JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

2

3 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld door de bestuurder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Ter bevordering van de leesbaarheid omvat dit document in hoofdstuk 2 een algemeen directieverslag en een totale jaarrekening voor Achmea Beleggingsfondsen N.V. In hoofdstuk 3 is voor ieder Fonds (zoals hierna gedefinieerd) specifiek een directieverslag en jaarrekening opgenomen. Gegevens uit het algemene deel zijn van toepassing op één of meerdere Fondsen. Gegevens uit het jaarverslag per Fonds en het algemene deel vormen samen met de overige gegevens (opgenomen in hoofdstuk 4) het volledige jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. De belangrijkste risico s, waaronder het prijs-, krediet- en liquiditeitsrisico, en de daarbij behorende beheersmaatregelen, zijn niet opgenomen in het algemene directieverslag. Deze en andere risico s worden verantwoord in het verslag van de directie per Fonds. Omdat de Fondsen niet zijn blootgesteld aan kasstroomrisico is om die reden het kasstroomrisico niet toegelicht in dit jaarverslag. Wij raden u aan om zowel de informatie te raadplegen van het Fonds of de Fondsen waarin u belegt, als de informatie uit hoofdstuk 2 (algemeen) en hoofdstuk 4 (overige gegevens).

4

5 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 3 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V Profiel Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Beleggingsfondsen N.V Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Jaarverslagen Fondsen Achmea Nederland Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Nederland Aandelenfonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland Achmea Eurolanden Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Aandelenfonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Euro Achmea Wereld Aandelenfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Wereld Aandelenfonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld Achmea Eurolanden Obligatiefonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Obligatiefonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Informatie over Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 91 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 1

6 3.5 Achmea Eurolanden Mixfonds Verslag van de directie Jaarrekening Achmea Eurolanden Mixfonds Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 112 Origineel getekend door drs. S. Barendregt-Roojers RA 116 BIJLAGE A - Uitsluitingen Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Beleggingspools per 31 december BIJLAGE B - Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2014 van Achmea Beleggingsfondsen N.V. 120 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2

7 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 1. Algemene gegevens Kantoorgegevens Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie gevormd wordt door: M.T. Heijndijk (voorzitter) Drs. W. van Heerdt Drs. Y.J. de Jong Kantooradres: Gatwickstraat GK Amsterdam Postbus KA Amsterdam KvK Bewaarder The Bank of New York Mellon SA/NV Strawinskylaan XX Amsterdam Stichting Achmea Beleggersgiro Stichting Achmea Beleggersgiro waarvan het bestuur bestaat uit: Mr. M.P. Brandt Drs. G.J.N. Melse Kantooradres: Gatwickstraat 1 Postbus KA Amsterdam KvK Onafhankelijke Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Betaalkantoor ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Fund agent Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. h.o.d.n. Rabo Securities Croeselaan 18 Postbus HG Utrecht Achmea Beleggingsfondsen N.V. 3

8 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2.1 Profiel Algemeen Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals bedoeld in artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek, opgericht naar Nederlands recht bij akte d.d. 31 augustus Achmea Beleggingsfondsen N.V. is statutair gevestigd te Zaandam. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is beheerder, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), en tevens enig statutair directeur van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Per 22 juli 2014 is deze vergunning van rechtswege overgegaan in een AIFMD vergunning. Achmea Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Achmea B.V Structuur Achmea Beleggingsfondsen N.V. kent een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het aandelenkapitaal is verdeeld in series gewone aandelen. Elke serie vormt een Fonds. Per 31 december 2014 kent Achmea Beleggingsfondsen N.V. 5 Fondsen met elk een specifiek beleggingsbeleid, risicoprofiel, koersvorming en beursnotering. Voor elk Fonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is één juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De Fondsen vallen onder de rangregeling van artikel 4:45 Wft en kennen daarmee feitelijk een afgescheiden vermogen. De Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V., inclusief de nummering van de series aandelen, betreffen: Achmea Nederland Aandelenfonds serie 1 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Aandelenfonds serie 2 ISIN Code NL Achmea Wereld Aandelenfonds serie 3 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Obligatiefonds serie 4 ISIN Code NL Achmea Eurolanden Mixfonds serie 5 ISIN Code NL De Fondsen beleggen hoofdzakelijk in de volgende vier Achmea Beleggingspools: Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland; Beleggingspool Achmea Aandelen Euro; Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld; Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. De Achmea Beleggingspools zijn besloten fondsen voor gemene rekening. Elke Beleggingspool is een beleggingsinstelling die valt onder het toezicht van de AFM Kapitalisatie Het maatschappelijk kapitaal van Achmea Beleggingsfondsen N.V. bedraagt en is verdeeld in 10 prioriteitsaandelen, elk groot 1,- nominaal en gewone aandelen (in 30 series), elk 1,- nominaal. Elk aandeel geeft recht op een stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Per 31 december 2014 zijn vijf series gewone aandelen uitgegeven en geplaatst. Bij de oprichting zijn 10 prioriteitsaandelen tegen één euro ( 1,-) per aandeel geplaatst bij Achmea B.V., statutair gevestigd te Zeist Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft ten doel om, op basis van risicospreiding, het vermogen van elk Fonds voor de aandeelhouders te beheren en een zo goed mogelijk resultaat te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in financiële instrumenten die zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt, effectenbeurs of andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten. De risicograad per Fonds moet binnen de door de directie van Achmea Beleggingsfondsen N.V. aanvaardbaar geachte grenzen van het betreffende Fonds blijven. Achmea Beleggingsfondsen N.V. stelt zich, als institutionele belegger, op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen en voert daarom een verantwoord beleggingsbeleid. De uitvoering van dit verantwoord beleggingsbeleid vindt plaats in én door de Achmea Beleggingspools, waarin de aandelen- en obligatieportefeuilles zich bevinden. De betrokken houding wordt onderstreept door het uitsluitingen-, engagement-, en stembeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. evenals het toepassen van Environmental-, Sociale- en Governance (ESG)- criteria door haar vermogensbeheerders. Wij verwijzen naar het verslag van de directie, het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. evenals naar de website van de Beheerder voor een uitgebreide beschrijving van dit beleid. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 4

9 Achmea Beleggingsfondsen N.V. beoogt deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in per Fonds gerangschikte portefeuilles van aandelen en/of obligaties, elk gericht op een bepaald geografisch gebied en/of een assetcategorie. Het beleggingsbeleid van de Fondsen is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging in bovengenoemde beleggingscategorieën zou kunnen realiseren. Het specifieke beleggingsbeleid van elk Fonds is omschreven in het Aanvullend Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V Doelgroepen Achmea Beleggingsfondsen N.V. richt zich op beleggers in Nederland, waaronder particulieren, die op een eenvoudige wijze willen beleggen in een specifieke aandelen of vastrentende portefeuille, dan wel een combinatie daarvan Deelname Deelname in de afzonderlijke Fondsen is naast rechtstreekse aankoop op de Euronext Amsterdam (de Amsterdamse beurs) ook mogelijk via de Stichting Achmea Beleggersgiro (de Beleggersgiro ). Door middel van deze Beleggersgiro worden girale beleggingstegoeden aangehouden en kunnen op relatief eenvoudige en voordelige wijze aan- en verkopen plaatsvinden in de diverse Fondsen. Daarnaast kan men gemakkelijker switchen tussen de afzonderlijke Fondsen Uitgifte en inkoop van aandelen Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat Achmea Beleggingsfondsen N.V. nieuwe aandelen zal uitgeven, of eerder ingekochte aandelen opnieuw zal plaatsen, tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde intrinsieke waarde van het Fonds, verhoogd met de per Fonds vastgestelde opslag. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is, bijzondere omstandigheden voorbehouden mede gelet op het belang van de aandeelhouders, te allen tijde bereid haar eigen aandelen in te kopen tegen de geldende intrinsieke waarde onder inhouding van een per Fonds vastgestelde afslag. Achmea Beleggingsfondsen N.V., kan, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop opschorten indien het Fonds door de inkoop niet meer aan een of meer criteria van een fiscale beleggingsinstelling zou voldoen Verslaggeving Het boekjaar van Achmea Beleggingsfondsen N.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december Fiscale aspecten Algemeen Onderstaand is een algemeen overzicht opgenomen van de belangrijkste fiscale aspecten van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en van het beleggen daarin. Het overzicht is gebaseerd op de fiscale wetgeving en jurisprudentie in Nederland zoals deze op het moment van opmaken van het jaarverslag van toepassing zijn, met uitzondering van maatregelen die met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Het overzicht vormt geen advies over een specifieke persoonlijke situatie. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het verwerven, houden en overdragen van aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt geadviseerd contact op te nemen met uw eigen belastingadviseur. Vennootschapsbelasting Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Het hebben van de status van fiscale beleggingsinstelling betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, Achmea Beleggingsfondsen N.V. weliswaar aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen, maar tegen een tarief van 0%. Eén van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan de status van fiscale beleggingsinstelling is de zogenoemde uitdelingsverplichting. Dit houdt in dat Achmea Beleggingsfondsen N.V. de voor uitdeling beschikbare winst van ieder Fonds binnen acht maanden na afloop van het boekjaar dient uit te keren aan haar aandeelhouders. De omvang van de dividenduitkering van een Fonds kan van jaar tot jaar fluctueren en kan in een bepaald jaar ook nihil zijn. Het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op effecten evenals de winsten en verliezen behaald met de vervreemding van overige beleggingen, verminderd met een evenredig aandeel in de beheerkosten, wordt in beginsel aan de herbeleggingsreserve toegevoegd en daarmee uit de uit te delen winst geëlimineerd. Negatieve koersresultaten komen ten laste van de herbeleggingsreserve en verlagen dus de uit te delen winst niet. Daarnaast kan de uitdelingsverplichting verlaagd worden met een dotatie aan de afrondingsreserve. Een vrijval van de afrondingsreserve verhoogt de uitdelingsverplichting. Het saldo van de afrondingsreserve mag niet groter zijn dan 1% van het gestort kapitaal per einde van het betreffende boekjaar. Dividendbelasting Achmea Beleggingsfondsen N.V. dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden op de dividenden die zij aan haar aandeelhouders uitkeert. Een uitkering ten laste van de herbeleggingsreserve is vrijgesteld van dividendbelasting. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 5

10 Ingehouden Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting Op de door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ontvangen dividenden uit in Nederland gevestigde vennootschappen wordt 15% dividendbelasting ingehouden. Dividenden en interesten die worden ontvangen op buitenlandse beleggingen kunnen onderworpen zijn aan buitenlandse bronbelasting in het bronland. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft in beginsel toegang tot de door Nederland met andere landen gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en is in dat geval gerechtigd tot het lagere verdragstarief. In de situatie dat de ingehouden bronbelasting op dividenden en/of interesten hoger is dan het verdragstarief kan het meerdere door/ namens Achmea Beleggingsfondsen N.V. worden teruggevorderd bij de lokale belastingautoriteiten in het betreffende bronland. De Nederlandse dividendbelasting en de buitenlandse bronbelasting (tot het verdragstarief en tot maximaal 15%) kan in beginsel in mindering worden gebracht op de door Achmea Beleggingsfondsen N.V. in te houden en af te dragen dividendbelasting op door haar uitgekeerde dividenden (de zogenoemde afdrachtvermindering). Het aldus in aanmerking genomen deel van de Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting komt ten goede aan het betreffende Fonds. Voor zover de dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting in een bepaald jaar niet kan worden benut, omdat deze de ingehouden dividendbelasting overschrijdt, kan deze in volgende jaren in aanmerking worden genomen. Fiscale positie van de in Nederland woonachtige of gevestigde aandeelhouders Particuliere in Nederland woonachtige aandeelhouders Ten aanzien van in Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders die de aandelen niet tot hun ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen, die met betrekking tot de aandelen geen resultaat uit overige werkzaamheden genieten, die de aandelen niet aanhouden in het kader van een levensloopregeling, beleggingsrecht eigen woning of lijfrentebeleggingsrecht en die geen aanmerkelijk belang (in het algemeen en samen met de fiscale partner een belang van 5%) in (de Fondsen van) Achmea Beleggingsfondsen N.V. hebben geldt het volgende. De waarde van de aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt gerekend tot de rendementsgrondslag voor de berekening van de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). De rendementsgrondslag (de bezittingen minus schulden) wordt berekend per 1 januari van elk jaar. Er geldt een heffingvrij vermogen van (2014) per belastingplichtige. In bepaalde gevallen wordt dit heffingvrij vermogen verhoogd. Voor zover de rendementsgrondslag meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen, wordt het meerdere in de forfaitaire rendementsheffing betrokken. De inkomsten uit sparen en beleggen worden forfaitair gesteld op 4% van de berekende rendementsgrondslag, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het forfaitaire rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting, zodat de effectieve belastingdruk 1,2% bedraagt. De door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ingehouden dividendbelasting is in beginsel verrekenbaar met de Nederlandse inkomstenbelasting. Aandeelhouders die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting Voor in Nederland gevestigde ondernemers die de aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. tot hun ondernemingsvermogen (moeten) rekenen geldt dat de resultaten (dividenden, behoudens voor zover sprake is van meegekocht dividend, en gerealiseerde koerswinsten) uit deze aandelen onderdeel vormen van de belastbare winst. De door Achmea Beleggingsfondsen N.V. ingehouden dividendbelasting is in beginsel verrekenbaar met de Nederlandse inkomstenbelasting. Vennootschapsbelastingplichtige aandeelhouders Voor in Nederland gevestigde lichamen die niet (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, die niet de status van fiscale beleggingsinstelling hebben en die geen belang in Achmea Beleggingsfondsen N.V. hebben van 25% of meer geldt het volgende. De voordelen uit de aandelen Achmea Beleggingsfondsen N.V. (dividenden, behoudens voor zover sprake is van meegekocht dividend, en gerealiseerde koerswinsten) dienen tot de belaste winst gerekend te worden. Het aanhouden van een belang in Achmea Beleggingsfondsen N.V. kwalificeert niet voor de deelnemingsvrijstelling. De dividendbelasting die Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft ingehouden kan bij de uiteindelijk gerechtigde tot deze dividenden worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Dividendpolitiek Achmea Beleggingsfondsen N.V. keert ter voldoening aan de fiscale uitdelingsverplichting, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar, in beginsel de voor uitkering beschikbare winst uit in de vorm van dividend. Het dividend wordt voor elk Fonds afzonderlijk vastgesteld. Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft de mogelijkheid interim dividenden uit te keren. Alle aandelen van een bepaalde serie delen gelijk in de winst van het desbetreffende Fonds over het desbetreffende boekjaar. Uitkering vindt plaats in verhouding tot ieders aandelen van het betreffende Fonds. De betaalbaarstelling, de samenstelling en de wijze van uitkeringen aan de deelnemer worden bekend gemaakt per advertentie in een landelijk verspreid dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de Beheerder. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 6

11 2.2 Verslag van de directie Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar Voor een specifieke toelichting per Fonds verwijzen wij naar hoofdstuk 3. Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2.1. Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) verkregen conform artikel 2:65 lid a van de Wft. Per 22 juli 2014 is deze vergunning van rechtswege overgegaan in een AIFMD vergunning. Achmea Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is gedurende de verslagperiode nagenoeg gelijk gebleven (2013: 188 miljoen). De koersstijgingen op de financiële markten van 16 miljoen waren voldoende om de afname van het vermogen als gevolg van uittredingen van -12 miljoen en dividenduitkeringen/ kostenonttrekkingen van -4 miljoen op te vangen. Over het verslagjaar 2014 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een resultaat geboekt van 15 miljoen (2013: 25 miljoen). Per 31 december 2014 stonden er aandelen uit (2013: aandelen). Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een paraplufonds en bestaat daardoor uit het totaal van de verschillende Fondsen. Voor meer gedetailleerde informatie over de toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Ontwikkelingen 2014 Wijziging beheervergoeding 2014 Op 2 januari 2014 zijn de beheervergoeding percentages gewijzigd, conform de aankondiging daartoe op 11 december 2013: Fonds Tot 2 januari 2014 Vanaf 2 januari 2014 Achmea Nederland Aandelenfonds 1,0300% 0,7300% Achmea Eurolanden Aandelenfonds 1,0300% 0,7270% Achmea Wereld Aandelenfonds 1,0300% 0,7300% Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,6650% 0,35875% Achmea Eurolanden Mixfonds 0,9475% 0,64288% De verlaging van de ingehouden beheervergoeding komt geheel ten goede aan het fonds. Wijzigingen op- en afslagen op 1 juli 2014 en 1 oktober 2014 Op 1 juli en 1 oktober 2014 zijn de percentages op- en afslagkosten gewijzigd, conform de aankondigingen daartoe op respectievelijk 31 mei en 28 augustus 2014: Fonds Tot 1 juli 2014 Tot 1 oktober 2014 Vanaf 1 oktober 2014 Achmea Nederland Aandelenfonds 0,25% 0,27% 0,304% Achmea Eurolanden Aandelenfonds 0,20% 0,24% 0,296% Achmea Wereld Aandelenfonds 0,13% 0,16% 0,235% Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,25% 0,27% 0,279% Achmea Eurolanden Mixfonds 0,23% 0,29% 0,327% Overig: De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is in 2012 gedagvaard in de Verenigde Staten van Amerika in een procedure van crediteuren van het failliet verklaarde Lyondell Basell Chemical Company tegen voormalig aandeelhouders. De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegde in 2007 in aandelen van voornoemde onderneming en de vordering bedraagt USD De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld betwist de ingestelde vordering en voert daartegen verweer. Eind 2014 is een schikkingsonderhandeling gevoerd en vanwege de kosten is ervoor gekozen mee te gaan in de schikking, welke op 8 januari 2015 tot stand is gekomen De financiële afwikkeling heeft plaats gevonden op 16 januari 2015 en heeft per die datum een beperkte invloed gehad van -0,02% op de intrinsieke waarde van de Beleggingspools Achmea Aandelen Wereld en de Fondsen die daarin beleggen. Wet- en Regelgeving AIFMD Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. valt onder het regime van de Richtlijn Alternatieve Beleggings-instellingen (Alternative Investment Fund Management Directive) ( AIFM-Richtlijn ), zoals dit van kracht is geworden op 22 juli Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. was reeds voor 21 juli 2013 bevoegd om in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren en kon daardoor gebruik maken van het op basis van de AIFM-Richtlijn toepasselijke overgangsjaar om te voldoen aan de bij of krachtens de AIFM-Richtlijn gestelde regels. Voor een vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat zijn bestaande vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege over is gegaan in een AIFM-Richtlijn vergunning. Tot 22 juli 2014 bleven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder golden op 21 juli Achmea Beleggingsfondsen N.V. 7

12 Voor een toelichting op de wijzigingen als gevolg van implementatie van de AIFMD wordt verwezen naar de toelichting van 22 juli 2014 op de website Samenvattend zijn de belangrijkste wijzigingen de aanscherping van risk management en uitbesteding en het aanstellen van een wettelijk verplichte bewaarder. Als bewaarder voor de Fondsen en de onder toezicht staande Achmea Beleggingspools is aangesteld The Bank of New York Mellon SA/NV Amsterdam Branch. Tevens zijn de vereisten voor door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan te houden kapitaal aangescherpt. EMIR Op de beleggingsinstellingen waarin gebruik wordt gemaakt van derivaten, ofwel om redenen van risico afdekking, ofwel om beleggingsredenen, zijn de regels voortvloeiende uit de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) van kracht. In de verslagperiode zijn per 12 februari 2014 reporting verplichtingen van kracht geworden voor bepaalde derivaten. Distributievergoeding In 2013 is in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014 een verbod op het ontvangen of verstrekken van een distributievergoeding door of voor beleggingsondernemingen geconsulteerd. De definitieve wettekst is bij algemene maatregel van bestuur op 6 december 2013 gepubliceerd met als ingangsdatum 1 januari Omdat Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan Achmea Bank N.V. een vergoeding betaalde voortkomende uit de beheervergoeding uit de vijf subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V., was het Achmea Bank N.V. niet langer toegestaan na 1 januari 2014 een dergelijke vergoeding te ontvangen. Om die reden werd de beheervergoeding verlaagd voor deze vijf subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (Achmea Nederland Aandelenfonds, Achmea Eurolanden Aandelenfonds, Achmea Wereld Aandelenfonds, Achmea Eurolanden Obligatiefonds, Achmea Eurolanden Mixfonds). Dit besluit werd op 11 december 2013 bekend gemaakt op de website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en is ingegaan per 2 januari Financial Transaction Tax (FTT) Invoering van een Financial Transaction Tax (FTT) heeft naar alle waarschijnlijkheid invloed op het rendement van een beleggingsfonds. Nederland heeft er in 2013 vooralsnog voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij de andere EU lidstaten die een voorstel tot een Europese FTT onderschrijven. Toekomstige ontwikkelingen in Nederland, maar ook in het buitenland, worden door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. gevolgd. Securities Lending Het uitlenen van financiële instrumenten is conform het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. toegestaan en wordt uitgevoerd in de betreffende Achmea Beleggingspools. Na de afbouw in 2011 van het securities lending programma heeft eind 2013 een beoordeling plaatsgevonden of dit programma kon worden hervat. Uit in- en extern onderzoek is gebleken dat geen significante verbetering van opbrengsten viel te verwachten afgezet tegen de risico s die voortvloeien uit het uitlenen van financiële instrumenten. Op basis van deze, in 2013 uitgevoerde onderzoeken, heeft in het eerste halfjaar van 2014 geen securities lending plaatsgevonden en is deze mogelijkheid per 22 juli 2014 in het Prospectus vervallen. Andere ontwikkelingen in de verslagperiode - Wijziging van de settlement cyclus van de Fondsen en Achmea Beleggingspools naar T+2; - Met ingang van 1 september 2014 vindt de uitvoering van het stembeleid plaats door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Achmea Beleggingsfondsen N.V. stelt zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen en voert daarom een verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid bestaat uit vier pijlers en wordt hieronder toegelicht. Pijler 1: Uitsluitingsbeleid Er wordt op voorhand niet belegd in: Controversiële wapens Wij beleggen niet in ondernemingen die zich rechtstreeks richten op ontwikkeling, testen, productie, verkoop, handel en onderhoud van controversiële wapens. Ook wordt niet belegd in ondernemingen die een groot belang hebben in andere ondernemingen (via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden) die controversiële wapens produceren. Het zijn producenten van: o clustermunitie; o anti persoonsmijnen; o biologische en chemische wapens; o kernwapens. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 8

13 Voor het uitsluiten van controversiële wapens zoekt Achmea aansluiting bij internationale verdragen die door Nederland (en vele andere landen) zijn ondertekend. Het betreft de volgende verdragen: - Conventie voor biologische wapens (1975); - Conventie voor chemische wapens (1997); - Verdrag van Ottawa betreffende anti persoonsmijnen (1997) en - Conventie over clustermunitie (2008). Controversiële landen De Nederlandse overheid kan sanctiemaatregelen nemen tegen landen. Deze landen worden door ons als controversieel beschouwd. Over het algemeen schenden de regeringen van dergelijke landen consequent de fundamentele mensenrechten van hun burgers. De sanctiemaatregelen zijn gebaseerd op de Sanctiewet Tabaksproducenten Producenten van tabaksproducten zijn uitgesloten. Dit vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid. Achmea rekent juist het bevorderen van de gezondheid tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Notoire Global Compact schenders Wij sluiten ondernemingen uit die minimaal twee jaar achtereen bij minimaal twee door ons geselecteerde toetsingsbureaus als Global Compact schender zijn aangemerkt. De principes van het Global Compact van de Verenigde Naties richten zich op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Jaarlijks laat Achmea haar beleggingsportefeuille door een onafhankelijke partij beoordelen in hoeverre de beleggingen voldoen aan deze principes. Indien als gevolg van bijzondere situaties, te beoordelen door de Beheerder, wordt belegd in ondernemingen en/of landen die vallen onder één van de vier hierboven genoemde categorieën, dan zullen dergelijke beleggingen binnen redelijke termijn worden afgebouwd. De Beheerder zal bij afbouw van dergelijke beleggingen in het belang van de deelnemers handelen, met inachtneming van specifieke wettelijke regels, waaronder die over clustermunitie. Zie bijlage A voor de complete lijst met uitsluitingen per 31 december Op de website is een actuele lijst met uitsluitingen opgenomen. Pijler 2: Engagement, in gesprek met ondernemingen Engagement wil zeggen dat wij de dialoog aangegaan met ondernemingen waarin wij beleggen. Robeco voert het engagementbeleid namens Achmea Beleggingsfondsen N.V. uit. Met de dialoog die Robeco met ondernemingen voert, proberen we de aandeelhouderswaarde (d.w.z. de waarde die een bedrijf weet te creëren) te vergroten. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Voor het aangaan van deze dialoog staan de uitgangspunten van het Global Compact centraal. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Bedrijven die op deze uitgangspunten minder goed scoren, worden geselecteerd voor ons engagement. Er worden dan heldere afspraken gemaakt en termijnen afgesproken om dit te verbeteren. De dialogen die worden gevoerd kunnen gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethisch gedrag. Maar ook onderwerpen als veranderingen in ondernemingsstructuur, zeggenschapsrechten of beloningsbeleid komen aan bod. Voorwaarde is dat het management van een onderneming het onderwerp kan beïnvloeden. Wij bereiken de beste resultaten met een constructieve en opbouwende dialoog tussen onze uitvoerder Robeco en het management van de ondernemingen waarin wij beleggen. Een goede relatie is hierbij belangrijk. Het doel is om vertrouwen en respect te creëren en te behouden tussen alle betrokken partijen. Achmea kijkt vooral of de ondernemingen de relevante internationale codes naleven. Is dit niet het geval? Dan vraagt Robeco namens Achmea waarom ze zich niet aan een bepaalde code houden en zal verbeteringen aanmoedigen. Daarnaast voeren wij ook enhanced engagement uit. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen uit. Hiermee gaan we intensief de dialoog aan. Dit gaat over specifieke thema s die wij belangrijk vinden. Voorbeelden van deze thema s in de afgelopen jaren zijn: - mensenrechten; - dierproeven; - publieke gezondheidszorg; - biodiversiteit. De actuele thema s zijn mensenrechten, arbeidsrechten, natuur, klimaat en gezondheid. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 9

14 Voor deze bedrijven stelt Achmea specifieke verbeterdoelen vast. Voor elke onderneming waarmee wij een enhanced engagement aangaan geldt: voor de start van het traject beoordeelt een onafhankelijke partij of de door ons gestelde doelen hout snijden. Aan de hand van heldere, specifieke en meetbare doelstellingen wordt de dialoog gestart. Door middel van een nulmeting op het realiteitsgehalte van de doelstellingen en een eindmeting op de mate waarin de dialoog succesvol is geweest, wordt er inzicht verkregen of de aangesproken ondernemingen vooruitgang boeken op de specifieke thema s. Elk afgerond engagement wordt eveneens door een onafhankelijke partij beoordeeld op het behaalde resultaat. In het Overzicht Enhanced Engagements Achmea vindt u de thema s waarmee wij met ondernemingen sinds 2008 enhanced engagementtrajecten hebben afgerond of -anoniem- nog hebben lopen. Een engagement traject duurt maximaal drie jaar. Als de dialoog met een onderneming niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onderneming worden uitgesloten. Ook zijn elk kwartaal engagementverslagen beschikbaar. Deze verslagen en het Overzicht Enhanced Engagements zijn te downloaden op de website Pijler 3: Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Wij beleggen in aandelen van verschillende ondernemingen. De uitvoering van het stembeleid vindt plaats door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Elk aangehouden aandeel geeft ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Door actief gebruik te maken van dit stemrecht kunnen wij de betreffende ondernemingen aansporen de kwaliteit van het bestuur te vergroten. Ook kan de duurzaamheid verbeterd worden. Wij verwachten dat dit op termijn gunstig is voor de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde. Ondernemingen die hun zaken op orde hebben denk aan een goede ondernemingsstructuur of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten- presteren immers op de lange termijn vaak beter. Met andere woorden: een goede ondernemingsstructuur is goed voor Achmea en voor haar belanghebbenden. Het stemrecht kan zowel direct als indirect (d.w.z. proxy voting, het stemmen op afstand als het niet mogelijk is om zelf de aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken) worden uitgeoefend. We volgen met het stembeleid de Nederlandse Corporate Governance Code voor Nederlandse ondernemingen. De aanbevelingen uit deze code gebruiken we ook bij de beoordeling van de agendapunten waarvoor het stemrecht wordt toegepast. Buiten Nederland gebruiken we de code International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code, worden beoordeeld. Buiten Nederland is de lokale Corporate Governance Code van dat land leidend. Het zal echter niet in alle gevallen nodig zijn het stemrecht actief te gebruiken. Daarom zal voortdurend een afweging gemaakt worden tussen de verwachte opbrengst enerzijds en de kosten anderzijds. Wij worden echter in principe altijd vertegenwoordigd op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen - waarin een substantieel belang wordt gehouden, - als er belangrijke dan wel controversiële agendapunten zijn. De stemverslagen van de aandeelhoudersvergaderingen zijn te downloaden op de website Aantal stemvergaderingen 2014 In dit boekjaar is namens de beheerder wereldwijd gestemd op 366 aandeelhoudersvergaderingen. Op 205 (56,0%) vergaderingen is één of meerdere keren tegen voorstellen van het management gestemd. Ook is er 1 adviesstemmen uitgebracht over de frequentie van rapportage over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in voornamelijk de Verenigde Staten van Amerika (SEC rule say on pay : een term die wordt gebruikt voor een wet (in het ondernemingsrecht) waarbij aandeelhouders het recht hebben om te stemmen over de beloning van bestuurders). Indien niet is gestemd, komt dit doordat de aandelen van de betreffende onderneming niet in eigendom waren ten tijde van de aandeelhoudersvergadering. Zoals opgenomen in het (basis) prospectus is eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de verwachte opbrengst. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat wij gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn toezicht op management (ICGN principle 2), bezoldiging (ICGN principle 5) en rechten van aandeelhouders (ICGN principle 8). Achmea Beleggingsfondsen N.V. 10

15 Pijler 4: ESG-criteria integratie Het vermogensbeheer van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. We proberen een steeds groter deel van onze portefeuille te verduurzamen. Wij vinden het daarom belangrijk dat de vermogensbeheerders in het beleggingsproces, waar mogelijk, letten op duurzaamheidscriteria. Dit noemen we de ESG criteria. Het gaat hier om de factoren: - milieu (Environment), - sociale (Social) en - goed bestuur (Governance). Wij zijn er van overtuigd dat het meenemen van de duurzaamheidscriteria kan leiden tot betere beleggingsresultaten. Zo brengt bijvoorbeeld energiezuinig produceren minder kosten met zich mee en is dit ook beter voor het milieu. Ook voorkomt een goed milieubeleid het betalen van hoge boetes voor overtredingen. Wij voeren dan ook met al onze vermogensbeheerders intensieve gesprekken om de integratie van ESG factoren verder in te voeren in het beleggingsproces. Voor een uitgebreide beschrijving van het verantwoord beleggingsbeleid verwijzen wij u naar de website van de Beheerder: AO/IC Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( BGfo ). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 115y lid 5 van het BGfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Achmea Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115y lid 5 BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. In het afgelopen boekjaar zijn risico s en beheersmaatregelen systematisch geïnventariseerd. Beoordeeld is of het rest-risico (het risico dat overblijft na genomen beheersmaatregelen) acceptabel was. Indien dit niet het geval was, zijn additionele maatregelen genomen. Voorts is de werking van de beheersmaatregelen beoordeeld. Over dit proces is door de compliance- en risk officer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan de directie gerapporteerd. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Fund governance Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. onderschrijft de principes voor een goede fund governance, zoals deze zijn gepubliceerd door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft deze beginselen geïntegreerd in haar eigen Gedragscode Fund Governance (de Gedragscode ). De meest recente versie is gepubliceerd op de website De Gedragscode dient ertoe om ten behoeve van de deelnemers in Achmea Beleggingsfondsen N.V. waarborgen te scheppen voor de integere uitoefening van het fondsbedrijf en een zorgvuldige dienstverlening als bedoeld in artikelen 4:11, 4:14 en 4:25 Wft en deze te implementeren in de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle systematiek van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. De Gedragscode beoogt de belangen van de beleggers te beschermen en belangenconflicten te voorkomen. Dit wordt mede gewaarborgd door controle op de naleving van de fund governance bepalingen, waartoe de Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. toezicht houdt op de directie, welke laatste verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke voorschriften voor een integere bedrijfsvoering. Evenals in voorgaande jaren en voorafgaand aan de publicatie van de Gedragscode, is de Raad van Commissarissen door middel van compliance rapportages inzicht verschaft en is de bedrijfsvoering in de vergadering van de Raad van Commissarissen onderdeel geweest van de besprekingen met de directie. De compliance officer van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft in het verslagjaar een rapportage ten behoeve van de Raad van Commissarissen opgesteld over de naleving van de Gedragscode en deze in de vergadering van september 2014 met de Raad van Commissarissen besproken. DUFAS Code Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van onze klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Wij hebben de tien principes hieronder voor u vermeld. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. onderschrijft deze principes. Onze organisatie draagt integriteit hoog in het vaandel. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 11

16 Over het beheer van onze beleggingsfondsen zijn duidelijke kwaliteitsafspraken gemaakt. De bestuurlijke structuur van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., met een onafhankelijke bewaarder naast de fondsbeheerder, staat er borg voor dat het beleid van de fondsbeheerders altijd aan een onafhankelijke kritische blik wordt onderworpen. Er wordt binnen het wettelijke kader gewaakt over het belang van de klant. Deze bestuurlijke inrichting, waarbij een onafhankelijke partij over de schouder van de fondsbeheerder meekijkt naar het voor de beleggingsfondsen gevoerde beleid, is geheel in overeenstemming met de DUFAS Fund Governance Code. Naast deze structuur voor onze beleggingsfondsen, kent de onderneming een raad van commissarissen, die zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als robuust en evenwichtig. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. stelt zich ten doel om voor haar belanghebbenden transparant te zijn. Klanten moeten te allen tijde toegang hebben tot hun gegevens en zicht hebben op alle voor hen relevante informatie. Belangentegenstellingen binnen de bedrijfsvoering zijn niet altijd geheel te vermijden. Bij keuzes die in geval van tegengestelde belangen moeten worden gemaakt, hanteren wij als criterium, welke uitkomst het beste is voor onze klanten. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. hanteert geen performance related fee richting onze externe vermogensbeheerder en hebben wij lange termijn criteria vastgesteld die het belang van de klant parallel laat lopen met dat van de onderneming. De tien basis principes van de Code Vermogensbeheerders zijn: Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten; vermogensbeheerders kennen hun klanten; vermogensbeheerders doen eerlijk zaken; vermogensbeheerders handelen integer; zij zorgen er daarom zoveel mogelijk voor dat hun belangen parallel lopen met die van hun klanten. Vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig; vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk; vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid; vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten; vermogensbeheerders houden zich aan DUFAS gedragscodes (DUFAS Fund Governance Code en DUFAS Principles Fiduciair Beheer). Risico's bij het deelnemen in beleggingsfondsen Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het onderhavige Fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten zijn in hoofdstuk 3 per Fonds opgenomen. Hierbij wordt, in volgorde van relevantie, de belangrijkste gelopen risico s en de genomen beheersmaatregelen beschreven. Risicobeheer Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het Fonds, bewaakt dat het Fonds in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer Fonds-specifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Naast de interne beheersingsmaatregelen en de met de vermogensbeheerder(s) overeengekomen beheersingsmaatregelen, maakt Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. tevens gebruik van diensten van The Bank of New York Mellon SA/NV voor controle op mandaat-overschrijdingen. Beleggingsresultaten Algemeen Over het verslagjaar 2014 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een netto resultaat geboekt van (2013: ). De onderverdeling van dit resultaat is als volgt: Achmea Nederland Aandelenfonds: (2013: 9.966) Achmea Eurolanden Aandelenfonds: 681 (2013: 5.468) Achmea Wereld Aandelenfonds: (2013: 1.878) Achmea Euro Obligatiefonds: (2013: 811) Achmea Eurolanden Mixfonds: (2013: 6.588) Terugblik financiële markten 2014 Algemeen In het jaarverslag van 2013 werd aangeven, dat het voorzichtige herstel van de wereldeconomie in 2014 naar verwachting zou doorzetten. Tevens werd aangetekend dat hierbij een belangrijke rol zou zijn weggelegd voor de centrale banken. Die verwachting is inderdaad uitgekomen. Zowel de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) als de Europese Centrale Bank (ECB) speelden het afgelopen jaar een stimulerende rol, door de korte rente bijzonder laag te houden. De Fed zag wel reden om het opkoopprogramma van staatsobligaties geleidelijk af te bouwen gedurende Daarentegen nam de druk op de ECB toe om het monetaire beleid verder te verruimen, teneinde het risico van deflatie in de eurozone tegen te gaan. Een grote verrassing in het verslagjaar was de zeer forse daling van de olieprijs, die meer dan halveerde. Oorzaak hiervoor was overproductie aan de ene kant en een lage vraag aan de andere kant. De overproductie wordt vooral Achmea Beleggingsfondsen N.V. 12

17 gestuwd door de schalie-olie vanuit de Verenigde Staten (VS) en het feit dat de olieproducerende landen (OPEC) besloten de productie niet terug te schroeven. Aan de vraagkant was de groeivertraging in China een dempende factor. De lage olieprijs werkte door in lagere inflatiecijfers en zelfs het risico op deflatie. Toch mag worden verwacht dat een lage olieprijs per saldo een positief effect zal uitoefenen op de economische groei, omdat de koopkracht van consumenten hierdoor verbetert. Volgens de laatste ramingen toonde de wereldeconomie in 2014 een groei van 2,6%. De start van het jaar was lastig, met name in de VS vanwege een ongekend strenge winter. In de kwartalen daarna, herstelde de Amerikaanse economie echter behoorlijk goed. Zo was de trend op de Amerikaanse arbeidsmarkt duidelijk positief met een sterke banengroei. Bij gevolg daalde het werkloosheidspercentage naar 5,6% van de beroepsbevolking per ultimo Het meevallende macro economische plaatje, gaf de Fed aanleiding om de afbouw van het monetaire stimuleringsprogramma stapsgewijs door te zetten. Het opkoopprogramma van Amerikaanse staatobligaties werd in oktober volledig beëindigd. In de eurozone bleef het economisch herstel aanmerkelijk brozer van aard. Gevoegd bij een dalende trend van de inflatie, verhoogde dit de druk op de ECB voor aanvullende maatregelen. De inflatie binnen de eurozone kwam eind 2014 uit op -0,2%, waarmee feitelijk sprake was van deflatie. Er moet wel worden opgemerkt dat dit voornamelijk kwam door de forse daling van energieprijzen. De kerninflatie, waarbij de meer volatiele energie- en voedselprijzen worden uitgesloten, kwam eind 2014 uit op 0,8%. Dit inflatiepercentage ligt ruim onder de beleidsdoelstelling van de ECB van dichtbij de 2%. De uiteenlopende economische ontwikkelingen in de VS en in de eurozone, kwamen tot uiting in een forse waardedaling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De euro was aan het eind van 2014 nog $1,17 waard en is daarmee terug bij de introductiekoers van begin Een andere heel opvallende ontwikkeling was de verdere, scherpe daling van de lange renteniveaus. Zo daalde de 10-jaars rente op Duitse staatobligaties van 1,95% begin 2014 naar een ongekend laag niveau van 0,55% eind In het kielzog hiervan sloot de Nederlandse 10-jaars rente het jaar af op 0,68%, het laagste niveau in bijna 500 jaar! In 2014 speelden er ook de nodige geopolitieke risico s, die het sentiment op de markten van tijd tot tijd onder druk zetten. Daarbij kan worden gedacht aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Wederzijdse sancties tussen het Westen en Rusland en de ramp met het passagiersvliegtuig in Oost-Oekraïne in de zomer, hielden dit risico op de radar. De combinatie van sancties en de lage olieprijs, heeft geleid tot een koersval van de Russische roebel. De centrale bank in Rusland zag zich gedwongen om de korte rente te verhogen tot 17%, teneinde de munt steun te bieden. Andere brandhaarden waren de situatie in Israël en de opmars van IS (Islamitische Staat) in het Midden Oosten. Dichter bij huis speelde in het vierde kwartaal de schuldproblemen van Griekenland weer op. De vraag blijft of Griekenland alle schulden kan en ook wil terugbetalen, en dit weerspiegelde zich in een scherpe stijging van de risicopremie op Griekse staatsobligaties. Aandelen Wereldwijd beleefden de aandelen per saldo een goed jaar. Het rendement van de MSCI Wereld index bedroeg ruim 9% (ontwikkelde markten, in lokale valuta). Er was wel een duidelijk verschil waarneembaar met het aandelenrendement van de opkomende markten. De MSCI index voor de opkomende markten rendeerde in 2014 namelijk ruim 5% (in lokale valuta). De stemming op de Amerikaanse beurs was positiever dan het gemiddelde wereldwijd. De Amerikaanse S&P 500 index steeg met bijna 14% in waarde. De aandelenindices in de eurozone bleven daarbij in de schaduw. De gemiddelde stijging van aandelenindices in de eurozone bedroeg ongeveer 4%. De Nederlandse beurs deed het relatief goed, met een stijging van de AEX index van 5,6% in De hekkensluiters waren landen met een sterke afhankelijkheid van de olieprijs, zoals Rusland en ook Noorwegen. Obligaties De onverwachte verdere daling van de lange renteniveaus, weerspiegelden zich in heel positieve resultaten voor de vastrentende waarden in Wereldwijd boekten de staatsobligaties in 2014 zelfs een koersstijging van 8,5%. In de eurozone waren de staatsobligaties van Italië en Spanje koplopers met een rendement van respectievelijk ruim 15% en bijna 17%. De langlopende obligaties uit de kernlanden van de eurozone profiteerden eveneens van de neerwaartse rentedruk, getuige de enorme koerswinst van ruim 27% voor de Barclays Euro Treasury index van AAA en AA landen. Ook de andere obligatiecategorieën lieten (sterk) positieve rendementen zien. Bedrijfsobligaties met een relatief goede risicorating ( investment grade ) profiteerden naast de daling van de kapitaalmarktrente ook van een daling van de risico-opslag. Voor de high yield obligaties gold juist een verhoging van de risico-opslag, waardoor deze categorie in 2014 een relatief laag rendement boekte (ongeveer 4%). Valuta Gedurende 2014 is de euro ook flink in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar (-/-12%). De koers van de euro werd met name gedrukt door het vooruitzicht van verdere stimuleringsmaatregelen door de ECB. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 13

18 Vooruitblik financiële markten 2015 Algemeen Ondanks de positieve ontwikkelingen in de VS en de verwachte positieve effecten van de veel lagere olieprijs op de consumptie, zal de wereldeconomie in 2015 naar verwachting slechts licht versnellen. De Wereldbank voorziet een wereldwijde economische groei van 3% in 2015 en 3,3% in Voor de eurozone zijn de verwachtingen nog lager gespannen, met een groeiprojectie van 1,1% in Voor de opkomende markten wordt een groei geraamd van ongeveer 5% in In de VS blijft de hamvraag wanneer de eerste renteverhoging sinds het ontstaan van de kredietcrisis in 2008 een feit zal zijn. De consensusverwachting is nu dat een eerste renteverhoging aan de orde kan zijn in de tweede helft van In de aanloop daar naartoe, zou de lange rente in de VS weer wat kunnen gaan oplopen. Als de Amerikaanse economie echter hinder ondervindt van de tegenwind elders (eurozone met name) en de inflatie laag blijft, dan kan het ook zijn dat de Fed een rentestap nog verder uitstelt tot De ECB heeft begin 2015 reeds de toon gezet door een zeer groot opkoopprogramma van staatsobligaties aan te kondigen. Vanaf maart 2015 tot het najaar van 2016 zal de centrale bank maandelijks voor 60 miljard staatsobligaties gaan opkopen. Het totale opkoopprogramma bedraagt hiermee liefst 1140 miljard euro. De opkoopoperatie heeft echter een open einde, omdat de ECB heeft gemeld door te zullen gaan totdat de inflatieverwachting weer op het pad ligt van de beleidsdoelstellingen. Over de precieze impact van dit beleid van de ECB lopen de meningen onder economen uiteen, ook omdat een dergelijke maatregel nog niet eerder is genomen. Criticasters (met name in landen als Duitsland en Nederland) verwachten weinig effect van dit beleid op de reële economie en voorzien juist het risico van nieuwe zeepbellen ( bubbles ) op de aandelenmarkten. Voorstanders stellen dat de ECB al eerder voor deze ingreep had moeten opteren en wijzen naar het succes van de Fed met deze vorm van stimuleringsbeleid. Binnen de opkomende markten is het macro beeld heel divers. Voor deze regio zijn de ontwikkelingen in China bepalend. Aangenomen wordt dat de Chinese economie profijt kan trekken van de lagere grondstofprijzen, zoals die van olie en ijzererts. De overheid hanteert een officiële doelstelling van economische groei van 7,5%, maar de verwachting is dat de groei daar wel iets bij zal achterblijven. Voor de economie van Rusland is het beeld aanmerkelijk somberder. De forse daling van de olieprijs en de sancties als gevolg van het conflict met de Oekraïne, wegen zwaar op de Russische economie. Er wordt voor 2015 zelfs rekening gehouden met een krimp van ongeveer 5% voor de economie in Rusland. Voor wat betreft de renteontwikkelingen in de eurozone, zal van grote invloed zijn of het ECB beleid wel of niet effect gaat sorteren. Duidelijk is dat de korte rente dit jaar nog op een heel laag peil zal blijven. De lange renteniveaus in de eurozone lijken nog weinig omlaag te kunnen, maar die uitspraak is al wel vaker gelogenstraft. Ervan uitgaande dat de economieën in de eurozone langzaam maar gestaag iets meer groeien en het beleid van de ECB enig positief effect bewerkstelligt, is de verwachting dat de lange rentes in de eurozone iets gaan oplopen gedurende Het beeld voor de aandelenmarkten blijft in 2015 redelijk positief. In de VS zijn de aantrekkende winstgroei van bedrijven (uitgezonderd de oliebedrijven) en het nog steeds ruime monetaire beleid, ondersteunende factoren. In Europa en Japan worden de aandelenmarkten daarnaast ook geholpen door de depreciatie van de valuta s (positief voor de export). Risicofactoren die dit beeld kunnen verstoren, vormen de onzekerheden rondom de positie van Griekenland in de eurozone, het aanhoudend conflict met Rusland en de situatie in het Midden Oosten. Dit kan bij tijd en wijle zeker leiden tot een verhoogde volatiliteit op de aandelenmarkten. Beleggingsbeleid De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en spreekt op basis van deze informatie thans de verwachting uit dat het beleggingsbeleid van de Fondsen in 2015 niet zal wijzigen. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Amsterdam, 16 maart 2015 Directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Achmea Beleggingsfondsen N.V. 14

19 2.3 Jaarrekening Achmea Beleggingsfondsen N.V Achmea Beleggingsfondsen N.V. 15

20 2.3.1 Balans per 31 december (voor winstbestemming) (in duizenden euro s) ref ACTIVA Beleggingen Participaties in Beleggingspools Vorderingen Uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Kortlopende schulden Uit hoofde van effectentransacties 34 5 Overige schulden Totaal passiva Achmea Beleggingsfondsen N.V. 16

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015)

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015) JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2015 (In liquidatie per 11-11-2015) Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in liquidatie. Op basis van een besluit

Nadere informatie

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen

Viertal pijlers voor verantwoord beleggen Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV (Achmea Beleggingsfondsen) is beheerder van meerdere beleggingsinstellingen van Achmea en voert daarvoor een verantwoord beleggingsbeleid. In dit document wordt het Verantwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014

TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014 TUSSENTIJDS BERICHT Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 30 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 2. Achmea Beleggingsfondsen N.V.... 5 2.1 Profiel... 5 2.2 Verslag van de directie... 9 2.3 Financiële

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2015

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2015 JAARVERSLAG 2015 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld door de beheerder Achmea

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2. Dit jaarverslag is

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 1 Verantwoord beleggingsbeleid Wij vinden het belangrijk dat uw geld maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Dit doen we op verschillende manieren: we sluiten bepaalde

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea paraplu fonds A 2016

JAARVERSLAG Achmea paraplu fonds A 2016 JAARVERSLAG Achmea paraplu fonds A 2016 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het Fonds voor gemene rekening Achmea paraplu fonds A. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V.

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Basis Prospectus Beleggingsfondsen Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V.

Beleggingsfondsen. Basis Prospectus. Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Basis Prospectus Beleggingsfondsen Behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012)

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inleiding Het doel van deze Principles van Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere richtlijnen voor alsmede een toelichting

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie