termijn worden afgebouwd. De Beheerder zal bij afbouw van dergelijke beleggingen in het belang van de deelnemers handelen, met inachtneming van specifieke wettelijke regels, waaronder die over clustermunitie. Zie bijlage A voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december Op de website is een actuele lijst met uitsluitingen opgenomen. Pijler 2: Engagement, in gesprek met ondernemingen Engagement wil zeggen dat wij de dialoog aangegaan met ondernemingen waarin wij beleggen. Robeco voert het engagementbeleid namens Achmea Beleggingsfondsen N.V. uit. Met de dialoog die Robeco met ondernemingen voert, proberen we de aandeelhouderswaarde (d.w.z. de waarde die een bedrijf weet te creëren) te vergroten. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Voor het aangaan van deze dialoog staan de uitgangspunten van het Global Compact centraal. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Bedrijven die op deze uitgangspunten minder goed scoren, worden geselecteerd voor ons engagement. Er worden dan heldere afspraken gemaakt en termijnen afgesproken om dit te verbeteren. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethisch gedrag. Maar ook onderwerpen als veranderingen in ondernemingsstructuur, zeggenschapsrechten of beloningsbeleid komen aan bod. Voorwaarde is dat het management van een onderneming het onderwerp kan beïnvloeden. Wij bereiken de beste resultaten met een constructieve en opbouwende dialoog tussen onze uitvoerder Robeco en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of de ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vraagt Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zal verbeteringen aanmoedigen. Daarnaast voeren wij ook enhanced engagement uit. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen uit. Hiermee gaan we intensief de dialoog aan. Dit gaat over specifieke thema s die wij belangrijk vinden. Deze thema s worden per jaar bepaald. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: - mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); - dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); - publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); - biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). De actuele thema s zijn mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Voor elke onderneming waarmee wij een enhanced engagement aangaan geldt: voor de start van het traject beoordeelt een onafhankelijke partij of de door Achmea Beleggingsfondsen N.V. 10

15 ons gestelde doelen hout snijden. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart. Door middel van een nulmeting op het realiteitsgehalte van de doelstellingen en een eindmeting op de mate waarin de dialoog succesvol is geweest, wordt er inzicht verkregen of de aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de specifieke thema s. Elk afgerond engagement wordt eveneens door een onafhankelijke partij beoordeeld op het behaalde resultaat. In het Overzicht Enhanced Engagements Achmea vindt u de thema s waarmee wij met ondernemingen sinds 2008 enhanced engagementtrajecten hebben afgerond of -anoniem- nog hebben lopen. Een engagement traject duurt maximaal drie jaar. Als de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onderneming worden uitgesloten. Ook zijn elk kwartaal engagementverslagen beschikbaar. Deze verslagen en het Overzicht Enhanced Engagements zijn te downloaden op de website Pijler 3: Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Wij beleggen in aandelen van verschillende ondernemingen. Elk aangehouden aandeel geeft ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Door actief gebruik te maken van dit stemrecht kunnen wij de betreffende ondernemingen aansporen de kwaliteit van het bestuur te vergroten. Ook kan de duurzaamheid verbeterd worden. Wij verwachten dat dit op termijn gunstig is voor de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde. Ondernemingen die hun zaken op orde hebben denk aan een goede ondernemingsstructuur of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten- presteren immers op de lange termijn vaak beter. Met andere woorden: een goede ondernemingsstructuur is goed voor Achmea en voor haar belanghebbenden. Het stemrecht kan zowel direct als indirect (d.w.z. proxy voting, het stemmen op afstand als het niet mogelijk is om zelf de aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken) worden uitgeoefend. We volgen met het stembeleid de Nederlandse Corporate Governance Code voor Nederlandse ondernemingen. De aanbevelingen uit deze code gebruiken we ook bij de beoordeling van de agendapunten waarvoor het stemrecht wordt toegepast. Buiten Nederland gebruiken we de code International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code, worden beoordeeld. Buiten Nederland is de lokale Corporate Governance Code van dat land leidend. Het zal echter niet in alle gevallen nodig zijn het stemrecht actief te gebruiken. Daarom zal voortdurend een afweging gemaakt worden tussen de verwachte opbrengst enerzijds en de kosten anderzijds. Wij worden echter in principe altijd vertegenwoordigd op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen - waarin een substantieel belang wordt gehouden, - als er belangrijke dan wel controversiële agendapunten zijn. De stemverslagen van de aandeelhoudersvergaderingen zijn te downloaden op de website Aantal stemvergaderingen 2013 In dit boekjaar is namens de beheerder wereldwijd gestemd op 698 aandeelhoudersvergaderingen. Op 401 (57%) vergaderingen is één of meerdere keren tegen voorstellen van het management gestemd. Ook zijn er 3 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay ). Indien niet is gestemd, komt dit doordat de aandelen van de betreffende onderneming niet in eigendom waren ten tijde van de aandeelhoudersvergadering. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat wij gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). Pijler 4: ESG-criteria integratie Het vermogensbeheer van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. We proberen een steeds groter deel van onze portefeuille te verduurzamen. Wij vinden het daarom belangrijk dat de vermogensbeheerders in het beleggingsproces waar mogelijk letten op duurzaamheidscriteria. Dit noemen we de ESG criteria. Het gaat hier om de factoren: - milieu (Environment), - sociale (Social) en - goed bestuur (Governance). Wij zijn er van overtuigd dat het meenemen van de duurzaamheidscriteria kan leiden tot betere beleggingsresultaten. Zo brengt bijvoorbeeld energiezuinig produceren minder kosten met zich mee en is dit ook Achmea Beleggingsfondsen N.V. 11

16 beter voor het milieu. Ook voorkomt een goed milieubeleid het betalen van hoge boetes voor overtredingen. Wij voeren dan ook met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder in te voeren in het beleggingsproces. Voor een uitgebreide beschrijving van het verantwoord beleggingsbeleid verwijzen wij u naar de website van de Beheerder: AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Achmea Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Fund governance Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. onderschrijft de principes voor een goede fund governance, zoals deze zijn gepubliceerd door de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas). Per 1 oktober 2009 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. deze beginselen geïntegreerd in haar eigen Gedragscode Fund Governance (de Gedragscode ) en gepubliceerd op haar website De Gedragscode dient ertoe om ten behoeve van de deelnemers in Achmea Beleggingsfondsen N.V. waarborgen te scheppen voor de integere uitoefening van het fondsbedrijf en een zorgvuldige dienstverlening als bedoeld in artikelen 4:11, 4:14 en 4:25 Wft en deze te implementeren in de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle systematiek van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. De Gedragscode beoogt de belangen van de beleggers te beschermen en belangenconflicten te voorkomen. Dit wordt mede gewaarborgd door controle op de naleving van de fund governance bepalingen, waartoe de Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. toezicht houdt op de directie, welke laatste verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke voorschriften voor een integere bedrijfsvoering. Evenals in voorgaande jaren en voorafgaand aan de publicatie van de Gedragscode, is de Raad van Commissarissen door middel van compliance rapportages inzicht verschaft en is de bedrijfsvoering in de vergadering van de Raad van Commissarissen onderdeel geweest van de besprekingen met de directie. De compliance officer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft in het verslagjaar een rapportage ten behoeve van de Raad van Commissarissen opgesteld over de naleving van de Gedragscode en deze in de vergadering van december 2013 met de Raad van Commissarissen besproken. Risico's bij het deelnemen in beleggingsfondsen Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het onderhavige Fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten zijn in hoofdstuk 3 per Fonds opgenomen. Hierbij wordt, in volgorde van relevantie, de belangrijkste gelopen risico s en de genomen beheersmaatregelen beschreven. Risicobeheer Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het Fonds, bewaakt dat het Fonds in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer Fonds-specifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Naast de interne beheersingsmaatregelen en de met de vermogensbeheerder(s) overeengekomen beheersingsmaatregelen, maakt Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. tevens gebruik van diensten van The Bank of New York Mellon SA/NV voor controle op mandaatoverschrijdingen. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 12

17 Beleggingsresultaten Algemeen Over het verslagjaar 2013 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een netto resultaat geboekt van (2012: ). De onderverdeling van dit resultaat is als volgt: Achmea Nederland Aandelenfonds: (2012: 6.760) Achmea Eurolanden Aandelenfonds: (2012: 5.071) Achmea Wereld Aandelenfonds: (2012: 1.008) Achmea Euro Obligatiefonds: 811 (2012: 5.329) Achmea Eurolanden Mixfonds: (2012: 8.776) Terugblik financiële markten 2013 Algemeen In het jaarverslag van 2012 werd aangegeven, dat de wereldeconomie in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater terecht zou komen. Dit is gedurende 2013 in belangrijke mate ook uitgekomen. De euro schuldencrisis is in de tweede helft van 2013 naar de achtergrond verdwenen en vormde geen grote bron van onrust meer. Daarnaast zette het herstel van de Amerikaanse economie door, terwijl ook de economieën van de eurozone voorzichtig uit het dal klommen. Japan sprong positief in het oog, omdat het grootschalige stimuleringsbeleid leek aan te slaan. Tegen deze achtergrond was het beursklimaat voor de volwassen markten heel positief te noemen. Opvallend was echter dat de prestaties van de opkomende markten sterk achterbleven. Vanaf het moment dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) anticipeerde op de afbouw van aankopen van staatsobligaties, keerde het sentiment voor de opkomende markten in negatieve zin. Bij gevolg was gedurende 2013 sprake van een groot verschil in aandelenrendementen tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De centrale banken drukten wederom een belangrijke stempel op het marktbeeld. Dit gold in de eerste plaats voor de Fed in de Verenigde Staten. Toenmalig Fed president Bernanke kondigde in het voorjaar van 2013 aan het zeer ruime monetaire beleid langzaam te willen afbouwen. Anders gezegd, de maandelijkse aankopen van Amerikaanse staatsobligaties (ten bedrage van $ 85 mrd) zouden door de Fed stapsgewijs worden verlaagd. De timing bleef enkele maanden ongewis, maar uiteindelijk werd duidelijk dat deze afbouw (de zogenoemde tapering ) een aanvang zou nemen in januari Tegelijkertijd benadrukte de Fed dat de korte rente tot eind 2015 op een zeer laag peil blijft, zolang de werkgelegenheid niet voldoende verbetert. De beweging van de Amerikaanse centrale bank liet de markten zeker niet onberoerd. Eén van de belangrijkste gevolgen was een flinke stijging van de kapitaalmarktrente in de VS en in mindere mate ook in Europa. De opkomende markten waren hiervan de dupe, aangezien beleggers veel kapitaal terugtrokken uit deze regio s. In de eurozone zag de ECB voldoende redenen om de korte rente in 2013 verder te verlagen. Via twee rentestappen daalde de officiële refi-rente met in totaal 0,5%-punt tot een historisch laag niveau van 0,25%. Aan de ene kant diende de lage rente om het broze economische herstel in de eurozone verder te stimuleren. Aan de andere kant had de ECB oog voor de dalende trend van de inflatie, die eind 2013 uitkwam op gemiddeld 0,8% in de eurozone. Dit was duidelijk lager dan het door de ECB gewenste inflatieniveau van dichtbij 2%. Positief was dat de euro schuldencrisis gedurende het verslagjaar steeds minder een thema was. In het eerste kwartaal van het jaar speelde nog wel de bankencrisis in Cyprus, maar die werd uiteindelijk opgelost door de probleembanken te saneren en de grote spaarders ook mee te laten betalen aan de schuldsanering. Daarna werd het rustiger rondom de euro schuldencrisis. Dit weerspiegelde zich in een verdere daling van de renteverschillen tussen de euro periferie (met name Spanje, Italië, Portugal, Ierland) en de kernlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland). In Japan bleef het beleid van premier Abe de aandacht trekken. Dit zogenoemde Abenomics beleid rust op drie pijlers: een zeer ruim budgettair beleid, een zeer ruim monetair beleid en structurele hervormingen. Dit alles is bedoeld om twee decennia van een stagnerende Japanse economie te beëindigen. Het beleid van de Bank of Japan leidde tot een forse daling van de Japanse yen, waardoor de concurrentiepositie van Japanse bedrijven sterk verbeterde. In de ranglijst van 2013 was Japan dan ook de sterkst presterende aandelenmarkt. Voor de opkomende markten was 2013 een tegenvallend jaar. Naast de negatieve impact van het beleid van de Fed speelden ook andere factoren een rol. Zo kampte de Chinese economie met een duidelijke groeivertraging (hoewel nog altijd op een respectabel niveau van 7 à 8%). Ook de dalende grondstofprijzen werkten nadelig uit voor de opkomende markten. Aandelen Wereldwijd was 2013 een prima jaar voor de aandelenmarkten, maar er was wel een groot verschil tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De MSCI Wereld index voor alle landen, gemeten in lokale valuta, steeg in 2013 met gemiddeld ruim 25%. Koploper was de Japanse Nikkei index met een stijging van bijna 60%. De Amerikaanse S&P 500 index scoorde ook erg goed, met een toename van ruim 32%. De Eurostoxx index voor de eurozone toonde een stijging van 21,5%. Hier bleef de Nederlandse AEX-index dichtbij in de buurt (+20,7%). Hiermee vergeleken stelden de rendementen voor de opkomende markten teleur. Dit gold vooral voor de beurzen in Brazilië (-15%), Rusland (+1%) en China (+4%). De MSCI index voor de opkomende markten (in lokale valuta s) rendeerde gemiddeld slechts +3% in Achmea Beleggingsfondsen N.V. 13

18 Obligaties De obligatiemarkten lieten in 2013 eveneens een verdeeld beeld zien. Aan de ene kant was sprake van opwaartse rentedruk voor de veilige obligatiemarkten. Zo steeg de Amerikaanse 10-jaars staatsrente met ongeveer 125 bp tot ruim 3%. De Duitse 10-jaars staatsrente liep op met 60 bp tot 1,9% en de Nederlandse 10- jaars staatsrente volgde dit spoor (2,2% eind 2013). De neerwaartse bijstelling van de Nederlandse kredietwaardigheid door S&P (tot AA) had hierbij nauwelijks effect. Aan de andere kant konden de eurolanden in de periferie een verdere daling van de lange renteniveaus noteren, omdat de risicopremie rond de euro schuldencrisis afnam. Deze renteontwikkelingen brachten met zich mee dat Spaanse en Ierse staatsobligaties hoge rendementen lieten zien van boven de 10%. Ook de Italiaanse staatsobligaties rendeerden ruim 7% in Verder waren de high yield bedrijfsobligaties in trek met een rendement van rond de 7%, terwijl de investment grade bedrijfsobligaties dichtbij 0% bleven steken. Amerikaanse en Duitse staatsobligaties moesten vanwege de rentestijging juist terrein prijsgeven (respectievelijk -3,5% en -2,3%). De obligaties uit de opkomende markten presteerden het minst, met een daling van ongeveer 5,5%. Valuta Gedurende 2013 is de euro in waarde gestegen ten opzichte van alle belangrijke valuta s. Het afzwakken van de euro schuldencrisis houdt hiermee verband. Ten opzicht van de Amerikaanse dollar is de euro 4% gestegen, terwijl ten opzichte van de Japanse yen de stijging zelfs 20% bedroeg. Vooruitblik financiële markten 2014 Algemeen In 2014 zal de wereldeconomie het herstel naar verwachting kunnen doortrekken. De rol van centrale banken zal hierbij cruciaal blijven, met name die van de Amerikaanse Federal Reserve. De nieuwe Fed voorzitter Janet Yellen staat voor de taak om het stimuleringsbeleid voorzichtig te gaan afbouwen, zonder de economische groei te beschadigen. Inmiddels is duidelijk dat de belangen groter zijn dan alleen voor de Amerikaanse economie. De koerswijziging van de Fed lokte in 2013 immers een wereldwijde rentestijging uit, alsmede een grote kapitaaluitstroom uit de opkomende markten. Dit lijkt begin 2014 in een stroomversnelling te komen, waardoor diverse valuta s van opkomende landen sterk onder druk zijn gekomen. Voor de Amerikaanse economie zijn de vooruitzichten nochtans redelijk positief. De verwachting is dat de situatie op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt verder zal verbeteren. Ook zal de impact van bezuinigingen door de overheid minder groot zijn, dankzij een recent begrotingsakkoord. Per saldo wordt de groei van de Amerikaanse economie geraamd op ongeveer 3% in Er wordt nog niet direct rekening gehouden met een renteverhoging in de VS, die lijkt op zijn vroegst in 2015 aan de orde te kunnen komen. Voor de eurozone ligt een minder hoge groei in het verschiet dan in de VS, maar de verwachting is wel dat het herstel voorzichtig doorzet. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt de groei voor de eurozone nu op 1%, na een krimp van 0,4% vorig jaar. Daarbij is de export redelijk sterk, maar blijft de binnenlandse vraag zwak. Een zorgpunt blijft de ontwikkeling van de Zuid Europese economieën, welke nog steeds gebukt gaan onder hoge werkloosheid en straffe bezuinigingen. Daarnaast wordt met enige zorg gekeken naar het zeer lage inflatieniveau binnen de eurozone van beneden de 1%. Als de inflatie zeer laag blijft of zelfs omslaat naar deflatie, bemoeilijkt dit het aflossen van schulden en kunnen bestedingen worden uitgesteld. Om die reden zal de ECB de korte rente zeer laag houden (dichtbij 0%) en proberen de inflatie weer richting 2% te sturen. Als risicofactor voor 2014 geldt nu vooral de situatie op de opkomende markten. De turbulentie wordt gevoed door drie factoren: het beleid van de Fed, de groeivertraging in China en de politieke onrust in bepaalde landen (zoals Thailand, Egypte, Turkije, Oekraïne). De verwachting is niet dat dit zal escaleren in een crisis, zoals ten tijde van de Azië crisis in De Fed zal uitermate voorzichtig zijn in het verder uitrollen van haar beleid. De groei in China blijft met circa 7% nog altijd op een respectabel peil. De politieke onrust lijkt beperkt te blijven tot een paar landen. Een algemeen doemscenario voor de opkomende markten voorzien wij daarom niet. Op lange termijn blijven de groeivooruitzichten voor deze regio s gunstig. Gedurende 2014 kan de volatiliteit voor de opkomende landen echter wel hoog blijven. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspools in 2014 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 14 maart 2014 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 14

19 2.3 Jaarrekening Achmea Beleggingsfondsen N.V Achmea Beleggingsfondsen N.V. 15

20 2.3.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspools Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Overige schulden Totaal passiva Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen - 5 Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 16

21 2.3.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Achmea Beleggingsfondsen N.V. 17

22 2.3.4 Toelichting algemeen Achmea Beleggingsinstellingen N.V. functioneert als een open-end beleggingsinstelling en wordt verhandeld middels de Euronext Fund Service van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam van NYSE Euronext. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Het vermogensbeheer in de Achmea Beleggingspools is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V., Robeco Institutional Asset Management B.V., Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en BNY Mellon Asset Management Limited (waarvan de vermogensbeheerwerkzaamheden zijn gedelegeerd aan Standish Mellon Asset Management Company LLC). De administratie van de Fondsen is uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV. Rabo Securities is de fund agent van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en voert in opdracht van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. de aan- en verkooptransacties van de ingelegde orders in de Fondsen op de beurs uit. Deze transacties vinden plaats tegen marktconforme voorwaarden en tarieven. De kosten verbonden aan deze diensten worden in rekening gebracht aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., welke deze kosten doorbelast aan de Fondsen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de Achmea Beleggingspools zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Algemeen Achmea Beleggingsfondsen N.V. belegt in vier Achmea Beleggingspools door middel van vijf Fondsen. Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de marktwaarde. Waardeveranderingen van de participaties in de Achmea Beleggingspools, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst-enverliesrekening verwerkt. Participaties De participaties in de Achmea Beleggingspools worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 18

23 Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Eigen vermogen Algemeen Het eigen vermogen wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van aandelen De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van aandelen ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het geplaatste kapitaal en het agio van het betreffende Fonds. Resultaatbepaling Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De opbrengst uit beleggingen wordt bepaald door het aan het Fonds rechtstreeks toerekenbare deel van de beleggingsopbrengsten uit de Achmea Beleggingspool. Kosten en vergoedingen worden, voor zover direct toerekenbaar, rechtstreeks ten laste van het betreffende Fonds gebracht. Niet direct toerekenbare kosten worden naar rato van de omvang van het vermogen ten laste van de Fondsen gebracht. Op- en afslag bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte van aandelen van het Fonds wordt de uitgifteprijs van de aandelen ten opzichte van de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij de inkoop van aandelen wordt de inkoopprijs verlaagd met een afslag. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan het Fonds. Deze op- en afslagen dienen vooral om transactiekosten te dekken die bij het Fonds in rekening worden gebracht voor de toe- en uittredingen in het Fonds en de beleggingstransacties van het Fonds. Deze transactiekosten bestaan onder andere uit kosten listing agent, kosten transfer agent, brokerkosten, spread tussen bied- en laatprijzen en eventuele verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De beheerder valideert elk kwartaal de op- en afslagen op basis van de gemiddelde transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past deze indien nodig aan. Lopende kosten De Lopende kosten worden berekend door de totale kosten in het betreffende Fonds en de kosten uit de Achmea Beleggingspool waarin het betreffende Fonds belegt over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Lopende kosten worden berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe- en uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. Portefeuille omloop factor De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld eigen vermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen aandelen. De POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de Lopende kosten. Fiscale positie Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Het hebben van de status van fiscale beleggingsinstelling betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, Achmea Beleggingsfondsen N.V. weliswaar aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, maar tegen een tarief van 0%. Eén van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan de status van fiscale beleggingsinstelling is de zogenoemde uitdelingsverplichting, hetgeen inhoudt dat Achmea Beleggingsfondsen N.V. de voor uitkering beschikbare winst van ieder Fonds binnen acht maanden na afloop van het boekjaar dient uit te keren aan haar aandeelhouders. De omvang van de dividenduitkering van een Fonds kan van jaar tot jaar fluctueren en kan in een bepaald jaar ook nihil zijn. Het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effecten evenals de winsten en verliezen behaald met de vervreemding van overige beleggingen, verminderd met een evenredig aandeel in de beheerskosten, wordt in beginsel aan de herbeleggingsreserve toegevoegd en daarmee uit de uit te delen winst geëlimineerd. Negatieve koersresultaten komen ten laste van de herbeleggingsreserve en verlagen dus de uit te delen winst niet. Daarnaast kan de uitdelingsverplichting verlaagd worden met een dotatie aan de afrondingsreserve. Een vrijval van de afrondingsreserve verhoogt de uitdelingsverplichting. Het saldo van de afrondingsreserve mag niet groter zijn dan 1% van het gestort kapitaal per einde van het betreffende boekjaar. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 19

24 Achmea Beleggingsfondsen N.V. dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden op de dividenden die zij aan haar aandeelhouders uitkeert. Een uitkering ten laste van de herbeleggingsreserve is vrijgesteld van dividendbelasting. De vier Achmea Beleggingspools waarin Achmea Beleggingsfondsen N.V. belegt, zijn besloten fondsen voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pools, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties, waaronder Achmea Beleggingsfondsen N.V. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de banktegoeden. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingsportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het geplaatste kapitaal, betaalde bedragen bij inkoop eigen aandelen en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 20

25 2.3.6 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen De Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. beleggen uitsluitend in participaties van de Achmea Beleggingspools. In hoofdstuk 3 is per Fonds nadere financiële informatie opgenomen over de Achmea Beleggingspool waarin het betreffende Fonds belegt. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar De verdeling van de beleggingen over de beleggingspools is als volgt: Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Beleggingspool Achmea Obligaties Euro Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Totaal beleggingen De jaarrekeningen van de Beleggingspools en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, In hoofdstuk 3 zijn per Fonds de vereiste toelichtingen inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen opgenomen, zoals vermeld in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding 4 2 Overige 17 4 Totaal overige vorderingen 21 6 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 21

26 Eigen vermogen Het maatschappelijk kapitaal van Achmea Beleggingsfondsen N.V. bedraagt en is verdeeld in 10 prioriteitsaandelen, elk groot 1,- nominaal en gewone aandelen (in 30 series), elk 1,- nominaal. Elk aandeel geeft recht op een stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Per 31 december 2013 zijn vijf series gewone aandelen uitgegeven en geplaatst. Bij de oprichting zijn 10 prioriteitsaandelen tegen één euro ( 1,-) per aandeel geplaatst bij Achmea B.V., statutair gevestigd te Utrecht. Per 31 december 2013 zijn gewone aandelen geplaatst, waarvan aandelen bij derden, terwijl aandelen door Achmea Beleggingsfondsen N.V. zijn ingekocht. Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2012: ) aandelen van nominaal 1,-. Het verloop (in bedragen) gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar De voorgestelde winstbestemming is vermeld in hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding Overige 3 2 Totaal overige schulden Achmea Beleggingsfondsen N.V. 22

27 2.3.7 Toelichting op de winst- en verliesrekening (in duizenden euro s) Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea Beleggingspools waarin wordt belegd. In dit jaarverslag is in hoofdstuk 3 bij de Fondsen nadere financiële informatie over de Achmea Beleggingspools opgenomen Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Incidentele bate Transactiekostenresultaat 1-21 Diverse bedrijfsopbrengsten 11 - Totaal overige bedrijfsopbrengsten De incidentele bate (2012) betrof de afwikkeling van positieve banktegoeden van gefuseerde fondsen Beheerkosten Dit betreft een vergoeding variërend tussen 0,665% en 1,03% (2012: tussen 0,665% en 1,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen per fonds. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van de beleggingsfondsen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening Kosten toezicht AFM/DNB Noteringkosten Rebate -2-2 Diverse bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze accountantskosten zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de accountantsorganisatie en externe accountants gedurende dit boekjaar zijn verricht. Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies en drukwerk. De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Gelieerde partijen Op grond van artikel 124 lid 1 van het BGfo worden de transacties en/of overeenkomsten met gelieerde partijen van de beheerder of van Achmea Beleggingsfondsen N.V. hieronder opgenomen. Van gelieerde partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, danwel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financieel beleid van de andere partij. Achmea Beleggingsfondsen N.V. onderkent in de verslagperiode de volgende gelieerde partijen (welke zijn bepaald op basis van de juridische relatie): Achmea B.V. en de groepsmaatschappijen van Achmea; Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.; Stichting Achmea Beleggersgiro; Rabo Securities; Robeco Institutional Asset Management B.V. tot (vanaf is deze partij geen onderdeel meer van de Rabobank Groep en is ongeveer 90% van de aandelen van Robeco in handen van Orix Corporation). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Achmea B.V. en wordt daarnaast aangemerkt als een gelieerde partij op basis van de economische realiteit aangezien de bestuurder als enige partij beleidsbepalend is. De Achmea Beleggingspools waarin de Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 23

28 beleggen, worden beheerd door de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. de bestuurder is. De transacties met gelieerde partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme tarieven. Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en Robeco Institutional Asset Management B.V. hebben tegen marktconforme tarieven een vermogensbeheerovereenkomst gesloten met betrekking tot het beheer van een deel van het vermogen van respectievelijk de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Rabo Securities treedt tegen marktconforme tarieven op als fund agent voor Achmea Beleggingsfondsen N.V. en is de aangesloten member bij Euronext Amsterdam by NYSE Euronext om aandelen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. te plaatsen of op te nemen voor beleggers die deelnemen via de Euronext Fund Service. De beheervergoeding die wordt betaald aan de beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is marktconform. Uit de beheervergoeding worden onder andere de kosten betaald voor de diensten die de groepsmaatschappijen van Achmea aan de beheerder verlenen, zoals onder andere voor personeel, facilitaire zaken en IT. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft gedurende het boekjaar doorlopend aandelen uitgegeven aan en/of ingekocht van de Stichting Achmea Beleggersgiro. De uitgifte en inkoop vinden plaats op basis van de voorwaarden zoals vermeld in het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Per 31 december 2013 heeft Stichting Achmea Beleggersgiro gewone aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea B.V. heeft per 31 december prioriteitsaandelen. Kerncijfers Er is per Fonds een overzicht met Kerncijfers opgenomen. Personeel en bezoldiging De vennootschap heeft geen werknemers in dienst. De leden van de directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. hebben geen bezoldiging ten laste van de vennootschap ontvangen. Voor de verantwoording per Fonds wordt verwezen naar de toelichtingen bij deze jaarrekening. Amsterdam, 14 maart 2014 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 24

29 3. Jaarverslagen Fondsen 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 25

30 3.1 Achmea Nederland Aandelenfonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 26

31 3.1.1 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van het Achmea Nederland Aandelenfonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte kan worden belegd in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Voor nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland verwijzen wij u naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Nederland Aandelenfonds heeft in 2013 een resultaat geboekt van (2012: 6.760). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 57,7 miljoen (2012: 55,3). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,33 wat ten opzichte van 31 december 2012 een netto rendement van 19,55% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 20,71% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 november 2013 Op 1 november 2013 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 1 oktober 2013: Fonds Tot 1 november 2013 Vanaf 1 november 2013 Achmea Nederland Aandelenfonds 0,17% 0,25% Toelichting beleggingsresultaat 2013 Het Fonds boekte in 2013 een positief resultaat, maar bleef achter bij de benchmark. Gedurende 2013 is de strategie voor de Nederlandse aandelenportefeuille gericht gebleven op beleggingen in kwaliteitsbedrijven voor de lange termijn. Indien het macro economische herstel doorzet, dan zullen deze ondernemingen kunnen profiteren van een betere concurrentiepositie. Tegelijkertijd is in 2013 wel oog gehouden voor aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in een overweging in de portefeuille van verzekeraars, waarbij met name AEGON kan worden genoemd. De verzekeraars zijn bezig zich te richten op producten waar minder kapitaalbuffers voor nodig zijn, waardoor op termijn de kasstromen kunnen verbeteren. De overwogen posities in verzekeraars leverden dan ook een positieve bijdrage aan het resultaat. Ook de overweging van verfproducent Akzo Nobel pakte goed uit. Hier stond tegenover dat de onderwegingen van het staalconcern Arcelor Mittal en Post NL rendement hebben gekost ten opzichte van de benchmark, omdat deze aandelen goed hebben gepresteerd. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2014, wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen, worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk zijn de gegevens over de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 27

32 Met een actief beleid en een spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij is gedurende 2013 de beleggingsstrategie primair gericht op kwaliteitsondernemingen die actief zijn in branches met een hoge toetredingsdrempel, een sterke balans hebben en hun kapitaal goed benutten. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Nederland Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector toegelicht. 2. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Voor het Achmea Nederland Aandelenfonds is een beperkt belang buiten het Nederlandse universum toegestaan. Er mag namelijk maximaal 5% worden belegd in ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Daarnaast bestaat enige ruimte om te beleggen in kleinere beursgenoteerde bedrijven, die geen deel uitmaken van de benchmark, zijnde de AEX-index. Zodoende is de spreiding iets verbreed en daarmee het concentratierisico enigszins verminderd. Feit is wel dat in vergelijking met de aandelenfondsen Euro en Wereld er sprake blijft van een verhoogd concentratierisico. Dit blijkt ook uit het feit dat ultimo 2013 de vijf aandelen ING, Unilever, Koninklijke Olie, Philips en ASML ongeveer 55% van het belegd vermogen uitmaakten. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico bij Achmea Nederland Aandelenfonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en de beleggingen groter dan 5% van de portefeuille toegelicht. 3. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij Nederlandse aandelen is er geen sprake geweest van direct valutarisico omdat de instrumenten waarin wordt belegd allemaal noteren in euro s. Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen hebben immers te maken met valutaschommelingen die hun winst- en verliesrekening kunnen raken. In het verslagjaar is de euro gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met name door een toenemend vertrouwen in de oplossing van de euro schuldencrisis. Een hogere koers van de euro is op zichzelf negatief nieuws voor export georiënteerde Nederlandse bedrijven. Dit aspect is meegewogen in het uiteindelijke selectieproces. Daarnaast spelen zaken als kwaliteit, waardering en winstvooruitzichten van de onderneming echter ook een rol. Voor de omvang van dit risico wordt verwezen naar het overzicht in hoofdstuk van de beleggingen groter dan 5%, dat bestaat uit alleen bedrijven die wereldwijd werkzaam zijn en sterk afhankelijk zijn van valutaschommelingen. 4. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor het Achmea Nederland Aandelenfonds relatief beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. De vermogensbeheerder beoordeelt de dagelijkse omzet in de Achmea Beleggingsfondsen N.V. 28

33 aangehouden financiële instrumenten en zal bij een te lage omzet de positie ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2013 circa 1% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. De posities zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico bij Achmea Nederland Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerder voert alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Amsterdam, 14 maart 2014 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 29

34 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 15,33 13,28 12,03 Beurskoers per aandeel 15,21 13,23 12,03 Lopende kosten 2) 1,26% 1,27% 1,28% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: uitgebreide Total Expense Ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 3) 19,55% 13,20% -9,27% 7,80% 39,29% Waarvan uit inkomsten 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% waardeverandering 20,73% 14,32% -8,22% 8,92% 40,49% kosten -1,18% -1,15% -1,05% -1,12% -1,20% Benchmark AEX PI / AEX TR 20,71% 14,05% -8,80% 9,24% 36,35% 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: Tot : Amsterdam Exchanges Price Index (AEX PI) Vanaf : Amsterdam Exchanges Total Return Index (AEX TR) Achmea Beleggingsfondsen N.V. 30

35 3.1.2 Jaarrekening Achmea Nederland Aandelenfonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 31

36 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties 42 - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties - 19 Overige schulden Totaal passiva Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 32

37 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen -1-2 Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 21 6 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode 1 21 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 33

38 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Nederland Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Per 31 december 2013 heeft het Achmea Nederland Aandelenfonds een belang van 4,61% (2012: 4,82%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Nederland Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, welke het actieve beleggingsbeleid voert. De portefeuille omloop factor (POF) van deze Beleggingspool is 21,35% (2012: 15,20%). Voor de berekeningswijze van de POF verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding - 2 Overige 4 1 Totaal overige vorderingen 4 3 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 34

39 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2012: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 15,33 13,28 12,03 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding 42 - Overige 1 - Totaal overige schulden 43 - Achmea Beleggingsfondsen N.V. 35

40 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland opgenomen Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Incidentele bate - 24 Transactiekostenresultaat - -6 Diverse bedrijfsopbrengsten -1 - Totaal overige bedrijfsopbrengsten De incidentele bate (2012) betrof de afwikkeling van positieve banktegoeden van gefuseerde fondsen Beheerkosten Dit betreft een vergoeding van 1,03% (2012: 1,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 8 7 Kosten toezicht AFM/DNB 6 5 Noteringkosten Diverse bedrijfskosten 8 11 Totaal overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze accountantskosten zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de accountantsorganisatie en externe accountants gedurende dit boekjaar zijn verricht. Diverse bedrijfskosten betreffen met name bancaire provisies ad 7 (2012: 6). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2013 bedragen de Lopende kosten van het Achmea Nederland Aandelenfonds 1,26% (2012: 1,27%). Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke kosten Kosten volgens prospectus Beheerskosten Achmea Nederland Aandelenfonds 1,025% 1,03% Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 0,168% 0,17% Overige bedrijfskosten 0,067% variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V. De kosten van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Deze kosten bedragen 0,17% (2012: 0,17%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder vermogensbeheerkosten opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 36

41 3.1.3 Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. Algemeen Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools die het vermogen van een Achmea Beleggingspool ten titel van beheer houdt, besteedt de beheerwerkzaamheden uit aan een zorgvuldig gekozen, te goeder naam en faam in de markt bekend staande vermogensbeheerder, bij voorkeur onderdeel uitmakend van Achmea of gelieerd daaraan. Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000, de daadwerkelijke beleggingsactiviteiten zijn gestart per september Het boekjaar van de Beleggingspool loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte kan worden belegd in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Het concentratierisico is hierdoor kleiner dan wanneer volledig in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen wordt belegd. Het marktrisico wijzigt echter niet. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van de fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de AEX Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De vermogensbeheerder van de Beleggingspool beschikt over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de Nederlandse aandelenmarkt. Beleggingsresultaat Het vermogen van de Beleggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot miljoen (2012: miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool bedroeg ultimo ,35 wat ten opzichte van 31 december 2012 een rendement van 20,78% betekent. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 37

42 Kerncijfers Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,5810 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 8.406, , ,94 Lopende kosten 2) 0,17% 0,17% 0,18% Portefeuille omloop factor 21,35% 15,20% 10,07% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: Total Expense Ratio) / Portefeuille omloop factor (voorheen: Turnover ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ACTIVA Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (in duizenden euro s) Opbrengsten beleggingen Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengst Vermogensbeheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Totaal beleggingsresultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 38

43 Verloop van de beleggingen Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van aandelen Stand einde boekjaar Beleggingenspecificatie De onderverdeling per sector is als volgt: Consumptiegoederen % % Bank- en verzekeringswezen % % Energie % % Basisindustrie % % Duurzame consumptiegoederen % % Chemie - farmacie % % Media % % Vastgoed % % Telecommunicatie % % Dienstverlening % % Kapitaalgoederen % % Handel - transport % % % Verdeling per sector per Consumptiegoederen Bank- en verzekeringswezen Energie Basisindustrie Duurzame consumptiegoederen Chemie - farmacie Media Vastgoed Telecommunicatie Dienstverlening Kapitaalgoederen Handel - transport Verdeling per sector per In de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een beperkte mogelijkheid tot spreiding. Hierdoor loopt de Beleggingspool een concentratierisico ten aanzien van de volgende beleggingen groter dan 5% van de portefeuille: ING Groep Nv Cva 13,46% 11,14% Unilever Nv Cva 13,25% 17,42% Royal Dutch Shell Plc 13,03% 13,23% Koninklijke Philips Electronics Nv 8,67% 5,93% ASML Holding Nv 6,61% 3,86% Akzo Nobel Nv 5,42% 6,34% De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap > 6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 97% 2% 1% Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 39

44 3.2 Achmea Eurolanden Aandelenfonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 40

45 3.2 Achmea Eurolanden Aandelenfonds Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Voor nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro verwijzen wij u naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds heeft in 2013 een resultaat geboekt van (2012: 5.071). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 27,1 miljoen (2012: 25,3 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,89 wat ten opzichte van 31 december 2012 een netto rendement van 23,63% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 24,59% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 november 2013 Op 1 november 2013 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 1 oktober 2013: Fonds Tot 1 november 2013 Vanaf 1 november 2013 Achmea Eurolanden Aandelenfonds 0,18% 0,20% Toelichting beleggingsresultaat 2013 Voor de aandelenportefeuille voegde vooral de overwogen positie in verzekeraars, zoals AEGON en AXA, veel waarde toe. De verzekeraars zijn bezig zich te richten op producten waar minder kapitaalbuffers voor nodig zijn, waardoor op termijn de kasstromen kunnen verbeteren. Industriële ondernemingen toonden een goede winstontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is verfproducent Akzo Nobel, waar stappen zijn gezet om de efficiency te verbeteren en de kosten te verlagen. De overwogen positie in Akzo Nobel heeft dan ook positief bijgedragen aan het rendement. Overwogen posities in aantrekkelijk gewaardeerde aandelen, zoals financiële dienstverleners als ING en de Duitse Aareal Bank, hebben eveneens steun gegeven aan het resultaat. Daarentegen hebben onderwogen posities in producenten van olie, gas en elektriciteit enig rendement gekost ten opzichte van de benchmark. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2014, wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk zijn de gegevens over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 41

46 Met een actief beleid en een goede spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij zijn binnen het Achmea Eurolanden Aandelenfonds twee vermogensbeheerders aangesteld. Het merendeel wordt belegd via F&C Netherlands B.V. en het overige deel van de portefeuille wordt beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. De twee beleggingsstijlen zorgen voor een extra diversificatie-effect, waardoor het rendement-risicoprofiel voor de totale portefeuille kan verbeteren. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Eurolanden Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 3. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Binnen het Eurogebied is het goed mogelijk spreiding aan te brengen en het concentratierisico te beperken. Beide vermogensbeheerders hebben een brede spreiding aangebracht over landen, sectoren en bedrijven. De portefeuille kende ultimo 2013 geen aandelen die meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Sanofi, Bayer, BASF, ING en SAP maakten gezamenlijk ongeveer 18% van de totale portefeuille uit. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico bij Achmea Eurolanden Aandelenfonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land nader toegelicht. 4. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij aandelen in de eurozone is er geen sprake geweest van direct valutarisico, omdat de instrumenten waarin wordt belegd allemaal noteren in euro s. Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Bedrijven die internationaal zaken doen hebben immers te maken met valutaschommelingen die hun winst- en verliesrekening kunnen raken. In het verslagjaar is de euro gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met name door een toenemend vertrouwen in de oplossing van de euro schuldencrisis. Een hogere koers van de euro is op zichzelf negatief nieuws voor export georiënteerde bedrijven in het eurogebied. Dit aspect is meegewogen in het uiteindelijke selectieproces. Daarnaast spelen zaken als kwaliteit, waardering en winstvooruitzichten van de onderneming echter ook een rol. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor het Achmea Eurolanden Aandelenfonds beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. De vermogensbeheerders beoordelen de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2013 circa 5% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. De posities zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 42

47 Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico bij Achmea Eurolanden Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico-afdeling van de vermogensbeheerders zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Amsterdam, 14 maart 2014 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 43

48 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 18,89 15,62 13,09 Beurskoers per aandeel 18,88 15,59 13,10 Lopende kosten 2) 1,27% 1,27% 1,30% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: uitgebreide Total Expense Ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 3) 23,63% 23,08% -13,75% -0,28% 29,69% Waarvan uit inkomsten 0,05% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% waardeverandering 24,79% 24,26% -12,68% 0,70% 30,86% kosten -1,21% -1,19% -1,08% -1,01% -1,17% Benchmark FT Euro 24,59% 20,49% -14,46% 3,20% 28,81% 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: FT Euro : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc Total Return Index Achmea Beleggingsfondsen N.V. 44

49 3.2.2 Jaarrekening Achmea Eurolanden Aandelenfonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 45

50 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties 5 3 Overige schulden Totaal passiva Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten 11 1 Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 46

51 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties 2-2 Mutaties overige vorderingen -5 9 Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen -5-1 Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 8 9 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode 3 8 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 47

52 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Per 31 december 2013 heeft het Achmea Eurolanden Aandelenfonds een belang 3,72% (2012: 4,47%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, welke het actieve beleggingsbeleid voert. De portefeuille omloop factor (POF) van deze Beleggingspool is 44,18% (2012: 36,54%). Voor de berekeningswijze van de POF verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding 4 - Overige 2 1 Totaal overige vorderingen 6 1 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 48

53 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2012: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 18,89 15,62 13,09 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Overige 1 2 Totaal overige schulden 1 2 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 49

54 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro opgenomen Beheerkosten Dit betreft een vergoeding van 1,03% (2012: 1,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten 4 3 Kosten toezicht AFM/DNB 3 2 Noteringkosten 6 6 Diverse bedrijfskosten 3 4 Totaal overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze accountantskosten zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de accountantsorganisatie en externe accountants gedurende dit boekjaar zijn verricht. Diverse bedrijfskosten betreffen met name bancaire provisies ad 2 (2012: 3). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2013 bedragen de Lopende kosten van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds 1,27% (2012: 1,27%). Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke Kosten Kosten volgens prospectus Beheerkosten Achmea Eurolanden Aandelenfonds 1,025% 1,03% Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,170% 0,179% Overige bedrijfskosten 0,071% variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V. en Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. De kosten van het vermogensbeheer worden door de vermogensbeheerders in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Deze kosten voor vermogensbeheer bedragen tot ,179% en vanaf ,173% (2012: 0,179%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder vermogensbeheerkosten opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 50

55 3.2.3 Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. Algemeen Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools die het vermogen van een Achmea Beleggingspool ten titel van beheer houdt, besteedt de beheerwerkzaamheden uit aan een zorgvuldig gekozen, te goeder naam en faam in de markt bekend staande vermogensbeheerder, bij voorkeur onderdeel uitmakend van Achmea of gelieerd daaraan. Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000, de daadwerkelijke beleggingsactiviteiten zijn gestart per september Het boekjaar van de Beleggingspool loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. De samenstelling van de portefeuille wordt gedomineerd door de sectorkeuze. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de FTSE World Eurobloc Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt beheerd door meerdere vermogensbeheerders (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement. F&C Netherlands B.V. heeft het merendeel van het vermogen onder beheer. Het overige gedeelte wordt beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse vermogensbeheerders elkaar aanvullen. De vermogensbeheerders van de Beleggingspool beschikken over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten in de eurozone. Beleggingsresultaat Het vermogen van de Beleggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 727 miljoen (2012: 565 miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool bedroeg ultimo ,53 wat ten opzichte van 31 december 2012 een rendement van 24,85% betekent. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 51

56 Kerncijfers Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,1840 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 9.437, , ,61 Lopende kosten 2) 0,18% 0,18% 0,19% Portefeuille omloop factor 44,18% 36,54% 59,14% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: Total Expense Ratio) / Portefeuille omloop factor (voorheen: Turnover ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ACTIVA Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (in duizenden euro s) Opbrengsten beleggingen Gerealiseerde waardeverandering aandelen Gerealiseerde waardeverandering - -8 valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde waardeverandering aandelen Overige bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengst Vermogensbeheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Totaal beleggingsresultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 52

57 Verloop van de beleggingen Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van aandelen Stand einde boekjaar Beleggingenspecificatie De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen % % Chemie - farmacie % % Consumptiegoederen % % Telecommunicatie % % Energie % % Dienstverlening % % Duurzame consumptiegoederen % % Basisindustrie % % Kapitaalgoederen % % Handel - transport % % Media % % Nutsbedrijven % Overige % % % % Verdeling per sector per Bank- en verzekeringswezen Chemie - farmacie Consumptiegoederen Telecommunicatie Energie Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Basisindustrie Kapitaalgoederen Handel - transport Media Nutsbedrijven Overige Verdeling per sector per Achmea Beleggingsfondsen N.V. 53

58 De geografische verdeling is als volgt: Duitsland % % Frankrijk % % Nederland % % Italië % % Ierland % % Spanje % % Finland % % België % % Portugal % % Overige % % Afronding -1 0% % % Geografische verdeling per Duitsland Frankrijk Nederland Italië Ierland Spanje Finland België Portugal Overig Geografische verdeling per De categorie Overige (2013) bestaat uit de volgende landen: Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en Griekenland. De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap > 6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 88% 7% 5% Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 54

59 3.3 Achmea Wereld Aandelenfonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 55

60 3.3.1 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van het Achmea Wereld Aandelenfonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Voor nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld verwijzen wij u naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Wereld Aandelenfonds heeft in 2013 een resultaat geboekt van (2012: 1.008). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot 8,5 miljoen (2012: 9,1 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,22 wat ten opzichte van 31 december 2012 een netto rendement van 23,77% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 21,86% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 november 2013 Op 1 november 2013 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 1 oktober 2013: Fonds Tot 1 november 2013 Vanaf 1 november 2013 Achmea Wereld Aandelenfonds 0,09% 0,13% Overig De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is in 2012 gedagvaard in de Verenigde Staten van Amerika in een procedure van crediteuren van het failliet verklaarde Lyondell Basell Chemical Company tegen voormalig aandeelhouders. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegde in 2007 in aandelen van voornoemde onderneming en de vordering bedraagt USD De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld betwist de ingestelde vordering en voert daartegen verweer. In het geval de vordering door de rechter volledig wordt toegewezen, worden de gevolgen op de intrinsieke waarde van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld inclusief kosten van de procedure geschat op ongeveer 10 à 15 basispunten (0,1% à 0,15%) ten opzichte van de intrinsieke waarde per De kans dat de vordering tegen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld slaagt wordt niet waarschijnlijk geacht. Er is geen voorziening opgenomen. De procedure is nog niet afgerond. Toelichting beleggingsresultaat 2013 Het Fonds liet in 2013 een hoog rendement zien en bleef de benchmark voor. De beleggingsstrategie voor wereld aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Onderdeel van dit model zijn factoren als waarde, kwaliteit en groei. Het model leverde in de omgeving van terugkerend vertrouwen, minder risico aversie en minder overheidsinterventies, duidelijk een toegevoegde waarde. Alle factoren van het model droegen in positieve zin bij aan het resultaat versus de benchmark. De sectorposities hadden per saldo ook een positief effect. Daarentegen drukten de landenposities het rendement enigszins, met name door een onderweging van Japan. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2013, wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk zijn de gegevens over de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 56

61 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt een kwantitatieve benadering gehanteerd, waarbij factoren als waardering, groeivooruitzichten en kwaliteit een belangrijke rol spelen. Er wordt alleen belegd in beursgenoteerde aandelen van ontwikkelde landen. Beleggingen in opkomende markten zijn binnen het mandaat niet toegestaan. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Wereld Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Het directe valutarisico is niet afgedekt. Bij de selectie van de individuele aandelen werd rekening gehouden met het directe en indirecte valutarisico van de bedrijven. Bedrijven die internationaal zaken doen hebben te maken met valutaschommelingen die hun winst- en verliesrekening raken. Het valutarisico uit dergelijke bedrijfsvoering was onderdeel van het onderzoek en het uiteindelijke selectieproces. Ten behoeve van het inzicht in het valutarisico bij Achmea Wereld Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per valuta toegelicht. 3. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 4. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Wereldwijd is het heel goed mogelijk spreiding aan te brengen en het concentratierisico te beperken. De vermogensbeheerder heeft een brede spreiding aangebracht over landen, sectoren en bedrijven. De portefeuille kende ultimo 2013 geen aandelen die meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Apple, Exxon Mobile, Microsoft, Wells Fargo en JP Morgan Chase maakten gezamenlijk ongeveer 8% van de totale portefeuille uit. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico bij Achmea Wereld Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor het Achmea Wereld Aandelenfonds relatief beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. De vermogensbeheerder beoordeelt de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is Achmea Beleggingsfondsen N.V. 57

62 overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2013 minder dan 1% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. De posities zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico bij Achmea Wereld Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerder voert alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Amsterdam, 14 maart 2014 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 58

63 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 19,22 15,71 14,16 Beurskoers per aandeel 19,14 15,52 14,17 Lopende kosten 2) 1,28% 1,27% 1,29% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: uitgebreide Total Expense Ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 3) 23,77% 11,95% -3,21% 17,19% 23,87% Waarvan uit inkomsten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% waardeverandering 24,97% 13,10% -2,14% 18,33% 24,97% kosten -1,20% -1,15% -1,07% -1,14% -1,10% Benchmark MSCI World 21,86% 14,75% -1,84% 20,14% 26,72% 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: MSCI World : Morgan Stanley Capital International World Total Return Index Achmea Beleggingsfondsen N.V. 59

64 3.3.2 Jaarrekening Achmea Wereld Aandelenfonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 60

65 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties - 2 Overige schulden Totaal passiva Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 61

66 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutatie overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen -3-1 Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 6 7 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode 3 6 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 62

67 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Wereld Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Per 31 december 2013 heeft het Achmea Wereld Aandelenfonds een belang van 6,43% (2012: 7,80%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Wereld Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, welke het actieve beleggingsbeleid voert. De portefeuille omloop factor (POF) van deze Beleggingspool is 129,24% (2012: 98,55%). Voor de berekeningswijze van de POF verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Overige 3 1 Totaal overige vorderingen 3 1 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 63

68 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2012: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 19,22 15,71 14,16 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding Totaal overige schulden Achmea Beleggingsfondsen N.V. 64

69 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld opgenomen Beheerkosten Dit betreft een vergoeding van 1,03% (2012: 1,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 1 1 Kosten toezicht AFM/DNB 1 1 Noteringskosten 3 2 Rebate -2-1 Diverse bedrijfskosten 1 2 Totaal overige bedrijfskosten 4 5 Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze accountantskosten zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de accountantsorganisatie en externe accountants gedurende dit boekjaar zijn verricht. Diverse bedrijfskosten betreffen bancaire provisies ad 1 (2012: 1). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2013 bedragen de Lopende kosten van het Achmea Wereld Aandelenfonds 1,28% (2012: 1,27%). Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke kosten Kosten volgens prospectus Beheerkosten Achmea Wereld Aandelenfonds 1,029% 1,03% Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 0,167% 0,17% Overige bedrijfskosten 0,080% variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen wereld is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V. De kosten van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Deze kosten bedragen 0,17% (2012: 0,17%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder vermogensbeheerkosten opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 65

70 3.3.3 Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. Algemeen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools die het vermogen van een Achmea Beleggingspool ten titel van beheer houdt, besteedt de beheerwerkzaamheden uit aan een zorgvuldig gekozen, te goeder naam en faam in de markt bekend staande vermogensbeheerder, bij voorkeur onderdeel uitmakend van Achmea of gelieerd daaraan. Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000, de daadwerkelijke beleggingsactiviteiten zijn gestart per september Het boekjaar van de Beleggingspool loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren en regio s, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de MSCI World Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De vermogensbeheerder van de Beleggingspool beschikt over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten wereldwijd. Beleggingsresultaat Het vermogen van de Beleggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 133 miljoen (2012: 116 miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool bedroeg ultimo ,31 wat ten opzichte van 31 december 2012 een rendement van 25,09% betekent. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 66

71 Kerncijfers Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,1360 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 9.232, , ,76 Lopende kosten 2) 0,20% 0,19% 0,22% Portefeuille omloop factor 129,24% 98,55% 82,34% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: Total Expense Ratio) / Portefeuille omloop factor (voorheen: Turnover ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ACTIVA Beleggingen Vorderingen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (in duizenden euro s) Opbrengsten beleggingen Gerealiseerde waardeverandering aandelen Gerealiseerde waardeverandering valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde waardeverandering aandelen Niet-gerealiseerde waardeverandering 1 - valutatermijncontracten Overige bedrijfsopbrengsten 19 4 Totaal opbrengst Vermogensbeheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Totaal beleggingsresultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 67

72 Specificatie van de beleggingen De onderverdeling van de beleggingen is als volgt: Aandelen Valutatermijncontracten 1 - Totaal beleggingen Aandelen Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van aandelen Stand einde boekjaar De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen % % Chemie- farmacie % % Consumptiegoederen % % Telecommunicatie % % Energie % % Basisindustrie % % Handel - transport % % Dienstverlening % % Duurzame consumptiegoederen % % Media % % Vastgoed % % Kapitaalgoederen 830 1% % Nutsbedrijven 311 0% 497 0% Overige % % % % Verdeling per sector per Bank- en verzekeringswezen Chemie- farmacie Consumptiegoederen Telecommunicatie Energie Basisindustrie Handel - transport Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Media Vastgoed Kapitaalgoederen Nutsbedrijven Overige Verdeling per sector per Achmea Beleggingsfondsen N.V. 68

73 De geografische onderverdeling is als volgt: Verenigde Staten % % Japan % % Verenigd Koninkrijk % % Canada % % Duitsland % % Frankrijk % % Zwitserland % % Nederland % % Australië % % Ierland % % Zweden % % Noorwegen % % Italië % % Hong Kong 954 1% % Overige % % Afronding -1 0% % % Geografische verdeling per Verenigde Staten Japan Engeland Canada Duitsland Frankrijk Zwitserland Nederland Australië Ierland Zweden Noorwegen Italië Hong Kong Overig Geografische verdeling per De categorie Overige (2013) bestaat uit de volgende landen: Bermuda, Israël, Finland, Spanje, België, Singapore, Curaçao, Portugal, Colombia en Jersey. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 69

74 De portefeuilleverdeling naar valuta is als volgt: Amerikaanse dollar % % Euro % % Britse pond % % Japanse yen % % Canadese dollar % % Zwitserse frank % % Australische dollar % % Noorse kroon % % Zweedse kroon % % Hong Kong dollar 633 0% % Overige 301 0% 833 1% % % Verdeling per valuta per Amerikaanse dollar Euro Britse pond Japanse yen Canadese dollar Zwitserse frank Australische dollar Noorse kroon Zweedse kroon Hong Kong dollar Overig Verdeling per valuta per De categorie Overige (2013) bestaat uit de volgende valuta: Singapore dollar. Indien de buitenlandse valuta ten opzichte van de Euro 5% daalt (ceteris paribus) dan heeft dit een negatief effect van (2012: 5.086). Bij een stijging 5% heeft dit hetzelfde effect, maar dan in tegengestelde richting. De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap > 6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 92% 8% 0% Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Valutatermijncontracten Per balansdatum heeft de Beleggingspool de volgende uitstaande valutatermijncontracten: Aangekochte valuta Aangekocht bedrag Verkochte valuta Verkocht bedrag Expiratie datum Ongerealiseerd resultaat EUR 25 AUD EUR 30 CAD EUR 8 CAD EUR 56 CHF EUR 44 CHF EUR 69 GBP EUR 134 GBP EUR 48 NOK EUR 25 NOK EUR 33 SEK EUR 794 USD EUR 811 USD Totaal 1 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 70

75 3.4 Achmea Eurolanden Obligatiefonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 71

76 3.4.1 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt via de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of ondernemingen met minimaal een investmentgrade rating. Voor nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro verwijzen wij u naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Euro Obligatiefonds heeft in 2013 een resultaat geboekt van 811 (2012: 5.329). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot 38,8 miljoen (2012: 46,1 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,56 wat ten opzichte van 31 december 2012 een netto rendement van 1,94% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 2,17% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 november 2013 Op 1 november 2013 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 1 oktober 2013: Fonds Tot 1 november 2013 Vanaf 1 november 2013 Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,09% 0,25% Financiële markten en de euro schuldencrisis In de verslagperiode is de onrust over de euro schuldencrisis sterk verminderd. Het optreden van de ECB heeft er met name toe bijgedragen dat het risico op het uiteenvallen van de euro significant kleiner is geworden. De ECB heeft zich medio 2012 bereid verklaard al het mogelijke te zullen doen om de euro te ondersteunen. Vanaf die tijd is de rust teruggekeerd en is meer oog gekomen voor de fundamentele veranderingen in de euro lidstaten. Daarmee is niet gezegd dat de verdere integratie binnen de eurozone zonder horten of stoten gepaard zal gaan. Het afgelopen jaar liet ook zien dat de nervositeit op de markten weer snel kan terugkeren. Zo stond het eerste kwartaal van 2013 nog in het teken van de bankencrisis op Cyprus. De Europese beleidsmakers wisten deze crisis te beteugelen via grootschalige financiële steun, in ruil voor een ingrijpende sanering van de twee grootste banken van Cyprus. Per saldo is het beeld van de euro schuldencrisis echter wel verbeterd. Positieve signalen zijn dat de concurrentiepositie van de perifere landen verbetert en dat de lange renteniveaus in Italië en Spanje verder zijn gedaald. Ook is een uittreding van Griekenland minder aannemelijk geworden, nu dit land blijft voldoen aan de voorwaarden voor steun. Wel is het zaak dat de door de ECB geboden tijd goed wordt gebruikt door de euro lidstaten om verdere hervormingen en bezuinigingen door te voeren en niet te verslappen. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het brede mandaat voor de euro obligatieportefeuille gedurende de euro schuldencrisis gehandhaafd. Dat betekent dat Italië en Spanje onderdeel zijn blijven uitmaken van de beleggingen in staatsobligaties. Diverse scenario analyses leverden op dat een brede spreiding over de euro lidstaten de voorkeur verdiende qua rendement en risico. Het huidige scenario waarin de euro schuldencrisis steeds beter onder controle raakt, heeft voordelig uitgewerkt voor deze brede obligatiebenchmark. Toelichting beleggingsresultaat 2013 Het Fonds boekte in 2013 een positief resultaat, maar bleef na kosten achter bij de benchmark. Binnen de obligatieportefeuille droegen met name de beleggingen in de staatsobligaties van Spanje, Italië en Ierland positief bij aan het rendement. Tegenover de overweging van euro perifere staatsobligaties stond een onderweging van Duitse en Franse staatsobligaties. Dit pakte goed uit, omdat het rendement op de staatsobligaties in de euro kernlanden in 2013 dichtbij nul of zelfs negatief was. De overweging van bedrijfsobligaties en covered bonds (obligaties met onderpand) werkte eveneens positief uit, omdat deze categorieën nog relatief goed hebben gepresteerd. De duratie (gemiddelde looptijd) van de portefeuille was in het eerste halfjaar iets langer dan die van de benchmark, hetgeen enig rendement heeft gekost. Het portefeuillebeleid leverde per saldo toegevoegde waarde, maar vanwege de kostenafslag kwam het netto rendement lager uit dan de benchmark. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2013 wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Achmea Beleggingsfondsen N.V. 72

77 Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk zijn de gegevens over de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij zijn binnen het Achmea Eurolanden Obligatiefonds drie vermogensbeheerders aangesteld, te weten F&C Netherlands B.V., Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. De mix van drie vermogensbeheerders zorgt voor een extra diversificatie-effect, waardoor het rendementrisicoprofiel voor de totale portefeuille kan verbeteren. Er is vastgehouden aan een brede benchmark inclusief de euro perifere landen (waaronder Spanje en Italië) omdat die keuze in diverse scenario s het meest robuust bleek. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Eurolanden Obligatiefonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Kredietwaardigheidrisico De waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kan worden beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende landen, lagere overheden, bedrijven of instellingen, de debiteuren. Dit houdt in dat het risico door het Fonds kan worden gelopen als het desbetreffende land, lagere overheid, bedrijf of instelling niet aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een financieel instrument met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het financiële instrument waarin door het Fonds wordt belegd meer kan fluctueren. In de mandaten van de drie vermogensbeheerders zijn de nodige richtlijnen opgenomen teneinde het risicoprofiel te bewaken. Daarbij zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de spreiding over landen, debiteurencategorieën, de minimale kwaliteit (rating), karakter van de obligaties en de omvang van de beleggingen per debiteur. Binnen het mandaat geldt de rating van investment grade (BBB en hoger) als ondergrens voor nieuwe beleggingen. Eind 2013 bedroegen de beleggingen in staatsobligaties van de euro perifere landen Italië, Spanje en Ierland ongeveer 24% van het totaal. Ten behoeve van het inzicht in het kredietwaardigheidrisico bij Achmea Eurolanden Obligatiefonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per land en de onderverdeling naar creditrating toegelicht. 3. Renterisico Bij beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De (ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. Bij een stijgende rente zal de koers van een vastrentende waarde dalen en andersom. Om het renterisico te beperken wordt binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte rentestijging wordt de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen. Bij een verwachte rentedaling wordt de looptijd van de portefeuille juist verlengd om te profiteren van de rentedaling. Tegelijkertijd voorziet het mandaat erin dat de duratie (gewogen gemiddelde looptijd) van de portefeuille niet meer mag afwijken dan 1,5 jaar (plus en min) ten opzichte van de duratie van de benchmark. Gedurende 2013 bedroeg de duratie van de portefeuille gemiddeld 5,5 jaar (ongeveer gelijk aan de duratie van de benchmark). Achmea Beleggingsfondsen N.V. 73

78 In hoofdstuk (informatie over de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro) is een overzicht opgenomen van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. 4. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 5. Risico van inflatie Door veranderingen in de inflatie (geldontwaarding) kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Een inflatiestijging betekent dat het geld minder waard wordt. In het algemeen geldt dat bij beleggingen in zakelijke waarden (aandelen, vastgoed e.d.) de geldontwaarding op de langere termijn kan worden gecompenseerd door een hogere beleggingsrendement dan ingeval belegd wordt in vastrentende waarden (obligaties, liquiditeiten). In de koers van vastrentende waarden is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo rekening gehouden. De beleggingsopbrengsten van vastrentende waarden kunnen echter onvoldoende zijn voor de compensatie van de werkelijke inflatie. De inflatieverwachtingen worden nauwlettend gemonitored, omdat deze verwachtingen sterk gecorreleerd zijn aan de renteontwikkelingen. Bij de opbouw van de portefeuille wordt ingespeeld op het risico van inflatie. Bij een stijgende inflatieverwachting wordt de looptijd veelal verkort, omdat dit doorgaans gepaard gaat met een rentestijging. Bij een verwacht gematigd inflatieniveau past veeleer een lagere rente en daarmee verlenging van de duratie van de portefeuille. 6. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor het Achmea Eurolanden Obligatiefonds relatief beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Naar schatting 75% van de obligatiebeleggingen kan binnen één tot drie dagen worden geliquideerd, terwijl het resterende gedeelte van 25% binnen twee tot drie weken kan worden afgebouwd. 7. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerders zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Ten behoeve van het inzicht in het kredietrisico bij Achmea Eurolanden Obligatiefonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar creditrating en een overzicht van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark toegelicht. Amsterdam, 14 maart 2014 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 74

79 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 27,56 27,99 25,94 Beurskoers per aandeel 27,49 28,02 25,94 Lopende kosten 2) 0,86% 0,86% 0,94% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: uitgebreide Total Expense Ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 3) 1,94% 11,80% 2,15% 1,02% 9,37% Waarvan uit inkomsten 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% waardeverandering 2,68% 12,23% 2,98% 1,73% 10,35% kosten -0,74% -0,78% -0,83% -0,71% -0,98% Benchmark Barc Euro Agg 2,17% 11,19% 3,24% 2,18% 6,95% 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: Barc Euro Agg : Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index Achmea Beleggingsfondsen N.V. 75

80 3.4.2 Jaarrekening Achmea Eurolanden Obligatiefonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 76

81 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties 32 5 Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Overige schulden Totaal passiva Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst uit beleggingen - 5 Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 77

82 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Achmea Beleggingsfondsen N.V. 78

83 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Per 31 december 2013 heeft het Achmea Eurolanden Obligatiefonds een belang van 2,30% (2012: 2,69%) in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt in Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, welke het actieve beleggingsbeleid voert. De portefeuille omloop factor (POF) van deze Beleggingspool is 195,10% (2012: 281,58%). Voor de berekeningswijze van de POF verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Overige 4 - Totaal overige vorderingen 4 - Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 79

84 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2012: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 27,56 27,99 25,94 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding 32 5 Totaal overige schulden 32 5 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 80

85 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Incidentele bate Transactiekostenresultaat - -5 Diverse bedrijfsopbrengsten 1 - Totaal overige bedrijfsopbrengsten De incidentele bate (2012) betrof de afwikkeling van positieve banktegoeden van gefuseerde fondsen Beheerkosten Dit betreft een vergoeding van 0,665% (2012: 0,665%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 6 7 Kosten toezicht AFM/DNB 4 4 Noteringkosten Diverse bedrijfskosten 6 10 Totaal overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze accountantskosten zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de accountantsorganisatie en externe accountants gedurende dit boekjaar zijn verricht. Diverse bedrijfskosten betreffen met name bancaire provisies ad 5 (2012: 6). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2013 bedragen de Lopende kosten van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,86% (2012: 0,86%). Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke kosten Kosten volgens prospectus Beheerkosten Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,669% 0,665% Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 0,121% 0,121% Overige bedrijfskosten 0,072% variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V., Robeco Institutional Asset Management B.V. en BNY Mellon Asset Management Limited welke laatste de vermogensbeheerwerkzaamheden heeft gedelegeerd aan Standish Mellon Asset Management Company LLC. De kosten van het vermogensbeheer worden door de vermogensbeheerders in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Deze kosten voor vermogensbeheer bedragen 0,12125% (2012: 0,12125%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder vermogensbeheerkosten opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 81

86 3.4.3 Informatie over Beleggingspool Achmea Obligaties Euro Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. Algemeen Beleggingspool Achmea Obligaties Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools die het vermogen van een Achmea Beleggingspool ten titel van beheer houdt, besteedt de beheerwerkzaamheden uit aan een zorgvuldig gekozen, te goeder naam en faam in de markt bekend staande vermogensbeheerder, bij voorkeur onderdeel uitmakend van Achmea of gelieerd daaraan. Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000, de daadwerkelijke beleggingsactiviteiten zijn gestart per september Het boekjaar van de Beleggingspool loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door instellingen en/of ondernemingen met minimaal een investmentgrade rating. Door deze toevoeging van bedrijfsobligaties aan de portefeuille kan een hoger risico ontstaan. Op langere termijn is de verwachting dat deze aanvulling waarde toevoegt. Het beleid kenmerkt zich door een actief beleid met betrekking tot landen/regio, duration, yieldcurvepositionering en debiteurenselectie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending en repo-transacties zijn toegestaan. De debiteurenkwaliteit is minimaal BBB, dan wel van gelijkwaardig niveau. Hierbij is de benchmark methodologie leidend voor de definitie van de ratings. Dit betekent dat de ratings afkomstig moeten zijn van Standard & Poor s, Moody s of Fitch (onder toezichtstaande ratingagencies). In geval van drie ratings is de middelste rating leidend. In geval van twee ratings is de laagste rating leidend. De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt beheerd door meerdere vermogensbeheerders (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement. F&C Netherlands B.V. heeft het merendeel van het vermogen onder beheer. Het overige gedeelte wordt beheerd door Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse vermogensbeheerders elkaar aanvullen. De vermogensbeheerders van de Beleggingspool beschikken over een eigen researchteam, dat onder meer gericht is op onderzoek naar macro-economische veranderingen in de eurozone alsmede de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Beleggingsresultaat Het vermogen van de Beleggingspool is gedurende de verslagperiode afgenomen tot miljoen (2012: miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool bedroeg ultimo ,05 wat ten opzichte van 31 december 2012 een rendement van 2,68% betekent. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 82

87 Kerncijfers Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,2930 Netto vermogenswaarde per participaties 1) , , ,27 Lopende kosten 2) 0,13% 0,13% 0,14% Portefeuille omloop factor 195,10% 281,58% 239,76% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: Total Expense Ratio) / Portefeuille omloop factor (voorheen: Turnover ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ACTIVA Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Beleggingen Kortlopende schulden Totaal passiva Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (in duizenden euro s) Opbrengsten beleggingen Gerealiseerde waardeverandering obligaties Gerealiseerde waardeverandering futures Niet-gerealiseerde waardeverandering obligaties Niet-gerealiseerde waardeverandering futures Overige bedrijfsopbrengsten 3 34 Totaal opbrengst Vermogensbeheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Totaal beleggingsresultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 83

88 Beleggingenspecificatie De onderverdeling van de beleggingen is als volgt: Obligaties Positieve futures Totaal saldo (activa) Negatieve futures Totaal saldo (passiva) Obligaties Het verloop van de obligaties gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waarde veranderingen van obligaties Stand einde boekjaar De onderverdeling per sector is als volgt: Staatsobligaties % % Bedrijfsobligaties % % % % Verdeling per sector per Verdeling per sector per Staatsobligaties Bedrijfsobligaties De onderverdeling per Credit Ratings is als volgt: BBB % % AAA % % AA % % A % % C 5 0% 2 0% % % Credit Ratings per Credit Ratings per BBB AAA AA A C De belegging welke met credit rating C is geclassificeerd, betreft een positie in Washington Mutual Bank. Deze positie is niet conform de richtlijnen van het beleggingsmandaat. Er is echter besloten om, gezien de beperkte omvang en resterende looptijd, deze positie uit kostenoverweging vooralsnog aan te houden. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 84

89 De onderverdeling van de staatsobligaties naar landen is als volgt: Italië % % Spanje % % Frankrijk % % Duitsland % % België % % Nederland % % Supranationaal % % Ierland % % Oostenrijk % % Finland % % Opkomende markten % Overige % % Afronding 1 0% % % Geografische verdeling per Italië Spanje Frankrijk Duitsland België Nederland Supranationaal Ierland Oostenrijk Finland Opkomende markten Overig Geografische verdeling per De categorie Overige (2013) bestaat uit de volgende landen: Rusland, Mexico, Luxemburg, Slovenië, Polen en Slowakije. Deze gemiddelde duratie geeft de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille aan. Oftewel, aan de duratie kan worden afgelezen welke waardemutatie optreedt bij een bepaalde renteverandering. De portefeuille kende ultimo 2013 een duratie van ongeveer 5,4 jaar. De vuistregel is dan dat bij een gemiddelde rentestijging van 1%, de waarde van de portefeuille met 5,40% (gelijk aan de duratie) zou dalen. De benchmark kent bij deze rentestijging een waardedaling 5,49%. Bij 1% rentedaling is het effect hetzelfde, maar dan in tegengestelde richting. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 85

90 Futures De mutatie in de futures gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar (saldo) Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet- gerealiseerde waardeveranderingen Stand einde boekjaar (saldo) Stand einde boekjaar - positieve futures Stand einde boekjaar - negatieve futures Stand einde boekjaar (saldo) De nominale waarde van de openstaande future contracten per bedraagt: Nominale waarde (x1.000) Einddatum Euro-Bund Future 297 mrt Euro Buxl -24 mrt Euro-Bobl Future 202 mrt Euro-Bund Future 158 mrt Euro-Schatz Future -236 mrt Zekerheidsstelling futures Als zekerheid dat aan de dagelijkse marginverplichting wordt voldaan dient door de Beleggingspool een initial margin gestort te worden. Per 31 december 2013 bedroeg de waarde van de afgegeven zekerheidstelling in de vorm van staatsobligaties (2012: 4.833). Ter vergelijking de nominale waarde van de openstaande future contracten per : Nominale waarde (x1.000) Einddatum Euro-Bobl Future -175 mrt Euro-Bund Future -246 mrt Euro-Buxl -26 mrt Euro-Schatz Future 209 mrt Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea Obligatie Euro. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 86

91 3.5 Achmea Eurolanden Mixfonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 87

92 3.5.1 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van het Achmea Eurolanden Mixfonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro voor 50% in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone en via de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro voor 50% voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of ondernemingen met minimaal een investmentgrade rating. Een afwijking van deze percentages van 5% naar boven of naar beneden is toegestaan. Voor nadere informatie inzake het rendement, en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro verwijzen wij u naar hoofdstuk en voor de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Eurolanden Mixfonds heeft in 2013 een resultaat geboekt van (2012: 8.776). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot 56,1 miljoen (2012: 56,2 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,70 wat ten opzichte van 31 december 2012 een netto rendement van 12,64% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 13,01% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 november 2013 Op 1 november 2013 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 1 oktober 2013: Fonds Tot 1 november 2013 Vanaf 1 november 2013 Achmea Eurolanden Mixfonds 0,17% 0,23% Toelichting beleggingsresultaat 2013 Euro Aandelen De aandelenbeleggingen boekten in het afgelopen jaar een forse winst. Het thema van de euro schuldencrisis raakte naar de achtergrond en er was meer oog voor het macro economische herstel. Voor de aandelenportefeuille voegde vooral de overwogen positie in verzekeraars, zoals AEGON en AXA, veel waarde toe. Beide verzekeraars zijn bezig zich te richten op producten waar minder kapitaalbuffers voor nodig zijn, waardoor op termijn de kasstromen kunnen verbeteren. Industriële ondernemingen toonden een goede winstontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is verfproducent Akzo Nobel, waar stappen zijn gezet om de efficiency te verbeteren en de kosten te verlagen. De overwogen positie in Akzo Nobel heeft dan ook positief bijgedragen aan het rendement. Overwogen posities in aantrekkelijk gewaardeerde aandelen, zoals financiële dienstverleners als ING en de Duitse Aareal Bank, hebben eveneens steun gegeven aan het resultaat. Daarentegen hebben onderwogen posities in producenten van olie en gas en van elektriciteit, enig rendement gekost ten opzichte van de benchmark. Euro Obligaties De obligatiebeleggingen lieten in 2013 een veel lager rendement zien dan de aandelen. Binnen de obligatieportefeuille droegen met name de beleggingen in de staatsobligaties van Spanje, Italië en Ierland positief bij aan het rendement. Dit maakte ook een positief verschil met de benchmark. Tegenover de overweging van euro perifere staatsobligaties, stond een onderweging van Duitse en Franse staatsobligaties. Dit pakte goed uit, omdat het rendement op de staatsobligaties in de euro kernlanden in 2013 dichtbij nul of zelfs negatief was. De overweging van bedrijfsobligaties en covered bonds (obligaties met onderpand) werkte eveneens positief uit, omdat deze categorieën nog relatief goed hebben gepresteerd. De duratie (gemiddelde looptijd) van de obligatieportefeuille was in het eerste halfjaar iets langer dan die van de benchmark, hetgeen enig rendement heeft gekost. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2013, wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 88

93 Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk en zijn respectievelijk de gegevens over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. Achmea Eurolanden Mixfonds heeft per 31 december 2013 een belang van 4,18% (2012: 5,42%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en een belang van 1,52% (2012: 1,49%) in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Dit geldt zowel voor de aandelen- als de obligatiebeleggingen. Daarbij zorgt het multi managers model voor een extra diversificatie-effect. Voor de obligatiebeleggingen is vastgehouden aan een brede benchmark inclusief de euro perifere landen (waaronder Spanje en Italië). De keuze voor een brede euro obligaties benchmark bleek in diverse scenario s het meest robuust. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Eurolanden Mixfonds zijn in hoofdstuk en de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Renterisico Bij beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De (ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. Bij een stijgende rente zal de koers van een vastrentende waarde dalen en andersom. Om het renterisico te beperken wordt binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte rentestijging wordt de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen. Bij een verwachte rentedaling wordt de looptijd van de portefeuille juist verlengd om te profiteren van de rentedaling. Tegelijkertijd voorziet het mandaat erin dat de duratie (gewogen gemiddelde looptijd) van de portefeuille niet meer mag afwijken dan 1,5 jaar (plus en min) ten opzichte van de duratie van de benchmark. Gedurende 2013 bedroeg de duratie van de portefeuille gemiddeld 5,5 jaar (ongeveer gelijk aan de duratie van de benchmark). In hoofdstuk (informatie over de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro) is een overzicht opgenomen van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. 3. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 4. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Dit risico werd verder zo veel mogelijk beperkt, afhankelijk van het beleggingsbeleid en de mogelijkheden van de beleggingsmarkt, door te streven naar een zo breed mogelijke spreiding over de regio s, landen, sectoren en bedrijven. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 89

94 Voor het aandelengedeelte van het Achmea Eurolanden Mixfonds geldt dat ultimo 2013 geen van de bedrijven meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Sanofi, Bayer, BASF, ING en SAP maakten gezamenlijk ongeveer 18% van de totale aandelenportefeuille uit. Voor het obligatiegedeelte van het Achmea Eurolanden Mixfonds geldt dat ultimo 2013 de grootste posities bestonden uit staatsobligaties van Italië, Spanje en Frankrijk (in totaal bijna 30% van de obligatieportefeuille). Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico bij Achmea Eurolanden Mixfonds zijn in hoofdstuk en de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor het Achmea Eurolanden Mixfonds beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. De aandelenportefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie, hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. Alle aandelenbeleggingen zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Naar schatting 75% van de obligatiebeleggingen kan binnen één tot drie dagen worden geliquideerd, terwijl het resterende gedeelte van 25% binnen twee tot drie weken kan worden afgebouwd. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Ten behoeve van het inzicht in het kredietrisico bij Achmea Eurolanden Mixfonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar creditrating en een overzicht van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark toegelicht. Amsterdam, 14 maart 2014 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 90

95 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 25,70 23,39 20,51 Beurskoers per aandeel 25,60 23,38 20,53 Lopende kosten 2) 1,16% 1,17% 1,19% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: uitgebreide Total Expense Ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 3) 12,64% 17,45% -5,72% 0,35% 20,46% Waarvan uit inkomsten 0,00% 0,08% -0,01% 0,00% 0,00% waardeverandering 13,71% 18,47% -4,68% 1,28% 21,54% kosten -1,07% -1,10% -1,03% -0,93% -1,08% Benchmark FT Euro/ 13,01% 16,00% -5,47% 3,08% 18,24% Barc Euro Agg 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: FT Euro : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc Total Return Index Barc Euro Agg : Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index Achmea Beleggingsfondsen N.V. 91

96 3.5.2 Jaarrekening Achmea Eurolanden Mixfonds 2013 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 92

97 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties 13 - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties - 37 Overige schulden Totaal passiva Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 93

98 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 41 8 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode 1 41 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 94

99 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Eurolanden Mixfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Per 31 december 2013 heeft het Achmea Eurolanden Mixfonds een belang van 4,18% (2012: 5,42%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en een belang van 1,52% (2012: 1,49%) in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Beleggingspool Achmea Obligaties Euro Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Totaal Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Eurolanden Mixfonds belegt in Beleggingspools Achmea Obligaties Euro en Achmea Aandelen Euro, welke het actieve beleggingsbeleid voeren. De portefeuille omloop factor (POF) van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is 195,10% (2012: 281,58%) en van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 44,18% (2012: 36,54%). Voor de berekeningswijze van de POF verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk en Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Overige 4 1 Totaal overige vorderingen 4 1 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 95

100 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2012: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 25,70 23,39 20,51 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding 13 - Overige 1 - Totaal overige schulden 14 - Achmea Beleggingsfondsen N.V. 96

101 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en Beleggingspool Achmea Obligaties Euro waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en in hoofdstuk is nadere financiële informatie over Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Incidentele bate - 43 Transactiekostenresultaat - -4 Diverse bedrijfsopbrengsten 1 - Totaal overige bedrijfsopbrengsten 1 39 De incidentele bate (2012) betrof de afwikkeling van positieve banktegoeden van gefuseerde fondsen Beheerkosten Dit betreft een vergoeding van 0,9475% (2012: 0,9475%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 8 8 Kosten toezicht AFM/DNB 6 5 Noteringkosten Diverse bedrijfskosten 8 11 Totale overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze accountantskosten zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de accountantsorganisatie en externe accountants gedurende dit boekjaar zijn verricht. Diverse bedrijfskosten betreffen met name bancaire provisies ad 7 (2012: 6). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2013 bedragen de Lopende kosten van het Achmea Eurolanden Mixfonds 1,16% (2012: 1,17%). Voor de berekeningswijze van de Lopende kosten verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke kosten Kosten volgens prospectus Beheerkosten Achmea Eurolanden Mixfonds 0,947% 0,9475% Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,088% 0,0895% Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 0,058% 0,0606% Overige bedrijfskosten 0,071% variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V. en Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V., Robeco Institutional Asset Management B.V. en BNY Mellon Asset Management Limited welke laatste de vermogensbeheerwerkzaamheden heeft gedelegeerd aan Standish Mellon Asset Management Company LLC. De kosten van het vermogensbeheer worden door de vermogensbeheerders in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en bedragen 0,179% (2012: 0,179%) en bij Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en bedragen 0,12125% (2012: 0,12125%) van het gemiddeld uitstaand Achmea Beleggingsfondsen N.V. 97

102 vermogen. De kosten zijn onder vermogensbeheerkosten opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 98

103 4. Overige gegevens 4.1 Overige gegevens Statutaire winstbestemming Zoals opgenomen in de statuten onder art. 24 (samengevat): Uit de winst, die in enig boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan vijf procent (5%) van hun nominale bedrag. Op de prioriteitsaandelen zal geen verdere uitkering geschieden. Van de blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt per Fonds vastgesteld het bedrag dat aan inkomsten is behaald, zulks na aftrek van de kosten en belastingen. De directie bepaalt per Fonds welk gedeelte van het in de vorige zin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor het desbetreffende Fonds aangehouden reserverekening. Hetgeen na de in de vorige zin bedoelde toevoeging resteert, staat aan de Algemene Vergadering ter beschikking, met dien verstande dat dividenduitkeringen uitsluitend kunnen plaatsvinden overeenkomstig de per Fonds door de directie opgemaakte voorstellen. Voorgestelde winstbestemming De directie stelt voor uit de onverdeelde winst het dividend uit te keren van 5% op de 10 prioriteitsaandelen conform de hierboven vermelde statuten. Voorts stelt de directie voor om van daadwerkelijke uitkering af te zien, aangezien de omvang van de uitkering niet in enige redelijke verhouding staat tot de administratieve belasting die met het verrichten van de uitkering gepaard gaat. Dividendvoorstel Aan de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld over het afgelopen boekjaar van het betreffende Fonds de volgende dividenden in contanten uit te keren: Fonds Dividend Datum ex- Betaal- (in duizenden euro s) dividend datum Achmea Nederland Aandelenfonds Achmea Eurolanden Aandelenfonds Achmea Wereld Aandelenfonds Achmea Eurolanden Obligatiefonds Achmea Eurolanden Mixfonds Bijzondere zeggenschapsrechten Deze betreffen het recht van de houders van prioriteitsaandelen inzake de bindende voordracht tot benoeming van de directie, alsmede het recht dat besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap uitsluitend kunnen worden genomen op voorstel van de prioriteit. De prioriteitsaandelen worden gehouden door Achmea B.V. statutair gevestigd te Utrecht. Persoonlijke belangen directie De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. hadden op 1 januari 2013 en op 31 december 2013 de volgende persoonlijke belangen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. en/of in de beleggingen in de Achmea Beleggingspools (aandelen in aantallen): Fonds Belang per Belang per Aegon Nv Akzo Nobel Nv Heineken Nv Ing Groep Nv Cva Koninklijke Ahold Nv Koninklijke Philips Electronics Nv Royal Dutch Shell Plc Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 99

104 4.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Achmea Beleggingsfondsen N.V. te Zaandam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 14 maart 2014 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door mr. drs. M.D. Jansen RA Achmea Beleggingsfondsen N.V. 100

105 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement BIJLAGE A - Uitsluitingen Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Beleggingspools per 31 december 2013 Staatsobligaties Birma/Myanmar Ivoorkust Libanon Oezbekistan Somalië Soedan Syrië Zimbabwe Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) Iran Bedrijfsobligaties en aandelen Bedrijf Land Alliant Techsystems United States x x x Areva S.A. France x Babcock International Group PLC United Kingdom x BAE Systems PLC United Kingdom x Boeing Co. United States x European Aeronautic Defence & Space Co. EADS N.V. Netherlands Finmeccanica S.p.A. Italy x Fluor Corp. United States x General Dynamics Corp. United States x x Honeywell International Inc. United States x Huntington Ingalls Industries United States x Jacobs Engineering Group Inc. United States x L-3 Communications Holdings Inc. United States x x Lockheed Martin Corp. United States x x x Moog Inc. United States x Northrop Grumman Corp. United States x Raytheon Co. United States x Rolls-Royce Group PLC United Kingdom x SAFRAN S.A. France x SAIC Inc. United States x Serco Group United Kingdom x Textron Inc. United States x United Technologies United States x URS Corp. United States x Singapore Technologies Engineering Ltd. Singapore x x Hanwha Corp. South Korea x x Doosan Co Ltd South Korea x Aeroteh Romania x x Achmea Beleggingsfondsen N.V. 101

106 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement Bedrijf Land Aryt Industries Israel x China Spacesat China x Kaman Corp United States x Poongsan South Korea x Chevron Corp. United States x Wal-Mart Stores Inc. United States x Vedanta United Kingdom x PetroChina Co. Ltd. China x 22nd Century Group Inc (XXII) USA x Adris Grupa dd (ADRSRA) Croatia x Al Eqbal Co for Investment PLC (EICO) Jordan x Alliance One International Inc (AOI) USA x Altria Group Inc (MO) USA x Asenovgrad Tabac AD-Asenovgrad (6AD) Bulgaria x Blagoevgrad-BT AD (55B) Bulgaria x British American Tobacco Malaysia Bhd (ROTH) Malaysia x British American Tobacco PLC (BATS) UK x Bulgartabac Holding AD (57B) Bulgaria x Coka Duvanska Industrija AD Coka (COKA) Serbia x Dupnitza-BT AD (4DA) Bulgaria x Duvanski Kombinat AD Podgorica (DKPG) Montenegro x Eastern Tobacco (EAST) Egypt x Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo (FDSSR) Bosnia and Herzegovina x Fabrika Duvana AD Banja Luka (FDBLRA) Bosnia and Herzegovina x Godfrey Phillips India Ltd (GP) India x Golden Tobacco Ltd (GTO) India x Gotse Delchev Tabac AD-Gotse Delchev (4GD) Bulgaria x Grupo Carso SAB de CV Mexico x Gudang Garam Tbk PT (GGRM) Indonesia x Haskovo-Tabac AD (4H9) Bulgaria x Hrvatski Duhani DD (HRDHRA) Croatia x Huabao International Holdings Limited China x Imperial Tobacco Group PLC (IMT) UK x Isperih-BT AD (4IS) Bulgaria x ITC Ltd (ITC) India x Japan Tobacco Inc (2914) Japan x JT International Bhd (RJR) Malaysia x Karelia Tobacco Co Inc SA (KARE) Greece x Khyber Tobacco Co (KHTC) Pakistan x Kothari Products Ltd (KTP) India x KT&G Corp (033780) South Korea x Lorillard Inc (LO) USA x Ngan Son JSC (NST) Viet Nam x Achmea Beleggingsfondsen N.V. 102

107 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement Bedrijf Land NTC Industries Ltd (NTCIL) India x Pazardzhik-BT AD Pazardzhik (4PZ) Bulgaria x Philip Morris International Inc (PM) USA x Philippine Tobacco Flue Cur (TFC) Philippines x Pleven-Bulgartabak (4PQ) Bulgaria x Reynolds American Inc (RAI) USA x Shanghai Industrial Holdings Ltd. China x Shoumen-BT AD (3JZ) Bulgaria x Sinnar Bidi Udyog Ltd (SBU) India x Sitab-Soc Ivoirienne Tabacs (STBC) Ivory Coast x Slantse Stara Zagora- BT AD (3JO) Bulgaria x Smokefree Innotec Inc (SFIO) USA x Sofia-BT AD (3JU) Bulgaria x Souza Cruz SA Brazil x Strumica Tabak Strumica (STTB) Macedonia x Swedish Match AB (SWMA) Sweden x Tabak ad Nis (TBKN) Serbia x TSL Ltd/Zimbabwe (TSL) Zimbabwe x Tvornica Duhana Zagreb dd (TDZRA) Croatia x Union Tobacco (UTOB) Jordan x Universal Corp/VA (UVV) USA x Utalim SA Slatina (UTOL) Romania x Vector Group Ltd (VGR) USA x VST Industries Ltd (VST) India x Wismilak Inti Makmur Tbk PT ( D) Indonesia x Achmea Beleggingsfondsen N.V. 103

108 JAARVERSLAG Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 2013

109

110 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Profiel 3 3. Verslag van de beheerder 4 4. Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichtingen Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 25 Bijlage A. Beleggingenspecificatie 26 Bijlage B. Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 1

111 Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 1. Algemene gegevens Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Onafhankelijke Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. Netherlands Branche Strawinskylaan XX Amsterdam Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 2

112 2. Profiel Structuur Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per september 2000 een aanvang genomen. De Beleggingspool is vrijgesteld van toezicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de bestuurder van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM-Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli 2013, inclusief de vrijstelling onder artikel 1:12 Wft voor de Achmea Beleggingspools. Doel Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen realiseren. Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte kan worden belegd in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Het concentratierisico is hierdoor kleiner dan wanneer volledig in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen wordt belegd. Het marktrisico wijzigt echter niet. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van de fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de AEX Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De vermogensbeheerder van de Beleggingspool beschikt over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de Nederlandse aandelenmarkt. Uitgifte en inkoop van participaties Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 3

113 3. Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland over het boekjaar Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is gedurende de verslagperiode toegenomen tot miljoen (2012: miljoen). De toename van het vermogen is toe te schrijven aan de koersstijgingen op de financiële markten van 201 miljoen en netto beleggingsopbrengsten ad 25 miljoen. Hier tegenover stond een uittreding van participanten van -120 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland bedroeg ultimo ,35 wat ten opzichte van 31 december 2012 een rendement van 20,78% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft over dezelfde periode een rendement van 20,71% gerealiseerd. Ontwikkelingen 2013 Wet- en Regelgeving AIFMD Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM- Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is in 2013 gestart met een project om te komen tot tijdige implementatie van de regels van de AIFM-Richtlijn in haar processen. FATCA De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Achmea Beleggingspools in 2013 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Deze Intergovernmental Agreement is in december 2013 bereikt. EMIR Op de beleggingsinstellingen waarin gebruik wordt gemaakt van derivaten, ofwel om redenen van risico afdekking, ofwel om beleggingsredenen, zijn de regels voortvloeiende uit de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) van kracht geworden. In het verslagjaar is een aantal risico verminderende maatregelen van kracht geworden per 15 maart 2013 (timely confirmation en daily valuation) en per 15 september 2013 (portfolio compression, portfolio reconciliation, dispute resolution). Financial Transaction Tax (FTT) Invoering van een Financial Transaction Tax (FTT) heeft naar alle waarschijnlijkheid invloed op het rendement van een beleggingsfonds. Nederland heeft er in 2013 vooralsnog voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij de andere EU lidstaten die een voorstel tot een Europese FTT onderschrijven. Toekomstige ontwikkelingen in Nederland, maar ook in het buitenland, worden door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. gevolgd. Andere ontwikkelingen in de verslagperiode De langjarige overeenkomst met F&C Netherlands B.V. voor het uitvoeren van vermogensbeheer is geëindigd en daarvoor is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een gebruikelijke opzegtermijn in de plaats gekomen. Securities Lending Het uitlenen van financiële instrumenten is conform het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. toegestaan en wordt uitgevoerd in de Achmea Beleggingspools. Na de afbouw in 2011 van het securities lending programma heeft in 2013 beoordeling plaatsgevonden of dit programma kon worden hervat. Uit in- en extern onderzoek is gebleken dat geen significante verbetering viel te verwachten afgezet tegen de risico s die kunnen voortvloeien uit het uitlenen van financiële instrumenten. Om die reden heeft in 2013 geen securities lending plaatsgevonden. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 4

114 Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Ten behoeve van haar participanten stellen de Achmea Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Zij voeren daarom een verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid bestaat uit vier pijlers en wordt hieronder toegelicht. Pijler 1: Uitsluitingsbeleid Er wordt op voorhand niet belegd in: Controversiële wapens Wij beleggen niet in ondernemingen die zich rechtstreeks richten op ontwikkeling, testen, productie, verkoop, handel en onderhoud van controversiële wapens. Ook wordt niet belegd in ondernemingen die een groot belang hebben in andere ondernemingen (via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden) die controversiële wapens produceren. Het zijn producenten van: o clustermunitie; o anti persoonmijnen; o biologische en chemische wapens; o kernwapens. Voor het uitsluiten van controversiële wapens zoekt Achmea aansluiting bij internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: - Conventie voor biologische wapens (1975); - Conventie voor chemische wapens (1997); - Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997) en - Conventie over clustermunitie (2008). Controversiële landen De Nederlandse overheid kan sanctiemaatregelen nemen tegen landen. Deze landen worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen consequent de fundamentele mensenrechten van hun burgers. De sanctiemaatregelen zijn gebaseerd op de Sanctiewet Tabaksproducenten Producenten van tabaksproducten zijn uitgesloten. Dit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid. Achmea rekent juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Notoire Global Compact schenders Wij sluiten ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee door ons geselecteerde toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. De principes van het Global Compact van de Verenigde Naties richten zich op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Jaarlijks laat Achmea haar beleggingsportefeuille door een onafhankelijke partij beoordelen in hoeverre de beleggingen voldoen aan deze principes. Indien als gevolg van bijzondere situaties, te beoordelen door de Beheerder, wordt belegd in ondernemingen en/of landen die vallen onder één van de vier hierboven genoemde categorieën, dan zullen dergelijke beleggingen binnen redelijke termijn worden afgebouwd. De Beheerder zal bij afbouw van dergelijke beleggingen in het belang van de deelnemers handelen, met inachtneming van specifieke wettelijke regels, waaronder die over clustermunitie. Zie bijlage B voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december Op de website is een actuele lijst met uitsluitingen opgenomen. Pijler 2: Engagement, in gesprek met ondernemingen Engagement wil zeggen dat wij de dialoog aangegaan met ondernemingen waarin wij beleggen. Robeco voert het engagementbeleid uit. Met de dialoog die Robeco met ondernemingen voert, proberen we de aandeelhouderswaarde (d.w.z. de waarde die een bedrijf weet te creëren) te vergroten. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Voor het aangaan van deze dialoog staan de uitgangspunten van het Global Compact centraal. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Bedrijven die op deze uitgangspunten minder goed scoren, worden geselecteerd voor ons engagement. Er worden dan heldere afspraken gemaakt en termijnen afgesproken om dit te verbeteren. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 5

115 De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethisch gedrag. Maar ook onderwerpen als veranderingen in ondernemingsstructuur, zeggenschapsrechten of beloningsbeleid komen aan bod. Voorwaarde is dat het management van een onderneming het onderwerp kan beïnvloeden. Wij bereiken de beste resultaten met een constructieve en opbouwende dialoog tussen onze uitvoerder Robeco en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of de ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vraagt Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zal verbeteringen aanmoedigen. Daarnaast voeren wij ook enhanced engagement uit. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen uit. Hiermee gaan we intensief de dialoog aan. Dit gaat over specifieke thema s die wij belangrijk vinden. Deze thema s worden per jaar bepaald. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: - mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); - dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); - publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); - biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). De actuele thema s zijn mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Voor elke onderneming waarmee wij een enhanced engagement aangaan geldt: voor de start van het traject beoordeelt een onafhankelijke partij of de door ons gestelde doelen hout snijden. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart. Door middel van een nulmeting op het realiteitsgehalte van de doelstellingen en een eindmeting op de mate waarin de dialoog succesvol is geweest, wordt er inzicht verkregen of de aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de specifieke thema s. Elk afgerond engagement wordt eveneens door een onafhankelijke partij beoordeeld op het behaalde resultaat. In het Overzicht Enhanced Engagements Achmea vindt u de thema s waarmee wij met ondernemingen sinds 2008 enhanced engagementtrajecten hebben afgerond of anoniem- nog hebben lopen. Een engagement traject duurt maximaal drie jaar. Als de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onderneming worden uitgesloten. Ook zijn elk kwartaal engagementverslagen beschikbaar. Deze verslagen en het Overzicht Enhanced Engagements zijn te downloaden op de website Pijler 3: Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Wij beleggen in aandelen van verschillende ondernemingen. Elk aangehouden aandeel geeft ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Door actief gebruik te maken van dit stemrecht kunnen wij de betreffende ondernemingen aansporen de kwaliteit van het bestuur te vergroten. Ook kan de duurzaamheid verbeterd worden. Wij verwachten dat dit op termijn gunstig is voor de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde. Ondernemingen die hun zaken op orde hebben denk aan een goede ondernemingsstructuur of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten- presteren immers op de lange termijn vaak beter. Met andere woorden: een goede ondernemingsstructuur is goed voor Achmea en voor haar belanghebbenden. Het stemrecht kan zowel direct als indirect (d.w.z. proxy voting, het stemmen op afstand als het niet mogelijk is om zelf de aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken) worden uitgeoefend. We volgen met het stembeleid de Nederlandse Corporate Governance Code voor Nederlandse ondernemingen. De aanbevelingen uit deze code gebruiken we ook bij de beoordeling van de agendapunten waarvoor het stemrecht wordt toegepast. Buiten Nederland gebruiken we de code International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code, worden beoordeeld. Buiten Nederland is de lokale Corporate Governance Code van dat land leidend. Het zal echter niet in alle gevallen nodig zijn het stemrecht actief te gebruiken. Daarom zal voortdurend een afweging gemaakt worden tussen de verwachte opbrengst enerzijds en de kosten anderzijds. Wij worden echter in principe altijd vertegenwoordigd op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen - waarin een substantieel belang wordt gehouden, - als er belangrijke dan wel controversiële agendapunten zijn. De stemverslagen van de aandeelhoudersvergaderingen zijn te downloaden op de website Aantal stemvergaderingen 2013 In dit boekjaar is namens de beheerder wereldwijd gestemd op 698 aandeelhoudersvergaderingen. Op 401 (57%) vergaderingen is één of meerdere keren tegen voorstellen van het management gestemd. Ook zijn er 3 Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 6

116 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay ). Indien niet is gestemd, komt dit door dat de aandelen van de betreffende onderneming niet in eigendom waren ten tijde van de aandeelhoudersvergadering. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat wij gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). Pijler 4: ESG-criteria integratie Het vermogensbeheer van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. We proberen een steeds groter deel van onze portefeuille te verduurzamen. Wij vinden het daarom belangrijk dat de vermogensbeheerders in het beleggingsproces waar mogelijk letten op duurzaamheidscriteria. Dit noemen we de ESG criteria. Het gaat hier om de factoren: - milieu (Environment), - sociale (Social) en - goed bestuur (Governance). Wij zijn er van overtuigd dat het meenemen van de duurzaamheidscriteria kan leiden tot betere beleggingsresultaten. Zo brengt bijvoorbeeld energiezuinig produceren minder kosten met zich mee en is dit ook beter voor het milieu. Ook voorkomt een goed milieubeleid het betalen van hoge boetes voor overtredingen. Wij voeren dan ook met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder in te voeren in het beleggingsproces. AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., als bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als bestuurder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Risico s bij het deelnemen in beleggingen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van de Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. Omdat de Beleggingspool niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 7

117 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een spreiding binnen de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij is gedurende 2013 de beleggingsstrategie primair gericht op kwaliteitsondernemingen die actief zijn in branches met een hoge toetredingsdrempel, een sterke balans hebben en hun kapitaal goed benutten. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector toegelicht. 2. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Voor de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een beperkt belang buiten het Nederlandse universum toegestaan. Er mag namelijk maximaal 5% worden belegd in ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Daarnaast bestaat enige ruimte om te beleggen in kleinere beursgenoteerde bedrijven, die geen deel uitmaken van de benchmark, zijnde de AEX-index. Zodoende is de spreiding iets verbreed en daarmee het concentratierisico enigszins verminderd. Feit is wel dat in vergelijking met de aandelenfondsen Euro en Wereld er sprake blijft van een verhoogd concentratierisico. Dit blijkt ook uit het feit dat ultimo 2013 de vijf aandelen ING, Unilever, Koninklijke Olie, Philips en ASML ongeveer 55% van het belegd vermogen uitmaakten. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en de beleggingen groter dan 5% van de portefeuille toegelicht. 3. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van de Beleggingspool. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij Nederlandse aandelen is er geen sprake geweest van direct valutarisico omdat de instrumenten waarin wordt belegd allemaal noteren in euro s. Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen hebben immers te maken met valutaschommelingen die hun winst- en verliesrekening kunnen raken. In het verslagjaar is de euro gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met name door een toenemend vertrouwen in de oplossing van de euro schuldencrisis. Een hogere koers van de euro is op zichzelf negatief nieuws voor export georiënteerde Nederlandse bedrijven. Dit aspect is meegewogen in het uiteindelijke selectieproces. Daarnaast spelen zaken als kwaliteit, waardering en winstvooruitzichten van de onderneming echter ook een rol. Voor de omvang van dit risico wordt verwezen naar het overzicht in hoofdstuk van de beleggingen groter dan 5%, dat bestaat uit alleen bedrijven die wereldwijd werkzaam zijn en sterk afhankelijk zijn van valutaschommelingen. 4. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 8

118 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is relatief beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. De vermogensbeheerder beoordeelt de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zal bij een te lage omzet de positie ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2013 circa 1% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. De posities zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerder voert alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Beleggingsresultaat De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft in 2013 een resultaat geboekt van (2012: ) en behaalde een beleggingsrendement van 20,78% (2012: 14,46%). Gedurende 2013 is de strategie voor de Nederlandse aandelenportefeuille gericht gebleven op beleggingen in kwaliteitsbedrijven voor de lange termijn. Indien het macro economische herstel doorzet, dan zullen deze ondernemingen kunnen profiteren van een betere concurrentiepositie. Tegelijkertijd is in 2013 wel oog gehouden voor aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in een overweging in de portefeuille van verzekeraars, waarbij met name AEGON kan worden genoemd. De verzekeraars zijn bezig zich te richten op producten waar minder kapitaalbuffers voor nodig zijn, waardoor op termijn de kasstromen kunnen verbeteren. De overwogen posities in verzekeraars leverden dan ook een positieve bijdrage aan het resultaat. Ook de overweging van verfproducent Akzo Nobel pakte goed uit. Hier stond tegenover dat de onderwegingen van het staalconcern Arcelor Mittal en Post NL rendement hebben gekost ten opzichte van de benchmark, omdat deze aandelen goed hebben gepresteerd. Terugblik financiële markten 2013 Algemeen In het jaarverslag van 2012 werd aangegeven, dat de wereldeconomie in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater terecht zou komen. Dit is gedurende 2013 in belangrijke mate ook uitgekomen. De euro schuldencrisis is in de tweede helft van 2013 naar de achtergrond verdwenen en vormde geen grote bron van onrust meer. Daarnaast zette het herstel van de Amerikaanse economie door, terwijl ook de economieën van de eurozone voorzichtig uit het dal klommen. Japan sprong positief in het oog, omdat het grootschalige stimuleringsbeleid leek aan te slaan. Tegen deze achtergrond was het beursklimaat voor de volwassen markten heel positief te noemen. Opvallend was echter dat de prestaties van de opkomende markten sterk achterbleven. Vanaf het moment dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) anticipeerde op de afbouw van aankopen van staatsobligaties, keerde het sentiment voor de opkomende markten in negatieve zin. Bij gevolg was gedurende 2013 sprake van een groot verschil in aandelenrendementen tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De centrale banken drukten wederom een belangrijke stempel op het marktbeeld. Dit gold in de eerste plaats voor de Fed in de Verenigde Staten. Toenmalig Fed president Bernanke kondigde in het voorjaar van 2013 aan het zeer ruime monetaire beleid langzaam te willen afbouwen. Anders gezegd, de maandelijkse aankopen van Amerikaanse staatsobligaties (ten bedrage van $ 85 mrd) zouden door de Fed stapsgewijs worden verlaagd. De timing bleef enkele maanden ongewis, maar uiteindelijk werd duidelijk dat deze afbouw (de zogenoemde tapering ) een aanvang zou nemen in januari Tegelijkertijd benadrukte de Fed dat de korte rente tot eind 2015 op een zeer laag peil blijft, zolang de werkgelegenheid niet voldoende verbetert. De beweging van de Amerikaanse centrale bank liet de markten zeker niet onberoerd. Eén van de belangrijkste gevolgen was een flinke stijging van de kapitaalmarktrente in de VS en in mindere mate ook in Europa. De opkomende markten waren hiervan de dupe, aangezien beleggers veel kapitaal terugtrokken uit deze regio s. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 9

119 In de eurozone zag de Europese Centrale Bank (ECB) voldoende redenen om de korte rente in 2013 verder te verlagen. Via twee rentestappen daalde de officiële refi-rente met in totaal 0,5%-punt tot een historisch laag niveau van 0,25%. Aan de ene kant diende de lage rente om het broze economische herstel in de eurozone verder te stimuleren. Aan de andere kant had de ECB oog voor de dalende trend van de inflatie, die eind 2013 uitkwam op gemiddeld 0,8% in de eurozone. Dit was duidelijk lager dan het door de ECB gewenste inflatieniveau van dichtbij 2%. Positief was dat de euro schuldencrisis gedurende het verslagjaar steeds minder een thema was. In het eerste kwartaal van het jaar speelde nog wel de bankencrisis in Cyprus, maar die werd uiteindelijk opgelost door de probleembanken te saneren en de grote spaarders ook mee te laten betalen aan de schuldsanering. Daarna werd het rustiger rondom de euro schuldencrisis. Dit weerspiegelde zich in een verdere daling van de renteverschillen tussen de euro periferie (met name Spanje, Italië, Portugal, Ierland) en de kernlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland). In Japan bleef het beleid van premier Abe de aandacht trekken. Dit zogenoemde Abenomics beleid rust op drie pijlers: een zeer ruim budgettair beleid, een zeer ruim monetair beleid en structurele hervormingen. Dit alles is bedoeld om twee decennia van een stagnerende Japanse economie te beëindigen. Het beleid van de Bank of Japan leidde tot een forse daling van de Japanse yen, waardoor de concurrentiepositie van Japanse bedrijven sterk verbeterde. In de ranglijst van 2013 was Japan dan ook de sterkst presterende aandelenmarkt. Voor de opkomende markten was 2013 een tegenvallend jaar. Naast de negatieve impact van het beleid van de Fed, speelden ook andere factoren een rol. Zo kampte de Chinese economie met een duidelijke groeivertraging (hoewel nog altijd op een respectabel niveau van 7 à 8%). Ook de dalende grondstofprijzen werkten nadelig uit voor de opkomende markten. Aandelen Wereldwijd was 2013 een prima jaar voor de aandelenmarkten, maar er was wel een groot verschil tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De MSCI Wereld Index voor alle landen, gemeten in lokale valuta, steeg in 2013 met gemiddeld ruim 25%. Koploper was de Japanse Nikkei index met een stijging van bijna 60%. De Amerikaanse S&P 500 index scoorde ook erg goed, met een toename van ruim 32%. De Eurostoxx index voor de eurozone toonde een stijging van 21,5%. Hier bleef de Nederlandse AEX-index dichtbij in de buurt (+20,7%). Hiermee vergeleken stelden de rendementen voor de opkomende markten teleur. Dit gold vooral voor de beurzen in Brazilië (-15%), Rusland (+1%) en China (+4%). De MSCI index voor de opkomende markten (in lokale valuta s) rendeerde gemiddeld slechts +3% in Vooruitblik financiële markten 2014 Algemeen In 2014 zal de wereldeconomie het herstel naar verwachting kunnen doortrekken. De rol van centrale banken zal hierbij cruciaal blijven, met name die van de Amerikaanse Federal Reserve. De nieuwe Fed voorzitter Janet Yellen staat voor de taak om het stimuleringsbeleid voorzichtig te gaan afbouwen, zonder de economische groei te beschadigen. Inmiddels is duidelijk dat de belangen groter zijn dan alleen voor de Amerikaanse economie. De koerswijziging van de Fed lokte in 2013 immers een wereldwijde rentestijging uit, alsmede een grote kapitaaluitstroom uit de opkomende markten. Dit lijkt begin 2014 in een stroomversnelling te komen, waardoor diverse valuta s van opkomende landen sterk onder druk zijn gekomen. Voor de Amerikaanse economie zijn de vooruitzichten nochtans redelijk positief. De verwachting is dat de situatie op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt verder zal verbeteren. Ook zal de impact van bezuinigingen door de overheid minder groot zijn, dankzij een recent begrotingsakkoord. Per saldo wordt de groei van de Amerikaanse economie geraamd op ongeveer 3% in Er wordt nog niet direct rekening gehouden met een renteverhoging in de VS, die lijkt op zijn vroegst in 2015 aan de orde te kunnen komen. Voor de eurozone ligt een minder hoge groei in het verschiet dan in de VS, maar de verwachting is wel dat het herstel voorzichtig doorzet. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt de groei voor de eurozone nu op 1%, na een krimp van 0,4% vorig jaar. Daarbij is de export redelijk sterk, maar blijft de binnenlandse vraag zwak. Een zorgpunt blijft de ontwikkeling van de Zuid Europese economieën, welke nog steeds gebukt gaan onder hoge werkloosheid en straffe bezuinigingen. Daarnaast wordt met enige zorg gekeken naar het zeer lage inflatieniveau binnen de eurozone van beneden de 1%. Als de inflatie zeer laag blijft of zelfs omslaat naar deflatie, bemoeilijkt dit het aflossen van schulden en kunnen bestedingen worden uitgesteld. Om die reden zal de ECB de korte rente zeer laag houden (dichtbij 0%) en proberen de inflatie weer richting 2% te sturen. Als risicofactor voor 2014 geldt nu vooral de situatie op de opkomende markten. De turbulentie wordt gevoed door drie factoren: het beleid van de Fed, de groeivertraging in China en de politieke onrust in bepaalde landen (zoals Thailand, Egypte, Turkije, Oekraïne). De verwachting is niet dat dit zal escaleren in een crisis, zoals ten tijde van de Azië crisis in De Fed zal uitermate voorzichtig zijn in het verder uitrollen van haar beleid. De groei in China blijft met circa 7% nog altijd op een respectabel peil. De politieke onrust lijkt beperkt te blijven tot een paar landen. Een algemeen doemscenario voor de opkomende markten voorzien wij daarom niet. Op Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 10

120 lange termijn blijven de groeivooruitzichten voor deze regio s gunstig. Gedurende 2014 kan de volatiliteit voor de opkomende landen echter wel hoog blijven. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspool in 2014 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 14 maart 2014 Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 11

121 Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. KERNCIJFERS (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,5810 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 8.406, , ,94 Lopende kosten 2) 0,17% 0,17% 0,18% Portefeuille omloop factor 2) 21,35% 15,20% 10,07% 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in het boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: Total Expense Ratio) / Portefeuille omloop factor (voorheen: Turnover ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers Beleggingsresultaat: 3) 20,78% 14,46% -8,21% 8,97% 40,94% Waarvan uit inkomsten 2,49% 4,98% 3,33% 3,33% 4,26% waardeverandering 18,48% 9,66% -11,37% 5,80% 36,87% kosten -0,19% -0,18% -0,17% -0,16% -0,19% Benchmark AEX PI / AEX TR 20,71% 14,05% -8,80% 9,24% 36,35% 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: Tot : Amsterdam Exchanges Price Index (AEX PI) Vanaf : Amsterdam Exchanges Total Return Index (AEX TR) Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 12

122 4. Jaarrekening Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 2013 Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 13

123 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Aandelen Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Overige schulden Totaal passiva Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 14

124 4.2 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst beleggingen Gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Vermogensbeheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 15

125 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inbreng participanten Terugbetaald aan participanten Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 16

126 4.4 Toelichtingen Algemeen Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland stelt zich ten doel voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is uitbesteed aan F & C Netherlands B.V. De administratie en de berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland zijn uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Transactiekosten Aankoopkosten worden direct ten laste van de verkrijgingprijs van de beleggingen gebracht. Verkoopkosten worden ten laste van de vervreemdingsprijs van de beleggingen gebracht. Dientengevolge vormen de aankoopen verkoopkosten onderdeel van de (on)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Het totaalbedrag aan transactiekosten van beleggingen over het boekjaar wordt, voor zover aantoonbaar, opgenomen in toelichting op de winst- en verliesrekening bij de post Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 17

127 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten, is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Fondsvermogen Algemeen Het fondsvermogen wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals vermogensbeheerkosten. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Op- en afslag bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte van participaties van de Beleggingspool wordt de uitgifteprijs van de participatie ten opzichte van de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij de inkoop van participaties wordt de inkoopprijs verlaagd met een afslag. Deze op- en afslagen dienen vooral om transactiekosten te dekken. Deze transactiekosten bestaan uit onder andere brokerkosten, bankkosten en belastingen. Spreads tussen bied- en laatprijzen en de eventuele verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie komen ten laste van de Beleggingspool. De beheerder valideert elk kwartaal de op- en afslagen op basis van de gemiddelde transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past deze indien nodig aan. Lopende kosten De Lopende kosten worden berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Lopende kosten worden berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe- en uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. Portefeuille omloop factor De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de Lopende kosten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 18

128 Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 19

129 4.4.3 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Stand einde boekjaar De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in ,35% (2012: 15,20%). Binnen de portefeuille werd een terughoudend beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor uitleg inzake de portefeuille omloop factor en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De onderverdeling per sector is als volgt: Consumptiegoederen % % Bank- en verzekeringswezen % % Energie % % Basisindustrie % % Duurzame consumptiegoederen % % Chemie - farmacie % % Media % % Vastgoed % % Telecommunicatie % % Dienstverlening % % Kapitaalgoederen % % Handel - transport % % % Verdeling per sector per Consumptiegoederen Bank- en verzekeringswezen Energie Basisindustrie Duurzame consumptiegoederen Chemie - farmacie Media Vastgoed Telecommunicatie Dienstverlening Kapitaalgoederen Handel - transport Verdeling per sector per In de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een beperkte mogelijkheid tot spreiding. Hierdoor loopt de Beleggingspool een concentratierisico ten aanzien van de volgende beleggingen groter dan 5% van de portefeuille: ING Groep Nv Cva 13,46% 11,14% Unilever Nv Cva 13,25% 17,42% Royal Dutch Shell Plc 13,03% 13,23% Koninklijke Philips Electronics Nv 8,67% 5,93% ASML Holding Nv 6,61% 3,86% Akzo Nobel Nv 5,42% 6,34% Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 20

130 De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap > 6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 97% 2% 1% De specificatie van de beleggingen is opgenomen in bijlage A Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding Te vorderen dividendbelasting Stalling verrekenbare belasting Overige vorderingen Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden bij de Deutsche Bank welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een marktconforme rente ontvangen. De kredietwaardigheid van de Deutsche Bank per ultimo 31 december 2013 is A (2012: A). Bron: Standard & Poor s. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 21

131 Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Geplaatst gedurende het boekjaar Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht fondsvermogen (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,5810 Netto vermogenswaarde per participatie 4) 8.406, , ,94 4) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: Achmea Nederland Aandelenfonds Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland FBTO Aandelenfonds Nederland Zilveren Kruis Achmea Aandelenplan Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II Avéro Achmea Mixfonds II Avéro Achmea Mixfonds III Avéro Achmea Mixfonds IV Afronding Overige schulden Schulden aan participanten Verschuldigd aan vermogensbeheerder Te betalen kosten depotbank Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 22

132 4.4.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening (in duizenden euro s) Opbrengst beleggingen Dividend Rente Rente rekening-courant Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van 523 (2012: 371) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen Overige opbrengsten De overige opbrengsten betreffen de op- en afslagen ad 74 (2012: 78) welke bij de participanten in rekening worden gebracht bij aan- en verkopen van participaties Bedrijfslasten Vermogensbeheerkosten Bewaarloon inclusief kosten depotbank Overige bedrijfskosten De vermogensbeheerkosten betreffen een door de vermogensbeheerder(s) in rekening gebrachte vergoeding voor het vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van een percentage van het gemiddeld uitstaand fondsvermogen. Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in bewaring hebben van de beleggingen. De kosten voor de controle op de jaarrekening 2013 worden gedragen door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en niet door de Beleggingspool. Over 2013 bedragen de lopende kosten van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 0,17% (2012: 0,17%). Voor uitleg inzake de Lopende kosten en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 0,1678% Overige bedrijfskosten (incl. bewaarloon) 0,0033% Personeel en bezoldiging De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. Amsterdam, 14 maart 2014 Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 23

133 5. Overige gegevens 5.1 Overige gegevens Winstbestemming Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de jaarrekening vast. Dividendvoorstel Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland en vindt er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. Bestemming van het resultaat Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2013 toe te voegen aan de overige reserves. Persoonlijke belangen directie De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2013 en op 31 december 2013 de volgende persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland (aandelen in aantallen): Fonds Belang per Belang per Aegon Nv Akzo Nobel Nv Heineken Nv Ing Groep Nv Cva Koninklijke Ahold Nv Koninklijke Philips Electronics Nv Royal Dutch Shell Plc Unilever Nv Cva Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 24

134 5.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-enverliesrekening over 2013 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van de beleggingspool is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de beleggingspool. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van de beleggingspool gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 14 maart 2014 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door mr. drs. M.D. Jansen RA Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 25

135 BIJLAGE A - Beleggingenspecificatie (in duizenden euro s) De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is als volgt: Beleggingen ultimo 2013: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Aegon Nv Gemalto Nv Royal Dutch Shell Akzo Nobel Heineken Nv SAP AG Ord Npv Arcelormittal Heineken Hldg Sligro Food Group Nv Asm Intl Ing Groep Nv Unibail Rodamco Asml Holding Nv Kon Ahold Nv Unilever Nv Cva CRH Ord Kon Kpn Nv Wolters Kluwer Delta Lloyd Nv Kon Philips Electronics Ziggo Bv Koninklijke Dsm Nv Nutreco Nv Exact Holdings Randstad Hldgs Fugro Nv Reed Elsevier Nv Ter vergelijking de beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Accor SAR Delta Lloyd Nv Reed Elsevier Nv Aegon Nv Koninklijke Dsm Nv Royal Dutch Shell Ahold Nv Exact Holdings SAP AG ORD NPV Akzo Nobel Fugro Nv Sligro Food Group Arcelormittal Heineken Tnt Express Nv Asm Intl Heineken Hldg Unibail Rodamco Asml Holding Nv Ing Groep Nv Unilever Nv Cva Boerse AG NPV Kon Kpn Nv Wolters Kluwer CRH Ord Kon Philips Electronics Ziggo DE Master Blenders Nutreco NV Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 26

136 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement BIJLAGE B - Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december 2013 Staatsobligaties Birma/Myanmar Ivoorkust Libanon Oezbekistan Somalië Soedan Syrië Zimbabwe Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) Iran Bedrijfsobligaties en aandelen Bedrijf Land Alliant Techsystems United States x x x Areva S.A. France x Babcock International Group PLC United Kingdom x BAE Systems PLC United Kingdom x Boeing Co. United States x European Aeronautic Defence & Space Co. EADS N.V. Netherlands Finmeccanica S.p.A. Italy x Fluor Corp. United States x General Dynamics Corp. United States x x Honeywell International Inc. United States x Huntington Ingalls Industries United States x Jacobs Engineering Group Inc. United States x L-3 Communications Holdings Inc. United States x x Lockheed Martin Corp. United States x x x Moog Inc. United States x Northrop Grumman Corp. United States x Raytheon Co. United States x Rolls-Royce Group PLC United Kingdom x SAFRAN S.A. France x SAIC Inc. United States x Serco Group United Kingdom x Textron Inc. United States x United Technologies United States x URS Corp. United States x Singapore Technologies Engineering Ltd. Singapore x x Hanwha Corp. South Korea x x Doosan Co Ltd South Korea x x Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 27

137 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement Bedrijf Land Aeroteh Romania x Aryt Industries Israel x China Spacesat China x Kaman Corp United States x Poongsan South Korea x Chevron Corp. United States x Wal-Mart Stores Inc. United States x Vedanta United Kingdom x PetroChina Co. Ltd. China x 22nd Century Group Inc (XXII) USA x Adris Grupa dd (ADRSRA) Croatia x Al Eqbal Co for Investment PLC (EICO) Jordan x Alliance One International Inc (AOI) USA x Altria Group Inc (MO) USA x Asenovgrad Tabac AD-Asenovgrad (6AD) Bulgaria x Blagoevgrad-BT AD (55B) Bulgaria x British American Tobacco Malaysia Bhd (ROTH) Malaysia x British American Tobacco PLC (BATS) UK x Bulgartabac Holding AD (57B) Bulgaria x Coka Duvanska Industrija AD Coka (COKA) Serbia x Dupnitza-BT AD (4DA) Bulgaria x Duvanski Kombinat AD Podgorica (DKPG) Montenegro x Eastern Tobacco (EAST) Egypt x Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo (FDSSR) Bosnia and Herzegovina x Fabrika Duvana AD Banja Luka (FDBLRA) Bosnia and Herzegovina x Godfrey Phillips India Ltd (GP) India x Golden Tobacco Ltd (GTO) India x Gotse Delchev Tabac AD-Gotse Delchev (4GD) Bulgaria x Grupo Carso SAB de CV Mexico x Gudang Garam Tbk PT (GGRM) Indonesia x Haskovo-Tabac AD (4H9) Bulgaria x Hrvatski Duhani DD (HRDHRA) Croatia x Huabao International Holdings Limited China x Imperial Tobacco Group PLC (IMT) UK x Isperih-BT AD (4IS) Bulgaria x ITC Ltd (ITC) India x Japan Tobacco Inc (2914) Japan x JT International Bhd (RJR) Malaysia x Karelia Tobacco Co Inc SA (KARE) Greece x Khyber Tobacco Co (KHTC) Pakistan x Kothari Products Ltd (KTP) India x KT&G Corp (033780) South Korea x Lorillard Inc (LO) USA x Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 28

138 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement Bedrijf Land Ngan Son JSC (NST) Viet Nam x NTC Industries Ltd (NTCIL) India x Pazardzhik-BT AD Pazardzhik (4PZ) Bulgaria x Philip Morris International Inc (PM) USA x Philippine Tobacco Flue Cur (TFC) Philippines x Pleven-Bulgartabak (4PQ) Bulgaria x Reynolds American Inc (RAI) USA x Shanghai Industrial Holdings Ltd. China x Shoumen-BT AD (3JZ) Bulgaria x Sinnar Bidi Udyog Ltd (SBU) India x Sitab-Soc Ivoirienne Tabacs (STBC) Ivory Coast x Slantse Stara Zagora- BT AD (3JO) Bulgaria x Smokefree Innotec Inc (SFIO) USA x Sofia-BT AD (3JU) Bulgaria x Souza Cruz SA Brazil x Strumica Tabak Strumica (STTB) Macedonia x Swedish Match AB (SWMA) Sweden x Tabak ad Nis (TBKN) Serbia x TSL Ltd/Zimbabwe (TSL) Zimbabwe x Tvornica Duhana Zagreb dd (TDZRA) Croatia x Union Tobacco (UTOB) Jordan x Universal Corp/VA (UVV) USA x Utalim SA Slatina (UTOL) Romania x Vector Group Ltd (VGR) USA x VST Industries Ltd (VST) India x Wismilak Inti Makmur Tbk PT ( D) Indonesia x Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 29

139 JAARVERSLAG Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 2013

140

141 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Profiel 3 3. Verslag van de beheerder 4 4. Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichtingen Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 27 Bijlage A. Beleggingenspecificatie 28 Bijlage B. Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 1

142 Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 1. Algemene gegevens Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Onafhankelijke Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. Netherlands Branche Strawinskylaan XX Amsterdam Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 2

143 2. Profiel Structuur Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per september 2000 een aanvang genomen. De Beleggingspool is vrijgesteld van toezicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de bestuurder van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM-Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli 2013, inclusief de vrijstelling onder artikel 1:12 Wft voor de Achmea Beleggingspools. Doel Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen realiseren. Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. De samenstelling van de portefeuille wordt gedomineerd door de sectorkeuze. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de FTSE World Eurobloc Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt beheerd door meerdere vermogensbeheerders (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement. F&C Netherlands B.V. heeft het merendeel van het vermogen onder beheer. Het overige gedeelte wordt beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse vermogensbeheerders elkaar aanvullen. De vermogensbeheerders van de Beleggingspool beschikken over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten in de eurozone. Uitgifte en inkoop van participaties Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 3

144 Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 4

145 3. Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro over het boekjaar Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 727 miljoen (2012: 565 miljoen). De toename van het vermogen is toe te schrijven aan koersstijgingen op de financiële markten van 125 miljoen, netto beleggingsopbrengsten ad 18 miljoen en intreding van participanten van 19 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro bedroeg ultimo ,53 wat ten opzichte van 31 december 2012 een rendement van 24,85% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft over dezelfde periode een rendement van 24,59% gerealiseerd. Ontwikkelingen 2013 Wet- en Regelgeving AIFMD Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM- Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is in 2013 gestart met een project om te komen tot tijdige implementatie van de regels van de AIFM-Richtlijn in haar processen. FATCA De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Achmea Beleggingspools in 2013 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Deze Intergovernmental Agreement is in december 2013 bereikt. EMIR Op de beleggingsinstellingen waarin gebruik wordt gemaakt van derivaten, ofwel om redenen van risico afdekking, ofwel om beleggingsredenen, zijn de regels voortvloeiende uit de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) van kracht geworden. In het verslagjaar is een aantal risico verminderende maatregelen van kracht geworden per 15 maart 2013 (timely confirmation en daily valuation) en per 15 september 2013 (portfolio compression, portfolio reconciliation, dispute resolution). Financial Transaction Tax (FTT) Invoering van een Financial Transaction Tax (FTT) heeft naar alle waarschijnlijkheid invloed op het rendement van een beleggingsfonds. Nederland heeft er in 2013 vooralsnog voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij de andere EU lidstaten die een voorstel tot een Europese FTT onderschrijven. Toekomstige ontwikkelingen in Nederland, maar ook in het buitenland, worden door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. gevolgd. Andere ontwikkelingen in de verslagperiode De langjarige overeenkomst met F&C Netherlands B.V. voor het uitvoeren van vermogensbeheer is geëindigd en daarvoor is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een gebruikelijke opzegtermijn in de plaats gekomen. Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Ten behoeve van haar participanten stellen de Achmea Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Zij voeren daarom een verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid bestaat uit vier pijlers en wordt hieronder toegelicht. Pijler 1: Uitsluitingsbeleid Er wordt op voorhand niet belegd in: Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 5

146 Controversiële wapens Wij beleggen niet in ondernemingen die zich rechtstreeks richten op ontwikkeling, testen, productie, verkoop, handel en onderhoud van controversiële wapens. Ook wordt niet belegd in ondernemingen die een groot belang hebben in andere ondernemingen (via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden) die controversiële wapens produceren. Het zijn producenten van: o clustermunitie; o anti persoonsmijnen; o biologische en chemische wapens; o kernwapens. Voor het uitsluiten van controversiële wapens zoekt Achmea aansluiting bij internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: - Conventie voor biologische wapens (1975); - Conventie voor chemische wapens (1997); - Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997) en - Conventie over clustermunitie (2008). Controversiële landen De Nederlandse overheid kan sanctiemaatregelen nemen tegen landen. Deze landen worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen consequent de fundamentele mensenrechten van hun burgers. De sanctiemaatregelen zijn gebaseerd op de Sanctiewet Tabaksproducenten Producenten van tabaksproducten zijn uitgesloten. Dit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid. Achmea rekent juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Notoire Global Compact schenders Wij sluiten ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee door ons geselecteerde toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. De principes van het Global Compact van de Verenigde Naties richten zich op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Jaarlijks laat Achmea haar beleggingsportefeuille door een onafhankelijke partij beoordelen in hoeverre de beleggingen voldoen aan deze principes. Indien als gevolg van bijzondere situaties, te beoordelen door de Beheerder, wordt belegd in ondernemingen en/of landen die vallen onder één van de vier hierboven genoemde categorieën, dan zullen dergelijke beleggingen binnen redelijke termijn worden afgebouwd. De Beheerder zal bij afbouw van dergelijke beleggingen in het belang van de deelnemers handelen, met inachtneming van specifieke wettelijke regels, waaronder die over clustermunitie. Zie bijlage B voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december Op de website is een actuele lijst met uitsluitingen opgenomen. Pijler 2: Engagement, in gesprek met ondernemingen Engagement wil zeggen dat wij de dialoog aangegaan met ondernemingen waarin wij beleggen. Robeco voert het engagementbeleid uit. Met de dialoog die Robeco met ondernemingen voert, proberen we de aandeelhouderswaarde (d.w.z. de waarde die een bedrijf weet te creëren) te vergroten. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Voor het aangaan van deze dialoog staan de uitgangspunten van het Global Compact centraal. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Bedrijven die op deze uitgangspunten minder goed scoren, worden geselecteerd voor ons engagement. Er worden dan heldere afspraken gemaakt en termijnen afgesproken om dit te verbeteren. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethisch gedrag. Maar ook onderwerpen als veranderingen in ondernemingsstructuur, zeggenschapsrechten of beloningsbeleid komen aan bod. Voorwaarde is dat het management van een onderneming het onderwerp kan beïnvloeden. Wij bereiken de beste resultaten met een constructieve en opbouwende dialoog tussen onze uitvoerder Robeco en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of de ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vraagt Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zal verbeteringen aanmoedigen. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 6

147 Daarnaast voeren wij ook enhanced engagement uit. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen uit. Hiermee gaan we intensief de dialoog aan. Dit gaat over specifieke thema s die wij belangrijk vinden. Deze thema s worden per jaar bepaald. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: - mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); - dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); - publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); - biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). De actuele thema s zijn mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Voor elke onderneming waarmee wij een enhanced engagement aangaan geldt: voor de start van het traject beoordeelt een onafhankelijke partij of de door ons gestelde doelen hout snijden. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart. Door middel van een nulmeting op het realiteitsgehalte van de doelstellingen en een eindmeting op de mate waarin de dialoog succesvol is geweest, wordt er inzicht verkregen of de aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de specifieke thema s. Elk afgerond engagement wordt eveneens door een onafhankelijke partij beoordeeld op het behaalde resultaat. In het Overzicht Enhanced Engagements Achmea vindt u de thema s waarmee wij met ondernemingen sinds 2008 enhanced engagementtrajecten hebben afgerond of anoniem- nog hebben lopen. Een engagement traject duurt maximaal drie jaar. Als de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onderneming worden uitgesloten. Ook zijn elk kwartaal engagementverslagen beschikbaar. Deze verslagen en het Overzicht Enhanced Engagements zijn te downloaden op de website Pijler 3: Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Wij beleggen in aandelen van verschillende ondernemingen. Elk aangehouden aandeel geeft ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Door actief gebruik te maken van dit stemrecht kunnen wij de betreffende ondernemingen aansporen de kwaliteit van het bestuur te vergroten. Ook kan de duurzaamheid verbeterd worden. Wij verwachten dat dit op termijn gunstig is voor de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde. Ondernemingen die hun zaken op orde hebben denk aan een goede ondernemingsstructuur of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten- presteren immers op de lange termijn vaak beter. Met andere woorden: een goede ondernemingsstructuur is goed voor Achmea en voor haar belanghebbenden. Het stemrecht kan zowel direct als indirect (d.w.z. proxy voting, het stemmen op afstand als het niet mogelijk is om zelf de aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken) worden uitgeoefend. We volgen met het stembeleid de Nederlandse Corporate Governance Code voor Nederlandse ondernemingen. De aanbevelingen uit deze code gebruiken we ook bij de beoordeling van de agendapunten waarvoor het stemrecht wordt toegepast. Buiten Nederland gebruiken we de code International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code, worden beoordeeld. Buiten Nederland is de lokale Corporate Governance Code van dat land leidend. Het zal echter niet in alle gevallen nodig zijn het stemrecht actief te gebruiken. Daarom zal voortdurend een afweging gemaakt worden tussen de verwachte opbrengst enerzijds en de kosten anderzijds. Wij worden echter in principe altijd vertegenwoordigd op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen - waarin een substantieel belang wordt gehouden, - als er belangrijke dan wel controversiële agendapunten zijn. De stemverslagen van de aandeelhoudersvergaderingen zijn te downloaden op de website Aantal stemvergaderingen 2013 In dit boekjaar is namens de beheerder wereldwijd gestemd op 698 aandeelhoudersvergaderingen. Op 401 (57%) vergaderingen is één of meerdere keren tegen voorstellen van het management gestemd. Ook zijn er 3 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay ). Indien niet is gestemd, komt dit door dat de aandelen van de betreffende onderneming niet in eigendom waren ten tijde van de aandeelhoudersvergadering. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat wij gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 7

148 Pijler 4: ESG-criteria integratie Het vermogensbeheer van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. We proberen een steeds groter deel van onze portefeuille te verduurzamen. Wij vinden het daarom belangrijk dat de vermogensbeheerders in het beleggingsproces waar mogelijk letten op duurzaamheidscriteria. Dit noemen we de ESG criteria. Het gaat hier om de factoren: - milieu (Environment), - sociale (Social) en - goed bestuur (Governance). Wij zijn er van overtuigd dat het meenemen van de duurzaamheidscriteria kan leiden tot betere beleggingsresultaten. Zo brengt bijvoorbeeld energiezuinig produceren minder kosten met zich mee en is dit ook beter voor het milieu. Ook voorkomt een goed milieubeleid het betalen van hoge boetes voor overtredingen. Wij voeren dan ook met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder in te voeren in het beleggingsproces. AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., als bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als bestuurder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van de Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. Omdat de Beleggingspool niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij zijn binnen de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro twee vermogensbeheerders aangesteld. Het merendeel wordt belegd via F&C Netherlands B.V. en het overige deel van de portefeuille wordt beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. De twee beleggingsstijlen zorgen voor een extra diversificatie-effect, waardoor het rendement-risicoprofiel voor de totale portefeuille kan verbeteren. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 8

149 Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 3. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Binnen het Eurogebied is het goed mogelijk spreiding aan te brengen en het concentratierisico te beperken. Beide vermogensbeheerders hebben een brede spreiding aangebracht over landen, sectoren en bedrijven. De portefeuille kende ultimo 2013 geen aandelen die meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Sanofi, Bayer, BASF, ING en SAP maakten gezamenlijk ongeveer 18% van de totale portefeuille uit. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 4. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van de Beleggingspool. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij aandelen in de eurozone is er geen sprake geweest van direct valutarisico, omdat de instrumenten waarin wordt belegd allemaal noteren in euro s. Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Bedrijven die internationaal zaken doen hebben immers te maken met valutaschommelingen die hun winst- en verliesrekening kunnen raken. In het verslagjaar is de euro gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met name door een toenemend vertrouwen in de oplossing van de euro schuldencrisis. Een hogere koers van de euro is op zichzelf negatief nieuws voor export georiënteerde bedrijven in het eurogebied. Dit aspect is meegewogen in het uiteindelijke selectieproces. Daarnaast spelen zaken als kwaliteit, waardering en winstvooruitzichten van de onderneming echter ook een rol. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. De vermogensbeheerders beoordelen de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2013 circa 5% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. De posities zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 9

150 bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico-afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Beleggingsresultaat De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft in 2013 een resultaat geboekt van (2012: ) en behaalde een beleggingsrendement van 24,85% (2012: 24,52%). Voor de aandelenportefeuille voegde vooral de overwogen positie in verzekeraars, zoals AEGON en AXA, veel waarde toe. De verzekeraars zijn bezig zich te richten op producten waar minder kapitaalbuffers voor nodig zijn, waardoor op termijn de kasstromen kunnen verbeteren. Industriële ondernemingen toonden een goede winstontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is verfproducent Akzo Nobel, waar stappen zijn gezet om de efficiency te verbeteren en de kosten te verlagen. De overwogen positie in Akzo Nobel heeft dan ook positief bijgedragen aan het rendement. Overwogen posities in aantrekkelijk gewaardeerde aandelen, zoals financiële dienstverleners als ING en de Duitse Aareal Bank, hebben eveneens steun gegeven aan het resultaat. Daarentegen hebben onderwogen posities in producenten van olie, gas en elektriciteit enig rendement gekost ten opzichte van de benchmark. Terugblik financiële markten 2013 Algemeen In het jaarverslag van 2012 werd aangegeven, dat de wereldeconomie in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater terecht zou komen. Dit is gedurende 2013 in belangrijke mate ook uitgekomen. De euro schuldencrisis is in de tweede helft van 2013 naar de achtergrond verdwenen en vormde geen grote bron van onrust meer. Daarnaast zette het herstel van de Amerikaanse economie door, terwijl ook de economieën van de eurozone voorzichtig uit het dal klommen. Japan sprong positief in het oog, omdat het grootschalige stimuleringsbeleid leek aan te slaan. Tegen deze achtergrond was het beursklimaat voor de volwassen markten heel positief te noemen. Opvallend was echter dat de prestaties van de opkomende markten sterk achterbleven. Vanaf het moment dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) anticipeerde op de afbouw van aankopen van staatsobligaties, keerde het sentiment voor de opkomende markten in negatieve zin. Bij gevolg was gedurende 2013 sprake van een groot verschil in aandelenrendementen tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De centrale banken drukten wederom een belangrijke stempel op het marktbeeld. Dit gold in de eerste plaats voor de Fed in de Verenigde Staten. Toenmalig Fed president Bernanke kondigde in het voorjaar van 2013 aan het zeer ruime monetaire beleid langzaam te willen afbouwen. Anders gezegd, de maandelijkse aankopen van Amerikaanse staatsobligaties (ten bedrage van $ 85 mrd) zouden door de Fed stapsgewijs worden verlaagd. De timing bleef enkele maanden ongewis, maar uiteindelijk werd duidelijk dat deze afbouw (de zogenoemde tapering ) een aanvang zou nemen in januari Tegelijkertijd benadrukte de Fed dat de korte rente tot eind 2015 op een zeer laag peil blijft, zolang de werkgelegenheid niet voldoende verbetert. De beweging van de Amerikaanse centrale bank liet de markten zeker niet onberoerd. Eén van de belangrijkste gevolgen was een flinke stijging van de kapitaalmarktrente in de VS en in mindere mate ook in Europa. De opkomende markten waren hiervan de dupe, aangezien beleggers veel kapitaal terugtrokken uit deze regio s. In de eurozone zag de Europese Centrale Bank (ECB) voldoende redenen om de korte rente in 2013 verder te verlagen. Via twee rentestappen daalde de officiële refi-rente met in totaal 0,5%-punt tot een historisch laag niveau van 0,25%. Aan de ene kant diende de lage rente om het broze economische herstel in de eurozone verder te stimuleren. Aan de andere kant had de ECB oog voor de dalende trend van de inflatie, die eind 2013 uitkwam op gemiddeld 0,8% in de eurozone. Dit was duidelijk lager dan het door de ECB gewenste inflatieniveau van dichtbij 2%. Positief was dat de euro schuldencrisis gedurende het verslagjaar steeds minder een thema was. In het eerste kwartaal van het jaar speelde nog wel de bankencrisis in Cyprus, maar die werd uiteindelijk opgelost door de probleembanken te saneren en de grote spaarders ook mee te laten betalen aan de schuldsanering. Daarna werd het rustiger rondom de euro schuldencrisis. Dit weerspiegelde zich in een verdere daling van de renteverschillen tussen de euro periferie (met name Spanje, Italië, Portugal, Ierland) en de kernlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland). In Japan bleef het beleid van premier Abe de aandacht trekken. Dit zogenoemde Abenomics beleid rust op drie pijlers: een zeer ruim budgettair beleid, een zeer ruim monetair beleid en structurele hervormingen. Dit alles is bedoeld om twee decennia van een stagnerende Japanse economie te beëindigen. Het beleid van de Bank of Japan leidde tot een forse daling van de Japanse yen, waardoor de concurrentiepositie van Japanse bedrijven sterk verbeterde. In de ranglijst van 2013 was Japan dan ook de sterkst presterende aandelenmarkt. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 10

151 Voor de opkomende markten was 2013 een tegenvallend jaar. Naast de negatieve impact van het beleid van de Fed, speelden ook andere factoren een rol. Zo kampte de Chinese economie met een duidelijke groeivertraging (hoewel nog altijd op een respectabel niveau van 7 à 8%). Ook de dalende grondstofprijzen werkten nadelig uit voor de opkomende markten. Aandelen Wereldwijd was 2013 een prima jaar voor de aandelenmarkten, maar er was wel een groot verschil tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De MSCI Wereld Index voor alle landen, gemeten in lokale valuta, steeg in 2013 met gemiddeld ruim 25%. Koploper was de Japanse Nikkei index met een stijging van bijna 60%. De Amerikaanse S&P 500 index scoorde ook erg goed, met een toename van ruim 32%. De Eurostoxx index voor de eurozone toonde een stijging van 21,5%. Hier bleef de Nederlandse AEX-index dichtbij in de buurt (+20,7%). Hiermee vergeleken stelden de rendementen voor de opkomende markten teleur. Dit gold vooral voor de beurzen in Brazilië (-15%), Rusland (+1%) en China (+4%). De MSCI index voor de opkomende markten (in lokale valuta s) rendeerde gemiddeld slechts +3% in Vooruitblik financiële markten 2014 Algemeen In 2014 zal de wereldeconomie het herstel naar verwachting kunnen doortrekken. De rol van centrale banken zal hierbij cruciaal blijven, met name die van de Amerikaanse Federal Reserve. De nieuwe Fed voorzitter Janet Yellen staat voor de taak om het stimuleringsbeleid voorzichtig te gaan afbouwen, zonder de economische groei te beschadigen. Inmiddels is duidelijk dat de belangen groter zijn dan alleen voor de Amerikaanse economie. De koerswijziging van de Fed lokte in 2013 immers een wereldwijde rentestijging uit, alsmede een grote kapitaaluitstroom uit de opkomende markten. Dit lijkt begin 2014 in een stroomversnelling te komen, waardoor diverse valuta s van opkomende landen sterk onder druk zijn gekomen. Voor de Amerikaanse economie zijn de vooruitzichten nochtans redelijk positief. De verwachting is dat de situatie op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt verder zal verbeteren. Ook zal de impact van bezuinigingen door de overheid minder groot zijn, dankzij een recent begrotingsakkoord. Per saldo wordt de groei van de Amerikaanse economie geraamd op ongeveer 3% in Er wordt nog niet direct rekening gehouden met een renteverhoging in de VS, die lijkt op zijn vroegst in 2015 aan de orde te kunnen komen. Voor de eurozone ligt een minder hoge groei in het verschiet dan in de VS, maar de verwachting is wel dat het herstel voorzichtig doorzet. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt de groei voor de eurozone nu op 1%, na een krimp van 0,4% vorig jaar. Daarbij is de export redelijk sterk, maar blijft de binnenlandse vraag zwak. Een zorgpunt blijft de ontwikkeling van de Zuid Europese economieën, welke nog steeds gebukt gaan onder hoge werkloosheid en straffe bezuinigingen. Daarnaast wordt met enige zorg gekeken naar het zeer lage inflatieniveau binnen de eurozone van beneden de 1%. Als de inflatie zeer laag blijft of zelfs omslaat naar deflatie, bemoeilijkt dit het aflossen van schulden en kunnen bestedingen worden uitgesteld. Om die reden zal de ECB de korte rente zeer laag houden (dichtbij 0%) en proberen de inflatie weer richting 2% te sturen. Als risicofactor voor 2014 geldt nu vooral de situatie op de opkomende markten. De turbulentie wordt gevoed door drie factoren: het beleid van de Fed, de groeivertraging in China en de politieke onrust in bepaalde landen (zoals Thailand, Egypte, Turkije, Oekraïne). De verwachting is niet dat dit zal escaleren in een crisis, zoals ten tijde van de Azië crisis in De Fed zal uitermate voorzichtig zijn in het verder uitrollen van haar beleid. De groei in China blijft met circa 7% nog altijd op een respectabel peil. De politieke onrust lijkt beperkt te blijven tot een paar landen. Een algemeen doemscenario voor de opkomende markten voorzien wij daarom niet. Op lange termijn blijven de groeivooruitzichten voor deze regio s gunstig. Gedurende 2014 kan de volatiliteit voor de opkomende landen echter wel hoog blijven. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspool in 2014 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 14 maart 2014 Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 11

152 Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. KERNCIJFERS (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,1840 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 9.437, , ,61 Lopende kosten 2) 0,18% 0,18% 0,19% Portefeuille omloop factor 2) 44,18% 36,54% 59,14% 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in het boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: Total Expense Ratio) / Portefeuille omloop factor (voorheen: Turnover ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers Beleggingsresultaat: 3) 24,85% 24,52% -12,80% 0,79% 31,07% Waarvan uit inkomsten 3,30% 3,81% 3,52% -81,43% 3,77% waardeverandering 21,75% 20,91% -16,13% 78,13% 27,51% kosten -0,20% -0,20% -0,19% 4,09% -0,21% Benchmark FT Euro 24,59% 20,49% -14,46% 3,20% 28,81% 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: FT Euro : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc Total Return Index Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 12

153 4. Jaarrekening Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 2013 Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 13

154 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Aandelen Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Overige schulden Totaal passiva Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 14

155 4.2 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst beleggingen Gerealiseerde waardeverandering aandelen Gerealiseerde waardeverandering valutatermijncontracten - -8 Niet-gerealiseerde waardeverandering aandelen Overige opbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Vermogensbeheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 15

156 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inbreng participanten Terugbetaald aan participanten Netto kasstroom/mutatie geldstromen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 16

157 4.4 Toelichtingen Algemeen Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Euro stelt zich ten doel voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is uitbesteed aan F & C Netherlands B.V. en Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. De administratie en de berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro zijn uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Transactiekosten Aankoopkosten worden direct ten laste van de verkrijgingprijs van de beleggingen gebracht. Verkoopkosten worden ten laste van de vervreemdingsprijs van de beleggingen gebracht. Dientengevolge vormen de aankoopen verkoopkosten onderdeel van de (on)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Het totaalbedrag aan transactiekosten van beleggingen over het boekjaar wordt, voor zover aantoonbaar, opgenomen in toelichting op de winst- en verliesrekening bij de post Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 17

158 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Fondsvermogen Algemeen Het fondsvermogen wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals vermogensbeheerkosten. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Op- en afslag bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte van participaties van de Beleggingspool wordt de uitgifteprijs van de participatie ten opzichte van de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij de inkoop van participaties wordt de inkoopprijs verlaagd met een afslag. Deze op- en afslagen dienen vooral om transactiekosten te dekken. Deze transactiekosten bestaan uit onder andere brokerkosten, bankkosten en belastingen. Spreads tussen bied- en laatprijzen en de eventuele verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie komen ten laste van de Beleggingspool. De beheerder valideert elk kwartaal de op- en afslagen op basis van de gemiddelde transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past deze indien nodig aan. Lopende kosten De Lopende kosten worden berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Lopende kosten worden berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe- en uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. Portefeuille omloop factor De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de Lopende kosten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 18

159 Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 19

160 4.4.3 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Stand einde boekjaar De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in ,18% (2012: 36,54%). Binnen de portefeuille werd een terughoudend beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor uitleg inzake de portefeuille omloop factor en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen % % Chemie - farmacie % % Consumptiegoederen % % Telecommunicatie % % Energie % % Dienstverlening % % Duurzame consumptiegoederen % % Basisindustrie % % Kapitaalgoederen % % Handel - transport % % Media % % Nutsbedrijven % Overige % % % % Verdeling per sector per Bank- en verzekeringswezen Chemie - farmacie Consumptiegoederen Telecommunicatie Energie Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Basisindustrie Kapitaalgoederen Handel - transport Media Nutsbedrijven Overige Verdeling per sector per Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 20

161 De geografische verdeling is als volgt: Duitsland % % Frankrijk % % Nederland % % Italië % % Ierland % % Spanje % % Finland % % België % % Portugal % % Overige % % Afronding -1 0% % % Geografische verdeling per Duitsland Frankrijk Nederland Italië Ierland Spanje Finland België Portugal Overig Geografische verdeling per De categorie Overige (2013) bestaat uit de volgende landen: Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en Griekenland. In de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is het concentratierisico op individuele beleggingen beperkt aangezien er in de beleggingsportefeuille geen individuele beleggingen zijn opgenomen groter dan 5% van de portefeuille. De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap > 6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 88% 7% 5% In de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is het directe valutarisico op individuele beleggingen nihil aangezien alle in de beleggingsportefeuille aangehouden beleggingen zijn genoteerd in euro. De specificatie van de beleggingen is opgenomen in bijlage A Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding Te vorderen dividendbelasting Stalling verrekenbare belastingen Overige vorderingen Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 21

162 Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden bij de Deutsche Bank welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een marktconforme rente ontvangen. De kredietwaardigheid van de Deutsche Bank per ultimo 31 december 2013 is A (2012: A). Bron: Standard & Poor s. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 22

163 Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Geplaatst gedurende het boekjaar Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht fondsvermogen (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,1840 Netto vermogenswaarde per participatie 4) 9.437, , ,61 4) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: Achmea Eurolanden Aandelenfonds Achmea Eurolanden Mixfonds Centraal Beheer Achmea Diamant Fonds Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Centraal Beheer Achmea Robijn Fonds Centraal Beheer Achmea Saffier Fonds Centraal Beheer Achmea Topaas Fonds Avéro Achmea Euro Aandelenfonds Afronding Overige schulden Verschuldigd aan participanten uit hoofde van uittreding Verschuldigd aan vermogensbeheerders Te betalen kosten depotbank Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 23

164 4.4.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening (in duizenden euro s) Opbrengst beleggingen Dividend Valutaresultaten - 11 Rente rekening-courant Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van 405 (2012: 365) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen Overige opbrengsten De overige opbrengsten betreffen voornamelijk de op- en afslagen ad 30 (2012: 51) welke bij de participanten in rekening wordt gebracht bij aan- en verkopen van participaties Bedrijfslasten Vermogensbeheerkosten Bewaarloon inclusief kosten depotbank Overige bedrijfskosten De vermogensbeheerkosten betreffen een door de vermogensbeheerder(s) in rekening gebrachte vergoeding voor het vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van een percentage van het gemiddeld uitstaand fondsvermogen. Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in bewaring hebben van de beleggingen. De kosten voor de controle op de jaarrekening 2013 worden gedragen door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en niet door de Beleggingspool. Over 2013 bedragen de Lopende kosten van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,18% (2012: 0,18%). Voor uitleg inzake Lopende kosten en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,1696% Overige bedrijfskosten (incl. bewaarloon) 0,0074% Personeel en bezoldiging De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. Amsterdam, 14 maart 2014 Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 24

165 5. Overige gegevens 5.1 Overige gegevens Winstbestemming Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de jaarrekening vast. Dividendvoorstel Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en vindt er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. Bestemming van het resultaat Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2013 toe te voegen aan de overige reserves. Persoonlijke belangen directie De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2013 en 31 december 2013 de volgende persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro (aandelen in aantallen): Fonds Belang per Belang per Aegon Nv Akzo Nobel Nv Heineken Nv Ing Groep Nv Cva Koninklijke Ahold Nv Koninklijke Philips Electronics Nv Unliver Nv Cva Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 25

166 5.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-enverliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van de beleggingspool is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de beleggingspool. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van de beleggingspool gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 14 maart 2014 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door mr. drs. M.D. Jansen RA Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 26

167 BIJLAGE A - Beleggingenspecificatie (in duizenden euro s) De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is als volgt: Beleggingen ultimo 2013: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Aareal Bank Ag Deutsche Telekom Ag Npv Osram Licht Ag Accor Sar E.On Se Npv Pernod-Ricard Adidas Ag Edp Energias Portugal Providence Resources Aegon Nv Enel Prysmian Cab & Sys 457 Air Liquide Eni Eur Publicis Groupe Sa Akzo Nobel Nv Erste Group Bank Ag 398 Reed Elsevier Nv Allianz Se Fortum Oyj Renault Regie Nat 848 Alstom Eur7 517 Fresenius Medical Care 745 Repsol Sa 799 Amer Sports Corporation Galp Energia Sgps Repsol Sa Rts Exp 22 Anheuser-Busch Inbev Nv Gdf Suez Rwe Ag 707 Arcelormittal Npv 929 Gerresheimer Group Npv Ryanair Hldgs 91 Asm Intl Glanbia Ord Sanofi Assicurazioni Generali 789 Groupe Fnac 12 Sap Ag Axa Heineken Holding 829 Schneider Electric Sa Azimut Hldg Heineken Nv Siemens Ag Banco Bilbao Vizcaya Indira Sistemas Sa 513 Smurfit Kappa Group Plc Banco Santander Sa Industria De Diseno Textil 298 Societe Generale Basf Se Ing Groep N.V Solvay Npv 487 Bayer Ag Intesa Sanpaolo STMicroelectronics 444 Belgacom 855 Kering 733 Telefonica Sa Bnp Paribas Kerry Group Tnt Express Nv 507 Bouygues 599 Koninklijke Ahold Nv 969 Tods Spa C&C Group Koninklijke DSM Nv 434 Total Sa Carrefour 446 Koninklijke Kpn Nv 525 Unibail-Rodamco 370 Compagnie De Saint-Gobain 848 Koninklijke Philips Nv Unicredit Spa Continental Ag Npv Lanxess Ag 336 Unilever Nv Cva Credit Agricole 546 Luxottica Group Vallourec 693 Crh Ord Lvmh Moet Hennessy Vivendi 754 Daimler Ag Mediaset 493 Voestalpine AG 496 Danone 940 Metso Oyj 581 Volkswagen Ag Dassault Systemes Michelin Wolters Kluwers 564 Delhaize Group 818 Muenchener Rueckvers 889 Ziggo Deutsche Bank Ag Nokia (Ab) Oy 539 Afronding -3 Deutsche Boerse Ag Npv Nutreco Nv Deutsche Post Ag Npv Orange Sa Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 27

168 Ter vergelijking de beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde AAreal Bank Ag Eni Spa Opap Sa 715 Accor SAR Erste Group Bank Ag 488 Pernod-Ricard Npv Adidas Ag Fiat Spa 198 Peugeot Sa 440 Aegon Nv Fortum Oyj PostNL Nv 231 Air Liquide France Telecom PPR 867 Akzo Nobel Fresenuis Medical Care Providence Resources Allianz Se Fugro Nv 221 Prysmian Cab & Sys 444 Alstom 695 Galp Energia B Publicis Groupe SA Amer Sports Corporation Gamesa Corp Techno 198 Reed Elsevier Nv Anheuser-Busch Inbev Nv Gdf Suez Renault Regie Nat Arcelormittal Npv 886 Gerresheimer Ag Repsol Sa ASM Intl Glanbia Ord Repsol Sa EUR1 RTS 108 Assicurazioni Generali 572 Heidelbergcement Ag 289 RWE Ag Axa Heineken Hldg Ryanair Hldgs 425 Banco Bilbao Vizcaya ID Ieteren NPV Sanofi Sa Banco Santander Sa Ind. de Diseno Textill 363 Sap Ag Basf Se Npv Indira Sistemas Sa 596 Schneider Electric Sa Bayer Ag Ing Groep Nv Siemens Ag Belgacom 680 Intesa Sanpaolo Soc Generale Bnp Paribas Italcementi 267 Solvay NPV 324 Bouygues 699 Kabel Deutschland Ag STMicroelectronics 584 C&C Group Kenmare Resources ORD Telefonica Sa Carrefour Kerry Gp Thyssenkrupp Ag 344 Cie generale Kon Ahold Nv 797 Tnt Express Nv 337 Comp de Saint Gobain 783 Kon DSM Nv Tods SPA Corio Nv 133 Kon Kpn Nv 522 TomTom Nv 442 CRH ORD Kon Philips Electronics 853 Total Daimler Ag Lanxess AG 286 Unibail-Rodamco 807 Danone Luxottica Group Unicredit 287 Dassault Systems LVMH Moet Hennesy Unilever Nv Cva Delhaize Group 993 Mediaset 492 Vallourec 812 Deutsche Bank Ag Mediaset Espana Veolia Environment Deutsche Boerse Ag NPV Michelin Vivendi Sa Deutsche Post Ag Muenchener Rueckvers 945 Voestalpine AG 490 E.On Ag Nokia Ab Oy 752 Volkswagen Ag Edp Energ De Portugal Nutreco Nv Wienenberger Ag 267 Enel Obrascon Ziggo Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 28

169 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement BIJLAGE B - Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december 2013 Staatsobligaties Birma/Myanmar Ivoorkust Libanon Oezbekistan Somalië Soedan Syrië Zimbabwe Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) Iran Bedrijfsobligaties en aandelen Bedrijf Land Alliant Techsystems United States x x x Areva S.A. France x Babcock International Group PLC United Kingdom x BAE Systems PLC United Kingdom x Boeing Co. United States x European Aeronautic Defence & Space Co. EADS N.V. Netherlands Finmeccanica S.p.A. Italy x Fluor Corp. United States x General Dynamics Corp. United States x x Honeywell International Inc. United States x Huntington Ingalls Industries United States x Jacobs Engineering Group Inc. United States x L-3 Communications Holdings Inc. United States x x Lockheed Martin Corp. United States x x x Moog Inc. United States x Northrop Grumman Corp. United States x Raytheon Co. United States x Rolls-Royce Group PLC United Kingdom x SAFRAN S.A. France x SAIC Inc. United States x Serco Group United Kingdom x Textron Inc. United States x United Technologies United States x URS Corp. United States x Singapore Technologies Engineering Ltd. Singapore x x Hanwha Corp. South Korea x x Doosan Co Ltd South Korea x Aeroteh Romania x x Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 29

170 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement Bedrijf Land Aryt Industries Israel x China Spacesat China x Kaman Corp United States x Poongsan South Korea x Chevron Corp. United States x Wal-Mart Stores Inc. United States x Vedanta United Kingdom x PetroChina Co. Ltd. China x 22nd Century Group Inc (XXII) USA x Adris Grupa dd (ADRSRA) Croatia x Al Eqbal Co for Investment PLC (EICO) Jordan x Alliance One International Inc (AOI) USA x Altria Group Inc (MO) USA x Asenovgrad Tabac AD-Asenovgrad (6AD) Bulgaria x Blagoevgrad-BT AD (55B) Bulgaria x British American Tobacco Malaysia Bhd (ROTH) Malaysia x British American Tobacco PLC (BATS) UK x Bulgartabac Holding AD (57B) Bulgaria x Coka Duvanska Industrija AD Coka (COKA) Serbia x Dupnitza-BT AD (4DA) Bulgaria x Duvanski Kombinat AD Podgorica (DKPG) Montenegro x Eastern Tobacco (EAST) Egypt x Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo (FDSSR) Bosnia and Herzegovina x Fabrika Duvana AD Banja Luka (FDBLRA) Bosnia and Herzegovina x Godfrey Phillips India Ltd (GP) India x Golden Tobacco Ltd (GTO) India x Gotse Delchev Tabac AD-Gotse Delchev (4GD) Bulgaria x Grupo Carso SAB de CV Mexico x Gudang Garam Tbk PT (GGRM) Indonesia x Haskovo-Tabac AD (4H9) Bulgaria x Hrvatski Duhani DD (HRDHRA) Croatia x Huabao International Holdings Limited China x Imperial Tobacco Group PLC (IMT) UK x Isperih-BT AD (4IS) Bulgaria x ITC Ltd (ITC) India x Japan Tobacco Inc (2914) Japan x JT International Bhd (RJR) Malaysia x Karelia Tobacco Co Inc SA (KARE) Greece x Khyber Tobacco Co (KHTC) Pakistan x Kothari Products Ltd (KTP) India x KT&G Corp (033780) South Korea x Lorillard Inc (LO) USA x Ngan Son JSC (NST) Viet Nam x NTC Industries Ltd (NTCIL) India x Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 30

171 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement Bedrijf Land Pazardzhik-BT AD Pazardzhik (4PZ) Bulgaria x Philip Morris International Inc (PM) USA x Philippine Tobacco Flue Cur (TFC) Philippines x Pleven-Bulgartabak (4PQ) Bulgaria x Reynolds American Inc (RAI) USA x Shanghai Industrial Holdings Ltd. China x Shoumen-BT AD (3JZ) Bulgaria x Sinnar Bidi Udyog Ltd (SBU) India x Sitab-Soc Ivoirienne Tabacs (STBC) Ivory Coast x Slantse Stara Zagora- BT AD (3JO) Bulgaria x Smokefree Innotec Inc (SFIO) USA x Sofia-BT AD (3JU) Bulgaria x Souza Cruz SA Brazil x Strumica Tabak Strumica (STTB) Macedonia x Swedish Match AB (SWMA) Sweden x Tabak ad Nis (TBKN) Serbia x TSL Ltd/Zimbabwe (TSL) Zimbabwe x Tvornica Duhana Zagreb dd (TDZRA) Croatia x Union Tobacco (UTOB) Jordan x Universal Corp/VA (UVV) USA x Utalim SA Slatina (UTOL) Romania x Vector Group Ltd (VGR) USA x VST Industries Ltd (VST) India x Wismilak Inti Makmur Tbk PT ( D) Indonesia x Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 31

172 JAARVERSLAG Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 2013

173

174 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Profiel 3 3. Verslag van de beheerder 4 4. Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichtingen Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 26 Bijlage A. Beleggingenspecificatie 27 Bijlage B. Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 1

175 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 1. Algemene gegevens Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Onafhankelijke Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. Netherlands Branche Strawinskylaan XX Amsterdam Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 2

176 2. Profiel Structuur Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per september 2000 een aanvang genomen. De Beleggingspool is vrijgesteld van toezicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de bestuurder van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM-Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli 2013, inclusief de vrijstelling onder artikel 1:12 Wft voor de Achmea Beleggingspools. Doel Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen realiseren. Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren en regio s, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de MSCI World Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De vermogensbeheerder van de Beleggingspool beschikt over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten wereldwijd. Uitgifte en inkoop van participaties Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 3

177 3. Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld over het boekjaar Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 133 miljoen (2012: 116 miljoen). De toename van het vermogen is toe te schrijven aan de koersstijgingen op de financiële markten van 25 miljoen en netto beleggingsopbrengsten ad 4 miljoen. Hiertegenover stond een uittreding van participanten van -12 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld bedroeg ultimo ,31 wat ten opzichte van 31 december 2012 een rendement van 25,09% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft over dezelfde periode een rendement van 21,86% gerealiseerd. Ontwikkelingen 2013 Wet- en Regelgeving AIFMD Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM- Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is in 2013 gestart met een project om te komen tot tijdige implementatie van de regels van de AIFM-Richtlijn in haar processen. FATCA De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Achmea Beleggingspools in 2013 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Deze Intergovernmental Agreement is in december 2013 bereikt. EMIR Op de beleggingsinstellingen waarin gebruik wordt gemaakt van derivaten, ofwel om redenen van risico afdekking, ofwel om beleggingsredenen, zijn de regels voortvloeiende uit de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) van kracht geworden. In het verslagjaar is een aantal risico verminderende maatregelen van kracht geworden per 15 maart 2013 (timely confirmation en daily valuation) en per 15 september 2013 (portfolio compression, portfolio reconciliation, dispute resolution). Financial Transaction Tax (FTT) Invoering van een Financial Transaction Tax (FTT) heeft naar alle waarschijnlijkheid invloed op het rendement van een beleggingsfonds. Nederland heeft er in 2013 vooralsnog voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij de andere EU lidstaten die een voorstel tot een Europese FTT onderschrijven. Toekomstige ontwikkelingen in Nederland, maar ook in het buitenland, worden door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. gevolgd. Andere ontwikkelingen in de verslagperiode De langjarige overeenkomst met F&C Netherlands B.V. voor het uitvoeren van vermogensbeheer is geëindigd en daarvoor is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een gebruikelijke opzegtermijn in de plaats gekomen. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is in 2012 gedagvaard in de Verenigde Staten van Amerika in een procedure van crediteuren van het failliet verklaarde Lyondell Basell Chemical Company tegen voormalig aandeelhouders. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegde in 2007 in aandelen van voornoemde onderneming en de vordering bedraagt USD De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld betwist de ingestelde vordering en voert daartegen verweer. In het geval de vordering door de rechter volledig wordt toegewezen, worden de gevolgen op de intrinsieke waarde van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld inclusief kosten van de procedure geschat op ongeveer 10 à 15 basispunten (0,1% à 0,15%) ten opzichte van de intrinsieke waarde per De kans dat de vordering tegen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld slaagt wordt niet waarschijnlijk geacht. Er is geen voorziening opgenomen. De procedure is nog niet afgerond. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 4

178 Drietal pijlers voor verantwoord beleggen Ten behoeve van haar participanten stellen de Achmea Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Zij voeren daarom een verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid bestaat uit drie pijlers en wordt hieronder toegelicht. Pijler 1: Uitsluitingsbeleid Er wordt op voorhand niet belegd in: Controversiële wapens Wij beleggen niet in ondernemingen die zich rechtstreeks richten op ontwikkeling, testen, productie, verkoop, handel en onderhoud van controversiële wapens. Ook wordt niet belegd in ondernemingen die een groot belang hebben in andere ondernemingen (via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden) die controversiële wapens produceren. Het zijn producenten van: o clustermunitie; o anti persoonsmijnen; o biologische en chemische wapens; o kernwapens. Voor het uitsluiten van controversiële wapens zoekt Achmea aansluiting bij internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: - Conventie voor biologische wapens (1975); - Conventie voor chemische wapens (1997); - Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997) en - Conventie over clustermunitie (2008). Controversiële landen De Nederlandse overheid kan sanctiemaatregelen nemen tegen landen. Deze landen worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen consequent de fundamentele mensenrechten van hun burgers. De sanctiemaatregelen zijn gebaseerd op de Sanctiewet Tabaksproducenten Producenten van tabaksproducten zijn uitgesloten. Dit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid. Achmea rekent juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Notoire Global Compact schenders Wij sluiten ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee door ons geselecteerde toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. De principes van het Global Compact van de Verenigde Naties richten zich op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Jaarlijks laat Achmea haar beleggingsportefeuille door een onafhankelijke partij beoordelen in hoeverre de beleggingen voldoen aan deze principes. Indien als gevolg van bijzondere situaties, te beoordelen door de Beheerder, wordt belegd in ondernemingen en/of landen die vallen onder één van de vier hierboven genoemde categorieën, dan zullen dergelijke beleggingen binnen redelijke termijn worden afgebouwd. De Beheerder zal bij afbouw van dergelijke beleggingen in het belang van de deelnemers handelen, met inachtneming van specifieke wettelijke regels, waaronder die over clustermunitie. Zie bijlage B voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december Op de website is een actuele lijst met uitsluitingen opgenomen. Pijler 2: Engagement, in gesprek met ondernemingen Engagement wil zeggen dat wij de dialoog aangegaan met ondernemingen waarin wij beleggen. Robeco voert het engagementbeleid uit. Met de dialoog die Robeco met ondernemingen voert, proberen we de aandeelhouderswaarde (d.w.z. de waarde die een bedrijf weet te creëren) te vergroten. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Voor het aangaan van deze dialoog staan de uitgangspunten van het Global Compact centraal. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Bedrijven die op deze uitgangspunten minder goed scoren, worden geselecteerd voor ons engagement. Er worden dan heldere afspraken gemaakt en termijnen afgesproken om dit te verbeteren. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethisch gedrag. Maar ook onderwerpen als veranderingen in ondernemingsstructuur, zeggenschapsrechten of Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 5

179 beloningsbeleid komen aan bod. Voorwaarde is dat het management van een onderneming het onderwerp kan beïnvloeden. Wij bereiken de beste resultaten met een constructieve en opbouwende dialoog tussen onze uitvoerder Robeco en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of de ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vraagt Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zal verbeteringen aanmoedigen. Daarnaast voeren wij ook enhanced engagement uit. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen uit. Hiermee gaan we intensief de dialoog aan. Dit gaat over specifieke thema s die wij belangrijk vinden. Deze thema s worden per jaar bepaald. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: - mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); - dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); - publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); - biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). De actuele thema s zijn mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Voor elke onderneming waarmee wij een enhanced engagement aangaan geldt: voor de start van het traject beoordeelt een onafhankelijke partij of de door ons gestelde doelen hout snijden. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart. Door middel van een nulmeting op het realiteitsgehalte van de doelstellingen en een eindmeting op de mate waarin de dialoog succesvol is geweest, wordt er inzicht verkregen of de aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de specifieke thema s. Elk afgerond engagement wordt eveneens door een onafhankelijke partij beoordeeld op het behaalde resultaat. In het Overzicht Enhanced Engagements Achmea vindt u de thema s waarmee wij met ondernemingen sinds 2008 enhanced engagementtrajecten hebben afgerond of anoniem- nog hebben lopen. Een engagement traject duurt maximaal drie jaar. Als de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onderneming worden uitgesloten. Ook zijn elk kwartaal engagementverslagen beschikbaar. Deze verslagen en het Overzicht Enhanced Engagements zijn te downloaden op de website Pijler 3: Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Wij beleggen in aandelen van verschillende ondernemingen. Elk aangehouden aandeel geeft ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Door actief gebruik te maken van dit stemrecht kunnen wij de betreffende ondernemingen aansporen de kwaliteit van het bestuur te vergroten. Ook kan de duurzaamheid verbeterd worden. Wij verwachten dat dit op termijn gunstig is voor de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde. Ondernemingen die hun zaken op orde hebben denk aan een goede ondernemingsstructuur of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten- presteren immers op de lange termijn vaak beter. Met andere woorden: een goede ondernemingsstructuur is goed voor Achmea en voor haar belanghebbenden. Het stemrecht kan zowel direct als indirect (d.w.z. proxy voting, het stemmen op afstand als het niet mogelijk is om zelf de aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken) worden uitgeoefend. We volgen met het stembeleid de Nederlandse Corporate Governance Code voor Nederlandse ondernemingen. De aanbevelingen uit deze code gebruiken we ook bij de beoordeling van de agendapunten waarvoor het stemrecht wordt toegepast. Buiten Nederland gebruiken we de code International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code, worden beoordeeld. Buiten Nederland is de lokale Corporate Governance Code van dat land leidend. Het zal echter niet in alle gevallen nodig zijn het stemrecht actief te gebruiken. Daarom zal voortdurend een afweging gemaakt worden tussen de verwachte opbrengst enerzijds en de kosten anderzijds. Wij worden echter in principe altijd vertegenwoordigd op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen - waarin een substantieel belang wordt gehouden, - als er belangrijke dan wel controversiële agendapunten zijn. De stemverslagen van de aandeelhoudersvergaderingen zijn te downloaden op de website Aantal stemvergaderingen 2013 In dit boekjaar is namens de beheerder wereldwijd gestemd op 698 aandeelhoudersvergaderingen. Op 401 (57%) vergaderingen is één of meerdere keren tegen voorstellen van het management gestemd. Ook zijn er 3 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay ). Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 6

180 Indien niet is gestemd, komt dit door dat de aandelen van de betreffende onderneming niet in eigendom waren ten tijde van de aandeelhoudersvergadering. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat wij gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., als bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als bestuurder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van de Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. Omdat de Beleggingspool niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen de Beleggingspool Aandelen Wereld wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt een kwantitatieve benadering gehanteerd, waarbij factoren als waardering, groeivooruitzichten en kwaliteit een belangrijke rol spelen. Er wordt alleen belegd in beursgenoteerde aandelen van ontwikkelde landen. Beleggingen in opkomende markten zijn binnen het mandaat niet toegestaan. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 7

181 negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van de Beleggingspool. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Het directe valutarisico is niet afgedekt. Bij de selectie van de individuele aandelen werd rekening gehouden met het directe en indirecte valutarisico van de bedrijven. Bedrijven die internationaal zaken doen hebben te maken met valutaschommelingen die hun winst- en verliesrekening raken. Het valutarisico uit dergelijke bedrijfsvoering was onderdeel van het onderzoek en het uiteindelijke selectieproces. Ten behoeve van het inzicht in het valutarisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per valuta toegelicht. 3. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 4. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Wereldwijd is het heel goed mogelijk spreiding aan te brengen en het concentratierisico te beperken. De vermogensbeheerder heeft een brede spreiding aangebracht over landen, sectoren en bedrijven. De portefeuille kende ultimo 2013 geen aandelen die meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Apple, Exxon Mobile, Microsoft, Wells Fargo en JP Morgan Chase maakten gezamenlijk ongeveer 8% van de totale portefeuille uit. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld relatief beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. De vermogensbeheerders beoordelen de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2013 minder dan 1% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. De posities zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerder voert alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 8

182 Beleggingsresultaat De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft in 2013 een resultaat geboekt van (2012: ) en behaalde een beleggingsresultaat van 25,09% (2012: 13,19%). De beleggingsstrategie voor wereld aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Onderdeel van dit model zijn factoren als waarde, kwaliteit en groei. Het model leverde in de omgeving van terugkerend vertrouwen, minder risico aversie en minder overheidsinterventies, duidelijk een toegevoegde waarde. Alle factoren van het model droegen in positieve zin bij aan het resultaat versus de benchmark. De sectorposities hadden per saldo ook een positief effect. Daarentegen drukten de landenposities het rendement enigszins, met name door een onderweging van Japan. Terugblik financiële markten 2013 Algemeen In het jaarverslag van 2012 werd aangegeven, dat de wereldeconomie in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater terecht zou komen. Dit is gedurende 2013 in belangrijke mate ook uitgekomen. De euro schuldencrisis is in de tweede helft van 2013 naar de achtergrond verdwenen en vormde geen grote bron van onrust meer. Daarnaast zette het herstel van de Amerikaanse economie door, terwijl ook de economieën van de eurozone voorzichtig uit het dal klommen. Japan sprong positief in het oog, omdat het grootschalige stimuleringsbeleid leek aan te slaan. Tegen deze achtergrond was het beursklimaat voor de volwassen markten heel positief te noemen. Opvallend was echter dat de prestaties van de opkomende markten sterk achterbleven. Vanaf het moment dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) anticipeerde op de afbouw van aankopen van staatsobligaties, keerde het sentiment voor de opkomende markten in negatieve zin. Bijgevolg was gedurende 2013 sprake van een groot verschil in aandelenrendementen tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De centrale banken drukten wederom een belangrijke stempel op het marktbeeld. Dit gold in de eerste plaats voor de Fed in de Verenigde Staten. Toenmalig Fed president Bernanke kondigde in het voorjaar van 2013 aan het zeer ruime monetaire beleid langzaam te willen afbouwen. Anders gezegd, de maandelijkse aankopen van Amerikaanse staatsobligaties (ten bedrage van $ 85 mrd) zouden door de Fed stapsgewijs worden verlaagd. De timing bleef enkele maanden ongewis, maar uiteindelijk werd duidelijk dat deze afbouw (de zogenoemde tapering ) een aanvang zou nemen in januari Tegelijkertijd benadrukte de Fed dat de korte rente tot eind 2015 op een zeer laag peil blijft, zolang de werkgelegenheid niet voldoende verbetert. De beweging van de Amerikaanse centrale bank liet de markten zeker niet onberoerd. Eén van de belangrijkste gevolgen was een flinke stijging van de kapitaalmarktrente in de VS en in mindere mate ook in Europa. De opkomende markten waren hiervan de dupe, aangezien beleggers veel kapitaal terugtrokken uit deze regio s. In de eurozone zag de Europese Centrale Bank (ECB) voldoende redenen om de korte rente in 2013 verder te verlagen. Via twee rentestappen daalde de officiële refi-rente met in totaal 0,5%-punt tot een historisch laag niveau van 0,25%. Aan de ene kant diende de lage rente om het broze economische herstel in de eurozone verder te stimuleren. Aan de andere kant had de ECB oog voor de dalende trend van de inflatie, die eind 2013 uitkwam op gemiddeld 0,8% in de eurozone. Dit was duidelijk lager dan het door de ECB gewenste inflatieniveau van dichtbij 2%. Positief was dat de euro schuldencrisis gedurende het verslagjaar steeds minder een thema was. In het eerste kwartaal van het jaar speelde nog wel de bankencrisis in Cyprus, maar die werd uiteindelijk opgelost door de probleembanken te saneren en de grote spaarders ook mee te laten betalen aan de schuldsanering. Daarna werd het rustiger rondom de euro schuldencrisis. Dit weerspiegelde zich in een verdere daling van de renteverschillen tussen de euro periferie (met name Spanje, Italië, Portugal, Ierland) en de kernlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland). In Japan bleef het beleid van premier Abe de aandacht trekken. Dit zogenoemde Abenomics beleid rust op drie pijlers: een zeer ruim budgettair beleid, een zeer ruim monetair beleid en structurele hervormingen. Dit alles is bedoeld om twee decennia van een stagnerende Japanse economie te beëindigen. Het beleid van de Bank of Japan leidde tot een forse daling van de Japanse yen, waardoor de concurrentiepositie van Japanse bedrijven sterk verbeterde. In de ranglijst van 2013 was Japan dan ook de sterkst presterende aandelenmarkt. Voor de opkomende markten was 2013 een tegenvallend jaar. Naast de negatieve impact van het beleid van de Fed, speelden ook andere factoren een rol. Zo kampte de Chinese economie met een duidelijke groeivertraging (hoewel nog altijd op een respectabel niveau van 7 à 8%). Ook de dalende grondstofprijzen werkten nadelig uit voor de opkomende markten. Aandelen Wereldwijd was 2013 een prima jaar voor de aandelenmarkten, maar er was wel een groot verschil tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De MSCI Wereld Index voor alle landen, gemeten in lokale valuta, steeg in 2013 met gemiddeld ruim 25%. Koploper was de Japanse Nikkei index met een stijging van bijna 60%. De Amerikaanse S&P 500 index scoorde ook erg goed, met een toename van ruim 32%. De Eurostoxx index voor de eurozone toonde een stijging van 21,5%. Hier bleef de Nederlandse AEX-index dichtbij in de buurt (+20,7%). Hiermee vergeleken stelden de rendementen voor de opkomende markten teleur. Dit gold vooral voor de beurzen in Brazilië (-15%), Rusland (+1%) en China (+4%). De MSCI index voor de opkomende markten (in lokale valuta s) rendeerde gemiddeld slechts +3% in Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 9

183 Vooruitblik financiële markten 2014 Algemeen In 2014 zal de wereldeconomie het herstel naar verwachting kunnen doortrekken. De rol van centrale banken zal hierbij cruciaal blijven, met name die van de Amerikaanse Federal Reserve. De nieuwe Fed voorzitter Janet Yellen staat voor de taak om het stimuleringsbeleid voorzichtig te gaan afbouwen, zonder de economische groei te beschadigen. Inmiddels is duidelijk dat de belangen groter zijn dan alleen voor de Amerikaanse economie. De koerswijziging van de Fed lokte in 2013 immers een wereldwijde rentestijging uit, alsmede een grote kapitaaluitstroom uit de opkomende markten. Dit lijkt begin 2014 in een stroomversnelling te komen, waardoor diverse valuta s van opkomende landen sterk onder druk zijn gekomen. Voor de Amerikaanse economie zijn de vooruitzichten nochtans redelijk positief. De verwachting is dat de situatie op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt verder zal verbeteren. Ook zal de impact van bezuinigingen door de overheid minder groot zijn, dankzij een recent begrotingsakkoord. Per saldo wordt de groei van de Amerikaanse economie geraamd op ongeveer 3% in Er wordt nog niet direct rekening gehouden met een renteverhoging in de VS, die lijkt op zijn vroegst in 2015 aan de orde te kunnen komen. Voor de eurozone ligt een minder hoge groei in het verschiet dan in de VS, maar de verwachting is wel dat het herstel voorzichtig doorzet. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt de groei voor de eurozone nu op 1%, na een krimp van 0,4% vorig jaar. Daarbij is de export redelijk sterk, maar blijft de binnenlandse vraag zwak. Een zorgpunt blijft de ontwikkeling van de Zuid Europese economieën, welke nog steeds gebukt gaan onder hoge werkloosheid en straffe bezuinigingen. Daarnaast wordt met enige zorg gekeken naar het zeer lage inflatieniveau binnen de eurozone van beneden de 1%. Als de inflatie zeer laag blijft of zelfs omslaat naar deflatie, bemoeilijkt dit het aflossen van schulden en kunnen bestedingen worden uitgesteld. Om die reden zal de ECB de korte rente zeer laag houden (dichtbij 0%) en proberen de inflatie weer richting 2% te sturen. Als risicofactor voor 2014 geldt nu vooral de situatie op de opkomende markten. De turbulentie wordt gevoed door drie factoren: het beleid van de Fed, de groeivertraging in China en de politieke onrust in bepaalde landen (zoals Thailand, Egypte, Turkije, Oekraïne). De verwachting is niet dat dit zal escaleren in een crisis, zoals ten tijde van de Azië crisis in De Fed zal uitermate voorzichtig zijn in het verder uitrollen van haar beleid. De groei in China blijft met circa 7% nog altijd op een respectabel peil. De politieke onrust lijkt beperkt te blijven tot een paar landen. Een algemeen doemscenario voor de opkomende markten voorzien wij daarom niet. Op lange termijn blijven de groeivooruitzichten voor deze regio s gunstig. Gedurende 2014 kan de volatiliteit voor de opkomende landen echter wel hoog blijven. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspool in 2014 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 14 maart 2014 Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 10

184 Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. KERNCIJFERS (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,1360 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 9.232, , ,76 Lopende kosten 2) 0,20% 0,19% 0,22% Portefeuille omloop factor 2) 129,24% 98,55% 82,34% 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in het boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: Total Expense Ratio) / Portefeuille omloop factor (voorheen: Turnover ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers Beleggingsresultaat: 3) 25,09% 13,19% -2,15% 18,44% 25,19% Waarvan uit inkomsten 3,08% 3,37% 2,83% 2,71% 3,02% waardeverandering 22,24% 10,03% -4,77% 15,94% 22,35% kosten -0,23% -0,21% -0,21% -0,21% -0,18% Benchmark MSCI World 21,86% 14,75% -1,84% 20,14% 26,72% 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: MSCI World : Morgan Stanley Capital International World Total Return Index Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 11

185 4. Jaarrekening Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 2013 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 12

186 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Aandelen Valutatermijncontracten Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden Totaal passiva Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 13

187 4.2 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst beleggingen Gerealiseerde waardeverandering aandelen Gerealiseerde waardeverandering valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde waardeverandering aandelen Niet-gerealiseerde waardeverandering valutatermijncontracten Overige opbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Vermogensbeheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 14

188 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering valutatermijntransacties Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inbreng participanten Terugbetaald aan participanten Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 15

189 4.4 Toelichtingen Algemeen Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld stelt zich ten doel voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is uitbesteed aan F & C Netherlands B.V. De administratie en de berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld zijn uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 16

190 Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro s zijn in 2013 de volgende omrekenkoersen gehanteerd: Amerikaanse dollar 1,3780 1,3184 Australische dollar 1,5402 1,2699 Britse pond 0,8320 0,8111 Canadese dollar 1,4641 1,3127 Deense kroon nvt 7,4610 Hong Kong dollar 10, ,2187 Israëlische shekel nvt 4,9191 Japanse yen 144, ,9955 Noorse kroon 8,3598 7,3372 Singapore dollar 1,7398 1,6104 Zweedse kroon 8,8500 8,5768 Zwitserse frank 1,2255 1,2068 Beleggingen Aandelen Aandelen worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de aandelen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Derivaten Derivaten (futures en/of valutatermijncontracten) worden in de jaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). Indien geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen, vergelijkbare derivaten met dezelfde kenmerken waarvoor wel een marktnotering bestaat of wordt de marktwaarde ontleend aan informatie verkregen van gezaghebbende brokers/instituten. Indien een derivatenpositie negatief is wordt het bedrag onder de schulden verantwoord. Waardeveranderingen van de derivaten, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Transactiekosten Aankoopkosten worden direct ten laste van de verkrijgingprijs van de beleggingen gebracht. Verkoopkosten worden ten laste van de vervreemdingsprijs van de beleggingen gebracht. Dientengevolge vormen de aankoopen verkoopkosten onderdeel van de (on)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Het totaalbedrag aan transactiekosten van beleggingen over het boekjaar wordt, voor zover aantoonbaar, opgenomen in toelichting op de winst- en verliesrekening bij de post Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Fondsvermogen Algemeen Het fondsvermogen wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 17

191 Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals vermogensbeheerkosten. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Op- en afslag bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte van participaties van de Beleggingspool wordt de uitgifteprijs van de participatie ten opzichte van de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij de inkoop van participaties wordt de inkoopprijs verlaagd met een afslag. Deze op- en afslagen dienen vooral om transactiekosten te dekken. Deze transactiekosten bestaan uit onder andere brokerkosten, bankkosten en belastingen. Spreads tussen bied- en laatprijzen en de eventuele verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie komen ten laste van de Beleggingspool. De beheerder valideert elk kwartaal de op- en afslagen op basis van de gemiddelde transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past deze indien nodig aan. Lopende kosten De Lopende kosten worden berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Lopende kosten worden berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe- en uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. Portefeuille omloop factor De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de Lopende kosten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 18

192 4.4.3 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen Aandelen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen Stand einde boekjaar De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in ,24% (2012: 98,55%). Binnen de portefeuille werd een actief beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor uitleg inzake de portefeuille omloop factor en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen % % Chemie- farmacie % % Consumptiegoederen % % Telecommunicatie % % Energie % % Basisindustrie % % Handel - transport % % Dienstverlening % % Duurzame consumptiegoederen % % Media % % Vastgoed % % Kapitaalgoederen 830 1% % Nutsbedrijven 311 0% 497 0% Overige % % % % Verdeling per sector per Bank- en verzekeringswezen Chemie- farmacie Consumptiegoederen Telecommunicatie Energie Basisindustrie Handel - transport Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Media Vastgoed Kapitaalgoederen Nutsbedrijven Overige Verdeling per sector per Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 19

193 De geografische onderverdeling is als volgt: Verenigde Staten % % Japan % % Verenigd Koninkrijk % % Canada % % Duitsland % % Frankrijk % % Zwitserland % % Nederland % % Australië % % Ierland % % Zweden % % Noorwegen % % Italië % % Hong Kong 954 1% % Overige % % Afronding -1 0% % % Geografische verdeling per Verenigde Staten Japan Engeland Canada Duitsland Frankrijk Zwitserland Nederland Australië Ierland Zweden Noorwegen Italië Hong Kong Overig Geografische verdeling per De categorie Overige (2013) bestaat uit de volgende landen: Bermuda, Israël, Finland, Spanje, België, Singapore, Curaçao, Portugal, Colombia en Jersey. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 20

194 De portefeuilleverdeling naar valuta is als volgt: Amerikaanse dollar % % Euro % % Britse pond % % Japanse yen % % Canadese dollar % % Zwitserse frank % % Australische dollar % % Noorse kroon % % Zweedse kroon % % Hong Kong dollar 633 0% % Overige 301 0% 833 1% % % Verdeling per valuta per Amerikaanse dollar Euro Britse pond Japanse yen Canadese dollar Zwitserse frank Australische dollar Noorse kroon Zweedse kroon Hong Kong dollar Overig Verdeling per valuta per De categorie Overige (2013) bestaat uit de volgende valuta: Singapore dollar. Indien de buitenlandse valuta ten opzichte van de Euro 5% daalt (ceteris paribus) dan heeft dit een negatief effect van (2012: 5.086). Bij een stijging 5% heeft dit hetzelfde effect, maar dan in tegengestelde richting. De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap > 6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 92% 8% 0% De specificatie van de beleggingen is opgenomen in bijlage A. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 21

195 Valutatermijncontracten Per balansdatum heeft de Beleggingspool de volgende uitstaande valutatermijncontracten: Aangekochte valuta Aangekocht bedrag Verkochte valuta Verkocht bedrag Expiratie datum Ongerealiseerd resultaat EUR 25 AUD EUR 30 CAD EUR 8 CAD EUR 56 CHF EUR 44 CHF EUR 69 GBP EUR 134 GBP EUR 48 NOK EUR 25 NOK EUR 33 SEK EUR 794 USD EUR 811 USD Totaal Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding Te vorderen dividenden Te vorderen dividendbelasting Stalling verrekenbare belastingen Overige vorderingen 1 1 Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 22

196 Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Geplaatst gedurende het boekjaar Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht fondsvermogen (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,1360 Netto vermogenswaarde per participatie 4) 9.232, , ,76 4) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: Achmea Wereld Aandelenfonds Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds Schulden aan kredietinstellingen Betreft direct opeisbare rekening-courant schuld bij de bank. Hiervoor wordt een marktconforme rente betaald Overige schulden Verschuldigd aan vermogensbeheerder - 16 Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding Te betalen kosten depotbank Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 23

197 4.4.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening (in duizenden euro s) Opbrengst beleggingen Dividend Valutaresultaat Rente rekening-courant Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van 37 (2012: 28) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen Overige opbrengsten De overige opbrengsten betreffen voornamelijk op- en afslagen ad 1 (2012: 4) welke bij de participanten in rekening wordt gebracht bij aan- en verkopen van participaties Bedrijfslasten Vermogensbeheerkosten Bewaarloon inclusief kosten depotbank De vermogensbeheerkosten betreffen een door de vermogensbeheerder(s) in rekening gebrachte vergoeding voor het vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van een percentage van het gemiddeld uitstaand fondsvermogen. Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in bewaring hebben van de beleggingen. De kosten voor de controle op de jaarrekening 2013 worden gedragen door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en niet door de Beleggingspool. Over 2013 bedragen de Lopende kosten van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 0,20% (2012: 0,19%). Voor uitleg inzake de Lopende kosten en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De Lopende kosten zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Vermogensbeheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 0,1674% Overige bedrijfskosten (incl. bewaarloon) 0,0345% Personeel en bezoldiging De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. Amsterdam, 14 maart 2014 Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 24

198 5. Overige gegevens 5.1 Overige gegevens Winstbestemming Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de jaarrekening vast. Dividendvoorstel Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld en vindt er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. Bestemming van het resultaat Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2013 toe te voegen aan de overige reserves. Persoonlijke belangen directie De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2013 en op 31 december 2013 de volgende persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld (aandelen in aantallen): Fonds Belang per Belang per Aegon Nv Akzo Nobel Nv Ing Groep Nv Cva Koninklijke Ahold Nv Royal Dutch Shell Plc Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 25

199 5.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-enverliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van de beleggingspool is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de beleggingspool. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van de beleggingspool gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 14 maart 2014 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door mr. drs. M.D. Jansen RA Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 26

200 BIJLAGE A - Beleggingenspecificatie (in duizenden euro s) De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is als volgt: Beleggingen ultimo 2013: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde 3M Co Centrica 311 General Electric Co 536 Abb Ltd 281 Cheung Kong Hldgs 126 General Mills Inc 136 Ace Limited Shs 291 Christian Dior 68 General Motors Co 746 Actelion 430 Cisco Systems Inc Glencore Xstrata Plc 255 Aegon Nv 224 Cit Group Inc 134 Goldman Sachs Grp Inc 978 Agco Corp 231 CNP Assurances 232 Google Inc 543 Aggreko Ord 184 Coach Inc 295 Hannover Rueckversicherung 602 Aisin Seiki Co 159 Coca-Cola West Comp Ltd 51 Henderson Land Dev. Co 124 Akzo Nobel Nv 130 Colgate-Palmolive Co 844 Hewlett-Packard Co 240 Alimentation Couche-Tard Inc 115 Colruyt Sa Npv 145 Hino Motors Ltd 342 Allergan Inc 575 Comcast Corp Hokuriku Elec Pwr Co Inc 146 Amazon.Com Inc Comcast Corp 142 Hollyfrontier Corp 194 American International Group I 374 Continental Ag Npv 797 Home Depot Inc/The 117 Ameriprise Financial Inc 722 Corning Inc 175 Hopewell Holdings 198 Amerisourcebergen Corp 421 Costco Wholesale Corp 343 Hsbc Hldgs Amgen Inc 926 Covidien Plc 174 Idemitsu Kosan Co Ltd Npv 99 Ana Holdings Inc 115 Crescent Point Energy Corp 256 Illinois Tool Works Inc 716 Antofagasta Ord 620 Csx Corp 565 ING Groep N.V. Cva 682 Aozora Bank Npv 193 Cummins Inc 186 Intel Corp Apache Corp 472 CVS Caremark Corp 987 International Business M. 295 Apple Inc Dai Nippon Printing Co 62 International Paper Co 49 Archer-Daniels-Midland Co 136 Daicel Corp 414 Investor 738 Associated British Foods Plc 769 Daihatsu Motor Co 144 Isuzu Motors Ltd 90 Astrazeneca Ord 947 Danaher Corp 258 Itv Ord 215 AT&T Inc 307 Delek Group 242 Jeronimo Martins 292 Aurizon Holdings Ltd 463 Delphi Automotive Plc 165 Jfe Holdings Inc Npv 86 Australia & New Zealand Bank 622 Dena Co Ltd 183 JGC Corp Y Autozone Inc 360 Deutsche Lufthansa Ag 340 Johnson & Johnson 505 Axis Capital Hldgs Ltd Shs 182 Deutsche Telekom Ag 884 Jpmorgan Chase & Co Bank Of America Corp 53 Dexus Property Group Npv 56 JSR Corp Jpy Bank Of Montreal 551 Directv 821 Kbc Groupe Npv 412 Bank Of Nova Scotia 676 Discover Financial Services 784 Keppel LD Stk 177 Basf Se 553 E.On Se Npv 778 Kimberly-Clark Corp 788 Baxter International Inc 309 Eli Lilly & Co 614 Kinnevik Investment Ab 187 Bayer Ag Ord Npv 547 Emc Corp/Ma 853 Kohl'S Corp 323 Becton Dickinson And Co 357 Emerson Electric Co 70 Koninklijke Ahold Nv 700 Best Buy Co Inc 98 Enagas Sa 141 Kroger Co/The 648 Bhp Billiton Plc 127 Enel 354 Kuraray Co 109 Biogen Idec Inc 591 Expedia Inc 182 L Brands Inc 139 Bnp Paribas 979 Experian Plc Ord 627 Las Vegas Sands Corp 604 Bp Plc Ord 402 Exxon Mobil Corp Lawson Inc Npv 38 Bridgestone Co 398 F5 Networks Inc 207 Leighton Holdings Ltd Ord 88 British Sky Brdcstg 715 Facebook Inc 130 Lend Lease Group Npv 253 Broadcom Corp 332 Familymart Y Lincoln National Corp 699 Bureau Veritas 62 Fedex Corp 861 Link Real Estate Invt Trust 213 Canadian National Railway Co 509 Ford Motor Co 445 L'Oreal 219 Canadian Natural Res. Ltd 798 Franklin Resources Inc 745 Lowe'S Cos Inc 831 Canadian Oil Sands Ltd 161 Fuji Electric Co Ltd 262 Lsi Corp 372 Canadian Tire Corp Ltd 122 Fuji Heavy Ltd 158 Lyondellbasell Industries Nv 138 Capita Plc 88 Furukawa Electric Co Ltd 104 Magna Intl Inc 42 Capital One Financial Corp 887 Gap Inc/The 665 Marks & Spencer Group Ord 78 Celgene Corp 873 Gas Nat Sdg Sa 445 Marvell Technology Group Ltd 140 Central Japan Ry 684 Gdf Suez 696 Mastercard Inc 594 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 27

201 Het vervolg van de beleggingen ultimo 2013: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Mckesson Corp 347 Resmed Inc 245 Tesoro Corp 519 Medtronic Inc 844 Resona Holdings Inc 333 Teva Pharmaceutical Ind. Adr 475 Merck & Co Inc 117 Roche Hldg Ag Genusscheine 602 Texas Instruments Inc 778 Merck Kgaa Npv 320 Npv Rockwell Collins Inc 133 Thermo Fisher Scientific Inc 57 Metro Inc 118 Rogers Communications Inc 95 Tim Hortons Inc 267 Michelin Cie Gle Des Etabl Ord 502 Royal Dutch Shell Plc A Shs Time Warner Cable Inc 158 Microsoft Corp Royal Dutch Shell Plc B Shs 852 TJX Cos Inc 841 Mitsubishi Chemical Hold Co 678 Ryanair Hldgs Ord 730 Tokyo Gas Co Npv 46 Mitsubishi Heavy Ind Npv 382 Sabmiller Plc 746 Toronto Dominion Bank New 527 Mitsubishi Material Corp 169 Safeway Inc 634 Toyota Motor Corp Npv 71 Mitsubishi Ufj Financial Grp 310 Sandvik Ab Npv (Post Split) 596 Travelers Cos Inc/The 85 Mizuho Finl Gp Npv 59 Sanofi 399 Treasury Wine Estates Ltd 153 Monsanto Co 248 Schlumberger Ltd 364 Tullow Oil Plc Ord 121 Morrison (W) Supmkt Ord 250 Schneider Electric Sa 156 Unicredit Spa 198 Muenchener Rueckversich. 769 Scripps Networks Interactive I 654 Unilever Plc Ord 177 Nabors Industries Ltd 425 Seagate Technology 526 Union Pacific Corp 974 Namco Bandai Hldngs Inc Npv 205 Secom Co Y United Overseas Bank 61 Nestle Sa 343 Shire Plc Ord 757 United Parcel Service Inc 966 Netapp Inc 597 Shoppers Drug Mart Corp 644 Unitedhealth Group Inc 944 Netflix Inc 139 Siemens Ag Npv Regd 269 Unum Group 559 Next Group Ord 73 Sino Land Co 90 UPM-Kymmene OY Npv 469 Nippon Tel & Tel Corp 797 Skandinaviska Enskilda Bank. 239 Urban Outfitters Inc 275 Novartis Ag 655 SLM Corp 75 Valero Energy Corp 598 Ntt Data Corp 139 Southwest Airlines Co 689 Verizon Communications Inc Ntt Docomo Inc 294 SSE Plc 152 Vinci 784 Occidental Petroleum Corp 709 St Jude Medical Inc 709 Visa Inc 84 Oji Holdings Corp 145 Standard Chartered Ord 635 VMware Inc 297 Open Text Corporation 117 Starwood Hotels & Resorts 68 Vodafone Group Ord 123 Oracle Corp Statoil Asa 754 Walgreen Co 491 Otsuka Holdings Co Ltd 149 Stora Enso Oyj Ser 'R' Npv 192 Walt Disney Co/The 218 Oversea-Chinese Bkg Corp 240 Stryker Corp 726 Wellpoint Inc 603 Pacific Rubiales Energy Corp 212 Sumitomo Chemical Y Wells Fargo & Co Park 24 Co 214 Sumitomo Metal Mng Npv 76 West Japan Railway Co 255 Partnerre Hldgs Ltd Bermuda 80 Sumitomo Mitsui Gr Npv 516 Western Digital Corp 776 Pepsico Inc 587 Sun Hung Kai Properties 119 Western Union Co/The 95 Petsmart Inc 672 Suncor Energy Inc New 850 Westfield Retail Trust 141 Pfizer Inc 666 Suntrust Banks Inc 701 Wharf Holdings 84 PNC Financial Services Group I 434 Swedbank Ab Sek'A' Npv 206 Woodside Petroleum Npv 612 Potash Corp Of Saskatchewan 404 Swiss Re Ltd 772 Woolworths Limited Ord 773 Priceline.Com Inc 351 Symantec Corp 635 Wynn Resorts Ltd 796 Procter & Gamble Co/The 304 Target Corp 777 Yara Intl 655 Prysmian CAB & SYS NPV 523 Teck Resources Ltd 170 Zimmer Holdings Inc 178 Pultegroup Inc 175 Telenor Asa 259 Zurich Insurance Group Ag 432 Reckitt Benckiser Group Plc Ord 739 Telstra Corp Npv 124 Afronding -5 Regions Financial Corp 704 Tesco Ord 5P Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 28

202 De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is als volgt: Beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde 3M Co 666 British Sky Brdcstg 287 Deutsche Telekom Ag 728 Abbott Laboratories 503 Brookfield Office Pptys Inc 300 Directv 685 Accenture Plc 723 Ca Inc 81 Discover Financial Services 616 Ace Limited Shs 689 Cablevision Systems Corp 68 Dnb Asa 56 Actelion 142 Caltex Australia 111 Dollar General Corp 227 ADVANCE AUTO PARTS Inc 70 Campbell Soup Co 207 Dte Energy Co 48 Aegon Nv 201 Canadian Natural Res Ltd 722 Ebay Inc 124 Aetna Inc 88 Canadian Oil Sands Ltd 235 Electronic Arts Inc 139 Agco Corp 61 Canadian Tire Corp Ltd 85 Eli Lilly & Co 789 Agnico-Eagle Mines Ltd 91 Carnival Plc Ord 34 Emc Corp/Massachusetts 240 Agrium Inc 370 Celgene Corp 313 Emerson Electric Co 209 Aisin Seiki Co 70 Central Japan Ry 424 Enel 743 Alexion Pharmaceuticals Inc 83 Centrica 320 Eni 851 Alimentation Couche-Tard Inc 235 Centro Retail Australia 55 Ensco Plc 67 All Nipon Airways Y Cf Industries Holdings Inc 578 Exelon Corp 387 Alleghany Corp 167 Cheung Kong (hldgs) 676 Experian Plc Ord 447 Allianz Se (Soc. Europeae) 283 Chiyoda Corp Y50 97 Exxon Mobil Corp Amazon.Com Inc 972 Christian Dior 50 Familymart Y American International Group I 251 Church & Dwight Co Inc 189 Fedex Corp 492 Amgen Inc 850 Cisco Systems Inc Fidelity National Information 63 Anheuser-Busch Inbev Nv 860 Cit Group Inc 108 Fifth Third Bancorp 272 Aozora Bank Npv 49 Citigroup Inc 782 Firstenergy Corp 325 Apache Corp 630 CLP hldgs HKD5 57 Ford Motor Co 568 Apple Inc CNP Assurances 213 Forest Laboratories Inc 285 Applied Materials Inc 502 Coach Inc 117 Franco-Nevada Corp 202 Archer-Daniels-Midland Co 81 Coca-Cola Co/The 184 Fresnillo Plc 80 Asahi Group Holdings Ltd 139 Coca-Cola West Co Ltd Npv 55 Fujitsu Npv 294 Astrazeneca Ord 793 Colruyt Sa Npv 100 Garmin Ltd 295 AT&T Inc 315 Comcast Corp 935 Gdf Suez 305 Aurizon Holdings Ltd 416 Comcast Corp 131 General Electric Co Australia & New Zealand Bank 556 Comerica Inc 105 General Mills Inc 121 AXA 140 Conocophillips 300 General Motors co 647 Axis Capital Hldgs Ltd Shs 182 Continental AG Npv 147 Gilead Sciences Inc 127 Ball Corp 64 Corning Inc 269 Glencore Xstrata Plc 41 Baloise Holding Ag 314 Covance Inc 98 Global Logistic Prop Ltd 129 Bank of America Corp 330 Covidien Plc 229 Goldman Sachs Gr. Inc/The 833 Bank Of Montreal 473 Crh Ord 138 Google Inc 767 Bank Of New york Mellon Corp/T 141 Crh Ord Dublin List 29 Groupe Bruxelles L Npv 65 Bank Of Nova Scotia 446 Csx Corp 296 H&R Block Inc 60 Basf Se 597 Cummins Inc 429 Hang Lung Properties Ltd 42 Baxter International Inc 294 CVS Caremark Corp 865 Hannover Rueckversich. 499 Bayerische Motoren Werke Ag 88 Daicel Corp 328 Heineken Nv 303 Becton Dickinson and Co 138 Daihatsu Motor Co 315 Helmerich & Payne Inc 66 Bed Bath & Beyond Inc 55 Dainippon Sum Pharma Ltd 109 Henderson Land Dev Co 76 Best Buy Co Inc 316 Daiwa House Industry Co 91 Herbalife Ltd 176 Bhp Billiton Limited Danaher Corp 199 Hitachi Npv 584 Bhp Billiton Plc 948 Danske Bank As 51 Hokuriku Elec Pwr Co Inc 177 Biogen Idec Inc 323 Delek Group 159 Hollyfrontier Corp 95 Boc Hong Kong Hldg 61 Delhaize Group 148 Home Depot Inc 443 Bouygues 134 Dell Inc 81 Hopewell Holdings 350 Bp Plc Ord 589 Delphi Automotive Plc 73 Hsbc Hldgs Brambles Ltd Npv 56 Delta Lloyd Nv 76 Humana Inc 57 Bristol-Myers Squibb Co 156 Deutsche Bank Ag Ord Npv 80 Idemitsu Kosan Co Ltd Npv 131 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 29

203 Het vervolg van de beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Iluka Resourses Limited 322 Ntt Data Corp 372 Southwest Airlines Co 634 Industria De Disenso Textil Sa 76 Obayashi Corp Y SSE Plc 209 ING Groep Nv Cva 54 Occidental Petroleum Corp 860 St Jude Medical Inc 130 Ingersoll-Rand Public Ltd Co 148 Oji Holdings Corp 86 Starbucks Corp 40 Intel Corp 850 O'reilly Automotive Inc 588 State Street Corp 53 International Business M. 363 Otsuka Holdings Co Ltd 88 Statoil Asa 711 International Paper Co 70 Oversea-Chinese Bkg Corp 43 Stryker corp 305 Investor 473 Oz Minerals Ltd 41 Sumitomo Corp Npv 99 Iron Mountain Inc 349 Paccar Inc 517 Sun Hung Kai Properties 703 Itochu Corp Y Pacific Rubiales Energy Corp 109 Suncor Energy Inc New 638 Itv Ord 448 Petrofac Ltd 148 Suntrust Banks Inc 237 Jeronimo Martins 157 Pfizer Inc 865 Suzuki Motor Co Npv 362 JGC Corp Y PNC Fin Services Group I 111 Svenska Handelsbanken 495 Johnson & Johnson 299 Porsche Automobil Hldng Se 49 Swiss Life Holding Ag 87 Jpmorgan Chase & Co Potash Corp Of Saskatch. 370 Swiss Prime Site Ag 57 Kao Corp 67 Priceline.com Inc 146 Swiss Re Ltd 130 Kawasaki Heavy Industries 128 Procter & Gamble Co/The 470 Symantec Corp 632 Keppel LD Stk 286 Prudential Financial Inc 529 Synopsys Inc 163 Keycorp 229 Prudential PLC 234 Taisei Corp Y Kinnevik Investment Ab 495 Prysmian CAB & SYS NPV 337 Target Corp 171 Kla-Tencor Corp 65 Qualcomm Inc 182 Teck Resources Ltd 364 Kohl's Corp 601 Red Electrica Corporation Sa 112 Telefonica SA 80 Koninklijke Ahold Nv 641 Regeron Pharmaceuticals Inc 50 Telenor Asa 337 Kroger Co/The 608 Renault Regie Nat Des Us 169 Telstra Corp Npv 128 Lawson Inc Npv 191 Resolution Ltd Npv (New) 150 Tenaris S 187 Lend Lease Group Npv 117 Rio Tinto Limited Npv 243 Terumo corp Y Liberty Media Corp - Lib Cap 56 Rio Tinto Plc 808 Tesco Ord 5P 560 Link Real Estate Invt Trust Unts 87 Roche Hldg Ag Genuss Npv 974 Teva Pharmac Ind Adr 112 Loblaw Companies Ltd 256 Rolls Royce Hldgs C Shs 1 Texas Instruments Inc 617 Lowe'S Cos Inc 743 Royal Dutch Shell PLC A Shs 434 Tim Horton Inc 67 Lundin Petroleum A Ord 93 Royal Dutch Shell PLC B Shs 94 TJX Cos Inc 135 Lyondellbasell Industries Nv 81 Ryanair Hldgs Ord 38 Tokyo Gas Co Npv 49 Macy's Inc 442 Sabmiller Plc 729 Torchmark Corp 122 Magna Intl Inc 57 Safeway Inc 636 Toronto-Dominion Bank 766 Marks & Spencer Gr. Ord 260 Sampo Oyj Ser'A'Npv 200 Total Sa 791 Mastercard Inc 304 Sandvik Ab Npv (Post Split) 76 Total Systems Services Inc 325 Mediaset 56 Sanofi Toyota Industries Corp Y50 62 Medtronic Inc 494 Schlumberger Ltd 92 Transurban Group Npv 55 Merck & Co Inc 683 Schneider Electric Sa 314 Travelers Cos Inc/The 128 Metro Inc 143 Seagate Technology 446 Tullow Oil Plc Ord 502 Microsoft Corp Sega Sammy Hldgs Inc Npv 56 Ubs Ag 43 Mitsubishi Chemical Hold Co 136 Seven & I Hldg Co Ltd Npv 188 Umicore Npv 448 Mitsubishi Heavy Ind Npv 160 Shaw Comm Inc CL B Conv 49 Unilever Plc Ord 249 Mizuho Finl GP Npv 368 Shikoku Electr Power Co Inc 123 Union Pacific Corp 832 Molson Coors Brewing Co 120 Shire Plc Ord 79 United Overseas Bank 124 Monsanto Co 665 Shiseido Y50 80 United Parcel Service Inc 811 Morrison (W) Supmkt Ord 282 Shoppers drug Mart Corp 274 Unitedhealth Group Inc 771 Mosaic Co/The 341 Shopping Centres Austr 5 UPM-Kymmene OY Npv 140 Muenchener Rueckversich. 148 Siemens Ag Npv Regd 558 US Bancorp 832 Namco Bandai Hldgs Inc Npv 62 Silver Wheaton Corp 180 Valeant Pharmac Intl 68 Nestle Sa 399 Singapore Airlines 41 Valero Energy Corp 299 Newmont Mining Corp 194 Sino Land Co 442 Verizon Communications 550 Nippon Express Co Y50 56 Skandinaviska Enskilda Bank. 164 Vinci 702 Nippon Tel & Tel Corp 615 SLM Corp 98 Visa Inc 362 Nissan Motor Co Y Snam Spa 38 Vodafone Group Ord 52 Noble Energy Inc 82 Softbank Corporation Npv 446 Volvo (Ab) Ser B Npv 501 Novartis Ag Sony Corp Npv 555 Walgreen Co 759 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 30

204 Het vervolg van de beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Walt Disney Co/The 274 Wharf Holdings 258 WR Berkley Corp 50 Watson Pharmac Inc 356 Whole Foods Market Inc 73 Wyndham Worldwide Corp 280 Wellpoint Inc 260 Williams Cos Inc/The 549 Wynn Resorts Ltd 108 Wells Fargo & Co Wolseley 58 Yamana Gold Inc 227 Western Digital corp 519 Woolworths Limited Ord 490 Zurich Insurance Group Ag 482 Western Union Co/The 614 Worleyparsons Ltd Npv 217 Afronding Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 31

205 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement BIJLAGE B - Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december 2013 Staatsobligaties Birma/Myanmar Ivoorkust Libanon Oezbekistan Somalië Soedan Syrië Zimbabwe Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) Iran Bedrijfsobligaties en aandelen Bedrijf Land Alliant Techsystems United States x x x Areva S.A. France x Babcock International Group PLC United Kingdom x BAE Systems PLC United Kingdom x Boeing Co. United States x European Aeronautic Defence & Space Co. EADS N.V. Netherlands Finmeccanica S.p.A. Italy x Fluor Corp. United States x General Dynamics Corp. United States x x Honeywell International Inc. United States x Huntington Ingalls Industries United States x Jacobs Engineering Group Inc. United States x L-3 Communications Holdings Inc. United States x x Lockheed Martin Corp. United States x x x Moog Inc. United States x Northrop Grumman Corp. United States x Raytheon Co. United States x Rolls-Royce Group PLC United Kingdom x SAFRAN S.A. France x SAIC Inc. United States x Serco Group United Kingdom x Textron Inc. United States x United Technologies United States x URS Corp. United States x Singapore Technologies Engineering Ltd. Singapore x x Hanwha Corp. South Korea x x Doosan Co Ltd South Korea x x Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 32

206 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement Bedrijf Land Aeroteh Romania x Aryt Industries Israel x China Spacesat China x Kaman Corp United States x Poongsan South Korea x Chevron Corp. United States x Wal-Mart Stores Inc. United States x Vedanta United Kingdom x PetroChina Co. Ltd. China x 22nd Century Group Inc (XXII) USA x Adris Grupa dd (ADRSRA) Croatia x Al Eqbal Co for Investment PLC (EICO) Jordan x Alliance One International Inc (AOI) USA x Altria Group Inc (MO) USA x Asenovgrad Tabac AD-Asenovgrad (6AD) Bulgaria x Blagoevgrad-BT AD (55B) Bulgaria x British American Tobacco Malaysia Bhd (ROTH) Malaysia x British American Tobacco PLC (BATS) UK x Bulgartabac Holding AD (57B) Bulgaria x Coka Duvanska Industrija AD Coka (COKA) Serbia x Dupnitza-BT AD (4DA) Bulgaria x Duvanski Kombinat AD Podgorica (DKPG) Montenegro x Eastern Tobacco (EAST) Egypt x Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo (FDSSR) Bosnia and Herzegovina x Fabrika Duvana AD Banja Luka (FDBLRA) Bosnia and Herzegovina x Godfrey Phillips India Ltd (GP) India x Golden Tobacco Ltd (GTO) India x Gotse Delchev Tabac AD-Gotse Delchev (4GD) Bulgaria x Grupo Carso SAB de CV Mexico x Gudang Garam Tbk PT (GGRM) Indonesia x Haskovo-Tabac AD (4H9) Bulgaria x Hrvatski Duhani DD (HRDHRA) Croatia x Huabao International Holdings Limited China x Imperial Tobacco Group PLC (IMT) UK x Isperih-BT AD (4IS) Bulgaria x ITC Ltd (ITC) India x Japan Tobacco Inc (2914) Japan x JT International Bhd (RJR) Malaysia x Karelia Tobacco Co Inc SA (KARE) Greece x Khyber Tobacco Co (KHTC) Pakistan x Kothari Products Ltd (KTP) India x KT&G Corp (033780) South Korea x Lorillard Inc (LO) USA x Ngan Son JSC (NST) Viet Nam x Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 33

207 Nucleaire wapens Bio. & chemische wapens Antipersoonsmijnen Clustermunitie UN Global Compact Tabak Enhanced engagement Bedrijf Land NTC Industries Ltd (NTCIL) India x Pazardzhik-BT AD Pazardzhik (4PZ) Bulgaria x Philip Morris International Inc (PM) USA x Philippine Tobacco Flue Cur (TFC) Philippines x Pleven-Bulgartabak (4PQ) Bulgaria x Reynolds American Inc (RAI) USA x Shanghai Industrial Holdings Ltd. China x Shoumen-BT AD (3JZ) Bulgaria x Sinnar Bidi Udyog Ltd (SBU) India x Sitab-Soc Ivoirienne Tabacs (STBC) Ivory Coast x Slantse Stara Zagora- BT AD (3JO) Bulgaria x Smokefree Innotec Inc (SFIO) USA x Sofia-BT AD (3JU) Bulgaria x Souza Cruz SA Brazil x Strumica Tabak Strumica (STTB) Macedonia x Swedish Match AB (SWMA) Sweden x Tabak ad Nis (TBKN) Serbia x TSL Ltd/Zimbabwe (TSL) Zimbabwe x Tvornica Duhana Zagreb dd (TDZRA) Croatia x Union Tobacco (UTOB) Jordan x Universal Corp/VA (UVV) USA x Utalim SA Slatina (UTOL) Romania x Vector Group Ltd (VGR) USA x VST Industries Ltd (VST) India x Wismilak Inti Makmur Tbk PT ( D) Indonesia x Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 34

208 JAARVERSLAG Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 2013

209

210 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Profiel 3 3. Verslag van de beheerder 5 4. Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichtingen Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 26 Bijlage A. Beleggingenspecificatie 27 Bijlage B. Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 1

211 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 1. Algemene gegevens Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Onafhankelijke Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. Netherlands Branche Strawinskylaan XX Amsterdam Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 2

212 2. Profiel Structuur Beleggingspool Achmea Obligaties Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per september 2000 een aanvang genomen. De Beleggingspool is vrijgesteld van toezicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de bestuurder van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM-Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli 2013, inclusief de vrijstelling onder artikel 1:12 Wft voor de Achmea Beleggingspools. Doel Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen realiseren. Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door instellingen en/of ondernemingen met minimaal een investmentgrade rating. Door deze toevoeging van bedrijfsobligaties aan de portefeuille kan een hoger risico ontstaan. Op langere termijn is de verwachting dat deze aanvulling waarde toevoegt. Het beleid kenmerkt zich door een actief beleid met betrekking tot landen/regio, duration, yieldcurvepositonering en debiteurenselectie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending en repo-transacties zijn toegestaan. De debiteurenkwaliteit is minimaal BBB, dan wel van gelijkwaardig niveau. Hierbij is de benchmark methodologie leidend voor de definitie van de ratings. Dit betekent dat de ratings afkomstig moeten zijn van Standard & Poor s, Moody s of Fitch (onder toezichtstaande ratingagencies). In geval van drie ratings is de middelste rating leidend. In geval van twee ratings is de laagste rating leidend. De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt beheerd door meerdere vermogensbeheerders (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement. F&C Netherlands B.V. heeft het merendeel van het vermogen onder beheer. Het overige gedeelte wordt beheerd door Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse vermogensbeheerders elkaar aanvullen. De vermogensbeheerders van de Beleggingspool beschikken over een eigen researchteam, dat onder meer gericht is op onderzoek naar macro-economische veranderingen in de eurozone alsmede de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Uitgifte en inkoop van participaties Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 3

213 Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 4

214 3. Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro over het boekjaar Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is gedurende de verslagperiode afgenomen naar miljoen (2012: miljoen). De afname van het vermogen is toe te schrijven aan de koersdaling op de financiële markten van 10 miljoen, netto beleggingsopbrengsten ad 55 miljoen en uittreding van participanten van 70 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro bedroeg ultimo ,05 wat ten opzichte van 31 december 2012 een rendement van 2,68% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft over dezelfde periode een rendement van 2,17% gerealiseerd. Ontwikkelingen 2013 Wet- en Regelgeving AIFMD Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kan daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM- Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is in 2013 gestart met een project om te komen tot tijdige implementatie van de regels van de AIFM-Richtlijn in haar processen. FATCA De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Achmea Beleggingspools in 2013 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Deze Intergovernmental Agreement is in december 2013 bereikt. EMIR Op de beleggingsinstellingen waarin gebruik wordt gemaakt van derivaten, ofwel om redenen van risico afdekking, ofwel om beleggingsredenen, zijn de regels voortvloeiende uit de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) van kracht geworden. In het verslagjaar is een aantal risico verminderende maatregelen van kracht geworden per 15 maart 2013 (timely confirmation en daily valuation) en per 15 september 2013 (portfolio compression, portfolio reconciliation, dispute resolution). Financial Transaction Tax (FTT) Invoering van een Financial Transaction Tax (FTT) heeft naar alle waarschijnlijkheid invloed op het rendement van een beleggingsfonds. Nederland heeft er in 2013 vooralsnog voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij de andere EU lidstaten die een voorstel tot een Europese FTT onderschrijven. Toekomstige ontwikkelingen in Nederland, maar ook in het buitenland, worden door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. gevolgd. Andere ontwikkelingen in de verslagperiode De langjarige overeenkomst met F&C Netherlands B.V. voor het uitvoeren van vermogensbeheer is geëindigd en daarvoor is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een gebruikelijke opzegtermijn in de plaats gekomen. Securities Lending Het uitlenen van financiële instrumenten is conform het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. toegestaan en wordt uitgevoerd in de Achmea Beleggingspools. Na de afbouw in 2011 van het securities lending programma heeft in 2013 beoordeling plaatsgevonden of dit programma kon worden hervat. Uit in- en extern onderzoek is gebleken dat geen significante verbetering viel te verwachten afgezet tegen de risico s die kunnen voortvloeien uit het uitlenen van financiële instrumenten. Om die reden heeft in 2013 geen securities lending plaatsgevonden. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 5

215 Financiële markten en de euro schuldencrisis In de verslagperiode is de onrust over de euro schuldencrisis sterk verminderd. Het optreden van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft er met name toe bijgedragen, dat het risico op het uiteenvallen van de euro significant kleiner is geworden. De ECB heeft zich medio 2012 bereid verklaard al het mogelijke te zullen doen om de euro te ondersteunen. Vanaf die tijd is de rust teruggekeerd en is meer oog gekomen voor de fundamentele veranderingen in de euro lidstaten. Daarmee is niet gezegd dat de verdere integratie binnen de eurozone zonder horten of stoten gepaard zal gaan. Het afgelopen jaar liet ook zien dat de nervositeit op de markten weer snel kan terugkeren. Zo stond het eerste kwartaal van 2013 nog in het teken van de bankencrisis op Cyprus. De Europese beleidsmakers wisten deze crisis te beteugelen via grootschalige financiële steun, in ruil voor een ingrijpende sanering van de twee grootste banken van Cyprus. Per saldo is het beeld van de euro schuldencrisis echter wel verbeterd. Positieve signalen zijn dat de concurrentiepositie van de perifere landen verbetert en dat de lange renteniveaus in Italië en Spanje verder zijn gedaald. Ook is een uittreding van Griekenland minder aannemelijk geworden, nu dit land blijft voldoen aan de voorwaarden voor steun. Wel is het zaak dat de door de ECB geboden tijd, goed wordt gebruikt door de euro lidstaten om verdere hervormingen en bezuinigingen door te voeren en niet te verslappen. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het brede mandaat voor de euro obligatieportefeuille gedurende de euro schuldencrisis gehandhaafd. Dat betekent dat Italië en Spanje onderdeel zijn blijven uitmaken van de beleggingen in staatsobligaties. Diverse scenario analyses leverden op dat een brede spreiding over de euro lidstaten de voorkeur verdiende qua rendement en risico. Het huidige scenario waarin de euro schuldencrisis steeds beter onder controle raakt, heeft voordelig uitgewerkt voor deze brede obligatiebenchmark. Drietal pijlers voor verantwoord beleggen Ten behoeve van haar participanten stellen de Achmea Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Zij voeren daarom een verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid bestaat uit drie pijlers en wordt hieronder toegelicht. Pijler 1: Uitsluitingsbeleid Er wordt op voorhand niet belegd in: Controversiële wapens Wij beleggen niet in ondernemingen die zich rechtstreeks richten op ontwikkeling, testen, productie, verkoop, handel en onderhoud van controversiële wapens. Ook wordt niet belegd in ondernemingen die een groot belang hebben in andere ondernemingen (via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden) die controversiële wapens produceren. Het zijn producenten van: o clustermunitie; o anti persoonsmijnen; o biologische en chemische wapens; o kernwapens. Voor het uitsluiten van controversiële wapens zoekt Achmea aansluiting bij internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: - Conventie voor biologische wapens (1975); - Conventie voor chemische wapens (1997); - Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997) en - Conventie over clustermunitie (2008). Controversiële landen De Nederlandse overheid kan sanctiemaatregelen nemen tegen landen. Deze landen worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen consequent de fundamentele mensenrechten van hun burgers. De sanctiemaatregelen zijn gebaseerd op de Sanctiewet Tabaksproducenten Producenten van tabaksproducten zijn uitgesloten. Dit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid. Achmea rekent juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Notoire Global Compact schenders Wij sluiten ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee door ons geselecteerde toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. De principes van het Global Compact van de Verenigde Naties richten zich op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Jaarlijks laat Achmea haar beleggingsportefeuille door een onafhankelijke partij beoordelen in hoeverre de beleggingen voldoen aan deze principes. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 6

216 Indien als gevolg van bijzondere situaties, te beoordelen door de Beheerder, wordt belegd in ondernemingen en/of landen die vallen onder één van de vier hierboven genoemde categorieën, dan zullen dergelijke beleggingen binnen redelijke termijn worden afgebouwd. De Beheerder zal bij afbouw van dergelijke beleggingen in het belang van de deelnemers handelen, met inachtneming van specifieke wettelijke regels, waaronder die over clustermunitie. Zie bijlage B voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december Op de website is een actuele lijst met uitsluitingen opgenomen. Pijler 2: Engagement, in gesprek met ondernemingen Engagement wil zeggen dat wij de dialoog aangegaan met ondernemingen waarin wij beleggen. Robeco voert het engagementbeleid uit. Met de dialoog die Robeco met ondernemingen voert, proberen we de aandeelhouderswaarde (d.w.z. de waarde die een bedrijf weet te creëren) te vergroten. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Voor het aangaan van deze dialoog staan de uitgangspunten van het Global Compact centraal. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Bedrijven die op deze uitgangspunten minder goed scoren, worden geselecteerd voor ons engagement. Er worden dan heldere afspraken gemaakt en termijnen afgesproken om dit te verbeteren. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethisch gedrag. Maar ook onderwerpen als veranderingen in ondernemingsstructuur, zeggenschapsrechten of beloningsbeleid komen aan bod. Voorwaarde is dat het management van een onderneming het onderwerp kan beïnvloeden. Wij bereiken de beste resultaten met een constructieve en opbouwende dialoog tussen onze uitvoerder Robeco en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of de ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vraagt Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zal verbeteringen aanmoedigen. Daarnaast voeren wij ook enhanced engagement uit. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen uit. Hiermee gaan we intensief de dialoog aan. Dit gaat over specifieke thema s die wij belangrijk vinden. Deze thema s worden per jaar bepaald. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: - mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); - dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); - publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); - biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). De actuele thema s zijn mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Voor elke onderneming waarmee wij een enhanced engagement aangaan geldt: voor de start van het traject beoordeelt een onafhankelijke partij of de door ons gestelde doelen hout snijden. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart. Door middel van een nulmeting op het realiteitsgehalte van de doelstellingen en een eindmeting op de mate waarin de dialoog succesvol is geweest, wordt er inzicht verkregen of de aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de specifieke thema s. Elk afgerond engagement wordt eveneens door een onafhankelijke partij beoordeeld op het behaalde resultaat. In het Overzicht Enhanced Engagements Achmea vindt u de thema s waarmee wij met ondernemingen sinds 2008 enhanced engagementtrajecten hebben afgerond of anoniem- nog hebben lopen. Een engagement traject duurt maximaal drie jaar. Als de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onderneming worden uitgesloten. Ook zijn elk kwartaal engagementverslagen beschikbaar. Deze verslagen en het Overzicht Enhanced Engagements zijn te downloaden op de website Pijler 3: ESG-criteria integratie Het vermogensbeheer van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. We proberen een steeds groter deel van onze portefeuille te verduurzamen. Wij vinden het daarom belangrijk dat de vermogensbeheerders in het beleggingsproces waar mogelijk letten op duurzaamheidscriteria. Dit noemen we de ESG criteria. Het gaat hier om de factoren: - milieu (Environment), - sociale (Social) en - goed bestuur (Governance). Wij zijn er van overtuigd dat het meenemen van de duurzaamheidscriteria kan leiden tot betere beleggingsresultaten. Zo brengt bijvoorbeeld energiezuinig produceren minder kosten met zich mee en is dit ook beter voor het milieu. Ook voorkomt een goed milieubeleid het betalen van hoge boetes voor overtredingen. Wij Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 7

217 voeren dan ook met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder in te voeren in het beleggingsproces. AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., als bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als bestuurder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van de Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. Omdat de Beleggingspool niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij zijn binnen de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro drie vermogensbeheerders aangesteld, te weten F&C Netherlands B.V., Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. De mix van drie vermogensbeheerders zorgt voor een extra diversificatie-effect, waardoor het rendement-risicoprofiel voor de totale portefeuille kan verbeteren. Er is vastgehouden aan een brede benchmark inclusief de euro perifere landen (waaronder Spanje en Italië) omdat die keuze in diverse scenario s het meest robuust bleek. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Kredietwaardigheidrisico De waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kan worden beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende landen, lagere overheden, bedrijven of instellingen, de debiteuren. Dit houdt in dat het risico door de Beleggingspool kan worden gelopen als het desbetreffende land, lagere overheid, bedrijf of instelling niet aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een financieel instrument met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het financiële instrument waarin door de Beleggingspool wordt belegd meer kan fluctueren. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 8

218 In de mandaten van de drie vermogensbeheerders zijn de nodige richtlijnen opgenomen teneinde het risicoprofiel te bewaken. Daarbij zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de spreiding over landen, debiteurencategorieën, de minimale kwaliteit (rating), karakter van de obligaties en de omvang van de beleggingen per debiteur. Binnen het mandaat geldt de rating van investment grade (BBB en hoger) als ondergrens voor nieuwe beleggingen. Eind 2013 bedroegen de beleggingen in staatsobligaties van de euro perifere landen Italië, Spanje en Ierland ongeveer 24% van het totaal. Ten behoeve van het inzicht in het kredietwaardigheidrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per land en de onderverdeling naar creditrating toegelicht. 3. Renterisico Bij beleggingspools die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De (ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. Bij een stijgende rente zal de koers van een vastrentende waarde dalen en andersom. Om het renterisico te beperken wordt binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte rentestijging wordt de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen. Bij een verwachte rentedaling wordt de looptijd van de portefeuille juist verlengd om te profiteren van de rentedaling. Tegelijkertijd voorziet het mandaat erin dat de duratie (gewogen gemiddelde looptijd) van de portefeuille niet meer mag afwijken dan 1,5 jaar (plus en min) ten opzichte van de duratie van de benchmark. Gedurende 2013 bedroeg de duratie van de portefeuille gemiddeld 5,5 jaar (ongeveer gelijk aan de duratie van de benchmark). In hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. 4. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueert soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door richtlijnen in het beleggingsmandaat op te nemen, die de afwijkingen versus de benchmark binnen bepaalde bandbreedtes houden. Zo is een richtlijn opgenomen voor de zogenoemde maximale tracking error per jaar (een maatstaf voor de verwachte afwijking van het rendement ten opzichte van de benchmark). De mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 5. Risico van inflatie Door veranderingen in de inflatie (geldontwaarding) kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Een inflatiestijging betekent dat het geld minder waard wordt. In het algemeen geldt dat bij beleggingen in zakelijke waarden (aandelen, vastgoed e.d.) de geldontwaarding op de langere termijn kan worden gecompenseerd door een hogere beleggingsrendement dan ingeval belegd wordt in vastrentende waarden (obligaties, liquiditeiten). In de koers van vastrentende waarden is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo rekening gehouden. De beleggingsopbrengsten van vastrentende waarden kunnen echter onvoldoende zijn voor de compensatie van de werkelijke inflatie. De inflatie verwachtingen worden nauwlettend gemonitored, omdat deze verwachtingen sterk gecorreleerd zijn aan de renteontwikkelingen. Bij de opbouw van de portefeuille wordt ingespeeld op het risico van inflatie. Bij een stijgende inflatieverwachting wordt de looptijd veelal verkort, omdat dit doorgaans gepaard gaat met een rentestijging. Bij een verwacht gematigd inflatieniveau past veeleer een lagere rente en daarmee verlenging van de duratie van de portefeuille. 6. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is relatief beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Naar schatting 75% van de obligatiebeleggingen kan binnen één tot drie dagen worden geliquideerd, terwijl het resterende gedeelte van 25% binnen twee tot drie weken kan worden afgebouwd. 7. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 9

219 De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Ten behoeve van het inzicht in het kredietrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar creditrating en een overzicht van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark toegelicht. Beleggingsresultaat De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft in 2013 een resultaat geboekt van (2012: ) en behaalde een beleggingsresultaat van 2,68% (2012: 12,21%). Binnen de obligatieportefeuille droegen met name de beleggingen in de staatsobligaties van Spanje, Italië en Ierland positief bij aan het rendement. Dit maakte ook een positief verschil met de benchmark. Tegenover de overweging van euro perifere staatsobligaties, stond een onderweging van Duitse en Franse staatsobligaties. Dit pakte goed uit, omdat het rendement op de staatsobligaties in de euro kernlanden in 2013 dichtbij nul of zelfs negatief was. De overweging van bedrijfsobligaties en covered bonds (obligaties met onderpand) werkte eveneens positief uit, omdat deze categorieën nog relatief goed hebben gepresteerd. De duratie (gemiddelde looptijd) van de portefeuille was in het eerste halfjaar iets langer dan die van de benchmark, hetgeen enig rendement heeft gekost. Terugblik financiële markten 2013 Algemeen In het jaarverslag van 2012 werd aangegeven, dat de wereldeconomie in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater terecht zou komen. Dit is gedurende 2013 in belangrijke mate ook uitgekomen. De euro schuldencrisis is in de tweede helft van 2013 naar de achtergrond verdwenen en vormde geen grote bron van onrust meer. Daarnaast zette het herstel van de Amerikaanse economie door, terwijl ook de economieën van de eurozone voorzichtig uit het dal klommen. Japan sprong positief in het oog, omdat het grootschalige stimuleringsbeleid leek aan te slaan. Tegen deze achtergrond was het beursklimaat voor de volwassen markten heel positief te noemen. Opvallend was echter dat de prestaties van de opkomende markten sterk achterbleven. Vanaf het moment dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) anticipeerde op de afbouw van aankopen van staatsobligaties, keerde het sentiment voor de opkomende markten in negatieve zin. Bij gevolg was gedurende 2013 sprake van een groot verschil in aandelenrendementen tussen de ontwikkelde en opkomende markten. De centrale banken drukten wederom een belangrijke stempel op het marktbeeld. Dit gold in de eerste plaats voor de Fed in de Verenigde Staten. Toenmalig Fed president Bernanke kondigde in het voorjaar van 2013 aan het zeer ruime monetaire beleid langzaam te willen afbouwen. Anders gezegd, de maandelijkse aankopen van Amerikaanse staatsobligaties (ten bedrage van $ 85 mrd) zouden door de Fed stapsgewijs worden verlaagd. De timing bleef enkele maanden ongewis, maar uiteindelijk werd duidelijk dat deze afbouw (de zogenoemde tapering ) een aanvang zou nemen in januari Tegelijkertijd benadrukte de Fed dat de korte rente tot eind 2015 op een zeer laag peil blijft, zolang de werkgelegenheid niet voldoende verbetert. De beweging van de Amerikaanse centrale bank liet de markten zeker niet onberoerd. Eén van de belangrijkste gevolgen was een flinke stijging van de kapitaalmarktrente in de VS en in mindere mate ook in Europa. De opkomende markten waren hiervan de dupe, aangezien beleggers veel kapitaal terugtrokken uit deze regio s. In de eurozone zag de ECB voldoende redenen om de korte rente in 2013 verder te verlagen. Via twee rentestappen daalde de officiële refi-rente met in totaal 0,5%-punt tot een historisch laag niveau van 0,25%. Aan de ene kant diende de lage rente om het broze economische herstel in de eurozone verder te stimuleren. Aan de andere kant had de ECB oog voor de dalende trend van de inflatie, die eind 2013 uitkwam op gemiddeld 0,8% in de eurozone. Dit was duidelijk lager dan het door de ECB gewenste inflatieniveau van dichtbij 2%. Positief was dat de euro schuldencrisis gedurende het verslagjaar steeds minder een thema was. In het eerste kwartaal van het jaar speelde nog wel de bankencrisis in Cyprus, maar die werd uiteindelijk opgelost door de probleembanken te saneren en de grote spaarders ook mee te laten betalen aan de schuldsanering. Daarna werd het rustiger rondom de euro schuldencrisis. Dit weerspiegelde zich in een verdere daling van de renteverschillen tussen de euro periferie (met name Spanje, Italië, Portugal, Ierland) en de kernlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland). In Japan bleef het beleid van premier Abe de aandacht trekken. Dit zogenoemde Abenomics beleid rust op drie pijlers: een zeer ruim budgettair beleid, een zeer ruim monetair beleid en structurele hervormingen. Dit alles is bedoeld om twee decennia van een stagnerende Japanse economie te beëindigen. Het beleid van de Bank of Japan leidde tot een forse daling van de Japanse yen, waardoor de concurrentiepositie van Japanse bedrijven sterk verbeterde. In de ranglijst van 2013 was Japan dan ook de sterkst presterende aandelenmarkt. Voor de opkomende markten was 2013 een tegenvallend jaar. Naast de negatieve impact van het beleid van de Fed, speelden ook andere factoren een rol. Zo kampte de Chinese economie met een duidelijke groeivertraging Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 10

220 (hoewel nog altijd op een respectabel niveau van 7 à 8%). Ook de dalende grondstofprijzen werkten nadelig uit voor de opkomende markten. Obligaties De obligatiemarkten lieten in 2013 eveneens een verdeeld beeld zien. Aan de ene kant was sprake van opwaartse rentedruk voor de veilige obligatiemarkten. Zo steeg de Amerikaanse 10-jaars staatsrente met ongeveer 125 bp tot ruim 3%. De Duitse 10-jaars staatsrente liep op met 60 bp tot 1,9% en de Nederlandse 10- jaars staatsrente volgde dit spoor (2,2% eind 2013). De neerwaartse bijstelling van de Nederlandse kredietwaardigheid door S&P (tot AA) had hierbij nauwelijks effect. Aan de andere kant konden de eurolanden in de periferie een verdere daling van de lange renteniveaus noteren, omdat de risicopremie rond de euro schuldencrisis afnam. Deze renteontwikkelingen brachten met zich mee dat Spaanse en Ierse staatsobligaties hoge rendementen lieten zien van boven de 10%. Ook de Italiaanse staatsobligaties rendeerden ruim 7% in Verder waren de high yield bedrijfsobligaties in trek met een rendement van rond de 7%, terwijl de investment grade bedrijfsobligaties dichtbij 0% bleven steken. Amerikaanse en Duitse staatsobligaties moesten vanwege de rentestijging juist terrein prijsgeven (respectievelijk -3,5% en -2,3%). De obligaties uit de opkomende markten presteerden het minst, met een daling van ongeveer 5,5%. Vooruitblik financiële markten 2014 Algemeen In 2014 zal de wereldeconomie het herstel naar verwachting kunnen doortrekken. De rol van centrale banken zal hierbij cruciaal blijven, met name die van de Amerikaanse Federal Reserve. De nieuwe Fed voorzitter Janet Yellen staat voor de taak om het stimuleringsbeleid voorzichtig te gaan afbouwen, zonder de economische groei te beschadigen. Inmiddels is duidelijk dat de belangen groter zijn dan alleen voor de Amerikaanse economie. De koerswijziging van de Fed lokte in 2013 immers een wereldwijde rentestijging uit, alsmede een grote kapitaaluitstroom uit de opkomende markten. Dit lijkt begin 2014 in een stroomversnelling te komen, waardoor diverse valuta s van opkomende landen sterk onder druk zijn gekomen. Voor de Amerikaanse economie zijn de vooruitzichten nochtans redelijk positief. De verwachting is dat de situatie op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt verder zal verbeteren. Ook zal de impact van bezuinigingen door de overheid minder groot zijn, dankzij een recent begrotingsakkoord. Per saldo wordt de groei van de Amerikaanse economie geraamd op ongeveer 3% in Er wordt nog niet direct rekening gehouden met een renteverhoging in de VS, die lijkt op zijn vroegst in 2015 aan de orde te kunnen komen. Voor de eurozone ligt een minder hoge groei in het verschiet dan in de VS, maar de verwachting is wel dat het herstel voorzichtig doorzet. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt de groei voor de eurozone nu op 1%, na een krimp van 0,4% vorig jaar. Daarbij is de export redelijk sterk, maar blijft de binnenlandse vraag zwak. Een zorgpunt blijft de ontwikkeling van de Zuid Europese economieën, welke nog steeds gebukt gaan onder hoge werkloosheid en straffe bezuinigingen. Daarnaast wordt met enige zorg gekeken naar het zeer lage inflatieniveau binnen de eurozone van beneden de 1%. Als de inflatie zeer laag blijft of zelfs omslaat naar deflatie, bemoeilijkt dit het aflossen van schulden en kunnen bestedingen worden uitgesteld. Om die reden zal de ECB de korte rente zeer laag houden (dichtbij 0%) en proberen de inflatie weer richting 2% te sturen. Als risicofactor voor 2014 geldt nu vooral de situatie op de opkomende markten. De turbulentie wordt gevoed door drie factoren: het beleid van de Fed, de groeivertraging in China en de politieke onrust in bepaalde landen (zoals Thailand, Egypte, Turkije, Oekraïne). De verwachting is niet dat dit zal escaleren in een crisis, zoals ten tijde van de Azië crisis in De Fed zal uitermate voorzichtig zijn in het verder uitrollen van haar beleid. De groei in China blijft met circa 7% nog altijd op een respectabel peil. De politieke onrust lijkt beperkt te blijven tot een paar landen. Een algemeen doemscenario voor de opkomende markten voorzien wij daarom niet. Op lange termijn blijven de groeivooruitzichten voor deze regio s gunstig. Gedurende 2014 kan de volatiliteit voor de opkomende landen echter wel hoog blijven. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspool in 2014 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 14 maart 2014 Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Obligaties Euro Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 11

221 Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. KERNCIJFERS (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,2930 Netto vermogenswaarde per participatie 1) , , ,27 Lopende kosten 2) 0,13% 0,13% 0,14% Portefeuille omloop factor 2) 195,10% 281,58% 239,76% 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het Fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, in het boekjaar 2012 gewijzigd ten opzichte van boekjaar Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de Lopende kosten (voorheen: Total Expense Ratio) / Portefeuille omloop factor (voorheen: Turnover ratio) voor de boekjaren 2013 en 2012 af van boekjaar 2011 en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende kerncijfers Beleggingsresultaat: 3) 2,68% 12,21% 2,97% 1,94% 10,39% Waarvan uit inkomsten 3,42% 3,85% 2,34% 38,13% 4,15% waardeverandering -0,61% 8,50% 0,55% -34,80% 6,36% kosten -0,13% -0,14% 0,08% -1,39% -0,12% Benchmark Barc Euro Agg 2,17% 11,19% 3,24% 2,18% 6,95% 3) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: Barc Euro Agg : Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 12

222 4. Jaarrekening Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 2013 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 13

223 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Obligaties Futures Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Beleggingen Futures Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Overige schulden Totaal passiva Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 14

224 4.2 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst beleggingen Gerealiseerde waardeverandering obligaties Gerealiseerde waardeverandering futures Niet-gerealiseerde waardeverandering obligaties Niet-gerealiseerde waardeverandering futures Overige opbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Vermogensbeheerkosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 15

225 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering obligaties Gerealiseerde waardeverandering futures Niet-gerealiseerde waardeverandering obligaties Niet-gerealiseerde waardeverandering futures Aankopen van obligaties Aankopen van futures Verkopen van obligaties Verkopen van futures Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inbreng participanten Terugbetaald aan participanten Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 16

226 4.4 Toelichtingen Algemeen Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Obligaties Euro stelt zich ten doel voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. De administratie en de berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro zijn uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Obligaties Obligaties worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de obligaties, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Derivaten Derivaten (futures en/of valutatermijncontracten) worden in de jaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). Indien geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen, vergelijkbare derivaten met dezelfde kenmerken waarvoor wel een marktnotering bestaat of wordt de marktwaarde ontleend aan informatie verkregen van gezaghebbende brokers/instituten. Indien een derivatenpositie negatief is wordt het bedrag onder de schulden verantwoord. Waardeveranderingen van de derivaten, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst-enverliesrekening verwerkt. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 17

227 Transactiekosten Aankoopkosten worden direct ten laste van de verkrijgingprijs van de beleggingen gebracht. Verkoopkosten worden ten laste van de vervreemdingsprijs van de beleggingen gebracht. Dientengevolge vormen de aankoopen verkoopkosten onderdeel van de (on)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Het totaalbedrag aan transactiekosten van beleggingen over het boekjaar wordt, voor zover aantoonbaar, opgenomen in toelichting op de winst- en verliesrekening bij de post Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld; Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Fondsvermogen Algemeen Het fondsvermogen wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals vermogensbeheerkosten. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Op- en afslag bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte van participaties van de Beleggingspool wordt de uitgifteprijs van de participatie ten opzichte van de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij de inkoop van participaties wordt de inkoopprijs verlaagd met een afslag. Deze op- en afslagen dienen vooral om transactiekosten te dekken. Deze transactiekosten bestaan uit onder andere brokerkosten, bankkosten en belastingen. Spreads tussen bied- en laatprijzen en de eventuele verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie komen ten laste van de Beleggingspool. De beheerder valideert elk kwartaal de op- en afslagen op basis van de gemiddelde transactiekosten als gevolg van toe- en uittredingen, en past deze indien nodig aan. Lopende kosten De Lopende kosten worden berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Lopende kosten worden berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe- en uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. Portefeuille omloop factor De portefeuille omloop factor (POF) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de omloop bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De POF wordt bepaald door het bedrag van de omloop uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de Lopende kosten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingen- Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 18

228 portefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Fiscale positie De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, is een besloten fondsen voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 19

229 4.4.3 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen Obligaties Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt voornamelijk in beursgenoteerde effecten. De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van obligaties Stand einde boekjaar De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in ,10% (2012: 281,58%). De omloopsnelheid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro geeft aan dat er actief is ingespeeld op de renteontwikkelingen gedurende het jaar. Voor uitleg inzake de portefeuille omloop factor en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De onderverdeling per sector is als volgt: Staatsobligaties % % Bedrijfsobligaties % % % % Verdeling per sector per Verdeling per sector per Staatsobligaties Bedrijfsobligaties De onderverdeling per Credit Ratings is als volgt: BBB % % AAA % % AA % % A % % C 5 0% 2 0% % % Credit Ratings per Credit Ratings per BBB AAA AA A C De belegging welke met credit rating C is geclassificeerd, betreft een positie in Washington Mutual Bank. Deze positie is niet conform de richtlijnen van het beleggingsmandaat. Er is echter besloten om, gezien de beperkte omvang en resterende looptijd, deze positie uit kostenoverweging vooralsnog aan te houden. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 20

230 De onderverdeling van de staatsobligaties naar landen is als volgt: Italië % % Spanje % % Frankrijk % % Duitsland % % België % % Nederland % % Supranationaal % % Ierland % % Oostenrijk % % Finland % % Opkomende markten % Overige % % Afronding 1 0% % % Geografische verdeling per Italië Spanje Frankrijk Duitsland België Nederland Supranationaal Ierland Oostenrijk Finland Opkomende markten Overig Geografische verdeling per De categorie Overige (2013) bestaat uit de volgende landen: Rusland, Mexico, Luxemburg, Slovenië, Polen en Slowakije. In de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is het valutarisico op individuele beleggingen nihil aangezien alle in de beleggingsportefeuille aangehouden beleggingen zijn genoteerd in euro. Deze gemiddelde duratie geeft de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille aan. Oftewel, aan de duratie kan worden afgelezen welke waardemutatie optreedt bij een bepaalde renteverandering. De portefeuille kende ultimo 2013 een duratie van ongeveer 5,4 jaar. De vuistregel is dan dat bij een gemiddelde rentestijging van 1%, de waarde van de portefeuille met 5,40% (gelijk aan de duratie) zou dalen. De benchmark kent bij deze rentestijging een waardedaling 5,49%. Bij 1% rentedaling is het effect hetzelfde, maar dan in tegengestelde richting. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 21

Nieuwsbrief Beleggingsfondsen.

Nieuwsbrief Beleggingsfondsen. Nieuwsbrief Beleggingsfondsen. Jaargang 18, mei 2014 Terugblik financiële markten 2013 Algemeen In de nieuwsbrief Beleggingsfondsen van mei 2013 werd aangegeven, dat de wereldeconomie in 2013 naar verwachting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015)

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015) JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015) Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in liquidatie. Op basis van een besluit

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2. Dit jaarverslag is

Nadere informatie

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV (Achmea Beleggingsfondsen) is beheerder van meerdere beleggingsinstellingen van Achmea en voert daarvoor een verantwoord beleggingsbeleid. In dit document wordt het Verantwoord

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014

TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014 TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V.... 5 2.1 Profiel... 5 2.2 Verslag van de directie... 9 2.3 Financiële

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2015

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2015 JAARVERSLAG 2015 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld door de beheerder Achmea

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea paraplu fonds A 2016

JAARVERSLAG Achmea paraplu fonds A 2016 JAARVERSLAG Achmea paraplu fonds A 2016 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het Fonds voor gemene rekening Achmea paraplu fonds A. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 1 Verantwoord beleggingsbeleid Wij vinden het belangrijk dat uw geld maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Dit doen we op verschillende manieren: we sluiten bepaalde

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V.

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Basis Prospectus Beleggingsfondsen Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V.

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Basis Prospectus Beleggingsfondsen Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V.

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Basis Prospectus Beleggingsfondsen Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie