The Merit Capital Investor April 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Merit Capital Investor April 2015"

Transcriptie

1 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als zieke man in de wereld te bestempelen. Is er op dit ogenblik enige hoop op een verrijzenis van de Europese economie? De jaren na de financiële crisis hebben we op regelmatige basis ons ongenoegen geuit over het gevoerde beleid in Europa. Ondanks het feit dat de financiële crisis ontstaan is in de VS, worstelt Europa nog steeds met de nasleep ervan terwijl de VS er ondertussen in geslaagd is om terug aan te knopen met pre-crisis groeicijfers. Het achterop blijven van Europa is in belangrijke mate toe te schrijven aan het gebrek aan reactiviteit en flexibiliteit in het besluitvormingsproces van de Europese instellingen. In de Verenigde Staten werd er sneller gereageerd en efficiënter gehandeld waardoor de Amerikaanse economie vandaag opnieuw op volle toeren draait. Is er vandaag echt hoop dat Europa de ellende van de voorbije zes jaar achter zich kan laten? Het is wellicht nog iets te vroeg om ons definitief uit te spreken over de comeback van Europa, maar de signalen ogen op zijn minst positief. We alludeerden reeds in ons editoriaal van januari dat Europa in 2015 de positieve verrassing zou kunnen worden. En het lijkt deze bewering nog waar te maken ook. De eerste signalen waren reeds waarneembaar in het vierde kwartaal van 2014, toen we een kentering konden vaststellen in een aantal richtinggevende indicatoren. De aankondiging van de ECB om een copy, paste te doen van de Amerikaanse QE bracht deze positieve kentering in een stroomversnelling. Het herwonnen vertrouwen van de private sector vertaalde zich in hogere productie bij de bedrijven, terwijl de consument steeds meer bereid is zijn portemonnee open te trekken (vooral de Duitse consument). De zwakke Euro en de lage olieprijs zijn de aanvullende ingrediënten om in feeststemming te geraken. Waar het nog schort in Europa is de bereidheid van de bedrijven om te investeren. Het lijkt er op dat ze een wait and see strategie hanteren en pas in actie willen schieten zodra de positieve trend zich bevestigt. De aantrekkende vraag naar krediet vanwege bedrijven en de toegenomen geldhoeveelheid in het financiële systeem doen ons vermoeden dat de investeringsdrang vanwege bedrijven niet meer ver af is. Deze cocktail aan positieve berichten heeft er voor gezorgd dat de Europese markten helemaal bovenaan prijken in de ranglijst van best presterende beurzen wereldwijd. Over de eerste drie maanden van 2015 namen de Europese beursindexen een gemiddelde vlucht van 17%, een rendement waar de onfortuinlijke spaarder alleen maar kan van dromen. In de VS zijn alle ogen gericht op de FED. De markt is in de ban van de geplande renteverhoging. De vraag is niet zozeer of die renteverhoging er komt, maar eerder wanneer en hoeveel. De meningen in de markt lopen erg uiteen. Een aantal analisten verwachten in juni een eerste zet vanwege de FED. Anderen gaan er van uit dat de renteaanpassing eerder na de zomer komt. Wij delen de mening van deze laatste groep. Tijdens de laatste meeting van de FED schrapte het comité het woord patient (geduld), waarmee het wil aangeven dat het moment van een aanpassing nadert. Boordtabel 31/03/ /12/ /03/2015 VERSCHIL YTD BEL , ,82 13,41% AEX 424,47 489,41 15,30% EUROSTOXX , ,38 17,51% SP , ,89 0,44% EURUSD 1,2135 1, ,59% GOLD in usd 1195, ,68-0,97% OLIE BRENT IN USD 55,95 55,11-1,50% EURIBOR3MD 0,078 0,018-76,92% DUITSE BUND 10Y 0,541 0,18-66,73% US TREASURY 30Y 2,7473 2,537-7,65% MSCI WORLD IN 144, ,512 14,57%

2 Tegelijkertijd wil de FED evenmin de indruk wekken dat tijdens de volgende meeting een renteverhoging beslist zal worden. Het is zelfs zo dat de FED de groeivooruitzichten lichtjes naar beneden bijstelt en ook haar renteverwachtingen neerwaarts herziet ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen. Dit geeft aan dat men ook niet plots ongeduldig moet worden wat een rentewijziging betreft. Wij zijn ook van oordeel dat de FED liever iets te laat of te langzaam de rente verhoogt om te vermijden dat ze een goed draaiende economie de nek zou omwringen. De economische groei aan de andere kant van de oceaan is sinds vorig jaar op kruissnelheid gekomen, alhoewel enkele gepubliceerde cijfers over het eerste trimester lichtjes teleurstellen. Het wordt stilaan een traditie dat de cijfers over het eerste kwartaal in de VS een beetje beneden de verwachtingen blijven, dikwijls omwille van weersomstandigheden. Wij verwachten betere economische cijfers vanaf het tweede kwartaal. Of de markten deze positieve tendens verder zullen verdisconteren in hogere beurskoersen blijft de vraag. In relatieve termen is Wall Street duurder dan andere markten, de hogere dollar begint exportbedrijven toch wat parten te spelen en de nakende renteaanpassing kan tijdelijk de markten onder druk zetten. Chinese leiders geraken er steeds meer van overtuigd dat een permanente vertraging van de economische groei de nieuwe norm is. Dit betekent dat de noodzaak om hoge groeicijfers te halen, vermindert en dat de politieke druk om steeds meer te lenen om de groei target te halen, afneemt. Trouwens de kredietgroei onder controle houden, is de prioriteit van de Chinese regering. Door de rente te verlagen, biedt men de gelegenheid aan bedrijven om zich goedkoper te financieren. Hiermee reduceert China het risico op falingen. De huizenmarkt in China stabiliseert door de lagere rente en in de topsteden stijgen zelfs de prijzen een klein beetje. Ondanks de lagere groeivooruitzichten presteren de Chinese aandelenmarkten ook dit jaar erg goed. De extra renteverlagingen die we dit jaar nog verwachten, stuwen de beurzen omhoog. Ook in Japan zijn de aandelenmarkten in goede doen. Dit heeft te maken met de structurele hervormingsmaatregelen die Premier Abe tracht door te voeren met de bedoeling de Japanse economie nieuw leven in te blazen en definitief komaf te maken met de aanhoudende en hardnekkige deflatie. Positief is ook het herwonnen vertrouwen van lokale beleggers in de Japanse beurs. Japanse pensioenfondsen hebben het engagement aangegaan om een belangrijk deel van hun aandelenposities toe te wijzen aan Japanse aandelen. Die aankopen zijn dit jaar van start gegaan. Dit valt vooral af te leiden uit de plotse ontkoppeling van het rechtstreekse verband tussen een dalende yen en een stijgende beurs. Deze keer is de beurs gestegen zonder dat de yen gedaald is. De waarde van de yen is zelfs gestegen ten opzichte van de dollar. Wat de aandelenmarkten betreft is de boodschap duidelijk: koop Europa, Azië en Japan. Wees voorzichtig met Latijns-Amerika. Wall Street is dit jaar minder sterk van start gegaan. Het heeft wellicht te lijden onder de nakende renteverhoging die de FED wil doorvoeren. Maar ook in termen van waardering noteert Wall Street iets duurder dan andere markten. Dit wil niet zeggen dat men de VS moet negeren, maar wel dat het gewicht op de VS mag afgebouwd worden. Bart Sebrechts De rente zakt door het ijs! Het rendement op spaarrekeningen verbleekt steeds verder. Dit gaat vooral ten koste van de vele vaak voorzichtige particuliere spaarders, die hun dorst moeten zien te lessen met een appeltje dat steeds verder uitdroogt. Nu de ECB de geldkraan wijd opendraait om meer inflatie te krijgen, worden de druiven voor spaarders ongetwijfeld nog een stuk zuurder. Daarbij gaan we gemakshalve nog even voorbij aan het aspect dat belastingheffing de koopkracht van het spaargeld compleet uitholt. In de diverse media wordt inmiddels al gesproken over een toekomstbeeld met negatieve rentes. Bij sommige banken moeten spaarders inmiddels al betalen voor het stallen van hun spaargeld. In Denemarken en Finland bijvoorbeeld betalen spaarders bij een aantal bankinstellingen al tot een half procent rente op hun spaargeld. Op deze wijze wordt de ouderwetse zwaar gepantserde kluis weer een zeer serieuze en reële optie voor de vermogende spaarder. Het wordt stilaan steeds duidelijker dat het de spaarzame burger is die uiteindelijk de rekening van deze crisis betaalt. Dit ten gunste van de schuldenaar die op de pof leeft en beloond wordt voor zijn/haar gedrag. Het kan verkeren zei Bredero.. De zwakke euro en de lage olieprijs brengen Europa in een stroomversnelling

3 Het kan nog altijd gekker De obligatiemarkt zette ook het afgelopen kwartaal wederom flink wat druk op de rentes van Europese staatsobligaties. Daarmee zakten de Europese rentes naar onvoorstelbaar geachte dieptepunten. Het rendement op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van tien jaar zakte bijvoorbeeld naar minder dan 0,30%. Nog geen jaar geleden stonden we op een, achteraf gezien, riante 2%. Dit tekent de ongekende snelheid waarmee de rente is afgekalfd. Het recent gestarte ECB programma dat de komende anderhalf jaar 60 miljard euro per maand obligaties in de markt opkoopt, ligt hier mede aan ten grondslag. Middels deze Europese variant van QE wil de centrale bank de lage inflatie en economische activiteit stimuleren. Deze inmiddels extreem lage rentestanden betekenen dat Europa uitzonderlijk goedkoop geld kan lenen. Dit blijkt ook uit de recente heropeningen van diverse kortlopende leningen. Daarbij werden miljarden euro s opgehaald tegen vaak negatieve effectieve rentes. Dat betekent dus concreet dat investeerders geld toeleggen op het bedrag dat ze aan de overheden lenen. Zelfs voormalige probleemlanden zoals Spanje en Italië bieden nog maar een rendement van een krappe 1% voor 10 jarige leningen. Of wat dacht U van het destijds bijna failliet verklaarde Ierland? Die lenen heden ten dage weer met het grootste gemak aan minder dan 2%. Nu de rentes op staatspapier met een looptijd van 2 tot 7 jaar in bijna de helft van de Europese landen al negatief is, begint deze evolutie ook door te trekken naar de zogenaamde investment grade bedrijfsobligaties. De ECB heeft met haar uitlatingen en acties een carrousel in gang gezet die leidt tot een koortsachtige strooptocht naar alles wat nog enigszins rendement biedt. Het grote gevaar schuilt er in dat menig belegger ongewild steeds grotere risico s neemt die uiteindelijk kunnen uitmonden in onoverzienbare problemen als de spreekwoordelijke muziek stopt. Inmiddels is zelfs de zogenaamde spread (renteopslag), die normaliter op staatsobligaties komt, volledig verdampt waardoor ook hier negatieve rendementen ontstaan. De recente uitgifte van GDF Suez 2017 is daar een mooi voorbeeld van. Deze heeft namelijk een coupon meegekregen van 0%! Bestaande kortlopende leningen van een steeds bredere waaier aan namen zoals Shell, Nestle, Électricité de France, Bosch, Novartis, Allianz en nog vele andere bieden inmiddels uitzicht op negatieve rendementen. Het moet niet veel gekker worden Waarschuwing Deze race to the bottom and below is zoals gezegd een gevaarlijke ontwikkeling die kan leiden tot accidenten in de beleggingsportefeuille. Zorg dat U een sterk gediversifieerde en gespreide portefeuille aanhoudt want onverwachte inflatieontwikkelingen of andere factoren kunnen een ravage in uw portefeuille aanrichten. Het is met name van belang dat U niet al te eenzijdig gepositioneerd bent. Wees ook beducht voor vastrentende beleggingen met negatieve rentevoeten, lage liquiditeit of vervaldagen die (te) ver in de toekomst liggen. Laat uw obligatieportefeuille eens doorlichten door onze experts. Het kost U niets en kan verrassende inzichten opleveren. Wist U dat? Finland het eerste land uit de eurozone was met een negatieve rentevoet op nieuwe emissies, waarmee dus de Finse overheid geld leent en daar rente over ontvangt in plaats van rente over betaalt. In Zwitserland moet je in looptijden van meer dan vijftien jaar beleggen alvorens je een minieme positieve rentevergoeding krijgt. Als laatste heeft nu ook Slovakije een negatieve rentevoet betaald op kortlopend papier. Binnen de Eurozone inmiddels 1600 miljard euro uitstaat aan staatsleningen met een negatief rendement Door het opkoopprogramma van de ECB de totale obligatiemarkt krimpt en er schaarste ontstaat. De eeuwigdurende obligatie De risicomijdende spaarder speurt zoals vermeld naar wegen om zijn rendement te verhogen. Eén van de mogelijkheden is de achtergestelde eeuwigdurende obligatie. Deze stukken worden steeds populairder, vanwege de relatief gezien hoge rentevergoeding. De belegger moet zich wel rekenschap geven dat het om achtergestelde obligaties gaat en dat dit ook een aanzienlijk hoger risico betekent. Als voorbeeld de 5% achtergestelde ASR perpetuele obligatie, die vanaf 2024 door de verzekeraar mag worden afgelost. Als er geen aflossing plaatsvindt wordt een rente vastgesteld gelijk aan de vijfjarige rente met 3,95%-opslag. De lening heeft een investment grade label van S&P met BBB-. Het is een lening onder het nieuwe regime. Om de vijf jaar vindt een renteaanpassing plaats op basis van voornoemde opslag. De huidige koers bedraagt op het moment van schrijven circa 108,50%. Op basis hiervan ligt het effectieve rendement op 3,91% indien de lening wordt afgelost in 2024.

4 Onderstaande grafiek geeft aan in welke mate de gepubliceerde macro-economische cijfers boven of onder de verwachtingen uitkwamen. Het beeld is duidelijk. De tot nu toe gepubliceerde cijfers in de Eurozone zijn beter dan verwacht, terwijl in de Verenigde Staten het merendeel van de cijfers onder de verwachtingen afklokten. Als 2e voorbeeld de 4% achtergestelde lening van AXA. Deze lening is nog van het oude regime en draagt een A3 rating. Ieder jaar mag deze lening worden afgelost. Hier krijgt U steeds een vaste coupon van 4% met een opslag van 0,22 maal de 10 jaars CMS rente. De huidige koers bedraagt 101%. De andere kant van de plas Hoe anders ziet de wereld er aan de andere kant van de plas uit. Hier zijn met gemak rentes mogelijk van 3 à 4% op relatief korte looptijden in investment grade bonds. De dollar is sinds onze eerste aankopen op 1,39 al fors aangetrokken zonder noemenswaardige correcties. Hier dient U nu wel beducht op te zijn. De lange termijn prognoses blijven echter onverkort zonnig. Adriaan van der Peijl Aandelenvisie en strategie In het eerste kwartaal van 2015 presteerden met name de Europese beurzen erg sterk. Na een matig 2014 anticiperen beleggers op hogere winsten omwille van de lagere euro, een gehalveerde olieprijs en de aanhoudend lage rente. Uiteraard speelt het zeer ruime monetaire beleid van de ECB hierbij ook een belangrijke rol. Bovendien waren de verwachtingen voor Europa niet al te hoog gespannen. Met een verwachte economische groei van meer dan 3% voor de Verenigde Staten, 7% voor China en een naar boven bijgestelde groeiverwachting voor de Eurozone, lijkt hoogtevrees momenteel de belangrijkste zorg van veel beleggers. De vraag die iedereen zich stelt is of de beurzen nog veel verder kunnen stijgen of een serieuze correctie onvermijdelijk wordt. Hoogtevrees De waarderingen zijn door de gestegen winst per aandeel niet excessief, maar liggen wel degelijk boven of rond het gemiddelde. De winsten mogen met name in de Verenigde Staten, maar ook in Europa niet ontgoochelen om de huidige waarderingen te rechtvaardigen. De resultaten van het eerste kwartaal en de vooruitzichten van bedrijfsleiders zullen dan ook weer alle aandacht van de markten krijgen. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de koers/winst verhouding in de Aziatische markten de laatste jaren nauwelijks gestegen is. Deze markten zijn volgens Merit Capital, onder andere door de gehalveerde olieprijs, interessant. In de Verenigde Staten stellen we juist het omgekeerde vast. Hier zijn de indices per saldo onveranderd gebleven sinds het jaarbegin, na een sterk 2014, door licht teleurstellende macro-cijfers en de vrees dat de winsten wel eens onder druk zouden kunnen komen door de sterke dollar. Het vet lijkt wel van de soep in de VS. Aandelen genieten nog steeds onze voorkeur

5 Wij blijven positief op Europese aandelen op basis van de economische groeivooruitzichten en het soepele beleid van de ECB. De grote Amerikaanse multinationals beginnen ondertussen last te ondervinden van de sterke dollar. De hogere waarderingen in Wall Street en de zwakkere winstverwachtingen voor Amerikaanse bedrijven, hebben ons doen besluiten het gewicht van Amerikaanse aandelen in de portefeuilles te verminderen. Voor Amerikaanse bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn op de binnenlandse markt, heeft de wisselkoers weinig effect op het bedrijfsresultaat. Deze kleinere bedrijven vormen dan ook een interessant alternatief voor de grote multinationals. In 2015 presteren deze bedrijven beter en wij verwachten dat deze trend zich zal doorzetten. In Japan hebben bedrijven begrepen dat het belangrijk is de aandeelhouder wat meer te verwennen. Ze kondigen hogere dividenden aan en de inkoop van eigen aandelen. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten en Europa. Wij zijn hoopvol wat de verdere evolutie van de Japanse beurs betreft omwille van het stimulerende monetaire beleid, het stijgend vertrouwen bij consumenten en beleggers en de belofte van het grootste Japanse pensioenfonds om haar aandelenposities te verdubbelen. Wij adviseren dan ook om winst te nemen op aandelen die dit jaar heel sterk gestegen zijn. Kwestie van liquiditeiten vrij te maken om te kunnen kopen indien de markten corrigeren. Voorbeelden zijn o.a. AB InBev, Air Liquide, BMW, Delhaize en L Oréal. Uitstekende bedrijven maar van winst nemen word je niet armer. Wij adviseren ook om het gewicht van Amerikaanse aandelen te verlagen door bijvoorbeeld Robeco US Large Caps en Legg Mason US Aggressive Growth te verkopen. Een deel hiervan kan eventueel herbelegd worden in T. Rowe Price US Smaller Companies Equity. Voor portefeuilles waar Europa nog onderwogen is, adviseren wij Invesco Pan European Structured Equity. Deze beheerder bewijst al meer dan 10 jaar dat een strategie die zich richt op het beperken van de risico s uitstekende resultaten oplevert. Qua individuele namen kijken wij voornamelijk naar aandelen die enigszins zijn achtergebleven en recent technisch zijn uitgebroken. Marktleiders met een consistente groei van de winst per aandeel blijven ook interessant. Aandelen Hieronder enkele voorbeelden van aandelen die wij momenteel koopwaaardig achten. Europa Ageas, Euronav, Beiersdorf, Société Générale, Eurofins Scientific, Salvatore Ferragamo en Moncler. Verenigde Staten Facebook, Hain Celestial en Apple. Bron: Bloomberg Gavekal Data/Macrobond In de gegeven omstandigheden blijven aandelen onze voorkeur genieten. Wij verwachten geen grote schokken op de aandelenmarkten, maar beseffen dat de markten al een serieuze hausse achter de rug hebben. Daarom lijkt het ons niet onverstandig om de mooie rendementen van het eerste kwartaal minstens vast te houden. Zoals alle voorgaande correcties wordt ook de volgende niet vooraf aangekondigd. Beleggingsstrategie Na het sterke eerste kwartaal zal de markt selectiever worden en verwachten wij een hogere volatiliteit en dispersie n.a.v. de bedrijfsresultaten. Samenvatting Europese economie laat de crisis achter zich. Lage euro, gehalveerde olieprijs en lage rente zijn positief voor Europese bedrijfswinsten. Monetair beleid Europese Centrale Bank ondersteunt de markten. Amerikaanse beurs is hoger gewaardeerd. Sterke dollar weegt op concurrentiepositie en bedrijfsresultaten. Voorkeur voor Small- en Mid caps in Verenigde Staten. Opkomende markten in Azië zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Japanse beurs opnemen in portefeuilles. Winst nemen op aandelen die recent sterk gestegen zijn. Cash opbouwen om te kunnen kopen na correctie. Volatiliteit beperken. Rob Siegersma

6 Fonds in de kijker De prestaties van de meeste Europese aandelenbeurzen sinds het begin van het jaar mogen verwondering wekken, maar de grootste verrassing van het afgelopen kwartaal is ongetwijfeld de ruime halvering van de Duitse 10-jarige rente, waarover weinig gesproken wordt. Een rente die zakt van heel weinig (0.49 %) naar zo goed als niets (0.17 %) haalt de krantenkoppen niet meer. Is hier een bubbel in de maak of prevaleert de oude beurswijsheid de obligatiemarkten hebben altijd gelijk? Op deze vraag is er helaas geen eenduidig antwoord. Daarom is het verstandig een gediversifieerde beleggingsstrategie te hanteren, die in staat is om ongeacht de marktomstandigheden resultaat te boeken. Om deze doelstelling te bereiken zijn fondsen die een absolute return nastreven de aangewezen oplossing. De nadruk bij deze fondsen ligt op het samenstellen van een beleggingsportefeuille waar de investeringen zo weinig mogelijk gecorreleerd zijn met die activaklassen die een hoog risico inhouden. Aan de hand van twee grafieken wordt eveneens aangetoond hoe interessant dergelijke fondsen kunnen zijn tijdens moeilijke marktomstandigheden. Bron: Standard Life Investments Het fonds hanteert een gemiddelde rendementsdoelstelling van cash plus 5% over een voortschrijdende periode van drie jaar. Ondanks de bankencrisis in en de eurocrisis in 2011 overschrijdt dit fonds ruimschoots de doelstelling. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar het GARS (Global Absolute Return Strategies) fonds van Standard Life Investments en het GLOBAL TARGETED RETURN fonds van Invesco. Omwille van het langere trackrecord bespreken we in dit artikel het GARS fonds wat gelanceerd werd in juli Inhoudelijk is het fonds een korf van een dertigtal verschillende beleggingsideeën. Ongeveer een kwart van de portefeuille bestaat uit traditionele beleggingen met stijgingspotentieel ( long only in het vakjargon). Het zal u zeker niet verbazen dat Europese aandelen hier procentueel een vooraanstaande rol toebedeeld krijgen. Het tweede en belangrijkste gedeelte van de portefeuille bestaat uit zogenaamde directionele macrostrategieën. De kwantitatieve verruiming van de Japanse en Europese centrale banken is een voor de hand liggend voorbeeld, waarbij de yen en de euro verkocht worden ten opzichte van de USD met de bedoeling die twee munten in een later stadium terug te kopen tegen een lagere koers ( shorten in het vakjargon). Naast wisselkoersen zijn rente en volatiliteit eveneens dankbare instrumenten om winsten te behalen. Het derde segment omvat de (relatieve waarde) strategieën waar twee instrumenten tegenover mekaar worden uitgespeeld door een long positie in het ene instrument en een short positie in het andere instrument. Bijvoorbeeld door de voortdurende daling van de yen zijn beleggingen in Japanse exportbedrijven (long) strategisch veel interessanter dan Koreaanse exporteurs (short). Ook sectoraal worden mogelijke marktexcessen uitgebuit, bijvoorbeeld long large cap US Technologie ten opzichte van short US Small Cap. Bron: Standard Life Investments Het is tevens opvallend hoe dit absoluut returnfonds over een periode van 8 jaar even goed presteert als de wereldaandelenindex. Maar nog sterker is het feit dat dit rendement gehaald werd met minder dan de helft aan risico (volatiliteit)! NOOT: Het Merit Capital Quartz Balanced fonds is onder andere belegd in het GARS fonds. Eddy Vanwittembergh Neem een kijkje op onze vernieuwde website!

7 Investeer in veiligheid Veiligheid is een thema dat steeds meer actueel wordt. Het toenemend aantal terreuracties waarmee we in onze samenleving geconfronteerd worden, roept de noodzaak op om ons steeds meer te beveiligen. Ook in onze mobiliteit speelt veiligheid een belangrijke rol. We verplaatsen ons vaak van de ene plaats naar de andere zonder te beseffen welke veiligheidsmaatregelen er getroffen zijn. De recente evolutie in de sociale media en onze behoefte om steeds online te kunnen zijn, stellen de mens alsmaar meer bloot aan malafide praktijken. Dat de behoefte naar veiligheid in de toekomst verder zal toenemen, staat buiten kijf. Het is dus een bijzonder interessant thema om als belegger aandacht aan te geven. We hebben het hier voornamelijk over investeringen in bedrijven die actief zijn in de online veiligheid, diensten actief in de veiligheidssector en producten die onze veiligheid kunnen verhogen. Grosso modo kunnen we de volgende thema s onderscheiden die investeringen in veiligheid in de komende jaren exponentieel kunnen doen groeien. We hebben het over The internet of things, Urbanisatie en Regulering. The internet of things De beveiligingssector is essentieel in onze samenleving en zorgt voor bescherming van individuen, ondernemingen en overheden tegen fysieke en virtuele bedreigingen. Deze sector blijft groeien aan een beduidend hoger tempo dan de wereldeconomie, gedreven door wereldwijde lange termijn trends zoals : Technologische innovatie de exponentiële toename van het gebruik van sociale netwerken, e-banking, online shopping of cloud computing maakt ons kwetsbaar voor hacking van gevoelige data en maakt van informatiebeveiliging een absolute prioriteit Regelgeving Toenemende regulering de steeds complexere wetgeving op gebied van voedselveiligheid, veiligheid op de werkvloer of transport leidt tot een sterk stijgende vraag naar apparatuur en diensten om te testen, te analyseren en te inspecteren. Een bedrijf dat hiervan kan profiteren is bijvoorbeeld Eurofins Scientific, hierover verder in de tekst meer. Investeren in veiligheid Een fundamentele behoefte beveiliging wordt steeds belangrijker voor overheden, bedrijven en individuen. We zijn allemaal dagelijkse consumenten van veiligheidsoplossingen die gebruikt worden in alle kernsectoren : IT, online retailhandel, banking, voedingsindustrie, transport, nutsvoorzieningen etc. In onze digitaal gelinkte wereld kan niet worden voorbijgegaan aan de absolute noodzaak van investeren in een meer veilige, gezonde en duurzame maatschappij. Groeipotentieel op lange termijn de wereldwijde uitgaven aan beveiliging zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen en we denken dat deze sterke trend zich nog tientallen jaren zal verderzetten. In het licht van nieuwe uitdagingen verandert de behoefte aan beveiliging voortdurend. Dit kan leiden tot een hoge mate aan innovatie en een constante stroom van nieuwe producten en diensten. Focus op kwaliteit veel beveiligingsbedrijven kunnen hoge prijzen vragen voor hun goederen en diensten. Dit leidt tot aantrekkelijke winstmarges, sterke kasstromen en een robuuste omzetgroei. Urbanisatie De verstedelijking in opkomende landen wordt de komende jaren een niet te verwaarlozen thema. Men verwacht dat het aantal mensen in de steden zal verdubbelen tegen Daarvoor zijn enorme infrastructuurwerken noodzakelijk. De beveiliging van nieuwe luchthavens, openbaar vervoer, water- en elektriciteitsvoorzieningen en andere vitale infrastructuur van de nieuwe megacities zullen de komende decennia enorme investeringen vereisen.

8 Pictet Security Bij de favorieten op de fondsenlijst van Merit Capital staat het Pictet Security fonds steevast met stip bij de allerbeste genoteerd. Het fonds slaagt erin om een mooie performance neer te zetten met een betrekkelijk lage volatiliteit. Wat dit fonds nog interessanter maakt, is dat ook de correlatie met andere aandelenfondsen tot een absoluut minimum wordt herleid. Het spreidt zijn stock picks immers via een originele methodiek over verschillende sectoren. Dit maakt van dit fonds een mooie diversificatie in het aandelenluik van uw portefeuille. Eurofins Een concreet voorbeeld van een belegging in veiligheid is Eurofins Scientific. Dit aandeel staat bovendien op de preferred list van Merit Capital. Het bedrijf heeft zijn hoofdkwartier in Luxemburg, en beheert van daaruit een portefeuille van ongeveer analytische methodes om de veiligheid, identiteit, zuiverheid, samenstelling, authenticiteit en oorsprong van biologische substanties na te gaan. Dankzij deze ervaring in dergelijke R&D en doelgerichte overnames is Eurofins Scientific een autoriteit inzake de laatste ontwikkelingen in de biotechnologie en de analytische wetenschappen. In haar laboratoria stelt Eurofins meer dan mensen te werk. Ze leveren vooral diensten aan de farma-, voedsel-, milieu-, en consumptiegoederensector. De wetgeving inzake veiligheid zal in deze sectoren een belangrijke factor blijven om investeringen in de technologie zoals deze van Eurofins te stimuleren. Maarten De Bousser Colofon Disclaimer The Merit Capital Investor driemaandelijkse nieuwsbrief 2015 jaargang 7 nr. 2 Verantwoordelijke uitgever: Eric Thoelen Museumstraat 12D 2000 Antwerpen, België Merit Capital NV Beursvennootschap Museumstraat 12D 2000 Antwerpen, België T: + 32 (0) F: + 32 (0) The Merit Capital Investor is een uitgave van Merit Capital, Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggings-advies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. Merit Capital geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Als gevolg van de crisis hebben de banken de geldkraan dichtgedraaid. Veel bedrijven met toekomstperspectief kloppen nu aan bij de nieuwe banken.

Als gevolg van de crisis hebben de banken de geldkraan dichtgedraaid. Veel bedrijven met toekomstperspectief kloppen nu aan bij de nieuwe banken. !!! Als gevolg van de crisis hebben de banken de geldkraan dichtgedraaid. Veel bedrijven met toekomstperspectief kloppen nu aan bij de nieuwe banken. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van dit rapport.

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie