Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld"

Transcriptie

1 Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Toekenning van aandelenopties 3 Enkele veelgestelde vragen 4 Voordelen van aandelenopties 5 Uw aandelenoptieplan 6 Kenmerken van de Aandelenopties 7 Uitgiftekalender en uitgifteprijs aandelenoptie 7 Belastbaar voordeel voor de werknemers 8 Verwerking van het belastbaar voordeel in uw payrolladministratie 8 Uw aandelenoptieplan begeleid door SD Worx 9 Meer informatie? 12

3 Toekenning van aandelenopties Met aandelenopties maakt u het verschil voor uw werknemers SD Worx is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om haar steentje bij te dragen tot een innovatief en voordelig beloningsbeleid voor de werknemers in uw onderneming. We streven ernaar de slagkracht van uw HR afdeling te vergroten. Door onze eigen kennis en expertise te bundelen met diverse financiële instellingen kunnen we u begeleiden bij het toekennen van aandelenopties. Toekenning van aandelenopties 3

4 Enkele veelgestelde vragen Aandelenopties, c est quoi? Een aandelenoptie is het recht om een bepaald aantal aandelen aan te kopen binnen een bepaalde termijn en tegen een vooraf vastgestelde of nog vast te stellen prijs. In dit geval gaat het over kapitalisatieaandelen van een beursgenoteerde beleggingsvennootschap (SICAV) die een belangrijke beursindex volgt. Als u uw werknemers aandelenopties aanbiedt, kunnen zij deze in principe ook onmiddellijk terug verkopen en omzetten in cash geld. Wanneer kan u aandelenopties toekennen? Aandelenopties zijn een schoolvoorbeeld van een innovatief rewardbeleid. U kan ze toekennen voor zover er nog geen opeisbaar recht bestaat op loon krachtens een wet, CAO of individuele arbeidsovereenkomst. Enkele voorbeelden: een bonus, een premie, een opzegvergoeding die boven het wettelijke minimum ligt. Wat is een aandelenoptieplan en hoe verloopt het? Het implementeren van een aandelenoptieplan in uw bedrijf bestaat uit verschillende stappen. Daarbij komt heel wat juridische, administratieve en financiële knowhow kijken. Als HR-specialist is SD Worx daarvoor uw ideale partner. Wij kunnen u begeleiden van A tot Z. intake gesprek informatiesessie juridische en administratieve flow verkoop opties implementatie in payroll 4 Toekenning van aandelenopties

5 Voordelen van aandelenopties Uw werknemer optimaliseert zijn netto-inkomsten. Uw werknemers zijn niet verplicht om hun bonus om te zetten in aandelenopties. De praktijk wijst echter uit dat de meeste werknemers meestappen in het aandelenoptieplan, van zodra dit wordt aangeboden in hun bedrijf. U kunt aandelenopties toekennen aan uw directie- en kaderleden én ook aan uw bedienden en arbeiders. Het aantal aandelenopties is volledig individualiseerbaar per werknemer. Uw werknemers bepalen zelf wanneer ze de hen toegekende aandelenopties in geld omzetten. Heel vaak gebeurt dat onmiddellijk na de toekenning ervan (vanaf de dag van het aanbod zelf). Het beursrisico voor uw werknemers is reëel, maar kan beperkt worden tot 1 dag. Een voorbeeld uit de praktijk Een werknemer krijgt bijvoorbeeld een bruto bonus van Daarvan houdt hij netto 467,91 over in cash. Indien hij beslist deze aandelenopties te verkopen, houdt hij in geval van neutrale beursevolutie netto 588,41 cash over. Stel nu dat diezelfde werknemer aandelenopties krijgt voor een totaal budget van Toekenning van aandelenopties 5

6 Uw aandelenoptieplan SD Worx staat werkgevers bij in hun zoektocht naar een innovatief beloningsbeleid. Indien u overweegt om aandelenopties toe te kennen aan uw werknemers binnen de context van de sociale en fiscale wetgeving, kan u een beroep doen op SD Worx. Op vraag van SD Worx hebben financiële instellingen specifieke aandelenopties ontwikkeld, nl. onmiddellijk verhandelbare beursgenoteerde opties op de kapitalisatieaandelen van beursgenoteerde SICAV s die voldoen aan de voorwaarden van de Optiewet van SD Worx heeft over de toekenning van deze aandelenopties uitvoerig, mondeling en schriftelijk, overleg gepleegd met de RSZ en vervolgens de schriftelijke bevestiging gekregen van conformiteit van de aandelenopties met de toepasselijke wetgeving zodat de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen geldt. Bovendien heeft SD Worx de door haar gehanteerde administratieve procedure voorgelegd aan de RSZ. De RSZ bevestigde dat deze voor alle betrokken partijen efficiënte en veilige procedure de vrijstelling niet in het gedrang brengt. Gedurende de looptijd van de aandelenoptie heeft de begunstigde werknemer de mogelijkheid om: de door hem ontvangen aandelenopties uit te oefenen, dat wil zeggen de onderliggende waarde te verwerven tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs ); of om de aandelenopties te verkopen vanaf de dag van toekenning tot de vervaldag van de aandelenoptie. Als u uw werknemers aandelenopties toekent, kunnen zij via hun bank de onderliggende waarde verwerven gedurende de ganse looptijd van 5 jaar. De praktijk wijst echter uit dat het merendeel van de werknemers de hen toegekende aandelenopties onmiddellijk verkoopt om zo een hogere netto-inkomst te ontvangen. Slechts een minderheid van de werknemers houden de door hen verworven aandelenopties aan als een belegging. 6 Toekenning van aandelenopties

7 Kenmerken van de Aandelenopties 1 Een partner bank geeft tot twee keer per maand aandelenopties uit met de volgende kenmerken: Een bepaald aantal aandelenopties geven de begunstigde het recht de onderliggende waarde te verwerven. De onderliggende waarde is een kapitalisatie-aandeel van een SICAV die een belangrijke Europese beursindex volgt. De aandelenoptie heeft een looptijd van vijf jaar. De uitoefenprijs is bepaald als de maximumkoers van de onderliggende waarde gedurende een observatieperiode van 30 werkdagen vanaf de dag voorafgaand aan de eerste notering. Het aanbod van de aandelenopties aan de werknemers gebeurt op de dag van de eerste notering. De aandelenopties zijn gedematerialiseerde effecten die bewaard worden op een effectendossier bij een bank. Uitgiftekalender en uitgifteprijs aandelenoptie Stel u hebt beslist om een budget van te besteden. De uitgifteprijs (inclusief commissie) van de aandelenoptie is gelijk aan 1,00. Daaruit volgt dat u zult inschrijven op aandelenopties om die na uitgifte gratis aan uw werknemer toe te kennen. Voor de effectieve toekenning dient u rekening te houden met de uitgiftekalender. De aandelenopties worden 2 keer per maand uitgegeven. Vanaf de dag van het aanbod kunnen de begunstigde werknemers de hen toegekende aandelenopties verkopen. Een partner bank verzekert de liquiditeit en garandeert op die manier een juiste prijs. De begunstigde werknemers kunnen ook beslissen de aandelenopties later te verkopen. De verkoop is immers mogelijk gedurende de ganse looptijd van de aandelenopties. De begunstigden kunnen de aandelenopties natuurlijk ook uitoefenen tegen betaling van de uitoefenprijs. 1 De specifieke kenmerken kan u terugvinden op de website van Commerz Bank Toekenning van aandelenopties 7

8 Belastbaar voordeel voor de werknemers Op het ogenblik van de toekenning van de aandelenopties door de werkgever, ontstaat een belastbaar voordeel in hoofde van de werknemer dat als een beroepsinkomen belastbaar is. Bij een gratis toekenning is dit belastbaar voordeel gelijk aan de werkelijke waarde 2 van de aandelenopties op het ogenblik van de toekenning. Dit voordeel van alle aard is conform de huidige wetgeving vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers en werknemers. Let wel: dit belastbaar voordeel ontstaat ongeacht of de werknemer al dan niet overgaat tot wederverkoop van de aandelenopties. De fiscale behandeling van dit voordeel staat volledig los van de keuze van de werknemer om de aandelenopties te verkopen of te bewaren. Verwerking van het belastbaar voordeel in uw payrolladministratie De Optiewet van 1999 legt het moment waarop het belastbaar voordeel ontstaat vast op de 60ste dag na het aanbod van de aandelenopties op voorwaarde van de schriftelijke aanvaarding ervan door de werknemer binnen deze 60 dagen. U bent als werkgever verplicht de bedrijfsvoorheffing te innen vanaf deze 60ste dag en door te storten aan de fiscus uiterlijk de 15de van de daaropvolgende maand. Door de boeking in de payroll zal het belastbaar voordeel verschijnen onder de juiste code op de fiche Het belastbare voordeel wordt bepaald op grond van de laatste slotkoers van de Optie voorafgaand aan de dag van het aanbod. 8 Toekenning van aandelenopties

9 Uw aandelenoptieplan begeleid door SD Worx De toekenning van aandelenopties moet volgens strikte procedures verlopen, met aandacht voor het financiële, het juridische, het administratieve en het communicatieaspect. Zowel de werkgever als elke individuele werknemer moeten een aantal formaliteiten vervullen. Het informeren van de werknemers bijvoorbeeld, de correcte juridische onderbouw, het volgen van een strikte timing (de intekenperiode, de aankoop van de aandelenopties, ), de juiste boeking van de aandelenopties in de payroll van uw bedrijf, enzovoort. SD Worx kan dat alles voor u in goede banen leiden, zodat meerwerk voor zowel werkgever als werknemers tot een minimum wordt beperkt. Dankzij onze tool verloopt de communicatie ivm aandelenopties en de verkoop ervan volledig online. Dit neemt u een pak werk uit handen. U kan een beroep doen op SD Worx voor volgende dienstverlening. Toekenning van aandelenopties 9

10 Pakket 1: administrator en modelcontracten 1 Rol administrator: controle van de conformiteit tussen de opdracht van de werkgever en de uitvoering bij zijn financiële instelling (verificatie van rekeningnummers, tijdige en correcte levering van aantal opties in effectendossier van de werkgever, transfers van opties naar de individuele effectenrekeningen van werknemers). 2 Set modelcontracten en telefonische aftoetsing of de toekenning van de aandelenopties en vooropgestelde timing overeenstemmen met de sociale en fiscale wetgeving. Pakket 2: een totale begeleiding van A tot Z Sociaal- en fiscaal juridisch advies over de toepassing van de Optiewet van 1999 ook i.v.m. tewerkstelling met internationale aspecten. Het informeren van de werknemers over het aanbod van aandelenopties door de werkgever, met aandacht voor de juridische en praktische gevolgen, de te ondernemen acties door de werknemers. De individualisering van de noodzakelijke addenda bij de arbeidsovereenkomst, inclusief de opvolging ervan en de ondertekening door de werknemers. Ondersteuning gedurende 14 kalenderdagen aan de werknemers die de aandelenopties willen verkopen of transfereren naar hun rekening en het mandaat om de bedrijfsvoorheffing te recupereren voor rekening van de werkgever. Informatie over de verwerking in de payrolladministratie. Rapportering naar HR afdeling. 10 Toekenning van aandelenopties

11 Een innovatief rewardbeleid bestaat niet alleen uit de toekenning van aandelenopties... De implementatie van een aandelenoptieplan is voor organisaties slechts één mogelijkheid om een innovatief rewardbeleid uit te werken. Er zijn evenwel nog andere oplossingen om uw werknemers méér te bieden met hetzelfde budget. SD Worx kan u daarbij advies geven op maat van uw onderneming, en afhankelijk van uw belonings- en HR-beleid. Een aandelenoptieplan implementeren kan gevolgen hebben voor retentie, motivatie en engagement van uw personeel. Als HR-specialist kan SD Worx u ook in die domeinen bijstaan. Toekenning van aandelenopties 11

12 Meer informatie? Meer informatie over de toekenning van aandelenopties aan uw medewerkers? Dan kunt u terecht bij de legal consultants van SD Worx. Onze legal consultants maken deel uit van de consultingdivisie van SD Worx. Zij maken allen gebruik van bewezen methodologie en worden ondersteund door de knowhow en ervaring van hun 250 collega consultants. Op die manier zien ze de samenhang tussen al uw HR-processen en kunnen ze u oplossingen voorstellen die bijdragen aan de realisatie van uw organisatiedoelstellingen. Contact Leen Van Damme, Director Legal Consulting en of

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie