Dag van de Uitvoering 4 november regio Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag van de Uitvoering 4 november 2014 - regio Oost"

Transcriptie

1 Dag van de Uitvoering 4 november regio Oost Workshop Participatiewet en de klantmanagers met Amanda Bruns Loes Bernaert-Hillen Bestuurslid NVvA 1

2 Onderwerpen Arbeidsdeskundigen Hoofdlijnen Participatiewet Arbeidsvermogen / beschut werk Taken gemeenten / UWV WAJONG gerechtigd 2015? Tips en trucs Sociaal akkoord Werkkamer Werkbedrijf LKS en loonwaardebepaling Loes Bernaert-Hillen 2

3 AD en sociale zekerheid Sinds 1909 als speciaal agent bij de Rjksverzekeringsbank en sinds WAO (1967) als arbeidsdeskundigen bij de GMD en later de aparte bedrijfsverenigingen en weer later UWV. (naast geneeskundigen later verzekeringsartsen) Van een technische achtergrond naar een mens wetenschappelijke achtergrond Claim (letsel a ongeval en later ook door ziekte of gebrek) en later meer nadruk op re-integratie Loes Bernaert-Hillen 3

4 mens werk DISBALANS ziekte, ongeval gebrek inkomen Herstellen Loes Bernaert-Hillen 4

5 Als arbeidsdeskundige: Ben ik specialist op het gebied van mens, werk en inkomen Geef ik inzicht in de belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weeg die af tegen de belasting die werk met zich meebrengt (van beperkingen naar mogelijkheden) Coach ik deze mensen bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk en inkomen.

6 NVvA 2700 leden Daarvan werken 1150 bij UWV. Verder werken AD n bij verzekeringsmaatschappijen (letselschade), reintegratiebedrijven, arbo diensten (preventie en herstel), als zelfstandige en bij of voor gemeenten. Loes Bernaert-Hillen 6

7 Kerntaken De arbeidsdeskundige is specialist in MENS WERK en INKOMEN. Kerntaken: Het voorkomen, beoordelen en herstellen van discrepanties tussen belasting & belastbaarheid Loes Bernaert-Hillen 7

8 Arbeidsdeskundigen NVvA beroepsvereniging: profilering en professionalisering (sinds 1971) Certificering van opl. en AD AKC arbeidskundig kenniscentrum onderzoeken en leidraden SRA gedragscode (tucht) / Moreel ethisch handelen Loes Bernaert-Hillen 8

9 Hoofdlijnen Participatiewet Vanaf 10 september 2014 alleen WAJONG voor mensen die nooit zullen kunnen werken. Wajong 2015 gaat over arbeidsvermogen met een nieuw Schattingsbesluit. Huidige Wajong-klanten blijven bij UWV nwajong en owajong, worden ingedeeld op arbeidsvermogen ( ) Uitkeringshoogte: - met arbeidsvermogen: 70% vanaf zonder arbeidsvermogen: blijft 75% Loes Bernaert-Hillen 9

10 Wajong voor en na 2010 maar tot Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten CBBS - Claimbeoordelings- en Borgingssysteem Verzekeringsarts (FML en rapportage) Arbeidsdeskundige SMZ (claim rapportage) Arbeidsdeskundige WERKbedrijf (re-integratie (werkplan of participatieplan) voorzieningen, loondispensatie) Loes Bernaert-Hillen 10

11 Geen arbeidsvermogen volgens de PPW Geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie indien: a. Geen taak (kleinste eenheid van een functie en bestaat uit 1 of meerdere handelingen) kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie b. Niet over basale werknemersvaardigheden beschikt c. Niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of d. Niet ten minste 4 uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur tenminste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het WML per uur Loes Bernaert-Hillen 11

12 Beschut werk Wel arbeidsvermogen maar is aangewezen op a. een of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet binnen redelijke grenzen door een reguliere werkgever kunnen worden gerealiseerd of b. permanente of intensieve begeleiding die niet binnen redelijke grenzen door een reguliere werkgever kan worden aangeboden Loes Bernaert-Hillen 12

13 Klanten met Wajong in 2013 owajong (tot 2010) nwajong (vanaf 2010) Werkregeling; 71% 57% Studieregeling; 20% 37% Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt; 9% 6% Loes Bernaert-Hillen 13

14 Sociaal akkoord / baanafspraken Volgens het Sociaal Akkoord 11 april 2013 staan werkgevers garant voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers (geen WSW) Inwerkingtreding Quotumwet wordt in 2016 over 2015 beoordeeld. Loes Bernaert-Hillen 14

15 Doelgroepen baanafspraak Quotum Zittend bestand Wajong Mensen op wachtlijst WSW PPW; iedereen die niet in staat is zelfstandig het WML te verdienen Loes Bernaert-Hillen 15

16 Taken UWV - PPW Wettelijke taak van UWV / beoordelingen: Wajong criterium 2015 Baanafspraak Advies beschut werk Medische uren beperkten (MUB) Herindicatie Wsw (beschut werken resp. begeleid werken) Loonwaardevaststelling bij inzet van loondispensatie (WAJONG) (duurzaam geen) arbeidsvermogen binnen de herindelingsoperatie Voortgezette werkregeling nwajong Aangepaste ZW-/WIA-claimbeoordeling voor LKS-gerechtigden Facultatieve dienstverlening door UWV of andere partijen: Loonwaardevaststelling bij inzet LKS door gemeente Beoordeling loonkostensubsidie (LKS) Studieregeling Sociaal Medisch Advies Loes Bernaert-Hillen 16

17 Regionaal werkbedrijf Onder regie van werkbedrijf zullen minimaal de volgende faciliteiten georganiseerd worden; - werkgeversdienstverlening, waaronder vaste contactpersoon - jobcoach-voorziening - LKS en Loonwaardebepaling - beschut werk - (kosten)werkplekaanpassingen - proefplaatsing - begeleiding naar en tijdens werk - (groeps)detachering - no-risk polis - expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving - continuering van de faciliteiten in het geval de geplaatst werknemer verhuist. Loes Bernaert-Hillen 17

18 Verordeningen Op de site van VNG staan de concepten van de modelverordeningen die ter uitvoering van de Participatiewet zijn opgesteld. Belangrijk voor de klantmanager: Modelverordening loonkostensubsidie Participatiewet, de Model Re-integratieverordening Participatiewet Loes Bernaert-Hillen 18

19 LKS en loonwaardebepaling Regionaal vastgelegd in een verordening die voldoet aan minimumeisen, anders legt de regering (werkkamer) minimumeisen in lagere regelgeving vast, zijnde In samenspraak met de werkgever op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare objectieve methode Gemeente is opdrachtgever uitgevoerd door werkbedrijf Jaarlijks opnieuw vastgesteld (beschut elke 3 jaar) Loes Bernaert-Hillen 19

20 Wajong.pdf De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in op hun 18e of 19e jaar. De groep die de werkregeling instroomt, is veelal wat ouder. In totaal heeft ruim tweederde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis, zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autisme spectrum. Wajongers in de studieregeling hebben vaker een ontwikkelingsstoornis dan Wajongers in de twee andere regelingen. Ook zijn er veel Wajongers met een psychiatrisch ziektebeeld, zoals een persoonlijkheidsstoornis of schizofrenie, deze jongeren zitten vooral in de werkregeling. Er zijn relatief weinig Wajongers met alleen een lichamelijke aandoening (somatische ziektebeelden). Bij bijna de helft van de Wajongers is sprake van meerdere ziektebeelden. Loes Bernaert-Hillen 20

21 werken Eind 2012 werkten Wajongers, dat is ruim 23% van alle Wajongers. Iets meer dan de helft daarvan werkte bij een reguliere werkgever en iets minder dan de helft in of via de Sociale Werkvoorziening (SW). Wajongers die nog niet zo lang een uitkering hebben, gaan vooral bij reguliere werkgevers aan de slag. Loes Bernaert-Hillen 21

22 Voorzieningen bij reguliere wkg Jobcoach 35% Loondispensatie 41% overige voorzieningen 5% Voorzieningen kunnen meeneembare voorzieningen zijn (wkn aanvragen) of Voorzieningen op de werkplek (wkg aanvragen). (rechthebbenden zijn WIA verzekerden) Loes Bernaert-Hillen 22

23 Psychische aandoeningen (72%) Een aantal veel voorkomende psychische aandoeningen zijn: Depressie Psychotische stoornis Manisch-depressieve stoornis Fobie Angststoornis Verslaving Eetstoornis Paniekstoornis Autisme Borderline persoonlijkheidsstoornis ADHD Loes Bernaert-Hillen 23

24 De praktijk Loes Bernaert-Hillen 24

25 Werkomstandigheden aanpassen Aanpassingen in werk: Enkelvoudige taken Afgebakende taak Aangepaste werktijden / onderbreking zelf mogen bepalen Geen hoog of dwingend werktempo Solistisch werk Routinematig werk Aanpassingen in werkomgeving: Gestructureerde werkomgeving Voorspelbare werksituatie Rustige of stille werksituatie Inspirerende werksituatie Prikkelarme werkomgeving Veilige werkomgeving Loes Bernaert-Hillen 25

26 Tips en trucs Ontwikkel een intakeformulier zodat je aan de voorkant onderkent of er iets bijzonders aan de hand is. Houd contact met wkn en wkg na plaatsing, zeker als je verwacht dat er iets gaat veranderen (verhuizing werk, manager, thuissituatie, afbouw JC etc) Gebruik de nieuwe Werkwijzer begeleiding klanten met psychische problemen (MMM, Individual Placement and Support (IPS)) Weet waar expertise gehaald kan worden Maak gebruik van scholennetwerk. UWV werkbedrijf doet het nog dit schooljaar Om NVGB te voorkomen bellen of SMS n Laat de klant iemand meenemen Ga voor duurzame inzetbaarheid. Einde contract betekent nieuw werk voor de gemeente Rapporteer BOB. Handhaven moet soms maar op gemaakte afspraken. Denk aan verwijtbaarheid. Bij loonwaarde bepaling aandacht voor loonwaarde verhogende mogelijkheden Het gaat om de klant Neem een of meer arbeidsdeskundigen in dienst, huur arbeidsdeskundigen in of laat één of meer klantmanagers opleiden tot arbeidsdeskundige. Arbeidsdeskundigen hebben geleerd een afweging te maken tussen belasting en belastbaarheid. Werk samen met AD n op het werkplein. Loes Bernaert-Hillen 26

27 info ublicaties.php Boek onder tab bibliotheek ng_participatiewet_wet_maatregelen_wwb.pdf Wettelijke evaluatie Participatiewet volgt in 2020 Loes Bernaert-Hillen 27

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief 1 Werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief Steeds meer werkgevers overwegen een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor deze

Nadere informatie

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan.

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan. Dames en heren, Voor ons ligt de nota Werken aan Werk, Samen aan de slag. Wij hebben de verschillende conceptversies doorgenomen en onze opmerkingen doorgegeven. Wij zijn dan ook blij dat een aantal van

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

QuestBack export - NVvA Ledenonderzoek 2009. Gepubliceerd van 12.10.2009 tot 30.10.2009 441 antwoorden (441 uniek)

QuestBack export - NVvA Ledenonderzoek 2009. Gepubliceerd van 12.10.2009 tot 30.10.2009 441 antwoorden (441 uniek) NVvA Ledenonderzoek 2009 Gepubliceerd van 12.10.2009 tot 30.10.2009 441 antwoorden (441 uniek) 1. U bent een? 1 Man 2 Vrouw 65,9 % 34,1 % 290 150 440 1 2. Wat is uw leeftijd? 1 < 30 jaar 2 30 tot en met

Nadere informatie

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Sociaaleconomische trends 2014 Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Miriam de Roos Maarten Bloem Oktober 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 02 1 Het aantal leerlingen op

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet

Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet Het werkt niet vanzelf Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet irmgard borghouts ronald dekker charissa freese shirley oomens ton wilthagen I I II Over loonprikkels

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie