RICHTLIJN MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG GRAAFSCHAP COLLEGE DOETINCHEM SECTOR ZORG EN WELZIJN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJN MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG GRAAFSCHAP COLLEGE DOETINCHEM SECTOR ZORG EN WELZIJN"

Transcriptie

1 RICHTLIJN MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG GRAAFSCHAP COLLEGE DOETINCHEM SECTOR ZORG EN WELZIJN pag. 1 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

2 MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN/VERPLEEGHUIZEN/THUISZORG MIDDELS BAXTERMEDICATIE Inleiding Op het Graafschap College gaan wij met ingang van. 2017, werken met medicatieverstrekking middels Baxtermedicatie, voor de studenten van de sector Zorg en Welzijn, MBO-niveau 3 en 4, die de vaardigheid medicatie uitzetten willen aftekenen voor in de praktijk. Daarvoor is het van belang dat er een protocol is waarin staat vermeld hoe hier daadwerkelijk mee om wordt gegaan, denk hierbij m.n. aan de wijzigingen van medicatie. Wij werken via school samen met Apotheek de Haan in Doetinchem, zij hebben ook de Baxterrollen voor onze school verzorgd, met de daarbij passende toedienlijst en medicatieoverzicht. Inhoudsopgave 1) In zorg nemen nieuwe cliënt.3 2) Eerste medicijnverstrekking ) Door apotheek verstrekte lijsten: toedienlijst...3 4) Door apotheek verstrekte lijsten: actueel medicatieoverzicht..4 5) Bijsluiters..4 6) Medicatiebewaking...4 7) Opiaten..4 8) Deelbare medicatie via Baxterzakjes 5 9) Niet deelbare continue medicatie..5 10) Tijdelijke medicatie ) Recepten en kwartaal autorisatielijsten.6 12) Medicatieview arts en apotheker ) Wijzigen Baxtermedicatie ( algemeen ) 7 14) Wijziging Baxtermedicatie halverwege een Baxterronde..7/8 15) Tussentijdse wijziging niet-baxter medicatie ) Wijziging ná het laatste mutatietijdstip ) 24 uur Dekking ) Diverse praktische punten ) Naleving ) Definities.10 pag. 2 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

3 1) In zorg nemen van een nieuwe cliënt Huisarts, specialist, thuiszorgorganisatie melden een nieuwe cliënt aan voor Baxtermedicatie. Ook kan de cliënt zelf aangeven dat hij medicijnen verstrekt wil krijgen via de Baxter. De apothekersassistente mag naar eigen inschatting bekijken of de cliënt in aanmerking komt voor de Baxter. Apotheek moet geboortedatum, BSN, laatste medicatieoverzicht krijgen + bankrekeningnummer voor evt. verlenen van automatische incasso Zorgorganisatie moet bij intake achterhalen welke zelfzorg medicijnen regelmatig gebruikt worden doorgeven aan de apotheek Huisarts moet weten of er sprake is van verslavingen Arts zorgt voor uitschrijven van recepten/medicatieoverzicht, arts is ook verantwoordelijk voor wijzigingen binnen de medicatie. Apotheek werkt uitsluitend op basis daarvan. Apotheek verwerkt gegevens in het Apotheek Informatie Systeem en print een medicatieoverzicht en een toedieningslijst uit. Voor verzorgingstehuizen levert de apotheek dezelfde dag de Baxtermedicatie met medicatieoverzicht en toedienlijst af. Bij de cliënt die de zorg krijgt via de thuiszorgorganisatie, is het streven dit z.s.m. te doen, en uiterlijk binnen 2 weken. Dit omdat er in dit geval ook gezorgd moet worden voor een map met de bijsluiters en het invoeren van een nieuwe patiënt in het systeem, en de uitleg over de medicatie moet gegeven worden aan de cliënt. Het is arbeidsintensiever. 2) Eerste medicijnverstrekking Apotheek bepaalt i.o.m. de zorgorganisatie wanneer de eerste levering vanuit de apotheek moet plaatsvinden Baxtermedicatie wordt in een medicatierol afgeleverd voor de periode van 7 dagen, samen met de bijbehorende toedieningslijst Apotheek deelt cliënt in voor de levering van de Baxtermedicatie vaste startdag van de Baxterronde wordt vastgelegd. Niet-deelbare medicatie wordt geleverd gedurende 1 maand. De apotheek zorgt voor de recepten. Medewerker van thuiszorgorganisatie legt afspraken met cliënt over opslag en beheer vast in zorgleefplan 3) Door apotheek verstrekte toedienlijsten Verpleging/verzorging gebruikt direct op de 1 e dag uitsluitend de door de apotheek geleverde toedienlijst voor aftekenen De toedienlijst is gespecificeerd voor elk geneesmiddel afzonderlijk Er wordt gecontroleerd of het uiterlijk en aantal van de inhoud van het zakje klopt met de beschrijving op het zakje apotheek is verantwoordelijk dat dit klopt!!! Klopt dit niet, medewerker: tekent niet af dient niets uit betreffende zakje toe neemt contact op met de apotheek Bij toedienen wordt voor elk geneesmiddel apart afgetekend pag. 3 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

4 4) Door apotheek verstrekte lijsten : actueel medicatieoverzicht Medicatieoverzicht wordt bij verzorgingshuizen altijd binnen 24 uur na het in zorg nemen van de cliënt geleverd, in geval van een cliënt thuis dus niet. Is het in de thuissituatie spoed, dan wordt het direct geleverd, maar anders binnen 2 weken omdat het arbeidsintensiever is, omdat er een map gemaakt moet worden. Tot die tijd krijgt de cliënt de medicatie aangeleverd op de oude manier in doosjes. Medicatieoverzicht wordt doorgaans bij de eerste geneesmiddellevering direct meegestuurd en opgeslagen in cliëntendossier, achter de toedienlijst. Op dit overzicht staat alle medicatie die de cliënt gebruikt. Dit betreft de deelbare en niet-deelbare medicatie. Medicatieoverzicht moet altijd actueel zijn er wordt steeds een nieuw overzicht geleverd: bij start medicatieverstrekking bij herstart medicatieverstrekking door de zorgorganisatie na tijdelijk verblijf ziekenhuis bij elke wijziging in de medicatie: start, wijzig, stop Actueel medicatieoverzicht wordt meegegeven door de zorgorganisatie bij: opname in het ziekenhuis polibezoek medisch specialist ontslag uit de zorg De zorgorganisatie is zodanig georganiseerd dat bij ontvangst van een nieuw actueel medicatieoverzicht de oude verwijderd en vernietigd wordt 5) Bijsluiters Cliënt of verzorgende moet beschikken over een actuele bijsluiters voor ieder verpakt geneesmiddelen De apotheek levert bijsluiters bij elke eerste uitgifte aan de cliënten thuis en die hulp cliënten die hulp krijgen via de thuiszorgorganisaties. Zorgorganisatie of cliënt kan zelf ook de volgende, altijd actuele websites gebruiken voor bijsluiters: Leverende apotheek maakt een map met bijsluiters voor de producten die op het medicatieoverzicht staan. Dit geldt voor de thuiszorgcliënten. Verzorgingshuizen hebben hun eigen informatorium voor de medicatie die wordt verstrekt. 6) Medicatiebewaking Apotheek voert de medicatiebewaking uit volgens de normen en overlegt waar nodig met de arts 7) Opiaten Mogelijk om opiaten te verwerken in: Baxterzakjes óf Buiten-Baxter medicatie Opiaten moeten worden bewaard op verblijfsadres van de cliënt Cliënt of vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor opiatenbeheer pag. 4 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

5 8) Deelbare medicatie via Baxterzakjes per tijdstip van toedienen 4, max 6 verschillende geneesmiddelen per zakje. Bij meer geneesmiddelen voor een bepaald tijdstip, meerdere Baxterzakjes Baxterzakjes zijn bedrukt met tenminste: naam apotheek naam Baxterzakjes leverancier naam, geboortedatum, verblijfsadres of afdeling/kamernummer cliënt naam van geneesmiddel, aantal en sterkte toedieningstijdstip beschrijven uiterlijke kenmerken van de medicatie Standaard tijden toedienen Baxtermedicatie: 7.00 uur 8.00 uur uur uur uur extra/afwijkende tijden; alle tijden buiten de standaardtijden. Verzoek aan de arts om zoveel mogelijk de 5 standaard tijdstippen te hanteren. Er zit een aantal dagen tussen het verwerken van de laatste mutaties en het aangeleverd krijgen van de Baxterzakjes mutatietijdstip hierover worden goede afspraken gemaakt tussen: apotheek arts zorgorganisatie 9) Niet deelbare continu medicatie Niet deelbare medicatie is: medicatie die niet deelbaar is medicatie die op onregelmatige tijdstippen gegeven wordt medicatie die zo nodig gegeven wordt medicatie die niet in een zakje kan, denk aan inhalatiemedicatie, transdermale pleisters etc. 1 e Uitgifte van deze medicatie eerst voor 2 weken, en daarna per maand De intentie van de apotheek is om zoveel mogelijk medicatie in de Baxterzakjes te doen, ook als dit voor bijv. 2 weken is. De cliënt/thuiszorgorganisatie/verzorgingshuis krijgt hier dan informatie over op de toedienlijst. Er worden afspraken gemaakt wie initiatief heeft tot levering, 2 keuzes op mix mogelijk, afhankelijk van de aard van de medicatie. Keuzes afgesproken tussen apotheek en zorgorganisatie, jaarlijks geëvalueerd: medicatie wordt pro-actief door apotheek geleverd a.d.h.v. opgegeven gebruik. Apotheek zorgt tijdig voor aanvulling medicatie wordt geleverd op verzoek van verpleging/cliënt op geleide van opraken van medicatie. Bestellen dan via fax of mail. pag. 5 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

6 10) Tijdelijke medicatie Tijdelijke medicatie met duur van 1 á 2 weken, vb. Antibioticakuur, wordt los geleverd. Dit wordt vermeld op toedienlijst. Op toedienlijst wordt duidelijk STOP-datum vermeld indien bekend bij apotheek Apotheek zorgt er voor dat na de STOP-datum de: regel niet meer op de eerstvolgende nieuwe toedienlijst verschijnt medicatielevering STOPT! 11) Recepten en kwartaal autorisatielijsten recepten van continue medicatie hebben looptijd tot of voorbij het einde van een kalenderkwartaal. Arts moet recept uitschrijven voor 90 dagen. In de 3 e maand van elk kwartaal stuurt de apotheek aan de verantwoordelijke arts een autorisatielijst voor het volgende kwartaal. Op deze autorisatielijst staat de actuele medicatie vermeld. Arts kan de medicatielijst: zo laten muteren door: starten van medicatie stoppen van medicatie wijzigen van medicatie De arts ondertekent deze lijst, waarna de apotheek heeft geregeld dat de lijst spoedig terugkomt bij de apotheek De door de arts ondertekende autorisatielijst is een verzamelrecept tot het einde van het volgende kwartaal. 12) Medicatiereview arts en apotheker 3x per jaar op afstand; 1x per jaar middels een gesprek Vóór het uitsturen van de kwartaal autorisatielijst: loopt de apotheker de lijst kritisch door schrijft de apotheker zijn: commentaar vragen opmerkingen erbij en markeert dezelfde apotheker parafeert voor zijn review De arts beoordeelt de autorisatielijst en het commentaar van de apotheker en wijzigt evt. de medicatie. Eenmaal per jaar in het eerste kwartaal: bespreken arts en apotheker de autorisatielijsten van alle cliënten komt hier iets uit dat voor de zorgorganisatie of cliënt van belang is regelt arts de communicatie Apotheker neemt initiatief voor deze bespreking Zorgorganisatie is altijd verantwoordelijk: de arts doorlopend te informeren over het verloop van het ziektebeeld over waarnemingen die van belang kunnen zijn voor de gekozen therapie pag. 6 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

7 De arts neemt deze informatie mee naar de bespreking. Cliënt in het verzorgingshuis altijd betrokken zorgmedewerker aan de bespreking deel laten nemen. Apotheker legt de bevindingen vast. 13) Wijzigingen Baxtermedicatie Om fouten zoveel mogelijk te voorkomen is het zeer wenselijk dat artsen proberen wijzigingen in de Baxtermedicatie per volgende Baxterronde in te laten gaan, door een duidelijke vermelding op het recept, en liever niet halverwege een Baxterronde. Wijzigingen moeten door de arts altijd aan de apotheek worden doorgegeven. Alleen door verwerking in het Apotheker Informatie Systeem is er een garantie dat de wijziging correct wordt opgevolgd en dat het medicatieoverzicht en de toedienlijst kloppen. Arts informeert de cliënt en de verzorging over wijzigingen in de medicatie, de werking en evt. bijwerkingen De tussentijdse levering van een nieuw medicatieoverzicht en toedienlijst door de apotheek aan de zorgorganisatie of cliënt is altijd een aanwijzing voor de zorgorganisatie dat de medicatie gewijzigd is In geval van twijfel bij de zorgorganisatie over de juistheid van het medicatieoverzicht en de toedienlijst is er altijd overleg met apotheek ( of evt. arts ) noodzakelijk. 14) Wijzigingen Baxtermedicatie halverwege een Baxterronde Medicijn wordt gestopt de arts stuurt een stoprecept naar de apotheek de apotheek verwerkt het medicijn in het Apotheek Informatie Systeem; kans op toch door blijven leveren is hiermee uitgesloten er wordt een nieuwe toedienlijst voor de rest van deze lopende Baxterronde en medicatieoverzicht uitgedraaid, deze lijsten worden dezelfde dag nog bezorgd de apotheker is met het Baxtersysteem verantwoordelijk voor het uitzetten van medicijnen. Dit houdt in dat de apotheek er zorg voor draagt dat de gestopte medicatie uit het zakje wordt gehaald. Daartoe wordt de rol aangepast in de apotheek Er worden afspraken gemaakt hoe en wanneer de rol naar de apotheek komt en wanneer deze terug moet zijn Het bestaande medicatieoverzicht wordt vervangen De nieuwe toedienlijst wordt door de medewerker van de zorgorganisatie gehecht aan de oude toedienlijst. Op de oude toedienlijst wordt een kruis gezet door de periode die door de nieuwe toedienlijst gedekt wordt. Beide toedienlijsten beslaan samen precies een week De apotheek legt vast dat de STOP procedure correct is gevolgd en verwerkt dit in het Apotheek Informatie Systeem Medicijndosering wordt gewijzigd stoppen en verwijderen van de lopende medicatie en het starten en los leveren van dezelfde medicatie in de nieuwe dosering de arts stuurt een wijzigingsrecept naar de apotheek de apotheek wijzigt het medicijn in het Apotheek Informatie Systeem pag. 7 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

8 er wordt een nieuwe toedienlijst voor de rest van deze lopen Baxterronde en medicatieoverzicht uitgedraaid; deze lijsten worden dezelfde dag nog bezorgd de gewijzigde medicatie wordt uit het zakje gehaald in de apotheek de apotheek levert dezelfde medicatie in de nieuwe dosering los naast de Baxterrol het bestaande medicatieoverzicht wordt vervangen de nieuwe toedienlijst wordt door de medewerker van de zorgorganisatie gehecht aan de oude toedienlijst. Op de oude toedienlijst wordt een kruis gezet door de periode die door de nieuwe toedienlijst gedekt wordt. Beide toedienlijsten beslaan samen precies een week. de apotheek legt vast dat de wijzigingsprocedure correct is gevolgd en verwerkt dit in het Apotheker Informatie Systeem Een medicijn wordt toegevoegd de arts stuurt een recept naar de apotheek de apotheek schrijft het recept aan in het Apotheker Informatie Systeem er wordt een nieuwe toedienlijst voor de rest van deze lopende Baxterronde en een nieuwe medicatieoverzicht uitgedraaid; deze lijsten worden dezelfde dag nog bezorgd. de apotheek levert het toegevoegde medicament los, dus naast de Baxterrol. het bestaande medicatieoverzicht wordt vervangen de nieuwe toedienlijst wordt door de medewerker van de zorgorganisatie gehecht aan de oude toedienlijst. Op de oude toedienlijst wordt een kruis gezet door de periode die door de nieuwe toedienlijst gedekt wordt. Beide toedienlijsten beslaan samen precies een week. de apotheek legt vast dat de wijzigingsprocedure correct is gevolgd en verwerkt dit in het Apotheker Informatie Systeem 15) Tussentijdse wijziging "niet-baxter" medicatie Vanzelfsprekend hoeven er geen medicijnen uit de zakjes gehaald te worden Er wordt een nieuwe toedienlijst en een actueel medicatieoverzicht geleverd voor de rest van de lopende Baxterronde, waarop de apothekersassistente de wijziging heeft gemarkeerd en geparafeerd. Het bestaande medicatieoverzicht wordt vervangen De nieuwe toedienlijst wordt door de medewerker van de zorgorganisatie gehecht aan de oude toedienlijst. Op de oude toedienlijst wordt een kruis gezet door de periode die door de nieuwe toedienlijst gedekt wordt. Beide toedienlijsten beslaan samen precies een week. Bij wijzigen of stoppen moet het restant van de medicatie die niet meer gebruikt mag worden zo snel mogelijk terug naar de apotheek. 16) Wijziging na het laatste mutatietijdstip Baxtermedicatie: in geval van wijzigingen in de dagen ná het laatste mutatietijdstip maar vóór het leveren van de Baxtermedicatie ( dus start van de nieuwe Baxterronde ), dient de apotheek: o Dit te registreren o De toedienlijsten pas na de laatste wijziging uit te draaien o De rollen te corrigeren vóór aflevering: dus medicatie eruit of erbij ( los geleverd) Niet Baxter medicatie vereist geen bijzondere verwerking. pag. 8 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

9 17) 24 uur Dekking Wijziging in de medicatie in weekenden en op feestdagen worden afgehandeld door de dienstdoende apotheek: o De arts is verantwoordelijk STOP en/of START wijzigingen goed door te geven aan de dienstdoende apotheek en de zorgorganisatie of cliënt o De dienstdoende apotheek levert behalve evt. medicatie, extra afleveretiketten binnen 24 uur na aanvraag. Dit kunnen STOP en/of START etiketten zijn. o De medewerker van de zorgorganisatie plakt dit etiket op de toedienlijst en parafeert voor de toedieningstijdstippen o De medewerker van de zorgorganisatie plakt dit etiket ook op het medicatieoverzicht. o De eigen apotheek wordt na de dienst z.s.m. geïnformeerd door de dienstdoende apotheek o De eigen apotheek maakt na verwerking van de wijzigingen in het eigen Apotheek Informatie Systeem, een nieuwe toedienlijst en een medicatieoverzicht en draagt zorg voor aflevering daarvan aan de zorgorganisatie of cliënt, binnen 24 uur na ontvangst van de informatie. 18) Diverse praktische punten Halve tabletten kunnen beperkt in de Baxterzakjes worden verwerkt. Afhankelijk van de Baxterleverancier is er meestal wel een beperkt assortiment tabletten met halve sterktes Het dient vermeden te worden dat de verzorgende na het openen van het Baxterzakje alsnog tabletten moet halveren. Bij meerdere tabletten per zakje is dat niet acceptabel. Te halveren tabletten worden daarom altijd los geleverd: o De apotheker overlegt met de arts welke tabletten met halve sterktes verwerkt kunnen worden. o Indien een arts toch halve tabletten wil voorschrijven buiten het beperkte assortiment, levert de apotheek hele tabletten los. Deze dienen dan door de medewerker van de zorgorganisatie gehalveerd te worden. Het malen van medicijnen is alleen toegestaan als dat door de apotheek is vermeld op de toedienlijst. Zij kijken of het betreffende medicijn gemalen mag worden. De apotheek zorgt ervoor dat op de toedienlijst malen toegestaan wordt vermeld bij medicijnen die gemalen mogen worden of capsules die geopend mogen worden. Retour medicijnen en medicijnafval: o Alle niet meer door de cliënt gebruikte medicijnen dien z.s.m. retour te gaan naar de apotheek o In het verzorgingshuis én de thuiszorg situatie wordt ten minste één keer per maand op elke opslaglocatie gecontroleerd of er medicatie aanwezig is waarvan de vervaldatum verlopen is of heel spoedig gaat verlopen o In de thuiszorgorganisatie is de cliënt of diens vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het beheer van geneesmiddelafval. Dit kan worden ingeleverd bij de apotheek of de gemeente of bij de levering van nieuwe medicijnen aan de bezorger van de apotheek worden meegegeven. 19) Naleving pag. 9 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

10 Zorgorganisatie ziet toe op naleving van het protocol binnen de eigen organisatie 20) Definities Baxtermedicatie = deelbare continu medicatie die in Baxterzakjes verpakt worden, met maximaal 5 verschillende medicijnen per zakje, en maximaal 6 eenheden per zakje in totaal. Baxterronde = periode van 7 dagen waarop een Baxterrol en bijbehorende toedieningslijst betrekking heeft, ingaand op een door de apotheek gekozen dag in de week = de startdag! Buiten-Baxtermedicatie = niet deelbare medicatie of deelbare medicatie die niet geschikt is voor verpakkingen in Baxterzakjes, zoals: tijdelijke medicatie zo nodige medicatie oogdruppels, zalven etc. Deelbare medicatie = medicatie in de vorm van tabletten en capsules Bronvermelding: Protocol Baxtermedicatie apotheek de Haan Doetinchem Protocol medicatieverstrekking voor verzorgingshuizen en thuiszorg; pdf pag. 10 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester

PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING VOOR

PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING VOOR December 2011 BRABANTFARMA SAMEN IN ZORG PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING VOOR VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG Rob Huisman, openbare apotheker, Commissie medicatieverstrekking aan zorgorganisaties BrabantFarma

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING

PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING Maart 2013 BRABANTFARMA SAMEN IN ZORG PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG Commissie medicatieverstrekking zorgorganisaties BrabantFarma Inhoud Inleiding... 3 Protocol verstrekking

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol Verzorgingshuizen

Geneesmiddel Distributie Protocol Verzorgingshuizen Geneesmiddel Distributie Protocol Verzorgingshuizen Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in verzorgingshuizen, inclusief de medicatieoverdracht Juli 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Zorg rond Medicatie NivoZorg

Zorg rond Medicatie NivoZorg Zorg rond Medicatie NivoZorg Vastgesteld op 1-7-2016 Voor:verzorgenden en verpleegkundigen van NivoZorg Datum invoering 1-1-2016 Document verantwoordelijk: C. Favier Evaluatie/herziening: 2-1-2017 Documentnummer:

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR VEILIGE MEDICATIEVOORZIENING AAN Cliënten THUIS. Groot Rotterdam

PROTOCOL VOOR VEILIGE MEDICATIEVOORZIENING AAN Cliënten THUIS. Groot Rotterdam PROTOCOL VOOR VEILIGE MEDICATIEVOORZIENING AAN Cliënten THUIS Groot Rotterdam Dit protocol is tot stand gekomen met medewerking van: Irene Baten Lydia Kraaijeveld Alexandra Babajeff Laurens Lelie zorggroep

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie.

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. Datum vaststelling : 17 december 2002 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht September 2011 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht Oktober 2015 1 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemene voorwaarden 2. De verantwoordelijkheid van de thuissituatie 2.1 Aanleveren van het medicatieoverzicht 2.2 Aanleveren van de medicatie 3. Afspraken

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Algemeen deel (totaaloverzicht) ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-3-Brochure_Medicatieveiligheid-Algemeen.indd

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Medicatiezorg. 1. Doel van de werkinstructie. 2. Toepassingsgebied

Medicatiezorg. 1. Doel van de werkinstructie. 2. Toepassingsgebied Medicatiezorg 1. Doel van de werkinstructie Het op de juiste wijze coördineren van het medicijnbeleid bij de cliënt thuis. Betreft onder andere het toedienen, het beheer, het bestellen en de coördinatie

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR:

INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR: INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR: HKZ-ISO gecertificeerd sinds 2005 Geachte heer/ mevrouw, Samen met uw apotheek heeft u besloten om gebruik te maken van de service Herhaalgemakkelijk.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Augustus 2014 1. Wat is bedoeld met Veilige principes? De Veilige principes zijn

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg in de thuiszorg PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige medicatieverstrekking

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige

Nadere informatie

Zorgmedewerker thuiszorg

Zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen Zorgmedewerker thuiszorg ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen 19 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis.

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Brigit van Soest, Programmamanager Medicatieveiligheid KNMP, 14/11/2012 Na de operatie en verblijf in het ziekenhuis krijgt ze

Nadere informatie

Protocol Medicatievoorziening Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Noordoost-Brabant

Protocol Medicatievoorziening Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Noordoost-Brabant Protocol Medicatievoorziening Verzorgingshuizen en Thuiszorg Tot stand gekomen in samenwerking tussen BrabantFarma, Concordant, Samen in Zorg Versie 1 Laatste wijziging: 14-11-2014 Vastgesteld op: 14-11-2014

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Deel II: Verbeterpuntenlijst voor de Thuiszorg en de Centra voor wonen en zorg

Deel II: Verbeterpuntenlijst voor de Thuiszorg en de Centra voor wonen en zorg Deel II: Verbeterpuntenlijst voor de Thuiszorg en de Centra voor wonen en zorg Datum Afdeling Auditor (en) Auditee Aandachtspunt Bevindingen OK? (groen) Bij start van zorg / Opnameproces 1 Bij opname worden

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking

Protocol medicijnverstrekking Protocol medicijnverstrekking Door middel van dit protocol geeft Widdonckschool Weert aan hoe, in voorkomende gevallen bij medicijnverstrekking, te handelen. Er zijn drie te onderscheiden situaties die

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Algemene uitleg... 2 Ik wil direct medicijnen bestellen... 3 Ik wil mijn medicatie-overzicht aanpassen... 6 Ik wil mijn bestelwijze aanpassen... 9 Ik wil mijn

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inhoudsopgave 1. Doel... 3 2. Toelichting... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1. Toedienen geneesmiddelen... 4 3.2. Soorten geneesmiddelen... 4 3.3. Wet BIG... 4 4. Afspraken met betrekking

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl Patiënteninformatie Poliklinische Apotheek rkz.nl Bij de Poliklinische Apotheek RKZ kunt u terecht voor medicijnen als u een recept van uw specialist heeft gekregen. Dit kan direct na uw bezoek aan de

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

Protocol Medicatievoorziening Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Noordoost-Brabant

Protocol Medicatievoorziening Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Noordoost-Brabant Protocol Medicatievoorziening Verzorgingshuizen en Thuiszorg Tot stand gekomen in samenwerking tussen BrabantFarma, Concordant, Samen in Zorg Versie 2 Laatste wijziging: 09-02-2015 Vastgesteld op: 15-01-2015

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Protocol geneesmiddelenverstrekking. Geneesmiddelenverstrekking bij De Otterkolken en bso De Otter

Protocol geneesmiddelenverstrekking. Geneesmiddelenverstrekking bij De Otterkolken en bso De Otter Protocol geneesmiddelenverstrekking Geneesmiddelenverstrekking bij De Otterkolken en bso De Otter Door de ouders van kinderen die De Otterkolken of bso de Otter bezoeken kan de vraag gesteld worden aan

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

thuiszorgorganisatie

thuiszorgorganisatie Veilige principes in de medicatieketen Thuiszorgorganisatie ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN 9 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd 9 27/03/2012 10:38 Thuiszorgorganisatie

Nadere informatie

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Apothekers en Trombosedienst SKB Winterswijk

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Apothekers en Trombosedienst SKB Winterswijk Inhoud: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens Trombosedienst 2.2 Medisch leider Trombosedienst 2.3 Voor welke vragen neemt u contact op met wie? 2.4 Lijst van afkortingen 3. Behandeling

Nadere informatie

Protocol. Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek

Protocol. Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Protocol Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Inleiding Peuters op de peuterspeelzaal kunnen ziek worden. De Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk is dan niet in staat uw zieke peuter op te vangen

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

INHOUD. Bijlagen: Bijlage 1: Scholing

INHOUD. Bijlagen: Bijlage 1: Scholing Kaderdocument Medicatiebeleid Bewust4Beter 2017 INHOUD 1. Inleiding blz.2 2. Doelstelling blz.3 3. Medicatiebeleid van B4B blz.3 4. Kwaliteitsbeleid blz.4 5. Cultuur van de organisatie blz.4 6. Personeelsbeleid

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL 1009 1 Soort Document: Protocol Code: WL- Gezondheid Titel: Medicijnverstrekking en medisch handelen.

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

Procedure 1: Inventarisatie medicatiebeheer cliënten

Procedure 1: Inventarisatie medicatiebeheer cliënten Procedure 1: Inventarisatie medicatiebeheer cliënten - De medicatie-afspraken met de cliënt dienen bij aanvang van de zorg schriftelijk zijn vastgelegd. Hieronder staat een formulier Medicatie-afspraken

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht november 2011 Bijgesteld in april 2013

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Huisarts ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-5-Brochure_Medicatieveiligheid-Huisarts.indd 1 27/03/2012

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Zuyderland Apotheek Inhoud Inleiding... 3 Voor wie is de Zuyderland Apotheek?... 3 Werkwijze... 3 Medicatiebewaking... 3 Inzicht in uw medicijngebruik... 3 Zorgvuldige controle... 4 Eigen apotheekkeuze...

Nadere informatie

Service Apotheek MFB S IN HANDBOEK. Datum:

Service Apotheek MFB S IN HANDBOEK. Datum: Service Apotheek Datum: 08-12-2014 MFB S IN HANDBOEK Achmea is in 2014 gestart met het belonen van werken met Medisch Farmaceutisch Beslisregels (MFB's). Om voor de extra vergoeding 'Module Zorgverlenerschap'

Nadere informatie

Afspraken over medicijnen

Afspraken over medicijnen Afspraken over medicijnen i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Inleiding.... 3 Hoofdstuk 1 SDW beheert jouw medicijnen... 5 Hoofdstuk 2 Je beheert jouw medicijnen zelf... 10 Hoofdstuk 3 Leren om je

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

protocol medicatie verstrekking/toediening

protocol medicatie verstrekking/toediening protocol medicatie verstrekking/toediening Overeenkomst gebruik geneesmiddelen Kinderopvang Dappertjedoe 1. Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): ouder/verzorger van (naam kind): toestemming om zijn/haar

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Protocol medisch handelen

Protocol medisch handelen Protocol medisch handelen Naast het onderwijs geven aan en het (mede) opvoeden van onze leerlingen zijn er momenten / situaties, dat de locatie Ravenstein van het Hooghuis tot medisch handelen moet overgaan.

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking. 2. Het kind wordt ziek op school. 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek. 4. Medische handelingen. 5. Aansprakelijkheid. Bijlagen: 1. Verklaring

Nadere informatie

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL.

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Medicijngebruik GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Deel 1 Geneesmiddelenverstrekking Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist.

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Verminderde nierfunctie en medicijnen

Verminderde nierfunctie en medicijnen Verminderde nierfunctie en medicijnen VERMINDERDE NIERFUNCTIE WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN PERSOONLIJK GESPREK VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL VERMINDERDE

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

NOAC BEHANDELING EN BEGELEIDING. Stappenplan (uitgebreide versie) Stap Verantwoordelijk Opmerkingen. HA / Specialist

NOAC BEHANDELING EN BEGELEIDING. Stappenplan (uitgebreide versie) Stap Verantwoordelijk Opmerkingen. HA / Specialist NOAC BEHANDELING EN BEGELEIDING Stappenplan (uitgebreide versie) HA=huisarts S=Specialist TD= Trombosedienst A=Apotheker Stap Verantwoordelijk Opmerkingen 1 Verdenking non-valvulaiir atriumfibrilleren.

Nadere informatie

Van Brakelstraat / Protocol Medicijngebruik Wet BIG

Van Brakelstraat /  Protocol Medicijngebruik Wet BIG R.K. basisschool Theo Scholte Van Brakelstraat 3 053 5723363 Postbus 116 7480 AC Haaksbergen directie@theoscholteschool.nl / www.theoscholteschool.nl Protocol Medicijngebruik Wet BIG Oktober 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER

PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER Inhoud Geschiedenis: rol van de apotheker (niewe) Rol van de apotheker Come On project Eigen Ervaringen Mini Come On project Apotheek Antverpia Hoofdstuk IV (attesten)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Totaaloverzicht...6 Overall Checklist...8. Cliënt/Mantelzorger Overzicht Cliënt/Mantelzorger...10 Infoblad Cliënt/Mantelzorger...

Inhoudsopgave. Totaaloverzicht...6 Overall Checklist...8. Cliënt/Mantelzorger Overzicht Cliënt/Mantelzorger...10 Infoblad Cliënt/Mantelzorger... Inhoudsopgave Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - leeswijzer... 4 Totaaloverzicht...6 Overall Checklist...8 Cliënt/Mantelzorger Overzicht Cliënt/Mantelzorger...10 Infoblad Cliënt/Mantelzorger...12

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A1 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Workshop Medica/eveiligheid. Thuiszorgcafé 9 november 2016 Jos Lüers, apotheker

Workshop Medica/eveiligheid. Thuiszorgcafé 9 november 2016 Jos Lüers, apotheker Workshop Medica/eveiligheid Thuiszorgcafé 9 november 2016 Jos Lüers, apotheker Veilige principes in de medica/eketen Voor wie zijn de Veilige principes van toepassing? q Artsen, apothekers en zorgmedewerkers

Nadere informatie

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept:

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept: Geneesmiddelen Regelmatig wordt een gastouder verzocht om geneesmiddelen toe te dienen. Belangrijk is het om je af te vragen om welke geneesmiddelen het gaat en hoe deze toegediend moeten worden. Kinderen

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Protocol medisch handelen StOVOG

Protocol medisch handelen StOVOG Protocol medisch handelen StOVOG A Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Casus Arts schrijft bij nieuwe opname voor Novarapid 30IE s ochtends, 70IE s avonds Wordt toegediend na pakken uit werkvoorraad

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik 1. Doel Het vastleggen van afspraken op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten van medische handelingen op basisschool Los Hoes. 2. Toelichting Op basisschool

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum 1 Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum Protocol 12 september 2011 2 0. Voorwoord Doordat kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven is het niet helemaal

Nadere informatie

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie.

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Soort document Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Doel Uitleg over wet- en regelgeving, begripsbepaling en heldere werkafspraken

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Dubbele controle risicovolle medicatie 2.1

Dubbele controle risicovolle medicatie 2.1 Soort document: Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Doel Uitleg over wet- en regelgeving, begripsbepaling en heldere werkafspraken

Nadere informatie

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders Alertheid blijft nodig bij methotrexaat Maatregelen dragen nog geen vrucht door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders - 15-06-2012 Ondanks maatregelen die zijn genomen om methotrexaat-incidenten te voorkomen,

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Soorten medische handelingen op school a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie