TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park"

Transcriptie

1 TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park

2 TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park Datum 8 februari 2008 Kenmerk TCN006/Rta/0078 Eerste versie 1 februari 2008

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) TCN Media Park BV Titel rapport Parkeerbalans Media Park Kenmerk TCN006/Rta/0078 Datum publicatie 8 februari 2008 Projectteam opdrachtgever(s) De heren R. van der Sar en R. Stijkel Projectteam Goudappel Coffeng De heer drs. K.W. Bosch en mevrouw ir. A.E.M. van de Reijt Projectomschrijving Het bepalen van het benodigde aantal parkeerplaatsen bij het stedenbouwkundig plan voor het TCN gedeelte van het Media Park Trefwoorden Media Park, Hilversum, parkeeraanbod, parkeerbalans

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 2 Huidige situatie Beschrijving huidige situatie Gebruik parkeerplaatsen 4 3 Toekomstige situatie Ontwikkelingen naar de toekomst Benodigd parkeeraanbod Optimaliseren gebruik parkeerplaatsen 10 4 Conclusies 12 Bijlagen 1 Gegevens parkeren Media Park 2 Uitgangspunten parkeerbalans 3 Ontwikkelingsprogramma 4 Resultaten toekomstige parkeerbalans parkeerdek A per fase

5 Pagina 1 1 Inleiding Het Media Park in Hilversum is een businesspark waar voornamelijk mediagerelateerde bedrijven zijn gevestigd. Voor het Media Park is in 2006 een stedenbouwkundig plan opgesteld dat de ontwikkeling van het Mediapark tot 2020 aangeeft. Deze ontwikkeling is erop gericht het businesspark te versterken en daarnaast een bezoekerspark te ontwikkelen, dat veel publiek zal aantrekken. Binnen het stedenbouwkundig plan wordt circa m 2 bvo functie aan het Media Park toegevoegd. Hiervan wordt circa m 2 bvo ontwikkeld door TCN Media Park. Het stedenbouwkundig plan is door de gemeenteraad van Hilversum vastgesteld en wordt gebruikt voor het (ontwerp) bestemmingsplan. Om een bouwvergunning voor de Bron: Stedenbouwkundigplan, KCAP nieuwbouw te verkrijgen zal onder andere aan de gemeentelijke parkeernormering moeten worden voldaan. TCN Media Park heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd een huidige en een toekomstige parkeerbalans voor het door haar te ontwikkelen deel van het Media Park op te stellen. De parkeerbalans voor de huidige situatie is bedoeld om te bepalen of de huidige situatie een structurele restcapaciteit heeft, terwijl de parkeerbalans voor de toekomstige situatie is bedoeld om het in de toekomst benodigde parkeeraanbod te bepalen. Leeswijzer In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 de huidige parkeersituatie op het Media Park beschouwd en in hoofdstuk 3 de toekomstige situatie na uitvoering van het stedenbouwkundige plan. Het rapport wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met de conclusies.

6 Pagina 2 2 Huidige situatie De huidige situatie wordt gebruikt om te bepalen of het huidige parkeeraanbod structurele restcapaciteit heeft, dat (deels) kan worden ingezet voor het opvangen van de parkeervraag van nieuwe functies. 2.1 Beschrijving huidige situatie Op het Media Park zijn momenteel met name kantoren en studio s gevestigd. In figuur 2.1 en tabel 2.1 zijn de functies opgenomen die in het gebied vallen waar deze studie zich op richt. Figuur 2.1: Functies en aanbod (Bron: TCN Media Park)

7 Pagina 3 gebouw categorie omvang 1 audiocentrum 1 kantoren m 2 bvo 2 studiocentrum opnamestudio m 2 bvo 3 mediacentrum kantoren m 2 bvo 4 decorcentrum opslag m 2 bvo 5 studio 23 2 studio's m 2 bvo 8 studio 22 studio's m 2 bvo 9 reportagecentrum opslag m 2 bvo 10 studio 24 studio's m 2 bvo 11 paviljoen 11 kantoren m 2 bvo 15 HMG 1 kantoren m 2 bvo 16 RTL Nederland kantoren m 2 bvo 17/87/97 Gateway ABC kantoren m 2 bvo 21 De Matrix kantoren m 2 vvo 41 decoropslaghal 3 opslag m 2 bvo Tabel 2.1: Huidige functies Media Park (TCN deel) 4 Het Media Park is opgedeeld in een beveiligd gebied, waar de parkeerplaatsen worden verhuurd, en een openbaar deel waar bezoekers kunnen parkeren. In het beveiligde deel kunnen de bedrijven een parkeerplaats huren (maximaal 1 parkeerplaats per 70 m 2 vvo). Indien bedrijven meer parkeerplaatsen willen gebruiken, kunnen zij parkeerrechten 5 afnemen voor het openbare parkeerdek A. In figuur 2.1 en tabel 2.2 is het parkeeraanbod van het Media Park opgenomen. Type parkeeraanbod Aantal parkeerplaatsen beveiligd deel 906 waarvan verhuurd 845 (93%) openbaar deel parkeerdek A waarvan verhuurd 16 uitgegeven parkeerrechten parkeerdek A 975 overig 183 waarvan verhuurd 28 totaal (75%) Tabel 2.2: Huidig parkeeraanbod Media Park (TCN deel) 6 In tabel 2.2 is ondermeer te zien dat in het beveiligde deel 93% van de parkeerplaatsen is verhuurd. In totaal is 75% van de parkeercapaciteit verhuurd door middel van verhuur en parkeerrechten. 1 Het Audiocentrum staat momenteel voor de helft leeg. 2 Studio 23 wordt op dit moment niet verhuurd. 3 Decoropslaghal Wybertje staat momenteel leeg. 4 Bron: Stedenbouwkundig Programma van Eisen, KCAP, juni Parkeerrechten zijn parkeerabonnementen die toegang geven tot parkeerdek A. De parkeerrechten worden door bedrijven op het Media Park afgenomen. 6 Bron: Media Park overzicht, TCN Media Park, d.d 18 december 2007.

8 Pagina Gebruik parkeerplaatsen Om het gebruik van de parkeerplaatsen te bepalen is naast de omvang van de functies en het beschikbare parkeeraanbod gebruik gemaakt van de volgende gegevens: - het verhuurde aantal parkeerplaatsen; - het gemiddelde aantal parkeerders met een abonnementspas op parkeerdek A in de maanden september, oktober en november; - het aantal inrijders op parkeerdek A per dag in de maanden september, oktober en november; - de studioactiviteiten per dag in de maanden september, oktober en november. Deze gegevens zijn aangeleverd door TCN Media Park en opgenomen in bijlage 1. De belangrijkste conclusies uit de analyse van de gegevens zijn: - De verhouding tussen het aantal verhuurde parkeerplaatsen en m 2 kantoor en studio is 0,5 parkeerplaats per 70 m 2 bvo. - Op een reguliere werkdag staan op parkeerdek A circa 950 werknemers met parkeerrechten geparkeerd. - Tijdens normale werkdagen, zonder grote shows of evenementen, rijden circa 360 parkeerders het parkeerdek A op middels een ticket. - De bezoekers-oppervlakteverhouding bij de studio s waarin shows worden opgenomen bedraagt 9 bezoekers per 100 m 2 bvo. - In het studiocentrum worden ook programma s zonder of met een klein publiek opgenomen. De bezoekers-oppervlakteverhouding bedraagt hier 2,4 bezoekers per 100 m 2 bvo. Op basis van de lijst met studioactiviteiten is af te leiden dat maximaal een kwart van de studio s in het studiocentrum gelijktijdig in gebruik is. Op basis van bovenstaande gegevens is een parkeerbalans opgesteld voor de huidige parkeersituatie op het Media Park. De parkeerbalans is opgesteld voor de volgende maatgevende momenten: - vrijdagavond (werkdagavond met activiteit in één van de grote studio s); - werkdagmiddag (maatgevende middag met normale activiteit in de kleine studio s (studiocentrum)); - zaterdagavond (met activiteiten in twee van de grote studio s); - zaterdagmiddag (beperkte activiteiten in studio s en kantoren). De resultaten van deze parkeerbalans zijn opgenomen in tabel 2.3. De uitgangspunten die bij deze berekening zijn gehanteerd zijn in bijlage 2 opgenomen.

9 Pagina 5 functie vrijdagavond werkdagmiddag zaterdagavond zaterdagmiddag kantoren (beveiligd deel) kantoren studio's (beveiligd deel) studio's opslag (beveiligd deel) studiocentrum totaal parkeeraanbod Tabel 2.3: Resultaten parkeerbalans huidige situatie Uit tabel 2.3 valt af te leiden dat op werkdagmiddag de meeste parkeerplaatsen op het Media Park worden bezet. Op dat moment worden van de parkeerplaatsen bezet (83%). Hiervan liggen 790 parkeerplaatsen in het beveiligde deel, 931 parkeerplaatsen worden bezet door werknemers met parkeerrechten en 346 parkeerplaatsen 7 worden bezet door bezoekers. Op parkeerdek A zijn in principe parkeerplaatsen voor bezoekers toegankelijk (inclusief de 975 parkeerrechten). Op deze parkeerplaatsen wordt geparkeerd door de parkeerders die niet in het beveiligde deel parkeren. In tabel 2.4 is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen op parkeerdek A op de verschillende momenten worden gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn. TCN Media Park heeft aangegeven dat de overig 183 openbare parkeerplaatsen die niet op parkeerdek A liggen, niet door bezoekers worden gebruikt. Deze parkeerplaatsen worden voor bezoekers dan ook niet meegenomen. functie vrijdagavond werkdagmiddag zaterdagavond zaterdagmiddag kantoren studio's studiocentrum totale vraag parkeerdek A aanbod parkeerdek A restcapaciteit parkeerdek A Tabel 2.4: Restcapaciteit Parkeerdek A Uit tabel 2.4 valt af te leiden dat op ieder moment er ten minste 105 parkeerplaatsen beschikbaar zijn op parkeerdek A. Tevens valt af te leiden dat de studioactiviteiten en de aanwezigheid bij de kantoren elkaar redelijk in de tijd afwisselen. Dit betekent dat kantoren en studio s, waar met name in de avonduren en in het weekend activiteiten zijn, dezelfde parkeerplaatsen kunnen gebruiken. 7 Studio s en studiocentrum tezamen. 8 Onder studio s worden de grote studio s 22, 23 en 24 verstaan. Onder het studiocentrum vallen de kleine studio s.

10 Pagina 6 3 Toekomstige situatie In dit hoofdstuk wordt de toekomstige parkeersituatie bekeken en wordt het nog te realiseren parkeeraanbod bepaald. Hierbij wordt een scheiding gemaakt tussen de parkeerplaatsen die benodigd zijn voor het beveiligde deel en het openbare deel van het Media Park. 3.1 Ontwikkelingen naar de toekomst Het stedenbouwkundig plan zal in de periode tot 2020 worden uitgevoerd. In bijlage 3 is per project het programma opgenomen. Naast het uitvoeren van het stedenbouwkundig plan zullen ook de leegstaande huidige gebouwen worden gebruikt, zal paviljoen 11 worden gesloopt en komen 283 parkeerplaatsen te vervallen. In tabel 3.1 zijn alle veranderingen opgenomen. toevoeging cq invulling functies in m 2 verdwijnen functies in m 2 opheffen parkeerplaatsen Ontwikkelingsprogramma business support center detailhandel 750 horeca 550 hotel kantoren vergader/congres 250 totaal ontwikkelingsprogramma Bestaande bebouwing kantoren (Audiocentrum) studio s (Studio 23) opslag (Wybertje) kantoren (paviljoen 11) parkeerplaatsen Totaal bestaande bebouwing Totaal Tabel 3.1: Ontwikkelingen tot 2020 Het parkeren bij m 2 kantoren (nieuwbouw) en bij de opslag (Wybertje) wordt in het beveiligde deel opgelost. De overige functies liggen in het openbare gedeelte. 9 Komt overeen met 70 kamers. 10 Het audiocentrum staat nu half leeg. 11 Studio 23 staat nu leeg. 12 Het Wybertje (gebouw 41) staat nu leeg parkeerplaatsen op parkeerterrein G3, 37 parkeerplaatsen op parkeerterrein G2, 80 parkeerplaatsen op parkeerterrein G1, 40 parkeerplaatsen op parkeerterrein C, 29 parkeerplaatsen op parkeerstrook 9, 30 parkeerplaatsen op parkeerstrook 2, 18 parkeerplaatsen op parkeerstrook 1 en 4 parkeerplaatsen op parkeerstrook 30. De 18 te vervallen parkeerplaatsen op parkeerstrook 8 behoren niet tot het bestaande parkeeraanbod.

11 Pagina 7 In tabel 3.2, tabel 3.3 en tabel 3.4 zijn de gevolgen voor de parkeersituatie in respectievelijk het beveiligde deel, parkeerdek A en de overige openbare parkeerplaatsen opgenomen, voor de situatie wanneer de ontwikkelingen ten aanzien van de bestaande bebouwing zijn gerealiseerd. De parkeervraag van de toegevoegde functies is berekend met behulp van de in bijlage 2 opgenomen parkeerkencijfers en aanwezigheidspercentages. verhuurd aantal parkeerplaatsen aantal parkeerplaatsen huidige situatie m 2 bvo opslag (Wybertje) + 1 opheffen parkeerplaatsen totaal Tabel 3.2: Resultaten parkeersituatie huidige bebouwing beveiligd deel Uit tabel 3.2 valt af te leiden dat door het opheffen van 231 parkeerplaatsen op het beveiligde deel een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Om voor de bestaande bebouwing voldoende parkeerplaatsen in het beveiligde gedeelte te behouden dienen tenminste 171 parkeerplaatsen bij de nieuwbouw te worden gecompenseerd. Wanneer de huidige leegstand van 5% niet-verhuurde parkeerplaatsen moet worden gehandhaafd, dienen de te vervallen parkeerplaatsen direct te worden gecompenseerd. functie vrijdagavond werkdagmiddag zaterdagavond zaterdagmiddag huidige parkeervraag parkeerdek A parkeervraag studio 23 (4.142 m 2 bvo) totale parkeervraag parkeerdek A openbaar aanbod parkeerdek A restcapaciteit parkeerdek A Tabel 3.3: Resultaten parkeersituatie huidige bebouwing parkeerdek A Uit tabel 3.3 valt af te leiden dat na het in gebruik nemen van studio 23 het parkeeraanbod op parkeerdek A nog steeds voldoende is. Omdat de parkeervraag van studio 23 op andere momenten dan werkdagmiddag optreedt blijft de restcapaciteit op parkeerdek A ook na de in gebruik name van studio 23 op ieder moment tenminste 105 parkeerplaatsen. verhuurd aantal parkeerplaatsen aantal parkeerplaatsen huidige situatie m 2 bvo kantoren (Audiocentrum) m 2 bvo (Paviljoen 11) - 22 opheffen parkeerplaatsen - 52 totaal Tabel 3.4: Resultaten parkeersituatie huidige bebouwing overige openbaar deel Uit tabel 3.4 valt af te leiden dat door het in gebruik nemen van het Audiocentrum en het opheffen van 52 parkeerplaatsen 86% van de parkeerplaatsen in dit openbare deel

12 Pagina 8 worden gebruikt. Het is wenselijk dat deze parkeerplaatsen flexibel inzetbaar blijven en worden daarom tijdens deze studie verder buiten beschouwing gelaten. Het vervolg van deze studie richt zich op parkeerdek A, als zijnde het openbare deel, en het beveiligde deel. 3.2 Benodigd parkeeraanbod Het benodigde parkeeraanbod bij de uitvoering van het stedenbouwkundige plan is bepaald met behulp van de parkeernormen van de gemeente Hilversum en aanwezigheidspercentages 14. In tabel 3.5 zijn de parkeernormen en aanwezigheidspercentages opgenomen. functie gehanteerde parkeernorm vrijdagavond werkdagmiddag zaterdagavond zaterdagmiddag business support center 1,63 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 15 10% 90% 0% 0% detailhandel 1,63 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 15 10% 100% 0% 50% horeca 3 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 15 50% 100% 50% 20% hotel 1 parkeerplaats per kamer 100% 50% 100% 50% kantoren 1,55 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 5% 100% 0% 20% 16 vergader/congres 6 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 0% 100% 0% 100% Tabel 3.5: Parkeernormen en aanwezigheidspercentages nieuwe functies In tabel 3.6 en tabel 3.7 zijn voor de periode tot 2012 (37% plan gerealiseerd), de periode tot 2014 (67% plan gerealiseerd) en de periode tot 2020 (volledige plan gerealiseerd) op het maatgevende moment (werkdagmiddag) aangegeven hoe groot de parkeervraag in respectievelijk het beveiligde deel en op parkeerdek A is en hoeveel parkeerplaatsen bij de nieuwbouw gerealiseerd moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met: - dubbelgebruik van parkeerplaatsen; - verhuren van 1 parkeerplaats per 70 m 2 vvo bij de kantoren. Het benodigde aantal parkeerplaatsen per project is opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de resultaten van de parkeerbalans voor parkeerdek A per fase op alle maatgevende momenten opgenomen. 14 De aanwezigheidspercentages zijn gebaseerd op de CROW-aanwezigheidspercentages (CROWpublicatie 182: Parkeerkencijfers Basis voor parkeernorming, 2003), het huidige gebruik van de parkeerplaatsen en ervaringscijfers van Goudappel Coffeng BV bij diverse ondersteunende functies. 15 Gehanteerde parkeernorm is de helft van de gemeentelijke parkeernorm. Er is afgeweken van de gemeentelijk parkeernorm omdat deze functie ondersteunend is aan de kantoorfuncties van het Media Park. Dit betekent dat naast bezoekers aan het Media Park ook werknemers van de kantoorfuncties gebruik maken van deze ondersteunende functie. Bij de nieuwe kantoren wordt 1 parkeerplaats per 70 m 2 vvo verhuurd en deze parkeerplaatsen kunnen niet door andere bezoekers worden gebruikt. Aangenomen wordt daarom dat bezoekers aan de ondersteunende functies gratis op de parkeerplaats van hun hoofdfunctie (dus bij de kantoren) parkeren in plaats van betaald op een openbare parkeerplaats op parkeerdek A. 16 Bij de nieuwe kantoorfuncties is minder parkeervraag op zaterdag.

13 Pagina 9 huidig bestaande bebouwing verhuurd kantoren totaal benodigd voor verhuur beschikbaar te realiseren aantal parkeerplaatsen Tabel 3.6: Benodigd aantal parkeerplaatsen beveiligd deel per fase Uit tabel 3.6 valt af te leiden dat in het beveiligde deel in totaal parkeerplaatsen benodigd zijn. Dit zijn parkeerplaatsen meer dan van het huidige parkeeraanbod behouden blijft. Hiervan zijn parkeerplaatsen benodigd voor de nieuwe functies en 171 parkeerplaatsen ter compensatie voor de te vervallen parkeerplaatsen. werkdagmiddag werkdagmiddag werkdagmiddag maximale vraag functie per functie 2020 bestaande bebouwing business support center detailhandel horeca hotel kantoren vergader/congres totale parkeervraag parkeerdek A parkeeraanbod parkeerdek A te realiseren aantal parkeerplaatsen Tabel 3.7: Benodigd aantal parkeerplaatsen parkeerdek A Uit tabel 3.7 komt naar voren dat op parkeerdek A in totaal parkeerplaatsen benodigd zijn als naar de bestaande bebouwing en de nieuwbouwfuncties afzonderlijk wordt gekeken. Wanneer rekening wordt gehouden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen voor de nieuwbouw zijn op parkeerdek A zijn in totaal parkeerplaatsen benodigd, waarvan 463 parkeerplaatsen voor de nieuwbouw. Het gevolg hiervan is dat parkeerdek A op werkdagmiddag 358 parkeerplaatsen te weinig heeft 18. Uit tabel 3.7 komt tevens naar voren dat op parkeerdek A al in de eerste fase, de periode tot een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Uit tabel 3.6 en 3.7 komt naar voren dat voor de functies binnen het stedenbouwkundig plan wanneer rekening wordt gehouden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen in totaal parkeerplaatsen benodigd. Een klein deel van deze parkeerders kan gebruik maken van de huidige restcapaciteit op parkeerdek A (zie tabel 3.3). Daarnaast 17 Tot 2012 wordt m 2 bvo kantoren gerealiseerd die in het beveiligde deel parkeren, tot 2014 nog eens m 2 bvo (in totaal m 2 bvo) en tot 2020 nog m 2 bvo (in totaal m 2 bvo). 18 Op vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond is de huidige parkeercapaciteit op parkeerdek A wel voldoende.

14 Pagina 10 zijn extra parkeerplaatsen benodigd voor de parkeerplaatsen die komen te vervallen. In totaal zijn voor de periode tot parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. In het stedenbouwkundige plan is opgenomen dat parkeerplaatsen voor de nieuwe functies benodigd zijn. Dit aantal komt ongeveer overeen met wat in deze studie is berekend, maar door de mogelijkheden van dubbelgebruik en de ontstane tekorten door het opheffen van parkeerplaatsen dienen 42 parkeerplaatsen meer dan het in het stedenbouwkundige plan genoemde aantal van parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. 3.3 Optimaliseren gebruik parkeerplaatsen Het niet of in mindere mate verhuren van parkeerplaatsen heeft slechts een beperkt effect op het benodigde parkeeraanbod (zie figuur 3.1). De maximale parkeervraag treedt immers op werkdagen op wanneer vrijwel alle verhuurde parkeerplaatsen bezet zijn. De optimalisatie valt te halen in de huidige situatie, waarbij voor zowel de studio s als de kantoren parkeerplaatsen worden verhuurd. Deze parkeerplaatsen worden echter niet gelijktijdig bezet. De parkeerplaatsen voor kantoren worden voornamelijk tijdens werkdagen overdag bezet, terwijl verhuurde parkeerplaatsen voor de studio s met name in het weekend en een deel ook op vrijdag worden bezet. 19 Parkeervraag en parkeeraanbod per maatgevend moment in werkdag avond werkdag middag zaterdagavond zaterdagmiddag periode parkeervraag parkeervraag en lege verhuurde plekken totaal aanbod Figuur 3.1: Parkeerbalans bij niet en wel verhuren van parkeerplaatsen 19 Op vrijdag treedt 85% van de maximale kantoorvraag op (gebaseerd op het gemiddelde aantal parkeerders op parkeerdek A met een abonnementspas).

15 Pagina 11 Wanneer kantoren overdag gebruik kunnen maken van de (verhuurde) parkeerplaatsen bij de studio s, hoeven 170 parkeerplaatsen minder te worden gerealiseerd in het beveiligde deel. Dan zijn tot 2020 nog in het beveiligde deel benodigd (1.439 parkeerplaatsen in totaal). Per saldo zijn buiten kantoortijden namelijk ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

16 Pagina 12 4 Conclusies Op het Media Park zijn voornamelijk mediagerelateerde kantoren en studio s gevestigd. Voor deze functies zijn in totaal parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan 889 parkeerplaatsen zijn verhuurd en openbare parkeerplaatsen op parkeerdek A beschikbaar zijn. Analyse heeft uitgewezen dat in de huidige situatie de meeste parkeerplaatsen op werkdagen (overdag) worden bezet. Op dat moment is 83% van de parkeerplaatsen bezet. De lege parkeerplaatsen liggen deels in het beveiligde gedeelte en worden verhuurd aan bijvoorbeeld de studio s en liggen deels op het openbare parkeerdek A. Parkeerdek A kent in de huidige situatie een restcapaciteit van 105 parkeerplaatsen. In de periode tot 2020 worden aan het Media Park m 2 bvo functie, voornamelijk kantoren, toegevoegd. Voor deze functies zijn parkeerplaatsen benodigd (1.070 parkeerplaatsen in het beveiligde deel en 463 parkeerplaatsen in het openbare deel op parkeerdek A). Daarnaast zullen leegstaande gebouwen in gebruik worden genomen en zal een deel van de huidige parkeercapaciteit komen te vervallen, om plaats te maken voor nieuwbouw. Dit heeft tot gevolg dat in de periode tot parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd (1.241 parkeerplaatsen in het beveiligde deel en 358 parkeerplaatsen in het openbare deel op parkeerdek A). Door het optimaliseren van het huidige gebruik van de parkeerplaatsen zijn tot 2020 minder parkeerplaatsen benodigd. Wanneer kantoren gebruik kunnen maken van de (verhuurde) parkeerplaatsen bij de studio s hoeven 170 parkeerplaatsen minder te worden gerealiseerd en zijn parkeerplaatsen benodigd (1.071 parkeerplaatsen in het beveiligde deel en 358 parkeerplaatsen op parkeerdek A).

17 Bijlage 1: Gegevens parkeren Media Park In deze bijlage zijn de gegevens opgenomen die zijn gebruikt om het huidige gebruik van de parkeerplaatsen te bepalen. Deze gegevens zijn allemaal aangeleverd door TCN Media Park. De gegevens zijn onderverdeeld in: - het verhuurde aantal parkeerplaatsen; - het gemiddelde aantal parkeerders met een abonnementspas op parkeerdek A in de maanden september, oktober en november; - het aantal inrijders op parkeerdek A per dag in de maanden september, oktober en november; - de studioactiviteiten per dag in de maanden september, oktober en november. Parkeeraanbod locatie capaciteit verhuurd onverhuurd Mediaweg Energiecentrum Audioweg Parkeerterrein E Parkeergarage A totaal openbaar Tabel B1.1: Het aantal parkeerplaatsen op het openbare gedeelte 1 30 parkeerplaatsen vervallen in vervallen na renovatie (2008). 3 4 parkeerplaatsen vervallen in Waarvan 975 abonnementhouders.

18 Pagina B1-2 locatie capaciteit verhuurd onverhuurd Parkeergarage Studio Postweg / Rekwisietweg Plein Energiecentrum Middenweg Randweg oost Hellingweg Parkeerterrein C Parkeergarage RTL / Studio Parkeergarage Gateway A Parkeergarage De Matrix Randweg noord Parkeerterrein G Parkeerterrein G Parkeerterrein G totaal beveiligd Tabel B1.2: Het aantal parkeerplaatsen op het beveiligde gedeelte Abonnementspas dag aantal parkeerders met abonnementspas maandag 900 dinsdag 791 woensdag 894 donderdag 954 vrijdag 807 zaterdag 357 zondag 367 Tabel B1.3: Het gemiddelde aantal parkeerders met een abonnementspas op parkeerdek A in de maanden september, oktober en november parkeerplaatsen vervallen in Vervalt in parkeerplaatsen vervallen in parkeerplaatsen vervallen in 2010 en 40 parkeerplaatsen in Vervalt in Vervalt in 2008.

19 Pagina B1-3 Bezoekers datum inrijders september 2007 oktober 2007 november Tabel B1.4: Het aantal inrijders op parkeerdek A per dag in de maanden september, oktober en november 2007 Studioactiviteiten In de volgende tabellen zijn voor de maanden september, oktober en november 2007 de studioactiviteiten per dag opgenomen.

20 !"# $ %&'()*#! " + $,-.##,- # $%& '$ #!( %) * )+), ( #!( - " -./ % 0 1!( 2%)3% *-! ! :*+ - #!# 37-6 #! # #!4 * ;7 < < ""=>? * # $ <;9 #! / '!"# $ %&'()*# 4! " + $,-.##,- # $%& '$! %3%) * )+), 4 -!( - " -./ % 0 1 *-!4 - & 23"/ *-! ! 7 4 9:*+ - #!# 37-6 #! # #!4 * ;7 < < )"/.!( 2?3%)?" ""=>?!# %! * # ) /"$<A 4! & /0- ' 1 #!"# $ 0!# - " + $,-.##,- 4! " %&'()*# # $%& '$ -!* " * )+), 0 #!( - " -./ % !4 - & 23"/ *-!4-4 8! 4 9:*+ - #!# * - 6 #! # #!4 * ;7 < < )"/.! " BC")' B 4!0 2?3" * > & /0- ' -!"# $ + $,-.#, 4!* " %&'()*# *!0 "/"% # %)39 92'$. (! # "?%3%)3%)? # $%& '$!# /%3%) * )+), 4 -! " * )+),!* /%3%) -./ % 0 1 *! & 23"/ *-! ! 7 4 9:*+ - #!# 37-6 #! # #!4 * ;7 < < 4 *-!4 # " BC")' B! # " ""=> 4! # 2" * # "2 <;9 # ) /"$<A 4!( & /0- ' 1

21 2 &!"# $ & -!# *- " + $,-.#-,??0 ") %&'()*# 4! /%3"?%) / 9B!# -4 %)3 # %)39 92'$. ( #! " # %)39 92'$. * /% * )+),! # /%3%) * / / *-!* # % -./ % 0 >D' 0 #!0 %)3% *-! ! 7 4 9:*+ - #!# 37-6 #! # #!4 * ;7 < < #! # 3 ""=>? & 4 #!# # $ " * & # ) /"$<A 4!( $3 /#40 ' 5 0!"# $ & -!# # " %&'()*# / 9B!* 3% + -,-.#-, / 9B * B/ &>>% % -./ 4 *-!0 # >D'!0 4 9 ( #!# * 37 $/ < <! *- " 0 -! *- 3"/ 4 ;7 < < 9/ & $ " ""=>? & *-!# *- " * ># & #!( %)%% # "2 <;9 $ /#60 ' 5 6!"# $ & -! - 0 " %&'()*# / 9B 4 #!?"?3%) + 4,.##, * B/ &>>% #! %)3%)? -./ *-!4 # >D' 4!# ( #!# * 37-6!# # ;7 < < "" & * ># & 4 #!# # #6 " & /0 ' 2

22 !"#$$ %$ & $ '($)#$'($!" #$ %& *+,-./#$ ' (# )* +,&- +$.*/ + 0 $1( +$.& +,&- * 1 %2 ( ## 3 1!5( ) 3 7# ( - 1 8,, %-,8! &&9:;7 %- ( - %- 7 <=> % &<= $7 ($ %& $. ##$ 01(, 1!"#$$ "6) 6 # */*/ *+,-./#!" 1$ %& & $ '($)#'($ - ($ )*-* & +,&- $+ 3*/& $ )**/&& 1 %2 ( ## 1!5( ) ) 7+ */*/ ) 3 7# ( - 1 8,, %-,8! &&9:;7 %- ( - %- 7 <=> % &<= $( ($ %& '?/&? # $ 02+, 3 4!"#$$ "6) 6 17 " & $ '($) '($ ( %& */ *+,-./#!" 1$ %& 7 %&;%& )*/- #7$7 A - #1.*/* &:- ' 777 */ $.& 1 %2 (1 1 4 ## 1!5( ) ) #7 %& ) 3 7# ( - 1 8,, %-,8! && %- ( -:- %- 7 <=> % &<= 11 ($ %& $ 02+, #$!"#$$ #( )*-*/ & $ '($)#$'$$!" 1$ %& *+,-./# 7 )*/- )*/- 1# 2*/ + 0 ( +$.& 1 %2 (1 1 4 ## 1!5( ) 3 7# ( - 1 8,, 1(17 %&,8! &&9:;7 1 */*/ ( - %- 1

23 +$ 0%(, 5 ( %$ & $1'($)#('$$!" 1#( %&& */ *+,-./# <B" )* + :>A %2 (1 1 4 ## - 1!5( ) 3 7# ( %- 1 8,, 77 1$,8! 1777 $$ %- ( %- 1($ 0((, )*- 6 #77 %$ *+,-./#!" 1#( %&& */ & $ '%)#'%!" */- 7 8,, $(( 1$.5&5. <B" + + :>A + - 1! $77( & <,, ( %& + ##( 1 8,, $$ #(7( $$ %& ( 7$ */** %($ 0% 1, 6 17 %$ */*/ *+,-./# <B" ($7 & )< 7$ +$$ 0%, + :>A 17 4$ 1! $77( ) 3 #77 %- 1 8,, %-,8! %- ( 1777 #2$ %- 2

24 !"##$ %# & #'(##)*'(##! +,-./# "!# $%! & '! &( )%* & +, * # )-.'#.!/ & '! %! ,, !!. 6)7#! %*# 0( $%!.%*- $,!!..!/ & )! &0!!..!/ 0!-!! -/ 0, $%!- 8-''!9:; <8-!/! < <8-!/! "#! /8** ( )-%!4%* =>?!! #!'=> 0, 0# '# # 1'0, %!"##$ 3)/! & %# '! +,-./*! & #'(##)*(0#! %!8) & $%!.%*- "!# $%! %# 13, & '! (& %*.'#.!/ & + * # $%!.%*.!'.'#.!/ ,, !!. 6)7#! %*# 0 '! $,!!..!/ & )! &0!!..!/ 0!-!! -/ 0, $%!- 8-''!9:; <8-!/! < <8-!/! "#! /8** (, 2# #!'=> 0, '# 4 2!"##$ 3)/! & %# -..!/ & #$(##)*(0#! +,-./*! %!8) ( '! "!# $%! ,, !!. $,!!..!/ & )! &0!!..!/ 0!-!! -/ 0( %*- 8-''!9:; <8-!/! < <8-!/! "#! /8** 0 2# '#4!/%!%* =>?!! #!'=> 0, 0# '# * # 1%0, $!"##$ 3)/! & %# '! & #'(##)#(##! +,-./* "!# %! *3# 1$, & + * # )-.'#.!/ ,, !!. $,!!..!/ & )! &0!!..!/ 0!-! 00 '! -/ 0( %*- 8-''!9:; <8-!/ 0 %*%*- < <8-!/! "#! /8** 0,!-1!!%*! #!'=>!%! 1

25 5 '!"##$ <87!/ %# '! & #'(##)0(##! +,-./* ='!,0 %*!!.%!- "!# $%! & :?6/ & $%! ,, !!. $,!!..!/ & )! &0!!..!/ 0!-! '#! -/ 0( '!%! 8-''!9:; <87!/ 0 $## '! < <87!/! +> =# (0 #!'=> 0, '# "8! A!#< A!#< # '$# 103, 6 3!"##$ <87!/ %# '! +,-./* %# '!.!/ & #3(##) (0# *5*B < $%!-.!%*! ='! & %*- & :?6/ &!// 0 3- (!!. =-!-!# '! &!//,,!!.'# 0!-!! 3 # 7/< 0 '##!!..!/ 8-''! <87!/, $## '! < :! <87!/ ( %*%!!% +> =# &, '# '# #!'=>!%! *2'# 120, 6 0#!"##$ <87!/ %# '! +,-./* *5*B < 0, %*- & #$(0#)*3(0# ='!,0 *% '!.!/ "!# & (.!'.!/ & :?6/ 0 3#!!..!/ 0 3- (!!. < :! ( '! $,!!..!/ 0!-!! 7/< & %##!!..!/ 8-''! <87!/! < :! <87!/ 0 2# '! +> =#!%! #!'=>!%! 3*% 10 2, 2

26 !""# $" % "&'""()'""! *+,-./!" "" # $ %! & '! (!! )* +#,-. ) /# ) 0!! ) 1! ) +" 0%2#-2 ) /# % 3 +4%! &3 3 5 $$ 3 6%! 2 70/8!- / - 3*.2 %. $ 22 ) 0 )3& % / / +! %! 9 + 3$.% :%##! ;:%! +! & ; ;:%! +! 1< =!- +! =<> +-#=< 3$ 0" +#-!!" 1)0,!!""# "" # /% *+,-./! "" # $" +# % "#'0"()'0" +# % 3$ +# $" 1$#, '! (!! 3&* +# & : ;:%!#! $*.2! %,-. ) /# * 2# %! &3 3 5 $$ 3 6%! 2 70/8!- / - 3& +#. $ 22 ) 0 )3& % / / +! %! 9 + 3$.% :%##! ;:%! +! & ; ;:%! +! 1< =!- * ""?!#! +-#=< +! 2 0!""# "" # $. % "#'""(!!'0".! %"-9 "-7!- $ 0% *+,-./! '! (!! 3&* +# & : ;:%!#! *3 +#,- &) ;6A#- ) 1! 3 +" 0%2# %! &3 3 5 $$ 3 6%! 2. $ 22 ) 0 )3& % / / +! %! 9 + 3* % :%##! ;:%! +! & ; ;:%! +! 1<! =!- +! =<> +-#=< 3$ 0" +#- #" 1&$, 1

27 +!""# ;,/7# & $" +# % "&'0"(!0'0".! %"-9 "-7!- * +#%" *+,-./! '! (!! 3& +#,- ) 1! +" 0%2# %! &3 3 5 $$ 3 6%! 2. $ 22 ) 0 )3& % / / 3&3 +# %! 9 + 3* % 1 9?6 * +$" +# :%##!BC ;:%! 3! % & ; ;:%! +! 1<! =!- +! A +-#=< 3$ +#- &+" 1!+!, 3 $!""# & $" +# % "#'0"(!!'0".! %"-9 "-7!- $ D *+,-./! 9!! / / 0%,-.% ) >7 )).% 3 +4%! &3 3 5 $$ 3 6%! 2. $ 22 ) 0 )3& % / / )" +! %! 9 + 3* +#. 6+/ $"" 0! :%##!BC ;:8! 3& #"" +# & ; ;:8! +! 1< =!- +! A +-#=< 3$ +! 00" 1$"!, 4 &!""# $" +# *+,-./!.! %"-9 "-7!- +! % "5'$(!'$ 9!! / / 3&& +# '! (! ;+.%2! & =# + ) %,- ) 0= ) >7 ) 3 6%! *& 2 =%%!- / / & +# ) $$& 2#- 3 9% / / +! 6-8;! * )"" +# :%##!BC ;:8! $& #"" +# & ;) ;:8! &$ =! 1<! =!- +! +-#=< +! $$" 1$)$, 4 #!""# $" +# *+,-./!.! %"-9 "-7!- $$ 0! % "#'0"()'"" 9!! / / +! & =!8 7= *!,- 0%2#2 ) >7 3 5" %! *& 2 ;) / + *& +#. $ % / / +! =!!6 8;! )CC +"" +# :%##! ;:8! +! & ; ;:8! 3!&" +# 1<! =!- +! +-#=< +! )"" 10"!, 2

28 !""# $ "%""&""%'" ()*+,-!"! "#."" $ " %&& $' # ()!( * +, &',-., / -".)".001, &' # 2 $3 *#*2* *"" '05 * 4 "" '0501,.',"2#* ' %&& $' 1 & 7 $' $' # 9' 981 $' " /: ( $' " (:; $(: 2 '" $ '!" /.!. * 0!""# # %' ()*+,-!. #" 0 $ "%""&""%'"! "#."" $ " %&& $' # ()!( *# $ * +, &' -", 400, /< *".)" $3 *#*2* *"" '05 = 2- + * 4 "" '0501,.',"2#* ' %&& $' 1 & $' # 9' 981 $' " (:;>? $(: $' ')" /.!0 * 1."!""# "" '05 $ "%""&""%'" 2""!"" $ ()*+,-!.! "#."" " %&& $' # ()!( # $% % * + #,, / "".)" $3 *#*2* *"" '05 ''%(.$ 3'1 2 #2 $ * 4 "" '0501,.',"2#* ' %&& $' 1 & $' # 9' 981 $' +8 AB 1' #" 1 " /: ( $' " (:; $(: 2 '" $ 2)2 /!"3 * 1

29 ..!""# %%C ""," %C $ "%""&""%'" ()*+,-!.! "#."" $ " %&& $' * + 2 $3 *#*2* *"" '05 %74) $ * 4 "" '0501,.',"2#* ' %&& 2#*2" $ 1 & 7 22 C'9 #* "" $ # # 9' 981 $' +8 AB 1' "" 1 " /: ( $' "? $(: 2 $ 0"" /')" * 4.!!""# % *#"* $ $ "#%'"&!'%""! ()*+,-!. %% >7$ % " %&& $' * +, D;!1,", 2 $3 *#*2* *"" '05 * 4 "" '0501,.',"2#* ' %&& "" " $ 1 & 7 #*-.2" $ 8 98)1 2""#* #"" $ # 9' 98)1 $' +8 '9'+ A9' 2-2" $ " /: ( $' "? $(: 2 0" /'#" * 5.'!""# % *"" 2" $ ()*+,-!. %% >7$ - :0 $ "#%'"&!.%.2 " %&& "#* " $ * +,.(, D;!1, % ""# '05 ( %&& #* $, 11 *#* %0 2 5 %&& $' 1 & 7 $' 7' )19' -" "" $ 8 98)1 #*"* '"" $ # 9'D'- 98)1 2" %( " /: (, " $ "? $(:.'." /)02 * 5.)!""# % *"* 2" $ ()*+,-!. %% >7$ $' $ " %&& $' * + #*-" 0501, D;!1 2" 0" % ""# %05 9') &%$ 2"" $ * 4 "" % %&& $' 1 & 7 $' 8 98)1 $' # 9'D'- 98)1 2""!3" $ " /: ( -,.1> " (:;>? $(: $' )"" /.2. * 2

30 !"##$ % #&'##("#')#!"! *+,-./"# # $ % % & '( ) * %+ &#*#! *, *#&!"+("-. &/&& &## "1 & ) 0 #3# "1"- * *#/& "1"- $1 % % - %$ / # 678 (+67 3 )# +( )# 0", 1!"##$ *+,-./" /& 1#!9"+ % #&'##(")' # $ % % & '( ) * %+ :#* 0!"+(" *,; &# +# "+("-. &/&& &## "1 & ) 0 #3# "1"- * *#/& "1"- $1 % % - %$ : ) / # 678<! (+67 "## 0$1, 2 $!"##$ % #&'##(##')# #/ 1# + *+,-./" # $ % % & '( *, ### +# "+("-. &/&& &## "1 % %(=( % %6 # + & ) 0 #3# "1"- * *#/& "1"- $1 % % - %$ : ) / # 678 (+67 3 )# +( ")# 0&$, 1

31 &!"##$ % #$')#(")')# 3 )( *+,-./" ( > /! # $ % % & '( *,; # +# "1"-. &/&& &## "1 & ) 0 #3# "1"- * *#/& "1"- $1 % % /&# + - %$!9"( /3!! / ## (- # <! ( # 0 ), 3 4!"##$ &/ + % # ')#(")'## ( > * ) *+,-./" # $ % % & '( ) * A8B- *#* ). &/&& &## "1 & ) 0 #3# "1"- * *#/& "1"- $1 % % ## &# + - %$ /&: # =- ##/& $## + / 5 54=- $## # <! ( ( 1)# 01, 5 "#!"##$ *#/& + *+,-./" ( > / C!- % "'##("' # $ % % #/& &# + & '( #/& 6"1 * A8B- * -- :##/ "1 6( % % /& + * -- 3&3/& "+( $1 % % - %$ ( = &## =- 3/&#& )## + / 5A3 54=- #3 6"!9 # 678<! (+67 &# 0++1, 5 "!"##$ &## # + *+,-./" ( > # +-D! % #4'##(""')# # $ % % & 6<> //& "1"- & '( /& "1"- * A8B- # 4# "1"- :##/ "1 5= % ## + & ) 0 3## "1"- $1 % % - %$ =- / 5A3 54=- ## "1# + EA >-+ & ## # 678<! (+67 ## 0&4, 2

32 !!"!"# $%&'!' '' () *'' + +,-' %, '. // ' ''" 2 4' 5 #$! "!! # 5,/#' 0% (#' 0 -! !7! %0 -!7! 5 *7# + +,-' #' +*(,-' #"! &'$ ( 9# ' :9#',-' % ' "/' :9#' % ;<"8!" 8= > 5 %!, %!!" 0!!, $%&'!' '' () 50, *'' + +,-' %$! &#) (, 3,A"., %, '. // ' "!! 2 4'B 0 #$! 3#!! 5,/#' 0% (#' 0 -! !7! %0 -!7! 5 *7# + +,-' #' +*( 5 9# ' :9#',-' % ' "/' :9#' % '" 'C-D7 8= > 5 * $!!" %!!, 5 '' () 50, $%&'!' *'' + +,-' %") &#$% ( ' 0 #$! 3#!! 5,/#' 0% (#' 0 -! !7! %0 -!7! 5 *7# + +,-' #' +*( 5 9# ' :9#',-' % ' "/' :9#' % - '/'CD 8= > 5 5 %!, 19 "&'"E' -' % ' 1

33 +!!" 2 '' () 50 $%&'!' *'' + +,-' % +' ((3 #+!,,! &#!, ( 'B #$! #!7! 5,/#' 0% (#' 0 -! !7! %0 -!7! 5 *7# + + 5%05, #' +*( 55 "D#!D 9# ' :9#',-' % ' "/' :9#' 5 "'"#! 19 "&'"F' -' % ' 8= > " 5,-' - '!!" 5% -!7! '' () 50%0, $%&'!' *'' + +,-' % +' ((3 #,%! &") ( 0 1 # 2 G>A 22 # 5,/#' 0% (#' 0 -! !7! %0 -!7! 5 *7# + + )!, #' +*( %0 #+!, (- =:-' DD #!!!, 9# ' :9=',-' % ' "/'CGD :9=' 50 "!!,-' 5 3#" 5,-'. "!!" #!, $%&'!' '' () 5!'" *'' + + %0 )!, #%'! &+#% ( 0 1 # 2 G>A 2 5 (#' % -!7?##' + + %0, 2 0%0! 5 *7# + +,-' #' +*(,-' (- =:-' 2%00 +!!, 9# ' :9=' 0% "!!,! % ' "/' :9=',-' 2 )!!" 00 +!, $%&'!' *'' + +,-' G>A 5,!!7! 5 (#' %!7 0 6!7! 5 *7# + +,-' #$! &+% ( #' +*(,-' 9# ' :9=',-' 3/' :9=' "8" 3/' :9=' # % ' /' :9=',-' 5 2

34 !""#!" #$ %&' ( ) * * +,# &,-./ 0, 1 2,# 3 */ 3 4#$ 3 5 $%" #$(/( 3 */,#6 76 1&11 89 : ++ 89!6 1 (9 1, 8 + (9( 3 4 3&1 (9( )96 * * 6 *)! 47 -;6 46 $#" '(% ) 47 -;6 #$ & /$7 -;6 <.= /<. + &" / &"!""# )!4 3 & / %&' ( "7 0 + (// "7 0 / % " '$+* ) <> /# 0 + / & 0 0 % 1 2,# 3 */ 3 8#$(/(# 3 5? 1 $%" 46(/( 76 1&11 89 : ++ 9!6 1 (9 1, 8 + (9( 3 4 3&1 (9( )96 * * 6 *)!,/ 47 -;6 $*" / & /$7 -;6 << + "" <.=C%$ /<. 2; $'$D #, &$!""# )!44 3 & / * * +,#6 %&' ( * * 46>(#$6 $""" '&#+ ) * * 3,#6 "7 0 / <> /# 0 + / 0 3 &" 1 2 # $%" 46(/( 76 1&11 9 : ++ 9!6 1 (9! &+ /6 1, 8 + (9( 3 4 3&1 (9( )96 * * 6 *)!,/ 6 *)! + #$6(#$ 5/7 + +"" / 47 -;6,# 47 -;6 + 8$:($4 & /$7 -;6 << +, <.= /<. + &" / 2; $'$E &+ # 1

35 $!""# )!4 3 & / * * + / %&' ( * * + / $%" '*& ) 1 2 # 3 5? $%" 6(9( 76 1&11 9 : ++ 9!6 1 (9! 3 / 3 4 3&1 (9( )96 * * 6 *)! #$>6(#>/ 47 -;6 +3 C 47 -;6 3 #$ & /$7 -;6 %$ /<. + -!""# 1 &1 / * * 1,# %&' ( * * +,# ) * * 1,#6 * '&*" ) 1 2,#6 3 33,#6 76 1&11 9 : ++ 9!6 1 (9 )96 * * 3 4 3&1 (9( 6 *)! &1 $*" / 3 46>(#$ & /$7FA> -;G ##* / <.=C%$ /<. + # H /. &!""# 1 / %&' ( ) * * &1 &1 +" / 1 ) * * / $'$D,#6(#$ 1 2,#6 3 3!6 & (9 <66 * * &1 / 3 +1+&1 (/ )96 * * 6 *)!! G- 3&11 +&" / + &"" / & /$7 -;G 3 $"" / <.=C%$ /<. $&$" '% % ). %!""# 1 1 *" / %&' ( $'$D + #$6(#$ ++ 1 <%" 3 06<(9 3 " (9(!6 & (9 )96 * * $*%" '*+$ ) 6 G >1&> #"" G 1>+> #"" / & /7 -;G <.=C%$ /<. 2

36 !""#! " #$ % &'! () ' & *+&%,% # -. / 0 $%". (%(,% ) $'$0$ $) (5-0'$ (5( 0 752,, ) 2,7+ ) 89: %89 0 &" % $#" '(% ) (!""# &'! () $ ; $ 1.,% # 4. (%(. $%" '& ) /< $) $%" -2(%( 0 32 $'$0$ $) (5-0'$ (5( 0 752,, ) 2,7+ 0# 1% )' % 3 *=2 ) & %89 0.>= * #!""# )!? 0'$# % &'! () ' />>> />> 0)) +" % &$" '$$# ) ' />>> />> 1. / )$ $%" -2(%( 0 32 $'$0$ $) (5 - $$ (5( 0 752,, ) 2,7+ 0# 1% )' % 3 *=2 A%3. 4-; 0. %>3 ) 89: %89 0 &" % ;= 13 ) (" % +!""# )! " 0$'$ % &'! ()! " ) 1.! " ). $," '#! ) /< )) $%" 2(5( 0 32 $'$0$ $) (5-0'$ (5( 0 752,, 0'$0 % ) 2, ) ABC> $) D D )' % 3 *=2 ) & %89 00 % ;= 138> " % 1

37 -,!""# $)'$ % $).)# A $0. &'! () 7,, ' 1.2 $ >:E 1.2 $(, '(%" ) >:E. $ 0 32 $'$0$ $) (5-0'$ (5( 0 752,, )) #" % ) 2,7+ '$ $" % ) + F '$$ #"" % )' % *=F 0) ## % ) 89:B& %89.. $"!""# $) % &'! () 7,, 0'$)'$ +" % 0$)$ $ >:E ) 0 +2 #)' (5 822,, )))'$ % $"+" '%"# ) $'$ (% 0 752,, ) 2,7+ ) + F* '$$,"" % )' % 3 *=F ) $"" % ) 89:B& %89. $$!""# $)$ " % &'! () 7,, &**+ $ >:E 00'$," (5( 0 +2 #)' ( ,, ) 2,7+," '!!! ) ) + F* $'$))$ %" % )) F* # %2 )' %3 *=F ) 89:B& %89 2

38 ! ""#! "!! # $%&'&!! (&& )) * " +,-. &/& " )/ # 0 1&!!" $" ''. 23#& ""." ** 45. 7#& "! /'5 0 8/ 0." /'5'. (5# )) 2/&! #& )(7 2/&! %29 %29.! """ 2!! 2 :.* 2! &3& ;<#& 2/& :3 48=.* &+3&! >?, 2>?.* %" " 2 &" '$$( ) %! ""#!!" "" 2 $%&'&! " )/ * 0 4''! 0 1&A * $" 8#'' $" '** ). 23#& ""." ** 5. 7#& "! /'5 0 8/ 0." /'5'. (5# )) 2/&! #& )(7.!! &+ +! #!! 2& -7 8&&'&/&! &3& ;<#& 2/& )21=&/ )2 *!! 8#B/&! >?,B$ 2>? 2/& =< 3>&8C6C 3/!0 (" *! " 2 + $! ""#! "" 2!! 3$#& -7 * :'#/& $%&'&! 1++$& 1++! "" 2 0 1&!" $" 8#''. 23#& ""." 5 %#" '*# ). 6 ** 5. 7#& "! /'5 0 8/ 0." /'5'. (5# )) 2/&! #& )(7.!,8)D& )D&!! 2& -7!! &"" 2!! &+ +!!! #! &3& ;<#& 2/&! D&8 8 8#/& )21=&/ 48=.* 2/&! >?, 2>?.* %" 2 =<! %&E& /& * & *! ""# * '& *!! 3$#& -7 *! (* 2 $%&'&! 3$#& -7! %"" 2 * '$*, ). 23#& ""." 5. 6 ** 5. 7#& "! /'5 0 8/ 0." /'5'. (5# )).". 2! #& )(7.. C#'C!! &+ + *!! %"" 2! &3& ;<#& 2/&! D&8 8.!! *" 2 )21=&/ 48= "!! 2/#3&! $ 2>?.. 2 =< 3-'7 3/.! 2 =<! 3>C2> 3/ *! (" 2 1

39 - (! ""#!! " 2!! 3$#& -7 * ' $%&'&! 3$#& -7 &C8, " '%$& ) (&& )) 0 # " )/ * 0 +,- &/& 0 1&A &/&. 23#& ""." 5. 6 ** 5. 7#& "! /'5 0 8/ 0." /'5'. (5# ))!! #" 2! #& )(7 " *" 2! 7/ D 0"" #"" 2!! &+ + *!! D&8 8. 4&/&! D&8 8 0! &3& ;<D& 2/& 1? >&.* 2#! >?,B$ 2>? 2/& =< 3-'7 3/.! 2. #! ""#!" # $%&'&!! 2."!" (&& ))."!" &" 2 "$" '%,% ) " +,-!0. 7#&! /'5 >##& ))!!!" 2 0 *"*" '. (5# )) 2/&! #& )(7 2/&! 7/ D;/& 0"","" 2! &3& ;<D& 2 1? >& 0. (" 2! >?,B$ 2>? 2/&. &! ""# "! *" 2 $%&'&! (&& )) 2/& $;;7 " +,-!!," '5'. 7#&! '5. (5# )) 2/&! #& )(7 2/& ($" ' $ )! 1> 1 "!! *"" 2! &3& ;<D& 2/& 1? >& 2/&! >?,B$ 2>? 2/& 2

40 !"##$ % #&'##(&'## )*+,-."!"! # #!"$! %&'&&( ) *!"+! *#,'-#.- /'!$"! !"3! 01 4'!"+! -1,45 67,45!"+! # ), )!"!$ -1-1' + ' 4 + %8 9: 3!"+! /## # ++ ( ;!"3! #. +$ #(/ :<' *= =.#5=!"3! 0# #. $$# 1" + "#!"##$ )*+,-." + ( ; 3!"3! (#&>(/ % #$'0#(&'## *# #?!")! 0&(-#.-& ) *#,'-#.- /'!$"! !"3! 1 4'!"+! -1 ), )!"!$ -1-1' + ' 4!"?! %# +$ #(/ :<' *= 5. 3!"3! %.&&( + 5=AB(.#5= 3 "!"##$ C9> "4A:"D!"! # % #$'0#("0'## + ( ; 3!"3! (#&>(/ )*+,-." ) *!")! $#,'-#.- /'!$"! 1 ## 10& + 2 3!"3! 1 4'!"+! -1 ), )!"!$ -1-1' + ' 4!"?! %# + ' 4 3!"++!,'-&(& +$ #(/ :<' 5# 47!"3!,'&&( + 5=.#5=!"3! 0# #. ""!"##$ % #$'0#("#'## + ( ; 3!"3! (#&>(/ )*+,-." *# /'!$"! 1 2 3!"3! 1 4'!"+! -1 ), )!"!$ -1-1'!$"! # + ' 4!"! &(>'-&.># + 0 9: +!"+!$ *## # +$ #(/ :<' 5# 47!"3! 2 #. + 5=AB(.#5= 1

41 4 "0!"##$!"+!$ # % #$'0#("0'## + 4 4!"+! %&' )*+,-." &*# 1/ * + $ 57 3!"$! &( # 3!"! %&!"! # ) # /'!$"! 1 2 3!"3! 1 4'!"+! -1 ), )!"!$ -1-1'!"++! $# # + ' 4!$"?! 2# # !"! &## # +$ #(/E>$ :<9!"+! $$2 # 5# 47!"3! 2 #. + 5=AB(.#5= F< 8.: 8.:!")! *# # 5 "*!"##$!"+! # )*+,-." !"?! &('-&( % #/'0#("0'0# +!"+!$ &# # +!"+! %.& (G(H +!"! %&'-&( $ 57?!"! %&' $ 57!"$! &(' #&2 1*# + +!")! 4'?!"+!$ -1 5''. +!"++!$ # ) 3!"3!$ -#. 1' + ' : )!$"! ## # +$ #(/E>$ :<9 3!"+! ## # 5# 47!"3! 2 #. + 5=AB(.#5= F<, ; )!"++! ; 5 "2!"##$!"! 2# # )*+,-." + 4 4!"3! "2# # % #&'0#(&'0# (G(H!"3! &('&( $ 57 3!"?!$ #!"+! # -1-4'?!"+!$ -1 1' + ' 4 0 # 1*$ + +$ #/ :<9 5# =AB(.#5= 2

42 !""# $ " %""&'(%""!"#$" )*+,-.' % &'(' )' *%+, # -. # /!"#,. # / #'"#, 012) 3 #'#', 4# -%!"#"" * 5',/, '*" 6$$#) 3 7',-,3, 89 3 : // 89 3 ;',%% ##$9, * 6# *%3-, ##$9$#) 3 <#9# 44 #' ') 4<; #' /% /"" # - ##'7' =#)' #' %.'0 ;> /*!"" %.?1# #.? 3/ 0" #" 1/0 + #!""#, /" # )*+,-.' $ "#%0"&%0" % &'(' )' 3,+, # - 6' =#)' /, /" # (" 1'" +, 4# /%*% 8"$$"# * %%+% '*" 6$$#) 3 7',-,3, 89 3 : // 9 3 ;',%% ##$9, * 6# *%3-, ##$9$#) 3 <#9# 44 #' ') 4<; 3+!## - ##'7' =#)' #' % )'A " //!"#" %.?1#B## #.? #' C#'%%!7 )!7) /% *" 20# 2 (!""# #' $ "(%0"&'(%"" )*+,-.' % &'(' )' 3,+, # -, * 5' %, '*" 6$$#) 3 7',-,3, 9 3" 1''" + 3 : // 9 3 ;',%% ##$9, * 6# *%3-, ##$9$#) 3 <#9# 44 #' ') 4<; 3+!## - ##'7' =#)' #' % )'A " 3/ '" %.?1# #.? 3/ 0" 3!""# -- /" # $ "(%0"&"%"" )*+,-.' % &'(' )' 3,+, # -, * '#" 1 / + 3 7',-,3, 9 3 : // 9 3 ;',%% ##$9, * 6# *%3-, ##$9$#) 3 <#9# 44 3-,3% # ') 4<; 33 "D$"D# - ##'7' =#)' #' % )'A " 3/ '" % B## #.? 3/ 1

43 4 0"!""# // 6#) $ "#%0"&0%"",- # )*+,-.' ''# ;> +-!"# % ''# ;> 3% #'"#$# '0'/ 1*3# + % &'(' )' /-!"#$# % <'' 44!"#E -, 4# /%%!"##), 012) %% #'#' * %% #'#' 3 7',-,3, 9 3 : // 9 3 ;',%% ##$9, * 6# *%3-, ##$9$#) 3 <#9# 44 %% #" # ') 4<; -,+ '/" # 5>2>#"' 5>2 '"/" # - ##'7'F0D, =#)' 3%%% ##/ # % )'A " 3/ '" %.?1#B## #.? #' 5 '!""# /!"##) )*+,-.' %%% # $ " %0"&%0" ''# ;> +- #"# '"(" 1*"( + % <'' 44 3E,-, (" # -, 012) * #)) * 3 ;' +%-, ##$9.#'# 44 -, #, * #)) /,/-, ##$ 3 <#9# 44 #' ') 4<; #' ; )=' *-,, 3"" # - ##'7'F0D, =#)' /%%% '"" # % 86C %.?1#B## #.? #' 5!""#,%% /" # )*+,-.' ''# ;> 3% /" "$#'#) $ "3%""&%0" % <'' 44 #' -, 012) %- 3" ##$9$#) 3 ;' +%, ##$9, * 3 <#9# 44 #' ') 4<; #' 03" 1'*# + - ##'7' =#)' #' % 86C %.?1#B## #.? #' 2

44 Bijlage 2: Uitgangspunten parkeerbalans In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de berekening van de huidige parkeersituatie met de DYNAMISCHE PARKEERBALANS opgenomen. DYNAMISCHE PARKEERBALANS De vraag-aanbodverhouding op het Media Park is in kaart gebracht met behulp van de DYNAMISCHE PARKEERBALANS, een door Goudappel Coffeng ontwikkeld instrument om de verhouding tussen vraag en aanbod in het parkeren in beeld te brengen. Voor de berekening van de parkeervraag wordt per functiesoort de omvang van deze functie (uitgedrukt in m 2 bvo) per deelgebied bepaald. Aan elke functie wordt vervolgens een parkeerkencijfer (het aantal benodigde parkeerplaatsen per m 2 bvo) toegewezen. De parkeervraag is een vermenigvuldiging van de omvang van een functie en het parkeerkencijfer. Aanwezigheidspercentages geven per periode de mate waarin de parkeervraag wordt uitgeoefend weer. Functiegegevens (m 2 bvo of woning) Gebiedsspecifiek kencijfer (parkeerplaats per m 2 bvo) Parkeervraag Het parkeeraanbod is aangeleverd TCN Media Park (zie ook bijlage 1). Sociaal-economisch programma parkeervraag tijd In tabel B2.1 zin de totalen per functie van het huidige sociaal-economische programma opgenomen. functie kantoren studio's opslag 1 studiocentrum omvang eenheid m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo Tabel B2.1: Sociaal-economisch programma 1 Een kwart van de oppervlakte van het decorcentrum wordt aan de studio s toegerekend. Studio 21 is in het decorcentrum gevestigd.

45 Pagina B2-2 Parkeerkencijfers Wanneer er geen praktijkgegevens bekend zijn over het parkeren, wordt de parkeervraag over het algemeen berekend met de parkeerkencijfers van het CROW. In het geval van het Media Park wordt in eerste instantie uitgegaan van de parkeerkencijfers van het CROW, aangevuld met daadwerkelijke inrijgegevens van het parkeerdek A. functie parkeerkencijfer opmerking kantoren 1,55 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo waarvan 0,7 parkeerplaatsen verhuurd in het beveiligde gedeelte studio's 3,7 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo waarvan 0,7 parkeerplaatsen verhuurd in het beveiligde gedeelte opslag 0,05 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo allen in het beveiligde gedeelte studiocentrum 0,7 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo Toelichting parkeerkencijfers - Kantoren Het parkeerkencijfer is gebaseerd op de gemeentelijk parkeernorm voor kantoren. Het aandeel dat in het beveiligde gedeelte voorkomt is afgeleidt vanuit het aantal verhuurde parkeerplaatsen in het beveiligde gedeelte en het aantal inrijders per dag met parkeerrechten. - Studio s Het parkeerkencijfer bestaat uit een deel voor medewerkers, presentatoren en andere vips die in het beveiligde gedeelte parkeren (0,7 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo) en een deel voor bezoekers (gemiddeld 9 bezoekers per 100 m 2 bvo en 3 bezoekers per auto) 2. - Opslag Het parkeerkencijfer is gebaseerd op het aantal parkeerplaatsen dat voor het reportagecentrum beschikbaar is. - Studiocentrum Het parkeerkencijfer is gebaseerd op het aantal inrijders op parkeerdek A. Aanwezigheidspercentages Net als voor de parkeerkencijfers, geldt ook voor de aanwezigheidspercentages dat wanneer er geen praktijkgegevens bekend zijn over het parkeren, de parkeervraag over het algemeen berekend wordt met de aanwezigheidspercentages van het CROW. Voor het Media Park wordt met de volgende aanwezigheidspercentage gerekend. functie vrijdagavond werkdagmiddag zaterdagavond zaterdagmiddag kantoren 5% 100% 0% 35% studio's 50% 0% 100% 0% opslag 5% 100% 0% 10% studiocentrum 5% 100% 0% 10% 2 Afgeleid uit het aantal inrijders op parkeerdek A en de studio-activiteiten per dag (zie bijlage 1).

46 Pagina B2-3 Parkeeraanbod Het parkeeraanbod is gebaseerd op de kaart Media Park overzicht d.d. 18 december 2007 is aangegeven. Omdat niet op ieder moment de parkeerders met parkeerrechten aanwezig zijn, geldt voor elk moment een andere verdeling van het parkeeraanbod. vrijdagavond werkdagmiddag zaterdagavond zaterdagmiddag verhuurde parkeerplaatsen parkeerrechten openbare parkeerplaatsen totaal Aantal parkeerplaatsen in het beveiligde deel + aantal verhuurde parkeerplaatsen in het openbare deel.

47 Bijlage 3: Ontwikkelingsprogramma In deze bijlage is het ontwikkelingsprogramma tezamen met het benodigde aantal parkeerplaatsen per project opgenomen. 1 Bij de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen is gebruik gemaakt van de volgende parkeernormering: functie business support center detailhandel horeca hotel kantoren vergader/congres gehanteerde parkeernorm 1,63 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 1,63 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 3 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 1 parkeerplaats per kamer 1,55 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 6 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo project start bouw oplevering benodigd aantal parkeerplaatsen Project 2 A Studio Centrum 1 Q4 '10 Q4 '11 program 2000 m2 GLA parking Parking on Parkeerdek A 31 Project 2 B Studio Centrum 2 Q4 '10 Q4 '11 program 2000 m2 GLA parking Parking on Parkeerdek A 31 Project 11 A (T.p.v. paviljoen 11) Hampshire Hotel Q2 '08 Q4 '09 program 4700 m2 GLA parking Parking on Parkeerdek A Function Hotel (2400 m2) 51 Offices (1500 m2) 24 Horeca (550 m2) 17 Vergader/congres (250 m2) 15 Project 21 Matrix building 1 Q3 '06 Q3 '07 program 4400 m2 GLA parking reeds gerealiseerd Project 22 Matrix building 2 Q4 '10 Q4 '11 program 3100 m2 parking 48 Project 23 Matrix building 3 Q4 '11 Q4 '12 program 3575 m2 parking 55 Project 24 Matrix building 4 Q4 '12 Q4 '13 program 3225 m2 parking 50 1 Door afronding van de cijfers is de som van het aantal parkeerplaatsen per project groter dan het benodigde aantal parkeerplaatsen dat in het hoofdrapport is opgenomen.

48 Pagina B3-2 project start bouw oplevering benodigd aantal parkeerplaatsen Project 25 Watervilla 1 Q4 '09 Q4 '10 program approx. 930 m2 parking Parking on Parkeerdek A 15 Project 26 Watervilla 2 Q4 '10 Q4 '11 program approx. 930 m2 parking Parking on Parkeerdek A 15 Project 27 Watervilla 3 Q4 '10 Q4 '11 program approx. 930 m2 parking Parking on Parkeerdek A 15 Project 37 Corner Offices Q3 '10 Q4 '11 program m2 GLA parking 124 Project 38 ParkIng Offices 1 Q4 '12 Q4 '13 program m2 GLA parking Parking on Parkeerdek A 39 Project 39 ParkIng Offices 2 Q4 '15 Q4 '16 program m2 GLA parking Parking on Parkeerdek A 39 Project 44 Studioboulevard One Q3 '08 Q3 '09 program 1500 m2 parking Parking on Parkeerdek A Function detailhandel (250 m2) business support center (1250 m2) Project 45 Studioboulevard Two Q3 '08 Q4 '09 program 1500 m2 parking Parking on Parkeerdek A Function detailhandel (250 m2) Offices (1250 m2) Project 46 Studioboulevard Three Q3 '08 Q1 '10 program 1500 m2 parking Parking on Parkeerdek A Function detailhandel (250 m2) 4 Offices (1250 m2) 20 Project 47 Pivot House (t.p.v. 5A) Q3 '15 Q1 '17 program m2 GLA parking Parking on Parkeerdek A 62 Project 48 Main Street Ten Q3 '18 Q4 '19 program m2 GLA parking 62

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

2 Verwachte verkeersintensiteiten

2 Verwachte verkeersintensiteiten Stadsdeel Nieuw West (gemeente Amsterdam) Verkeers- en parkeeranalyse Ookmeerpark Datum 18 augustus 2010 TNW018/Bkd/0042 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding In opdracht van Stadsdeel Nieuw West heeft Goudappel

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeerbalans Watertoren

Parkeerbalans Watertoren Parkeerbalans Watertoren Aannames parkeernormen: 1) Parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering 2) Stedelijke zone Hillegom: rest bebouwde kom, matig

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien.

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. Programma en parkeereis In het bestemmingsplan Hart van Zuid zijn de parkeernormen uit

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Projectbureau Zuidoostlob. Parkeerbalans ArenA-poort West

Projectbureau Zuidoostlob. Parkeerbalans ArenA-poort West Projectbureau Zuidoostlob Parkeerbalans ArenA-poort West Projectbureau Zuidoostlob Parkeerbalans ArenA-poort West Datum 23 augustus 2012 Kenmerk PJZ007/Bes/0030 Eerste versie 14 juni 2012 www.goudappel.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS De parkeerbalans is een verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. In deze notitie is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren Notitie 20111129-07 Woonzorgcomplex De Dormig te Landgraaf Berekening parkeerbehoefte Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari 2012 20111129-07 M. Souren 1 Inleiding In opdracht van Tonnaer

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen

Nadere informatie

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari 2014 076527874:0.2 Definitief D01011.000809.01000 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Viodomes. Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie

Viodomes. Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Viodomes Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Viodomes Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Datum 4 april 2011 Kenmerk VID001/Bkc/0003 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling Den Haag, 28 april 2014 Auteurs: Peter Kerklaan/Roger Kersten/Machiel Broeren Status: Definitief Kenmerk: RK/MB/60-140114 Balans Schalkstad.docx Inhoudsopgave

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

In deze notitie worden deze aspecten kwantitatief onderbouwd en -voor zover van toepassing- kwalitatief worden beoordeeld.

In deze notitie worden deze aspecten kwantitatief onderbouwd en -voor zover van toepassing- kwalitatief worden beoordeeld. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Parkeren centrum Mill

Parkeren centrum Mill Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Datum 3 april 2013 Kenmerk MSH008/Hnb/0076 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Parkeerbalans. Het Raamwerk - Katwijk. Nieuwstraat AD Leidschendam

Parkeerbalans. Het Raamwerk - Katwijk. Nieuwstraat AD Leidschendam Het Raamwerk - Katwijk Parkeerbalans Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl W www.spark-parkeren.nl1 Colofon Opdrachtgever Het Raamwerk

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Gemeente Houten Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Concept Datum 15 december 2010 HTN451/Fdf/6322 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Aan Het Spoor in Houten zijn plannen voor een EMC en een TCH. De gemeente

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum)

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Rapportage Plaats en datum Haren, 11 augustus 2011 Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Kopie aan Jerry Koomans van den Dries en Jan Ymker (gemeente Winsum) Van Boud Geerdes (Grontmij) Betreft Parkeerbehoefte

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Volkskrantgebouw. Onderzoeksopzet. Job Heimans. 19 januari 2012 HMS001/Bkd

1 Inleiding. Parkeerbalans Volkskrantgebouw. Onderzoeksopzet. Job Heimans. 19 januari 2012 HMS001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090.

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Witteveen+Bos doet een verkeersonderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling als onderbouwing van het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Uitbreiding Tobroco Toets parkeren en verkeersafwikkeling Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Uitbreiding Tobroco Eline Swinkels Architectenbureau

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 15 september 2016 Kenmerk N004-1234853PTL-wga-V03-NL Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne 1 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen Bureau voor Verkee> er Automonse 'ina Merodelaan 20 4824 BK BREDA t (076)549 83 14 f (076)549

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

Berekening benodigde parkeerplaatsen

Berekening benodigde parkeerplaatsen Berekening benodigde parkeerplaatsen Parkeren 1 Gehanteerde parkeernormen en aanwezigheidspercentages 2 Toepassing parkeernormen op planologisch maximale situatie 3 Benodigd aantal parkeerplaatsen planologisch

Nadere informatie

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis)

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

Notitie parkeren Frans Klooster.

Notitie parkeren Frans Klooster. Notitie parkeren Frans Klooster. Inleiding. De locatie van het Frans Klooster, gelegen op de hoek Heinseweg/Walramstraat, wordt herontwikkeld tot een Hotel gekoeld aan een Centrum voor Chinese geneeskunde

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of een wijziging van gebruik, kan dat tot gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren

Nadere informatie

Bijdrage # 11. Voordelen door integratie van parkeren in het planproces. Peter Martens, Director business intelligence Q-Park

Bijdrage # 11. Voordelen door integratie van parkeren in het planproces. Peter Martens, Director business intelligence Q-Park Bijdrage # 11 Voordelen door integratie van parkeren in het planproces Peter Martens, Director business intelligence Q-Park woensdag 31 oktober 2012 Imago van parkeren 2 Er wordt steeds meer geparkeerd:

Nadere informatie

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde MEMO Onderwerp: omschrijving ISO 9001 gecertificeerd Kampen, Projectomschrijving: 16 maart 2015 Parkeeradvies Nebi moskee, Bolwerk 12, Kampen Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van

Nadere informatie

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber Nota Parkeernormen 2014-2019 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 novenber 2014 1 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 november 2014 2 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN

Nadere informatie