Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013"

Transcriptie

1 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

2 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag 4 Kaizen pag 5 LEAN pag 6 Green Belt pag 7 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Orange Belt Black Belt Champion Total Productive (TPM) pag 8 pag 9 pag 10 pag 11 TPM-management pag 12 You Improve stelt zich tot doel organisaties Wij gaan bij het verbeteren niet uit van één Gericht Verbeteren pag 13 te begeleiden op weg naar wereldklasse. Dat doen we door hen te leren autonoom bepaalde methode, maar van de verspilling (de niet waarde toevoegende activiteit) Planmatig onderhoud pag 14 continu te verbeteren. Kennis over de talrijke verbetermethodes dient daartoe op die weggenomen moet worden. Daarom treft u in de brochure zowel trainingen en Autonoom pag 15 alle niveaus in de organisatie aanwezig te zijn. Daarom biedt You Improve een uitge- workshops aan over World Class Manufacturing, Lean als TPM. Zo kunt u precies die Kwaliteitsmanagement pag 16 breid pakket aan workshops, trainingen en opleidingen. Kenmerkend aan ons aanbod kennis opdoen die het best bij uw situatie past. De in deze brochure vermelde train- Opleiding & Training pag 17 is de voorname plek die het toepassen in de praktijk inneemt. Geen theoretisch ver- ingen en workshops zijn met name gericht op het kennismaken met een bepaalde me- World Class Leadership pag 18 haal, maar daadwerkelijk aan de slag met de opgedane kennis. thode.uitgebreide trainingen en opleidingen bieden wij eventueel ook in company aan. World Class Office pag

3 Kaizen World Class Manufacturing World Class Manufacturing (WCM) is een overkoepelende term voor vele technieken die (productie)bedrijven kunnen toepassen om hun proces verliesvrij in te richten en uit te voeren. Het doel wat daarmee wordt nagestreefd is tweeledig: minimalisering van de kostprijzen en maximalisering van de flexibiliteit van de bedrijfsprocessen. Deze eendaagse workshop WCM is bestemd voor managers uit de industrie die binnen hun bedrijf vormgeven aan productieoptimalisering. In een afwisselend programma zult u kennis maken met methoden en technieken die gebruikt worden bij WCM. Een belangrijke voorbereiding om de implementatie van WCM-technieken door het kader en/of leidinggevenden in de organisatie te kunnen begeleiden. Betrokkenheid van de medewerkers is belangrijk voor het succesvol toepassen van de WCM-technieken en deze staat of valt vaak met de motiverende aandacht die directie/management hieraan geeft. In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: Introductie WCM-technieken, Basis verbetertechnieken, TPM verbetertechnieken, LEAN verbetertechnieken, en TQM verbetertechnieken. Binnen elk World Class Manufacturing (WC- M)-traject spelen verbeterteams een belangrijke rol. Data analyseren, focus creëren en een stappenplan volgen lijkt logisch. Toch zien we in de praktijk dat we hiervan af-wijken en daardoor veel verbeterpotentieel laten liggen. Gericht verbeteren is een methode om problemen in teamverband aan te pakken, door gestructureerd naar bronoorzaken te zoeken, deze te reduceren en waar mogelijk te elimineren. Verliezen leren zien en ze in de juiste context plaatsen is een belangrijk onderdeel van Gericht Verbeteren. Deze eendaagse workshop Kaizen is bestemd voor WCM-coördinatoren en productieleiders uit de industrie die binnen hun bedrijf vormgeven aan productieoptimalisering. Middel MBO+/HBO/WO In een afwisselend programma zult u kennis maken met methoden en technieken die gebruikt worden bij het implementeren van Kaizen. Het programma bestaat uit een intro over WCM om Kaizen in het juiste kader te plaatsen. Vervolgens vindt er verdieping plaats op Kaizen-gebied, ondersteund door een praktijkcase. U leert welke varianten van Kaizen er bestaan en wanneer u bijvoorbeeld een Speedy Kaizen of een 15-stappen Kaizen inzet. Afsluitend wordt de Kaizen-Cockpit software uitgelegd zodat deelnemers hiermee al actief kennis hebben gemaakt. 28 november HBO/WO 12 september 4 5

4 LEAN Lean is een methode om flow in je orderstroom te verkrijgen. Heeft u veel last van spoedorders of is de doorlooptijd te hoog; dan kan Lean in veel gevallen oplossing bieden. De focus bij Lean ligt op klantdenken i.p.v. volumedenken. Dit is te realiseren door verspillingen te minimaliseren, waardoor medewerkers meer tijd kunnen besteden aan waardetoevoegende activiteiten. Deze workshop is bestemd voor WCM-coördinatoren en productieleiders uit de industrie die binnen hun bedrijf vormgeven aan productieoptimalisering. In een interactief programma maakt u kennis met Lean-methoden en -technieken die gebruikt worden bij het minimaliseren van verspillingen. Belangrijk onderdeel van deze kennismakingsworkshop vormt het Lean-elementenspel. Dit spel geeft inzicht in de voordelen van flowproductie. De workshopdeelnemers doorlopen vier rondes, waarbij de in totaal acht verspillingen worden (h)erkend en verbeterd. Na een korte inleiding vangt het spel direct aan met de eerste van in totaal vier rondes. Hierbij wordt een traditioneel bedrijf nagebootst, met de focus op volume. Na iedere ronde wordt de Lean-methodiek toegelicht en gaat de groep zelf aan de slag om de verspillingen te minimaliseren. Ook wordt de prestatie en euroimpact gemeten, zodat de deelnemers inzicht krijgen in de effecten van de verbeterstappen. Lean Green Belt HBO/WO 26 september Een Lean Six Sigma Green Belt is een vakspecialist die verantwoordelijk is voor het verbeteren van processen. Door de juiste combinatie van specialistische vakkennis, statistische analyse en de gestructureerde Lean Six Sigma methodiek bereikt hij significante verbeteringen in prestatie en kwaliteit. Deze training is interessant voor Design-, proces- en kwaliteitsengineers. Projectleiders en afdelingsmanagers. Na deze training bent u in staat productieproblemen efficiënt en gestructureerd te analyseren en op te lossen. Betere procesprestaties en een hogere productkwaliteit zijn het resultaat. Dit vertaalt zich in lagere kosten en hogere klanttevredenheid De training voorziet in twee trainingsmanuals met daarin de presentaties en oefeningen. Verder krijgt u diverse templates, een oefenboek en het boek Lean Six Sigma Manufacturing van auteur Quentin Brook. Tijdens de training maken we gebruik van Minitab. U ontvangt een 60 dagen trial version voor uw eigen laptop. Tijdens de trainingsessies kunt u ook gebruikmaken van laptops met Minitab die wij beschikbaar stellen. HBO/HBO+ 3850,- (incl. lunch en lesmateriaal) Voor data en locaties kijkt u op 6 7

5 Lean Black Belt Black Belts in een dienstverlenende organisatie zijn enerzijds procesanalisten, verantwoordelijk voor het analyseren en optimaliseren van processen en anderzijds verandermanagers, verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van organisaties. Deze professionals zijn in staat om analytische instrumenten te combineren met de belangrijkste aspecten van verandermanagement. De training is uiterst interessant voor projectmanagers, afdelingsmanagers, (business) consultants en proceseigenaren. Na deze training beschikt u over een uitgebreide set aan instrumenten om processen op een andere manier te analyseren. U kunt procesprestaties objectiever beoordelen en uw bevindingen statistisch onderbouwen. In deze training leert u bovendien hoe u organisaties en processen efficiënter en effectiever kunt inrichten. Dit vertaalt zich in lagere operationele kosten, een hogere klanttevredenheid en een wendbare organisatie. De training voorziet in drie trainingsmanuals met daarin de presentaties en oefeningen. Verder krijgt u diverse templates, een oefenboek en het boek Lean Six Sigma for Service sector van auteur Quentin Brook. Tijdens de training maken we gebruik Een Lean Six Sigma Orange Belt is kundig op het gebied van Basic Problem Solving en is bekend met de Lean Six Sigma methodiek en tools. De Orange Belt is teamleider bij verbeterprojecten in zijn directe werkomgeving. Tevens levert hij als teamlid een constructieve bijdrage in grotere Green of Black Belt projecten. De training is bedoeld voor operators, bedrijfsleiders, supervisors en engineers die direct of indirect betrokken zijn bij Lean of Six Sigma projecten. Lean Orange Belt Na deze training bent u bekend met de methodiek en de belangrijkste tools, begrippen en afkortingen binnen Lean Six Sigma. U leert wat Lean Manufacturing en Six Sigma voor uw bedrijf kunnen betekenen. Ook bent u in staat om problemen in productie op een doeltreffende manier op te lossen. De training voorziet in een trainingsmanual met daarin de presentaties en oefeningen. Verder ontvangt u het boek Lean Six Sigma Orange Belt van P. Willockx. HBO/HBO+ n.o.t.k. van Minitab. U ontvangt een 60 dagen trial version voor uw eigen laptop. Tijdens de trainingsessies kunt u ook gebruikmaken van laptops met Minitab die wij beschikbaar stellen. Voor data en locaties kijkt u op MBO/HBO 1795,- (incl. lunch en lesmateriaal) Voor data en locaties kijkt u op 8 9

6 Lean Champion Een Champion is een initiator en opdrachtgever van een Lean Six Sigma project. De Champion identificeert projecten die bijdragen aan de afdelingsen businessdoelstellingen en coacht de Green Belt of Black Belt in de uitvoering. Deze training is een passende uitdaging voor het Team, projectleiders en andere leidinggevenden van bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met Lean en Six Sigma of daar binnenkort mee beginnen. De training voorziet in een trainingsmanual voor elke deelnemer. Verder ontvangt u een toegangscode voor de online Lean Six Sigma Scan. Deze kan breed binnen de organisatie gebruikt worden. In veel gevallen wordt deze training met het Team georganiseerd aan het begin van een breder Lean of Six Sigma implementatietraject. Tijdens de training wordt gekeken waar de organisatie nu staat, wat de doelstellingen zijn en hoe het plan er uit moet zien om deze doelstellingen te realiseren. De training is ook op basis van open inschrijving te volgen waarbij u samen met anderen bespreekt wat de mogelijkheden zijn voor een Lean of Six Sigma implementatie. Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de businessdoelstellingen. U bent in staat de juiste projecten te selecteren, af te bakenen en de voortgang te beoordelen. Tenslotte weet u wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het invoeren van Lean Six Sigma. TPM HBO/WO n.ot.k.,- (incl. lunch) Voor data en locaties kijkt u op TPM-technieken worden toegepast in bedrijven met kapitaalintensieve productiemiddelen. Daar waar met name de machines het werk moeten doen is toepassing van TPM een absolute must. TPM is een afkorting voor Total Productive Maintenance of ook wel Total Productive. Onderhoud van machines heeft daarin een belangrijke rol, maar er zijn meer technieken om machines bedrijfszeker, voorspelbaar en effectief te maken. De mens speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens deze eendaagse kennismakingsworkshop TPM maken productieleiders en/of WCM-coördinatoren uit de industrie kennis met de verschillende aspecten van TPM. Het doel van deze workshop is om kennis te maken met TPM-technieken en deze kennis toe te passen op een concreet bedrijfsspecifiek probleem. In een afwisselend programma maakt u kennis met methoden en technieken die gebruikt worden bij TPM. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende kennis centra ook wel pilaren genoemd. Binnen elke pilaar zijn er specifieke verbetertechnieken, een aantal hiervan zullen worden behandeld. Daarnaast worden begrippen als Performance, Change en implementatie behandeld. management HBO/WO 10 oktober 10 11

7 TPM Gericht Verbeteren TPM TPM-Manager Gericht Verbeteren (Focused Improvement) is een essentiële pilaar in de TPM-filosofie. Niet zomaar verspillingen aanpakken, maar die problemen aanpakken die een belemmering vormen voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie. De pilaar bevat kernelementen van TPM als Policy Deployment, Kaizen, SMED en Performance. Deze Workshop duurt drie dagen aaneensluitend en is met name bestemd voor het algemeen management, Plant Managers, Productieleiders etc. van productiebedrijven. Deze driedaagse kennismakingsworkshop verschaft u basiskennis (theorie en praktijk) over de relatie tussen uw organisatiedoelen en concrete verbeteracties (Policy Deployment), basisverbetertechnieken als Kaizen en de SMED-methode om doorlooptijden te verkorten. Na een korte theoretische inleiding maakt u op praktische wijze kennis met de stappen van Gericht Verbeteren: Pilaarorganisatie Stap 1: Analyse PQCDSEM verliezen Stap 2: Detail analyse Gericht Verbeter verliezen Stap 3: Performance System Stap 4: Herstel en verbeter huidige standaarden Stap 5: Zero loss op beter, goedkoper en sneller Zonder een drijvende kracht binnen de muren van de fabriek gaat het invoeren van TPM niet lukken. Daar komt de TPM-manager om de hoek kijken. Hij of zij is de moter achter het TPM-traject. Structuur aanbrengen, kennis overdragen, plannen maken, voortgang en resultaten opvolgen, motiveren, stimuleren en ten slotte daar waar nodig bijsturen. De TPM-manager is de spil van het TPM-traject. Het is cruciaal dat deze persoon goed wordt voorbereid op deze belangrijke taken. Dat is het doel van deze TPM-managers training In deze praktische driedaagse training worden onder andere de volgende thema s behandeld: Het profiel van een TPM-manager: Hoe geeft u een verandering vorm? Rollen en verantwoordelijkheden: Opzetten van een masterplan Doelen stellen, verliezen analyseren en close the loop verbeterplannen opstellen. Plan-Do-Check-Act of Plan-Do-Hope- Forget? Het monitoren en borgen van prestaties m.b.v. Performance Manamagement System management 25 t/m 27 november Productie- en teamleiders 2, 3 en 9 december 3 dagen (aansluitend) Locatie: You Improve-Tilburg 3 dagen locatie: You Improve-Tilburg MBO/HBO/WO MBO/HBO 1495,- (incl. lunch) 1495,- (incl. lunch) 12 13

8 TPM Autonoom Autonoom gaat verder dan het alleen zelfstandig onderhouden van een machine door een operator. Binnen deze pilaar verbeteren we eerst de machine, daarna naar de mens en tot slot de organisatie. Uiteindelijk kan de operator zo nagenoeg alle KPI s beinvloeden Deze Workshop Autonoom duurt drie aaneensluitende dagen en is bestemd voor productieleiders, teamleiders, maar ook voor operators en TD-medewerkers. In deze kennismakingsworkshop verkrijgt u basiskennis (theorie en praktijk) van stappen 1 t/m 3 van de TPM-pilaar Autonoom, en leert u hoe u de status van deze pilaar bij uw organisatie kunt vaststellen en hoe u de voortgang kunt borgen. TPM Planmatig Onderhoud Onderhoud is noodzakelijk om machines te laten werken en de continuïteit van het productieproces te garanderen. Maar tijdens onderhoudswerkzaamheden staan de machines wel stil. Het is dus zaak het onderhoud zo efficiënt mogelijk te organiseren. Bovendien kan goed doordacht gepland onderhoud tussentijdse storingen en ongepland onderhoud verminderen. Gepland Onderhoud is dan ook een belangrijke pilaar in de TPM-filosofie. Deze Workshop Gepland Onderhoud duurt twee aaneensluitende dagen en is met name bestemd voor Productieleiders en TD-managers van productiebedrijven. In deze tweedaagse kennismakingsworkshop verkrijgt u basiskennis (theorie en praktijk) van de stappen van de TPM-pilaar Planmatig Onderhoud, en leert u hoe u de status van deze pilaar bij uw organisatie kunt vaststellen en hoe u de voortgang kunt borgen. Na een korte theoretische inleiding maakt u op praktische wijze kennis met de zes stappen van Planmatig Onderhoud. Productie-/TD-managers 30 september en 1 oktober Productie- en teamleiders 4 t/m 6 november 2 dagen (aansluitend) locatie: You Improve-Tilburg 3 dagen (aansluitend) locatie: You Improve-Tilburg MBO+/HBO MBO/HBO 995,- (incl. lunch) 1495,- (incl. lunch) 14 13

9 TPM Kwaliteitsmanagement TPM Opleiding & Training Grip krijgen op de kwaliteit van het productieproces; dat is ongeveer de wens van elke kwaliteitsmanager of process engineer. Niet meer achteraf constateren dat de kwaliteit niet goed is, maar voorkomen dat er iets mis gaat. De TPM-pilaar Kwaliteitsmanagement bevat methoden en technieken om het aantal kwaliteitsverspilling tot nul te reduceren. Deze Quality Maintenance Workshop duurt drie aaneensluitende dagen en is met name bestemd voor process engineers en kwaliteitsmanagers in een productieomgeving In deze tweedaagse workshop verkrijgt u basiskennis (theorie en praktijk) van Kwaliteitsmanagement stappen 1 t/m 5, en leert u hoe u de status van kwaliteitsmanagement bij uw organisatie kunt vaststellen en hoe u de voortgang kunt borgen. Pilaarorganisatie Stap 1: Analyse huidige situatie Stap 2: Herstellen basiscondities Stap 3: Voer verbeteringen uit Stap 4: Opzetten systeem voor 0 defecten Stap 5: Evaluatie, borging en assessments Om effectief te kunnen verbeteren dienen medewerkers te beschikken over de nodige kennis en ervaring. Kennis over verbetertechnieken, maar wellicht ook over hun proces, een machine, omgaan met anderen etc. Opleiding en training is dan ook een essentiële pilaar in de TPM-filosofie. Deze Opleiding & Training Workshop duurt en is met name bestemd voor HR-managers en productieleiders. In deze kennismakingsworkshop verkrijgt u basiskennis (theorie en praktijk) van de stappen van de TPM-pilaar Opleiding & Training, en leert u hoe u de status van deze pilaar bij uw organisatie kunt vaststellen en hoe u de voortgang kunt borgen. Pilaarorganisatie Stap 1: Pilot Stap 2: Vaardighedenmanagement (skill systeem opzetten) Stap 3: Verliezen en vaardigheden aan elkaar koppelen Stap 4 Opstellen ideaalprofielen Stap 5 faciliteren Evaluatie, borging en assessments Proces Engineers/ Quality managers 2 dagen (aansluitend) MBO+/HBO/WO 995,- (incl. lunch) 2 en 3 oktober locatie: You Improve-Tilburg HR-/ Productiemanagers MBO/HBO/WO Datum wordt gepland bij voldoende aanmeldingen 15 16

10 World Class Leadership Iedere organisatie is uniek en heeft te maken met veranderingen. Niet eerder was de markt zo in beweging als de laatste jaren. Het lijkt wel of alles sneller moet. Technische innovaties, software ontwikkelingen, World Class Manufacturing verbetertrajecten. Dit alles om flexibeler en goedkoper te worden en uw marktpositie te behouden of te versterken. De sleutelfactor om deze veranderingen tot een blijvend succes te maken blijkt de menselijke factor te zijn. MBO+/HBO/WO World Class Office Dat er ook op kantoor nog veel verbeterd c.q. efficiënter gewerkt kan worden, zal voor niemand een verrassing zijn. Maar hoe pakken we dat aan? WCO gaat ervan uit dat ook op kantoor alle activiteiten zonder toegevoegde waarde kunnen worden opgespoord en vervolgens geëlimineerd of beperkt kunnen worden. Hierdoor kan er tijd worden besteed aan de werkzaamheden die wel waarde toevoegen. Uw medewerkers en de wijze waarop ze effectief samenwerken, vormen de basis van een gezonde bedrijfsvoering om al uw plannen te verwezenlijken. Deze WCL- workshop verschaft u inzicht in het menselijke aspect bij veranderingsprocessen en is bestemd voor Directies/MT, HRM managers, Projectleiders e.d. U laten ervaren dat effectief leiderschap zijn basis vindt in het benutten van persoonlijke kwaliteiten en voorkeursgedrag, wat in verschillende mate bij elk individu aanwezig is. 7 november In de training voor leidinggevenden op kantoor, ziet u op een speelse wijze hoe de verspillingen op kantoor worden ge-zien en, belangrijker nog, hoe deze kunnen worden aangepakt. Deze World Class Office Workshop is met name bestemd voor leidinggevenden en projectmanagers in een kantooromgeving. Met een workshop WCO voor het, leert u door de bril van de belangrijkste WCO-technieken naar uw eigen organisatie kijken en krijgt u een indruk hoe anders het in uw organisatie is. Al onze trainingen, workshops en opleidingen worden gegeven door ervaren en gekwalificeerde trainers. De in deze brochure vermelde trainingen en workshops hebben tot doel de deelnemers kennis te laten maken bij het betreffende onderwerp (met uitzondering van de Belttrainingen). Hiermee kan de deelnemer in de praktijk aan de slag, maar hij of zij is nog geen expert. You Improve verzorgt inhouse verdergaande trainingen en kan uw organisatie zelfs begeleiden bij het implementeren van een totaal continu verbetertraject. Voor alle genoemde prijzen geldt dat deze exclusief BTW zijn. Bij meerdaagse trainingen worden de deelnemers zelf geacht voor verblijf, ontbijt en avondmaaltijd te zorgen. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt You Improve zich het recht voor de worshop te annuleren. De genoemde data zijn onder voorbehoud. U zult hier vanzelfsprekend tijdig van op de hoogte worden gesteld. Voor een aanbod op maat kunt u contact opnemen met You Improve; telefonisch door te bellen met +31 (0) , of door te mailen naar: Informatie en Inschrijven Om in te schrijven gaat u naar In vier eenvoudige stappen vult u in welke training of workshop u wilt volgen. Daar vindt u eveneens uitgebreide programmabeschrijvingen van de diverse trainingen en workshops. MBO+/HBO/WO 19 december 18 19

11 Sneller, beter, goedkoper en duurzamer worden; welke organisatie wil dat niet? Maar hoe wordt u dat en hoe zorgt u dat het niet bij een eenmalige verbetering blijft? Simpel, door alle lagen van uw organisatie kennis over continu verbetermethodes bij te brengen You Improve heeft al meer dan twintig jaar ervaring met het implementeren van continu verbetertrajecten bij een grote diversiteit aan opdrachtgevers. Organisaties van klein tot groot en uit uiteenlopende branches maakten kennis met onze pragmatische manier van werken. In die twintig jaar hebben we een grote hoeveelheid kennis opgebouwd, die we graag overdragen aan anderen. Kennis over World Class Manufacturing, Lean, TPM, TQM, Six Sigma en Operational Excellence. Theoretische kennis, maar vooral praktische kennis. You Improve gelooft dat de kennis over verbetermethodes daar moet liggen waar hij het meeste waarde toevoegt; op de werkvloer! Daar vindt het grootste deel van het proces immers plaats. En daar lopen ook de mensen met de meeste ervaring en wellicht wel de beste ideeën. Onze ervaring leert dat ook op managementniveau en bij het middenkader behoefte bestaat aan aanvullende kennis. Hoe stem ik de verbeteractiviteiten op de vloer af met onze organisatiedoelen? Hoe ga ik om met toenemende autonomiteit van werknemers? Hoe houden we grip op het verbeterproces? Hoe meten we de effecten ervan? Vanzelfsprekend biedt You Improve ook voor deze organisatielagen trainingen, workshops en opleidingen op maat. In deze brochure treft u slechts ons open aanbod aan. You Improve verzorgt namelijk ook gecertificeerde en erkende inhouse trainingen en opleidingen. Voor actuele overzichten, speciale activiteiten en een overzicht van onze volledige dienstenpakket, kijkt u op You Improve Saal van Zwanenbergweg RM Tilburg Netherlands Tel.: +31 (0)

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

TOPdesk Consultancy. Uw partner voor een professionele dienstverlening. Service Management Simplified

TOPdesk Consultancy. Uw partner voor een professionele dienstverlening. Service Management Simplified Uw partner voor een professionele dienstverlening TOPdesk Nederland BV Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 559, 2600 AN Delft Nederland t +31 (0)15 270 09 00 f +31 (0)15 257 52 56 w www.topdesk.nl

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Opleidingengids. business process management. Versterk uw bedrijfsprocessen van binnenuit!

Opleidingengids. business process management. Versterk uw bedrijfsprocessen van binnenuit! Opleidingengids business process management Versterk uw bedrijfsprocessen van binnenuit! overzicht opleidingen Opleidingengids procesmanagement in-companyopleidingen Hamersveldseweg 116a, LEUSDEN Postbus

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie