Stichting Modus Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Modus Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Stichting Modus Jaarverslag 2014

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale. In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste ontwikkelingen van 2014 nader toegelicht. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van alle afgesproken taken. In het laatste hoofdstuk komt kort de organisatie van de stichting Modus aan de orde. Drunen, 21 april 2015 R. Morshuis L.H. van Geffen - Rozendaal voorzitter Directeur 2

3 Inhoudsopgave: 1. Modus in Modus: het steunpunt voor ouderen en mantelzorgers (Nieuwe) activiteiten Organisatorische ontwikkelingen 2. Kerntaken Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Zorgcentrale: Ondersteuning en praktische hulp met behulp van vrijwilligers Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers Ondersteuning en begeleiding minder zelfredzame ouderen en overige kwetsbare burgers Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging Afstemming met gemeente en lokale organisaties 3. De organisatie 13 Bijlage 1: Financieel verslag 2014 Bijlage 2: Jaarverslag / jaarrekening stichting MOO Bijlage 3: Jaarverslag stichting GPH 3

4 1. Modus in Hét steunpunt voor ouderen en mantelzorgers in de gemeente Heusden Stichting Modus was in 2014 vraagbaak, steunpunt en intermediair voor ouderen, mantelzorgers en andere kwetsbare burgers op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de gemeente Heusden. Modus is vooral gericht op het ondersteunen van mensen die, om wat voor reden dan ook, een beperking ervaren in hun dagelijks leven. Als concrete ondersteuning biedt Modus informatiemiddagen, cursussen en voorlichting op het gebied van mantelzorg / begeleiding bij dementie en vooral individuele begeleiding door middel van spreekuren en huisbezoeken. Daarnaast is op de Alzheimerdag en de Dag van de Mantelzorger extra aandacht besteed aan deze groepen. In 2014 heeft Modus zich naast de ondersteuning van individuele cliënten en het organiseren van preventieve en informatieve activiteiten vooral gericht op het nog verder uitbouwen van de diensten van onze zorgcentrale. De rol van vrijwilligers wordt steeds belangrijker om de zorg betaalbaar te houden. Dit impliceert echter wel dat een vrijwilliger genoeg bagage moet hebben om zijn of haar taak goed uit te voeren. Samen met ContourdeTwern is afgesproken om voor 2015 het vrijwilligersbeleid vorm te gaan geven. Modus biedt tevens ondersteuning aan belangenorganisaties (zoals ouderenbonden) en de stichting is partner van professionele instellingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 1.2 (Nieuwe) activiteiten Modusloket In oktober 2013 zijn er 11 vrijwilligers geworven voor het Modusloket. Het Modusloket wordt bemand door vrijwilligers en vormt de telefonische toegang tot stichting Modus. Het Modusloket wordt ondersteund door professionele administratieve krachten. Naast het bemannen van de telefooncentrale zorgen de Modusloketvrijwilligers voor het uitzetten van klussen en vervoersvragen. In 2013 zijn de vrijwilligers geworven en geschoold. In 2014 zijn ze daadwerkelijk gestart. Inmiddels is het Modusloket niet meer weg te denken binnen onze administratieve en receptie taken. Twee vrijwilligers per ochtend beantwoorden vragen en regelen de vervoers- en klusaanvragen. Ook de planning van de belastingadviesgesprekken wordt grotendeels door hen gedaan. Pilot Sociaal wijkteam In september 2014 is een van de consulenten gestart in de pilot van het sociaal wijkteam. Dit als voorbereiding op de transities in het sociaal domein. De samenwerking met collega instellingen krijgt steeds meer vorm en wordt als positief ervaren. Het afstemmen van protocollen, het helder krijgen van taken en verantwoordelijkheden is een ingewikkeld proces. Begin 2015 starten er 3 gebiedsteams (Drunen, Heusden, Vlijmen) met binnen de gebiedsteams medewerkers die mandaat hebben om zorg toe te wijzen. 4

5 Signaalvrijwilligers In 2014 is Modus gestart met het project Signaalvrijwilligers. De werving is gedaan in de zomerperiode van 2014, daarna zijn er een intakegesprekken geweest voor potentiële signaalvrijwilligers. Van Signaalvrijwilligers wordt verwacht dat ze minimaal één dagdeel per week beschikbaar zijn. Wie zich aanmeldt als Signaalvrijwilliger krijgt een uitgebreide intake. Er wordt van twee kanten besloten of de vrijwilliger als signaalvrijwilliger verder kan, vervolgens volgt een gedegen training met onder andere veel rollenspellen. Vijf signaalvrijwilligers hebben de training gevolgd in januari en februari 2015 en zijn in maart/ april ingezet bij cliënten. In mei is de eerste intervisiebijeenkomst met de signaalvrijwilligers. Daarnaast hebben de signaalvrijwilligers direct contact met de consulenten van Stichting Modus over de cliënt. Signaalvrijwilligers vangen op verschillende manieren signalen van kwetsbare ouderen en/of mantelzorgers op en kunnen op deze manier zo nodig deze groep tijdig ondersteunen zodat hun zelfredzaamheid zo lang mogelijk wordt gewaarborgd. De signaalvrijwilligers zijn in het veld werkzaam, en kunnen ook aangeven, of hebben hier ideeën over, hoe zaken aangepakt en georganiseerd kunnen worden. Signaalvrijwilligers houden hun ogen en oren open en voorkomen vereenzaming, overbelasting en wellicht zelfs lichamelijk ziek worden. Oprichting Alzheimercafé In september is het alzheimer café gestart. Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer Midden Brabant. Modus is een van de deelnemers en zet 8 uur per maand een medewerker in als Kroegbaas. (Marion Arends). Het Alzheimercafé is een groot succes. Er komen per keer ongeveer 40 mensen. Project vervoer Het project vervoer is een project waar ouderen door vrijwilligers vervoert worden met een personenauto. Het project vervoer is in december 2014 afgesloten en opgenomen in de reguliere activiteiten. Het vervoer door vrijwilligers voor kwetsbare ouderen is een enorm succes. In 2014 zijn er 1024 ritten uitgevoerd. 1.3 Organisatorische ontwikkelingen Transitie Sociaal Domein Sinds 2013 wordt samengewerkt met 5 partijen binnen de gemeente Heusden. Het betreft de GGD, MEE, Juvans, ContourdeTwern en Modus. Deze samenwerking wordt O3 genoemd. Al deze organisaties hebben een subsidierelatie met de gemeente Heusden en de gemeente heeft besloten dat zij voor 2015 een gezamenlijke offerte maken. Voor 2015 is gekozen om voor minimaal een jaar weer een subsidierelatie aan te gaan. Mogelijk krijgt dit in 2016 of 2017 een vorm van een coöperatieve samenwerking. Naast het regelen van een aantal organisatorische zaken wordt er veel inhoudelijk samengewerkt met uitstekende resultaten. De medewerkers van de organisaties zien elkaar steeds meer als collega s. De pilot sociaal wijkteam heeft hier zeker ook aan bijgedragen. 5

6 Samenwerking met ContourdeTwern Het leveren van kwalitatief goede dienstverlening vraagt steeds meer kennis, aandacht en organisatiekracht. Een kleine organisatie zoals Modus komt dan in een kwetsbare positie, zeker gezien de bezuinigingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Het bestuur van Modus heeft gesprekken gevoerd met diverse partijen. Gezien de regionale samenwerking in de regio Midden-Brabant is ervoor gekozen serieuze gesprekken te voeren met de reeds in Heusden opererende Stichting ContourdeTwern. In november 2014 is het eerste gesprek gevoerd om te kijken of intensieve samenwerking dan wel fusie tot de mogelijkheid behoord. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is inmiddels een intentie uitgesproken om de mogelijkheid tot fusie te onderzoeken. Verhuizing In de zomer van 2014 werd bekend dat het gemeentehuis Drunen als gemeentehuis gesloten werd. Samen met Juvans, ContourdeTwern, MEE, vluchtelingenwerk en wellicht nog andere partijen verhuizen we midden 2015 naar deze locatie. Daarnaast zullen locaties in Heusden (de KUBUS) en Vlijmen (de wijkwinkel) gerealiseerd worden. ICT De ondersteuning tbv ICT wordt gegeven door van Hulten automatisering. 6

7 2. Kerntaken 2013 De stichting Modus heeft in overleg met de gemeente Heusden de volgende zes kerntaken uitgevoerd: Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Zorgcentrale: Ondersteuning en praktische hulp met behulp van vrijwilligers Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers Ondersteuning en begeleiding minder zelfredzame ouderen en overige kwetsbare burgers Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging Afstemming met gemeente en lokale organisaties Kerntaak 1: Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Voorlichtings- en/informatiebijeenkomsten In 2014 zijn onder meer over de volgende onderwerpen voorlichting en informatiemiddagen voor ouderen en mantelzorgers georganiseerd. In totaal zijn 11 onderwerpen aan bod gekomen. De maandelijkse voorlichting wordt Kennis met Koffie genoemd. Tijdens deze bijeenkomsten is er naast informatie ook de gelegenheid om met andere deelnemers een kopje koffie te drinken en ervaringen te delen. Naast deze informatiebijeenkomsten worden themamiddagen georganiseerd. De opkomst varieerde van minder dan tien tot maximaal 90 personen. Op aanvraag geven wij voorlichting over Modus bij KBO s, KVO en Zonnebloem etc. De opkomst bij deze bijeenkomsten is vaak hoger dan 100 personen. De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest: - Dementie - Wonen voor senioren - Mantelzorg wat bezielt me - Film over mantelzorg met daarna een discussie tussen lotgenoten - Alzheimerdag - Informatie over oversluiten zorgverzekering - Geheugentraining - Notaris, het levenstestament - Levenskunst - Valpreventie - Voorlichting medicijngebruik 7

8 Foldermateriaal De nieuwe folder uit 2013 is ook in 2014 gebruikt. De folders zijn verspreid via diverse informatiemarkten zoals een beurs voor ouderen, informatieavonden van de KBO etc. Daarnaast worden de folders verspreid via huisartsen, bibliotheken etc. Naast eigen folders heeft de stichting zeer divers foldermateriaal op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op spreekuren en bij huisbezoeken wordt hier zo nodig gebruik van gemaakt. Website De website wordt gebruikt en biedt meer mogelijkheden dan de vorige website. Inloopspreekuur Er zijn drie algemene spreekuren per week. In Drunen is het spreekuur op maandagochtend van u In Heusden is het spreekuur op dinsdagochtend van u In Vlijmen is het spreekuur op woensdagochtend van u Gemiddeld bezoeken er 2 tot 4 personen het spreekuur. (Telefonische) helpdesk De stichting is gedurende de ochtenduren (ma t/m vr) is Modus bereikbaar. Buiten deze tijden of in uitzonderlijke gevallen wordt gebruik gemaakt van een antwoordapparaat; de cliënt wordt uiterlijk de dag erop teruggebeld. Hiernaast is een groeiend gebruik van het internet te constateren: steeds meer mantelzorgers en ouderen nemen per contact op met Modus. Invullen belastingformulieren In samenwerking met de KBO organiseert Modus een groep deskundige vrijwilligers die belastingformulieren invult voor ouderen en burgers met een laag inkomen. In de maanden februari t/m maart zijn er gemiddeld 8 dagdelen waarop een vrijwilliger aanwezig is om, op afspraak, belastingaangifteformulieren in te vullen. In 2014 zijn er 192 formulieren op locatie ingevuld. Daarnaast zijn er ongeveer 30 huisbezoeken afgelegd. De samenwerking met vluchtelingenwerk is gecontinueerd. Tevens bestaat er door het jaar heen de mogelijkheid een afspraak te maken met één van de adviseurs. Hiervan wordt enkele malen per maand gebruik van gemaakt (50 op jaarbasis). 8

9 Kerntaak 2: Ondersteuning via zorgcentrale Klussen De stichting M.O.O. had per 31 december klussers in dienst. In de loop van het jaar zijn om diverse redenen een aantal klussers gestopt. Hierdoor alsmede door de overgang naar stichting MODUS heeft stichting M.O.O. per 31 december 2014 géén klussers meer in dienst. Het aantal klussen dat in 2014 is uitgevoerd bedraagt 301. Jaar Soort Drunen Heusden Vlijmen Totaal klus 2011 Huis Tuin Totaal Huis Tuin Totaal Huis Tuin Totaal Huis Tuin Aan de hand van bovenstaand overzicht is het aantal uitgevoerde klussen in huis- en groene- klussen per kern en per onderdeel af te lezen. Helaas moeten wij wederom concluderen dat er sprake is van een forse afname ( 190 ) uitgevoerde klussen. Een afname in procenten van bijna 40%. Hierbij valt met name de afname van de klussen in de kern Heusden op. Het vertrek van het vertrouwde gezicht van de klusser is hier wellicht mede debet aan. Ook de kernen Drunen en Vlijmen hebben met een terugval te maken gehad. De terugval heeft met name plaatsgevonden in de periode mei tot en met augustus Een periode waarin normaliter de grootste vraag naar kleine klusjes is van onze senioren. De overgang van de klussers naar stichting MODUS heeft hier mogelijk ook invloed gehad. Na een forse dipperiode midden 2014 is het aantal gemelde en uitgevoerde klussen weer opgelopen, hetgeen een optimistisch maar zeker ook een positief signaal geeft voor de toekomst. De overname van Stichting M.O.O. door Stichting MODUS is in een harmonieuze sfeer verlopen, waarbij beide besturen vinden dat door de overgang de dienstverlening voor onze senioren het best blijft gewaarborgd. 9

10 Ondersteuning door vrijwilligers Inzet van vrijwilligers Door de veranderingen in het sociaal domein wordt de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker. Inmiddels zijn er zo n 154 vrijwilligers actief binnen Modus. Zij zijn actief op de volgende terreinen: - Belastingadvies - Boodschappen - Financiële administratie o Het project thuisadministratie waar mensen zelf leren hun administratie te doen (kortdurend) o Ondersteuning bij mensen die zelf geen administratie kunnen bijhouden (vaak langdurend) - Klussen - Modusmaatjes - Vervoer - Zorgvrijwilligers In november is een start gemaakt met het opleiden van signaalvrijwilligers In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal vrijwilligers en het aantal dienstverleningen aan cliënten. Vrijwilligers Verloop vrijwilligers: zorg + boodschappen: overig Zorgvrijwilligers Boodschappenvrijwilligers Belasting Modusmaatje Vervoer Thuisadministratie ouderenadvies: zwem: bestuur: Totaal aantal vrijwilligers: Aantal unieke vrijwilligers nieuwe aanmeldingen: afmeldingen: Matches Boodschappen 24 Zorg 44 Administratie 13 Vervoer 1024 Klussen 301 Modusmaatje 4 Signaalvrijwilliger Nog starten Belasting

11 Kerntaak 3 Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers In 2014 stonden 522 mantelzorgers geregistreerd bij stichting Modus Individuele begeleiding door consulent mantelzorg De mantelzorger wordt op individuele basis begeleid door een consulent al dan niet in de thuissituatie. De consulent brengt de persoonlijke situatie in beeld, adviseert en draagt oplossingen aan met betrekking tot knelpunten in de zorg voor de zieke en de draagkracht van de mantelzorger. In 2014 zijn er inclusief de huisbezoeken voor ouderen en koppelingsgesprekken tussen cliënten en vrijwilligers ongeveer 240 huisbezoeken afgelegd. Ook voor 2014 geldt dat het onderscheid tussen een huisbezoek van een mantelzorger en een oudere niet altijd te maken is, om deze reden is al in 2012 besloten dit onderscheid niet meer te maken zodat er geen huisbezoeken dubbel worden geregistreerd. Cursus voor mantelzorgers In 2014 is er één cursus gegeven Gespreksgroep dementie voor partners en familieleden van mensen met dementie en de ondersteuningscursus Mantelzorgers. Er zijn ongeveer 8-10 deelnemers per cursus. Tevens is een paar maal een middag geheugentraining georganiseerd. Dag van de mantelzorg De dag van de Mantelzorg is bezocht door zo n 80 mantelzorgers. De middag vond plaats in de Caleidoscoop en duurde van 13.00u tot 17.00u. De dag is bedoeld als verwendag voor mantelzorgers in de gemeente Heusden. Hiernaast is er ook volop gelegenheid om kennis te maken met andere lotgenoten. Kerntaak 4 Ondersteuning en begeleiding van minder zelfredzame ouderen In 2014 stonden 448 ouderen geregistreerd bij stichting Modus Begeleiding door consulent ouderen (vaak d.m.v. een huisbezoek) Ouderenadvisering wordt uitgevoerd door een consulent. Deze consulent is een professioneel opererende deskundige die het zelfstandig functioneren van de oudere bevordert en streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere. Hij of zij werkt op verzoek van de oudere op de terreinen wonen, welzijn en zorg. Vaak vindt begeleiding plaats in de vorm van een huisbezoek. In 2014 zijn er inclusief de huisbezoeken voor mantelzorgers 240 huisbezoeken afgelegd. De sociale netwerkstrategie wordt inmiddels als leidend principe toegepast. Functie dementieconsulent Een van de consulenten draait mee in het netwerk van dementieconsulenten in West-Brabant (Regionaal Dementie Overleg, RDO). Helaas geeft de gemeente Heusden geen extra budget voor het instellen van een dementieconsulent. 11

12 Wereld Alzheimerdag Op woensdag 12 september is een middag georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Ontmoeten Ontmoeten heeft als belangrijkste doelstelling om voor mensen (45+) die zich eenzaam (dreigen te) voelen, mogelijkheden te ontwikkelen om andere mensen te ontmoeten. Ontmoeten is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties in de gemeente Heusden. Modus is met 2 consulenten vertegenwoordigd in de projectgroep van ontmoeten. Vrijwilligers helpen mee die ontmoetingen te laten uitgroeien tot echte verbindingen. Dit doen zij door allerlei ontmoetingsactiviteiten te creëren zoals een boottocht maken, samen gaan eten, samen op excursie gaan, samen leuke dingen doen. Maar ook door langdurige projecten zoals het opzetten van Vriendenkringen en het schrijven van je eigen Levensboek, maandelijks Koffieleute etc. Kerntaak 5 Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging (b.v. ouderenbonden) Ouderenbonden Ouderenbonden kunnen altijd een beroep doen op Modus indien zij over een onderwerp advies willen hebben. Zo nodig is er overleg geweest met de ouderensociëteiten in Drunen, Elshout en Heusden. In het werkgebied Vlijmen vallen de ouderensociëteiten onder stichting De Twern. WMO adviesraad Zo nodig is er overleg met de WMO-adviesraad. Modus is natuurlijk altijd bereid om in gesprek te gaan over diverse problematiek. Gehandicaptenplatform De subsidie die de gemeente verstrekt via Modus aan het gehandicaptenplatform is overgemaakt aan het Gehandicapten Platform Heusden (GPH). Zij zullen zelf verslag doen met behulp van een jaarverslag. Dit jaarverslag is als bijlage bijgevoegd. 12

13 3. De organisatie 3.1 Bestuur Per 31 december is de samenstelling als volgt: Voorzitter: De heer R. Morshuis Secretaris: Mevrouw M. van Delft Baars Penningmeester De heer A. van Helvert Leden: De heer H. Giezenberg De heer B. van Hooft De heer T. Janssen Mevrouw M. Wilhelm Het bestuur wordt geadviseerd door de directeur van de stichting, mevrouw L.H. van Geffen Het bestuur is in 2014 acht maal bij elkaar geweest. 3.2 Personeel Professionele ondersteuning Het bestuur laat zich professioneel bijstaan door een directeur, vier consulenten en twee administratieve krachten. De personeelsleden zijn in dienst van de Stichting Modus. De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vastgelegd in de CAO Welzijn. Mevrouw Linda van Geffen heeft een aanstelling als directeur voor 32 uur per week. De dames Marion Arends, Josje van Hal, Lara van Heist, en Marieke van Rooij hebben een aanstelling als consulent voor respectievelijk 32, 36, 22 en 24 uur. Als administratieve ondersteuning werkt mevrouw Chantal Ketels 16 uur per week. Mevrouw Petra Siebenga heeft een contract als administratief medewerker voor 5 uur per week. Haar dienstverband is op 1 december op eigen verzoek beëindigd. Zij blijft actief als vrijwilliger bij stichting Modus. Vrijwilligers In totaal zijn er eind 2014 ongeveer 154 vrijwilligers actief. In de rapportage bij kerntaak 2 is een gedetailleerd verslag terug te vinden. Al onze vrijwilligers beschikken over een vrijwilligerscontract en een verklaring omtrent gedrag In december is een avond als dank voor de inzet van deze vrijwilligers georganiseerd. Opleidings- en scholing Er zijn diverse bijscholingen gevolgd op het gebied van het versterken van het sociale netwerk, coördinatie vrijwilligers en het cliëntvolgsysteem. Alle consulenten hebben intervisie gekregen van de heer Ton Bottelier. De consulenten en de administratief medewerker hebben een cursus basisvaardigheden coaching vrijwilligers gevolgd. 13

14 3.3 Kantoorhuisvesting De stichting is gehuisvest aan de Grotestraat 71 in Drunen. In 2015 wordt verhuisd naar het oude gemeentehuis. 3.4 ICT Het onderhoud van de hardware is uitbesteed aan van Hulten automatisering. In december 2013 is het nieuwe cliëntvolgsysteem ingevoerd (Regicare). Het oude systeem gaf onvoldoende informatie om op te kunnen sturen, daarnaast is in het nieuwe systeem de privacy beter gewaarborgd. Vanaf 1 januari 2014 is het in productie. 3.5 Financiering van de werkzaamheden Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks een apart financieel verslag gemaakt met daarin opgenomen de gespecificeerde uitgaven voor personeels-, huisvestings-, organisatie- en activiteitenkosten. 14

Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Stichting Modus. Jaarverslag 2012 Stichting Modus Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Voorwoord. Drunen, juni 2010. W. van Gorp L.H. van Geffen Rozendaal

Voorwoord. Drunen, juni 2010. W. van Gorp L.H. van Geffen Rozendaal Jaarverslag 2009 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van ouderen en mantelzorgers coördineert Modus de vrijwillige thuishulp die in 2009 voornamelijk

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Klussen en Diensten Centrale. in de gemeente Loon op Zand

J a a r v e r s l a g. Klussen en Diensten Centrale. in de gemeente Loon op Zand J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Klussen en Diensten Centrale in de gemeente Loon op Zand 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Oprichting en vestiging De stichting Klussen en Diensten Centrale (KDC) is 11 mei 2005 opgericht

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Vivaan staat voor het opzoeken en ondersteunen van (kwetsbare) burgers en burgerinitiatieven op een out-reachende wijze. Het jaar 2014 stond in het teken van de

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Sociaal-diaconale kaart Drunen Protestantse gemeente te Drunen

Sociaal-diaconale kaart Drunen Protestantse gemeente te Drunen Welke hulp is nodig Wie biedt het aan Adresgegevens / Bereikbaarheid Acute medische hulp Huisarts Spoed Eisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis Huisartsen (Zie Gemeentegids) Alarmnummer 112 De afdeling Spoedeisende

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij? Jaarverslag 2010 Wie zijn wij? Wij zijn het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ). Het PGZ bestaat al ruim 15 jaar en had tot november 2009 de naam AGN, Adviesraad Gehandicaptenbeleid Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

ACTIEPLAN Veranderingen in het sociale domein. Toelichting

ACTIEPLAN Veranderingen in het sociale domein. Toelichting Toelichting Er komen grote veranderingen in het sociale domein: decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, scheiden van wonen en zorg, forse bezuinigingen en de ombouw van de verzorgingsstaat naar

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

MDA biedt dienstverlening onder één dak

MDA biedt dienstverlening onder één dak MDA biedt dienstverlening onder één dak MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING ALEX A NDER Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) is een organisatie die kosteloos haar diensten biedt aan alle inwoners

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Woonadvies voor senioren

Woonadvies voor senioren Trainingsgids Woonadvies voor senioren Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, medewerkers en vaklieden die adviseren over woongemak, comfort, veiligheid en gezond wonen Aanbod trainingen Wilt u

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR:

DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR: DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR: Woongroep MARENLAND /Woonwinkel Patrimonium Woonstichting Groninger Huis Stichting SNS fonds Eemsmond Bouwbedrijf KOOI Gesteund door: Ongeveer 100 donateurs

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Mantelzorg gaat verder dan de gebruikelijke zorg voor elkaar. Op sommige momenten staat

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard

Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard 2012 Eindrapportage Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard Heerhugowaard, januari 2013 Eindrapportage 2012 Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard Opdrachtgever Uitvoering Mantelzorgconsulenten : Gemeente

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 - Coöperatieve Vereniging Tot uw Dienst, Laarbeek

Jaarverslag 2011 - Coöperatieve Vereniging Tot uw Dienst, Laarbeek 1. Inleiding Op 2 november 2005 is bij notariële akte de Coöperatieve Vereniging Tot uw Dienst opgericht. De vereniging heeft tot doel te voorzien in de behoefte van de leden in voorzieningen op het gebied

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid.

Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid. Verkort Jaarverslag 2012 Leefbaarheid Lokale ondersteuning bij idop s Bijeenkomsten met planbegeleiders Aanbod (bijvoorbeeld menukaart) voor idop s in uitvoeringsfase Intervisiebijeenkomsten Masterclass/debat/bijeenkomst

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT MANTELZORG BELEID 2015 Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT Inhoud Wat is mantelzorg... 2 Visie op Mantelzorg... 2 De kwetsbaarheid van de mantelzorger... 2 Methode en werkwijze... 4 Mantelzorg ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Samen denken Samen doen.

Samen denken Samen doen. Samen denken Samen doen. Verslag van de thema avond Samen denken Samen doen op 5 juni 2012. De thema avond Samen denken Samen doen werd op 5 juni 2012 gegeven door het Platvorm Gehandicaptenbeleid Mill

Nadere informatie

Om overbelasting van de partner van een terminale patiënt in de thuissituatie dreigt.

Om overbelasting van de partner van een terminale patiënt in de thuissituatie dreigt. Bijlage 4: verdeling van de activiteiten naar onderwerp Vrijwilligerscentrale Almere Onderwerp Activiteiten Doel Thuishulp vrijwillig Algemeen Voor mensen die niet meer alles zelf kunnen doen vanwege de

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015

ACTIVITEITENPLAN 2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding De ontwikkeling van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) Papendrecht is een continu proces. Na een aantal maanden van voorbereiding is begin 2013 de BWI daadwerkelijk van start

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Wij leveren samen met politie en woningbouwver.een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van psychische etc problematiek.

Wij leveren samen met politie en woningbouwver.een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van psychische etc problematiek. Van: Informatiecentrum Gemeente Heusden Verzonden: zondag 8 juli 2007 20:57 Aan: Addie Dumont Onderwerp: FW: concept beleidsplan WMO -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Marlène van Doorm [mailto:marlenevandoorm@juvans.nl]

Nadere informatie

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD)

PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) PROJECT ALLOCHTONE OUDEREN DEVENTER (PAOD) WERKGEBIED 1 Deventer DOELSTELLING 2 integratie van allochtone ouderen te versterken, daarbij de verantwoordelijkheid te laten bij eerstverantwoordelijke uitvoerende

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie