Informatie over de training Wijzer Werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over de training Wijzer Werken"

Transcriptie

1 Informatie over de training Wijzer Werken Toepassen van de Theory of Constraints en Thinking Processes (in de gezondheidszorg) De methodiek is, naast de gezondheidszorg, ook in andere organisaties toepasbaar Trainer: Klazien Verboom Voorjaar 2014 De Wijzer Werken training kent 2 hoofdlijnen: 1. Creëren van flow door te sturen op doorstroom; doelgericht vinden van vertragingen en frustraties. 2. Het vinden en zelf oplossen van Constraints, met behulp van de methodiek Thinking Processes (TP). Daarnaast is er aandacht voor leiderschap bij veranderen en het toepassen van de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk

2 Algemene informatie over de training Wijzer Werken We leven in een tijd waarin steeds meer wordt gevraagd van zorgverleners, beleidsmedewerkers én leidinggevenden. - Ze moeten effectiever en efficiënter zorg verlenen. - Er moet meer gedaan worden met hetzelfde of zelfs minder geld en vaak met minder menskracht. - Patiënten en cliënten hebben hoge verwachtingen en hun tijd is (ook) kostbaar. Het is echter in de waan van alle dag moeilijk om het werk zo te organiseren dat het ook daadwerkelijk lukt om het goede goed te doen. Er zijn bij complexe processen vaak veel mensen betrokken en dat maakt het lastig om problemen adequaat aan te pakken en op te lossen. De training Wijzer Werken omvat de Theory of Constraints (TOC), Thinking Processes (TP) en Leiderschap bij veranderen. E. Goldratt is de grondlegger van de Theory of Constraints (TOC). Bekende boeken van hem zijn: Het Doel, De Zwakste Schakel en Het is geen toeval. Het doel van TOC is de doorstroom van producten door het proces te verbeteren. TOC blijkt ook heel goed toepasbaar in de patiëntenzorg. Iedere patiënt wordt gezien als een individueel project. Met een begin en een einde. Vertragingen in het proces worden op een gestructureerde wijze opgespoord en geanalyseerd. Daaropvolgend worden oplossingen gezocht en/of aangedragen. In het blok TOC+ komen twee specifieke onderwerpen uit de TOC aanbod: Critical Chain Project Management en Throughput Accounting. Een derde onderwerp is de wijze waarop TOC zich verhoudt tot andere logistieke veranderingsmethodieken. Naast het sturen op doorstroom biedt TOC door middel van de Thinking Processes de mogelijkheid om gesignaleerde knelpunten of problematische situaties, anders dan anders, te analyseren. Thinking Processes richt zich op het verkrijgen van overeenstemming over het te bereiken doel, het bestaan van het probleem en (de effecten van) de oplossingsrichting. Er zijn een aantal fases in een verbeterproces te onderscheiden, waarbinnen verschillende instrumenten worden ingezet. De deelnemers gaan aan de slag met de context waarbinnen het probleem speelt, oorzaak en gevolglogica, dilemmamanagement en de weerstandslagen. Het oppakken van problemen, die in de eigen situatie (op afdeling of organisatieniveau), vraagt om leiderschap. De rode draad in de training is: Leiderschap bij veranderen. Kennis over de methodiek is één, maar zonder de juiste mensen om je heen en zonder hen bij het oplossen van problemen te betrekken, is veranderen een eenzame klus. Hoe krijg je alle betrokkenen mee? In deze training komt een aantal invalshoeken aan de orde: communicatie bij veranderen, het onderkennen van je eigen kwaliteiten en valkuilen, het team als belangrijk veranderinstrument en het signaleren van knelpunten die het project stagneren. Tijdens de training maken de deelnemers op informele wijze toetsen. Deze toetsen zijn een middel om zich de aangeboden lesstof eigen te maken en ze geven tevens inzicht in de samenhang van de lesstofonderdelen. De trainer Klazien Verboom werkte 25 jaar op diverse verpleegafdelingen als verpleegkundige, teamleider en zorginnovator. In 2005, toen het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein met TOC aan de slag ging als middel om de ligduur te verkorten, merkte zij al snel dat TOC gaat over het (zelf) verbeteren van de kwaliteit van zorg. Vanaf 2007 was zij betrokken bij TOC-projecten in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Zij heeft veel trainingservaring in de methodiek. Voor een aantal onderwerpen worden trainers of gasten uitgenodigd om te vertellen over hun praktijk ervaring en/of specifieke kennis op TOC gebied. Voor meer informatie zie de website: Pagina 2 van 7

3 Programma Training Wijzer Werken Theory of Constraints (TOC) toepassen in de zorg - 2 dagen Doelgroep: Leidinggevenden, (senior) verpleegkundigen en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in de zorgsector en willen leren om te sturen op de doorstoom van de patiënt/cliënt door zijn/haar proces. In deze training wordt verondersteld dat de deelnemers het doel hebben om de juiste zorg op het juiste moment te willen leveren. De Theory of Constraints van E. Goldratt biedt principes, die praktisch toepasbaar zijn in de gezondheidszorg. Ze dragen bij aan de PDCA cyclus van verbeteren. Deze training gaat over het stellen van doelen, verspilling van tijd en het sturen op de doorstroom. De Focusstappen helpen je om op gestructureerde wijze verbeteringen aan te brengen. De onderwerpen die aan de orde komen: - Principes van Theory of Constraints. - Sturen op de doorstroom van de patiënt door het proces. - Wat zijn Constraints? Zelf oplossen of escaleren? - Sturen op doorstroom op de afdeling en door de hele organisatie. - Nadenken over de vraag Wat betekent dit voor (werk)processen in jouw werksituatie? Wat kun je met de opgedane kennis in de praktijk? Deze training biedt je de mogelijkheid om zelf de principes van TOC toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld op een verpleegafdeling, spoedeisende hulp of dagbehandeling. Ontdek of de TOC methodiek past bij de problematiek in jouw werkomgeving. Voor deze training is geen voorkennis nodig, wel een achterban die je helpt om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. In deze training leer je hoe je dit kunt bereiken! Deze training wordt ook gegeven voor bedrijven die diensten en/of producten leveren. Voor meer informatie daarover neem contact op met Klazien. Pagina 3 van 7

4 Thinking Processes leren - 5 dagen Doelgroepen: Leidinggevenden, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen Coaches voor toepassing in bij individuele en teamcoaching Iedereen die wil leren om op een andere manier problemen aan te pakken en een verandering teweeg te brengen. Als problemen langere tijd bestaan is het vaak onduidelijk hoe processen en besluiten elkaar beïnvloeden. De methodiek Thinking Processes (TP) biedt de mogelijkheid om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Intuïtief weet of voel je dat het anders moet én anders kan. Maar hoe de verandering te bewerkstellingen? TP biedt structuur en handvatten om helderheid te krijgen over doelen, problemen, overtuigingen en gedrag. En geeft daarmee invulling aan een belangrijke voorwaarde voor veranderen: alle neuzen in dezelfde richting! Onderwerpen die aan de orde komen zijn: - Weerstandslagen - Focus op de context - Oorzaak en gevolglogica - Dilemmamanagement - Gewenste situatie helder krijgen - Noodzakelijke voorwaarden en actieplan. Om de methodiek te leren is oefening nodig. Dit betekent in de training en daarbuiten veel zelf doen en bij anderen kijken. In de training wordt de methodiek in stappen uitgelegd. Aan het einde van de training kent de deelnemer de logica in het hele proces. Steeds wordt een onderdeel uit de Thinking Processes besproken en geoefend. In de daarop opvolgende week heb je de gelegenheid om de opdrachten verder uit te werken en te toetsen aan de werkelijkheid. Wat kun je met deze methodiek in de praktijk? Je kunt op allerlei niveaus Thinking Processes toepassen: individueel, op afdelingsniveau en organisatie breed. In de vorm van teambuilding, als audit instrument of voor het realiseren van een verbetertraject. Thinking Processes biedt je de mogelijkheid om problemen aan te pakken, die schijnbaar onoplosbaar zijn. Pagina 4 van 7

5 TOC+ en andere logistieke methodieken - 2 dagen Doelgroep: deelnemers aan blok 1 én de blokken 2 t/m 4. Voor deelname aan dit blok is basiskennis van TOC noodzakelijk. In de praktijk heb je te maken met problemen die om verschillende oplossingsrichtingen vragen. In dit blok komen twee specifieke onderdelen van de Theory of Constraints aan de orde. - Het sturen van een project (Critical Chain Project Management). - Het sturen op kosten of inkomsten (Throughput Accounting). Met de opgedane inzichten over TOC is het nu ook tijd om te kijken hoe TOC zich verhoudt met andere logistieke methodieken. Een gasttrainer komt vertellen over haar ervaring met andere methodieken zoals LEAN, Productive Ward, Planetree en Six Sigma. Wat kun je met de opgedane kennis in de praktijk? Je bent in staat om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken. Je kunt de verschillende logistieke methodieken herkennen en de globale verschillen aangeven, waardoor je meer keuzemogelijkheden hebt om doelen te realiseren. Afsluiting van de Wijzer Werken training voorjaar dag Doelgroep: Alle deelnemers van de Wijzer trainingsdagen. De deelnemers geven presentaties over hun toepassing van de opgedane kennis in de praktijk of van het Thinking Proces dat zij tijdens de training hebben uitgewerkt. Iedereen mag iemand uitnodigen om bij deze dag aanwezig te zijn. Het is een interactieve dag waarbij de aandacht ligt op het leren van elkaar. Deze dag wordt altijd als heel inspirerend ervaren. Certificering Na het volgen van de training, het behalen van de toetsen en het geven van de presentatie, ontvangt de deelnemer een certificaat voor de onderdelen waaraan hij/zij heeft deelgenomen. Na deelname aan deze training kun je ook deelnemen aan Wijzer Terugkomdagen. Deze terugkomdagen zijn uitermate geschikt om kennis die is weggezakt weer op te frissen, of om een specifiek onderdeel verder uit te diepen. En het is een gelegenheid om ervaringen te horen van andere deelnemers. Voor meer informatie zie de website: Pagina 5 van 7

6 Overige informatie training in Wijzer Werken Onderwerpen van de training Wijzer Werken zijn: de Theory of Constraints in de gezondheidszorg, Thinking Processes leren toepassen, met aandacht voor leiderschap bij veranderen. In overleg is het mogelijk om alleen enkele onderdelen van deze training te volgen. De Wijzer-Werken training omvat 10 dagen. o Theory of Constraints (TOC) - 1 x 2 dagen o Thinking Processes (TP) - 1 x x 1 dag(en) of indien gewenst in 5 aaneengesloten dagen o TOC x 2 dagen o Afronding met presentaties - 1 dag Het is mogelijk om alleen aan het eerste blok deel te nemen, maar het is aan te raden vanwege de aanvullende inhoud in de overige blokken, de gehele training te volgen. Deelnemers De training heeft een open inschrijving met een maximaal aantal van 10 deelnemers. Deelnemers uit diverse sectoren in de gezondheidszorg en daarbuiten, en met verschillende functies, kunnen zich inschrijven. De aanname is, dat het delen van ervaringen bijdraagt aan de discussie en bij het leren toepassen van TOC. De data voor de trainingen in voorjaar 2014 o Theory of Constraints (TOC) in gezondheidszorg - 20 en 21 januari o Thinking Processes (TP) - 3, 4 en 17 februari, 3 en 17 maart o TOC maart en 1 april o Afronding met presentaties - 14 april We starten om 9.00 uur en stoppen om uur. De pauze duurt ongeveer van uur tot uur. Locatie: volgt (midden van Nederland) Wijzer verzorgt ook in-company trainingen. Kosten 1500,- voor de hele 10 daagse training Wijzer Werken. 400,- bij deelname aan alleen TOC in de gezondheidszorg (2 dagen) 850,- bij deelname aan alleen Thinking Processes (5 dagen) 400,- bij deelname aan alleen TOC + (2 dagen). Alle bedragen zijn inclusief de deelname aan de afsluitingsdag. Voor gasten is die dag gratis. De prijzen zijn inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Exclusief de aanbevolen boeken. Prijzen zijn excl. 21% BTW. *Bij aanmelding vóór 31 december 2013 geldt een korting van 10%. Voorwaarden Na bevestiging van de aanmelding zijn bij annulering de volgende administratie-/annuleringskosten verschuldigd: 20% van de cursusprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag daarna tot aanvang van de training Wijzer Werken 100% van de cursusprijs. U kunt bij annulering wel altijd kosteloos een vervanger sturen. Voor meer informatie zie: Pagina 6 van 7

7 Informatie Wijzer Terugkomdagen In navolging op de wens van verschillende deelnemers aan Wijzer trainingen in TOC en Thinking Processes organiseert Wijzer terugkomdagen. Deze dagen hebben tot doel om kennis die weggezakt is weer op te frissen, een specifiek onderdeel verder uit te diepen en/of met andere deelnemers ervaringen te delen. Terugkomdag: TP - 1 dag. Doelgroep: mensen die eerder een training hebben gevolgd in het toepassen van Thinking Processes Het doel van deze dag is je vaardigheden in de Thinking Processes te toetsen en/of te vergroten. Kort komt de theorie van de weerstandslagen en de verschillende toepassingen van TP aan de orde. Vervolgens is het de bedoeling dat de deelnemers zelf aan de slag gaan met de diverse instrumenten uit de Thinking Processes. Onderwerpen voor deze dag kunnen zijn: De oorzaak en gevolgrelatie in de CRT. Het bouwen van een conflictdiagram en de aannames daarbij uitdagen. De gewenste situatie in een FRT beschrijven. Wat kon je ook alweer met ja maar?!!! Het definitieve programma wordt samengesteld op basis van de vraag van de deelnemers. Terugkomdag: TOC - 1 dag. Doelgroep: mensen die training gevolgd hebben in TOC en/of werken met onderdelen ervan, zoals de VOD. Deze dag is bedoeld om mensen die werken met de Principes uit de Theory of Constraints met elkaar in contact te brengen. Theorie opfrissen en van elkaar leren. Het doel van deze dag is je vaardigheden in het toepassen van de principes TOC te vergroten. En wie weet vinden we nieuwe toepassingsmogelijkheden. Onderwerpen voor deze dag kunnen zijn: Hoe gaat het nu? Wat zijn de behaalde resultaten? Wat zijn de effecten hiervan? Waar loop jij of jouw organisatie tegenaan? Werken met ontslagcriteria; nuttig of niet? Wat is het nut van het houden van de buffermeetings of vertragingenoverleg op de afdeling? Hoe krijg ik de hele afdeling en de organisatie (weer) mee? Wat communiceer je wel en wat communiceer je niet? Toepassen van Critical Chain Project Management in je eigen project.!!! Ook voor deze dag wordt het definitieve programma samengesteld op basis van de vraag van de deelnemers. Kosten en locatie voor de terugkomdagen Kosten voor één terugkomdag Wijzer Werken zijn 95,- excl. 21% BTW. De deelname is alleen mogelijk na betaling van de factuur. U kunt bij annulering kosteloos een vervanger sturen. Locatie: volgt (midden van Nederland) Planning zie de website. We starten om 9.00 uur en stoppen om uur. Pagina 7 van 7

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 2015/2016 Inhoudsopgave Studieprogramma 3 Basisprogramma opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 3 De modules element 1 4 Module 1 en 2 5 Module 3 7 Module 4

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Nieuwe initiatieven verder brengen Practicum procesmanagement & Verbindend onderhandelen

Nieuwe initiatieven verder brengen Practicum procesmanagement & Verbindend onderhandelen Nieuwe initiatieven verder brengen Practicum procesmanagement & Verbindend onderhandelen Goede ideeën sterven vaak een stille dood. Onderhandelingen rond nieuwe initiatieven lopen regelmatig vast. Dat

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie