P E R S B E R I C H T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T"

Transcriptie

1 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare Brussel - Tel. : Fax : Activiteit van de groep Dexia in februari 2004! Recordjaar inzake financiële dienstverlening aan de lokale openbare sector! Opleving voor de financiële diensten aan de retailcliënteel! Daling uitstaande bedragen inzake private banking, vooral in Luxemburg; goede commerciële prestaties inzake vermogensbeheer en administratief fondsenbeheer. Financiële dienstverlening aan de lokale openbare sector groei over één jaar # Uitstaande langetermijnfinancieringen: + 6,7% (+9,8% bij gelijkblijvende wisselkoers) # Productie van langetermijnfinancieringen* : + 13,0% (+19,8% bij gelijkblijvende wisselkoers) # Geactualiseerde brutopremies uitgegeven door FSA (in USD) : + 1,5% Financiële diensten aan de retailcliënteel # Uitstaande tegoeden van de cliënteel : + 4,8% # Uitstaande kredieten : + 4,4% # Verzekeringspremies : + 34,7% Beheer van financiële activa # Uitstaande tegoeden van de privatebankingcliënteel ** : - 8,9% (- 9,5% excl. marktimpact) # Uitstaande beheerde activa ** : + 10,6% (+ 6,3% excl. marktimpact) # Uitstaande bedragen als depothoudende bank : + 5,3% * excl. Duitsland en ondernemingen waarop vermogensmutatie werd toegepast ** excl. Dexia Nederland Holding De raad van bestuur van Dexia van donderdag 5 februari 2004 heeft van dit activiteitsverslag kennis genomen.

2 1. Financiële dienstverlening aan de lokale openbare sector De productie van de langetermijnfinancieringen 1 beliep in 2003 in totaal EUR 34,3 miljard, d.i. een stijging van +13,0% tegenover het vorige jaar (+19,8% bij gelijkblijvende wisselkoers 2 ). Deze toename is merkbaar voor nagenoeg alle markten waarop Dexia actief is. Wij noteren met name de zeer goede prestatie in Frankrijk en Italië, alsook in Amerika waar de stijging +12,8% bedroeg (de daling met 6,1% in de onderstaande tabel is te wijten aan de evolutie van Euro/Dollar pariteit). Het vierde kwartaal was uitzonderlijk in Frankrijk en Italië met respectievelijk een productie van EUR 4,4 miljard en EUR 4,9 miljard. Productie langetermijnfinancieringen Miljarden EUR Productie 2002 Productie 2003 Verschil 0Frankrijk 7,14 8, ,7% België 4,39 4,75 + 8,2% Amerika 10,15 9,54-6,1% Italië 5,50 6, ,7% Spanje 1,13 1,21 + 6,4% Groot-Brittannië 0,43 1,33 x 3,1 Zweden 0,85 0,50-41,6% Israël 0,09 0, ,6% Slowakije 0,15 0, ,9% Zetel* 0,53 1, ,4% Totaal 1 30,4 34,3 + 13,0% *andere gebieden, waar de groep Dexia geen lokale vestiging heeft In Frankrijk beliep de productie van langetermijnfinancieringen in 2003 EUR 8,7 miljard, waarvan EUR 8,0 miljard voor de lokale openbare sector alleen. Deze toename wordt verklaard door een opleving van de markt der lokale besturen, vooral die van de gemeenten, die weer meer gingen investeren (na de doorgaans afwachtende houding kort na de verkiezingen) en van de zeer grote besturen. Dexia behield in een context van scherpe concurrentie zijn marktaandeel (42%) en verwierf verscheidene eersterangs consultaties. Er was ook een sterke vooruitgang van de productie bij de andere lokale actoren (sociale huisvesting, ziekenhuizen). In België bedroeg de productie in 2003 EUR 4,8 miljard, d.i. een stijging van +8,2% in vergelijking met De groei is voor de lokale openbare sector nog duidelijker (EUR 2,6 miljard, d.w.z. +12,9%) en wordt verklaard door een opleving van de lokale investeringen conform de verkiezingscyclus. Het marktaandeel van Dexia beliep in %. In Amerika kwam de productie in 2003 uit op USD 10,9 miljard (EUR 9,5 miljard), een stijging van +12,8% tegenover eind december Deze productie was geconcentreerd in de lokale openbare sector, met een bedrag van USD 10,5 miljard (+14,9% in vergelijking met 2002). Dexia New York profiteerde in 2003 van een sterk groeiende markt in een context van lage rentevoeten, die de herfinancieringen bevorderen. De synergie met FSA werd in 2003 actief voortgezet, met 37 gezamenlijke transacties die een totaal van USD 4,3 miljard vertegenwoordigen. Wat de projectfinancieringen betreft, is de activiteit daarentegen gekrompen, nl. met 25,1%. In de sector van 1 Excl. Duitsland en ondernemingen waarop vermogensmutatie werd toegepast (vooral Kommunalkredit Austria) 2. De wisselkoers die men gebruikt voor de vergelijking «bij gelijkblijvende wisselkoers» is de gemiddelde wisselkoers munt/euro van de waarden einde maand wat de productie betreft, en de spotwisselkoers einde periode wat de uitstaande bedragen aangaat. 2

3 de thermische elektriciteit was grote voorzichtigheid aan de orde, zodat de activiteit inzake projectfinanciering vooral betrekking had op de sectoren transport en windenergie. De betrokkenheid van Dexia bij de duurzame ontwikkeling kwam tot uiting in de prijs Renewables Arranger of The Year, toegekend door het tijdschrift Infrastructure Journal. Italië haalde de activiteit van het jaar 2003 een recordpeil met een productie van nagenoeg EUR 7,0 miljard, een stijging van +26,7% tegenover Deze stijging was uitsluitend het gevolg van de uitstekende prestatie voor de lokale openbare sector, waar de productie EUR 6,5 miljard beliep, d.i. +37,0% in vergelijking met 2002, dat reeds een hoge referentiewaarde vormde. Dexia Crediop dreef zijn aanwezigheid bij de grote cliënten op via een begeleiding van de desintermediatiebeweging die in 2002 op gang kwam en in 2003 werd voortgezet en uitgebreid (van de negen grote emissies werden zes mandaten door Dexia Crediop in de wacht gesleept). De Italiaanse dochter van de Groep haalde bovendien voordeel uit de belangrijke effectisering van uitstaande financieringen wat de lokale openbare sector betreft. Zo positioneerde Dexia Crediop zich als joint-lead manager van de grootste effectisering van activa op de Italiaanse markt in de sector van de volksgezondheid. Dexia Crediop was tevens een belangrijke partner van de Italiaanse Schatkist bij de voortzetting van haar effectiseringsprogramma. In Spanje beliep de nieuwe productie van Dexia Sabadell Banco Local EUR 1,2 miljard, waarvan EUR 1,0 miljard voor de lokale openbare sector alleen, wat neerkomt op een stijging van +2,7% tegenover Dit resultaat is des te opmerkelijker daar de verkiezingscontext (talrijke verkiezingen) niet erg gunstig was voor de activiteit van de openbare sector. Wat projectfinanciering betreft, liet de Spaanse dochter van de Groep zich meer bepaald opmerken op het gebied van het stadsvervoer (co-arranger en financier van de uitbreiding van de metro in Barcelona) en de windenergie. In Groot-Brittannië bedroeg de productie EUR 1,3 miljard, waarvan iets meer dan de helft in de lokale openbare sector. Na een moeilijk jaar 2002, was 2003 veel beter dankzij de commercialisering van een nieuw product waardoor een plaats kon worden verworven op een markt die gedomineerd wordt door een openbare instelling, de Public Works Loan Board. Wat projectfinanciering betreft, wordt de goede prestatie (productie van EUR 645 miljoen, een toename met +80,6%) verklaard door de verwezenlijking van grote transacties in de sector van het openbaar vervoer (meer bepaald de renovatie van de Londense metro) en door een stevige activiteit op het vlak van PFI s (Private Finance Initiatives), vooral voor de financiering van ziekenhuizen en universiteiten. De activiteit van de Zetel kwam tot uiting in de verwezenlijking van verscheidene arranger-mandaten, waarvan dat in PFI-vorm van de afvalwaterinstallatie van de stad Den Haag voor een consortium dat geleid wordt door Veolia Environnement. Globaal genomen droegen deze zeer goede prestaties bij tot de aangroei van de uitstaande bedragen. De totale uitstaande langetermijnfinancieringen (Duitsland inbegrepen) kwamen uit op EUR 177,2 miljard, een stijging van 6,7% over 12 maanden (waarvan EUR 161,7 miljard voor de lokale openbare sector alleen, die over 12 maanden met +6,5% groeit). Zonder wisselkoersimpact zouden de uitstaande financieringen over 12 maanden met +9,8% gestegen zijn. We wijzen op de belangrijke stijging van de uitstaande bedragen in Italië en Amerika (dit ondanks een ongunstige wisselkoersimpact), die thans respectievelijk 14% en 13,6% van de uitstaande langetermijnfinancieringen van het eerste metier van de Groep vertegenwoordigen. 3

4 Uitstaande langetermijnfinancieringen Miljarden EUR Uitstaand op Uitstaand op Verschil 31/12/ /12/2003 Frankrijk 53,6 55,3 + 3,0% België 27,1 28,3 + 4,5% Amerika 21,1 24,1 + 13,7% Italië 20,2 24,8 + 22,7% Spanje 2,9 3,9 + 31,7% Groot-Brittannië 2,8 3,6 + 29,4% Zweden 3,1 3,2 + 3,2% Israël 0,3 0,3 + 5,2% Slowakije 0,3 0,4 + 30,3% Zetel 3,3 3,6 + 11,5% Duitsland 31,3 29,8-4,9% Totaal 166,1 177,2 + 6,7% De activiteit schuldbeheer bleef in 2003 erg dynamisch op de historische markten van de Groep, Frankrijk en België. In Frankrijk waren er heel wat beheersoperaties, voor een bedrag van meer dan EUR 7,3 miljard. In België had het actief schuldbeheer betrekking op uitstaande bedragen van EUR 5,4 miljard (+85% tegenover 2002). Deze activiteit is ook dynamisch in Italië en begint zich te ontwikkelen op de andere markten van de Groep, met name in Spanje en Duitsland. De uitstaande kortlopende kredieten kwamen eind december 2003 uit op EUR 17,3 miljard en waren vooral gespreid tussen België en Frankrijk. In Frankrijk vertraagde de activiteit echter, ingevolge de beslissing van de Staat om de technische modaliteiten van de kredietopening te wijzigen. De uitstaande deposito s en beheerde activa van de cliënteel van dit metier bleven stijgen en beliepen eind 2003 EUR 19,9 miljard, een toename met +17,2% tegenover eind Deze groei is merkbaar op de grootste drie Europese markten van de Groep, Frankrijk, België en Italië. Ten slotte bleven de verzekeringsactiviteiten (zonder FSA) zich verder ontwikkelen. Ze hadden meer bepaald betrekking op de lokale openbare functionarissen (makelaardij van verzekeringsproducten door Dexia Sofaxis, dat in 2003 EUR 297,5 miljoen aan premies verwerkte, d.i. een stijging van 14,9% tegenover 2002) en de institutionele cliënteel in België en Frankrijk. In België beliepen de totale premies EUR 163,4 miljoen (d.i. +32,2% in vergelijking met 2002), waarvan EUR 114,9 miljoen voor levensverzekeringen. In Frankrijk mocht de commercialisering van de levensverzekeringsproducten van de Groep een bemoedigend eerste jaar noteren, met EUR 120 miljoen aan ingezamelde gelden. Wat FSA (Financial Security Assurance) betreft, overtrof de activiteit van 2003 die van 2002, die reeds een record vertegenwoordigde 3. De geactualiseerde brutopremies beliepen USD 894,6 miljoen, d.w.z. +1,5 % tegenover 2002, waarvan USD 612,5 miljoen voor de gemeentelijke sector (d.w.z. +12,4% tegenover 2002). De markt in de VS werd gedragen door een sterke vraag naar leningen vanwege de lokale sector en de voortzetting van de herfinancieringsbeweging, die bevorderd werd door de context van lage rentevoeten. In het vierde kwartaal vertraagde de activiteit echter. Internationaal gezien waarborgde FSA verscheidene belangrijke transacties inzake projectfinanciering in Groot-Brittannië, met name inzake PFI s (Private Finance Initiatives) in de transport- en ziekenhuissector. Wat de ABS (Asset-Backed Securities) betreft, liepen de geactualiseerde brutopremies met 12,2% terug tegenover 2002 (voor een bedrag van USD 238,0 miljoen aan geactualiseerde brutopremies), omdat FSA zijn verbinteniscriteria had verstrakt. Op 31 december 2003 bedroegen de verzekerde uitstaande nettobedragen in totaal USD 294,4 miljard (d.i. +10,8% tegenover eind december 2002), waarvan USD 170,9 miljard voor de gemeentelijke sector. 3 Voor meer details verwijzen wij naar het perscommuniqué dat vandaag werd gepubliceerd en beschikbaar is op de site van van de dochteronderneming, 4

5 Activiteit van FSA Miljoenen USD Productie Productie Verschil Productie van Productie van Verschil K K Geactual. brutopremies 255,7 202,6-20,8% 881,8 894,6 + 1,5% Municipals 191,5 139,0-27,4% 545,1 612,5 + 12,4% US Municipal 167,1 114,5-31,5% 420,7 483,1 + 14,8% International Municipal 24,4 24,5 + 0,4% 124,4 129,4 + 4,0% Asset-Backed Securities 56,2 50,9-9,4% 271,0 238,0-12,2% US Asset-Backed Securities 41,5 39,4-5,1% 196,1 177,6-9,4% International ABS 14,7 11,5-21,8% 74,9 60,4-19,4% Investment Products 8,0 12,7 + 58,8% 65,7 44,1-32,9% Nominaal verzekerd brutobedrag ,3% ,6% Municipal ,9% ,3% US Municipal ,8% ,3% International Municipal ,4% ,6% Asset-Backed Securities ,7% ,0% US Asse- Backed Securities ,8% ,2% International ABS ,8% ,6% 2. Financiële dienstverlening aan de retailcliënteel Deze dienstverlening heeft vooral betrekking op België en Luxemburg, waar Dexia over een eersterangs positie beschikt. Het jaar 2003 werd in het eerste halfjaar nog steeds gekenmerkt door erg lage rentevoeten; in het tweede halfjaar bleef de kortetermijnrente dalen, terwijl de langetermijnrente ging stijgen. De financiële markten vertoonden vanaf het tweede kwartaal een vrij gevoelige opleving, na verscheidene kwartalen van daling. Ondanks dit beursherstel bleven de spaarders waakzaam en zochten ze naar producten die een kapitaalwaarborg en zekere rendementen boden. Op 31 december 2003 waren de uitstaande tegoeden van de cliënteel met +4,8% gestegen tegenover 31 december 2002 en beliepen ze EUR 82,5 miljard. De grote tendensen in de loop van het jaar waren : # een gevoelige stijging van de uitstaande bedragen op depositoboekjes (+16,0%), die eind december 2003 EUR 25,0 miljard beliepen; het jaar 2003 werd gekenmerkt door een commerciële actie tijdens het eerste kwartaal. Dexia behield tijdens de eerste negen maanden van het jaar zijn marktaandeel, ondanks de scherpe concurrentie voor dit product in België. # een lichte daling van de andere deposito s (-1,4% over het jaar), met een tegengestelde evolutie voor de zichtrekeningen, die in 2003 met +1,2% stegen (tot EUR 5,2 miljard), en de termijndeposito s, die een daling van -4,3% (tot EUR 4,1 miljard) vertoonden. # een ononderbroken achteruitgang van de kasbons (-14,3% over het jaar), waarvan het uitstaande bedrag eind 2003 EUR 14,6 miljard beliep; deze trend wordt verklaard door de wens van de Groep om veeleer de depositoboekjes te bevoordelen. Op het einde van het jaar vertraagde de trend echter lichtjes ingevolge de stijging van de rentevoeten. # een stijging van de uitstaande bedragen van ICB s, vooral door een waarderingseffect van de activa : op 31 december 2003 waren de uitstaande beleggingen in ICB s met +8,6% gestegen in vergelijking met eind december 2002 (+2,3% excl. marktimpact). Na negen maanden van vrij zwakke productie, vertoonde het laatste kwartaal van het jaar een grotere interne groei. 5

6 Tegoeden van de cliënteel (einde kwartaal) Miljarden EUR Dec 02 Maart 03 Juni 03 Sept 03 Dec 03 Evol. Dec 03 / Sept 03 Evol. Dec 03 / Dec 02 Deposito s op rekening 30,9 32,3 33,5 33,8 34,3 + 1,2% + 10,7% depositoboekjes 21,5 22,6 23,4 23,8 25,0 + 4,7% + 16,0% andere deposito s 9,5 9,7 10,1 10,0 9,3-6,9% - 1,4% Kasbons 17,0 16,4 15,8 15,2 14,6-4,2% - 14,3% Euro Oblig. Dexia 7,5 7,6 7,4 7,4 7,4-0,7% - 1,6% Coöperatieve deelbew. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2-0,3% + 0,8% ICBE s 16,3 15,5 16,5 16,8 17,7 + 5,3% + 8,6% Levensverzekeringen 5,8 5,9 6,6 6,9 7,4 + 6,2% + 26,9% Totale cliëntentegoeden 78,7 79,0 81,1 81,4 82,5 + 1,3% + 4,8% Wat de verzekeringsactiviteit betreft, stegen de uitstaande bedragen van de producten leven (mathematische reserves) met +26,9% (na een bijna stabiele toestand tegenover 2001). Deze groei wordt verklaard door een stijging van de aandelenmarkten en de goede commerciële prestaties in Voor alle contracten samen, bedroegen de verzekeringspremies die bij de retailcliënteel van de Groep werden geïnd, in 2003 EUR miljoen, d.i. een toename met +34,7% tegenover Deze stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door de goede prestatie van de levensverzekeringscontracten met gewaarborgde rente (tak 21), die de voorkeur van de cliënten blijven genieten. In het derde en vierde kwartaal vertraagde de productie van de levensverzekeringscontracten tak 21 echter, daar de gewaarborgde rente verminderd was van 3,25% tot 2,75%. De levensverzekeringsproducten in rekeneenheden, van hun kant, hadden af te rekenen met een beperktere belangstelling van de spaarders vanwege de manier waarop deze laatsten de vooruitzichten van de financiële markten interpreteerden. Wat de niet-levensverzekeringen betreft, bedroeg de productie EUR 317 miljoen aan premies, een stijging van +11,8% in vergelijking met Belangrijk was het groeiend aandeel van de producten die door de Groep worden uitgegeven en beheerd (Dexia Insurance). Premie-incasso Miljoenen EUR Verschil (%) Leven ,5% Tak x 2,5 Tak ,6% Niet-Leven ,8% Totaal ,7% Op 31 december 2003 beliepen de uitstaande retailkredieten EUR 23,3 miljard, een stijging van + 4,4% over 12 maanden (+1,0% tegenover eind september 2003). Deze evolutie kan vooral worden verklaard door de vitaliteit van de markt van de hypothecaire kredieten, die ondersteund werd door de lage rentevoeten. De uitstaande hypothecaire kredieten namen in de loop van het jaar toe met +5,5% (+1,7% tijdens het laatste kwartaal) tot EUR 14,2 miljard. Daartegenover daalden de consumentenkredieten met 3,4%. De kredieten aan kleine ondernemingen en zelfstandigen, van hun kant, bleven het hele jaar verder stijgen (+4,7% sinds december 2002 en +0,7% tijdens het laatste kwartaal 2003). 6

7 Uitstaande kredieten (einde kwartaal) Miljarden EUR Dec 02 Maart 03 Juni 03 Sept 03 Dec 03 Evol. Dec 03 / Sept 03 Evol. Dec 03 / Dec 02 Kredieten aan particulieren 15,6 15,7 15,9 16,1 16,3 +1,1% +4,3% Hypothecaire kredieten 13,4 13,6 13,8 13,9 14,2 +1,7% +5,5% Consumentenkredieten 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1-3,2% -3,4% Beroepskredieten 6,7 6,6 6,9 7,0 7,0 +0,7% +4,7% Totaal 22,3 22,4 22,7 23,1 23,3 +1,0% +4,4% 3. Beheer van financiële activa Na een erg moeilijk eerste kwartaal, gekenmerkt door een ongunstige beurscontext, bevestigde het einde van het jaar de tekenen van herstel die tijdens het tweede en derde kwartaal werden vastgesteld, zowel voor vermogensbeheer als voor administratief fondsenbeheer (ondanks het verlies van een belangrijk mandaat tijdens het vierde kwartaal). De private-bankingactiviteiten kwamen echter niet snel weer van de grond. In onderstaande analyse worden de activiteiten van Dexia Nederland Holding (Dexia Bank Nederland en Kempen&Co) afzonderlijk behandeld. De beheerde uitstaande bedragen inzake private banking beliepen op 31 december 2003 EUR 28,0 miljard, een daling van 8,9% tegenover het vorige jaar. Deze achteruitgang wordt vooral verklaard door de gedaalde ingezamelde bedragen in Luxemburg, meer bepaald tijdens het vierde kwartaal, voor een bedrag van EUR 1,3 miljard, dat hoofdzakelijk betrekking had op uitstaande bedragen zonder mandaat (EUR 1,1 miljard), waarvoor de marge kleiner is. Luxemburg vertegenwoordigt vandaag bijna ¾ van de totale uitstaande private-bankingbedragen van de Groep. De andere landen waar Dexia aanwezig is, zijn vooral Zwitserland (9% van de uitstaande bedragen), België (8%) en Frankrijk (7%). Het deel van de uitstaande bedragen in discretionair beheer vertegenwoordigt 19% van het totaal, de uitstaande bedragen beheerd met een adviesmandaat 40% en die zonder mandaat 41%. Tot slot voegen we daar nog aan toe dat dit bedrag van EUR 28,0 miljard niet de uitstaande bedragen bevat die in beheer zijn bij Banco Popular Privada (in Spanje), een gemeenschappelijke dochter van Banco Popular en Dexia (dat er 40% van bezit), waarvan de uitstaande bedragen eind december 2003, 18 maanden na haar oprichting, EUR 1,6 miljard bedroegen. Uitstaande activa op 31/12/2002 Nettostroom van de eerste 9 mdn 2003 Marktimpact van de eerste 9 mdn 2003 Uitstaande activa op 30/09/2003 Nettostroom van het 4de kwartaal 2003 Marktimpact van het 4de kwartaal 2003 Uitstaande activa op 31/12/2003 EUR 30,8 miljard EUR - 1,6 miljard EUR + 0,2 miljard EUR 29,3 miljard EUR - 1,3 miljard geen EUR 28,0 miljard De activa in vermogensbeheer beliepen eind 2003 EUR 76,8 miljard, een stijging van +10,6% over één jaar (of EUR +7,4 miljard). Deze evolutie volgt deels uit de marktimpact (EUR +3,0 miljard) en voor een groter deel uit de interne groei, vooral wat de institutionele cliënteel betreft, hetzij in de vorm van mandaten (EUR +2,8 miljard), hetzij van beheer van fondsen die uitsluitend bestemd zijn voor de cliënteel en rechtstreeks door Dexia AM of in de andere netwerken van de Groep worden verkocht. Op 31 december 2003 beliepen de beheerde uitstaande bedragen van de institutionele cliënteel alleen ongeveer EUR 24,8 miljard (EUR 15,1 miljard aan mandaten en EUR 9,7 miljard aan fondsen in collectief beheer waarop door institutionele cliënten werd ingeschreven). 7

8 Uitstaande activa op 31/12/2002 Nettostroom van de eerste 9 mdn 2003 Marktimpact van de eerste 9 mdn 2003 Uitstaande activa op 30/09/2003 Nettostroom van het 4 de kwart Marktimpact van het 4 de kwart Uitstaande activa op 31/12/2003 EUR 69,4 miljard EUR + 3,7 miljard EUR + 1,8 miljard EUR 74,9 miljard EUR + 0,7 miljard EUR + 1,2 miljard EUR 76,8 miljard Voor Dexia AM, de belangrijkste entiteit van de Groep inzake vermogensbeheer, verbeterden de productiviteitsratio s nog; de kosten vertegenwoordigden 13 basispunten van de beheerde uitstaande bedragen, tegenover 14 basispunten in 2002 en 17 basispunten in Dit was met name de vrucht van de reorganisatie die in 2001 bij Dexia AM werd ingezet (eind 2002 beëindigd) en die hoofdzakelijk bestond in de groepering en rationalisering van de productiecentra. Deze productiviteitsratio doorstaat goed de vergelijking met de activiteit van het vermogensbeheer (17 basispunten voor de Europese bedrijven en 20 basispunten voor de Amerikaanse 4 ). Wat de prestaties van de fondsen betreft, valt de vergelijking eveneens zeer voordelig uit, met 52% van de Dexia-fondsen in de eerste twee kwartielen 5. Op het vlak van het administratief fondsenbeheer bleef de activiteit bevredigend. De totale uitstaande bedragen voor de depothoudende bank bedroegen eind december 2003 EUR 153,7 miljard, een stijging van +5,3% tegenover eind In de loop van 2003 werden talrijke mandaten verworven (Robeco, CMI). In vergelijking met eind september 2003 zijn de uitstaande bedragen echter gedaald (-7,6%), omdat een belangrijk mandaat in Nederland niet vernieuwd werd. De activiteit in Nederland (afkomstig van de vroegere Bank Labouchere) werd vanaf het derde kwartaal 2003 in Dexia Fund Services geïntegreerd en noteerde uitstaande bedragen van EUR 15,0 miljard eind december De activiteit van Dexia Fund Services is grotendeels gericht op fondsen van derden (de Dexia-fondsen vertegenwoordigen nog slechts 40%). De uitstaande bedragen bevinden zich vooral in Luxemburg (57%), maar ook in Ierland (8%), Frankrijk (7%), België (13%) en Nederland (10%). De activiteit ontwikkelt zich ook in andere Europese landen : zo verwierf Dexia Fund Services Italia het mandaat voor het administratief fondsenbeheer van Gestielle (Banco Popolare di Verona e Novara) vanaf 1 januari 2004 (voor een bedrag van circa EUR 16 miljard). De activiteit centrale administratie vertoonde een toename van +5,0% van het aantal berekeningen van inventariswaarden op jaarbasis. De activiteit van transferagent steeg over het jaar met +2,6% in termen van aantal transacties (inschrijvingen/terugkopen). Het vierde kwartaal werd niet alleen gekenmerkt door een herstel op de financiële markten, maar ook door een vrij gevoelige toename van de activiteit (1,62 miljoen transacties in het 4 de kwartaal 2003, tegenover 1,37 miljoen in het 3 de kwartaal). Wat de activiteit in Nederland betreft (Dexia Bank Nederland en Kempen&Co), beliepen de uitstaande bedragen inzake private banking op 31 december 2003 EUR 2,1 miljard, wat stabiel is in vergelijking met 12 maanden eerder. Een positieve marktimpact compenseerde een lichte daling van de ingezamelde bedragen. De activiteit financieel beheer vertegenwoordigde een uitstaand bedrag van EUR 4,8 miljard, een stijging van +9,2% tegenover 31 december 2002, die vooral wordt verklaard door een positieve marktimpact. Voor de activiteit aandelenleasing, ten slotte, bedroegen de uitstaande kredieten eind 2003 EUR 3,3 miljard, een belangrijke achteruitgaan (-24,6%) tegenover eind december Bron BCG, Bron Standard & Poor s Fund Services 8

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit

Nadere informatie

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 31 maart 2003 : EUR 315 miljoen Globaal

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 30 september 2002 : 957 miljoen EUR (-13.3%)

Nadere informatie

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 22 p. Parijs en Brussel, 16 november

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 21 pagina

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet : het recordjaar 2010 Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van

Nadere informatie

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt

Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Nooit eerder werd zoveel hypothecair krediet verstrekt Brussel, 18 november 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Sterke groei van renovatiekredieten

Sterke groei van renovatiekredieten Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Sterke groei van renovatiekredieten Hypothecair krediet tijdens het tweede kwartaal van 2011 Brussel, 27 juli 2011 In het tweede trimester van 2011 werden

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Licht herstel gedurende het tweede trimester van 2011. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen,

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. De jaarlijkse conjunctuurnota van DEXIA noteert een recordgroei van de investeringen met 6,6%

P E R S B E R I C H T. De jaarlijkse conjunctuurnota van DEXIA noteert een recordgroei van de investeringen met 6,6% P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296.

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Persbericht Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record Brussel, 26 juli 2011 De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte eind maart 2011 een absoluut record. In het eerste trimester van

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Resultaten vierde kwartaal en jaar 2003 Nettores. groepsaandeel 2003:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Versnelde organische groei:

Versnelde organische groei: Persbericht 18 juli 2011 Versnelde organische groei: de totale omzet stijgt met +12,3% in het tweede trimester en bereikt zo +9,8% in het eerste semester Aanhoudende groei van het uitgiftevolume: +10,9%

Nadere informatie

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en de overheid gaven het afgelopen jaar voor EUR 66 miljard aan schuldpapier uit.

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Gereglementeerde informatie** Brussel, Parijs, 6 augustus 2010 7.00 uur Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Highlights

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen

Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen Persbericht Hypothecair krediet 1ste trimester 2014 : verdere daling aanvragen en verstrekkingen Brussel, 8 mei 2014 In het eerste trimester van dit jaar werden er 42.000 hypothecaire kredietovereenkomsten

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 3/3/2005

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT Vlaamse overheidsschuld Structuur Niet enkel voor de federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid is een actief schuldbeheer van aanzienlijk

Nadere informatie