P E R S B E R I C H T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T"

Transcriptie

1 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare Brussel - Tel. : Fax : Activiteit van de groep Dexia in februari 2004! Recordjaar inzake financiële dienstverlening aan de lokale openbare sector! Opleving voor de financiële diensten aan de retailcliënteel! Daling uitstaande bedragen inzake private banking, vooral in Luxemburg; goede commerciële prestaties inzake vermogensbeheer en administratief fondsenbeheer. Financiële dienstverlening aan de lokale openbare sector groei over één jaar # Uitstaande langetermijnfinancieringen: + 6,7% (+9,8% bij gelijkblijvende wisselkoers) # Productie van langetermijnfinancieringen* : + 13,0% (+19,8% bij gelijkblijvende wisselkoers) # Geactualiseerde brutopremies uitgegeven door FSA (in USD) : + 1,5% Financiële diensten aan de retailcliënteel # Uitstaande tegoeden van de cliënteel : + 4,8% # Uitstaande kredieten : + 4,4% # Verzekeringspremies : + 34,7% Beheer van financiële activa # Uitstaande tegoeden van de privatebankingcliënteel ** : - 8,9% (- 9,5% excl. marktimpact) # Uitstaande beheerde activa ** : + 10,6% (+ 6,3% excl. marktimpact) # Uitstaande bedragen als depothoudende bank : + 5,3% * excl. Duitsland en ondernemingen waarop vermogensmutatie werd toegepast ** excl. Dexia Nederland Holding De raad van bestuur van Dexia van donderdag 5 februari 2004 heeft van dit activiteitsverslag kennis genomen.

2 1. Financiële dienstverlening aan de lokale openbare sector De productie van de langetermijnfinancieringen 1 beliep in 2003 in totaal EUR 34,3 miljard, d.i. een stijging van +13,0% tegenover het vorige jaar (+19,8% bij gelijkblijvende wisselkoers 2 ). Deze toename is merkbaar voor nagenoeg alle markten waarop Dexia actief is. Wij noteren met name de zeer goede prestatie in Frankrijk en Italië, alsook in Amerika waar de stijging +12,8% bedroeg (de daling met 6,1% in de onderstaande tabel is te wijten aan de evolutie van Euro/Dollar pariteit). Het vierde kwartaal was uitzonderlijk in Frankrijk en Italië met respectievelijk een productie van EUR 4,4 miljard en EUR 4,9 miljard. Productie langetermijnfinancieringen Miljarden EUR Productie 2002 Productie 2003 Verschil 0Frankrijk 7,14 8, ,7% België 4,39 4,75 + 8,2% Amerika 10,15 9,54-6,1% Italië 5,50 6, ,7% Spanje 1,13 1,21 + 6,4% Groot-Brittannië 0,43 1,33 x 3,1 Zweden 0,85 0,50-41,6% Israël 0,09 0, ,6% Slowakije 0,15 0, ,9% Zetel* 0,53 1, ,4% Totaal 1 30,4 34,3 + 13,0% *andere gebieden, waar de groep Dexia geen lokale vestiging heeft In Frankrijk beliep de productie van langetermijnfinancieringen in 2003 EUR 8,7 miljard, waarvan EUR 8,0 miljard voor de lokale openbare sector alleen. Deze toename wordt verklaard door een opleving van de markt der lokale besturen, vooral die van de gemeenten, die weer meer gingen investeren (na de doorgaans afwachtende houding kort na de verkiezingen) en van de zeer grote besturen. Dexia behield in een context van scherpe concurrentie zijn marktaandeel (42%) en verwierf verscheidene eersterangs consultaties. Er was ook een sterke vooruitgang van de productie bij de andere lokale actoren (sociale huisvesting, ziekenhuizen). In België bedroeg de productie in 2003 EUR 4,8 miljard, d.i. een stijging van +8,2% in vergelijking met De groei is voor de lokale openbare sector nog duidelijker (EUR 2,6 miljard, d.w.z. +12,9%) en wordt verklaard door een opleving van de lokale investeringen conform de verkiezingscyclus. Het marktaandeel van Dexia beliep in %. In Amerika kwam de productie in 2003 uit op USD 10,9 miljard (EUR 9,5 miljard), een stijging van +12,8% tegenover eind december Deze productie was geconcentreerd in de lokale openbare sector, met een bedrag van USD 10,5 miljard (+14,9% in vergelijking met 2002). Dexia New York profiteerde in 2003 van een sterk groeiende markt in een context van lage rentevoeten, die de herfinancieringen bevorderen. De synergie met FSA werd in 2003 actief voortgezet, met 37 gezamenlijke transacties die een totaal van USD 4,3 miljard vertegenwoordigen. Wat de projectfinancieringen betreft, is de activiteit daarentegen gekrompen, nl. met 25,1%. In de sector van 1 Excl. Duitsland en ondernemingen waarop vermogensmutatie werd toegepast (vooral Kommunalkredit Austria) 2. De wisselkoers die men gebruikt voor de vergelijking «bij gelijkblijvende wisselkoers» is de gemiddelde wisselkoers munt/euro van de waarden einde maand wat de productie betreft, en de spotwisselkoers einde periode wat de uitstaande bedragen aangaat. 2

3 de thermische elektriciteit was grote voorzichtigheid aan de orde, zodat de activiteit inzake projectfinanciering vooral betrekking had op de sectoren transport en windenergie. De betrokkenheid van Dexia bij de duurzame ontwikkeling kwam tot uiting in de prijs Renewables Arranger of The Year, toegekend door het tijdschrift Infrastructure Journal. Italië haalde de activiteit van het jaar 2003 een recordpeil met een productie van nagenoeg EUR 7,0 miljard, een stijging van +26,7% tegenover Deze stijging was uitsluitend het gevolg van de uitstekende prestatie voor de lokale openbare sector, waar de productie EUR 6,5 miljard beliep, d.i. +37,0% in vergelijking met 2002, dat reeds een hoge referentiewaarde vormde. Dexia Crediop dreef zijn aanwezigheid bij de grote cliënten op via een begeleiding van de desintermediatiebeweging die in 2002 op gang kwam en in 2003 werd voortgezet en uitgebreid (van de negen grote emissies werden zes mandaten door Dexia Crediop in de wacht gesleept). De Italiaanse dochter van de Groep haalde bovendien voordeel uit de belangrijke effectisering van uitstaande financieringen wat de lokale openbare sector betreft. Zo positioneerde Dexia Crediop zich als joint-lead manager van de grootste effectisering van activa op de Italiaanse markt in de sector van de volksgezondheid. Dexia Crediop was tevens een belangrijke partner van de Italiaanse Schatkist bij de voortzetting van haar effectiseringsprogramma. In Spanje beliep de nieuwe productie van Dexia Sabadell Banco Local EUR 1,2 miljard, waarvan EUR 1,0 miljard voor de lokale openbare sector alleen, wat neerkomt op een stijging van +2,7% tegenover Dit resultaat is des te opmerkelijker daar de verkiezingscontext (talrijke verkiezingen) niet erg gunstig was voor de activiteit van de openbare sector. Wat projectfinanciering betreft, liet de Spaanse dochter van de Groep zich meer bepaald opmerken op het gebied van het stadsvervoer (co-arranger en financier van de uitbreiding van de metro in Barcelona) en de windenergie. In Groot-Brittannië bedroeg de productie EUR 1,3 miljard, waarvan iets meer dan de helft in de lokale openbare sector. Na een moeilijk jaar 2002, was 2003 veel beter dankzij de commercialisering van een nieuw product waardoor een plaats kon worden verworven op een markt die gedomineerd wordt door een openbare instelling, de Public Works Loan Board. Wat projectfinanciering betreft, wordt de goede prestatie (productie van EUR 645 miljoen, een toename met +80,6%) verklaard door de verwezenlijking van grote transacties in de sector van het openbaar vervoer (meer bepaald de renovatie van de Londense metro) en door een stevige activiteit op het vlak van PFI s (Private Finance Initiatives), vooral voor de financiering van ziekenhuizen en universiteiten. De activiteit van de Zetel kwam tot uiting in de verwezenlijking van verscheidene arranger-mandaten, waarvan dat in PFI-vorm van de afvalwaterinstallatie van de stad Den Haag voor een consortium dat geleid wordt door Veolia Environnement. Globaal genomen droegen deze zeer goede prestaties bij tot de aangroei van de uitstaande bedragen. De totale uitstaande langetermijnfinancieringen (Duitsland inbegrepen) kwamen uit op EUR 177,2 miljard, een stijging van 6,7% over 12 maanden (waarvan EUR 161,7 miljard voor de lokale openbare sector alleen, die over 12 maanden met +6,5% groeit). Zonder wisselkoersimpact zouden de uitstaande financieringen over 12 maanden met +9,8% gestegen zijn. We wijzen op de belangrijke stijging van de uitstaande bedragen in Italië en Amerika (dit ondanks een ongunstige wisselkoersimpact), die thans respectievelijk 14% en 13,6% van de uitstaande langetermijnfinancieringen van het eerste metier van de Groep vertegenwoordigen. 3

4 Uitstaande langetermijnfinancieringen Miljarden EUR Uitstaand op Uitstaand op Verschil 31/12/ /12/2003 Frankrijk 53,6 55,3 + 3,0% België 27,1 28,3 + 4,5% Amerika 21,1 24,1 + 13,7% Italië 20,2 24,8 + 22,7% Spanje 2,9 3,9 + 31,7% Groot-Brittannië 2,8 3,6 + 29,4% Zweden 3,1 3,2 + 3,2% Israël 0,3 0,3 + 5,2% Slowakije 0,3 0,4 + 30,3% Zetel 3,3 3,6 + 11,5% Duitsland 31,3 29,8-4,9% Totaal 166,1 177,2 + 6,7% De activiteit schuldbeheer bleef in 2003 erg dynamisch op de historische markten van de Groep, Frankrijk en België. In Frankrijk waren er heel wat beheersoperaties, voor een bedrag van meer dan EUR 7,3 miljard. In België had het actief schuldbeheer betrekking op uitstaande bedragen van EUR 5,4 miljard (+85% tegenover 2002). Deze activiteit is ook dynamisch in Italië en begint zich te ontwikkelen op de andere markten van de Groep, met name in Spanje en Duitsland. De uitstaande kortlopende kredieten kwamen eind december 2003 uit op EUR 17,3 miljard en waren vooral gespreid tussen België en Frankrijk. In Frankrijk vertraagde de activiteit echter, ingevolge de beslissing van de Staat om de technische modaliteiten van de kredietopening te wijzigen. De uitstaande deposito s en beheerde activa van de cliënteel van dit metier bleven stijgen en beliepen eind 2003 EUR 19,9 miljard, een toename met +17,2% tegenover eind Deze groei is merkbaar op de grootste drie Europese markten van de Groep, Frankrijk, België en Italië. Ten slotte bleven de verzekeringsactiviteiten (zonder FSA) zich verder ontwikkelen. Ze hadden meer bepaald betrekking op de lokale openbare functionarissen (makelaardij van verzekeringsproducten door Dexia Sofaxis, dat in 2003 EUR 297,5 miljoen aan premies verwerkte, d.i. een stijging van 14,9% tegenover 2002) en de institutionele cliënteel in België en Frankrijk. In België beliepen de totale premies EUR 163,4 miljoen (d.i. +32,2% in vergelijking met 2002), waarvan EUR 114,9 miljoen voor levensverzekeringen. In Frankrijk mocht de commercialisering van de levensverzekeringsproducten van de Groep een bemoedigend eerste jaar noteren, met EUR 120 miljoen aan ingezamelde gelden. Wat FSA (Financial Security Assurance) betreft, overtrof de activiteit van 2003 die van 2002, die reeds een record vertegenwoordigde 3. De geactualiseerde brutopremies beliepen USD 894,6 miljoen, d.w.z. +1,5 % tegenover 2002, waarvan USD 612,5 miljoen voor de gemeentelijke sector (d.w.z. +12,4% tegenover 2002). De markt in de VS werd gedragen door een sterke vraag naar leningen vanwege de lokale sector en de voortzetting van de herfinancieringsbeweging, die bevorderd werd door de context van lage rentevoeten. In het vierde kwartaal vertraagde de activiteit echter. Internationaal gezien waarborgde FSA verscheidene belangrijke transacties inzake projectfinanciering in Groot-Brittannië, met name inzake PFI s (Private Finance Initiatives) in de transport- en ziekenhuissector. Wat de ABS (Asset-Backed Securities) betreft, liepen de geactualiseerde brutopremies met 12,2% terug tegenover 2002 (voor een bedrag van USD 238,0 miljoen aan geactualiseerde brutopremies), omdat FSA zijn verbinteniscriteria had verstrakt. Op 31 december 2003 bedroegen de verzekerde uitstaande nettobedragen in totaal USD 294,4 miljard (d.i. +10,8% tegenover eind december 2002), waarvan USD 170,9 miljard voor de gemeentelijke sector. 3 Voor meer details verwijzen wij naar het perscommuniqué dat vandaag werd gepubliceerd en beschikbaar is op de site van van de dochteronderneming, 4

5 Activiteit van FSA Miljoenen USD Productie Productie Verschil Productie van Productie van Verschil K K Geactual. brutopremies 255,7 202,6-20,8% 881,8 894,6 + 1,5% Municipals 191,5 139,0-27,4% 545,1 612,5 + 12,4% US Municipal 167,1 114,5-31,5% 420,7 483,1 + 14,8% International Municipal 24,4 24,5 + 0,4% 124,4 129,4 + 4,0% Asset-Backed Securities 56,2 50,9-9,4% 271,0 238,0-12,2% US Asset-Backed Securities 41,5 39,4-5,1% 196,1 177,6-9,4% International ABS 14,7 11,5-21,8% 74,9 60,4-19,4% Investment Products 8,0 12,7 + 58,8% 65,7 44,1-32,9% Nominaal verzekerd brutobedrag ,3% ,6% Municipal ,9% ,3% US Municipal ,8% ,3% International Municipal ,4% ,6% Asset-Backed Securities ,7% ,0% US Asse- Backed Securities ,8% ,2% International ABS ,8% ,6% 2. Financiële dienstverlening aan de retailcliënteel Deze dienstverlening heeft vooral betrekking op België en Luxemburg, waar Dexia over een eersterangs positie beschikt. Het jaar 2003 werd in het eerste halfjaar nog steeds gekenmerkt door erg lage rentevoeten; in het tweede halfjaar bleef de kortetermijnrente dalen, terwijl de langetermijnrente ging stijgen. De financiële markten vertoonden vanaf het tweede kwartaal een vrij gevoelige opleving, na verscheidene kwartalen van daling. Ondanks dit beursherstel bleven de spaarders waakzaam en zochten ze naar producten die een kapitaalwaarborg en zekere rendementen boden. Op 31 december 2003 waren de uitstaande tegoeden van de cliënteel met +4,8% gestegen tegenover 31 december 2002 en beliepen ze EUR 82,5 miljard. De grote tendensen in de loop van het jaar waren : # een gevoelige stijging van de uitstaande bedragen op depositoboekjes (+16,0%), die eind december 2003 EUR 25,0 miljard beliepen; het jaar 2003 werd gekenmerkt door een commerciële actie tijdens het eerste kwartaal. Dexia behield tijdens de eerste negen maanden van het jaar zijn marktaandeel, ondanks de scherpe concurrentie voor dit product in België. # een lichte daling van de andere deposito s (-1,4% over het jaar), met een tegengestelde evolutie voor de zichtrekeningen, die in 2003 met +1,2% stegen (tot EUR 5,2 miljard), en de termijndeposito s, die een daling van -4,3% (tot EUR 4,1 miljard) vertoonden. # een ononderbroken achteruitgang van de kasbons (-14,3% over het jaar), waarvan het uitstaande bedrag eind 2003 EUR 14,6 miljard beliep; deze trend wordt verklaard door de wens van de Groep om veeleer de depositoboekjes te bevoordelen. Op het einde van het jaar vertraagde de trend echter lichtjes ingevolge de stijging van de rentevoeten. # een stijging van de uitstaande bedragen van ICB s, vooral door een waarderingseffect van de activa : op 31 december 2003 waren de uitstaande beleggingen in ICB s met +8,6% gestegen in vergelijking met eind december 2002 (+2,3% excl. marktimpact). Na negen maanden van vrij zwakke productie, vertoonde het laatste kwartaal van het jaar een grotere interne groei. 5

6 Tegoeden van de cliënteel (einde kwartaal) Miljarden EUR Dec 02 Maart 03 Juni 03 Sept 03 Dec 03 Evol. Dec 03 / Sept 03 Evol. Dec 03 / Dec 02 Deposito s op rekening 30,9 32,3 33,5 33,8 34,3 + 1,2% + 10,7% depositoboekjes 21,5 22,6 23,4 23,8 25,0 + 4,7% + 16,0% andere deposito s 9,5 9,7 10,1 10,0 9,3-6,9% - 1,4% Kasbons 17,0 16,4 15,8 15,2 14,6-4,2% - 14,3% Euro Oblig. Dexia 7,5 7,6 7,4 7,4 7,4-0,7% - 1,6% Coöperatieve deelbew. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2-0,3% + 0,8% ICBE s 16,3 15,5 16,5 16,8 17,7 + 5,3% + 8,6% Levensverzekeringen 5,8 5,9 6,6 6,9 7,4 + 6,2% + 26,9% Totale cliëntentegoeden 78,7 79,0 81,1 81,4 82,5 + 1,3% + 4,8% Wat de verzekeringsactiviteit betreft, stegen de uitstaande bedragen van de producten leven (mathematische reserves) met +26,9% (na een bijna stabiele toestand tegenover 2001). Deze groei wordt verklaard door een stijging van de aandelenmarkten en de goede commerciële prestaties in Voor alle contracten samen, bedroegen de verzekeringspremies die bij de retailcliënteel van de Groep werden geïnd, in 2003 EUR miljoen, d.i. een toename met +34,7% tegenover Deze stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door de goede prestatie van de levensverzekeringscontracten met gewaarborgde rente (tak 21), die de voorkeur van de cliënten blijven genieten. In het derde en vierde kwartaal vertraagde de productie van de levensverzekeringscontracten tak 21 echter, daar de gewaarborgde rente verminderd was van 3,25% tot 2,75%. De levensverzekeringsproducten in rekeneenheden, van hun kant, hadden af te rekenen met een beperktere belangstelling van de spaarders vanwege de manier waarop deze laatsten de vooruitzichten van de financiële markten interpreteerden. Wat de niet-levensverzekeringen betreft, bedroeg de productie EUR 317 miljoen aan premies, een stijging van +11,8% in vergelijking met Belangrijk was het groeiend aandeel van de producten die door de Groep worden uitgegeven en beheerd (Dexia Insurance). Premie-incasso Miljoenen EUR Verschil (%) Leven ,5% Tak x 2,5 Tak ,6% Niet-Leven ,8% Totaal ,7% Op 31 december 2003 beliepen de uitstaande retailkredieten EUR 23,3 miljard, een stijging van + 4,4% over 12 maanden (+1,0% tegenover eind september 2003). Deze evolutie kan vooral worden verklaard door de vitaliteit van de markt van de hypothecaire kredieten, die ondersteund werd door de lage rentevoeten. De uitstaande hypothecaire kredieten namen in de loop van het jaar toe met +5,5% (+1,7% tijdens het laatste kwartaal) tot EUR 14,2 miljard. Daartegenover daalden de consumentenkredieten met 3,4%. De kredieten aan kleine ondernemingen en zelfstandigen, van hun kant, bleven het hele jaar verder stijgen (+4,7% sinds december 2002 en +0,7% tijdens het laatste kwartaal 2003). 6

7 Uitstaande kredieten (einde kwartaal) Miljarden EUR Dec 02 Maart 03 Juni 03 Sept 03 Dec 03 Evol. Dec 03 / Sept 03 Evol. Dec 03 / Dec 02 Kredieten aan particulieren 15,6 15,7 15,9 16,1 16,3 +1,1% +4,3% Hypothecaire kredieten 13,4 13,6 13,8 13,9 14,2 +1,7% +5,5% Consumentenkredieten 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1-3,2% -3,4% Beroepskredieten 6,7 6,6 6,9 7,0 7,0 +0,7% +4,7% Totaal 22,3 22,4 22,7 23,1 23,3 +1,0% +4,4% 3. Beheer van financiële activa Na een erg moeilijk eerste kwartaal, gekenmerkt door een ongunstige beurscontext, bevestigde het einde van het jaar de tekenen van herstel die tijdens het tweede en derde kwartaal werden vastgesteld, zowel voor vermogensbeheer als voor administratief fondsenbeheer (ondanks het verlies van een belangrijk mandaat tijdens het vierde kwartaal). De private-bankingactiviteiten kwamen echter niet snel weer van de grond. In onderstaande analyse worden de activiteiten van Dexia Nederland Holding (Dexia Bank Nederland en Kempen&Co) afzonderlijk behandeld. De beheerde uitstaande bedragen inzake private banking beliepen op 31 december 2003 EUR 28,0 miljard, een daling van 8,9% tegenover het vorige jaar. Deze achteruitgang wordt vooral verklaard door de gedaalde ingezamelde bedragen in Luxemburg, meer bepaald tijdens het vierde kwartaal, voor een bedrag van EUR 1,3 miljard, dat hoofdzakelijk betrekking had op uitstaande bedragen zonder mandaat (EUR 1,1 miljard), waarvoor de marge kleiner is. Luxemburg vertegenwoordigt vandaag bijna ¾ van de totale uitstaande private-bankingbedragen van de Groep. De andere landen waar Dexia aanwezig is, zijn vooral Zwitserland (9% van de uitstaande bedragen), België (8%) en Frankrijk (7%). Het deel van de uitstaande bedragen in discretionair beheer vertegenwoordigt 19% van het totaal, de uitstaande bedragen beheerd met een adviesmandaat 40% en die zonder mandaat 41%. Tot slot voegen we daar nog aan toe dat dit bedrag van EUR 28,0 miljard niet de uitstaande bedragen bevat die in beheer zijn bij Banco Popular Privada (in Spanje), een gemeenschappelijke dochter van Banco Popular en Dexia (dat er 40% van bezit), waarvan de uitstaande bedragen eind december 2003, 18 maanden na haar oprichting, EUR 1,6 miljard bedroegen. Uitstaande activa op 31/12/2002 Nettostroom van de eerste 9 mdn 2003 Marktimpact van de eerste 9 mdn 2003 Uitstaande activa op 30/09/2003 Nettostroom van het 4de kwartaal 2003 Marktimpact van het 4de kwartaal 2003 Uitstaande activa op 31/12/2003 EUR 30,8 miljard EUR - 1,6 miljard EUR + 0,2 miljard EUR 29,3 miljard EUR - 1,3 miljard geen EUR 28,0 miljard De activa in vermogensbeheer beliepen eind 2003 EUR 76,8 miljard, een stijging van +10,6% over één jaar (of EUR +7,4 miljard). Deze evolutie volgt deels uit de marktimpact (EUR +3,0 miljard) en voor een groter deel uit de interne groei, vooral wat de institutionele cliënteel betreft, hetzij in de vorm van mandaten (EUR +2,8 miljard), hetzij van beheer van fondsen die uitsluitend bestemd zijn voor de cliënteel en rechtstreeks door Dexia AM of in de andere netwerken van de Groep worden verkocht. Op 31 december 2003 beliepen de beheerde uitstaande bedragen van de institutionele cliënteel alleen ongeveer EUR 24,8 miljard (EUR 15,1 miljard aan mandaten en EUR 9,7 miljard aan fondsen in collectief beheer waarop door institutionele cliënten werd ingeschreven). 7

8 Uitstaande activa op 31/12/2002 Nettostroom van de eerste 9 mdn 2003 Marktimpact van de eerste 9 mdn 2003 Uitstaande activa op 30/09/2003 Nettostroom van het 4 de kwart Marktimpact van het 4 de kwart Uitstaande activa op 31/12/2003 EUR 69,4 miljard EUR + 3,7 miljard EUR + 1,8 miljard EUR 74,9 miljard EUR + 0,7 miljard EUR + 1,2 miljard EUR 76,8 miljard Voor Dexia AM, de belangrijkste entiteit van de Groep inzake vermogensbeheer, verbeterden de productiviteitsratio s nog; de kosten vertegenwoordigden 13 basispunten van de beheerde uitstaande bedragen, tegenover 14 basispunten in 2002 en 17 basispunten in Dit was met name de vrucht van de reorganisatie die in 2001 bij Dexia AM werd ingezet (eind 2002 beëindigd) en die hoofdzakelijk bestond in de groepering en rationalisering van de productiecentra. Deze productiviteitsratio doorstaat goed de vergelijking met de activiteit van het vermogensbeheer (17 basispunten voor de Europese bedrijven en 20 basispunten voor de Amerikaanse 4 ). Wat de prestaties van de fondsen betreft, valt de vergelijking eveneens zeer voordelig uit, met 52% van de Dexia-fondsen in de eerste twee kwartielen 5. Op het vlak van het administratief fondsenbeheer bleef de activiteit bevredigend. De totale uitstaande bedragen voor de depothoudende bank bedroegen eind december 2003 EUR 153,7 miljard, een stijging van +5,3% tegenover eind In de loop van 2003 werden talrijke mandaten verworven (Robeco, CMI). In vergelijking met eind september 2003 zijn de uitstaande bedragen echter gedaald (-7,6%), omdat een belangrijk mandaat in Nederland niet vernieuwd werd. De activiteit in Nederland (afkomstig van de vroegere Bank Labouchere) werd vanaf het derde kwartaal 2003 in Dexia Fund Services geïntegreerd en noteerde uitstaande bedragen van EUR 15,0 miljard eind december De activiteit van Dexia Fund Services is grotendeels gericht op fondsen van derden (de Dexia-fondsen vertegenwoordigen nog slechts 40%). De uitstaande bedragen bevinden zich vooral in Luxemburg (57%), maar ook in Ierland (8%), Frankrijk (7%), België (13%) en Nederland (10%). De activiteit ontwikkelt zich ook in andere Europese landen : zo verwierf Dexia Fund Services Italia het mandaat voor het administratief fondsenbeheer van Gestielle (Banco Popolare di Verona e Novara) vanaf 1 januari 2004 (voor een bedrag van circa EUR 16 miljard). De activiteit centrale administratie vertoonde een toename van +5,0% van het aantal berekeningen van inventariswaarden op jaarbasis. De activiteit van transferagent steeg over het jaar met +2,6% in termen van aantal transacties (inschrijvingen/terugkopen). Het vierde kwartaal werd niet alleen gekenmerkt door een herstel op de financiële markten, maar ook door een vrij gevoelige toename van de activiteit (1,62 miljoen transacties in het 4 de kwartaal 2003, tegenover 1,37 miljoen in het 3 de kwartaal). Wat de activiteit in Nederland betreft (Dexia Bank Nederland en Kempen&Co), beliepen de uitstaande bedragen inzake private banking op 31 december 2003 EUR 2,1 miljard, wat stabiel is in vergelijking met 12 maanden eerder. Een positieve marktimpact compenseerde een lichte daling van de ingezamelde bedragen. De activiteit financieel beheer vertegenwoordigde een uitstaand bedrag van EUR 4,8 miljard, een stijging van +9,2% tegenover 31 december 2002, die vooral wordt verklaard door een positieve marktimpact. Voor de activiteit aandelenleasing, ten slotte, bedroegen de uitstaande kredieten eind 2003 EUR 3,3 miljard, een belangrijke achteruitgaan (-24,6%) tegenover eind december Bron BCG, Bron Standard & Poor s Fund Services 8

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003

PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003 > EEN VOORAANSTAAND MARKTSPELER IN DE EUROPESE FINANCIËLE SECTOR Dexia ontstond in 1996 uit de toenadering tussen de twee voornaamste marktspelers op het

Nadere informatie

GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING

GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 2002 JAARVERSLAG 2002 JAARVERSLAG GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING EEN VOORAANSTAANDE ACTOR VAN DE EUROPESE FINANCIËLE SECTOR Dexia is in 1996 ontstaan uit de toenadering tussen

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

3. f inanciële instellingen

3. f inanciële instellingen 3. f inanciële instellingen In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balans voort. In 1 verminderden ze met name hun vorderingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 5 Geconsolideerde jaarrekening 67 Vennootschappelijke jaarrekening 193 Aanvullende inlichtingen 246 Belfius Bank Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2013 2 84 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 10 Ondernemingsproject van de groep Dexia: Welk profiel zal de Groep morgen hebben?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 Nr. 32 Weekblad van 21 oktober 2010 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 1. Inleiding: V voor veerkracht 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie

Financial Stability Review 2012. Executive Summary

Financial Stability Review 2012. Executive Summary Financial Stability Review 212 Executive Summary Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

AXA in België // Activiteitenverslag 2008

AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 bank en verzekering anders bekeken 2008 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar in de financiële sector. Bij

Nadere informatie

ING Focus Vermogen. Hoe eigendom de ongelijkheden vermindert. Nr. 2013 5 5 september 2013 ECONOMIC RESEARCH

ING Focus Vermogen. Hoe eigendom de ongelijkheden vermindert. Nr. 2013 5 5 september 2013 ECONOMIC RESEARCH ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 5 5 september 2013 ING Focus Vermogen Hoe eigendom de ongelijkheden vermindert Bruto financieel vermogen 1100 1000 900 800 700 600 500 400 93 96 99 02 05

Nadere informatie

Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen

Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Dit jaarverslag is gedrukt op Zanders Mega Matt-papier, een houtvrij drukpapier tweezijdig, dat voor 50%

Nadere informatie

AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005

AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005 983765 PERSBERICHT Media: 070 344 88 93 Investor Relations: 070 344 83 05 AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005 VERKOOP VAN NIEUWE LEVENSVERZEKERINGEN 1) STEEG MET 11% TOT EUR 1.896 MILJOEN

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958

TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie