PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD"

Transcriptie

1 PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari :0.2 Definitief D

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer Parkeerbalans Kaders en uitgangspunten Parkeerbehoefte per functie Functies op basis van kentallen Functies op basis van verwachte bezoekersaantallen en maximale bezettingsgraden Totale parkeerbehoefte Buitencentrum Veluwe Noord Parkeeraanbod huidige situatie Parkeerbalans Werkdagen Weekenddagen (maatgevend) Opvangen (extreme) piekmomenten Colofon :0.2 - Definitief ARCADIS 1

4

5 1 Inleiding 1.1 AANLEIDING Op dit moment is Staatsbosbeheer Buitenzaken bezig met de voorbereiding van nieuwe ontwikkelingen om het Buitencentrum Veluwe Noord in Nunspeet een nieuwe impuls te geven. Onderdeel van deze plannen is de uitbreiding van bestaande functies en de toevoeging van nieuwe functies als bijvoorbeeld een klimbos, een bosmidgetgolfbaan en een horecagelegenheid. De totale oppervlakte van het plangebied is circa 13,5 hectare groot en is geheel in eigendom van Staatsbosbeheer. Daartoe is het van belang dat er een duidelijk beeld ontstaat van de parkeerbehoefte van deze extra functies in relatie tot het bestaande aanbod van parkeervoorzieningen (Veluwetransferium). Naast het in beeld brengen van de behoefte wordt in deze rapportage ook aangegeven welke mogelijkheden er worden gezien met betrekking tot capaciteitsuitbreiding en/ of betere benutting van het (huidige) Veluwetransferium. Afbeelding 1: Buitencentrum Veluwe Noord/ Veluwetransferium en omgeving 1.2 LEESWIJZER In hoofdstuk twee is de parkeerbalans opgenomen. In dit hoofdstuk is aangegeven hoe deze parkeerbalans tot stand is gekomen en welke uitgangspunten hierbij zijn gehanteerd. Daarbij is tevens aangegeven in hoeverre deze extra behoefte aan parkeercapaciteit als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen opgevangen kan worden op het Veluwetransferium en welke andere mogelijkheden worden gezien om eventuele piekmomenten op te vangen :0.2 - Definitief ARCADIS 3

6 2 Parkeerbalans 2.1 KADERS EN UITGANGSPUNTEN Om inzicht te verkrijgen in de parkeerbehoefte op basis van het nieuw te ontwikkelen programma (de vraag) en het aanbod van beschikbare parkeercapaciteit (het aanbod) wordt een parkeerbalans opgesteld. Om een duidelijk beeld te krijgen van het benodigd aantal parkeerplaatsen (de behoefte) is eerst geïnventariseerd wat het programma van het Buitencentrum Veluwe Noord nu exact is. Vervolgens is op basis van diverse referentiegegevens een parkeerbalans opgesteld: parkeerkencijfers (CROW publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie ); verkeersgeneratie leisure (CROW publicatie 305 Verkeersgeneratie leisure omgaan met onzekerheden rond bijzondere en unieke vrijetijdsbestedingen en evenementen ); ervaringscijfers van vergelijkbare functies elders in het land; verwachte bezoekersaantallen per functie verdeeld over verschillende tijdsperioden. Staatsbosbeheer Buitenzaken wil het Buitencentrum Veluwe Noord een nieuwe impuls geven. Zij wil dat doen door in het bosgebied achter het bestaande Buitencentrum een klimbos en een (bos)midgetgolfbaan te realiseren. Tevens wil Staatsbosbeheer het huidige Buitencentrum intern verbouwen zodanig dat er een kleine eetgelegenheid ter facilitering van voornoemde activiteiten gerealiseerd kan worden. Tevens worden bij deze interne verbouwing de tentoonstelling en de winkel heringericht. Onderstaand wordt een korte uiteenzetting gegeven van wijziging of uitbreiding van de diverse functies binnen het plangebied. 4 ARCADIS :0.2 - Definitief

7 Ontvangst en winkelruimte Kleinschalige horeca Terras Kantoor met balie/ opslagruimte Klimbos Bosmidgetgolfbaan De ontvangst en winkeloppervlakte worden uitgebreid van 150 m2 naar circa 200 m2. Het Buitencentrum wordt uitgebreid met een ondergeschikte horecavoorziening, die inpandig gerealiseerd wordt. Deze heeft een ondersteunende functie voor de nieuwe activiteiten (klimbos en midgetgolfbaan). Het horecagedeelte wordt ca. 120 m2 groot, inclusief keuken. Het terras in de huidige situatie (circa 150 vierkante meter) komt te vervallen. Ten behoeve van de horeca wordt een nieuw terras gerealiseerd met een oppervlakte van circa 120 m2. Nabij het terras worden enkele speeltoestellen voor kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 6 jaar geplaatst. In het Buitencentrum wordt een nieuwe kantoor en werkruimte gerealiseerd ten behoeve van de exploitatie van het klimbos en de bosmidgetgolfbaan. Het kantoorgedeelte krijgt een oppervlakte van circa 130 m2 en bestaat uit een kantoor, opslagruimte, balie in combinatie met een uitgiftepunt voor materialen en een kantine met kleedruimte en douche. Het klimbos zal bestaan uit minimaal 50 hindernissen. Het klimbos zal met name boven in de bomen worden opgehangen. Onder het klimparcours kunnen mensen door het bos blijven lopen. Het klimbos is circa 2,1 hectare groot. De midgetgolfbaan zal bestaan uit 18 holes en wordt circa 1,5 hectare groot. Nieuwe programma Buitencentrum Veluwe Noord kleinschalige horeca (120 vierkante meter); terrassen (120 vierkante meter) afname van circa 30 vierkante meter ten opzichte van huidige situatie; kantoor met opslagruimte (130 vierkante meter); klimbos (circa 2,1 hectare); (bos)midgetgolfbaan (18 holes, circa 1,5 hectare); Op basis van de beschikbare gegevens is onderzocht voor welke functies kentallen beschikbaar zijn (om het benodigd aantal parkeerplaatsen te berekenen) en voor welke functies het benodigd aantal parkeerplaatsen bepaald moet worden op basis van verwachte bezoekersaantallen, maximale bezettingsgraden (mede gebaseerd op ervaringscijfers van vergelijkbare voorzieningen elders in Nederland) en openingstijden. Gehanteerde rekenregels voor de functies klimbos en (bos)midgetgolfbaan wordt uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 3 personen per auto. Het landelijk gemiddelde is 1,6 persoon per auto, maar bij het Buitencentrum betreft het recreatieve doeleinden waar veel kinderen gebruik van maken 1 ; op basis van bezoekersaantallen per functie wordt er vanuit gegaan dat op het piekmoment maximaal 50% van het totaal aantal bezoekers over de dag gelijktijdig aanwezig is, mits de maximale capaciteit van de functie dit niet toelaat (bijvoorbeeld klimbos, maximaal 240 bezoekers per dag (dus 120 bezoekers op het piekmoment), het bos heeft echter een maximale capaciteit van 100 bezoekers); voor de verdeling van de modal split van de bezoekers wordt als uitgangspunt genomen dat 25% van het totaal aantal bezoekers kiest voor een andere modaliteit (openbaar vervoer en/ of fiets); 1 Op basis van geschatte bezoekersaantallen wordt op iedere volwassene 2 á 2,5 kind verwacht :0.2 - Definitief ARCADIS 5

8 de totale parkeerbehoefte (piek / maatgevende periode) per functie is gesaldeerd, er is geen rekening gehouden met het feit dat bezoekers meer dan één functie bezoeken daardoor zal het daadwerkelijk benodigde aantal parkeerplaatsen (iets) lager uitvallen. 2.2 PARKEERBEHOEFTE PER FUNCTIE FUNCTIES OP BASIS VAN KENTALLEN Voor het bepalen van de parkeerbehoefte van de horeca (inclusief) terrassen en het kantoor is gebruik gemaakt van de toepassing van de kentallen uit de CROW publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. Horeca en terrassen Landelijke parkeerkencijfers schil/ overloopgebied, weinig stedelijk Functie Minimaal Maximaal Aandeel bezoekers Café/ bar/ cafetaria (per 100 5,0 7,0 90% vierkante meter BVO) Tabel 1: Parkeerbehoefte horeca (binnen) Programma Minimaal Maximaal Aandeel bezoekers 120 vierkante meter BVO 6,0 8,4 5,4 Conclusie: dat betekent dat voor de geplande horecafunctie 6 parkeerplaatsen benodigd zijn, waarvan 5,4 voor bezoekers en 0,6 voor werknemers (het aandeel bezoekers is 90%). De parkeerplaats voor werknemers kan op eigen terrein opgevangen worden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de horecafunctie zoals gepland binnen de plannen van Staatsbosbeheer ondersteunend zijn aan de extra activiteiten op het terrein. Naast een horecafunctie van 120 vierkante meter worden ook terrassen gerealiseerd met een totaal oppervlak van 120 vierkante meter, dit is circa 30 vierkante meter minder dan er nu aanwezig is. In principe wordt voor terrassen geen aparte parkeerbehoefte berekend aangezien een terrasfunctie ondersteunend is aan de horeca (binnen). Daarnaast kan gebruik van een terras sterk variëren aangezien gebruik hiervan afhankelijk is van de weersinvloeden en vaak in combinatie met een bezoek aan een van de andere functies op het Buitencentrum wordt gebruikt. Vooral bij goed weer zal hier gebruik van worden gemaakt, en bij goed weer zal het aandeel bezoekers dat met de auto komt lager zijn. Om in de berekening van het totaal aan benodigde parkeerplaatsen toch rekening te houden met extra parkeerplaatsen benodigd voor het terras, wordt dezelfde parkeernormering gehanteerd als die voor de functie café/ bar/ cafetaria met dat verschil het aandeel bezoekers dat met de auto komt wordt gehalveerd (dus 45% in plaats van 90%). Landelijke parkeerkencijfers schil/ overloopgebied, weinig stedelijk Functie Minimaal Maximaal Aandeel bezoekers Café/ bar/ cafetaria 5,0 7,0 45% Tabel 2: Parkeerbehoefte horeca (terras) 6 ARCADIS :0.2 - Definitief

9 Programma Minimaal Maximaal Aandeel bezoekers 120 vierkante meter 6,0 8,4 2,7 parkeerplaatsen Conclusie: dat betekent dat voor de terrassen minimaal 2,7 parkeerplaatsen benodigd zijn. Kantoor Landelijke parkeerkencijfers schil/ overloopgebied, weinig stedelijk Functie Minimaal Maximaal Aandeel bezoekers Kantoren (zonder baliefunctie) 2 2,1 2,6 5% Tabel 3: Parkeerbehoefte kantoor Programma Minimaal Maximaal 130 vierkante meter 2,73 3,38 Conclusie: dat betekent dat voor het geplande kantoor minimaal 3 parkeerplaatsen benodigd zijn. In de huidige situatie beschikt Staatsbosbeheer over 6 eigen parkeerplaatsen. Deze 3 benodigde parkeerplaatsen kunnen op eigen terrein opgevangen worden FUNCTIES OP BASIS VAN VERWACHTE BEZOEKERSAANTALLEN EN MAXIMALE BEZETTINGSGRADEN Voor de overige geplande functies zijn op basis van bestaande richtlijnen en publicaties geen kentallen beschikbaar vanwege het sterk verschillende karakter van deze functies. Om toch een goed beeld te verkrijgen bij het benodigde aantal parkeerplaatsen voor deze functies is gekeken naar het verwachte aantal bezoekers per jaar (per functie), de maximale bezettingsgraden van deze functies en de verdeling van de bezoekers over de dag. Klimbos In de plannen is een klimbos van circa 2,1 hectare voorzien. In dit bos worden in ongeveer 100 tot 150 (sterke) bomen boomklimbanen gerealiseerd. Dit klimbos is gedurende negen maanden per jaar geopend. Staatsbosbeheer verwacht dat er jaarlijks circa bezoekers gebruik maken van het klimbos (met een startprognose van bezoekers per jaar). Om te bepalen wat de parkeerbehoefte van het klimbos is, is uitgegaan van de maatgevende periode het drukste moment (weekenddag in het hoogseizoen). De maximale verblijfsduur in het klimbos bedraagt 2 á 3 uur. Op basis van inschattingen (gebaseerd op cijfers van klimbos leveranciers) wordt als aanname gehanteerd dat het klimbos maximaal 240 bezoekers per dag trekt (weekenddag in het hoogseizoen). Deze bezoekers komen echter verspreid over de dag. Er kunnen maximaal 100 bezoekers tegelijkertijd in het klimbos aanwezig zijn. Zonder rekening te houden met het aandeel dat met het openbaar vervoer of op de fiets komt, wordt aangenomen dat er gemiddeld 3 personen in de auto zitten (mede op basis van waarnemingen van medewerkers van het Buitencentrum Veluwe Noord blijkt dat de gemiddelde bezetting per auto in de huidige situatie 3 personen bedraagt). Dit betekent dat op het piekmoment voor 2 Extrarius (exploitant klimbos) krijgt wel een uitgiftebalie voor klimbosmaterialen, maar de parkeerbehoefte van deze functie is opgenomen in de parkeerbehoefte van het klimbos (geen extra behoefte voor uitgiftebalie betreft bezoekers aan klimbos) :0.2 - Definitief ARCADIS 7

10 het klimbos 33 parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn. Op door de weekse dagen en in het laagseizoen 3 is de parkeervraag lager. Het gemiddelde bezoekersaantal in het hoogseizoen bedraagt circa 170 personen per dag. Dat betekent dat er 85 personen tegelijkertijd in het klimbos aanwezig zijn (op basis van de gehanteerde rekenregel piekmoment maximaal 50% van het totaal aantal bezoekers op een dag). In onderstaande tabel is aangegeven wat het benodigd aantal parkeerplaatsen is op een gemiddelde dag in het hoogseizoen en op de maatgevende dag in het hoogseizoen (piekmoment). Gemiddeld aantal bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers per dag Maximaal aantal bezoekers Maximaal aantal bezoekers per dag tegelijkertijd in klimbos tegelijkertijd in klimbos Aantal bezoekers Aantal parkeerplaatsen ( (wisselen elkaar af) (wisselen elkaar af) bezoekers per auto) Tabel 4: Bezoekersaantallen en parkeerbehoefte klimbos Conclusie: dat betekent dat voor het geplande klimbos minimaal 28 parkeerplaatsen benodigd zijn. Op piekmomenten dienen er circa 33 parkeerplaatsen beschikbaar te zijn. (Bos)midgetgolfbaan Een andere nieuwe functie die wordt toegevoegd aan het Buitencentrum Veluwe Noord is de aanleg van een (bos)midgetgolfbaan. Deze midgetgolfbaan krijgt 18 holes, welke over een oppervlakte van circa 1,2 hectare wordt gerealiseerd. Staatsbosbeheer verwacht dat er jaarlijks circa bezoekers gebruik maken van de midgetgolfbaan (met een startprognose van bezoekers per jaar). Voor de functie midgetgolfbaan zijn geen parkeerkencijfers (op basis van de CROW publicatie 317) beschikbaar. Dat betekent dat een inschatting gemaakt dient te worden van het gemiddeld aantal personen dat tegelijkertijd op de midgetgolfbaan aanwezig is. Om te bepalen wat de parkeerbehoefte van de midgetgolfbaan is, is uitgegaan van de maatgevende periode het drukste moment (weekenddag in het hoogseizoen). Op basis van inschattingen wordt als aanname gehanteerd dat de midgetgolfbaan maximaal 160 bezoekers per dag trekt (weekenddag in het hoogseizoen). Deze bezoekers komen echter verspreid over de dag. Aangenomen wordt dat met maximaal 4 personen per hole afgeslagen wordt. Op basis van een 18 holes midgetgolfbaan betekent dat maximaal 72 bezoekers tegelijkertijd. Zonder rekening te houden met het aandeel dat met het openbaar vervoer of op de fiets komt, wordt aangenomen dat er gemiddeld 3 personen in de auto zitten. Dat betekent dat op het piekmoment voor de midgetgolfbaan 24 (72/ 3) parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn. Op door de weekse dagen en in het laagseizoen is de parkeervraag lager. Het gemiddelde bezoekersaantal in het hoogseizoen bedraagt circa 120 personen per dag. Dat betekent dat er 60 personen tegelijkertijd op de midgetgolfbaan aanwezig zijn (op basis van de gehanteerde rekenregel piekmoment maximaal 50% van het totaal aantal bezoekers op een dag). Dit houdt in dat op deze 3 Het laagseizoen is hier verder buiten beschouwing gelaten, deze periode is niet maatgevend. 8 ARCADIS :0.2 - Definitief

11 tijdstippen 20 parkeerplaatsen beschikbaar dienen te zijn. In onderstaande tabel is aangegeven wat het benodigd aantal parkeerplaatsen is op een gemiddelde dag in het hoogseizoen en op de maatgevende dag in het hoogseizoen (piekmoment). Gemiddeld aantal bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers per dag Maximaal aantal bezoekers Maximaal aantal bezoekers per dag tegelijkertijd op baan tegelijkertijd op baan Aantal bezoekers Aantal parkeerplaatsen ( (wisselen elkaar af) (wisselen elkaar af) bezoekers per auto) Tabel 5: Bezoekersaantallen en parkeerbehoefte midgetgolfbaan Conclusie: dat betekent dat voor de geplande midgetgolfbaan maximaal 24 parkeerplaatsen benodigd zijn TOTALE PARKEERBEHOEFTE BUITENCENTRUM VELUWE NOORD Op basis van bovenstaande berekeningen kan de totale parkeerbehoefte in beeld gebracht worden. Onderstaande tabel geeft deze totale behoefte weer. Deze behoefte is gebaseerd op gemiddelde en maximale bezoekersaantallen per afzonderlijk onderdeel, waarbij (nog) geen rekening is gehouden met de te verwachten modal split (aandeel bezoekers dat via andere vervoerswijzen komt) en gebruik van meerdere functies tijdens een bezoek aan het Buitencentrum. Functie Gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen Maximaal aantal parkeerplaatsen (piekmomenten) Horeca 6 parkeerplaatsen 8,4 parkeerplaatsen Terras 2,7 parkeerplaatsen 3,8 parkeerplaatsen Kantoor 2,7 parkeerplaatsen 3,4 parkeerplaatsen Klimbos 28 parkeerplaatsen 33 parkeerplaatsen Midgetgolfbaan 20 parkeerplaatsen 24 parkeerplaatsen Totaal 59,4 parkeerplaatsen 72,6 parkeerplaatsen Tabel 7: Totale parkeerbehoefte Buitencentrum Parkeren op eigen terrein (gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen) Op eigen terrein van het Buitencentrum zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze parkeerplaatsen kunnen door eigen personeel gebruikt worden (horeca en kantoor). Op basis van de kentallen betekent dat er voor de horeca 0,6 parkeerplaats op eigen terrein beschikbaar is (op basis van aandeel bezoekers horeca van 90%) en de 2,73 parkeerplaatsen voor het kantoor ook op eigen terrein opgevangen kunnen worden. Dat betekent dat er voor de overige functies minimaal 56,1 parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn. Parkeren op eigen terrein (maximaal aantal parkeerplaatsen piekmoment) Op eigen terrein van het Buitencentrum zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze parkeerplaatsen kunnen door eigen personeel gebruikt worden (horeca en kantoor). Op basis van de kentallen betekent dat er voor de horeca 0,84 parkeerplaats op eigen terrein beschikbaar is (op basis van aandeel bezoekers horeca van 90%) en de 3,38 parkeerplaatsen voor het kantoor ook op eigen terrein opgevangen kunnen worden. Dat betekent dat er voor de overige functies maximaal 68,4 parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn :0.2 - Definitief ARCADIS 9

12 Aandeel modal split Het Buitencentrum Veluwe Noord en het Veluwetransferium zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (en de fiets). Op basis van gegevens van de gemeente Nunspeet wordt verondersteld dat 25% van de bezoekers met het openbaar vervoer en/ of de fiets naar de activiteiten rondom het Veluwetransferium (dus inclusief de activiteiten op het Buitencentrum) komt. Functie Gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen Gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen na aftrek 25% aandeel openbaar vervoer/ fiets Horeca 5,4 parkeerplaatsen 4,05 parkeerplaatsen Terras 2,7 parkeerplaatsen 2 parkeerplaatsen Klimbos 28 parkeerplaatsen 21 parkeerplaatsen Midgetgolfbaan 20 parkeerplaatsen 15 parkeerplaatsen Totaal 56,1 parkeerplaatsen 42 parkeerplaatsen Tabel 8: Totale minimale parkeerbehoefte Buitencentrum na aftrek aandeel openbaar vervoer Dat betekent dat er op basis van het nieuwe programma van het Buitencentrum Veluwe Noord een totale gemiddelde parkeerbehoefte van 42 parkeerplaatsen bestaat. Functie Maximaal aantal parkeerplaatsen (piekmomenten) Maximaal aantal parkeerplaatsen na aftrek 25% aandeel openbaar vervoer/ fiets Horeca 7,6 parkeerplaatsen 6,8 parkeerplaatsen Terras 3,8 parkeerplaatsen 2,9 parkeerplaatsen Klimbos 33 parkeerplaatsen 24,75 parkeerplaatsen Midgetgolfbaan 24 parkeerplaatsen 18 parkeerplaatsen Totaal 68,4 parkeerplaatsen 52,5 parkeerplaatsen Tabel 9: Totale maximale parkeerbehoefte Buitencentrum na aftrek aandeel openbaar vervoer Dat betekent dat er op basis van het nieuwe programma van het Buitencentrum Veluwe Noord een totale maximale parkeerbehoefte van 52 parkeerplaatsen bestaat (piekmomenten). 2.3 PARKEERAANBOD HUIDIGE SITUATIE Nu in beeld is gebracht wat de gemiddelde en de maximale parkeerbehoefte van het nieuw te ontwikkelen programma van het Buitencentrum zijn, wordt gekeken naar het huidige aanbod van parkeerplaatsen. In de huidige situatie beschikt het Veluwetransferium over circa 150 parkeerplaatsen. Op het eigen terrein van het Buitencentrum Veluwe Noord zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het personeel van de kantoorfuncties en voor de horeca (totaal 4,05 parkeerplaatsen op basis van maximale behoefte). Dat betekent dat hier nog 2 parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers. Naast beschikbare capaciteit op het Veluwetransferium liggen er in de directe nabijheid van het Buitencentrum Veluwe Noord nog een tweetal grote parkeerplaatsen (binnen loopafstand). Dit betreffen de parkeerterreinen bij het NS station Nunspeet aan de F.A. Molijnlaan (capaciteit van circa 122 parkeerplaatsen) en bij de supermarkt aan de Industrieweg (circa 100 tot 110 parkeerplaatsen). 10 ARCADIS :0.2 - Definitief

13 In onderstaande tabel is aangegeven wat de gemiddelde bezetting op verschillende tijdstippen op het Veluwetransferium is (op basis van gegevens gemeente Nunspeet). Gemiddelde bezetting Restcapaciteit Gemiddelde werkdag 50% 75 parkeerplaatsen Piekdagen (weekenddag in 80% 30 parkeerplaatsen hoogseizoen) Tabel 10: Beschikbare restcapaciteit Veluwetransferium 2.4 PARKEERBALANS Kan de behoefte worden opgevangen binnen het bestaande parkeerareaal of dient er gezocht te worden naar alternatieven? Om dit antwoord te kunnen geven is in onderstaande paragrafen per tijdsperiode inzichtelijk gemaakt of de behoefte aansluit op het aanbod of dat hier aanvullende maatregelen voor getroffen dienen te worden WERKDAGEN Op een gemiddelde werkdag is er een parkeerbehoefte van circa 42 parkeerplaatsen (40 indien 2 parkeerplaatsen op eigen terrein ook gebruikt kunnen worden). Op dit moment beschikt het Veluwetransferium over een parkeercapaciteit van circa 150 parkeerplaatsen. Het Veluwetransferium kent op een gemiddelde werkdag een bezetting van ongeveer 50%. Deze parkeerplaatsen worden door de weeks veelal gebruikt door werknemers van de omliggende kantoorlocaties (oneigenlijk gebruik, aangezien het Veluwetransferium alleen gebruikt dient te worden door verkeer dat een relatie heeft met een (actieve) beleving van de Veluwse natuur en cultuur ). Dat betekent dat er in de huidige situatie op een werkdag een restcapaciteit van 75 parkeerplaatsen aanwezig is. Werkdag Parkeerplaatsen Restcapaciteit Aanbod parkeerplaatsen VT 150 parkeerplaatsen 75 parkeerplaatsen Gemiddelde benodigd aantal 40 parkeerplaatsen 35 parkeerplaatsen parkeerplaatsen BC-VN Tabel 11: Restcapaciteit Veluwetransferium gemiddelde werkdag Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat op een gemiddelde werkdag ruimschoots in de parkeerbehoefte van het Buitencentrum Veluwe Noord (BC VN) voorzien kan worden, zonder dat hier aanvullende maatregelen voor nodig zijn. Er is zelfs nog sprake van restcapaciteit op het bestaande terrein (35 parkeerplaatsen) WEEKENDDAGEN (MAATGEVEND) Op een weekenddag (in het hoogseizoen) is er een maximale parkeerbehoefte van circa 52 parkeerplaatsen (50 indien 2 parkeerplaatsen op eigen terrein ook gebruikt kunnen worden). Het Veluwetransferium kent op een gemiddelde weekenddag echter een aanzienlijk hogere bezetting dan op een gemiddelde werkdag. Deze bezetting is circa 80%. Dat betekent dat 120 parkeerplaatsen gebruikt worden voor de diverse bestaande functie en een restcapaciteit van circa 30 parkeerplaatsen aanwezig is. Op dit tijdstip en dan met name in het hoogseizoen is dit moment ook de meeste vraag naar parkeercapaciteit vanuit het Buitencentrum :0.2 - Definitief ARCADIS 11

14 Weekenddag Parkeerplaatsen Restcapaciteit Aanbod parkeerplaatsen VT 150 parkeerplaatsen 30 parkeerplaatsen Maximale parkeerbehoefte BC-N 50 parkeerplaatsen -20 parkeerplaatsen Tabel 12: Restcapaciteit Veluwetransferium gemiddelde weekenddag Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat op een weekenddag in het hoogseizoen niet kan worden voorzien in de parkeerbehoefte van het Buitencentrum. Er is bij een maximale parkeerbehoefte sprake van een tekort van 20 parkeerplaatsen. De gemeente heeft echter plannen om het Veluwetransferium opnieuw in te richten c.q. te reconstrueren, waarbij een efficiëntere indeling van de beschikbare ruimte gerealiseerd kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbrengen van parkeervakmarkering en de realisatie van extra parkeercapaciteit in groenstroken OPVANGEN (EXTREME) PIEKMOMENTEN Naast extra parkeercapaciteit om de piekmomenten op te vangen (weekenddag in het hoogseizoen), kan het ook voorkomen dat evenementen of open dagen veel meer bezoekers trekken dan reguliere piekdagen. Dit komt in de praktijk echter heel weinig voor. Om deze reden wordt niet voorgesteld om ook in deze situatie te voorzien in voldoende parkeergelegenheid op het Veluwetransferium. Op deze dagen (3 á 4) per jaar dient gezocht te worden naar extra parkeermogelijkheden in de directe nabijheid van het Veluwetransferium en het Buitencentrum. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het parkeerterrein nabij het NS station van Nunspeet (binnen loopafstand van de voorzieningen) en eventueel op de zondagen het parkeerterrein van de nabij gelegen supermarkt (noordzijde spoor). Door de inzet van verkeersregelaars en goede communicatie kan hier invulling aan worden gegeven. Uiteraard dient dit eerst afgestemd te worden met de gemeente en de betreffende partijen. 12 ARCADIS :0.2 - Definitief

15 Colofon PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD OPDRACHTGEVER: Staatsbosbeheer Buitenzaken STATUS: Definitief AUTEUR: ing. B.J. Zandhuis GECONTROLEERD DOOR: Ing. N.J. Beenker VRIJGEGEVEN DOOR: Ir. P.T.W Broeren 22 januari 2014 ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus AG Arnhem Tel Fax Handelsregister ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins :0.2 - Definitief ARCADIS 13

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven

NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven NOT01-0253003-01b 10 december 2015 NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven 1 Inleiding Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van het recreatiecentrum

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS De parkeerbalans is een verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. In deze notitie is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Mobiliteitstoets Eemlandhoeve Arnhem, 22 januari 2014 Van: Mirjam van

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling Den Haag, 28 april 2014 Auteurs: Peter Kerklaan/Roger Kersten/Machiel Broeren Status: Definitief Kenmerk: RK/MB/60-140114 Balans Schalkstad.docx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 15 september 2016 Kenmerk N004-1234853PTL-wga-V03-NL Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne 1 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien.

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. Programma en parkeereis In het bestemmingsplan Hart van Zuid zijn de parkeernormen uit

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Memo Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Deze memo Voor het bestemmingsplan Heereweg 89 te

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie verkeer en parkeren MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie

Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie nieuwe ontwikkelingen De nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied genereren verkeer. In deze paragraaf wordt de verkeersgeneratie per ontwikkeling beschreven. Steeds

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Witteveen+Bos doet een verkeersonderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling als onderbouwing van het bestemmingsplan.

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE

PARKEERONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE PARKEERONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE ZWALUWHOEVE 26 oktober 2009 074138591:0.25 E02041.000020 Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 2 Huidige situatie 5 3 Theoretische parkeerbehoefte 6

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Notitie Verkeer en parkeren

Notitie Verkeer en parkeren Notitie Verkeer en parkeren Postbus 430, 4330 AK Middelburg Telefoon: 0118-689010 Fax: 0118-623361 E-mail: mburg@rho.nl Datum: 16 mei 2014 Referte: Simon Tamminga / Justus van den Berg 4. Bezoekers, Verkeersafwikkeling

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen Bureau voor Verkee> er Automonse 'ina Merodelaan 20 4824 BK BREDA t (076)549 83 14 f (076)549

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of een wijziging van gebruik, kan dat tot gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren

Nadere informatie

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park Datum 8 februari 2008 Kenmerk TCN006/Rta/0078 Eerste versie 1 februari 2008 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) TCN

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Notitie. 1 Uitgangspunten bij de notitie. Kenmerken van het Van Blanckendaell Park

Notitie. 1 Uitgangspunten bij de notitie. Kenmerken van het Van Blanckendaell Park Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 6 september 2013 Betreft Uitbreiding Van Blanckendaell Park - gevolgen voor verkeer De Stichting Van Blanckendaell Park heeft het voornemen om het huidige dierenpark

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum)

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Rapportage Plaats en datum Haren, 11 augustus 2011 Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Kopie aan Jerry Koomans van den Dries en Jan Ymker (gemeente Winsum) Van Boud Geerdes (Grontmij) Betreft Parkeerbehoefte

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Branding en Strandhotel Cadzand-Bad Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code CTZ P01 N001 def Datum 23 april 2013 Achtergrond In Cadzand-Bad

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans Watertoren

Parkeerbalans Watertoren Parkeerbalans Watertoren Aannames parkeernormen: 1) Parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering 2) Stedelijke zone Hillegom: rest bebouwde kom, matig

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

Zorgcluster De Volgerlanden

Zorgcluster De Volgerlanden Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren dossier : C5394-01.002 registratienummer

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

Parkeren centrum Mill

Parkeren centrum Mill Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Datum 3 april 2013 Kenmerk MSH008/Hnb/0076 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Uitbreiding Tobroco Toets parkeren en verkeersafwikkeling Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Uitbreiding Tobroco Eline Swinkels Architectenbureau

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Raadsvoorstel Ingevuld besluit Agendapunt: 07 Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 27 september 2013 29

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde MEMO Onderwerp: omschrijving ISO 9001 gecertificeerd Kampen, Projectomschrijving: 16 maart 2015 Parkeeradvies Nebi moskee, Bolwerk 12, Kampen Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 15 OKTOBER 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016 1 Expertsessie Parkeren Expertsessie Parkeren 31 mei 2016 2 Even voorstellen Daniëlle Roelands-Fransen Danny van Beusekom Laura van der Meulen Aukje van de Reijt 3 Wat gaan we doen? Thema's: Parkeernormen

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis)

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie