Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013"

Transcriptie

1 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 20 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21 Page

3 Algemene informatie Statutaire zetel Commodity Discovery Management B.V. Zandvoorterweg GT Aerdenhout Nederland Bewaarder Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Nederland Juridisch en fiscaal adviseur Loyens Loeff N.V. Frederik Roeskestraat ED Amsterdam Nederland Administratiekantoor Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Nederland Bank ABN AMRO Bank (Nederland) N.V. Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Nederland Effectenmakelaars custodians ABN AMRO Clearing (Nederland) Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Raymond James Ltd.(Canada) Paradigm Capital Inc.(Canada) Canaccord Wealth Management (Canada) Tempest Capital Corp.(Canada) Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Nederland 3

4 Verslag van de Beheerder Macro-economische ontwikkelingen In de loop van 2013 zagen we mondiaal een verder herstel van de economie en beurzen, doordat de zorgen rondom de euro en kredietcrisis steeds meer naar de achtergrond verdwenen. De wereldwijde economie bleef profiteren van de wereldwijde monetaire stimulering. Sinds het uitbreken van de crisis hebben centrale banken $ miljard gecreëerd. Vooral in Japan wordt geldkraan steeds verder worden opengezet om de deflatie te bestrijden. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, daarentegen maakte in de loop van 2013 bekend de geldkraan een klein beetje dicht te draaien ( tapering -proces). In plaats van duizend miljard dollar per jaar worden er nu nog maar ruim 800 miljard aan obligaties opgekocht. Door deze ontwikkelingen bleef de rente mondiaal laag, een situatie die nog zeker enkele jaren kan gaan duren. Door de lage rentevergoedingen op deposito s voor spaarders en de gevolgen van de bail in in Cyprus, zien we mondiaal veel geld stromen naar aandelenmarkten. Ook sommige vastgoedmarkten en nichemarkten als kunst en edelmetalen profiteren hiervan. De vraag naar grondstoffen steeg in 2013 opnieuw. Prestaties van het fonds Goud sloot voor eerst sinds 2000 een kalenderjaar negatief af met een verlies van bijna 30%. Hierdoor werd onze portfolio, met meer dan de helft van het vermogen geïnvesteerd in goud gerelateerde bedrijven, ernstig getroffen. Net als in 2011 en 2012 werd ook 2013 met een verlies (-54,22%) afgesloten. Daardoor kwam de Net Asset Value uit op 68,15. In 2012 was de zorg om de Chinese groeivertraging nog steeds leidend voor het slechtere sentiment op de mondiale grondstoffenmarkten. De daling van de edelmetaalprijzen versnelden in de maand april, waardoor edelmetaal gerelateerde aandelen wereldwijd sterk in waarde daalden. Deze dalingen werden versterkt doordat een aantal grondstoffondsen, door onttrekkingen van kapitaal, gedwongen werden significante posities te verkopen in een slechte markt. Hierdoor ontstond vooral na de zomer een zichzelf versterkende spiraal van steeds lagere prijzen en steeds meer verkooporders. Deze ontwikkeling zagen we ook aan het einde van de crash in Toch bleef de langjarig stijgende trend van oplopende grondstof- en edelmetaalprijzen ook in 2013 intact. We denken dat de bodem in deze beweging in december is bereikt. Ook in 2013 hebben we de koersdalingen aangegrepen om de weging van cash-flow genererende mijnbouwbedrijven te verhogen ten koste van de cash-verslindende exploratiesector. Het fonds verkocht vier posities als gevolg van overnames, geheel in lijn met de voorgaande jaren. Sinds oprichting in juli 2008 zijn 25 posities door middel van overnamebiedingen uit de portfolio van het fonds verdwenen. Vermogen onder beheer Er was er sprake van een instroom van EUR 7,3 miljoen aan kapitaal, van nieuwe en bestaande participanten, terwijl de uitstroom beperkt bleef tot ruim EUR 4,6 miljoen. Door de netto-instroom steeg het aantal uitstaande participaties met ruim 10% van naar Het aantal participanten steeg van 557 naar 559 Het fondsvermogen daalde, door negatieve beleggingsrendementen, van circa EUR 50 miljoen naar ruim EUR 25 miljoen euro. Als gevolg van de slechte marktontwikkelingen is de promotie ook in 2013 relatief beperkt geweest. Wel zijn regelmatig op eigen locatie in Aerdenhout lunchpresentaties gegeven ten behoeve van prospects en bestaande participanten. Ook werden er opnieuw enkele webinars georganiseerd, in samenwerking met verschillende mediapartners, om bestaande en potentiele investeerders te informeren over de opvallende marktontwikkelingen. Risicoparagraaf Het Fonds investeert in sectoren die gekenmerkt worden door grote schommelingen, als gevolg waarvan de rendementen erg onzeker zijn. De netto vermogenswaarde van het Fonds en van de participaties kan in de loop van een jaar behoorlijk fluctueren. In hoeverre een individuele participant winst of verlies maakt hangt daarom mede af van het moment van in- en uitschrijving op participaties.de belangrijkste risico s verbonden aan het beleggen in het Fonds zijn de volgende. 4

5 Risico s van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het fonds zijn onderhevig aan risico s van algemene economische aard, zoals fluctuaties van economische activiteit, de inflatie en de grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloedt worden door geopolitieke ontwikkelingen. De landen waar de bedrijven gevestigd zijn waar het Fonds in belegt worden vaak gekenmerkt door geopolitieke instabiliteit, hetgeen met zich meebrengt dat beleggingen als gevolg van natuurrampen of politieke onrust geheel of gedeeltelijk verloren kunnen gaan. Concentratierisico Het Fonds belegt in een beperkt aantal sectoren, waardoor er slechts een beperkte diversificatie en derhalve risicospreiding is. Risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht Er bestaat geen garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er wordt een specifieke beleggingsmethodiek toegepast waardoor een grote kans bestaat dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Liquiditeitsrisico Bepaalde beleggingen van het Fonds, vooral in zogenaamde small caps kunnen onder bepaalde omstandigheden minder liquide zijn, hetgeen tot gevolg kan hebben dat die beleggingen tegen een lager dan verwachte waarde verkocht moeten worden. Ondanks de voortzettende correctie heeft het Fonds niet te maken gehad met serieuze redemptions, waardoor er ook geen posities gedwongen moesten worden afgebouwd. Valutarisico s Gedurende de verslagperiode heeft de beheerder de valutarisico s niet volledig afgedekt. Met name fluctuaties van de Canadese dollar kunnen een effect hebben op de Netto Vermogenswaarde (NAV) van het Fonds, zowel positief als negatief. In 2013 daalde de Canadese dollar fors ten opzichte van de euro wat deels de reden voor de slechte performance was. Voor een compleet overzicht van de risico s van het Fonds verwijzen wij u naar de risicobeschrijving in de jaarrekening. Risicobeheer Het Fonds zal zich houden aan de volgende beperkingen bij het uitvoeren van haar beleggingsbeleid: - er zal alleen worden geïnvesteerd in beursgenoteerde instrumenten - een belang in een bepaalde onderneming zal, tenzij de Beheerder dit tijdelijk opportuun acht, niet meer dan maximaal 10% van de Netto Vermogenswaarde bedragen Vooruitzichten Na een correctie van bijna drie jaar is de grondstoffensector begin 2014 uit de dalende trend gebroken. Door de toenemende productietekorten in veel edelmetalen is er ruimte voor herstel. Doordat de exploratiesector daarnaast steeds meer moeite om kapitaal aan te trekken om boorprogramma s mee te financieren is de kans groot dat er structureel minder grondstoffen ontdekt gaan worden de komende jaren. We zijn in 2013 doorgegaan met onze strategie om tegen zo laag mogelijke investeringen posities in bedrijven met zo veel mogelijk reserves aan te schaffen. Het aanvullen van grondstofreserves heeft voor veel producerende mijnbouwbedrijven nog steeds een hoge prioriteit. Deze cocktail aan omstandigheden leveren een zeer positief vooruitzicht voor onze investeringen de komende jaren. Edwin Bergshoeff Willem Middelkoop Aerdenhout, 31 maart

6 Kerncijfers 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2009 Fondsvermogen (* EUR 1.000) 25,163 49,568 54,500 61,558 12,269 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 369, , , ,790 90,670 Intrinsieke waarde per participatie 1) Lopende kosten ratio 2.38% 2.36% 2.25% 2.46% 3.10% Total turnover ratio % % 79.50% % 44.97% Resultaat (* EUR 1.000) (27,149) (5,692) (27,688) 19,407 4,336 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. Beleggingsresultaat per participatie Beleggingsrendement % % % 88.16% 87.85% waarvan: Inkomsten 0.46% 0.30% 0.35% 0.43% 0.46% Waardeveranderingen % -7.95% % 90.58% 89.90% Kosten -2.28% -2.87% -2.20% -2.85% -2.51% Benchmark: TSX Venture Exchange % % % 50.45% 90.80% 6

7 Jaarrekening 7

8 Balans per 31 december Referentie Activa Beleggingen 1 Aandelen 23,915,303 44,740,995 Opties 247,203 1,013,853 Totaal Beleggingen 24,162,506 45,754,848 Vorderingen 2 Overige vorderingen en vooruitbetalingen 125,426 98,540 Totaal vorderingen 125,426 98,540 Overige activa 3 Immateriële vaste activa - - Liquide middelen 8,931,678 7,667,354 Totaal overige activa 8,931,678 7,667,354 Totaal activa 33,219,610 53,520,742 Passiva Fondsvermogen 4 Geplaatst participatiekapitaal 63,175,691 60,460,204 Algemene reserve (10,892,379) (5,200,440) Onverdeeld resultaat huidige verslagperiode (27,149,212) (5,691,939) Totaal fondsvermogen 25,134,100 49,567,825 Beleggingen 1 Opties 411,854 1,891, ,854 1,891,383 Kortlopende schulden 5 Liquide middelen 7,383,604 1,527,758 Overige schulden 290, ,776 Totaal kortlopende schulden 7,673,656 2,061,534 Totaal passiva 33,219,610 53,520,742 8

9 Winst- en verliesrekening over het boekjaar eindigend op 31 december BATEN Referentie Opbrengsten uit beleggingen Dividenden 6 197, ,200 Interest 4,149 15, , ,635 Waardeveranderingen van beleggingen 7 Gerealiseerde waardeveranderingen (9,320,354) (391,252) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (17,417,859) (4,894,769) Valuta koerswinst/(verlies) 530,477 1,034,238 (26,207,736) (4,251,783) Totaal bedrijfsopbrengsten (26,006,319) (4,093,148) LASTEN 8 Prestatievergoeding 5,022 65,665 Beheerkosten 646,373 1,060,410 Overige kosten 468, ,038 Totaal bedrijfslasten 1,119,762 1,572,113 Totaal bedrijfsresultaat (27,126,081) (5,665,261) Bronbelasting (23,131) (26,678) Netto resultaat over de verslagperiode (27,149,212) (5,691,939) 9

10 Kasstroomoverzicht over het boekjaar eindigend op 31 december Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat (27,149,212) (5,691,939) Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen (530,477) (1,034,238) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 17,417,859 4,894,769 Aankopen van beleggingen (63,273,725) (59,477,573) Kostprijs verkopen van beleggingen 65,968,679 55,998,907 Mutatie vorderingen (26,886) 156,482 Mutatie overige schulden (243,724) (517,046) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (7,837,486) (5,670,638) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties 7,328,328 7,353,224 Betaald bij inkoop participaties (4,617,863) (6,659,023) Prestatievergoeding 5,022 65,665 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 2,715, ,866 Netto kasstroom (5,121,999) (4,910,772) Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen 530,477 1,034,238 Mutatie geldmiddelen (4,591,522) (3,876,534) Totaal geldmiddelen begin van de periode 6,139,596 10,016,130 Totaal geldmiddelen eind van de periode 1,548,074 6,139,596 10

11 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht Commodity Discovery Fund ( het Fonds ) is een Fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met een open-end structuur en is gevestigd aan de Zandvoorterweg 77 te Aerdenhout, Nederland. Het Fonds is opgericht op 1 juli De participaties van het Fonds worden niet verhandeld op een voor het publiek toegankelijke markt. Het fonds heeft per 29 maart 2012 zijn naam gewijzigd van Gold en Discovery Fund naar Commodity Discovery Fund. Per deze datum is ook een AFM vergunning verkregen. Het Fonds is een contractueel vehikel dat is onderworpen aan Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van de contractuele relatie die bestaat tussen het Fonds en Commodity Discovery Management B.V. ( de Beheerder ), Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund ( de Bewaarder ) en de afzonderlijke participanten. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om vermogensaangroei te realiseren door te beleggen in een breed scala aan financiële instrumenten en door de inzet van diverse beleggingsmethoden zoals opgenomen in het prospectus (gedateerd 3 april 2012). Het Fonds kan worden gekenmerkt als een gespecialiseerd beleggingsfonds in aandelen gericht op de realisatie van een absoluut rendement. Hierdoor kan het Fonds aanzienlijk afwijken van enige benchmark. De primaire beleggingsdoelstelling van het Fonds is om op basis van een aanvaardbaar risico het hoogst mogelijke rendement in euro s te realiseren; dat wil zeggen een jaarlijks positief rendement van minimaal 15%. De Benchmark voor het totale rendement van het Fonds is de TSX Venture Exchange (inclusief dividend, in euro s). Het Fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in de exploratie en het winnen van grondstoffen. De beleggingsactiviteiten van het Fonds worden beheerd door de Beheerder,waarbij zij de administratie heeft ondergebracht bij een administratiekantoor, Circle Investment Support Services B.V. De Beheerder heeft de jaarrekening op 31 maart 2014 goedgekeurd. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen in overeenstemming met in Nederland aanvaardbare grondslagen, zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Stelselwijzigingen Op 29 april 2012 is de vrijstelling onder de Wft opgeheven voor het fonds, mede door een wijziging in de Wft. Tot 1 januari 2012 werd de jaarrekening gepresenteerd onder IFRS, vanaf 1 januari 2012 wordt deze gepresenteerd in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Dit heeft geleid tot een wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, echter de wijziging in waarderingsgrondslagen heeft geen invloed gehad op het vermogen per 1 januari Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. De jaarrekening is opgesteld in euro s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van het Fonds. 11

12 Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro s voor de balans zijn de volgende omrekenkoersen gehanteerd: Valuta koers Canadese Dollar US Dollar Beleggingen De onder beleggingen opgenomen aandelen worden individueel gewaardeerd tegen marktwaarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de laatste bid/ask koers. Is de spread van de laatste bid/ask koers groter dan 2% dan worden de beleggingen gewaardeerd tegen de laatste bid/ask koers voor uur. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het Fondsvermogen. De in- en uitstapkosten komen ten goede van de Beheerder. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het jaarverslag gedeclareerde dividenden, interest, koersresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. De kosten zoals opgenomen in de winst- en verliesrekening zijn indien van toepassing inclusief BTW. Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 12

13 Lopende kosten ratio (LKR) De lopende kosten ratio omvat alle kosten die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De lopende kosten ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het begin van het jaar plus de intrinsieke waardes aan het eind van elke afzonderlijke maand bij elkaar op te tellen, hierbij worden de eerste en laatste waarde voor de helft meegenomen, om vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. Lopende prestatievergoeding ratio (LPR) De lopende prestatievergoeding ratio omvat de prestatievergoeding die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 ten laste van het Fonds zijn gebracht. De lopende prestatievergoeding ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt op identieke wijze berekend als bij de bepaling van de lopende kosten ratio. Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld Fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld Fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de lopende kosten ratio. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit operationele en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit operationele activiteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 13

14 Toelichting op de balans 1 Beleggingen Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt: Aandelen (Longposities) Stand begin van de verslagperiode 44,740,995 49,276,140 Aankopen 46,108,223 41,947,647 Verkopen (50,580,069) (40,898,122) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (16,353,846) (5,584,670) Stand eind van de verslagperiode 23,915,303 44,740,995 Derivaten (longposities) Stand begin van de verslagperiode 1,013, ,504 Aankopen 1,886,613 1,788,988 Verkopen (1,642,733) (1,785,923) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (1,010,530) 305,284 Stand eind van de verslagperiode 247,203 1,013,853 Aandelen (shortposities) Stand begin van de verslagperiode - - Aankopen (afwikkeling) (8,111,838) (1,970,241) Verkopen (initiatie kostprijs) 8,111,838 1,970,241 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen - - Stand eind van de verslagperiode - - Derivaten (shortposities) Stand begin van de verslagperiode 1,891,383 4,702,076 Aankopen (afwikkeling) (7,167,051) (13,770,697) Verkopen (initiatie kostprijs) 5,634,039 11,344,621 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 53,483 (384,617) Stand eind van de verslagperiode 411,854 1,891,383 De turnover ratio van de beleggingen bedroeg over de verslagperiode: % ( %). Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Het concentratierisico in de beleggingsportefeuille is relatief beperkt. Twee individuele beleggingen, Ishares Silver Trust (6.99%) en Silver Wheaton Corp. (6.54%) hebben een belang groter dan 5% van de beleggingsportefeuille. De overige individuele beleggingen vertegenwoordigen een belang kleiner dan 5% van de beleggingsportefeuille. 14

15 De geografische verdeling is als volgt: Canada 19,333,794 37,929,435 Verenigde Staten 4,416,858 5,934,030 23,750,652 43,863,465 De geografische verdeling is gebaseerd op de beurs waar de beleggingen verhandeld worden. De onderverdeling per sector is als volgt: Exploratie en winning 23,750,652 43,863,465 23,750,652 43,863,465 2 Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Vooruitbetaalde vergunningskosten 60,000 80,000 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 56,823 7,747 Te ontvangen dividenden 5,862 9,888 Overige vorderingen en vooruitbetalingen 2, ,426 98,540 3 Overige activa De overige activa bestaat uit liquide middelen welke bij de volgende banken worden aangehouden: Abn Amro Bank N.V. 877,795 1,659,577 Abn Amro Clearing 2,608,200 1,518,356 Canaccord Wealth Management 30,678 - Interactive Brokers Ltd. 5,414,942 4,489,350 Paradigm Capital Inc ,931,678 7,667,354 15

16 4 Fondsvermogen Geplaatst participatiek apitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 60,460,204 59,700,338 Geplaatst gedurende de verslagperiode 7,328,328 7,353,224 Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (4,617,863) (6,659,023) Prestatievergoeding 5,022 65,665 Stand eind verslagperiode 63,175,691 60,460,204 Algemene reserve Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode (5,200,440) 22,487,899 Resultaat vorige verslagperiode (5,691,939) (27,688,339) Stand eind verslagperiode (10,892,379) (5,200,440) Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 333, ,625 Geplaatst gedurende de verslagperiode 77,518 45,817 Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (41,327) (40,428) Stand eind verslagperiode 369, ,014 * De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 16

17 5 Kortlopende schulden De kortlopende schulden bestaan uit liquide middelen en overige schulden. Deze zijn als volgt onderverdeeld: Liquide middelen Abn Amro Clearing 1,337, ,791 Interactive Brokers Ltd. 5,993, ,012 Raymond James Ltd. 52,519 58,955 7,383,604 1,527,758 Overige schulden Te betalen voor aangekochte beleggingen 35,145 65,565 Vooruitontvangen inschrijvingen 70,300 65,050 Interestkosten 7, Beheerkosten 133, ,782 Accountantskosten 22,990 18,150 Bewaarderskosten 1,815 7,140 Vergunningskosten - 100,000 Overige schulden 19,374 18, , ,776 17

18 Toelichting op de winst- en verliesrekening 6 Dividenden Over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 heeft het Fonds dividend ontvangen van EUR 197,268 (2012: EUR 143,200). Hierover is EUR 23,131 of 11.73% dividendbelasting betaald (2012: EUR 26,678 of 18.63%) wat leidt tot een netto dividend ontvangst van EUR 174,137 (2012: EUR 116,522). 7 Waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen. De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen. 8 Bedrijfslasten Bedrijfslasten Prestatievergoeding 5,022 65,665 Beheervergoeding 646,373 1,060, ,395 1,126,075 Overige kosten Administratiekosten 64,239 82,559 Accountantskosten 23,293 39,091 Bewaarloon - 15,000 Kosten toezichthouder 14,500 11,819 Kosten bewaarder 7,290 7,140 Bank kosten 242, ,948 Vergunningskosten 20,000 20,000 Interestkosten 81,055 23,129 Juridische kosten 12,403 21,899 Overige kosten 3,189 11, , ,038 Totaal 1,119,762 1,572,113 Prestatievergoeding De Beheerder heeft recht op een prestatievergoeding van 20% van de toename van de nettovermogenswaarde per individuele participatie (inclusief netto niet-gerealiseerde winst) boven de minimale outperformance (de 'hurdle rate') van 0,5% per maand. Op de prestatievergoeding is het 'high watermark'-principe van toepassing. De prestatievergoeding bouwt op en wordt eenmaal per kwartaal achteraf voldaan. Het Fonds maakt gebruik van een egalisatiebenadering waardoor participatiehouders alleen een prestatievergoeding aan de Beheerder betalen voor de toename van de waarde van de participatie. 18

19 Beheervergoeding Het Fonds heeft Commodity Discovery Management B.V. ( de Beheerder ) als vermogensbeheerder aangewezen. De Beheerder ontvangt van het Fonds een vergoeding voor het vermogensbeheer van 2% van de nettovermogenswaarde van het Fonds per jaar (0,5% per kwartaal) vóór aftrek van de beheervergoeding en de prestatievergoeding. De vergoeding voor het vermogensbeheer bouwt maandelijks op en wordt eenmaal per kwartaal achteraf voldaan. Alle kosten zijn in overeenstemming met het prospectus in rekening gebracht en zijn marktconform. De werkelijke kosten zijn conform de in het prospectus beschreven systematiek berekend dan wel overeengekomen met derde partijen. Derhalve wijken deze niet significant af. Lopende kosten ratio De lopende kosten ratio bedroeg over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 2.38% (2012: 2.36%). Voor uitleg inzake de LKR en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Lopende prestatievergoeding ratio De lopende prestatievergoeding ratio bedroeg over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 0.02% (2012: 0.12%). Voor uitleg inzake de LPR en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Verbonden Partijen Partijen worden als verbonden aangemerkt als een van de partijen beleidsbepalende invloed uitoefent op de andere partij of invloed van betekenis op het financieel en zakelijk beleid heeft. Alle door de Beheerder verleende diensten worden derhalve aangemerkt als transacties met verbonden partijen. Het Fonds heeft gedurende de verslagperiode vermogensbeheer- en prestatievergoedingen aan de Beheerder betaald. Over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 bedroeg de vergoeding EUR 646,373 (2012: EUR 1,060,410), waarvan EUR 133,394 (2012: EUR 258,782) per 31 december 2013 als schuld was opgenomen. Edwin Bergshoeff en Willem Middelkoop zijn de Managing Investment Managers van de Beheerder. De Managing Investment Managers worden bijgestaan door een adviesraad die uit het volgende lid bestaat: - Jan Dobber De adviesraad wordt aangemerkt als een verbonden partij. Per 31 december 2013 werden door de Beheerder inclusief adviesraad 12,989 (2012: 12,821) participaties aangehouden. Door de directie van de Bewaarder tevens directie van de Administrateur werden 196 (2012: 393) participaties aangehouden. Personeel Het Fonds had gedurende de periode van verslaggeving geen personeel in dienst. Aerdenhout, 31 maart 2014 Edwin Bergshoeff Willem P. Middelkoop 19

20 Overige gegevens Winstbestemming Het resultaat van het Fonds voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 wordt in mindering gebracht aan de reserves van het Fonds, in overeenstemming met artikel 4.12 van het prospectus. Persoonlijke belangen directie van de Beheerder De directieleden van de Beheerder hadden per 1 januari 2013 en 31 december 2013 geen persoonlijk belang in de beleggingen van het Fonds als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft. Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan, wel opteert het Fonds een UCITS licentie te behalen in Controleverklaring De controleverklaring wordt weergegeven op de volgende pagina s. Aerdenhout, 31 maart 2014 Edwin Bergshoeff Willem P. Middelkoop 20

21

22

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2014

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2014 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 7 Jaarrekening 2014 8 Balans per 31 december 2014 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Deloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011

Deloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011 Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011. De!oftte Accountants BV. Voor identificatjejejnden Behorend bil conroieverkia ring d.d Algemene informatie Fonds Janssen Small Kantooradres

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014

GFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014 GFH Europees Aandelen Fonds Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 2014 8 Balans per 31 december 2014 9 Winst- en verliesrekening 2014 10 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

GFH Europees Vastrentend Fonds. Halfjaarverslag

GFH Europees Vastrentend Fonds. Halfjaarverslag GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds. Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

GFH Europees Aandelen Fonds. Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2015 8 Balans 9 Winst-

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR.

Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR. Jaarverslag 2012 Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring Ø..APR.3 Algemene intormatie Fonds Janssen Aandelen Kantooradres Fonds : Ijsselburcht 3 6825 BS Arnhem

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2016 8 Balans per

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Haven European Value Fund. Jaarverslag

Haven European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag over de periode 1 mei 2009 tot en met 31 december 2009 Algemene informatie Haven European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Jaarverslag

Fundament Bond Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder : Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2016 8 Balans per 30

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

GFH Paraplufonds. Samengesteld halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

GFH Paraplufonds. Samengesteld halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Samengesteld halfjaarverslag over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 6 Samengestelde halfjaarrekening 2016 7 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Staat van baten en lasten 2016 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten 2015 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG 2009 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA R.J. Engels Bewaarder Stichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (Geen accountantscontrole toegepast)

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (Geen accountantscontrole toegepast) Fundament Bond Fund Halfjaarverslag 30 juni 2014 (Geen accountantscontrole toegepast) Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder Safe Harbour Fund

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. Commodity Discovery Fund

JAARVERSLAG 2015. Commodity Discovery Fund JAARVERSLAG 2015 Commodity Discovery Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers... 4 Verslag van de beheerder... 5 Jaarrekening... 9 Balans per 31 december 2015... 9 Winst- en- verliesrekening...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 1 Inhoudsopgave Page Algemene informatie 3 Half-jaarrekening Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

HEK American Value Fund. Jaarverslag

HEK American Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2011 Algemene informatie HEK American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie