P E R S B E R I C H T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T"

Transcriptie

1 P E R S B E R I C H T Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 14 november uur Dexia kondigt een verlies aan van miljoen EUR in 3T 2008, een overeenkomst over de verkoop van de verzekeringsactiviteit van FSA, een strikte heroriëntering op zijn kernactiviteiten en een nieuw managementteam Op 13 november 2008 heeft de raad van bestuur van Dexia, voorgezeten door de heer Jean- Luc Dehaene, de geconsolideerde rekeningen van de Groep voor het derde kwartaal van 2008 geanalyseerd en goedgekeurd. Hij besloot het risico op FSA te beperken door (i) een bindende overeenkomst goed te keuren omtrent de verkoop van de verzekeringsactiviteit van FSA en (ii) zijn risico op de activiteit Financial Products van FSA te beheersen dankzij een staatswaarborg. De raad keurde eveneens het hervormingsplan van Dexia goed, zoals voorgesteld door zijn gedelegeerd bestuurder, de heer Pierre Mariani, en stelde een nieuw managementteam aan. Resultaten voor 3T 2008: highlights Dexia boekte in 3T 2008 een nettoverlies van miljoen EUR, waarin de grote negatieve impact van de financiële crisis ten belope van miljoen EUR weerspiegeld ligt. Als we geen rekening houden met de impact van de crisis, bleef het nettoresultaat groepsaandeel stabiel op 647 miljoen EUR. Voor de eerste negen maanden van het jaar kwam het nettoresultaat groepsaandeel uit op een verlies van 723 miljoen EUR. Dexia heeft geen gebruik gemaakt van het amendement IAS 39 dat banken de mogelijkheid biedt hun voor verkoop beschikbare beleggings- en tradingportefeuilles te herclassificeren. Dankzij staatswaarborgen kon de liquiditeitscrisis bezworen worden; een kapitaalverhoging van 6,0 miljard EUR heeft de solvabiliteitsratio (Tier 1) van Dexia eind september verbeterd tot 14,5 %. Verkoop van de verzekeringsactiviteit van FSA Bindende overeenkomst voor de verkoop van FSA Holding (FSAH) aan Assured Guaranty Ltd (Assured Guaranty), een obligatieverzekeraar die genoteerd staat op de beurs van New York. De activiteit Financial Products valt buiten deze transactie. Betaling van 361 miljoen USD in cash en van 44,6 miljoen 1 nieuw uitgegeven Assured Guaranty aandelen. Gebaseerd op de slotkoers van Assured Guaranty op 13 november 2008 (USD 8,10 per aandeel), komt de transactie uit op: o een totaalbedrag van 722 miljoen USD; o een betaling in 50 % cash / 50 % aandelen (tot 75% cash / 25% aandelen op verzoek van de koper voor closing); o een 24,7 % aandeelhouderschap van Dexia in Assured Guaranty. * Dexia is een beursgenoteerd bedrijf. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften aandelen.

2 Finalisering afhankelijk van goedkeuring door toezichthoudende overheid in de VS en door de aandeelhouders van Assured Guaranty. Beperking van het risico op de activiteit inzake Financial Products van FSA De Belgische en de Franse overheid verstrekken een waarborg voor de activa van FSA Asset Management (FSAM). Dexia dekt het eerste verlies van 3,1 miljard USD bovenop de reeds bestaande provisies van 1,4 miljard USD op 30 september Voornaamste punten van het hervormingsplan van Dexia De Groep is van plan haar risicoprofiel te verlagen door een significante vermindering van de tradingactiviteiten, de afbouw van de obligatieportefeuilles en een verbeterde liquiditeit. Dexia gaat zich weer toespitsen op zijn core cliënteel inzake Public, Retail en Commercial banking in de belangrijkste markten en in welbepaalde geografische regio s. Er wordt een programma uitgewerkt voor een kostenbesparing van 15 %. De eerste kostenbesparingen ten belope van 300 miljoen EUR liggen nu al vast, en in 2009 zouden al aanzienlijke besparingen kunnen gerealiseerd worden. Het topmanagementteam verandert grondig, de organisatie wordt vereenvoudigd en de governance versterkt. De sociale partners worden zowel op Europees als op lokaal niveau te gepasten tijde ingelicht en geraadpleegd alvorens er een beslissing wordt gernomen. De heer Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, zei: Ik ben erg verheugd over de overeenkomst omtrent de verkoop van de verzekeringsactiviteit van FSA en ook over de waarborg voor de activiteit Financial Products van FSA die door de Belgische en de Franse regeringen zijn toegekend. Hierdoor kan Dexia zijn risico in de VS aanzienlijk terugdringen. Deze waarborg alsook de reeds bestaande staatswaarborg voor de wholesalefinanciering van Dexia en de recente kapitaalinjectie door zijn hoofdaandeelhouders, stellen Dexia in staat deze wereldwijde financiële crisis met vertrouwen te doorstaan. De heer Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia, reageerde als volgt: In deze nooit eerder geziene financiële crisis moeten we de risico s strikt onder controle houden en opnieuw zorgen voor een gezonde business- en financiële discipline. We moeten ons nu meteen richten op onze core cliënteel, het risicoprofiel van de Groep verlagen en overbodige kosten schrappen. Met de inzet van onze teams, de steun van onze aandeelhouders en het vertrouwen van onze cliënten, kunnen we deze zwaar verstoorde omgeving het hoofd bieden. De resultaten voor 3T 2008 worden gedetailleerd toegelicht op het einde van dit document. Verkoop van de verzekeringsactiviteit van FSA Dexia heeft met Assured Guaranty Ltd (Assured Guaranty) een sale en purchase - overeenkomst gesloten over de verkoop van FSA Holdings (FSAH), zonder de activiteit Financial Products. Via deze transactie ontdoet Dexia zich van deze verzekeringsactiviteit, die niet langer tot zijn basisactiviteit behoort en een aanzienlijk risico op de Amerikaanse markt inhoudt. Aan het eind van 3T 2008 vertegenwoordigde de verkochte verzekerde portefeuille van FSA herverzekering niet meegerekend een netto verzekerde waarde van 425 miljard USD,

3 waarvan 315 miljard USD inzake public finance en 110 miljard USD i.v.m. asset backed securities. Betaling van 361 miljoen USD in cash and 44,6 miljoen 2 van nieuw uitgegeven Assured Guaranty aandelen. Gebaseerd op de slotkoers van Assured Guaranty op 13 november 2008 (USD 8,10 per aandeel), komt de transactie uit op (i) een totaalbedrag van 722 miljoen USD, (ii) een betaling in 50 % cash / 50 % aandelen (tot 75 % cash / 25 % aandelen op verzoek van de koper voor closing) en (iii) een 24,7 % aandeelhouderschap van Dexia in Assured Guaranty. De gecombineerde entiteit zal de grootste financiële solvabiliteit genieten in de sector van de financieel verzekeraars. Assured Guaranty heeft een beurskapitalisatie van 737 miljoen USD (situatie op 13 november 2008), alsook een rating AAA (stabiel) van S&P, Aaa (onder review) van Moody s en AAA (stabiel) van Fitch. Finalisering afhankelijk van goedkeuring door toezichthoudende overheid in de VS en door de aandeelhouders van Assured Guaranty. Goldman Sachs trad op als enige financiële raadgever van Dexia bij de verkoop van FSAH aan Assured Guaranty. Beperking van het risico op de activiteit inzake Financial Products van FSA FSA s Financial Products-portefeuille van 16,5 miljard USD, die beheerd wordt door FSAM, wordt geweerd uit de scope van de verkoop van FSAH. De Financial Products-activiteit wordt dus uitgesloten van de transactie en afgebouwd, onder de verantwoordelijkheid van Dexia. De Belgische en de Franse Staten hebben erin toegestemd een waarborg te verstrekken voor de activa die worden beheerd door FSAM. Dexia dekt het eerste verlies van 3,1 miljard USD bovenop de reeds bestaande provisie van 1,4 miljard USD op 30 september Als het uiteindelijke verlies meer bedraagt dan 4,5 miljard USD hebben de overheden recht op gewone aandelen van Dexia of van preferente aandelen. Dit mechanisme wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Dexia. Dexia zal blijven zorgen voor de liquiditeit van FSAM via de bestaande liquiditeitslijn van 5 miljard USD. Hervormingsplan van Dexia Het risicoprofiel van de Groep verlagen De Groep is van plan haar risicoprofiel als volgt te verlagen: de credit spread portfolio en de obligatieportefeuille van de publieke sector ten belope van 164 miljard EUR worden afgebouwd en centraal beheerd. de eigen tradingactiviteiten worden stopgezet en de limieten inzake value-at-risk worden aanzienlijk verminderd. Om de liquiditeit op korte en middellange termijn te verbeteren en om de mismatch van de balans te beperken, maakt de Groep al gebruik van de staatswaarborg van België, Frankrijk en Luxembourg voor de wholdesalefinanciering, en van andere aan landen verbonden mechanismen. De Groep zal de inzameling van deposito s maximaliseren in alle geografische regio s waar ze actief is en de kredietverleningsactiviteit aanpassen aan haar fundingvermogen in elke regio aandelen.

4 Voorrang aan de core franchises De organisatie van de Groep zal worden toegespitst op twee groepen van core clienteel: Public Banking voor volledige bancaire activiteiten die zijn toegespitst op cliënten uit de publieke sector, en Retail en Commercial banking met voortaan Retail, Corporate en Private Banking, maar ook Verzekeringen, Asset Management en Investor Services. Het Public Banking-model zal worden herzien om rekening te houden met het huidige marktklimaat en met het fundingvermogen van de Groep. De Groep zal zich vanaf nu toeleggen op markten die beantwoorden aan volgende criteria: sterke commerciële aanwezigheid met een rechtstreekse relatie met de cliënt en belangrijke cross-sellingopportuniteiten; een geschikte, stabiele of langetermijnfundingbasis op de thuismarkten; interessante returns steunend op een omgeving met laag risico, zoals bijvoorbeeld de lokale besturen. De activiteiten van Dexia inzake Retail en Commercial Banking hielden goed stand tijdens de crisis en ondersteunden de algemene liquiditeit van de Groep. Dexia zal zich verder toeleggen op het uitwerken van interessante activiteiten op het vlak van Retail, Private en Commercial Banking in België, Turkije, Luxemburg en Slowakije, met een meer uitgesproken nadruk op het aantrekken van cliëntendeposito s. Bepaalde ontwikkelingen op het vlak van Retail en Private Banking die geen interessante returnpatronen vertonen tegen de achtergrond van de wereldwijde liquiditeitscrisis, worden stopgezet. Kostenbesparing Om de kostenbasis van de Groep af te stemmen op het moeilijke marktklimaat, wordt een programma uitgewerkt dat streeft naar een kostenbesparing van 15 % over de komende drie jaar. Er werden al voor 300 miljoen EUR besparingen uitgewerkt, en aanzienlijke besparingen zouden al in 2009 kunnen gerealiseerd worden. De sociale partners worden zowel op Europees als op lokaal niveau te gepasten tijde ingelicht en geraadpleegd alvorens er een beslissing wordt gernomen. Een nieuw directiecomité Om het executief managementteam van de Groep te vereenvoudigen en te versterken, wordt het directiecomité vernieuwd en wordt het aantal leden teruggebracht van tien naar vijf: gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité (de heer Pierre Mariani); Finance (de heer Philippe Rucheton), met verantwoordelijkheden die nu ook betrekking hebben op ALM en Investor Relations; Risicobeheer (de heer Claude Piret), met een volledig geïntegreerde risicobeheersfunctie; hoofd van de activiteit Public Banking in combinatie met de operationele verantwoordelijkheid als ceo van Dexia Credit Local in Frankrijk (de heer Pascal Poupelle); hoofd van de activiteit Retail en Commercial Banking in combinatie met de operationele verantwoordelijkheid als ceo van Dexia Bank België (de heer Stefaan Decraene). Versterkte governance Om de governance van de Groep te verbeteren, heeft de raad van bestuur beslist om: het Auditcomité in twee comités te splitsen: een comité van de Rekeningen en een comité voor Interne Controle & Risico s, die minstens eenmaal per jaar samen vergaderen; het Bezoldigingscomité en het Benoemingscomité samenvoegen tot één Bezoldigings- en Benoemingscomité.

5 Gedetailleerde toelichting van de resultaten 3T 2008 Dexia boekte in 3T 2008 een nettoverlies van miljoen EUR, waarin de grote negatieve impact van de financiële crisis ten belope van miljoen EUR weerspiegeld ligt. Als we geen rekening houden met de impact van de crisis, bleef het nettoresultaat groepsaandeel stabiel op 647 miljoen EUR. Voor de eerste negen maanden van het jaar kwam het nettoresultaat groepsaandeel uit op een verlies van 723 miljoen EUR. Geconsolideerde resultatenrekening 3T en 9M 2008 in miljoenen EUR 3T T 2008 Evolutie 9M M 2008 Evolutie Opbrengsten ,3 % ,8 % Kosten ,1 % ,0 % Brutobedrijsfresultaat n.s ,6 % Kosten van risico x22, x18,5 Waardeverminderingen (im)materiële activa op 0-5 n.s n.s. Belastingen n.s n.s. Nettoresultaat n.s n.s. Aandeel van derden 22 2 n.s ,7 % Nettoresultaat groepsaandeel waaronder impact financiële crisis waaronder nettoresultaat excl. financiële crisis n.s n.s Het verlies van miljoen EUR in 3T 2008 is vooral te wijten aan de verliezen ten belope van miljoen EUR die rechtstreeks het gevolg zijn van de financiële crisis, waarvan 460 miljoen EUR van FSA en miljoen EUR van andere krediet- en markteffecten. De opbrengsten daalden met 78 % tegenover 3T 2007 als gevolg van de impact van de financiële crisis ten belope van miljoen EUR. Als we de impact van de financiële crisis buiten beschouwing laten, zijn de opbrengsten tegenover 3T 2007 toegenomen met 9,1 %. De kosten stegen met 9,1 % tegenover 3T 2007: o één derde van de toename van de kosten is toe te schrijven aan de herstructureringskosten; o de overige twee derde heeft vooral te maken met de ontwikkelingen van de activiteit. De kosten van risico werden rechtstreeks door de financiële crisis beïnvloed voor een bedrag van 994 miljoen EUR. Zonder de financiële crisis belopen de kosten van risico 84 miljoen EUR.

6 Impact van de financiële crisis Impact op FSA in miljoenen EUR Opbrengsten Kosten van risico Nettoresultaat (vóór belastingen) (vóór belastingen) (na belastingen) Eigen kredietrisico Wijzigingen in waardering tegen marktwaarde verzekerde CDS Niet economische waardeverminderingen op FP-portefeuille Economische waardeverminderingen op FP-portefeuille Verliezen op verzekerde portefeuille Totaal Als gevolg van de verslechterende economische toestand en van de situatie op de hypotheek- en de financiële markten in de VS, trok FSA zijn provisies op voor in totaal 460 miljoen EUR na belastingen. Een deel daarvan was afkomstig van de verzekerde portefeuille (165 miljoen EUR na belastingen) en hebben betrekking op de RMBS-sector, meer bepaald op transacties gedekt door Home Equity Lines of Credit (HELOCs), Alt-A-hypotheekkredieten en option ARMs. FSA boekte eveneens waardeverminderingen (Other Than Temporary Impairments OTTI) voor een bedrag na belastingen van 232 miljoen EUR op bepaalde voor verkoop beschikbare activa van de portefeuille Financial Products. Bovendien kreeg FSA voor zijn verzekerde portefeuille van Credit Default Swaps (CDS) te maken met negatieve waarderingen tegen marktwaarde van 178 miljoen EUR na belastingen als gevolg van de verdere verruiming van de marktspreads. Deze negatieve impacten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een positieve waardering tegen marktwaarde van het eigen kredietrisico van FSA (+115 miljoen EUR na belastingen). Impact van krediet- en financiële markten in miljoenen EUR Opbrengsten Kosten van risico Nettoresultaat (vóór belastingen) (vóór belastingen) (na belastingen) Verliezen op Dexia s investeringsportefeuille in obligaties Collectieve provisie voor kredietrisico s Verliezen op tradingportefeuilles Aan KA, DKB en DBS verbonden verliezen Verzekeringen verliezen en waardeverminderingen Vergoeding cliënten en andere waardeverminderingen en tradingverliezen Aan effectisering gerelateerde CDS Totaal

7 Dexia s investeringsportefeuilles in obligaties werden getroffen door de verslechtering van de kredietwaardigheid van een aantal bancaire tegenpartijen voor in totaal 741 miljoen EUR na belastingen. Dit bedrag kan als volgt worden uitgesplitst: 482 miljoen EUR op Lehman Brothers; 188 miljoen EUR op IJslandse banken; 63 miljoen EUR op Washington Mutual en 9 miljoen EUR op Hypo Real Estate. De verliezen op Lehman Brothers zijn groter dan aanvankelijk was verwacht, aangezien rekening werd gehouden met een meer behoudend invorderingspercentage (10 %) en omdat de vervangingskosten voor afgeleide producten als gevolg van het tegenvallende marktklimaat hoger uitvielen dan was voorspeld. Dexia besloot om een bijkomende collectieve provisie voor kredietrisico s aan te leggen voor een bedrag van 320 miljoen EUR na belastingen. In het licht van de verminderde zichtbaarheid en de tegenvallende kredietrisicofactoren ging Dexia zich terughoudender opstellen en besloot het die bijkomende reserve aan te leggen. De gevolgen van de nooit eerder geziene woelige marktsituatie voor de tradingportefeuilles van Dexia kwamen neer op een bedrag van 304 miljoen EUR na belastingen. Dat kan grotendeels worden verklaard door de invloed van ruimer wordende spreads op de tradingportefeuilles van de activiteit Thesaurie en financiële markten, waarvan het tradingaandeel van de Credit Spread Portfolio veruit de grootste is. Merk op dat Dexia geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden tot boekhoudkundige herclassificatie die worden geboden door het onlangs goedgekeurde IAS 39-amendement. Kosten van risico ten belope van 267 miljoen EUR na belastingen in verband met de situatie in Centraal-Europa. Zoals werd bekendgemaakt op 3 november, had de transactie waarbij Dexia uit Kommunalkredit Austria AG stapte en de volledige controle verwierf over Dexia Kommunalkredit Bank AG, een netto-impact van 105 miljoen EUR. Bovendien werd Dexia, via zijn Slowaakse dochteronderneming, getroffen door een wisselkoersverlies van 82 miljoen EUR door cliënten (bekendgemaakt op 28 oktober), door een impact na belastingen van 68 miljoen EUR in verband met de waardeverminderingen op obligaties in 3T 2008 bij Kommunalkredit Austria, waarin Dexia een belang voorheen aanhield van 49 %, en door andere rubrieken voor in totaal 12 miljoen EUR. Waardeverminderingen, voornamelijk op obligaties en aandelen werden ook geboekt bij de verzekeringsactiviteit, voor een totaalbedrag van 128 miljoen EUR na belastingen. Met gerealiseerde winsten die lager uitvallen dan de geboekte financiële verliezen, wordt de impact van de financiële crisis geraamd op -138 miljoen EUR na belastingen. Een aantal kleinere negatieve effecten kunnen eveneens rechtstreeks worden toegeschreven aan deze uitzonderlijke financiële crisis; zij worden becijferd op 94 miljoen EUR na belastingen. Twee aan effectisering gerelateerde CDS en hadden een positieve impact na belastingen van 134 miljoen EUR als gevolg van de verruiming van kredietspreads.

8 Resultaten 3T per metier Alle grote metiers ondervonden de weerslag van de financiële crisis. Nettoresultaat 3T 2008 per metier in miljoenen EUR Nettoresultaat (excl. financiële crisis) Impact financiële crisis Gerapporteerde nettoresultaat Public and Wholesale Banking (zonder 309 FSA) FSA Financiële dienstverlening aan 125 particulieren Thesaurie en financiële markten Asset Management Investor Services Central assets Totaal Public and Wholesale Banking (zonder FSA) Gerapporteerde resultatenrekening in miljoenen EUR 3T T 2008 Evolutie 9M M 2008 Evolutie Opbrengsten ,6 % ,6 % Kosten ,3 % ,4 % Brutobedrijfsresultaat ,1 % ,2 % Kosten van risico x x 10,5 Nettoresultaat groepsaandeel waaronder impact financiële crisis n.s ,3 % waaronder nettoresultaat excl. financiële crisis Het nettoverlies voor 3T 2008, dat voortvloeit uit: o een verlies van 430 miljoen EUR in verband met de financiële crisis, dat gedeeltelijk werd gecompenseerd door niet-weerkerende items voor een bedrag van 41 miljoen EUR; De gevolgen van de financiële crisis weerspiegelen voornamelijk de situatie in Centraal- Europa (Kommunalkredit Austria, Dexia Kommunalkredit Bank en Dexia banka Slovensko) en een deel van de collectieve provisie voor kredietrisico s. Zonder de impact van de crisis en de niet-weerkerende elementen: o stijging van de opbrengsten met 9 % tegenover 3T 2007; o stijging van de kosten met 12 % tegenover 3T 2007 door internationale ontwikkelingen;

9 o toename van het brutobedrijfsresultaat met 6 % tegenover 3T 2007; o de kosten van risico bleven laag, namelijk 34 miljoen EUR; o een lichte toename van het nettoresultaat. Wat de activiteit inzake Public Wholesale Banking betreft: toename van de langetermijnverbintenissen met 18,5 % tegenover september 2007 als gevolg van de forse nieuwe productie tijdens de vorige jaren/kwartalen; een daling van de nieuwe productie met 23 % als gevolg van de algemene liquiditeitsproblemen/beperkte groei van de obligatieportefeuille; het nieuweproductievermogen werd weer toegespitst op de historische markten (+36 % in 3T) en op de commerciële relaties met een grote marge; verbetering van activamarges en van marktaandelen in Frankrijk en België. Financiële dienstverlening aan particulieren Gerapporteerde resultatenrekening in miljoenen EUR 3T T 2008 Evolutie 9M M 2008 Evolutie Opbrengsten ,5 % ,8 % Kosten ,8 % ,8 % Brutobedrijfsresultaat n.s ,2 % Kosten van risico x 8, x 4,3 Nettoresultaat groepsaandeel waaronder impact financiële crisis n.s ,9 % waaronder nettoresultaat excl. financiële crisis Een nettoverlies voor 3T 2008 dat voortvloeit uit o een verlies van 278 miljoen EUR als gevolg van de financiële crisis; o voor 46 miljoen aan herstructureringskosten: Rusland en België. De gevolgen van de financiële crisis weerspiegelen in hoofdzaak: o waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille van de verzekeringsdochter; o een deel van de collectieve provisie voor kredietrisico s van de Groep voor 3T 2008; o een betaling aan het depositowaarborgfonds in Luxemburg; o een verlies in Slowakije. Zonder de impact van de crisis en de herstructureringskosten: o een stijging van de opbrengsten met 3 % tegenover 3T 2007; bij DenizBank met 34 %; o een stijging van de kosten met 6 % tegenover 3T 2007; bij DenizBank met 25 %;

10 o ongewijzigde kosten van risico; o een stabiel nettoresultaat tegenover 3T Wat de activiteit inzake Financiële dienstverlening aan particulieren betreft: daling van de cliëntentegoeden met 5 % tegenover september 2007, aangezien de markteffecten de positieve netto-instroom ruimschoots tenietdoen; een daling van de cliëntentegoeden met 2 % ten opzichte van het vorig kwartaal (vooral als gevolg van een negatief markteffect), maar de cliëntendepositobasis hield stand; een toename van de kredieten met 15 % tegenover september 2007, met een tweecijferige groei voor alle categorieën; een sterke groei bij DenizBank (toename van de kredieten met 55 % en van de cliententegoeden met 24 % tegenover september 2007). Asset Management Gerapporteerde resultatenrekening in miljoenen EUR 3T T 2008 Evolutie 9M M 2008 Evolutie Opbrengsten ,7 % ,7 % Kosten ,6 % ,7 % Brutobedrijfsresultaat ,1 % ,9 % Kosten van risico 0 0 n.s. 0 0 n.s. Nettoresultaat groepsaandeel waaronder impact financiële crisis waaronder nettoresultaat excl. financiële crisis , % ,7 % De volumes staan onder druk: activa in beheer voor 94 miljard EUR, een daling met 5,1 miljard EUR ten opzichte van het vorige kwartaal (waarvan 2,8 miljard EUR als gevolg van een negatief markteffect). Het nettoresultaat wordt aangetast door commerciële kosten die verband houden met de financiële crisis (16 miljoen EUR na belastingen). Zonder de invloed van de financiële crisis: o de opbrengsten van Asset Management hadden te lijden onder het moeilijke marktklimaat (-25 % tegenover 3T 2007); o focus op de kostenbeheersing (-16 % tegenover 3T 2007).

11 Investor Services Gerapporteerde resultatenrekening in miljoenen EUR 3T T 2008 Evolutie 9M M 2008 Evolutie Opbrengsten ,4 % ,9 % Kosten ,4 % ,8 % Brutobedrijfsresultaat ,5 % ,9 % Kosten van risico 1 0 n.s. 0 0 n.s. Nettoresultaat groepsaandeel waaronder impact financiële crisis ,7 % ,9 % waaronder nettoresultaat excl. financiële crisis Commerciële prestatie: o toename van het aantal administratief beheerde fondsen met 7 % ten opzichte van het vorig kwartaal (+11 % tegenover september 2007); o toename van het aantal aandeelhoudersrekeningen bij de transferagent met 2 % ten opzichte van het vorig kwartaal (+18 % tegenover september 2007). Terugval bij de administratief beheerde activa (2,4 biljoen USD) met 14 % ten opzichte van het vorig kwartaal (-16 % tegenover september 2007) als gevolg van een significant negatief markteffect. De opbrengsten houden goed stand: +3,0 % tegenover 3T 2007 bij gelijke wisselkoers. Voortzetten van omvangrijke investeringen: stijging van de kosten met 6,7 % tegenover 3T 2007 bij gelijke wisselkoers.

12 Thesaurie en financiële markten Gerapporteerde resultatenrekening (EUR M) in miljoenen EUR 3T T 2008 Evolutie 9M M 2008 Evolutie Opbrengsten n.s n.s. Kosten ,6 % ,7 % Brutobedrijfsresultaat n.s n.s. Kosten van risico n.s n.s. Nettoresultaat groepsaandeel waaronder impact financiële crisis n.s n.s waaronder nettoresultaat excl. financiële crisis Een nettoverlies voor 3T 2008 dat voortvloeit uit: o een verlies van 981 miljoen EUR als gevolg van de financiële crisis; o herstructureringskosten ten belope van 20 miljoen EUR. Het verlies van 981 miljoen EUR als gevolg van de financiële crisis weerspiegelt voornamelijk: o een verlies van 741 miljoen EUR op investeringsportefeuilles in obligaties (Lehman, IJslandse banken, Washington Mutual, Hypo Real Estate); o een negatieve waardering tegen marktwaarde van 301 miljoen EUR op tradingportefeuilles en kredietwaardeaanpassingen Een hoge bijdrage van het cash en liquiditeitsbeheer tot eind september (128 miljoen EUR in 3T). De omvang van de CSP-portefeuille werd gestabiliseerd. De kosten zijn stabiel, herstructureringskosten niet meegerekend.

13 Sterke solvabiliteit De solvabiliteitsratio van Dexia verbeterde in de loop van het kwartaal aanzienlijk, namelijk van 11,4 % eind juni 2008 tot 14,5 % eind september. Die opmerkelijke verbetering is volledig te danken aan de kapitaalverhoging van 6,0 miljard EUR waarop onlangs werd ingeschreven door de hoofdaandeelhouders van Dexia en door de Franse en de Belgische overheid. Op 30 september 2008 werd eveneens bekendgemaakt dat de Luxemburgse regering ook nog eens 0,4 miljard EUR aan Tier1- kapitaal zou ter beschikking stellen in de vorm van converteerbare obligaties. Op dat ogenblik vestigde Dexia de aandacht op het feit dat de verhoging van het Tier1-kapitaal met 6,4 miljard EUR de Groep een forse solvabiliteit opleverde, zelfs rekening houdend met de mogelijke negatieve impact van de situatie bij FSA en van de financiële en de kredietcrisis. Rekening houdend met de verkoop van FSA s kredietverzekeringsactiviteit en de beperking van Dexia s risico op de activiteit Financial Products van FSA, wordt de proforma Tier1-ratio geraamd op 11 %. Na een aanzienlijke verlaging als gevolg van de gewijzigde marktspread tijdens 1S 2008, stabiliseerde het totale eigen vermogen van de Groep op basis van IFRS in september 2008 op 8,5 miljard EUR, ondanks de positieve impact van 6,0 miljard EUR van de kapitaalverhoging. Terwijl de spreads op de kredietmarkten aanzienlijk toenamen tijdens 3T 2008, verslechterde de niet in de resultatenrekening opgenomen verliezen (Accumulated Other Comprehensive Income - OCI) van -7,0 miljard EUR einde juni 2008 tot -11,5 miljard EUR eind september 2008 (Dexia maakte geen gebruik van de mogelijkheden tot boekhoudkundige herclassificatie die worden geboden door het onlangs goedgekeurde amendement IAS 39). Het eigen kernvermogen, dat geen rekening houdt met het Accumulated OCI, kwam eind september 2008 uit op 20,1 miljard EUR. Eigen vermogen en solvabiliteit Dec Juni 2008 Sept.2008 Evolutie over 3 maanden Kern eigen vermogen (in miljoenen EUR) ,5 % Eigen vermogen van de Groep (in miljoenen EUR) ,7 % Tier 1-kapitaal (in miljoenen EUR) * ,4 % Totale gewogen risico s (in miljoenen EUR) * ,4 % Tier 1-ratio * 9,1 % 11,4 % 14,5 % Nettoactiva per aandeel - m.b.t. kern eigen vermogen (EUR) 12,87 13,07 11,18 - m.b.t. eigen vermogen van de groep (EUR) 11,51 6,99 4,63 * Basel I toegepast voor December 2007; Bazel II toegepast voor juni en september 2008.

14 Outlook voor 4T De gerapporteerde resultaten 4T 2008 zullen negatief beïnvloed worden, maar de solvabiliteit zal sterk blijven: Ontregelde financiële markten in het begin van 4T Het amendement IAS39 wordt geimplementeerd in 4T Verkoop van de verzekeringsactiviteit van FSA. en beperking van het risico op de activiteit Financial Products Hogere fundingkosten: - verslechtering van de marktsituatie sinds het einde van 3T; - aanvullende kosten voor de staatswaarborgen. Begin van de afbouw van de activiteiten/portefeuilles Aanvullende herstructureringskosten U vindt gedetailleerde informatie over de gerapporteerde en de onderliggende resultaten en balansgegevens in het Financial Report 3Q 2008, dat beschikbaar is op de website U vindt er eveneens het Driemaandelijks financieel verslag 3T 2008, opgesteld in navolging van het KB van 14 november Dexia ( is een Europese bank die wereldleider is op het gebied van de financiering van de lokale publieke sector. Dexia behoort tot de twintig grootste financiële instellingen van de eurozone. Op 30 juni 2008 telde de Groep meer dan medewerkers, gespreid over 39 landen. Dexia heeft een van de hoogste ratings in de bankwereld. De ontwikkelingsstrategie van Dexia steunt op twee pijlers: een universele bankactiviteit in Europa (België, Luxemburg, Slowakije en Turkije) en een wereldwijd leiderschap inzake Financiële dienstverlening aan de publieke sector en financiering van projecten. Persdienst Brussel Persdienst Parijs Investor Relations Brussel /49 Investor Relations Parijs /22 Dexia NV Rogierplein 11, B-1210 Brussel 1, passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F La Défense Cedex

15 Bijlage: nieuwe leden van het directiecomité Stefaan Decraene Stefaan Decraene werd geboren in 1964 en studeerde toegepaste economische wetenschappen, met een specialisatie internationale relaties, aan de Universiteit Leuven. Het eerste deel van zijn carrière was gewijd aan corporate banking en investment banking in België. In 2001 ging hij de internationale toer op toen hij werd aangesteld als voorzitter van het directiecomité van Banque Artesia Nederland. In 2002 ging hij werken voor Dexia Bank Nederland als lid van het directiecomité. In 2003 keerde hij naar België terug als lid van het directiecomité van Dexia Bank België, belast met de verzekeringen en de ontwikkelingen van de internationale retailactiviteit, alvorens hij in 2004 binnen datzelfde directiecomité verantwoordelijk werd voor de activiteit Public & Wholesale Banking. Sinds januari 2006 is hij voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank België en lid van het uitvoerend comité van Dexia NV. Pascal Poupelle Alvorens hij voor Dexia ging werken, was Pascal Poupelle adjunct-directeur-generaal van Calyon. Hij was verantwoordelijk voor de wereldwijde relaties van de bank met haar corporate cliënten en zag toe op de wereldwijde activiteit inzake kredietsyndiceringen en de financiering van overnames. Hij begon zijn carrière bij het Franse ministerie voor Defensie en werkte daarna voor het Franse ministerie voor Vervoer, waar hij diverse functies bekleedde die verband hielden met de Franse ruimtevaartindustrie. In 1988 ging hij werken voor Crédit Lyonnais. In 1991 werd hij verantwoordelijk voor de financiering van internationale luchtvaartmaatschappijen. In 1994 kwam hij aan het hoofd te staan van de dealing room van Crédit Lyonnais Americas in New York. In 1997 werd hij aangesteld als CEO van CL Securities (USA) Inc, een effectenhuis dat lid is van de NYSE, en daarna werd hij verantwoordelijk voor alle activiteiten inzake Corporate en Investment banking van Crédit Lyonnais in de VS. In 2001 werd hij Global Head of Institutional and Corporate clients en lid van het directiecomité van Crédit Lyonnais. Pascal Poupelle is 54 jaar en werd geboren in Parijs. Hij studeerde af aan de Ecole Polytechnique, behaalde een diploma aan de Ecole Nationale de l'aviation Civile en is voormalig auditor van het Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale. Philippe Rucheton Sinds januari 2008 is Philippe Rucheton Chief Financial Officer en lid van het uitvoerend comité van Newedge Group, een joint venture tussen Calyon en Société Générale, die gespecialiseerd is in makelaardij. In 2005 werd de heer Rucheton aangesteld als adjunctdirecteur-generaal en vice-voorzitter van het directiecomité van Komercni Banka AS, een Tsjechische universele bank die een dochteronderneming is van de Société Générale, nadat hij er sinds 2002 de functies had uitgeoefend van CFO en lid van het directiecomité. Van 1995 tot 2002 werkte hij voor de Société Générale als directeur ALM. Hij was financieel directeur en adjunct-directeur-generaal van Europe Computers Systems, dat tussen 1988 en 1995 een dochteronderneming was van Société Générale. Van 1980 tot 1988 werkte hij bij de bank Louis-Dreyfus nadat hij van 1972 tot 1980 adviseur was en directeur bancaire verrichtingen van de groep Bred. Philippe Rucheton is 60 jaar en werd geboren in Parijs. Hij studeerde af aan de Ecole Polytechnique, het Institut Supérieur des Affaires en aan de Université Panthéon Sorbonne.

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 26 februari 2009 7 uur Nettoverlies van 3 326 miljoen EUR in 2008 Tier 1-ratio blijft stevig op 10,6 % Highlights van het volledige jaar

Nadere informatie

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Gereglementeerde informatie** Brussel, Parijs, 6 augustus 2010 7.00 uur Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Highlights

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Verdere herstructurering van de groep Dexia

Verdere herstructurering van de groep Dexia Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 20 oktober 2011 7.30 uur Verdere herstructurering van de groep Dexia De raad van bestuur van Dexia is vandaag bijeengekomen en heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

Financieel verslag 1T 2010

Financieel verslag 1T 2010 0 Financieel verslag 1T 2010 Driemaandelijks financieel verslag OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET KB VAN 14 NOVEMBER 2007 Inhoudstafel I. Beheersverslag 3 I.1. Financieel profiel 3 I.2. Financiële

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009

Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009 Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009 halfjaarlijks financieel verslag OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET KB VAN 14 NOVEMBER 2007 Inhoudstafel I. Beheersverslag 3 I.1. Financieel profiel

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Toespraak de heer J.-L. Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur

Toespraak de heer J.-L. Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur Toespraak de heer J.-L. Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur Namens de raad van bestuur heet ik u opnieuw welkom en wil ik u ook bedanken voor uw jarenlange interesse voor de groep Dexia. Ik begroet

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Resultaten van het eerste halfjaar van 2012 en stand van zaken in het ontmantelingsproces van de Groep

Resultaten van het eerste halfjaar van 2012 en stand van zaken in het ontmantelingsproces van de Groep Gereglementeerde informatie Brussel, Parijs, 3 augustus 2012 7u00 Resultaten van het eerste halfjaar van 2012 en stand van zaken in het ontmantelingsproces van de Groep Grote vooruitgang in de uitvoering

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Brussel, Parijs, 13 december 2013 Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Beheersverslag... 2. Geconsolideerde jaarrekening... 106. Jaarrekening... 226. Aanvullende inlichtingen... 255

Jaarverslag 2008. Beheersverslag... 2. Geconsolideerde jaarrekening... 106. Jaarrekening... 226. Aanvullende inlichtingen... 255 Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Beheersverslag... 2 Geconsolideerde jaarrekening... 106 Jaarrekening... 226 Aanvullende inlichtingen... 255 Dexia - Rapport annuel 2008 1 Beheersverslag 08 Profiel van

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Verslechtering van het economische klimaat in de tweede helft van 2011 dwingt de Groep tot het aankondigen van diepgaande hervormingsmaatregelen

Verslechtering van het economische klimaat in de tweede helft van 2011 dwingt de Groep tot het aankondigen van diepgaande hervormingsmaatregelen Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 23 februari 2012 7.00 uur gewijzigde versie 12.30u Verslechtering van het economische klimaat in de tweede helft van 2011 dwingt de Groep tot het aankondigen

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 31 december 2012 7u30 Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Op 28 december 2012 heeft de Europese Commissie meegedeeld

Nadere informatie

Financieel verslag 2T en 1H 2011

Financieel verslag 2T en 1H 2011 1 Financieel verslag 2T en 1H 2011 driemaandelijks financieel verslag OPGESTELD OvereenkOmsTIG de BEPalingen VAN HET KB van 14 NOvemBer 2007 samen naar de essentie I n h o u d s t a f e l I. B e h e e

Nadere informatie

0 2009 9 Jaarverslag 2009 Jaarverslag SDXI 0148-2 04-10

0 2009 9 Jaarverslag 2009 Jaarverslag SDXI 0148-2 04-10 9 Jaarverslag 2009 9 Jaarverslag 2009 2 96 220. 251 Profiel van de Groep... 4 Woord van de voorzitters... 8 Voornaamste gebeurtenissen in 2009 en begin 2010... 10 Corporate governance... 15 Informatie

Nadere informatie

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

financieel verslag Financieel verslag 1H 2012 Financieel verslag 2012 Financieel verslag 1H 2012 1H 2012 rslag 1H 2012 2012 Financieel verslag 1H 2012

financieel verslag Financieel verslag 1H 2012 Financieel verslag 2012 Financieel verslag 1H 2012 1H 2012 rslag 1H 2012 2012 Financieel verslag 1H 2012 ancieel verslag 1H 2012 Financieel rslag 1H 2012 Financieel verslag 1H 12 Financieel verslag 1H 2012 Finanel verslag 1H 2012 Financieel verslag 2012 Financieel verslag 1H 2012 ancieel verslag 1H 2012 Financieel

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag 2011 Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 11 mei uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 11 mei uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 11 mei 2011 7.00 uur Nettoresultaat groepsaandeel van 69 miljoen EUR over het eerste kwartaal van 2011 Zeer goede operationele prestatie van de commerciële

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2013

Resultaten op 31 maart 2013 Resultaten op 31 maart 2013 8 mei 2013 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Toename van de cash earnings tot 39 miljoen euro; Groei van het aangepaste netto-actief tot 13,6

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9M 2007

Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9M 2007 Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9 november 2007 (7.00 uur) KBC sloot het derde kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 639 miljoen euro, dat is 1,85 euro per aandeel. Omdat hetzelfde kwartaal

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

Prospectus van 30 december 2008. Dexia NV/SA. Naamloze Vennootschap. 1210 Brussel, Rogierplein 11 BTW BE 0458.548.296. RPR Brussel.

Prospectus van 30 december 2008. Dexia NV/SA. Naamloze Vennootschap. 1210 Brussel, Rogierplein 11 BTW BE 0458.548.296. RPR Brussel. Prospectus van 30 december 2008 Dexia NV/SA Naamloze Vennootschap 1210 Brussel, Rogierplein 11 BTW BE 0458.548.296 RPR Brussel ( Dexia ) Toelating van 606.060.606 nieuwe gewone aandelen Dexia (de Nieuwe

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 21 pagina

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring 1T 2013

Tussentijdse verklaring 1T 2013 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 8 mei 2013 7u00 Tussentijdse verklaring 1T 2013 Tijdens het eerste kwartaal van 2013 maakte de groep Dexia verder werk van de uitvoering van haar herziene

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Financiële resultaten 2011

Financiële resultaten 2011 Financiële resultaten 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 87 miljoen in 2011 Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 16 februari 2012 I. Hoofdpunten; strategische update FINANCIËLE RESULTATEN

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

EUREKO 2008 JAARRESULTATEN

EUREKO 2008 JAARRESULTATEN EUREKO JAARRESULTATEN 17 maart 2009 DOORGAAN IN TIJDEN VAN CRISIS Willem van Duin Voorzitter Raad van Bestuur Gerard van Olphen Chief Financial Officer 1 17 maart 2009 EUREKO JAARRESULTATEN AGENDA 1. Algemene

Nadere informatie

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008 Van Lanschot NV Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 17 december 2008 Agendapunt 2 Toelichting op uitgifte preferente aandelen 1 Strategie Van Lanschot Duidelijke positionering

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Mooie commerciële en financiële resultaten met 445 miljoen euro nettoresultaat Uitstekende solvabiliteit onder

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 22 p. Parijs en Brussel, 16 november

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie