MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten

2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische Thuishulp en Kwaliteit 9 Ondersteuning van vrijwilligers 10 Hulpverleningsgegevens Hulpverleningsgegevens per gemeente 15 2

3 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2010 van de Praktische Thuishulp MEE Zuid-Holland Noord. Dit jaarverslag biedt u een overzicht van alle werkzaamheden en activiteiten die in het afgelopen jaar zijn verricht. Praktische Thuishulp behoort tot de intensieve vrijwilligerszorg. Het bieden van intensieve zorg of hulp door de inzet van vrijwilligers aan mensen in kwetsbare situaties, waarbij meedoen aan de samenleving centraal staat. Het gaat daarbij om zogenaamd 1 op 1 contact. Er wordt een koppeling tot stand gebracht met een vrijwilliger die daar het beste bij past. De vrijwilligers worden met zorg geworven en geselecteerd en krijgen scholing en begeleiding. De bemiddeling tussen hulpvrager en vrijwilliger komt tot stand door professionele coördinatie. Met de inzet van de vrijwilligers worden de mantelzorgers ontlast. Een vrijwilliger staat er niet alleen voor en kan bij vragen en/of problemen bij een van de consulenten terecht. De Praktische Thuishulp is in november van start gegaan met de implementatie van een nieuw registratieprogramma voor vrijwilligershulp, MezzoRegistratie. Voor de vrijwilligers zijn er diverse scholingsbijeenkomsten georganiseerd en het jaar is afgesloten met een eindejaarsbijeenkomst. In 2011 zal de Praktische Thuishulp worden onder gebracht binnen Stichting VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten). Stichting VTV richt zich op het professioneel organiseren van vrijwilligerswerk ten behoeve van mensen met een beperking o.a. door het organiseren van vrijetijdsactiviteiten en het bieden van ondersteuning in de thuissituatie. Corrina van der Kooij Hoofd Praktische Thuishulp MEE Zuid-Holland Noord 3

4 Praktische Thuishulp Doelstelling Praktische Thuishulp biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie aan kinderen en volwassenen met een beperking of een chronische ziekte en aan hun verzorgers door het inzetten van vrijwilligers. De hulp heeft als doel ouders, verzorgers en/of hun partners (de mantelzorgers) te ontlasten bij de dagelijkse begeleiding en verzorging. Daarnaast heeft de hulp als doel mensen met een beperking te ondersteunen om aan het gewone leven te kunnen deelnemen. Doelgroep Kinderen en volwassenen: met een verstandelijke beperking met een lichamelijke beperking met een meervoudige beperking met een zintuiglijke beperking met een autisme spectrum stoornis met een chronische ziekte Hulpvraag De ondersteuning wordt gegeven door een vrijwilliger, bij voorkeur iemand uit de omgeving. Daarbij wordt gestreefd naar het koppelen van een vaste vrijwilliger aan een leefeenheid waarbij de hulpvraag centraal staat. De inzet van een vrijwilliger komt niet in de plaats van de professionele zorg maar is aanvullend en aan de thuissituatie gerelateerd. Gemiddeld komt een vrijwilliger één keer in de 2 weken bij het gezin/de hulpvrager thuis. Wanneer een vrijwilliger als gastgezin hulp biedt gaat het meestal om één weekend in de maand. Hulpaanbod: Actieve of passieve oppashulp Speelhulp Hulp bij vrijetijdsbesteding of samen erop uit Hulp bij vervoer Hulp d.m.v. een gastgezin (logeerhulp) Het werkgebied De Praktische Thuishulp is werkzaam voor de gemeente Delft, Westland, Pijnacker- Nootdorp, Lansingerland, Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. 4

5 Organisatiestructuur Het team van de Praktische Thuishulp van MEE Zuid-Holland Noord, bestaat uit een leidinggevende, een consulent in Delft, drie consulenten in Den Haag en een secretariaatsmedewerker. Zij geven uitvoering aan de doelstelling van de Praktische Thuishulp. Naast beroepskrachten zijn er vrijwilligers actief. Financiën In 2010 heeft de Praktische Thuishulp subsidie ontvangen van de gemeente Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. In oktober heeft de Praktische Thuishulp aanvullende subsidie ontvangen van de gemeente Leidschendam-Voorburg waarmee extra hulpvragen van de wachtlijst zijn ingevuld. 5

6 Samenwerking en externe contacten Samenwerking met verschillende lokale organisaties is van groot belang. Mede door de invoering van de WMO is de noodzaak tot samenwerking vergroot. Hieronder staat een overzicht van de samenwerkingsverbanden en externe contacten. Gemeente Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland: - Overleg informele Zorgorganisaties in Delft, Vrijwilligerswerk Delft en de gemeente, 4x per jaar. - Platform Jonge Kind in Delft (Integrale Vroeghulp, Jeugdformaat, MEE, Ipse de Bruggen Kinderdienstencentrum Kind&Zo, Sophia Revalidatie, Centrum voor Jeugd en Gezin), 3x per jaar. - Netwerkoverleg Informele zorg gemeente Westland met organisaties die betrokken zijn bij mantelzorgondersteuning en de gemeente, 3x per jaar. - Mantelzorgcafé in de gemeente Pijnacker-Nootdorp met verschillende organisaties die mantelzorgondersteuning bieden, 3x per jaar. - Bijeenkomst Samenwerken aan Informele Zorg met de organisaties die medewerking hebben verleend aan het door Q-Consult opgestelde rapport Gesubsidieerde Vrijwilligerszorg met de DWO gemeenten, 2x per jaar. - Samenwerking tussen MEE Berkel en Rodenrijs (onderdeel van MEE Rotterdam Rijnmond) en Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp in de gemeente Lansingerland. Als het gaat om hulpvragen van de doelgroep van MEE dan wordt een beroep gedaan op de specifieke deskundigheid van de Praktische Thuishulp in Delft. Gemeente Den-Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar: - Platform Zorgvrijwilligers Den Haag. Bespreken gemeenschappelijke thema s, uitwisseling expertise en afstemming met de organisaties voor informele zorg in Den Haag waarbij de 1 op 1 relatie centraal staat, 2x per jaar. Daarnaast worden inhoudelijke thema s uitgewerkt in werkgroepen. HOF (Promotie Haags Vrijwilligerswerk) ondersteunt het Platform. - Overleg met organisaties die professionele praktische thuisondersteuning bieden in de regio Den Haag en randgemeenten en Stichting Mantelzorg Den Haag, 4x per jaar. 6

7 - Overleg Haags Mantelzorgakkoord. In 2009 is een nieuw convenant ondertekend door de partijen in Den Haag. De start is in 2007 gemaakt maar het is van belang de opgestarte initiatieven een blijvend karakter te geven en de positie van de Haagse mantelzorgers nog verder te verbeteren met als einddoel een volwaardige positie van informele zorg in Den Haag. De leidinggevende van de Praktische Thuishulp neemt maandelijks deel aan het koplopersoverleg en aan de redactie van het mantelzorgmagazine. - Platform Informele Zorg Haagse Randgemeenten. Deelnemers: Stichting Rondom Mantelzorg en de organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg die werkzaam zijn in de Haagse Randgemeenten. Doel; onderzoek verdere samenwerking en visievorming, 3x per jaar. Provinciaal Mezzo heeft een inventarisatie gehouden onder de lidorganisaties in Zuid-Holland naar de behoefte aan een regionaal of provinciaal overleg. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn er in 2010 in het voor- en najaar Provinciale bijeenkomsten Informele Zorg georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door PJ Partners, Tympaan Instituut en Mezzo met de volgende thema s: Informele Zorg in Zuid- Holland op de Kaart en Implementatie en ervaringen met; natuurlijk een netwerk. In 2011 zal dit een vervolg krijgen. Mezzo / Landelijk Platform Vrijwillige Thuishulp De Praktische Thuishulp is lid van Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Zo n 250 lokale en regionale organisaties voor mantelzorgers en vrijwilligers zijn aangesloten bij Mezzo. Het gaat om Organisaties voor Vrijwillige Thuishulp, Steunpunten Mantelzorg, Platforms Belangenbehartiging Mantelzorg, Organisaties voor Buddyzorg en Vriendendiensten. De Praktische Thuishulp neemt ongeveer vier keer per jaar deel aan het overleg van het Landelijk Platform Vrijwillige Thuishulp van Mezzo. Daarnaast is de leidinggevende van de Praktische Thuishulp sinds dit jaar lid van de agendacommissie van het Landelijk Platform. 7

8 PR activiteiten Werving vrijwilligers Middelen waarvan gebruik is gemaakt: website MEE Zuid-Holland Noord. website Schitterende mensen. website Mezzo. Vacatures uitgezet bij de vrijwilligersvacaturebanken en steunpunten in de verschillende gemeenten. Diverse Advertenties en Stopperadvertenties in Huis-aan-Huisbladen. Advertenties in diverse kranten zoals; Het Hele Westland, Zuidwestnieuws (Den Haag en randgemeenten), Delft op Zondag (regio Delft en omgeving), De Telstar (Pijnacker-Nootdorp). Banners geplaatst op de website Delft Nieuws en Den Haag Nieuws. Een interview met een hulpvrager en een vrijwilliger in het Mantelzorg Magazine Den Haag en een interview in het MEE Magazine. Een aantal advertenties in de Stadskrant in samenwerking met de organisaties voor Informele Zorg en de gemeente Delft. 4x een nieuwsbrief. Ontwikkelen en verspreiding van een promo-ansichtkaart bij diverse organisaties, zorgloketten, steunpunten vrijwilligerswerk, buurthuizen en bibliotheken in de verschillende gemeenten. Evenementen: Deelname aan de Rijswijkse Vrijetijdsmarkt in maart, georganiseerd door Welzijn Rijswijk. Deelname aan de Duizend en één Kracht Kansenbeurs in oktober in Den Haag. Deelname aan de vrijwilligersmarkt op de Delfiade met de informele zorgorganisaties in Delft in oktober. Stagiaires: Van de Hogeschool Amsterdam (fysiotherapie) zijn in november 3 stagiaires gestart in de regio Delft voor een mantelzorgstage. Van de Hogeschool InHolland zijn in het najaar 6 stagiaires gestart in Den Haag. 8

9 Praktische Thuishulp en kwaliteit Sinds november 2009 is Praktische Thuishulp ISO gecertificeerd. Het inzetten van kwalitatief goede vrijwilligers is voor Praktische Thuishulp van groot belang. Hiermee bewijzen we onze hulpvragers en mantelzorgers een grote dienst en blijven zij tevreden over de inzet van deze vrijwilligers. Voor Praktische Thuishulp betekent dit dat er continue geïnvesteerd moet worden in het bieden van ondersteuning aan de vrijwilligers en ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Om te kunnen beoordelen of onze hulpvragers werkelijk tevreden zijn heeft de Praktische Thuishulp in het voorjaar een onderzoek verricht naar de tevredenheid van de hulpvragers. Door middel van een enquête is dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten waren zeer positief te noemen. Een aantal aandachtspunten uit dit onderzoek zullen worden meegenomen. 9

10 Ondersteuning van vrijwilligers Deskundigheidsbevordering Introductiebijeenkomsten Voor nieuwe vrijwilligers zijn er in het voor en najaar introductiebijeenkomsten georganiseerd. Vrijwilligers ontvangen informatie over verschillende beperkingen, hun rol en positie als vrijwilliger in een gezin. Daarnaast komen in deze bijeenkomsten de onderwerpen: verwachtingen, grenzen van de hulp, eigen normen & waarden en de communicatie aan bod. Workshops Stichting VTV heeft in samenwerking met de Praktische Thuishulp in het voor- en najaar workshops georganiseerd over: Autisme Tai Chi en schilderen omgaan met verschillende niveaus en handicaps. Lezing Interactieve lezing Presentietheorie voor vrijwilligers in oktober. Georganiseerd door het HOF. Themabijeenkomst Door Diva in Delft is in september een themabijeenkomst Helpen en Geholpen worden georganiseerd voor de vrijwilligers. Contactbijeenkomst De Praktische Thuishulp in Den Haag heeft in februari en oktober een contactbijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen. Informele bijeenkomst Eindejaarsbijeenkomst In december zijn alle vrijwilligers van de Praktische Thuishulp in de regio Den Haag en Delft uitgenodigd voor een eindejaarsbijeenkomst bij Café Restaurant Royal in Delft. 10

11 Hulpverleningsgegevens 2010 Totaal in Delft, Westland en Oostland Aantal cliënten 118 Aantal ingevulde hulpvragen 86 Nieuwe hulpvragen 37 Beëindigde hulpvragen 32 Hulpvragen op wachtlijst 36 Gegevens van vrijwilligers Aantal vrijwilligers 88 Aantal ingezette vrijwilligers 78 Nieuwe vrijwilligers 19 Uitgeschreven vrijwilligers 18 Snelheid van koppelen 0 tot 2 weken 1 2 tot 4 weken 2 4 tot 8 weken 2 8 weken tot 3 maanden 6 3 tot 6 maanden 5 > 6 maanden 8 Oppas/aanwezig actief 1396 Oppas/aanwezig passief 409 Spel/activiteitenbegeleiding 2960 Gastgezin/logeren 2337 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 91 Totaal

12 Leeftijdscategorie cliënten Man Vrouw Totaal < 16 jaar t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar t/m 74 jaar Totaal Leeftijdscategorie vrijwilligers Man Vrouw Totaal 16 t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar t/m 74 jaar Totaal Hulp en steun door vrijwilligers aan de verschillende doelgroepen Aantal Aantal Hulpvragen ingevulde cliënten wachtlijst hulpvragen Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking Meervoudige beperking Chronische ziekte Zintuiglijke beperking Autisme spectrum stoornis

13 Totaal in Den Haag en randgemeenten Aantal cliënten 162 Aantal ingevulde hulpvragen 145 Nieuwe hulpvragen 86 Beëindigde hulpvragen 69 Hulpvragen op wachtlijst 56 Gegevens van vrijwilligers Aantal vrijwilligers 102 Aantal ingezette vrijwilligers 86 Nieuwe vrijwilligers 33 Uitgeschreven vrijwilligers 27 Snelheid van koppelen 0 tot 2 weken 35 2 tot 4 weken 2 4 tot 8 weken 4 8 weken tot 3 maanden 3 3 tot 6 maanden 8 > 6 maanden 11 Oppas/aanwezig actief 674 Oppas/aanwezig passief 324 Spel/activiteitenbegeleiding 7007 Gastgezin/logeren 2321 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 740 Totaal

14 Leeftijdscategorie cliënten Man Vrouw Totaal < 16 jaar t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar Totaal Leeftijdscategorie vrijwilligers Man Vrouw Totaal 16 t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar t/m 74 jaar t/m 84 jaar Totaal Hulp en steun door vrijwilligers aan de verschillende doelgroepen Aantal Aantal Hulpvragen ingevulde cliënten wachtlijst hulpvragen Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking Meervoudige beperking Chronische ziekte Zintuiglijke beperking Autisme spectrum stoornis

15 Hulpverleningsgegevens 2010 per gemeente Gemeente Delft Aantal cliënten 42 Aantal ingevulde hulpvragen 31 Nieuwe hulpvragen 11 Beëindigde hulpvragen 9 Hulpvragen op wachtlijst 12 Oppas/aanwezig actief 389 Oppas/aanwezig passief 317 Spel/activiteitenbegeleiding 1012 Gastgezin/logeren 544 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 39 Totaal 2301 Gemeente Westland Aantal cliënten 34 Aantal ingevulde hulpvragen 28 Nieuwe hulpvragen 11 Beëindigde hulpvragen 13 Hulpvragen op wachtlijst 10 Oppas/aanwezig actief 294 Oppas/aanwezig passief 18 Spel/activiteitenbegeleiding 1119 Gastgezin/logeren 1065 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 0 Totaal

16 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Aantal cliënten 26 Aantal ingevulde hulpvragen 17 Nieuwe hulpvragen 9 Beëindigde hulpvragen 8 Hulpvragen op wachtlijst 8 Oppas/aanwezig actief 609 Oppas/aanwezig passief 74 Spel/activiteitenbegeleiding 274 Gastgezin/logeren 0 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 0 Totaal 957 Gemeente Lansingerland Aantal cliënten 16 Aantal ingevulde hulpvragen 10 Nieuwe hulpvragen 6 Beëindigde hulpvragen 2 Hulpvragen op wachtlijst 6 Oppas/aanwezig actief 104 Oppas/aanwezig passief 0 Spel/activiteitenbegeleiding 555 Gastgezin/logeren 728 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 52 Totaal

17 Gemeente Den Haag Aantal cliënten 118 Aantal ingevulde hulpvragen 105 Nieuwe hulpvragen 57 Beëindigde hulpvragen 51 Hulpvragen op wachtlijst 40 Oppas/aanwezig actief 2170 Oppas/aanwezig passief 233 Spel/activiteitenbegeleiding 5282 Gastgezin/logeren 1805 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 452 Totaal 9942 Gemeente Leidschendam-Voorburg Aantal cliënten 25 Aantal ingevulde hulpvragen 24 Nieuwe hulpvragen 18 Beëindigde hulpvragen 11 Hulpvragen op wachtlijst 7 Oppas/aanwezig actief 170 Oppas/aanwezig passief 84 Spel/activiteitenbegeleiding 889 Gastgezin/logeren 516 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 262 Totaal

18 Gemeente Rijswijk Aantal cliënten 16 Aantal ingevulde hulpvragen 13 Nieuwe hulpvragen 8 Beëindigde hulpvragen 5 Hulpvragen op wachtlijst 7 Oppas/aanwezig actief 424 Oppas/aanwezig passief 7 Spel/activiteitenbegeleiding 740 Gastgezin/logeren 0 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 18 Totaal 1189 Gemeente Wassenaar Aantal cliënten 3 Aantal ingevulde hulpvragen 3 Nieuwe hulpvragen 3 Beëindigde hulpvragen 2 Hulpvragen op wachtlijst 2 Oppas/aanwezig actief 4 Oppas/aanwezig passief 0 Spel/activiteitenbegeleiding 96 Gastgezin/logeren 0 Anders (bijv. hulp bij vervoer) 8 Totaal

19 19

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo

Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo 1 Programma Informatie over Mezzo. Wat is Natuurlijk, een netwerkcoach!? Onderzoek Hogeschool van

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2)

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2) Algemene vragen(1) 1. Wat is uw naam? 2. Wat is uw telefoonnummer? 3. Wat is uw e-mailadres? 4. Heeft u zelf een achtergrond in de mantelzorg of in de intensieve vrijwilligerszorg (meerdere Algemene vragen(2)

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Tilburg, februari 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg, februari 2006 1 Inleiding In 2006 staat de omvorming centraal

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Inventarisatie van activiteiten (toezegging vergadering 1-1 1-2012)

Gemeente Delft. Onderwerp Inventarisatie van activiteiten (toezegging vergadering 1-1 1-2012) Samenleving km Gemeente Delft Advies Westlandseweg 40 2624 AD Delít Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delfl Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delfl Raadscommissie S&V Behandeld door

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 Inleiding Het jaar 2013 verliep voor ons werk rustig. In punt 2 van dit

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG 2016 1. Inleiding We kijken terug op een waardevol jaar. Het aantal inzetten is verminderd, 7 tegen 13 vorig jaar; het aantal zorguren

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur

Uitnodiging Grote Studiedag. Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Uitnodiging Grote Studiedag Zaterdag 27 september 2014 Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA LEIDEN 10.00 tot 16.00 uur Bij het VTV leert iedereen gewoon mee! Wat zou het VTV zijn zonder vrijwilligers? In het

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van de Vrijwillige Thuishulp met o.a. een aantal bijeenkomsten voor 2014. We wensen u alvast veel leesplezier!

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van de Vrijwillige Thuishulp met o.a. een aantal bijeenkomsten voor 2014. We wensen u alvast veel leesplezier! Nieuwsbrief Vrijwillige Thuishulp Februari 2014 Inleiding Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van de Vrijwillige Thuishulp met o.a. een aantal bijeenkomsten voor 2014. We wensen u alvast veel leesplezier!

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger <naam organisatie> 1. Hoe oud bent u? jaar. 2. Wat is uw geslacht?

Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger <naam organisatie> 1. Hoe oud bent u? jaar. 2. Wat is uw geslacht? Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Integrale Vroeghulp regio Delft en Zoetermeer

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Integrale Vroeghulp regio Delft en Zoetermeer Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Ketenzorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen 1 Inleiding De komende jaren verandert er veel op het gebied van

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Gemeente: Venray

Jaarplan 2016 Gemeente: Venray Jaarplan 2016 Gemeente: Venray Speerpunten en aandachtspunten Werkzaamheden Tijdsplanning Resultaten/ resultaatindicatoren Informeel Zorgoverleg -Verwijzen naar elkaar ivm inzet voor casus -Begeleiding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp. Bij zorgen over de ontwikkeling van jonge kinderen. Jaarverslag 2016 Regio Delft en Zoetermeer

Integrale Vroeghulp. Bij zorgen over de ontwikkeling van jonge kinderen. Jaarverslag 2016 Regio Delft en Zoetermeer Integrale Vroeghulp Bij zorgen over de ontwikkeling van jonge kinderen Jaarverslag 2016 Regio Delft en Zoetermeer Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Ketenzorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

In voor mantelzorg. Bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Cecil Scholten, 14 maart 2016

In voor mantelzorg. Bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Cecil Scholten, 14 maart 2016 In voor mantelzorg Bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Cecil Scholten, 14 maart 2016 Voorstellen Cecil Scholten Wat is mantelzorg? Ondersteuning en zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen

Nadere informatie

Van Steunpunt Mantelzorg naar Mantelzorgkring

Van Steunpunt Mantelzorg naar Mantelzorgkring Van Steunpunt Mantelzorg naar Mantelzorgkring Kort historisch overzicht Sterkte en zwakte van Steunpunten Van direct naar indirect ondersteunen Kwartiermaker Mantelzorg Ontstaan van Mantelzorgkringen Evaluerend

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR >? "2

Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR >? 2 ^npufi?? Geadresseerde Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR -2009 3>? "2 HET STEUNPUNT IS ER VOOR U MAAK ER GEBRUIK VAN Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon (0522) 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt niet de jongere zijn die straks uitvalt

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt niet de jongere zijn die straks uitvalt Laat het jonge kind dat vandaag opvalt niet de jongere zijn die straks uitvalt Ketenzorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking met de verschillende gemeenten

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn. Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg

Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn. Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Gemeente Apeldoorn, 31 januari 2013 Inhoudsopgave Waar komen we vandaan? Één integrale kadernota Hoe is de kadernota

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Inleiding In deze folder vindt u informatie over het werken als vrijwilliger bij Bureau Informele Zorg. Er zijn verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Deze worden toegelicht

Nadere informatie

Mantelzorgers in Delft

Mantelzorgers in Delft intensief begrip partner zorgtaken (schoon)ouders overbelasting ondersteuning kind combineren met werk Mei 2016 Advies/O&S langdurig openheid vriend/kennis Mantelzorgers in Delft Intensief en langdurig

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking Jaaroverzicht 2014 Hoe gaan die veranderingen in de zorg en in het gemeentelijk beleid uitpakken in mijn persoonlijke situatie? Die vraag horen onze mantelzorgmakelaars regelmatig. De behoefte aan informatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek MEE Gelderse Poort Ondersteuning bij leven met een beperking Hoofdbureau Arnhem Kadestraat 3 6811 CA Arnhem Postbus 5232 6802 EE Arnhem T 088 633 00 00 F 088 633 00 15 arnhem@meegeldersepoort.nl www.meegeldersepoort.nl

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Inleiding In de Adviesraad Wmo is een vraag gesteld over bevindingen betreffende de uitbesteding

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ)

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het platform LOVZ behoort tot het landelijk netwerk van Vereniging NOV Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het LOVZ Het LOVZ is een platform

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Pieters Behandel Praktijk

Pieters Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Specialist Ouderengeneeskunde Pieter van Foreest Pieters Behandel Praktijk Pieters Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Wat is Respijtzorg Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen

Nadere informatie

Gemeente Oss T.a.v. mevrouw M. Kurvers Postbus BA OSS. Gennep, 24 maart 2016

Gemeente Oss T.a.v. mevrouw M. Kurvers Postbus BA OSS. Gennep, 24 maart 2016 Gemeente Oss T.a.v. mevrouw M. Kurvers Postbus 5 5340 BA OSS Gennep, 24 maart 2016 Betreft: subsidieaanvraag 2017 Blink vrijwilligerswerk Kenmerk: 2016/219/RdV/bvb Pagina: 1/4 Geacht mevrouw Kurvers, Hierbij

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Welkom Korte voorstelronde

Welkom Korte voorstelronde Welkom Korte voorstelronde Mevrouw Pieterse, 49 jaar Alleenstaand Werkeloos Moeder recent overleden Casus vooraf Voorgeschiedenis Geboren met Erbse parese rechts (zenuwuitval arm) Overgewicht, BMI 38 kg/m2

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Samenwerken aan een stevig fundament

Jaarverslag 2016 Samenwerken aan een stevig fundament Jaarverslag 2016 Samenwerken aan een stevig fundament In 2015 zijn de leden van ZorgSaam, een samenwerkingsverband van organisaties die vrijwilligers inzetten in zorg en welzijn en mantelzorgers ondersteunen,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Onderzoek Muziektherapie in Nederland

Onderzoek Muziektherapie in Nederland Onderzoek Muziektherapie in Nederland Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie Onderzoeksdoelstelling Tweeledige doelstelling Inventarisatie van muziektherapeuten in het vak Hoeveel muziektherapeuten

Nadere informatie

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren MaS IZ Schitterend! Tips voor een maatschappelijke stage in de informele zorg Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

Nadere informatie