Budgetgids versie december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetgids versie december 2013"

Transcriptie

1 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar aan spullen die u op afbetaling kunt kopen of een teveel ontvangen toeslag van de Belastingdienst die u aan het einde van het jaar moet terugbetalen. Voor u het weet, geeft u meer geld uit dan er binnenkomt en gaat u het ene gat met het andere dichten. Met deze Budgetgids helpt de Sociale Dienst Drechtsteden u om uw inkomen te verhogen en uw uitgaven te verlagen. Zodat uw uitgavenpatroon in balans blijft en u, ook in krappere tijden, kunt rondkomen zonder schulden te maken. We hebben een groot aantal voorzieningen, regelingen en tegemoetkomingen voor u op een rijtje gezet. Verder vindt u in deze gids diverse websites waar u tips en adviezen op het gebied van geldzaken kunt vinden. Aan de informatie in deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de meest actuele informatie altijd de website van de betreffende organisatie of neem telefonisch contact op met de organisatie. INFORMATIE OVER GELDZAKEN Rechtopgeld.nl is een particulier initiatief. Op deze website vindt u de Rechtopgeld-test waarmee u kunt uitzoeken of u mogelijk recht heeft op bepaalde toeslagen. U kunt de test anoniem invullen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geeft advies en informeert huishoudens over onder andere woonlasten, minimabeleid, budgetbegeleiding, schuldpreventie, budgettips, educatie en opvoeding. Op deze website van het Nibud kunt u een test doen om uw recht op geld te berekenen. U kunt de test anoniem invullen. Website van het Nibud en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) met een stappenplan om zelf uw schulden te regelen. Door een quickscan in te vullen, kunt u beoordelen of dit stappenplan een oplossing biedt. De wijzer geeft per levensfase (studeren, werken, verhuizen, scheiden) advies over geldzaken, maar ook tips en hulp bij de belastingaangifte. Website van de Belastingdienst met informatie over verschillende toeslagen waaronder zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en de mogelijkheid om het recht hierop te berekenen. 1

2 Kerkelijk platform met informatie over schulden. De website biedt informatie over wat u kunt doen om schulden te voorkomen en hoe u ze op kunt lossen. Website van Stimulansz, onafhankelijke stichting die gemeenten ondersteunt bij ontwikkelen van beleid op gebied van sociale zekerheid. Site bevat betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid, zorg, werk, geld en uw rechten. VERZEKERINGEN Verzekeringen vormen vaak een groot deel van uw vaste lasten. Mogelijk kunt u hierop besparen door uit te zoeken of u niet te hoog of dubbel verzekerd bent. U kunt op verschillende websites nazoeken welke verzekeringen voordeliger zijn. Vergelijkingssite voor verschillende soorten verzekeringen zoals inboedel-, opstal- en zorgverzekeringen. Ook deze website biedt de mogelijkheid premies voor verzekeringen te vergelijken. MINIMAREGELINGEN De Drechtsteden kennen verschillende (financiële) regelingen en tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen. Onder een laag inkomen verstaan we een bijstandsuitkering, minimumloon of AOW zonder aanvullend pensioen. Deze regelingen worden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden. Wilt u meer informatie over deze minimaregelingen, kijk dan op de website van de sociale dienst. U kunt via deze website ook een aanvraag indienen. Sociale Dienst Drechtsteden Website: MINIMAREGELINGEN IN HET KORT IZA Cura collectieve zorgverzekering Deze zorgverzekering is voor inwoners van de Drechtsteden met een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm. Vergoedingsregeling voor maaltijden aan huis voor gepensioneerden Bent u 65 jaar of ouder en kunt u zelf niet meer koken, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de extra kosten van maaltijdbezorging. Vergoeding peuterspeelzaal Heeft u een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm en gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Dan vergoedt sociale dienst de kosten van peuterspeelzaal voor twee dagdelen per week. 2

3 School-muziek-sport: SMS-Kinderfonds Om kinderen tot 18 jaar de gelegenheid te geven deel te nemen aan sport, muzieklessen of andere sociale activiteiten (bijvoorbeeld een schooluitstapje), kunt u een beroep doen op het SMS-kinderfonds. Dit fonds vergoedt onder meer lidmaatschapskosten en/of kosten van sportkleding. Persoonlijk Minimabudget Het Persoonlijk Minimabudget (PMB) is een jaarlijks bedrag dat wordt uitgekeerd aan mensen met een inkomen (uit werk of uitkering) niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Het PMB is een vast bedrag dat u naar eigen inzicht kunt besteden. Vrijwilligersvergoeding Bent u ouder dan 27, heeft u een uitkering van de sociale dienst en heeft u de plicht om werk te zoeken? Of heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in sommige situaties een vergoeding krijgen als u vrijwilligerswerk gaat doen. Individuele bijzondere bijstand Door bijzondere omstandigheden kan het zo zijn dat uw inkomen niet voldoende is om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen. Wanneer u voor deze kosten geen beroep kan doen op andere tegemoetkomingen, uitkeringen of voorzieningen en wij vinden dat u deze kosten ook niet van uw eigen inkomen kunt betalen, dan kunt u daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Op de website van het Nibud (Bereken uw recht) kunt u een berekening maken waarmee u kunt inschatten of u recht heeft op bijzondere bijstand. U kunt dit ook navragen bij de Klantenservice van de sociale dienst, VOEDSELBANK De Voedselbank is een instelling die voedselpakketten beschikbaar stelt als noodhulp aan mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rondkomen. De Voedselbank levert deze noodhulp in alle zes gemeenten in de Drechtsteden. Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Om voor hulp van de Voedselbank in aanmerking te komen moet u vrijwel in alle gemeenten worden aangemeld door een hulpverlenende instantie zoals het maatschappelijk werk, thuiszorg, kerkelijke organisaties of ouderenorganisaties. Bij gemeenten waar aanmelding (ook) op een andere wijze kan, wordt dit vermeld bij de contactgegevens hieronder. Voedselbank Alblasserdam Website: Contactgegevens: aanmelden kan via dit adres als u voldoet aan de criteria. Deze vindt u op de website van de Voedselbank Alblasserdam. Voedselbank Dordrecht Website: Contactgegevens: 3

4 Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht De voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht is een initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Bel of mail voor informatie of aanmelden: JanWillem Veldhuisen T: E: of Wilma de Man T: of Maaike Timmerman T: E: Voedselbank Papendrecht Website: Contactgegevens: Aanmelden kan, behalve door hulpverlenende organisaties zoals hierboven genoemd, ook via de Cliëntenraad Papendrecht. Voedselbank Sliedrecht Website: Contactgegevens: Voedselbank Zwijndrecht Website: Contactgegevens: KLEDINGBANK Op een aantal locaties in de Drechtsteden bevinden zich kledingbanken. Kledingbanken geven goede, hergebruikte kleding en schoenen door aan mensen die onvoldoende geld hebben om kleding te kopen. Als particulier kunt u zich meestal niet zelf aanmelden maar moet u worden doorverwezen door een hulpverlenende instantie. Deze legt vervolgens voor u contact met de kledingbank of geeft u een verwijsbrief. De procedure is niet bij elke kledingbank hetzelfde. Neem daarom voor meer informatie contact op met de kledingbank of kijk op hun website. U vindt de gegevens hieronder. Kledingbank Dordrecht Website: Tel (alleen voor het maken van een telefonische afspraak met een verwijsbrief van hulpverlener) Kledingbank Papendrecht Oude Veer AH Papendrecht

5 Wilt u gebruik maken van de Kledingbank Papendrecht, dan moet u wel al geregistreerd staan als cliënt van de Voedselbank Papendrecht (zie voor de contactgegevens onder Voedselbank). Kledingbank Sliedrecht Stationsweg HA Sliedrecht Aanmeldingen (uitsluitend door hulpverleners) via KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN EN BELASTINGEN Als u door uw lage inkomen de aanslag gemeentelijke heffingen en belastingen niet kunt betalen, kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen. Of dit toegekend wordt hangt af van uw financiële en persoonlijke omstandigheden. Ook hangt het af van de gemeente waar u woont, welke heffingen en aanslagen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Kijk op de website van u gemeente hoe u kwijtschelding kunt aanvragen. Hieronder vindt u per gemeente welke heffingen en belastingen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Alblasserdam Onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dordrecht Onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Hendrik-Ido-Ambacht Afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruik. Papendrecht Afvalstoffenheffing. Sliedrecht Onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting (tot maximaal de helft van het bedrag voor de eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Zwijndrecht Onroerende-zaakbelasting (gebruikersgedeelte woningen), hondenbelasting (alleen voor eerste hond), rioolrecht (woningen) en afvalstoffenheffing. KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSBELASTING Afhankelijk van uw financiële en persoonlijke omstandigheden kunt u in een aantal gevallen kwijtschelding aanvragen van de waterschapsbelasting. Zeker als u een minimumloon of een minimumuitkering (bijstand, WIA of AOW zonder aanvullend pensioen) ontvangt, loont het de moeite om na te gaan of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Kijk op de website van het waterschap SVHW of en hoe u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Waterschap Website: 5

6 BELASTINGDIENST TOESLAGEN Heeft u een laag inkomen en heeft u kinderen? Of woont u in een huurhuis waarvan de huur in verhouding tot uw inkomen hoog is? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Zo n bijdrage heet een toeslag. In Nederland kennen we vier verschillende toeslagen: Zorgtoeslag Dit is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Iedereen die 18 jaar of ouder is, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Heeft u een inkomen onder een bepaalde grens, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de maandelijkse premie voor deze verzekering. Huurtoeslag Dit is een bijdrage in uw huurkosten. Huurt u een zelfstandige woning waarvan de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is, dan kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een zelfstandige woning is een woning die een eigen voordeur heeft. Om in aanmerking te komen, mag de huur niet te hoog zijn en uw inkomen en vermogen mogen niet boven een bepaalde grens uitkomen. Kindgebonden budget Dit is een bijdrage in de kosten van uw kinderen. U kunt het kindgebonden budget krijgen als u één of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Is uw kind 16 of 17 jaar en ontvangt u geen kinderbijslag, dan is de voorwaarde dat u uw kind 'in belangrijke mate onderhoudt'. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Verder is de hoogte van het budget afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. Kinderopvangtoeslag Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Dat betekent dat hoe lager uw inkomen is, hoe meer toeslag u ontvangt. U komt voor kinderopvangtoeslag in aanmerking als u kinderen heeft die naar een erkende dagopvang (0-5 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) of gastouder gaan. Informele, niet geregistreerde kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder. Als u een toeslag wilt krijgen, moet u deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst. Belastingdienst Website: BELASTINGTERUGGAVE EN HEFFINGSKORTINGEN Over uw loon of uitkering wordt belasting ingehouden. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunt u mogelijk een deel van die belasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u kinderen heeft, als u studeert, of als u niet het hele jaar heeft gewerkt. Als u denkt recht te hebben op een teruggave loon- en inkomstenbelasting, dan kunt u dit aanvragen via de website van de Belastingdienst. 6

7 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door heffingskortingen hoeft u minder belasting en premies te betalen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U bent bijvoorbeeld in loondienst of u krijgt een uitkering. Ook als u een laag inkomen hebt, zijn heffingskortingen mogelijk. Er zijn verschillende heffingskortingen. Hieronder vindt u de belangrijkste: - Algemene heffingskorting: een korting voor iedereen; - Arbeidskorting: een korting voor iedereen die werkt; - Ouderenkorting: een inkomensafhankelijke korting voor AOWgerechtigden; - Alleenstaande ouderenkorting: een inkomensafhankelijke korting voor alleenstaande AOW-gerechtigden; - Alleenstaande-ouderkorting: een korting voor alleenstaande ouders; - Aanvullende alleenstaande-ouderkorting: een inkomensafhankelijke korting voor alleenstaande ouders; - Combinatiekorting: een korting voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar. Paren moeten beiden werken om hiervoor in aanmerking te komen; - Werkbonus: een korting voor personen van 60 jaar of ouder die werken; - Vroeggepensioneerdenkorting: een korting voor personen met een vutof prepensioen inkomen. Kijk voor een compleet overzicht van alle kortingen en uitleg over hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen op de website van de Belastingdienst. Belastingdienst Website: vul bij zoeken in: Heffingskortingen SCHATTING BELASTBAAR INKOMEN BIJSTANDSGERECHTIGDEN Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in het betreffende jaar. Heeft u een bijstandsuitkering, dan kan het lastig zijn om dat uit te rekenen omdat de bijstandsuitkering een netto uitkering is. Daarom hebben we de bruto jaarbedragen van de bijstandsuitkering hieronder voor u op een rijtje gezet. Let op: Het gaat om de bruto bedragen over een heel jaar. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering. Personen 21 jaar tot pensioenleeftijd Gehuwd, per partner Alleenstaande ouder - zonder toeslag Alleenstaande ouder - met toeslag Alleenstaande - zonder toeslag Alleenstaande - met toeslag

8 SOCIALE VERZEKERINGSBANK Een aantal uitkeringen en tegemoetkomingen wordt toegekend en uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kinderbijslag Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U vraagt de kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank, die de kinderbijslag ook uitbetaalt; AOW-pensioen De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. Een half jaar voor uw 65 ste verjaardag ontvangt u een brief over uw AOW-pensioen. Vanaf dat moment kunt u uw AOW-pensioen bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit. Nabestaandenuitkering Anw De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). Als u getrouwd was (of geregistreerd partner), geeft de gemeente het overlijden van uw partner automatisch aan de Sociale Verzekeringsbank door. U ontvangt dan van de SVB een brief met een formulier waarmee u een nabestaandenuitkering Anw kunt aanvragen. Als u samenwoonde met uw partner, vraagt u zelf een nabestaandenuitkering Anw bij de SVB aan. De SVB betaalt de Anw uit. AIO-aanvulling Het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven, heet minimuminkomen. Krijgt u AOW en heeft u nog een inkomen, maar is uw totale inkomen lager dan het minimuminkomen? Dan vult de AIO-aanvulling uw inkomen aan tot het minimuminkomen. Een paar maanden voor uw AOW-leeftijd vraagt u een AOW-pensioen aan en berekent de Sociale Verzekeringsbank hoeveel AOW u krijgt. Als blijkt dat u vanaf uw AOW-leeftijd waarschijnlijk te weinig inkomen heeft, ontvangt u een brief van de SVB. Hiermee kunt u bekijken of u een AIO-aanvulling kunt krijgen. Als dit zo is, krijgt u een aanvraagformulier van de SVB. Deze instantie betaalt de AIO-aanvulling ook uit. TOG Een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft vaak extra zorg nodig. Woont uw kind thuis, dan kunt u een Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. De SVB keert deze tegemoetkoming uit. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van deze uitkeringen of tegemoetkomingen of wilt u een aanvraag indienen? Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie en leest u hoe u uw aanvraag kunt indienen. 8

9 Sociale Verzekeringsbank Website: TEGEMOETKOMING SCHOOL- EN STUDIEKOSTEN Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo, vavo of particulier vo is dit niet het geval. Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli 2013 jonger is dan 18 jaar, dan kunt u voor het schooljaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming ouders. De tegemoetkoming ouders bestaat uit twee delen: de tegemoetkoming schoolkosten de tegemoetkoming les- of cursusgeld. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Voor een tegemoetkoming in het les- of het cursusgeld komt u alleen in aanmerking als u voor uw kind lesgeld moet betalen of als uw kind particulier onderwijs volgt. Wordt uw kind 18 jaar en volgt het een voltijdopleiding in het mbo? Dan kan hij of zij studiefinanciering aanvragen. Ook als uw kind een opleiding in het voortgezet onderwijs of een deeltijdopleiding volgt, kan hij/zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. En studeert het voltijd of duaal aan een hogeschool of universiteit, dan heeft uw kind als het aan alle voorwaarden voldoet ook recht op studiefinanciering. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u precies zien aan welke voorwaarden uw kind moet voldoen om voor studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren of deeltijders in aanmerking te komen. Daar vindt u ook hoe hij/zij de aanvraag kan indienen. Ook kunt u op deze website zien wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming ouders voor kinderen op het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Website: 9

10 BESPAREN OP GAS EN LICHT: LAAT GEEN GELD LIGGEN Stroom en gas gebruiken we allemaal. En het plaatselijke energiebedrijf zorgt daarvoor. Zo was de situatie jaren geleden. Er was niets te kiezen. Maar sinds 2004 zijn er steeds meer kansen voor goedkopere (en vaak ook groenere) stroom en gas. Hieronder vindt u tips waarmee u kunt besparen op uw energiekosten, zowel door zuinig(er) met energie om te gaan als door over te stappen naar een andere leverancier. GELD BESPAREN DOOR MINDER ENERGIE TE GEBRUIKEN Er valt heel wat te besparen op je energierekening door bewust om te gaan met elektriciteit en gas. Door slim om te gaan met energie, help je het klimaat een handje én kan je honderden euro s besparen op je energierekening. De apparaten die de meeste elektriciteit erdoor jagen zijn al jarenlang de koelkast, de vriezer, de tv, de wasdroger en de wasmachine. Op deze apparaten is makkelijk te besparen. Hieronder leest u hoe. Zet de verwarming een graadje lager Daarmee bespaart u al snel 50 per jaar. Houd tocht buiten Tochtstrips bij ramen en deuren en een brievenbusborstel voorkomen dat koude lucht naar binnen waait, die weer moet worden opgewarmd. En het is nog een stuk comfortabeler ook. Probeer korter te douchen Zo bespaart u water én gas. Door twee minuten korter te douchen, bespaart u 55 per jaar. Zet de verwarming een uur voordat u gaat slapen al lager De warmte blijft hangen waardoor het toch behaaglijk is. Dit scheelt gemiddeld 40 per jaar. Zet apparaten helemaal uit Ruim tien procent van het elektriciteitsverbruik in huis gaat op aan verbruik van apparaten die op stand-by staan. Zet ze daarom na gebruik uit. Dat doet u het gemakkelijkst door apparaten aan te sluiten op één centrale stekkerdoos met een schakelaar. Hiermee schakelt u alles in één keer uit. Als u hiermee ook uw computer- en geluidsapparatuur uitschakelt, scheelt u dat al snel 64 per jaar. Was met een volle trommel Kies een machine met een capaciteit die past bij uw huishouden en was altijd met een volle trommel. Op zoek naar een nieuwe wasmachine? Zoek er dan één met een energielabel A, wasresultaat A en droogresultaat A. Zo'n energiezuinige wasmachine verbruikt ongeveer 20 procent minder elektriciteit dan een model van 8 jaar oud. Gebruik de wasdroger zo weinig mogelijk Droog de was zoveel mogelijk buiten of op een rek of waslijn in het trapgat of in de slaapkamer. Bespaar zo 25 per jaar. 10

11 Gebruik spaar- of ledlampen Vervang eerst de lampen die lang aanstaan en die een hoog wattage hebben. Dat scheelt u per jaar 8 per spaarlamp en 13 per ledlamp. Houd aanbiedingen van supermarkten (Aldi, Lidl), bouwmarkten en woonwinkels in de gaten voor goedkope en zuinige lampen. Haal opladers en adapters uit het stopcontact als u ze niet gebruikt Ook als opladers van telefoons en laptops niets opladen verbruiken ze stroom. Zeker oudere opladers (die warm worden) verbruiken energie. Per oplader kunt u zo 4 per jaar besparen. Ontdooi de diepvries regelmatig Want met een laagje ijs moet de diepvries hard werken om te koelen. Ook een stoflaag achter op de koelkast of diepvries zorgt voor extra verbruik. Bespaar hiermee 9 per jaar. Stel de diepvriezer in op -18 graden, kouder hoeft niet. Gebruik liever geen tweede koelkast of diepvries Een koelkast met diepvries kost per jaar 63 aan energie. Een vrieskist kost 84 per jaar. Oude apparaten zijn onzuiniger en dus nog duurder. Kook slim Gebruik tijdens het koken een deksel op de pannen, dat scheelt energie. Met een pannenlap op het deksel kookt u zelfs nóg zuiniger. Was op lagere temperatuur Als u op 40 graden wast in plaats van op 60 graden, bespaart u per wasbeurt 50 procent energie. Meestal wordt de was ook al goed schoon op 30 graden, dat bespaart nog eens 30 procent ten opzichte van wassen op 40 graden. Alleen bij ziekte, luiers en vaatdoekjes is het beter om op 60 graden te wassen. Meer bespaartips lezen? Kijk op de website van uw energieleverancier of verhuurder, bijvoorbeeld of Ook op de website van het Nibud, vindt u veel budget- en bespaartips over heel veel verschillende onderwerpen, uiteenlopend van boodschappen doen tot zakgeld voor uw kinderen. OVERSTAPPEN KAN U GELD OPLEVEREN De concurrentie tussen energiebedrijven is groot. En dat maakt dat ze u graag als nieuwe klant goedkoper de energie voor uw huis leveren. Wie overstapt en een afspraak voor een jaar (of soms drie jaar) maakt, kan daardoor wel 200 tot 300 per jaar (en soms nog meer) goedkoper uit zijn. Dat geldt vaak ook voor wie gebruik maakt van één van de vele collectieve energiecontracten. Wat zijn de risico s? Risico s zijn er eigenlijk niet: overstappen gaat zonder veel gedoe, alle energiebedrijven worden streng gecontroleerd, de stroom en het gas komen gewoon door dezelfde leiding naar uw huis, en eigenlijk verandert alleen uw maandelijkse energierekening. Steeds meer mensen stappen over naar een andere energieleverancier. Maar een grote groep mensen is nog nooit overgestapt. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat overstappen ingewikkeld is, of te veel gedoe. Ook denken mensen minder te kunnen besparen met een overstap dan in werkelijkheid het geval is. 11

12 Hoeveel besparen? Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoeveel u kunt besparen. Zeker als u nog nooit bent verandert van energiebedrijf, kan een overstap u zo een paar honderd euro per jaar opleveren. Om precies uw voordeel te kunnen berekenen kunt u gebruik maken van prijsvergelijkers op het internet. Op deze websites hoeft u vaak alleen uw postcode en huisnummer in te voeren, en dan krijgt u een schatting van uw voordeel. Nóg preciezer uw voordeel vaststellen kan door uw eigen gegevens over gas en stroomgebruik in te voeren. Zoek uw oude jaarnota erbij, en u weet precies waar u aan toe bent. Zijn alle energiebedrijven even betrouwbaar? Energiebedrijven hebben een vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze instelling controleert nauwkeurig of energiebedrijven doen wat ze zeggen, of ze betrouwbaar zijn, of hun administratie op orde is enz. Zijn alle websites om te vergelijken even goed? Vaak krijgen vergelijkingswebsites geld van de bedrijven die ze vergelijken. Ze zijn dus vaak niet 100% onafhankelijk. Daarom heeft de ACM een onderzoek uitgevoerd. De websites die voldoende of goed zijn beoordeeld vindt u op de website van Consuwijzer, Behalve vergelijkingssites zijn er ook websites waar men mee kan doen met groepscontracten. Dat worden soms ook energiecollectieven genoemd. Doordat veel mensen hiervan gebruik maken, kan meedoen aan zo n groepscontract ook voordelen opleveren. Voorbeelden zijn de collectieve inkoop van gas en licht via en Zijn er helemaal geen problemen bij het overstappen? Eigenlijk niet. Maar u moet er wel rekening mee houden dat elk energiebedrijf z n eigen administratiesysteem heeft. Overstappen betekent vaak dat uw jaarnota eerder of later komt, en dat u een paar dagen vroeger of later dan u gewend bent het maandvoorschot moet betalen. Meestal gebeurt dat door een automatische incasso. Check wel of er een opzegtermijn is bij uw oude energiebedrijf om extra kosten te voorkomen. Meer weten? Betrouwbare informatie over mogelijkheden om te besparen op uw kosten voor energie, vindt u op U vindt daar veel informatie over de overstap, en ook links naar onafhankelijke websites om energieprijzen te vergelijken. Heeft u zelf geen internet, vraag dan een vriend, kennis of familielid om u te helpen, want het is zonde om zomaar honderden euro s per jaar te laten liggen! Als u toch nog een beetje huiverig bent, bespreek het dan eens met een familielid, vriend of kennis, die al wel is overgestapt. Overstappen kan ook voor u lonen, of, zoals Consuwijzer het zegt: Niets doen kost je poen. 12

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

101 manieren om goedkoper uit te zijn

101 manieren om goedkoper uit te zijn 101 manieren om goedkoper uit te zijn Marieke Henselmans 2007 Marieke Henselmans en OnLibri Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe.

Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe. TOP-20 bespaartips Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe. 1) zoek actief naar de hoogste rente Heel vroeger gaven banken een keurige rente op positief

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie