JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

2

3 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld door de bestuurder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Ter bevordering van de leesbaarheid omvat dit document in hoofdstuk 2 een algemeen directieverslag en een totale jaarrekening voor Achmea Beleggingsfondsen N.V. In hoofdstuk 3 is voor ieder Fonds (zoals hierna gedefinieerd) specifiek een directieverslag en jaarrekening opgenomen. Gegevens uit het algemene deel zijn van toepassing op één of meerdere Fondsen. Gegevens uit het jaarverslag per Fonds en het algemene deel vormen samen met de overige gegevens (opgenomen in hoofdstuk 4) het volledige jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. De belangrijkste risico s, waaronder het prijs-, krediet- en liquiditeitsrisico, en de daarbij behorende beheersmaatregelen, zijn niet opgenomen in het algemene directieverslag. Deze en andere risico s worden verantwoord in het directieverslag per Fonds. Omdat de Fondsen niet zijn blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. Wij raden u aan om zowel de informatie te raadplegen van het Fonds of de Fondsen waarin u belegt, als de informatie uit hoofdstuk 2 (algemeen) en hoofdstuk 4 (overige gegevens).

4

5 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 3 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V Profiel Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Beleggingsfondsen N.V Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Jaarverslagen Fondsen Achmea Nederland Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Nederland Aandelenfonds Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Achmea Eurolanden Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Aandelenfonds Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Achmea Wereld Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Wereld Aandelenfonds Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Achmea Eurolanden Obligatiefonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Obligatiefonds Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 81 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 1

6 3.5 Achmea Eurolanden Mixfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Mixfonds Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 98 BIJLAGE A - Uitsluitingen beleggingen per 31 december BIJLAGE B - Algemene begrippenlijst 101 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2

7 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 1. Algemene gegevens Kantoorgegevens Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie gevormd wordt door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Per 6 juli 2012 is de heer drs. W. van Heerdt toegetreden tot de directie. Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Stichting Achmea Beleggersgiro Stichting Achmea Beleggersgiro waarvan het bestuur bestaat uit: Mr. M.P. Brandt Drs. G.J.N. Melse Kantooradres: Gatwickstraat 1 Postbus KA Amsterdam KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Betaalkantoor ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV Strawinskylaan Amsterdam Fund agent Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. h.o.d.n. Rabo Securities Croeselaan 18 Postbus HG Utrecht Achmea Beleggingsfondsen N.V. 3

8 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2.1 Profiel Algemeen Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals bedoeld in artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek, opgericht naar Nederlands recht bij akte d.d. 31 augustus Achmea Beleggingsfondsen N.V. is statutair gevestigd te Zaandam. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is beheerder, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), en tevens enig statutair directeur van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Achmea Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Achmea B.V Structuur Achmea Beleggingsfondsen N.V. kent een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het aandelenkapitaal is verdeeld in series gewone aandelen. Elke serie vormt een Fonds. Per 31 december 2012 kent Achmea Beleggingsfondsen N.V. 5 Fondsen met elk een specifiek beleggingsbeleid, risicoprofiel, koersvorming en beursnotering. Voor elk Fonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is één juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De Fondsen vallen onder de rangregeling van artikel 4:45 Wft en kennen daarmee feitelijk een afgescheiden vermogen. De Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V., inclusief de nummering van de series aandelen, betreffen: Achmea Nederland Aandelenfonds serie 1 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Aandelenfonds serie 2 ISIN Code NL Achmea Wereld Aandelenfonds serie 3 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Obligatiefonds serie 4 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Mixfonds serie 5 ISIN Code NL De Fondsen beleggen hoofdzakelijk in de volgende vier Achmea Beleggingspools: Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland; Beleggingspool Achmea Aandelen Euro; Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld; Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. De Achmea Beleggingspools zijn besloten fondsen voor gemene rekening. Elke Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht Kapitalisatie Het maatschappelijk kapitaal van Achmea Beleggingsfondsen N.V. bedraagt en is verdeeld in 10 prioriteitsaandelen, elk groot 1,- nominaal en gewone aandelen (in 30 series), elk 1,- nominaal. Elk aandeel geeft recht op een stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Per 31 december 2012 zijn vijf series gewone aandelen uitgegeven en geplaatst. Bij de oprichting zijn 10 prioriteitsaandelen tegen één euro ( 1,-) per aandeel geplaatst bij Achmea B.V., statutair gevestigd te Utrecht Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft ten doel om, op basis van risicospreiding, het vermogen van elk Fonds voor de aandeelhouders te beheren en een zo goed mogelijk resultaat te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in financiële instrumenten die zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt, effectenbeurs of andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten. De risicograad per Fonds moet binnen de door de directie van Achmea Beleggingsfondsen N.V. aanvaardbaar geachte grenzen van het betreffende Fonds blijven. Achmea Beleggingsfondsen N.V. stelt zich, als institutionele belegger, op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen en voert daarom een verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid richt zich op aandelen van ondernemingen en op bedrijfsobligaties die deel uitmaken van de portefeuille van de Achmea Beleggingspools. De betrokken houding wordt onderstreept door het uitsluitingen-, engagement, en stembeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. evenals het toepassen van Environmental, Sociale en Governance (ESG)- criteria door haar vermogensbeheerders. De uitvoering van dit beleid vindt plaats in de Achmea Beleggingspools en wordt gedaan door derde(n). Wij verwijzen naar het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. voor een uitgebreide beschrijving van dit beleid evenals naar de website van de Beheerder. Achmea Beleggingsfondsen N.V. beoogt deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in per Fonds gerangschikte portefeuilles van aandelen en/of obligaties, elk gericht op een bepaald geografisch gebied en/of Achmea Beleggingsfondsen N.V. 4

9 een assetcategorie. Het beleggingsbeleid van de Fondsen is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging in bovengenoemde beleggingscategorieën zou kunnen realiseren. Het specifieke beleggingsbeleid van elk Fonds is omschreven in het Aanvullend Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V Doelgroepen Achmea Beleggingsfondsen N.V. richt zich op beleggers in Nederland, waaronder particulieren, die op een eenvoudige wijze willen beleggen in een specifieke aandelen of vastrentende portefeuille, dan wel een combinatie daarvan Deelname Deelname in de afzonderlijke Fondsen is naast rechtstreekse aankoop op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext (de Amsterdamse beurs) ook mogelijk via de Stichting Achmea Beleggersgiro (de Beleggersgiro ). Door middel van deze Beleggersgiro worden girale beleggingstegoeden aangehouden en kunnen op relatief eenvoudige en voordelige wijze aan- en verkopen plaatsvinden in de diverse Fondsen. Daarnaast kan men gemakkelijker switchen tussen de afzonderlijke Fondsen Uitgifte en inkoop van aandelen Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat Achmea Beleggingsfondsen N.V. nieuwe aandelen zal uitgeven, of eerder ingekochte aandelen opnieuw zal plaatsen, tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde intrinsieke waarde van het Fonds, verhoogd met de per Fonds vastgestelde opslag. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is, bijzondere omstandigheden voorbehouden mede gelet op het belang van de aandeelhouders, te allen tijde bereid haar eigen aandelen in te kopen tegen de geldende intrinsieke waarde onder inhouding van een per Fonds vastgestelde afslag. Achmea Beleggingsfondsen N.V., kan, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop opschorten indien het Fonds door de inkoop niet meer aan een of meer criteria van een fiscale beleggingsinstelling zou voldoen Verslaggeving Het boekjaar van Achmea Beleggingsfondsen N.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december Fiscale aspecten Algemeen Onderstaand is een algemeen overzicht opgenomen van de belangrijkste fiscale aspecten van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en van het beleggen daarin. Het overzicht is gebaseerd op de fiscale wetgeving en jurisprudentie in Nederland zoals deze op 2 januari 2013 van toepassing zijn, met uitzondering van maatregelen die met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Het overzicht vormt geen advies over een specifieke persoonlijke situatie. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het verwerven, houden en overdragen van aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt geadviseerd contact op te nemen met uw eigen belastingadviseur. Vennootschapsbelasting Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Het hebben van de status van fiscale beleggingsinstelling betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, Achmea Beleggingsfondsen N.V. weliswaar aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, maar tegen een tarief van 0%. Eén van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan de status van fiscale beleggingsinstelling is de zogenoemde uitdelingsverplichting. Dit houdt in dat Achmea Beleggingsfondsen N.V. de voor uitdeling beschikbare winst van ieder Fonds binnen acht maanden na afloop van het boekjaar dient uit te keren aan haar aandeelhouders. De omvang van de dividenduitkering van een Fonds kan van jaar tot jaar fluctueren en kan in een bepaald jaar ook nihil zijn. Het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effecten, verminderd met een evenredig aandeel in de beheerskosten, wordt in beginsel aan de herbeleggingsreserve toegevoegd en daarmee uit de voor uitdeling beschikbare winst geëlimineerd. Negatieve koersresultaten komen ten laste van de herbeleggingsreserve. Daarnaast wordt de uitdelingsverplichting verlaagd met de dotatie aan de afrondingsreserve. Een vrijval van de afrondingsreserve verhoogt de uitdelingsverplichting. Het saldo van de afrondingsreserve mag niet groter zijn dan 1% van het gestort kapitaal per einde van het betreffende boekjaar. Dividendbelasting Achmea Beleggingsfondsen N.V. dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden op de dividenden die zij aan haar aandeelhouders uitkeert. Een uitkering ten laste van de herbeleggingsreserve is vrijgesteld van dividendbelasting. Ingehouden Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting Op de door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ontvangen dividenden uit in Nederland gevestigde vennootschappen wordt 15% dividendbelasting ingehouden. Dividenden en interesten die worden ontvangen op buitenlandse beleggingen kunnen onderworpen zijn aan buitenlandse bronbelasting in het bronland. Achmea Achmea Beleggingsfondsen N.V. 5

10 Beleggingsfondsen N.V. heeft in beginsel toegang tot de door Nederland met andere landen gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en is in dat geval gerechtigd tot het lagere verdragstarief. In de situatie dat de ingehouden bronbelasting op dividenden en/of interesten hoger is dan het verdragstarief kan het meerdere door/namens Achmea Beleggingsfondsen N.V. worden teruggevorderd bij de lokale belastingautoriteiten in het betreffende bronland. De Nederlandse dividendbelasting en de buitenlandse bronbelasting (tot het verdragstarief) kan in beginsel in mindering worden gebracht op de door Achmea Beleggingsfondsen N.V. in te houden en af te dragen dividendbelasting op door haar uitgekeerde dividenden (de zogenoemde afdrachtvermindering). Het aldus in aanmerking genomen deel van de Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting komt ten goede aan het betreffende Fonds. Voor zover de dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting in een bepaald jaar niet kan worden benut, omdat deze de ingehouden dividendbelasting overschrijdt, kan deze in volgende jaren in aanmerking worden genomen. Fiscale positie van de in Nederland woonachtige of gevestigde aandeelhouders Particuliere in Nederland woonachtige aandeelhouders Ten aanzien van in Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders die de aandelen niet tot hun ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen, die met betrekking tot de aandelen geen resultaat uit overige werkzaamheden genieten, die de aandelen niet aanhouden in het kader van een levensloopregeling, beleggingsrecht eigen woning of lijfrentebeleggingsrecht en die geen aanmerkelijk belang in (de Fondsen van) Achmea Beleggingsfondsen N.V. hebben geldt het volgende. De waarde van de aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt gerekend tot de rendementsgrondslag voor de berekening van de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). De rendementsgrondslag (de bezittingen minus schulden) wordt berekend per 1 januari van elk jaar. Er geldt een heffingvrij vermogen van (2012) per belastingplichtige. In bepaalde gevallen wordt dit heffingvrij vermogen verhoogd. Voor zover de rendementsgrondslag meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen, wordt het meerdere in de forfaitaire rendementsheffing betrokken. De inkomsten uit sparen en beleggen worden forfaitair gesteld op 4% van de berekende rendementsgrondslag, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het forfaitaire rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting, zodat de effectieve belastingdruk 1,2% bedraagt. De door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ingehouden dividendbelasting is in beginsel verrekenbaar met de Nederlandse inkomstenbelasting. Aandeelhouders die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting Voor in Nederland gevestigde ondernemers die de aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. tot hun ondernemingsvermogen (moeten) rekenen geldt dat de resultaten (dividenden, behoudens voor zover sprake is van meegekocht dividend, en gerealiseerde koerswinsten) uit deze aandelen onderdeel vormen van de belastbare winst. De door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ingehouden dividendbelasting is in beginsel verrekenbaar met de Nederlandse inkomstenbelasting. Vennootschapsbelastingplichtige aandeelhouders Voor in Nederland gevestigde lichamen die niet (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, die niet de status van fiscale beleggingsinstelling hebben en die geen belang in Achmea Beleggingsfondsen N.V. hebben van 25% of meer geldt het volgende: De voordelen uit de aandelen Achmea Beleggingsfondsen N.V. (dividenden, behoudens voor zover sprake is van meegekocht dividend, en gerealiseerde koerswinsten) dienen tot de belaste winst gerekend te worden. Het aanhouden van een belang in Achmea Beleggingsfondsen N.V. kwalificeert niet voor de deelnemingsvrijstelling. De dividendbelasting die Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft ingehouden kan bij de uiteindelijk gerechtigde tot deze dividenden worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Dividendpolitiek Achmea Beleggingsfondsen N.V. keert ter voldoening aan de fiscale uitdelingsverplichting, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar, in beginsel de voor uitkering beschikbare winst uit in de vorm van dividend. Het dividend wordt voor elk Fonds afzonderlijk vastgesteld. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft de mogelijkheid interim dividenden uit te keren. Alle aandelen van een bepaalde serie delen gelijk in de winst van het desbetreffende Fonds over het desbetreffende boekjaar. Uitkering vindt plaats in verhouding tot ieders aandelen van het betreffende Fonds. De betaalbaarstelling, de samenstelling en de wijze van uitkeringen aan de deelnemer worden bekend gemaakt per advertentie in een landelijk verspreid dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de Beheerder. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 6

11 2.2 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar Voor een specifieke toelichting per Fonds verwijzen wij naar hoofdstuk 3. Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2.1. Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Achmea Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is gedurende de verslagperiode toegenomen van 191 miljoen tot 192 miljoen. De toename van het vermogen is toe te schrijven aan de koersstijgingen op de financiële markten van 27 miljoen. Hier tegenover stond een uittreding van participanten van -26 miljoen. Over het verslagjaar 2012 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een resultaat geboekt van 27 miljoen (2011: -12 miljoen). Per 31 december 2012 stonden aandelen (2011: aandelen) uit. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een paraplufonds en bestaat daardoor uit het totaal van de verschillende Fondsen. Voor meer gedetailleerde informatie over de toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Ontwikkelingen 2012 Wijziging Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Per 1 januari 2012 is de heer O. Veldt uit de directie getreden en opgevolgd door de heer M.T. Heijndijk. Per 6 juli 2012 is de heer W. van Heerdt toegetreden tot de directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Voorafgaand aan de toetreding van de heer Heijndijk en de heer Van Heerdt heeft toetsing en goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten plaatsgevonden. Invoering Essentiële Beleggersinformatie Op 23 april 2012 is de Essentiële Beleggersinformatie van de Fondsen gepubliceerd. Een Europees model voor alle onder toezicht staande beleggingsinstellingen, welke in de plaats zijn gekomen van de financiële bijsluiter voor beleggingsinstellingen. Wijziging op- en afslagen op 1 augustus 2012 Op 1 augustus 2012 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 29 juni 2012: Fonds Tot 1 augustus 2012 Vanaf 1 augustus 2012 Achmea Nederland Aandelenfonds 0,05% 0,17% Achmea Eurolanden Aandelenfonds 0,07% 0,18% Achmea Wereld Aandelenfonds 0,02% 0,09% Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,02% 0,09% Achmea Eurolanden Mixfonds 0,045% 0,17% Aanscherping uitsluitingenbeleid maatschappelijk verantwoord beleggen Op 7 december 2012 heeft aanscherping plaatsgevonden van het uitsluitingenbeleid. De tabaksindustrie, producenten van kernwapens, clustermunitiefabrikanten en structurele schenders van het VN Global Compact beleggen zijn uitgesloten als belegging. Deze aanscherping van het uitsluitingenbeleid sluit aan bij het Achmea beleid. Het beleidsdocument Verantwoord Beleggen is hierop aangepast. Wet- en Regelgeving Vanuit wet- en regelgeving bleef de belangrijkste ontwikkeling in 2012 de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD). Definitieve implementatie heeft nog niet plaatsgevonden. Op basis van de tot nu toe bekende regels uit de genoemde richtlijn en uitvoeringsverordening zal de nieuwe wetgeving invloed hebben op Achmea Beleggingsfondsen N.V. en de Fondsen. Hiervoor is een project ingericht om te komen tot strategische keuzes bij de implementatie van deze wetgeving in De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Fondsen en de Achmea beleggingspools in 2012 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Securities Lending Het uitlenen van financiële instrumenten is conform het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. toegestaan en wordt uitgevoerd in de betreffende Achmea Beleggingspools. Na de afbouw in 2011 van het securities lending programma heeft in 2012 beoordeling plaatsgevonden of dit programma kon worden hervat. Uit Achmea Beleggingsfondsen N.V. 7

12 in- en extern onderzoek is gebleken dat geen significante verbetering viel te verwachten afgezet tegen de risico s die kunnen voortvloeien uit het uitlenen van financiële instrumenten. Om die reden heeft in 2012 geen securities lending plaatsgevonden. Financiële markten en kredietrisico op landen In 2012 bleef veel onrust bestaan over de stabiliteit van een aantal landen in het eurogebied, met name de zogenaamde GIIPS-landen. Dit betrof eerst en vooral Griekenland, maar ook de kredietwaardigheid van landen als Spanje, Italië, Ierland, en Portugal bleef een belangrijk aandachtspunt. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende 2012 onderzoek gedaan naar mogelijke scenario s voor de EMU op een middellange termijn horizon van drie jaar. Daarbij is gekeken naar de mogelijke gevolgen per scenario voor het rendementrisicoprofiel van verschillende benchmarks voor de obligatiepools. Met name de vergelijking tussen de huidige benchmark voor de euro obligatiepool (met een brede spreiding over eurolanden en type obligaties) en een benchmark van alleen de kernlanden ( AAA benchmark) was relevant. Uit onze scenario analyse kwam naar voren dat een aanpassing van de benchmark tot grotere neerwaartse risico s zou kunnen leiden. Daarom bleef de huidige benchmark goed te verantwoorden mede door de brede spreiding. Tegen die achtergrond zijn in het afgelopen jaar geen benchmarkaanpassingen voor de obligatiepool doorgevoerd. Stemgedrag, engagement, uitsluitingen en ecologische, sociale en governance (ESG) criteria Achmea Beleggingsfondsen N.V. voert het beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat betrekking heeft op de ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het beleid bestaat uit stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid. Het uitbrengen van de stemmen, al dan niet door middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco Institutional Asset Management B.V. Het stembeleid van de Achmea Beleggingspools waarin Achmea Beleggingsfondsen N.V. belegt, sluit zich aan bij internationaal geaccepteerde en erkende codes, die als basis dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Op obligaties kan niet worden gestemd. Daarnaast wordt actief in dialoog getreden met ondernemingen (engagementbeleid) om hun duurzaam gedrag te verbeteren. Aanvullend wordt enhanced engagement uitgevoerd. Hierbij wordt een dialoog aangegaan met geselecteerde ondernemingen over thema s die door Achmea jaarlijks worden vastgesteld. Ook wordt door Achmea Beleggingsfondsen N.V. beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten (uitsluitingenbeleid). Stemgedrag Het actief laten uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aandeelhouders bevorderen zo de kwaliteit van het ondernemingsbestuur. De mening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is dat goed ondernemingsbestuur op de langere termijn de onderneming en de stakeholderswaarde ten goede komt. Achmea Beleggingsfondsen N.V. streeft naar het wereldwijd uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Robeco Institutional Asset Management B.V. voert dit stembeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de internationale principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code worden beoordeeld. In 2012 is wereldwijd gestemd op 342 aandeelhoudersvergaderingen, is er ten behoeve van voorstellen gestemd, waarvan in gevallen er vóór een voorstel is gestemd en in 624 gevallen is tegengestemd. In 10 gevallen is niet gestemd en zijn er 42 onthoudingen geweest. Tevens zijn er 2 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay ). Indien niet is gestemd, zijn de redenen daarvoor gelegen in het feit dat de aandelen van de betreffende onderneming op het moment van de vergadering waren uitgeleend, ofwel dat de aandelen pas deel zijn gaan uitmaken van de portefeuille nadat de aandeelhoudersvergadering reeds had plaatsgevonden. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat Achmea Beleggingsfondsen N.V., via de Achmea Beleggingspools, gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). Engagement Met het aangaan van de dialoog met ondernemingen wil Achmea bij ondernemingen duurzamer gedrag bewerkstelligen en aandeelhouderswaarde op de langere termijn creëren. Voor het aangaan van de dialoog met ondernemingen staan de uitgangspunten van het Global Compact van de Verenigde Naties centraal. Het Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van 4 hoofdthema s (namelijk mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti corruptie) omarmen, ondersteunen en uitoefenen. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over sociaal beleid, milieu, ethisch gedrag maar ook kwesties als verandering van ondernemingsstructuur en zeggenschapsrechten. De dialoog richt zich op kwesties die verband houden met de kansen en risico s, die van invloed kunnen zijn op de waarde van een onderneming. Zoals aangegeven voert Robeco namens Achmea deze engagementactiviteiten uit. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 8

13 Enhanced Engagement Daarnaast besteedt Achmea elk jaar aandacht aan enkele ondernemingen waar intensief de dialoog mee wordt aangegaan over belangrijke thema s. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart met ondernemingen. Door middel van een nulmeting en tussentijdse metingen wordt er inzicht verkregen of aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de geïdentificeerde thema s. Een engagement traject duurt maximaal 3 jaar. Indien de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de onderneming worden uitgesloten van beleggingen. In het afgelopen jaar is op grond hiervan de onderneming Petro China aan de uitsluitingenlijst toegevoegd. Uitsluitingenbeleid Controversiële wapens Achmea kiest ervoor om niet te beleggen in ondernemingen die controversiële wapens produceren of een significant belang hebben in een andere onderneming die controversiële wapens produceert. Voor het uitsluiten van controversiële wapens heeft Achmea aansluiting gezocht bij de internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: Conventie voor biologische wapens (1975), Conventie voor chemische wapens (1997), Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997), Conventie over clustermunitie (2008). Daarnaast worden kernwapenproducenten uitgesloten vanwege de omvangrijke bijkomende schade die het gebruik van dit wapen aanricht. Controversiële landen Landen waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen gebaseerd op de Sanctiewet 1977 worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen systematisch de fundamentele mensenrechten van hun burgers. Tabakproducenten Achmea sluit producenten van tabaksproducten uit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid, waarbij Achmea juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als (zorg)verzekeraar rekent. Notoire Global Compact schenders Achmea sluit ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. Zie bijlage A voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december ESG criteria Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft het daadwerkelijke beheer van de beleggingsportefeuilles uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. Achmea spoort haar vermogensbeheerders aan om duurzaamheidcriteria mee te nemen in hun beleggingsprocessen. Het gaat hier om de integratie van milieu (Environment), sociale (Social) en goed bestuur (Governance) factoren bij de beoordeling van ondernemingen, waarin wordt belegd. Achmea is er van overtuigd dat het meenemen van deze duurzaamheidcriteria kan leiden tot betere financiële prestaties van de ondernemingen. We voeren met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder te promoten en te implementeren. Voor een groot deel is dit al succesvol afgerond. De Beheerder heeft m.b.t. het stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid een document geplaatst op haar website ( waarop tevens de stemverslagen en de engagementrapportages per kwartaal worden gepubliceerd. AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Achmea Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over Achmea Beleggingsfondsen N.V. 9

14 dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Fund governance Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. onderschrijft de principes voor een goede fund governance, zoals deze zijn gepubliceerd door de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas). Per 1 oktober 2009 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. deze beginselen geïntegreerd in haar eigen Gedragscode Fund Governance (de Gedragscode ) en gepubliceerd op haar website De Gedragscode dient ertoe om ten behoeve van de deelnemers in Achmea Beleggingsfondsen N.V. waarborgen te scheppen voor de integere uitoefening van het fondsbedrijf en een zorgvuldige dienstverlening als bedoeld in artikelen 4:11, 4:14 en 4:25 Wft en deze te implementeren in de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle systematiek van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. De Gedragscode beoogt de belangen van de beleggers te beschermen en belangenconflicten te voorkomen. Dit wordt mede gewaarborgd door controle op de naleving van de fund governance bepalingen, waartoe de Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. toezicht houdt op de directie, welke laatste verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke voorschriften voor een integere bedrijfsvoering. Evenals in voorgaande jaren en voorafgaand aan de publicatie van de Gedragscode, is de Raad van Commissarissen door middel van compliance rapportages inzicht verschaft en is de bedrijfsvoering in de vergadering van de Raad van Commissarissen onderdeel geweest van de besprekingen met de directie. De compliance officer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft in het verslagjaar een rapportage ten behoeve van de Raad van Commissarissen opgesteld over de naleving van de Gedragscode en deze in de vergadering van december 2012 met de Raad van Commissarissen besproken. Risico's bij het deelnemen in beleggingsfondsen Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het onderhavige fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten zijn in hoofdstuk 3 per Fonds opgenomen. Hierbij wordt in volgorde van relevantie, de belangrijkste gelopen risico s en de genomen beheersmaatregelen beschreven. Risicobeheer Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het Fonds, bewaakt dat het Fonds in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fonds-specifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Naast de interne beheersingsmaatregelen en de met de vermogensbeheerder(s) overeengekomen beheersingsmaatregelen, maakt Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. tevens gebruik van diensten van The Bank of New York Mellon SA/NV voor controle op mandaatoverschrijdingen. Beleggingsresultaten Algemeen Over het verslagjaar 2012 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een netto resultaat geboekt van (2011: ). De onderverdeling van dit resultaat is als volgt: Achmea Nederland Aandelenfonds: (2011: ) Achmea Eurolanden Aandelenfonds (2011: ) Achmea Wereld Aandelenfonds (2011: -275) Achmea Euro Obligatiefonds (2011: 1.104) Achmea Eurolanden Mixfonds (2011: ) Terugblik financiële markten 2012 Algemeen In ons jaarverslag 2011 werd aangegeven dat in het jaar 2012 onzekerheid troef zou blijven en dat het uithoudingsvermogen van beleidsmakers, met name in het eurogebied, zou worden getest. Dat is gedurende 2012 inderdaad gebleken. De financiële markten maakten een goede start van het jaar, maar in het tweede kwartaal laaide de onrust over de euro schuldencrisis opnieuw op. Met name de problemen in Griekenland en Spanje zorgden toen voor een negatief sentiment. Een uittreding van Griekenland uit de eurozone hing nadrukkelijk boven de markt. Uiteindelijk zorgden een verkiezingsoverwinning van de pro Europese partijen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. 10

15 Griekenland en ingrijpende herstructureringen van de staatsschuld ervoor dat dit lot (vooralsnog) werd afgewend. Voor wat betreft Spanje bestond vooral grote ongerustheid over de zwakke solvabiliteitspositie van de Spaanse banken. De Europese politici lieten zich echter van hun goede kant zien door met een aantal structurele verbeteringen te komen voor de bankensector. Zo is inmiddels een Europese toezichthouder voor de banken in het leven geroepen. Daarnaast heeft het Europese noodfonds (ESM) de ruimte gekregen om zwakke banken rechtstreeks van liquiditeitssteun te voorzien (en niet meer via de overheden). Zodoende kon Spanje een liquiditeitsinjectie voor haar banken verkrijgen, zonder dat dit invloed had op de Spaanse staatsschuld. Een keerpunt in het sentiment rond de euro schuldencrisis was de toespraak van ECB-president Mario Draghi medio Draghi onderstreepte alles in het werk te stellen ( whatever it takes ) om te voorkomen dat de eurozone uiteen zou vallen. Deze woorden werden in augustus door de ECB kracht bijgezet met de lancering van het zogenoemde outright monetary transactions (OMT) programma. Dit houdt in dat de centrale bank te hulp zal schieten met onbeperkte aankopen van staatsobligaties van perifere eurolanden onder de voorwaarde dat het land overeenstemming bereikt met het noodfonds. Beleggers reageerden zeer opgelucht op de steun van de ECB in woord en daad. Vanaf de tweede helft van 2012 is dan ook een duidelijke ontspanning in de eurozone opgetreden, waarbij de rentes in de periferie (Italië, Spanje, Portugal, Ierland) sterk zijn gedaald. Opmerkelijk genoeg is het OMT programma in de laatste maanden van 2012 niet in de praktijk toegepast. Voor beleggers was het vooruitzicht van een geloofwaardig vangnet al voldoende om de stemming ten goede te keren. In het laatste kwartaal van 2012 verschoof de aandacht naar de perikelen in de VS over de dreigende fiscal cliff. Daarmee werd gedoeld op het feit dat zonder maatregelen allerlei belastingverlagingen zouden worden teruggedraaid en diverse bezuinigingen automatisch van kracht zouden worden. Uiteindelijk is op het laatste moment een compromis gesloten tussen president Obama en de Republikeinse meerderheid in het congres, die belastingverhogingen voor rijke Amerikanen en uitstel van bezuinigingen bevatte. Een opvallende koerswijziging vond nog plaats in Japan. De nieuwe regering van premier Shinzo Abe kondigde een stimuleringsbeleid aan en onder druk hiervan heeft de Bank of Japan een hogere inflatiedoelstelling van 2% ingesteld. De uitkomsten in de VS en Japan vonden weerklank op de markten, zodat de stemming richting jaareinde positief bleef. Aandelen De aandelenmarkten waren volatiel in 2012, maar lieten per saldo wel een flink positief rendement zien. De oplaaiende onrust in de eurozone zorgde in het tweede kwartaal voor een tijdelijke terugslag. Daarna herstelden de markten zich, waarbij de ECB een belangrijke rol speelde. Beleggers kregen meer vertrouwen in een oplossing van de euro schuldencrisis, hetgeen zich weerspiegelde in flink oplopende aandelenkoersen. De MSCI Wereld Index voor de ontwikkelde markten eindigde het jaar 2012 met een stijging van bijna 15% (gemeten in lokale valuta, niet gehedged in euro s). De MSCI Wereld Index voor alle landen (inclusief de opkomende markten) nam 16% in waarde toe. Dissonant in het positieve beeld, was de Spaanse aandelenmarkt met een klein verlies van ruim 1%. Tot de best presterende aandelenmarkten in 2012 behoorden Duitsland, India, Hong Kong en Japan met koersstijgingen boven de 25%. De Nederlandse AE index boekte een rendement van 14%, terwijl de FTSE World Eurobloc index een winst toonde van ruim 20%. Obligaties Ook de obligatiemarkten lieten over het algemeen zeer goede rendementen zien, als gevolg van de sterke rentedalingen. Dit gold vooral voor de meer risicovolle categorieën, zoals de bedrijfsobligaties ( investment grade en high yield ) en de staatsobligaties van opkomende markten. Rendementen voor die categorieën waren boven de 10% met een uitschieter voor high yield Europa van bijna 28%. Opvallend was ook het hoge rendement op de Italiaanse staatsobligaties van ruim 20%. Dit is een weerspiegeling van de sterk afgenomen risicopremie voor Italië. De Italiaanse 10-jaars staatsrente daalde gedurende het jaar van 7% naar 4,5%. Daar stak de renteontwikkeling in Spanje bleekjes bij af, aangezien de Spaanse 10-jaars rente per saldo zelfs nog licht opliep van 5% naar 5,3%. Het rendement op Spaanse staatsobligaties bleef dan ook beperkt tot ruim 5%. Voor ankerland Duitsland daalde de 10-jaars staatsrente van 1,8% naar 1,3%, een zeer laag peil. De lange renteniveaus in de VS en Japan bleven schommelen rond respectievelijk 1,8% en 0,8%. Voor de Amerikaanse en Japanse staatsobligaties resulteerde dat in een klein rendement van minder dan 2%. Valuta De euro profiteerde in 2012 van het voorzichtige herstel van vertrouwen in de eurozone. De munt steeg in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar (ca. 3%) en vooral ten opzichte van de Japanse yen (ca. 14%). Aan dat laatste lag ook ten grondslag dat de Japanse autoriteiten hun munt doelbewust willen verzwakken via een stimuleringsbeleid. De euro verloor het afgelopen jaar wel terrein aan de Scandinavische valuta s, zoals de Zweedse en Noorse kronen. Vooruitblik financiële markten 2013 Algemeen De wereldeconomie zal in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater komen. De risico s van een wereldwijde recessie lijken in elk geval afgenomen. Drie factoren spelen hierbij een rol. Ten eerste is het risico van een begrotingsafgrond ( fiscal cliff ) in de VS voorlopig afgewend. Er doemt wel een nieuw probleem op met het bereiken van het schuldenplafond voor de Amerikaanse overheid in februari, maar de verwachting is dat uiteindelijk toch een compromis kan worden gevonden. In de tweede plaats is de perceptie dat de euro schuldencrisis geleidelijk steeds beter onder controle komt. Hierbij is dank verschuldigd aan de Europese Achmea Beleggingsfondsen N.V. 11

16 Centrale Bank (ECB), die in woord en daad de euro ondersteunt. De ECB blijft paraat staan om staatsobligaties van de perifere eurolanden op te kopen, wel onder voorwaarde dat de betreffende landen een overeenkomst met het Europese steunfonds (EMS) sluiten. Spanje lijkt de eerst aangewezen kandidaat, maar de lagere renteniveaus hebben de noodzaak om aan te kloppen voor hulp voor de Spaanse regering verminderd. In de derde plaats is de trend voor de economische groei in de VS en China gematigd positief te noemen. Van belang is dat de Amerikaanse huizenmarkt eindelijk een herstel laat zien, terwijl ook de werkgelegenheid verbetert. Voor Europa is het beeld meer divers en per saldo ook zwakker. Landen als Italië, Spanje en Griekenland blijven voorlopig met een flinke recessie kampen. In de eurozone zal Duitsland naar verwachting het voortouw nemen met een licht conjunctureel herstel. De risicofactoren zijn vooral politiek van aard. Zo staan in Europa verkiezingen op de agenda in toonaangevende landen als Duitsland en Italië. Daarnaast bestaat het risico dat in de VS toch opnieuw een patstelling ontstaat over de overheidsfinanciën. Tenslotte vormen oplopende spanningen in het Midden Oosten een bron van zorg. Tegen deze macro economische achtergrond luidt de verwachting dat de centrale banken (Federal Reserve, ECB) de korte rente in 2013 onverminderd laag zullen houden. Voor de lange rente wordt enige opwaartse correctie in de kernlanden van de eurozone voorzien. Aandelen Voor de aandelenmarkten is het van belang dat de euro schuldencrisis inderdaad onder controle blijft. In dat geval mag een voortgaand herstel van de aandelenkoersen worden verwacht, waarbij de orde van grootte waarschijnlijk wel lager zal zijn dan in De macro-economische vooruitzichten lijken licht te verbeteren, hetgeen op zichzelf gunstig is voor aandelen. Daarbij speelt ook dat beleggers naarstig op zoek zijn naar rendement, nu de rente op staatsobligaties op een zeer laag peil is beland. Dit kan in de hand werken dat beleggers posities in laagrenderende staatsobligaties in toenemende mate gaan ruilen voor meer risicovolle assets, zoals aandelen. Naar verwachting zullen de aandelen op de opkomende markten hierbij relatief goed presteren. Het risicoscenario is dat de stemming op de financiële markten kan omslaan als gevolg van politieke risico s in de VS (schuldplafond), een kink in de kabel op weg naar meer Europese integratie of een diepere recessie in Europa. Obligaties Voor de obligatiemarkten houden we in het basisscenario rekening met enige opwaartse rentedruk in de kernlanden van de eurozone. Tegelijkertijd ligt een felle rentestijging in de EMU niet voor de hand, gegeven de omgeving van een laagblijvende groei en beperkte inflatie. Bovendien zullen de centrale banken het monetaire beleid voorlopig zeer ruim houden. Dit geldt voor de ECB, maar zeker ook voor de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of Japan. Bij aanhoudende ontspanning in de eurozone kunnen de renteniveaus in de perifere landen (zoals Spanje en Italië) verder dalen. Als Spanje inderdaad gaat aankloppen voor steun, dan kan de Spaanse rente zelfs nog sterker dalen. Het bovenstaande vertaalt zich in een beperkte rendementsverwachting voor de staatsobligaties in de euro kernlanden, terwijl de staatsobligaties in de euro periferie naar verwachting bovengemiddeld zullen renderen. De verwachtingen voor bedrijfsobligaties blijven gematigd positief, waarbij het rendement wel duidelijk lager zal zijn dan in Valuta Uitgaande van het scenario dat langzamerhand het vertrouwen terugkomt en dat de schuldencrisis onder controle blijft, luidt de verwachting dat de euro ten opzichte van de dollar en andere westerse valuta s aan kracht zal winnen. Dit geldt zeker ten opzichte van de Japanse yen, aangezien de Japanse autoriteiten doelbewust aansturen op een zwakkere yen. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Fondsen in 2013 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 12 maart 2013 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 12

17 2.3 Jaarrekening Achmea Beleggingsfondsen N.V Achmea Beleggingsfondsen N.V. 13

18 2.3.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspools Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties 5 5 Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Overige schulden Totaal passiva Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen 5 - Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 14

19 2.3.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Achmea Beleggingsfondsen N.V. 15

20 2.3.4 Toelichting algemeen Achmea Beleggingsinstellingen N.V. functioneert als een open-end beleggingsinstelling en wordt verhandeld middels de Euronext Fund Service van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam van NYSE Euronext. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Het vermogensbeheer in de Achmea Beleggingspools is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V., Robeco Institutional Asset Management B.V., Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en BNY Mellon Asset Management Limited (waarvan de vermogensbeheerwerkzaamheden zijn gedelegeerd aan Standish Mellon Asset Management Company LLC). De administratie van de Fondsen is uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV. Rabo Securities is de fund agent van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en voert in opdracht van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. de aan- en verkooptransacties van de ingelegde orders in de Fondsen op de beurs uit. Deze transacties vinden plaats tegen marktconforme voorwaarden en tarieven. De kosten verbonden aan deze diensten worden in rekening gebracht aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., welke deze kosten doorbelast aan de Fondsen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de Achmea Beleggingspools zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Algemeen Achmea Beleggingsfondsen N.V. belegt in vier Achmea Beleggingspools door middel van vijf Fondsen. Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de marktwaarde. Waardeveranderingen van de participaties in de Achmea Beleggingspools, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst-enverliesrekening verwerkt. Participaties De participaties in de Achmea Beleggingspools worden gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum, zijnde de intrinsieke waarde. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 16

21 Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Eigen vermogen Algemeen Het eigen vermogen worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van aandelen De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van aandelen ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het geplaatste kapitaal en het agio van het betreffende fonds. Bij de uitgifte of inkoop van aandelen wordt een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde. Resultaatbepaling Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De opbrengst uit beleggingen wordt bepaald door het aan het Fonds rechtstreeks toerekenbare deel van de beleggingsopbrengsten uit de Achmea Beleggingspool. Kosten en vergoedingen worden, voor zover direct toerekenbaar, rechtstreeks ten laste van het betreffende Fonds gebracht. Niet direct toerekenbare kosten worden naar rato van de omvang van het vermogen ten laste van de Fondsen gebracht. Total expense ratio De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het betreffende fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Total Expense Ratio (TER) wordt berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe/uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. De uitgebreide total expense ratio is berekend door de totale kosten, inclusief de kosten uit de Achmea Beleggingspools, over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van het betreffende fonds. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de TER af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Turnover ratio De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld eigen vermogen van het fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen aandelen. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de turnoverratio af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Fiscale positie Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Het hebben van de status van fiscale beleggingsinstelling betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, Achmea Beleggingsfondsen N.V. weliswaar aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, maar tegen een tarief van 0%. Eén van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan de status van fiscale beleggingsinstelling is de zogenoemde uitdelingsverplichting, hetgeen inhoudt dat Achmea Beleggingsfondsen N.V. de voor uitkering beschikbare winst van ieder fonds binnen acht maanden na afloop van het boekjaar dient uit te keren aan haar participanten onder inhouding van 15% dividendbelasting. De omvang van de dividenduitkering kan van jaar tot jaar fluctueren en kan in een bepaald jaar ook nihil zijn. Toepassing van de herbeleggingsreserve en afrondingsreserve is van invloed op de omvang van de uitdelingsverplichting. In gevolge de toepassing van de herbeleggingsreserve wordt het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op de effecten uit de Achmea Beleggingsfondsen N.V. 17

22 voor uitdeling beschikbare winst geëlimineerd. Deze koersresultaten verminderd met een evenredig aandeel in de beheerskosten worden aan de herbeleggingsreserve toegevoegd. Negatieve koersresultaten komen ten laste van de herbeleggingsreserve. De herbeleggingsreserve is aan een maximum gebonden. De uitkering ten laste van de herbeleggingsreserve is onder voorwaarden vrijgesteld van dividendbelasting. Dotatie aan de afrondingsreserve kan eveneens jaarlijks plaats vinden, mits de afrondingsreserve niet groter is dan 1% van het gestort kapitaal per einde van het betreffende boekjaar. Vrijval van de afrondingsreserve verhoogt de omvang van de uitdelingsverplichting waarop dividendbelasting moet worden ingehouden. De vier Achmea Beleggingspools waarin Achmea Beleggingsfondsen N.V. belegt, zijn besloten fondsen voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pools, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties, waaronder Achmea Beleggingsfondsen N.V. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de banktegoeden. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingsportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het geplaatste kapitaal, betaalde bedragen bij inkoop eigen aandelen en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 18

23 2.3.6 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen De Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. beleggen uitsluitend in participaties van de Achmea Beleggingspools. In hoofdstuk 3 is per Fonds nadere financiële informatie opgenomen over de Achmea Beleggingspool waarin het betreffende Fonds belegt. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar De verdeling van de beleggingen over de beleggingspools is als volgt: Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Beleggingspool Achmea Obligaties Euro Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Totaal beleggingen De jaarrekeningen van de Beleggingspools en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, In hoofdstuk 3 zijn per Fonds de vereiste toelichtingen inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen opgenomen, zoals vermeld in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding 2 96 Overige 4 9 Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 19

24 Eigen vermogen Het maatschappelijk kapitaal van Achmea Beleggingsfondsen N.V. bedraagt en is verdeeld in 10 prioriteitsaandelen, elk groot 1,- nominaal en gewone aandelen (in 30 series), elk groot 1,- nominaal. Elk aandeel geeft recht op een stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Per 31 december 2012 zijn vijf series gewone aandelen uitgegeven en geplaatst. Bij de oprichting zijn 10 prioriteitsaandelen tegen één euro ( 1,-) per aandeel geplaatst bij Achmea B.V., statutair gevestigd te Utrecht. Per 31 december 2012 zijn gewone aandelen geplaatst, waarvan aandelen bij derden, terwijl aandelen door Achmea Beleggingsfondsen N.V. zijn ingekocht. Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2011: ) aandelen. Het verloop (in bedragen) gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar De voorgestelde winstbestemming is vermeld in hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te betalen aan participanten uit hoofde van intreding 5 5 Overige 2 16 Totaal overige schulden 7 21 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 20

25 2.3.7 Toelichting op de winst- en verliesrekening (in duizenden euro s) Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea Beleggingspools waarin wordt belegd. In dit jaarverslag is in hoofdstuk 3 bij de Fondsen nadere financiële informatie over de Achmea Beleggingspools opgenomen Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Incidentele bate Transactiekostenresultaat Diverse bedrijfsopbrengsten - 1 Totaal overige bedrijfsopbrengsten De incidentele bate betreft de afwikkeling van positieve banktegoeden van gefuseerde fondsen Beheerloon Dit betreft een vergoeding variërend tussen 0,665% en 1,03% (2011: tussen 0,665% en 1,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen per fonds. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van de beleggingsfondsen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening Kosten toezicht AFM/DNB Noteringkosten Diverse bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies en contributie Dufas. De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Gelieerde partijen Op grond van artikel 124 lid 1 van het BGfo worden de transacties en/of overeenkomsten met gelieerde partijen van de beheerder of van Achmea Beleggingsfondsen N.V. hieronder opgenomen. Van gelieerde partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, danwel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financieel beleid van de andere partij. Achmea Beleggingsfondsen N.V. onderkent in de verslagperiode de volgende gelieerde partijen (welke zijn bepaald op basis van de juridische relatie): Achmea B.V. en de groepsmaatschappijen van Achmea; Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.; Stichting Achmea Beleggersgiro; Rabo Securities; Robeco Institutional Asset Management B.V. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Achmea B.V. en wordt daarnaast aangemerkt als een gelieerde partij op basis van de economische realiteit aangezien de bestuurder als enige partij beleidsbepalend is. De Achmea Beleggingspools waarin de Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. beleggen, worden beheerd door de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. de bestuurder is. De transacties met gelieerde partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme tarieven. Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en Robeco Institutional Asset Management B.V. hebben tegen marktconforme tarieven Achmea Beleggingsfondsen N.V. 21

26 een vermogensbeheerovereenkomst gesloten met betrekking tot het beheer van een deel van het vermogen van respectievelijk de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Rabo Securities treedt tegen marktconforme tarieven op als fund agent voor Achmea Beleggingsfondsen N.V. en is de aangesloten member bij Euronext Amsterdam by NYSE Euronext om aandelen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. te plaatsen of op te nemen voor beleggers die deelnemen via de Euronext Fund Service. De beheervergoeding die wordt betaald aan de beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is marktconform. Uit de beheervergoeding worden onder andere de kosten betaald voor de diensten die de groepsmaatschappijen van Achmea aan de beheerder verlenen, zoals onder andere voor personeel, facilitaire zaken en IT. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft gedurende het boekjaar doorlopend aandelen uitgegeven aan en/of ingekocht van de Stichting Achmea Beleggersgiro. De uitgifte en inkoop vinden plaats op basis van de voorwaarden zoals vermeld in het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Per 31 december 2012 heeft Stichting Achmea Beleggersgiro gewone aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea B.V. heeft per 31 december prioriteitsaandelen. Kerncijfers Er is per Fonds een overzicht met Kerncijfers opgenomen. Personeel en bezoldiging De vennootschap heeft geen werknemers in dienst. De leden van de directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. hebben geen bezoldiging ten laste van de vennootschap ontvangen. Voor de verantwoording per Fonds wordt verwezen naar de toelichtingen bij deze jaarrekening. Amsterdam, 12 maart 2013 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 22

27 3. Jaarverslagen Fondsen 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 23

28 3.1 Achmea Nederland Aandelenfonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 24

29 3.1.1 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Nederland Aandelenfonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte kan worden belegd in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Voor nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland verwijzen wij u naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Nederland Aandelenfonds heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: ). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode gelijk gebleven met 55,3 miljoen (2011: 55,3). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,28 wat ten opzichte van 31 december 2011 een netto rendement van 13,20% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 14,05% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 augustus 2012 Op 1 augustus 2012 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 29 juni 2012: Fonds Tot 1 augustus 2012 Vanaf 1 augustus 2012 Achmea Nederland Aandelenfonds 0,05% 0,17% Toelichting beleggingsresultaat 2012 Het Fonds boekte in 2012 een positief resultaat, maar bleef achter bij de benchmark. Gedurende het jaar was de beleggingsstrategie gericht op de selectie van ondernemingen, die via een steeds betere inzet van hun kapitaal het rendement verhogen. Een goed voorbeeld daarvan was het aandeel Akzo Nobel. Dit bedrijf maakte het afgelopen jaar bekend om de laagrenderende verfactiviteiten in de VS af te stoten en zich te concentreren op segmenten met hogere winstmarges. Binnen de portefeuille leverde de overweging van Akzo Nobel een positieve bijdrage aan het rendement versus de benchmark. Tegelijkertijd was het Fonds onderwogen in ondernemingen die niet aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoen. Een voorbeeld daarvan was KPN, die bij kredietbeoordelaars op de nominatie stond voor een verdere afwaardering van de rating. De onderweging van KPN had ook een positief effect op het rendement versus de benchmark. Hier tegenover stond dat de onderwegingen van Heineken en chipmachinefabrikant ASML in relatieve zin rendement hebben gekost, omdat deze aandelen goed presteerden. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2013, wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen, worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk zijn de gegevens over de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 25

30 Met een actief beleid en een spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij is gedurende 2012 de beleggingsstrategie primair gericht op kwaliteitsondernemingen die actief zijn in branches met een hoge toetredingsdrempel, een sterke balans hebben en hun kapitaal goed benutten. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Nederland Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector toegelicht. 2. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Voor het Achmea Nederland Aandelenfonds is een beperkt belang buiten het Nederlandse universum toegestaan. Er mag namelijk maximaal 5% worden belegd in ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Daarnaast bestaat enige ruimte om te beleggen in kleinere beursgenoteerde bedrijven, die geen deel uitmaken van de benchmark, zijnde de AE-index. Zodoende is de spreiding iets verbreed en daarmee het concentratierisico enigszins vermindert. Feit is wel dat in vergelijking met de aandelenfondsen Euro en Wereld er sprake blijft van een verhoogd concentratierisico. Dit blijkt ook uit het feit dat ultimo 2012 de vijf aandelen Unilever, Koninklijke Olie, ING, Akzo Nobel en Philips ruim 50% van het belegd vermogen uitmaakten. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico bij Achmea Nederland Aandelenfonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en de beleggingen groter dan 5% van de portefeuille toegelicht. 3. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij Nederlandse aandelen is er geen sprake geweest van direct valutarisico omdat de instrumenten waarin wordt belegd allemaal noteren in euro s. Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen hebben immers te maken met valutaschommelingen die hun verlies- en winstrekening kunnen raken. In het verslagjaar is de euro gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met name door een toenemend vertrouwen in de oplossing van euro schuldencrisis. Een hogere koers van de euro is op zichzelf negatief nieuws voor export georiënteerde Nederlandse bedrijven. Dit aspect is meegewogen in het uiteindelijke selectieproces. Daarnaast spelen zaken als kwaliteit, waardering en winstvooruitzichten van de onderneming echter ook een rol. Voor de omvang van dit risico wordt verwezen naar het overzicht in hoofdstuk van de beleggingen groter dan 5%, die bestaat uit alleen bedrijven die wereldwijd werkzaam zijn en sterk afhankelijk zijn van valutaschommelingen. 4. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 26

31 Dit risico is voor het Achmea Nederland Aandelenfonds relatief beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Koersverlies (marktimpact) door geforceerde verkoop is in het verslagjaar dan ook niet voorgekomen. De vermogensbeheerder beoordeelt de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zal bij een te lage omzet de positie ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten in 2012 minder dan 5% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. De posities zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico bij Achmea Nederland Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerder voert alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Amsterdam, 12 maart 2013 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 27

32 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 13,28 12,03 13,58 Beurskoers per aandeel 13,23 12,03 13,58 Total expense ratio 1,10% 1,11% 1,09% Uitgebreide total expense ratio 1,27% 1,28% 1,26% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 2) 13,20% -9,27% 7,80% 39,29% -49,69% Waarvan uit inkomsten 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% waardeverandering 14,32% -8,22% 8,92% 40,49% -45,24% kosten -1,15% -1,05% -1,12% -1,20% -4,51% Benchmark AE PI / AE TR 14,05% -8,80% 9,24% 36,35% -52,32% 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: Tot : Amsterdam Exchanges Price Index (AE PI) Vanaf : Amsterdam Exchanges Total Return Index (AE TR) Achmea Beleggingsfondsen N.V. 28

33 3.1.2 Jaarrekening Achmea Nederland Aandelenfonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 29

34 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Totaal passiva Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 30

35 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen -2-1 Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen 15 5 Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 6 1 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode 21 6 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 31

36 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Nederland Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Per 31 december 2012 heeft het Achmea Nederland Aandelenfonds een belang van 4,82% (2011: 5,11%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Nederland Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, welke het actieve beleggingsbeleid voert. De omloopsnelheid van deze Beleggingspool is 15,20% (2011: 10,07%). Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 32

37 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2011: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 13,28 12,03 13,58 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 33

38 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland opgenomen Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Incidentele bate 24 - Transactiekostenresultaat -6 - Diverse bedrijfsopbrengsten - - Totaal overige bedrijfsopbrengsten 18 - De incidentele bate betreft de afwikkeling van positieve banktegoeden van gefuseerde fondsen Beheerloon Dit betreft een vergoeding van 1,03% (2011: 1,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 7 7 Kosten toezicht AFM/DNB 5 5 Noteringkosten 14 6 Diverse bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Diverse bedrijfskosten betreffen bancaire provisies ad 6 (2011: 16) en contributie Dufas ad 5 (2011: 3). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2012 bedraagt de total expense ratio 1,10% (2011: 1,11%) en de uitgebreide total expense ratio 1,27% (2011: 1,28%). Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke Kosten volgens kosten prospectus Beheerloon 1,027% 1,03% Beheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 0,168% 0,17% Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 0,072% Variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V. De kosten van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Deze kosten bedragen 0,17% (2011: 0,17%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 34

39 3.1.3 Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. Algemeen Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools die het vermogen van een Achmea Beleggingspool ten titel van beheer houdt, besteedt de beheerwerkzaamheden uit aan een zorgvuldig gekozen, te goeder naam en faam in de markt bekend staande vermogensbeheerder, bij voorkeur onderdeel uitmakend van Achmea of gelieerd daaraan. Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000, de daadwerkelijke beleggingsactiviteiten zijn gestart per september Het boekjaar van de Beleggingspool loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte kan worden belegd in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Het concentratierisico is hierdoor kleiner dan wanneer volledig in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen wordt belegd. Het marktrisico wijzigt echter niet. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van de fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de AE Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De vermogensbeheerder van de Beleggingspool, beschikt over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de Nederlandse aandelenmarkt. Beleggingsresultaat Het vermogen van de Beleggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot miljoen (2011: miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool bedroeg ultimo ,24 wat ten opzichte van 31 december 2011 een rendement van 14,46% betekent. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 35

40 Kerncijfers Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,6460 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.960, , ,93 Total expense ratio 0,17% 0,18% 0,17% Turnover ratio 15,20% 10,07% 12,17% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ACTIVA Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (in duizenden euro s) Opbrengsten beleggingen Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Totaal opbrengst Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Totaal beleggingsresultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 36

41 Verloop van de beleggingen Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van aandelen Stand einde boekjaar De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen Basisindustrie Chemie - farmacie Consumptiegoederen Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Energie Kapitaalgoederen Media Telecommunicatie Handel- transport Vastgoed In de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een beperkte mogelijkheid tot spreiding. Hierdoor loopt de Beleggingspool een concentratierisico ten aanzien van de volgende beleggingen groter dan 5% van de portefeuille: Unilever Nv Cva 17,42% 17,13% Royal Dutch Shell Plc 13,23% 18,64% ING Groep Nv Cva 11,14% 9,35% Akzo Nobel Nv 6,34% 5,46% Koninklijke Philips Electronics Nv 5,93% 6,09% De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap >6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 86% 11% 3% Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 37

42 3.2 Achmea Eurolanden Aandelenfonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 38

43 3.2 Achmea Eurolanden Aandelenfonds Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Eurolanden Aandelenfonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Voor nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro verwijzen wij u naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: ). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 25,3 miljoen (2011: 23,6 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,62 wat ten opzichte van 31 december 2011 een netto rendement van 23,08% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 20,49% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 augustus 2012 Op 1 augustus 2012 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 29 juni 2012: Fonds Tot 1 augustus 2012 Vanaf 1 augustus 2012 Achmea Eurolanden Aandelenfonds 0,07% 0,18% Toelichting beleggingsresultaat 2012 Gedurende het jaar was de beleggingsstrategie primair gericht op kwaliteitsondernemingen die actief zijn in branches met een hoge toetredingsdrempel, een sterke balans hebben en hun kapitaal goed benutten. Op sectorniveau werkte de overweging van verzekeraars, voedselproducenten en mediabedrijven goed uit, terwijl de onderweging van banken rendement kostte. Op aandelenniveau leverden de overwogen posities in Aegon, SAP, Kabel Deutschland, Glanbia en Michelin de grootste bijdrage aan het rendement van het Fonds versus de benchmark. De overwegingen van de Finse energiemaatschappij Fortum Oyj en het Duitse farmaciebedrijf Fresinius Medical Care sorteerden een negatief effect ten opzichte van de benchmark. Per saldo bleef het Fonds de benchmark voor. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2013, wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk zijn de gegevens over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 39

44 Met een actief beleid en een goede spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij zijn binnen het Achmea Eurolanden Aandelenfonds twee vermogensbeheerders aangesteld. Het merendeel wordt belegd via F&C Netherlands B.V. en het overige deel van de portefeuille wordt beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. De twee beleggingsstijlen zorgen voor een extra diversificatie-effect, waardoor het rendement-risicoprofiel voor de totale portefeuille kan verbeteren. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Eurolanden Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 3. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Binnen het Eurogebied is het goed mogelijk spreiding aan te brengen en het concentratierisico te beperken. Beide vermogensbeheerders hebben een brede spreiding aangebracht over landen, sectoren en bedrijven. De portefeuille kende ultimo 2012 geen aandelen die meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Sanofi, SAP, Bayer, BASF en Siemens maakten gezamenlijk ongeveer 18% van de totale portefeuille uit. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico bij Achmea Eurolanden Aandelenfonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land nader toegelicht. 4. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij aandelen in de eurozone is er geen sprake geweest van direct valutarisico, omdat de instrumenten waarin wordt belegd allemaal noteren in euro s. Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Bedrijven die internationaal zaken doen hebben immers te maken met valutaschommelingen die hun verlies- en winstrekening kunnen raken. In het verslagjaar is de euro gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met name door een toenemend vertrouwen in de oplossing van euro schuldencrisis. Een hogere koers van de euro is op zichzelf negatief nieuws voor export georiënteerde bedrijven in het eurogebied. Dit aspect is meegewogen in het uiteindelijke selectieproces. Daarnaast spelen zaken als kwaliteit, waardering en winstvooruitzichten van de onderneming echter ook een rol. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor het Achmea Eurolanden Aandelenfonds beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Koersverlies (marktimpact) door geforceerde verkoop is in het verslagjaar dan ook niet voorgekomen. De vermogensbeheerders beoordelen de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2012 ongeveer 7% van het Achmea Beleggingsfondsen N.V. 40

45 totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. Alle beleggingen zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico bij Achmea Eurolanden Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico-afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Amsterdam, 12 maart 2013 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 41

46 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 15,62 13,09 15,29 Beurskoers per aandeel 15,59 13,10 15,30 Total expense ratio 1,09% 1,11% 1,08% Uitgebreide total expense ratio 1,27% 1,30% 1,28% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 2) 23,08% -13,75% -0,28% 29,69% -46,71% Waarvan uit inkomsten 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% waardeverandering 24,26% -12,68% 0,70% 30,86% -45,07% kosten -1,19% -1,08% -1,01% -1,17% -1,65% Benchmark FT Euro 20,49% -14,46% 3,20% 28,81% -43,97% 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: FT Euro : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc Total Return Index Achmea Beleggingsfondsen N.V. 42

47 3.2.2 Jaarrekening Achmea Eurolanden Aandelenfonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 43

48 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties - 5 Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties 3 10 Overige schulden Totaal passiva Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten 1 2 Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 44

49 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen 9 2 Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 9-1 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode 8 9 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 45

50 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Per 31 december 2012 heeft het Achmea Eurolanden Aandelenfonds een belang 4,47% (2011: 5,41%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, welke het actieve beleggingsbeleid voert. De omloopsnelheid van deze Beleggingspool is 36,54% (2011: 59,14%). Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding - 9 Overige 1 1 Totaal overige vorderingen 1 10 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 46

51 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2011: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 15,62 13,09 15,29 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding - 5 Overige 2 - Totaal overige schulden 2 5 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 47

52 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro opgenomen Beheerloon Dit betreft een vergoeding van 1,03% (2011: 1,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: 3 4 Kosten toezicht AFM/DNB 2 2 Noteringkosten 6 3 Diverse bedrijfskosten 4 6 Totaal overige bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies ad 3 (2011: 6). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2012 bedraagt de total expense ratio 1,09% (2011: 1,11%) en de uitgebreide total expense ratio 1,27% (2011: 1,30%). Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke Kosten Kosten volgens prospectus Beheerloon 1,024% 1,03% Beheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,170% 0,179% Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,072% Variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V. en Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. De kosten van het vermogensbeheer worden door de vermogensbeheerders in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Deze kosten voor vermogensbeheer bedragen 0,179% (2011: 0,179%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 48

53 3.2.3 Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. Algemeen Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools die het vermogen van een Achmea Beleggingspool ten titel van beheer houdt besteedt de beheerwerkzaamheden uit aan een zorgvuldig gekozen, te goeder naam en faam in de markt bekend staande vermogensbeheerder, bij voorkeur onderdeel uitmakend van Achmea of gelieerd daaraan. Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000, de daadwerkelijke beleggingsactiviteiten zijn gestart per september Het boekjaar van de Beleggingspool loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. De samenstelling van de portefeuille wordt gedomineerd door de sectorkeuze. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de FTSE World Eurobloc Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt beheerd door meerdere vermogensbeheerders (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement. F&C Netherlands B.V. heeft het merendeel van het vermogen onder beheer. Het overige gedeelte wordt beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse vermogensbeheerders elkaar aanvullen. De vermogensbeheerders van de Beleggingspool beschikken over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten in de eurozone. Beleggingsresultaat Het vermogen van de Beleggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 565 miljoen (2011: 436 miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool bedroeg ultimo ,20 wat ten opzichte van 31 december 2011 een rendement van 24,52% betekent. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 49

54 Kerncijfers Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,0220 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 7.559, , ,35 Total expense ratio 0,18% 0,19% 0,19% Turnover ratio 36,54% 59,14% 69,48% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ACTIVA Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (in duizenden euro s) Opbrengsten beleggingen Gerealiseerde waardeverandering aandelen Gerealiseerde waardeverandering -8 - valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde waardeverandering aandelen Totaal opbrengst Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Totaal beleggingsresultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 50

55 Verloop van de beleggingen Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van aandelen Stand einde boekjaar Beleggingenspecificatie De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen Basisindustrie Chemie - farmacie Consumptiegoederen Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Energie Handel - transport Kapitaalgoederen Media Nutsbedrijven Telecommunicatie Vastgoed Overige Achmea Beleggingsfondsen N.V. 51

56 De geografische verdeling is als volgt: België Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Ierland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zwitserland De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap >6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 81% 12% 7% Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 52

57 3.3 Achmea Wereld Aandelenfonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 53

58 3.3.1 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Wereld Aandelenfonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Voor nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld verwijzen wij u naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Wereld Aandelenfonds heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: -275). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 9,1 miljoen (2011: 8,6 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,71 wat ten opzichte van 31 december 2011 een netto rendement van 11,95% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 14,75% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 augustus 2012 Op 1 augustus 2012 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 29 juni 2012: Fonds Tot 1 augustus 2012 Vanaf 1 augustus 2012 Achmea Wereld Aandelenfonds 0,02% 0,09% Overig De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is in 2012 gedagvaard in de Verenigde Staten van Amerika in een procedure van crediteuren van het failliet verklaarde Lyondell Basell Chemical Company tegen voormalig aandeelhouders. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegde in 2007 in aandelen van voornoemde onderneming en de vordering bedraagt USD De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld betwist de ingestelde vordering en voert daartegen verweer. In het geval de vordering door de rechter volledig wordt toegewezen, worden de gevolgen op de intrinsieke waarde van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld inclusief kosten van de procedure geschat op ongeveer 10 à 15 basispunten (0,1% à 0,15%) ten opzichte van de intrinsieke waarde per De kans dat de vordering tegen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld slaagt wordt niet waarschijnlijk geacht. Er is geen voorziening opgenomen. Toelichting beleggingsresultaat 2012 Het Fonds boekte in 2012 een positief rendement, maar bleef achter bij de benchmark. Dit werd veroorzaakt door enkele bedrijfsspecifieke zaken. Zo werden Japanse nutsbedrijven hard geraakt vanwege aanhoudende onzekerheid over de herstart van de Japanse kerncentrales. Ook de posities in aandelen als Best Buy, Kohl s en Sony oefenden een negatief effect uit, vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten. Hetzelfde gold voor de positie in JP Morgan Chase, nadat bekend werd dat grote verliezen waren gemaakt op de handel voor eigen rekening. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2013, wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk zijn de gegevens over de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 54

59 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt een kwantitatieve benadering gehanteerd, waarbij factoren als waardering, groeivooruitzichten en kwaliteit een belangrijke rol spelen. Er wordt alleen belegd in beursgenoteerde aandelen van ontwikkelde landen. Beleggingen in opkomende markten zijn binnen het mandaat niet toegestaan. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Wereld Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Het directe valutarisico is niet afgedekt. Bij de selectie van de individuele aandelen werd rekening gehouden met het directe en indirecte valutarisico van de bedrijven. Bedrijven die internationaal zaken doen hebben te maken met valutaschommelingen die hun verlies- en winstrekening raken. Het valutarisico uit dergelijke bedrijfsvoering was onderdeel van het onderzoek en het uiteindelijke selectieproces. Ten behoeve van het inzicht in het valutarisico bij Achmea Wereld Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per valuta toegelicht. 3. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 4. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Wereldwijd is het heel goed mogelijk spreiding aan te brengen en het concentratierisico te beperken. De vermogensbeheerder heeft een brede spreiding aangebracht over landen, sectoren en bedrijven. De portefeuille kende ultimo 2012 geen aandelen die meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Apple, Exxon Mobil, General Electric, Microsoft en JP Morgan Chase maakten gezamenlijk ongeveer 8% van de totale portefeuille uit. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico bij Achmea Wereld Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 55

60 Dit risico is voor het Achmea Wereld Aandelenfonds beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Koersverlies (marktimpact) door geforceerde verkoop is in het verslagjaar dan ook niet voorgekomen. De vermogensbeheerder beoordeelt de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2012 minder dan 1% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. Alle beleggingen zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico bij Achmea Wereld Aandelenfonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerder voert alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Amsterdam, 12 maart 2013 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 56

61 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 15,71 14,16 14,76 Beurskoers per aandeel 15,52 14,17 14,77 Total expense ratio 1,08% 1,07% 1,07% Uitgebreide total expense ratio 1,27% 1,29% 1,26% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 2) 11,95% -3,21% 17,19% 23,87% -39,57% Waarvan uit inkomsten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% waardeverandering 13,10% -2,14% 18,33% 24,97% -32,71% kosten -1,15% -1,07% -1,14% -1,10% -6,89% Benchmark MSCI World 14,75% -1,84% 20,14% 26,72% -37,24% 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: MSCI World : Morgan Stanley Capital International World Total Return Index Achmea Beleggingsfondsen N.V. 57

62 3.3.2 Jaarrekening Achmea Wereld Aandelenfonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 58

63 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Totaal passiva Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 59

64 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 7-60 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode 6 7 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 60

65 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Wereld Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Per 31 december 2012 heeft het Achmea Wereld Aandelenfonds een belang van 7,80% (2011: 7,85%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Wereld Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, welke het actieve beleggingsbeleid voert. De omloopsnelheid van deze Beleggingspool is 98,55% (2011: 82,34%). Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding - 44 Overige vorderingen 1 - Totaal overige vorderingen 1 44 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 61

66 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2011: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 15,71 14,16 14,76 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 62

67 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld opgenomen Beheerloon Dit betreft een vergoeding van 1,03% (2011: 1,03%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 1 1 Kosten toezicht AFM/DNB 1 - Noteringskosten 2 - Diverse bedrijfskosten 1 1 Totaal overige bedrijfskosten 5 2 Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Diverse bedrijfskosten betreffen bancaire provisies ad 1 (2011: 1). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2012 bedraagt de total expense ratio 1,08% (2011: 1,07%) en de uitgebreide total expense ratio 1,27% (2011: 1,29%). Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke kosten Kosten volgens prospectus Beheerloon 1,025% 1,03% Beheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 0,168% 0,17% Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 0,081% Variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen wereld is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V. De kosten van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Deze kosten bedragen 0,17% (2011: 0,17%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 63

68 3.3.3 Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. Algemeen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools die het vermogen van een Achmea Beleggingspool ten titel van beheer houdt besteedt de beheerwerkzaamheden uit aan een zorgvuldig gekozen, te goeder naam en faam in de markt bekend staande vermogensbeheerder, bij voorkeur onderdeel uitmakend van Achmea of gelieerd daaraan. Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000, de daadwerkelijke beleggingsactiviteiten zijn gestart per september Het boekjaar van de Beleggingspool loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren en regio s, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de MSCI World Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De vermogensbeheerder van de Beleggingspool beschikt over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten wereldwijd. Beleggingsresultaat Het vermogen van de Beleggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 116 miljoen (2011: 110 miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool bedroeg ultimo ,64 wat ten opzichte van 31 december 2011 een rendement van 13,19% betekent. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 64

69 Kerncijfers Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,8640 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 7.380, , ,80 Total expense ratio 0,19% 0,22% 0,19% Turnover ratio 98,55% 82,34% 215,83% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ACTIVA Beleggingen Vorderingen Liquide middelen - 18 Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (in duizenden euro s) Opbrengsten beleggingen Gerealiseerde waardeverandering aandelen Gerealiseerde waardeverandering valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde waardeverandering aandelen Totaal opbrengst Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Totaal beleggingsresultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 65

70 Verloop van de beleggingen Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van aandelen Stand einde boekjaar Beleggingenspecificatie De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen Basisindustrie Chemie- farmacie Consumptiegoederen Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Energie Handel- transport Kapitaalgoederen Media Nutsbedrijven Telecommunicatie Vastgoed Overige Achmea Beleggingsfondsen N.V. 66

71 De geografische onderverdeling is als volgt: Australië België Canada Denemarken Duitsland Engeland Finland Frankrijk Hong Kong Ierland Italië Japan Luxemburg Nederland Noorwegen Portugal Singapore Spanje Verenigde Staten Zweden Zwitserland Overig Achmea Beleggingsfondsen N.V. 67

72 De portefeuilleverdeling naar valuta is als volgt: Amerikaanse dollar Australische dollar Britse pond Canadese dollar Deense kroon Euro Hong Kong dollar Israëlische shekel Japanse yen Noorse kroon Singapore dollar Zweedse kroon Zwitserse frank De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap >6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 88% 11% 1% Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 68

73 3.4 Achmea Eurolanden Obligatiefonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 69

74 3.4.1 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Eurolanden Obligatiefonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt via de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of ondernemingen met minimaal een investmentgrade rating. Voor nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro verwijzen wij u naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Euro Obligatiefonds heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: 1.104). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot 46,1 miljoen (2011: 49,9 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,99 wat ten opzichte van 31 december 2011 een netto rendement van 11,80% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 11,19% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 augustus 2012 Op 1 augustus 2012 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 29 juni 2012: Fonds Tot 1 augustus 2012 Vanaf 1 augustus 2012 Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,02% 0,09% Financiële markten en kredietrisico op landen In 2012 bleef veel onrust bestaan over de stabiliteit van een aantal landen in het eurogebied, met name de zogenaamde GIIPS-landen. Dit betrof eerst en vooral Griekenland, maar ook de kredietwaardigheid van landen als Spanje, Italië, Ierland, en Portugal bleef een belangrijk aandachtspunt. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende 2012 onderzoek gedaan naar mogelijke scenario s voor de EMU op een middellange termijn horizon van drie jaar. Daarbij is gekeken naar de mogelijke gevolgen per scenario voor het rendementrisicoprofiel van verschillende benchmarks voor de obligatiepools. Met name de vergelijking tussen de huidige benchmark voor de euro obligatiepool (met een brede spreiding over eurolanden en type obligaties) en een benchmark van alleen de kernlanden ( AAA benchmark) was relevant. Uit onze scenario analyse kwam naar voren dat een aanpassing van de benchmark tot grotere neerwaartse risico s zou kunnen leiden. Daarom bleef de huidige benchmark goed te verantwoorden mede door de brede spreiding. Tegen die achtergrond zijn in het afgelopen jaar geen benchmarkaanpassingen voor de obligatiepool doorgevoerd. Toelichting beleggingsresultaat 2012 Het Fonds liet in 2012 een hoog rendement zien en bleef de benchmark voor. Dit kwam met name op het conto van de overweging binnen het Fonds van bedrijfsobligaties en covered bonds (dit betreft obligaties gedekt door onderpand). Dankzij toenemend vertrouwen in een oplossing van de euro schuldencrisis, daalden de risicopremies voor deze obligatiecategorieën aanmerkelijk. Dit weerspiegelde zich in een relatief hoog rendement op bedrijfsobligaties en covered bonds. Per saldo leverde de positionering in de euro perifere landen, waaronder Italië en Spanje, een positief effect. Vooral de gemiddeld overwogen positie in de Italiaanse staatsobligaties droeg bij aan het extra rendement. Daarentegen was de onderweging van Franse staatsobligaties negatief voor het rendement van het Fonds ten opzichte van de benchmark. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2013 wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze Achmea Beleggingsfondsen N.V. 70

75 beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk zijn de gegevens over de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij zijn binnen het Achmea Eurolanden Obligatiefonds drie vermogensbeheerders aangesteld, te weten F&C Netherlands B.V., Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. De mix van drie vermogensbeheerders zorgt voor een extra diversificatie-effect, waardoor het rendementrisicoprofiel voor de totale portefeuille kan verbeteren. Er is frequent contact geweest met de vermogensbeheerders over de te voeren strategie, in het licht van de euro schuldencrisis. Met name het beleid ten aanzien van de staatsobligaties in de euro periferie was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Er is vastgehouden aan een brede euro benchmark, zowel qua landen als qua type obligaties (mix van staatsobligaties, bedrijfsobligaties, covered bonds ). Op basis van de scenario-analyse en gegeven de verwachtingen over de diverse EMU-scenario s, is tot de conclusie gekomen dat de huidige benchmark het beste aansluit bij het gewenste rendement-risicoprofiel van het Fonds. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Eurolanden Obligatiefonds is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Kredietwaardigheidrisico De waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kan worden beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende landen, lagere overheden, bedrijven of instellingen, de debiteuren. Dit houdt in dat het risico door het Fonds kan worden gelopen als het desbetreffende land, lagere overheid, bedrijf of instelling niet aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een financieel instrument met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het financiële instrument waarin door het Fonds wordt belegd meer kan fluctueren. In de mandaten van de drie vermogensbeheerders zijn de nodige richtlijnen opgenomen teneinde het risicoprofiel te bewaken. Daarbij zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de spreiding over landen, debiteurencategorieën, de minimale kwaliteit (rating), karakter van de obligaties en de omvang van de beleggingen per debiteur. Binnen het mandaat geldt de rating van investment grade (BBB en hoger) als ondergrens. Dit betekent dat ten gevolge van de afwaardering van de ratings voor de overheden in Griekenland (reeds in 2010) en in Portugal (eind 2011) beneden BBB, de staatsobligaties van die landen buiten de benchmark zijn gevallen. Ultimo 2012 bevatte de portefeuille dus geen directe beleggingen in Griekse en/of Portugese staatsobligaties. Wel bevatte de portefeuille nog beleggingen in staatsobligaties van Italië, Spanje en Ierland, die ongeveer 22% van het totaal uitmaakten. Ten behoeve van het inzicht in het kredietwaardigheidrisico bij Achmea Eurolanden Obligatiefonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per land en de onderverdeling naar creditrating toegelicht. 3. Renterisico Bij beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De (ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. Bij een stijgende rente zal de koers van een vastrentende waarden dalen en andersom. Om het renterisico te beperken wordt binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte rentestijging wordt de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen. Bij een verwachte rentedaling wordt de looptijd van de portefeuille juist verlengd om te profiteren van de rentedaling. De kapitaalmarktrente is gedurende 2012 verder gedaald. Dit gold voor de rente op staatsobligaties in de kernlanden van de eurozone. Dankzij een terugkerend vertrouwen in het onder controle zijn van de euro schuldencrisis daalden de renteniveaus in de euro perifere landen eveneens (met name in Italië). Binnen de richtlijnen van het mandaat, hebben de vermogensbeheerders met hun tactische rentebeleid geprobeerd hier actief op in te spelen. Tegelijkertijd voorziet het mandaat erin dat de duratie (gewogen gemiddelde looptijd) van de portefeuille niet meer mag afwijken dan 1,5 jaar (plus en min) ten opzichte van de duratie van de benchmark. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 71

76 Deze gemiddelde duratie geeft de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille aan. Oftewel, aan de duratie kan worden afgelezen welke waardemutatie optreedt bij een bepaalde renteverandering. De portefeuille kende ultimo 2012 een duratie van ongeveer 5,4 jaar. De vuistregel is dan dat bij een gemiddelde rentestijging van 1%-punt, de waarde van de portefeuille met 5,4% (gelijk aan de duratie) zou dalen en vice versa. In hoofdstuk (informatie over de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro) is een overzicht opgenomen van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. 4. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 5. Risico van inflatie Door veranderingen in de inflatie (geldontwaarding) kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Een inflatiestijging betekent dat het geld minder waard wordt. In het algemeen geldt dat bij beleggingen in zakelijke waarden (aandelen, vastgoed e.d.) de geldontwaarding op de langere termijn kan worden gecompenseerd door een hogere beleggingsrendement dan ingeval belegd wordt in vastrentende waarden (obligaties, liquiditeiten). In de koers van vastrentende waarden is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo rekening gehouden. De beleggingsopbrengsten van vastrentende waarden kunnen echter onvoldoende zijn voor de compensatie van de werkelijke inflatie. De inflatie verwachtingen worden nauwlettend gemonitored omdat deze verwachtingen sterk gecorreleerd zijn aan de renteontwikkelingen. Bij de opbouw van de portefeuille wordt ingespeeld op het risico van inflatie. Bij een stijgende inflatieverwachting wordt de looptijd veelal verkort, omdat dit doorgaans gepaard gaat met een rentestijging. Bij een verwacht gematigd inflatieniveau pas veeleer een lagere rente en daarmee verlenging van de duratie van de portefeuille. Gedurende 2012 is het inflatierisico beperkt gebleven vanwege de conjuncturele vertraging die mede door de euro schuldencrisis is ingetreden. Dit heeft geleid tot lagere inflatieverwachtingen. De vermogensbeheerders hebben hier via het looptijdenbeleid van de obligatiebeleggingen zoveel mogelijk op ingespeeld. 6. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Er kan worden gesteld dat dit risico in 2012 duidelijk is afgenomen. Dit komt vooral door de ingrepen vanuit de Europese Centrale Bank, die de banken van grote liquiditeit hebben voorzien. Ook het programma om onbeperkt staatsobligaties aan euro lidstaten die steun aanvragen bij het noodfonds, heeft de liquiditeit een belangrijke impuls gegeven. Naar schatting 75% van de obligatiebeleggingen kan binnen één tot drie dagen worden geliquideerd, terwijl het resterende gedeelte van 25% binnen twee tot drie weken kan worden afgebouwd. 7. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Ten behoeve van het inzicht in het kredietrisico bij Achmea Eurolanden Obligatiefonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar creditrating en een overzicht van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark toegelicht. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 72

77 Amsterdam, 12 maart 2013 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 73

78 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 27,99 25,94 26,33 Beurskoers per aandeel 28,02 25,94 26,33 Total expense ratio 0,74% 0,80% 0,95% Uitgebreide total expense ratio 0,86% 0,94% 1,08% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 2) 11,80% 2,15% 1,02% 9,37% -0,05% Waarvan uit inkomsten 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% waardeverandering 12,23% 2,98% 1,73% 10,35% -0,04% kosten -0,78% -0,83% -0,71% -0,98% -0,01% Benchmark Barc Euro Agg 11,19% 3,24% 2,18% 6,95% 6,19% 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: Barc Euro Agg : Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index Achmea Beleggingsfondsen N.V. 74

79 3.4.2 Jaarrekening Achmea Eurolanden Obligatiefonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 75

80 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties 5 - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Overige schulden Totaal passiva Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst uit beleggingen 5 - Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 76

81 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 5 69 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Achmea Beleggingsfondsen N.V. 77

82 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Per 31 december 2012 heeft het Achmea Eurolanden Obligatiefonds een belang van 2,69% (2011: 3,11%) in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt in Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, welke het actieve beleggingsbeleid voert. De omloopsnelheid van deze Beleggingspool is 281,58% (2011: 239,76%). Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding - 27 Overige - 7 Totaal overige vorderingen - 34 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 78

83 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2011: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 27,99 25,94 26,33 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te betalen aan participanten uit hoofde van uittreding 5 - Totaal overige schulden 5 - Achmea Beleggingsfondsen N.V. 79

84 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Incidentele bate Transactiekostenresultaat -5 - Diverse bedrijfsopbrengsten - 2 Totaal overige bedrijfsopbrengsten De incidentele bate betreft de afwikkeling van positieve banktegoeden van gefuseerde fondsen Beheerloon Dit betreft een vergoeding van 0,665% (2011: 0,865% tot 1 mei 2011 en 0,665% vanaf 1 mei 2011) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 7 7 Kosten toezicht AFM/DNB 4 4 Noteringkosten 12 4 Diverse bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Diverse bedrijfskosten betreffen bancaire provisies ad 6 (2011: 15) en contributies Dufas ad 4 (2011: 4). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2012 bedraagt de total expense ratio 0,74% (2011: 0,80%) en de uitgebreide total expense ratio 0,86% (2011: 0,94%). Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke kosten Kosten volgens prospectus Beheerloon 0,667% 0,665% Beheerkosten Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 0,121% 0,121% Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 0,076% Variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V., Robeco Institutional Asset Management B.V. en BNY Mellon Asset Management Limited welke laatste de vermogensbeheerwerkzaamheden heeft gedelegeerd aan Standish Mellon Asset Management Company LLC. De kosten van het vermogensbeheer worden door de vermogensbeheerders in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Deze kosten voor vermogensbeheer bedragen 0,12125% (2011: 0,12125%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 80

85 3.4.3 Informatie over Beleggingspool Achmea Obligaties Euro Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. Algemeen Beleggingspool Achmea Obligaties Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is een beleggingsinstelling die is vrijgesteld van Wft toezicht. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools die het vermogen van een Achmea Beleggingspool ten titel van beheer houdt besteedt de beheerwerkzaamheden uit aan een zorgvuldig gekozen, te goeder naam en faam in de markt bekend staande vermogensbeheerder, bij voorkeur onderdeel uitmakend van Achmea of gelieerd daaraan. Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000, de daadwerkelijke beleggingsactiviteiten zijn gestart per september Het boekjaar van de Beleggingspool loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en de op deze jaarrekening betrekking hebbende controleverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door instellingen en/of ondernemingen met minimaal een investmentgrade rating. Door deze toevoeging van bedrijfsobligaties aan de portefeuille kan een hoger risico ontstaan. Op langere termijn is de verwachting dat deze aanvulling waarde toevoegt. Het beleid kenmerkt zich door een actief beleid met betrekking tot landen/regio, duration, yieldcurvepositonering en debiteurenselectie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending en repo-transacties zijn toegestaan. De debiteurenkwaliteit is minimaal BBB van Moody s dan wel gelijkwaardig niveau, zoals BBB van Standard and Poor s, Fitch of een rating van de vermogensbeheerder. De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt beheerd door meerdere vermogensbeheerders (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement. F&C Netherlands B.V. heeft het merendeel van het vermogen onder beheer. Het overige gedeelte wordt beheerd door Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse vermogensbeheerders elkaar aanvullen. De vermogensbeheerders van de Beleggingspool beschikken over een eigen researchteam, dat onder meer gericht is op onderzoek naar macro-economische veranderingen in de eurozone alsmede de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Beleggingsresultaat Het vermogen van de Beleggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot miljoen (2011: miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool bedroeg ultimo ,83 wat ten opzichte van 31 december 2011 een rendement van 12,21% betekent. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 81

86 Kerncijfers Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,8130 Netto vermogenswaarde per participaties 1) , , ,65 Total expense ratio 0,13% 0,14% 0,14% Turnover ratio 281,58% 239,76% 280,98% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ACTIVA Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Beleggingen Kortlopende schulden Totaal passiva Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (in duizenden euro s) Opbrengsten beleggingen Gerealiseerde waardeverandering obligaties Gerealiseerde waardeverandering futures Niet-gerealiseerde waardeverandering obligaties Niet-gerealiseerde waardeverandering futures Totaal opbrengst Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Totaal beleggingsresultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 82

87 Specificatie van de beleggingen De onderverdeling van de beleggingen is als volgt: Obligaties Positieve futures Totaal saldo (activa) Negatieve futures Totaal saldo (passiva) Obligaties Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waarde veranderingen van obligaties Stand einde boekjaar De onderverdeling per sector is als volgt: Staatsobligaties Bedrijfsobligaties De onderverdeling per Credit Ratings is als volgt: AAA AA A BBB Achmea Beleggingsfondsen N.V. 83

88 De onderverdeling van de staatsobligaties naar landen is als volgt: België Duitsland Finland Frankrijk Ierland Italië Nederland Oostenrijk Opkomende markten Slovenië Slowakije Spanje Supranational issues Zwitserland Overig Duratie geeft de waardemutatie aan bij renteverandering. Bij 1% rentestijging geeft dit (per 31 december 2012) voor de portefeuille een waardedaling van 5,40%. De benchmark kent bij deze rentestijging een waardedaling 5,47%. Bij 1% rentedaling is het effect hetzelfde, maar dan in tegengestelde richting. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 84

89 Futures De mutatie in de futures gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar (saldo) Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet- gerealiseerde waardeveranderingen Stand einde boekjaar (saldo) Stand einde boekjaar - positieve futures Stand einde boekjaar - negatieve futures Stand einde boekjaar (saldo) De nominale waarde van de openstaande future contracten per einde verslagperiode bedraagt: Nominale waarde (x1.000) Einddatum Euro-Bobl Future -175 mrt Euro-Bund Future -246 mrt Euro-Buxl -26 mrt Euro-Schatz Future 209 mrt Zekerheidsstelling futures Als zekerheid dat aan de dagelijkse marginverplichting wordt voldaan dient door de Beleggingspool een initial margin gestort te worden. Per 31 december 2012 bedroeg de waarde van de afgegeven zekerheidstelling in de vorm van staatsobligaties. Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea Obligatie Euro. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 85

90 3.5 Achmea Eurolanden Mixfonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 86

91 3.5.1 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Eurolanden Mixfonds over het boekjaar Het betreft een Fonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen van het Fonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. Beleggingsbeleid Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro voor 50% in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone en via de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro voor 50% voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of ondernemingen met minimaal een investmentgrade rating. Een afwijking van deze percentages van 5% naar boven of naar beneden is toegestaan. Voor nadere informatie inzake het rendement, en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro verwijzen wij u naar hoofdstuk en voor de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro naar hoofdstuk Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het Achmea Eurolanden Mixfonds heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: ). Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 56,2 miljoen (2011: 53,2 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds bedroeg ultimo ,39 wat ten opzichte van 31 december 2011 een netto rendement van 17,45% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over dezelfde periode een rendement van 16,00% gerealiseerd. Wijziging op- en afslagen op 1 augustus 2012 Op 1 augustus 2012 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 29 juni 2012: Fonds Tot 1 augustus 2012 Vanaf 1 augustus 2012 Achmea Eurolanden Mixfonds 0,045% 0,17% Toelichting beleggingsresultaat 2012 Euro Aandelen De aandelenbeleggingen boekten in het afgelopen jaar een fors herstel, vooral dankzij toenemend vertrouwen in een oplossing van de euro schuldencrisis. Gedurende het jaar was de beleggingsstrategie primair gericht op kwaliteitsondernemingen die actief zijn in branches met een hoge toetredingsdrempel, een sterke balans hebben en hun kapitaal goed benutten. Op sectorniveau werkte de overweging van verzekeraars, voedselproducenten en mediabedrijven goed uit, terwijl de onderweging van banken rendement kostte. Op aandelenniveau leverden de overwogen posities in Aegon, SAP, Kabel Deutschland, Glanbia en Michelin de grootste bijdrage aan het rendement van het Fonds versus de benchmark. De overwegingen van de Finse energiemaatschappij Fortum Oyj en het Duitse farmaciebedrijf Fresinius Medical Care sorteerden een negatief effect ten opzichte van de benchmark. Euro Obligaties De obligatiebeleggingen lieten in 2012 eveneens een hoog rendement zien. Binnen het Fonds toonden de obligatiebeleggingen een outperformance versus de benchmark. Dit kwam met name op het conto van de overweging binnen het Fonds van bedrijfsobligaties en covered bonds (dit betreft obligaties gedekt door onderpand). Dankzij toenemend vertrouwen in een oplossing van de euro schuldencrisis, daalden de risicopremies voor deze obligatiecategorieën aanmerkelijk. Dit weerspiegelde zich in een relatief hoog rendement op bedrijfsobligaties en covered bonds. Per saldo leverde de positionering in de euro perifere landen, waaronder Italië en Spanje, een positief effect. Vooral de gemiddeld overwogen positie in de Italiaanse staatsobligaties droeg bij aan het extra rendement. Daarentegen was de onderweging van Franse staatsobligaties negatief voor het rendement van het Fonds ten opzichte van de benchmark. Voor een beschrijving van de algemene marktomstandigheden, alsmede de vooruitzichten voor 2013, wordt verwezen naar het algemene verslag van de directie (hoofdstuk 2.2). Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 87

92 Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. In hoofdstuk en zijn respectievelijk de gegevens over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van onderstaande beschreven risico s. Achmea Eurolanden Mixfonds heeft per 31 december 2012 een belang van 5,42% (2011: 6,33%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en een belang van 1,49% (2011: 1,60%) in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen het Fonds wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Dit geldt zowel voor de aandelen- als de obligatiebeleggingen. Daarbij zorgt het multi managers model voor een extra diversificatie-effect. Er is frequent contact geweest met de vermogensbeheerders over de te voeren strategie, in het licht van de euro schuldencrisis. Met name het beleid ten aanzien van de staatsobligaties in de euro periferie was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Er is gedurende het jaar vastgehouden aan een brede euro benchmark voor vastrentende waarden, zowel qua landen als qua type obligaties (mix van staatsobligaties, bedrijfsobligaties, covered bonds). Scenario-analyse gaf aan dat deze brede benchmark, gegeven de verwachtingen over de diverse EMU-scenario s, het beste aansluit bij het gewenste rendement-risicoprofiel van het Fonds. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico bij Achmea Eurolanden Mixfonds zijn in hoofdstuk en de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Renterisico Bij beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De (ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. Bij een stijgende rente zal de koers van een obligatie dalen en andersom. Om het renterisico te beperken wordt binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte rentestijging wordt de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen. Bij een verwachte rentedaling wordt de looptijd van de portefeuille juist verlengd om te profiteren van de rentedaling. De kapitaalmarktrente is gedurende 2012 verder gedaald. Dit gold voor de rente op staatsobligaties in de kernlanden van de eurozone. Dankzij een terugkerend vertrouwen in het onder controle zijn van de euro schuldencrisis daalden de renteniveaus in de euro perifere landen eveneens (met name in Italië). Binnen de richtlijnen van het mandaat, hebben de vermogensbeheerders met hun tactische rentebeleid geprobeerd hier actief op in te spelen. Tegelijkertijd voorziet het mandaat erin dat de duratie (gewogen gemiddelde looptijd) van de portefeuille niet meer mag afwijken dan 1,5 jaar (plus en min) ten opzichte van de duratie van de benchmark. Deze gemiddelde duratie geeft de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille aan. Oftewel, aan de duratie kan worden afgelezen welke waardemutatie optreedt bij een bepaalde renteverandering. De obligatieportefeuille kende ultimo 2012 een duratie van ongeveer 5,4 jaar. De vuistregel is dan dat bij een gemiddelde rentestijging van 1%-punt, de waarde van de obligatieportefeuille met 5,4% (gelijk aan de duratie) zou dalen en vice versa. In hoofdstuk (informatie over de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro) is een overzicht opgenomen van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. 3. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 88

93 4. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Dit risico werd verder zo veel mogelijk beperkt, afhankelijk van het beleggingsbeleid en de mogelijkheden van de beleggingsmarkt, door te streven naar een zo breed mogelijke spreiding over de regio s, landen, sectoren en bedrijven. Voor het aandelengedeelte van het Eurolanden Mixfonds geldt dat ultimo 2012 geen van de bedrijven meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Sanofi, SAP, Bayer, BASF en Siemens maakten gezamenlijk ongeveer 18% van de totale portefeuille uit. Voor het obligatiegedeelte van het Eurolanden Mixfonds geldt dat ultimo 2012 de grootste posities bestonden uit staatsobligaties van Italië (25% van totaal aan obligaties), Duitsland (19%) en Frankrijk (15%). Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico bij Achmea Eurolanden Mixfonds zijn in hoofdstuk en de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor de aandelenportefeuille beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Koersverlies (marktimpact) door geforceerde verkoop is in het verslagjaar dan ook niet voorgekomen. De vermogensbeheerders beoordelen de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2012 ongeveer 7% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. Alle aandelenbeleggingen zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Er kan worden gesteld dat dit risico voor de obligatieportefeuille duidelijk is afgenomen. Dit komt vooral door de ingrepen vanuit de Europese Centrale Bank, die de banken van grote liquiditeit hebben voorzien. Ook het programma om onbeperkt staatsobligaties aan euro lidstaten die steun aanvragen bij het noodfonds, heeft de liquiditeit een belangrijke impuls gegeven. Naar schatting 75% van de obligatiebeleggingen kan binnen één tot drie dagen worden geliquideerd, terwijl het resterende gedeelte van 25% binnen twee tot drie weken kan worden afgebouwd. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Ten behoeve van het inzicht in het kredietrisico bij Achmea Eurolanden Mixfonds zijn in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar creditrating en een overzicht van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark toegelicht. Amsterdam, 12 maart 2013 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 89

94 Hieronder de Kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. Kerncijfers (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 23,39 20,51 22,35 Beurskoers per aandeel 23,38 20,53 22,36 Total expense ratio 1,01% 1,02% 1,02% Uitgebreide total expense ratio 1,17% 1,19% 1,18% 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Beleggingsresultaat: 2) 17,45% -5,72% 0,35% 20,46% -25,69% Waarvan uit inkomsten 0,08% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% waardeverandering 18,47% -4,68% 1,28% 21,54% -24,85% kosten -1,10% -1,03% -0,93% -1,08% -0,84% Benchmark FT Euro/ 16,00% -5,47% 3,08% 18,24% -22,04% Barc Euro Agg 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: FT Euro : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc Total Return Index Barc Euro Agg : Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index Achmea Beleggingsfondsen N.V. 90

95 3.5.2 Jaarrekening Achmea Eurolanden Mixfonds 2012 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 91

96 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspool Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Overige schulden Totaal passiva Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Achmea Beleggingsfondsen N.V. 92

97 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering Niet-gerealiseerde waardeverandering Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen 15 2 Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Uitgekeerd dividend Netto kasstroom/ mutatie geldmiddelen 33 6 Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode 8 2 Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode 41 8 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 93

98 Toelichting op de balans Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk Beleggingen Achmea Eurolanden Mixfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Per 31 december 2012 heeft het Achmea Eurolanden Mixfonds een belang van 5,42% (2011: 6,33%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en een belang van 1,49% (2011: 1,60%) in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Beleggingspool Achmea Obligaties Euro Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Totaal Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Stand einde boekjaar Achmea Eurolanden Mixfonds belegt in Beleggingspools Achmea Obligaties Euro en Achmea Aandelen Euro, welke het actieve beleggingsbeleid voeren. De omloopsnelheid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is 281,58% (2011: 239,76%) en van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 36,54% (2011: 59,14%). Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is opgenomen in hoofdstuk en Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding - 16 Overige vorderingen 1 - Totaal overige vorderingen 1 16 Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 94

99 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit (2011: ) aandelen van nominaal 1,--. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Heruitgifte van ingenomen aandelen Ingenomen gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Agio Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen Betaald bij inname Stand einde boekjaar Overige reserves Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Uitgekeerd dividend Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht eigen vermogen (bedragen in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande aandelen Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 23,39 20,51 22,35 1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dividendvoorstel Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 4, Overige gegevens Kortlopende schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Overige schulden - 16 Totaal overige schulden - 16 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 95

100 Toelichting op de winst- en verliesrekening Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en Beleggingspool Achmea Obligaties Euro waarin wordt belegd. In hoofdstuk is nadere financiële informatie over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en in hoofdstuk is nadere financiële informatie over Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Incidentele bate 43 - Transactiekostenresultaat -4 - Diverse bedrijfsopbrengsten - -3 Totaal overige bedrijfsopbrengsten 39-3 De incidentele bate betreft de afwikkeling van positieve banktegoeden van gefuseerde fondsen Beheerloon Dit betreft een vergoeding van 0,9475% (2011: 0,9475%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 8 7 Kosten toezicht AFM/DNB 5 5 Noteringkosten 14 5 Diverse bedrijfskosten Totale overige bedrijfskosten Bovenstaand honorarium, genoemd onder accountantskosten, betreft de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies ad 6 (2011: 15). De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de Beleggingspools als overige bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Over 2012 bedraagt de total expense ratio 1,01% (2011: 1,02%) en de uitgebreide total expense ratio 1,17% (2011: 1,19%). Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: Werkelijke kosten Kosten volgens prospectus Beheerloon 0,944% 0,9475% Beheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,089% 0,0895% Beheerkosten Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 0,058% 0,0606% Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro / Beleggingspool Obligaties Euro 0,076% Variabel Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V., en Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is uitbesteed aan F&C Netherlands B.V., Robeco Institutional Asset Management B.V. en BNY Mellon Asset Management Limited welke laatste de vermogensbeheerwerkzaamheden heeft gedelegeerd aan Standish Mellon Asset Management Company LLC. De kosten van het vermogensbeheer worden door de vermogensbeheerders in rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en bedragen 0,179% (2011: 0,179%) en bij Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en bedragen 0,12125% (2011: 0,12125%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. De kosten zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekening van de Beleggingspool. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 96

101 4. Overige gegevens 4.1 Overige gegevens Statutaire winstbestemming Zoals opgenomen in de statuten onder art. 24 (samengevat): Uit de winst, die in enig boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan vijf procent (5%) van hun nominale bedrag. Op de prioriteitsaandelen zal geen verdere uitkering geschieden. Van de blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt per Fonds vastgesteld het bedrag dat aan inkomsten is behaald, zulks na aftrek van de kosten en belastingen. De directie bepaalt per Fonds welk gedeelte van het in de vorige zin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor het desbetreffende Fonds aangehouden reserverekening. Hetgeen na de in de vorige zin bedoelde toevoeging resteert, staat aan de Algemene Vergadering ter beschikking, met dien verstande dat dividenduitkeringen uitsluitend kunnen plaatsvinden overeenkomstig de per Fonds door de directie opgemaakte voorstellen. Voorgestelde winstbestemming De directie stelt voor uit de onverdeelde winst het dividend uit te keren van 5% op de 10 prioriteitsaandelen conform de hierboven vermelde statuten. Voorts stelt de directie voor om van daadwerkelijke uitkering af te zien, aangezien de omvang van de uitkering niet in enige redelijke verhouding staat tot de administratieve belasting die met het verrichten van de uitkering gepaard gaat. Dividendvoorstel Aan de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld over het afgelopen boekjaar van het betreffende Fonds de volgende dividenden in contanten uit te keren: Fonds Dividend Datum ex- Betaal- (in duizenden euro s) dividend datum Achmea Nederland Aandelenfonds Achmea Eurolanden Aandelenfonds Achmea Wereld Aandelenfonds Achmea Eurolanden Obligatiefonds Achmea Eurolanden Mixfonds Bijzondere zeggenschapsrechten Deze betreffen het recht van de houders van prioriteitsaandelen inzake de bindende voordracht tot benoeming van de directie, alsmede het recht dat besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap uitsluitend kunnen worden genomen op voorstel van de prioriteit. De prioriteitsaandelen worden gehouden door Achmea B.V. statutair gevestigd te Utrecht. Persoonlijke belangen directie De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. hadden op 1 januari 2012 en op 31 december 2012 de volgende persoonlijke belangen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. en/of in de beleggingen in de Achmea Beleggingspools (aandelen in aantallen): Fonds Belang per Belang per Aegon Nv Akzo Nobel Nv Heineken Nv Ing Groep Nv Cva Koninklijke Ahold Nv Koninklijke Philips Electronics Nv Royal Dutch Shell Plc Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 97

102 4.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Achmea Beleggingsfondsen N.V. te Zaandam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het directieverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 12 maart 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. mr. drs. M.D. Jansen RA Achmea Beleggingsfondsen N.V. 98

103 BIJLAGE A - Uitsluitingen Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Beleggingspools per 31 december 2012 Staatsobligaties Birma/Myanmar Ivoorkust Libanon Oezbekistan Somalië Soedan Syrië Zimbabwe Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) Iran Bedrijfsobligaties en aandelen Singapore Technologies Controversiële wapens L-3 Communications Holdings General Dynamics Textron Lockheed Martin Boeing Rolls-Royce Holdings 1 United Technologies Honeywell International EADS SAFRAN Fluor Babcock International Group Serco Group URS Jacobs Engineering Group Thales Raytheon Finmeccanica Northrop Grumman BAE Systems SAIC Chevron Corp. Wal-Mart Stores Vedanta Resources Altria Group Philip Morris International British American Tobacco Imperial Tobacco Group Lorillard Reynolds American Swedish Match Kernwapens Structurele schenders Global Compact Tabak Enhanced engagement 1 De Beleggingspool heeft per 31 december 2012 nog een belegging van 1 in Rolls Royce. Dit betreft een stock dividend, dat op dit moment niet kan worden geliquideerd. De positie zal worden geliquideerd zodra dit mogelijk is. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 99

104 Controversiële wapens Kernwapens Structurele schenders Global Compact Tabak Enhanced engagement Japan Tobacco Petro China Achmea Beleggingsfondsen N.V. 100

105 BIJLAGE B - Algemene begrippenlijst Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus AE-index AFM Basis Prospectus Beleggen Benchmark Compliance Converteerbare obligatie Corporate governance Derivaten Dividend DNB Uitleg Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst, dit wordt dividend genoemd, en stemrecht uit te oefenen in de aandeelhoudersvergadering. In een aandelenfonds zijn aandelen van een aantal ondernemingen ondergebracht. Zie ook: Fonds. In het Aanvullend Prospectus wordt specifieke informatie verstrekt omtrent de Fondsen over onder meer de doelstelling, het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties, het risicoprofiel en de vergoedingen en de kosten van het Fonds. Tezamen met het Basis Prospectus vormt het Aanvullend Prospectus het Prospectus. Zie ook: Basis Prospectus en Prospectus. In de AE-index zijn de 25 belangrijkste Nederlandse aandelen opgenomen. In deze index worden de 25 fondsen opgenomen die het kalenderjaar daarvoor de grootste beursomzet hebben gerealiseerd. Niet ieder fonds weegt even zwaar mee. De wegingen worden bepaald aan de hand van de beurswaarde van elk bedrijf. De samenstelling van de AE-index wordt eenmaal per jaar bepaald in maart en indien nodig kan er in juni, september en december een interim herziening plaatsvinden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Naast de AFM houdt ook DNB toezicht op de financiële markten. Het Basis Prospectus bevat algemene informatie over onder andere de Fondsen. Tezamen met het Basis Prospectus vormt het Aanvullend Prospectus het Prospectus. Zie ook: Aanvullend Prospectus en Prospectus. Het investeren in Fondsen, aandelen, obligaties, opties, onroerend goed en dergelijke, met de bedoeling inkomsten te verwerven en/of het vermogen in stand te houden of te vergroten. Afhankelijk van het soort belegging varieert het risico. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De benchmark is een vooraf vastgestelde, objectieve vergelijkingsmaatstaf waarmee de rendementen van een beleggingsfonds of beleggingsportefeuille vergeleken kunnen worden. Handelen in overeenstemming met (in- en externe) wet- en regelgeving en integriteitsbeleid. Obligatie die onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde periode kan worden omgewisseld in aandelen van dezelfde onderneming. Vraagstukken met betrekking tot de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en gecontroleerd. De nadruk ligt op de interne en externe aanspreekbaarheid van de ondernemingsleiding. Dit is een verzamelnaam voor een groot aantal afgeleide producten zoals opties en termijncontracten (futures). Meestal betreft het rechten of plichten om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen op een van tevoren vastgesteld moment in de toekomst. De meest bekende onderliggende waarde is een aandeel. Maar er zijn meer waarden. Zo kun je bijvoorbeeld ook opties of futures nemen op een valutakoers en op obligaties. Derivaten worden ook wel afgeleide instrumenten genoemd. Aandeel in de winst van een onderneming, uit te keren aan de aandeelhouders. Dividend wordt meestal uitgekeerd in de vorm van contanten of aandelen. Dividend van een beleggingsfonds wordt doorgaans onmiddellijk herbelegd. Naast de AFM houdt ook De Nederlandse Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. DNB is verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht. De DNB controleert Achmea Beleggingsfondsen N.V. 101

106 Begrip Uitleg of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen. Duratie EBI Effecten Engagement ESG-criteria Financiële instrumenten Fonds / Beleggingsfonds Future Geamortiseerde kostprijs Governance Inflatie Intrinsieke waarde Investment grade rating Koers van een Fonds Liquide middelen Mixfonds (Netto) Rendement De gewogen gemiddelde looptijd van cashflows van vastrentende waarden. De Essentiële Beleggersinformatie is de Europese opvolger van de Financiële Bijsluiter van de beleggingsfondsen. De Essentiële Beleggersinformatie geeft inzicht in de aard en risico s van het aangeboden beleggingsfonds, zodat je zelf op basis van de feiten kunt beslissen of je in het fonds wil beleggen. Effecten is een verzamelnaam voor onder andere aandelen, obligaties en daarmee vergelijkbare waardebewijzen. Engagementbeleid houdt in dat de dialoog wordt aangegaan met de ondernemingen waarin wordt belegd. Doel is om een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen en daarnaast aandeelhouderswaarde te creëren. Naast Engagement kan ook Enhanced Engagement worden toegepast. Hierbij worden gesprekken aangegaan met geselecteerde ondernemingen over specifiek gedefinieerde thema s. Zie ook: Verantwoord Beleggingsbeleid. Environmental, Sociale en Governance oftewel milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur-criteria. Gesprekken met de vermogensbeheerders kunnen worden gevoerd om ESG-criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Zie ook: Verantwoord Beleggingsbeleid. Omvatten primaire financiële instrumenten zoals vorderingen en schulden, en afgeleide financiële instrumenten zoals opties, termijncontracten en swaps. Een collectieve belegging in diverse beleggingsvormen, afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan bijvoorbeeld beleggen in aandelen, obligaties of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorieën. De participanten kunnen al voor een gering bedrag via het fonds beleggen in effecten en op deze manier profiteren van risicospreiding en deskundig beheer. Op de beurs verhandeld termijncontract met verplichte levering van de onderliggende waarden in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Bij governance gaat het om hoe een onderneming wordt bestuurd. Belangrijk is dat een onderneming efficiënt en verantwoord wordt geleid waarbij het vooral ook gaat om de relatie met de belangrijkste belanghebbenden zoals de aandeelhouders, werknemers, klanten en samenleving. Daling van de reële waarde van het geld (geldontwaarding). De daling ontstaat doordat het algemene prijspeil van goederen en diensten een aanhoudende stijging laat zien. De intrinsieke waarde (Net Asset Value in het Engels) per participatie is het vermogen van het fonds gedeeld door het op de dag van vaststelling uitstaande participaties in het fonds. Zie: Rating De aan- of verkoopwaarde van een participatie van een Fonds. Direct opvraagbare tegoeden zoals een saldo op een bank- of girorekening. Een gemengd fonds, meestal bestaand uit aandelen en obligaties. In het betreffende Aanvullend Prospectus staat onder andere vermeld wat de strategische beleggingsdoelstelling van het fonds is en daarmee wat de verdeling over de verschillende soorten beleggingen is. Zie Fonds. De netto opbrengst of inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een (meestal) bepaalde periode. Daar waar in uitingen gesproken Achmea Beleggingsfondsen N.V. 102

107 Begrip Uitleg wordt van rendement, is er sprake van een netto rendement. Het netto rendement is het rendement van het Fonds, na inhouding van kosten. Nominale waarde Obligatie Obligatiefonds Omloopsnelheid Optie Participatie Prospectus Rating Stembeleid Total Expense Ratio (TER) Turnover ratio (TOR) Uitlenen Uitsluitingenbeleid Vastrentende waarden Verantwoord De waarde die op aandelen en obligaties vermeld staat. De werkelijke waarde van deze effecten is gelijk aan de beurskoers. Voor de belegger heeft de nominale waarde van aandelen over het algemeen geen betekenis. Voor hem is de waarde op de beurs bepalend omdat de beurskoers immers de verkoopwaarde weergeeft van dat moment. Bij obligaties is de nominale waarde wel van belang omdat dit het geleende bedrag en dus ook de aflossing is. Een lening aan een onderneming, overheid of (overheids)instelling. Een obligatie geeft doorgaans recht op een vaste jaarlijkse rente en terugbetaling van de nominale waarde na afloop van de looptijd. Een Fonds welke in obligaties belegt. Zie ook: Fonds. Zie Turnover rato (TOR) Recht om een standaardhoeveelheid van een Onderliggende waarde te kopen (calloptie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf vastgestelde prijs (=uitoefenprijs) en gedurende een vooraf vastgestelde looptijd. Bewijs van deelneming in een fonds. Tezamen met het Basis Prospectus vormt het Aanvullend Prospectus het Prospectus. Zie ook: Basis Prospectus en Aanvullend Prospectus. Een beoordeling van de kredietwaardigheid van een organisatie, afgegeven door gespecialiseerde organisaties, zoals Standard & Poor's, Fitch en Moody's. Een 'rating' wordt pas verkregen na een grondig onderzoek aan de hand van een 'rating'- profiel van de te onderzoeken organisatie. Een belangrijk onderscheid bestaat tussen Investment Grade, dat wil zeggen een hoge kredietwaardigheid, en non- Investment Grade, dat wil zeggen minder kredietwaardig. Er kan actief gebruik worden gemaakt van het (wereldwijde) stemrecht in de aandelenportefeuille. De uitvoering van het stemrecht kan worden gedaan door derde(n). Bij de beoordeling van de agendapunten kunnen in Nederland de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance worden gevolgd. Buiten Nederland kan dit plaatsvinden op basis van de aldaar geldende Corporate Governance Code. Zie ook: Verantwoord Beleggingsbeleid. Een uiteenzetting over de inhoud en berekening van de TER is opgenomen in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (hoofdstuk ). Een uiteenzetting over de inhoud en berekening van de TOR is opgenomen in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (hoofdstuk ). Uitlenen van financiële instrumenten gebeurt wanneer een Fonds financiële instrumenten tijdelijk uitleent aan een andere belegger. Voor het uitlenen van die financiële instrumenten krijgt het Fonds een vergoeding die ten goede komt aan het rendement van het fonds. Daarnaast ontvangt het Fonds zekerheden in diverse vormen. Het uitsluitingenbeleid houdt in dat op voorhand niet belegd wordt in aandelen en bedrijfsobligaties van eindproducenten die door de Nederlandse overheid als controversieel worden gezien. Dit zijn bijvoorbeeld producenten van clusterbommenmunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens. Ook wordt niet belegd in de tabaksindustrie, in producenten van kernwapens en structurele schenders van het VN Global Compact. Ook staatsobligaties van landen, waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen, zijn uitgesloten van belegging. Beleggingen met een vaste looptijd en een overeengekomen plan van rente en aflossing, zoals onderhandse leningen, obligaties en hypothecaire leningen. Verantwoord beleggingsbeleid houdt in dat opgetreden wordt als een betrokken Achmea Beleggingsfondsen N.V. 103

108 Begrip Beleggingsbeleid Zakelijke waarden Uitleg aandeelhouder. De betrokken houding kan worden onderstreept door het Uitsluitingen-, Engagement- en Stembeleid evenals het toepassen van de Environmental, Social en Governance (ESG)-criteria. Dit kan zich richten op zowel aandelen van ondernemingen als op bedrijfsobligaties die deel uitmaken van de beleggingsportefeuilles van een Fonds. Zie ook: Uitsluitingenbeleid, Engagementbeleid, Stembeleid, ESG-Criteria. Aandelen, private equity, commodities en onroerend goed. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 104

109 JAARVERSLAG Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 2012

110

111 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Profiel 3 3. Verslag van de beheerder 4 4. Jaarrekening Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichtingen Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 23 Bijlage A. Beleggingenspecificatie 24 Bijlage B. Uitsluitingen beleggingen per 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 1

112 Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 1. Algemene gegevens Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Per 6 juli 2012 is de heer drs. W. van Heerdt toegetreden tot de directie. Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. Netherlands Branche Strawinskylaan Amsterdam Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 2

113 2. Profiel Structuur Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per september 2000 een aanvang genomen. De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. Doel Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen realiseren. Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte kan worden belegd in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Het concentratierisico is hierdoor kleiner dan wanneer volledig in aandelen van aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen wordt belegd. Het marktrisico wijzigt echter niet. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van de fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de AE Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De vermogensbeheerder van de Beleggingspool beschikt over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de Nederlandse aandelenmarkt. Uitgifte en inkoop van participaties Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 3

114 3. Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland over het boekjaar Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is gedurende de verslagperiode toegenomen tot miljoen (2011: miljoen). De toename van het vermogen is toe te schrijven aan de koersstijgingen op de financiële markten van 148 miljoen. Hier tegenover stond een uittreding van participanten van -83 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland bedroeg ultimo ,24 wat ten opzichte van 31 december 2011 een rendement van 14,46% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft over dezelfde periode een rendement van 14,05% gerealiseerd. Ontwikkelingen 2012 Wijziging Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Per 1 januari 2012 is de heer O. Veldt uit de directie getreden en opgevolgd door de heer M.T. Heijndijk. Per 6 juli 2012 is de heer W. van Heerdt toegetreden tot de directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Voorafgaand aan de toetreding van de heer Heijndijk en de heer Van Heerdt heeft toetsing en goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten plaatsgevonden. Aanscherping uitsluitingenbeleid maatschappelijk verantwoord beleggen Op 7 december 2012 heeft aanscherping plaatsgevonden van het uitsluitingenbeleid. De tabaksindustrie, producenten van kernwapens, clustermunitiefabrikanten en structurele schenders van het VN Global Compact beleggen zijn uitgesloten als belegging. Deze aanscherping van het uitsluitingenbeleid sluit aan bij het Achmea beleid. Het beleidsdocument Verantwoord Beleggen is hierop aangepast. Wet- en Regelgeving Vanuit wet- en regelgeving bleef de belangrijkste ontwikkeling in 2012 de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD). Definitieve implementatie heeft nog niet plaatsgevonden. Op basis van de tot nu toe bekende regels uit de genoemde richtlijn en uitvoeringsverordening zal de nieuwe wetgeving invloed hebben op de Achmea beleggingspools. Hiervoor is een project ingericht om te komen tot strategische keuzes bij de implementatie van deze wetgeving in De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Achmea beleggingspools in 2012 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Securities Lending Het uitlenen van financiële instrumenten is conform het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. toegestaan en wordt uitgevoerd in de Achmea Beleggingspools. Na de afbouw in 2011 van het securities lending programma heeft in 2012 beoordeling plaatsgevonden of dit programma kon worden hervat. Uit in- en extern onderzoek is gebleken dat geen significante verbetering viel te verwachten afgezet tegen de risico s die kunnen voortvloeien uit het uitlenen van financiële instrumenten. Om die reden heeft in 2012 geen securities lending plaatsgevonden. Stemgedrag, engagement, uitsluitingen en ecologische, sociale en governance (ESG) criteria Ten behoeve van haar participanten, Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, stelt de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools handelend inzake de Achmea Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het beleid bestaat uit stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid. Het uitbrengen van de stemmen, al dan niet door middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco Institutional Asset Management B.V. Het stembeleid van de Achmea Beleggingspools sluit zich aan bij internationaal geaccepteerde en erkende codes, die als basis dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Daarnaast wordt actief in dialoog getreden met ondernemingen (engagementbeleid) om hun duurzaam gedrag te verbeteren. Aanvullend wordt enhanced engagement uitgevoerd. Hierbij wordt een dialoog aangegaan met geselecteerde ondernemingen over thema s die door Achmea jaarlijks worden vastgesteld. Ook wordt door de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten (uitsluitingenbeleid). Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 4

115 Stemgedrag Het actief laten uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid. Aandeelhouders bevorderen zo de kwaliteit van het ondernemingsbestuur. De mening van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is dat goed ondernemingsbestuur op de langere termijn de onderneming en de stakeholderswaarde ten goede komt. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools streeft naar het wereldwijd uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Robeco Institutional Asset Management B.V. voert dit stembeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de internationale principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code worden beoordeeld. In 2012 is wereldwijd gestemd op 342 aandeelhoudersvergaderingen, is er ten behoeve van voorstellen gestemd, waarvan in gevallen er vóór een voorstel is gestemd en in 624 gevallen is tegengestemd. In 10 gevallen is niet gestemd en zijn er 42 onthoudingen geweest. Tevens zijn er 2 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay ). Indien niet is gestemd, zijn de redenen daarvoor gelegen in het feit dat de aandelen van de betreffende onderneming op het moment van de vergadering waren uitgeleend, ofwel dat de aandelen pas deel zijn gaan uitmaken van de portefeuille nadat de aandeelhoudersvergadering reeds had plaatsgevonden. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, via de Achmea Beleggingspools, gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). Engagement Met het aangaan van de dialoog met ondernemingen wil Achmea bij ondernemingen duurzamer gedrag bewerkstelligen en aandeelhouderswaarde op de langere termijn creëren. Voor het aangaan van de dialoog met ondernemingen staan de uitgangspunten van het Global Compact van de Verenigde Naties centraal. Het Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van 4 hoofdthema s (namelijk mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti corruptie) omarmen, ondersteunen en uitoefenen. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over sociaal beleid, milieu, ethisch gedrag maar ook kwesties als verandering van ondernemingsstructuur en zeggenschapsrechten. De dialoog richt zich op kwesties die verband houden met de kansen en risico s, die van invloed kunnen zijn op de waarde van een onderneming. Zoals aangegeven voert Robeco namens Achmea deze engagementactiviteiten uit. Enhanced Engagement Daarnaast besteedt Achmea elk jaar aandacht aan enkele ondernemingen waar intensief de dialoog mee wordt aangegaan over belangrijke thema s. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart met ondernemingen. Door middel van een nulmeting en tussentijdse metingen wordt er inzicht verkregen of aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de geïdentificeerde thema s. Een engagement traject duurt maximaal 3 jaar. Indien de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de onderneming worden uitgesloten van beleggingen. In het afgelopen jaar is op grond hiervan de onderneming Petro China aan de uitsluitingenlijst toegevoegd. Uitsluitingenbeleid Controversiële wapens Achmea kiest ervoor om niet te beleggen in ondernemingen die controversiële wapens produceren of een significant belang hebben in een andere onderneming die controversiële wapens produceert. Voor het uitsluiten van controversiële wapens heeft Achmea aansluiting gezocht bij de internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: Conventie voor biologische wapens (1975), Conventie voor chemische wapens (1997), Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997), Conventie over clustermunitie (2008). Daarnaast worden kernwapenproducenten uitgesloten vanwege de omvangrijke bijkomende schade die het gebruik van dit wapen aanricht. Controversiële landen Landen waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen gebaseerd op de Sanctiewet 1977 worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen systematisch de fundamentele mensenrechten van hun burgers. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 5

116 Tabakproducenten Achmea sluit producenten van tabaksproducten uit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid, waarbij Achmea juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als (zorg)verzekeraar rekent. Notoire Global Compact schenders Achmea sluit ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. Zie bijlage B voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december ESG criteria De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft het daadwerkelijke beheer van de beleggingsportefeuilles uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. Achmea spoort haar vermogensbeheerders aan om duurzaamheidcriteria mee te nemen in hun beleggingsprocessen. Het gaat hier om de integratie van milieu (Environment), sociale (Social) en goed bestuur (Governance) factoren bij de beoordeling van ondernemingen, waarin wordt belegd. Achmea is er van overtuigd dat het meenemen van deze duurzaamheidcriteria kan leiden tot betere financiële prestaties van de ondernemingen. We voeren met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder te promoten en te implementeren. Voor een groot deel is dit al succesvol afgerond. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft m.b.t. het stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid een document geplaatst op haar website ( waarop tevens de stemverslagen en de engagementrapportages per kwartaal worden gepubliceerd. AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., als bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als bestuurder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Risico s bij het deelnemen in beleggingen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van de Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. Omdat de Beleggingspool niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 6

117 economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een spreiding binnen de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij is gedurende 2012 de beleggingsstrategie primair gericht op kwaliteitsondernemingen die actief zijn in branches met een hoge toetredingsdrempel, een sterke balans hebben en hun kapitaal goed benutten. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector toegelicht. 2. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Voor de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een beperkt belang buiten het Nederlandse universum toegestaan. Er mag namelijk maximaal 5% worden belegd in ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. Daarnaast bestaat enige ruimte om te beleggen in kleinere beursgenoteerde bedrijven, die geen deel uitmaken van de benchmark, zijnde de AE-index. Zodoende is de spreiding iets verbreed en daarmee het concentratierisico enigszins vermindert. Feit is wel dat in vergelijking met de aandelenfondsen Euro en Wereld er sprake blijft van een verhoogd concentratierisico. Dit blijkt ook uit het feit dat ultimo 2012 de vijf aandelen Unilever, Koninklijke Olie, ING, Akzo Nobel en Philips ruim 50% van het belegd vermogen uitmaakten. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en de beleggingen groter dan 5% van de portefeuille toegelicht. 3. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van de Beleggingspool. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij Nederlandse aandelen is er geen sprake geweest van direct valutarisico omdat de instrumenten waarin wordt belegd allemaal noteren in euro s. Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen hebben immers te maken met valutaschommelingen die hun verlies- en winstrekening kunnen raken. In het verslagjaar is de euro gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met name door een toenemend vertrouwen in de oplossing van euro schuldencrisis. Een hogere koers van de euro is op zichzelf negatief nieuws voor export georiënteerde Nederlandse bedrijven. Dit aspect is meegewogen in het uiteindelijke selectieproces. Daarnaast spelen zaken als kwaliteit, waardering en winstvooruitzichten van de onderneming echter ook een rol. Voor de omvang van dit risico wordt verwezen naar het overzicht in hoofdstuk van de beleggingen groter dan 5%, die bestaat uit alleen bedrijven die wereldwijd werkzaam zijn en sterk afhankelijk zijn van valutaschommelingen. 4. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 7

118 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor de Beleggingspool relatief beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Koersverlies (marktimpact) door geforceerde verkoop is in het verslagjaar dan ook niet voorgekomen. De vermogensbeheerder beoordeelt de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zal bij een te lage omzet de positie ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten in 2012 minder dan 5% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. De posities zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerder voert alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Beleggingsresultaat De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: ) en behaalde een beleggingsrendement van 14,46% (2011: -8,21%). De Beleggingspool behaalde in 2012 een positief resultaat en bleef hiermee de benchmark voor. Gedurende het jaar was de beleggingsstrategie gericht op de selectie van ondernemingen, die via een steeds betere inzet van hun kapitaal het rendement verhogen. Een goed voorbeeld daarvan was het aandeel Akzo Nobel. Dit bedrijf maakte het afgelopen jaar bekend om de laagrenderende verfactiviteiten in de VS af te stoten en zich te concentreren op segmenten met hogere winstmarges. Binnen de portefeuille leverde de overweging van Akzo Nobel een positieve bijdrage aan het rendement versus de benchmark. Tegelijkertijd was de Beleggingspool onderwogen in ondernemingen die niet aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoen. Een voorbeeld daarvan was KPN, die bij kredietbeoordelaars op de nominatie stond voor een verdere afwaardering van de rating. De onderweging van KPN had ook een positief effect op het rendement versus de benchmark. Hier tegenover stond dat de onderwegingen van Heineken en chipmachinefabrikant ASML in relatieve zin rendement hebben gekost, omdat deze aandelen goed presteerden. Terugblik financiële markten 2012 Algemeen In ons jaarverslag 2011 werd aangegeven dat in het jaar 2012 onzekerheid troef zou blijven en dat het uithoudingsvermogen van beleidsmakers, met name in het eurogebied, zou worden getest. Dat is gedurende 2012 inderdaad gebleken. De financiële markten maakten een goede start van het jaar, maar in het tweede kwartaal laaide de onrust over de euro schuldencrisis opnieuw op. Met name de problemen in Griekenland en Spanje zorgden toen voor een negatief sentiment. Een uittreding van Griekenland uit de eurozone hing nadrukkelijk boven de markt. Uiteindelijk zorgden een verkiezingsoverwinning van de pro Europese partijen in Griekenland en ingrijpende herstructureringen van de staatsschuld ervoor dat dit lot (vooralsnog) werd afgewend. Voor wat betreft Spanje bestond vooral grote ongerustheid over de zwakke solvabiliteitspositie van de Spaanse banken. De Europese politici lieten zich echter van hun goede kant zien door met een aantal structurele verbeteringen te komen voor de bankensector. Zo is inmiddels een Europese toezichthouder voor de banken in het leven geroepen. Daarnaast heeft het Europese noodfonds (ESM) de ruimte gekregen om zwakke banken rechtstreeks van liquiditeitssteun te voorzien (en niet meer via de overheden). Zodoende kon Spanje een liquiditeitsinjectie voor haar banken verkrijgen, zonder dat dit invloed had op de Spaanse staatsschuld. Een keerpunt in het sentiment rond de euro schuldencrisis was de toespraak van ECB-president Mario Draghi medio Draghi onderstreepte alles in het werk te stellen ( whatever it takes ) om te voorkomen dat de eurozone uiteen zou vallen. Deze woorden werden in augustus door de ECB kracht bijgezet met de lancering van het zogenoemde outright monetary transactions (OMT) programma. Dit houdt in dat de centrale bank te hulp zal schieten met onbeperkte aankopen van staatsobligaties van perifere eurolanden onder de voorwaarde dat het land overeenstemming bereikt met het noodfonds. Beleggers reageerden zeer opgelucht op de steun van de ECB in woord en daad. Vanaf de tweede helft van 2012 is dan ook een duidelijke ontspanning in de eurozone Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 8

119 opgetreden, waarbij de rentes in de periferie (Italië, Spanje, Portugal, Ierland) sterk zijn gedaald. Opmerkelijk genoeg is het OMT programma in de laatste maanden van 2012 niet in de praktijk toegepast. Voor beleggers was het vooruitzicht van een geloofwaardig vangnet al voldoende om de stemming ten goede te keren. In het laatste kwartaal van 2012 verschoof de aandacht naar de perikelen in de VS over de dreigende fiscal cliff. Daarmee werd gedoeld op het feit dat zonder maatregelen allerlei belastingverlagingen zouden worden teruggedraaid en diverse bezuinigingen automatisch van kracht zouden worden. Uiteindelijk is op het laatste moment een compromis gesloten tussen president Obama en de Republikeinse meerderheid in het congres, die belastingverhogingen voor rijke Amerikanen en uitstel van bezuinigingen bevatte. Een opvallende koerswijziging vond nog plaats in Japan. De nieuwe regering van premier Shinzo Abe kondigde een stimuleringsbeleid aan en onder druk hiervan heeft de Bank of Japan een hogere inflatiedoelstelling van 2% ingesteld. De uitkomsten in de VS en Japan vonden weerklank op de markten, zodat de stemming richting jaareinde positief bleef. Aandelen De aandelenmarkten waren volatiel in 2012, maar lieten per saldo wel een flink positief rendement zien. De oplaaiende onrust in de eurozone zorgde in het tweede kwartaal voor een tijdelijke terugslag. Daarna herstelden de markten zich, waarbij de ECB een belangrijke rol speelde. Beleggers kregen meer vertrouwen in een oplossing van de euro schuldencrisis, hetgeen zich weerspiegelde in flink oplopende aandelenkoersen. De MSCI Wereld Index voor de ontwikkelde markten eindigde het jaar 2012 met een stijging van bijna 15% (gemeten in lokale valuta, niet gehedged in euro s). De MSCI Wereld Index voor alle landen (inclusief de opkomende markten) nam 16% in waarde toe. Dissonant in het positieve beeld, was de Spaanse aandelenmarkt met een klein verlies van ruim 1%. Tot de best presterende aandelenmarkten in 2012 behoorden Duitsland, India, Hong Kong en Japan met koersstijgingen boven de 25%. De Nederlandse AE index boekte een rendement van 14%, terwijl de FTSE World Eurobloc index een winst toonde van ruim 20%. Vooruitblik financiële markten 2013 Algemeen De wereldeconomie zal in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater komen. De risico s van een wereldwijde recessie lijken in elk geval afgenomen. Drie factoren spelen hierbij een rol. Ten eerste is het risico van een begrotingsafgrond ( fiscal cliff ) in de VS voorlopig afgewend. Er doemt wel een nieuw probleem op met het bereiken van het schuldenplafond voor de Amerikaanse overheid in februari, maar de verwachting is dat uiteindelijk toch een compromis kan worden gevonden. In de tweede plaats is de perceptie dat de euro schuldencrisis geleidelijk steeds beter onder controle komt. Hierbij is dank verschuldigd aan de Europese Centrale Bank (ECB), die in woord en daad de euro ondersteunt. De ECB blijft paraat staan om staatsobligaties van de perifere eurolanden op te kopen, wel onder voorwaarde dat de betreffende landen een overeenkomst met het Europese steunfonds (EMS) sluiten. Spanje lijkt de eerst aangewezen kandidaat, maar de lagere renteniveaus hebben de noodzaak om aan te kloppen voor hulp voor de Spaanse regering verminderd. In de derde plaats is de trend voor de economische groei in de VS en China gematigd positief te noemen. Van belang is dat de Amerikaanse huizenmarkt eindelijk een herstel laat zien, terwijl ook de werkgelegenheid verbetert. Voor Europa is het beeld meer divers en per saldo ook zwakker. Landen als Italië, Spanje en Griekenland blijven voorlopig met een flinke recessie kampen. In de eurozone zal Duitsland naar verwachting het voortouw nemen met een licht conjunctureel herstel. De risicofactoren zijn vooral politiek van aard. Zo staan in Europa verkiezingen op de agenda in toonaangevende landen als Duitsland en Italië. Daarnaast bestaat het risico dat in de VS toch opnieuw een patstelling ontstaat over de overheidsfinanciën. Tenslotte vormen oplopende spanningen in het Midden Oosten een bron van zorg. Tegen deze macro economische achtergrond luidt de verwachting dat de centrale banken (Federal Reserve, ECB) de korte rente in 2013 onverminderd laag zullen houden. Voor de lange rente wordt enige opwaartse correctie in de kernlanden van de eurozone voorzien. Aandelen Voor de aandelenmarkten is het van belang dat de euro schuldencrisis inderdaad onder controle blijft. In dat geval mag een voortgaand herstel van de aandelenkoersen worden verwacht, waarbij de orde van grootte waarschijnlijk wel lager zal zijn dan in De macro-economische vooruitzichten lijken licht te verbeteren, hetgeen op zichzelf gunstig is voor aandelen. Daarbij speelt ook dat beleggers naarstig op zoek zijn naar rendement, nu de rente op staatsobligaties op een zeer laag peil is beland. Dit kan in de hand werken dat beleggers posities in laagrenderende staatsobligaties in toenemende mate gaan ruilen voor meer risicovolle assets, zoals aandelen. Naar verwachting zullen de aandelen op de opkomende markten hierbij relatief goed presteren. Het risicoscenario is dat de stemming op de financiële markten kan omslaan als gevolg van politieke risico s in de VS (schuldplafond), een kink in de kabel op weg naar meer Europese integratie of een diepere recessie in Europa. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspool in 2013 niet zal wijzigen. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 9

120 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 12 maart 2013 Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 10

121 Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. KERNCIJFERS (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,6460 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.960, , ,93 Total expense ratio 0,17% 0,18% 0,17% Turnover ratio 15,20% 10,07% 12,17% 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties Beleggingsresultaat: 2) 14,46% -8,21% 8,97% 40,94% -46,45% Waarvan uit inkomsten 4,98% 3,33% 3,33% 4,26% 3,79% waardeverandering 9,66% -11,37% 5,80% 36,87% -50,10% kosten -0,18% -0,17% -0,16% -0,19% -0,14% Benchmark AE PI / AE TR 14,05% -8,80% 9,24% 36,35% -52,32% 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividend, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: Tot : Amsterdam Exchanges Price Index (AE PI) Vanaf : Amsterdam Exchanges Total Return Index (AE TR) Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 11

122 4. Jaarrekening Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 2012 Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 12

123 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Aandelen Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Kredietinstellingen Overige schulden Totaal passiva Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 13

124 4.2 Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst beleggingen Gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 14

125 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inbreng participanten Terugbetaald aan participanten Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 15

126 4.4 Toelichtingen Algemeen Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland stelt zich ten doel voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is uitbesteed aan F & C Netherlands B.V. De administratie en de berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland zijn uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 16

127 Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten, is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Fondsvermogen Algemeen Het fondsvermogen worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals beheerloon. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Total expense ratio De total expense ratio is berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Total Expense Ratio (TER) wordt berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe/uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de TER af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Turnover ratio De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de turnoverratio af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 17

128 4.4.3 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Stand einde boekjaar De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in ,20% (2011: 10,07%). Binnen de portefeuille werd een terughoudend beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen Basisindustrie Chemie - farmacie Consumptiegoederen Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Energie Kapitaalgoederen Media Telecommunicatie Handel - transport Vastgoed In de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een beperkte mogelijkheid tot spreiding. Hierdoor loopt de Beleggingspool een concentratierisico ten aanzien van de volgende beleggingen groter dan 5% van de portefeuille: Unilever Nv Cva 17,42% 17,13% Royal Dutch Shell Plc 13,23% 18,64% ING Groep Nv Cva 11,14% 9,35% Akzo Nobel Nv 6,34% 5,46% Koninklijke Philips Electronics Nv 5,93% 6,09% Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 18

129 De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap >6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 86% 11% 3% De specificatie van de beleggingen is opgenomen in bijlage A Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding Te vorderen dividendbelasting Stalling verrekenbare belasting Overige vorderingen Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden bij de Deutsche Bank welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een marktconforme rente ontvangen. De kredietwaardigheid van de Deutsche Bank per ultimo 31 december 2012 is A. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 19

130 Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Geplaatst gedurende het boekjaar Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht fondsvermogen (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,6460 Netto vermogenswaarde per participatie 3) 6.960, , ,93 3) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: Achmea Nederland Aandelenfonds Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland FBTO Aandelenfonds Nederland Zilveren Kruis Achmea Aandelenplan Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II Avéro Achmea Mixfonds II Avéro Achmea Mixfonds III Avéro Achmea Mixfonds IV Afronding Schulden aan kredietinstellingen Betreft direct opeisbare rekening-courant schuld bij de bank. Hiervoor wordt een marktconforme rente betaald Overige schulden Schulden aan participanten Verschuldigd aan vermogensbeheerder Overige schulden Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 20

131 4.4.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Opbrengst beleggingen Dividend Opbrengst stocklending Rente rekening-courant Overige opbrengsten In 2012 is geen sprake geweest van stocklending. In 2011 is een gedeelte van de portefeuille gedurende het boekjaar uitgeleend (balanswaarde uitgeleende effecten ultimo 2011: 0). De vergoeding hiervoor is hierboven opgenomen in de vergelijkende cijfers. De overige opbrengsten betreffen de transactiekosten ad 78 (2011: 99) welke bij de participanten in rekening worden gebracht bij aan- en verkopen van participaties ter dekking van de gemaakte kosten voor aan- en verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van 371 (2011: 297) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen Bedrijfslasten Beheerloon Bewaarloon inclusief kosten depotbank Overige bedrijfskosten Het beheerloon betreft een door F&C Netherlands B.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van 0,17% (2011: 0,17%) van het gemiddeld uitstaand fondsvermogen. Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in bewaring hebben van de beleggingen. De kosten voor de controle op de jaarrekening 2012 worden gedragen door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en niet door de Beleggingspool. Over 2012 bedraagt de total expense ratio 0,17% (2011: 0,18%). Voor uitleg inzake de total expense ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. De total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: Beheerloon 0,1679% Bewaarloon 0,0033% Overige bedrijfskosten 0,0000% Personeel en bezoldiging De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. Amsterdam, 12 maart 2013 Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 21

132 5. Overige gegevens 5.1 Overige gegevens Winstbestemming Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de jaarrekening vast. Dividendvoorstel Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland en vindt er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. Bestemming van het resultaat Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2012 toe te voegen aan de overige reserves. Persoonlijke belangen directie De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2012 en op 31 december 2012 de volgende persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland (aandelen in aantallen): Fonds Belang per Belang per Aegon Nv Akzo Nobel Nv Heineken Nv Ing Groep Nv Cva Koninklijke Ahold Nv Koninklijke Philips Electronics Nv Royal Dutch Shell Plc Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 22

133 5.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-enverliesrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van de beleggingspool is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de beleggingspool. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van de beleggingspool gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 12 maart 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. mr. drs. M.D. Jansen RA Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 23

134 BIJLAGE A - Beleggingenspecificatie (in duizenden euro s) De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is als volgt: Beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Accor SAR Delta Lloyd Nv Reed Elsevier Nv Aegon Nv Koninklijke Dsm Nv Royal Dutch Shell Ahold Nv Exact Holdings SAP AG ORD NPV Akzo Nobel Fugro Nv Sligro Foud Group Arcelormittal Heineken Tnt Express Nv Asm Intl Heineken Hldg Unibail Rodamco Asml Holding Nv Ing Groep Nv Unilever Nv Cva Boerse AG NPV Kon Kpn Nv Wolters Kluwer CRH Ord Kon Philips Electronics Ziggo DE Master Blenders Nutreco NV Ter vergelijking de beleggingen ultimo 2011: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Aegon Nv Koninklijke Dsm Nv Kon Philips Electronics Ahold Nv Exact Holdings Nutreco NV Akzo Nobel Fugro Nv Reed Elsevier Nv Arcelormittal Gerresheimer Ag Royal Dutch Shell Asm Intl Heineken Sanofi-Aventis Asml Holding Nv Heineken Hldg Tnt Express Nv CRH Ord Ing Groep Nv Unibail Rodamco Delta Lloyd Nv Kon Kpn Nv Unilever Nv Cva Wolters Kluwer Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 24

135 BIJLAGE B - Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december 2012 Staatsobligaties Birma/Myanmar Ivoorkust Libanon Oezbekistan Somalië Soedan Syrië Zimbabwe Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) Iran Bedrijfsobligaties en aandelen Singapore Technologies Controversiële wapens L-3 Communications Holdings General Dynamics Textron Lockheed Martin Boeing Rolls-Royce Holdings United Technologies Honeywell International EADS SAFRAN Fluor Babcock International Group Serco Group URS Jacobs Engineering Group Thales Raytheon Finmeccanica Northrop Grumman BAE Systems SAIC Chevron Corp. Wal-Mart Stores Vedanta Resources Altria Group Philip Morris International British American Tobacco Imperial Tobacco Group Lorillard Reynolds American Swedish Match Japan Tobacco Petro China Kernwapens Structurele schenders Global Compact Tabak Enhanced engagement Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 25

136 JAARVERSLAG Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 2012

137

138 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Profiel 3 3. Verslag van de beheerder 4 4. Jaarrekening Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichtingen Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 23 Bijlage A. Beleggingenspecificatie 24 Bijlage B. Uitsluitingen beleggingen per 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 1

139 Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 1. Algemene gegevens Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Per 6 juli 2012 is de heer drs. W. van Heerdt toegetreden tot de directie. Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. Netherlands Branche Strawinskylaan Amsterdam Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 2

140 2. Profiel Structuur Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per september 2000 een aanvang genomen. De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. Doel Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen realiseren. Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de eurozone. De samenstelling van de portefeuille wordt gedomineerd door de sectorkeuze. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de FTSE World Eurobloc Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt beheerd door meerdere vermogensbeheerders (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement. F&C Netherlands B.V. heeft het merendeel van het vermogen onder beheer. Het overige gedeelte wordt beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse vermogensbeheerders elkaar aanvullen. De vermogensbeheerders van de Beleggingspool beschikken over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten in de eurozone. Uitgifte en inkoop van participaties Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 3

141 3. Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro over het boekjaar Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 565 miljoen (2011: 436 miljoen). De toename van het vermogen is toe te schrijven aan koersstijgingen op de financiële markten van 110 miljoen en een intreding van participanten van 19 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro bedroeg ultimo ,20 wat ten opzichte van 31 december 2011 een rendement van 24,52% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft over dezelfde periode een rendement van 20,49% gerealiseerd. Ontwikkelingen 2012 Wijziging Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Per 1 januari 2012 is de heer O. Veldt uit de directie getreden en opgevolgd door de heer M.T. Heijndijk. Per 6 juli 2012 is de heer W. van Heerdt toegetreden tot de directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Voorafgaand aan de toetreding van de heer Heijndijk en de heer Van Heerdt heeft toetsing en goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten plaatsgevonden. Aanscherping uitsluitingenbeleid maatschappelijk verantwoord beleggen Op 7 december 2012 heeft aanscherping plaatsgevonden van het uitsluitingenbeleid. De tabaksindustrie, producenten van kernwapens, clustermunitiefabrikanten en structurele schenders van het VN Global Compact beleggen zijn uitgesloten als belegging. Deze aanscherping van het uitsluitingenbeleid sluit aan bij het Achmea beleid. Het beleidsdocument Verantwoord Beleggen is hierop aangepast. Wet- en Regelgeving Vanuit wet- en regelgeving bleef de belangrijkste ontwikkeling in 2012 de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD). Definitieve implementatie heeft nog niet plaatsgevonden. Op basis van de tot nu toe bekende regels uit de genoemde richtlijn en uitvoeringsverordening zal de nieuwe wetgeving invloed hebben op de Achmea beleggingspools. Hiervoor is een project ingericht om te komen tot strategische keuzes bij de implementatie van deze wetgeving in De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Achmea beleggingspools in 2012 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Stemgedrag, engagement, uitsluitingen en ecologische, sociale en governance (ESG) criteria Ten behoeve van haar participanten, Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, stelt de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools handelend inzake de Achmea Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het beleid bestaat uit stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid. Het uitbrengen van de stemmen, al dan niet door middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco Institutional Asset Management B.V. Het stembeleid van de Achmea Beleggingspools sluit zich aan bij internationaal geaccepteerde en erkende codes, die als basis dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Daarnaast wordt actief in dialoog getreden met ondernemingen (engagementbeleid) om hun duurzaam gedrag te verbeteren. Aanvullend wordt enhanced engagement uitgevoerd. Hierbij wordt een dialoog aangegaan met geselecteerde ondernemingen over thema s die door Achmea jaarlijks worden vastgesteld. Ook wordt door de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspoolsbeleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten (uitsluitingenbeleid). Stemgedrag Het actief laten uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid van. Aandeelhouders bevorderen zo de kwaliteit van het ondernemingsbestuur. De mening van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is dat goed ondernemingsbestuur op de langere termijn de onderneming en de stakeholderswaarde ten goede komt. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools streeft naar het wereldwijd uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Robeco Institutional Asset Management B.V. voert dit stembeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de internationale principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code worden beoordeeld. In 2012 is wereldwijd gestemd op 342 aandeelhoudersvergaderingen, is er ten behoeve van voorstellen gestemd, waarvan in gevallen er vóór een voorstel is gestemd en in 624 gevallen is tegengestemd. In 10 Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 4

142 gevallen is niet gestemd en zijn er 42 onthoudingen geweest. Tevens zijn er 2 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay ). Indien niet is gestemd, zijn de redenen daarvoor gelegen in het feit dat de aandelen van de betreffende onderneming op het moment van de vergadering waren uitgeleend, ofwel dat de aandelen pas deel zijn gaan uitmaken van de portefeuille nadat de aandeelhoudersvergadering reeds had plaatsgevonden. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, via de Achmea Beleggingspools, gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). Engagement Met het aangaan van de dialoog met ondernemingen wil Achmea bij ondernemingen duurzamer gedrag bewerkstelligen en aandeelhouderswaarde op de langere termijn creëren. Voor het aangaan van de dialoog met ondernemingen staan de uitgangspunten van het Global Compact van de Verenigde Naties centraal. Het Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van 4 hoofdthema s (namelijk mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti corruptie) omarmen, ondersteunen en uitoefenen. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over sociaal beleid, milieu, ethisch gedrag maar ook kwesties als verandering van ondernemingsstructuur en zeggenschapsrechten. De dialoog richt zich op kwesties die verband houden met de kansen en risico s, die van invloed kunnen zijn op de waarde van een onderneming. Zoals aangegeven voert Robeco namens Achmea deze engagementactiviteiten uit. Enhanced Engagement Daarnaast besteedt Achmea elk jaar aandacht aan enkele ondernemingen waar intensief de dialoog mee wordt aangegaan over belangrijke thema s. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart met ondernemingen. Door middel van een nulmeting en tussentijdse metingen wordt er inzicht verkregen of aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de geïdentificeerde thema s. Een engagement traject duurt maximaal 3 jaar. Indien de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de onderneming worden uitgesloten van beleggingen. In het afgelopen jaar is op grond hiervan de onderneming Petro China aan de uitsluitingenlijst toegevoegd. Uitsluitingenbeleid Controversiële wapens Achmea kiest ervoor om niet te beleggen in ondernemingen die controversiële wapens produceren of een significant belang hebben in een andere onderneming die controversiële wapens produceert. Voor het uitsluiten van controversiële wapens heeft Achmea aansluiting gezocht bij de internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: Conventie voor biologische wapens (1975), Conventie voor chemische wapens (1997), Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997), Conventie over clustermunitie (2008). Daarnaast worden kernwapenproducenten uitgesloten vanwege de omvangrijke bijkomende schade die het gebruik van dit wapen aanricht. Controversiële landen Landen waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen gebaseerd op de Sanctiewet 1977 worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen systematisch de fundamentele mensenrechten van hun burgers. Tabakproducenten Achmea sluit producenten van tabaksproducten uit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid, waarbij Achmea juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als (zorg)verzekeraar rekent. Notoire Global Compact schenders Achmea sluit ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. Zie bijlage B voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 5

143 ESG criteria De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft het daadwerkelijke beheer van de beleggingsportefeuilles uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. Achmea spoort haar vermogensbeheerders aan om duurzaamheidcriteria mee te nemen in hun beleggingsprocessen. Het gaat hier om de integratie van milieu (Environment), sociale (Social) en goed bestuur (Governance) factoren bij de beoordeling van ondernemingen, waarin wordt belegd. Achmea is er van overtuigd dat het meenemen van deze duurzaamheidcriteria kan leiden tot betere financiële prestaties van de ondernemingen. We voeren met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder te promoten en te implementeren. Voor een groot deel is dit al succesvol afgerond. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft m.b.t. het stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid een document geplaatst op haar website ( waarop tevens de stemverslagen en de engagementrapportages per kwartaal worden gepubliceerd. AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., als bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als bestuurder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van de Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. Omdat de Beleggingspool niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij zijn binnen de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro twee vermogensbeheerders aangesteld. Het merendeel wordt belegd via F&C Netherlands B.V. en het overige deel van de portefeuille wordt beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. De twee beleggingsstijlen zorgen voor een extra diversificatie-effect, waardoor het rendement-risicoprofiel voor de totale portefeuille kan verbeteren. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 6

144 2. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 3. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Binnen het Eurogebied is het goed mogelijk spreiding aan te brengen en het concentratierisico te beperken. Beide vermogensbeheerders hebben een brede spreiding aangebracht over landen, sectoren en bedrijven. De portefeuille kende ultimo 2012 geen aandelen die meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Sanofi, SAP, Bayer, BASF en Siemens maakten gezamenlijk ongeveer 18% van de totale portefeuille uit. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 4. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van de Beleggingspool. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij aandelen in de eurozone is er geen sprake geweest van direct valutarisico, omdat de instrumenten waarin wordt belegd allemaal noteren in euro s. Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Bedrijven die internationaal zaken doen hebben immers te maken met valutaschommelingen die hun verlies- en winstrekening kunnen raken. In het verslagjaar is de euro gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met name door een toenemend vertrouwen in de oplossing van euro schuldencrisis. Een hogere koers van de euro is op zichzelf negatief nieuws voor export georiënteerde bedrijven in het eurogebied. Dit aspect is meegewogen in het uiteindelijke selectieproces. Daarnaast spelen zaken als kwaliteit, waardering en winstvooruitzichten van de onderneming echter ook een rol. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Koersverlies (marktimpact) door geforceerde verkoop is in het verslagjaar dan ook niet voorgekomen. De vermogensbeheerders beoordelen de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2012 ongeveer 7% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. Alle beleggingen zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 7

145 kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico-afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Beleggingsresultaat De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: ) en behaalde een beleggingsrendement van 24,52% (2011: -12,80%). Gedurende het jaar was de beleggingsstrategie primair gericht op kwaliteitsondernemingen die actief zijn in branches met een hoge toetredingsdrempel, een sterke balans hebben en hun kapitaal goed benutten. Op sectorniveau werkte de overweging van verzekeraars, voedselproducenten en mediabedrijven goed uit, terwijl de onderweging van banken rendement kostte. Op aandelenniveau leverden de overwogen posities in Aegon, SAP, Kabel Deutschland, Glanbia en Michelin de grootste bijdrage aan het rendement van de Beleggingspool versus de benchmark. De overwegingen van de Finse energiemaatschappij Fortum Oyj en het Duitse farmaciebedrijf Fresinius Medical Care sorteerden een negatief effect ten opzichte van de benchmark. Per saldo bleef de Beleggingspool de benchmark voor. Terugblik financiële markten 2012 Algemeen In ons jaarverslag 2011 werd aangegeven dat in het jaar 2012 onzekerheid troef zou blijven en dat het uithoudingsvermogen van beleidsmakers, met name in het eurogebied, zou worden getest. Dat is gedurende 2012 inderdaad gebleken. De financiële markten maakten een goede start van het jaar, maar in het tweede kwartaal laaide de onrust over de euro schuldencrisis opnieuw op. Met name de problemen in Griekenland en Spanje zorgden toen voor een negatief sentiment. Een uittreding van Griekenland uit de eurozone hing nadrukkelijk boven de markt. Uiteindelijk zorgden een verkiezingsoverwinning van de pro Europese partijen in Griekenland en ingrijpende herstructureringen van de staatsschuld ervoor dat dit lot (vooralsnog) werd afgewend. Voor wat betreft Spanje bestond vooral grote ongerustheid over de zwakke solvabiliteitspositie van de Spaanse banken. De Europese politici lieten zich echter van hun goede kant zien door met een aantal structurele verbeteringen te komen voor de bankensector. Zo is inmiddels een Europese toezichthouder voor de banken in het leven geroepen. Daarnaast heeft het Europese noodfonds (ESM) de ruimte gekregen om zwakke banken rechtstreeks van liquiditeitssteun te voorzien (en niet meer via de overheden). Zodoende kon Spanje een liquiditeitsinjectie voor haar banken verkrijgen, zonder dat dit invloed had op de Spaanse staatsschuld. Een keerpunt in het sentiment rond de euro schuldencrisis was de toespraak van ECB-president Mario Draghi medio Draghi onderstreepte alles in het werk te stellen ( whatever it takes ) om te voorkomen dat de eurozone uiteen zou vallen. Deze woorden werden in augustus door de ECB kracht bijgezet met de lancering van het zogenoemde outright monetary transactions (OMT) programma. Dit houdt in dat de centrale bank te hulp zal schieten met onbeperkte aankopen van staatsobligaties van perifere eurolanden onder de voorwaarde dat het land overeenstemming bereikt met het noodfonds. Beleggers reageerden zeer opgelucht op de steun van de ECB in woord en daad. Vanaf de tweede helft van 2012 is dan ook een duidelijke ontspanning in de eurozone opgetreden, waarbij de rentes in de periferie (Italië, Spanje, Portugal, Ierland) sterk zijn gedaald. Opmerkelijk genoeg is het OMT programma in de laatste maanden van 2012 niet in de praktijk toegepast. Voor beleggers was het vooruitzicht van een geloofwaardig vangnet al voldoende om de stemming ten goede te keren. In het laatste kwartaal van 2012 verschoof de aandacht naar de perikelen in de VS over de dreigende fiscal cliff. Daarmee werd gedoeld op het feit dat zonder maatregelen allerlei belastingverlagingen zouden worden teruggedraaid en diverse bezuinigingen automatisch van kracht zouden worden. Uiteindelijk is op het laatste moment een compromis gesloten tussen president Obama en de Republikeinse meerderheid in het congres, die belastingverhogingen voor rijke Amerikanen en uitstel van bezuinigingen bevatte. Een opvallende koerswijziging vond nog plaats in Japan. De nieuwe regering van premier Shinzo Abe kondigde een stimuleringsbeleid aan en onder druk hiervan heeft de Bank of Japan een hogere inflatiedoelstelling van 2% ingesteld. De uitkomsten in de VS en Japan vonden weerklank op de markten, zodat de stemming richting jaareinde positief bleef. Aandelen De aandelenmarkten waren volatiel in 2012, maar lieten per saldo wel een flink positief rendement zien. De oplaaiende onrust in de eurozone zorgde in het tweede kwartaal voor een tijdelijke terugslag. Daarna herstelden de markten zich, waarbij de ECB een belangrijke rol speelde. Beleggers kregen meer vertrouwen in een oplossing van de euro schuldencrisis, hetgeen zich weerspiegelde in flink oplopende aandelenkoersen. De MSCI Wereld Index voor de ontwikkelde markten eindigde het jaar 2012 met een stijging van bijna 15% (gemeten in lokale valuta, niet gehedged in euro s). De MSCI Wereld Index voor alle landen (inclusief de opkomende markten) nam 16% in waarde toe. Dissonant in het positieve beeld, was de Spaanse aandelenmarkt met een klein verlies van ruim 1%. Tot de best presterende aandelenmarkten in 2012 behoorden Duitsland, India, Hong Kong en Japan met koersstijgingen boven de 25%. De Nederlandse AE index boekte een rendement van 14%, terwijl de FTSE World Eurobloc index een winst toonde van ruim 20%. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 8

146 Vooruitblik financiële markten 2013 Algemeen De wereldeconomie zal in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater komen. De risico s van een wereldwijde recessie lijken in elk geval afgenomen. Drie factoren spelen hierbij een rol. Ten eerste is het risico van een begrotingsafgrond ( fiscal cliff ) in de VS voorlopig afgewend. Er doemt wel een nieuw probleem op met het bereiken van het schuldenplafond voor de Amerikaanse overheid in februari, maar de verwachting is dat uiteindelijk toch een compromis kan worden gevonden. In de tweede plaats is de perceptie dat de euro schuldencrisis geleidelijk steeds beter onder controle komt. Hierbij is dank verschuldigd aan de Europese Centrale Bank (ECB), die in woord en daad de euro ondersteunt. De ECB blijft paraat staan om staatsobligaties van de perifere eurolanden op te kopen, wel onder voorwaarde dat de betreffende landen een overeenkomst met het Europese steunfonds (EMS) sluiten. Spanje lijkt de eerst aangewezen kandidaat, maar de lagere renteniveaus hebben de noodzaak om aan te kloppen voor hulp voor de Spaanse regering verminderd. In de derde plaats is de trend voor de economische groei in de VS en China gematigd positief te noemen. Van belang is dat de Amerikaanse huizenmarkt eindelijk een herstel laat zien, terwijl ook de werkgelegenheid verbetert. Voor Europa is het beeld meer divers en per saldo ook zwakker. Landen als Italië, Spanje en Griekenland blijven voorlopig met een flinke recessie kampen. In de eurozone zal Duitsland naar verwachting het voortouw nemen met een licht conjunctureel herstel. De risicofactoren zijn vooral politiek van aard. Zo staan in Europa verkiezingen op de agenda in toonaangevende landen als Duitsland en Italië. Daarnaast bestaat het risico dat in de VS toch opnieuw een patstelling ontstaat over de overheidsfinanciën. Tenslotte vormen oplopende spanningen in het Midden Oosten een bron van zorg. Tegen deze macro economische achtergrond luidt de verwachting dat de centrale banken (Federal Reserve, ECB) de korte rente in 2013 onverminderd laag zullen houden. Voor de lange rente wordt enige opwaartse correctie in de kernlanden van de eurozone voorzien. Aandelen Voor de aandelenmarkten is het van belang dat de euro schuldencrisis inderdaad onder controle blijft. In dat geval mag een voortgaand herstel van de aandelenkoersen worden verwacht, waarbij de orde van grootte waarschijnlijk wel lager zal zijn dan in De macro-economische vooruitzichten lijken licht te verbeteren, hetgeen op zichzelf gunstig is voor aandelen. Daarbij speelt ook dat beleggers naarstig op zoek zijn naar rendement, nu de rente op staatsobligaties op een zeer laag peil is beland. Dit kan in de hand werken dat beleggers posities in laagrenderende staatsobligaties in toenemende mate gaan ruilen voor meer risicovolle assets, zoals aandelen. Naar verwachting zullen de aandelen op de opkomende markten hierbij relatief goed presteren. Het risicoscenario is dat de stemming op de financiële markten kan omslaan als gevolg van politieke risico s in de VS (schuldplafond), een kink in de kabel op weg naar meer Europese integratie of een diepere recessie in Europa. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspool in 2013 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 12 maart 2013 Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 9

147 Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. KERNCIJFERS (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,0220 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 7.559, , ,35 Total expense ratio 0,18% 0,19% 0,19% Turnover ratio 36,54% 59,14% 69,48% 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties Beleggingsresultaat: 2) 24,52% -12,80% 0,79% 31,07% -46,21% Waarvan uit inkomsten 3,81% 3,52% -81,43% 3,77% 3,25% waardeverandering 20,91% -16,13% 78,13% 27,51% -49,30% kosten -0,20% -0,19% 4,09% -0,21% -0,16% Benchmark FT Euro 20,49% -14,46% 3,20% 28,81% -43,97% 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: FT Euro : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc Total Return Index Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 10

148 4. Jaarrekening Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 2012 Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 11

149 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Aandelen Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Overige schulden Totaal passiva Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 12

150 4.2 Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst beleggingen Gerealiseerde waardeverandering aandelen Gerealiseerde waardeverandering valutatermijncontracten -8 - Niet-gerealiseerde waardeverandering aandelen Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 13

151 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inbreng participanten Terugbetaald aan participanten Netto kasstroom/mutatie geldstromen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 14

152 4.4 Toelichtingen Algemeen Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Euro stelt zich ten doel voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is uitbesteed aan F & C Netherlands B.V. en Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. De administratie en de berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro zijn uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 15

153 Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Fondsvermogen Algemeen Het fondsvermogen worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals beheerloon. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Total expense ratio De total expense ratio is berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Total Expense Ratio (TER) wordt berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe/uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de TER af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Turnover ratio De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de turnoverratio af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 16

154 4.4.3 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Stand einde boekjaar De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in ,54% (2011: 59,14%). Binnen de portefeuille werd een terughoudend beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen Basisindustrie Chemie - farmacie Consumptiegoederen Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Energie Handel - transport Kapitaalgoederen Media Nutsbedrijven Telecommunicatie Vastgoed Overige Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 17

155 De geografische verdeling is als volgt: België Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Ierland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zwitserland In de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is het concentratierisico op individuele beleggingen beperkt aangezien er in de beleggingsportefeuille geen individuele beleggingen zijn opgenomen groter dan 5% van de portefeuille. De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap >6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 81% 12% 7% In de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is het directe valutarisico op individuele beleggingen nihil aangezien alle in de beleggingsportefeuille aangehouden beleggingen zijn genoteerd in euro. De specificatie van de beleggingen is opgenomen in bijlage A. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 18

156 Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding Te vorderen dividendbelasting Stalling verrekenbare belastingen Overige vorderingen 16 5 Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden bij de Deutsche Bank welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een marktconforme rente ontvangen. De kredietwaardigheid van de Deutsche Bank per ultimo 31 december 2012 is A. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 19

157 Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Geplaatst gedurende het boekjaar Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht fondsvermogen (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,0220 Netto vermogenswaarde per participatie 3) 7.559, , ,35 3) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: Achmea Eurolanden Aandelenfonds Achmea Eurolanden Mixfonds Centraal Beheer Achmea Diamant Fonds Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Centraal Beheer Achmea Robijn Fonds Centraal Beheer Achmea Saffier Fonds Centraal Beheer Achmea Topaas Fonds Avéro Achmea Euro Aandelenfonds Afronding Overige schulden Verschuldigd aan participanten uit hoofde van uittreding Verschuldigd aan vermogensbeheerders Overige schulden Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 20

158 4.4.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Opbrengst beleggingen Dividend Valutaresultaten 11 - Rente rekening-courant 6 44 Overige opbrengsten De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactiekosten ad 51 (2011: 113) welke bij de participanten in rekening wordt gebracht bij aan- en verkopen van participaties ter dekking van de gemaakte kosten voor aanen verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van 365 (2011: 464) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen Bedrijfslasten Beheerloon Bewaarloon inclusief kosten depotbank Overige bedrijfskosten Het beheerloon betreft een door F&C Netherlands B.V. en Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van 0,179% (2011: 0,179%) van het gemiddeld uitstaand fondsvermogen. Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in bewaring hebben van de beleggingen. De kosten voor de controle op de jaarrekening 2012 worden gedragen door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en niet door de Beleggingspool. Over 2012 bedraagt de total expense ratio 0,18% (2011: 0,19%). Voor uitleg inzake de total expense ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: Beheerloon 0,1697% Bewaarloon 0,0071% Overige bedrijfskosten 0,0000% Personeel en bezoldiging De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. Amsterdam, 12 maart 2013 Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 21

159 5. Overige gegevens 5.1 Overige gegevens Winstbestemming Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de jaarrekening vast. Dividendvoorstel Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en vindt er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. Bestemming van het resultaat Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2012 toe te voegen aan de overige reserves. Persoonlijke belangen directie De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2012 en 31 december 2012 de volgende persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro (aandelen in aantallen): Fonds Belang per Belang per Aegon Nv Akzo Nobel Nv Ing Groep Nv Cva Koninklijke Ahold Nv Koninklijke Philips Electronics Nv Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 22

160 5.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-enverliesrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van de beleggingspool is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de beleggingspool. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van de beleggingspool gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 12 maart 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. mr. drs. M.D. Jansen RA Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 23

161 BIJLAGE A - Beleggingenspecificatie (in duizenden euro s) De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is als volgt: Beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde AAreal Bank Ag Eni Spa Opap Sa 715 Accor SAR Erste Group Bank Ag 488 Pernod-Ricard Npv Adidas Ag Fiat Spa 198 Peugeot Sa 440 Aegon Nv Fortum Oyj PostNL Nv 231 Air Liquide France Telecom PPR 867 Akzo Nobel Fresenuis Medical Care Providence Resources Allianz Se Fugro Nv 221 Prysmian Cab & Sys 444 Alstom 695 Galp Energia B Publicis Groupe SA Amer Sports Corporation Gamesa Corp Techno 198 Reed Elsevier Nv Anheuser-Busch Inbev Nv Gdf Suez Renault Regie Nat Arcelormittal Npv 886 Gerresheimer Ag Repsol Sa ASM Intl Glanbia Ord Repsol Sa EUR1 RTS 108 Assicurazioni Generali 572 Heidelbergcement Ag 289 RWE Ag Axa Heineken Hldg Ryanair Hldgs 425 Banco Bilbao Vizcaya ID Ieteren NPV Sanofi Sa Banco Santander Sa Ind. de Diseno Textill 363 Sap Ag Basf Se Npv Indira Sistemas Sa 596 Schneider Electric Sa Bayer Ag Ing Groep Nv Siemens Ag Belgacom 680 Intesa Sanpaolo Soc Generale Bnp Paribas Italcementi 267 Solvay NPV 324 Bouygues 699 Kabel Deutschland Ag STMicroelectronics 584 C&C Group Kenmare Resources ORD Telefonica Sa Carrefour Kerry Gp Thyssenkrupp Ag 344 Cie generale Kon Ahold Nv 797 Tnt Express Nv 337 Comp de Saint Gobain 783 Kon DSM Nv Tods SPA Corio Nv 133 Kon Kpn Nv 522 TomTom Nv 442 CRH ORD Kon Philips Electronics 853 Total Daimler Ag Lanxess AG 286 Unibail-Rodamco 807 Danone Luxottica Group Unicredit 287 Dassault Systems LVMH Moet Hennesy Unilever Nv Cva Delhaize Group 993 Mediaset 492 Vallourec 812 Deutsche Bank Ag Mediaset Espana Veolia Environment Deutsche Boerse Ag NPV Michelin Vivendi Sa Deutsche Post Ag Muenchener Rueckvers 945 Voestalpine AG 490 E.On Ag Nokia Ab Oy 752 Volkswagen Ag Edp Energ De Portugal Nutreco Nv Wienenberger Ag 267 Enel Obrascon Ziggo Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 24

162 Ter vergelijking de beleggingen ultimo 2011: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Adidas Ag Deutsche Boerse Ag Merck Kg 136 Aegon Nv Deutsche Post Ag Michelin Ageas 94 Deutsche Telekom Ag Muenchener Rueckvers 521 Air France KLM 220 E.On Ag Nokia Ab Oy Akzo Nobel Edp Energ De Portugal Nutreco Nv Allianz Se Enel Obrascon Alstom 107 Eni Spa Opap Sa 737 Amer Sports Corporation Erste Group Bank Ag 239 Pernod-Ricard Npv Anheuser-Busch Inbev Nv Fiat Spa 134 Peugeot Sa 518 Ansaldo Fortum Oyj 645 PostNL Nv 154 Aperam 30 France Telecom PPR 292 Arcelormittal Npv 939 Fugro Nv 185 Prysmian Cab & Sys 254 ASM Intl Galp Energia B Reed Elsevier Nv Assicurazioni Generali 435 Gamesa Corp Techno 343 Renault Regie Nat 911 Axa Gdf Suez Repsol Sa 164 Banco Bilbao Vizcaya Gerresheimer Ag RWE Ag 786 Banco Santander Sa Glanbia Ord Ryanair Hldgs 579 Basf Se Npv Heidelbergcement Ag 323 Sanofi Sa Bayer Ag Heineken Hldg 569 Sap Ag Bmw Hellenic Telecom 160 Schneider Electric Sa Beiersdorf Ag 273 Indira Sistemas Sa 426 Siemens Ag Belgacom 793 Ind. de Diseno Textill 193 Soc Generale 487 Benetton Group 456 Ing Groep Nv STMicroelectronics 489 Bnp Paribas Intesa Sanpaolo Telefonica Sa C&C Group Italcementi 266 Thyssenkrupp Ag 301 Carrefour Kabel Deutschland Ag Tnt Express Nv 207 Celesio 193 Kerry Gp TomTom Nv 315 Comp de Saint Gobain 758 Kon Ahold Nv 681 Total Corio Nv 113 Kon DSM Nv 678 Unibail-Rodamco 536 CRH ORD Kon Kpn Nv 272 Unicredit 430 ID Ieteren NPV Kon Philips Electronics 558 Unilever Nv Cva Daimler Ag Lafarge Sa 432 Vallourec 409 Danone 683 Luxottica Group Veolia Environment Dassault Systems LVMH Moet Hennesy Vivendi Sa Delhaize Group 291 Mediaset Espana Volkswagen Ag Deutsche Bank Ag Mediaset 542 Wienenberger Ag Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 25

163 BIJLAGE B - Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december 2012 Staatsobligaties Birma/Myanmar Ivoorkust Libanon Oezbekistan Somalië Soedan Syrië Zimbabwe Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) Iran Bedrijfsobligaties en aandelen Singapore Technologies Controversiële wapens L-3 Communications Holdings General Dynamics Textron Lockheed Martin Boeing Rolls-Royce Holdings United Technologies Honeywell International EADS SAFRAN Fluor Babcock International Group Serco Group URS Jacobs Engineering Group Thales Raytheon Finmeccanica Northrop Grumman BAE Systems SAIC Chevron Corp. Wal-Mart Stores Vedanta Resources Altria Group Philip Morris International British American Tobacco Imperial Tobacco Group Lorillard Reynolds American Swedish Match Japan Tobacco Petro China Kernwapens Structurele schenders Global Compact Tabak Enhanced engagement Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 26

164 JAARVERSLAG Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 2012

165

166 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Profiel 3 3. Verslag van de beheerder 4 4. Jaarrekening Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichtingen Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 25 Bijlage A. Beleggingenspecificatie 26 Bijlage B. Uitsluitingen beleggingen per 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 1

167 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 1. Algemene gegevens Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Per 6 juli 2012 is de heer drs. W. van Heerdt toegetreden tot de directie. Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. Netherlands Branche Strawinskylaan Amsterdam Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 2

168 2. Profiel Structuur Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per september 2000 een aanvang genomen. De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. Doel Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen realiseren. Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren en regio s, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de MSCI World Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan. De vermogensbeheerder van de Beleggingspool beschikt over een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten wereldwijd. Uitgifte en inkoop van participaties Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 3

169 3. Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld over het boekjaar Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 116 miljoen (2011: 110 miljoen). De toename van het vermogen is toe te schrijven aan de koersstijgingen op de financiële markten van 14 miljoen. Hier tegenover stond een uittreding van participanten van -8 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld bedroeg ultimo ,64 wat ten opzichte van 31 december 2011 een rendement van 13,19% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft over dezelfde periode een rendement van 14,75% gerealiseerd. Ontwikkelingen 2012 Wijziging Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Per 1 januari 2012 is de heer O. Veldt uit de directie getreden en opgevolgd door de heer M.T. Heijndijk. Per 6 juli 2012 is de heer W. van Heerdt toegetreden tot de directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Voorafgaand aan de toetreding van de heer Heijndijk en de heer Van Heerdt heeft toetsing en goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten plaatsgevonden. Aanscherping uitsluitingenbeleid maatschappelijk verantwoord beleggen Op 7 december 2012 heeft aanscherping plaatsgevonden van het uitsluitingenbeleid. De tabaksindustrie, producenten van kernwapens, clustermunitiefabrikanten en structurele schenders van het VN Global Compact beleggen zijn uitgesloten als belegging. Deze aanscherping van het uitsluitingenbeleid sluit aan bij het Achmea beleid. Het beleidsdocument Verantwoord Beleggen is hierop aangepast. Wet- en Regelgeving Vanuit wet- en regelgeving bleef de belangrijkste ontwikkeling in 2012 de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD). Definitieve implementatie heeft nog niet plaatsgevonden. Op basis van de tot nu toe bekende regels uit de genoemde richtlijn en uitvoeringsverordening zal de nieuwe wetgeving invloed hebben op de Achmea beleggingspools. Hiervoor is een project ingericht om te komen tot strategische keuzes bij de implementatie van deze wetgeving in De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Achmea beleggingspools in 2012 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Overig De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is in 2012 gedagvaard in de Verenigde Staten van Amerika in een procedure van crediteuren van het failliet verklaarde Lyondell Basell Chemical Company tegen voormalig aandeelhouders. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegde in 2007 in aandelen van voornoemde onderneming en de vordering bedraagt USD De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld betwist de ingestelde vordering en voert daartegen verweer. In het geval de vordering door de rechter volledig wordt toegewezen, worden de gevolgen op de intrinsieke waarde van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld inclusief kosten van de procedure geschat op ongeveer 10 à 15 basispunten (0,1% à 0,15%) ten opzichte van de intrinsieke waarde per De kans dat de vordering tegen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld slaagt wordt niet waarschijnlijk geacht. Er is geen voorziening opgenomen. Stemgedrag, engagement, uitsluitingen en ecologische, sociale en governance (ESG) criteria Ten behoeve van haar participanten, Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, stelt de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools handelend inzake de Achmea Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het beleid bestaat uit stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid. Het uitbrengen van de stemmen, al dan niet door middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco Institutional Asset Management B.V. Het stembeleid van de Achmea Beleggingspools sluit zich aan bij internationaal geaccepteerde en erkende codes, die als basis dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Daarnaast wordt actief in dialoog getreden met ondernemingen (engagementbeleid) om hun duurzaam gedrag te verbeteren. Aanvullend wordt enhanced engagement uitgevoerd. Hierbij wordt een dialoog aangegaan met geselecteerde ondernemingen over thema s die door Achmea jaarlijks worden vastgesteld. Ook wordt door de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten (uitsluitingenbeleid). Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 4

170 Stemgedrag Het actief laten uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid. Aandeelhouders bevorderen zo de kwaliteit van het ondernemingsbestuur. De mening van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is dat goed ondernemingsbestuur op de langere termijn de onderneming en de stakeholderswaarde ten goede komt. De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools streeft naar het wereldwijd uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Robeco Institutional Asset Management B.V. voert dit stembeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de internationale principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code worden beoordeeld. In 2012 is wereldwijd gestemd op 342 aandeelhoudersvergaderingen, is er ten behoeve van voorstellen gestemd, waarvan in gevallen er vóór een voorstel is gestemd en in 624 gevallen is tegengestemd. In 10 gevallen is niet gestemd en zijn er 42 onthoudingen geweest. Tevens zijn er 2 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay ). Indien niet is gestemd, zijn de redenen daarvoor gelegen in het feit dat de aandelen van de betreffende onderneming op het moment van de vergadering waren uitgeleend, ofwel dat de aandelen pas deel zijn gaan uitmaken van de portefeuille nadat de aandeelhoudersvergadering reeds had plaatsgevonden. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, via de Achmea Beleggingspools, gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). Engagement Met het aangaan van de dialoog met ondernemingen wil Achmea bij ondernemingen duurzamer gedrag bewerkstelligen en aandeelhouderswaarde op de langere termijn creëren. Voor het aangaan van de dialoog met ondernemingen staan de uitgangspunten van het Global Compact van de Verenigde Naties centraal. Het Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van 4 hoofdthema s (namelijk mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti corruptie) omarmen, ondersteunen en uitoefenen. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over sociaal beleid, milieu, ethisch gedrag maar ook kwesties als verandering van ondernemingsstructuur en zeggenschapsrechten. De dialoog richt zich op kwesties die verband houden met de kansen en risico s, die van invloed kunnen zijn op de waarde van een onderneming. Zoals aangegeven voert Robeco namens Achmea deze engagementactiviteiten uit. Enhanced Engagement Daarnaast besteedt Achmea elk jaar aandacht aan enkele ondernemingen waar intensief de dialoog mee wordt aangegaan over belangrijke thema s. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart met ondernemingen. Door middel van een nulmeting en tussentijdse metingen wordt er inzicht verkregen of aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de geïdentificeerde thema s. Een engagement traject duurt maximaal 3 jaar. Indien de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de onderneming worden uitgesloten van beleggingen. In het afgelopen jaar is op grond hiervan de onderneming Petro China aan de uitsluitingenlijst toegevoegd. Uitsluitingenbeleid Controversiële wapens Achmea kiest ervoor om niet te beleggen in ondernemingen die controversiële wapens produceren of een significant belang hebben in een andere onderneming die controversiële wapens produceert. Voor het uitsluiten van controversiële wapens heeft Achmea aansluiting gezocht bij de internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: Conventie voor biologische wapens (1975), Conventie voor chemische wapens (1997), Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997), Conventie over clustermunitie (2008). Daarnaast worden kernwapenproducenten uitgesloten vanwege de omvangrijke bijkomende schade die het gebruik van dit wapen aanricht. Controversiële landen Landen waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen gebaseerd op de Sanctiewet 1977 worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen systematisch de fundamentele mensenrechten van hun burgers. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 5

171 Tabakproducenten Achmea sluit producenten van tabaksproducten uit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid, waarbij Achmea juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als (zorg)verzekeraar rekent. Notoire Global Compact schenders Achmea sluit ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. Zie bijlage B voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december ESG criteria De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft het daadwerkelijke beheer van de beleggingsportefeuilles uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. Achmea spoort haar vermogensbeheerders aan om duurzaamheidcriteria mee te nemen in hun beleggingsprocessen. Het gaat hier om de integratie van milieu (Environment), sociale (Social) en goed bestuur (Governance) factoren bij de beoordeling van ondernemingen, waarin wordt belegd. Achmea is er van overtuigd dat het meenemen van deze duurzaamheidcriteria kan leiden tot betere financiële prestaties van de ondernemingen. We voeren met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder te promoten en te implementeren. Voor een groot deel is dit al succesvol afgerond. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft m.b.t. het stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid een document geplaatst op haar website ( waarop tevens de stemverslagen en de engagementrapportages per kwartaal worden gepubliceerd. AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., als bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als bestuurder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van de Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. Omdat de Beleggingspool niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 6

172 Met een actief beleid en een goede spreiding binnen de Beleggingspool Aandelen Wereld wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt een kwantitatieve benadering gehanteerd, waarbij factoren als waardering, groeivooruitzichten en kwaliteit een belangrijke rol spelen. Er wordt alleen belegd in beursgenoteerde aandelen van ontwikkelde landen. Beleggingen in opkomende markten zijn binnen het mandaat niet toegestaan. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 2. Valutakoersrisico De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van de Beleggingspool. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Het directe valutarisico is niet afgedekt. Bij de selectie van de individuele aandelen werd rekening gehouden met het directe en indirecte valutarisico van de bedrijven. Bedrijven die internationaal zaken doen hebben te maken met valutaschommelingen die hun verlies- en winstrekening raken. Het valutarisico uit dergelijke bedrijfsvoering was onderdeel van het onderzoek en het uiteindelijke selectieproces. Ten behoeve van het inzicht in het valutarisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per valuta toegelicht. 3. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 4. Concentratierisico Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (bijvoorbeeld een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (bijvoorbeeld een belegging in de eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Wereldwijd is het heel goed mogelijk spreiding aan te brengen en het concentratierisico te beperken. De vermogensbeheerder heeft een brede spreiding aangebracht over landen, sectoren en bedrijven. De portefeuille kende ultimo 2012 geen aandelen die meer dan 5% van het totaal belegd vermogen uitmaakten. De top 5 belangen in de aandelen Apple, Exxon Mobil, General Electric, Microsoft en JP Morgan Chase maakten gezamenlijk ongeveer 8% van de totale portefeuille uit. Ten behoeve van het inzicht in het concentratierisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. 5. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico is voor de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld beperkt, omdat doorgaans alleen in liquide financiële instrumenten wordt belegd. Koersverlies (marktimpact) door geforceerde verkoop is in het verslagjaar dan ook niet voorgekomen. De vermogensbeheerder beoordeelt de dagelijkse omzet in de aangehouden financiële instrumenten en zullen bij een te lage omzet de posities ook heroverwegen. De portefeuille is overwegend belegd in aandelen met een grote marktkapitalisatie (zogenoemde small caps maakten ultimo 2012 minder dan 1% van het totaal uit), hetgeen de liquiditeit van de portefeuille ten goede komt. Alle beleggingen zijn in de regel binnen één tot drie werkdagen goed verkoopbaar. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 7

173 Ten behoeve van het inzicht in het liquiditeitsrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps) toegelicht. 6. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerder voert alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Beleggingsresultaat De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: ) en behaalde een beleggingsresultaat van 13,19% (2011: -2,15%). De Beleggingspool boekte in 2012 een positief rendement, maar bleef achter bij de benchmark. Dit werd veroorzaakt door enkele bedrijfsspecifieke zaken. Zo werden Japanse nutsbedrijven hard geraakt vanwege aanhoudende onzekerheid over de herstart van de Japanse kerncentrales. Ook de posities in aandelen als Best Buy, Kohl s en Sony oefenden een negatief effect uit, vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten. Hetzelfde gold voor de positie in JP Morgan Chase, nadat bekend werd dat grote verliezen waren gemaakt op de handel voor eigen rekening. Terugblik financiële markten 2012 Algemeen In ons jaarverslag 2011 werd aangegeven dat in het jaar 2012 onzekerheid troef zou blijven en dat het uithoudingsvermogen van beleidsmakers, met name in het eurogebied, zou worden getest. Dat is gedurende 2012 inderdaad gebleken. De financiële markten maakten een goede start van het jaar, maar in het tweede kwartaal laaide de onrust over de euro schuldencrisis opnieuw op. Met name de problemen in Griekenland en Spanje zorgden toen voor een negatief sentiment. Een uittreding van Griekenland uit de eurozone hing nadrukkelijk boven de markt. Uiteindelijk zorgden een verkiezingsoverwinning van de pro Europese partijen in Griekenland en ingrijpende herstructureringen van de staatsschuld ervoor dat dit lot (vooralsnog) werd afgewend. Voor wat betreft Spanje bestond vooral grote ongerustheid over de zwakke solvabiliteitspositie van de Spaanse banken. De Europese politici lieten zich echter van hun goede kant zien door met een aantal structurele verbeteringen te komen voor de bankensector. Zo is inmiddels een Europese toezichthouder voor de banken in het leven geroepen. Daarnaast heeft het Europese noodfonds (ESM) de ruimte gekregen om zwakke banken rechtstreeks van liquiditeitssteun te voorzien (en niet meer via de overheden). Zodoende kon Spanje een liquiditeitsinjectie voor haar banken verkrijgen, zonder dat dit invloed had op de Spaanse staatsschuld. Een keerpunt in het sentiment rond de euro schuldencrisis was de toespraak van ECB-president Mario Draghi medio Draghi onderstreepte alles in het werk te stellen ( whatever it takes ) om te voorkomen dat de eurozone uiteen zou vallen. Deze woorden werden in augustus door de ECB kracht bijgezet met de lancering van het zogenoemde outright monetary transactions (OMT) programma. Dit houdt in dat de centrale bank te hulp zal schieten met onbeperkte aankopen van staatsobligaties van perifere eurolanden onder de voorwaarde dat het land overeenstemming bereikt met het noodfonds. Beleggers reageerden zeer opgelucht op de steun van de ECB in woord en daad. Vanaf de tweede helft van 2012 is dan ook een duidelijke ontspanning in de eurozone opgetreden, waarbij de rentes in de periferie (Italië, Spanje, Portugal, Ierland) sterk zijn gedaald. Opmerkelijk genoeg is het OMT programma in de laatste maanden van 2012 niet in de praktijk toegepast. Voor beleggers was het vooruitzicht van een geloofwaardig vangnet al voldoende om de stemming ten goede te keren. In het laatste kwartaal van 2012 verschoof de aandacht naar de perikelen in de VS over de dreigende fiscal cliff. Daarmee werd gedoeld op het feit dat zonder maatregelen allerlei belastingverlagingen zouden worden teruggedraaid en diverse bezuinigingen automatisch van kracht zouden worden. Uiteindelijk is op het laatste moment een compromis gesloten tussen president Obama en de Republikeinse meerderheid in het congres, die belastingverhogingen voor rijke Amerikanen en uitstel van bezuinigingen bevatte. Een opvallende koerswijziging vond nog plaats in Japan. De nieuwe regering van premier Shinzo Abe kondigde een stimuleringsbeleid aan en onder druk hiervan heeft de Bank of Japan een hogere inflatiedoelstelling van 2% ingesteld. De uitkomsten in de VS en Japan vonden weerklank op de markten, zodat de stemming richting jaareinde positief bleef. Aandelen De aandelenmarkten waren volatiel in 2012, maar lieten per saldo wel een flink positief rendement zien. De oplaaiende onrust in de eurozone zorgde in het tweede kwartaal voor een tijdelijke terugslag. Daarna herstelden de markten zich, waarbij de ECB een belangrijke rol speelde. Beleggers kregen meer vertrouwen in een oplossing van de euro schuldencrisis, hetgeen zich weerspiegelde in flink oplopende aandelenkoersen. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 8

174 De MSCI Wereld Index voor de ontwikkelde markten eindigde het jaar 2012 met een stijging van bijna 15% (gemeten in lokale valuta, niet gehedged in euro s). De MSCI Wereld Index voor alle landen (inclusief de opkomende markten) nam 16% in waarde toe. Dissonant in het positieve beeld, was de Spaanse aandelenmarkt met een klein verlies van ruim 1%. Tot de best presterende aandelenmarkten in 2012 behoorden Duitsland, India, Hong Kong en Japan met koersstijgingen boven de 25%. De Nederlandse AE index boekte een rendement van 14%, terwijl de FTSE World Eurobloc index een winst toonde van ruim 20%. Vooruitblik financiële markten 2013 Algemeen De wereldeconomie zal in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater komen. De risico s van een wereldwijde recessie lijken in elk geval afgenomen. Drie factoren spelen hierbij een rol. Ten eerste is het risico van een begrotingsafgrond ( fiscal cliff ) in de VS voorlopig afgewend. Er doemt wel een nieuw probleem op met het bereiken van het schuldenplafond voor de Amerikaanse overheid in februari, maar de verwachting is dat uiteindelijk toch een compromis kan worden gevonden. In de tweede plaats is de perceptie dat de euro schuldencrisis geleidelijk steeds beter onder controle komt. Hierbij is dank verschuldigd aan de Europese Centrale Bank (ECB), die in woord en daad de euro ondersteunt. De ECB blijft paraat staan om staatsobligaties van de perifere eurolanden op te kopen, wel onder voorwaarde dat de betreffende landen een overeenkomst met het Europese steunfonds (EMS) sluiten. Spanje lijkt de eerst aangewezen kandidaat, maar de lagere renteniveaus hebben de noodzaak om aan te kloppen voor hulp voor de Spaanse regering verminderd. In de derde plaats is de trend voor de economische groei in de VS en China gematigd positief te noemen. Van belang is dat de Amerikaanse huizenmarkt eindelijk een herstel laat zien, terwijl ook de werkgelegenheid verbetert. Voor Europa is het beeld meer divers en per saldo ook zwakker. Landen als Italië, Spanje en Griekenland blijven voorlopig met een flinke recessie kampen. In de eurozone zal Duitsland naar verwachting het voortouw nemen met een licht conjunctureel herstel. De risicofactoren zijn vooral politiek van aard. Zo staan in Europa verkiezingen op de agenda in toonaangevende landen als Duitsland en Italië. Daarnaast bestaat het risico dat in de VS toch opnieuw een patstelling ontstaat over de overheidsfinanciën. Tenslotte vormen oplopende spanningen in het Midden Oosten een bron van zorg. Tegen deze macro economische achtergrond luidt de verwachting dat de centrale banken (Federal Reserve, ECB) de korte rente in 2013 onverminderd laag zullen houden. Voor de lange rente wordt enige opwaartse correctie in de kernlanden van de eurozone voorzien. Aandelen Voor de aandelenmarkten is het van belang dat de euro schuldencrisis inderdaad onder controle blijft. In dat geval mag een voortgaand herstel van de aandelenkoersen worden verwacht, waarbij de orde van grootte waarschijnlijk wel lager zal zijn dan in De macro-economische vooruitzichten lijken licht te verbeteren, hetgeen op zichzelf gunstig is voor aandelen. Daarbij speelt ook dat beleggers naarstig op zoek zijn naar rendement, nu de rente op staatsobligaties op een zeer laag peil is beland. Dit kan in de hand werken dat beleggers posities in laagrenderende staatsobligaties in toenemende mate gaan ruilen voor meer risicovolle assets, zoals aandelen. Naar verwachting zullen de aandelen op de opkomende markten hierbij relatief goed presteren. Het risicoscenario is dat de stemming op de financiële markten kan omslaan als gevolg van politieke risico s in de VS (schuldplafond), een kink in de kabel op weg naar meer Europese integratie of een diepere recessie in Europa. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspool in 2013 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 12 maart 2013 Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 9

175 Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. KERNCIJFERS (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,8640 Netto vermogenswaarde per participatie 1) 7.380, , ,80 Total expense ratio 0,19% 0,22% 0,19% Turnover ratio 98,55% 82,34% 215,83% 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties Beleggingsresultaat: 2) 13,19% -2,15% 18,44% 25,19% -39,22% Waarvan uit inkomsten 3,37% 2,83% 2,71% 3,02% 2,18% waardeverandering 10,03% -4,77% 15,94% 22,35% -41,26% kosten -0,21% -0,21% -0,21% -0,18% -0,14% Benchmark MSCI World 14,75% -1,84% 20,14% 26,72% -37,24% 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: MSCI World : Morgan Stanley Capital International World Total Return Index Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 10

176 4. Jaarrekening Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 2012 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 11

177 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Aandelen Valutatermijncontracten - - Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties - 43 Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Kredietinstellingen Overige schulden Totaal passiva Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 12

178 4.2 Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst beleggingen Gerealiseerde waardeverandering aandelen Gerealiseerde waardeverandering valutatermijncontracten Niet-gerealiseerde waardeverandering aandelen Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 13

179 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inbreng participanten Terugbetaald aan participanten Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 14

180 4.4 Toelichtingen Algemeen Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld stelt zich ten doel voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is uitbesteed aan F & C Netherlands B.V. De administratie en de berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld zijn uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 15

181 Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro s zijn in 2012 de volgende omrekenkoersen gehanteerd: Amerikaanse dollar 1,3184 1,2982 Australische dollar 1,2699 1,2662 Britse pond 0,8111 0,8353 Canadese dollar 1,3127 1,3218 Deense kroon 7,4610 7,4324 Hong Kong dollar 10, ,0822 Israëlische shekel 4,9191 4,9638 Japanse yen 113, ,8797 Noorse kroon 7,3372 7,7473 Singapore dollar 1, Zweedse kroon 8,5768 8,8992 Zwitserse frank 1,2068 1,2139 Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld. Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Fondsvermogen Algemeen Het fondsvermogen worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals beheerloon. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Total expense ratio De total expense ratio is berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Total Expense Ratio (TER) wordt berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe/uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 16

182 Turnover ratio De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de TER af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de turnoverratio af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is een besloten fonds voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 17

183 4.4.3 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen Aandelen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen Stand einde boekjaar De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in ,55% (2011: 82,34%). Binnen de portefeuille werd een actief beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De onderverdeling per sector is als volgt: Bank- en verzekeringswezen Basisindustrie Chemie- farmacie Consumptiegoederen Dienstverlening Duurzame consumptiegoederen Energie Handel- transport Kapitaalgoederen Media Nutsbedrijven Telecommunicatie Vastgoed Overige Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 18

184 De geografische onderverdeling is als volgt: Australië België Canada Denemarken Duitsland Engeland Finland Frankrijk Hong Kong Ierland Italië Japan Luxemburg Nederland Noorwegen Portugal Singapore Spanje Verenigde Staten Zweden Zwitserland Overig Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 19

185 De portefeuilleverdeling naar valuta is als volgt: Amerikaanse dollar Australische dollar Britse pond Canadese dollar Deense kroon Euro Hong Kong dollar Israëlische shekel Japanse yen Noorse kroon Singapore dollar Zweedse kroon Zwitserse frank Indien de buitenlandse valuta ten opzichte van de Euro 5% daalt (ceteris paribus) dan heeft dit een negatief effect van (2011: 4.747). Bij een stijging 5% heeft dit hetzelfde effect, maar dan in tegengestelde richting. De onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar marktkapitalisatie van de aandelen (large caps, mid caps en small caps is als volgt: Large cap >6 miljard Mid cap 2-6 miljard Small cap < 2 miljard Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 88% 11% 1% De specificatie van de beleggingen is opgenomen in bijlage A. Valutatermijncontracten Per balansdatum heeft de Beleggingspool de volgende uitstaande valutatermijncontracten: Aangekochte valuta Aangekocht bedrag Verkochte valuta Verkocht bedrag Expiratie datum Ongerealiseerd resultaat EUR 160 CAD EUR - GBP EUR 34 USD Totaal - Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 20

186 Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen op participanten uit hoofde van intreding Te vorderen dividenden Te vorderen dividendbelasting Stalling verrekenbare belastingen Overige vorderingen 1 1 Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Betreft direct opeisbare tegoeden bij de Deutsche Bank welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een marktconforme rente ontvangen. De kredietwaardigheid van de Deutsche Bank per ultimo 31 december 2012 is A. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 21

187 Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand begin boekjaar Geplaatst gedurende het boekjaar Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar Totaal gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Stand begin boekjaar Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar Stand einde boekjaar Vergelijkend overzicht fondsvermogen (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,8640 Netto vermogenswaarde per participatie 3) 7.380, , ,80 3) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: Achmea Wereld Aandelenfonds Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds Schulden aan kredietinstellingen Betreft direct opeisbare rekening-courant schuld bij de bank. Hiervoor wordt een marktconforme rente betaald Overige schulden Verschuldigd aan vermogensbeheerder Overige schulden Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 22

188 4.4.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Opbrengst beleggingen Dividend Valutaresultaat Rente rekening-courant -3 - Brokerkosten futures/ffx contracten - -3 Overige opbrengsten De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactiekosten ad 3 (2011: 3) welke bij de participanten in rekening wordt gebracht bij aan- en verkopen van participaties ter dekking van de gemaakte kosten voor aan- en verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van 28 (2011: 19) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen Bedrijfslasten Beheerloon Bewaarloon inclusief kosten depotbank Overige bedrijfskosten Het beheerloon betreft een door F&C Netherlands B.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van 0,17% (2011: 0,17%) van het gemiddeld uitstaand fondsvermogen. Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in bewaring hebben van de beleggingen. De kosten voor de controle op de jaarrekening 2012 worden gedragen door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en niet door de Beleggingspool. Over 2012 bedraagt de total expense ratio 0,19% (2011: 0,22%). Voor uitleg inzake de total expense ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: Beheerloon 0,168% Bewaarloon 0,025% Overige bedrijfskosten 0,000% Personeel en bezoldiging De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. Amsterdam, 12 maart 2013 Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 23

189 5. Overige gegevens 5.1 Overige gegevens Winstbestemming Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de jaarrekening vast. Dividendvoorstel Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld en vindt er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. Bestemming van het resultaat Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2012 toe te voegen aan de overige reserves. Persoonlijke belangen directie De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2012 en op 31 december 2012 de volgende persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld (aandelen in aantallen): Fonds Belang per Belang per Aegon Nv Ing Groep Nv Cva Heineken Nv Koninklijke Ahold Nv Royal Dutch Shell Plc Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 24

190 5.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-enverliesrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van de beleggingspool is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de beleggingspool. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van de beleggingspool gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de beheerder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 12 maart 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. mr. drs. M.D. Jansen RA Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 25

191 BIJLAGE A - Beleggingenspecificatie (in duizenden euro s) De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is als volgt: Beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde 3M Co 666 British Sky Brdcstg 287 Deutsche Telekom Ag 728 Abbott Laboratories 503 Brookfield Office Pptys Inc 300 Directv 685 Accenture Plc 723 Ca Inc 81 Discover Financial Services 616 Ace Limited Shs 689 Cablevision Systems Corp 68 Dnb Asa 56 Actelion 142 Caltex Australia 111 Dollar General Corp 227 ADVANCE AUTO PARTS Inc 70 Campbell Soup Co 207 Dte Energy Co 48 Aegon Nv 201 Canadian Natural Res Ltd 722 Ebay Inc 124 Aetna Inc 88 Canadian Oil Sands Ltd 235 Electronic Arts Inc 139 Agco Corp 61 Canadian Tire Corp Ltd 85 Eli Lilly & Co 789 Agnico-Eagle Mines Ltd 91 Carnival Plc Ord 34 Emc Corp/Massachusetts 240 Agrium Inc 370 Celgene Corp 313 Emerson Electric Co 209 Aisin Seiki Co 70 Central Japan Ry 424 Enel 743 Alexion Pharmaceuticals Inc 83 Centrica 320 Eni 851 Alimentation Couche-Tard Inc 235 Centro Retail Australia 55 Ensco Plc 67 All Nipon Airways Y Cf Industries Holdings Inc 578 Exelon Corp 387 Alleghany Corp 167 Cheung Kong (hldgs) 676 Experian Plc Ord 447 Allianz Se (Soc. Europeae) 283 Chiyoda Corp Y50 97 Exxon Mobil Corp Amazon.Com Inc 972 Christian Dior 50 Familymart Y American International Group I 251 Church & Dwight Co Inc 189 Fedex Corp 492 Amgen Inc 850 Cisco Systems Inc Fidelity National Information 63 Anheuser-Busch Inbev Nv 860 Cit Group Inc 108 Fifth Third Bancorp 272 Aozora Bank Npv 49 Citigroup Inc 782 Firstenergy Corp 325 Apache Corp 630 CLP hldgs HKD5 57 Ford Motor Co 568 Apple Inc CNP Assurances 213 Forest Laboratories Inc 285 Applied Materials Inc 502 Coach Inc 117 Franco-Nevada Corp 202 Archer-Daniels-Midland Co 81 Coca-Cola Co/The 184 Fresnillo Plc 80 Asahi Group Holdings Ltd 139 Coca-Cola West Co Ltd Npv 55 Fujitsu Npv 294 Astrazeneca Ord 793 Colruyt Sa Npv 100 Garmin Ltd 295 AT&T Inc 315 Comcast Corp 935 Gdf Suez 305 Aurizon Holdings Ltd 416 Comcast Corp 131 General Electric Co Australia & New Zealand Bank 556 Comerica Inc 105 General Mills Inc 121 AA 140 Conocophillips 300 General Motors co 647 Axis Capital Hldgs Ltd Shs 182 Continental AG Npv 147 Gilead Sciences Inc 127 Ball Corp 64 Corning Inc 269 Glencore strata Plc 41 Baloise Holding Ag 314 Covance Inc 98 Global Logistic Prop Ltd 129 Bank of America Corp 330 Covidien Plc 229 Goldman Sachs Gr. Inc/The 833 Bank Of Montreal 473 Crh Ord 138 Google Inc 767 Bank Of New york Mellon Corp/T 141 Crh Ord Dublin List 29 Groupe Bruxelles L Npv 65 Bank Of Nova Scotia 446 Csx Corp 296 H&R Block Inc 60 Basf Se 597 Cummins Inc 429 Hang Lung Properties Ltd 42 Baxter International Inc 294 CVS Caremark Corp 865 Hannover Rueckversich. 499 Bayerische Motoren Werke Ag 88 Daicel Corp 328 Heineken Nv 303 Becton Dickinson and Co 138 Daihatsu Motor Co 315 Helmerich & Payne Inc 66 Bed Bath & Beyond Inc 55 Dainippon Sum Pharma Ltd 109 Henderson Land Dev Co 76 Best Buy Co Inc 316 Daiwa House Industry Co 91 Herbalife Ltd 176 Bhp Billiton Limited Danaher Corp 199 Hitachi Npv 584 Bhp Billiton Plc 948 Danske Bank As 51 Hokuriku Elec Pwr Co Inc 177 Biogen Idec Inc 323 Delek Group 159 Hollyfrontier Corp 95 Boc Hong Kong Hldg 61 Delhaize Group 148 Home Depot Inc 443 Bouygues 134 Dell Inc 81 Hopewell Holdings 350 Bp Plc Ord 589 Delphi Automotive Plc 73 Hsbc Hldgs Brambles Ltd Npv 56 Delta Lloyd Nv 76 Humana Inc 57 Bristol-Myers Squibb Co 156 Deutsche Bank Ag Ord Npv 80 Idemitsu Kosan Co Ltd Npv 131 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 26

192 Het vervolg van de beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Iluka Resourses Limited 322 Ntt Data Corp 372 Southwest Airlines Co 634 Industria De Disenso Textil Sa 76 Obayashi Corp Y SSE Plc 209 ING Groep Nv Cva 54 Occidental Petroleum Corp 860 St Jude Medical Inc 130 Ingersoll-Rand Public Ltd Co 148 Oji Holdings Corp 86 Starbucks Corp 40 Intel Corp 850 O'reilly Automotive Inc 588 State Street Corp 53 International Business M. 363 Otsuka Holdings Co Ltd 88 Statoil Asa 711 International Paper Co 70 Oversea-Chinese Bkg Corp 43 Stryker corp 305 Investor 473 Oz Minerals Ltd 41 Sumitomo Corp Npv 99 Iron Mountain Inc 349 Paccar Inc 517 Sun Hung Kai Properties 703 Itochu Corp Y Pacific Rubiales Energy Corp 109 Suncor Energy Inc New 638 Itv Ord 448 Petrofac Ltd 148 Suntrust Banks Inc 237 Jeronimo Martins 157 Pfizer Inc 865 Suzuki Motor Co Npv 362 JGC Corp Y PNC Fin Services Group I 111 Svenska Handelsbanken 495 Johnson & Johnson 299 Porsche Automobil Hldng Se 49 Swiss Life Holding Ag 87 Jpmorgan Chase & Co Potash Corp Of Saskatch. 370 Swiss Prime Site Ag 57 Kao Corp 67 Priceline.com Inc 146 Swiss Re Ltd 130 Kawasaki Heavy Industries 128 Procter & Gamble Co/The 470 Symantec Corp 632 Keppel LD Stk 286 Prudential Financial Inc 529 Synopsys Inc 163 Keycorp 229 Prudential PLC 234 Taisei Corp Y Kinnevik Investment Ab 495 Prysmian CAB & SYS NPV 337 Target Corp 171 Kla-Tencor Corp 65 Qualcomm Inc 182 Teck Resources Ltd 364 Kohl's Corp 601 Red Electrica Corporation Sa 112 Telefonica SA 80 Koninklijke Ahold Nv 641 Regeron Pharmaceuticals Inc 50 Telenor Asa 337 Kroger Co/The 608 Renault Regie Nat Des Us 169 Telstra Corp Npv 128 Lawson Inc Npv 191 Resolution Ltd Npv (New) 150 Tenaris S 187 Lend Lease Group Npv 117 Rio Tinto Limited Npv 243 Terumo corp Y Liberty Media Corp - Lib Cap 56 Rio Tinto Plc 808 Tesco Ord 5P 560 Link Real Estate Invt Trust Unts 87 Roche Hldg Ag Genuss Npv 974 Teva Pharmac Ind Adr 112 Loblaw Companies Ltd 256 Rolls Royce Hldgs C Shs 1 Texas Instruments Inc 617 Lowe'S Cos Inc 743 Royal Dutch Shell PLC A Shs 434 Tim Horton Inc 67 Lundin Petroleum A Ord 93 Royal Dutch Shell PLC B Shs 94 TJ Cos Inc 135 Lyondellbasell Industries Nv 81 Ryanair Hldgs Ord 38 Tokyo Gas Co Npv 49 Macy's Inc 442 Sabmiller Plc 729 Torchmark Corp 122 Magna Intl Inc 57 Safeway Inc 636 Toronto-Dominion Bank 766 Marks & Spencer Gr. Ord 260 Sampo Oyj Ser'A'Npv 200 Total Sa 791 Mastercard Inc 304 Sandvik Ab Npv (Post Split) 76 Total Systems Services Inc 325 Mediaset 56 Sanofi Toyota Industries Corp Y50 62 Medtronic Inc 494 Schlumberger Ltd 92 Transurban Group Npv 55 Merck & Co Inc 683 Schneider Electric Sa 314 Travelers Cos Inc/The 128 Metro Inc 143 Seagate Technology 446 Tullow Oil Plc Ord 502 Microsoft Corp Sega Sammy Hldgs Inc Npv 56 Ubs Ag 43 Mitsubishi Chemical Hold Co 136 Seven & I Hldg Co Ltd Npv 188 Umicore Npv 448 Mitsubishi Heavy Ind Npv 160 Shaw Comm Inc CL B Conv 49 Unilever Plc Ord 249 Mizuho Finl GP Npv 368 Shikoku Electr Power Co Inc 123 Union Pacific Corp 832 Molson Coors Brewing Co 120 Shire Plc Ord 79 United Overseas Bank 124 Monsanto Co 665 Shiseido Y50 80 United Parcel Service Inc 811 Morrison (W) Supmkt Ord 282 Shoppers drug Mart Corp 274 Unitedhealth Group Inc 771 Mosaic Co/The 341 Shopping Centres Austr 5 UPM-Kymmene OY Npv 140 Muenchener Rueckversich. 148 Siemens Ag Npv Regd 558 US Bancorp 832 Namco Bandai Hldgs Inc Npv 62 Silver Wheaton Corp 180 Valeant Pharmac Intl 68 Nestle Sa 399 Singapore Airlines 41 Valero Energy Corp 299 Newmont Mining Corp 194 Sino Land Co 442 Verizon Communications 550 Nippon Express Co Y50 56 Skandinaviska Enskilda Bank. 164 Vinci 702 Nippon Tel & Tel Corp 615 SLM Corp 98 Visa Inc 362 Nissan Motor Co Y Snam Spa 38 Vodafone Group Ord 52 Noble Energy Inc 82 Softbank Corporation Npv 446 Volvo (Ab) Ser B Npv 501 Novartis Ag Sony Corp Npv 555 Walgreen Co 759 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 27

193 Het vervolg van de beleggingen ultimo 2012: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Walt Disney Co/The 274 Wharf Holdings 258 WR Berkley Corp 50 Watson Pharmac Inc 356 Whole Foods Market Inc 73 Wyndham Worldwide Corp 280 Wellpoint Inc 260 Williams Cos Inc/The 549 Wynn Resorts Ltd 108 Wells Fargo & Co Wolseley 58 Yamana Gold Inc 227 Western Digital corp 519 Woolworths Limited Ord 490 Zurich Insurance Group Ag 482 Western Union Co/The 614 Worleyparsons Ltd Npv 217 Afronding Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 28

194 Ter vergelijking de beleggingen ultimo 2011: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde 3M Co 655 Cliffs Natural Resources Inc 432 Hokuriku Elec Pwr Co Inc 312 A P Moller - Maersk A/S 474 Cnp Assurances 206 Hollyfrontier Corp 440 Abbott Laboratories 866 Coca-Cola Co/The 253 Home Depot Inc 324 Accenture Plc Ireland Shs Cl A 558 Comcast Corp 694 Hopewell Holdings 147 Ace Limited Shs 113 Comcast Corp 528 Hsbc Hldgs 236 Aegon Nv 320 Conocophillips 909 Humana Inc 533 Aisin Seiki Co 404 Corning Inc 498 Iamgold Corp 110 Allianz Se (Soc. Europeae) 452 Covance Inc 126 Iluka Resources Limited 166 Alumina Ltd Npv 104 Covidien Plc 204 Intel Corp Amazon.Com Inc 680 Crh Ord 308 International Business M. 637 American Water Works Co Inc 220 Csx Corp 308 International Paper Co 518 Amgen Inc 242 Daicel Corp 249 Investor 333 Apache Corp 167 Daimler Ag Ord Npv 497 Iron Mountain Inc 451 Apollo Group Inc 519 Danske Bank As 145 Itv Ord 360 Apple Inc Delek Group 122 Jfe Holdings Inc Npv 158 Applied Materials Inc 503 Dell Inc 113 Johnson & Johnson 904 Arch Coal Inc 313 Delta Air Lines Inc 429 Jpmorgan Chase & Co Asahi Group Holdings Ltd 184 Denso Corporation Npv 496 Kansai Elec Power Npv 513 Assicurazioni Generali 154 Deutsche Telekom Ag 564 Kao Corp 371 Astrazeneca Ord 749 Directv 221 Keycorp 367 AT&T Inc 410 Discover Financial Services 488 Kimberly-Clark Corp 584 Atlantia Spa 194 Dnb Asa 431 Kinnevik Investment Ab 430 Australia & New Zealand Bank 701 Dominion Resources Inc/Va 519 Koninklijke Ahold Nv 542 AA 106 Dte Energy Co 478 Kroger Co/The 521 Axis Capital Hldgs Ltd Shs 394 Eads Euro Aero Def 527 Kuraray Co 420 Baloise Holding Ag 310 Eli Lilly & Co 695 Lawson Inc Npv 245 Bank Of Montreal 537 Emc Corp/Massachusetts 207 Loblaw Companies Ltd 373 Bank Of NY Mellon Corp/T 564 Emerson Electric Co 169 Lowe'S Cos Inc 600 Bank Of Nova Scotia 673 Eni 665 Magna Intl Inc 116 Basf Se 509 Exelon Corp 581 Man Se Ord Npv 410 Bhp Billiton Limited 613 Experian Plc Ord 515 Marathon Oil Corp 557 Bhp Billiton Plc 709 Exxon Mobil Corp Marks & Spencer Gr. Ord 286 Biogen Idec Inc 551 Fedex Corp 450 Maxim Integrated Prod. Inc 491 Boc Hong Kong Hldg 230 Finmeccica Spa 230 Mediaset 329 Bouygues 119 Firstenergy Corp 536 Medtronic Inc 589 Bp Plc Ord 961 Ford Motor Co 178 Merck & Co Inc British Land Ord 129 Forest Laboratories Inc 205 Metro Inc 166 British Sky Brdcstg 491 Franco-Nevada Corp 181 Microsoft Corp Brookfield Office Pptys Inc 440 Freeport-Mcmoran C.&G. 476 Mitsubishi Electric Corp 532 Caltex Australia 347 Fuji Heavy Ltd 438 Mitsubishi Estate Co Ltd 495 Campbell Soup Co 394 Fujitsu Npv 388 Morgan Stanley 99 Canadian Natural Res. Ltd 635 Garmin Ltd 478 Morrison (W) Supmkt Ord 181 Canadian Oil Sands Ltd 290 Gdf Suez 162 Motorola Solutions Inc 510 Caterpillar Inc 544 General Electric Co 1370 Muenchener Rueckversich. 438 Central Japan Ry 508 Glaxosmithkline Ord 986 Nabtesco Corp Npv 139 Centrica 255 Goldman Sachs Gr. Inc/The 244 Nestle Sa 1385 Cf Industries Holdings Inc 480 Google Inc 299 Newmont Mining Corp 550 Chevron Corp Hang Lung Properties Ltd 259 Nikon Corp Npv 163 Chubu Electric Pwr 496 Hannover Rueckversich. 437 Nippon Tel & Tel Corp 571 Church & Dwight Co Inc 163 Heineken Nv 267 Noble Energy Inc 429 Cisco Systems Inc 213 Hershey Co/The 509 Nokia 488 Citigroup Inc 664 Hitachi Npv 542 Novartis Ag 1084 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 29

195 Het vervolg van de beleggingen ultimo 2011: Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Fondsnaam Waarde Ntt Data Corp 465 Sega Sammy Hldgs Inc Npv 353 Unibail-Rodamco 298 Ntt Docomo Inc 130 Shikoku Electric Power Co Inc 384 Unilever Plc Ord 202 Occidental Petroleum Corp 794 Siemens Ag Npv Regd 489 Union Pacific Corp 694 Oracle Corp 140 Sino Land Co 234 United Continental Holdings 413 Oz Minerals Ltd 405 Sjm Holdings Limited 145 Unitedhealth Group Inc 738 Paccar Inc 450 Skandinaviska Enskilda Bank. 351 US Bancorp 717 Pepsico Inc/Nc 526 Snam Spa 160 Valero Energy Corp 469 Petrofac Ltd 229 Sony Corp Npv 394 Verizon Communications 989 Peugeot Sa 200 Southwest Airlines Co 353 Vinci 443 Pfizer Inc Sprint Nextel Corp 312 Vivendi Sa 127 Potash Corp Of Saskatch. 440 SSE Plc 338 Vodafone Group 224 Procter & Gamble Co/The Statoil Asa 572 Volkswagen Ag 131 Prudential Financial Inc 475 Stmicroelectronics 444 Volkswagen Ag Ord Npv 412 Prudential Plc 330 Sun Hung Kai Properties 512 Volvo (Ab) Ser B Npv 482 Qr National Ltd 121 Svenska Handelsbanken 459 Wacker Chemie Ag Npv 144 Repsol Ypf 452 Synthes Inc 137 Walgreen Co 558 Research In Motion Ltd 221 Target Corp 158 Wal-Mart Stores Inc Rio Tinto Limited Npv 219 Teck Resources Ltd 410 Wells Fargo & Co Rio Tinto Plc 672 Telenor As Ord 383 Williams Cos Inc/The 547 Roche Hldg Ag Genusscheine Telstra Corp Npv 244 Wolseley 246 Rolls Royce Holdings 5 Tesco Ord 686 Woolworths Limited 428 Rolls-Royce Hldgs Plc 572 Texas Instruments Inc 594 Worleyparsons Ltd Npv 146 Royal Dutch Shell A Shs 178 Tokyo Gas Co Npv 248 Wr Berkley Corp 215 Safeway Inc 488 Toronto-Dominion Bank 745 Wynn Resorts Ltd 426 Sampo Oyj Ser'A'Npv 354 Toshiba Corp Npv 451 Yamana Gold Inc 162 Sandisk Corp 152 Total Sa 957 Yamato Holdings Co Ltd 132 Sanofi 859 Transatlantic Holdings Inc 114 Zurich Financial Services 601 Schneider Electric Sa 242 Travelers Cos Inc/The 606 Afronding Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 30

196 BIJLAGE B - Uitsluitingen Achmea Beleggingspools per 31 december 2012 Staatsobligaties Birma/Myanmar Ivoorkust Libanon Oezbekistan Somalië Soedan Syrië Zimbabwe Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) Iran Bedrijfsobligaties en aandelen Singapore Technologies Controversiële wapens L-3 Communications Holdings General Dynamics Textron Lockheed Martin Boeing Rolls-Royce Holdings 1 United Technologies Honeywell International EADS SAFRAN Fluor Babcock International Group Serco Group URS Jacobs Engineering Group Thales Raytheon Finmeccanica Northrop Grumman BAE Systems SAIC Chevron Corp. Wal-Mart Stores Vedanta Resources Altria Group Philip Morris International British American Tobacco Imperial Tobacco Group Lorillard Reynolds American Swedish Match Kernwapens Structurele schenders Global Compact Tabak Enhanced engagement 1 De Beleggingspool heeft per 31 december 2012 nog een belegging van 1 in Rolls-Royce. Dit betreft een stock dividend, dat op dit moment niet kan worden geliquideerd. De positie zal worden geliquideerd zodra dit mogelijk is. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 31

197 Controversiële wapens Kernwapens Structurele schenders Global Compact Tabak Enhanced engagement Japan Tobacco Petro China Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 32

198 JAARVERSLAG Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 2012

199

200 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Profiel 3 3. Verslag van de beheerder 4 4. Jaarrekening Balans Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichtingen Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 25 Bijlage A. Beleggingenspecificatie 26 Bijlage B. Uitsluitingen beleggingen per 31 december Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 1

201 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 1. Algemene gegevens Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie wordt gevormd door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Per 6 juli 2012 is de heer drs. W. van Heerdt toegetreden tot de directie. Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. Netherlands Branche Strawinskylaan Amsterdam Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 2

202 2. Profiel Structuur Beleggingspool Achmea Obligaties Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per september 2000 een aanvang genomen. De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. Doel Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen realiseren. Beleggingsbeleid De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door instellingen en/of ondernemingen met minimaal een investmentgrade rating. Door deze toevoeging van bedrijfsobligaties aan de portefeuille kan een hoger risico ontstaan. Op langere termijn is de verwachting dat deze aanvulling waarde toevoegt. Het beleid kenmerkt zich door een actief beleid met betrekking tot landen/regio, duration, yieldcurvepositonering en debiteurenselectie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark: de Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat. Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege wordt gelaten. Liquiditeiten, stocklending en repo-transacties zijn toegestaan. De debiteurenkwaliteit is minimaal BBB van Moody s dan wel gelijkwaardig niveau, zoals BBB van Standard and Poor s, Fitch of een rating van de vermogensbeheerder. De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt beheerd door meerdere vermogensbeheerders (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement. F&C Netherlands B.V. heeft het merendeel van het vermogen onder beheer. Het overige gedeelte wordt beheerd door Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse vermogensbeheerders elkaar aanvullen. De vermogensbeheerders van de Beleggingspool beschikken over een eigen researchteam, dat onder meer gericht is op onderzoek naar macro-economische veranderingen in de eurozone alsmede de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Uitgifte en inkoop van participaties Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. Fiscale positie De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is een besloten fondsen voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 3

203 3. Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro over het boekjaar Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is gedurende de verslagperiode toegenomen tot miljoen (2011: miljoen). De toename van het vermogen is toe te schrijven aan de koersstijgingen op de financiële markten van 191 miljoen. Hier tegenover stond een uittreding van participanten van -84 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro bedroeg ultimo ,83 wat ten opzichte van 31 december 2011 een rendement van 12,21% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft over dezelfde periode een rendement van 11,19% gerealiseerd. Ontwikkelingen 2012 Wijziging Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Per 1 januari 2012 is de heer O. Veldt uit de directie getreden en opgevolgd door de heer M.T. Heijndijk. Per 6 juli 2012 is de heer W. van Heerdt toegetreden tot de directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Voorafgaand aan de toetreding van de heer Heijndijk en de heer Van Heerdt heeft toetsing en goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten plaatsgevonden. Aanscherping uitsluitingenbeleid maatschappelijk verantwoord beleggen Op 7 december 2012 heeft aanscherping plaatsgevonden van het uitsluitingenbeleid. De tabaksindustrie, producenten van kernwapens, clustermunitiefabrikanten en structurele schenders van het VN Global Compact beleggen zijn uitgesloten als belegging. Deze aanscherping van het uitsluitingenbeleid sluit aan bij het Achmea beleid. Het beleidsdocument Verantwoord Beleggen is hierop aangepast. Wet- en Regelgeving Vanuit wet- en regelgeving bleef de belangrijkste ontwikkeling in 2012 de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD). Definitieve implementatie heeft nog niet plaatsgevonden. Op basis van de tot nu toe bekende regels uit de genoemde richtlijn en uitvoeringsverordening zal de nieuwe wetgeving invloed hebben op de Achmea beleggingspools. Hiervoor is een project ingericht om te komen tot strategische keuzes bij de implementatie van deze wetgeving in De implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft voor de Achmea beleggingspools in 2012 nog geen gevolg gehad. Nederland onderhandelde met de Verenigde Staten van Amerika over het sluiten van een Intergouvernemental Agreement, waarbij de gevolgen van de FATCA wetgeving geïmplementeerd zullen worden via de Nederlandse Belastingdienst. Securities Lending Het uitlenen van financiële instrumenten is conform het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. toegestaan en wordt uitgevoerd in de Achmea Beleggingspools. Na de afbouw in 2011 van het securities lending programma heeft in 2012 beoordeling plaatsgevonden of dit programma kon worden hervat. Uit in- en extern onderzoek is gebleken dat geen significante verbetering viel te verwachten afgezet tegen de risico s die kunnen voortvloeien uit het uitlenen van financiële instrumenten. Om die reden heeft in 2012 geen securities lending plaatsgevonden. Financiële markten en kredietrisico op landen In 2012 bleef veel onrust bestaan over de stabiliteit van een aantal landen in het eurogebied, met name de zogenaamde GIIPS-landen. Dit betrof eerst en vooral Griekenland, maar ook de kredietwaardigheid van landen als Spanje, Italië, Ierland, en Portugal bleef een belangrijk aandachtspunt. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende 2012 onderzoek gedaan naar mogelijke scenario s voor de EMU op een middellange termijn horizon van drie jaar. Daarbij is gekeken naar de mogelijke gevolgen per scenario voor het rendementrisicoprofiel van verschillende benchmarks voor de obligatiepools. Met name de vergelijking tussen de huidige benchmark voor de euro obligatiepool (met een brede spreiding over eurolanden en type obligaties) en een benchmark van alleen de kernlanden ( AAA benchmark) was relevant. Uit onze scenario analyse kwam naar voren dat een aanpassing van de benchmark tot grotere neerwaartse risico s zou kunnen leiden. Daarom bleef de huidige benchmark goed te verantwoorden mede door de brede spreiding. Tegen die achtergrond zijn in het afgelopen jaar geen benchmarkaanpassingen voor de obligatiepool doorgevoerd. Engagement, uitsluitingen en ecologische, sociale en governance (ESG) criteria Ten behoeve van haar participanten, Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, stelt de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools handelend inzake de Achmea Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het beleid bestaat uit stem-, uitsluitingen- en Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 4

204 engagementbeleid. Het uitbrengen van de stemmen, al dan niet door middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco Institutional Asset Management B.V. Het stembeleid van de Achmea Beleggingspools sluit zich aan bij internationaal geaccepteerde en erkende codes, die als basis dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Op obligaties kan niet worden gestemd. Daarnaast wordt actief in dialoog getreden met ondernemingen (engagementbeleid) om hun duurzaam gedrag te verbeteren. Aanvullend wordt enhanced engagement uitgevoerd. Hierbij wordt een dialoog aangegaan met geselecteerde ondernemingen over thema s die door Achmea jaarlijks worden vastgesteld. Ook wordt door de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten (uitsluitingenbeleid). Engagement Met het aangaan van de dialoog met ondernemingen wil Achmea bij ondernemingen duurzamer gedrag bewerkstelligen en aandeelhouderswaarde op de langere termijn creëren. Voor het aangaan van de dialoog met ondernemingen staan de uitgangspunten van het Global Compact van de Verenigde Naties centraal. Het Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van 4 hoofdthema s (namelijk mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti corruptie) omarmen, ondersteunen en uitoefenen. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over sociaal beleid, milieu, ethisch gedrag maar ook kwesties als verandering van ondernemingsstructuur en zeggenschapsrechten. De dialoog richt zich op kwesties die verband houden met de kansen en risico s, die van invloed kunnen zijn op de waarde van een onderneming. Zoals aangegeven voert Robeco namens Achmea deze engagementactiviteiten uit. Enhanced Engagement Daarnaast besteedt Achmea elk jaar aandacht aan enkele ondernemingen waar intensief de dialoog mee wordt aangegaan over belangrijke thema s. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: mensenrechten (Freeport McMoran, Petro China); dierproeven (Akzo Nobel, L Oreal); publieke gezondheidszorg (Pfizer, Carrefour); biodiversiteit (Gazprom, Newmont Mining, GDF Suez). Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart met ondernemingen. Door middel van een nulmeting en tussentijdse metingen wordt er inzicht verkregen of aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de geïdentificeerde thema s. Een engagement traject duurt maximaal 3 jaar. Indien de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de onderneming worden uitgesloten van beleggingen. In het afgelopen jaar is op grond hiervan de onderneming Petro China aan de uitsluitingenlijst toegevoegd. Uitsluitingenbeleid Controversiële wapens Achmea kiest ervoor om niet te beleggen in ondernemingen die controversiële wapens produceren of een significant belang hebben in een andere onderneming die controversiële wapens produceert. Voor het uitsluiten van controversiële wapens heeft Achmea aansluiting gezocht bij de internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: Conventie voor biologische wapens (1975), Conventie voor chemische wapens (1997), Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997), Conventie over clustermunitie (2008). Daarnaast worden kernwapenproducenten uitgesloten vanwege de omvangrijke bijkomende schade die het gebruik van dit wapen aanricht. Controversiële landen Landen waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen gebaseerd op de Sanctiewet 1977 worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen systematisch de fundamentele mensenrechten van hun burgers. Tabakproducenten Achmea sluit producenten van tabaksproducten uit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid, waarbij Achmea juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als (zorg)verzekeraar rekent. Notoire Global Compact schenders Achmea sluit ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. Zie bijlage B voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december ESG criteria De Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft het daadwerkelijke beheer van de beleggingsportefeuilles uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. Achmea spoort haar vermogensbeheerders aan om duurzaamheidcriteria mee te nemen in hun beleggingsprocessen. Het gaat hier om de integratie van milieu (Environment), sociale (Social) en goed bestuur (Governance) factoren bij de beoordeling van ondernemingen, waarin wordt belegd. Achmea is er van overtuigd dat het meenemen van deze duurzaamheidcriteria kan leiden tot betere financiële prestaties van de ondernemingen. We voeren met al onze vermogensbeheerders intensieve Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 5

205 gesprekken om de integratie van ESG factoren verder te promoten en te implementeren. Voor een groot deel is dit al succesvol afgerond. De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft m.b.t. het stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid een document geplaatst op haar website ( waarop tevens de stemverslagen en de engagementrapportages per kwartaal worden gepubliceerd. AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., als bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als bestuurder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en riskofficer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Risico s bij het deelnemen in beleggingsfondsen Algemeen De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico s, in volgorde van relevantie, die de koers van de Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord. Omdat de Beleggingspool niet is blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. 1. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. Met een actief beleid en een goede spreiding binnen de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt het marktrisico zoveel mogelijk beperkt. Daarbij zijn binnen de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro drie vermogensbeheerders aangesteld, te weten F&C Netherlands B.V., Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. De mix van drie vermogensbeheerders zorgt voor een extra diversificatie-effect, waardoor het rendement-risicoprofiel voor de totale portefeuille kan verbeteren. Er is frequent contact geweest met de vermogensbeheerders over de te voeren strategie, in het licht van de euro schuldencrisis. Met name het beleid ten aanzien van de staatsobligaties in de euro periferie was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Er is vastgehouden aan een brede euro benchmark, zowel qua landen als qua type obligaties (mix van staatsobligaties, bedrijfsobligaties, covered bonds (dit betreft obligaties gedekt door onderpand)). Op basis van de scenario-analyse en gegeven de verwachtingen over de diverse Europes en Monetaire Unie-scenario s, is tot de conclusie gekomen dat de huidige benchmark het beste aansluit bij het gewenste rendement-risicoprofiel van de Beleggingspool. Ten behoeve van het inzicht in het marktrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per sector en per land toegelicht. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 6

206 2. Kredietwaardigheidrisico De waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kan worden beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende landen, lagere overheden, bedrijven of instellingen, de debiteuren. Dit houdt in dat het risico door de Beleggingspool kan worden gelopen als het desbetreffende land, lagere overheid, bedrijf of instelling niet aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een financieel instrument met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het financiële instrument waarin door de Beleggingspool wordt belegd meer kan fluctueren. In de mandaten van de drie vermogensbeheerders zijn de nodige richtlijnen opgenomen teneinde het risicoprofiel te bewaken. Daarbij zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de spreiding over landen, debiteurencategorieën, de minimale kwaliteit (rating), karakter van de obligaties en de omvang van de beleggingen per debiteur. Binnen het mandaat geldt de rating van investment grade (BBB en hoger) als ondergrens. Dit betekent dat ten gevolge van de afwaardering van de ratings voor de overheden in Griekenland (reeds in 2010) en in Portugal (eind 2012) beneden BBB, de staatsobligaties van die landen buiten de benchmark zijn gevallen. Ultimo 2011 bevatte de portefeuille dus geen directe beleggingen in Griekse en/of Portugese staatsobligaties. Wel bevatte de portefeuille nog beleggingen in staatsobligaties van Italië, Spanje en Ierland, die ongeveer 22% van het totaal uitmaakten. Ten behoeve van het inzicht in het kredietwaardigheidrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille per land en de onderverdeling naar creditrating toegelicht. 3. Renterisico Bij beleggingspools die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De (ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. Bij een stijgende rente zal de koers van een obligatie dalen en andersom. Om het renterisico te beperken wordt binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte rentestijging wordt de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen. Bij een verwachte rentedaling wordt de looptijd van de portefeuille juist verlengd om te profiteren van de rentedaling. De kapitaalmarktrente is gedurende 2012 verder gedaald. Dit gold voor de rente op staatsobligaties in de kernlanden van de eurozone. Dankzij een terugkerend vertrouwen in het onder controle zijn van de euro schuldencrisis daalden de renteniveaus in de euro perifere landen eveneens (met name in Italië). Binnen de richtlijnen van het mandaat, hebben de vermogensbeheerders met hun tactische rentebeleid geprobeerd hier actief op in te spelen. Tegelijkertijd voorziet het mandaat erin dat de duratie (gewogen gemiddelde looptijd) van de portefeuille niet meer mag afwijken dan 1,5 jaar (plus en min) ten opzichte van de duratie van de benchmark. Deze gemiddelde duratie geeft de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille aan. Oftewel, aan de duratie kan worden afgelezen welke waardemutatie optreedt bij een bepaalde renteverandering. De portefeuille kende ultimo 2012 een duratie van ongeveer 5,4 jaar. De vuistregel is dan dat bij een gemiddelde rentestijging van 1%-punt, de waarde van de portefeuille met 5,4% (gelijk aan de duratie) zou dalen en vice versa. In hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. 4. Portefeuillerisico Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen door de vermogensbeheerder(s) in de portefeuille. De waarde van de onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico wordt beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking op de benchmark) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de richtlijn over de tracking error voorziet het mandaat in aanvullende richtlijnen. Deze mandaatrestricties worden dagelijks gemonitored en indien nodig wordt de portefeuille hierop bijgestuurd. 5. Risico van inflatie Door veranderingen in de inflatie (geldontwaarding) kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Een inflatiestijging betekent dat het geld minder waard wordt. In het algemeen geldt dat bij beleggingen in zakelijke waarden (aandelen, vastgoed e.d.) de geldontwaarding op de langere termijn kan worden gecompenseerd door een hogere beleggingsrendement dan ingeval belegd wordt in vastrentende waarden (obligaties, liquiditeiten). In de koers van vastrentende waarden is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo rekening gehouden. De beleggingsopbrengsten van vastrentende waarden kunnen echter onvoldoende zijn voor de compensatie van de werkelijke inflatie. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 7

207 De inflatieverwachtingen worden nauwlettend gemonitored omdat deze verwachtingen sterk gecorreleerd zijn aan de renteontwikkelingen. Bij de opbouw van de portefeuille wordt ingespeeld op het risico van inflatie. Bij een stijgende inflatieverwachting wordt de looptijd veelal verkort, omdat dit doorgaans gepaard gaat met een rentestijging. Bij een verwacht gematigd inflatieniveau pas veeleer een lagere rente en daarmee verlenging van de duratie van de portefeuille. Gedurende 2012 is het inflatierisico beperkt gebleven vanwege de conjuncturele vertraging die mede door de euro schuldencrisis is ingetreden. Dit heeft geleid tot lagere inflatieverwachtingen. De vermogensbeheerders hebben hier via het looptijdenbeleid van de obligatiebeleggingen zoveel mogelijk op ingespeeld. 6. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Er kan worden gesteld dat dit risico in 2012 duidelijk is afgenomen. Dit komt vooral door de ingrepen vanuit de Europese Centrale Bank, die de banken van grote liquiditeit hebben voorzien. Ook het programma om onbeperkt staatsobligaties aan euro lidstaten die steun aanvragen bij het noodfonds, heeft de liquiditeit een belangrijke impuls gegeven. Naar schatting 75% van de obligatiebeleggingen kan binnen één tot drie dagen worden geliquideerd, terwijl het resterende gedeelte van 25% binnen twee tot drie weken kan worden afgebouwd. 7. Kredietrisico Landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of een tegenpartij kunnen in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een land, lagere overheid, bedrijf, instelling of een tegenpartij. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De vermogensbeheerders voeren alleen transacties uit met brokers en tegenpartijen, die voldoen aan bepaalde minimumeisen (waaronder prijs en kredietwaardigheid). Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd met brokers en tegenpartijen die door de risico afdeling van de vermogensbeheerder zijn goedgekeurd en in de interne processen en procedures zijn geborgd. Ten behoeve van het inzicht in het kredietrisico is in hoofdstuk de onderverdeling van de beleggingsportefeuille naar creditrating en een overzicht van de duratie van de portefeuille ten opzichte van de benchmark toegelicht. Beleggingsresultaat De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft in 2012 een resultaat geboekt van (2011: ) en behaalde een beleggingsresultaat van 12,21% (2011: 2,97%). De Beleggingspool liet in 2012 een hoog rendement zien en bleef de benchmark voor. Dit kwam met name op het conto van de overweging binnen de Beleggingspool van bedrijfsobligaties en covered bonds. Dankzij toenemend vertrouwen in een oplossing van de euro schuldencrisis, daalden de risicopremies voor deze obligatiecategorieën aanmerkelijk. Dit weerspiegelde zich in een relatief hoog rendement op bedrijfsobligaties en covered bonds. Per saldo leverde de positionering in de euro perifere landen, waaronder Italië en Spanje, een positief effect. Vooral de gemiddeld overwogen positie in de Italiaanse staatsobligaties droeg bij aan het extra rendement. Daarentegen was de onderweging van Franse staatsobligaties negatief voor het rendement van de Beleggingspool ten opzichte van de benchmark. Terugblik financiële markten 2012 Algemeen In ons jaarverslag 2011 werd aangegeven dat in het jaar 2012 onzekerheid troef zou blijven en dat het uithoudingsvermogen van beleidsmakers, met name in het eurogebied, zou worden getest. Dat is gedurende 2012 inderdaad gebleken. De financiële markten maakten een goede start van het jaar, maar in het tweede kwartaal laaide de onrust over de euro schuldencrisis opnieuw op. Met name de problemen in Griekenland en Spanje zorgden toen voor een negatief sentiment. Een uittreding van Griekenland uit de eurozone hing nadrukkelijk boven de markt. Uiteindelijk zorgden een verkiezingsoverwinning van de pro Europese partijen in Griekenland en ingrijpende herstructureringen van de staatsschuld ervoor dat dit lot (vooralsnog) werd afgewend. Voor wat betreft Spanje bestond vooral grote ongerustheid over de zwakke solvabiliteitspositie van de Spaanse banken. De Europese politici lieten zich echter van hun goede kant zien door met een aantal structurele verbeteringen te komen voor de bankensector. Zo is inmiddels een Europese toezichthouder voor de banken in het leven geroepen. Daarnaast heeft het Europese noodfonds (ESM) de ruimte gekregen om zwakke banken rechtstreeks van liquiditeitssteun te voorzien (en niet meer via de overheden). Zodoende kon Spanje een liquiditeitsinjectie voor haar banken verkrijgen, zonder dat dit invloed had op de Spaanse staatsschuld. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 8

208 Een keerpunt in het sentiment rond de euro schuldencrisis was de toespraak van ECB-president Mario Draghi medio Draghi onderstreepte alles in het werk te stellen ( whatever it takes ) om te voorkomen dat de eurozone uiteen zou vallen. Deze woorden werden in augustus door de ECB kracht bijgezet met de lancering van het zogenoemde outright monetary transactions (OMT) programma. Dit houdt in dat de centrale bank te hulp zal schieten met onbeperkte aankopen van staatsobligaties van perifere eurolanden onder de voorwaarde dat het land overeenstemming bereikt met het noodfonds. Beleggers reageerden zeer opgelucht op de steun van de ECB in woord en daad. Vanaf de tweede helft van 2012 is dan ook een duidelijke ontspanning in de eurozone opgetreden, waarbij de rentes in de periferie (Italië, Spanje, Portugal, Ierland) sterk zijn gedaald. Opmerkelijk genoeg is het OMT programma in de laatste maanden van 2012 niet in de praktijk toegepast. Voor beleggers was het vooruitzicht van een geloofwaardig vangnet al voldoende om de stemming ten goede te keren. In het laatste kwartaal van 2012 verschoof de aandacht naar de perikelen in de VS over de dreigende fiscal cliff. Daarmee werd gedoeld op het feit dat zonder maatregelen allerlei belastingverlagingen zouden worden teruggedraaid en diverse bezuinigingen automatisch van kracht zouden worden. Uiteindelijk is op het laatste moment een compromis gesloten tussen president Obama en de Republikeinse meerderheid in het congres, die belastingverhogingen voor rijke Amerikanen en uitstel van bezuinigingen bevatte. Een opvallende koerswijziging vond nog plaats in Japan. De nieuwe regering van premier Shinzo Abe kondigde een stimuleringsbeleid aan en onder druk hiervan heeft de Bank of Japan een hogere inflatiedoelstelling van 2% ingesteld. De uitkomsten in de VS en Japan vonden weerklank op de markten, zodat de stemming richting jaareinde positief bleef. Obligaties Ook de obligatiemarkten lieten over het algemeen zeer goede rendementen zien, als gevolg van de sterke rentedalingen. Dit gold vooral voor de meer risicovolle categorieën, zoals de bedrijfsobligaties ( investment grade en high yield ) en de staatsobligaties van opkomende markten. Rendementen voor die categorieën waren boven de 10% met een uitschieter voor high yield Europa van bijna 28%. Opvallend was ook het hoge rendement op de Italiaanse staatsobligaties van ruim 20%. Dit is een weerspiegeling van de sterk afgenomen risicopremie voor Italië. De Italiaanse 10-jaars staatsrente daalde gedurende het jaar van 7% naar 4,5%. Daar stak de renteontwikkeling in Spanje bleekjes bij af, aangezien de Spaanse 10-jaars rente per saldo zelfs nog licht opliep van 5% naar 5,3%. Het rendement op Spaanse staatsobligaties bleef dan ook beperkt tot ruim 5%. Voor ankerland Duitsland daalde de 10-jaars staatsrente van 1,8% naar 1,3%, een zeer laag peil. De lange renteniveaus in de VS en Japan bleven schommelen rond respectievelijk 1,8% en 0,8%. Voor de Amerikaanse en Japanse staatsobligaties resulteerde dat in een klein rendement van minder dan 2%. Vooruitblik financiële markten 2013 Algemeen De wereldeconomie zal in 2013 naar verwachting in rustiger vaarwater komen. De risico s van een wereldwijde recessie lijken in elk geval afgenomen. Drie factoren spelen hierbij een rol. Ten eerste is het risico van een begrotingsafgrond ( fiscal cliff ) in de VS voorlopig afgewend. Er doemt wel een nieuw probleem op met het bereiken van het schuldenplafond voor de Amerikaanse overheid in februari, maar de verwachting is dat uiteindelijk toch een compromis kan worden gevonden. In de tweede plaats is de perceptie dat de euro schuldencrisis geleidelijk steeds beter onder controle komt. Hierbij is dank verschuldigd aan de Europese Centrale Bank (ECB), die in woord en daad de euro ondersteunt. De ECB blijft paraat staan om staatsobligaties van de perifere eurolanden op te kopen, wel onder voorwaarde dat de betreffende landen een overeenkomst met het Europese steunfonds (EMS) sluiten. Spanje lijkt de eerst aangewezen kandidaat, maar de lagere renteniveaus hebben de noodzaak om aan te kloppen voor hulp voor de Spaanse regering verminderd. In de derde plaats is de trend voor de economische groei in de VS en China gematigd positief te noemen. Van belang is dat de Amerikaanse huizenmarkt eindelijk een herstel laat zien, terwijl ook de werkgelegenheid verbetert. Voor Europa is het beeld meer divers en per saldo ook zwakker. Landen als Italië, Spanje en Griekenland blijven voorlopig met een flinke recessie kampen. In de eurozone zal Duitsland naar verwachting het voortouw nemen met een licht conjunctureel herstel. De risicofactoren zijn vooral politiek van aard. Zo staan in Europa verkiezingen op de agenda in toonaangevende landen als Duitsland en Italië. Daarnaast bestaat het risico dat in de VS toch opnieuw een patstelling ontstaat over de overheidsfinanciën. Tenslotte vormen oplopende spanningen in het Midden Oosten een bron van zorg. Tegen deze macro economische achtergrond luidt de verwachting dat de centrale banken (Federal Reserve, ECB) de korte rente in 2013 onverminderd laag zullen houden. Voor de lange rente wordt enige opwaartse correctie in de kernlanden van de eurozone voorzien. Obligaties Voor de obligatiemarkten houden we in het basisscenario rekening met enige opwaartse rentedruk in de kernlanden van de eurozone. Tegelijkertijd ligt een felle rentestijging in de EMU niet voor de hand, gegeven de omgeving van een laagblijvende groei en beperkte inflatie. Bovendien zullen de centrale banken het monetaire beleid voorlopig zeer ruim houden. Dit geldt voor de ECB, maar zeker ook voor de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of Japan. Bij aanhoudende ontspanning in de eurozone kunnen de renteniveaus in de perifere landen (zoals Spanje en Italië) verder dalen. Als Spanje inderdaad gaat aankloppen voor steun, dan kan de Spaanse rente zelfs nog sterker dalen. Het bovenstaande vertaalt zich in een beperkte rendementsverwachting voor de staatsobligaties in de euro kernlanden, terwijl de staatsobligaties in de euro periferie naar verwachting bovengemiddeld zullen renderen. De verwachtingen voor bedrijfsobligaties blijven gematigd positief, waarbij het rendement wel duidelijk lager zal zijn dan in Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 9

209 Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Beleggingspool in 2013 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 12 maart 2013 Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Obligaties Euro Voor deze: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 10

210 Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. KERNCIJFERS (bedragen in euro s) Fondsvermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties , , ,8130 Netto vermogenswaarde per participatie 1) , , ,65 Total expense ratio 0,13% 0,14% 0,14% Turnover ratio 281,58% 239,76% 280,98% 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het Fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van de beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties Beleggingsresultaat: 2) 12,21% 2,97% 1,94% 10,39% 0,84% Waarvan uit inkomsten 3,85% 2,34% 38,13% 4,15% 0,03% waardeverandering 8,50% 0,55% -34,80% 6,36% 1,03% kosten -0,14% 0,08% -1,39% -0,12% -0,22% Benchmark Barc Euro Agg 11,19% 3,24% 2,18% 6,95% 6,19% 2) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per gecorrigeerd voor dividenduitkering, heeft betrekking op de periode van t/m Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: Barc Euro Agg : Barclays Capital Euro Aggregate Total Return Index Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 11

211 4. Jaarrekening Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 2012 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 12

212 4.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Obligaties Futures Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Beleggingen Futures Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties Overige schulden Totaal passiva Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 13

213 4.2 Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref OPBRENGSTEN Opbrengst beleggingen Gerealiseerde waardeverandering obligaties Gerealiseerde waardeverandering futures Niet-gerealiseerde waardeverandering obligaties Niet-gerealiseerde waardeverandering futures Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Beheerloon Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 14

214 4.3 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 31 december (in duizenden euro s) ref Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Gerealiseerde waardeverandering obligaties Gerealiseerde waardeverandering futures Niet-gerealiseerde waardeverandering obligaties Niet-gerealiseerde waardeverandering futures Aankopen van obligaties Aankopen van futures Verkopen van obligaties Verkopen van futures Mutaties uit hoofde van effectentransacties Mutaties overige vorderingen Mutaties overige schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inbreng participanten Terugbetaald aan participanten Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode Totaal geldmiddelen eind van de verslagperiode Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 15

215 4.4 Toelichtingen Algemeen Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Obligaties Euro stelt zich ten doel voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot eerstgenoemde datum. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK te Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., Standish Mellon Asset Management Company LLC en Robeco Institutional Asset Management B.V. De administratie en de berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro zijn uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het BGfo. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Teksten kunnen zijn aangepast teneinde een beter inzicht en consistentie te verkrijgen. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Alle in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Beleggingen Obligaties Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Derivaten Derivaten (futures en/of valutatermijncontracten) worden in de jaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). Indien geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen, vergelijkbare derivaten met dezelfde kenmerken waarvoor wel Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 16

216 een marktnotering bestaat of wordt de marktwaarde ontleend aan informatie verkregen van gezaghebbende brokers/instituten. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten en na eerste verwerking tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien geen sprake is van transactiekosten is de (geamortiseerde) kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering c.q. schuld; Hierbij wordt op de vorderingen, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Fondsvermogen Algemeen Het fondsvermogen worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening en achtergestelde schuld, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals beheerloon. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Total expense ratio De total expense ratio is berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Total Expense Ratio (TER) wordt berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De transactiekosten als gevolg van toe/uittreding en eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de TER af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Turnover ratio De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. In overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het aantal waarnemingen, op basis waarvan de gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend, gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Als gevolg hiervan wijkt de berekeningswijze van de turnoverratio af van voorgaand boekjaar en dient hiermee rekening te worden gehouden bij het interpreteren van de vergelijkende cijfers. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 17

217 Fiscale positie De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, is een besloten fondsen voor gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pool, worden rechtstreeks toegerekend aan de houders van de participaties. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 18

218 4.4.3 Toelichting op de balans (in duizenden euro s) Beleggingen Obligaties Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt voornamelijk in beursgenoteerde effecten. De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waarde veranderingen van obligaties Stand einde boekjaar De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in ,58% (2011: 239,76%). De omzetsnelheid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro geeft aan dat er actief is ingespeeld op de renteontwikkelingen gedurende het jaar. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De onderverdeling per sector is als volgt: Staatsobligaties Bedrijfsobligaties De onderverdeling per Credit Ratings is als volgt: AAA AA A BBB Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 19

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015)

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015) JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015) Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in liquidatie. Op basis van een besluit

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014

TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014 TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V.... 5 2.1 Profiel... 5 2.2 Verslag van de directie... 9 2.3 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2. Dit jaarverslag is

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2015

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2015 JAARVERSLAG 2015 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld door de beheerder Achmea

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV (Achmea Beleggingsfondsen) is beheerder van meerdere beleggingsinstellingen van Achmea en voert daarvoor een verantwoord beleggingsbeleid. In dit document wordt het Verantwoord

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie