brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 1 UNILEVER BELGIUM AANDELENOPTIEPLAN 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "05-0260 brochure NL 2005 4/11/05 4:15 PM Pagina 1 UNILEVER BELGIUM AANDELENOPTIEPLAN 2005"

Transcriptie

1 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 1 UNILEVER BELGIUM AANDELENOPTIEPLAN 2005

2 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 2

3 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 3 Inhoud 1. Definities Algemene informatie m.b.t. het Unilever Optieplan Wat is het Unilever Optieplan Het waarom van het Unilever Optieplan Hoeveel Aandelenopties worden er aangeboden en aan welke prijs? Welk voordeel heeft u bij het Unilever Optieplan? Hoeveel belastingen betaalt u op de gratis Aandelenopties Welke medewerkers kunnen deelnemen aan het Unilever Optieplan? Hoe kan u deelnemen aan het Unilever Optieplan Wat is de rol van de KBC Bank en Verzekeringen Hoe gaat de KBC tewerk? Veelgestelde vragen Algemene informatie Goedkeuring door de commissie voor het Bank- en Financiewezen Reglement van het Unilever Aandelenoptieplan Deelnemingsformulier (specimen)...21

4 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 4 1 Definities Aandeel Eén (certificaat van één) gewoon aandeel in de Nederlandse moedermaatschappij Unilever N.V., wiens aandelen genoteerd staan op de beurs van Amsterdam (AEX) (of diens rechtopvolger). Aanvaardingsperiode Periode die start op en die eindigt op Tijdens deze periode moet iedere Medewerker zijn Deelnameformulier ingevuld terugsturen naar de Reward Manager Unilever Belgium Humaniteitslaan Brussel. Het Deelnameformulier moet ook worden ingevuld indien de Medewerker het Aanbod voor de gratis Aandelenopties (i) weigert. Indien de Medewerker wel ingaat op het Aanbod en indien hij/zij dit voor de eerste maal doet moet hij in die periode een bankrekening openen bij KBC (CBC in Wallonië). Zij die al een rekening hebben bij de KBC (CBC in Wallonië) kunnen deze blijven behouden en gebruiken voor dit vierde optieplan. Blokkeringsperiode Periode die start op de datum van aanvaarding en die eindigt op Tijdens deze periode kunnen de Aandelenopties niet worden uitgeoefend. 4 Datum van Aanbod De datum waarop Opties aan de Medewerkers worden aangeboden. Voor dit plan is de datum van aanbod: Datum van Aanvaarding De datum waarop de werknemer het aanbod aanvaardt of weigert. Voor dit plan is de datum van aanvaarding uiterlijk: Deelnemer Een Medewerker aan wie Opties worden aangeboden en die zijn deelname in het deelnameformulier bevestigt en het deelnameformulier behoorlijk en tijdig heeft teruggestuurd. Instelling De door Unilever Belgium B.V.B.A. (in opdracht van Unilever N.V.) aangeduide instelling die tot taak heeft om de administratie en praktische uitvoering van het Unilever Optieplan te verzorgen. Voor dit plan werd KBC Bank en Verzekering met deze opdracht belast. Looptijd De looptijd van de opties, namelijk 5 jaar vanaf de Datum van Aanbod ( ). Voor dit plan eindigt de looptijd op: Na die datum zijn de Opties onherroepelijk waardeloos. Medewerker a) Bepaalde personeelsleden, nl. iedere persoon die op de Datum van

5 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 5 Optie Toekenning via een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in dienst is van de Werkgever sedert een periode van minstens zes maanden. b) Anderen : Andere personen dan vermeld onder punt a) die door de Raad van Bestuur van Unilever Belgium B.V.B.A. worden aangeduid en die rechtstreeks of onrechtstreeks een beroepswerkzaamheid uitoefenen ten behoeve van een Werkgever. Het recht om één gewoon aandeel te verwerven gedurende de uitoefenperiode (van tot ) tegen een, bij het aanbod van het recht, vastgestelde prijs. Reglement Het reglement van het Unilever Aandelenoptieplan voor de Belgische vennootschappen en verenigingen van de Unilever Groep. Uitoefenformulier Het formulier dat rechtstreeks van de KBC naar de Deelnemers zal worden toegestuurd voor de aanvang van de uitoefenperiode en dat de uitoefenmodaliteiten bevat. Uitoefenperiode Periode die start op en die eindigt op Tijdens deze periode kan de Deelnemer zijn opties uitoefenen en zo Unilever Aandelen verwerven. Hiervoor neemt hij contact op met zijn KBC kantoor, minstens 5 bankwerkdagen voor de 1ste bankwerkdag van elke kalendermaand in de periode tot Na deze datum worden de Aandelenopties waardeloos. 5 Uitoefenprijs De door Unilever N.V. vooraf bepaalde prijs die bij de uitoefening van één Optie moet worden betaald om één Unilever Aandeel te verwerven. Deze uitoefening is gelijk aan de laatste slotkoers van het Unilever Aandeel op de beurs van Amsterdam (AEX) (of diens rechtsvolger) die vooraf gaat aan de datum van aanbod. Unilever Optieplan Het Unilever Aandelenoptieplan voor de Belgische vennootschappen van de Unilever Groep. Voordelen van alle aard Inkomsten, andere dan wedden en lonen, in geld of anders dan in geld, verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid. Werkgever De vennootschappen en verenigingen behorende tot de Unilever Groep in België. (i) Voor Medewerkers die deeltijds werken staat het aantal Aandelenopties in verhouding tot de arbeidsuren die zij op wekelijkse basis presteren

6 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 6 2 Algemene informatie m.b.t. het Unilever Optieplan 2.1. Wat is het Unilever Optieplan? Unilever Belgium B.V.B.A. biedt u op 18 mei 2005 als Medewerker van de Unilever Groep gratis Aandelenopties aan. Met deze opties kan u vanaf januari 2009 evenveel Unilever Aandelen aankopen tegen een bij het aanbod vastgestelde vaste prijs per Aandeel. Van zodra u de Aandelenopties heeft omgezet in Unilever Aandelen kan u besluiten om deze Aandelen ofwel te behouden, ofwel om deze te verkopen op de beurs. Aldus kan u een mooie winst realiseren Het waarom van het Unilever Optieplan. Unilever wil zijn Medewerkers de gelegenheid geven meer betrokken te zijn in haar toekomstige groeiresultaten door rechtstreeks mee te genieten van de waardestijgingen van het Aandeel op een eenvoudige manier zonder veel risico s. Dit optieplan geeft ook de mogelijkheid indien de Medewerker dit wenst aandeelhouder te worden van Unilever N.V. op een fiscaalvriendelijke wijze. Op dit voordeel is bovendien geen Sociale Zekerheidsbijdrage verschuldigd. U betaalt evenmin belastingen op de eventuele meerwaarden wanneer u later uw Unilever Aandelen zou verkopen op de beurs. Er is enkel een belasting verschuldigd bij het aanvaarden van de gratis Aandelenopties (zie 2.5) Hoeveel Aandelenopties worden er aangeboden en aan welke prijs? Dit zal aan elke Medewerker persoonlijk medegedeeld worden in het Aanbod met de vermelding van de koerswaarde die dan de Uitoefenprijs is Welk voordeel heeft u bij het Unilever Optieplan? Wanneer u vanaf 2009 uw Aandelenopties omzet in Unilever Aandelen,dan kan u als aandeelhouder genieten van de stijging van de aandelenkoers. Ter informatie kan u in de volgende tabel lezen hoe de koers van het Unilever Aandeel in het verleden evolueerde: Datum Koers in , , , , , , ,10

7 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 7 Op basis van de hiernavolgende cijfervoorbeelden ziet u welke winst u dankzij het Unilever Optieplan zou kunnen realiseren. Er wordt verondersteld dat het Unilever Aandeel op verhandeld wordt aan 74 EUR. In hypothese 2 gaan wij uit van een aandelenkoers van 69 EUR. U ziet het resultaat in euro. Hypothese 1 Hypothese 2 Aantal aan u toegekende Aandelenopties (1) Uitoefenprijs per Aandelenoptie (2) 55,00 55,00 Schatting van de belasting (3) 103,00 103,00 Stel dat op het Unilever aandeel noteert op: (4) 74,00 69,00 Initiële waarde bij de uitoefening v/d Aandelenopties (1)x(2)= , ,00 Waarde op Beurskoers per aandeel x aantal aandelen (1)x(4)= , ,00 Uw eventuele meerwaarde bij uitoefening van de ontvangen Aandelenopties in 2009 (6)-(5)-(3) 847,00 597, Hoeveel belastingen betaalt u op de gratis Aandelenopties? Door de aanvaarding van de gratis Aandelenopties krijgt u fiscaal gezien een "voordeel van alle aard". Hierop moet u (beperkte) belastingen betalen op 7,5% van de onderliggende waarde (= aantal Aandelenopties x Uitoefenprijs per Aandelenoptie). Deze belasting wordt afgehouden van uw loon van de maand juli Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking: Unilever biedt u 50 gratis Aandelenopties aan. U aanvaardt 50 (i) gratis Aandelenopties (die bij uitoefening ervan recht geven op de aankoop van 50 (i) Unilever Aandelen). De uitoefenprijs van de Opties bedraagt 55 EUR. Stel uw persoonlijk marginaal belastingstarief voor het jaar 2005 bedraagt 50% De belasting die u verschuldigd bent op de Aandelenopties bedraagt: (50 (i) x 55 EUR x 7,5% x 50%)= 103,00 EUR

8 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 8 Dit bedrag van 103,00 EUR wordt integraal afgehouden bij de loonafrekening van de maand juli Volgens de huidige fiscale wetgeving betaalt u geen belastingen op de eventuele meerwaarden bij de latere verkoop van de Unilever Aandelen (zie voorbeeld onder punt 2.4). Zoals gebruikelijk voor beurstransacties zal u bij de verkoop van de Aandelen de beurstaks dienen te betalen (vraag hieromtrent meer informatie in uw KBC kantoor) Welke medewerkers kunnen deelnemen aan het Unilever Optieplan? De Raad van Bestuur heeft beslist dat alle Medewerkers voltijdse en deeltijdse in aanmerking komen voor deelname aan het Unilever Optieplan. U ontvangt als Medewerker persoonlijk het deelnameformulier (zie punt 6) Hoe kan u deelnemen aan het Unilever Optieplan? Op 18 mei 2005 zal Unilever U het definitief aantal gratis Aandelenopties aanbieden. Te zelfdertijd zal de uitoefenprijs worden medegedeeld. U neemt deel aan het Unilever Optieplan door middel van uw persoonlijk Deelnemingsformulier (zie punt 6). U bevestigt uw deelname door die keuzemogelijkheid aan te kruisen op het Deelnameformulier, het verder in te vullen, te dagtekenen en te ondertekenen. Het Deelnameformulier moet vóór worden teruggestuurd in de geadresseerde omslag. Belangrijk! UW ANTWOORD IS NOODZAKELIJK! Indien u niet wenst deel te nemen aan het Unilever Optieplan is het aangewezen dat u deze beslissing ook kenbaar maakt op het Deelnemingsformulier dat u uiterlijk vóór terugstuurt. Elke aanvaarding of weigering van deelname aan het Unilever Optieplan is onherroepelijk.

9 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina Wat is de rol van KBC Bank en Verzekering? Unilever heeft een financiële partner nodig voor de concrete uitwerking van het Optieplan. Na een vergelijkend onderzoek van verscheidene kandidaten werd KBC weerhouden. Deze bank wordt door Unilever Belgium belast met de administratieve dienstverlening voor het plan: het bijhouden van het optieregister, het informeren van de Medewerkers, het leveren van de Unilever Aandelen na de uitoefening van de opties, 2.9. Hoe gaat de KBC tewerk? KBC identificeert de deelnemers van het Aandelenoptieplan aan de hand van een uniek rekeningnummer. Daarom is het belangrijk dat u, indien u de gratis Aandelenopties aanvaardt en nog geen rekening hebt bij KBC of CBC, vóór een rekening opent bij een KBC agentschap (of bij een CBC kantoor indien u in Wallonië woont). Wanneer u deze bankrekening enkel en alleen gebruikt in het kader van het Unilever Optieplan, is deze volledig gratis. Hieronder vindt u ter informatie- de adressen van verschillende KBC agentschappen die zich in de directe nabijheid bevinden van de verschillende Unilever vestigingen. U mag zich natuurlijk evengoed wenden tot om het even welk KBC agentschap (CBC in Wallonië) dat voor u het gemakkelijkst te bereiken is. Indien u al een rekening voert bij KBC of CBC, kan deze rekening uiteraard gelden voor de identificatie. In dit geval dient u dit rekeningnummer te vermelden op het Deelnameformulier. Wanneer u een rekening gaat openen, zorg er dan voor dat u volgende documenten meebrengt: uw identiteitskaart uw exemplaar van het "Deelnameformulier Unilever België-Aanbod van gratis Aandelenopties" 9 Voor de Humaniteitslaan KBC Anderlecht Bizet De Heer Roger Van Rossem Bergensesteenweg, Brussel Tel. 02/ Voor Mora Mol KBC Mol Centrum De Heer Leo Vanhoof Nieuwstraat Mol Tel. 014/ U kan alle KBC vestigingen in België terugvinden op onder de hoofding Kantoren. Alle KBC kantoren beschikken uiteraard ook over de lijst van vestigingen in België of bel het call-center voor het adres van het KBC-bankkantoor in uw buurt ( ).

10 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 10 10

11 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 11 3 Veelgestelde vragen 3.1. Het Unilever Optieplan Waarom het ingewikkeld maken? Had Unilever ons niet beter gewoon een (extra) premie gegeven? Werken met Aandelenopties heeft twee grote voordelen: - de Medewerkers worden betrokken bij de resultaten van het bedrijf aangezien zij via het Plan kunnen deelnemen in de groei van het bedrijf. - de Medewerkers worden op een fiscaalvriendelijke manier beloond. Immers, op Aandelenopties zijn merkelijk minder belastingen verschuldigd dan op premies Krijg ik volgend jaar opnieuw Opties? Unilever zal jaarlijks beslissen - o.a. in functie van de resultaten - of er opties zullen worden toegekend. In elk geval maakt de toekenning van de Aandelenopties geen deel uit van de arbeidsovereenkomst en kan deze niet beschouwd worden als verworven recht Krijgt iedere Medewerker evenveel Opties? (wat met Medewerkers die deeltijds werken?) In dit Optieplan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het niveau van de Medewerkers, iedereen krijgt evenveel Aandelenopties. Wel geldt er voor Medewerkers die deeltijds werken een aparte regeling: de toekenning van de Opties gebeurt pro-rata. In voorkomend geval worden eventuele afrondingsregels bepaald door de Raad van Bestuur van Unilever België B.V.B.A. Voorbeeld: Als Medewerkers die voltijds werken ieder 50 Aandelenopties ontvangen, zal een Medewerker die deeltijds op 80% werkt, dan (50 x 80%)= 40 Aandelenopties, ontvangen Moet ik deze Opties aanvaarden? Neen, iedere Medewerker is vrij om het gratis Aanbod van Aandelenopties te aanvaarden of te weigeren. In dat verband wordt van iedere Medewerker verwacht dat hij zijn keuze kenbaar maakt op het Deelnameformulier dat hem zal worden bezorgd. Dit formulier dient vóór te worden teruggestuurd via de voorgedrukte omslag. Enkel de medewerkers die het Deelnameformulier tijdig terugsturen en het aanbod aanvaarden, worden fiscaal gezien verondersteld deel te nemen aan het Unilever Optieplan. Zij zullen bijgevolg in juli 2005 belastingen betalen op dit "voordeel van alle aard". Elke aanvaarding of weigering van deelname aan het Unilever Optieplan is onherroepelijk. 3.2 De opties Ontvang ik deze Aandelenopties materieel? Neen, de Aandelenopties worden niet materieel geleverd. Zij worden als een tegoed ingeschreven in een register dat KBC bijhoudt. De bank engageert zich

12 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 12 om jaarlijks aan iedere Deelnemer een overzicht van de stand van zaken op te sturen Kan ik de Aandelenopties verkopen of overdragen? Neen, de Aandelenopties zijn een strikt persoonlijk recht. Zij kunnen niet worden verkocht, noch geschonken. Evenmin kunnen zij in pand worden gegeven of op een andere wijze worden bezwaard. Opties die toch worden overgedragen of die bezwaard zijn zijn waardeloos Wanneer oefen ik de Opties het best uit? Op deze vraag kan geen standaard antwoord worden gegeven dat voor iedere Deelnemer geldt. Wel geldt voor alle Deelnemers dat tot januari 2009 het niet mogelijk is om de Aandelenopties uit te oefenen. Anderzijds dienen de opties uiterlijk tegen uitgeoefend te worden. Na deze datum worden de Opties immers waardeloos. Deelnemers die van plan zijn om na de uitoefening van de Aandelenopties hun Unilever aandelen dadelijk te verkopen, doen er goed aan om te wachten tot wanneer het Unilever aandeel een goede koers haalt. Uw KBC bank kan u hierbij adviseren Moeten alle Aandelenopties ineens worden uitgeoefend, of kan men zijn Aandelenopties stapsgewijze uitoefenen? De Aandelenopties moeten volledig worden uitgeoefend, dit wil zeggen alle opties ( voor deeltijdse medewerkers pro-rata) ineens. Een gedeeltelijke uitoefening is niet toegelaten Hoeveel Aandelen kan ik verwerven met deze Aandelenopties? De Deelnemer kan evenveel Unilever Aandelen verwerven als dat hij Aandelenopties gratis heeft ontvangen Wat indien de Uitoefenprijs van de Aandelenopties gelijk is of zelfs hoger is dan de koers van de dag van de Unilever Aandelen? Indien de koers van de Unilever Aandelen lager is dan de Uitoefenprijs, dan heeft de Deelnemer er geen voordeel bij om de Aandelenopties uit te oefenen. Dit aangezien hij (desgewenst) goedkoper rechtstreeks de Unilever aandelen kan kopen op de beurs (zonder gebruik te maken van zijn Aandelenopties). Wanneer de Deelnemer niet zou uitoefenen kan dit nooit aanleiding geven tot de recuperatie van de betaalde belastingen op de ontvangen "voordelen van alle aard" Wat gebeurt er met mijn Opties bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst? In de volgende gevallen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijven de uitoefenrechten verbonden aan de toegekende Aandelenopties gehandhaafd:

13 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 13 - het overlijden van de Deelnemer. In voorkomend geval kunnen de Aandelenopties worden uitgeoefend door de wettige erfgenamen. - de pensionering van de Deelnemer - De transfert van de Deelnemer naar een binnen- of buitenlandse tot de Unilever-groep behorende onderneming of divisie. - ziekte of ongeval - beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de Werkgever wegens reorganisatie - verkoop van de tewerkstellende vennootschap / divisie / vereniging (of een deel ervan) aan een derde buiten de Unilever-groep - een aantal personen mag hun opties enkel en alleen op de eerste uitoefendag uitoefenen: zij die tussen de dag van hun inschrijving en de eerste uitoefendag hun ontslag hebben ingediend; zij die tussen de dag van hun inschrijving en de eerste uitoefendag hun ontslag hebben gekregen Wat gebeurt er met mijn Aandelenopties als ik zwangerschapsverlof neem of loopbaanonderbreking? In deze gevallen blijven uw uitoefeningsrechten gehandhaafd Wat gebeurt er met mijn Aandelenopties na ? (of de eerste bankwerkdag volgend op die dag indien de bank gesloten is op ) is de laatste dag op dewelke de Aandelenopties kunnen worden uitgeoefend. Concreet betekent dit dat het Uitoefenorder ten laatste op moet doorgegeven worden aan KBC. Na die datum worden de Aandelenopties waardeloos. Dit geeft geen aanleiding tot de recuperatie van de betaalde belastingen op de ontvangen "voordelen van alle aard" Hoe weet (herinner) ik mij in 2008 dat ik deze Opties nog bezit en hoeveel ik er bezit? KBC bezorgt aan alle Deelnemers een overzicht van hun situatie. Een eerste bericht wordt verstuurd een maand na de toekenning van de Aandelenopties (juli 2005). Vervolgens wordt er jaarlijks in de maand september een overzicht verzonden. Ook in december 2008 en een laatste keer in april 2010 wordt de Deelnemers persoonlijk op de hoogte gebracht Zijn er kosten verbonden aan de Uitoefening van de Aandelenopties? Als Deelnemer betaalt u geen bankkosten wanneer u vanaf 2009 en voor mei 2010 de Aandelenopties uitoefent. Op het ogenblik van de uitoefening moet u er als Deelnemer zorg voor dragen dat de nodige fondsen (= aantal opties x uitoefenprijs) op uw KBC-bankrekening staan. Wanneer u nadien verdere operaties doet met de Unilever aandelen (materiële levering van de aandelen, overboeking van het effectendepot naar een andere bank, verkoop van de Aandelen,...) dan zijn de gebruikelijke bankkosten voor uw rekening. Voor informatie hieromtrent kunt U zich wenden tot uw KBC kantoor.

14 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina De rol van de bank Waarom KBC? Om praktische redenen heeft Unilever besloten om de dienstverlening met betrekking tot de administratieve verwerking van het Aandelenoptieplan uit te besteden aan een financiële instelling. Na vergelijkend onderzoek werd het aanbod van KBC weerhouden Ik heb reeds een bankrekening bij een andere bank. Moet ik nu nog een rekening openen bij KBC? KBC werd door Unilever belast met het bijhouden van de administratieve gegevens van alle Deelnemers in het kader van het Unilever Aandelenoptieplan. Om dit te kunnen doen moet KBC alle Deelnemers duidelijk kunnen identificeren. De bank doet dit aan de hand van een uniek rekeningnummer. Dit heeft tot gevolg dat Medewerkers die ingaan op het Aanbod voor de gratis Aandelenopties, een rekening moeten hebben bij KBC (of bij CBC) In het Deelnameformulier staat dat de Deelnemer"... aan KBC de toestemming geeft om alle verkregen persoonsgegevens te verwerken in het kader van het Unilever Aandelenoptieplan...". Wat betekent dit? KBC heeft van iedere Deelnemer een aantal persoonlijke gegevens nodig ten einde te kunnen voldoen aan de wettelijke (administratieve en fiscale) verplichtingen Hoe oefen ik uit? KBC zal in december 2008 (en een laatste keer in april 2010) alle Deelnemers aan het Aandelenoptieplan persoonlijk herinneren aan het aantal Aandelenopties dat zij in hun bezit hebben en aan de uitoefenmogelijkheid. Bij dit schrijven zal een Uitoefenformulier gevoegd zijn. Door dit document te bezorgen aan het KBC (CBC) kantoor waar men een rekening heeft, kan de Deelnemer zijn Aandelenopties omzetten in Unilever Aandelen Hoeveel geld heb ik nodig om te kunnen uitoefenen? Op het ogenblik dat de Deelnemer zijn Aandelenopties omzet in Unilever Aandelen, moet hij voor de nodige provisie op de KBC (CBC) bankrekening zorgen. Concreet gaat het om: aantal Aandelenopties x uitoefenprijs Wat doe ik met de Aandelen na de uitoefening? Dat moet iedere Deelnemer voor zichzelf bepalen. Er zijn 2 mogelijkheden: de Deelnemer die dadelijk over zijn geld wenst te beschikken, verkoopt de Unilever Aandelen onmiddellijk na de uitoefening van de Aandelenopties. de Deelnemer die niet dadelijk over het geld wenst te beschikken, kan de Unilever aandelen in portefeuille houden Hoe kan ik de waarde van de aandelen opvolgen? De dagelijkse koers van het Unilever aandeel is gemakkelijk zelf op te volgen via

15 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 15 de krant (financiële rubriek), Teletekst, via Internet. Vraag uw KBC bankier maar gerust om raad Kan ik de Aandelen overmaken aan mijn bank (andere dan KBC of CBC)? Van zodra de Aandelenopties zijn uitgeoefend, beschikt de Deelnemer over zijn Unilever Aandelen. Indien hij deze niet dadelijk verkoopt (zie vraag 3.3.6) kan hij deze in portefeuille houden. Hier zijn er 2 mogelijkheden: de Deelnemer vraagt aan de KBC (CBC) om de materiële levering van de aandelen. Opgelet: hier zijn kosten aan verbonden. Uw bankier kan u hierover meer informatie geven. de Deelnemer vraagt aan de KBC (CBC) om de Unilever Aandelen bij te houden. Dit heet: onder dossier houden. Ook voor deze dienstverlening rekent een bank kosten aan. Tot slot kan de Deelnemer er voor kiezen om de Unilever Aandelen te laten bijhouden door een andere bank. Hij zal dan aan de KBC (CBC) vragen om de effecten over te boeken. Bespreek vooraf met uw bank de modaliteiten De fiscaliteit Wanneer betaal ik belastingen en hoeveel? Alle Deelnemers betalen éénmalig een belasting op het verkregen voordeel. Deze belasting wordt als volgt berekend: aantal Aandelenopties x Uitoefenprijs per Aandelenoptie x 7,5% x marginale belastingsvoet 15 Dit bedrag wordt integraal ingehouden op de loonafrekening van de maand juli Kom ik door deze Aandelenopties te aanvaarden- niet in een hogere marginale belastingsschijf terecht? Die mogelijkheid bestaat aangezien de voordelen van alle aard bij het beroepsinkomen worden bijgeteld Waarom kunnen de opties pas vanaf januari 2008 worden omgezet in aandelen? De beperking om de Aandelenopties pas na 3 volledige kalenderjaren (volgend op het jaar van Aanbod) uitoefenbaar te maken, is één van de fiscale vereisten om aanspraak te kunnen maken op de beperkte forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard van 7,5% (zie vraag 3.4.1) Wat zijn belastingen op "voordelen alle aard"? Onder voordelen van alle aard worden alle inkomsten aangegeven die geen onmiddellijke financiële vergoeding vormen.

16 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 16 Hebt U meer vragen U kan met al uw vragen terecht op het speciale nummer van KBC Call Center : Tijdens de Aanvaardingsperiode (van tot ) zal het Call Center iedere werkdag te bereiken zijn van 9u00 tot 16u30. 16

17 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 17 4 Algemene informatie Goedkeuring door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Het reglement van het Aandelenoptieplan evenals de prospectus werden goedgekeurd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Deze prospectus is consulteerbaar op het Unilever intranet younibel en kan ook op eenvoudig verzoek aan de Medewerker worden opgestuurd. 17

18 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 18 5 REGLEMENT VAN HET UNILEVER AANDELENOPTIEPLAN VOOR DE BELGISCHE VENNOOTSCHAPPEN EN VERENI- GINGEN VAN DE UNILEVER GROEP 18 Artikel 1 : Definities Aandeel: Eén (certificaat van één) gewoon aandeel in de Nederlandse moedermaatschappij Unilever N.V., wiens aandelen genoteerd staan op de beurs van Amsterdam (AEX) (of diens rechtsopvolger). Datum van Aanbod: De datum waarop Opties aan de Medewerkers worden aangeboden. Datum van Toekenning: De datum waarop de Opties aan Deelnemers worden toegekend, nl. 60 (zestig) kalenderdagen na de Datum van Aanbod. Deelnemer: Een Medewerker aan wie Opties worden aangeboden en die zijn deelname in het deelnameformulier bevestigt en het deelnameformulier overeenkomstig Artikel 6 behoorlijk en tijdig heeft teruggestuurd. Instelling: De door Unilever Belgium B.V.B.A. (in opdracht van Unilever N.V.) aangeduide instelling die tot taak heeft om de administratie en praktische uitvoering van het Unilever Optieplan te verzorgen. Looptijd: De looptijd van de Opties nl. 5 (vijf) jaar vanaf de Datum van Aanbod. Medewerker: a)bepaalde personeelsleden, nl. iedere persoon die op de Datum van Toekenning via een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in dienst is van de Werkgever sedert een periode van minstens zes maanden. b)anderen : Andere personen dan vermeld onder punt a) die door de Raad van Bestuur van Unilever Belgium B.V.B.A. worden aangeduid en die rechtstreeks of onrechtstreeks een beroepswerkzaamheid uitoefenen ten behoeve van een Werkgever. Optie: Het recht om een aandeel te verwerven gedurende een bepaalde uitoefenperiode tegen een, bij het aanbod van het recht, vastgestelde prijs. Reglement: Het reglement van het Unilever aandelen-optieplan voor de Belgische vennootschappen en verenigingen van de Unilever Groep. Uitoefenformulier: Het formulier dat aan de Deelnemers zal worden toegestuurd vóór de aanvang van de Uitoefenperiode en dat de uitoefenmodaliteiten bevat. Uitoefenperiode: De periode waarbinnen een Deelnemer de Opties kan uitoefenen en zo Aandelen kan verwerven. De Uitoefenperiode start op de Datum van de eerste bank-werkdag van het vierde kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar van de Datum van Aanbod en eindigt op de laatste bankwerkdag van de Looptijd. Uitoefenprijs: De door Unilever N.V. vooraf bepaalde prijs die bij de uitoefening van één Optie moet worden betaald om één Aandeel te verkrijgen. Deze uitoefenprijs is gelijk aan de laatste slotkoers van het Unilever Aandeel op de beurs van Amsterdam (AEX) (of diens rechtsopvolger) die voorafgaat aan de Datum van Aanbod. Unilever Optieplan: Het Unilever Aandelen- Optieplan voor de Belgische vennootschappen van de Unilever Groep. Werkgever: De vennootschappen en verenigingen behorende tot de Unilever Groep in België. Artikel 2 : Deelname 2.1. Alle Medewerkers zoals gedefinieerd in Artikel 1 kunnen deelnemen aan het Unilever Optieplan Aan de Medewerker zal een exemplaar van het Reglement worden uitgereikt en hij zal van alle wijzigingen in het Reglement schriftelijk in kennis worden gesteld. Artikel 3 : Kenmerken van de Opties 3.1. Unilever Belgium B.V.B.A. kan aan iedere Medewerker Opties toekennen De Opties zijn gratis De Opties zijn op naam en worden per Deelnemer vermeld in een Optieregister dat door de Instelling wordt bijgehouden. Zij worden niet op de beurs genoteerd Elke Optie geeft recht op aankoop van één Aandeel volgens de modaliteiten vermeld in het Unilever Optieplan De Opties hebben een Looptijd van 5 (vijf) jaar vanaf de Datum van Aanbod en zij kunnen slechts worden uitgeoefend tijdens de Uitoefenperiode Alle Opties die niet uiterlijk op de laatste dag van de Uitoefenperiode worden uitgeoefend, vervallen en kunnen aldus niet meer worden uitgeoefend zonder dat dit verval enig recht verleent op vergoeding.

19 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina De toekenning van opties aan deeltijds werkende Medewerkers gebeurt pro-rata. In voorkomend geval worden eventuele afrondingsregels bepaald door de Raad van Bestuur van Unilever Belgium B.V.B.A Het aanbod van de Opties maakt geen deel uit van de Arbeidsovereenkomst met de Werkgever en kan niet beschouwd worden als een verworven recht Belastingen en eventuele sociale zekerheidsbijdragen die verbonden zijn aan de Toekenning van de Opties en de verkoop van de Aandelen worden door de Deelnemer gedragen. Artikel 4 : Persoonlijk Recht Eénmaal aan de Deelnemer toegekend, zijn de Opties een persoonlijk recht dat niet kan worden overgedragen onder de levenden. Zij kunnen niet worden verpand noch op een andere manier met enig recht worden bezwaard. Opties die in strijd met dit artikel worden overgedragen of bezwaard, kunnen niet worden uitgeoefend en zijn waardeloos. Artikel 5 : Aantal, Uitoefenprijs en Datum van Toekenning 5.1. Unilever Belgium B.V.B.A. bepaalt van jaar tot jaar of, en in bevestigend geval, hoeveel Opties in dat jaar toegekend worden evenals de Datum van Aanbod Iedere Medewerker ontvangt via een persoonlijk schrijven een aanbod met opgave van het aantal Opties dat hem wordt aangeboden, evenals een deelnameformulier. Tevens worden hem de modaliteiten van het aanbod en de procedure van aanvaarding medegedeeld Elke Deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van het aantal Opties dat hem wordt toegekend, de Datum van Toekenning evenals de Uitoefenprijs Elke Medewerker kan de hem aangeboden Opties enkel voor de totaliteit van het aangeboden aantal aanvaarden. Artikel 6 : Aanvaarding 6.1. Deelname aan het Unilever Optieplan komt slechts tot stand na ontvangst van het volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend deelnameformulier waarin de Deelnemer zijn deelname of zijn weigering tot deelname bevestigt binnen een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen na de Datum van Aanbod, op het op het deelnameformulier vermelde adres. Artikel 7 : Uitoefendatum 7.1. De Opties dienen te worden uitgeoefend door middel van het Uitoefenformulier dat de uitoefenmodaliteiten bevat. Het Uitoefenformulier wordt persoonlijk aan de Deelnemers wiens opties niet vervallen zijn, verstuurd vóór de aanvang van de Uitoefenperiode De Deelnemer kan de Opties uitsluitend uitoefenen tijdens de Uitoefenperiode. De Opties kunnen worden uitgeoefend op de 1ste (eerste) bank-werkdag van elke kalendermaand tijdens de Uitoefenperiode De Uitoefening van de Opties is onderworpen aan de volgende voorwaarden : De Deelnemer heeft nog het statuut van Medewerker of valt onder de uitzonderingen vermeld in Artikel 11. De Instelling ontvangt het verzoek tot uitoefenen van de Opties minstens 5 (vijf) bankwerkdagen vóór de 1ste (eerste) bank-werkdag van de relevante kalendermaand Opties die niet werden uitgeoefend tijdens de Uitoefenperiode worden als definitief vervallen en ongeldig beschouwd. Artikel 8 : Uitoefening van de Opties 8.1. De Opties dienen volledig te worden uitgeoefend. Een gedeeltelijke uitoefening is niet toegelaten Een Optie wordt slechts geacht uitgeoefend te zijn mits de Instelling het Uitoefenformulier tijdig conform Artikel 7 heeft ontvangen De Deelnemer die Opties wenst uit te oefenen dient op het Uitoefenformulier aan te duiden welke van de twee mogelijkheden hij verkiest : De Aandelen behouden. Van de op zijn naam staande Aandelen ontvangt hij zo spoedig mogelijk na aankoop een schriftelijk overzicht vanwege de Instelling. De verkoop op de Uitoefendatum aan de koers van de Aandelen op de Uitoefendatum, voor rekening van de Deelnemer, van de Aandelen waarop de Deelnemer gerechtigd is ingevolge de uitoefening van zijn Opties Ingeval de Deelnemer kiest voor de uitoefening van de Opties, dient zijn bankrekening voldoende provisie te voorzien met het oog op de aankoop van de Aandelen. Een uitoefening van de Opties is niet mogelijk ingeval van onvoldoende provisie De kosten m.b.t. de administratieve dienstverlening in het kader van het Unilever Optieplan evenals de uitoefenprovisie worden gedragen door Unilever Belgium B.V.B.A. Artikel 9 : Houder van de Aandelen Ingeval de Deelnemer gekozen heeft voor het behouden van de Aandelen dan worden deze geplaatst op een door hem aan te duiden effectenrekening. 19

20 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 20 Artikel 10 : Verkoop van de Aandelen De Deelnemer draagt de kosten zoals o.m. de beurstaks, commissieloon, enz... verbonden aan zijn opdracht tot verkoop van de Aandelen. Deze kosten zullen door de Instelling worden afgetrokken van de opbrengst van de verkoop van de Aandelen. Het overblijvende nettobedrag zal aan de Deelnemer worden betaald op het door hem aangegeven rekeningnummer. De Deelnemer ontvangt een schriftelijk overzicht met de details van de transactie. Artikel 13 : Inwerkingtreding Het Unilever Optieplan treedt in werking op Artikel 14 : Toepasselijk Recht Het Unilever Optieplan is onderworpen aan het Belgisch Recht. De Rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd ingeval van geschil. 20 Artikel 11 : Beëindiging van de Arbeidsovereenkomst In de volgende gevallen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijven de uitoefeningsrechten verbonden aan de toegekende Opties gehandhaafd : - Het overlijden van de Deelnemer. In voorkomend geval kunnen de Opties worden uitgeoefend door de wettige erfgenamen; - De pensionering van de Deelnemer; - De indiensttreding van de Deelnemer bij een buitenlandse tot het Unilever-concern behorende onderneming; - Ziekte of ongeval; - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de Werkgever wegens reorganisatie; - Verkoop van de tewerkstellende vennootschap / vereniging (of een tak ervan) van de Werkgever aan een derde buiten het Unilever-concern Ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de Werkgever wegens dringende reden vervallen alle rechten op de toegekende Opties In de volgende gevallen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen de Opties uitsluitend nog worden uitgeoefend op de eerste bank-werkdag van de eerstvolgende kalendermaand van de Uitoefenperiode (nadien vervallen de rechten op de toegekende Opties definitief) : - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de Deelnemer; - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de Werkgever voor andere redenen dan vermeld in Artikel en Artikel 12 : Wijziging Niet voorziene punten De Raad van Bestuur van Unilever Belgium B.V.B.A. heeft steeds het recht om het Unilever Optieplan te wijzigen of te beëindigen, met dien verstande dat hierdoor geen afbreuk kan gedaan worden aan de geldigheid van eerder toegekende Opties De Raad van Bestuur van Unilever Belgium B.V.B.A. is bevoegd om te beslissen in alle gevallen waarin het Reglement niet voorziet, met inachtname van de relevante wettelijke bepalingen.

21 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 21 6 Deelnameformulier 21

22 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 22 Nota s

23 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 23 Nota s

24 brochure NL /11/05 4:15 PM Pagina 24

brochure NL 5/26/03 9:55 AM Page 1 UNILEVER BELGIUM AANDELENOPTIEPLAN 2003

brochure NL 5/26/03 9:55 AM Page 1 UNILEVER BELGIUM AANDELENOPTIEPLAN 2003 brochure NL 5/26/03 9:55 AM Page 1 UNILEVER BELGIUM AANDELENOPTIEPLAN 2003 brochure NL 5/26/03 9:55 AM Page 2 brochure NL 5/26/03 9:55 AM Page 3 Inhoud 1. Definities...4 2. Algemene informatie m.b.t. het

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel (hierna de "Vennootschap")

Nadere informatie

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap op 7 december 2009 1 Artikel Pagina 1. Artikel 1: DEFINITIES...3 2. Artikel 2: VOORWERP VAN HET PLAN...4 3. Artikel 3:

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld

Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld Aandelenopties De toekenning kan uw werknemers tot 40% netto méér opleveren dan een bonus in cash geld Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Toekenning van aandelenopties 3 Enkele veelgestelde vragen 4 Voordelen

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Als zelfstandig bedrijfsleider tracht u de wijze waarop uw bedrijf u bezoldigt te optimaliseren. Aandelenopties met garantie kunnen hiervoor

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV

TELENET GROUP HOLDING NV TELENET GROUP HOLDING NV AANDELENOPTIEPLAN 2008 # 554379 INHOUDSTAFEL Artikels Pagina 1. Definities en interpretatie... 1 1.1. Definities... 1 1.2. Interpretatie... 3 1.3. Betekenis van verwijzingen...

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

Toelichting voor de houders van aandelen op naam omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAY

Toelichting voor de houders van aandelen op naam omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAY Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 Toelichting voor de houders van aandelen

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Fagron NV Warrantenplan 2016

Fagron NV Warrantenplan 2016 Fagron NV Warrantenplan 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap 0087893-0000021 BR:11609839.4 Inhoud Pagina 1. Definities... 1 2. Voorwerp van het Plan... 3 3. Rechten verbonden aan

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Toelichting omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de. voor een maximumbedrag van EUR 451.929.248

Toelichting omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de. voor een maximumbedrag van EUR 451.929.248 Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Elsene (Brussel), rue des Champs Elysées 43 Ondernemingsnummer BE0423.898.710 Toelichting omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

AANDELENOPTIEPLAN 2008

AANDELENOPTIEPLAN 2008 Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen AANDELENOPTIEPLAN 2008 1 INHOUDSTAFEL ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 Goedgekeurd door de raad van bestuur van ThromboGenics NV op 10 maart 2011 0084307-0000002 CO:13587475.8 INHOUDSOPGAVE Clause Page 1. Definities...1 2. Doelstelling

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN

DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN Ontwerp DELHAIZE GROEP 2007 AANDELENOPTIEPLAN VOOR KADERLEDEN VAN NIET-V.S. VENNOOTSCHAPPEN [24 mei 2007] INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING...1 2. HET PLAN...1 2.1 Wie beslist om Opties toe te kennen onder het

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Het "A2011-Plan" Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V.

Het A2011-Plan Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V. Het "A2011-Plan" Aandelenplan van BASF Antwerpen NV BASF Antwerpen N.V. RPR Antwerpen 0404.754.472 Scheldelaan 600 BTW - BE - 0404.754.472 B-2040 Antwerpen 4 Deutsche Bank AG Telefoon : +32-3-561 21 11

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende (*) : Handelend (invullen wat van toepassing is aub) * als eigenaar van: aandelen van BARCO NV

VOLMACHT. Ondergetekende (*) : Handelend (invullen wat van toepassing is aub) * als eigenaar van: aandelen van BARCO NV BAV1_20100429_volmacht 1 VOLMACHT Ondergetekende (*) : (*)Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Artikel 1a Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 juli 2014 zijn ontvangen

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING MELEXIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12 RPR Ieper 0435.604.729 (de vennootschap ) Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel ONTWERP Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

1. INLEIDING. Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven

1. INLEIDING. Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven THROMEOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op bet spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A

Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A Vragen Waarin bestaat een hergroepering van aandelen? Een hergroepering van aandelen bestaat in het vervangen, door omwisseling, van verschillende bestaande aandelen

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie