Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?"

Transcriptie

1 Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014, onder redactie van Bart Brandenburg. ehealth ondersteunt zelfzorg De Coöperatie Zelfzorg Ondersteund gebruikt de term ondersteunde zelfzorg als synoniem voor zelfmanagement. Ondersteunde zelfzorg gaat om de inspanningen die een persoon met een chronische ziekte doet om een zo goed mogelijk compromis te vinden tussen de eisen van de ziekte en de eisen van het leven (CBO, 2014). Mensen voeren de eigen regie zolang ze dat willen en kunnen en bepalen zelf de persoonlijke streefdoelen ten aanzien van gezondheid, leefstijl en gedrag. Het leven staat centraal, niet de ziekte. Om de streefdoelen te bereiken wordt de patiënt bij het werken aan zijn gezondheid ondersteund door zorgverleners, ICT, hulpmiddelen en omgeving. Zelfzorg kan dus niet zonder goede ondersteuning. Digitale ondersteuning met moderne ICT in de vorm van ehealth, is daar een essentieel onderdeel van. Uit welke onderdelen moet de ondersteuning in ieder geval bestaan? Dat heeft het Coördinatie Platform Zorgstandaarden (CPZ) in 2010 als volgt geformuleerd: zorgcliëntenvoorlichting; ondersteuning zelfbehandeling; beschikbaarheid van interventiemethodieken en zelfzorghulpmiddelen; motivatie; individueel zorgplan met persoonlijke behandeldoelen; digitale infrastructuur: een persoonlijk gezondheidsdossier en een patiëntenplatform.

2 Bij de ondersteuning van zelfzorg van mensen met een chronische aandoening: zijn meerdere mensen betrokken; wordt informatie uit verschillende bronnen gebruikt en uitgewisseld; worden verschillende zelfzorghulpmiddelen ingezet. Ondersteunde zelfzorg heeft dus baat bij het uitwisselen en samenwerken van verschillende partijen en toepassingen. Dit proces kan versneld worden door het formuleren van basiseisen en een normenkader en daarmee een gezamenlijke standaard voor digitale zelfzorgplatforms. Aanpak: drietrapsraket - basiseisen, financiering, implementatie De aanpak van de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund bestaat uit 3 stappen. 1. Bepaal de basiseisen van en een toetsbaar normenkader voor zelfzorgplatforms. Maak een lijst van zelfzorgplatforms en -applicaties die hieraan voldoen. 2. Regel de financiering van goedgekeurde zelfzorgplatforms door zorgverzekeraars kwalitatief inhoudelijk (pre-concurrentieel) dezelfde inkoopcriteria te laten hanteren. 3. Ondersteun de implementatie met behulp van doorbraakprojecten en een gereedschapskist met praktische hulpmiddelen.

3 De werkgroep tooling van Zelfzorg Ondersteund De werkgroep tooling heeft twee taken. 1. Het vaststellen van de basiseisen voor de functionele en technische standaarden van een zelfzorgsysteem 1 ; 2. Het maken van een toetsbaar normenkader en een auditproces waarmee beschikbare systemen beoordeeld kunnen worden leidend tot een lijst met goedgekeurde zelfzorgplatforms. Dit betekent dat de werkgroep analyseert, onderzoekt en definieert waar zelfzorgplatforms of -toepassingen aan moeten voldoen om simpel en motiverend te werken voor patiënten en zorgverleners. Bovendien worden de systemen getoetst aan afgesproken standaarden en bestaande randvoorwaarden, zoals beveiliging, privacywetgeving, zorgstandaarden, berichtenstandaarden en de wensen en afspraken op het gebied van het Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) en Individueel ZorgPlan (IZP). Dit is een dynamisch proces met een groeimodel. Dat houdt in dat: de lijst met goedgekeurde zelfzorgsystemen wordt aangevuld met nieuwe toetreders op het moment dat zij aan de basiseisen voldoen en dat hebben laten toetsen; de basiseisen en het normenkader worden aangepast aan nieuwe wensen, inzichten en ervaring op het gebied van digitale zelfzorgondersteuning. 1 Basiseisen tooling vastgesteld in samenwerking met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en kennispartners waaronder Nictiz

4 Lijst met goedgekeurde systemen en een schat aan kennis en ervaring De werkzaamheden van de werkgroep Tooling hebben geleid tot veel kennis en ervaring op het gebied van de mogelijkheden en belemmeringen van het gebruik van zelfzorgplatforms, die we hieronder graag met je delen. We gaan ervan uit dat je al hebt nagedacht over je visie op zelfzorg en je positie hebt bepaald. Kortom: dat je de bouwblokken van je eigen House of Care hebt uitgekozen. Zie ook: Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? 1. Kies een toepassing uit de lijst van goedgekeurde zelfzorgplatforms van de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Zo voldoe je aan de gezamenlijke eisen van patiëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die op termijn ook een plek krijgen in de inkoopcriteria van de zorgverzekeraars. 2. Heb je al een keuze gemaakt of ben je al aan de slag met een systeem dat (nog) niet op de lijst staat? Stimuleer de leverancier om een audit aan te vragen. De Coöperatie Zelfzorg Ondersteund wijst leveranciers die de intentie hebben om aan de basiseisen te voldoen graag de weg. 3. Praat met verschillende leveranciers en vraag een prijsopgave. Ga kijken bij collega s die al met een zelfzorgplatform werken en praat met verschillende mensen die er zélf ervaring mee hebben (dus niet alleen de bestuurders). 4. Welke functies moet het platform of de zelfzorgapplicatie in jouw situatie kunnen uitvoeren? Wil je het systeem gebruiken voor het monitoren op afstand van mensen met een chronische aandoeningen? Wil je mensen kunnen coachen naar een gezondere leefstijl? TIP: Een praktische en snelle manier om hierachter te komen is om enkele scenario s te schrijven met behulp van persona s. Bijvoorbeeld: een patiënte met diabetes die thuismeetwaarden wil kunnen uitwisselen met de huisartsenpraktijk. Of: een praktijkondersteuner die haar patiënten thuis het consult wil laten voorbereiden. Enkele voorbeelden van dergelijke persona s zijn in het basiseisenrapport opgenomen. Vanuit deze praktijkscenario s zijn de basiseisen en het normenkader gedestilleerd. De technische eisen zorgen er vervolgens voor dat je de gewenste functies soepel, veilig en volgens wettelijke richtlijnen kunt uitvoeren. 5. Ben je bezig met de implementatie van een Individueel Zorgplan (IZP)? Een zelfzorgplatform kan dit proces ondersteunen en versterken!

5 TIP: maak gebruik van het Plan van eisen Generiek Individueel Zorgplan van het NHG, Vilans en de NPCF. 6. Hoe wil je een zelfzorgplatform koppelen aan de informatiesystemen waarmee je zelf werkt, zoals een huisartsen informatiesysteem (HIS) of een keteninformatiesysteem (KIS)? Met welke andere systemen wil je gegevens kunnen uitwisselen? Denk bijvoorbeeld aan een apotheek of laboratorium. Wees kritisch. Heb je al deze koppelingen wel nodig voor de functies die je in stap 4 hebt gekozen? In het geval van verschillende leveranciers: werken ze samen om deze koppelingen tot stand te brengen? 7. Wil je gegevens uit meetapparatuur zoals glucosemeters, weegschalen, bloeddrukmeters en wearables zoals stappentellers direct kunnen invoeren in het systeem? Let op: dit is een jonge en snelgroeiende markt, met veel mogelijkheden, maar nog relatief weinig standaarden. TIP: Lees de Whitepaper Zelfmetingen en de Nederlandse Gezondheidszorg van Nictiz. 8. Vanuit het perspectief van de patiënt worden de gegevens die voor patiënten relevant zijn vaak opgeslagen in een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). Hoe ziet zo n dossier eruit en hoe speelt het een rol in de ondersteuning van zelfzorg? TIP: Volg de activiteiten van het project PGD kader 2020 van NPCF, KNMG en ZN. 9. Welke gegevens wil je uit het zelfzorgsysteem kunnen halen om de werking en effectiviteit ervan te kunnen beoordelen? Wil je data kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Bespreek met de leverancier hoe deze data beschikbaar komen. Vaak gaat het om de antwoorden op drie vragen: a. Werkt het? - Wordt het zelfzorgsysteem gebruikt door de doelgroep, kunnen ze er goed mee werken en zijn ze er tevreden over? b. Helpt het? - Leidt gebruik van het zelfzorgsysteem tot aantoonbaar betere uitkomsten op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven? c. Rendeert het? - Wegen de kosten van het zelfzorgsysteem op tegen de opbrengsten? 10. Heb je een keuze gemaakt en ga je het zelfzorgplatform in gebruik nemen? Begin dan met een kleine groep enthousiaste patiënten en zorgverleners. Organiseer trainingssessies en ontwikkel voorlichtingsmateriaal. Bedenk hoe je patiënten voor het platform uitnodigt.

6 Een implementatieplan voor een zelfzorgplatform kan bijvoorbeeld de volgende stappen bevatten: a. Startfase - kies de zorgverleners en patiëntengroepen die met het platform gaan werken. Beschrijf hoe de nieuwe manier van werken in de praktijkvoering wordt opgenomen. Schrijf voorlichtingsmateriaal voor alle betrokkenen (informatiefolders, wachtkamerposters, nieuwsbrieven en persberichten). b. Koploperfase - een beperkte groep gaat met het platform aan de slag. Verzamel frequent (iedere één à twee weken) feedback en monitor het gebruik via loggegevens. Los problemen snel op. Vier succes en deel ervaringsverhalen, ook met de mensen die zich aan het voorbereiden zijn op de volgende fase. c. Uitrolfase - Breid het aantal deelnemers stapsgewijs uit. Maak daarbij uiteraard gebruik van de geleerde lessen uit de eerdere fasen. TIP: Plan de ingebruikneming van het platform voor een nieuwe patiënt tijdens het spreekuur. Dat werkt stimulerend en drempelverlagend. Leer van de ervaringen van de koplopers en maak afspraken met de leverancier hoe deze kunnen leiden tot fine tunen van het systeem. 11. Besteed veel aandacht aan het integreren van de nieuwe manier van werken in je dagelijkse praktijkvoering. Met andere woorden: breng de online en de echte wereld steeds bij elkaar. Documentatie Basiseisen platforms voor ondersteunde zelfzorg Zelfzorg Ondersteund Normenkader Zelfzorg v1 1 - Zelfzorg Ondersteund Plan van eisen generiek Individueel Zorgplan - NHG, Vilans en de NPCF. Project PGD kader NPCF, KNMG en ZN Whitepaper Zelfmetingen en de Nederlandse Gezondheidszorg - Nictiz

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N Trendboek ehealth in de eerste lijn 1 Inhoud Eerste lijn maakt zich op voor een golf van veranderingen 5 Inleiding 8 Wat als in 2020 alle zorgconsulten online plaatsvinden?

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Communicatie in de zorg van scherm tot scherm Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Colofon Auteur Foppe Rauwerda Johan Krijgsman Met dank aan Robert Blaas,

Nadere informatie

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 1 Preventie en zorg verbinden in de praktijk Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 2 In opdracht van: Uitgevoerd door: 3 VOORWOORD 4 3 STAP TOEPassing IN DE PRAKTIJK 1 - KENNISMAKEN MET

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie