APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het aantal arbeidsplaatsen (+1.200) verwacht. In de periode zet de toename door, maar deze is beperkt met gemiddeld 0,4% per jaar. Na een afname in 2014 (-3.250), neemt de beroepsbevolking in Overijssel in 2015 weer toe (+1.250). Gedurende de periode neemt de beroepsbevolking met gemiddeld 0,3% per jaar toe. In 2015 blijft de werkloosheid vrijwel stabiel op een niveau van (werkloosheidpercentage 8,6%). Vanaf 2016 wordt een jaarlijkse (beperkte) afname van de werkloosheid verwacht tot 7,8% in Bekeken vanuit het perspectief van schoolverlaters zijn er in Overijssel eind 2019 e perspectieven op een baan voor de opleidingen: MBO groen, MBO gezondheidszorg, HBO groen en HBO Onderwijs. Voor de opleidingen die zich richten op de economische of sociaal-culturele sectoren zijn de perspectieven voor schoolverlaters ongunstig. Vanuit het perspectief van werkgevers zijn er in Overijssel eind 2019 grote knelpunten in de personeelsvoorziening in technische beroepen op alle beroepsniveaus. Herstel arbeidsmarkt zet door in 2015 Onder invloed van een aantrekkende economie groeit het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel in 2015 met (0,2%). De stijging volgt op een lange periode van werkgelegenheidsafname. Samengesteld door: Uitgave: Januari 2015 Nieuwsbrief In deze APO-nieuwsbrief staat de arbeidsmarkt in de provincie Overijssel als geheel centraal. Aan bod komen de nieuwe arbeidsmarktprognoses tot 2019 en de belangrijkste resultaten van PROB voor de Provincie Overijssel als geheel. Waar mogelijk wordt de Overijsselse situatie vergeleken met het Nederlands gemiddelde. Factsheet De arbeidsmarktprognoses voor de regio s Twente, IJssel-Vecht, Stedendriehoek en regio Zwolle zijn terug te vinden in vier regionale factsheets. Daarin staan de belangrijkste kengetallen per regio opgenomen. Databank Voor de lezer die op zoek is naar het gedetailleerde datamateriaal verwijzen we naar de databank van de Provincie Overijssel: http//overijssel.databank.nl. Naast de volledige dataset zijn op deze databank ook de binnen APO/PROB gehanteerde definities, bronnen en een beschrijving van de methodiek beschikbaar. Wat is APO? Etil maakt voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses, ook wel bekend als APO. In aanvulling daarop brengt Etil de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in beeld met de zogenaamde PROB-module. PROB staat voor Prognoses en Ramingen naar Opleiding en Beroep. In 2013 is het PROB-onderzoek voor het laatst uitgevoerd. Het arbeidsmarktonderzoek dat Etil in 2014 heeft verricht bestaat uit een update van deze informatie. Sectoren met een relatief negatieve werkgelegenheidsontwikkeling zijn landbouw en visserij (-1,9% per jaar), welzijn (-1,1% per jaar), financiële dienstverlening (-1,1% per jaar) en industrie (-0,6% per jaar). Ontwikkeling werkgelegenheid per sector in Overijssel Gemiddelde %-ontwikkeling per jaar ( ) Bron: CPB, Panteia, Etil Voor de periode is de verwachting dat het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel verder toeneemt. Deze toename blijft wel enigszins beperkt met gemiddeld 0,4% per jaar. Eind 2019 ligt het werkgelegenheidsniveau in Overijssel met arbeidsplaatsen weer op het niveau van Landbouw en visserij Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Vervoer en opslag Horeca -1,9% -0,6% 0,6% 0,6% 1,0% 2,3% De verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in Overijssel komt overeen met de vooruitzichten voor Nederland: gemiddeld 0,4% per jaar (in de periode ). Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en onderwijs -1,1% 0,8% 0,8% 0,7% Sectoren met een relatief positieve werkgelegenheidsontwikkeling in Overijssel zijn bouw (2,3% per jaar) en handel en reparatie (1,0% per jaar). Zorg Welzijn Overige dienstverlening -1,1% -0,1% 0,9% Totaal 0,4% 1

2 Samenstelling arbeidspotentieel in 2013 Bron: CBS POTENTIËLE BEROEPSBEVOLKING BEROEPSBEVOLKING heeft/zoekt werk >= 12 uur per week NIET-BEROEPSBEVOLKING Wil of kan niet >=12 u pw werken WERKZAME BEROEPSBEVOLKING (heeft werk >= 12 uur/week) WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING (zoekt werk >= 12 u per week) Wil >= 12 u pw werken (zoekt niet actief >= 12 u pw) 10% Zorgtaken 12% Anders REDEN 41% Opleiding/studie ONBENUT ARBEIDSAANBOD 13% VUT 23% Ziekte/AO Binding tot de arbeidsmarkt in Overijssel In 2013 waren er in Overijssel mensen tussen de 15 en 65 jaar, de potentiële beroepsbevolking. In totaal boden daarvan personen zich actief aan op de arbeidsmarkt, de beroepsbevolking. Hiervan werkten personen 12 uur of meer per werk. Het overige deel, personen, vormt de werkloze beroepsbevolking. Naast de werkloze beroepsbevolking bestaat het arbeidsaanbod voor een deel uit personen die wel willen werken, maar niet actief op zoek zijn naar werk ( personen). Samen vormen ze het onbenut arbeidsaanbod, personen (10,7% van de potentiele beroepsbevolking). In Nederland ligt dit aandeel met 10,5% van de potentiële beroepsbevolking iets lager. Het overige deel, personen, wil of kan niet meer dan 12 uur per week werken. Afname werkloosheid blijft beperkt De economische crisis heeft de Overijsselse arbeidsmarkt hard geraakt. Vooral in de jaren 2012 en 2013 is de werkloosheid sterk gestegen, zowel in Nederland als in Overijssel. In 2014 bedraagt het werkloosheidspercentage van Overijssel 8,6% tegenover 8,3% landelijk. Ter vergelijking, in 2008 bedroeg de werkloosheid in Overijssel en Nederland nog respectievelijk 3,8% en 4,1%. De werkloosheid is dus in zes jaar tijd meer dan verdubbeld. In de periode neemt de werkloosheid af. De afname blijft beperkt, aangezien het arbeidsaanbod in een vrijwel gelijk tempo meegroeit met de werkgelegenheid. Het werkloosheidsniveau blijft nog geruime tijd boven het niveau van voor de crisis. Beroepsbevolking: na afname weer groei In 2014 telt de beroepsbevolking in Overijssel personen. Dit is een afname van personen ten opzichte van 2013 (-0,6%). De afname van de beroepsbevolking is iets groter dan landelijk (-0,5%). De afname in 2014 komt voor rekening van de daling van de potentiële beroepsbevolking en een sterk ontmoedings-effect: naarmate de kans om een baan te vinden kleiner is, besluiten minder mensen werk te zoeken. De komende jaren groeit de Overijsselse beroepsbevolking gemiddeld met 0,3% per jaar, enerzijds door de structurele groei van de arbeidsparticipatie en anderzijds door de afname van het ontmoedigingseffect. Gedurende de periode neemt de Overijsselse beroepsbevolking met gemiddeld 0,3% per jaar toe. Deze verwachte ontwikkeling komt overeen met de vooruitzichten voor Nederland. Ontwikkeling werkloosheid in Nederland en Overijssel Bron: CBS, CPB, Etil 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4,1% 3,8% 8,6% 8,6% 8,3% 8,2% 7,8% 7,4%

3 Tekort of overschot aan arbeidskrachten in 2019? De huidige Overijsselse arbeidsmarkt is in 2014 (zeer) ruim voor alle beroepsgroepen. Door de toekomstige arbeidsmarktinstroom en het aantal baanopeningen op de Overijsselse arbeidsmarkt tegen elkaar af te zetten is een cijfere inschatting te maken van de verwachte spanning op de arbeidsmarkt over zes jaar, het jaar Arbeidsmarktinstroom Kortdurig niet-werkende werkzoekenden Perspectief op baan Personeelskrapte Vervangingsvraag + Uitbreidingsvraag = Baanopeningen Arbeidsmarktinstroom en baanopeningen MBO- en HBO-niveau Bron: CBS, ROA, Etil Arbeidsmarktinstroom De arbeidsmarktinstroom is het toekomstige aanbod van nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. De totale arbeidsmarktinstroom op MBO- en HBO-niveau in de periode bedraagt in Overijssel Ongeveer 27% van de totale werkgelegenheid in het basisjaar De verdeling van de arbeidsmarktinstroom over de verschillende opleidingsniveaus is als volgt: MBO (30%) en HBO (22%). Instroom op de arbeidsmarkt naar opleidingscategorie als percentage van de werkgelegenheid in 2013 Nederland - Overijssel Bron: CBS, ROA, Etil 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% MBO groen 20% MBO techniek 27% MBO sociaal-cultureel 40% MBO gezondheidszorg 26% MBO economie 29% HBO onderwijs 18% HBO sociaal-cultureel 29% HBO groen 7% HBO techniek HBO paramedisch 26% 23% HBO economie 19% Baanopeningen Tegenover de arbeidsmarktinstroom staan de baanopeningen. Hiermee wordt de toekomstige vraag naar nieuwkomers op de arbeidsmarkt bedoeld. Met andere woorden: baanopeningen zijn de vrij te komen banen, in de periode De baanopeningen worden bepaald door de som van de uitbreidings- en vervangingsvraag. Het totaal aantal baanopeningen op MBO- en HBO-niveau in de periode bedraagt in Overijssel Ongeveer 19% van de totale werkgelegenheid in het basisjaar De verdeling van de baanopeningen over de verschillende opleidingsniveaus is als volgt: MBO (23%) en HBO (14%). Dit betekent dat getals de arbeidsmarktinstroom het aantal baanopeningen op MBO- en HBO met bijna overtreft. Baanopeningen naar opleidingscategorie als percentage van de werkgelegenheid in 2013 Nederland - Overijssel Bron: CBS, ROA, Etil 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% MBO groen 26% MBO techniek 23% MBO sociaal-cultureel MBO gezondheidszorg 19% 32% MBO economie 22% HBO onderwijs 24% HBO sociaal-cultureel 9% HBO groen 16% HBO techniek 19% HBO paramedisch 11% 8% HBO economie 3

4 Perspectieven voor schoolverlaters Voor jonge mensen die een opleiding volgen of nog moeten kiezen, is het belangrijk te weten hoe op termijn hun kansen zijn op een baan die aansluit bij hun opleiding. Die kansen worden uitgedrukt in de Indicator Perspectief op Baan (IBP). Zie ook pagina 6 van deze nieuwsbrief, voor een volledig overzicht van de IPB per regio. Voor gediplomeerden van het MBO en HBO zijn er grote verschillen tussen opleidings(richting)en. De arbeidsmarktperspectieven lopen daarbij uiteen van tot. Voor de opleidingen die zich richten op economische of sociaal-culturele sectoren is de toekomstige arbeidsmarktsituatie ongunstig, ongeacht het opleidingsniveau. SLECHT MATIG REDELIJK MBO sociaal-cultureel HBO sociaal-cultureel HBO economie MBO techniek MBO economie HBO techniek HBO paramedisch GOED ZEER GOED Bron: CBS, ROA, Etil MBO groen MBO gezondheidszorg HBO onderwijs HBO groen Knelpunten voor werkgevers Naast het perspectief van schoolverlaters kan de arbeidsmarkt ook worden bekeken vanuit het gezichtspunt van werkgevers. Er is ingeschat hoe de kansen voor werkgevers zijn om de juiste mensen te vinden voor hun organisatie. Daarbij is gekeken naar de vraag en het aanbod qua opleidingsachtergrond binnen beroepen. Werkgevers in Overijssel krijgen de komende jaren te maken met grote krapte in een behoorlijk aantal beroepen: Voor technische beroepen krijgen werkgevers te maken met grote krapte op alle beroepsniveaus. Voor commerciële, administratieve beroepen en verzorgende beroepen is (vrijwel) geen krapte op middelbaar en hoger niveau. Voor (para)medische beroepen wisselt het perspectief sterk naar opleidingsniveau. Beroepsgroepen waarvoor eind 2019 grote krapte in de personeelsvoorziening wordt voorzien, Overijssel Zie pagina 6 voor een volledig overzicht per regio en beroepsgroep Lagere niet-specialistische beroepen Lagere wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen Lagere technische beroepen Lagere (para)medische beroepen Lagere administratieve,commerciële beroepen e.d. Middelbare agrarische beroepen Middelbare wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen Middelbare technische beroepen Middelbare (para)medische beroepen Hogere pedagogische beroepen Hogere transportberoepen Bron: CBS, LISA, ROA, Etil Aandachtspunten bij interpretatie resultaten Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het om rekening te houden met: De perspectieven naar opleiding en beroepsgroep zijn een optelling van meerdere onderliggende niveaus- en categorieën. Door de onderliggende opleidingen en beroepen uit te splitsen, komen relatief grote verschillen in perspectief naar voren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij MBO techniek en MBO gezondheidszorg (zie daarvoor ook pagina 7 van deze nieuwsbrief). Naast kwantitatieve verschillen tussen vraag en aanbod zijn er kwalitatieve discrepanties. Het is de verwachting dat deze kwalitatieve discrepanties toenemen als gevolg van ontwikkelingen aan de vraagzijde van de Overijsselse arbeidsmarkt: bijvoorbeeld door flexibilisering, upgrading kwalificatievereisten en veranderingen in gevraagde competenties. Op basis van de beschikbare data is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen de verschillende MBO-niveaus. Uit onderzoek van de SBB, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, komt naar voren dat de baanperspectieven voor schoolverlaters op MBO-niveau 4 over het algemeen veel gunstiger zijn dan op MBO-niveau 2. 4

5 Uitdagingen De Overijsselse arbeidsmarkt staat niet stil, maar is volop in beweging. Binnen deze dynamiek staat de Overijsselse arbeidsmarkt voor een aantal belangrijke uitdagingen. Natuurlijk is er een sterke samenhang tussen de Overijsselse en Nederlandse uitdagingen en kunnen deze niet geheel los van elkaar gezien worden. Op basis van de APO-gegevens is het mogelijk om in dialoog met experts uit de regio de meer algemene uitdagingen voor de Overijsselse arbeidsmarkt verder te specificeren. De belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse en Overijsselse arbeidsmarkt zijn volgens Etil momenteel: Anticiperen op onzekerheid: met het oog op alle dynamiek en onzekerheid (economisch, demografisch en politiek) wordt de centrale vraag voor partijen hoe zij (vroegtijdig) kunnen inspelen op veranderingen; Baan-onzekerheid is de toekomst. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en de uitdaging is hier werkzekerheid bij te organiseren; Het bevorderen van mobiliteit, zowel inter- als intrasectoraal; Hogere versus lagere niveaus: om de economische ambities in de provincie (met name in de topsectoren) waar te kunnen maken is een toenemende vraag naar hoger gekwalificeerd personeel de tendens. Toch dient er ook aandacht te zijn en blijven voor de kansen op de arbeidsmarkt van mensen met een opleidingsniveau lager dan MBO-niveau 3; Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: in de kern gaat het hierbij om het beperken (bevorderen) van de instroom in/doorstroom naar minder kansrijke (wel kansrijke) opleidingsrichtingen. Verder is een e afstemming tussen onderwijs en werkgevers over de gevraagde vaardigheden en competenties van schoolverlaters een belangrijk aandachtspunt; Terugdringen van (langdurige) werkloosheid: met name de stijgende jeugdwerkloosheid, ook al is dit vooral conjunctureel bepaald, betekent het gevaar van een verloren generatie. Verder verdient de structurele werkloosheid onder ouderen en de verminderde kansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aandacht; Toenemende druk op gemeenten: als gevolg van de decentralisatie van overheidstaken (Participatiewet, hervormingen zorg en welzijn) neemt de druk op gemeenten (regio s) toe om actief te worden en keuzes te maken binnen arbeidsmarktbeleid; Technologische ontwikkelingen: technologische ontwikkelingen (automatisering, digitalisering, robotisering, 3d-printing) kunnen grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Het is van belang om de gevolgen van deze ontwikkelingen te blijven monitoren; Verhoging van de AOW-leeftijd: doordat de uitstroom van ouderen wordt vertraagd, is het aantal baanopeningen voor jongeren als gevolg van de vervangingsvraag kleiner. Voorkomen moet worden dat de afstand van jongeren tot de arbeidsmarkt te wordt. Dit geldt ook voor ouderen, die bij het verliezen van hun baan vaak moeilijk weer aan het werk komen; (Eu)regio-overstijgende beleidsfocus: momenteel wordt de arbeidsmarkt getypeerd door een overschotsituatie. Op langere termijn kan dit omslaan in tekorten. Voor beide situaties biedt samenwerking met omliggende regio s, ook over de grens, een (mogelijke) oplossing. Veranderde perspectieven: door de dynamiek op de arbeidsmarkt, als gevolg van onder andere beleid en de economie, veranderen de perspectieven voor schoolverlaters en de personeelsbehoefte van werkgevers. Zo is sinds 2013 het perspectief op een baan voor technici in Overijssel op zowel mbo- als hbo-niveau vererd. Oorzaken hiervoor zijn de eerder genoemde inspanningen om studenten warm te maken voor technische studies, waardoor de instroom is verhoogd. Tegelijkertijd is er de afgelopen periode een de beperkte banengroei geweest. Voor opleidingstypen waarvoor het perspectief al was, zijn de perspectieven in veel gevallen vererd. Sociaal-cultureel (zowel mbo- en hbo-niveau) en economie (hbo-niveau) hebben inmiddels dan ook een perspectief. In twee jaar tijd is het perspectief voor hbo groen juist verbeterd van redelijk naar. Bekeken vanuit de werkgever zijn de knelpunten op middelbaar en hoger beroepsniveau vrijwel gelijk gebleven. Op lager beroepsniveau zijn de knelpunten voor agrarische beroepen en transportberoepen een stuk kleiner geworden, terwijl deze voor technische beroepen en (para)medische beroepen groter zijn geworden. 5

6 Perspectief op Baan voor schoolverlaters per opleidingstype, eind 2019 Bron: CBS, ROA, Etil Nederland Overijssel IJssel-Vecht Twente Stedendriehoek Regio Zwolle MBO groen MBO techniek redelijk MBO sociaal-cultureel MBO gezondheidszorg MBO economie HBO onderwijs redelijk HBO sociaal-cultureel HBO groen redelijk HBO techniek redelijk redelijk redelijk redelijk HBO paramedisch redelijk HBO economie Knelpunten voor werkgevers in lagere en middelbare beroepsgroepen, eind 2019 Bron: CBS, LISA, ROA, Etil Nederland Overijssel IJssel-Vecht Twente Stedendriehoek Regio Zwolle Elementaire beroepen enige enige enige enige enige enige Lagere niet-specialistische beroepen Lagere docenten sportvakken vrijwel geen enige vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen Lagere agrarische beroepen vrijwel geen enige enige enige enige enige Lagere wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen Lagere technische beroepen Lagere transportberoepen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen Lagere (para)medische beroepen Lagere administratieve,commerciële beroepen e.d. Lagere beveiligingsberoepen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen Lagere verzorgende beroepen enige enige enige enige enige enige Middelbare docenten transport-, sportvakken vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen Middelbare agrarische beroepen Middelbare wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen Middelbare technische beroepen enige enige Middelbare transportberoepen e.d. vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen Middelbare (para)medische beroepen Middelbare administratieve,commerciële beroepen e.d. vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen Middelbare juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen geen vrijwel geen vrijwel geen geen vrijwel geen vrijwel geen Middelbare taalkundige, culturele beroepen enige enige enige enige enige enige Middelbare beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen Middelbare verzorgende beroepen e.d. vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen vrijwel geen Knelpunten voor werkgevers voor hogere en wetenschappelijke beroepsgroepen, Overijssel en Nederland, eind 2019 Bron: CBS, LISA, ROA, Etil Nederland Overijssel Hogere pedagogische beroepen Hogere landbouwkundige beroepen vrijwel geen vrijwel geen Hogere wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen vrijwel geen vrijwel geen Hogere technische beroepen enige Hogere transportberoepen Hogere (para)medische beroepen geen geen Hogere administratieve, commerciële, economische beroepen geen geen Hogere juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen geen geen Hogere taalkundige, culturele beroepen geen geen Hogere beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij e.d. geen geen Hogere verzorgende beroepen geen geen Managers (HBO werk- en denkniveau vrijwel geen vrijwel geen Wetenschappelijke pedagogische beroepen Wetenschappelijke landbouwkundige beroepen Wetenschappelijke wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen Wetenschappelijke technische beroepen Wetenschappelijke (para)medische beroepen e.d. Wetenschappelijke economische, administratieve beroepen e.d. Wetenschappelijke juridische, bestuurlijke beroepen Wetenschappelijke beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij e.d. Managers (WO werk- en denkniveau) vrijwel geen geen geen vrijwel geen geen 6

7 Perspectief op baan voor schoolverlaters naar MBO-opleidingsrichting, Overijssel, eind 2019 MBO voeding, natuur en milieu MBO groene ruimte MBO laboratorium MBO bouw MBO grond-, weg- en waterbouw MBO installatietechniek MBO werktuigbouw en mechanische techniek MBO fijnmechanische techniek MBO motorvoertuigentechniek en tweewielers MBO vliegtuigtechniek MBO operationele techniek MBO elektrotechniek MBO grafische techniek MBO procestechniek MBO brood en banket MBO levensmiddelentechniek/vleesverwerking MBO vervoer MBO dokters-, tandarts- en dierenartsassistent MBO apothekersassistent MBO verpleging MBO gezondheidstechniek MBO sociaal-pedagogisch en welzijn MBO verzorging MBO uiterlijke verzorging MBO horeca MBO beweging en therapie MBO administratie en logistiek MBO handel MBO secretariaat MBO toerisme en recreatie MBO facilitaire dienstverlening MBO ICT MBO openbare orde en veiligheid Overijssel redelijk redelijk zeer redelijk Bron: CBS, ROA, Etil Colofon Deze nieuwsbrief is opgesteld door Etil in opdracht van de Provincie Overijssel in het kader van het project Arbeidsmarkt Prognoses Overijssel (APO). De nieuwsbrief en overige APO-informatie is te vinden via de databank: 7

Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses

Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses AANSLUITING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 2012-2016 Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses Nieuwsbrief juni 2011 (APO). In aanvulling daarop brengt Etil de

Nadere informatie

Nieuw SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB

Nieuw SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB Nieuwsbrief december 2009 SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB Als uitbreiding van de gebruikelijke APO-gegevens is Etil de afgelopen maanden druk bezig geweest om informatie te leveren rond de aansluiting

Nadere informatie

RAIL 2011 Werkcollege

RAIL 2011 Werkcollege RAIL 2011 Werkcollege Bart Paashuis, Etil Douwe Grijpstra, Research voor Beleid Opzet werkcollege RAIL 2011 Wat is RAIL Aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt Vraag op de Limburgse arbeidsmarkt Discrepanties

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Drenthe

Arbeidsmarkt Drenthe Nieuwsbrief Postadres Postbus 122, 9400 ac Assen www.drenthe.nl Arbeidsmarkt Drenthe Wat houdt het in? In 2010 is in opdracht van de provincie Drenthe het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuws. Innovatieve topsectoren

Nieuws. Innovatieve topsectoren Nieuwsbrief september 2011 In het coalitieakkoord van Provincie Overijssel, met de titel De kracht van Overijssel - Inspireren, innoveren en investeren', hebben de coalitiepartijen hun ambities bekend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004 De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004 Auteur(s): Eijs, P. van (auteur) Grip, A. de (auteur) Diephuis, B. (auteur) Jacobs, A. (auteur) Marey, P. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Macro-ontwikkelingen Gegevens vanuit ROA: researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2016 SBB en doelmatigheidsonderzoek UWV sectorale

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2002

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2002 De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2002 Auteur(s): Borghans, L. (auteur) Grip, A. de (auteur) Heijke, J.A.M. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage Midden-Brabant. Februari 2015

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage Midden-Brabant. Februari 2015 ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014 Factsheetrapportage Midden-Brabant Februari 2015 Integrale Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014 - Factsheets Midden-Brabant Inleiding In 2013 heeft Etil in samenwerking

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage Noord-Brabant. Februari 2015

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage Noord-Brabant. Februari 2015 ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014 Factsheetrapportage Noord-Brabant Februari 2015 Integrale Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014 - Factsheets Noord-Brabant Inleiding In 2013 heeft Etil in samenwerking

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage Helmond-De Peel. Februari 2015

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage Helmond-De Peel. Februari 2015 ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014 Factsheetrapportage Helmond-De Peel Februari 2015 Integrale Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014 - Factsheets Helmond-De Peel Inleiding In 2013 heeft Etil in samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage Zuidoost-Brabant. Februari 2015

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage Zuidoost-Brabant. Februari 2015 ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014 Factsheetrapportage Zuidoost-Brabant Februari 2015 Integrale Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014 - Factsheets Zuidoost-Brabant Inleiding In 2013 heeft Etil in

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage West-Brabant. Februari 2015

ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014. Factsheetrapportage West-Brabant. Februari 2015 ARBEIDSMARKTMONITOR NOORD-BRABANT 2014 Factsheetrapportage West-Brabant Februari 2015 Integrale Arbeidsmarktmonitor Noord-Brabant 2014 - Factsheets West-Brabant Inleiding In 2013 heeft Etil in samenwerking

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ROA-classificatiegids 2002

ROA-classificatiegids 2002 ROA-classificatiegids 2002 ROA-R-2002/3 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht, februari 2002 In geval

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Prognose arbeidsmarktontwikkeling als gemiddeld jaarlijks percentage van de werkgelegenheid in 2014.

Prognose arbeidsmarktontwikkeling als gemiddeld jaarlijks percentage van de werkgelegenheid in 2014. Werkgelegenheidsgroei Nederland 2015-2020 Sinds de crisis van 2008 wisselen periodes van economische groei en krimp elkaar af. In de periode 2010-2014 is de arbeidsmarkt voor recent gediplomeerden verslechterd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012 Nieuwsbrief, oktober 2012 In opdracht van de Provincie heeft Etil in de tweede helft van 2010 het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt 2011 2014 uitgevoerd. In dit onderzoek

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Statistische Bijlage De Limburgse Arbeidsmarkt 2002-2006

Statistische Bijlage De Limburgse Arbeidsmarkt 2002-2006 Statistische Bijlage De Limburgse Arbeidsmarkt 2002-2006 ROA-R-2003/3B Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Twintiger in de knel door matige arbeidsmarktperspectieven?

Twintiger in de knel door matige arbeidsmarktperspectieven? Twintiger in de knel door matige arbeidsmarktperspectieven? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl Twintigers in de knel, Studium Generale, Wageningen, 10 december 2013 ROA (www.roa.nl) Researchcentrum

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Knelpunten blijven, ondanks daling groei

Knelpunten blijven, ondanks daling groei Knelpunten blijven, ondanks daling groei Auteur(s): Cörvers, F. (auteur) Diephuis, B. J. (auteur) Golsteyn, B. (auteur) Marey, Ph. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep

Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2001-2006 ROA-R-2003/10B Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Personeel gevraagd in het MKB

Personeel gevraagd in het MKB M201209 Personeel gevraagd in het MKB Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt tot 2020 Arjan Ruis Wim Verhoeven Peter van der Hauw Zoetermeer, juli 2012 Schaarste op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 804 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Arbeidsmarktperspectief voor laagopgeleiden ongunstig

Arbeidsmarktperspectief voor laagopgeleiden ongunstig Arbeidsmarktperspectief voor laagopgeleiden ongunstig Auteur(s): F. Cörvers, A. Dupuy, S. Dijksman, B. Golsteyn en M. Hensen (auteur) De auteurs zijn allen werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep

Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2003-2008 ROA-R-2005/1B S. Dijksman B. Kriechel Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie