1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702"

Transcriptie

1 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0) F +31 (0) Leeuwarden Amsterdam Postbus 161 F. HaverSchmidtwei 2 De Ruyterkade AD Deventer 8914 BC Leeuwarden 1011 AC Amsterdam Gemeente Hardenberg Parkeerbalans Markt en omgeving Definitief Datum Kenmerk Eerste versie 25 mei 2011 HDB152/Bkc/ Inleiding Op 12 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Hardenberg de Strategische Visie Masterplan Dedemsvaart voor kennis aangenomen en op onderdelen vastgesteld. De Strategische Visie beoogt vanuit de invalshoeken stedenbouw, verkeer en detailhandel, de kwaliteit van het centrum van Dedemsvaart op een hoger plan te brengen. Hierdoor zal de functie van Dedemsvaart als woon-, werk- en verzorgingskern aanzienlijk worden versterkt. Aanvullend op de Strategische Visie heeft de raad onder andere op 27 april 2010 de Parkeerbalans centrumplan Dedemsvaart 2020 vastgesteld. Inmiddels is het programma zoals verwoord in de Strategische Visie in samenwerking met de coördinerend projectontwikkelaar uitgekristalliseerd. Omdat het uiteindelijke programma afwijkt van datgene waarvan in de Strategische Visie was uitgegaan, is ook de parkeerbalans geactualiseerd. In deze notitie worden de uitkomsten kort en bondig weergegeven. Naast wijzigingen in het programma zijn ook de parkeerkencijfers meer toegespitst op de verschillende functies binnen het definitieve programma. Zo is aanvullend op de vastgestelde parkeernormen een specifieke parkeernorm toegepast voor nietdagelijkse detailhandel en horeca. Ook voor de verschillende functies die deel gaan uitmaken van het multifunctionele centrum, zijn zo specifiek mogelijke parkeernormen gehanteerd. Daarnaast wordt in deze notitie ingegaan op het eventuele combinatie-effect van een servicesupermarkt en een prijsvechter (Aldi en Jumbo).

2 2 Combinatie effect van een servicesupermarkt en een prijsvechter Logischerwijs combineren veel klanten een bezoek aan een full service -supermarkt met een bezoek aan een prijsvechter. Dit combinatiebezoek geldt in centrumgebieden eigenlijk voor alle branches samen. Daarom wordt ook gesproken en gerekend met de norm voor wijk-, buurt en dorpscentra. In deze norm is het combinatiebezoek al verwerkt. Daarnaast kost een combinatiebezoek meer tijd en worden parkeerplaatsen langer gebruikt. Het effect is daarom alleen zichtbaar in de verkeersgeneratie. In CROWpublicatie 272: Verkeergeneratie Voorzieningen is dit als volgt omschreven: Als twee (of meer) supermarkten in elkaars directe omgeving liggen, is de totale verkeersgeneratie van deze supermarkten niet gelijk aan de som van de verkeersgeneraties van de afzonderlijke supermarkten. Als de supermarkten qua grootte niet te veel van elkaar verschillen (maximaal een faxtor 4), dan zal van het totale aantal klanten circa 30% op werkdagen en circa 50% op zaterdagen ook de nabijgelegen supermarkt bezoeken. 3 Uitgangspunten parkeerbalans Markt en omgeving Een aanvullende parkeernorm voor niet-dagelijkse detailhandel van 4,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo. De norm voor de dagelijkse detailhandel (supermarkten) blijft gehandhaafd op 4,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo. 3.1 Ontwikkeling vloeroppervlak dagelijkse detailhandel winkel bestaand opp. nieuw opp. mutatie markt C1000 (incl. etage) m m m 2 Aldi m m 2 Jumbo m m 2 totaal m m m 2 Tabel 3.1: Ruimtelijke ontwikkelingen dagelijkse detailhandel in bvo Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 2

3 3.2 Ontwikkeling vloeroppervlak niet-dagelijkse detailhandel winkel bestaand opp. nieuw opp. mutatie markt afzoomwinkel C m m 2 afzoomwinkel Jumbo m m 2 slijterij Jumbo m m 2 nieuwe trekker m m 2 alzijdig blok m m 2 afname detailhandel 625 m 2 0 m m 2 totaal m m 2 Tabel 3.2: Ruimtelijke ontwikkelingen niet-dagelijkse detailhandel in bvo 3.3 Verschillen ten opzichte van het masterplan In het huidige plan wordt hiervan m 2 gebruikt voor dagelijkse detailhandel en m 2 niet-dagelijkse detailhandel. Samen is dit m 2 detailhandel. In het oorspronkelijke masterplan is uitgegaan van m 2, er is dus een toename van 694 m 2. Nu wordt voorgesteld voor niet-dagelijkse detailhandel een parkeernorm te hanteren van 4,0, dient het oorspronkelijke masterplan opnieuw te worden doorgerekend, omdat hierin is uitgegaan van 1 algemene parkeernorm van 4,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo. In de nu volgende balans gaan we uit van de totale metrages en niet enkel de toevoeging zoals in de vorige versies. 3.4 Ontwikkeling vloeroppervlak horeca Naast de detailhandel wordt ook de horeca rond de Markt uitgebreid. Tevens zal er horeca van de Markt verdwijnen (huidige functie alzijdig blok). In tabel 3.4 is de mutatie weergegeven. winkel bestaand opp. nieuw opp. mutatie markt horeca 75 m m m 2 horeca (brandweer) m m 2 alzijdig blok (horeca) 300 m 2 0 m m 2 totaal 375 m m m 2 Tabel 3.4: Ruimtelijke ontwikkeling horeca in bvo Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 3

4 3.5 Ontwikkeling woningen In het definitieve programma worden op de Markt 38 woningen gerealiseerd. 3.6 Multifunctioneel Centrum (MFC) Op de hoek van de Julianastraat en de Prins Bernhardstraat wordt t Centrum verder ontwikkeld. De aanwezige zalen zullen worden verkleind en er wordt een nieuwe vleugel bij aan gebouwd. In de volgende tabel zijn alle functies nader toegelicht. winkel bestaand opp. nieuw opp. mutatie MFC bibliotheek m m 2 politie - 47 m m 2 speel-o-theek m m 2 medisch - 21 m m 2 jeugdhonk m m 2 techniek - 21 m m 2 zalen 900 m m m 2 Tabel 3.5: Toevoeging MFC 4 Benodigd parkeeraanbod Voor het berekenen van het benodigde parkeeraanbod voor de toekomstige uitbreiding is gebruik gemaakt van kencijfers, zoals gepubliceerd door het CROW in publicatie 182, derde druk, september Deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 27 april functie detailhandel (dagelijks) detailhandel (niet dagelijks) horeca woningen midden bibliotheek politie speel-o-theek medisch jeugdhonk techniek zalen parkeerkencijfers 4,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 4,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 5,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 1,65 parkeerplaatsen per woning 0,6 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 2,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 2,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 2,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 2,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 2,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 4,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo Tabel 4.1: Uitgangspunten mutatie per functie Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 4

5 Opmerking bij de parkeerkencijfers: De gehanteerde kencijfers zijn gebaseerd op een centrum in een weinig stedelijk gebied. In de gehanteerde parkeerkencijfers is rekening gehouden met frictieleegstand van 15% 1. Voor dagelijkse detailhandel is het maximale CROW-parkeerkencijfer gehanteerd van 4,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo (CROW-publicatie 182: wijk-, buurt- en dorpscentra, supermarkt). Voor niet-dagelijkse detailhandel is er een parkeerkencijfer van 4,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo. Voor horeca is het CROW-parkeerkencijfer gehanteerd van 5,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo (CROW-publicatie 182: café/bar discotheek/cafetaria). In het Masterplan voor het centrum van Dedemsvaart is een parkeernorm van 1,65 parkeerplaatsen per woning opgenomen. In de berekening is de parkeernorm verdeeld in 1,35 parkeerplaats per woning voor bewoners op eigen terrein en 0,3 parkeerplaats per woning voor bezoekers in de openbare ruimte. Voor de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals weergeven in de tabellen 3.1 tot en met 3.5, is op basis van de kentallen het benodigde parkeeraanbod berekend. Deze is weergegeven in tabel 4.2. functie parkeerkencijfer bvo parkeerplaatsen detailhandel dagelijks 4,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo m detailhandel niet dagelijks 4,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo m 2 85 horeca 5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo 150 m 2 8 woningen 0,3 parkeerplaatsen per woning 38 woningen 12 bibliotheek 0,6 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo m 2 3 politie 2,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo + 47 m 2 2 speel-o-theek 2,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo m 2 5 medisch 2,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo + 21 m 2 1 jeugdhonk 2,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo m 2 4 techniek 2,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo + 21 m 2 1 zalen 4,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo m 2-8 totaal 241 plaatsen Tabel 4.2: Benodigd parkeeraanbod bij volledige bezetting 1 Om te bepalen of er in een gebied voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, moet er sprake zijn van een acceptabele parkeersituatie. Van een acceptabele parkeersituatie is sprake als de zoektijd naar een parkeerplaats beperkt blijft en voldoende parkeerplaatsen niet gebruikt worden, waardoor wisselingen in parkeerders worden opgevangen. Dit wordt de frictieleegstand genoemd. Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 5

6 4.1 Wijzigingen parkeeraanbod als gevolg van geactualiseerd programma Niet elke functie heeft op ieder moment een benodigd parkeeraanbod van 100%. Detailhandel is s avonds gesloten en heeft dan geen benodigd parkeeraanbod. Voor de woningen is juist in de avond en nacht het benodigde parkeeraanbod hoger dan overdag (mensen zijn dan over het algemeen aan het werk). Per functie zijn hiervoor aanwezigheidspercentages gehanteerd. In de CROW-publicatie 182 is hiervoor een tabel opgenomen. De gehanteerde aanwezigheidspercentages zijn weergegeven in tabel 4.3. aanwezigheidspercentages functie werkdagochtend werkdagmiddag zaterdagmiddag detailhandel (dagelijks) 80% 80% 100% detailhandel (niet-dagelijks) 80% 80% 100% horeca 30% 40% 75% woningen midden 50% 60% 60% bibliotheek 30% 70% 75% politie 100% 100% 100% speel-o-theek 10% 40% 60% medisch 100% 100% 15% jeugdhonk 10% 40% 60% techniek 10% 40% 60% zalen 10% 40% 60% Tabel 4.3: Aanwezigheidspercentages per functie Door het benodigde parkeeraanbod, berekend voor de mutaties, te vermenigvuldigen met de aanwezigheidspercentages, levert dit een benodigd parkeeraanbod per dagdeel op. In de praktijk worden de parkeerplaatsen bestemd voor bewoners overdag opgevuld door werkers en bezoekers, en in de avond andersom. Hierdoor ontstaat dubbelgebruik van de parkeervoorziening. Bij de vermenigvuldiging met de aanwezigheidspercentages wordt hiermee rekening gehouden. In tabel 4.4 is de vraag op basis van aanwezigheidspercentages weergegeven. Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 6

7 benodigd parkeeraanbod ontwikkelingen Functie werkdagochtend werkdagmiddag zaterdagmiddag detailhandel (dagelijks) detailhandel (niet dagelijks) horeca woningen openbare ruimte bibliotheek politie speel-o-theek medisch jeugdhonk techniek zalen totaal Tabel 4.4: Benodigd parkeeraanbod vermenigvuldigd met het aanwezigheidspercentage 5 Beschikbaar openbaar parkeeraanbod In het centrum wordt de openbare ruimte heringericht en vinden vele ontwikkelingen plaats. Hierdoor ontstaat een verschuiving van het beschikbare parkeeraanbod. Op dit moment zijn 327 parkeerplaatsen aanwezig in het openbare gebied. In de bijlage is een plattegrond opgenomen van het centrum, waarop is aangeven welke parkeerplaatsen worden toegerekend aan het centrum. Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 7

8 Parkeervoorziening huidig opgeheven toegevoegd resultaat toekomst Judith van Marlelaan Hoek Judith van Marlelaan - Wilhelminastraat Wilhelminastraat Tuinstraat Markt Markt (langsparkeren) Olde Postkantoor Prins Bernhardstraat Prins Bernhardstraat* Julianastraat Wisseling Meester Z Tijllaan Bosje Kerk MFC totaal * Capaciteit bedraagt 16, waarvan er in de toekomst 2 verdwijnen (1 ten behoeve van het profiel en 1 ter verbreding van de invalidenvakken). Voor achterliggende woningen bedraagt het benodigde parkeeraanbod 7 plekken, waardoor 7 plekken in de openbare ruimte beschikbaar blijven. Tabel 5.1: Parkeercapaciteit centrum Dedemsvaart De totale parkeercapaciteit zoals in het plan ontworpen door Oever en Zaaijer en Partners kent een toevoeging van 342 parkeerplaatsen. Er worden er echter 188 opgeheven. Het resultaat is 154 parkeerplaatsen ( ). In totaliteit zijn er in het centrum van Dedemsvaart na de planontwikkeling 474 parkeerplaatsen beschikbaar. 6 Totaal benodigd openbaar parkeeraanbod De huidige functies in het centrum hebben tot 2020 op het maatgevende moment een benodigd parkeeraanbod van 321 parkeerplaatsen (parkeerbalans maart 2010). Het benodigde parkeeraanbod in het jaar 2020 is berekend op basis van de huidige parkeervraag (uitkomst BVA-onderzoek) op te hogen met 15% (om op een acceptabele bezettingsgraad van 85% uit te komen) en vervolgens 1% mobiliteitsgroei per jaar toe te passen. De huidige en toekomstige functies hebben gezamenlijk 556 ( ) parkeerplaatsen nodig. Het beschikbare aanbod is 474 parkeerplaatsen, op het drukste moment is het tekort dan 82 parkeerplaatsen (beschikbaar aanbod 474 minus benodigd parkeeraanbod 556). Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 8

9 6.1 Onderscheid bezoekers en personeel In de parkeerkencijfers opgesteld door het CROW (publicatie 182) wordt rekening gehouden met bezoekers en personeel. Voor detailhandel wordt in het kengetal beschreven dat het aandeel bezoekers circa 85% is. Bij horeca ligt het hoger met een bezoekersaandeel van 90%. In totaal komt dit neer op circa 33 parkeerplaatsen (32 detailhandel +1 voor horeca (enkel toevoeging)) die volgens de kencijfers niet gebruikt worden door bezoekers (lees: personeel). Het benodigde aantal parkeerplaatsen voor bezoekers neemt daardoor af tot 523 plaatsen (556-33). Voor de bezoekers bedraagt het feitelijke tekort in dat geval 49 parkeerplaatsen ( ). De 33 parkeerplaatsen dienen wel op een aanvaardbare loopafstand (maximaal 150 m) van de markt gerealiseerd te worden om te voorkomen dat overlast ontstaat in de omliggende straten. 6.2 Maatgevend moment In het programmagroepoverleg van 9 december 2010 is voorgesteld de parkeerbalans voor het maatgevende moment te dimensioneren op 90% van de totale parkeervraag (zie ook schema bijlage 2). De parkeervraag op het maatgevende moment is 523 plaatsen. Met het toepassen van de 90% bedraagt de uiteindelijke vraag 471 plaatsen (-52 plaatsen). In de gehanteerde parkeerkencijfers van het CROW is rekening gehouden met een frictieleegstand van 15%. Deze frictieleegstand zorgt ervoor dat op een parkeerterrein niet lang gezocht hoeft te worden naar een parkeerplaats. Met name bij functies die een vrij constant gebruik over de week kennen is deze 15% gewenst. Een middel om het benodigde parkeeraanbod te reguleren, is het realiseren van een lager benodigd parkeeraanbod. In Dedemsvaart wordt daarom niet uitgegaan van het drukste uur, maar het derde drukste uur (circa 90% van het benodigde parkeeraanbod). Gevolg van de maatregel is wel dat op het drukste moment (de echte piek) iets langer naar een parkeerplaats gezocht moet worden. 6.3 Conclusie Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat op grond van de huidige plannen in het jaar 2020 een overschot is van 3 parkeerplaatsen (beschikbaar aanbod benodigd parkeeraanbod 471) rondom de Markt. De parkeerbalans in het openbare gebied rondom de markt is daarmee sluitend. Wel dienen nog 33 plaatsen buiten het gebied gerealiseerd te worden voor personeel. Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 9

10 benodigd parkeeraanbod beschikbaar openbaar aanbod saldo marktdag ochtend 428 ( benodigd voor de markt) werkdag middag zaterdagmiddag Tabel 6.1: Totale parkeervraag op basis van de huidige situatie en geplande ontwikkelingen afgezet tegen het beschikbare openbare aanbod 7 Wijzigingen in het programma Een parkeerbalans is altijd maatwerk. De balans zoals deze nu beschreven is, geldt als uitgangspunt. De gemeente Hardenberg wil aanvullend hierop graag weten wat de effecten zijn van kleine wijzigingen op de parkeerbalans. In dit hoofdstuk worden deze wijzigingen per onderdeel doorgerekend. 7.1 Horeca in brandweerkazerne omzetten naar kantoorfunctie De gemeente wil graag weten wat de consequenties zijn als de brandweerkazerne niet wordt ontwikkeld als horeca maar als kantoor. De horeca in de brandweerkazerne is 250 m 2 en kent een parkeernorm van 5,0 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo. De bezettingsgraad hiervan is op het maatgevende moment (zaterdagmiddag) 75%. Dit komt neer op 9 parkeerplaatsen. Voor een kantorenfunctie geldt een parkeernorm van 2,5 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo (kantoren met baliefunctie). Voor dit pand zijn dit 7 parkeerplaatsen. De bezettingsgraad op de zaterdagmiddag is 5%, dit komt neer op 1 parkeerplaats. In de balans zijn op dit moment 9 parkeerplaatsen opgenomen voor de horeca in de brandweerkazerne, bij de functie kantoren gaat dit terug naar 1. Het resultaat op de balans is op dat moment een overschot van 8 parkeerplaatsen. 7.2 Parkeerterrein in plaats van het alzijdig blok Ontwikkelaar Leyten wil graag inzicht in de effecten van het niet ontwikkelen van het alzijdige blok en in plaats daarvan een parkeerterrein realiseren. Het alzijdige blok is nu opgenomen als niet-dagelijkse detailhandel met een oppervlakte van 457 m 2 bvo. Voor niet-dagelijkse detailhandel geldt een norm van 4,0 parkeerplaats per 100 m 2 bvo. Voor dit pand zijn in de balans 19 parkeerplaatsen opgenomen. Naast detailhandel zijn boven dit pand 6 appartementen gepland, de parkeernorm hiervan is 0,3 parkeerplaats in het openbaar gebied, dit zijn 2 parkeerplaatsen. Het alzijdige blok heeft in totaal 21 (19 + 2) parkeerplaatsen in de parkeerbalans. Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 10

11 Leyten wil de locatie nu ontwikkelen als parkeerterrein, er is ruimte voor ongeveer 30 parkeerplaatsen. Het niet ontwikkelen van dit blok levert een overschot van 51 ( ) parkeerplaatsen op. De appartementen hebben een privé-parkeerplaats in de parkeerkelder onder de Jumbo, hiervoor geldt een norm van 1,35 parkeerplaats per woning. In de kelder is, zonder de ontwikkeling van het Alzijdige blok een overschot van 8 parkeerplaatsen. 7.3 Mogelijk toekomstig parkeerdek De gemeente Hardenberg is mogelijk voornemens een parkeerdek te realiseren boven het parkeerterrein aan de Prins Bernhardstraat. Op basis van het voorlopige ontwerp betreft het de realisatie van 59 plekken. Op de begane grond zal 1 parkeerplaats komen te vervallen door de trap. Dit betekent een netto toevoeging van 58 parkeerplaatsen. Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart 11

12 Bijlage 1 Sectienummering Rood = Markt Blauw = Julianastraat Noord Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart B1-1

13 Bijlage 2 Schema parkeerbalans Huidige situatie Visie voor de toekomst Huidige parkeervraag Nieuwe ontwikkelingen (bouwprogramma) Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Frictie leegstand (15%) (maximale bezetting van 85%) Groei autobezit 10 jaar CROW kencijfers of gemeentelijke parkeernormen (inclusief frictieleegstand en groei 10 jaar) Afname parkeren op straat en plein Dubbelgebruik parkeerplaatsen Benodigd parkeeraanbod toekomst Beschikbaar parkeeraanbod toekomst Stap 1: Reguleren - meer fietsgebruik - weren langparkeerders - dimensioneren lagere piek Stap 2: Uitbreiden parkeerplaatsen Parkeerbalans Centrumplan Dedemsvaart B2-1

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 56 DC Eindhoven T +31 (0)0 666 222 F +31 (0)0 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus 161

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Gemeente Houten Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Concept Datum 15 december 2010 HTN451/Fdf/6322 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Aan Het Spoor in Houten zijn plannen voor een EMC en een TCH. De gemeente

Nadere informatie

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis)

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Onderbouwing carsharing deelplan 2B

1 Onderbouwing carsharing deelplan 2B Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien.

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. Programma en parkeereis In het bestemmingsplan Hart van Zuid zijn de parkeernormen uit

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari 2014 076527874:0.2 Definitief D01011.000809.01000 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de fietsparkeerbehoefte.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de fietsparkeerbehoefte. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Sanitair. Garage. Kassa. Toog. Nooddeur. Beweegbare klimberg TITLE REV SCALE SHEET

Sanitair. Garage. Kassa. Toog. Nooddeur. Beweegbare klimberg TITLE REV SCALE SHEET Sanitair Garage Kassa Toog Sanitair Sanitair No od ur de Nooddeur Trap Opslag Beweegbare klimberg TITLE SIZE SCALE CAGE CODE DWG NO REV SHEET Linnaeusweg Uittreksel Kadastrale Kaart 1781 14 1782 13 1428

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS De parkeerbalans is een verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. In deze notitie is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

Centrumontwikkeling Stein, Parkeervraag fase 2

Centrumontwikkeling Stein, Parkeervraag fase 2 Centrumontwikkeling Stein, Parkeervraag fase 2 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Ruimtelijk functionele analyse... 3 3. Parkeervraag fase 1... 5 4. Parkeersituatie na realisering van fase 2... 8 5. Opvang van

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090.

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park Datum 8 februari 2008 Kenmerk TCN006/Rta/0078 Eerste versie 1 februari 2008 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) TCN

Nadere informatie

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling Den Haag, 28 april 2014 Auteurs: Peter Kerklaan/Roger Kersten/Machiel Broeren Status: Definitief Kenmerk: RK/MB/60-140114 Balans Schalkstad.docx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Branding en Strandhotel Cadzand-Bad Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code CTZ P01 N001 def Datum 23 april 2013 Achtergrond In Cadzand-Bad

Nadere informatie

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Beschouwing op de parkeersituatie

2 Beschouwing op de parkeersituatie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber Nota Parkeernormen 2014-2019 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 novenber 2014 1 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 november 2014 2 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren centrum Mill

Parkeren centrum Mill Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Datum 3 april 2013 Kenmerk MSH008/Hnb/0076 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Binnen het verkeersplan staan nog negen punten die nader moeten worden uitgewerkt.

Binnen het verkeersplan staan nog negen punten die nader moeten worden uitgewerkt. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Witteveen+Bos doet een verkeersonderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling als onderbouwing van het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

In deze notitie worden deze aspecten kwantitatief onderbouwd en -voor zover van toepassing- kwalitatief worden beoordeeld.

In deze notitie worden deze aspecten kwantitatief onderbouwd en -voor zover van toepassing- kwalitatief worden beoordeeld. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren Notitie 20111129-07 Woonzorgcomplex De Dormig te Landgraaf Berekening parkeerbehoefte Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari 2012 20111129-07 M. Souren 1 Inleiding In opdracht van Tonnaer

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

2 Verwachte verkeersintensiteiten

2 Verwachte verkeersintensiteiten Stadsdeel Nieuw West (gemeente Amsterdam) Verkeers- en parkeeranalyse Ookmeerpark Datum 18 augustus 2010 TNW018/Bkd/0042 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding In opdracht van Stadsdeel Nieuw West heeft Goudappel

Nadere informatie

Parkeerbalans Watertoren

Parkeerbalans Watertoren Parkeerbalans Watertoren Aannames parkeernormen: 1) Parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering 2) Stedelijke zone Hillegom: rest bebouwde kom, matig

Nadere informatie

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Raadsvoorstel Ingevuld besluit Agendapunt: 07 Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 27 september 2013 29

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

1 Inleiding/vraagstelling

1 Inleiding/vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of een wijziging van gebruik, kan dat tot gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Mobiliteitstoets Eemlandhoeve Arnhem, 22 januari 2014 Van: Mirjam van

Nadere informatie

Parkeren uitbreiding crematorium Rhijnhof Leiden. herziene notitie n.a.v. uitspraak voorzieningenrechter d.d. 6 juli 2016

Parkeren uitbreiding crematorium Rhijnhof Leiden. herziene notitie n.a.v. uitspraak voorzieningenrechter d.d. 6 juli 2016 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie