Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding KW Cup - Toernooiplanner"

Transcriptie

1 Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: Met deze demoversie kan je al diverse zaken uitproberen. Er wordt standaard een mapje Toernooien aangemaakt in de map Mijn Documenten, met daarin een demo-tornooi (Demo.tp). Om over de volledige versie te beschikken is een registratiesleutel nodig. Dit is een bestand dat je normaal gezien van Toernooi.nl krijgt toegestuurd en ergens op je pc kan opslaan. Via het menu Help > Registreren van de Toernooiplanner kan je de registratie dan voltooien: zoek de registratiesleutel op (1) en klik op Openen (2). De registratie wordt dan vanzelf voltooid

2 Een nieuw tornooi: aanmaken + specifieke instellingen voor KW Cup Via het menu Toernooi > Nieuw kan je éénvoudig een nieuw tornooi aanmaken, dat in de map Toernooien zal worden opgeslagen. Daarbij krijg je meteen een venster te zien waarin je diverse eigenschappen kunt instellen (deze eigenschappen kunnen natuurlijk later op elk moment nog aangepast worden via het menu Toernooi > Eigenschappen). Het is ook mogelijk om bestaande tornooibestanden te openen. Bij deze handleiding hoort een voorbeeldbestand ( KWCupVoorbeeldToernooi.tp ) waarin de instellingen die hieronder worden besproken al zijn ingevoerd. Dit bestand kan dus eventueel gebruikt worden als basis voor elke volgende KW Cup. Voor een KW Cup kunnen een heleboel zaken in eerste instantie eigenlijk wel worden overgeslagen. Er zijn drie zaken echt van belang. 1) Definiëren van de scores In de KW Cup zijn er drie mogelijke scores: 1 winnende set tot 21 met verlenging tot 30, 2 winnende sets tot 15 zonder verlenging, 2 winnende sets tot 21 met verlenging tot 30 (voor finalepoules van 3 in een A- reeks). Deze score-formaten worden best eerst toegevoegd aan Toernooiplanner, om de verwerking op de dag zelf te vergemakkelijken. Dit kan in het tabblad Uitslag van de eigenschappen: 2

3 Via de knop Toevoegen kan een score-formaat worden gedefinieerd, zoals bv: Nadat het score-formaat is ingesteld, volstaat het op OK te klikken om de formaten beschikbaar te maken. Interessant is ook om de optie Scores automatisch aanvullen aan te vinken. Dan worden bij het invullen van de scores per set (altijd eerst de punten van de verliezer van de set invullen!) de punten van de winnaar automatisch aangevuld en wordt ook de winnaar van de wedstrijd automatisch aangeduid: In het voorbeeld-bestand zijn bovenstaande score-formaten al toegevoegd. 3

4 2) Toevoegen van de onderdelen (= de reeksen die gespeeld worden) Bij een nieuw tornooi moeten steeds de te spelen reeksen ingevoerd worden. Dat kan in het tabblad Onderdelen bij de eigenschappen van het tornooi: Via de knop Toevoegen kan er een onderdeel worden aangemaakt, zoals bv. 11AJE in onderstaand voorbeeld. Op het tabblad Score Formaat kan dan meteen ook de juiste telling voor dit onderdeel worden aangeduid: Nadat de reeks is ingesteld, volstaat het op OK te klikken om de reeks toe te voegen. Alle reeksen die gespeeld worden, moeten op deze manier toegevoegd worden en kunnen ook op deze manier aangepast 4

5 worden indien nodig. In het voorbeeld-bestand zijn alle mogelijke reeksen al toegevoegd (alleen als er bij de -9 aparte reeksen voor jongens en meisjes worden gespeeld, zal dit nog moeten aangepast worden). 3) Toevoegen van de tijdstippen en de banen voor de planning In functie van de planning moeten er tijdstippen worden vastgelegd waarop wedstrijden kunnen doorgaan. Het is noodzakelijk dat wedstrijden in Toernooiplanner gepland worden (ook al wordt deze planning in realiteit misschien niet gevolgd, zoals verder wordt besproken), anders zullen er geen uitslagen kunnen worden ingegeven. Eerst moet de juiste dag worden aangeduid, in het tabblad Dagen van de eigenschappen. In het voorbeeld-bestand is voor 1/11/2014 gekozen, elk tornooi kan uiteraard zijn eigen datum toevoegen en daarna de datum 1/11/2014 schrappen: 5

6 Vervolgens kunnen op het tabblad Tijden de tijdstippen worden ingesteld waarop een wedstrijd kan beginnen. De jongste jaren werd meestal op 12 minuten gepland voor wedstrijden van één set tot 21 met verlenging. Dit is dan ook in het voorbeeld-bestand overgenomen als vertrekpunt: Om deze tijdstippen te kunnen hergebruiken, moet eerst de juiste dag van een tornooi worden toegevoegd (zie een stap eerder) en daarna moeten in bovenstaand scherm de tijdstippen worden gekopieerd naar de toegevoegde datum (daarna kan 1/11/2014 gewoon verwijderd worden in het tabblad Dagen ): Naast tijdstippen is het ook nog nodig om het aantal velden (of banen) waarop zal gespeeld worden, toe te voegen. Dat kan via het tabblad Locaties/Banen van de eigenschappen (zie volgende pagina): 6

7 Via Wijzigen is het mogelijk om het aantal velden voor de locatie (standaard is er één Hoofd Locatie ) te gaan aanpassen. Elk veld moet afzonderlijk worden toegevoegd: 7

8 In het voorbeeld-bestand zijn 10 banen opgenomen, voor elk tornooi zal dit aangepast moeten worden. Om de banen ook echt beschikbaar te maken voor de planning moet dit ook nog bij eigenschappen van de locatie worden ingesteld. Door in het tabblad Beschikbare Banen op de knop Deze dag te klikken, wordt het aantal beschikbare banen ook effectief bruikbaar gemaakt voor de planning: 4) Inschrijvingsgeld Het is in Toernooiplanner ook mogelijk het inschrijvingsgeld in te stellen (doch dit is geen noodzakelijke instelling voor een goed verloop/gebruik van het tornooi). Dit kan via het tabblad Inschrijfgeld bij de eigenschappen. Selecteer bij het veld Type de optie Aantal Onderdelen en vervolgens kunnen de bedragen voor het eerste onderdeel (4 euro) en het tweede onderdeel (1 euro) ingegeven worden: 8

9 Als alle inschrijvingen geïmporteerd zijn (zie verder), kan een overzichtslijst met inschrijvingsgeld gemaakt worden via het menu Rapport > Spelers > Betalingen > Lijst. In onderstaand scherm volstaat het dan om alle spelers te selecteren en op OK te klikken. Toernooiplanner maakt dan volgend overzicht aan, dat eventueel bij de inschrijvingstafel kan gebruikt worden: 9

10 Inschrijvingen importeren Om de inschrijvingen vlot te kunnen importeren, wordt best één Excel-bestand gemaakt waarin alle inschrijvingen gegroepeerd zijn. Dit bestand kan gemaakt worden op basis van het (nieuwe) inschrijvingsformulier, waarvan eigenlijk alles boven de rij met kolomnamen mag worden verwijderd (zie screenshot hieronder): Het is zinvol om te zorgen dat in dit bestand alles goed staat (alle codes voor de reeksen, alle eventuele kruisjes voor dubbel koppelen, verhogingen naar de A-reeks aanpassen indien nodig, ) vóór er geïmporteerd wordt. Dit bestand moet dan twee keer geïmporteerd worden in Toernooiplanner, één keer voor enkel en één keer voor dubbel. Importeren kan via het menu Speler > Inschrijvingen importeren. Vervolgens kan het bestand met de inschrijvingen opgezocht worden: 10

11 Nadat er op Volgende geklikt is, biedt Toernooiplanner de mogelijkheid om de kolommen uit het Excelbestand te koppelen aan eigen velden uit Toernooiplanner. Dat gebeurt in twee keer. Op het eerste scherm moeten de velden Lidnummer, Naam, Voornaam, Geslacht, Geb.Datum en Club worden gekoppeld: Door opnieuw op Volgende te klikken, verschijnt het tweede scherm. Hier moeten de velden Enkelsterkte en Onderdeel worden gekoppeld. Bij Onderdeel moet de eerste keer gekozen worden voor de kolom Enk. uit het Excel-bestand. 11

12 Nadat opnieuw op Volgende is geklikt, toont Toernooiplanner de spelers die zullen worden geïmporteerd: Door een laatste keer op Volgende te klikken, worden de inschrijvingen effectief geïmporteerd en in de Toernooiplanner getoond: Op dit moment zijn alle deelnemers voor het enkelspel ingevoerd. Om ook het dubbelspel toe te voegen, moet de hele bovenstaande procedure nog eens opnieuw worden uitgevoerd. Het Excel-bestand moet dus een tweede keer worden geïmporteerd. Bij het koppelen van de 12

13 velden moet nu echter bij Onderdeel de kolom Dub. worden gekoppeld én dan ook de kolom Partner ID bij het veld Partner ID : De andere stappen zijn precies dezelfde. Uiteindelijk wordt bij de spelers die deelnemen aan het dubbelspel, het desbetreffende onderdeel toegevoegd: Als het Excel-bestand dus twee keer is geïmporteerd, zowel voor enkel als voor dubbel, zouden alle inschrijvingen in Toernooiplanner moeten zitten en kan er begonnen worden met het maken van de schema s/poules. Dit is ook een goed moment om alles nog eens na te kijken: als er bij een speler bv. drie onderdelen zouden aangegeven worden, duidt dit op een fout bij het importeren. 13

14 Na het importeren is het nog steeds mogelijk om per speler een aantal dingen te gaan aanpassen, zoals de reeksen waaraan een speler deelneemt of de eventuele dubbelpartner (bv. als iemand met een x is ingeschreven of bij forfait). Dit kan door in het scherm Spelers een speler te selecteren en vervolgens te dubbelklikken, waardoor de eigenschappen van die speler getoond worden. Op het tabblad Onderdelen kan dan bv. de reeks gewijzigd worden. Bij dubbelspel wordt onderaan steeds ook de naam van de dubbelpartner getoond. Eventueel kan hier ook worden aangeduid dat een speler die nog geen partner heeft, wil dubbelen. Dit kan door de optie Partner Wanted te kiezen: 14

15 Schema s maken Via het scherm Indeling geeft de Toernooiplanner een snel overzicht van alle onderdelen/reeksen: welke spelers zijn ingeschreven (tabblad Inschrijvingen ) en wat is het gebruikte schema of anders gezegd, de indeling in poules en een eventuele knock-out fase (tabblad Schema s ). In onderstaand voorbeeld wordt de reeks 11BJE van in Zwevegem uitgewerkt: Via het menu Schema > Schema toevoegen kan je de organisatie van een reeks vastleggen. In bovenstaande situatie met 9 spelers voor het enkelspel, moet daarbij gekozen worden voor een combinatie van een kwalificatieronde in poules en een afvalschema (= rechtstreekse uitschakeling) als hoofdschema (als er een finalepoule zou zijn, kan gekozen worden voor de optie Poule kwalificatie met poule hoofdschema ): 15

16 Door op Volgende te klikken, kunnen dan de precieze details worden ingesteld. In dit geval zullen er 2 poules (of kwalificatieschema s) zijn. Bij het aanduiden van de grootte van de poules moet steeds gekozen worden voor de grootste poule die er is. In dit geval gaat het om 1 poule van 4 en 1 poule van 5. Als grootte moet dus 5 worden ingegeven. In de poule van 4 zal er dan gewoon 1 plaats niet worden ingevuld. Bij de naamgeving kan de benaming (standaard staat er Groep ) en de nummering worden aangepast (zie volgende pagina): Op het volgende scherm hoeft in principe niets aangepast te worden. Standaard staat ingevuld dat alleen de poulewinnaar door gaat naar het afvalschema: 16

17 Tenslotte moet ook het hoofdschema worden ingesteld. In dit geval gaat het meteen om een finale en is de grootte van het hoofdschema 2. Indien er bv. ook halve finales zouden zijn, moet de grootte worden ingesteld op 4: Het volgende scherm heeft louter betrekking op de layout en mag eigenlijk overgeslagen worden: 17

18 Het laatste scherm toont nog eens een overzicht van het volledige schema: Door te klikken op Voltooien wordt het schema effectief opgeslagen en is het te zien onder het tabblad Schema s in het scherm Spelers : Als er een poule is waar in principe een plaats te veel voorzien is, kan dit alsnog worden aangepast door in bovenstaand scherm de bewuste poule te selecteren en in de eigenschappen de grootte van de poule aan te passen, bv. van 5 naar 4 in het bovenstaande voorbeeld met 9 spelers (zie volgende pagina): 18

19 Het is ook mogelijk om nog extra schema s toe te voegen, bv. afvalschema s van 2 spelers voor het spelen van wedstrijden om de 3 e /4 e en 5 e /6 e plaats als er in een reeks noodgedwongen voor 2 poules van 3 zou moeten gekozen worden. Deze wedstrijden zullen echter in Toernooiplanner niet automatisch worden aangevuld als de scores van de poules zijn ingevuld. Het is dus nodig om de spelers die deze wedstrijden moeten spelen tijdens het tornooi manueel toe te voegen aan het schema. Dit opmaken van de schema s moet per onderdeel/reeks gebeuren. De benaming van de poules en afvalschema s kan naar eigen voorkeur aangepast worden (een uniforme aanpak is wel handig). 19

20 Schema s loten en gebruiken Eens de schema s per reeks/onderdeel zijn gemaakt, kunnen ze makkelijk worden gebruikt via het scherm Schema s : In dit scherm kan per reeks/onderdeel elke poule of elk afvalschema afzonderlijk worden bekeken. De loting kan nu gebeuren via het menu Schema > Schema s loten. Als eerste stap moet telkens nog eens worden bevestigd voor welke reeks er geloot zal worden: 20

21 Op het volgende scherm worden alle spelers getoond die bij de loting betrokken zijn: Indien er reekshoofden moeten worden aangeduid, kan dit hier door een speler te selecteren (via dubbelklikken op de naam) en dan bij zijn/haar eigenschappen het veld Plaatsing in te vullen met het gewenste reekshoofdnummer (het voorbeeld hieronder is louter ter illustratie): 21

22 Op het volgende scherm kan de verdeling van de loting worden ingesteld. Door te kiezen voor een verdeling op basis van club en daarnaast een optimale verdeling aan te duiden, worden spelers van dezelfde club automatisch in verschillende poules geplaatst (net als de reekshoofden). Als er natuurlijk meer spelers van één club deelnemen dan er poules zijn, zullen er onvermijdelijk toch spelers van dezelfde club in éénzelfde poule belanden. Dan geeft Toernooiplanner een melding dat de loting niet optimaal is verlopen maar hier is verder uiteraard niets aan te doen: 22

23 Door op Volgende te klikken, wordt de loting uitgevoerd en het resultaat wordt in het volgende scherm getoond. Indien nodig kan er via de knop Opnieuw loten gewoon opnieuw worden geloot: Door op Voltooien te klikken, wordt de loting opgeslagen. Toernooiplanner vraagt voor alle zekerheid nog eens extra bevestiging. De spelers worden in de poules geplaatst: 23

24 Deze loting kan dus automatisch voor alle reeksen/onderdelen worden uitgevoerd. Het is echter ook mogelijk om de poules volledig manueel te gaan aanpassen indien nodig (bv. bij wijzigingen op de dag van het tornooi zelf). In elk schema kan elke speler worden verwijderd door de naam van de speler te selecteren en vervolgens op de rechtermuisknop te klikken. Met de optie Verwijder inschrijving kan een speler uit de poule worden verwijderd (voor alle duidelijkheid: daarmee is de speler niet uit het tornooi verwijderd). Op dezelfde manier kan een speler aan een poule worden toegevoegd door een lege plaats in een poule te selecteren en vervolgens via de rechtermuisknop de optie Selecteer Inschrijving te kiezen. Er zal een lijst met beschikbare spelers getoond worden, waaruit de gewenste speler kan gekozen worden. Dit werkt zowel voor enkelspel als voor dubbelspel op dezelfde manier. 24

25 Planning Alle tot nu toe besproken elementen zouden in principe voor elk tornooi hetzelfde moeten zijn. Bij de planning wordt het wel iets ingewikkelder, ook in functie van het maken van de poulebladen voor de dag zelf bv. Met betrekking tot de planning wordt hier de aanpak van de KW Cup in Zwevegem 2014 uitgelegd. Hier is vermoedelijk nog wat ruimte voor verbetering (lees: hopelijk iets minder prutswerk) dus alle opmerkingen zijn welkom. De planning gebeurt in eerste instantie in een afzonderlijk Excel-bestand, los van Toernooiplanner. In onderstaand voorbeeld van de KW Cup van Zwevegem 2014 staat elke rij gelijk aan een tijdsblok van 12 minuten. Voor wedstrijden in de A-reeksen worden telkens twee tijdsblokken gerekend, 24 minuten per wedstrijd dus. Dit blijkt in de praktijk zeker voldoende te zijn maar is tegelijk zeker geen overbodige luxe. Eens de planning op punt staat, kan die ingevoerd worden in Toernooiplanner. Maar hier ligt nog een moeilijkheid vanwege de verschillende planningstijd voor wedstrijden in de A-reeks en de B-reeks. Dit is moeilijk te combineren in Toernooiplanner. Anderzijds is het wel nodig om de wedstrijden in Toernooiplanner effectief te plannen om tijdens het tornooi de scores te kunnen ingeven en tot de gewenste poulebladen te komen (althans, zoals die in Waregem en Zwevegem gebruikt zijn). Dit aspect komt dadelijk verder aan bod. In de aanpak van Zwevegem werd de planning uiteindelijk gewoon pro forma ingevoerd in Toernooiplanner, waarbij de planningstijd van 24 minuten voor wedstrijden in de A-reeks werd genegeerd (het is toch louter voor intern gebruik, niemand van de spelers of toeschouwers krijgt het te zien). Voor elke poule of wedstrijd werd telkens het beginuur van de planning in het Excel-bestand overgenomen en werd er een vrije baan toegewezen. Dit kan door in de schema s een wedstrijd (al dan niet in een poule) te gaan selecteren en vervolgens via de rechtermuisknop voor de optie Wedstrijd plannen (in een afvalschema) of Poule plannen (in een pouleschema) te kiezen (zie volgende pagina): 25

26 Vervolgens wordt een scherm geopend waarop de poule of de wedstrijd kan worden gepland op een bepaalde baan op een bepaald tijdstip. Zoals gezegd hebben we in Zwevegem hier gewoon de gegevens van de opgemaakte planning in Excel overgenomen: poule 1 van de 11BJE was bv. op baan 6 voorzien vanaf 11u12. Via de optie Baan Filter kan een specifiek veld worden gekozen en bij de tijdstippen wordt het juiste beginuur ingesteld. De overige wedstrijden volgen dan vanzelf op dat veld. Belangrijk is dat het veld Rust Tijd (onderaan rechts het planningsscherm) op 0 staat. Zo worden alle wedstrijden meteen na elkaar gepland: 26

27 In het overzicht van de poule verschijnen vervolgens de tijden van de wedstrijden: En de wedstrijden worden nu ook getoond in het algemene scherm Wedstrijden, bij het tabblad Geplande wedstrijden : 27

28 Op deze manier werd dus in Zwevegem de in Excel opgemaakte planning overgebracht in Toernooiplanner. De belangrijkste reden hiervoor was eigenlijk dat we dit (op dit moment toch) als enige manier zagen om aan goeie poulebladen te komen om mee te geven met de spelers. Op zich deed de planning in Toernooiplanner er verder niet toe. Poulebladen voor de spelers Eens alle wedstrijden gepland zijn, kan er via het menu Rapport > Wedstrijden> Wedstrijden een overzicht van alle wedstrijden worden afgedrukt of, en zo komen we tot de poulebladen, geëxporteerd worden naar Excel. Via het vermelde menu wordt een scherm getoond waarin kan worden ingesteld welke gegevens moeten worden afgedrukt/geëxporteerd. Dit mag echt tot het minimum worden beperkt dat voor de poulebladen nodig is (de dag moet wel geselecteerd zijn om een resultaat te krijgen): 28

29 Met de knop Voorbeeld kan steeds een voorbeeld worden opgeroepen, via de knop Excel worden de gegevens dan naar een Excel-bestand geëxporteerd, dat dan ergens in een map moet worden opgeslagen op de computer: Dit bestand kan dan gebruikt worden om de poulebladen mee te maken. Met een paar aanpassingen kan een uniforme hoofding worden gemaakt en via het menu Gegevens > Filter in Excel, is het mogelijk om op basis van kolom A (Onderdeel) poule voor poule te selecteren en af te drukken. Hieronder is een screenshot te zien van het bestand dat hiervoor in Zwevegem werd gebruikt: 29

30 Poulebladen voor de toeschouwers Via het menu Rapport > Schema s > Schema s Afdrukken kunnen wel gemakkelijk de poulebladen voor de toeschouwers (om aan de muur te hangen) worden afgedrukt. Selecteer alle gewenste schema s en klik op OK (om een afdrukvoorbeeld te bekijken, volstaat het in onderstaand scherm te dubbelklikken op een bepaald schema): De poulebladen zullen op deze manier worden afgedrukt: 30

31 Via het menu Rapport > Schema s > Poule Formulier en Rapport > Schema s > Poule Overzicht zijn andere manieren van afdrukken mogelijk maar deze blijken op dit moment (begin november 2014) in elk geval niet erg gebruiksvriendelijk, in elk geval niet om mee te geven met de spelers op het terrein. Het is ook mogelijk om per wedstrijd een individueel telformulier af te drukken en die allemaal mee te geven aan de spelers. Maar dit vraagt wel veel (meer) papier en maakt de verwerking toch ook wel wat ingewikkelder. Aanvangsuren Voor het opstellen van de lijst met aanvangsuren werd in Zwevegem gebruikt gemaakt van de inschrijvingslijst die in Toernooiplanner werd geïmporteerd. Dit bestand werd zo aangepast dat alleen de naam, club en de reeks van de spelers overbleven en er kwamen kolommen bij voor de uren voor enkel en dubbel. De concrete uren werden dan gewoon handmatig overgenomen van de opgemaakte planning in Excel. Toernooiplanner werd hierbij dus helemaal niet gebruikt. 31

32 Scores ingeven tijdens het tornooi Het ingeven van scores tijdens een tornooi is heel eenvoudig: het volstaat in een bepaald schema een wedstrijd te selecteren door er op te dubbelklikken en vervolgens wordt er een afzonderlijk scherm getoond waarop de score kan worden ingevuld. Door het definiëren van de score-formaten en het automatisch aanvullen van de scores (en aanduiden van de winnaar) volstaat het om per set eerst de punten van de verliezende speler (in die bepaalde set welteverstaan) in te geven. In een wedstrijd uit de B- reeks zal er telkens maar 1 set kunnen worden ingegeven (als alle instellingen juist staan), in de A-reeks zijn wel 3 sets mogelijk: Als er iets fout loopt met de uitslag en de winnaar zal Toernooiplanner dat zelf aangeven door de naam van de winnaar in het rood te zetten. Een gemakkelijke manier om alle scores van een poule na elkaar in te geven is om in het scherm Schema s de bewuste poule op te roepen en vervolgens alle wedstrijden te overlopen. Tp-file doorsturen naar Peter Vanlaeken Als het tornooi afgelopen is en Toernooiplanner is afgesloten, volstaat het om het tornooibestand (de zogenaamde tp-file) door te sturen naar Peter Vanlaeken De tp-file bevindt zich normaal gezien in de map Mijn Documenten > Toernooien (tenzij het bestand ergens anders is opgeslagen). Voeg de tp-file toe als bijlage bij de mail naar Peter en daarmee zit het tornooi er helemaal op. 32

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

JBN Toernooi Planner Instructies voor Wegers en Schrijvers v1.1. Maart 2016 John Beer

JBN Toernooi Planner Instructies voor Wegers en Schrijvers v1.1. Maart 2016 John Beer JBN Toernooi Planner Instructies voor Wegers en Schrijvers v1.1 Maart 2016 John Beer Inhoud Inleiding TP Netwerk programma Wedstrijd Administratie Weging Waarschuwing! Inleiding Het JBN Toernooi Pakket

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

JBN Toernooi Planner Instructies voor Wegers en Schrijvers v1.2. Februari 2017 John Beer

JBN Toernooi Planner Instructies voor Wegers en Schrijvers v1.2. Februari 2017 John Beer JBN Toernooi Planner Instructies voor Wegers en Schrijvers v1.2 Februari 2017 John Beer Inhoud Inleiding TP Netwerk programma Wedstrijd Administratie Weging Waarschuwing! Inleiding Het JBN Toernooi Pakket

Nadere informatie

Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality

Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality Via de website http://badmintonnederland.toernooi.nl kunt u de keuze maken voor de competitie. De online competities staan aan de linkerkant van

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Handleiding HerkansingenVerzamelen

Handleiding HerkansingenVerzamelen Handleiding HerkansingenVerzamelen Eerste versie : 31 mei 2005 Deze versie: 24 maart 2009 Bijgewerkt tot programmaversie: 2.4 René Dohmen E info@li-do.nl W www.li-do.nl T 31649474306 T +31646646788 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

+32 (0) beeple.eu/support

+32 (0) beeple.eu/support 1 INHOUDSTAFEL WELKOM... 3 PROFIELKENMERKEN... 4 IMPORTEREN MEDEWERKERS VANUIT EXCEL...10 ACTIVITEITSDAGEN...12 PLANNING...16 INSCHRIJVINGEN...22 HERINNERINGEN VERSTUREN...24 EINDWOORD...25 2 WELKOM Welkom

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv Uitzendkracht rol 30 maart 2011 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES... 5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES... 7 3. DE UITZENDKRACHT

Nadere informatie

COMMUNICATIE. 2005 WisseQ/WoWie

COMMUNICATIE. 2005 WisseQ/WoWie COMMUNICATIE I Communicatie Inhoudsopgave Voorwoord 0 1 Part I Introductie 1 Inleiding... 2 5 Part II Uitwisseling en samenvoegen 1 Hoofdkantoor... 6 2 Bijkantoor... 7 8 Part III Bijkantoor naar hoofdkantoor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Accordeerder rol. 29 mei 2009 Akyla bv. copyright Akyla bv

Accordeerder rol. 29 mei 2009 Akyla bv. copyright Akyla bv Accordeerder rol 29 mei 2009 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES...5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES...7 3. DE INLENER ROL (ACCORDEERDER)...9

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken.

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. De instructies voor Excel zijn geschreven voor Excel

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Het Elektronische Aangifteprogramma is een product van SkillSource Inhoud 1. Het Elektronische Aangifteprogramma uitproberen... 3 2. Het Elektronische

Nadere informatie

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU INHOUD INLEIDING... 2 De account... 2 Inloggen... 2 GEBRUIKERS MENU... 3 MIJN TEAM... 4 Bewerk team... 4 Spelers... 6 Wedstrijden... 7 Gespeelde wedstrijden... 8 Nog

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang?

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Ga naar www.gemeente.be en klik helemaal op de knop. Of ga rechtstreek naar http://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu 1. Een gezin-account aanmaken:

Nadere informatie

Gebruikersinstructie:

Gebruikersinstructie: Gebruikersinstructie: Delen & Ontsluiten van Aantekeningen en Oplossingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Voor leerkrachten: aantekeningen en oplossingen delen 3 2.1 Pagina s met aantekeningen of oplossingen

Nadere informatie

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel V Cursusbeheer Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 2/11 1 Cursussen 1.1 Inleiding Beheer van cursussen omvat 4 onderdelen:

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

UNIFORM-Pocket PC Handleiding

UNIFORM-Pocket PC Handleiding UNIFORM-Pocket PC Handleiding Inhoud 1. Installatie UNIFORM Pocket PC... 3 2. Handleiding UNIFORM Pocket PC... 5 2.1 Attentielijst... 5 2.2 Dierkaart... 7 2.3 Registraties... 10 2.4 Synchroniseren... 10

Nadere informatie

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website.

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website. Hoofdstuk 1 Intramed PLUS in gebruik nemen (fysiotherapie) Als u een Intramed PLUS licentie heeft, kunt u gebruik maken van specifieke verslagleggingsrichtlijnen. Dit zijn onder andere verslagleggingsrichtlijnen

Nadere informatie

Clubtoernooi. Bijzonderheden. Handleiding Clubtoernooi

Clubtoernooi. Bijzonderheden. Handleiding Clubtoernooi Clubtoernooi Bijzonderheden In deze handleiding zal in het kort worden verteld hoe het Clubtoernooi systeem werkt en hoe u een toernooi kunt aanmaken en bijhouden. Clubtoernooi stelt u in staat om een

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Gemeente Haarlemmermeer Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Nwsbrf.nl Office @ Igluu Jansdam 2a 3512HB Utrecht 06 447 08 349 info@nwsbrf.nl

Nadere informatie

KNZB werkproces aanstellen scheidsrechters/ beoordelaars op wedstrijden

KNZB werkproces aanstellen scheidsrechters/ beoordelaars op wedstrijden KNZB werkproces aanstellen scheidsrechters/ beoordelaars op wedstrijden Stap 1 is het uitdraaien van het rapport met beschikbare scheidsrechters en het rapport wedstrijden: Ga naar het menu Rapportage

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding website Sint-Carolus

Handleiding website Sint-Carolus Handleiding website Sint-Carolus www.carolusschool.be INHOUD 1. AANMELDEN 1) Aanmelden... p2 2) Wachtwoord vergeten.. p2 2. FOTOALBUM 1) Foto s toevoegen.. p3 2) Fotoalbum toevoegen in stappen. p3 3) Foto

Nadere informatie

Handleiding inschrijven JRT enkelspel

Handleiding inschrijven JRT enkelspel LET OP! Browser ondersteuning MijnKNLTB De nieuwe versie van MijnKNLTB werkt via een webbrowser. Omdat niet alle webbrowsers hetzelfde werken, hebben we een overzicht gemaakt van de mogelijkheden per browser.

Nadere informatie

importeren leden uit sportlink club

importeren leden uit sportlink club Start Sportlink Club en het onderstaande scherm wordt zichtbaar. Selecteer vervolgens in het zoekscherm 'Ja' in het vak 'Spelend en sporttype' Mocht u nu leden missen, dan zijn deze of nog niet aangemeld

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Handleiding Klaverjas Toernooi Beheer. (versie 2.1) April

Handleiding Klaverjas Toernooi Beheer. (versie 2.1) April Handleiding Klaverjas Toernooi Beheer (versie 2.1) April 2015 2014 2 Inleiding De eerste versie van het programma dateert uit 2012. Uitgangspunt bij het maken was dat het programma behalve functioneel

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden?

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? FAQ Import 1) Welke gegevens moeten geregistreerd zijn in Medega voordat ik een CSV bestand kan importeren? 2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? 3) Hoe

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Instructie aanmaken Vrije overzichten

Instructie aanmaken Vrije overzichten ESIS webbased Instructie aanmaken Vrije overzichten Versie december 2009 Rovict B.V. Postbus 388 3765 GC Soest T 035 6036080 F 035 6036081 Inhoudsopgave Vrije overzichten...3 1. Beheer Vrije overzichten...4

Nadere informatie

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Inloggen Elke secretaris heeft de login gegevens ontvangen om zich aan te melden bij het ledenbeheer.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Aanmaak Educatief Verlof

Aanmaak Educatief Verlof Aanmaak Educatief Verlof 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 CVO 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidende werken.............................. 4 1.2.1 Klas....................................

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 0.1 November 2006 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Oproepschema 1 Selectie criteria 2 Oproepschema

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

Aanbesteden-omgeving

Aanbesteden-omgeving Release juni 2014 (2.96) Aanbesteden-omgeving Op vrijdag 13 juni is release 2.96 van Aanbestedingskalender.nl geïnstalleerd. Deze release biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid niet alleen onderhandse,

Nadere informatie