Vacature voltijds directeur m/v Minderhedenforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacature voltijds directeur m/v Minderhedenforum"

Transcriptie

1 Vacature voltijds directeur m/v Minderhedenforum Interculturele diversiteit en gelijke kansen: helemaal jouw ding? Droom jij ervan om samen met een team van lidorganisaties en collega s een stempel te drukken op de samenleving? Minderhedenforum zoekt je! Het Minderhedenforum is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Door het Minderhedenforum is 1+1 gelijk aan 3. Samen willen we gelijke participatie van etnisch-culturele minderheden realiseren en discriminatie en racisme bestrijden. De Vlaamse overheid en de VGC in Brussel erkennen ons als woordvoerder van de etnisch-culturele minderheden. Het Minderhedenforum werft een voltijds directeur (m/v) aan, in een contract van onbepaalde duur, indiensttreding vanaf 1/06/2014. ALGEMEEN DOEL VAN DE FUNCTIE De directeur draagt bij aan en waakt over de realisatie van de missie en de doelstellingen van het Minderhedenforum door leiding te geven aan het secretariaat en is verantwoordelijk voor de algemene werking van de organisatie. VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN: Algemeen management van organisatie Inhoudelijke coördinatie Supervisie van zakelijk management van organisatie Ontwikkeling en toepassing van het medewerkersbeleid Coachend leidinggeven aan de stafmedewerker(s) communicatie en de leidinggevenden Verantwoordelijk voor communicatie PROFIEL Organisatiegerelateerde competenties: Kunnen omgaan met diversiteit: Je staat positief tegenover verschillen in de samenleving en de organisatie en kan er op een open en respectvolle manier mee omgaan. Flexibiliteit: Je staat open voor wijzigende omstandigheden binnen je werkkader en kan erop inspelen met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen. Teamgericht kunnen samenwerken: Je hebt oog voor gemeenschappelijke belangen en levert een constructieve bijdrage aan de doelen van de brede organisatie (achterban, leden en medewerkers) Communicatief vaardig Kunnen Plannen: Je werkt doelen en prioriteiten uit voor je eigen werking in overleg met de relevante betrokkenen en zorgt ervoor dat die doelen en prioriteiten binnen de vooropgestelde tijdspanne bereikt worden. Functiespecifieke competenties: strategische visie kunnen ontwikkelen, uitwerken en overbrengen zakelijk inzicht coachend kunnen leidinggeven: leiden en begeleiden van medewerkers die zelfstandig werken participatief kunnen werken en goed kunnen samenwerken en dit stimuleren in de organisatie redactionele vaardigheden en sterke mondelinge vaardigheden 1

2 Veranderingen kunnen introduceren en begeleiden Besluitvaardigheid binnen de eigen bevoegdheden, kunnen toepassen van afgesproken besluitvormingsprocedures en kunnen delegeren attitudes: engagement voor de missie en visie van het Minderhedenforum respect en waardering voor verenigingen en vrijwilligers op een participatieve manier willen werken en leidinggeven bereid zijn tot teamgericht samenwerken en overleggen Vereisten een relevant diploma van universitair of hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring ervaring m.b.t. bewegingswerk, beleidswerk en/of communicatie ervaring in een leidinggevende functie of een functie met inhoudelijke verantwoordelijkheid sterke affiniteit met etnisch-culturele minderheden affiniteit of ervaring met verenigingsleven, in het bijzonder verenigingen van etnisch-culturele minderheden functie kunnen uitvoeren in het Nederlands vlot met computertoepassingen kunnen werken Wij bieden je: Een uitdagende en gevarieerde job in de social profit Ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen Een voltijds contract van onbepaalde duur Een competitief loon binnen de sector en terugbetaling woon/werkverkeer met het openbaar vervoer Flexibele werkuren Het Minderhedenforum voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap. Spreekt deze job je aan? Surf dan naar onze website ( Stuur het volledig ingevuld sollicitatieformulier naar met als onderwerp sollicitatie directeur. Wij bevestigen binnen maximaal twee werkdagen de ontvangst. Kreeg je geen ontvangstmail, dan contacteer je best Naima Charkaoui via het nummer 02/ Kandidaten die per post willen solliciteren, sturen het volledig ingevuld sollicitatieformulier naar Minderhedenforum, t.a.v. Dhr. Hüseyin Aydinli, Vooruitgangsstraat 323 / bus 4, 1030 Brussel. Uw sollicitatie moet ten laatste 31 maart 2014 (23u59) bij het Minderhedenforum toekomen. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Naima Charkaoui (02/ ). Indien je geselecteerd bent, word je elektronisch of telefonisch verwittigd ten laatste op 7 april. Heb je op deze datum niets van ons vernomen, dan ben je niet geselecteerd voor de volgende ronde van de selectieprocedure. Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld. De verdere selectieprocedure bestaat uit een gesprek en eventueel een schriftelijk luik en/of assessment. Bij de selectie zullen zowel personen intern als extern aan de organisatie betrokken zijn. Bijlage: informatiepakket; sollicitatieformulier 2

3 Bijlage: Informatiepakket Voorstelling van de organisatie Het Minderhedenforum geeft mensen met een migratieachtergrond en hun verenigingen in Vlaanderen en Brussel een stem. Al meer dan 10 jaar zorgt het Minderhedenforum ervoor dat etnische minderheden gehoord worden en dat hun noden (h)erkend worden. We brengen mensen bij elkaar en samen komen we zo tot aanbevelingen die we verdedigen bij beleidsmakers en presenteren in de media. In één zin gezegd, is het Minderhedenforum een overkoepelende organisatie die etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen verenigt, vertegenwoordigt en een stem geeft. De meeste van die verenigingen worden erkend door de Vlaamse overheid. Verenigingen slaan de handen in elkaar bij Minderhedenforum Verenigingen zijn de lijm van onze samenleving. Ze mobiliseren mensen en betrekken mensen bij hun werking. Verenigingen van etnisch-culturele verenigingen bouwen bruggen en spelen een sterke en spontane rol tegen uitsluiting of discriminatie. Verenigingen helpen ons om de stem van etnischculturele minderheden te laten horen. De verenigingen die onze achterban vormen zijn jong en groeien nog volop. Ze worden erkend en gesteund door de Vlaamse Overheid. Op dit moment tellen de verenigingen al meer dan 1600 lokale groepen. Wil je meer weten over de diversiteit van het interculturele leven? Surf naar vanallemarktenthuis.be MISSIE : Het Minderhedenforum en de etnisch-culturele verenigingen vormen samen een sociale beweging van etnischculturele minderheden, die zijn achterban emancipeert en vanuit deze achterban weegt op het beleid. Deze beweging strijdt tegen racisme en discriminatie, streeft naar de erkenning en versterking van de maatschappelijke deelname van etnisch-culturele minderheden en naar respect tussen mensen en groepen met verschillende achtergronden. Het Minderhedenforum treedt in deze beweging op als koepel, netwerkorganisatie en spreekbuis. Het Minderhedenforum is een open en democratische organisatie die werkt in een geest van samenwerking, zowel tussen etnisch-culturele minderheden en hun verenigingen onderling als met andere actoren in de samenleving. 3

4 Het Minderhedenforum ontwikkelt acties en standpunten om zijn doelstellingen te bereiken. Via gezamenlijk overleg bepalen etnisch-culturele minderheden zelf in al hun diversiteit de werking en standpunten van het Minderhedenforum. Etnisch-culturele verenigingen spelen in deze werking een toonaangevende rol. Het Minderhedenforum komt op voor deze standpunten bij beslissers en in de ruime samenleving. Het Minderhedenforum vertolkt zo de stem van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. 4

5 Organogram (invulling voorjaar 2014) Algemene Vergadering Raad van Bestuur Dagelijks Bestuur directeur adjunct-directeur teamcoördinator communicatie (momenteel toegevoegd aan functie directeur) teamcoördinatir changemakers (volledig deelteam: project) teamcoördinator beleid teamcoördinator beweging teamcoördinator administratie (momenteel toegevoegd aan functie adjunct-directeur) stafmedewerker communicatie 2 stafmedewerkers Limburg 3 stafmedewerkers werk (project) stafmedewerker woonwagenbewoners en Roma administratief medewerker stafmedewerker communicatie stafmedewerker Kempen- Antwerpen stafmedewerker onderwijs 2 stafmedewerkers Brussel (deelwerking) administratief medewerker stafmedewerker Mechelen stafmedewerker media (project) stafmedewerker onderwijs en participatie (project) administratief verantwoordelijke stafmedewerker Vlaams- Brabant stafmedewerker wonen en armoede (2 projecten) stafmedewerker cultuur, jeugd, sport (deelwerking) 2 stafmedewerkers Oost- Vlaanderen stafmedewerker West- Vlaanderen stafmedewerker algemeen administratief verantwoordelijke 5

6 Functiebeschrijving ALGEMEEN DOEL EN VISIE OP DE FUNCTIE DOEL De directeur draagt bij aan en waakt over de realisatie van de missie en de doelstellingen van het Minderhedenforum door leiding te geven aan het secretariaat en is verantwoordelijk voor de algemene werking van de organisatie. VISIE een participatieve visie op het functioneren van de organisatie overtuigd van meerwaarde van het werken met en vanuit verenigingen van etnisch-culturele minderheden vertrouwen in de mogelijkheden van zelfstandig werkende medewerkers respect voor de eigenheid van anderen en op een respectvolle manier omgaan met deze diversiteit een gefundeerde visie op het realiseren van de missie van de organisatie PLAATS IN DE ORGANISATIE De directeur staat aan het hoofd van het secretariaat van het Minderhedenforum. Hij/zij stuurt het team van leidinggevenden aan en het team communicatie en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Zo vormt de directeur de schakel tussen het team en het bestuur. De directeur werkt in nauwe samenwerking met de adjunct-directeur en de 3 teamcoördinatoren. VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN Algemeen management van organisatie o plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten zowel inhoudelijk als zakelijk - om de doelstellingen, zoals bepaald in de missie en het meerjarenplan, te realiseren. o Bijdragen aan en stimuleren van de ontwikkeling van visie en strategie, en actief waken over de toepassing daarvan o Motiverend uitdragen van de visie, missie, strategie en standpunten van de organisatie, zowel intern als extern o Voorbereiden, ondersteunen en opvolgen bestuursvergaderingen o Motor voor organisatieontwikkeling en projectontwikkeling o Ledenmanagement o Vertegenwoordiging van de werkgever in het sociaal overleg o Afstemming en overleg: stimuleren van informatiedoorstroming tussen de verschillende onderdelen van de organisatie Inhoudelijke coördinatie 6

7 o De algemene werkzaamheden inhoudelijk coördineren, stimuleren, aansturen en ondersteunen. o Inhoudelijk ondersteunen van de leidinggevenden van de verschillende teams o Waken over inhoudelijke afstemming tussen de teams en consistentie doorheen de tijd o Nalezen en goedkeuren van teksten ter voorlegging aan bestuursorganen of ter externe communicatie Supervisie van zakelijk management van organisatie o Opvolging van de financiën, de personeelsadministratie, de huisvesting, de verzekeringen, contracten enzovoort in samenwerking met de adjunctdirecteur en het team administratie, onder toezicht van de bestuursorganen Ontwikkeling en toepassing van het medewerkersbeleid o Samen met andere leidinggevenden meewerken aan de ontwikkeling van algemene instrumenten en afspraken inzake medewerkerbeleid (functioneringsgesprekken, aanpak selecties, ) o Toepassen van medewerkerbeleid (vb. sollicitatieprocedures, ) in overleg met leidinggevende(n). Coachend leidinggeven aan de stafmedewerker(s) communicatie en de leidinggevenden, o.m. door: o Toepassen medewerkerbeleid (onthaal, evaluatie- en functioneringsgesprekken, VTO, ) o Inhoudelijke planning en coördinatie van de werking Verantwoordelijk voor communicatie: o Ondersteunen van de ontwikkeling van een strategisch communicatiebeleid, in samenwerking met team communicatie, leidinggevenden en het bestuur o Aandacht voor zowel externe communicatie als interne communicatie naar lidorganisaties en naar personeel o Op vraag van de Raad van Bestuur kunnen opnemen van woordvoerderschap in media namens het Minderhedenforum o Deelnemen aan debatten, geven van lezingen, voor het Minderhedenforum Uitvoeren van geplande acties en strategieën o Overkoepelende beleidsopvolging (strategische en beleidsdomeinoverschrijdende dossiers, belangrijke beleidscontacten en vertegenwoordig van het Minderhedenforum in bepaalde organen, ) o Acties afgesproken in het jaarplan of gedelegeerd door de Raad van Bestuur Taken / bevoegdheden T.A.V. DE ORGANISATIE en haar BESTUURSORGANEN bewaakt de waarden en de visie van de organisatie in samenspraak met het bestuur stimuleert en ondersteunt een globaal beleid i.v.m. de werkingsgebieden van de organisatie, in samenspraak met de bevoegde leidinggevenden en hun teams stimuleert en volgt de werkzaamheden van de leidinggevenden en stafmedewerkers communicatie op mede opvolging van projecten en subsidiedossiers 7

8 neemt initiatief en waakt over de betrokkenheid van medewerkers en bestuur bij planning en uitvoering van het werk verzorgt de nodige interne en externe contacten (met federaties, partnerorganisaties, beleid, ) werkt actief samen met de verschillende teams en hun leidinggevenden, in een geest van transparantie en respect T.A.V. DE LEIDINGGEVENDEN EN STAFMEDEWERKERS COMMUNICATIE volgt de uitvoering van de planning op en stuurt bij waar nodig geeft coachend leiding aan de medewerkers (doorlopende coaching, evaluatie- en functioneringsgesprekken, inhoudelijke opvolging en sturing,...) ondersteunt de leidinggevenden bij projectontwikkeling en -opvolging staat garant voor informatiedoorstroming binnen en tussen de teams en met het bestuur T.A.V. ALLE MEDEWERKERS VAN HET MINDERHEDENFORUM draagt er mee zorg voor dat de medewerkers onderling omgaan met respect voor elkaar en elkaars opdracht / werk werkt actief mee aan teamvorming leidt de maandelijkse vergadering met alle medewerkers en het wekelijks coördinatieteam met de leidinggevenden T.A.V. DE ACHTERBAN zorgt er mee voor dat er op een participatieve manier wordt gewerkt met de achterban, en waakt daarbij over de diversiteit tussen en binnen de deelgroepen zorgt er mee voor dat de opdrachten naar en met de achterban op een kwaliteitsvolle wijze worden uitgevoerd ontwikkelt mee en waakt over een concrete, relevante en haalbare invulling van de opdrachten m.b.t. de achterban T.A.V. EXTERNE INSTANTIES volgt relevante ontwikkelingen en anticipeert op mogelijke gevolgen en kansen voor het Minderhedenforum onderhoudt relaties en netwerken behartigt de belangen van het Minderhedenforum participeert aan externe contacten en overleg vertegenwoordigt het Minderhedenforum in de media en op debatten, lezingen, OVERLEG De directeur neemt deel aan volgend overleg: Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering algemene teamvergaderingen 8

9 coördinatieoverleg met de adjunct-directeur en teamcoördinatoren sociaal overleg Profiel Kerncompetenties Minderhedenforum Omgaan met diversiteit Je staat positief tegenover verschillen in de samenleving en de organisatie en kan er op een open en respectvolle manier mee omgaan. Teamgericht samenwerken Je hebt oog voor gemeenschappelijke belangen en levert een constructieve bijdrage aan de doelen van de brede organisatie (achterban, leden en medewerkers) Communicatief vaardig zijn Je bent in staat boodschappen van anderen correct te interpreteren en er adequaat op in te spelen. Je bent in staat eigen boodschappen (informatie, ideeën, ) over te brengen op een heldere en respectvolle manier die aangepast is aan boodschap, zender, ontvanger en context. Flexibiliteit Je staat open voor wijzigende omstandigheden binnen je werkkader en kan erop inspelen met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen. Plannen Je werkt doelen en prioriteiten uit voor je eigen werking in overleg met de relevante betrokkenen en zorgt ervoor dat die doelen en prioriteiten binnen de vooropgestelde tijdspanne bereikt worden. Functiespecifieke competenties strategische visie kunnen ontwikkelen, uitwerken en overbrengen zakelijk inzicht systematisch, planmatig, efficiënt en zelfstandig kunnen werken in teamverband strategisch en tactisch denken en handelen coachend kunnen leidinggeven: leiden en begeleiden van medewerkers die zelfstandig werken participatief kunnen werken en goed kunnen samenwerken en dit stimuleren in de organisatie communicatief vaardig zijn, met inbegrip van: o redactionele vaardigheden i.f.v. projectontwikkeling, dossiervorming, standpuntontwikkeling en teksten voor publicatie o sterke mondelinge vaardigheden i.f.v. interne communicatie en externe communicatie (deelname aan debatten en eventueel woordvoerderschap in media) Diplomatische opstelling en communicatie Vergadertechnieken (deelnemen en leiden van vergaderingen) veranderingen kunnen introduceren en begeleiden 9

10 uitstekende time management vaardigheden en organisatietalent snel kunnen werken en deadlines halen stressbestendig zijn: kunnen omgaan met een groot werkvolume, tijdsdruk en een veelheid aan simultane taken Leervaardig Besluitvaardigheid binnen de eigen bevoegdheden, kunnen toepassen van afgesproken besluitvormingsprocedures en kunnen delegeren gepaste terugkoppeling, overleg, doorverwijzing kennis expertise m.b.t. etnisch-culturele diversiteit en het beleid hierrond expertise m.b.t. beleidsbeïnvloedend werken, participatief werken vanuit en met verenigingen en strategische communicatie expertise m.b.t. algemeen management, met inbegrip van personeels- en zakelijke aspecten expertise m.b.t. coachend leidinggeven attitudes engagement voor de missie en visie van het Minderhedenforum, sterke organisatiebetrokkenheid respect en waardering voor verenigingen en vrijwilligers op een participatieve manier willen werken en leidinggeven bereid zijn tot teamgericht samenwerken en overleggen verantwoordelijkheid willen opnemen en kwaliteit leveren zin voor initiatief hebben kunnen omgaan met kritische reflecties van anderen inzicht hebben in het eigen kennen en kunnen en bereid zijn zich verder te ontwikkelen m.b.t. werkpunten open leerhouding steeds handelen in het belang van de organisatie onpartijdige opstelling op het vlak van partijpolitiek flexibel zijn inzake taakinvulling en werkomstandigheden (conform het arbeidsreglement) Vereisten een relevant diploma van universitair of hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring ervaring m.b.t. bewegingswerk, beleidswerk en/of communicatie ervaring in een leidinggevende functie of een functie met inhoudelijke verantwoordelijkheid sterke affiniteit met etnisch-culturele minderheden affiniteit of ervaring met verenigingsleven, in het bijzonder verenigingen van etnisch-culturele minderheden functie kunnen uitvoeren in het Nederlands, kennis van Frans, Engels en andere talen is een pluspunt vlot met computertoepassingen kunnen werken 10

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Openbaar. Solliciteren:

Openbaar. Solliciteren: Openbaar In het kader van de verbreding en verdieping van artikel 107 rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het netwerk GG ADS regio Aalst een teamcoördinator voor het

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Gezocht: stafmedewerker (focus: verenigingen en vrijwilligerswerk)

Gezocht: stafmedewerker (focus: verenigingen en vrijwilligerswerk) Gezocht: stafmedewerker (focus: verenigingen en vrijwilligerswerk) Wie we zijn FOV is de federatie sociaal-cultureel werk, die ruim 130 volwassenenorganisaties in Vlaanderen verenigt: de werksoort verenigingen

Nadere informatie

o ik wens gebruik te maken van een redelijke aanpassing in de selectieprocedure

o ik wens gebruik te maken van een redelijke aanpassing in de selectieprocedure Kandidatuur voor de functie van Communicatiemedewerker/ster Dienst Communicatie Contract onbepaalde duur - ref.: 2015 05 Comm nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Mevrouw/Mijnheer: Naam: Voornaam: Straatnaam en huisnummer:

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen is een samenwerking tussen alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Antwerpen. Het consortium werd opgericht in september 2007, overeenkomstig

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeel@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUEEL DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR ORGANISATIE (M/V)

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR ORGANISATIE (M/V) FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR ORGANISATIE (M/V) Doel van de functie De directeur Organisatie is verantwoordelijk voor alle secundaire processen binnen OVSG. Als directeur en lid van het directiecomité, draagt

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Leuvenseweg 48 bus 6 1000 Brussel Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Er zijn 2 betrekkingen (1 Nederlandstalig en 1 Franstalig, m/v) met een contract van onbepaalde duur vacant bij de federale

Nadere informatie

Medewerk-st-er voor de dienst Communicatie Voltijds contract van onbepaalde duur Ref.: COMM nl 2016 06

Medewerk-st-er voor de dienst Communicatie Voltijds contract van onbepaalde duur Ref.: COMM nl 2016 06 UNIA WERFT AAN Medewerk-st-er voor de dienst Communicatie Voltijds contract van onbepaalde duur Ref.: COMM nl 2016 06 Het personeelsbeleid van Unia is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren

Nadere informatie

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v)

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Vacature DIRECTEUR bij ADAM (Antwerpse dienst alternatieve maatregelen)

Vacature DIRECTEUR bij ADAM (Antwerpse dienst alternatieve maatregelen) Vacature DIRECTEUR bij ADAM (Antwerpse dienst alternatieve maatregelen) Wie zijn wij? CAW ANTWERPEN vzw is de nieuwe sociaalwerk organisatie die vanaf 1 januari 2014 wordt gevormd door het samengaan van

Nadere informatie

Vacature MW. Vacature 1. Functieomschrijving. Profiel

Vacature MW. Vacature 1. Functieomschrijving. Profiel Vacature MW Vacature 1 Functieomschrijving Als maatschappelijk werker zorg je voor het onthaal en vraagverheldering van de zorgvragen van ouders, school en leerlingen binnen de vier CLBbegeleidingsdomeinen.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving Functie: Verantwoordelijke technische dienst FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het aansturen, coördineren en opvolgen van de technische dienst over de vier

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van dossierbeheerder Personeelsadministratie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van dossierbeheerder Personeelsadministratie Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van dossierbeheerder Personeelsadministratie Profiel Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau B Niet-leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau B Niet-leidinggevend Projectmedewerker Dienst cultuur Functiebeschrijving Niveau B Niet-leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING VRIJE TIJD DIENST FUNCTIE CULTUUR GENERIEKE FUNCTIETITEL Administratief medewerker/ dossierbeheerder?

Nadere informatie

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds Aanwervingsbrochure Fondsenwerver Contractueel onbepaalde duurvoltijds - weddenschaal A1a-A3a 1 2 Kennismaking met M M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht museum. M is een platform

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap

1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap / werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport en Media Standplaats:

Nadere informatie

Medewerkers vluchtelingenteam: coördinator buddywerking/ coördinator Housing Café. CAW Limburg een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk,

Medewerkers vluchtelingenteam: coördinator buddywerking/ coördinator Housing Café. CAW Limburg een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, Datum: 18/08/2017 Auteur: Lutgart Van Ende Versie 2017/33 Informatie : lutgart.vanende@cawlimburg.be Invulling functie van: Medewerkers vluchtelingenteam: coördinator buddywerking/ coördinator Housing

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Deskundige Communicatie B1 B2 B3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving Functie: Verantwoordelijke grootkeuken FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de algemene werking van de drie

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDER NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3 in contractueel verband (m/v) (vervanging) Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: Het administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Provinciaal Technisch Instituut Roze 131 9900 EEKLO Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Persoonlijke gegevens personeelslid Naam: Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

DE STEM VAN HET MINDERHEDENFORUM OVER VERENIGINGSLEVEN. Elisabeth Verwaest

DE STEM VAN HET MINDERHEDENFORUM OVER VERENIGINGSLEVEN. Elisabeth Verwaest DE STEM VAN HET MINDERHEDENFORUM OVER VERENIGINGSLEVEN Elisabeth Verwaest MEERWAARDE UITSPELEN De etnisch-culturele verenigingen zitten in de lift. Vlaanderen telt 14 etnisch-culturele federaties met

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving VO Directeur

Functiebeschrijving VO Directeur Persoonlijke gegevens personeelslid Naam : Functiebeschrijving VO Directeur Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch project, het centrumreglement, het arbeidsreglement, het personeelsreglement

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

JOBSTUDENT SCHOONMAAK UITLEENDIENST KAMPEERMATERIALEN

JOBSTUDENT SCHOONMAAK UITLEENDIENST KAMPEERMATERIALEN Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media is op zoek naar JOBSTUDENT SCHOONMAAK UITLEENDIENST KAMPEERMATERIALEN Afdeling: Jeugd Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport en Media Niveau: D Standplaats:

Nadere informatie

Gezocht: stafmedewerker (focus: netwerkmakelaar)

Gezocht: stafmedewerker (focus: netwerkmakelaar) Gezocht: stafmedewerker (focus: netwerkmakelaar) Wie we zijn FOV is de federatie sociaal-cultureel werk, die ruim 130 volwassenenorganisaties in Vlaanderen verenigt: de werksoort verenigingen staat in

Nadere informatie

Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v)

Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v) VOEM Brussel werft aan: Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v) Beschrijving van het project Powercare (b)xl is: - een samenwerkingsverband rond welzijn tussen 7 etnisch-culturele zelforganisaties

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie Functie: Verpleegkundig coördinator FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bepaalt mee het zorginhoudelijk beleid van de organisatie op verpleegkundig vlak en je zorgt voor de

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Wie zijn we? Wie zoeken we? VACATURE 2 EDUCATIEF EN PROJECTMEDEWERKERS

Wie zijn we? Wie zoeken we? VACATURE 2 EDUCATIEF EN PROJECTMEDEWERKERS VACATURE 2 EDUCATIEF EN PROJECTMEDEWERKERS Wie zijn we? In onze ideale wereld geeft iedereen Europa mee vorm op basis van een onderbouwde en genuanceerde mening. Daarom vertaalt Europahuis Ryckevelde moeilijke

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie