QuestBack export - NVvA Ledenonderzoek Gepubliceerd van tot antwoorden (441 uniek)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QuestBack export - NVvA Ledenonderzoek 2009. Gepubliceerd van 12.10.2009 tot 30.10.2009 441 antwoorden (441 uniek)"

Transcriptie

1 NVvA Ledenonderzoek 2009 Gepubliceerd van tot antwoorden (441 uniek) 1. U bent een? 1 Man 2 Vrouw 65,9 % 34,1 %

2 2. Wat is uw leeftijd? 1 < 30 jaar 2 30 tot en met 40 jaar 3 40 tot en met 50 jaar 4 50 tot en met 60 jaar 5 > 60 jaar 0,0 % 7,3 % 35,1 % 49,0 % 8,7 %

3 3. Hoe lang bent u werkzaam als arbeidsdeskundige? jaar jaar jaar jaar jaar 6 meer dan 30 jaar 6,7 % 7,4 % 34,2 % 18,5 % 30,5 % 2,8 %

4 4. In welk soort organisatie bent u momenteel werkzaam? 1 UWV 2 Overheid 3 Reintegratiebedrijf 4 Arbobedrijf 5 Verzekeringsmaatschappij 6 Zelfstandig, arbeidsdeskundig bureau 7 Werkgever 8 Overige 42,4 % 0,7 % 6,6 % 9,8 % 8,0 % 23,2 % 3,4 % 5,9 %

5 5. In welk deel van Nederland woont u? 1 regio Noord 2 regio Oost 3 regio Midden 4 regio West 5 regio Zuid 13,8 % 16,3 % 16,3 % 26,8 % 26,8 %

6 6. In welk jaar bent u lid geworden van de NVvA?? ? ? /1993? ? ca ? ongeveer heel lang geleden > 10 jaar zeker

7 ? ? ? ? /

8 kort na 1982 volgens mij in ongeveer 2000 ca Onbekend? Twee keer lid geweest. Laatstelijk ? in de 80'er jaren ergens ??? ?

9 ?? ? 2002? / ? rond 1995 denk ik eind jaren techtig (geloof ik) 1986 geen idee, vanaf oprichting?

10 2001 volgens mij ? 1995? weet ik niet meer. Lang geleden 1980? niet meer te achterhalen, al jaren in elk geval ? 2000? (?) 2008 in de tachtiger jaren circa 1985? Denk rond ????? vanf begin Ik denk ?

11 of ? ? 1975? ? ? begin Geen idee

12 (ongeveer als ik me goed herinner..?) ? 1999 of denk ik ? ? ? ? Bij de oprichting ik meen geloof ik 1976?

13 c.a. 1997? 1993 begin jaren '90 > waarschijnlijk ca ? 13

14 7. Van welk platform bent u lid? 1 AOV & Letselschade 2 Bedrijven en arbodiensten 3 Zelfstandigen 4 UWV 5 Geen 13,7 % 10,3 % 9,8 % 19,4 % 50,7 %

15 8. Hoe vaak bezoekt u de bijeenkomst van het platform? 1 Meerdere keren per jaar (in geval van UWV platform) 2 1x per jaar 3 2x per jaar 4 3x per jaar 5 Niet 11,2 % 20,5 % 20,9 % 23,3 % 24,2 %

16 9. Welke dag in de week komt u het beste uit voor een platformbijeenkomst? 1 Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag 13,7 % 19,1 % 26,5 % 40,7 %

17 10. Welk dagdeel komt u het beste uit voor een platformbijeenkomst? 1 Ochtend vanaf uur 2 Middag vanaf uur 3 Namiddag vanaf uur 4 Avond vanaf uur 14,2 % 21,7 % 50,0 % 14,2 %

18 11. Welke onderwerpen zou u graag behandeld zien tijdens de bijeenkomsten van uw platform? wetgeving nieuwste reintegratieinzichten internationale vergelijkingen kwaliteitsborging, onafhankelijkheid en collegiale toetsing Interventies wet & regelgeving best practice Bijzondere vaardigheden, verwijzingsmogelijkheden, ondersteunende activiteiten m.b.t. zelfstandig ondernemen,etc. alle relevante actuele arbeidsgerelateerde zaken. Aansluiting bij diverse platform onderwerpen. Vertegenwoordiging van belangen AD Interpretatie polisvoorwaarden part. AOV Verhouding ad/ma verz. mij en vooral hoe om te gaan met opgestelde blp. (soms lastig te interpreteren) Hoe om te gaan met mogelijke fraude. Begeleiding ondernemers met psyschische klachten (burn out). innovatieve dienstverlening - Omgaan met psychische aandoeningen - Ad= onafhankelijk of voor opdrachtgever? - Welke eisen stellen we aan bijscholing (BCD) - Ergonomie - Acceptatiebeleid verzekeraars - Ad en mediation vakinhoudelijk maar ook onderwerpen als acquisitie etc Alles met een doel bij derden extern bekendheid te genereren. Reintegratie Hoe om te gaan met verschillende belangen/verwachtingen van verschillende betrokkenen houding en gedrag etische dilemma's autisme en arbeids(on)geschiktheid reintegratie Hoe om te gaan met het dilemmma tussen productiedoelstelling en de eigen eisen van kwaliteit actuele wetgeving verzuimregistratiesystemen competentiedossier rapportage richtlijnen loonwaarde bepaling instrumenten wajong specifiek Geen voorkeur. De aangedragen onderwerpen boeien altijd? in ieder geval specifieke arbodienst onderwerpen. Verdieping van ziektebeelden Etisch handelen van de ad professionalisering CEC ontwikkelingen/wetswijzigingen onderlinge samenwerking= reïntegratieaanpak jongeren met beperkingen de presentatie van ri- bedrijven met leerwerk trajecten voor de WAJONG werkplek aanpassingen inrichting werkprocessen belastbaarheid op het psygisch en autische vlak Profesionalisering met speciale aandacht voor houding en gedrag Taak analyse Oplossinggericht denken Verzekerignstechniek Profilering vak AD. arbeidsrechterlijke en juridische kwesties inhoud ad-werk bij UWV, de vergaande versnippering en huidige manier van opleiden van nieuwe ad-en binnen het UWV is het begin van het einde. Een NVVA zou ook aan dit soort zaken aandacht moeten schenken want het vak van ad, zeker bij het UWV, is aan het uitsterven. geen voorkeur, mits actueel toepassing moderne technieken, meetapparatuur e.d. Dat kan heel divers zijn.zowel gericht op kennis verbreding (nieuwe ontwikkelingen) als inhoudelijk (diepgang) Kansen en toekomst zelfstandige ondernemingen. Profilering zelfstandigen in de markt. Het feit dat zelfstandige AD-en binnenkort door de knieen zullen gaan met hun tariefstelling intrinsieke motivatie van klanten, werken met moeilijke doelgroepen, vise op re- integratie, postie van ad op de arbeidsmarkt momenteel geen ideeen In geval van platform AOV/Letsel ligt erg vaak de nadruk op AOV. Dit zou evenwichtiger verdeeld moeten worden, dus wat minder AOV en wat meer letsel God zoals het nu is ingevuld. Afwisselend 18

19 Redelijkheid en billijkheid Alle voorkomende onderwerpen Ontwikkelingen in de markt, politiek. Vakinhoudelijke ontwikkelingen, toekomstvisie. Toekomstontwikkelingen. Professionaliteit AD vak. Nieuwe ontwikkelingen binnen vakgebied. geen idee ivm mijn prille bestaan als arbeidsdeskundig ( in opleiding) Ik ben lid van de stuurgroep, bepaald dus zelf mede de onderwerpen en organiseer ze Alle met betrekking tot AOV & Letsel Alles wat met zelfstandig ondernemen te maken heeft toekomst van arbeidsongeschiktheid. Wijzigingen wet en regelgeving. - interventie-opties - begeleiding van specifieke doelgroepen - nieuwe wetenschappelijke inzichten (medisch, behandeling/interventie/begeleidingsvorm) - specifieke ergonomische aspecten Vaktechnische onderwerpen dus niet dingen rondom zelfstandig ondernemerschap. Gebruik van medisch getinte terminologie binnen rapportages (wat is hierbij minimaal verantwoord?) 1e Spoorwerk als AD versus sanctiebeleid UWV (wat zijn acceptabele re-integratieacties?) Bijvoorbeeld: Welke competenties zijn belangrijk voor een ad om in de letselschade tewerken? Waar onderscheidt de ad zich in de letselschade van de andere categorién? Is het werken met een fml in de letselschade een voorwaarde? UWV-inhoudelijke en overstijgende zaken Ik zou graag meer inhoudelijke onderwerpen behandeld zien, bijvoorbeeld passende arbeid duiden, welke hulpmiddelen heb ik ter beschikking en dergelijke. Daarnaast hoe werken mijn collega's bij een andere maatschappij. Als beroepsgroep zou je je meer kunnen ondersteunen en niet beconcurreren. methodische interventies kennisdeling beroepscompetentieprofiel( doorlopend) criteria professionalisering AD vak profileren AD vak i.r.t. veranderende vraag in de samenleving Geen voorkeur geen voorkeur. Actuele zaken rondom wet- en regelgeving, ontwikkelingen in ons vakgebied, discussies rondom ethiek vakinhoudelijke onderwerpen De data voor volgend jaar zijn al bekend. In november beraad ons platform zich over de onderwerpen maar onze platformleden zelfstandigen zich ook al over hebben uitgesproken. De arbeidsdeskundige als casemanager bij Arbodiensten Conflicten en re-integratie arbeidsrecht juridische aspecten, update sociale wetgeving, onderwerpen specifiek voor zelfstandig werkend arbeidsdeskundigen. Aansprakelijkheid: hoe zit dat, wel niet verzekeren, risico's. Wat zijn ervaringen van collega's. Samenwerking met bedrijfsartsen: hoe is de aansprakelijkheid geregeld, wel niet met een verzuimsysteem werken, kosten daarvan bestaat er één arbeidsdeskundige of hebben we het hier alleen over een begrip De onderwerpen die aan de orde komen zijn al interessant genoeg. actuele zaken tijdcontingente benadering coaching/ gedragsbeïnvloeding bij spanningsklachten inschatten van energetische belastingen Uitval op taken theoretisch of praktisch afschatten professionaliteit, competentiebevordering / behoud kwaliteit, beroepsopvatting/visie over het uitvoeren van regelgeving ten aanzien van bijv. herbeoordelingen/re-integratie of nav wetswijzigingen en/of reorganisatie. Er worden al goede onderwerpen besproken. - Is een aov een sommen- of een schadeverzekering? Bejegening/ zorgplicht / coaching vs beoordeling Werkinhoud AD. Tos/PB inzetten voor niet AD taken. (adm.) Systemen moeten faciliteren, niet belemmeren. Werkbaarheid FML bij zelfstandigen. Niet aangeboren hersenaandoeningen. Verslaving. Omgaan met 'lastige' klanten. visie, ontwikkelingen, etc. geen ik stap op Ontwikkelingen in ons vak en opvallende wijzigingen. Professioneel handelen van de AD en niet de werkgever hier consessies aan laten doen (bijv. niet meer op bedrijfsbezoek e.d.) bedrijfsbezoeken, thema's gericht op specifieke diagnoses de essentie van het vak Passend bij AOV en letselschade, passend bij ontwikkeling professionaliteit én dat verzorgt het bestuur heel goed! 19

20 marktontwikkelingen en trends aan de hand van bedrijfsbezoeken kennis opdoen van belasting van taken en organisatie bedrijven ik heb eerlijk gezegd niet zoveel óp met het platform= ik begrijp vaak niet hun positie: politiek - ondernemingsraadachtig - vakmanschap -beleid?????? eenheid van beroepsopvatting anticiperen op ontwikkelingen versus re-actief opbouwen en uitdragen van visie op (arbeidsdeskundige) thema's binnen de beroepspraktijk -bewijsvoering bij arbeidsdeskundige rapportage -verschil bestuursrechtelijke en civielrechtleijke benadering van FML en afschatting Ik ben DB-lid van het UWV-platform. ER zijn tal van onderwerpen die we behandelen. vakinhoudelijke, competentiegerichte, actuele aov letsel zaken Polisvoorwaarden alles wat mijn beeld van het beroep kan vergroten WIA-problematiek nieuwe ontwikkelingen die voor zelfstandig werkende AD-en een kans/bedreiging kunnen zijn. kennisonderwerpen m.b.t. AOV en Letsel professionaliseringsonderwerpen m.b.t. het vak van arbeidsdeskundige actuele ontwikkelingen in het maatschappelijk speelveld Actuele onderwerpen en bijeenkomsten gericht op het verbeteren van de eigen vaardigheden. Beoordeling agrarische ondernemers afwisselnd de hele breedte van ons werk grote geldstroom nieuwe wajong competentiedossier Ik zit zelf in het Dagelijks Bestuur, dus deze vraag is niet van toepassing chronische ziekten is al bekend 35% en minder a.o voor de wia en dan Tevreden met de huidige onderwerpen Professionalisering AOV verzekering ontwikkelingen in: branche AOV&Letsel= WIA en Wajong= methoden ter verbetering van de belastbaarheid. ontwikkeling vak arbeidsrecht ziektebeelden Beleidskeuzes / voorstellen uniformiteit en kwaliteit reintegratie regelgeving ethiek en moraal RIV DO Wajong Niet Aangeboren Hersenletsel Burn Out Belasting versus belastbaarheid passende arbeid Graag per UWV onderdeel: SMZ, Werkbedrijf, maar ook ZW Arbo en (n)wajong kennis zichtbaar laten worden en op actuele thema's daarover met elkaar uitwisselen. Graag een ander gremium inrichten voor het overleg met de directie over de positie van de AD bij UWV. algemeen handelen AD-er specifieke vakkennis en bekwaamheden ervaringen andere AD-ers Alles wat van belang is voor de inhoud van mijn werk. voortgang AKC ontwikkelingen NVvA Acquisitie/opdrachtverwerving/markt ontwikkelingen ontwikkelingen sociale verzekeringen - psychische klachten en re-integratie - onafhankelijk adviseren versus klant(=opdrachtgever)gericht zijn. aanpak reintegratie door arbeidsdekundigen voor bedrijven tijdens het wachtjaar voor de wia= begeleiding van Wajong-populatie naar werk. Verandering in het vakgebied * onafhankelijkheid, terwijl je betaald wordt door wg * kennisupdates WIA, WVP, etc. * adviesvaardigheid Kenniscentrum toegankelijkheid voor specialisten= Marketing= Tredin-arrest en gevolgen voor AD-werk in omgeving waar bedrijfsartsen zich protectionistischer gaan opstellen=coaching-tools voor AD= samenwerken met en verwijzen naar andere professionals. onderzoek naar onderlinge samenwerking/opzet van netwerk voor zelfstandige arbeidsdeskundige (ala ZBA) heeft de arbeidsdeskundige nog een toekomst 20

21 hoe denken en werken verzekeringsartsen, hoe zien zij de samenwerking met arbeidsdeskundigen. Hetzelfde voor arbo-artsen participatie werkgevers voordelen van aanname van arbeidsgehandicapten mogelijke aanpassingen in organisaties ( jobcarving etc) om deelname van wajongeren te vergroten inhoudelijke onderwerpen ( beroepen, inkomen, beperkingen ) onderlinge toetsing, kennisvergroting vak door aandacht voor specifieke onderwerpen, commercie versus samenwerking/uitbesteding geen voorkeur werkinhoud AD organisatie van het werk ziektebeelden Voortgang Hot issues zoals PCD ontwikkelingen in de branche samenwerking met artsen contacten met bedrijven en werkgevers je rol tussen de verschillende partijen (werkgever, werknemer, arbodienst, belangenbehartiger, UWV e.d.), hoe vul je die in? Zeer algemeen: De rol en taak van de AD in de sociele verzekering divers, inhoudelijk en informatie naast kennisname van andere disciplines en info vereniging AD werk nu en in de toekomst. Ziektebeelden bijv. bij wajong, ontwikkelingen op gebied van wet en regelgeving. Wat is de basis, wat moet elke ad in zijn spreekwoordelijke rugzak hebben en wordt het niet eens tijd dat we gaan specialiseren? wisselende onderwerpen nu b.v. maatschappelijk belang van beoordelen re-integratie inspanningen- en zo nodig opleggen loonsancties. competenties/houding ad relevante ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving reïntegratie spoor 2 voor met name onderwijswereld (voortgezet onderwijs),waarbij geen vervangingsfonds meer aan de orde is. Kennis van UWV beleid vakinhoudelijke onderwerpen 21

22 12. Welke regio bezoekt u? 1 Noord-Oost 2 West 3 Zuid 4 Geen 24,6 % 27,4 % 19,8 % 28,3 %

23 13. Hoe vaak bezoekt u de regiobijeenkomst? 1 1x per jaar 2 2x per jaar 3 3x per jaar 4 Niet 33,0 % 31,1 % 23,3 % 12,6 %

24 14. Regio west bestrijkt het gebied Utrecht, Noord- en Zuid-Holland tot en met Rotterdam. Dit betekent qua oppervlakte een groot gebied en voor velen een flinke reistijd. Wat vindt u van de locatie? 1 Goed 2 Redelijk 3 Matig 4 Slecht 5 Door deze locatie kom ik niet 56,8 % 25,4 % 9,3 % 3,4 % 5,1 %

25 15. Welke locatie zou u gunstig vinden voor onze bijeenkomsten? De bijeenkomsten zijn de laatste tijd steeds in Breukelen gehouden. Ik vond dat een centraal gelegen locatie, die wat mij betreft kan blijven. t blijft moeilijk vanwege de files alphen aan de rijn Amsterdam of Haarlem leiden Holliday Inn breukelen inhoud is belangrijker dan locatie N.v.t. misschien splitsen in meerdere regio's? geen idee, het is gewoon druk Die locatie die goede bereikbaar is met de trein (bv Utrecht) Bruekelen Amsterdam, nabij een station nvt utrecht geen voorkeur Amsterdam amsterdam Amsterdam West de huidige is oke. Zeewolde Breukelen is goed Niet duidelijk welke loakatie wordt bedoeld! Goede bereikbaarheid met het OV is doorslaggevend. utrecht Amsterdam Zoetermeer Amsterdam aan de Randweg of Naarden huidige locatie is prima Niet boven de lijn Zwolle of onder de lijn Eindhoven Leiden deze Gouda Een locatie die ook makkelijk te bereiken is met een trein (Den Haag, Leiden, Utrecht). Locaties kunnen ook wisselen (gedeelde smart is halve smart= qua reistijd dan). utrecht Zoetermeer Leiden en omgeving. Amsterdam n.v.t. zoetermeer ik vind de huidige locatie prima omgeving amsterdam Den Haag omgeving Hoofddorp??? Breukelen is prima. Goed bereikbaar bovendien. huidige breukelen is top Centraler in Zuid Holland Naarden den haag / zoetermeer Locatie in of om Utrecht (meer aan de west kant bijv. Gouda/ Woerden) ik kom gemiddeld eens per jaar, heb geen voorkeur voor locatie Meer centraal gelegen in de betreffende regio. Gouda of Rotterdam, Den Haag Woerden liever ten noorden van Amsterdam natuurlijk Amsterdam Leiden 25

26 Liefst een locatie aan de rand van Amsterdam! Almere vd Valk Breukelen of vd Valk Bilthoven Voor mijzelf zou Amsterdam of Hilversum uitstekend zijn, maar gekeken vanuit het regioperspectief is Breukelen een goede oplossing. Leiderdorp Rotterdam Gouda Den haag, rotterdam utrecht Breukelen Gouda/Utrecht UWV kantoren in de regio west. omgeving Gouda 26

27 16. Welk tijdstip zou voor u het beste zijn (meerdere antwoorden mogelijk)? uur (huidige tijdstip waardoor er meer tijd is voor sprekers en discussie) uur (na de werkdag) uur (na de spits) 4 Anders, nl. 67,8 % 20,3 % 4,2 % 7,6 % :00 uur hangt van het onderwerp af ochtenden na de werkdag en/of na de spits Lunchtijd in de ochtend starten uur uur 27

28 17. Welke onderwerpen zou u graag behandeld zien tijdens de bijeenkomsten van uw regio? Waar wij als arbeidsdeskundigen met elkaar kunnen samenwerken. specifieke regiogebonden aspecten zoals "soort" clienten, arbeidsmarktproblematiek of kansen in de regio etc. Ik heb zelf geen specifieke onderwerpen. Ik vind dat er de laatste tijd steeds een goed en afwsselend programma is geboden. actuele zaken die Arbeidsdeskundigen aangaan. De onderwerpen die behandeld worden vind ik over het algemeen prima. netwerk van behandelende hulpverleners delen adhv casussen ontwikkelingen in het vakgebied ketensamenwerking poortwachtercentra wajong / wia netwerkmogelijkheden, bijzondere vaardigheden, kennismaken met vernieuwende ontwikkelingen/mogelijkheden, etc. werken met systemen Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk (en dat is meestal goed geregeld in Noord-Oost) * Rouw en de terugkeer naar werk * Is er ruimte voor spiritualiteit binnen het werk van de arbeidsdeskundige * zingeving * mediation en hoe verder? * is er een rol weggelegd voor de ad bij arbeidsconflicten, bv. coachen? Omgaan met psychische problematiek (burn out depressie) Veroudering en afname belastbaarheid Interpreteren beperkingen belastbaarheid De onderwerpen van nu vindt is uitstekend, dus verslavingsproblematiek, omgaan met autisme, psychische beperkingen enz. Aandacht voor de rechtspraak op het terrein van de AD is ook van belang. Onze standpunten komen niet altijd overeen met die van de rechter en dat zou wel zo moeten zijn. Voorbeeld: mensen, die volledig blind zijn op hun 18e hebben niet altijd aanspraak op een Wajong. (dat wordt altihans in de rechtspraak bevestigd) Houding en gedrag Persoonlijk Competentie Dossier Actuele informatie betreffende wijzigingen Wet- en Regelgeving Ontwikkelingen in de Regio innovatieve dienstverlening Funktie en opleidingsmogelijkheden voor Blinden en slechthorenden - ontwikkelingen bij UWV= - ervaringsuitwisseling zelfstandigen - Wet- en regelgeving= polisvoorwaarden - Samenwerking NVvA / BoaBorea geen mening Wat meer intern gericht, maar ook blijven inzetten voor de bekendheid van ad'n bij derden. Bedrijfsbezoeken Verzuimgerelateerde onderwerpen veranderende regelgeving, zaken als WMO, nieuwe structuur UWV/UWV-werkbedrijf, WSW zie eerder, waar ze behandeld worden, ach... concreet even geen idee. Maar iets dat aansluit bij de actualiteit van de praktijk. integriteit De arbeidsdeskundige als spin in het web, hoe vorm te geven? De arbeidsdeskundige tussen psycholoog, jurist en organisatiedeskundige, hoe blijf ie op de hoogte van de kennisontwikkeling in die andere disciplines?. maakt me niet uit als het maar een relatie heeft naarhet werk wajong specifiek Geen voorkeur. Altijd goede onderwerpen. border line Nieuwe ontwikkelen op het gebied van: ergonomie, werkplekinrichting, arbo en veiligheid, arbeidsmarkt, scholing en beroepskwalificaties, personeelsbeleid, e.d. iden als eerder genoemde Jobcoaching en werkaanpassing bij autisme Banenplannen POP - Competenties: hype? afhankelijk van de ontwikkelingen in het vakgebied. Onderwerpen zijn divers genoeg. weet ik even niet wet en regelgeving re-integratie specifieke doelgroepen, aandoeningen/beperkingen profesasionalisering met speciale aandacht aan houding en gedrag Beoordelingsprotocollen UWV, zoals RIV beoordeling, loonsanctiebeleid, claimbeoordeling, beoordeling re-integratievisie, CBBS Inhoud van het werk 28

29 nvt Omgaan met chronische pijnklachten. Alle thema's die met AD-vak te maken hebben ook bredere onderwerpen. ziektebeleving allochtonen en hoe daar mee om te gaan Onderwerp tbv onderlinge kennisbevordering en het delen van ervaringen. geen voorkeur Arbeidsrecht Deskundigenoordelen Psychische functiestoornissen - adequaat reïntegreren (kosten-baten analyse, behoefte cliënt afwegen tav mogelijkheden) - "ziektewinst" (gedrag): oorzaken en hoe dat te beïnvloeden. Het aanbod van onderwerpen vind ik goed. input vanuit aanverwante beroepen Dat kan heel divers zijn. Zowel gericht op kennis verbreding (nieuwe ontwikkelingen) als inhoudelijk (diepgang) Regionale bureaus, profilering, specialismen Alles is welkom wat betref Arbeidsdekundige profesionalisering. Wat ik van belang vind om te worden aangestip is de wettelijke wijzigingen die zich regelmatig voordoen. Of de (wets)voorstellen die door de politiek worden gedaan. regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, welke begeleidngsvormnen hanteer je bij re-integratie, presentatie winnock o.i.d., spiritualiteit in bedrijven, hoe om te gaan met mensen met a- typische klachten kan alle onderwerpen betreffende het werkveld betreffen - Verzuim interventie - het hoge percentage grijs en zwart verzuim - de permanente- en klantonvriendelijk chaos bij het UWV -Inhoudelijke onderwerpen zoals verslaving psychiatrische beelden en arbeidsongeschiktheid. -Houdingsaspecten: het onderwerp ethische dilemma's vond ik zeer interessant en zou wat mij betreft vaker en diepgaander aan de orde mogen komen. Geen specifieke onderwerpen Divers...goed zoals het nu gaat De rol vd ad tav het behandelproces. Mag de ad hierin sturen? nieuwe ontwikkelingen in de markt. Ik zou het graag zien als een "bijscholingsinstrument" dus ook nieuwe wet- en regelgeving. alle voorkomende onderwerpen Je nooit te oud om iets nieuw te leren Gezamenlijke belangen met eigen positie bespreken bijv nav toets reïntegratieverslag, deskundigenoordeel ed. Uitleg/toelichting protocollen/richtlijnen STECR Zie, eerder genoemde onderwerpen. Alle ontwikkelingen binnen vakgebied. Ik ben lid van de regio commissie Noord-Oost Alle met betrekking tot Arbeidsdeskundig handelen AOV en letselschade onderwerpen divers zelfde als bij de platformbijeenkomsten Vakinhoudelijke onderwerpen. B.v. zoals laatst over verslaving in regio midden. Maar ook b.v. arbeidsrechtelijke thema's. inhoudelijke zaken en verenigingszaken de thema's die er zijn vind ik prima Ik ben tevreden met de onderwerpen die aangeboden worden. Dit jaar vond ik bijvoorbeeld de avond waarbij Stecr aanwezig was zeer zinvol, ook een eerdere sessie omtrent rouwverwerking was zeer goed. Ik zou graag terug willen naar 4 regiobijeenkomsten per jaar. 3 is te mager 1 x per jaar een onderwerp over veranderende wetgeving/ontwikkelingen. Methodische interventies Ethische vraagstukken Ontslagrecht/zaken Beroepscompetentieprofielen- hoe hiermee te handelen Geen voorkeur ontwikkelingen op de regionale en nationale arbeidsmarkt ontwikkelingen nederlandse politiek(waar een AD mee te maken heeft) divers, zie hieronder kan nu niets noemen Bedrijfsbezoek-Autisme-Wajongproblematiek verwijtbaar handelen/ verwijtbaar werkloos etc. Welke vragen maken een weerlegbaar oordeel duidelijk. reintegratie naar werk in de huidige economisch slechte situatie spanningsveld tussen werkgever en arbeidsdeskundige Zie vorige antwoord 29

30 Actuele onderwerpen. De onderwerpen voor volgend jaar zijn al bekend! zie eerdere opgave: De arbeidsdeskundige als casemanager bij Arbodiensten Conflicten en re-integratie arbeidsrecht (para) medische bv NAH, nieuwe richtlijnen Inhoudelijk op vakgebied zoals autisme, arbeidsrecht etc. en op gebied van ontwikkelen van competenties. psychische klachten ziektebeleving allochtonen werkplekadviezen hulpmiddelen en voorzieningen professionaliteit, competentie bevorderende onderwerpen. autisme, psychiatrische aandoeningen, visuele of auditieve beperkingen. Geen antwoord mogelijk - Wat kan een collega betekenen als er sprake is van een privaat (aov) en publiek (WAZ/WIA) aov-belang? Zie platform - bedrijfsbezoeken waarbij nadrukkelijk belasting van functies wordt uitgediept - ontwikkelingen bij specifieke groepen chronisch zieken=(on)mogelijkheden in belastbaarheid=toepassingen van voorzieningen etc verslaving nieuwe wajong Vergelijkbaar met huidige onderwerpen. arbeidsrechtelijke vraagstukken, bepalen van loonwaarde e.d. op dat moment actuele onderwerpen vakinhoudelijke zaken presentaties v. o.a. werkgroepen n.v.t. bedrijfsbezoeken, specifieke diagnoses en behandelmethoden gericht op verbetering belastbaarheid wajon in de praktijk, psychische klachten vakgerelateerde onderwerpen onderlinge communicatie netwerkbijeenkomsten idem bijlagen bij rapportage arbeidsdeskundige in de letselschade= samenwerking diverse disciplines bij de letselschade medisch arbeidskundige info Nieuwe ontwikkelingen, speciale methodieken voor AD's, ervaringen met specifieke beroepsgroepen Interventie methodieken (handhaving) competenties gedragsregels onderzoeken akc wat nu aan bod komt is prima Ik vind de thema's die gekozen zijn prima apecten waar men tegenaan loopt in de uitvoering van het beroep WIA-problematiek Elk onderwerp of deel daarvan heeft zijn eigen waarde voor het vak. Tot heden heb ik bij de bezochte bijeenkomsten steeds geprobeerd de aangereikte info af te zetten tegen mijn praktijk, zodat ik van alle onderwerpen kan leren. De onderwerpen die jullie aanbieden zijn zeker interessant maar met 2 kleine kinderen is een regiobezoek in eindhoven of omgeving vanuit maastricht niet altijd realiseerbaar kennisonderwerpen m.b.t. het vak van arbeidsdeskundige in zijn algemeenheid professionaliseringsonderwerpen m.b.t. het vak van arbeidsdeskundige actuele ontwikkelingen in het maatschappelijk speelveld Zijn reeds geslaagde onderwerpen alternatieven manieren voor herstel nader bekeken zoals bv mindfullness etc Professionele houding verdieping / expertiese van aanvullende diensten op kennisgebied van arbeidsdeskundige t.b.v. actualiseren know houw.zoals psychische ziektebeelden, nieuwe methoden en meetinstrumenten wetgeving ontwikkelingen in de markt Nieuwe wajong Competentiedossier wordt goed geregeld dus geen specifieke vragen of wensen chronische ziekten men doet het nu goed 35% en minder arbeidsongeschikt en mogelijkheden en geen werk bij eigen werkgever alles wat bijdraagt aan uniformiteit van doen denken en handelen bij de arbeidsdeskundige 30

31 de overeenkomsten en verschillen in het arbeidsdeskundig handelen vanuit de verschillende werkvelden. WIA en eigen risicodragerschap actuele projecten en thema's arbeidsrescht, kantonrechtersformule, UWV beleid poortwachterstoets professionalisering AD functie - academisering onafhankelijkheid arbeidsdeskundige voorwaarden voor professioneel handelen Alles wat raakvlak heeft met ons werk. Verder stel ik een bedrijfsbezoek eenmal per jaar zeer op prijs. arbeidsrecht ziektebeelden zo breed mogelijke onderwerpen thema's, het werk bij het uwv is al eenzijdig genoeg. privacy wetgeving, beroepsgeheim, medisch beroepsgeheim, aansprakelijkheid niet iets specifieks Hiervoor nu geen opmerkingen. samenwerking tussen onze disciplines goeroes uit het vakgebied of overstijgende lezingen bijv. hans kamps, martin van der krogt (spreekt nooit ergens terwijl hij dicht op de regelgevers en politiek zit en ook nog in de raad van advies) NVT Burn Out Niet aangeboren Hersenletsel Voor het komende jaar: ouderenbeleid ihkv pensioen op 67 jaar. Discussie over de kansen van ad'en bij het afwegen van de zwaarte van werk en de UHD van medewerkers in specifieke functies met bijzondere belastingen. huidige onderwerpen goed epilepsie Nieuwe WAJONG en WIJ de selectie van de afgelopen jaren kan ik zeker waarderen en dus zo doorgaan denk ik dan sanctiebeleid UWV werkplekonderzoek actuele zaken, sprekers, ziektebeelden Zie voorgaande rubriek inzake voorkeur van onderwerpen Beorepscompetenties / vakinhoudelijke kwesties/ wetswijzigingen Reintegratie Scholing Nieuwe wetgeving t.a.v. voorzieningen *werkgeversbezoek *diverse interventiemogelijkheden (presentaties) *info over ziektebeelden van bijv. patientenver. de onderwerpen zoals deze nu worden georganiseerd zijn wat mij betreft goed. Variatie in de thema's, zo is er steeds voor ieder iets wat aanspreekt. Het beroepscompetentiedossier. Wat zijn de gevolgen voor de AD bij UWV na Kanteling? Geen suggesties. Ik wordt voldoende gevoed door andere organisaties als NISZ en NGSZ. Ik vind het een gemis dat de NVVA zich naast de inhoudelijke aspecten van ons vak zich niet bezig houdt met belangenbehartiging. Een echte vakbond voor AD'n, dat geeft meer kracht aan de organisatie, naast een goede inhoud. communicatie tussen medisch adviseurs/ bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen over belastbaarheid. Nieuwe evidence based interventies zoals EMDR, EFT, PMA, Hartcoherentie. Sanctiebeleid UWV. Bestaat poortwachterproof RIV? (Ik laat me graag verrassen)= re-integratie van oudere werknemers met klachten..(schiet me zo even niet veel meer te binnen= sorry) onderlinge contact versterken/creeëren netwerk/community - Thematisch ziektebeelden en adequate re-integratiebegeleiding daarbij. - Ontwikkelingen Wet- en regelgeving - ontwikkelingen NVvA Ik geen onderwerpen direct voorhanden, de thans aangeboden diversiteit vindt ik prima. samenwerking met behandelaars verbeteren inhoudelijk handelen Ontwikkelingen binnen bepaalde wetgeving en/of arbeidsrechtelijk werkgevers gerichte re-integratie idem Totale werkpakket arbeidsdeskundigen n.t.b. vak inhoudelijk ontwikkeling vak door aandacht voor specifieke onderwerpen= als actuele ontwikkeling rond langer werken en "zware beroepen". Hoe adviseren aan zowel de zelfstandig ondernemer, werknemer, verzekeraar en werkgever met als doel beter maatwerk in voorkomen arbeidsuitval en behoud werkplezier. In dit laatste eens samenwerken met HRM managers. geen voorkeur Wat minder over medische zaken. 31

32 actuele onderwerpen die aandacht vragen ziektebeelden gerelateerd aan arbeid Bepalen zwaarte van een beroep of functie. Nu actueel ivm vehoging AOW leeftijd. Toekomst poortwachtercentra Mogelijkheden arbeidsdeskundigen in de huidige discussie over zware beroepen. In hoeverre alternatieve begeleiders of behandelaars een toevoeging kunnen zijn in met name psychisch en fysiek vastgelopen klanten en de rol van de arbeidsdeskundige in dit geheel. thema's aldan niet actueel WVP, casussen voor werkgevers, hoe om te gaan met langdurige zieke medewerkers die blijven hangen in de ziekte-rol Geen idee zie vooorgaande. Onderwerpen die ook buiten het bereik van het Uwv liggen. idem platformbijeenkomsten zie eerder : graag goede info over spoor 2 voor onderwijswereld (voortgezet onderwijs) ontwikkeling relevante wetgeving, perspectieven arbeidsdeskundigen, inhoudelijke deskundigheidsbevordering 32

33 18. Van welk ander verenigingsorgaan bent u lid? 1 Bestuur NVvA 2 Platformbestuur NVvA 3 Regiobestuur NVvA 4 Projectgroep - Klein Slim Groepje NVvA 5 Redactie AD-Visie 6 Bestuur AKC 7 Programmaraad AKC 8 Werkgroep begeleidingscommissie AKC 9 Geen 2,3 % 3,7 % 2,5 % 4,2 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,9 % 89,1 %

34 19. Bent u bekend met het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)? 1 Ja 2 Nee 90,6 % 9,4 %

35 20. Wat verwacht u van het AKC? 1 Kennisdeling 2 Toegankelijk van kennis vergroten 3 Wetenschappelijk onderzoek om meer evidence based te kunnen werken 4 Ontwikkeling van leidraden 5 gespreksplatform voor methodiek 69,1 % 72,4 % 47,2 % ,0 % 29,7 %

36 21. Vindt u dat op uw vakgebied genoeg gebruikt wordt gemaakt van arbeidsdeskundige evidence? 1 Ja 2 Nee 21,9 % 78,1 %

37 22. Een professional garandeert dat hij/zij altijd gebruik maakt van de meest recente informatie op het vakgebied 1 geheel mee eens 2 mee eens 3 neutraal - geen mening 4 oneens 5 geheel oneens 27,2 % 56,2 % 10,7 % 5,0 % 0,9 %

38 23. De kwaliteit van mijn werk is beter geworden door het gebruik van richtlijnen en protocollen 1 Eens 2 Oneens 3 n.v.t., mijn vakgebied kent nauwelijks richtlijnen en protocollen 56,7 % 22,0 % 21,3 %

39 24. Hoe vaak heeft u de afgelopen maand internet gebruikt om inhoudelijke informatie te vinden voor uw werk? 1 0 keer keer keer 4 meer dan 6 keer 4,8 % 34,9 % 18,0 % 42,4 %

40 25. Als u zoekt naar reeds eerder vastgelegde expertise, over welke onderwerpen gaat het dan? 1 Claimbeoordeling 2 Juridische zaken/wet en regelgeving 3 Ergonomie 4 Arbo zaken 5 Re-integratie 6 Polisvoorwaarden AOV 7 Beroepsprofielen 8 Voorzieningen(werk&leefs feer) 9 Mediation 10 A&O zaken 11 Bedrijfseconomische Zaken/boekhouding/accou nting 12 Ziektebeelden 13 Ziekteverzuim 14 Ziekteverzuimpreventie 15 Interventie methodieken 16 Arbeidsmarkt 17 Jurisprudentie/uitleg uitvoering UWV 18 Subsidieregelingen 19 Anders, nl. 36,1 % 70,6 % 23,7 % 31,3 % 61,1 % 7,8 % 32,4 % 32,6 % 8,7 % 8,0 % 7,1 % ,3 % 19,5 % 19,8 % 24,4 % 42,5 % 42,1 % 38,6 % 5,1 % Rapportagetechniek onderwijs vacatures indicatie WSW KvK CAO's loonwaardebepaling Loonsacties en verhaalsancties verzuim interventie UWV-info bedrijfs/branche informatie Letselschade, causaliteitsvragen. werkgeversachtergrond Achtergrondinformatie over bedrijven en de werkzaamheden bedrijfsoorten Loopbaanonderzoek en opleiding branchgegevens Pensioenen

41 26. Hoe vaak leest u AD-Visie, het vakblad van de NVvA? (verschijnt 7 keer per jaar) 1 Elke keer keer per jaar keer per jaar 4 Nooit 77,5 % 13,0 % 9,3 % 0,2 %

42 27. Wat is uw mening over AD-Visie? (Meerdere antwoorden mogelijk) 1 Het is voor mij ontwikkeld tot een vakblad 2 Belangrijke informatie over de ontwikkeling van mijn vak 3 Leuke informatie 4 Geen goed blad 5 Geen mening 19,7 % 44,4 % 44,2 % 5,7 % 3,6 %

43 28. Leest u die informatie? 1 Ja 2 Nee 75,6 % 24,4 %

44 29. Wat is uw mening over deze informatie vanuit het AKC? nog erg globaal Te ver van waar we dagelijks mee bezig zijn. prima Voor mij nog weinig zeggend / zichtbaar. Soms wel veel informatie en het niet altijd bruikbaar voor elk discipline. Nog zoekend en algemeen. zijn goed bezig Geeft goed inzicht in wat de bedoeling is en de ontwikkelingen op dit gebied. Prima. Het is nog in ontwikkeling, de verwachtingen zijn groot. Onvoldoende pakkend. ben niet goed op de hoogte is nog (te)veel in ontwikkeling om daadwerkelijk te gebruiken Er is een goede start gemaakt. E.e.a. zal empirisch verder ontwikkeld (moeten) worden. Onduidelijk op internet vind ik te weinig direct toepasbare informtie. Voorlopig vind ik een en ander te ver van de dagelijkse praktijk staan. Binnen UWV is zeer veel kennis en info die m.i. niet gedeeld wordt vi AKC nog geen mening Abstract heb nog geen gefundeerde mening Ondanks alle informatie, heb ik niet het gevoel dat ik qua gevoel contact heb met het AKC. Voldoende Heel nuttig als het klaar is Voldoende Goed Goed sluit aan bij het programma Goed en duidelijk Mag wat praktischer en concreter. Ik volg de ontwikkelingen van AKC en vind dit interessant nog te weinig praktijkgericht Los van het feit dat ik de koers van AKC niet geheel deel, is de informatie vanuit het AKC goed. voldoende, verwacht iets meer praktische relevantie Nog geen mening geen mening Het is nu nog wat abstract. Ik verwacht dat het geleidelijk concreter gaat worden. hoe lang bestaat het AKC? Kan er nog niets over zeggen mag uitgebreider voldoende geen Schept nog vooral verwachtingen Is nog recent. Nog niet goed te beoordelen zegt mij weinig Nog te wienig over bekend het moet zich nog bewijzen Ik merk nog te weinig van AKC en zie de toegevoegde waarde (nog) niet. Is niet de eerste ingeving als ik op zoek ben naar informatie op mijn vakgebied. prima. AKC staat nog ver van mij af. Zo gaat het wellicht op den duur een beetje leven. Verduidelijkt veel. KAn er nog niet veel mee omdat het voornamelijk alleen is gegaan over de oprichting en samenwerkingsverbanden. Informatief kan nog uitgebreider nog niet op pijl maar gat de goede kant op goed bruikbaar tot eye- opener Geen. redelijk toegevoegde waarde gedegen, helder gen mening helder, graag meer inhoudelijke bespreking van lopende onderzoeken. nvt Nog in de opstartfase. Ik wacht op inhoudelijke informatie. 44

45 Ik kan er nog steeds niet achter komen wat nu concreet de bedoeling is van het AKC. Ook de bemoeienis van de universiteit(en) roept voor mij onduidelijkheid op. teleurstellend als je je opgeeft om mee te denken over het AKC en vervolgens van de projectleider niets hoort ondanks eerdere toezeggingen Ik word goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling ten aanzien van het arbeidsdes-kundig kennis centrum. geen mening Heb me er nog niet echt in verdiept Goede uitleg tav van de onderwerpen en welke partijen eraan meewerken. Ook het doel van de behandeling van het onderwerp wordt toegelicht. Tevens oproepen aan ad's om hun medewerking te verlenen. Zoals ik al eerder aangaf ben ik van mening dat het AKC ook aandacht moet schenken aan het feit de functie van ad, zeker binnen het Werkbedrijf, m.i. nauwelijks nog ad-werk bevat. Verder kunnen ad-en zich meer onderscheiden door juist meer op inhoud te gaan zitten. Van een AKC verwacht ik dan ook dat zij aandacht hebben voor het feit het vak van ad niet te leren is via e-learning ( dit wil UWV ook voor de nascholing gaan doen). Ik vind dan ook dat in het blad ad-visie meer artikelen moeten komen vanuit de praktijk met daarin voorbeelden op welke wijzes zaken aangepakt kunnen worden. in ontwikkeling Nog weinig van gemerkt. - duidelijk Er staat mij nu niet duidelijk iets voor de geest. voldoende Goed Goede ontwikkeling, maar nog weg te gaan. Is nog in ontwikkeling en krijgt steeds meer inhoud. goede ontwikkeling, ik probeer het te volgen. Krachten en kennis bundelen zal de positie van de ad versterken prima, wil graag op de hoogte blijven geen het ziet er uit als een goed begin Zeer interessant Oppervlakkige informatie, overstijgt het niveau van kranten en algemene tijdchriften niet= ik lees niets nieuws. Ik vorm me nog een mening. Ik ben vooralsnog NIET blij met het competentiedossier dat dient te worden aangelegd, in het onderwijs leidt dit vaak tot grote problemen en veel administratie om de administratie. De inhoud is danniet altijd even belangrijk, maar zou het wel moeten zijn. Ik zou er meer gebruik van kunnen maken nuttig ik lees het globaal= geen mening Goed en informatief blijven doen Praktijkvoorbeelden zullen duidelijk m,oeten gaan maken wat het AKC daadwerkelijk tot stand kan brengen. Ik lees de informatie, ik ben alleen nu niet in staat om dit zo te fabriceren. Globaal gelezen --> op mijn bureau om artikel verder nog "uit te spitten". Nuttig en ben benieuwd wanneer we op d wwrkvloer iets horen over de dagelijkse praktijk en mogelijkheden van het AKC Goed, ben er echter zelf bij betrokken, dus redelijk op de hoogte Heldere info en actieve poging om AKC goed op poten te zetten. Heb hier nog geen mening over gevormd Goed Nog geen tijd gehad om te lezen. Lees het blad selectief. Goed informatief en kennisverhogend nog te organisatorisch nog niet bruikbaar in de praktijk geeft een goed beeld van de ontwikkelingen relevant, maar nog te ver van de 'gewone AD op de werkvloer is in opbouw, zoekt z'n weg Ik lees de informatie gedeeltelijk!! De informatie is m.i. voldoende. Te beperkt= AKC moet eeerst tonen wat het concreet aan resultaten boekt. Nu is het nog een marketingverhaal Opzet lijkt goed, ik hoop er in de toekomstgebruik van te kunnen maken t.b.v. het uitwisselen van informatie/kennisbank. prima informatie, ze werken hard aan de professionalisering van het vak geeft tot nu toe aan waar men mee bezig is Geeft steeds meer duidelijkheid van waar we naartoe groeien nuttig en informatief, sterk vakinhoudelijk wat ik fijn vind Voor mij als beginnend AD waardevol. groeit. Valt steeds meer op zijn plaats. Ik vind het een prima zaak. Doorgaan hiermee. 45

46 zinvol Niet altijd even helder van belang, afhankelijk van onderwerp. Hopelijk blijven de ontwikkelingen binnen de AKC zo doorgaan. Moet nog meer vorm krijgen. geen mening duidelijk goed neutraal. Nog geen mening gevormd. goed= dit moet nog verder groeien en mag van mij nog meer ruimte krijgen Neutraal, ik zit nog in een gewenningsproces. Overdreven enthousiast gebracht, ik word er bijna wantrouwend van. Het is een brei van informatie, ik mis overzicht. Mag wat mij betreft kort en bondig worden weer gegeven Dekt mijns inziens voldoende de lading Prima, het is nog in opbouw. nog te pril om er iets over te kunnen zeggen. De ambities liggen hoog in ieder geval. prima Ik lees het maar staat ver van me af. Nog geen duidelijk zicht op, lijkt wel wat bij te dragen. Nog te vroeg om inhoudelijk te kunnen reageren. Prima initiatief! staat nog een beetje ver van mij af om te kunnen gebruiken. Het AKC en het CEC dienen goed op elkaar afgestemd te worden het lijkt net of er meerdere wielelementen voor dezelfde auto woreden geproduceerd. Opvalleerd als Hulsman de voorman van het AKC is. Momenteel nog veel aandacht voor de ontwikkeling van het AKC. Ben nog in afwachting van het concrete resultaat. informerend nvt geeft een goed beeld wat het moet gaan worden Geeft een behoorlijk beeld wat de bedoeling is geeft een goed beeld van de ontwikkelingen duidelijk De informatie is duidelijk, geeft aan waar we naar toe zouden moeten (willen). goed, helder, prettig Naarmate AKC langer bestaat, verwacht ik meer input van AKC it.a.v. de vakontwikkeling en visie op arbeidsdeskundig handelen Ik denk dat het nog verder moet uitkristaliseren. Voor mijn eigen marktdeel, letselschade, nog summiere informatie tot nu toe. Er mag hier wat mij betreft nog wel meer aandacht aan worden gegeven. Ik vind het zeker in de beginfase van zo'n ontwikkeling extra belangrijk om hier over te lezen. de informatie is op zich duidelijk, desondanks is mijn beeld van AKC niet helder. Meer aandacht besteden aan 'lopende zaken'. Het staat nog in de kinderschoenen. Het is goed om de ontwikkelingen te kunnen volgen goed en nu de overstap naar informatie uit onderzoeken door AKC vooralsnog vooral informatie over wat gaat komen Teveel [pseudo)wetenschappelijk en daardoor duur in opbouw en onderhoud. Advies: hou het in het begin heel praktisch, meet hoeveel er gebruik van wordt gemaakt en bouw het van daaruit verder op. prima Prima Dat het AKC nog zoekt naar de wensen van de potentiele gebruikers Voor mijn specifieke vakgebied minder bruikbaar Blijkbaar heb ik de AKC-info niet tot me genomen. Voldoende geen expliciete mening over, het bestaat nog te kort om erover te kunnen oordelen. Ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen helder en houdt mij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het AKC Interessant, is nog in ontwikkeling, tot nog toe weinig raakvlakken met mijn beroepspraktijk. Momenteel is het nog in ontwikkeling en wordt de stand van zaken beschreven. Het is goed dat wij arbeidsdeskundigen op de hoogte zijn van wat er momenteel gaande is. Goede zaak. Moet nog beter bereikbaar/beschikbaar worden voor de leden. nog geen erg opgeblazen 46

47 goed bruikbaar Nog geen echt inhoudelijk oordeel mogelijk. geen mening/ neutraal AKC is nog erg abstract. Hoop dat ze kunnen waarmaken wat ze willen en/of beroepsgroep voldoende aan borging zullen doen prima staat aan de basis van bloei het is nog veel plannen, ben benieuwd wat er komt informatief zou nog wat meer kunnen uitkristaliseren Er blijft te weinig van hangen, al vind ik het initiatief goed. Moet dus beslist nog doen Onvoldoende nog, moet veel beter toegelicht worden wat de toegevoegde waarde is. De meerwaarde voor de Ad professionel moet nog duidelijk worden. welkome aanvulling, waarbij een verdere verdieping mogelijk is. blijft nog een beetje vaag Ik vind het AKC een goede ontwikkeling. De insteek is goed. De actualiteit van de beschikbare info is belangrijk en ik denk dat de leden daaraan kunnen bijdragen door het AKC te voeden met info. Geen mening, te weinig kennis hierover Duidelijke informatie van een prima initiatief. Vraga zal wel worden: Hoe houden we de info praktisch toegankelijk en werkbaar? prima ik ben onvoldoende ingelezen Kan nooit teveel zijn. Goed gedocumenteerd. neutraal Het leeft absoluut nog niet onder de meeste ad'n te uitgebreid, neemt eenn te groot deel van het blad in. Voorstel apart bulletin Vooralsnog oppervlakkig, onvoldoende inzichtelijk wat het uiteindelijk oplevert aan toegevoegde waarde. De info over het AKC is pas dan voor mij interessant als het AKC resultaten laat zien. Geen mening neem ik ter kennisgeving aan Helemaal goed, maar ik vraag mij af of wij voldoende aandacht hebben voor de ad in de praktijk die zich afvraagt: "Wat kan ik er mee? goed Je kunt merken dt het centrum zich aan het ontwikkelen is. De info wordt steeds meer duidelijk Ik lees de informatie in grote lijnen. Ik vind het goed dat het AKC opgericht is. informatief Nog geen mening, het is allemaal nog erg pril nog teveel een informatief karakter! Relevante en bruikbare informatie Ik heb me hier nog te weinig in verdiept om een goede mening te geven. goed Het is voor mij duidelijke informatie Geen mening. Informatie vanuit het AKC is mij tot nr. 4 van ADvisie van augustus 2009 nog eerder nooit opgevallen Komt nog niet uit de verf prima nog geen mening gevormd Kan nog beter. Prima om het nut en de grote mogelijkheden van een goed gevuld en door allen gedragen en gevuld AKC te benadrukken. nog wat abstract Voldoende informatief Ik moet eerlijk bekennen dat ik op dit moment niet precies kan zeggen welke info ik vanuit AKC heb gekregen en welke niet. Het onderscheid tussen de info's is bji mij nog niet scherp aanwezig. Ik vind het zeer belangrijk. Overweeg ook om hierin te participeren. Heb mij nog niet aangemeld vanwege te volle agenda op het moment. als het maar toepasbaar blijft in de praktijk uitvoering moet nog verder van de grond komen + geen het lijkt er op dat de organisatie zich zelf serieus gaat nemen Interessant dat er iets moois geboren wordt. Voorlopig alleen nog over procedures gelezen (ontwikkeling van AKC zelf), en nog geen inhoudelijke onderwerpen als info. Daar kijk ik naar uit (net als de jurisprudentie bij AD-visie). zegt me nog weinig nuttig en informatief 47

48 is goed Centrum in ontwikkeling Nog te onbekend. Het is nog allemaal vaag en de onderzoeksvragen zijn nog zeer breed. De resultaten zullen nog wel lang op zich laten wachten en de individuele arbeidsdeskundige is dusdanig eigenwijs dat het de vraag is of er consensus over de werkwijze gevonden kan worden. Ik blijf geïnformeerd vooral informatief over de status van ontwikkelingen duidelijk informatief verwacht t.z.t. wel meer kennisoverdracht goede info. soms praktisch toe te passen of te gebruiken als aandachtspunt goed geen Goede aanzet ontwikkeling volgen Blijven melden opdat het AKC breed gedragen gaat worden. Duidelijk. weet ik nog niet. is helder nuttig Staat (nog) wat tever van mij af. Dat ligt maar aan mij dan aan AKC. Te vroeg om daar nu al een mening over te formuleren. 48

49 30. Is uw gedrag ten aanzien van de leesfrequentie van AD-Visie de laatste twee jaar veranderd? 1 Vaker 2 Minder vaak 3 Nee, is niet veranderd 13,1 % 12,0 % 74,9 %

50 31. Hoe vaak leest u de e-zine, de twee-wekelijkse elektronisch nieuwsbrief van de NVvA en het AKC? 1 Elke keer 2 1 keer per maand 3 1 keer per jaar 4 Nooit 59,1 % 24,4 % 5,1 % 12,2 %

51 32. Wat is uw mening over de e-zine van de NVvA en AKC? (Meerdere antwoorden mogelijk) 1 Nuttige actuele informatie voor mijn vak 2 Nuttige informatie over de vereniging 3 Nuttige informatie over de AKC 4 Geen goede informatie 5 Geen mening 61,7 % 32,3 % 17,6 % 2,1 % 23,1 %

52 33. Hoe vaak bezoekt u de website 1 Dagelijks 2 Wekelijks 3 Maandelijks 4 Paar keer per jaar 5 Nooit 0,0 % 6,1 % 25,9 % 56,6 % 11,4 %

53 34. Met welk doel bezoekt u de website (Meerdere antwoorden mogelijk) 1 Informatie over arbeidsdeskundige vak 2 Actueel nieuws zoals persberichten, presentaties, onderzoeken 3 Ledennieuws, zoals nieuws over bijeenkomsten 4 Nieuws over het AKC 46,2 % 55,1 % ,8 % 10,9 %

54 35. Is uw gedrag ten aanzien van het bezoek aan de NVvA-website de laatste twee jaar veranderd? 1 Vaker 2 Minder vaak 3 Nee, is niet veranderd 20,3 % 7,1 % 72,6 %

55 36. Waarom bent u lid van de NVvA? (Geef maximaal drie punten aan) 1 Bijhouden en ontwikkelen vakinhoudelijke kennis 2 Profilering arbeidsdeskundigen naar buiten toe 3 Netwerken met collega's 4 Omdat mijn werkgever het verplicht stelt 5 Mogelijkheid om PE punten te halen t.b.v. Hobéon/SKO certificering 6 Anders, nl. 75,7 % ,5 % 47,7 % 16,4 % 27,5 % ,2 % voor mij vanzelfsprekend biedt mogelijkheid bezinning op professie en ethiek, geeft nieuw elan aan de uitvoering Het hoort gewoon bij mijn vak! gezellig gewoonte en de baas betaald Omdat het erbij hoort Ik ben nog aspirant lid en start in nov 09 met de opleiding aan IVA. in de hoop nog eens echte vakbroeders te treffen wellicht zinvol mocht ik tzt overgaan tot certificering contacten met andere collega's buiten eigen netwerk was een voorwaarde voor onderlinge toetsing groep in eerste instantie ook om actief bezig te zijn binnen dxe vereininging. Maar dat is sinds 2001 op een laag pitje komen te staan. ondersteuning beroepsvereniging om informatie over mijn vak te lezen bloedgroepnieuws ontmoetingsplaats met vooral oud collega's op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de beroepsgroep gewoonte! als begin van mijn professionalisering als pas afgestudeerde arbeidsdeskundige hoort er gewoon bij 55

56 37. Is uw gedrag ten aanzien van het bijwonen van bijeenkomsten de laatste twee jaar veranderd? 1 Vaker 2 Minder vaak 3 Nee, is niet veranderd 10,9 % 17,1 % 72,0 %

57 38. Welke landelijke NVvA-bijeenkomsten heeft u bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk) 1 Juni 2008 (Ethiek) 2 November 2008 (Regie op eigen leven) 3 Juni 2009 (Participatie) 4 Geen 31,4 % 37,1 % 29,6 % 46,0 %

58 39. Waar bent u de afgelopen twee jaar lid van geworden? 1 Bestuur NVvA 2 Platformbestuur 3 Regiobestuur 4 Projectgroep - Klein Slim Groepje 5 Redactie AD-Visie 6 Bestuur AKC 7 Programma Raad AKC 8 Werkgroep begeleidingscommissie AKC 9 Nergens 1,9 % 1,9 % 1,9 % 6,9 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 1,0 % 87,6 %

59 40. Bent u inmiddels bekend met het Beroeps Competentie Dossier en het Persoonlijk Competentie Dossier? 1 Ja 2 Nee 80,0 % 20,0 %

60 41. Wat is uw mening over deze verdere professionalisering van het beroep van arbeidsdeskundige te veel en te groots om iets mee te kunnen Teveel van de werkelijkheid af. goede zaak Ik snap de methodiek en vind deze ook goed, echter ik heb mijn twijfels over de implementatie Persoonlijk Competentie Dossier vind ik echt te ver gaan. Betutteling van de hoogste orde. Ik kan zelf wel bepalen hoe ik voldoe aan de certificeringsnormen. HEt opleggen van leerdoelen draagt niets bij aan mijn professioneel handelen. Ik overweeg dan ook hier niet aan mee te werken! De accenten op vaardigheden en 'attitude', zoals die gelegd worden in het competentiedossier juich ik toe. Er was vaak te veel nadruk op (wets- en procedure) kennis. Prima nuttig en noodzakelijk voor bestaansrecht in de toekomst Lijkt een goede zaak, omdat voor goede uitoefening van het vak een juist competentieprofiel aanwezig moet zijn. Dit zou véél serieuzer genomen moeten worden, met name door de AD-en zelf. Ik vind het vooral voor de Niet UWV arbeidsdeskundige van belang. Binnen het UWv wordt al uitgebreid getoetst op richtlijnen, houding en gedrag en gebruik van protocollen. Tevens worden binnen het uwv competenties uitgebreid behandeld tijdens beoordelings en functioneringsgesprekken. Voor mij is dit dossier niet nodig. Het zou goed zijn als de commerciele en particuliere ad zich ook zo zou ontwikkelen. goed inititiatief, helaas niet altijd veel draagvlak binnen de beroepsgroep goede zaak, NVvA zou in mijn ogen ook telefonisch bereikbaar moeten zijn voor vragen Een goede zaak, overigens primair een eigen verantwoordelijkheid van iedere collega. Veel te veel bombarie. Eisen zijn absurd hoog. Ik ben geen voortstander van deze methodiek, een tegenstander zelfs! proffesionalisering en profilering is van groot belang indien we als beroepsgroep een rol van betekenis willen (blijven) spelen. voor mij een reden om met te lten uitschrijven bij NvVA, heb ik dan ook reeds gedaan geen mening Ik vind het geen wezenlijke nieuwe input. Het is meer onder 9 punten gebracht en geordend. Er moet meer wetenschappelijke basis komen waaruit blijkt dat de arbeidsdeskundige ook echt een professional is. Mee eens Uitstekend Nog betere controle of de vakgenoten gezien de kennis op niveau blijven. Lang niet alle AD-en volgen de kennis op de voet of zijn gecertificeerd. Op zich goed, maar het kost mij als directeur van een eigen bedrijf enorm veel tijd en energie. Te hoog gegrepen Geen meerwaarde voor de "buitenwereld Onnodige bureaucratisering Professinalisering is gooed, maar we moeten wel oppassen dat we daarin niet te ver doorschieten Na eenduidige beroepsopvatting hard en hard nodig. Nuttig en leerzaam. Voor de UWV arbeidsdeskundige is het nu vooral werken met de trukendoos i.p.v. professionaliteit Het is van groot belang om te blijven werken aan de professionalisering van het beroep van AD. Dit is de enige en juiste manier om als een serueuze partner te blijven worden beschouwd op het gebied van mens-werk en inkomen. goed, moet alleen praktijkgericht gaan worden We zijn op de goede weg. Er is de laatste jaren binnen de organisaties van de ad veel ten goede veranderd, verbeterd. Ik sta helemaal achter de professionalisering van ons vak en competentiegericht denken ook. Waar ik zeer veel moeite mee heb en principieel tegen ben : als AD ben je lid van de NVVA, lid van de SRA ( noodzakelijk register bij klachten van klanten) én het SKO. Drie instanties, 3 keer betalen...maar wat krijg je ervoor. Als zelfstandige moet je voor het SKO veel meer openheid van zaken geven dan een collega in loondienst ( een functietaakomschrijving met handtekening chef is voldoende), dit is met twee maten meten. Waarom niet zoals zoveel beroepsgroepen. Je bent lid van een vakvereniging, de staat in het register als je voldoet aan studiepunten en desnoods het BCD. Een loket, een prijs. Transparantie wat er met de inkomsten wordt gedaan. Principieel ben ik niet aangesloten bij het SKO, ik voldoe volledig aan de eisen van het SKO:zit in drie OT groepen,volg bijeenkomsten, volg een opleiding. Ik heb eerder mijn mening hierover gegeven maar blijkbaar is er geen draagvlak voor = jammer! Moet worden gedaan maar niet middels BCD en PCD!!! Goede zaak Goede zaak. Lijkt me wel lastig hoe het in praktijk te brengen. weet niet dat helpt tot verdere professionalisering, lijkt mij niet eigenlijk Het is geen beroep. Professionaliseren is vervolgens onmogelijk. geen Ik vind gerichte cursussen en trainingen belangrijker dan de opbouw van het competentiedossier op zich goed maar ik vind al dat extra werk niet zo geweldig Schiet zijn doel absoluut voorbij! prima Intern begint de professionalisering goed op gang te komen en is er de laatste 10 jaar veel gedaan en bereikt. Extern is er nog veel werk aan de winkel. Voor veel externe organisaties is de gecertificeerde arbeidsdeskundige nog een volstrekt onbekend begrip. 60

61 Niet doorschieten, niet te grote stappen. Zo veel mogelijk mensen zien te behouden en meekrijgen. verdere professionalisering is een vaag begrip en niet concreet in te vullen. Het is goed dat het vak verder professionaliseert. Alleen maar goed. Over de top. Het wordt opgeklopt. onontkoombaar. Er wordt hard aan de weg getimmerd door mensen van de NVvA en anderen. Nu moet ik-zelf nog wat meer aan 'in het geweer' komen. Dat gaat er wat mij betreft de komende periode meer gebeuren. goede ontwikkeling ik denk niet dat wij moeten doorschieten daar wij denken dat de buiten wereld op ons zitten te wachten. eens Het komt erg 'verplichtend' over. Als je hieraan niet meedoet, zou je een 'slechte' arbeidsdeskundige zijn. Is eerder denkleidraad. Ontwikkelen doe je door te doen! het roept bij mij heel veel praktische vragen op. uitstekend, goede professionalisering Noodzakelijk staat wat ver af van mijn werk Zeer nuttig en bewerkstelligt dat er bewust wordt nagedacht over eigen handelen. nuttig Hard nodig. Dat is een goede zaak. Maar ik vind dat er te weinig aandacht is voor houding en gedrag. Er wordt regelmatig met de mond beleden maar dat is dan niet terug te zien in houding en gedrag. Bijvoorbeeld: Altijd een gesprek met de klant voor CBBS maar in de praktijk gebeurt dat niet. Arbeidsdeskundigen moeten uit hun protocollen en weer terug naar hun ambacht en autonomie Ik vind het uiteindelijke doel van de NVvA en/of het AKC weinig concreet gemaakt. Ik weet wel wat ik zelf onder 'professionalisering' versta maar ik kan nog steeds niet de vinger erachter krijgen wat de NVvA er onder verstaat. prima Noodzakelijk en nuttig. Nodig Prima! Dit is pure noodzaak. Tendens vanuit maatschappij laat een opsplitsing van taken van de functie terwijl er vaak behoeften is van breed inzetbare AD-en. Ik hoop dat verdere professionalisering en profilering het vak van arbeidsdeskundige meer bekendheid zal geven en de kans op meer inzet van arbeidsdeskundigen zal vergoten. Sta ik volledig achter Ik hoop tijdens en na mijn opleiding een positief kritische bijdrage te kunnen leveren. Zeer noodzakelijk voor het voortbestaan van het vak. op goede weg Dit is nog weinig concreet. Ik vind dat elke AD jaarlijks een examen moet doen "proeve van bekwaamheid". Zakt hij hiervoor dan heeft hij een herkansing. Zakt hij dan weer dan mag hij zijn vak niet meer uitoefenen. Goed en noodzakelijk Professionalisering is prima, maar deze methode is achterhaald. Het vage verhaal over competentie gericht werken en ontwikkelen is op de scholen begonnen en levert gewoon slecht onderwijs resultaat op. Wij hoeven dat leerproces niet meer door, dat heeft het onderwijs al gedaan. Het moet concreter. Doelen stellen, leren en toetsen. Dat kan via de bestaande opleidingsinstituten als die hun onderwijs programma's en trainingen aanscherpen, moderniseren en toetsbaar maken. - geeft meer inhoud aan de certificering - invoering/uitleg naar OT-groepen en collega's toe blijft toch wel lastig - het duurt wat lang tot deze werkwijze daadwerkelijk ingevoerd wordt waardoor het lastig is de aandacht van collega's vast te houden Lijkt me goede zaak. De certificering zoals die nu is, is een rituele handeling geworden. We zijn op de goede weg, maarhet duurt nog wel enige tijd voordat we echt ( inhoudelijk) geprofessionaliseerd zijn. Veel arbeidsdeskundigen in de uitvoering hebben nog allerlei eigen opvattingen over het vak. Bovendien kunnen zij veel meer in de rapporten die zij schrijven laten zien dat zij professional zijn. De kwaliteit van deze rapporten laat namelijk nog vaak veel te wensen over.nb : het betreft de verslaglegging,de beoordeling zal vaak coorect zijn, maar de motivering is niet altijd helder. prima Door het ontbreken van een academische opleiding (zoals bij artsen)is ergeen sprake van een autonome beroepsgroep. Professionalisering is belangrijk, omdat er verschillende opleidingen tot arbeidsdeskundige zijn en het werkterrein veelomvattend is. Prima zaak. Uitstraling naar buiten van professional is belangrijk voor de overlevingskans van de zelfstandige. De vutters worden een bedreiging m.n. door het duiken onder de gangbare tarieven. De professionele uitstraling van de zelfstandige wordt daarmee belangrijker en uiteraard is daarnaast de goede kwaliteit van dienstverlening essentieel. Gaat de goede kant op maar we moeten ook weer niet doorslaan. ik vind het een goed uitgangspunt om het verder te professionaliseren. Daarmee komen we steveiger op de kaart goede zaak Van erg groot belang, maar is mis de onderlinge professionele samenwerking met ad-en uit andere vakgebieden. We behandelen elkaar vaak als concurenten. Zeer onprofessioneel en voor mijn een noodzakelijk basis om tot verdere professionalisering te kunnen komen. soms strekt dit te ver Van wezenlijk belang voor het voortbestaan van de functie Ik heb daar zeker ideeën over, maar helaas geen tijd om daar op dit moment, in het kader van een enquete die een kwartier in beslag zou nemen, 61

62 op te antwoorden. Ik zie de meerwaarde van beide zaken wel in, maar niet op de manier waarop dit wordt vorm gegeven. Het lijkt erop dat het administreren van competenties belangrijker is dan de inhoudelijke kant van die competenties. Ik ben een voorstander van de oude wijze van aantonen dat je je vak bijhoudt, namelijk door het ouderwets verwerven van voldoende punten om de registratie te continueren. Ten aanzien van de ethiek van mijn vak vind in inschrijving bij het Register afdoende en voldoende geborgd. Gemengde gevoelens. Voor de groep die zijn vak en ontwikkeling al serieus neemt, vind ik het betuttelend. Mijn twijfel is in hoeverre je de groep die er wat minder zwaar aan tilt op deze manier actief / gemotiveerd krijgt. Vraag me niet om een, twee, drie een betere aanpak te geven. verstandig en nuttig Je moet staan voor kwaliteit als arbeidsdeskundige Wel belangrijk. Moet me nog verder in de materie verdiepen Meer evidence based en via protocollen/richtlijnen werken aan inhoud/kwaliteit èn beeld naar buitenwereld. Is een goede zaak. Ook om te laten zien naar de buitenwacht dat wij als beroepsgroep professioneel handelen. De manier waarop de professionalisering gebeurt zet bij vraagtekens, want de dagelijkse werkzaamheden van een grote groep AD'n verandert daardoor niet. Dat werk (eenzijdig UWV-beoordelingen)is nog maar weinig professioneel, want de diepte én breedte is bij het UWV weg. Zonder meer noodzakelijk. uitstekend maar nu nig iets minder voor mij van toepassing gezien de opleiding tot ad Moet nog een stuk verbeterd wordenn, maar is op de goede weg Goed initiatief. Met BCD is een goede weg ingeslagen, want bij een professional draait het immers om competenties. Kennis kan hij/zij overal wel vandaan halen. Nog zeer gereserveerd hoewel ik in de OT-groep deskundige collega's op dat terrein heb. Zie het nut nog niet in. noodzakelijk! nog meer inzet op profilering is wenselijk! Een professional zou dit niet nodig moeten hebben. We zijn op de goede weg. Ik vind en merk ook in de praktijk dat het beroep van arbeidsdeskundige steeds bekender wordt. Mijns inziens draagt de vereniging daaraan bij. op dit vlak zijn grote stappen gemaakt de laatste paar jaar. uitstekend duurt te lang er worden te lage instroomeisen gesteld alles is te vrijblijvend "Kom uit de kast"het nog scherper en professioneler neerzetten van de groep in zijn algemeenheid en het specialiseren binnen het vak, maakt het meer herkenbaar voor de buitenwereld. goede ontwikkeling De professionalisering zou een duidelijker vorm krijgen wanneer er een wettelijk / juridisch kader komt van het werkgebied en de bevoegdheden van de arbeidsdeskundige. noodzakelijk! grote noodzaak Ik ben gedeeltelijk geinformeerd. Binnenkort krijgen we een uitgebreider informatie tijdens een OT bijeenkomst. Professionalisering inhoudelijk vind ik goed. Oppassen dat het geen UWV feestje wordt!!! Moet goed inslijten bij de AD-en Ik heb er nog geen goed gevoel over, reden: ik heb met vele en diverse aspecten te maken, heel breed dus, ben bang dat het BCD de diversiteit in mijn functie verkleint. Weet dit overigens niet zeker, sta er nog te ver van af. Heb het overigens te druk met werk. goede ontwikkeling Goede zaak, geeft uiteindelijk m,eer helderheid ook voor de afnemer/klant. Een zeer goede zaak. Uitstekende zaak en prima qua uitvoering Moet veel strakker. Veel beter controleren. Nu kan je nog steeds punten halen terwijl het niks zegt over je professionaliteit. Bn blij met de professionalisering, had al veel eerder moeten gebeuren. zinvol, verdiepend Nog geen duidelijk beeld bij deze ontwikkelingen. Prima ontwikkeling. Echter binnen de beroepsgroep zitten veel inhoudelijke verschillen. Bijvoorbeeld : pure claimbeoordeling of "all-round" AD. Zorg dat voor beide groepen de ontwikkelingen duidelijk en behapbaar zijn. prima positief Nog geen concrete mening, sta net aan de beginfase Prima initiatief en een must. goeie zaak Is goed, maar hoe gaan we het daadwerkelijk toetsen? Goede ontwikkeling Een goede zaak. Maar, (her)certificering moet niet te complex worden. 62

63 prima= op deze wijze biedt het enige garantie van bescherming van professionaliteit en behoud van het vak in de toekomst goede zaak als het maar niet ontaard in protocollair gedoe in de marge Noodzakelijk Ik vind het wat ver gezocht, wat doorgeslagen. Ik ben bang dat het een log vehicel wordt, waarmee niet veel kan worden gedaan. Zo moet een ieder op termijn zijn zwakke punten benoemen en eraan werken, maar een controle op dat 'werken aan'ontbreekt. Los daarvan ben ik van mening dat ook AD'n niet overal even goed in hoeven te zijn, als ze maar op de hoogte zijn van hun zwakke punten. Ik meen dat een goede arbeidsdeskundige daar dit systeem niet voor nodig heeft. dat zou sterker uitgedragen moeten worden. Prima, vooral omdat de beroepsgroep daarmee ook een eenduidig beel naar buiten kan uitstralen. dit is slechts een klein onderdeel van het professionaliseren en nogal afhankelijk van hoe de diverse arbeidsdeskundigen er persoonlijk mee omgaan (misbruik/gemakzucht ligt hier op de loer). goed Nog te weinig inhoudelijke informatie bekend. Ik wordt binnenkort geïnformeerd Prima dat is goed. maar we moeten oppassen niet te ver door te schieten. collega's haken af omdat er te veel wordt gevraagd. een aantal dingen, waaronder certificering wordt als juk ervaren. Noodzakelijk. in principe een goed plan maar ik geloof niet in de uitvoerbaarheid van certificergin in deze. een professional doet dat vanzelf= als SKO je hierin gaat bemeten krijg je kind en badwater discussies Op sommige vlakken te getailleerd. Maar in hoofdlijnen nuttig. meer verdieping en naar jezlef durven kijken + ontwikkelen is nodig. Alleen maar punten halen voor de certificeriong is te gemakkelijk en kent geen leer-effect - wel goed, maar het kost me veel moeite om me erin te verdiepen.ik weet nog niet goed hoe ik e.e.a moet/kan aanpakken om mijn competenties te verbeteren/verder in te verdiepen. verdere professionalisering van het vak is zeker noodzakelijk, met name om het up to date houden van de kennis etc. Toe te juichen. Kwaliteitsselectie om het vak te mogen uitoefenen moet wat mij betreft nog veel en veel strenger worden!!! In 2001 werd dit al geroepen, sindsdien heb ik alleen een neergaande tendens gezien. We roepen wel maar doen niks. Dat heeft mij doen besluiten om uit het vak te gaan stappen en wat anders te gaan doen. moeilijk gezien tijd, maar noodzakelijk Sta daar volledig achter. oké De huidige professionalisering en profilering vind ik voldoende goede zaak Vraagt veel van de ad Prima Prima!! hard nodig om het kaf van koren te scheiden. met het PCD maken we een hele grote stap! op zich goede ontwikkeling zolang het niet een bureaucratisch gebeuren wordt Heldere goede richtlijnen voor extra verdieping en professionalisering van vak= helpt bij bespreken en uitdiepen van visie en aanpak, bijvoorbeeld ook binnen OT groepen waarvan ik lid ben. Professionalisering is belangrijk, maar we moeten het vak niet moelijker laten lijken dan het is. Ik vind het belangrijk dat er (ook bij de NVvA) meer ruimte komt voor specialisatie. Ik vind het niet goed dat arbeidsdeskundigen all-round willen blijven. Het vak is hiervoor te breed geworden. Denk aan de "T" van Weggeman. Door specialisatie wordt verdergaande professionalisering mogelijk. STreef naar eenheid van beroep en verdere verdieping van het ad-kundig handelen. Wij zetten nu de goede stappen. belangrijk om vanuit professionalisering vak te profileren hoognodig Gevaar dat e.e.a te theoretisch/abstract wordt. Ontwikkeling is ook lastig objectief te meten voor SKO. M.i. meer meten hoe de ontwikkeling werkelijk plaats vindt. Bijvoorbeeld ahv meerdere werkvelden, verschillende soorten opdrachten e.d. prima, vooral om externen bekend te maken met het werkveld, de ad op de kaart te zetten Prima jammer is dat mijn werkgever, het UWV terugtrekkenede bewegingen maakt. Het professioneel statuut lijkt in de beslissingen geen rol te spelen (er worden veel afspraken gemaakt met externe partijen waar de professionals aan mee moeten werken) De beroepseisen worden niet nageleefd. Er worden wéér ondergekwalificeerde medewerkers opgeleid ik ben het eens met deze wijze van professionalisering Nuttig/zinvol. Laat je nog meer nadenken over uitoefening van je beroep. Het proberen kwaliteit te verkrijgen is een goed streven, doch zoveel mensen zoveel meningen en acties die dat niet altijd ondersteunen. Is noodzakelijk. Heel hard nodig, omdat het imago moet verbeteren en er meer onderzoek nodig is naar het op welke manier het beste gehandeld kan worden. een must Zeer positief, het vak wordt in de markt gezet! Dit zie je inmiddels terug. goed en noodzakelijk prima als het maar geen doctrine gaat worden 63

64 Goede zaak. Bevorderd kwaliteit van de dienstverlening. nuttig en noodzakelijk prima, maar heb nog geen duidelijke mening, komt later nog als er meer bekend is veel haantjesgedrag goede zaak Erg positieve ontwikkeling. Het is voor mij een prikkelend informatienetwerk waarin actuele zaken worden behandeld. Er zou meer gezocht moeten worden naar dwarsverbanden en samenwerking met andere aanverwante beroepsgroepen waardoor het vak van arbeidsdeskundige breder inzetbaar wordt. prima zet. Het PCD is onderwerp van ons volgende OT bijeenkomst. Ieder gaat voor zich gaat zich voorbereiden op het ontwikkelen van een aantal competenties. De mede OT leden geven feedback op keuze. Voorbereiding pak ik deze maand op. Ik vind dat de vereniging van alles doet om dit te verbeteren, maar helaas is er maar een select groepje collega's die hiermee bezig is. de betrokkenheid moet groter worden, eventueel via SKO-regels, anders blijft een grote groep zich niet ontwikkelen. ik geef dit al jaren aan, maar het blijft een moeilijk punt. dit is de vereniging niet te verwijten, maar de beroepsgroep wel. veel succes om hier iets mee te kunnen doen noodzakelijk een goede zaak goed en nodig Prima. het gaat mee met de tijd en kan zich daar aan spiegelen. Het is alleen nog lastig om het goed in vulling te geven is een zeer goede zaak, op het vak manschap gericht we moeten ons meer laten horen en zien en als professional voor ons vak gaan en staan. Uitstekende zaak nog geen mening Heel goed. Maar dat persoonlijk dossier, aub niet. Geen theoretisch gedoe. Vooral praktisch houden, we staan al soms veel te ver van de werkelijkheid af. De aandacht voor competenties is een waardevolle aanvulling in het kader van verdere professionalisering. wordt hoog tijd. Staat bijvoorbeeld niet op internet: "wat is een arbeidsdeskundige"? De verzekeringsarts staat er wel, iedereen kent de VA, maar de AD? het lijkt mij beter ons meer met de inhoud van het vak bezig te houden dan veel energie te steken in de ontwikkeling van de eigen competenties. het is geen wetenschap gaat de goede kant op, nu ng in de praktijk verwerkelijken = duidelijke eisen blijven stellen aan nivo (HBO/WO) Broodnodig, kan niet anders. De arbeidsdeskundige zou zich beter mogen profileren. Is een goede zaak. Ontwikkelingen en verbeteringen horen bij continue verbeteren dus ook voor het beroep van de arbeidsdeskundige. prima doelstelling is goed Dat is een goede zaak. prima! Ik ben lid van de pilotgroep positief Een goede zaak. Immers "wij bestaan". Het beroep kent steeds meer werkgebieden en diversie. Teveel om in deze vereniging te vangen. Kortom het verwatert naar steeds meer vakgebieden. Nog geen mening goed om als professional geborgd te zijn en te weten als des AD's gezien kan worden. Gevaar: doorschieten Professionalisering m.b.v. competenties zal een verbetering kunnen geven van het niveau en de kwaliteit van arbeidskundige beoordelingen. Echter het geeft geen garanties, net zomin als certificering dit geeft. Te vaak kom ik opervlakkige verslaglegging van gecertificeerde arbeidskundigen tegen, voornaamste reden is dat het als standaard tegen lage kostprijs vanuit Arbo wordt aangeboden. Vaak vanuit procesgang (poortwachter) aangeboden. Heeft vaak geen toegevoegde waarde, dergelijke onderzoeken en verslaglegging ondersteund werkgevers over het algemeen niet in het reintegratietraject. Professionalisering van het beroep blijft een oneindig proces. Goeie ontwikkeling maar ik ben over de praktische invulling ervan nog niet enthousiast Unique selling point! Het heeft de potentie in zich dat arbeidsdeskundigen echt verdieping in hun onderlinge gesprekken over houding, gedrag en beroepsuitoefening hebben. Ik vind het nog vaag en niet voldoende uitgewerkt. Welk denk ik dat je als prof meer bezig gaat zijn met je vak en functioneren en het kijken naar jezelf. ik ben van mening dat 'de ad' zich beter moet profileren. Met name bij UWV (vanuit werkdruk/wg)ligt de nadruk op werk en inkomen en minder op 'mens'. 'de ad' in het algemeen en met name bij UWV heeft wellicht toch een te afwachtende houding (ikzelf om eerlijk te zijn ook) Is zeker nodig. Echter hierin moeten we niet doorslaan. goede ontwikkeling In principe een goed hulpmiddel, maar kan ook marginaal gebruikt worden en is dan een wassen neus de nvva is goed bezig met professionalisering van het beroep van ad Onzeker over het voorbestaan van het vak bij UWV, is professionalisering daar nog wel mogelijk? Goede zaak Het is een goede zaak, dat er (nog) professioneler gewerkt gaat worden. Ik merk dat vooral kennis gewaardeerd wordt en dat het goed is dat er een onafhankelijk iemand de zaak eens veven op een rij zet en mogelike oplossingsrichtingen geeft Dit gaat erg veel tijd kosten en ik kan nog niet beoordelen of de opbrengsten navenant zullen zijn. 64

65 ik vind het aan de ene kant goed, aan de andere kant een tijdrovend gebeuren daar is in principe de arbeidsdeskundige op zijn inmiddels gedifferentieerde vakgebied zelf verantwoordelijk voor. Het is een goede zaak, alleen de communicatie over het PCD en BCD in relatie tot (her)certificering is mij nog onduidelijk. Gaat goed zo! is er wel een verdere professionalisering van het beroep? Huidige beleid dient te worden voortgezet. Het blijkt weerbarstige materie. De pogingen vanuit de NVvA zijn mijns inziens goed te noemen, enthousiasmeren zelfs vaak, maa rin de praktijk blijkt het toch lastig. Wellicht is er een lange adem nodig. Daarbij is mijn mening dat de organisatie waar ik werkzaam ben (UWV) wel naar buiten toe aangeeft zich in te zetten voor profeessionalisering (en kwaliteit), maar in de praktijk blijkt dit veel lastiger te zijn. Ik vind het blad er op vooruit gegaan. Meer aansluiten bij wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk om werk ad ook wetenschappelijk te onderbouwen. een uitstekende start van het ontwikkelen van de professional arbeidsdeskundige. Is nodig, echter weet niet of competentiedossier daar toe bijdraagt. Zie het als een verplichting en kunstmatig iets. Het is goed om je bewust te zijn van je eigen handelen een proces van voortschrijdend inzicht + Dit is zeer belangrijk. Gezien recente ontwikkelingen tav werkverdeling binnen UWV baart mij deze professionalisering zorgen. is nodig Top Goed streven, maar de vorm spreekt mij niet aan. Velen werken in specifieke richting of vanuit een tweede professie en zullen geen toegevoegde waarde ervaren door een competentiedossier= meetbaarheid twijfelachtig. Is een prima ontwikkeling Ik vraag mij altijd af wie dit nou precies nodig heeft? De klant? De opdrachtgever? de AD-en zelf? uitstekend goed Is hard nodig. Verdere professionalisering kan er voor zorgdragen dat het vak van AD maatschappelijk beter vover het voetlicht gebracht kan worden. Eigen verantwoordelijkheid Noodzakelijk. Een goede zaak om hier aandacht aan te besteden. Ook van belang om professionalisering te bevorderen. Maakt dat je discussie krijgt over het functioneren, ook van collega's Ik heb hier een dubbel gevoel bij: ik vind dat een AD die lid is van NVvA en SRA en daarnaast gecertificeerd is zelf al moet beschikken over competenties. Daarnaast vraagt mijn werkgever al een scala competenties. Ik zou als beroepsvereniging eerder gekozen hebben voor gezamenlijke verplichte bijscholing t.a.v. bepaalde competenties. Op deze manier kost het enorm veel tijd naast een toch al drukke baan. Ik heb mijn twijfels, Eigenlijk heb ik het BCD niet nodig om mij te blijven ontwikkelen. Ook bij mijn werkgever maak ik daar afspraken over. Ik ben bang dat ik me verplicht ga voelen vanwege mijn certificering om het dossier naar behoren te gaan vullen en niet omdat ik daar zo gemotiveerd voor ben. wenselijk, noodzakelijk, uitdagend en stimulerend Geen mening Je moet eerst een goede basis hebben om verder te kunnen professionaliseren. M.i. is een kleine voorhoede te ver voor de troepen uit aan het lopen. Goede richting. Zowel het competentiegericht leren/certificeren als de herziening gedragsregels zijn een goede bijdrage. goede manier, dwingt arbeidsdeskundigen kritisch naar zich zelf en eigen handelen te kijken goede zaak > bijhouen van kennis en vaardigheden is een absolute must voor onze beroepsuitoefening Maatschappelijk noodzakelijk. Een goede ontwikkeling. Professionalisering is goed, net zoals blijven ontwikkelen en kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen en vakinhoudelijke kennis. Niet doorslaan in lijvige documenten en protocollen hierover. Als het je basishouding niet is helpt een protocol ook niet. 65

66 42. Waarom heeft u er geen interesse voor? Hoe komt het dat deze informatie u niet heeft bereikt? ik ben er wel bekend mee, maar kan er me er nog steeds geen goede voorstelling van maken,is er wel toegevoegde waarde in deze methode? Spreekt op dit moment niet aan. Niet bekend. Mijn vakgebied betreft alleen voorzieningen info heeft mij niet bereikt denk ik geen idee Dit is een ontwikkeling die gezien mijn leeftijd (onlangs 65+) niet meer mijn volle interesse heeft wrsch. omdat het niet leeft op de werkvloer waar ik werkzaam ben. Kan mij voorstellen dat het bij de UWV collega's meer leeft. Sta er zeker niet onverschillig tegenover, maar het voelt alsof het mij niet aangaat, mij niet betreft. Informatie heeft mij wel bereikt. In OT groep afgesproken dat we een 'spelbijeenkomst' houden met deskundigen om beter op de hoogte geraken geen idee werk zelf vraagtr al veel aandacht en tijd Ik ben en moet selectief zijn in informatieverwerking. (het is geen desinteresse) Ik vind het allemaal erg zwaar aangezet. het gemiddelde niveau van de AD is nauwelijks aan de maat. De werkgevers bepalen het niveau, het gaat gewoon volgens het marktprincipe. Is er tekort dan doen ze concessies aan opleiding en vaardigheden en andersom. Uiteindelijk gedraagt de massa zich als een gemiddelde loonslaaf. Dat is ook niet gek, want zo worden de medewerkers ook behandeld door de werkgever. Ik ben al blij dat ik van mij werkgever regelmatig bijscholingen mag volgen en de themabijeenkomsten bezoeken. Daarnaast werk ik gewoon hard en met veel plezier en is mijn tijd op. Als dat AKC verplichte kost wordt zal ik mij er op inlezen en instellen. Ik zal immer uitstekend functioneren, dat is mijn drive. Vooralsnog heb ik nergens behoefte aan, dus wat mij betreft bespaar je de moeite en keer terug naar de basis. De massa is hier naar mijn inzicht niet klaar voor, velen zullen inhummen, weinigen gaan die kar trekken. misschien zit ik er naast zit, maar u vroeg naar mijn opvatting. Waarom heb ik waar geen interesse voor? Gaat deze vraag over PCD, de vorige vraag? PCD vind ik gebakken lucht. schade letsel Het is geen gebrek aan interesse. Er is sprake van onmacht Dit dossier is iets wat binnenkort weer uitvoerig in één van de twee OT-groepen waarin ik zit, besproken zal worden Teveel informatie in een keer. Binnen onze OT-groep is aangegeven nog even te wachten, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. Geen idee. Steeds minder AD werk Meer organisatieadvies Ik ben zelf bezig met het afronden van mijn betaald werkzame leven Tijdsgebrek moet me er nog in verdiepen informatie ligt al geruime tijd klaar om gelezen te worden, etc. het arbeidskundig vak wordt door mij niet meer uitgeoefend, ik ben advocaat. Langs de weg van de beroepsvereniging wil ik toch nog enige binding houden. Nu nog geen interesse.? geen idee ik ben werkloos vanaf 2003 Wel interesse en ik heb er wel wat over gelezen, echter met de informatie 9nog) niets gedaan. wel SRA lis, geen SKO wel eenmalig besproken in OT groep, maar nog niet voldoende bekend Ik ben na mijn pre-pensioen later als zelfstandige gaan werken, ben even geen lid geweest en heb daardoor info gemist Nog in opleidingsfase waar dit nog niet aan de orde is. Zal dit dan gaan oppakken. De houding van de NVVA t.o.v. het werk als arbeidsdeskundige staat m.i. mijlenver van de werkbeleving van de gemiddelde AD binnen UWV en al heel zeker van de praktijk van alle dag binnen UWV. E.e.a. is voor mij daarom enkel "theorie". Ik heb er wel over gelezen maar houdt me er verder nog niet zo mee bezig Andere bezigheden: de waan van de dag Waarschijnlijk aan mijn aandacht ontsnapt,? te druk dus maak keuzes wat betreft interesse gebieden Ik heb deze onderwerpen mogelijk overgeslagen in de ad-visie. Ik heb er wel overgehoord op een regiobijeenkomst en in mijn OT-groep. Ik heb er wél interesse voor! Maar ook hier ontbreekt het wat mij betreft aan overzichtelijke informatie. Ik vind de artikelen hierover in AD-visie zeer onleesbaar en oninteressant. Ook ontbreekt m.i. de kritiek. Waarom wordt er zo juichend gedaan? Waar is de andere kant van het verhaal? Is er nagedacht over de nadelen? Over de betekenis hiervan in de praktijk voor de ad-en die wellicht minder goed in staat zijn om hun competenties tot uitdrukking te brengen? Ik krijg het idee dat het een rijdende trein is waar je vlug in moet stappen, anders blijf je achter op het perron. En daar heb ik een ingebouwde weerzin tegen. Volgens mij hoort dat ook bij het vak van ad: altijd kritisch blijven. Ziekte, keuzes maken v.w.b. inzet tijd (werken, herstellen en vrij zijn) Ik heb wel interesse echter de info hierover heeft me tot nu toe beperkt bereikt. is nog niet voor mij voldoende relavant Heb het waarschijnlijk gemist. Geen idee waarom ik het niet ken. Ik zie toch alle mail e.d. langs komen en lees dit. Het is dus niet zo, dat ik geen interesse heb. nog niet aan toe gekomen, schijf het op de lange baan, komt wel... De nadruk ligt bij mij op de letselschaderegeling en niet op arbeidsdeskundig terrein. 66

67 Nog niet in verdiept wegens andere prioriteiten, wel intresse voor. Info en doel is nog te abstract. Voor dagelijks handelen is nog teveel aan info voorhanden en te verwerken. Bij info ontbreek nog teveel totaalvisie en hoe dit geborgd zal moeten worden Heb er wel interesse voor, het onderwerp is mij echter (nog) onbekend. informatie is bereikt en doorgelezen en gaat nog besproken worden tijdens ot. Nu is het nog papier(wat niet wil zeggen dat het niet onderdeel is interesse Heb mij er gewoon nog niet in verdiept. Weet dus nog niet wat de toegevoegde waarde hiervan is. Ik ben Arbeidsdeskundig Analist. Een heel ander vakgebied. Leeftijd speelt een rol Meestal in de avonduren Veel info via internet en publicaties nog geen belangstelling om mij in deze materie te verdiepen. Ik heb me er niet in verdiept, andere onderwerpen spraken mij meer aan op dat moment Mede directeur van een arbodienst en zelf A&O afgestudeerd. Ben sinds december 2007 Manager Claim en minder bezig met inhoud. Het is niet zo dat ik er geen interesse voor heb. De informatie heeft mij onvoldoende bereikt en ik geef daarnaast eerlijk toe dat ik als zelfstandige met een klein bureau met personeel de afgelopen periode belangrijker prioriteiten heb gehad dan mij bezig te houden met deze materie. ben erg druk met eigen bedrijf maar vooral geen noodzaak omdat ik mij niet heb laten hercertificering vanwege voor mij vreemde eisen t.a.v. de voorwaarden SKO Info is mij ontgaan te druk met dagelijkse bezigheden Tijd ontbreekt om hier uitgebreid in te duiken: productie, termijnen, slecht georganiseerde werkverdeling! erg druk met werk en gezin, weet ervan maar ben er niet inhoudelijk ingedoken Tja, te druk? te snel nee geklikt, weet 't wel Doe mijn werk (goed genoeg m.i.) Wel interesse, maar door de waan van de dag... 67

68 43. Heeft u via de NVvA opgedane kennis in praktijk kunnen toepassen? 1 Ja 2 Nee 55,6 % 44,4 %

69 44. Kunt u een voorbeeld geven? toepassen van nieuwe reintegraietechnieken bij psych ziektebeelden naar aanleiding van de lezing van Murat Chan, heb ik een casus bij hem aangedragen. Op de regiobijeenkomsten zijn inleidingen gehouden over o.a. het in beweging krijgen van langdurig ongeschikten (Dhr. Verhoeven?), de inleiding destijd van dhr. Lancee en nog een aantal bijeekomsten die ik nuttig vond. Ik werk met het competentiedossier nee alles wat je hoort of onderweg oppikt is vaak te gebruiken in de dagelijkse praktijk neurofeedback ingezet/ doorverwezen als mogelijk instrument/ interventie Deconverentie en de verhouding met de bedrijfsarts regiobijeenkomst-informatie over begeleidingsmethoden, informatie gebruikt in het dagelijks werk bij re-integratiebegeleiding. neen * hetgeen naar voren is gebracht in de lezing: verlaat verdriet. * congres participatie: meer gaan samenwerken, zorgen dat de verzuimende medewerker centraal staat. N.a.v. platformbijeenkomst over tijdcontingent re-integreren meer over gelezen en cursus gevolgd. Toepassing jurisprudentie op eigen casuïstiek Visie op het AD-werk Na uiteenzetting over Autisme boek gelezen, verdiepingsavonden gevolgd via GGZ, netwerk gaan ontwikkelen en hulpverleners betrekken bij re-integratie en werkafspraken Tijdkontingente benadering,wpo,arbo-ontwikkeling Ik kan voorbeeld sec noemen. Het lidmaatschap van NVVA zorgt er in het algemeen voor dat ik bij blijf in mijn vak en de ontwikkelingen in het vak van de eerste hand krijg. ervaringen uit casuistiek Discussies in het platform zijn naar mijn mening altijd goed voor kennisverbreding. Nee Bijeenkomst hersenletsel, regio zuid. bepaalde onderwerpen die inhoudelijke diepgang geven over onderwerpen waar ik net mee bezig ben bijvorbeeld lezingen op de landelijke bijeenkomsten hebebn nuttighe informatie gebracht die ik kan gebruiken bij gesprekken en ontwikkelen van visie De laatste cursus die ik volgde was strategisch coachen. Dat maakt mij weer scherper op verschillende aspecten zoals inzicht hoe collega's zich gedragen en positie kiezen. nu even niet nee niet direct nee Met name psychische ziektebeelden en mogelijke behandelingen via de sprekers op regiobijeenkomsten. Regiobijeenkomst over gedragsregels: bewuster gaan nadenken over handelen. Idem tav PCD. Naar aanleiding van een verhandeling over werkplekinrichting tijdens een regiobijeenkomst. Door bedrijfsbezoeken georganiseerd door de OT-groep. Recentelijk workshop gegeven over competentiedossier. ziekteverzuimbeleid "kleine" dingen: effecten emdr effect/onaantastbaarheid van een "cliniclown" regie op eigen leven etc. nee Juridische wetgeving bij ontslag nav bijeenkomst NVVA Ben naar thema-bijeenkomsten geweest die in praktijk toepastbaar waren zoals neurofeedback training en bijeenkomst over linkedin (netwerken via internet). Niet aangeboren hersenletsel. Ik heb nu meer inzicht gekregen een hierdoor kan ik in een re-integratietraject betere begeleiding geven naar werk. informatie over arbeidsrecht Ik heb recent de bijeenkomst in Breukelen bezocht over reintegratie en verslaving. Voor mij is de link tussen psychische problemen en verslaving verduidelijkt. Ik heb meer besef gekregen m.b.t. verslaving als ziekte en de noodzaak om in een aantal gevallen eerst zorg in te zetten en daarna reintegratie. nee - ik kijk meer over de grenzen vabn het vakgebied (participatie met andere vakverenigingen/beroepen) - opgedane kennis in regiobijeenkomsten verruimt je kennis bij omgaan met collega's en clienten kennis over de omgang met allochtone clienten. kennis over culturele achtergronden van gedrag. De manier van werken en benadering van mijn werk Ik ben dagelijks in de praktijk bezig met mijn arbeidsdeskundige kennis te profileren om hiermee Preventief mijn klanten en werkgever van dienst te zijn. een direct voorbeeld is het verzuimprotocol welke als richtlijn wordt gebruikt. in het werk bij re- integratie oas ik nieuwe ontwikkelingen toe en wat ik heb gehoord op de bijeenkomst van november 2008 voorlichting over bezwaarzaken bevatte enige eyeopeners 69

70 Div. over de laatste 10 jaar. nee, het gaat om gedachtengangen neen Niet zo 1, 2, 3. Informatie omtrent medische ( neurofeedback) behandelingen ingezet lezing over aanpak bij chronische rugklachten Op het gebied van de re-integratie-mogelijkheden Werken met neurofeedback en reïntegratie bij NAH-letsel(via Regio Zuid) Het is niet alleen via kennis van het NVVA. Alles bijelkaar neem je kennis tot je en past deze toe. * Presenteren vanuit de NLP-uitgangspunten= * Vele leermomenten uit de OT-groep= e.d. In gesprekken": "ik heb gelzen dat... Wij gaan het BCD gebruiken voor ons eigen beoordelings systeem Platformbijeenkomsten en regio bijeenkomsten zijn nuttig voor netwerk en soms ook voor kennisvergaring Geen concreet voorbeeld, maar ik probeer mede door de NVvA up-to-date te blijven en mijn werk zorgvuldig te doen. reintegratie voorbeelden voor clienten Niet concreet. De opgedane kennis pas ik automatisch toe bij mijn werkzaamheden. Bijeenkomst over verslaving: sommige dingen waren direct in praktijk toepasbaar. Meest toepasbaar is eigenlijk wat je hoort in gesprekken in de pauzes bij bijeenkomsten. geen duidelijk omlijnd voorbeeld te geven= het heeft veel meer te maken met een algemene groei in het werk (een algeheel leerproces door training, werkervaring en dingen die in NVvA-verband opgestoken worden). Wellicht heeft dit ook wat met mijn ervaring en leeftijd te maken. verdieping vakkennis en houding/gedrag klantgericht werken hoe te handelen bij ziekteverzuim bijv. iets over de soc. wetgeving, daar stel ik intern de mensen van op de hoogte en gebruik het zelf als het van toepassing is. Ergonomische informatie. Informatie reintegratie. klanten bewuster maken over regie eigen leven en verantwoordelijkhedi voor deigen participatie kennis over re-integratie en regelgeving bij verzuim reintegratei van allochtone medewerker laatstelijk lezing om alcohol verslaving, gesprekstechniek enigzins aangepast nee leidraad verzuim niet direct Mijn berope een vak vinden en dit uitstralen! informatie uit de richtlijn verzuimbegeleiding door de arbeidsdeskundige Gebruik van deskundige oordeel anders dan voorheen na bijwonen van de workshop in nov Juridische zaken, ontslagrecht, ergonomie Er is een spreker geweest voor psychotrauma, nu verwijs ik daar naar toe, Burn out bestaat niet etc,maakt dat ik anders handel dan voor presentatie. Re-integratie van mensen met de diagnose kanker Audits om de vaardigheden als AD te toetsen: Wie doen dit? Wat zijn de voorwaarden? Wie draagt de kosten? Verslagen en onderzoeken vanaf de site. Nee, maar van de diverse informatie die de vereninging geeft dmv bijeenkomsten, het blad, platforms e.d. neem je altijd info mee die je kunt gebruiken of laat je op een andere manier tegen onderwerpen als re-integratiemogelijkheden (bijv)aankijken of ermee omgaan. Ontwikkeling wensen t.a.v. eigen beroepscompetenties. Gedachtenvorming t.a.v. al dan niet verwijzen naar interventionisten door AD. nee Meer in zijn algemeenheid, niet specifiek. - nee,ik gebruik kennis meer in zijn algemeenheid om mijn ideeen, werk te verbetern. Inspireert mij om mijn vak op een goede manier uit te oefenen, om de meerwaarde van onze inbreng als AD op groot terrein in te zien. begeleiding jonggehandicapten, opbouwen van netwerken. afstemming van de informatie in discussie over beeldvorming met collega's tijdens intervisie en OT en informatie gebruiken naar clienten voor de trajecten. autisme neen reintegratie creatieve oplossingen bedenken voor complexe casussen. Het brengt je op ideeen. PCD. beter toegeruist in gesprekken met netwerkpartners, meer bewust van het vak en meer bewust van de onderlinge verhoudingen tussen sra nvva - hobeon/sko etc. Qua werkwijze pas ik heel veel toe. 70

71 info uit regio bijeenkomsten Bijvoorbeeld het werken aan persoonlijke ontwikkelingen van ieder lid van de OT groep, wordt nu aan de hand van het Competentiedossier vormgegeven en besproken. Spreekbeurten op diverse podia waarbij ik de vereniging gebruik als 'uithandbord' voor thema's 'belasting-belastbaarheid en Mens, Werk & Inkomen. Ben leidinggevende. organiseer binnen platform aov/letsel thema avonden. Bv nut/noodzaak van competentie dossier uitdragen communicatietechnieken toegepast inhoudelijke kennis gebruikt in presentaties alert zijn op veranderingen, meedenken over PCD inzichten over samenwerking met andere beroepsgroepen, ethiek, het belang van een professioneel oordeel voor de cliënt etc. etc nee Regiobijeenkomsten gaven mij vaak een breder beeld bij het praten met klanten, Ik doe mijn werk uiteindelijk voor de klant die met mijn rapportage een terugkoppeling krijgt van de bevindingen van een beoordeling. Ik probeer door gebruik te maken van protocollen, zo helder mogelijk te zijn in het aangegeven van wat ik heb onderkend, onderzocht en bevonden. nav congres in juni info verwerkt in mijn visie op omgaan met ziekte en klanten. Interculturele communicatie / ziektebeelden / -beleving. Methodieken werkplekonderzoeken. Gebruik professioneel statuut. stilstaan bij je sterke en zwakke kanten, constateren waar je verbetering behoeft. Alert blijven zo niet zie voorgaand antwoord gerichtere aanpak inzet arbeidsdeskundige in patientenverenigingen, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen Discussie omtrent ethiek houdt je scherp bij beoordelingen met tegengestelde belangen wkg/wkn. Ontwikkeling bewustwording omtrent belang hoor en wederhoor. introductie vereniging bij AOWdiscussie Verzuimleidraad helpen ontwikkelen viel samen met meer aandacht voor effectieve verzuimaanpak op mijn werk nee congressen zijn altijd nuttig naast info ook qua mindsetting is inspirend en dat draag je weer uit in je vak poortwachterfunctie, informatie over bepaalde werkvoorziening. Visies van collega ad-en over aanpak van een probleemstelling. informeren van leidinggevenden en HR adviseurs in complexe re-integratie situaties informatie over de arbeidsmarkt competentoeontwikkeling opdoen van netwerkinformatie niet direct. Je vakkundige mening en visie wordt gevoed door meerdere bronnen. Niet zo snel PCD format in gebruik genomen ADén denken soms zoveel profeesional te zijn dat ze de enige kennisdrager zijn maar er zijn nog ander goede ketenpartners en beroepsgroepen waarwe gebruik van kunnen maken maar die we b=niet hoeven te overtroeven of negeren. (bijv A en O deskundigen, psychologen, ergonomen) Niet direct (algemeen) mbt regelgeving, wijziging van wettelijke zaken bijv, kennis delen Train de trainer van PCD was een succes en werkt goed in de praktijk! opdrachtverwerving subsidieregeling brugbanen elementen van de ontwikkeling met het BCD Inormatie over een specifieke interventie geven Meer inzicht in ziektebeelden in relatie tot de dagelijkse praktijk bij de presentaties Reïntegratie vraagstukken Themabijeenkomst regio West mbt psychische problematiek en begeleiding bij re-integratie Meer in algemene zin: de info vanuit de regiobijeenkomsten zijn vaak praktisch en direct toepasbaar. Ons werkterrein is echter zo breed dat er veel na een periode van er bewust van te zijn, het naar de achtergrond wordt verdrongen. geen concreet voorbeeld, wel bood en biedt het mij de mogelijkheid mijn eigen werk in een breder kader te plaatsen. nee Optimale participatie in de praktijk kunnen toepassen Niet zo gauw als ik een regiobijeenkomst heb bezocht, bv over psychische ziektebeelden, burnout, autisme. Dit soort ziektebeelden kom ik in mijn werk tegen en de informatie uit de bijeenkomst helpt mij om beter in mijn professionele schoenen te staan DE vraag of je een opdracht accepteert ipv direct aan de slag te gaan is een belangrijke vraag die via BCD, maar ook door de discussie binnen de SRA is aangekaart. toepassing van de WVP etisch handelen inzake casuïstiek Informatie opvragen, artikelen lezen, contact opgenomen met collega die stuk geschreven heeft. We gaan in OT groep het nog hebben over de beroepscompetenties als dat is wat u bedoeld. ik heb nu wat meer aandacht voor mijn relatie tot mijn klant. Mijn succes hangt af van zijn/haar plannen, niet de mijne. 71

72 Nee. Is te algemeen Ben mij meer van kansen bewusten ethisch handelen.bijvoorbeeld kaart ik nu binnen mijn organisatie aan dat wij onze klanten moeten informeren als we te laat zijn met het beoordelen van de re-integratie inspanningen.dit is namelijk een onderdeel van de werknemer-bescherming die bij de invoering van WIA is afgesproken. Op dit moment gaat dit buiten het zicht van de klant. De klant onderkent vaak niet zijn belang. niet concreet meer inzicht in onderwerpen zoals op regiobijeenkomsten gegeven bijv autisme. Geen specirek voorbeeld. Het is een continue proces. 72

73 45. Ik ben tevreden over de NVvA als beroepsvereniging 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 7,7 % 56,5 % 30,2 % 5,0 % 0,7 %

74 46. Ik vind dat de NVvA een positieve bijdrage levert aan het imago van arbeidsdeskundigen 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 19,5 % 56,4 % 20,2 % 3,6 % 0,2 %

75 47. Ik ben tevreden over de profilering van de NVvA naar buiten, b.v. in publicaties en op congressen 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 11,7 % 55,6 % 26,5 % 5,7 % 0,5 %

76 48. Ik vind de NVvA een inspirerende vereniging 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 6,2 % 37,6 % 44,0 % 11,3 % 0,9 %

77 49. Het lidmaatschap heeft voor mij toegevoegde waarde 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 8,0 % 58,3 % 25,5 % 7,1 % 1,1 %

78 50. De NVvA representeert waarden waarmee ik mij kan identificeren 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 8,6 % 54,8 % 30,9 % 4,9 % 0,9 %

79 51. Ik ben tevreden over de wijze waarop het bestuur in dialoog treedt met leden 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 9,6 % 47,7 % 36,5 % 4,3 % 1,8 %

80 52. Hoe vaak heeft u in de periode 2008/2009 contact gehad met het bestuur? 1 Vaker dan 6 keer keer keer 4 0 keer N

81 52.1 Hoe vaak heeft u in de periode 2008/2009 contact gehad met het bestuur? - Vaker dan 6 keer 1 NVvA 2 AKC 100,0 % 28,0 %

82 52.2 Hoe vaak heeft u in de periode 2008/2009 contact gehad met het bestuur? keer 1 NVvA 2 AKC 88,9 % 14,8 %

83 52.3 Hoe vaak heeft u in de periode 2008/2009 contact gehad met het bestuur? keer 1 NVvA 2 AKC 88,8 % 23,1 %

84 52.4 Hoe vaak heeft u in de periode 2008/2009 contact gehad met het bestuur? - 0 keer 1 NVvA 2 AKC 78,6 % 92,3 %

85 53. Op welke manier heeft u contact gehad met het bestuur? (Meerdere antwoorden mogelijk) 1 Persoonlijk 2 Telefonisch 3 Per 4 Schriftelijk N

86 53.1 Op welke manier heeft u contact gehad met het bestuur? (Meerdere antwoorden mogelijk) - Persoonlijk 1 NVvA 2 AKC 98,0 % 22,1 %

87 53.2 Op welke manier heeft u contact gehad met het bestuur? (Meerdere antwoorden mogelijk) - Telefonisch 1 NVvA 2 AKC 86,0 % 39,5 %

88 53.3 Op welke manier heeft u contact gehad met het bestuur? (Meerdere antwoorden mogelijk) - Per 1 NVvA 2 AKC 92,2 % 24,7 %

89 53.4 Op welke manier heeft u contact gehad met het bestuur? (Meerdere antwoorden mogelijk) - Schriftelijk 1 NVvA 2 AKC 94,4 % 33,3 %

90 54. Bent u tevreden over de bereikbaarheid van het bestuur? 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Ontevreden 5 Zeer ontevreden N

91 54.1 Bent u tevreden over de bereikbaarheid van het bestuur? - Zeer tevreden 1 NVvA 2 AKC 96,3 % 29,6 %

92 54.2 Bent u tevreden over de bereikbaarheid van het bestuur? - Tevreden 1 NVvA 2 AKC 94,1 % 21,6 %

93 54.3 Bent u tevreden over de bereikbaarheid van het bestuur? - Neutraal 1 NVvA 2 AKC 85,8 % 80,1 %

94 54.4 Bent u tevreden over de bereikbaarheid van het bestuur? - Ontevreden 1 NVvA 2 AKC 80,0 % 40,0 %

95 54.5 Bent u tevreden over de bereikbaarheid van het bestuur? - Zeer ontevreden 1 NVvA 2 AKC 25,0 % 100,0 %

96 55. Bij de volgende vragen over het NVvA bedoel ik het bureau 1 APPR - Naarden ( tot ) 2 MOS - Nijkerk ( heden) 77,9 % 22,1 %

97 56. Hoe vaak heeft u in de periode 2008/2009 contact gehad met het NVvA verenigingsbureau? 1 Meer dan 6 keer keer keer keer 3,6 % 4,3 % 19,0 % 73,2 %

98 57. Op welke manier heeft u contact gehad met het verenigingsbureau? (Meerdere antwoorden mogelijk) 1 Persoonlijk 2 Telefonisch 3 Per 4 Schriftelijk 19,1 % 57,4 % 67,7 % 6,0 %

99 58. Geef uw mening over de volgende facetten van de dienstverlening van het verenigingsbureau. 1 Telefonische bereikbaarheid 2 Reactiesnelheid 3 Klantvriendelijkheid 4 Deskundigheid 5 Verwerking inschrijvingen N

100 58.1 Geef uw mening over de volgende facetten van de dienstverlening van het verenigingsbureau. - Telefonische bereikbaarheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 7,1 % 41,1 % 48,9 % 2,1 % 0,7 %

101 58.2 Geef uw mening over de volgende facetten van de dienstverlening van het verenigingsbureau. - Reactiesnelheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 6,5 % 44,0 % 41,2 % 7,2 % 1,4 %

102 58.3 Geef uw mening over de volgende facetten van de dienstverlening van het verenigingsbureau. - Klantvriendelijkheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 8,3 % 47,1 % 40,5 % 3,8 % 0,3 %

103 58.4 Geef uw mening over de volgende facetten van de dienstverlening van het verenigingsbureau. - Deskundigheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 3,9 % 35,6 % 55,6 % 4,2 % 1,4 %

104 58.5 Geef uw mening over de volgende facetten van de dienstverlening van het verenigingsbureau. - Verwerking inschrijvingen 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 5,7 % 31,4 % 52,3 % 6,7 % 4,6 %

105 59. Hoe vaak heeft u in 2009 contact gehad met het bureau van het AKC? 1 Meer dan 6 keer keer keer keer 0,5 % 0,2 % 4,7 % 94,6 %

106 60. Op welke manier heeft u contact gehad met het bureau? (Meerdere antwoorden mogelijk) 1 Persoonlijk 2 Telefonisch 3 Per 4 Schriftelijk 25,6 % 38,9 % 48,9 % 7,8 %

107 61. Bent u ingeschreven bij SRA? 1 Ja 2 Nee 83,3 % 16,7 %

108 62. Wilt u uw mening geven over het volgende: 1 Telefonische bereikbaarheid 2 Reactiesnelheid 3 Klantvriendelijkheid 4 Deskundigheid 5 Informatietoegankelijkheid N

109 62.1 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Telefonische bereikbaarheid 1 Zeer teveden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 2,3 % 24,1 % 72,0 % 1,9 % 0,0 %

110 62.2 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Reactiesnelheid 1 Zeer teveden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 3,1 % 19,9 % 73,9 % 3,8 % 0,4 %

111 62.3 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Klantvriendelijkheid 1 Zeer teveden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 1,9 % 23,8 % 70,9 % 3,4 % 0,4 %

112 62.4 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Deskundigheid 1 Zeer teveden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 4,2 % 27,2 % 66,4 % 2,6 % 0,4 %

113 62.5 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Informatietoegankelijkheid 1 Zeer teveden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 2,7 % 26,0 % 68,2 % 3,9 % 0,4 %

114 63. Ik ben tevreden over SRA als tuchtcollege 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 5,3 % 41,2 % 47,1 % 4,5 % 1,9 %

115 64. Bent u ingeschreven bij Hobéon/SKO? 1 Ja 2 Nee 72,2 % 27,8 %

116 65. Wilt u uw mening geven over het volgende: 1 Telefonische bereikbaarheid 2 Reactiesnelheid 3 Klantvriendelijkheid 4 Deskundigheid 5 Informatietoegankelijkheid 6 Verwerking inschrijvingen N

117 65.1 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Telefonische bereikbaarheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 4,8 % 31,3 % 61,0 % 3,6 % 0,4 %

118 65.2 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Reactiesnelheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 4,0 % 29,4 % 53,6 % 12,7 % 0,8 %

119 65.3 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Klantvriendelijkheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 4,4 % 29,8 % 54,4 % 8,7 % 2,8 %

120 65.4 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Deskundigheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 2,4 % 30,9 % 61,0 % 4,4 % 1,2 %

121 65.5 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Informatietoegankelijkheid 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 1,6 % 27,5 % 59,0 % 10,0 % 2,4 %

122 65.6 Wilt u uw mening geven over het volgende: - Verwerking inschrijvingen 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Neutraal 4 Niet tevreden 5 Helemaal niet tevreden 1,2 % 25,8 % 60,5 % 9,3 % 4,0 %

123 66. Ik ben tevreden over Hobéon/SKO als certificeringsorgaan 1 Zeer mee eens 2 Mee eens 3 Neutraal 4 Mee oneens 5 Zeer mee oneens 2,2 % 33,1 % 50,0 % 11,5 % 3,2 %

124 67. Wilt u aangeven welke resulaten voor u belangrijk zijn? (Geef maximaal 3 punten aan) 1 Verdieping expertise door middel van onderzoek in AKC 2 Bekendheid van arbeidsdeskundigen met driehoek mens, werk en inkomen 3 Verbetering (gedrags)kwaliteiten door aanvullende eisen hercertificering (in Persoonlijk Competentie Dossier) 4 Meer profilering naar buiten toe 5 Professionele besturing vereniging 60,4 % ,0 % ,6 % ,3 % 27,4 %

125 68. Waar moet het bestuur zich volgens u mee bezig houden en waarom? Nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en behoefte aan AD ondersteuning op de markt onderzoeken om hierop in te kunnen spelen. Op basis van dit onderzoek kijken hoe de AD zich hierbij van toegevoegde waarde kan laten zijn. ontwikkeling kerncompetenties AD het verder vergroten van de kennis en kwaliteiten door verrichten van onderzoeken en verstrekken van informatie en dit alles ook naar buiten dragen. Er worden nog steeds eilanden gecreerd binnen de vereniging zoals de AOV deskundigen, de arbo deskundigen de zelfstandigen etc... Volgens mij moet alles toegankelijk zijn voor iedereen. Ik wil geen club binnen een club zoals met de AOV wel aan de orde is. beleid uitzetten oa profilering AD en privacy vraagstuk Besturen, initiëren, faciliteren Geen mening Niet met het het Persoonlijk Competentiedossier als speeltje van het bestuur van de nvva Profilering en professionalisering. Voorts het beter betrekken van de leden bij activiteiten. Een ALV om in Amersfoort kan m.i. dan ook niet. bekendheid naar buiten toe versterken. Belangenbehartiging in de zin van professionalisering (kennis, kunde, houding), profilering als exclusief deskundige op het gebied van mens werk en inkomen en dit op de juiste wijze voor het voetlicht brengen bij werkgeevrs en politiek. Naast verdieping via AKC een echte beroepsvereniging worden die ook oog heeft voor de materiele belangen van de leden (voorbeeld LVA= kom niet aan de leden of de belangen van de leden want dan "zijn de rapen gaar" meer profilering naar buiten toe. Heb nu vaak het idee, dat de werkgever de arbeidsdeskundige als een last ziet en niet als een "lust", een toegvoegde waarde. Onbekend, maakt onbemind. Verdere profilering naar buiten en professionalisering leden Zie boven NVVA op de kaart zetten, er heerst nog veel onbekendheid bij met name bedrijven over de deskundigeheid van AD'n. Er wordt nooit naar een certificaat gevraagd, terwijl dit voor de beroepsgroep een groot onderscheid maakt. Overheidsvraagstukken ten aanzien van arbeidsparticipatie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten aanzien van re-integratie. Beleidsmatig aandacht voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt met arbeidshandicap. Signaleren van ontwikkelen op het speelveld van de AD en richtlijnen opstellen, ondersteunende activiteiten, aanbieden van cursuspaketten die inspelen op de behoeften. Profilering van het vak Professionalisering van het vak bekendheid naar buiten + profilering, binding onder verschillende bloedgroepen bevorderen professionalisering. Ik herken dat weinig bij de UWV-arbeidsdeskundige. Als ik de rapporten lees zie ik alleen conclusies, geen overwegingen of oordeelsvorming zie vorige vraag - Nog meer de ad op de maatschappelijke kaart proberen te krijgen. De gemiddelde burger heeft geen notie van het werk van de ad. - Trachten het beroep beschermd te krijgen. Nu we zover zijn in de professionalisering moet die laatste stap ook worden gezet. - Doorgaan met het faciliteren van kennisverbreding. - Bewerkstelligen dat het AKC ook dient als kennisbank. Iedereen vindt het wiel steeds opnieuw uit. Zoals eerder aangegegeven: samenvoegen NVVA, SRA en SKO. Dit zijn allemaal dubbele kosten voor de leden en leveren onafhankelijk van elkaar niet veel extra toe. Goede collega's zonder mensgerichte vooropleiding kunnen zich niet eens aansluiten bij het SKO, terwijl collega's niet weinig doen aan kwaliteitbevordering of professionalisering met een functietaakomschrijving van de werkgever zo zich kunnen aansluiten. Echt achterhaald allemaal Een loket, eenduidig naar buiten, transparant en dus ook veel goedkoper! EXTERN!!!! Profilering Deskundigheidbevordering. Herkenbaarheid verschillende groepen AD-en profilering belangenbehartiging Wanneer wordt het vak van AD nou eens ruim bekend in het land? ontwikkeling van vak en profilering van de fucntie kwaliteit van handelen Door toenemende complexiteit van wetgeving en toenemenende verbindtenissen met het arbeidsrecht worden de kwaliteits eisen meer en meer verhoogt. Kennisontwikkeling en deling worden daardoor belangrijker. Overleg met de werkgevers van de AD'en in loondienst. Dwing goede facilitering af. Werkgevers hebben niet altijd de zelfde belangen. meer profilering naar buiten en bevorderen deskundigheidsbevordering Meer aandacht voor individeel ingeschrevenen. Inzetten op meer toepassingen van het digitale tijdperk. Meer innovatie en investeringen op dit gebied. De eerste veranderingen op onze website zijn bemoedigend. SRA en met name SKO/Hobeon blijven hopeloos achter in dienstverlening en service. Veel te veel papier wat rond moet gaan, terwijl er slimme digitale oplossingen zijn. Verbind de NVvA ledenadministratie met die van SRA/SKO. Introduceer een ledenpas met barcode om aanwezigheid te registreren, laat alle bestuursleden discussieren met de leden via een intern platform, etc. etc. Zie hierboven. belangenbehartiging en profilering zonder hoogdravend te worden. 125

126 Met meer profilering naar buiten toe. Er is binnen de wetgeving geen rol weggelegd voor de arbeidsdeskundige daar waar deze functionaris een belangrijke rol kan spelen binnen het proces van verzuim in het combineren van gegevens en confronteren in gedrag. Om van de arbeidsdeskundige discipline een professie te maken heb je: 1. een eigen werkterrein nodig (de driehoek) 2. een eigen werkmethodiek nodig (gestandariseerde en werkzame methodieken, protocollen en richtlijnen) 3. een kwaliteitskring (o.a. certificering) Aan het eerste en derde wordt volop aandacht besteed, terwijl het aan het tweede ontbreekt. Jammer is dat. zie bovenstaande punten richting politiek het vak als arbeidsdeskundige promoten sturing/eye -openers/bredere bekendheid geven aan AD binnen politieke partijen besturing van het vak - profilering naar buiten - nieuwe trends middelpunt vormen waar professionals zich naar toe getrokken voelen. Stoppen met PCD. Ook na het spelen van het spel krijg ik geen motivatie voor het werken aan de competenties. Gebakken lucht. Bijhouden van kennis acht ik wel nodig, zou werkgever moeten bijhouden, maar als ze dit uitbesteden aan de vereniging dan wel certificering, ook goed. Doorgaan met profilering evidence based werken, streven naar een HBO opleiding arbeidsdeskundige en eenheid in beroepsopvatting Niet alleen kijken naar wat het bestuur wil, maar ook achterom kijken wat de arbeidsdeskundigen daadwerkelijk doen en daarop verbeterpunten genereren en uitvoeren. verdieping vakgebied en profilierimng vak AD Profilering naar buiten toe ik doe graag meer kennis en ervaring op voordat ik deze vraag beantwoord. Het zou zich meer moeten profileren richting UWV in mijn geval omdat hier het vak van ad steeds meer uit elkaar getrokken wordt en er steeds minder sprake is van ad in de ruime zin van het woord. uitwerken strategisch plan Ook een stuk belangbehartiging voor arbeidsdeskundigen. Artsen hebben ook een belangenclub. Bovendien is de NvVa via de platforms steeds meer bezig als een soort "in between"tussen werkvloer en bestuur. Dit versterkt dit idee alleen maar en maakt het tegelijk ook onduidelijker wat nu precies de positie is van de NvVA respectievelijk het platform. Daar moet duidelijkheid in komen. aandacht voor de technische kant van het beroep. Arbo, ergonomie, juridische ontwikkelingen. De socio kant wordt te veel benadrukt ten koste van bovenstaande. Professionalisering, bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de professionals, actuele kennis verspreiden, vraagbaak zijn voor leden, inspirerende bijeenkomsten organiseren, profilering van de functie AD. Zie boven Gewoon doorgaan op de ingeslagen weg Het bestuur is mijns inziens al actief genoeg. Kennisverdieping Toegankelijke databank Beroepsprofielen Ik heb een paar jaar geleden een aantal bijeenkomsten bijgewoond van het platform zelfstandigen. Heb nog immer alle respect voor het toenmalige bestuur wat een dergelijk zootje eigenheimers (mijzelf als eigenheimer voorop!!) probeerde te binden. Geen onvertogen woord daarover. Ik heb me alleen nogal geërgerd aan de voorzitter van de NVaA die er toen een aantal malen bij zat en vreselijk diplomatiek draaide en kronkelde op een aantal vragen. Irritant. En ik weet al niet eens meer waar het over ging. Het was een toen voor mij en meerderen met mij belangrijke kwestie, dat weet ik nog wel. Het was de druppel voor mij die maakte dat ik wel lid bleef van de NVvA, op commerciele gronden, maar mij verder af te wenden van nadere contacten. Niet professioneel mijnerzijds maar ik vond de NVvA al een oude mensenclub die hele avonden vergaderde over niets en haar optreden was voor mij de eerder genoemde druppel. Misschien is de NVvA wel een stuk verbeterd, ik weet het domweg niet. Het besturen van de NVvA en een beleid uitstippelen waar de ver. over 5 jaar wil staan. o.a. visie en strategie bepalen - doelstellingen formuleren - de rol van de AD'er gelijk zien te schakelen als de bedrijfsarts. Professionalisering en bekendheidvan het vak arbeidsdeskundige. Met propageren van werkelijke verzuim-interventie, omdat arbo-diensten hoofdzakelijk initiatiefloos afwachten en het UWV bijna niet anders doet dan achteraf beoordelen, en dat doorgaans nog slecht ook. Met de ontwikkelingen in de markt en profilering naar buiten omdat anders de nvva een teveel intern gerichte organisatie wordt waarin iedereen om elkaar heendraait. Verbetering van de facilitering Een echte vinger in de pap krijgen bij oa UWV. Coördineren en stimuleren platforms en regio's. Te weinig collega's zijn daadwerkelijk betrokken bij hun vak en de inhoud daarvan. Bewaken professionaliteit van het AD vak. De AD vertegenwoordigen naar buiten toe (profilering) Extern bij diverse partijen duidelijk maken welke werkterreinen tot het kennis-/kundedomein van de AD behoren, omdat nog steeds een UWV-beeld van een AD bestaat. De toegevoegde waarde die de inzet van een AD kan hebben belichten en helderheid over werkwijzes/protocollen bieden. Met o.a. de 2 bovenmstaande punten. Arbeidsdeskundige laten opnemen als kerndeskundige tussen arbodeskundigen. Politiek en werkgevers ervan overtuigen dat arbeidsdeskundige een toegevoegde waarde heeft bij organisatieaanpassing in het kader van vergrijzing c.q. personeelstekort in de toekomst. Toegevoegde waarde arbeidsdeskundige blijven uitdragen. Veel bedrijven weten nog steeds niet dat er buiten het UWV ook AD-en werken die je kunt inschakelen. Vakkennis bundelen en toegankelijk maken om je dagelijks werk als arbeidsdeskundige te vergemakkelijken. Soms ben je lang aan het zoeken naar relevante informatie om een probleem op te lossen. Contact tussen arbeidsdeskundige onderling bevorderen omdat het gewoon leuk is om elkaars ervaringen bij beroepsuitvoering te delen. met het levendig houden van de vereniging 126

127 met het betrekken van leden bij belangen proberen gezamenlijke belangen te kanaliseren en stimulieren hier resultaten te bereiken Specialiseren binnen groep. Indeze tijd kunnen we geen generalist meer zijn. War zijn we goed in en waar niet in. Wees open en eerlijk en houd niet de "schijn" op dat we van alle markten thuis zijn. Met de kaders en de borging naar wet en regelgeving, de professionals zelf ontwikkelen het vak wel met het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen o.a. op het gebied van verzuim en reintegratie Persoonlijk vind ik dat te veel tijd en energie naar certificering en dergelijke gaat. Ik zou veel meer inhoudelijkehid willen. Sessies omtrent specifieke onderwerpen. Ook kan ik me voorstellen dat de vereniging zich meer kan bemoeien met opleidingen van ADen. Geen mening profilering naar buiten toe en er voor pleiten dat de Arbeidsdskundige evenals een Arbo-arts een kerndeskundige wordt die de RI&E kan goedkeuren. Voortgaan op de weg van bekendmaken van het beroep Ga zo door! vakinhoud in de volle breedte en netwerken om invloed te verwerven bij de politiek faciliteren mogelijkheden tot ontmoeten en vergroten expertise Belangrijk is dat de AD een positie verwerft die gelijkwaardig is aan andere professionals. Nog te vaak is de AD een soort luxe voor bedrijven en andere professionals. overdragen en delen van kennis profilering naar buiten en verbinding naar binnen Beroepsgroep vertegenwoordigen naar buiten Profilering naar buiten toe. Een voorbeeld: in het kader van de WAO vindt nu de discussie plaats obver zware beroepen. Geen mens weet dat goed te benoemen en ik hoor en lees er veel onzin over. Als er nu ergens een mening van de AD op zijn plaats zou zijn, dan is het wel op dit punt. Ik heb geen AD gezien, gehoord of gelezen op dit punt. Raar! Meer profilering naar buiten toe voortzetten waar ze nu mee bezig zijn. het op de kaart zetten van de arbeidsdeskundige bij de buitenwacht (werkgevers,ministeries, uwv, belangenverenigingen), professionalisering (evidenced based werken verder uitwerken, eenheid in beroepsopvatting en uitvoering stimuleren), netwerken in het land opbouwen/samenwerken met strategische partijen (bijv. met arbodiensten, artsen, patientenverenigingen/belangenverenigingen). Het meer op de kaart zetten van het vak arbeidsdeskundige. Ook bij de politiek en bij werkgeversorganisaties. Nog steeds denkt een groot deel van Nederland dat de WAO/WIA keuring een puur medische aangelegenheid is. met professionalisering Met het meer uitdragen van de functie AD. Kortom het publiek (nog) meer informeren over het bestaan van de AD en deinhoud en omvang van zijn werkterrein. profilering, bekend maken van de groep en het belang van de arbeidsdeskundige de moeilijkste taak die het bestuur heeft is het stoffige gedrag van de geroutineerde AD om te vormen tot een innovatief gedrag. In de afgelopen jaren heb ik helaas gezien dat meer ad-en zowel binnen als buiten UWV zich hebben onderworpen aan het productieproces en zich daardoor hebben leiden. spreadsheetfundamentalisme heerst bij AD-Nederland. Ik mis soms de (mogelijke) samenwerking met andere beroepsgroepen op arbogebied. Denk hier naast de bedrijfsarts ook aan de veiligheidskundige, de arbeids- en organisatiedeskundige en de arbohygienist. profilering mn naar de politiek n.v.t. Profilering van het beroep Verdere profilering en professionalisering van ons vak. Gewoon doorgaan op ingeslagen weg. M.n. profilering naar buiten toe. De meerwaarde van arbeidsdeskundigen wordt vaak door partijen (zoals werkgevers, personeelsmanagers)niet gezien. inhoudelijk vergroten van kennis en vaardigheden 1. profilering arbeidsdeskundige extern 2. stimuleren van verdere professionalisering van het vak 3. meer sturen op meer eenheid binnen de groep arbeidsdeskundigen Het verschil van de afschatting in bestuursrecht en civiel recht. vooral profilering vakgebied Met alle hierboven genoemde zaken, omdat het zaken zijn die de leden bezig houden. Er is een flinke ontwikkeling van het vak gaande. Daarom vind ik dat de NVvA een visie op specialisatie zou moeten ontwikkelen. Maar boven alles moet het bestuur in de gaten houden wat de arbeidsdeskundigen met elkaar verbindt. Verder profilering van de beroepsgroep is absoluut nodig. De lobby richting de politiek verdient mijns inziens ook aandacht. Profilering van de beroepsgroep in de media. Vregroten draagvlak onder de leden. Zorgen dat de laden weten en begrijpen waarmee bestuur bezig is.meer uitdragen wat er al behaald is. Oppassen dat bestuur niet te ver voor de troepen uit loopt. De toekomst van de AD ligt in de private markt. In die markt is uiteindelijk alleen ruimte voor professinals die zaken oplossen en in beweging krijgen. Naar sec alleen "beoordelaars" zal er steeds minder vraag zijn. M.i. realiseert de gemiddelde AD zich onvoldoende dat een AD in de private markt in principe "niets" is. Er zijn vele aanpalende beroepen/functionarissen die (deels)hetzelfde werk doen en zich steeds meer gaan profileren. De AD heeft "last van de wet van de remmende voorsprong". Imago van de gemiddelde AD in de private markt is niet al te best. Zou de NVvA eens onderzoek naar moeten doen.ad zijn is meer dan alleen roepen dat je zo'n goede professional bent. Je zal het vooral moeten laten zien. Inhoudelijke exepertise van ADen bevorderen en ook professionalisering van de beroepsrol (o.a. ethische dillema's leren hanteren). nog meer overleg met UWV over inhoud en naleving professioneel statuut, beroepskwalificaties voor nieuwe aanwas arebeidsdeskundigen 127

128 de AD vertegenwoordigen/onder de aandacht brengen in de maatschappij=het vergroten van de competentie van de AD= netwerken faciliteren. Verdere professionalisering naar buiten toe. Als individu kan je daar niet veel mee bereiken. In groepsverband veel meer. Dat de arbeidsdeskundige zich realiseert dat hij voor een klant werkt, welke mede van hem afhankelijk is. beleidsvisie op het vak van AD en de omgeving van de AD. Volgen van de reeds uitgezette instrumentaria. Contact met politiek. ICT: profielen van zelfstandig werkende AD-en, zodat potentiele klanten ons kunnen vinden. Profilering beroepsgroep Professionalisering beroepsgroep Invloed politiek en nieuwe ontwikkelingen En dit alles voor en door de leden Professioneel besturen, profileren beroepsgroep zie uitkomsten enquete Erken feit dat er veel soorten AD zijn = zie die met het vak bezig zijn en zij wiens handelen zich kenmerkt door inconsistentie en niet-professioneel handelen. Oftewel er moet meer aan kwaliteitsborging gedaan worden. SKO is [papier/geld rondpompen zie een nog betere verbinding met de hele achterban te krijgen en verder gaan met de professionalisering profilering naar maatschappelijk werkveld Zorgen dat de vereniging goed draait, spil/smeerolie in het werk dat er verricht wordt, zorgen voor visie en focus op toekomst, verzorgen contacten naar buiten, zorgen dat de AD al kernspeler ook in de politiek bekend is (meer invloed) profilering van het vak eenduidigheid van het vak en het werken en denken in mogelijkheden dit hoor ik monique Klompe goed doen tijdens de congressen dagelijkse gang van zaken en uitdragen van korte en lange termijn visie voor ons vakgebied. De AD als middelpunt en kennisgigant in de belasting en belastbaarheid. profilering naar buiten Profilering naar buiten en het ondersteunen van de professionalisering Professionalisering omdat ons beroep daarmee tot volwaardige participant in advisering en uitvoering zal uitgroeien= Het beroep op de kaart zetten. Met waar men mee bezig is en dat volhouden. zie mijn drie punten. Besturen van de vereniging en vereenvoudigen van de eisen tot certificering en hercertificering door vaste onderdelen te koppelen aan de certificering en niet 3 jaar lang alle activiteiten bijhouden binding van de diverse geledingen in de vereniging plezier in het werk (professionalisering hoeft niet alleen een strak proces te zijn, enige ontzakeling mag wel eens) Leden veel meer betrekken bij ontwikkelingen. Van de 1900 leden zien we vaak dezelfde gezichten op bijeenkomsten. Daar moet vooral de jonge aanwas veel meer bij gaan komen. Juist voor dat frisse geluid! met bovenstaande zaken profilering van de AD naar buiten toe goede invulling van Competentie Dossier Met de hierboven genoemde punten! Activiteiten die ten dienste staan van erkenning van onze beroepsgroep en het specifieke eigen karakter daarvan - sterke lobby naar de politiek voor behoud van een maatschappelijk begrijpelijk en acceptabel nivo van sociale zekerheid - zorgen voor een verscherpt toezicht op het aanbod van opleidingen tot arbeidsdeskundigen (ik vind het nivo en de inhoud daarvan n.l.bedenkelijk snel ver omlaag gaan) *Profilering *Verdere professionalisering Los van de hierboven aangegeven andachtsgebieden vind ik dat het bestuur zich ook zou moeten gaan bezig houden met de arbeidsvoorwaardelijke zaken, Bij de traditionele vakbonden kunnen wij niet of nauwelijks meer terecht. Intern: Besturen=sturen op grote lijnen, delegeren,faciliteren. Extern: Het vak van AD en de diversiteit en specialisaties van de AD'en naar buiten toe uitdragen en propageren. Lobby'en als tegenwicht tegen medisch adviseurs, bedrijfsartsen en medisch adviseurs. gaat goed zo! onderlinge communicatie/samenwerking tussen leden (byv.d.m.v. aanbieden van training/cursus (1 of 2 daagse zodat mogelijkheid contact verdere ontwikkeling & PR mbt meerwaarde arbeidsdeskundige bij ziekteverzuim/ HRM Voortzetting ontwikkeling AKC en meer bekendheid bij de leden op welke wijze AKC kan worden geraadpleegd. Is/kan een zeer belangrijke informatiebron zijn/worden voor de leden! Nadrukkelijk aanwezigheid in de algemene media (anders dan in vakmedia) om de AD meer te profileren. wetenschappelijke onderbouwing werkzaamheden arbeidsdeskundige Positioneren van de Arbeidsdeskundige in het veld en dat men niet zomaar om de expertise heen kan. Zie ontwikkelingen binnen arbo-diensten en UWV die de taken steeds meer verdeeld aan overige zoals reintegratiecoachen. als een naar buiten toe voorwaarde scheppend wat is de toegevoegde waarde van een arbeidsdsdeskundige en op welk gebeid/werkterrein ligt dat. De samenhang in de afzonderlijke groepen ad'n en in de totaliteit dient meer gezocht en benadrukt te worden naar buiten. We moeten nog veel meer gezicht krijgen. Bij de discussie over zware beroepen van de afgelopen week moeten we ongevraagd advies geven vanuit nvva. Mogelijk is dat nog te snel en te vroeg. Zou wel goed zijn. Niet te ingewikkelde procedures m.b.t. hercertificering bewerkstelligen. Dit is vaak een reden waarom arbeidsdeskundigen afhaken! Ontwikkeling praktisch toepasbare technieken en methoden op basis van "best practice" casuistiek. Minder abstract geleuter over driehoeken. goed organiseren van de vereniging en het bestuur moet zich goed profileren en manifesteren binnen de politiek,werkgevers- en wwerknemersorganisaties en in de pers 128

129 Beeld naar buiten toe. Meer duidelijk maken wat AD doet. Niet alleen theoretisch functie duiden, maar ook praktisch met oplossingen voor problemen kunnen komen. Geen specifieke wensen Wat zij nu doet. En de resultaten consolideren. Het bestuur moet zich m.i. richten op een basis die voor iedere ad geldt en verder een specialisatie voorstaan zoals ook bij artsen aan de orde is. De NVvA stelt zich m.i. ten onrechte op het standpunt dat al het arbeidskundige werk meer van hetzelfde is. Doorgaan met eenheid van beroepsopvatting - geen onderlinge strijd. Meer aandacht voor professioneel met elkaar omgaan waar we vanuit verschillende organisaties met elkaar van doen hebben. Meer aandacht voor wat we als beroepsgroep te geven hebben. betere profilering naar buiten toe zie boven Faciliteren van onderlinge contactmogelijkheden op verschillenmde manieren en over verschillende onderwerpen, om zodoende een leven(dig)e vereniging te behouden. kennisbevordering, profilering naar buiten toe, het beroep arbeidsdeskundige op de markt zetten, niet verzanden in protocollen/compententies ed., dat wordt al snel een papieren iets, wat afleidt van de doelstelling van het vak 129

130 69. Heeft u interesse lid te worden van: 1 Bestuur NVvA 2 Platformbestuur NVvA 3 Regiobestuur NVvA 4 Projectgroep NVvA 5 Redactie AD-Visie NVvA 6 Redactie website NVvA 7 Redactie e-zine NVvA 8 Bestuur AKC 9 Programmaraad AKC 10 Werkgroep, begeleidingscommissie AKC 11 Geen 1,5 % 1,5 % 2,0 % 6,4 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 2,5 % 9,3 % 84,3 %

131 70. Wilt u uw adres aan ons doorgeven?

132 71. Hebt u interesse om dieper in te gaan op de vragen van de enquète? (mogelijk neemt een bestuursllid vervolgens contact met u op) 1 Ja 2 Nee 10,2 % 89,8 %

133 72. Wilt u uw adres aan ons doorgeven? evert.vancoolwijk.nl ja 133

134 73. Welke vragen, ideeen, kwesties of opmerkingen wilt u nog kwijt aan het bestuur? Kom eens dichter bij wat er gebeurt op de werkvloer en minder in de hobby sfeer van AKC e.d. geen Ik vind dat er goed wordt gewerkt aan de professionalisering van het vak en ben dan ook tevreden over de vereniging. We moeten echter voorkomen dat de professionele ruimte wordt ingekaderd door nog meer protocollen en procedures. Aandacht voor houding en waarden als integriteit, menselijkheid, ethiek en belangenverstrengeling blijven voor mij belangrijk als werkwaarden. Deze zouden binnen de vereniging ook blijvende aandacht moeten krijgen. "wat maakt iemand een goede Arbeidsdeskundige"? Doorgaan. Lidmaatschap wordt door mij beeindigd vanwege (momenteel)niet ontvangen blad, slechte dienstverlening secretariaat, weinige meerwaarde. Ik hoop dat het Competentiedossier middles een ledenenquette wordt ingevoerd en niet middles uitsluitend gelijkgestemden De ALV dient m.i. op een andere manier vorm te krijgen. Er worden beangrijke beslissingen genomen (bijvoorbeeld BCD) waarbij later een groot aantal leden niet weten hoe een en ander tot stand komt. Dit trekt een zware wissel op de acceptatie van beslissingen. De ALV wordt altijd voorafgaand aan het congres georganiseerd. Dit betekent dat je al vroeg ergens centraal in het land moet zijn. Indien je, zoals ik, vanuit de periferie moet komen moet je al rond vertrekken. dit is, gezien de gezinssituatie lang niet altijd mogelijk. Ik denk voor de ALV aan bijvoorbeeld een getrapte opzet. de voorstellen van het bestuur worden in de regio gepresenteerd op een regionale ALV. Het bestuur levert de uitslag van de stemming aan bij het bestuur, dat vervolgens gewogen naar leden per regio berekent wat de uitslag van de landelijke stemming is. Op deze manier denk ik dat meer leden bereikbaar en bereid zijn om deel te nemen aan de ALV. Want, met alle respect, een opkomst van ca. 200 leden op een ALV vindt ik bedroevend en weinig representatief. een grotere deelname leidt m.i. vervolgens weer tot een groter draagvlak. De prijs van certificering rijst de pan uit. Dit is voor mij als kleine zelfstandige reden om niet weer de hoge kosten van hercertificering te maken. Het heeft voor mijn werk geen toegevoegde waarde. Als geen NvVA lidmaatschap wordt aangegaan zijn de kosten voor het SRA hoger. Heel vreemd en ongewenst. Het vermijden van conflicten verdient de voorkeur, maar soms is een conflict nodig en instrumenteel om tot een oplossing te komen. geen Ik wil julie een compliment geven, omdat ik van mening ben dat het bestuur de afgelopen jaren heel veel werk heeft verzet. Communicatie naar leden laat soms nog te wensen over. Vaak hhor je toch dat het niet duidelijk wat het bestuur wil of voor ogen heeft. Is het mogelijk vanuit de NVVA opnieuw ondersteuning te bieden bij de OT's? Na vele jaren drogen de ideeen op en is er weer behoefte aan een nieuwe invulling. Doorgaan met profilering en bekendheid geven aan arbeidsdeskundige. Zou een zekere beroepsbescherming op prijs stellen. AL voldoende aangegeven over NVVA-SRA en SKO Nee Ik waardeer de inzet zeer. Ik zie dat jullie graag meer participatie zien van leden. Maar de combinatie werk-privé vtaagt nu te veel om actief te zijn voor de vereniging. openheid over SKO Ik heb niet een goed overzicht, maar ik heb de indruk dat er nauwelijks arbeidsdeskundigen van een andere cultuur zijn. Als dat zo is vind ik dat uitermate zorgelijk anno Ik denk dat het bestuur zou kunnen laten onderzoeken hoe dat komt en hoe dit verbeterd kan worden. geen geen Ik heb het gevoel dat er de laatste jaren veel ten positieve is veranderd. Het bestuur heeft nieuw elan, de bijeenkomsten en congressen zijn inhoudelijk sterk verbeterd en de humoristische kwinkslag door inzet van acteurs, caberetgroepen, en bijzondere sprekers van buiten het werkveld maken deze bijeenkomsten waardevol en aangenaam. Toen ik lid werd, was de NVvA een club van oude bromberen en vergadertijgers. Graag dit alles verder ontwikkelen in de ingezette koers! Zorg ervoor dat arbeidsdeskundigen gaan werken volgens gestandariseerde werkmethodieken en protocollen. Daarvoor moet je die werkmethodieken en protocollen natuurlijk wel eerst ontwikkelen. op wat voor manier bemoeien ze zich ermee om de WAJONG arbeidsdeskundige in een zodanige positie te krijgen binnen het UWV dat de klant koning is en niet het proces welke uitgedacht is door geen praktijk mensen? Persoonlijk heb ik meer behoefte aan de wijze van beoordelen van RIV's door UWV. Het wemelt tegenwoordig loonsancties. Vanuit mijn werk bij een arbodienst hebben werkgevers behoefte aan een leidraad 're-integreren volgens de regels van de kunst volgens UWV'. Verder jurisprudentie. Wat zijn bijvoorbeeld voorbeelden van werk dat 'in redelijkheid' kan worden verlangd van een medewerker? Met de komst van Monique Klompé heb ik alle landelijke bijeenkomsten bijgewoond. De NVvA is nadien enorm in de lift gegaan. Mijn complimenten. waardering voor hun werk. verder streven naar participatieve ontwikkeling van een collectieve anbitie Bij contact met NVVA bedoel ik regelmatig contact met platform AD'n o.a. Jan Wieman. Ik zie een te groot gat tussen de kwaliteit die de NVvA propageert en de dagelijkse praktijk. De tong van vele arbeidsdeskundigen belijdt meer dan de praktijk leert. De NVvA doet het goed, maar ik zie steeds meer afstand tussen de NVvA en het gros van de leden. vanwege het gegeven dat ik pas sinds enkele maanden me aangesloten heb bij de NvVA heb ik veel vragen niet kunnen beantwoorden, tot nu toe in ieder geval een positieve indruk over de vereniging en zeker van toegevoegde waarde geen Het NvVa moet zich duidelijker profileren naar buiten en ook de media meer opzoeken om het beroep bekender te maken. Specifiek naar het platform UWV vind ik dat zij ook duidelijker aangeven wat hun positie is. Ze overleggen nu met TIllemans, RvB UWV, maar met welke status? Vertegenwoordigen ze ook mij? Hoe zit het met belangbehartiging? Kortom, onduidelijk. - Ik ben van mening dat de NVvA zich de afgelopen tijd sterk heeft geprofileerd, veel doet aan ontwikkeling van het vak. - Een grotere participatie van leden is wel heel belangrijk voor verdere ontwikkeling. Ik vind het deels mijn eigen verantwoordelijkheid om mij de verdiepen in AD-kwesties. Het aanbod van de NVvA is er wel, maar het ontbreekt nogal eens aan eigen initiatief bij mezelf. Dat ligt niet aan de NVvA. 134

135 geen Maak u sterk voor de herkenbaarheid van de professional, de rol van de arbeidsdeskundige buiten UWV, informatieverzameling bij de leden, registratie van aanwezige specifieke deskundigheid bij collega's in een databank. Even nog terugkomen o pde vraag of ik interesse heb in nader contact. Het antwoord is niet "ja" en het is niet "nee". Men mag mij gerust bellen maar dat hoeft niet per sé en het is ook niet zo dat een dergelijk contact van mij uit echt noodzakelijk is want dan had ik zelf zondermeer gebeld. - Wijs AD-en er op dat het werk aan de vóórkant interessanter is, voor client en de AD, dáár kun je nog een verschil maken! Je neemt dan ook verantwoordelijkheid, en daar kunnen veel AD-en niet mee overweg heb ik gemerkt... - Haal de bedrijfs- en verzekerings artsen zoveel mogelijk uit het proces, ze hebben jaar gestudeerd om een diagnose te stellen en dat wil je helemaal niet. Je wil de belastbaarheid (FML) en een prognose (specialist)weten. Niet hun medicaliserende bemoeizucht en prinsessen gedrag. Ik ben ooit enthousiast begonnen als AD. Echter lukt het mij steeds minder goed om me te identificeren met het vak en mijn vakgenoten. En dat ligt natuurlijk niet alleen aan de ontwikkelingen in het vak alsook vakgenoten. Dat heeft zeker ook met mijn eigen ontwikkeling te maken. Inmiddels twijfel ik aan: of stoppen met het vak en lidmaatschap of het juist heroppakken en mezelf hierin flink profileren. Over de zaken die niet in de persoon liggen kan ik met het bestuur van gedachten wisselen. de ALV vindt centraal in Nederland plaats. Zó centraal, maar op een dusdanig vroeg tijdstip, dat ik vanuit Zuid-Limburg bijna verplicht ben om een voorovernachting te boeken. Het tijdstip van aanvang dient later op de dag te zijn, anders is het voor mij niet te doen, zeker verkeerstechnisch niet, om op een ALV te verschijnen. Daar worden wel beslissingen genomen (Competentiedossiers, contributie), die van invloed zijn op mijn lidmaatschap, c.q. professionalisering, maar waarin ik geen stem heb. Ik vind dat niet kunnen! De regiobijeenkomsten zijn PRIMA!! Houden zo Dat het niet handig is om aan te geven dat deze enquete slechts 10 tot 15 min tijd vergt, als er vervolgens dit soort vragen worden gesteld. Dat stelt mij voor een dilemma, waarbij ik nu moet kiezen voor mijn werk. niet specifiek op dit moment Ga zo door. Er gebeurt tenminste iets. Bestuur is er voor de platforms en niet andersom. Dus evenwicht zoeken tussen ruimte laten en kaders/richtlijnen (bijv discussie over kenniskringen niet te dwingend voeren). Ga van de UWV-lijn en profileer de AD-functie als professie op zich. Ik hoop door mijn lidmaatschap als arbeidsdeskundige i.o. daar tzt profijt van te hebben door de contacten op de samenkomsten / Mogelijk kan het bestuur ook werken aan een koppeling tussen een uitspraak van SRA naar certificering Hobeon SKO. In principe wil ik wel actief betrokken worden bij werkzaamheden van het NVVA, echter momenteel heb ik weinig extra tijd. Voor kortere projcten ben ik wel te benaderen. Geen geen zie vorige opmerkingen Hoe vaak leest u de e-zine, de twee-wekelijkse elektronisch nieuwsbrief van de NVvA en het AKC? ik krijg dit bericht al maanden niet meer Ik heb wel interesse om t.z.t. iets te doen voor de vereniging of AKC. Dat zou in een gesprek meer vorm moeten krijgen. geen geen, ik heb de indruk dat het bestuur hard en succesvol werkt om de vereniging smoel te geven! geen neen. Stel de enquete op prijs. M.i. kan NVVA op een aantal gebieden een belangrijke rol spelen voor collega's die werkzaam zijn in de private sector. Wat betreft de publieke sector zie ik hierin meer een rol voor de werkgever (al dan niet in combinatie met de OR inzake belangenbehartiging). Ik zou graag meer gebruik maken van bijeenkomsten (regionaal, platforms), echter de locaties, centraal in het land, zijn voor mij vanuit Limburg niet snel te bereiken, wat meer regionale spreiding (omgeving Eindhoven/Roermond) zou prettiger zijn! Vooralsnog geen. Attentie: Op de hoogte van 75% van het onderzoek staat een vraag zonder inleiding. Waarschijnlijk gaat het over SRA maar dat is niet duidelijk. Derhalve "neutraal" ingevuld. Beïnvloed uitslag? Jullie doen het goed. ik wil graag op de hoogte blijven d.m.v. na- en bijscholing AD-visie is een zeer saai, onleesbaar en oninteressant blad. Dat kan veel beter! Het gaat bovendien onevenredig veel over ad-en die bij UWV werken of iets met reintegratie doen. Er zijn echter steeds meer ad-en die in de verzuimdienstverlening werkzaam zijn. Kan daar wat meer aandacht aan besteed worden? Kan het ook meer gaan (ook in ACK/bestuur) over de ontwikkelingen in het vak en vernieuwende ideeen daarin? Zoals het gedragsmodel van Falke en Verbaan en wat dit voor de ad in de praktijk betekent. Of over een stelling als: we hebben een heel stelsel opgebouwd rond het hebben van beperkingen. Zonder dit stelsel zouden veel meer mensen aan het werk zijn. geen ga op de ingeslagen weg door bvk met dezelfde voorzitter Per neem ik na 17 jaar waarschijnlijk afscheid van het ad-vak, om mij toe te leggen op mijn roots. Geen bijzondere. Ik zou graag meer ondersteuning geven, maar in mijn combinatie van 3 dagen wethouder en 2 dagen arbeidsdeskundige, kom ik eenvoudig tijd te kort om extra activiteiten op te pakken, anders had ik het heel graag gedaan. Zie voorgaande opmerking. neen 135

136 geen ik mis bestuur SRA als keuze-mogelijkheid (een paar keer) waar je de afgelopen jaren aktief in bent geworden. Dat ben ik n.l. ik wil wel eens brainstormen over de rapportage van een AD en de daarbij horende bijlagen. zie 2 vragen terug. Bijeenkomsten e.d. zijn allemaal interessant ware het niet dat deze soms op het laatste moment nog worden bekendgemaakt, op data dat de agenda al vol staat met afspraken. Congressen over de rol van AD zou ik graag bijwonen maar dit wordt slechts een keer per jaar gegeven. Ga zo door! Ik heb respect voor allen die tijd en energie vrijmaken voor de NVVA-activiteiten die worden opgezet. Ik wil weer meer mee gaan liften nu ik daarvoor ook meer energie voel. Wellicht over 1 à 2 jaar ook tot uitdrukking komend in een vorm van verenigingsinzet Ben erg benieuwd naar de uitslag van deze enquete tbv ons eigen platform zelfstandigen. Verder erg tevreden met huidige bestuur. Hoop dat er tussen de platforms meer samenwerking komt. op dit moment geen Ga zo door met alle initiatieven!!! De vragenlijst is veel te lang en te breed geformuleerd. reeds genoemd in toelichting. Beroepsgroep zou veel kritischer naar elkaar moeten durven en kunnen kijken. Zo ook naar werkgevers ( zoals UWV ) die professioneel statuut aan hun laars lappen. op dit moment geen Misschien is de titel van het congres prikkelend bedoeld, maar qua PR vindt ik het geen goede titel. Het doet denken aan de in zichzelf gekeerde vereniging van vroeger, waar fundamenteel een twijfel was of we wel zo'n professionele waren die we zeiden dat we waren... We staan weliswaar aan de vooravond van een professionelingsslag - maar de titel hoort wervend te zijn en dat is het niet. Jammer. geen, zo doorgaan. geen Dat men uitstekend werk verricht. Goede contacten onderhouden met politiek en ambtenarij zijn de instituten SRA en SKO wel gekend in de opgenomen vragen??? zo ver mij bekend niet, dit is zeer onzorgvuldig naar die instututen toe. Daarnaast wordt ook niet gevraagd naar bestuurslidmaatschap bij SRA. Momenteel ervaar ik een goede, positieve en zeer betrokken gedrevenheid. Los van de onderwerpen leidt dit tot een positieve beleving bij de leden. Gaat zo voort! Geen go on en bereid je voor op een eventueel afscheid van Monique Geen ben zelf vele jaren actief geweest in en om de vereniging (alg. bestuur/scholingscommissie/certificering w.o. lid CVD en ben er vooralsnog niet aan toe daar tijd en energie in te kunnen steken/voorlopig dus anderen maar eerst Alert blijven en de regiobijeenkomsten blijven stimuleren ook door fysieke aanwezigheid. Op dit moment geen Zoals al eerder genoemd: Let op de inhoud en het nivo van de basis opleiding(en) tot arbeidsdeskundige. Ik constateer aldaar n.l. een sterke verschraling (tot zelfs een e-learning opleiding toe= ik vind dit bijna uitgekleed tot een soort schriftelijke cursus skieen en ik ben van mening dat arbeidsdeskundigen die van een dergelijke opleiding af komen geen arbeidsdeskundigen zouden mogen heten) Ik ben tevreden over hoe de Ver. zich de laatste 2/3 jaar heeft ontwikkeld. Ga zo door. Probeer geregeld op de NVvA-regio-bijeenkomsten te komen. Naast het inhoudelijke van ons vak ook de arbeidsvoorwaarden als speerpunt benoemen en een echte vakbond voor AD'n oprichten. bel me maar. Ga zo door! zou op een A-4tje is duidelijk gemaakt kunnen worden voor welke onderwerpen de nvva/sra/sko geraadpleegd kan worden en op welke wijze ( via een format), het zoeken naar contact mogelijkheid en gebrek aan contactformulier( klopt dat??) maakt dat ik erg weinig gebruik maak van de daar aanwezige deskundigheid nee congressen mogen van mij wat meer inhoudelijk. Hebben niet altijd echte meerwaarde. Ik ben blij dat jullie je inzetten, maar zelf heb ik geen interesse in bestuurlijke activiteiten. Dus ga zo door zou ik zeggen. Ik blijf mij overigens altijd verbazen over het feit dat arbeidsdeskundigen de neiging hebben tot zelfoverschatting en dat de welles/nietes discussie (wie weet het het best?) geregeld de kop opsteekt. Dit vind ik jammer, en ik zou mij prettiger voelen bij iets meer distantie over het belang van de arbeidsdeskundige in de Nederlandse samenleving. Of jullie als bestuur hierin iets kunnen bijdragen vraag ik mij af maar als mens/ arbeidsdeskundige kan je je dit natuurlijk wel afvragen. De lijn is heel goed. AKC is goed, maar ik vraag me af of er bruikbare uitkomsten uitrollen. Dat is ff wachten. Regionale bijeenkomsten zijn heel belangrijk voor contact en ook voor bestuur om op dat niveau contact te maken. Bij SRA rondgang rondom de code werkte dat zeer goed. Levendige discussies en "samen gevoel". Vooral zo doorgaan! profileren, profileren, manifesteren Geen. Geen thans niet. Meer samenwerken met andere beroepsverenigingen. Kan het SRA niet meer (en efficiënter) gebruik maken van de NVVA-organisatie. 136

137 Kan SRA ook qua doel dichter bij NVVA komen van "lerende beroepsgroep" komen. Nu blijven veel tuchtzaken m.i. hangen in ontkenning door degene die wordt aangesproken. In die sfeer wordt er meestal niet zoveel (of zelfs de verkeerde dingen) geleerd. geen ga zo door! 137

138 74. Bent u bereid om de vragenlijst van scholingsinstituten in te vullen 1 Ja 2 Nee 62,6 % 37,4 %

139 75. Op welke onderwerpen heeft u de afgelopen twee jaar scholing gevolgd? 1 Masteropleiding 2 Coaching 3 Kennis 4 Vaardigheden 5 Beroepshouding 6 Anders, nl. 6,3 % 33,7 % 68,1 % 52,2 % 13,7 % 12,6 % wetstechniek en re-integratie Gerechtelijk Deskundige AD opleiding post-academisch: hoe wetenschappelijk onderzoek te doen opleiding arbeidsdeskundige mediation Centrale casemanager Post HBO Register opleiding casemanagement AD opleiding via IVA nog geen ervaring met scholing tot arbeidsdeskundige, gedragswetenschap wet en regelgeving/ziektebeelden/re-integratie agressietraining Verzuimbegeleiding Empowerment mediation Managementtraining Gerechtelijk deskundige, tijdcontingente reintegratie opleidingen bij het werkbedrijf als SWAD geen juridisch, mediation reintegratie Mediation bedrijfskunde en ISO / Borea-certificering basisopleiding alleen bijscholing geen geen persoonlijke groei SROI, master stressmanagement en re-integratie

140 76. Was u tevreden over de scholing? 1 Ja 2 Nee, niet voldoende geleerd 3 Nee, niet voldoende service 4 Anders, nl. 87,5 % 6,8 % 1,1 % 4,5 % ja en nee, toch niet altijd hetzelfde? Uitsplitsen deze vraag!! wisselend wel tevreden, maar ook veel overlap van kennis (afhankelijk van welke opleiding) na slag onvoldoende soms niet overeeenkomstig de praktijk wissend. de coaching wel, de kennis niet nvt n.v.t. geeft altijd vernieuwde kijk, frist bekende zaken op ik was wel tevreden over Condite 140

141 77. Waar heeft u de afgelopen twee jaar scholing gevolgd? 1 NvvA bijeenkomsten 2 IVA 3 NIBE SVV 4 Saxion Hoge School 5 UWV 6 NSOPH 7 Progresz Hoge School 8 Schouten Nelissen 9 Falke & Verbaan 10 Anders, nl. 30,2 % 9,1 % 3,0 % 3,0 % 42,3 % 3,0 % 2,3 % 11,7 % 8,3 % 47,5 % condite en particulier instituut ArboNed Vergouw & Overduin PK2, ravisie en Maarten Kouwenhoven, diverse particuliere opleiders, Heartmath (stress reductie) Condite Academie voor NLP Condite Mercyr uwv, Euroforum, Instituut voor Arbeidsrecht arbeidsrecht Evident Condite, Zuidema, NTI Ronald Siecker Parnassia Omgaan met Psychische klachten Phoenix opleidingen intern PAOJ Intern Interactie Academie IEP wil niet zeggen universiteit van Leiden PAO 141

142 Maarten Kouwenhoven Erasmus Maarten Kouwenhoven, St. Rafael teh Lime tree condite mediation Lime tree en diverse coachingsopleidingen bij diverse instituten combo consultancy, Van Hooff Hogeschool Arnhem Mercer Geselecteerde trainingen Cursus coachingsburo Kouwenhoven Melba en Atlander Norm condite start IVA in nov REANED Mercer (casemanagement opleiding) Universiteit van Amsterdam V-A-C Instituut voor Arbeidsrecht & HRM bureau Hoogendijk door de werkgever geselecteerde trainers Esoterische opleiding, permanente educatie condite Instituut voor Psychotrauma, alsmede intern ontwikkelde cursussen Interne cursussen, leerboeken, wetensch. artikelen e.d. LOI, via werkgever PiCompany en Vrijbaan via De Amersfoortse en ArboNed Frederique Bannink Condite meerdere trainingsinstituten voor korte trainingen school voor coaching en Merlijn Maarten Kouwenhove, St. Raphael Mansal Universiteit Leiden, Condite werkbedrijf intern interactie academie Instituut voor arbeidsrecht Condite Instituut voor Arbeidsrecht & HRM OU condite, univ Leiden, NAH The Lime Tree, Condite Kenniscentrum Antwerpen weet niet meer hoe het heet. Ging over tijdcontingente reintegratie. condite Condite SDU Kouwenhoven via UWV Master Course Haagse Hogeschool Merlijn Groep NTI-NLP te Limmen RPMS train de trainer via nvva instituut voor arbeidsrecht Condite Hilke Communicatie PAO Leiden van Hooff Melba instrument 142

143 Achmea bussiness school, Condite en intern Mercer Maarten Kouwenhoven VDO intern via bedrijf mediation JPAO juridische faculteit Univ. van Leiden condite van Brunschot etc. div. ZZP's NCOI MDI Alba college PAO Leiden geen geen DARIUZ Surray NISZ en EISS PMA in Orlando. Arbeidsrecht.Transaktionele Analyse div intern mediation, gerechtelijk deskundige eigen ontwikkeling bv Plata Instituut leiden Arbouniversiteit Kouwenhoven en partners condite en UMCG intern en bij Condite Politie Haaglanden. Vergouwen/ Overduin Condite > 2 daagse cursus tijdcontingente reïntegratie bij pijn en vermoeidheid B1 taal, transport 143

144 78. Op welke competenties zou u zich verder willen ontwikkelen? 1 probleemanalyse 2 samenwerken 3 besluitvaardigheid 4 organiseren eigen werk 5 ondernemend werken 6 mondelinge en schriftelijke communicatie 7 klantgericht handelen 8 ethisch & integer handelen 9 competenties ontwikkelen. 10 Anders, nl. 24,9 % 9,4 % 11,0 % 18,0 % 33,1 % 16,3 % 14,7 % 29,0 % 38,8 % 14,7 % Praktische kennis: omgaan psychische problematiek, etc. mulitdiciplinair samenwerken (soort casemanagersschap) pensioen geen arbeidsdeskundig vakgebied adviseren TRaining, coaching ergonomie, recht en wetskennis, medische kennis op juridisch vlak mediation geen arbeidsrecht up-to-date blijven qua vakgebied dieper ingaan op diverse methodieken kennis: bv. ergonomie, aanpassingen in het algemeen zou ik op dit moment niet goed weten reintegratie, wetgeving Adviesvaardigheden hoe het ontwikkelde goed in stand houden gespreksvaardigheden Organisatie adviesvaardigheden functieanalyse Moet zijn Ondernemend gedrag ipv...werken 144

145 adviesvaardigheden privacy hoe om te gaan met lef hebben en uitdragen ook meer gerichte kennis BUITEN het UWV adviesvaardigheden mediation coaching. adviesvaardigheden in verandermanagement/ projectmanagement reintegratie werkgeversbenadering i.h.k. van de nwajong wet en regelgeving 145

146 79. Laat u zich bij de keuze voor uw scholing leiden door deze beroepscompetenties? 1 Ja 2 Nee 61,1 % 38,9 %

147 80. Ten aanzien van welke onderwerpen zou u in de nabije toekomst scholing willen volgen? 1 Masteropleiding arbeidsdeskundigen 2 Andere masteropleiding 3 Coaching 4 Kennis, namelijk 5 Vaardigheden, namelijk. 6 Beroepshouding, namelijk. 7 Recente en relevante wetenschappelijke onderzoeksresultaten gericht op werk 8 Anders, nl. 35,1 % 9,3 % 25,0 % 22,6 % 16,1 % 4,8 % 25,4 % 19,8 % vakinhoudelijk tbv Wajong problematiek Ethiek= managementvaardigheden trainer NLP sociaal verzekeringsrecht/arbeidsrecht ziektewet/poortwachter nu geen specifieke wensen mediation mediation persoonlijke ontwikkeling geen mediation (in december is dit zover) weet nu nog niet doceervaardigheden mediation geen arbeidsrecht ethisch en integer handelen (... zijn niet in te vullen) Algemeen goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen en veranderingen vaktechnisch, arbeidsrecht primair competenties ontwikkelen wetgeving arbeidsrecht arbeidsrecht mediation Rechtenstudie of Psychologiestudie sociale wetgeving 147

148 voorlopig geen behoefte dan uit puntennoodzaak sko en dat is goed of niet jobcoaching Gespreksvaardigheden wetsinhoud en interpretatie relevante sociale wetgeving Werkvoozieningen, werkplekaanpassingen, functieinhoud/belasting. arbeidsrecht verdieping wetgeving zie vraag over compenties motiveren van anders denkenden health management inhoudelijke onderwerpen zoals wet en regelgeving arbeidsdrecht loopbaanadviseur advies vaardigheden weet ik nog niet, ik doe gemiddeld twee 'cusussen' per jaar en probeer een afwisseling/mix van leuk, nodig en interessant te vinden. mediation trainersopleiding fotografie voor na pensionering Stressreductie bij re-integratie. Communicatie. ivm (langdurige) ziekte graag schriftelijke info kennis Wajong versus werk omgaan met niet mee-werkende mensen 148

149 81. In welke vorm wilt u scholing doen? 1 Contactonderwijs 2 e-learning 3 Een mix van contractonderwijs en e-learning 50,6 % 10,3 % 47,5 %

150 82. Waar zou evedenced Based Practice/Informed Based Practice een plaats moeten hebben? 1 basiscurriculum 2 bij- en nascholingen 3 onderwijs voor experts 4 nergens 15,4 % 59,7 % 18,2 % 6,7 %

151 83. Welke prijs betaalt u gemiddeld voor een dag scholing? 1 Minder dan 500 euro euro euro euro 5 meer dan ,4 % 42,3 % 4,5 % 0,8 % 0,0 %

152 84. Hoeveel wilt u per jaar uitgeven aan scholing (wat is uw opleidingsbudget)? 1 Minder dan 500 euro euro euro euro 5 meer dan ,0 % 42,6 % 26,0 % 12,3 % 2,1 %

153 85. Hoeveel tijd per jaar hebt u beschikbaar voor scholing? 1 1 dagdeel 2 1 dag dagen dagen 5 meer dan 6 dagen 4,4 % 7,5 % 48,8 % 20,6 % 18,7 %

154 86. Hoe ver bent u bereid te reizen voor uw scholing? 1 Minder dan 20 kilometer kilometer kilometer kilometer 5 Meer dan 150 kilometer 2,0 % 11,3 % 38,3 % 33,2 % 15,2 %

155 87. Op welk moment van de dag/week volgt u bij voorkeur scholing? 1 Ochtend 2 Middag 3 Avond N

156 87.1 Op welk moment van de dag/week volgt u bij voorkeur scholing? - Ochtend 1 Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag 5 Vrijdag 6 Weekend 49,7 % 56,3 % 51,8 % 60,4 % 43,7 % 11,7 %

157 87.2 Op welk moment van de dag/week volgt u bij voorkeur scholing? - Middag 1 Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag 5 Vrijdag 6 Weekend 52,9 % 58,7 % 50,5 % 64,1 % 40,8 % 12,1 %

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Versie 2016 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting verantwoording uren... 5 Studiebelasting... 5 Lesprogramma... 6 MODULE

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

Het voorkomen van loonsancties

Het voorkomen van loonsancties Het voorkomen van loonsancties Lukt dat met een deskundigenoordeel? Door: Rocco Kloots Wie ben ik? Rocco Kloots Bedrijfsarts en jurist bij Arbo Unie Namens NVAB lid van paradigmagroep Paradigma groep resultaat

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Arbeidsdeskundige. Professional van de toekomst. Monique Klompé

Arbeidsdeskundige. Professional van de toekomst. Monique Klompé Arbeidsdeskundige Professional van de toekomst Monique Klompé Diploma uitreiking Saxxion, 26 november 2010 Inleiding Toegevoegde waarde arbeidsdeskundige? Verdere professionalisering Toetsing gedrag Verdere

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Op het juiste moment de juiste dingen doen!

Op het juiste moment de juiste dingen doen! Op het juiste moment de juiste dingen doen! Poortwachter Karin Vereschildt van der Spek, landelijk adviseur arbeidsdeskundige UWV SANCTIES Beoordeelde re-integratieverslagen 2013 2014 * t/m april 2015*

Nadere informatie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Er zijn twee mogelijkheden

Nadere informatie

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen Introductie Stel je hebt een mooie baan, je staat actief in het leven en je wordt getroffen door hersenletsel. Hoe vanzelfsprekend is het

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij.

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij. prima Dat de hele keten was uitgenodigd. Goed om een beeld te hebben welk systemen er allemaal zijn en waar ze toe dienen. Afwisselende onderwerpen. De sfeer, locatie en informatie. iets meer inzicht in

Nadere informatie

Academisering. Kennis ontwikkeling en kennis deling UWV Denhaag/Leiden 25 oktober 2016

Academisering. Kennis ontwikkeling en kennis deling UWV Denhaag/Leiden 25 oktober 2016 Academisering Kennis ontwikkeling en kennis deling UWV Denhaag/Leiden 25 oktober 2016 Missie AKC Het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van onderbouwde kennis voor de professionalisering van het arbeidsdeskundig

Nadere informatie

U wilt aan het werk? Dat kan!

U wilt aan het werk? Dat kan! U wilt aan het werk? Dat kan! U zorgt er zelf voor.. En wij helpen u daarbij! Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inhoudsopgave 1 Inleiding Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) 2 Mogen wij ons

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting

Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting 1. Doel van onderlinge toetsing Elke zich respecterende beroepsgroep is aan zichzelf verplicht om steeds én gestructureerd aan inhoud en vorm van

Nadere informatie

Verwachtingen HIP-dag

Verwachtingen HIP-dag 1. Aan welk types evenementen zou je deelnemen als deze werden gehouden in jouw buurt? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Type evenementen 94,7 84,2 78,9 36,8 HIP- dag Intervisie Ledenvergadering Anders Anders: Workshops

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Dag van de Uitvoering 4 november 2014 - regio Oost

Dag van de Uitvoering 4 november 2014 - regio Oost Dag van de Uitvoering 4 november 2014 - regio Oost Workshop Participatiewet en de klantmanagers met Amanda Bruns Loes Bernaert-Hillen Bestuurslid NVvA 1 Onderwerpen Arbeidsdeskundigen Hoofdlijnen Participatiewet

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Lid en Nederlandse vertegenwoordiger van de European Union of Supported Employment De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Competenties van de jobcoach NVS/EUSE bestaan uit de integratie van Kennis,

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Vaktechnisch overleg nog voor verbetering vatbaar. Whitepaper onderzoek naar Fiscaal VTO in Nederland in opdracht van Wolters Kluwer

Vaktechnisch overleg nog voor verbetering vatbaar. Whitepaper onderzoek naar Fiscaal VTO in Nederland in opdracht van Wolters Kluwer Vaktechnisch overleg nog voor verbetering vatbaar Whitepaper onderzoek naar Fiscaal VTO in Nederland in opdracht van Wolters Kluwer maart 2016 Kernsheet 2 Aanleiding & onderzoeksopzet In opdracht van Wolters

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers Re-integratie door Keerpunt Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers 9 mei 2017 Levert private WIA verzekering meerwaarde op voor de klant ten opzichte van publieke

Nadere informatie

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 UWV Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 In de Staatscourant van 12 augustus 2008, nr. 154, is het Besluit Protocol Scholing 2008 geplaatst. Abusievelijk is bij dit besluit de verkeerde bijlage

Nadere informatie

Het verbeteren van de integratie van zieke werknemers door aandacht voor hun dubbele rol (Universiteit Utrecht) Projectleider: Prof. dr.

Het verbeteren van de integratie van zieke werknemers door aandacht voor hun dubbele rol (Universiteit Utrecht) Projectleider: Prof. dr. Het verbeteren van de integratie van zieke werknemers door aandacht voor hun dubbele rol (Universiteit Utrecht) Projectleider: Prof. dr. Trudie Knijn Onderzoekers: dr. Mira Peeters, drs. Marta Dijkgraaf,

Nadere informatie

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving.

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving. Betrokken begeleiding voor mensen met NieT Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Er komen steeds minder vrienden langs, tja, ik ben ook altijd moe. Alles is ineens anders... Als een donderslag bij heldere

Nadere informatie

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID VOOR DE DOORBRAAK IN COMPLEXE LOOPBAAN-, VERZUIM- EN RE- INTEGRATIETRAJECTEN HELDERE DIAGNOSE HELDER PERSPECTIEF ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID WWW.LYTTON.NL 2015 PAGINA

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Langdurig verzuim (2012)

Langdurig verzuim (2012) 22 april 2015 Langdurig verzuim (2012) Een beladen spanningsveld Belang Beleving Scheidsrechters Omgeving Bureaucratie Wetgeving Protocollen De spelers Werknemer HR consultant Leidinggevende(n) Bedrijfsarts

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Workshop De arbeidsdeskundige 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Programma Doelstelling Geschiedenis 100 jaar Wat doet een arbeidsdeskundige nu? UWV en

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

De Klantgerichte Verzekeringsarts

De Klantgerichte Verzekeringsarts De Klantgerichte Verzekeringsarts 3e Muntendam Symposium, 8 december 2009 Marga van der Erve, Centrale Cliëntenraad UWV Spreekuren ANGO, Algemene nederlandse gehandicapten organisatie, aangesloten bij

Nadere informatie

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

Laat letsel geen beletsel zijn!

Laat letsel geen beletsel zijn! Laat letsel geen beletsel zijn! Een ongeval Elke dag komt het wel ergens voor dat het leven van mensen in luttele seconden door een ongeval volledig op zijn kop wordt gezet. Een verkeers- of bedrijfsongeval

Nadere informatie

Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland

Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland BJN De jobcoach Het vak jobcoaching Een jonge vereniging Profilering Behaalde successen Successen naar de toekomst De jobcoach begeleidt mensen die niet zonder ondersteuning

Nadere informatie

15 oktober 2014. Seminar. Presentatie STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

15 oktober 2014. Seminar. Presentatie STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 15 oktober 2014 Seminar Presentatie STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten Thom Wildeboer Directeur STECR/ Voorzitter kenniskring Arbeidsconflicten Expertmeeting Enkele Achtergronden werkwijzer Ontwikkelproces

Nadere informatie

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen?

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? 9 april 2015 Dr. Rienk Prins Lector Capabel Hogeschool Utrecht Inhoud Afbakening en doel Een verkennend onderzoek naar re-integratie naar werk van

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

nieuwe beroepsopleiding

nieuwe beroepsopleiding watskeburt? nieuw: beroepsopleiding nieuw: re-integratie vangnetters nieuw: beoordeling RIV nieuw: WIA nieuw: 3B-richtlijnen nieuw: protocollen nieuw: mediprudentie nieuw: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Nadere informatie

De InZetbaarheidsLijst. Welk probleem gaan we daar mee oplossen?

De InZetbaarheidsLijst. Welk probleem gaan we daar mee oplossen? De InZetbaarheidsLijst Welk probleem gaan we daar mee oplossen? Personalia Rocco Kloots Bedrijfsarts en jurist ArboUnie Lid Commissie Wet & Regelgeving, NVAB Lid stuurgroep WVP, ministerie SZW Lid Paradigmagroep

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Opleiding Loonwaarde Expert

Opleiding Loonwaarde Expert Opleiding Loonwaarde Expert Leer hoe u zelf loonwaardemetingen kunt doen met de Dariuz methode De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Privacy bij Ziekteverzuim

Privacy bij Ziekteverzuim Privacy bij Ziekteverzuim BEPERKINGEN EN MOGELIJKHEDEN IN PLAATS VAN ZIEKTEBEELDEN DOOR: GERDA TOL (COMEBACK REINTEGRATIE EN ADVIES) NICO KLOUWER (P&P ARBO) Inhoud Inleiding Richtlijnen bij Ziekteverzuim

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET ARBEIDSCONFLICT Een palet vol nieuwe inzichten. Kennisworkshop

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET ARBEIDSCONFLICT Een palet vol nieuwe inzichten. Kennisworkshop ACHTER DE SCHERMEN VAN HET ARBEIDSCONFLICT Een palet vol nieuwe inzichten Kennisworkshop Achter de schermen van het arbeidsconflict Nieuwe trainingsvorm: een kennisworkshop In deze workshop is gezocht

Nadere informatie

Resultaten Peiling lerarenregister

Resultaten Peiling lerarenregister Resultaten Peiling lerarenregister Algemene gegevens: - Verstuurd naar 8000 docenten (aangesloten bij AOb, CNV Onderwijs, Beter Onderwijs Nederland, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres.

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres. Claimnummer (door BNP Paribas Cardif in te vullen) Claimformulier - Arbeidsongeschiktheid - Ernstige aandoeningen - Ziekenhuisopname Belangrijke informatie De verzekerde vult dit formulier in. De verzekeringnemer

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

Inzetbaarheidsprofiel

Inzetbaarheidsprofiel Inzetbaarheidsprofiel 1. Bij aanvraag Deskundigenoordeel (DO) 2. Bij indienen Re-integratieverslag (RIV) Beschrijving van de belastbaarheid door de bedrijfsarts ten behoeve van de re-integratie, een eventueel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 3 1 Deel 1 Een kort overzicht van het geheel 5 1.1 Inleiding in het wettelijk kader 5 Samenvatting Kader voor inzet en beoordeling van re-integratie inspanningen (Toetsingskader)

Nadere informatie