P E R S B E R I C H T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T"

Transcriptie

1 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare Brussel - Tel. : Fax : ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit voor het eerste metier van de Groep! De retaildiensten en het vermogensbeheer houden goed stand, ondanks een erg ongunstig klimaat groeipercentage over 1 jaar Financiering van collectieve voorzieningen en credit enhancement # Uitstaande langetermijnfinancieringen*: + 8,9% # Productie van langetermijnfinancieringen*: + 28,1% # Door FSA uitgegeven premies (actuele brutowaarde in US$): + 26,6% Financiële diensten aan de retailcliënteel # Uitstaande tegoeden van de cliënteel: - 1,1% (+ 2,5% excl. marktimpact) # Uitstaande kredieten: + 6,0% # Uitstaand bedrag inzake levensverzekeringen: + 1,9% Beheer van financiële activa # Uitstaande tegoeden van de privatebankingcliënteel**: - 9,2% (- 1,3% excl. marktimpact en wijziging consolidatiekring) # Uitstaande beheerde activa**: - 9,1% (+ 0,9% excl. marktimpact en wijziging consolidatiekring) # Transacties als transferagent: + 13,1% (+ 11,4% excl. wijziging consolidatiekring) * excl. Duitsland en ondernemingen waarop vermogensmutatie werd toegepast ** excl. Dexia Bank Nederland De raad van bestuur van Dexia van 6 februari 2003 heeft kennis genomen van het activiteitsverslag. Ondanks de erg moeilijke marktomgeving, werd de activiteit gekenmerkt door een stevige vooruitgang voor het eerste metier van de Groep, en door het feit dat de overige twee metiers goed standhielden. 1. Financiering van collectieve voorzieningen en credit enhancement De totale uitstaande langetermijnfinancieringen (balans en buiten balans, zonder dochterondernemingen waarop vermogensmutatie werd toegepast) beliepen op 31 december 2002 EUR 165,0 miljard, een stijging van 10,3 % (+8,9% zonder uitstaande bedragen van de Duitse dochter DHB). De groei van de uitstaande

2 langetermijnfinancieringen werd vastgesteld in de meeste markten waar de Groep actief is: # Frankrijk: in een markt die gekenmerkt wordt door de voortzetting voor het zesde opeenvolgende jaar van de algemene schuldvermindering van de lokale besturen, namen de uitstaande bedragen van Dexia Crédit Local toe met +1,7% tot EUR 53,6 miljard. Deze groei kon zowel in de openbare sector (+1,4% tot EUR 51,2 miljard) worden vastgesteld als op het vlak van de gestructureerde financieringen en financieringen voor grote ondernemingen (+7,0% tot EUR 2,5 miljard). # België: de uitstaande bedragen vertoonden een lichte daling (- 4,7 % tot EUR 26,0 miljard) onder invloed van het beleid tot vermindering van de uitstaande financieringen aan grote ondernemingen (-27,5% tot EUR 4,0 miljard), die werd gecompenseerd door een stijging van + 1,1% tot EUR 22,0 miljard in de openbare sector. # Internationaal: de uitstaande bedragen van de dochterondernemingen vertoonden globaal genomen een sterke groei. In Italië is Dexia Crediop er ondanks de sterke concurrentie in geslaagd zijn uitstaande langetermijnfinancieringen met + 19,4% te doen stijgen tot EUR 20,2 miljard. In Groot-Brittannië, waar de concurrentie eveneens groot is, groeiden de uitstaande bedragen aan met + 8,9% tot EUR 2,8 miljard. In Spanje haalde Dexia Sabadell Banco Local een uitstaand bedrag van EUR 2,9 miljard, d.w.z. een stijging van +45,3% over twaalf maanden. In Zweden namen de uitstaande bedragen toe met +15,7% tot EUR 3,1 miljard. In de andere Europese landen en in Azië, waar Dexia Crédit Local ofwel via zijn dochters werkt (Israël, Slowakije), ofwel rechtstreeks, bleven de uitstaande bedragen stabiel op EUR 3,9 miljard. Noord- Amerika leverde de opmerkelijkste prestatie: de uitstaande bedragen belopen er EUR 21,1 miljard, een stijging van + 44,8% over twaalf maanden, nadat de groei in het jaar 2001 reeds een record van + 46,1% had bereikt. Wat de nieuwe productie betreft, blijft deze regio de eerste plaats in de Groep bekleden (met EUR 9,2 miljard, op een totaal van EUR 28,7 miljard, Duitsland niet meegerekend), wat verklaard kan worden door zowel de eigen commerciële activiteit van Dexia Credit Local New York als de toenemende synergie met FSA. In Oostenrijk, waar op de dochteronderneming KommunalKredit Austria vermogensmutatie wordt toegepast, gingen de uitstaande bedragen omhoog met + 41,4%, tot EUR 5,7 miljard. Miljarden EUR Uitstaand op Uitstaand op Evolutie (%) Frankrijk 52,8 53,6 + 1,7% België 27,3 26,0-4,7% Amerika 14,6 21,1 + 44,8% Italië 16,9 20,2 + 19,4% Oostenrijk 4,0 5,7 + 41,4% Spanje 2,0 2,9 + 45,3% Zweden 2,7 3,1 + 15,7% Groot-Brittannië 2,5 2,8 + 8,9% Israël 0,3 0,3 + 21,4% Slowakije 0,2 0,3 + 62,4% Zetel 3,5 3,2-6,7% Duitsland 26,9 31,4 +16,6% De productie aan langetermijnfinancieringen (zonder dochterondernemingen waarop vermogensmutatie werd toegepast) voor het hele jaar 2002 steeg sterk (+39,6% tot in totaal EUR 39,4 miljard en +28,1% tot EUR 28,7 miljard, Duitsland niet meegerekend) en droeg aldus bij tot de hierboven beschreven evolutie van de uitstaande bedragen. 2

3 Miljarden EUR Productie jaar 2001 Productie jaar 2002 Verschil (%) Frankrijk 6,94 7,14 + 2,9% België 2,59 3, ,0% Amerika 6,46 9, ,5% Italië 3,11 5, ,9% Oostenrijk 1,37 1, ,4% Spanje 0,74 1, ,1% Zweden 0,77 0, ,2% Groot-Brittannië 0,40 0,41 + 3,3% Israël 0,07 0, ,9% Slowakije 0,06 0,16 x 1,8 Zetel 1,28 0,54-58,3% Duitsland 5,8 10,7 + 84,0% Credit enhancement - Activiteit van FSA 2002 overschreed inzake nieuwe dossiers het nochtans historisch hoge niveau van De gegenereerde brutopremies bereikten in geactualiseerde waarde US $ 882 miljoen, wat een stijging betekent van + 26,6 % in US $ tegenover Deze zeer goede prestatie werd meer in het bijzonder verwezenlijkt in de sector van de Amerikaanse gemeenteobligaties, d.w.z. in de basisactiviteit van Dexia. De strenge selectie van de ABS - transacties, waartoe in het licht van de huidige economische context werd besloten, verklaart waarom de omzet van deze activiteit is teruggelopen. Voor details over de commerciële activiteit en de financiële resultaten verwijzen wij naar het persbericht dat vandaag door FSA werd gepubliceerd (en geraadpleegd kan worden op de sites dexia.com en fsa.com). Deze bewijzen, net als de andere activiteiten van Dexia in de lokale openbare sector, dat ze niet aan de economische cyclus onderhevig zijn en bijdragen tot het evenwicht tussen de inkomstenbronnen, wat een belangrijk element vormt van de groepsstrategie. Miljoenen US $ Productie Productie Evolutie Productie v/h Productie v/h Evolutie 4de kwartaal de kwartaal 2001 jaar 2002 jaar 2001 Geactualiseerde 255,7 265,5-3,7% 881,8 696,5 + 26,6% brutopremies # US Municipal 167,1 64, ,2% 420,7 222,3 + 89,2% # US Asset Backed Securities 33,0 167,1-80,2% 196,1 350,1-44,0% # Internationaal 47,6 31,1 + 53,1% 199,3 120,3 + 65,6% Waarvan Municipal 24,5 4,9 X 5,0 124,4 22,9 X 5,4 Waarvan Asset Backed Securit 23,2 26,2-11,4% 74,8 97,4-23,1% # Asset Management 8,0 3, ,6% 65,7 3,8 X 17,1 Nominaal verzekerd brutobedrag ,0% ,9% # US Municipal ,6% ,6% # US Asset Backed Securities ,9% ,4% # Internationaal ,2% ,3% Waarvan Municipal ,3% ,4% Waarvan Asset Backed Securit ,8% ,6% # Asset Management X 3, X 4,5 De synergie tussen FSA en Dexia is aanzienlijk blijven uitbreiden: in 2002 werden 104 gemeenschappelijke transacties verwezenlijkt, tegen 56 in Sedert FSA tot de groep Dexia behoort, werd in totaal US $ 44 miljard aan kapitaal door FSA verzekerd in het raam van 175 gemeenschappelijke transacties (d.w.z. nagenoeg 17% van de totale uitstaande kapitalen die door FSA zijn verzekerd), wat US $ 274 miljoen aan premies 3

4 genereerde. Andere activiteiten van het metier De uitstaande kortetermijnfinancieringen op de balans en buiten balans bedroegen eind 2002 EUR 19,8 miljard, een stijging van +13,2%. De activiteit van Dexia Sofaxis op het vlak van het verzekeren van het werkgeversrisico voor het lokaal openbaar personeel is toegenomen. De in 2002 geïnde premies beliepen EUR 259 miljoen, d.i. + 12,8% t.o.v De uitstaande tegoeden van de cliënteel voor dit metier, ten slotte (deposito s en beheerde activa), bedroegen EUR 16,9 miljard, een toename met + 5,1%, vooral wat de buitenbalansproducten betreft. 2. Financiële dienstverlening aan de retailcliënteel 2002 werd voor Dexia in België gekenmerkt door een uiteenlopende evolutie naargelang van de producten, met name ingevolge de dalende aandelenmarkten, de daaruit voortvloeiende afwachtende houding van de cliënteel en de toename van de concurrentiedruk vanuit de banken die geen deel uitmaken van de groep van de grootste 4 instellingen. Globaal gezien ondervonden de beleggingen en de beleggingsverzekeringen de negatieve invloed van de historisch lage rentevoeten en de slechte beursprestaties, terwijl de kredietverstrekking veeleer voordeel haalde uit dit renteklimaat. - Tegoeden van de cliënteel Het uitstaande bedrag aan beleggingsproducten had in 2002 te lijden onder de lagere inventariswaarde van de ICBE s en de verzekeringscontracten in rekeneenheden enerzijds, en onder de daling van de productie met 14% ten opzichte van 2001, anderzijds. De uitstaande tegoeden van de cliënteel (traditionele deposito s, kasbons, producten inzake collectief beheer en levensverzekering, Dexia-obligaties, maar zonder effectenrekeningen) bedroegen eind 2002 EUR 78,7 miljard, een daling van 1,1%. Als we geen rekening houden met het markteffect (waardedaling van de producten die aan de aandelenmarkten gekoppeld zijn), zouden de uitstaande tegoeden met +2,5% gestegen zijn. Uitstaande tegoeden einde kwartaal Miljarden EUR Dec 01 Maart 02 Juni 02 Sept 02 Dec 02 Jaarlijkse stijging Deposito s 29,0 29,2 30,0 29,5 30,9 + 6,7% Kasbons 18,8 18,5 18,2 17,5 17,0-9,8% Euro-oblig. Dexia 6,9 7,2 7,4 7,6 7,5 + 8,2% Coöperatieve deelbew. 1,2 1,2 1,2 1,2 1, % Artesia ICBE s 17,9 18,1 17,0 16,2 16,3-9,1% Levensverzekeringen 5,7 5,9 5,8 5,7 5,8 + 1,9% Totale tegoeden van de cliënteel 79,6 80,1 79,6 77,6 78,7-1,1% De evolutie van de verschillende producten in de loop van het jaar weerspiegelt heel goed de marktvoorwaarden, met name voor de ICBE s en de levensverzekeringen. De vrij sterke aangroei van de deposito s tijdens het laatste kwartaal (+ 5 % op drie maanden) is vooral toe te schrijven aan een specifieke actie t.a.v. de depositoboekjes. De daling van de uitstaande kasbons ten slotte, stemt overeen met de door Dexia Bank voor deze categorie van producten gewenste evolutie. Globaal gezien zag Dexia Bank inzake gedesintermedieerde beleggingen zijn marktaandeel in een jaar lichtjes inkrimpen (van 18,48% tot 18,24% 1 ), maar toch nog altijd minder dan dat van de overige drie grote banken op 1 Cortal België niet meegerekend 4

5 de Belgische markt (van 54,84% naar 53,07%). - Kredieten Op 31 december 2002 beliepen de uitstaande retailkredieten van de Groep 2 EUR 22,0 miljard, een stijging van + 6,0%. De evolutie verliep in de loop van het jaar verschillend naargelang van de markten; de hypothecaire kredieten groeiden in totaal met +6,5%, de consumentenkredieten en debetstanden van de particulieren stegen met + 3,3% en de kredieten aan professionelen, kleine ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk namen toe met + 5,9%. Uitstaande kredieten einde kwartaal Miljarden EUR Dec 01 Maart 02 Juni 02 Sept 02 Dec 02 Jaarlijkse groei Hypothecaire kredieten 12,3 12,5 12,7 12,9 13,1 + 6,5% Consumentenkredieten en 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 + 3,3% debetstanden particulieren Professionelen en KMO s 6,3 6,5 6,7 6,6 6,7 + 5,9% en Non Profit Organisations Totaal 20,7 21,1 21,5 21,7 22,0 + 6,0% In het in België sterk concurrerende domein van de hypothecaire kredieten, daalde het marktaandeel van Dexia Bank lichtjes in één jaar (van 18,25% tot 17,67%), maar toch nog altijd minder dan het aandeel van de overige drie grote banken op de Belgische markt, die samen -4,1% aan aandeel moesten inleveren. - Bankverzekeren Voor alle producten samen beliep de productie aan verzekeringspremies bij de retailcliënteel van de Groep in 2002 EUR miljoen, d.i. een daling van - 15,4% in vergelijking met de productie van het jaar 2001, voornamelijk als gevolg van de daling van de levensverzekeringen in rekeneenheden (tak 23). Van deze totale jaarproductie bestaat EUR 152,6 miljoen uit producten die enkel door de Groep worden gecommercialiseerd en door derde verzekeraars zijn ontwikkeld (EUR 95,3 miljoen inzake Leven en EUR 57,3 miljoen voor Niet- Leven). In het vierde kwartaal van 2002 beliep het premie-incasso EUR 440 miljoen, d.i. een stijging met 27,5% ten opzichte van het derde kwartaal, met een toename in de sector Leven (EUR 373 miljoen aan premies, d.w.z. +36 % ten opzichte van het derde kwartaal) Premie-incasso (Miljoenen EUR) Verschil (%) Leven ,5% # Tak ,1% # Tak ,2% Niet-Leven ,7% Totaal ,4% 3. Beheer van financiële activa (private banking, vermogensbeheer en administratief fondsenbeheer) Dit metier onderging in 2002 de invloed van de zeer nadelige marktvoorwaarden, die leidden tot de uitholling van de uitstaande beheerde bedragen, de verschuiving van kapitaal naar producten met kleinere marges en 2 Slowakije niet meegerekend 5

6 wogen op het transactievolume. De Groep ondervond bovendien de negatieve impact van de bijzondere omstandigheden van haar Nederlandse dochter, waarvan de activiteit eerst en apart wordt beschreven, omdat deze dochter voor al haar activiteiten zwaar te lijden had onder de scherpe daling van de beurs van Amsterdam in Dexia Bank Nederland o Wat de aandelenleasing van ex Labouchere betreft, beliepen de uitstaande contractkredieten eind 2002 EUR 4,2 miljard, een lichte daling tegenover eind Daartegenover staat dat de activa van de cliënteel die in deze producten belegd werden, sterk gedaald zijn, nl. met nagenoeg 40% tot EUR 2,6 miljard eind Deze situatie bracht sommige marktspelers ertoe het product en de commercialisering ervan openlijk aan de kaak te stellen, wat zeer slechte reclame was voor de commercialiserende instellingen, in het bijzonder Dexia Bank Nederland. Ingevolge deze moeilijkheden, waarvan de markt goed op de hoogte was, besloot deze dochteronderneming tot een reeks maatregelen van commerciële, organisatorische, juridische en financiële aard, die op 5 december 2002 bekendgemaakt en begin 2003 doorgevoerd werden. De weerslag van het commercieel aanbod dat in de loop van januari aan de cliënteel werd gedaan, zal gespreid zijn over het eerste halfjaar van o De activa van de private-bankingcliënteel in Nederland daalden in 2002 met EUR 2,0 miljard, d.w.z. 48,4% in één jaar, tot EUR 2,1 miljard. Deze daling wordt deels verklaard door de verlaagde waarderingen (EUR - 0,8 miljard) en deels door de sluiting van de meeste vestigingen van ex-bank Labouchere die voor deze cliënteel bestemd waren (EUR - 1,2 miljard). Ondanks de negatieve reclame rond de aandelenleasingproducten in Nederland en de erg slechte beursomgeving daalden de activa van de cliënteel van ex-kempen met EUR 0,7 miljard enkel en alleen door het markteffect (EUR 0,8 miljard), dat gedeeltelijk werd gecompenseerd door de positieve stromen (EUR + 0,1 miljard). o De activiteit vermogensbeheer van Dexia Bank Nederland vertoonde eveneens een achteruitgang (de beheerde kapitalen daalden van EUR 8,1 miljard eind 2001 tot EUR 4,4 miljard eind 2002). Dit verschijnsel wordt verklaard door twee belangrijke factoren: het markteffect van EUR 1,4 miljard, en de opzegging van een belangrijk mandaat (- EUR 2,3 miljard) van een instelling die cliënt was van ex- Kempen en recent werd overgenomen door een concurrerende groep. Private Banking De tegoeden van de cliënteel (Dexia Bank Nederland niet meegerekend) beliepen op 31 december 2002 EUR 30,8 miljard, een daling van 9,2% tegenover vorig jaar. Deze vermindering is ten belope van -7,3% te wijten aan de daling van de waardering van de activa, terwijl de achteruitgang van de kapitaalinzameling een terugval met -1,3% vertegenwoordigde en de wijzigingen aan de consolidatiekring een vermindering met - 0,5 %. Na negen maanden van bijna ononderbroken daling van de ingezamelde geldstromen en van de activawaarde, veerden de geldstromen in het vierde kwartaal weer op, o.a. dankzij de commerciële prestatie van het gamma van gestructureerde producten dat aangepast is aan de slechte beursconjunctuur. Uitstaande activa op Consolidatiekringeffect Nettostroom eerste 9 maanden 2002 Marktimpact eerste 9 maanden 2002 Uitstaande activa op Nettostroom 4de kwartaal 2002 Marktimpact 4de kwartaal 2002 Uitstaande activa op EUR 33,9 miljard EUR - 0,2 miljard EUR -1 miljard EUR - 2,3 miljard EUR 30,4 miljard EUR + 0,5 miljard EUR - 0,1 miljard EUR 30,8 miljard De productsgewijze analyse toont aan dat het beheer onder discretionair mandaat en de niet onder mandaat beheerde kapitalen de gevolgen van de slechte beursmarkten hebben gedragen (respectievelijk 15,7% en - 10,1% van de daling der uitstaande bedragen over 12 maanden). De kapitalen onder adviesbeheer daalden met 4,1% over het volledige jaar, maar stegen tijdens het laatste kwartaal van 2002 met +3,8%. 6

7 Vermogensbeheer De beheerde activa (zonder Dexia Bank Nederland, dat hierboven besproken werd) bedragen EUR 69,4 miljard (vóór eliminatie van dubbeltellingen, aangezien de beheerde rekeningen immers ICBE s van de Groep kunnen bevatten), een daling van 9,1% op jaarbasis. Deze evolutie vloeit grotendeels voort uit de marktimpact (- 10,2%), die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de nieuwe inzameling (+0,9%) en een licht gewijzigde consolidatiekring (+ 0,2%). Uitstaande activa op EUR 76,4 miljard Consolidatiekringeffect EUR + 0,2 miljard Nettostroom eerste 9 maanden 2002 EUR + 1,0 miljard Marktimpact eerste 9 maanden 2002 EUR - 7,7 miljard Uitstaande activa op EUR 69,9 miljard Nettostroom 4de kwartaal 2002 EUR - 0,3 miljard Marktimpact 4de kwartaal 2002 EUR - 0,2 miljard Uitstaande activa op EUR 69,4 miljard Eind 2002 vertegenwoordigde het collectief beheer 57,8% van het totaal (60,7% eind 2001), het adviesbeheer 15,2% (14,4% eind 2001), het discretionair beheer 10,5% (10,7% eind 2001) en ten slotte het institutioneel beheer 16,5% (14,2% eind 2001). Administratief fondsenbeheer Deze activiteit ondervond eveneens de gevolgen van de daling van de waarderingen in 2002, maar zette ondanks deze ongunstige context haar ontwikkeling voort. Voor de functie van depothoudende bank beliep het kapitaal in bewaring eind december 2002 EUR 114,8 miljard, d.i. een toename van 2,2% in vergelijking met eind De intense commerciële activiteit, de opening van een platform in Zürich en de acquisitie van Butterfield in Hongkong, hebben de verminderde waardering van de activa meer dan gecompenseerd (-11% over het jaar enkel voor het Luxemburgs platform). De activiteit centrale administratie kende een enorme groei van + 71,1% % (+ 25,2% bij gelijkblijvende consolidatiekring) wat het aantal berekeningen van inventariswaarden betreft, om dezelfde redenen als de depositobank. De activiteit van transferagent steeg op jaarbasis met + 13,1% gemeten naar het aantal transacties (inschrijvingen/terugkoopverrichtingen). In vergelijking met het derde kwartaal 2002, beliep de stijging tijdens het vierde kwartaal 2002 respectievelijk - 0,7% voor de activiteit depothoudende bank, + 1,3% voor de centrale administratie en + 12,1% voor de activiteit van transferagent. In verband met de activiteit van 2002 verklaarde Pierre RICHARD, voorzitter van het uitvoerend comité: «De groep Dexia boekte in haar eerste metier, de financiering van collectieve voorzieningen, een bijzonder bevredigend resultaat. De metiers retailbanking en beheer van financiële activa hielden overigens goed stand in de uiterst slechte marktomstandigheden. Globaal genomen hebben de activiteiten van Dexia in een erg ongunstige beursen economische omgeving het bewijs geleverd dat ze gezond zijn, wat een waarborg vormt voor even goede resultaten in de komende jaren.» 7

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit van de groep Dexia in 2003 5 februari 2004! Recordjaar inzake

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 31 maart 2003 : EUR 315 miljoen Globaal

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 30 september 2002 : 957 miljoen EUR (-13.3%)

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Licht herstel gedurende het tweede trimester van 2011. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011 Zware terugval in het derde trimester. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Persbericht Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Brussel, 26 juli 2011 De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte eind maart 2011 een absoluut record. In het eerste trimester van

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 21 pagina

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 22 p. Parijs en Brussel, 16 november

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 9 maanden

De buitenlandse handel van België. - 9 maanden De buitenlandse handel van België - 9 maanden 2008-1 De buitenlandse handel van België na afloop van de eerste 9 maanden van 2008 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers m.b.t. de eerste

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context CRB 2016-0510 SR/LVN 03.02.2016 Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context 2 CRB 2016-0510 Overzicht groei sinds 1996 Onder invloed van de conjuncturele

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Brussel, 18 november 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester De buitenlandse handel van België - 2 de semester 2008-1 De buitenlandse handel van België tijdens het eerste semester van 2008 (Bron: NBB communautair concept) Analyse van de cijfers m.b.t. het eerste

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Resultaten vierde kwartaal en jaar 2003 Nettores. groepsaandeel 2003:

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Persbericht 20 april 2012 Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Uitgiftevolume gestegen met 10,4%*, in lijn met de jaarlijkse groeidoelstelling van de Groep tussen 6% en

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen

Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen Persbericht Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen Brussel, 8 mei 2014 In het eerste trimester van dit jaar werden er 42.000 hypothecaire kredietovereenkomsten

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 31 december 2012 7u30 Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Op 28 december 2012 heeft de Europese Commissie meegedeeld

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Sterke groei van renovatiekredieten

Sterke groei van renovatiekredieten Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Sterke groei van renovatiekredieten Hypothecair krediet tijdens het tweede kwartaal van 2011 Brussel, 27 juli 2011 In het tweede trimester van 2011 werden

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

De leasingmarkt in 2016

De leasingmarkt in 2016 Statistieken De leasingmarkt in 2016 De leasingmarkt zette in 2016 een zeer sterke prestatie neer. De totale productie (roerende en onroerende leasing) van de BLV-leden lag, op basis van de ondertekening

Nadere informatie

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Jürgen de Witte Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Anne-Mie Ooghe Senior Officer Corporate Banking bij Febelfin Het uitstaande volume kredieten aan ondernemingen bereikte in januari

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie