P E R S B E R I C H T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T"

Transcriptie

1 P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige impact op de resultaten van de Groep in het tweede kwartaal. Het gerapporteerde nettoresultaat groepsaandeel van Dexia voor 2T 2008 daalde als gevolg van FSA in totaal met 216 miljoen EUR tot 532 miljoen EUR (-32,4 % in vergelijking met het tweede kwartaal 2007). De gerapporteerde winst per aandeel (WPA) voor 2T 2008 zakte met 32,1 % tot 0,46 EUR. Zonder FSA en op onderliggende 1 basis, noteerde Dexia een stijging van het nettoresultaat met 23,8 % tot 760 miljoen EUR, dankzij een opbrengstengroei van 9,9 %, een aanhoudende kostenbeheersing (+4,5 %) en lage kosten van risico (4,3 bp op jaarbasis). Een belastingvoordeel van 48 miljoen EUR droeg eveneens bij tot de verbetering van het nettoresultaat in dit kwartaal. Stevige activiteit bij de Financiële dienstverlening aan de publieke sector: bij gelijke wisselkoers steeg de nieuwe productie met 48 %, gedeeltelijk gestimuleerd door de nieuwe productie in de VS. Recordresultaten voor de metiers Financiële dienstverlening aan de publieke sector (zonder FSA) en Thesaurie en financiële markten. Het onderliggende nettoresultaat van deze metiers groeide bij gelijke wisselkoers met respectievelijk 54,4 % en 43,9 % tot 398 miljoen EUR en 170 miljoen EUR. Goede solvabiliteit, met een Tier 1-ratio van 11,4 % eind juni Het eigen vermogen van de Groep beliep 8,6 miljard EUR. De niet in de resultatenrekening opgenomen verliezen (negative Other Comprehensive Income OCI) van -7,0 miljard EUR eind juni 2008 bleven op hetzelfde peil in vergelijking met eind maart 2008 (-6,7 miljard EUR). Het kern eigen vermogen bedroeg eind juni ,6 miljard EUR. Sterke liquiditeitspositie: de desk cash- en liquiditeitsbeheer boekte eens te meer uitstekende resultaten in 2T 2008; de uitgiftevolumes voor langetermijnobligaties lagen boven het budget en de fundingkosten waren concurrentieel. Voor de eerste helft van 2008 beliep het gerapporteerde nettoresultaat 821 miljoen EUR (-45,5 % tegenover de eerste helft 2007). De gerapporteerde WPA bedroeg 0,71 EUR (-45,4 %). Zonder FSA en op onderliggende basis, steeg het nettoresultaat met 15,4 % tot miljoen EUR. In een toelichting bij de resultaten van 2T 2008 zei Axel Miller, gedelegeerd bestuurder van Dexia: In het tweede kwartaal 2008 bleek Dexia stevig te staan in een bijzonder woelige markt. FSA niet in aanmerking genomen, steeg het onderliggende nettoresultaat met 24 % tot 760 miljoen EUR. Met inbegrip van de provisies die we in 2T 2008 voor FSA hebben aangelegd, is ons solvabiliteitsniveau verbeterd (11.4 %) en ligt het een stuk boven ons streefcijfer. Zoals op 6 augustus aangekondigd, zullen we met een aantal belangrijke beslissingen de activiteit van FSA weer op één lijn brengen met de Financiële dienstverlening aan de publieke sector, het hoofdmetier van Dexia, en zijn risicoprofiel verlagen. Uiteraard zullen we, gezien de huidige marktomstandigheden en de beperkte visibiliteit van de sector, de marktontwikkelingen blijven volgen en bijkomende acties evalueren. Het tweede halfjaar 2008 zal duidelijk nog steeds gekenmerkt worden door een hoge volatiliteit en door economische onzekerheid. We zullen de controle van risico s nauwlettend blijven volgen, terwijl we onze activiteiten verder zullen uitbreiden. Dexia is goed voorbereid om deze uitdagingen aan te gaan. De volledige resultaten van FSA werden reeds bekendgemaakt op 6 augustus en kunnen worden geraadpleegd op de website van Dexia ( en op de website van FSA ( * Dexia is een beursgenoteerd bedrijf. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften. 1 De onderliggende resultaten houden geen rekening met de impact van de wijzigingen in de consolidatiekring, noch met de niet-operationele elementen. Deze worden gedefinieerd op pagina s van het Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2008.

2 Geconsolideerde resultatenrekening voor het tweede trimester van 2008 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 2T 2008 in miljoenen EUR Gerapporteerd Onderliggende cijfers* 2T T T 2007 Pro forma 2T 2008 bij gelijke wisselkoers Opbrengsten ,4 % ,6 % -1,5 % Kosten ,9 % ,2 % +2,7 % Brutobedrijfsresultaat ,9 % ,5 % -5,7 % Kosten van risico x 16, x 15,9 x 18,1 Waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa 0-8 n.s. 0 0 n.s. Belastingen n.s n.s. Nettoresultaat ,2 % ,8 % - 31,2 % Aandeel van derden x 2, x 2,0 x 2,1 Nettoresultaat groepsaandeel ,4 % ,6 % -36,1 % Exploitatiecoëfficient 47,7 % 47,5 % 50,0 % 52,0 % ROE (op jaarbasis) 22,1 % 14,2 % * De onderliggende resultaten houden geen rekening met de impact van de wijzigingen in de consolidatiekring, noch met de niet-operationele elementen. Deze worden gedefinieerd op pagina s van het Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H Geconsolideerde resultatenrekening voor het tweede trimester van 2008, zonder FSA GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 2T 2008, ZONDER FSA in miljoenen EUR Gerapporteerd Onderliggende cijfers* 2T T T 2007 Pro forma 2T 2008 bij gelijke wisselkoers Opbrengsten ,3 % ,9 % +10,0 % Kosten ,0 % ,5 % +5,5 % Brutobedrijfsresultaat ,7 % ,7 % +14,8 % Kosten van risico x 2, ,9 % +65,3 % Waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa 0-8 n.s. 0 0 n.s. n.s. Belastingen ,7 % ,4 % -38,4 % Nettoresultaat ,4 % ,4 % +26,5 % Aandeel van derden x 2, x 2,2 x 2,2 Nettoresultaat groepsaandeel ,9 % ,8 % +22,9 % Exploitatiecoëfficient 48,5 % 49,3 % 52,2 % 49,6 % * De onderliggende resultaten houden geen rekening met de impact van de wijzigingen in de consolidatiekring, noch met de niet-operationele elementen. Deze worden gedefinieerd op pagina s van het Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H Het gerapporteerde nettoresultaat van 532 miljoen EUR in 2T 2008 (-32,4 % tegenover 2T 2007) werd negatief beïnvloed door FSA De gerapporteerde resultaten van Dexia voor het tweede kwartaal 2008 werden gekenmerkt door de verhoging van de provisies en een aantal boekhoudkundige aanpassingen, waarvan de meeste op FSA betrekking hebben. Het gerapporteerde nettoresultaat groepsaandeel van Dexia daalde als gevolg van FSA in totaal met 216 miljoen EUR. Dit is het rechtstreekse gevolg van het verlies van 331 miljoen USD van FSA dat op 6 augustus werd gerapporteerd, met beperkte aanpassingen tussen US GAAP en IFRS. Gezien de verslechtering van de economische en hypothecaire omgeving in de VS, verhoogde FSA zijn provisies voor potentiële toekomstige verliezen met een totaalbedrag vóór belastingen van 987 miljoen USD. De meeste provisies hebben betrekking op de RMBS-sector en meer bepaald op transacties gedekt door Home Equity 2

3 Lines of Credit (HELOC s) en Closed-End Second-Lien ALT-A hypotheekkredieten. FSA boekte ook waardeverminderingen (Other Than Temporary Reserves OTTI) op bepaalde voor verkoop beschikbare activa van de portefeuille Financial Products. Deze verhoging van de provisies werd gedeeltelijk gecompenseerd door het positieve effect van niet-weerkerende opbrengsten bij FSA, die betrekking hebben op waarderingen tegen marktwaarde van het eigen kredietrisico en van verzekerde CDS-transacties. De andere niet-operationele elementen die geen betrekking hebben op de resultaten van FSA beliepen in het tweede kwartaal -12 miljoen EUR, na belastingen. FSA niet in aanmerking genomen, steeg het onderliggende nettoresultaat met 23,8 % tot 760 miljoen EUR Zonder FSA stegen de onderliggende opbrengsten met 9,9 % tot miljoen EUR. Deze prestatie was voor ongeveer de helft te danken aan positieve waarderingen tegen marktwaarde: 46 miljoen EUR op twee aan effectisering gerelateerde CDS en 36 miljoen EUR op obligatieportefeuilles geclassificeerd als trading. De waarderingen tegen marktwaarde buiten beschouwing gelaten, stegen de onderliggende opbrengsten zonder FSA in het tweede kwartaal 2008 met 5,1 % tegenover het tweede kwartaal De onderliggende kosten stegen tegenover 2T 2007 met 4,5 % tot 937 miljoen EUR. Het brutobedrijfsresultaat (onderliggend en zonder FSA) nam met 15,7 % toe tot 951 miljoen EUR. De kosten van risico voor het kwartaal (op onderliggende basis en zonder FSA) bleven met 38 miljoen EUR laag en vertegenwoordigden 4,3 bp van de bankverbintenissen. Het onderliggende nettoresultaat groepsaandeel zonder FSA steeg met 23,8 % tot 760 miljoen EUR. De operationele prestatie verbeterde; de onderliggende exploitatiecoëfficiënt bedroeg 49,6 % in het tweede kwartaal 2008, tegenover 52,2 % in het tweede kwartaal De onderliggende prestatie van 2T 2008 kwam voort uit de recordresultaten van Financiële dienstverlening aan de publieke sector (zonder FSA) en van Thesaurie en financiële markten ONDERLIGGEND NETTORESULTAAT GROEPSAANDEEL PER METIER In miljoenen EUR 2T T 2008 / 2T T 2008 / 2T 2007* Financiële dienstverlening aan de publieke sector 71-78,9 % - 77,8 % zonder FSA ,0 % + 54,4 % FSA -326 n.s. n.s. Financiële dienstverlening aan particulieren ,3 % - 9,9 % Asset Management 24-21,6 % - 21,6 % Investor Services 27-5,1 % - 2,8 % Thesaurie en financiële markten ,7 % + 43,9 % Central Assets -24 n.s. n.s. Totaal Dexia ,6 % - 36,1 % * Bij gelijke wisselkoers Recordprestatie van Financiële dienstverlening aan de publieke sector, zonder FSA Financiële dienstverlening aan de publieke sector rapporteerde een onderliggend nettoresultaat groepsaandeel van 71 miljoen EUR in 2T 2008, tegenover 338 miljoen EUR in 2T Zonder FSA en bij gelijke wisselkoers groeide het onderliggende nettoresultaat met 54,4 % tot een recordbedrag van 398 miljoen EUR. Voor de eerste zes maanden van 2008 steeg het onderliggende nettoresultaat bij gelijke wisselkoers met 51,4 % tot 773 miljoen EUR. De resultaten profiteerden van een sterke commerciële activiteit, betere marges (ondanks hogere fundingkosten), positieve waarderingen tegen marktwaarde en een nettobelastingvoordeel van 68 miljoen EUR (48 miljoen EUR na aftrek van het aandeel van derden), als gevolg van een eenmalige fiscale maatregel in Italië. In 2T 2008 nam de nieuwe langetermijnproductie bij gelijke wisselkoers toe met 48 % tot 24,0 miljard EUR. Deze prestatie kon gedeeltelijk worden toegeschreven aan de nieuwe bancaire productie in de VS, waar de aanhoudende verstoring van de markt van de gemeentefinanciering een beperkt aantal banken ten goede kwam die, net als Dexia, over een sterke liquiditeit en solvabiliteit beschikken. De langetermijnverbintenissen stegen tot 342 miljard EUR, een groei van 21 % bij gelijke wisselkoers. De opbrengsten van Financiële dienstverlening aan de publieke sector en credit enhancement waren in het tweede kwartaal hoog, en werden ondersteund door omvangrijke volumes en goede marges, waarbij de 3

4 verruiming van de commerciële spreads hoger lag dan de toename van de fundingkosten. Ze werden ook positief beïnvloed door twee waarderingen tegen marktwaarde: (i) 45 miljoen EUR op een aan effectisering gerelateerde CDS en (ii) 16 miljoen EUR op portefeuilles van publieke activa geclassificeerd als trading. Als we geen rekening houden met FSA en met deze aanpassingen, namen de opbrengsten bij gelijke wisselkoers toe met 14,5 %. Zonder FSA en bij gelijke wisselkoers, stegen de kosten in 2T 2008 met 11,8 % tegenover 2T 2007, als gevolg van aanhoudende investeringen om de groeiende activiteiten te ondersteunen (Turkije, Japan, de VS en Canada ). De exploitatiecoëfficiënt verbeterde in 2T 2008 tot 33,9 %, FSA en de positieve waarderingen tegen marktwaarde buiten beschouwing gelaten. Zonder rekening te houden met FSA en de bovenvermelde waarderingen tegen marktwaarde steeg het brutobedrijfsresultaat met 16,1 % bij gelijke wisselkoers. De kosten van risico zonder FSA bleven laag op 20 miljoen EUR. Financiële dienstverlening aan particulieren profiteerde nog steeds van de snelle groei van DenizBank Vergeleken met de recordprestatie van 2T 2007 daalde het onderliggende nettoresultaat groepsaandeel van het metier in 2T 2008 met 10,3 % tot 171 miljoen EUR, grotendeels als gevolg van hogere belastingen. Voor de eerste jaarhelft 2008 was het onderliggende nettoresultaat stabiel (351 miljoen EUR). De kredieten aan het cliënteel bleven in het tweede kwartaal 2008 in een snel tempo groeien en vertoonden een stijging van 12,9 % in vergelijking met 2T Alle segmenten behaalden een tweecijfergroei: +20,3 % voor de kredieten aan kmo s, +15,9 % voor de consumentenkredieten en +10,5 % voor de hypothecaire kredieten. In Turkije noteerde DenizBank opnieuw een sterke aangroei van zijn kredieten (+55,4 % tegenover 2T 2007), tot 3,7 miljard EUR in juni In de context van het moeilijke klimaat op de financiële markten bedroegen de cliëntentegoeden eind juni ,1 miljard EUR (-3,9 % tegenover juni 2007 en -1,2 % in vergelijking met maart 2008). In Turkije beliepen de cliëntentegoeden eind juni ,5 miljard EUR (+23,3 % in vergelijking met eind juni 2007). De opbrengsten namen met 2,6 % toe tot 722 miljoen EUR in vergelijking met 2T In België en Luxemburg waren de opbrengsten stabiel en werd de druk op de commissies op gemeenschappelijke beleggingsfondsen gecompenseerd door de hogere opbrengsten op betalingen. In Turkije stegen de opbrengsten tegenover 2T 2007 met 23,3 % dankzij een aanhoudende sterke groei van de kredietvolumes. De kosten van het kwartaal namen toe met 4,6 % tegenover 2T Turkije bleef de belangrijkste motor van de kostenstijging (de kosten namen in 2T 2008 toe met 18,2 % tegenover 2T 2007). In België en Luxemburg bleef Dexia zijn kostenbasis strikt onder controle houden en beperkte het de stijging tot 2,3 % in vergelijking met dezelfde periode in De kosten van risico waren nog altijd laag, en stegen van 12 miljoen EUR in 2T 2007 tot 16 miljoen EUR in 2T Recordresultaten van Thesaurie en financiële markten (TFM) dankzij een stevige prestatie van de desk cash- en liquiditeitsbeheer Het onderliggend nettoresultaat groepsaandeel van TFM haalde in het tweede kwartaal 2008 een recordbedrag van 170 miljoen EUR, tegenover 120 miljoen EUR in 2T 2007 en 60 miljoen EUR in 1T Voor de eerste helft van 2008 beliep het onderliggende nettoresultaat 230 miljoen EUR (-6,1 % tegenover de eerste helft van 2007). De opbrengsten van 2T 2008 beliepen 262 miljoen EUR, een stijging van 35,2 % in vergelijking met 2T Ze werden positief beïnvloed door waarderingen tegen marktwaarde ten belope van 21 miljoen EUR op de obligatieportefeuilles van TFM geclassificeerd als trading. Net als in 1T 2008, noteerde het segment Thesaurie uitzonderlijk hoge opbrengsten van 122 miljoen EUR (+34,5 % tegenover 2T 2007). Dit was in ruime mate te danken aan de desk cash- & liquiditeitsbeheer, dat in het tweede kwartaal opnieuw een voordeel haalde uit het algemene liquiditeitstekort. De kosten namen in 2T 2008 met 9,2 % toe vergeleken met 2T 2007, als gevolg van een aantal kleine ontwikkelingsprojecten. Asset Management houdt stand in een bijzonder moeilijk klimaat Het onderliggende nettoresultaat groepsaandeel bedroeg in 2T miljoen EUR (-21,6% tegenover 2T 2007). Voor het eerste halfjaar 2008 daalde het nettoresultaat met 33,3 % tot 41 miljoen EUR. De assets under management (beheerde activa) beliepen eind juni 98,8 miljard EUR, een daling van 3,4 miljard EUR (of -3,3 %) sinds maart De achteruitgang van dit kwartaal was voor 1,4 miljard EUR te wijten aan het negatieve markteffect, terwijl het nettowederinkoopbedrag beperkt was tot 1,9 miljard EUR. 4

5 De opbrengsten daalden in 2T 2008 met 11,5 % in vergelijking met 2T 2007, daar de beheerscommissies nadelig werden beïnvloed door het negatieve markteffect op fondsen en door de nettowederinkoopbedragen. De verhouding commissies/beheerde activa bleef gedurende de hele periode stevig en was stabiel tegenover 2T De kosten zakten naar 37 miljoen EUR (-4,8 % tegenover 2T 2007) dankzij het actieve kostenbeheer. De IT- en marketingkosten verminderden en de personeelskosten bleven stabiel. De productiviteit van Dexia Asset Management bleef best in class met kosten op de beheerde activa van 15 bp. Investor Services: stijging van de activa in beheer Het onderliggende nettoresultaat groepsaandeel daalde met 2,8 % bij gelijke wisselkoers en bedroeg in het tweede kwartaal 27 miljoen EUR. Voor het eerste halfjaar 2008 beliep het onderliggende nettoresultaat 50 miljoen EUR, een stijging van 1,7 % bij gelijke wisselkoers in vergelijking met het eerste halfjaar Op 30 juni 2008 had RBC Dexia Investor Services voor miljard USD activa in beheer, een toename van 5,0 % in vergelijking met juni De opbrengsten beliepen 114 miljoen EUR, d.i. +3,3 % bij gelijke wisselkoers. De grotere volumes werden gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de commissies en van de deviezenopbrengsten en door de afnemende proportie van de aandelen in de cliëntentegoeden. De kosten stegen bij gelijke wisselkoers met 8,5 % tot 74 miljoen EUR, vooral door een toename van de personeels- en IT-kosten. Goede liquiditeits- en solvabiliteitsniveaus Na een belangrijke daling als gevolg van wijzigingen in de marktspread tijdens 1T 2008, stabiliseerde het eigen vermogen van de Groep zich eind juni 2008 op 8,6 miljard EUR. De niet in de resultatenrekening opgenomen winsten en verliezen (Accumulated Other Comprehensive Income OCI) beliepen eind juni ,0 miljard EUR, tegenover -6,7 miljard EUR eind maart Het kern eigen vermogen, dat geen rekening houdt met het Accumulated OCI, kwam eind juni 2008 uit op 15,6 miljard EUR. De solvabiliteit van Dexia verbeterde met een Tier 1-ratio van 11,4 % eind juni 2008 en ligt een stuk boven het streefcijfer van 10,5 %. De gemakkelijke toegang van de Groep tot liquide middelen, die deels voortkomt uit haar aanzienlijke activapool inzake de Financiële dienstverlening aan de publieke sector, bleek eens te meer een zeer waardevolle troef te zijn, en de desk cash- en liquiditeitsbeheer boekte in 1Q 2008 uitstekende resultaten. De toegang tot langetermijnfunding vormde evenmin een probleem. De langetermijnuitgiften kwamen in het eerste halfjaar 2008 uit op 20,0 miljard EUR, wat neerkomt op 60 % van het jaarlijkse budget. De gemiddelde fundingkosten tegen Euribor stegen van 4,5 bp in 1T 2008 tot 8,1 bp in 2T 2008; ze blijven op een laag niveau in vergelijking met de marktspreads. EIGEN VERMOGEN EN SOLVABILITEIT 31/12/ /03/ /06/2008 over 3 maanden Kern eigen vermogen (EUR m) ,4 % Eigen vermogen van de Groep (EUR m) ,7 % Tier 1-kapitaal (EUR m) * ,7 % Totale gewogen risico s (EUR m) * ,3 % Tier 1-ratio * 9,1% 11,2% 11,4% +0,2 punten Nettoactiva per aandeel - m.b.t. kern eigen vermogen (EUR) 12,87 12,83 13,07 + 1,9 % - m.b.t. eigen vermogen van de Groep (EUR) 11,51 7,07 6,99-1,1 % * Bazel I toegepast voor december 2007; Bazel II toegepast voor maart en juni

6 Conclusies van de strategische analyse van FSA Dexia voerde de voorbije maanden een ruime en diepgaande analyse uit van de strategie en vooruitzichten van FSA. Hoewel er voor de kredietverzekeringsactiviteit op korte en middellange termijn veel onzekerheden bestaan, is de Groep tot de conclusie gekomen dat er waarde kan worden gecreëerd voor de aandeelhouders door de activiteit van FSA te concentreren op de Financiële dienstverlening aan de publieke sector, een metier waarin Dexia wereldleider is. Daarom maakte Dexia op 6 augustus een aantal belangrijke beslissingen in verband met FSA bekend: de activiteit ABS en gestructureerde financieringen wordt stopgezet en de activiteit Financial Products wordt teruggeschroefd; de activiteit Financial Products van FSA wordt rechtstreeks ondersteund (meer details zullen ten gespaste tijde meegedeeld worden); de provisies van FSA worden verhoogd om te anticiperen op een Amerikaanse hypotheekcrisis die nog minstens tot midden 2009 voortduurt, met ten vroegste midden 2010 een terugkeer naar een normale situatie; de injectie van bijkomend 300 miljoen USD zal de financiële soliditeit van FSA versterken en de nieuwe productie inzake de Financiële dienstverlening aan de publieke sector en de financiering van infrastructuur ondersteunen. Dexia en FSA werken sinds 6 augustus op een actieve manier aan de implementatie van bovengenoemde strategische beslissingen. Ondertussen blijft de Groep, gezien de huidige marktomstandigheden en de beperkte visibiliteit in de sector, de marktontwikkelingen volgen en bijkomende acties evalueren. U vindt gedetailleerde informatie over de gerapporteerde en de onderliggende resultaten en balansgegevens in het Financial Report 2Q 2008, dat beschikbaar is op de website U vindt er eveneens het Halfjaarlijks financieel verslag 2Q en 1H 2008, opgesteld in navolging van het KB van 14 november Dexia ( is een Europese bank die wereldleider is op het gebied van de financiering van de lokale publieke sector. Met een beurskapitalisatie van 11,7 miljard EUR op 30 juni 2008 behoort Dexia tot de twintig grootste financiële instellingen van de eurozone. Op dezelfde datum telde de Groep meer dan medewerkers, gespreid over 39 landen. Dexia heeft een van de hoogste ratings in de bankwereld. De ontwikkelingsstrategie van Dexia steunt op twee pijlers: een universele bankactiviteit in Europa (België, Luxemburg, Slowakije en Turkije) en een wereldwijd leiderschap inzake Financiële dienstverlening aan de publieke sector en financiering van projecten. Persdienst Brussel Persdienst Parijs Investor Relations Brussel /49 Investor Relations Parijs /22 Dexia NV Rogierplein 11, B-1210 Brussel 1, passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F La Défense Cedex 6

7 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 1H 2008 in miljoenen EUR Gerapporteerd Onderliggende cijfers* 1H H H 2007 Pro forma 1H 2008 bij gelijke wisselkoers Opbrengsten ,9 % ,7 % +1,8 % Kosten ,3 % ,8 % +3,1 % Brutobedrijfsresultaat ,0 % ,5% +0,5 % Kosten van risico x 14, x 12,7 x 13,5 Waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa 0-7 n.s. 0 1 n.s. n.s. Belastingen n.s n.s. n.s. Nettoresultaat ,1 % ,8 % -21,9 % Aandeel van derden ,6 % ,9 % +65,6 % Nettoresultaat groepsaandeel ,5 % ,1 % -25,2 % Exploitatiecoëfficient 49,7 % 54,1 % 51,1 % 51,7 % 21,5 % 10,9 % ROE (op jaarbasis) * De onderliggende resultaten houden geen rekening met de impact van de wijzigingen in de consolidatiekring, noch met de niet-operationele elementen. Deze worden gedefinieerd op pagina s van het Hafljaarlijks financieel verslag 2T en 1H

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 26 februari 2009 7 uur Nettoverlies van 3 326 miljoen EUR in 2008 Tier 1-ratio blijft stevig op 10,6 % Highlights van het volledige jaar

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 14 november 2008 7.45 uur Dexia kondigt een verlies aan van 1 544 miljoen EUR in 3T 2008, een overeenkomst over de verkoop van de verzekeringsactiviteit

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Gereglementeerde informatie** Brussel, Parijs, 6 augustus 2010 7.00 uur Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Highlights

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009

Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009 Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009 halfjaarlijks financieel verslag OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET KB VAN 14 NOVEMBER 2007 Inhoudstafel I. Beheersverslag 3 I.1. Financieel profiel

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 22 p. Parijs en Brussel, 16 november

Nadere informatie

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 21 pagina

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 3/3/2005

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Financieel verslag 1T 2010

Financieel verslag 1T 2010 0 Financieel verslag 1T 2010 Driemaandelijks financieel verslag OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET KB VAN 14 NOVEMBER 2007 Inhoudstafel I. Beheersverslag 3 I.1. Financieel profiel 3 I.2. Financiële

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Resultaten vierde kwartaal en jaar 2003 Nettores. groepsaandeel 2003:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Verdere herstructurering van de groep Dexia

Verdere herstructurering van de groep Dexia Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 20 oktober 2011 7.30 uur Verdere herstructurering van de groep Dexia De raad van bestuur van Dexia is vandaag bijeengekomen en heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

Financieel verslag 2T en 1H 2011

Financieel verslag 2T en 1H 2011 1 Financieel verslag 2T en 1H 2011 driemaandelijks financieel verslag OPGESTELD OvereenkOmsTIG de BEPalingen VAN HET KB van 14 NOvemBer 2007 samen naar de essentie I n h o u d s t a f e l I. B e h e e

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 31 maart 2003 : EUR 315 miljoen Globaal

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit van de groep Dexia in 2003 5 februari 2004! Recordjaar inzake

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2013

Resultaten op 31 maart 2013 Resultaten op 31 maart 2013 8 mei 2013 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Toename van de cash earnings tot 39 miljoen euro; Groei van het aangepaste netto-actief tot 13,6

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 30 september 2002 : 957 miljoen EUR (-13.3%)

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 11 mei uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 11 mei uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 11 mei 2011 7.00 uur Nettoresultaat groepsaandeel van 69 miljoen EUR over het eerste kwartaal van 2011 Zeer goede operationele prestatie van de commerciële

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2013

OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2013 Voorlopige opbrengsten Gereglementeerde informatie 23 januari 2014 7u00 CET OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN Opbrengsten 4 de kwartaal» Opbrengstengroei voor de Groep van 3,0% aan ongewijzigde

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Resultaten van het eerste halfjaar van 2012 en stand van zaken in het ontmantelingsproces van de Groep

Resultaten van het eerste halfjaar van 2012 en stand van zaken in het ontmantelingsproces van de Groep Gereglementeerde informatie Brussel, Parijs, 3 augustus 2012 7u00 Resultaten van het eerste halfjaar van 2012 en stand van zaken in het ontmantelingsproces van de Groep Grote vooruitgang in de uitvoering

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring 3T 2014

Tussentijdse verklaring 3T 2014 Brussel, Parijs, 14 november 2014 7u00 Tussentijdse verklaring 3T 2014 Nettoresultaat 3T 2014 van -166 miljoen EUR; verdere verbetering van het recurrent nettoresultaat Recurrent nettoresultaat van -42

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 2004 Rekeningen en Verslagen 2004 Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten............................................

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Financieel halfjaarrapport

Financieel halfjaarrapport Financieel halfjaarrapport 30 juni 2010 1. HIGHLIGHTS VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2010 DUIDELIJKE GROEI VAN DE ACTIVITEITEN EN BEDRIJFSRESULTATEN INLEIDING Eind 2007 nam de groep BSB een strategie aan

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91)

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91) Groep Brussel Lambert 5 november Na 17u45 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Gegevens eind september (eind september ) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR 1.076 miljoen)

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie