Werken aan zorgkwaliteit. Behandelresultaten meten vanuit patiëntenperspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan zorgkwaliteit. Behandelresultaten meten vanuit patiëntenperspectief"

Transcriptie

1 WHITEPAPER Werken aan zorgkwaliteit met PROMs Behandelresultaten meten vanuit patiëntenperspectief

2 Werken aan zorgkwaliteit met PROMs Inleiding Naast zorgkwaliteit en effectiviteit van behandelingen staat de beleving van patiënten steeds prominenter op de agenda van zorgaanbieders. Naast een behandelaar is er ook maar één die recht van spreken heeft, als het gaat over het resultaat van een behandeling: de patiënt. Systematisch meten van zijn waardering biedt grote kansen om te werken aan de kwaliteit en effectiviteit van geleverde zorg. En de patiënt wordt daarbij steeds meer een bewuste en betrokken gesprekspartner. Het meten van behandelresultaten met Patient Reported Outcome Measures (PROMs) biedt hiervoor de mogelijkheden. Hoe kan uw organisatie deze voordelen benutten? Deze whitepaper geeft meer inzicht en helpt u op weg. Inhoud 1 De opkomst van PROMs 3 2 Praktijk: Patiënten reageren positief en zijn meer betrokken 4 3 PROMs toepassen in het zorgproces 6 4 Expert: Intrinsieke motivatie moet leidend blijven 7 5 Stichting Miletus: Evaluatie eigen zorgaanbod is leidend motief 9 6 Toekomstvisie: Op naar een 100% response rate 11 7 Toekomst van PROMs 13 8 Wilt u meer weten? 14 Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 2

3 1 De opkomst van PROMs Er is een sterk groeiende behoefte aan betere zorg. Het meten van de kwaliteit én effectiviteit van behandelingen is daarvoor essentieel. Daarbij wordt de beleving van patiënten steeds belangrijker voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Hierdoor verschuift bij het meten van behandeleffecten de aandacht steeds meer van de aandoening naar de beleving en leefomstandigheden van de patiënt. Door deze groeiende aandacht voor zorgkwaliteit en patiëntervaringen, groeit de belangstelling voor het meten van behandeleffecten met PROMs-vragenlijsten. Vooral door positieve ervaringen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Hier worden PROMs al enkele jaren op continue basis ingezet als vast onderdeel van het zorgproces. Die ervaringen waaien nu over naar het Europese vasteland, vooral via het wetenschappelijk circuit. Met als belangrijke argumenten: nieuwe mogelijkheden om kwaliteit van medisch handelen te verbeteren én verzamelen van waardevolle input van patiënten voor het zorgconsult. Met goed zicht op behandeleffecten op individueel en geaggregeerd niveau. In Nederland staat het gebruik van PROMs nog in de kinderschoenen. De belangstelling groeit echter snel. Niet alleen bij ziekenhuizen, maar ook bij kleinschaliger zelfstandige klinieken en bijvoorbeeld revalidatiecentra. Sommige zorgsegmenten (zoals fysiotherapie en orthopedie) vervullen zelfs al een voortrekkersrol. Naast de al jaren groeiende intrinsieke belangstelling voor kwaliteitsbeleid in de zorg, spelen ook externe factoren een rol. Vooral door de trend om prestaties van zorgaanbieders openbaar te maken en zorgverzekeraars die steeds meer op kwaliteit willen inkopen. Ondanks de externe prikkels moet de eigen motivatie van zorgaanbieders voor succesvolle inzet van PROMs leidend blijven. Dat leren de eerste Nederlandse praktijkervaringen en benadrukken veel deskundigen. Met een sleutelrol voor patiënten. PROMs kunnen van grote waarde zijn om hun betrokkenheid bij de behandeling te vergroten, als bewuste en actieve gesprekspartner. Daarnaast kunnen ook de effecten van een behandeling beter worden vastgesteld, opnieuw vanuit patiëntperspectief. Wat zijn PROMs? Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn vragenlijsten voor patiënten die inzicht geven in de effectiviteit van geleverde zorg. De beleving van patiënten staat daarbij centraal. Het gaat om relatief eenvoudige vragenlijsten die geschikt zijn om digitaal te worden afgenomen en verwerkt. Een patiënt geeft hierop zelf de ervaren gezondheidstoestand aan en bijvoorbeeld ook de gevolgen van een aandoening of behandeling op zijn dagelijks leven. PROMs komen niet in de plaats van bestaande instrumenten voor het meten van de patiëntperceptie over de zorg. Ze zijn aanvullend op metingen die patiëntgerichtheid en patiënttevredenheid vaststellen. Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 3

4 2 PRAKTIJK: ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS COMPACTE START MET DRIE PATIëNTGROEPEN Patiënten reageren positief en zijn meer betrokken De afdeling orthopedie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is in februari 2013 gestart met officiële PROMs-metingen. De eerste reacties van patiënten en behandelaars zijn positief. De aanpak wordt inmiddels ook verbreed naar andere patiëntgroepen. Binnenkort weten we veel meer over de patiëntbeleving, zegt onderzoekscoördinator Nienke Wolterbeek. Hoe zijn jullie begonnen? Na anderhalf jaar voorbereiding zijn we gestart met drie patiëntgroepen. Mensen met heupklachten, patiënten die een knieprothese krijgen en mensen waarbij de voorste kruisband gereconstrueerd wordt. Zij vullen voor de behandeling een set vragenlijsten in. Die krijgen ze per toegestuurd. Ook drie maanden na de behandeling, na zes maanden, een jaar en daarna ieder jaar. Nu eind 2013 druppelen de eerste resultaten binnen. Die gaan we verwerken. Naast de patiëntbeleving willen we meer zicht krijgen op verschillen tussen orthopeden. Niet om hen hierop af te rekenen, maar om met elkaar te leren. Dat past ook bij ons als opleidingsziekenhuis. De resultaten bespreken wij ieder kwartaal bij onze zorgevaluaties. Hoe reageren patiënten en behandelaars op de aanpak? De adoptie is goed. De meeste patiënten reageren positief. Zij voelen zich meer betrokken en vinden het prettig hun mening te kunnen geven. Negatieve reacties gaan vooral over gebruik van . Iemand wil dan wel meewerken, maar niet per . In de startfase is 80 procent van de patiënten gevraagd mee te werken. Het overgrote deel wil en daarvan vult 95 procent de eerste vragenlijsten ook daadwerkelijk in. De behandelaars waren vooraf al voorstander. Zij zijn nu vooral heel benieuwd naar de resultaten. Vooraf was voor hen een belangrijk doel om een objectiever beeld te krijgen van onze zorg op groeps- en patiëntniveau. Daar willen we beter op kunnen sturen. Hoe is de implementatie verlopen? Het was een zeer intensief traject. Wij waren er vroeg bij en er waren nog geen geschikte standaard vragenlijsten beschikbaar. Alleen voor wetenschappelijk onderzoek. Er waren ook nog geen landelijke afspraken of richtlijnen. Wij hebben onze meettrajecten dus zelf grotendeels ontwikkeld. Wij hebben ook veel automatiseringssystemen bekeken en kozen uiteindelijk voor NETQ PROMs. Dat voldeed aan al onze voorwaarden: gemakkelijk in te richten, flexibel aan te passen, gebruiksvriendelijk en met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Een belangrijke les was het vroegtijdig betrekken van alle medewerkers die met de uitvoering te maken hebben. >> Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 4

5 >> Vervolg PRAKTIJK: ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Bijvoorbeeld baliemedewerkers, belangrijk voor de logistieke uitvoering. Zij vragen patiënten om deelname en noteren hun adres in het elektronisch patiëntendossier. Een goede folder is daarbij waardevol. Verder is alleen het secretariaat van orthopedie betrokken bij de verwerking in NETQ. Voor de orthopeden zijn geen extra handelingen nodig in de spreekkamer of daarbuiten. Hoe kijk je naar de rol van zorgverzekeraars en jullie branchevereniging? De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft een stimulerende rol en neemt het voortouw met standaardisatie. Een goede zaak. Zorgverzekeraars lijken deze rol ook op zich te willen nemen, maar wat mij betreft is dat niet de juiste weg. Het is logisch dat zij belangstelling hebben voor een deel van onze data. Die willen wij ook aanleveren, zolang zij het goed gebruiken. Ik betwijfel of zij op dit moment verantwoorde vergelijkingen kunnen maken. Daarvoor is zeer goede casemixcorrectie nodig. Ze moeten heel voorzichtig zijn met inkoopconclusies. We moeten eerst met elkaar vaststellen wat we precies meten, voordat we echt kunnen vergelijken en er consequenties aan verbinden. Voor het goed vergelijken van gegevens zitten we nog in een te pril stadium. Het gevaar is dat zorgverzekeraars de eigen PROMs-drijfveren van zorgaanbieders frustreren. Dat zou enorm zonde zijn. Ik ben dan ook tegen eigen metingen van zorgverzekeraars. Dit soort gegevens moet allereerst gebruikt worden voor onze zorg. Bovendien willen wij grip houden op het bevragen van onze patiënten. Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 5

6 3 PROMs toepassen in het zorgproces Om de kracht van PROMs te benutten, is een uitgekiende aanpak belangrijk om vragenlijsten en data een goede plaats te geven in het zorgproces. Een belangrijke stap is het betrekken van patiënten bij het meetproces. Zij moeten op vaste momenten eenvoudig vragenlijsten kunnen invullen: thuis of bij de zorgaanbieder. Dit is intern vaak ook een logistieke uitdaging (denk aan: patiënten informeren, benaderen en aanmelden voor deelname en het maken van interne afspraken over verwerking van gegevens). Bij voorkeur worden de resultaten van PROMs ook onderwerp van gesprek tijdens een consult of behandeling. Voor behandelaars is dat ook een nieuw element om mee te leren omgaan. Vaak is het ook belangrijk dat een deel van de data bij derden kan worden aangeleverd, voor benchmarking en externe verantwoording. En er zijn meer randvoorwaarden om rekening mee te houden voor praktische toepassing van PROMs. Naast goede vragenlijsten is een solide systeem onmisbaar om patiënten automatisch en routinematig te benaderen voor het invullen van vragenlijsten. Dit kan geheel digitaal en online. De uitkomsten van PROMs geven inzicht in het individueel klachtenpatroon van een patiënt en kunnen ook gebruikt worden voor interne en externe verantwoording. Een andere belangrijke uitdaging is het inrichten van meettrajecten die naast de meetdoelen naadloos aansluiten bij de zorglogistiek en zorgpaden. Daarnaast is de samenhang belangrijk met bestaande instrumenten voor het meten van de patiëntperceptie. Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 6

7 4 Expert: TNO & CBO Intrinsieke motivatie moet leidend blijven Gesprek in behandelkamer direct op het juiste niveau Gebruik van PROMs past uitstekend bij de huidige zorgontwikkelingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het kan een grote vlucht nemen, zolang de intrinsieke motivatie van zorgaanbieders leidend blijft, stelt Jean-Pierre Thomassen. Hij is werkzaam bij TNO Management Consultants en CBO (kwaliteitsinstituut voor de zorg) en een autoriteit op het gebied van zorgkwaliteit. Specialisten kunnen elkaar het best overtuigen. Hoe kunnen PROMs worden ingezet? Ik heb hoge verwachtingen van het gebruik van PROMs als vast onderdeel van het behandelproces. Het past bij de huidige zorgontwikkelingen, waardoor patiënten steeds meer centraal staan. Hierbij is de aandoening veel minder het uitgangspunt voor behandeling. De beleving van patiënten over hun kwaliteit van leven juist veel meer. In bepaalde gevallen betekent dit anders behandelen of zelfs niet behandelen en watchfull waiting. Ik verwacht dat we PROMs over enkele jaren veel zullen zien in de praktijk. Een voorwaarde is wel dat de intrinsieke motieven van zorgaanbieders leidend blijven. Ik geloof alleen in het nut van PROMs als ze leidend zijn voor het gebruik in de spreekkamer: het gesprek met patiënten. Het gebruik om te benchmarken en verantwoorden is belangrijk, maar mag niet leidend zijn. Wat zijn uw ervaringen met HET gebruik van PROMs? De ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Belangrijk is om te bepalen wat de concrete doelstelling en hiervan afgeleid de toepassing van het gebruik van PROMs is. Pas als dit bekend is, kan bepaald worden wat de meest geschikte meetsystematiek en vragenlijsten zijn. Goede vragenlijsten vinden voor de eigen situatie is nog een uitdaging. Veel bestaande lijsten zijn gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en zijn erg lang. Het zou goed zijn als er kortere gevalideerde vragenlijsten ontwikkeld worden. PROMIS, het systeem uit de VS kan hierbij helpen. Een belangrijke constatering van onze pilots is dat veel behandelaars denken dat consulten langer worden door de vragenlijsten. Maar ze worden juist korter en effectiever. Doordat de behandelaar een diepgaand inzicht heeft in de kwaliteit van leven, gezondheidstoestand, symptomen en het functioneren van de patiënt, komt het gesprek veel sneller en doelgericht op het juiste niveau. Tenslotte is het belangrijk dat patiënten merken dat er iets gebeurt met hun antwoorden. Dat vergroot hun betrokkenheid. >> Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 7

8 >> Vervolg EXPERT: TNO & CBO Waar verder op te letten bij toepassing in het zorgproces? Het gebruik van PROMs in het zorgproces ligt bij de artsen en specialisten. Het is hun instrument voor kwaliteitsverbetering. Zij zijn degenen die de resultaten interpreteren, met de patiënt in gesprek gaan en waar nodig de behandeling aanpassen. PROMs zijn dus veel meer dan een vragenlijstje voor het medisch dossier of voor de verzekeraar. Daarom is het belangrijk dat behandelaars zien en ervaren dat PROMs helpen om de medische kwaliteit te verbeteren. Het is verstandig te starten met een kleine groep patiënten en specialisten die graag willen. Zij kunnen laten zien dat het werkt. Specialisten kunnen elkaar het best overtuigen. Welke rol moeten zorgverzekeraars innemen? Veel hangt de komende jaren af van hun opstelling. We moeten voorkomen dat zorgprofessionals PROMs zien als iets dat van de zorgverzekeraar moet. Het zou goed zijn als zorgverzekeraars samen met zorgverleners als partner, gezamenlijk PROMs-metingen opzetten en kijken naar het gebruik ervan. Op deze wijze ontstaat een hoop synergie. De zorgverlener krijgt ondersteuning bij de ontwikkeling en invoering en gebruikt PROMs in het dagelijks zorgproces. Een deel van de data kan periodiek geüpload worden, waardoor de verzekeraar de gewenste verantwoordings- en vergelijkingsinformatie heeft. Dit leidt tot één echt zinvolle meting voor de patiënt (wel met een voor- en nameting, red.), die nog meer centraal komt te staan. Deze insteek is essentieel om PROMs breed te laten aanslaan. Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 8

9 5 STIMULATOR: Stichting Miletus Evaluatie eigen zorgaanbod is leidend motief De uitdaging: meer kunnen vergelijken Stichting Miletus genereert voor zorgverzekeraars de informatie over patiëntervaringen. Zowel voor de zorginkoop als het kunnen bieden van keuze-informatie aan patiënten. Hierdoor ontstaat meer sturingsinformatie om de kwaliteit van zorgverlening te bevorderen. Maar het moet beginnen met de eigen zorgevaluatie vanuit patiëntperspectief, zegt directeur Caroline van Weert. Waar staan PROMs op dit moment? We zijn de prille beginfase voorbij, maar het is nog lang geen business as usual. Ik verwacht wel dat het de komende jaren die kant op gaat. Er is veel belangstelling voor PROMs en er zijn al veel enthousiaste initiatieven. Maar daarmee ook: veel verschillende soorten vragenlijsten, meetmomenten en manieren van dataverzameling. Het is voor ons dé uitdaging te zorgen voor grotere vergelijkbaarheid. Een belangrijke stap hiervoor was onze overname van PromsNL in Er is grote behoefte aan meer standaardsets van vragenlijsten. Bij voorkeur zijn zorgaanbieders verantwoordelijk voor dataverzameling. Voor hun eigen kwaliteitsbeleid én aanlevering van gestandaardiseerde vergelijking in de benchmark. Ik geloof sterk in de combinatie van beiden. Hoe reageren behandelaars op jullie werkzaamheden? Wisselend. We hebben al veel ervaringen met onze Consumer Quality Index (CQI) voor onderzoek naar patiëntervaringen. Reacties blijken sterk afhankelijk van scores. Het is immers prettig als je goed scoort en vervelend als je onderaan eindigt. Het gros scoort echter gemiddeld en voor iedereen is het belangrijk om naar verbeterpunten te kijken. Wie stopt met beter worden, houdt op met goed zijn. Sommige zorgaanbieders lopen uit zichzelf voorop met kwaliteitsbeleid. Anderen hebben een zetje in de rug nodig. Zorgverzekeraars zorgen daarvoor en halen de vrijblijvendheid eraf. Als initiatief van zorgverzekeraars worden wij daar ook op aangekeken. Al zoeken wij juist de samenwerking met alle partijen: zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Iedereen moet baat hebben bij benchmarken. >> Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 9

10 >> Vervolg STIMULATOR: Stichting Miletus Wat zijn de belangrijkste motieven om PROMs te gebruiken? Het belangrijkste motief voor zorgaanbieders is de evaluatie van hun eigen zorgaanbod vanuit patiëntperspectief. Zo moet het ook beginnen. PROMs zijn daarbij een handige tool om het juiste gesprek met patiënten te voeren en behandelingen te evalueren. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid systematisch metingen en vergelijkingen te maken. Op dat punt hebben zorgverzekeraars gezorgd voor een extra motief. Zodra je onderling gaat vergelijken met andere zorgaanbieders of teams, ontstaan vaak fantastische gesprekken en waardevolle discussies. Daar moet je niet bang voor zijn. Waar staan PROMs over vijf jaar? Ik verwacht dat ze dan veel meer zijn ingebed in het zorgproces, met grotere vergelijkbaarheid en meer standaardlijsten. Dat wordt echt een belangrijke stap de komende jaren. Ik hoop ook dat de patiëntparticipatie door deze ontwikkeling daadwerkelijk wordt ingebed in zorgprocessen. Patiënten moeten dat merken doordat meer informatie naar hen wordt teruggekoppeld. Zo ontstaat meer uitwisseling tussen patiënt en behandelaar. Plus meer verdieping in medische audits. Uiteraard moet dat de effectiviteit en kwaliteit van de zorg verder vergroten. Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 10

11 6 TOEKOMSTVISIE: NetQ Healthcare PROMs: missing link voor zorgkwaliteit Op naar een 100% response rate Als voorhoedespeler op het gebied van outcome monitoring en het monitoren van gezondheid, kent NETQ Healthcare de vraagstukken van zorgaanbieders die aan de slag willen met PROMs. Voor hen wil de organisatie veel meer zijn dan alleen leverancier met een tool. Wij willen alle betrokkenen betekenisvolle inzichten bieden. Steeds meer en toegespitst op hun rollen en verantwoordelijkheden, schetst directeur Ronald Zwartkruis de ambitie. Wat merken jullie van de buzz rond PROMs? Wij merken dat de belangstelling groeit en voeren op verschillende niveaus gesprekken over de mogelijkheden en implementatie. Behalve voor organisaties die willen starten met PROMs zijn wij ook gesprekspartner voor bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de MOA (Center for Information Based Decision Making & Marketing Research) en Stichting Miletus namens de zorgverzekeraars. Wij worden vaak naar onze visie gevraagd, mede door onze jarenlange ervaringen met Routine Outcome Monitoring (ROM) in de GGZ. Wat gaan PROMs betekenen voor de zorgkwaliteit? De ontwikkeling in Nederland is nog pril, maar ik verwacht er veel van. Vooral door de snelgroeiende aandacht voor zorgkwaliteit en patiëntbeleving en kijkend naar de positieve ervaringen in met name de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In combinatie met bestaande instrumenten voor meten van patiëntperceptie en de procesindicatoren uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) of ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), zorgen PROMs voor het optimale totaaloverzicht op zorgkwaliteit. PROMs bieden bijvoorbeeld waardevolle inzichten over de effectiviteit van behandelingen op zowel team- als individueel niveau. Over een jaar of vijf verwacht ik dat de performance van zorgprofessionals steeds meer onderdeel is geworden van HR-beleid en persoonlijke ontwikkeltrajecten. >> Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 11

12 >> Vervolg TOEKOMSTVISIE: NetQ Healthcare Welke rol ambieert NETQ bij de opmars van PROMs? Wij willen betekenisvolle inzichten leveren voor de zorgkwaliteit. Niet alleen helpen en ontzorgen met implementatie, advies, trainingen en ons platform. Wij kijken verder. Ons ideaal: klanten met een 100 procent response rate. Alleen dan leveren wij de meest betekenisvolle inzichten. Binnen de orthopedie blijkt een zeer hoge response rate ook al haalbaar. Patiënten zien de lijsten als onderdeel van een operatie en vullen ze daarom trouw in. Verder gaan wij resultaten van PROMs over medische effectiviteit steeds meer combineren met klanttevredenheid en klantbeleving. Het gaat in essentie niet om patiënten, maar om zorgconsumenten: klanten. Om uiteindelijk alle belanghebbenden relevante inzichten te bieden. Bijvoorbeeld ook andere zorgprofessionals rond een patiënt. Op langere termijn willen wij ook andere mensen rondom patiënten betrekken bij de beoordeling en beleving. Denk bijvoorbeeld aan de partner, gezinsleden of andere nauw betrokkenen. Hoe kijk je naar de rol van zorgverzekeraars? Zij spelen een belangrijke rol als aanjager voor het meten van behandeleffecten en zorgkwaliteit. Daarbij kunnen ze met hun fondsen sterk bijdragen aan innovatie. Een gevaar is wel dat de essentiële intrinsieke motivatie van zorgaanbieders gefrustreerd wordt als er teveel focus komt op externe verantwoording. Dat moeten zorgverzekeraars dus constructief en verantwoord aanvliegen, met oog op de langere termijn. Daarbij is er veel behoefte aan duidelijkheid en SMART-doelstellingen onder zorgaanbieders. Wat wordt in 2015 van hen verwacht en wat in 2016? Met die duidelijkheid kan de focus veel meer verschuiven van sancties naar de inhoudelijke zorgkwaliteit en stimulering. Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 12

13 7 Toekomst van PROMs De inzet van PROMs neemt de komende jaren naar verwachting een grote vlucht. De beleving en betrokkenheid van patiënten krijgt daardoor een steeds grotere rol in de behandelkamer. Behandelaars krijgen steeds meer inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van behandelingen. Daarbij geven evaluaties vanuit patiëntenperspectief zorgaanbieders steeds betere mogelijkheden om te werken aan hun kwaliteitsbeleid. Mede door resultaatvergelijkingen met andere zorgaanbieders (benchmarken). Het groeiend belang van externe verantwoording heeft ook zeker een aanjaagfunctie. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle inzet van PROMs zijn echter de interne drijfveren van zorgaanbieders. Die mogen niet gefrustreerd worden door externe druk. De betrokkenheid en actieve opstelling van behandelaars is cruciaal. Zij kunnen PROMs tot volwaardig onderdeel van hun behandelingen maken. En zij kunnen patiënten het best motiveren om vragenlijsten in te vullen. De aanpak moet daarom ook voor behandelaars aantrekkelijk zijn. De positie van PROMs over een jaar of vijf, is deels afhankelijk van de positie die zorgverzekeraars innemen. Een partnerrol voor het gezamenlijk met zorgaanbieders opzetten van metingen kan een interessante rol zijn. De belangen van zorgaanbieders en verzekeraars hoeven elkaar ook niet te bijten. Breder kijken dan verantwoording alleen, is hoe dan ook het devies. De intrinsieke motivatie van zorgaanbieders moet gekoesterd worden. Dat zal de opmars van PROMs alleen maar extra vaart geven. Zo kunnen de ware voordelen voor de kwaliteit van de zorg optimaal worden benut. Extra hulp is de komende jaren bovendien te verwachten van de snelle ICT-ontwikkelingen. Verdere automatisering, slimme nieuwe tools en oplossingen voor de grote behoefte aan koppelmogelijkheden zullen gebruik van PROMs nog interessanter maken. Daarnaast zullen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld casemixcorrectie helpen de uitkomsten nog meer afgewogen te maken en zorgen voor extra betekenisvolle inzichten. Werken aan zorgkwaliteit met PROMs 13

14 MEER WETEN? Deze whitepaper is ontwikkeld door NETQ Healthcare om belangstellenden snel en gericht op weg te helpen met de oriëntatie op en implementatie van PROMs. Wilt u verder praten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem gerust contact met ons op. Kijk op of bel Colofon Deze whitepaper is een uitgave van NETQ Healthcare. redactie: Nieko Versteeg en Eric Hoogeweg Teksten en interviews: Eric Hoogeweg, Tekstwerkplaats. NETQ Healthcare BV Ondiep-Zuidzijde BW Utrecht Alle rechten voorbehouden. Ondanks de zorgvuldigheid die aan deze uitgave is besteed, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden bij eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus WORKSHOP PROMS 24 juni, Utrecht ISOQOL Barbara Vriens Stichting Miletus 2 Agenda 1. Visie en doelstellingen Miletus 2. PROMs metingen Miletus tot nu toe 3. PROMs en PREMs in de kwaliteitsregistratie (NBCA)

Nadere informatie

De zorgverzekeraar als innovator

De zorgverzekeraar als innovator De zorgverzekeraar als innovator maken vanuit het patiëntenperspectief Caroline van Weert Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg

Nadere informatie

PROMs Outcome Measures. Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs

PROMs Outcome Measures. Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs PROMs Outcome Measures Wat zijn PROMs De toepassing van PROMs De toegevoegde waarde van PROMs Onze visie op PROMs Wat zijn PROMs? PROMs, wat zijn het? Definitie: Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt

Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt Rint de Jong - Karakter Heddeke Snoek Karakter Judith Horstman Pionn Marleen van Aggelen - Pionn 22 september 2015 Met welke

Nadere informatie

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut Patient-reported outcome measures Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut datum Waarom PROMs Van complicaties naar toegevoegde waarde Gebruik PROMs: Wetenschappelijk, t.b.v. Klinische trials;

Nadere informatie

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL 1 Gebruik van PROM s in de zorg PROM s vanuit patiëntenperspectief 31 maart 2017 Hans Bart Directeur NVN 2 Gebruik van PROM s in de zorg Prom s ontwikkeling

Nadere informatie

Uitkomstmetingen in de fysiotherapie

Uitkomstmetingen in de fysiotherapie Uitkomstmetingen in de fysiotherapie Op het moment dat je er mee gaat werken dan ga je pas merken dat het handig is NFU Symposium 7 november 2014 Programma Kwaliteit in Beweging Fysiotherapie Pilot projecten

Nadere informatie

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk Het wat en hoe Philip van der Wees Guus Meerhoff De presentatie op hoofdlijnen Introductie Patiënt Reported Outcome (Measure) (PRO(M)) Uitleg

Nadere informatie

Symposium Miletus. Delen van patientervaringen verbetert de zorg

Symposium Miletus. Delen van patientervaringen verbetert de zorg Symposium Miletus Delen van patientervaringen verbetert de zorg Welkom allemaal! Wie zitten er in de zaal: 26 Zorgverzekeraars 21 Zorgaanbieders 26 Meetorganisatie/ onderzoeksbureaus 4 Patiëntenorganisaties

Nadere informatie

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN!

ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! ROUTINE OUTCOME MONITORING: BEHANDELINHOUD EN ORGANISATIE KOMEN SAMEN! INLEIDING Dit artikel gaat in op Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM betekent kort gezegd: het periodiek verzamelen van gegevens

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen Inleiding De gezamenlijke deelnemende zorgverzekeraars (Achmea en CZ) en Stichting Miletus

Nadere informatie

Resultaten zorgevaluatie Orthopedie St. Antonius Ziekenhuis

Resultaten zorgevaluatie Orthopedie St. Antonius Ziekenhuis Resultaten zorgevaluatie Orthopedie St. Antonius Ziekenhuis Bij de afdeling Orthopedie van het St. Antonius Ziekenhuis vindt standaard zorgevaluatie plaats. De zorgevaluatie doen we aan de hand van veel

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker De zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is goed geregeld in

Nadere informatie

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Miletus Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Carolien Braam, namens Santeon Caroline van Weert, Stichting Miletus Bespreekpunten

Nadere informatie

ORTHOPEDIE. Zorgevaluatie Orthopedie

ORTHOPEDIE. Zorgevaluatie Orthopedie ORTHOPEDIE Zorgevaluatie Orthopedie Zorgevaluatie Orthopedie U krijgt of hebt een behandeling ondergaan bij de afdeling Orthopedie van het St. Antonius Ziekenhuis. De afdeling Orthopedie wil graag evalueren

Nadere informatie

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties C.Fransman Patient audit manager Inhoud 1. DICA 2. Methodiek 3. PROMs 4. Showcase darmkanker Auditing Inzicht in kwaliteit Feedback voor zorgverleners

Nadere informatie

PROM-toolbox. Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs?

PROM-toolbox. Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs? https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/paginas/prom-toolbox.aspx PROM-toolbox Tools voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs?

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen

Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen Caroline van Weert Miletus Voorlichtingsdag zelfmetende ziekenhuizen en ZBC s 7 november 2013 Programma Inleiding Meetprogramma 2014/2015 Kosten

Nadere informatie

ORTHOPEDIE. Zorgevaluatie Orthopedie

ORTHOPEDIE. Zorgevaluatie Orthopedie ORTHOPEDIE Zorgevaluatie Orthopedie Zorgevaluatie Orthopedie U wordt binnenkort of hebt een behandeling ondergaan bij de afdeling Orthopedie van het St. Antonius Ziekenhuis. De afdeling Orthopedie wil

Nadere informatie

DOORBRAAKPROJECT ROM. Het begin van het einde. Williams,

DOORBRAAKPROJECT ROM. Het begin van het einde. Williams, DOORBRAAKPROJECT ROM Het begin van het einde Williams, 151124 Doorbraakproject ROM Project Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

QDNA PREM FYSIOTHERAPIE. Sturen op kwaliteit. Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie

QDNA PREM FYSIOTHERAPIE. Sturen op kwaliteit. Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie QDNA PREM FYSIOTHERAPIE Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie Sturen op kwaliteit HET NIEUWE METEN FYSIOTHERAPEUTEN GAAN STUREN OP KWALITEIT. Er waait een frisse wind door het zorglandschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014. De uitdagingen in de palliatieve zorg

Nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014. De uitdagingen in de palliatieve zorg Nieuwsbrief Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014 INDEX Mensen in de palliatieve fase centraal...2 Project Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg...3 Eerste resultaten met hospices positief...4

Nadere informatie

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Bijlage G Werkinstructie PREM Fysiotherapie Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Wat is de PREM Fysiotherapie? Deze vragenlijst gaat over patiëntervaringen met fysiotherapie en is een

Nadere informatie

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling

Yes We Can. Inzicht in de effecten van de behandeling Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling 0 Yes We Can Inzicht in de effecten van de behandeling De belangrijkste bevindingen uit onderzoek De behandeling van Yes We Can Clinics is effectief

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017

PROMs in de orthopedie. Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI 23 maart 2017 Inhoud Introductie LROI PROMs meten in de orthopedie Implementatie van PROMs Eerste resultaten PROMs Inhoud Introductie LROI

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback door van Programma 1. Wat is ROM en waarom? 2. Welke vragenlijsten worden ingevuld? 3. Hoe zien de rapportages er uit? 4. Hoe kun je de

Nadere informatie

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. Wat zijn de veranderingen in het meetprogramma 2016 t.o.v. voorgaande jaren? De grootste verandering in het meetprogramma is het feit dat Miletus in principe zelf geen dataverzameling

Nadere informatie

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Innovatieproject Toepassing advies BiBo bij totale heup-en knieoperaties (BiBo- THA/TKA) 10 regio s in Nederland,

Nadere informatie

Shared Decision Making met ROM: Het gezamenlijke proces van cliënt en behandelaar. Tim Kreuger, Margot Metz

Shared Decision Making met ROM: Het gezamenlijke proces van cliënt en behandelaar. Tim Kreuger, Margot Metz Shared Decision Making met ROM: Het gezamenlijke proces van cliënt en behandelaar Tim Kreuger, Margot Metz Inhoud Shared Decision Making (SDM): wat is het? Samenhang SDM & herstelvisie. Meerwaarde en mate

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

ROM Doorbraakprojecten. Gerdien Franx

ROM Doorbraakprojecten. Gerdien Franx ROM Doorbraakprojecten November 2014 Mei 2016 Gerdien Franx Projectleider, Trimbos-instituut The Choluteca bridge, Honduras Donald Berwick: Tijd voor continue vernieuwing Patiënt en hulpverlener gericht

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van?

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Anemone Bögels ZorgNL2014 3 november 2014 NL concurreert met kwaliteit NL in vergelijking Grootste haven van Europa Beste orkest van de wereld Gelukkigste

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers 18 februari 2015 Welkom! Welkom en voorstelronde Agenda Korte introductie door bestuur KNGF Informeren herijking en Masterplan MKiB Tijdsplanning Wederzijdse

Nadere informatie

ROM de antwoorden op de meest gestelde vragen vanuit het cliëntenperspectief

ROM de antwoorden op de meest gestelde vragen vanuit het cliëntenperspectief ROM de antwoorden op de meest gestelde vragen vanuit het cliëntenperspectief GGZ Nederland/LPGGz d.d. 5 oktober 2010 Verantwoording GGZ Nederland en de cliënten-/familieorganisaties LPGGz, LOC werken samen

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens. Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015

De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens. Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015 De gebruikerswaarde van de benchmarkgegevens Conferentie ROM en benchmarken 21 april 2015 Goede voortgang actiepunten conferentie 2013 Vier pilots afgerond of nog lopend Achmea Synquest Verslaving GGNET

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer

Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer 15 april 2016 Anouk Knops Projectleider Samen Beslissen Patiëntenfederatie NPCF Wie zijn wij? Koepel van patiënten- en consumenten-organisaties Het

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan

Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan Highlights De stad Miletus was de bakermat van onze huidige wetenschappelijke denkwijze en de eerste stad waar het volk werd gehoord. Miletus staat daarom symbool voor het belang

Nadere informatie

BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS

BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS Afstemming Miletus Meetbureaus Caroline van Weert Suzanne van der Meulen Aanleiding en doel bijeenkomst Meetbureaus informeren over de patiëntervaringsmetingen PREM en PROM

Nadere informatie

Commissie Kwaliteit mei 2013

Commissie Kwaliteit mei 2013 Implementatieplan PROMs-advies, v 1.1 Commissie Kwaliteit mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Toekomstbeeld... 3 Hoofdstuk 2 Het registreren van PROMs... 5 Bijlage 1 Actieve en potentiële

Nadere informatie

E-health modules voor de Basis-GGZ. Optimale zorgzwaarte met Karify

E-health modules voor de Basis-GGZ. Optimale zorgzwaarte met Karify E-health modules voor de Basis-GGZ Optimale zorgzwaarte met Karify E-health voor een hogere kwaliteit van de zorg De GGZ in Nederland krijgt een ander gezicht. Niet alleen veranderen de budgetten, de wetgeving

Nadere informatie

Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal

Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal Populatiemanagement in de praktijk HIMSS Las Vegas, 1 maart 2016 Karin Zwager, Medisch Specialist 1 De aanleiding Doelen en overwegingen Doel: Een gezonde bevolking

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt. Diana Delnoij 7 oktober 2013

Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt. Diana Delnoij 7 oktober 2013 Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt Diana Delnoij 7 oktober 2013 Wat is kwaliteit? Agency for Healthcare Research and Quality: Doing the right thing, at the right time, for the

Nadere informatie

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Zorgsysteem onder druk Het huidige zorgsysteem staat onder druk door de toenemende zorgvraag,

Nadere informatie

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken Vragen Medisch Specialist 2025 ambitie, vertrouwen, samenwerken 2 Visiedocument Medisch Specialist 2025 Colofon Het Visiedocument Medisch Specialist 2025 is een uitgave van de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015. Beste Lezer,

Nieuwsbrief. Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015. Beste Lezer, Nieuwsbrief Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015 INDEX Beste Lezer, 1e Rapportageformat ontwikkeld!...2 Subjectief Beleefde gezondheid; een trapje omhoog op de ladder?...3 Wist u dat...4 Het verhaal

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

Groei E-health met name te danken aan beeldbellen

Groei E-health met name te danken aan beeldbellen Groei E-health met name te danken aan beeldbellen Security en ICT niet of slecht geregeld In 40% van de zorginstellingen is een toenemend aantal personen te vinden dat beeldbellen toepast als onderdeel

Nadere informatie

Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011. Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl

Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011. Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011 Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl Agenda Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement Zelfmanagement = Ondersteuning van zelfmanagement

Nadere informatie

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien?

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Joep Dille, Manager afdeling Innovatie en Wetenschap, Isala Gebruiker IT IS ALL IN THE CLOUDS Programma Drie Vragen: Waarom heeft Isala gegevens nodig? (management

Nadere informatie

EPD Masterclass HIMSS 2015

EPD Masterclass HIMSS 2015 EPD Masterclass HIMSS 2015 Onze zorgdisciplines Wat staat er bij u op de agenda? Fusies en samenwerking Patiëntparticipatie Informatie beveiliging Management en stuurinformatie Beeldmanagement Uitwisseling

Nadere informatie

1 Wat is e-health?... 2. 2 Vormen van e-health... 3. 3 Enkele bekende voorbeelden in de GGZ... 4. 4 Expert: Trimbos-instituut... 5

1 Wat is e-health?... 2. 2 Vormen van e-health... 3. 3 Enkele bekende voorbeelden in de GGZ... 4. 4 Expert: Trimbos-instituut... 5 Whitepaper Hoe plukt u de vruchten van e-health? Inleiding Steeds meer zorginstellingen binnen de GGZ gaan aan de slag met e-health. Want online hulpverlening kan grote voordelen opleveren voor cliënten

Nadere informatie

Keurmerk Basis GGZ 2017

Keurmerk Basis GGZ 2017 30 maart 2016 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ 1 Totstandkoming Keurmerk Basis GGZ 2017 Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders laten met het keurmerk

Nadere informatie

Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN

Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN Inleiding Sinds januari 2010 biedt de VGN haar leden de medewerkerraadpleging aan. Daarbij kunnen leden kiezen uit drie verschillende instrumenten, namelijk: 1. De Medewerker

Nadere informatie

Zorgprogrammering in de GGZ. Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp

Zorgprogrammering in de GGZ. Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp Zorgprogrammering in de GGZ Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp Agenda 1. Zorgpaden in de GGZ: theoretische achtergrond. 2. Methodiek voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten voor patiënten met een heup- of knieprothese

Patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten voor patiënten met een heup- of knieprothese Patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten voor patiënten met een heup- of knieprothese De NOV heeft haar leden geadviseerd om patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) te meten bij alle patiënten die een

Nadere informatie

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar?

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Sturen op resultaten Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Anna van Spanje (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) Jan Willem Veerman (Radboud Universiteit, NJi / SEJN) Congres Transformeren

Nadere informatie

ENTHOUSIASTE PATIËNTEN? UW ÉN ONZE ZORG

ENTHOUSIASTE PATIËNTEN? UW ÉN ONZE ZORG ENTHOUSIASTE PATIËNTEN? UW ÉN ONZE ZORG OP WEG NAAR KWALITEITSVERBETERING Patiënten krijgen steeds meer keuzevrijheid en kunnen meer invloed uitoefenen op de door hen gewenste zorg. Vanwege deze keuzevrijheid

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 AGD

Nationale DenkTank 2014 AGD AGD Achtergrond en uitwerking Door versnippering van gegevens kan de potentie uit zelf gemeten gegevens niet benut worden Probleem Er wordt op dit moment heel veel gezondheidsinformatie gemeten maar door

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

PROMIS. De nieuwe gouden standaard voor PROMs. Kenniscentrum Meetinstrumenten Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek VU Medisch Centrum

PROMIS. De nieuwe gouden standaard voor PROMs. Kenniscentrum Meetinstrumenten Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek VU Medisch Centrum PROMIS De nieuwe gouden standaard voor PROMs Dr. Caroline Terwee Dutch-Flemish PROMIS group Kenniscentrum Meetinstrumenten Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek VU Medisch Centrum Dr. Dolf de Boer Vraaggestuurde

Nadere informatie

Productive Care. Ervaringen tot nu toe. whitepaper

Productive Care. Ervaringen tot nu toe. whitepaper Productive Care Ervaringen tot nu toe whitepaper Annemieke van Groenestijn, CBO Maaike Veenvliet, CC zorgadviseurs Oktober 2014 Daar gooien we een föhn overheen is ondertussen een veel gehoorde kreet in

Nadere informatie

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg The long and winding road Wilco Graafmans Nico Rozing Opbouw Het KI in 1 minuut De bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie Het duurzame bouwwerk

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Ria Nijhuis Guus Meerhoff Simone van Dulmen Philip van der Wees Marjo Maas Juliette Cruijsberg Annick Bakker-Jacobs Programma Opening (

Nadere informatie

PROMs in de orthopedie

PROMs in de orthopedie PROMs in de orthopedie Liza van Steenbergen, epidemioloog LROI NFU symposium 7 november 2014 LROI Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten 2007: Start registratie van heup- en knieimplantaten 2013:

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Stichting Benchmark GGZ

Stichting Benchmark GGZ Stichting Benchmark GGZ Beter worden door te leren van vergelijken - Hoe verzamelt GGZ uitkomst gegevens? - Hoe worden die teruggekoppeld? - Wat is er nodig om beter te worden? Gegevens Bazaar, 28 januari

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân De start van een discussie Vier redenen voor deze discussienota 1. Geen financiële groei meer 2. Patiënten weten meer

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz. CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Waarom een nieuwe CQi...3

Nadere informatie

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Het EPD in het JBZ Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Aankondigingstekst in brochure In januari 2014 is het eerste specialisme binnen het JBZ gestart met het digitaal

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie