Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013"

Transcriptie

1 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

2 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag 4 Kaizen pag 5 LEAN pag 6 Green Belt pag 7 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Orange Belt Black Belt Champion Total Productive (TPM) pag 8 pag 9 pag 10 pag 11 TPM-management pag 12 You Improve stelt zich tot doel organisaties Wij gaan bij het verbeteren niet uit van één Gericht Verbeteren pag 13 te begeleiden op weg naar wereldklasse. Dat doen we door hen te leren autonoom bepaalde methode, maar van de verspilling (de niet waarde toevoegende activiteit) Planmatig onderhoud pag 14 continu te verbeteren. Kennis over de talrijke verbetermethodes dient daartoe op die weggenomen moet worden. Daarom treft u in de brochure zowel trainingen en Autonoom pag 15 alle niveaus in de organisatie aanwezig te zijn. Daarom biedt You Improve een uitge- workshops aan over World Class Manufacturing, Lean als TPM. Zo kunt u precies die Kwaliteitsmanagement pag 16 breid pakket aan workshops, trainingen en opleidingen. Kenmerkend aan ons aanbod kennis opdoen die het best bij uw situatie past. De in deze brochure vermelde train- Opleiding & Training pag 17 is de voorname plek die het toepassen in de praktijk inneemt. Geen theoretisch ver- ingen en workshops zijn met name gericht op het kennismaken met een bepaalde me- World Class Leadership pag 18 haal, maar daadwerkelijk aan de slag met de opgedane kennis. thode.uitgebreide trainingen en opleidingen bieden wij eventueel ook in company aan. World Class Office pag

3 Kaizen World Class Manufacturing World Class Manufacturing (WCM) is een overkoepelende term voor vele technieken die (productie)bedrijven kunnen toepassen om hun proces verliesvrij in te richten en uit te voeren. Het doel wat daarmee wordt nagestreefd is tweeledig: minimalisering van de kostprijzen en maximalisering van de flexibiliteit van de bedrijfsprocessen. Deze eendaagse workshop WCM is bestemd voor managers uit de industrie die binnen hun bedrijf vormgeven aan productieoptimalisering. In een afwisselend programma zult u kennis maken met methoden en technieken die gebruikt worden bij WCM. Een belangrijke voorbereiding om de implementatie van WCM-technieken door het kader en/of leidinggevenden in de organisatie te kunnen begeleiden. Betrokkenheid van de medewerkers is belangrijk voor het succesvol toepassen van de WCM-technieken en deze staat of valt vaak met de motiverende aandacht die directie/management hieraan geeft. In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: Introductie WCM-technieken, Basis verbetertechnieken, TPM verbetertechnieken, LEAN verbetertechnieken, en TQM verbetertechnieken. Binnen elk World Class Manufacturing (WC- M)-traject spelen verbeterteams een belangrijke rol. Data analyseren, focus creëren en een stappenplan volgen lijkt logisch. Toch zien we in de praktijk dat we hiervan af-wijken en daardoor veel verbeterpotentieel laten liggen. Gericht verbeteren is een methode om problemen in teamverband aan te pakken, door gestructureerd naar bronoorzaken te zoeken, deze te reduceren en waar mogelijk te elimineren. Verliezen leren zien en ze in de juiste context plaatsen is een belangrijk onderdeel van Gericht Verbeteren. Deze eendaagse workshop Kaizen is bestemd voor WCM-coördinatoren en productieleiders uit de industrie die binnen hun bedrijf vormgeven aan productieoptimalisering. Middel MBO+/HBO/WO In een afwisselend programma zult u kennis maken met methoden en technieken die gebruikt worden bij het implementeren van Kaizen. Het programma bestaat uit een intro over WCM om Kaizen in het juiste kader te plaatsen. Vervolgens vindt er verdieping plaats op Kaizen-gebied, ondersteund door een praktijkcase. U leert welke varianten van Kaizen er bestaan en wanneer u bijvoorbeeld een Speedy Kaizen of een 15-stappen Kaizen inzet. Afsluitend wordt de Kaizen-Cockpit software uitgelegd zodat deelnemers hiermee al actief kennis hebben gemaakt. 28 november HBO/WO 12 september 4 5

4 LEAN Lean is een methode om flow in je orderstroom te verkrijgen. Heeft u veel last van spoedorders of is de doorlooptijd te hoog; dan kan Lean in veel gevallen oplossing bieden. De focus bij Lean ligt op klantdenken i.p.v. volumedenken. Dit is te realiseren door verspillingen te minimaliseren, waardoor medewerkers meer tijd kunnen besteden aan waardetoevoegende activiteiten. Deze workshop is bestemd voor WCM-coördinatoren en productieleiders uit de industrie die binnen hun bedrijf vormgeven aan productieoptimalisering. In een interactief programma maakt u kennis met Lean-methoden en -technieken die gebruikt worden bij het minimaliseren van verspillingen. Belangrijk onderdeel van deze kennismakingsworkshop vormt het Lean-elementenspel. Dit spel geeft inzicht in de voordelen van flowproductie. De workshopdeelnemers doorlopen vier rondes, waarbij de in totaal acht verspillingen worden (h)erkend en verbeterd. Na een korte inleiding vangt het spel direct aan met de eerste van in totaal vier rondes. Hierbij wordt een traditioneel bedrijf nagebootst, met de focus op volume. Na iedere ronde wordt de Lean-methodiek toegelicht en gaat de groep zelf aan de slag om de verspillingen te minimaliseren. Ook wordt de prestatie en euroimpact gemeten, zodat de deelnemers inzicht krijgen in de effecten van de verbeterstappen. Lean Green Belt HBO/WO 26 september Een Lean Six Sigma Green Belt is een vakspecialist die verantwoordelijk is voor het verbeteren van processen. Door de juiste combinatie van specialistische vakkennis, statistische analyse en de gestructureerde Lean Six Sigma methodiek bereikt hij significante verbeteringen in prestatie en kwaliteit. Deze training is interessant voor Design-, proces- en kwaliteitsengineers. Projectleiders en afdelingsmanagers. Na deze training bent u in staat productieproblemen efficiënt en gestructureerd te analyseren en op te lossen. Betere procesprestaties en een hogere productkwaliteit zijn het resultaat. Dit vertaalt zich in lagere kosten en hogere klanttevredenheid De training voorziet in twee trainingsmanuals met daarin de presentaties en oefeningen. Verder krijgt u diverse templates, een oefenboek en het boek Lean Six Sigma Manufacturing van auteur Quentin Brook. Tijdens de training maken we gebruik van Minitab. U ontvangt een 60 dagen trial version voor uw eigen laptop. Tijdens de trainingsessies kunt u ook gebruikmaken van laptops met Minitab die wij beschikbaar stellen. HBO/HBO+ 3850,- (incl. lunch en lesmateriaal) Voor data en locaties kijkt u op 6 7

5 Lean Black Belt Black Belts in een dienstverlenende organisatie zijn enerzijds procesanalisten, verantwoordelijk voor het analyseren en optimaliseren van processen en anderzijds verandermanagers, verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van organisaties. Deze professionals zijn in staat om analytische instrumenten te combineren met de belangrijkste aspecten van verandermanagement. De training is uiterst interessant voor projectmanagers, afdelingsmanagers, (business) consultants en proceseigenaren. Na deze training beschikt u over een uitgebreide set aan instrumenten om processen op een andere manier te analyseren. U kunt procesprestaties objectiever beoordelen en uw bevindingen statistisch onderbouwen. In deze training leert u bovendien hoe u organisaties en processen efficiënter en effectiever kunt inrichten. Dit vertaalt zich in lagere operationele kosten, een hogere klanttevredenheid en een wendbare organisatie. De training voorziet in drie trainingsmanuals met daarin de presentaties en oefeningen. Verder krijgt u diverse templates, een oefenboek en het boek Lean Six Sigma for Service sector van auteur Quentin Brook. Tijdens de training maken we gebruik Een Lean Six Sigma Orange Belt is kundig op het gebied van Basic Problem Solving en is bekend met de Lean Six Sigma methodiek en tools. De Orange Belt is teamleider bij verbeterprojecten in zijn directe werkomgeving. Tevens levert hij als teamlid een constructieve bijdrage in grotere Green of Black Belt projecten. De training is bedoeld voor operators, bedrijfsleiders, supervisors en engineers die direct of indirect betrokken zijn bij Lean of Six Sigma projecten. Lean Orange Belt Na deze training bent u bekend met de methodiek en de belangrijkste tools, begrippen en afkortingen binnen Lean Six Sigma. U leert wat Lean Manufacturing en Six Sigma voor uw bedrijf kunnen betekenen. Ook bent u in staat om problemen in productie op een doeltreffende manier op te lossen. De training voorziet in een trainingsmanual met daarin de presentaties en oefeningen. Verder ontvangt u het boek Lean Six Sigma Orange Belt van P. Willockx. HBO/HBO+ n.o.t.k. van Minitab. U ontvangt een 60 dagen trial version voor uw eigen laptop. Tijdens de trainingsessies kunt u ook gebruikmaken van laptops met Minitab die wij beschikbaar stellen. Voor data en locaties kijkt u op MBO/HBO 1795,- (incl. lunch en lesmateriaal) Voor data en locaties kijkt u op 8 9

6 Lean Champion Een Champion is een initiator en opdrachtgever van een Lean Six Sigma project. De Champion identificeert projecten die bijdragen aan de afdelingsen businessdoelstellingen en coacht de Green Belt of Black Belt in de uitvoering. Deze training is een passende uitdaging voor het Team, projectleiders en andere leidinggevenden van bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met Lean en Six Sigma of daar binnenkort mee beginnen. De training voorziet in een trainingsmanual voor elke deelnemer. Verder ontvangt u een toegangscode voor de online Lean Six Sigma Scan. Deze kan breed binnen de organisatie gebruikt worden. In veel gevallen wordt deze training met het Team georganiseerd aan het begin van een breder Lean of Six Sigma implementatietraject. Tijdens de training wordt gekeken waar de organisatie nu staat, wat de doelstellingen zijn en hoe het plan er uit moet zien om deze doelstellingen te realiseren. De training is ook op basis van open inschrijving te volgen waarbij u samen met anderen bespreekt wat de mogelijkheden zijn voor een Lean of Six Sigma implementatie. Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de businessdoelstellingen. U bent in staat de juiste projecten te selecteren, af te bakenen en de voortgang te beoordelen. Tenslotte weet u wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het invoeren van Lean Six Sigma. TPM HBO/WO n.ot.k.,- (incl. lunch) Voor data en locaties kijkt u op TPM-technieken worden toegepast in bedrijven met kapitaalintensieve productiemiddelen. Daar waar met name de machines het werk moeten doen is toepassing van TPM een absolute must. TPM is een afkorting voor Total Productive Maintenance of ook wel Total Productive. Onderhoud van machines heeft daarin een belangrijke rol, maar er zijn meer technieken om machines bedrijfszeker, voorspelbaar en effectief te maken. De mens speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens deze eendaagse kennismakingsworkshop TPM maken productieleiders en/of WCM-coördinatoren uit de industrie kennis met de verschillende aspecten van TPM. Het doel van deze workshop is om kennis te maken met TPM-technieken en deze kennis toe te passen op een concreet bedrijfsspecifiek probleem. In een afwisselend programma maakt u kennis met methoden en technieken die gebruikt worden bij TPM. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende kennis centra ook wel pilaren genoemd. Binnen elke pilaar zijn er specifieke verbetertechnieken, een aantal hiervan zullen worden behandeld. Daarnaast worden begrippen als Performance, Change en implementatie behandeld. management HBO/WO 10 oktober 10 11

7 TPM Gericht Verbeteren TPM TPM-Manager Gericht Verbeteren (Focused Improvement) is een essentiële pilaar in de TPM-filosofie. Niet zomaar verspillingen aanpakken, maar die problemen aanpakken die een belemmering vormen voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie. De pilaar bevat kernelementen van TPM als Policy Deployment, Kaizen, SMED en Performance. Deze Workshop duurt drie dagen aaneensluitend en is met name bestemd voor het algemeen management, Plant Managers, Productieleiders etc. van productiebedrijven. Deze driedaagse kennismakingsworkshop verschaft u basiskennis (theorie en praktijk) over de relatie tussen uw organisatiedoelen en concrete verbeteracties (Policy Deployment), basisverbetertechnieken als Kaizen en de SMED-methode om doorlooptijden te verkorten. Na een korte theoretische inleiding maakt u op praktische wijze kennis met de stappen van Gericht Verbeteren: Pilaarorganisatie Stap 1: Analyse PQCDSEM verliezen Stap 2: Detail analyse Gericht Verbeter verliezen Stap 3: Performance System Stap 4: Herstel en verbeter huidige standaarden Stap 5: Zero loss op beter, goedkoper en sneller Zonder een drijvende kracht binnen de muren van de fabriek gaat het invoeren van TPM niet lukken. Daar komt de TPM-manager om de hoek kijken. Hij of zij is de moter achter het TPM-traject. Structuur aanbrengen, kennis overdragen, plannen maken, voortgang en resultaten opvolgen, motiveren, stimuleren en ten slotte daar waar nodig bijsturen. De TPM-manager is de spil van het TPM-traject. Het is cruciaal dat deze persoon goed wordt voorbereid op deze belangrijke taken. Dat is het doel van deze TPM-managers training In deze praktische driedaagse training worden onder andere de volgende thema s behandeld: Het profiel van een TPM-manager: Hoe geeft u een verandering vorm? Rollen en verantwoordelijkheden: Opzetten van een masterplan Doelen stellen, verliezen analyseren en close the loop verbeterplannen opstellen. Plan-Do-Check-Act of Plan-Do-Hope- Forget? Het monitoren en borgen van prestaties m.b.v. Performance Manamagement System management 25 t/m 27 november Productie- en teamleiders 2, 3 en 9 december 3 dagen (aansluitend) Locatie: You Improve-Tilburg 3 dagen locatie: You Improve-Tilburg MBO/HBO/WO MBO/HBO 1495,- (incl. lunch) 1495,- (incl. lunch) 12 13

8 TPM Autonoom Autonoom gaat verder dan het alleen zelfstandig onderhouden van een machine door een operator. Binnen deze pilaar verbeteren we eerst de machine, daarna naar de mens en tot slot de organisatie. Uiteindelijk kan de operator zo nagenoeg alle KPI s beinvloeden Deze Workshop Autonoom duurt drie aaneensluitende dagen en is bestemd voor productieleiders, teamleiders, maar ook voor operators en TD-medewerkers. In deze kennismakingsworkshop verkrijgt u basiskennis (theorie en praktijk) van stappen 1 t/m 3 van de TPM-pilaar Autonoom, en leert u hoe u de status van deze pilaar bij uw organisatie kunt vaststellen en hoe u de voortgang kunt borgen. TPM Planmatig Onderhoud Onderhoud is noodzakelijk om machines te laten werken en de continuïteit van het productieproces te garanderen. Maar tijdens onderhoudswerkzaamheden staan de machines wel stil. Het is dus zaak het onderhoud zo efficiënt mogelijk te organiseren. Bovendien kan goed doordacht gepland onderhoud tussentijdse storingen en ongepland onderhoud verminderen. Gepland Onderhoud is dan ook een belangrijke pilaar in de TPM-filosofie. Deze Workshop Gepland Onderhoud duurt twee aaneensluitende dagen en is met name bestemd voor Productieleiders en TD-managers van productiebedrijven. In deze tweedaagse kennismakingsworkshop verkrijgt u basiskennis (theorie en praktijk) van de stappen van de TPM-pilaar Planmatig Onderhoud, en leert u hoe u de status van deze pilaar bij uw organisatie kunt vaststellen en hoe u de voortgang kunt borgen. Na een korte theoretische inleiding maakt u op praktische wijze kennis met de zes stappen van Planmatig Onderhoud. Productie-/TD-managers 30 september en 1 oktober Productie- en teamleiders 4 t/m 6 november 2 dagen (aansluitend) locatie: You Improve-Tilburg 3 dagen (aansluitend) locatie: You Improve-Tilburg MBO+/HBO MBO/HBO 995,- (incl. lunch) 1495,- (incl. lunch) 14 13

9 TPM Kwaliteitsmanagement TPM Opleiding & Training Grip krijgen op de kwaliteit van het productieproces; dat is ongeveer de wens van elke kwaliteitsmanager of process engineer. Niet meer achteraf constateren dat de kwaliteit niet goed is, maar voorkomen dat er iets mis gaat. De TPM-pilaar Kwaliteitsmanagement bevat methoden en technieken om het aantal kwaliteitsverspilling tot nul te reduceren. Deze Quality Maintenance Workshop duurt drie aaneensluitende dagen en is met name bestemd voor process engineers en kwaliteitsmanagers in een productieomgeving In deze tweedaagse workshop verkrijgt u basiskennis (theorie en praktijk) van Kwaliteitsmanagement stappen 1 t/m 5, en leert u hoe u de status van kwaliteitsmanagement bij uw organisatie kunt vaststellen en hoe u de voortgang kunt borgen. Pilaarorganisatie Stap 1: Analyse huidige situatie Stap 2: Herstellen basiscondities Stap 3: Voer verbeteringen uit Stap 4: Opzetten systeem voor 0 defecten Stap 5: Evaluatie, borging en assessments Om effectief te kunnen verbeteren dienen medewerkers te beschikken over de nodige kennis en ervaring. Kennis over verbetertechnieken, maar wellicht ook over hun proces, een machine, omgaan met anderen etc. Opleiding en training is dan ook een essentiële pilaar in de TPM-filosofie. Deze Opleiding & Training Workshop duurt en is met name bestemd voor HR-managers en productieleiders. In deze kennismakingsworkshop verkrijgt u basiskennis (theorie en praktijk) van de stappen van de TPM-pilaar Opleiding & Training, en leert u hoe u de status van deze pilaar bij uw organisatie kunt vaststellen en hoe u de voortgang kunt borgen. Pilaarorganisatie Stap 1: Pilot Stap 2: Vaardighedenmanagement (skill systeem opzetten) Stap 3: Verliezen en vaardigheden aan elkaar koppelen Stap 4 Opstellen ideaalprofielen Stap 5 faciliteren Evaluatie, borging en assessments Proces Engineers/ Quality managers 2 dagen (aansluitend) MBO+/HBO/WO 995,- (incl. lunch) 2 en 3 oktober locatie: You Improve-Tilburg HR-/ Productiemanagers MBO/HBO/WO Datum wordt gepland bij voldoende aanmeldingen 15 16

10 World Class Leadership Iedere organisatie is uniek en heeft te maken met veranderingen. Niet eerder was de markt zo in beweging als de laatste jaren. Het lijkt wel of alles sneller moet. Technische innovaties, software ontwikkelingen, World Class Manufacturing verbetertrajecten. Dit alles om flexibeler en goedkoper te worden en uw marktpositie te behouden of te versterken. De sleutelfactor om deze veranderingen tot een blijvend succes te maken blijkt de menselijke factor te zijn. MBO+/HBO/WO World Class Office Dat er ook op kantoor nog veel verbeterd c.q. efficiënter gewerkt kan worden, zal voor niemand een verrassing zijn. Maar hoe pakken we dat aan? WCO gaat ervan uit dat ook op kantoor alle activiteiten zonder toegevoegde waarde kunnen worden opgespoord en vervolgens geëlimineerd of beperkt kunnen worden. Hierdoor kan er tijd worden besteed aan de werkzaamheden die wel waarde toevoegen. Uw medewerkers en de wijze waarop ze effectief samenwerken, vormen de basis van een gezonde bedrijfsvoering om al uw plannen te verwezenlijken. Deze WCL- workshop verschaft u inzicht in het menselijke aspect bij veranderingsprocessen en is bestemd voor Directies/MT, HRM managers, Projectleiders e.d. U laten ervaren dat effectief leiderschap zijn basis vindt in het benutten van persoonlijke kwaliteiten en voorkeursgedrag, wat in verschillende mate bij elk individu aanwezig is. 7 november In de training voor leidinggevenden op kantoor, ziet u op een speelse wijze hoe de verspillingen op kantoor worden ge-zien en, belangrijker nog, hoe deze kunnen worden aangepakt. Deze World Class Office Workshop is met name bestemd voor leidinggevenden en projectmanagers in een kantooromgeving. Met een workshop WCO voor het, leert u door de bril van de belangrijkste WCO-technieken naar uw eigen organisatie kijken en krijgt u een indruk hoe anders het in uw organisatie is. Al onze trainingen, workshops en opleidingen worden gegeven door ervaren en gekwalificeerde trainers. De in deze brochure vermelde trainingen en workshops hebben tot doel de deelnemers kennis te laten maken bij het betreffende onderwerp (met uitzondering van de Belttrainingen). Hiermee kan de deelnemer in de praktijk aan de slag, maar hij of zij is nog geen expert. You Improve verzorgt inhouse verdergaande trainingen en kan uw organisatie zelfs begeleiden bij het implementeren van een totaal continu verbetertraject. Voor alle genoemde prijzen geldt dat deze exclusief BTW zijn. Bij meerdaagse trainingen worden de deelnemers zelf geacht voor verblijf, ontbijt en avondmaaltijd te zorgen. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt You Improve zich het recht voor de worshop te annuleren. De genoemde data zijn onder voorbehoud. U zult hier vanzelfsprekend tijdig van op de hoogte worden gesteld. Voor een aanbod op maat kunt u contact opnemen met You Improve; telefonisch door te bellen met +31 (0) , of door te mailen naar: Informatie en Inschrijven Om in te schrijven gaat u naar In vier eenvoudige stappen vult u in welke training of workshop u wilt volgen. Daar vindt u eveneens uitgebreide programmabeschrijvingen van de diverse trainingen en workshops. MBO+/HBO/WO 19 december 18 19

11 Sneller, beter, goedkoper en duurzamer worden; welke organisatie wil dat niet? Maar hoe wordt u dat en hoe zorgt u dat het niet bij een eenmalige verbetering blijft? Simpel, door alle lagen van uw organisatie kennis over continu verbetermethodes bij te brengen You Improve heeft al meer dan twintig jaar ervaring met het implementeren van continu verbetertrajecten bij een grote diversiteit aan opdrachtgevers. Organisaties van klein tot groot en uit uiteenlopende branches maakten kennis met onze pragmatische manier van werken. In die twintig jaar hebben we een grote hoeveelheid kennis opgebouwd, die we graag overdragen aan anderen. Kennis over World Class Manufacturing, Lean, TPM, TQM, Six Sigma en Operational Excellence. Theoretische kennis, maar vooral praktische kennis. You Improve gelooft dat de kennis over verbetermethodes daar moet liggen waar hij het meeste waarde toevoegt; op de werkvloer! Daar vindt het grootste deel van het proces immers plaats. En daar lopen ook de mensen met de meeste ervaring en wellicht wel de beste ideeën. Onze ervaring leert dat ook op managementniveau en bij het middenkader behoefte bestaat aan aanvullende kennis. Hoe stem ik de verbeteractiviteiten op de vloer af met onze organisatiedoelen? Hoe ga ik om met toenemende autonomiteit van werknemers? Hoe houden we grip op het verbeterproces? Hoe meten we de effecten ervan? Vanzelfsprekend biedt You Improve ook voor deze organisatielagen trainingen, workshops en opleidingen op maat. In deze brochure treft u slechts ons open aanbod aan. You Improve verzorgt namelijk ook gecertificeerde en erkende inhouse trainingen en opleidingen. Voor actuele overzichten, speciale activiteiten en een overzicht van onze volledige dienstenpakket, kijkt u op You Improve Saal van Zwanenbergweg RM Tilburg Netherlands Tel.: +31 (0)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals Feit: Lean-trajecten zijn succesvoller als HR betrokken is. HR speelt een cruciale rol bij het introduceren van Lean in een organisatie. Het is de smeerolie die draagvlak creëert, iedereen aan boord houdt

Nadere informatie

PRODU-TECH ALGEMEEN:

PRODU-TECH ALGEMEEN: Produ-Tech De enige aanvaardbare norm voor verliezen is nul! Pagina 1 van 5 De start voor een hogere productiviteit. Produ-Tech helpt productieteams maximaal te presteren. Methodes en technieken richten

Nadere informatie

Verspillingen leren voorkomen

Verspillingen leren voorkomen Verspillingen leren voorkomen met Lean Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat is Lean? Lean leert u op een andere manier kijken naar organisaties. Het is een verbetermethodiek om verspillingen

Nadere informatie

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry 25 juni 2014 Masterclass Training within Industry De oorsprong van Training Within Industry Ontstaan tijdens Tweede Wereldoorlog om snel nieuwe vakmensen te trainen. Destijds op zoek naar duurzame opleidingsprincipes,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Green Belt to Black Belt

Green Belt to Black Belt Het beste van twee werelden De opleiding Six Sigma Black Belt is onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend is met zowel theorie

Nadere informatie

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg Roset Twente Jaarverslag 2015 - Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente Programma Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg In de Lean filosofie staat de behoefte of waarde voor

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Life Sciences division Lean Workshop

Life Sciences division Lean Workshop Life Sciences division Lean Workshop Gaëlle Van Dyck 04 oktober 2012 Presentation title slide 1 version 1.0 Cartoons via www.ami.be Agenda» 1. Introductie interactief» 2. Wat is Lean?» 3. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Training Lean Yellow Belt. Inclusief Yellow Belt certificaat

Training Lean Yellow Belt. Inclusief Yellow Belt certificaat Training Lean Yellow Belt Inclusief Yellow Belt certificaat Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Je leert hoe je een organisatie kunt

Nadere informatie

Training Lean Yellow Belt

Training Lean Yellow Belt Training Lean Yellow Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Je leert hoe je een organisatie kunt begeleiden naar continue verbetering

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Excellente Bedrijfsvoering met Lean Six Sigma

Excellente Bedrijfsvoering met Lean Six Sigma Excellente Bedrijfsvoering met Lean Six Sigma HiP Consulting Carla Bastiaansen Amsterdam, 15 juli 2009 1 Agenda Lean Six Sigma verhoogt de snelheid en kwaliteit en verlaagt de verspilling en kosten HiP

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT Praktische toepassing Programma 09.30-09.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.00-12.30 uur: Workshop door Machtelt Dijk en Lucie Kraaijeveld

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt Lean Six Sigma Yellow Belt Jouw vliegende start naar foutloos en efficiënter werken Met deze opleiding open jij de deur naar de wereld van foutloos en efficiënter werken. Je maakt uitgebreid kennis met

Nadere informatie

POSTGRADUAAT. Lean Six Sigma Black Belt

POSTGRADUAAT. Lean Six Sigma Black Belt POSTGRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Maak je processen slank en effectief, beperk verspilling en blijf continu verbeteren, dat is de filosofie van Lean Six Sigma. 2 2 Ben je geïnteresseerd in het verbeteren

Nadere informatie

Overzicht van Lean voor de Overheid. Training / Workshop. Yokoten

Overzicht van Lean voor de Overheid. Training / Workshop. Yokoten Yokoten bertteeuwen@yokoten.nl 06-53593984 Overzicht van Lean voor de Overheid Trainingen en Workshops Beinsdorppolderweg 13 2807 KS Gouda www.yokoten.nl Yokoten verzorgt voor u allerlei in-company trainingen

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Ex-Manager Lean & Six Sigma Programma Theo van Heijningen 26 september 2017 Schipholwaarden Betrouwbaar Efficient Duurzaam

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Bijeenkomst LEAN Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden 13-1-2011 Dit is de voettekst 1 13 januari 2011 Inleiding 13-1-2011 Dit is de voettekst 2 Kennismaken John

Nadere informatie

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering.

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering. Lean Yellow Belt Open jij de deur naar het Lean Universum? Lean Yellow Belt is de deur die het Lean Universum voor je opent. Maak uitgebreid kennis met de Lean-filosofie en verzeker jezelf van handige

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Lean Six Sigma BlackBelt worden op het internationaal erkende niveau van het ASQ? Met onze Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie leer je op interactieve

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Lean inhoudt en wat continu verbeteren voor uw dagelijks werk en uw organisatie kan betekenen.

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Lean inhoudt en wat continu verbeteren voor uw dagelijks werk en uw organisatie kan betekenen. Overzicht Workshops Om het continu verbeteren in uw eigen werkomgeving te kunnen toepassen, biedt Y47 een aantal praktijkgerichte workshops aan. Tijdens deze workshops wordt inzicht geboden in de verschillende

Nadere informatie

LEAN SIX SIGMA BIJ AVANS

LEAN SIX SIGMA BIJ AVANS LEAN SIX SIGMA BIJ AVANS Eefke de Kam Ton van Kollenburg em.dekam-appels@avans.nl ajc.vankollenburg@avans.nl What s in it for you? Wat onderzoekt Avans? Hoe ziet de toekomst van continu verbeteren er uit?

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg!

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Bron: leandenkenindezorg.blogspot.nl Bron: www.zorgvisie.nl Nadat Lean Six Sigma aanvankelijk werd omarmd door het bedrijfsleven zijn ook ziekenhuizen

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Zonder training geen verandering

Zonder training geen verandering Zonder training geen verandering Chris van der Kaaden Wilco Visser Master Black Belts, RaboLean Center of Excellence WHITEPAPER gratis download over veranderen met Lean Zonder training geen verandering

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing

FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing Opleiding FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing DataLyzer International Tel: 040-2940980 Email: sales@datalyzer.com Internet: www.datalyzer.com FMEA Voorkomen kwaliteitsproblemen

Nadere informatie

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 LEAN ISO 9001 Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 Wie is er bekend met: ISO 9001 ISO 9001:2015 LEAN 2 LEAN ISO 9001 ISO 9001 Algemeen toepasbaar bedrijfskundig model om je organisatie adequaat in

Nadere informatie

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Start Lean Six Sigma UMCG at the Universitair Medisch Centrum Groningen dr. Gerard Niemeijer CMC g.c.niemeijer@umcg.nl

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations Lean Management BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations BiZZdesign begeleidt ons zeer goed bij de optimalisatie van onze werkprocessen en de organisatiebrede aanpak. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Lean Green Belt. Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Ben jij klaar voor Lean Green Belt? Wat ga je doen?

Lean Green Belt. Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Ben jij klaar voor Lean Green Belt? Wat ga je doen? Lean Green Belt Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Hoe lopen de processen binnen jouw team of project? Heb jij het idee dat het beter en efficiënter kan? Als Green Belt heb jij

Nadere informatie

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Six Sigma Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 INTRODUCTIE...

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Overzicht van Lean SixSigma. Training / Workshop. Yokoten Beinsdorppolderweg KS Gouda

Overzicht van Lean SixSigma. Training / Workshop. Yokoten Beinsdorppolderweg KS Gouda Yokoten bertteeuwen@yokoten.nl 06-53593984 Overzicht van Lean SixSigma Trainingen en Workshops Beinsdorppolderweg 13 2807 KS Gouda www.yokoten.nl Yokoten verzorgt voor u allerlei in-company Lean en SicSigma

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Informatie over de training Wijzer Werken

Informatie over de training Wijzer Werken Informatie over de training Wijzer Werken Toepassen van de Theory of Constraints en Thinking Processes (in de gezondheidszorg) De methodiek is, naast de gezondheidszorg, ook in andere organisaties toepasbaar

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

Lean Manager: Oei, ik groei!

Lean Manager: Oei, ik groei! Lean Manager: Oei, ik groei! Versie juni 2014 Even voorstellen Elske Heeren Master Blackbelt en consultant Operational Excellence Carlo Theunissen Blackbelt en consultant Operational Excellence Wat gaan

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

50 oefeningen en uitwerkingen

50 oefeningen en uitwerkingen 50 oefeningen en uitwerkingen CLIMBING THE MOUNTAIN Industrie en Dienstverlening ing. T.H.M. de Goede, ir. T.J. Hesp, A. Meek BSc IAM, ing. A.G.M. ten Tije 1ᵉ Druk Lean Six Sigma Academy Copyright LSSA

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT

Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Trainingsgids PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT werken aan world class performance Voorwoord Voorwoord Bedrijven en organisaties dienen constant aandacht te hebben voor productiviteit, kwaliteit

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Procesoptimalisatie Procesoptimalisatie: Onderscheiden van concurrenten: Zodra u te maken heeft met toenemende concurrentie, is het belangrijk dat u zich kunt onderscheiden. Dit doet u onder meer door

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Lean Six Sigma Martiniziekenhuis

Lean Six Sigma Martiniziekenhuis Lean Six Sigma Martiniziekenhuis Suzanne Kars Expertisecentrum Continu Verbeteren COPE 2016 Programma Inleiding Noodzaak tot reductie variabiliteit & continu verbeteren LSS programma in het Martini Ziekenhuis

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Trainingsaanbod SourcePower Academy

Trainingsaanbod SourcePower Academy Trainingsaanbod SourcePower Academy AGILE & SCRUM EXPERIENCE NAAM HOOFDTRAINERS Gert van de Krol, Pim Luth en Henk Ledderhof Twee dagdelen EUR 375,00 Maximaal 12 Scrum is een framework voor het Agile managen

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

De werkelijke waarde van Lean Cvision perspective

De werkelijke waarde van Lean Cvision perspective De werkelijke waarde van Lean Cvision perspective Sinds de jaren 90 is Lean in opkomst in Nederland. Vooral het afgelopen decennium heeft Lean de weg gevonden naar Nederlandse organisaties. Ondanks de

Nadere informatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie 2-daagse training Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De eisen die de GDPR aan uw datakwaliteit stelt;

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010 Leren Zien Robert van der Weerdt Accent Organisatie Advies 1 www.accentadvies.nl Agenda Lean als methode Leren zien Aantal technieken Filmpje Andere verbetermethoden Theory of Constraints (TOC) Six Sigma

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Six Sigma. Wat is Six Sigma?

Six Sigma. Wat is Six Sigma? Six Sigma Wat is het, wat brengt het? Oktober 2015 Wat is Six Sigma? OVERZICHT Statistische benadering Lange termijn Continu verbeteren Streven om te voldoen aan klantwens Een business filosofie en strategie

Nadere informatie

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl Titel Voorbeeld Offerte 1 appalti.nl USB-stick Op de USB-stick treft u de volgende documenten aan: Document 1 Document 2 Document 3 2 appalti.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. DIENSTEN... 6 3. PROJECTPLANNING

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Lean in het onderwijs:

Lean in het onderwijs: Lean in het onderwijs: de logistieke bril gericht op onderwijs Prof. dr. Jan Riezebos Rijksuniversiteit Groningen Dag van de Logistiek, 4 november 2016, MBO raad Logistiek denken Procesgericht in plaats

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie