VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:"

Transcriptie

1 VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Gemeente: Kampenhout Coach: Marjolein van Poppel.. Vergaderdatum: Volgnummer Overlegmoment: Stuurgroep 5 (overleg 6) Aanwezigen: Marjolein Van Poppel: coach Ina Menten: sportfunctionaris (verslagmaker) Lut Daenen, Chris Van Grunderbeeck, Rudy De Bruyn Verontschuldigd: Stefan Imbrechts, Steven Coosemans, Chris Vanderperre, Astrid Pauwels Agenda 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 2. Update bundel interne gegevens 3. Bespreking gegevens vragenlijst 4. knelpunten en behoeften opdracht 5. Varia 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering Het verslag is ok. Het verslag wordt verstuurd naar de leden van de Algemene Vergadering en wordt op de website geplaatst. 2. Update bundel interne gegevens Ina stuurde op maandag 11 juni 2007 een mail naar de leden van de stuurgroep met de gegevens van de enquête en de bundel met de interne gegevens. Deze mail kwam bij niemand aan, want de gegevens van de enquête werden tegengehouden. Ina stuurt de bundel nogmaals door met de vraag om te kijken of er gegevens zijn die ontbreken (sportinfrastructuur, sportverenigingen, ) 3. Bespreking gegevens vragenlijst Alle enquêtes werden ingevoerd in access. Ongeveer 300 enquêtes bereikten de sportdienst. Wat een zeer goed resultaat is. Chris heeft een verdere verwerking mogelijk gemaakt door een draaitabel met alle gegevens te maken. Hieronder een korte analyse van de gegevens. De output van de gegevens werden gebundeld in een pdf file (in bijlage). Een aanvulling van Ina is bij haar verkrijgbaar. De belangrijkste conclusies werden uitgeschreven. Algemene info: 296 ingevulde vragenlijsten mannen / vrouwen / leeftijdscategorie 151 mannen 145 vrouwen Niet alle leeftijdscategorieën zijn even goed vertegenwoordigd, maar er zijn wel voor iedere categorie voldoende gegevens om ons op te baseren. We dienen zeker rekening te houden met de ongelijke verdeling van vragenlijsten per leeftijdscategorie.

2 Woonplaats Alle deelgemeenten/ gehuchten zijn vertegenwoordigd. Buken heeft slechts 8 resultaten. Buken is een deelgemeente die kortbij Herent staat. Er is ook een voldoende grote representatie van inwoners van andere gemeenten. Vraag 1: sport/ beweegt u? Ja: 270 Neen: 25 Ja: 270 Er wordt veel gesport voor het plezier. Een minderheid sport om te winnen. Dit komt later terug in de vragenlijst als we zien in vraag 7 dat weinig personen hebben aangeduid dat ze aan competitie doen. Stress, mensen ontmoeten, gewicht verliezen en vaardigheden leren zijn ook belangrijk. Neen: mannen en 14 vrouwen: Het rollenpatroon, moest dit nog bestaan, wordt hierbij zeker niet bevestigd. Geen tijd door familie en werk zijn de voornaamste redenen om niet aan sport te doen: Familie: 10 2 mannen en 8 vrouwen Werk: 12 5 mannen en 7 vrouwen Infrastructuur: 0 Er is niemand van de niet-sporters die niet sport omwille van het feit dat de nodige infrastructuur niet beschikbaar is. Vraag 2: Met wie sport / beweegt u? Velen sporten alleen. Dat zullen voornamelijk wandelaars, fietsers en fitnessers zijn. Clubsporters: 6-12 jaar: 80% van de ondervraagden sport in een sportclub jaar: 30% van de ondervraagden jaar: 50% jaar: 50% jaar: 40% jaar: 50% Jongeren vinden hun weg minder naar de sportclub. We zien wel dat jongeren vooral sporten / bewegen met vrienden. Sport ligt dus zeker in hun interesse, maar sporten in een vast verband trekt niet aan. Het is echter belangrijk om de drop- out bij jongeren zo veel mogelijk te beperken. Of de sportclubs dienen zich specifieker te richten op jongeren (12-18 jaar) of er moeten niet- gebonden sportmogelijkheden worden aangeboden om de drop- out periode te overbruggen en ze later naar de sportclub te trekken. Het sporten met vrienden haalt het meeste antwoorden. Dit resultaat sluit aan bij de resultaten uit vraag 2: sporten voor het plezier en mensen ontmoeten. Vraag 3: Waar sport / beweegt u? 261 antwoorden 87 enkel in Kampenhout: 33,3% 38 enkel buiten Kampenhout: 14,17% 136 zowel in Kampenhout als buiten Kampenhout: 52,1% In vraag 4, 5 en 6 wordt dit verder uitgediept. Vraag 4: Waarom sport u in Kampenhout? 362 antwoorden Mensen sporten graag in de gemeente waar ze wonen. Het is kortbij. Omdat mensen lid zijn van een sportvereniging en omdat er gepaste infrastructuur is, scoort ook goed.

3 Vraag 5: Waar sport / beweegt u in Kampenhout? Openbare weg: 111 Fietsroutes: 60 Sporthal Kampenhout:60 Thuis: 52 Dit zijn de hoofdantwoorden. Als we verder kijken naar vragen 11, 12 en 13 moeten we zeker rekening houden met de opmerkingen die gaan over bovenstaande antwoorden vermits vele personen in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze gebruik van deze infrastructuur. Vraag 6: Er zijn toch heel wat van de ondervraagden die sporten buiten Kampenhout. 59 stellen dat er geen gepaste infrastructuur is. Vraag 11 geeft meer uitleg over de ontbrekende infrastructuur 24 stellen dat er voor hun activiteiten geen sportclub aanwezig is. Dit is natuurlijk jammer. In 20 gevallen voldoet de sportclub niet. Een waaier van redenen worden gegeven: Te duur: er wordt geschreven dat dansers buiten Kampenhout gaan dansen, omdat het daar goedkoper is. Geen aanbod turnen voor kinderen jonger dan 4 jaar. TC De Zeype heeft geen overdekte tennisterreinen. Daarom tennissen een aantal personen buiten Kamepnhout. Onvoldoende professionele begeleiding Andere redenen waarom personen sporten buiten Kampenhout: Een aantal mensen wonen niet in Kampenhout en sporten zowel in Kampenhout en daarbuiten Geen aanbod voor kinderen jonger dan 4 jaar. Geen zwembad Het parcours van de fiets- of wandeltocht loopt ook over andere gemeenten. Vraag 7: Welke sporten beoefent u? Fietsen, Wandelen, joggen, zwemmen scoren hoog. Dit zijn ook de sporten die nationaal hoog scoren. Tennis, Voetbal, fitness en dans scoren ook hoog. De verengingen/ organisaties die deze sporten aanbieden zijn goed vertegenwoordigd in Kampenhout. Het onderscheid tussen ontspanning / competitie is heel groot. Zeer weinigen hebben aangeduid dat ze competitie doen. De vraag is natuurlijk wat de sporters competitie vinden en wat wedstrijden zijn die op recreatief niveau worden gespeeld. Uit vraag 2 is gebleken dat de ondervraagden sporten voor het plezier en slechts een minderheid sport om te winnen. De nadruk ligt in Kampenhout duidelijk op het recreatieve en het sporten voor het plezier. De resultaten van vraag 9 zullen meer duidelijkheid brengen over de focus die we moeten leggen (competitief of recreatief). Vraag 8: Kent u de sportdienst / sportraad? Sportdienst? 278 antwoorden ja: 93 neen: 185 We mogen besloten dat een minderheid de sportdienst kent. Diegenen die de sportdienst kennen, weten ook meestal waar deze zicht bevindt (sporthal Kampenhout). Een groot deel kent ook wel een activiteit van de sportdienst. De sportdienst moet meer bekend worden bij de bevolking. De sportdienst moet een gezicht hebben. De taken moeten duidelijk omlijnd worden en deze moeten gecommuniceerd worden naar de bevolking.

4 Sportraad? 270 antwoorden ja: 39 neen: 231 Een zeer kleine minderheid kent de sportraad en slechts een minderheid van deze personen kent een activiteit van de sportraad. De sportraad moet meer bekend worden bij de bevolking. Ook haar taken, bevoegdheden en andere moeten worden geherdefinieerd en gecommuniceerd naar de verenigingen, sporters en niet- sporters. De sportraad krijgt volgens het nieuwe decreet een grotere rol. Deze rol moet dan ook duidelijk worden gedefinieerd. De activiteiten van de sportdienst en sportraad moeten globaal bekend worden gemaakt. Vraag 9: Wat vind je de taken van de sportdienst / het gemeentebestuur? De verschillen tussen de verschillende kolommen zijn niet groot. Daarom moeten de kleine verschillen toch als relevant worden beschouwd. Ongeveer 43% vindt het stimuleren van het organiseren van activiteiten heel belangrijk, tov 38% belangrijk. Ongeveer 28% vindt het zelf organiseren van activiteiten heel belangrijk, tov 46% vindt het zelf organiseren belangrijk. het doen doen, het ondersteunen en stimuleren van organiseren van activiteiten heeft een hogere prioriteit volgens de ondervraagden dan het zelf organiseren van activiteiten. Het voorzien van degelijke infrastructuur (in het algemeen) wordt door meer dan de helft van de ondervraagden als zeer belangrijk aanschouwd. Ongeveer 44% vindt het ondersteunen van recreatieve sportmogelijkheden heel belangrijk. Ongeveer 42% vindt dit belangrijk. Ongeveer 21% vindt het ondersteunen van competitieve sportmogelijkheden heel belangrijk. Ongeveer 44% vindt dit belangrijk. Het ondersteunen van recreatieve sportmogelijkheden worden belangrijker geacht. Dit wordt ondersteund door de antwoorden in vraag 2 en vraag 7. Vraag 10: Doelgroepen Wie is belangrijk? Jongeren: 71% heel belangrijk Iedereen: 57 % heel belangrijk Inwoners: 46% De niet- woners moeten volgens de ondervraagden duidelijk minder aandacht krijgen. De jongeren en iedereen schoren zeer hoog. Dit komt overeen met de missie. Vraag 11: Ontbrekende sportinfrastructuur Voor deze vraag verwijs ik graag naar de lijst met ontbrekende sportinfrastructuur Meest gemiste infrastructuur: Zwembad Overdekte tennisterreinen Overdekte petanquebanen Recreatieve sportterreinen (voetbalveldje, basketbalpleintje, ) Atletiekpiste / looppiste

5 Kampenhout is geen vragende partij om een zwembad te bouwen. Andere mogelijkheden om de inwoners van Kampenhout een vlottere toegang tot zwembadwater kunnen worden bekeken. Vb. Busvervoer naar een zwembad, goedkopere tarieven, Omdat er in Kampenhout geen tennisclub is met overdekte tennisterreinen, wijken de sporters uit naar andere gemeenten. Kampenhout beschikt over recreatieve terreintjes. Ze zijn niet bekend. Een punt waar promotie en communicatie iets kan aan doen. Vraag 12: Kwaliteit sportinfrastructuur Voldoende kwaliteit: 98 Onvoldoende kwaliteit: 61 Er is een meerderheid dat de kwaliteit voldoende vindt. Echter, de specificaties van de ontevredenen geven aan dat een verbetering van sportinfrastructuur zich opdringt. Sporthal Berg: verouderd sanitair, sportvloer, verlichting (het geheel) Sporthal Kampenhout: verouderde sportvloer, vernieuwing sanitair Betere fiets- en wandelpaden (aangeduide routes) De voetbalaccommodatie van de Hutte, Berg- op en Kampelaar zijn verouderd en niet in orde. Vraag 13: Opmerkingen Vele opmerkingen (zie lijst) Vb. Meer promotie over de verschillende sportmogelijkheden in Kampenhout Sportbrochure Overzicht sportaccommodatie Wat doet sportdienst / sportraad Gebrek aan verenigingsactiviteiten voor kinderen onder 4 jaar Vraag naar samenwerking tussen voetbalverenigingen (zeker voor de jeugd) Beperkt aanbod sportverenigingen: Veel badminton, zaalvoetbal, Geen volleybal, basketbal, 4. Behoeften en Knelpunten Communicatie SPORTDIENST SPORTVERENIGINGEN SPORTBEOEFENAARS GEMEENTEDIENSTEN 1. SPORTDIENST VERENIGINGEN Er zijn problemen wat betreft de wisselwerking. Het is niet altijd even duidelijk met wie de sportdienst moet communiceren. Wie is de contactpersoon, Geen up to date informatie en verzamelde informatie over het verenigingsleven. Geen algemeen overzicht van sportmogelijkheden. Takenpakket van de sportdienst niet duidelijk voor sportverenigingen. Nood aan sportbrochure. Optimalisatie bezetting sporthal door communicatie met verenigingen en verenigingen onderling.

6 2. SPORTDIENST GEMEENTEDIENSTEN Er kan met de verschillende andere diensten meer worden samengewerkt voor de uitwerking van evenementen met bijvoorbeeld jeugddienst, dienst welzijn, dienst milieu. Samenwerking met andere diensten om aanbod voor bevolking te promoten. 3. SPORTDIENST SPORTBEOEFENAARS Sportdienst is niet bekend bij de meerderheid van de bevolking. Onvoldoende promotie naar individuele sportbeoefenaars. Activiteiten van de sportdienst niet bekend bij sporters Van welke sporten kunnen sporters proeven? 4. SPORTVERENIGINGEN SPORTBEOEFENAARS Communicatie sportverenigingen naar eigen clubleden en eventueel toekomstige clubleden Promotie- activiteiten van sportverenigingen naar sporters toe met de steun van sportdienst 5. SPORTRAAD GEMEENTE De sportraad wordt te weinig aanschouwd als een volwaardig adviesorgaan. De sportraad moet advies geven en dit moet worden gehoord door Gemeentebestuur, alsook feedback worden gegeven. Voor het thema COMMUNICATIE werden een aantal knelpunten en behoeften opgesomd. Voor de andere thema s die tijdens de vergadering van werden bepaald moet ook een behoefte- en knelpunten- analyse worden gedaan. Er wordt gevraagd aan de leden van de stuurgroep om voor de volgende thema s de knelpunten en behoeften op een rijtje te zetten. Op basis daarvan kunnen de doelstellingen worden bepaald. ANDERE THEMA S Doelgroepen Sportinfrastructuur Sportaanbod Om de volgende vergadering vlot te laten verlopen en om wat vaart te zetten achter ons plan, vragen we u om eventjes werk te maken van deze behoeften en knelpunten. Ook vragen we om het hoofdstuk ivm de doelstellingen te lezen (handboek sportbeleidsplan). Exemplaar van het handboek te vinden op Er zijn ook exemplaren te krijgen op de sportdienst. Schoolsport Momenteel wordt er in de sporthal van Berg voor de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs (De Toverberg en het Klimtouw) sport na school voorzien. Dit gebeurt door SVS in samenwerking met de sportdienst. Er moet worden bepaald in welke richting dit initiatief moet evolueren. Sport na School voor alle leerlingen van alle Kampenhoutse scholen? Samenwerking met sportverenigingen, zodat de leerlingen hun weg vinden naar de sportvereniging? Sport op 1 centrale locatie (sporthal Kampenhout) of in de scholeninfrastructuur? Jogging De eindejaarsjogging is in Kampenhout een groot gebeuren. Van ver komen lopers en joggers meelopen voor het goede doel. De Kampenhoutse verenigingen zijn echter, volgens ons, niet

7 echt vertegenwoordigd tijdens dit evenement. Deze activiteit kan als een alternatieve verenigingsactiviteit (naast andere trainingsmomenten) worden aanschouwd en kan dus ook zo gepromoot worden. De kampioenen van de scholenveldloop worden persoonlijk uitgenodigd op de eindejaarsjogging. Zo kan de eindejaarsjogging een activiteit worden van individuele Kampenhoutenaren, maar ook van het Kampenhoutse verenigingsleven. 5. Varia Op wordt er een gezinsfietstocht georganiseerd ism verschillende verenigingen. Dit sportief initiatief heeft een zeer brede doelgroep. We hopen met dit evenement een grote groep sportief geïnteresseerden aan te spreken. Lut en Ina hebben samen gezeten om een kalender op te stellen voor de vergaderingen en taken van de Raad van Bestuur. Hieronder het voorstel wat betreft de punten die betrekking hebben op het SBP: 13/09/2007: Raad van Bestuur vergadering waarbij de stuurgroep zal fungeren als klankbordgroep om te reflecteren over het sportbeleidsplan. Opmaak uitnodiging Algemene Vergadering Sportraad (agendabepaling) 24/09/2007: De leden van de Algemene Vergadering worden aangeschreven. Ze worden gevraagd schriftelijk commentaar te geven over het SBP. Ze krijgen hiervoor tijd tot 4/10/2007. Tegelijkertijd worden ze uitgenodigd voor de AV. Verenigingen die hun standpunten over het SBP willen toelichten, worden uitgenodigd op de stuurgroepvergadering van 08/10/ /10/2007: Stuurgroep SBP vergadering (bespreken reflecties op SBP van leden AV) 11/10/2007: Raad van Bestuur vergadering met voorbereiding van de Algemene Vergadering 18/10/2007: Algemene vergadering (advies SBP) Het schema werd opgemaakt rekening houdend met de opmaak van het SBP. Het sportbeleidsplan moet, voorzien van een positief advies van de sportraad, worden goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 november In het allerlaatste geval kan een aangepaste versie van het SBP terug op de gemeenteraad verschijnen op 13/12/2007. Het geeft ons inzicht in de timing voor het uitschrijven van het SBP. De volgende vergadering gaat door op: OPGELET WIJZIGING DATUM Maandag 2 juli 2007 (vergadering in SCHEPENZAAL) Bespreking van gegevensanalyse van overige 3 thema s Knelpunten en behoeften Aanzet tot het formuleren van doelstellingen. De klankbordgroep zal worden samengeroepen na het formuleren van de doelstellingen.

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment: VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Gemeente: Kampenhout Coach: Marjolein van Poppel.. Vergaderdatum: 17.07.2007 Volgnummer Overlegmoment: Stuurgroep 7 (overleg 8) Aanwezigen: Marjolein Van Poppel: coach

Nadere informatie

Verslag Raad van Bestuur Sportraad 19 oktober 2010

Verslag Raad van Bestuur Sportraad 19 oktober 2010 Verslag Raad van Bestuur Sportraad 19 oktober 2010 Aanwezigheden Leden van de Raad van Bestuur: Aanwezig: Lut Daenen, Kris Vandervorst, Chris Vanderperren, Geert Heremans, Steven Coosemans, Rina Van Osmael.

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Sportraad 22 juni 2010

Verslag Algemene Vergadering Sportraad 22 juni 2010 Verslag Algemene Vergadering Sportraad 22 juni 2010 Aanwezigheden Leden van de algemene vergadering Aanwezig: BC Kampenhout, Beautiful Losers, Budokan, De Jonge Elite, De Laarstallen, De Leeuwkes, De toekomst,

Nadere informatie

Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 28 april 2015

Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 28 april 2015 Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 28 april 2015 Start vergadering: 19.30 uur Aanwezig: Rina Vanosmael, voorzitter Peter Maertens, ondervoorzitter Kris Vander Vorst, secretaris Steven Coosemans (lid) Lut

Nadere informatie

Verslag Raad van Bestuur Sportraad 18 januari 2008

Verslag Raad van Bestuur Sportraad 18 januari 2008 Verslag Raad van Bestuur Sportraad 18 januari 2008 Aanwezigheden - Leden van de Raad van Bestuur: Aanwezig: Dhr. De Becker Pascal; Mevr. Vander Vorst Kris; Vanhecke Eric; Mevr. Rina Van Osmael; Verbiest

Nadere informatie

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE KAMPENHOUT

SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE KAMPENHOUT SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 GEMEENTE KAMPENHOUT VOORWOORD Beste inwoner van Kampenhout, Het afgelopen jaar is er door een gedreven groep van vrijwilligers én de gemeentelijke sportfunctionaris in het bijzonder,

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

11.1 Ruimtebalans en op te heffen stedenbouwkundige voorschriften

11.1 Ruimtebalans en op te heffen stedenbouwkundige voorschriften 11.1 Ruimtebalans en op te heffen stedenbouwkundige voorschriften De invloed van de bestemmingswijzigingen in dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op het huidige ruimtegebruik wordt weergegeven

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Communicatie

Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5: Communicatie 1. SWOT analyse Kansen: - Opleidingen voor beheer webpagina voor clubs - Website van de gemeente - Samenwerking met de jeugddienst dienst Vrije tijd -

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente

Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente De gemeente Malle is momenteel druk bezig met de opmaak van het sportbeleidsplan. Dat beleidsplan zal de komende 6 jaar bepalen wat er op sportgebied (promotie,

Nadere informatie

De kracht van sportpromotie-klassiekers

De kracht van sportpromotie-klassiekers De kracht van sportpromotie-klassiekers Programma Sportacademie - Herzele Jonathan De Henau (sportpromotor) Sportmaand Bonheiden Petra Mees (sportpromotor) Sportclubondersteuning Breda Suzan Swiers (adviseur

Nadere informatie

Moyson François, Pas Veerle, Van der Stighelen Jonas, Filip Van den Reym

Moyson François, Pas Veerle, Van der Stighelen Jonas, Filip Van den Reym Sportraad Maandag 25 november 2015 AC Aanwezigen: Verontschuldigd: Afwezigen: De Buyser Gilbert, De Decker Catharina, De Maeyer Alfons, De Maeyer Jan, De Smedt Piet, De Smet Prosper, Geert Pas, Kristof

Nadere informatie

Wie beoefent sport? leeftijd mannen vrouwen 55-60 11 15 61-65 8 8 66-70 6 8 71-75 4 4 76-80 2 3 81-85 2 1 86-90 91-95 96-100 33 39

Wie beoefent sport? leeftijd mannen vrouwen 55-60 11 15 61-65 8 8 66-70 6 8 71-75 4 4 76-80 2 3 81-85 2 1 86-90 91-95 96-100 33 39 72 10. Sport. 10.1 Beoefent de senior actief sport? Slechts een kleine minderheid van de senioren in onze gemeente Kampenhout doet nog aan sport : 24 % : nog niet eens 1 op 4 personen!! 69 % komt er voor

Nadere informatie

Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 31 januari 2012

Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 31 januari 2012 Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 31 januari 2012 Start vergadering: 20 uur Aanwezig: Lut Daenen, Steven Coosemans, Chris Vanderperre, Oscar De Keyser, Geert Heremans, Eric Van Hecke, Rina Vanosmael Stefan

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning.

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning. Onderzoek Visie Ouderen staan nog midden in de samenleving, zijn kapitaalkrachtig, hebben relatief veel vrije tijd en doen in nog steeds toenemende mate aan sport op oudere leeftijd. Een nieuwe generatie

Nadere informatie

Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 18 oktober 2011

Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 18 oktober 2011 Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 18 oktober 2011 Start vergadering: 20u. Aanwezig: Lut Daenen, Steven Coosemans, Chris Vanderperre, Marc Cochet, Pascal De Becker, Rina Vanosmael Nelis Van Cappellen,

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Ontwikkelingen sportinfrastructuur in de stad Kortrijk. Congres VSG Leeuwarden 28 september 2016

Ontwikkelingen sportinfrastructuur in de stad Kortrijk. Congres VSG Leeuwarden 28 september 2016 Ontwikkelingen sportinfrastructuur in de stad Kortrijk Congres VSG Leeuwarden 28 september 2016 Situering : Kortrijk Evolutie sportaccommodatie Uitdagingen Noordzee Oostende Brugge Kortrijk Nederland Antwerpe

Nadere informatie

delegatie van de sportraad werd uitgenodigd samen met het directiecomité van het AGB om zo de

delegatie van de sportraad werd uitgenodigd samen met het directiecomité van het AGB om zo de AANWEZIGHEDEN Aanwezig: Mieke, Martine, Harry, Stef, Danny, Leon, An, Tim, Jan, Eric + 2 extra vertegenwoordigers KRV AGB: Paul Laurrijssen, Verelst Geert, Verbeeck Paul (later) Waarnemers: Erik Blondeel

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Sportraad 6 mei 2015

Verslag Algemene Vergadering Sportraad 6 mei 2015 Verslag Algemene Vergadering Sportraad 6 mei 2015 Aanwezig: Badmintonclub Kampenhout, Concordia, De Jonge Elite, LRV De Laarstallen, De Leeuwkens, De Pedaalridders, GSF Kampenhout, Jazz D Nova, Jiu-Jitsuclub

Nadere informatie

Avelgem sportief! Sportwegwijs...

Avelgem sportief! Sportwegwijs... sportief! Sportwegwijs... Sportdienst De sportdienst staat in voor de sportieve dienstverlening aan de inwoner van, aan de se sportraad en VZW Sportbeheer. Contact: Sportdienst Doorniksesteenweg 226 8580

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Sportaanbod van de SPORTDIENST

Sportaanbod van de SPORTDIENST Sportaanbod van de SPORTDIENST VOORWOORD Beste sporter, U hebt de gloednieuwe sportbrochure in handen. Het is een mooi overzicht geworden van de verschillende sportmogelijkheden in onze gemeente Pittem.

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4: Meerjarenplanning sportinfrastructuur 1. SWOT analyse Kansen: - Uitbreiden van de openingsuren - Veel open ruimten beschikbaar - Meer gebruik

Nadere informatie

Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever. N-VA Maarkedal

Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever. N-VA Maarkedal Sportraad Maarkedal 29/08/2012 Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever N-VA Maarkedal Stelling N-VA Maarkedal N-VA wil geen grote, volledig door de gemeente

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

Subsidiereglement: Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen

Subsidiereglement: Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen Subsidiereglement: Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Legende: Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting. Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking

Legende: Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting. Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking Legende: S.D. = Strategische Doelstelling O.D. = Operationele Doelstelling Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking S.D. Uitbouw sportdienst zodat

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging!

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! 3 juni 2004 KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! IS ER POSITIEF NIEUWS? Recent interuniversitair onderzoek bij 12.000 Vlamingen tussen 10 en 75 jaar doet Minister Marino Keulen besluiten dat

Nadere informatie

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda agenda sportraad 2008 verwelkoming voorzitter en schepen goedkeuring jaarverslag en financieel verslag 2007 Sportbeleidsplan 2008-2013: actie 2008 Voorstelling volleybalclub VOC Malle vzw Erkenning- en

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

2013-2014 Proef je sport tijdens de maand september

2013-2014 Proef je sport tijdens de maand september 2013-2014 Proef je sport tijdens de maand september VOORWOORD DEELNEMENDE SPORTVERENIGINGEN Beste Kampenhoutenaar, 2013, het eerste jaar van een nieuwe legislatuur. Sport is één van de weinige bevoegdheden

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Raad van Bestuur Sportraad

Raad van Bestuur Sportraad Raad van Bestuur Sportraad Start vergadering: 20.00 uur Aanwezig: Rina Vanosmael, (voorzitter) Peter Maertens 1 (ondervoorzitter) Kris Vander Vorst (secretaris) Steven Coosemans (lid) Rudy Peeters 2 (lid)

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Beleidsplan 2017-2020 1. INLEIDING Voorwoord Dit beleidsplan is tot stand gekomen met de hulp van de commissies, het personeel en de Raad van Bestuur van de Vlaamse Zaalvoetbalbond.

Nadere informatie

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011 Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011 Aanwezig : G. Janssen, voorzitter, G. Evens, secretaris, R. Witters, P. Vandersanden,, L. Swinnen,, C. Rabijns, leden, D. ten Haaf,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST STATUTEN

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST STATUTEN Gemeentelijke Sportraad van Knokke- Heist Buitengewone Algemene Vergadering van 5 juli 2008 GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST STATUTEN Overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 9

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Pace vragenlijst Physician-based Assessment and Counseling for Exercise

Pace vragenlijst Physician-based Assessment and Counseling for Exercise Pace vragenlijst Physician-based Assessment and Counseling for Exercise Dit formulier bepaalt uw lichamelijke activiteiten niveau. Lees dit formulier door en kies de zin die het beste aansluit bij uw huidige

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen

Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen Bos en Lommer: sport, openbare ruimte en verkiezingen Van 20 tot en met 28 april 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en Lommer meedoen aan de tweede meting. De enquête betrof drie onderwerpen:

Nadere informatie

Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 17 maart 2015

Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 17 maart 2015 Raad van Bestuur Sportraad dinsdag 17 maart 2015 Start vergadering: 19.30 uur Aanwezig: Rina Vanosmael, voorzitter Peter Maertens, ondervoorzitter Kris Vander Vorst, secretaris Steven Coosemans (lid) Chris

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

Raad van Bestuur Sportraad - dinsdag 11 februari 2014

Raad van Bestuur Sportraad - dinsdag 11 februari 2014 Raad van Bestuur Sportraad - dinsdag 11 februari 2014 Start vergadering: 20.00 uur Aanwezig: Rina Vanosmael, voorzitter Chris Vanderperre, Steven Coosemans, Wim Vanhamme (leden) Stefan Imbrechts, Schepen

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren Verslag van de eerste vragenlijstronde Jeugd, Zorg en Sport Auteur: Sabina Super, Niels Hermens, Kirsten Verkooijen Datum: 19 april 2016 Inleiding

Nadere informatie

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep Jaarprogramma 2015 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Gemeentebestuur Nevele Sportdienst Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? Om in aanmerking te komen voor een beleidssubsidie, moet de aanvragende

Nadere informatie

Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014

Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014 Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014 Jeroen Scheerder i.s.m. Marc Theeboom, Annick Willem, Julie Borgers en Zeno Nols Sportthema s 1. Deelname aan sport (Scheerder et al.) 2. Fysieke (in)activiteit

Nadere informatie

Tarieven sporthallen. Sportcomplex De Gulden Kamer. - Sporthal Albert Plovier: 5 euro/uur. - Buitenterreinen:

Tarieven sporthallen. Sportcomplex De Gulden Kamer. - Sporthal Albert Plovier: 5 euro/uur. - Buitenterreinen: Tarieven sporthallen Sportcomplex De Gulden Kamer - Sporthal Albert Plovier: 5 euro/uur - Buitenterreinen: Voetbalveld met kleedkamers en douches: Voetbalveld met kleedkamers zonder douches: 10,60 euro

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. STATUTEN Hoofdstuk 1 : DOEL Artikel 1. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

3. Inventaris van de respondenten

3. Inventaris van de respondenten 16 3. Inventaris van de respondenten 3.1 Aantal aangeschreven senioren : Er werden voor dit onderzoek 400 respondenten aangeschreven, representatief voor 3054 personen van 55 en ouder. Hiervan waren 188

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

SPORTDIENSTEN WERKEN SAMEN AAN EEN POSITIEF CLUBKLIMAAT

SPORTDIENSTEN WERKEN SAMEN AAN EEN POSITIEF CLUBKLIMAAT SPORTDIENSTEN WERKEN SAMEN AAN EEN POSITIEF CLUBKLIMAAT Kennismaking man/vrouw actief betrokken in verenining kinderen sportfunctionaris/sportraad/schepenen al gehoord van Positief Coachen? Film Validation

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden. Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden.

Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden. Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Mei 2015 Sportverenigingen in de schijnwerpers in eerste Sportkrant

Nadere informatie

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Op weg naar een kwalitatieve sportvereniging 7, 12 en 13 november 2007 Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Hulpmiddel om kwalitatieve subsidiereglementen op

Nadere informatie

Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur

Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur 1. De tarieven Zwembaden (individuelen aan kassa) Sauna 18,00 10,50 10,80 7,00 2,10 Sauna 11-beurtenkaart (1 jaar geldig) 180,00 105,00 108,00 70,00 21,00 Whirlpool

Nadere informatie

ALTERNATIEVE BEHEERSVORMEN. PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente

ALTERNATIEVE BEHEERSVORMEN. PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente BORNEM - LIGGING Uithoek Provincie Antwerpen Oost-Vlaanderen - Vlaams Brabant Gouden driehoek 45 km 2 - mooiste

Nadere informatie

WEEK VAN DE SPORTCLUB

WEEK VAN DE SPORTCLUB WEEK VAN DE SPORTCLUB Van ZATERDAG 10 tem ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 Een organisatie van Bloso ism : 1. de gemeentelijke sportdienst 2. de gemeentelijke sportraad Hamme 3. de lokale sportclubs WEEK VAN DE

Nadere informatie

VERENIGINGSSPORTBELEIDSPLAN SPORTRAAD MOERBEKE-WAAS 2009-2013

VERENIGINGSSPORTBELEIDSPLAN SPORTRAAD MOERBEKE-WAAS 2009-2013 VERENIGINGSSPORTBELEIDSPLAN SPORTRAAD MOERBEKE-WAAS 2009-2013 INHOUDSTAFEL 1. Inhoudstafel...2 2. Voorwoord...3 3. Missie en visie...4 4. Inleiding en startfase...5 5. Gegevensanalyse...7 a. Demografie

Nadere informatie

GEMEENTE HERENT. SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 Evaluatie + aanpassing: 2009

GEMEENTE HERENT. SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 Evaluatie + aanpassing: 2009 GEMEENTE HERENT SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 Evaluatie + aanpassing: 2009-1 - versie: juni 2010 INHOUD INLEIDING... 3 MISSIE... 4 DEEL 1 EVALUATIE 2009... 5 DEEL 2 AANGEPASTE DOELSTELLINGEN / PLAN VAN AANPAK...

Nadere informatie

Externe analyse (2008)

Externe analyse (2008) Externe analyse (2008) Trends volgens STEP: uitgeschreven 1. Sociologisch 1.1 Sociologisch: algemeen 1.1.1 Sportbeoefenaars 1.1.1.1 Aantal aangesloten leden in de sportclubs van de erkende en gesubsidieerde

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Sport Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Ik beoefen geen sport Voetbal Korfbal Tennis Badminton Handboogschieten Judo Dansen Fitness / sportschool Golf Hardlopen Mountainbike Pilates Spinning Tafeltennis

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

GEMEENTE MOERBEKE PRESENTEERT:

GEMEENTE MOERBEKE PRESENTEERT: GEMEENTE MOERBEKE PRESENTEERT: SPORTRAAD MOERBEKE Lindenplaats 7 9180 Moerbeke TEL: 09/326.93.86 E-mail: sport@moerbeke.be 12 1 VC SPECTRUM Volleybal voor jong en oud! Jongens en meisjes, zowel initiatie

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011 SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Inleiding Een Brussels huishouden spendeerde anno 2009 gemiddeld ongeveer 250 aan musea, schouwspelen en soortgelijke activiteiten. Dat staat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Gemeente Sint-Genesius-Rode

Gemeente Sint-Genesius-Rode Gemeente Sint-Genesius-Rode VERENIGINGSSPORTBELEIDSPLAN 2008-2013 VOORWOORD Het sportoverleg van Sint-Genesius-Rode heeft kennis genomen van het nieuwe sport voor allen decreet en onthaalde het op een

Nadere informatie

Sportbeleid 2014-2019 - belangrijkste vaststellingen en suggesties vanuit de sportraad en de VCA voor Sport.

Sportbeleid 2014-2019 - belangrijkste vaststellingen en suggesties vanuit de sportraad en de VCA voor Sport. Sportbeleid 2014-2019 - belangrijkste vaststellingen en suggesties vanuit de sportraad en de VCA voor Sport. 1. Ondersteuning van het sportieve verenigingsleven 1.1. Waardering van bestaande financiële

Nadere informatie

G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d S t e e n o k k e r z e e l

G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d S t e e n o k k e r z e e l G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d G e m e e n t e h u i s, O r c h i d e e ë n l a a n 1 7 t e 1 8 2 0 02/254.19.74 02/254.19.02 Steenokkerzeel, 25 april 2016 Geachte Graag nodig ik u uit op

Nadere informatie

Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen. Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols

Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen. Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols Opportuniteiten voor sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen Inge Derom Marc Theeboom Zeno Nols Inhoud van de presentatie Ex-sporters, mogelijke herintreders Redenen om te sporten Mogelijke drempels

Nadere informatie

Tarieven S&R Tarieven TMVW

Tarieven S&R Tarieven TMVW Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 22 mei 2014 Bekendgemaakt op 5 juni 2014 Tarieven S&R Tarieven TMVW 1. Prijscategorieën 1.1. Tarieven individueel - Categorie A geldt voor

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

ONTMOETING MET DE SCHEPENEN VAN SPORT SPORTINFRASTRUCTUUR

ONTMOETING MET DE SCHEPENEN VAN SPORT SPORTINFRASTRUCTUUR ONTMOETING MET DE SCHEPENEN VAN SPORT donderdag 24 maart 2011 in Neerglabbeek SPORTINFRASTRUCTUUR 1. Sportaccommodaties in Vlaanderen. De inventarisatie van de sportaccommodaties die in Vlaanderen aanwezig

Nadere informatie

Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan

Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan 2008-2013 Impulssubsidies BORGLOON sportbeleidsplan 2008-2013 1 Hoofdstuk V sportbeleidsplan Borgloon 2008-2013 : Gegevensanalyse IMPULSSUBSIDIES Bij de opmaak van

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen AGENDA Park Leudal-Oost visie Definitiefase Proces Varianten Overleg / Discussie varianten Vervolg Klankbordoverleg 26 mei 2015 VISIE GEBIED Verenigingen Onderwijs Ongeorganiseerd Bedrijfsleven Natuur

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie