Budgetgids versie december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetgids versie december 2013"

Transcriptie

1 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar aan spullen die u op afbetaling kunt kopen of een teveel ontvangen toeslag van de Belastingdienst die u aan het einde van het jaar moet terugbetalen. Voor u het weet, geeft u meer geld uit dan er binnenkomt en gaat u het ene gat met het andere dichten. Met deze Budgetgids helpt de Sociale Dienst Drechtsteden u om uw inkomen te verhogen en uw uitgaven te verlagen. Zodat uw uitgavenpatroon in balans blijft en u, ook in krappere tijden, kunt rondkomen zonder schulden te maken. We hebben een groot aantal voorzieningen, regelingen en tegemoetkomingen voor u op een rijtje gezet. Verder vindt u in deze gids diverse websites waar u tips en adviezen op het gebied van geldzaken kunt vinden. Aan de informatie in deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de meest actuele informatie altijd de website van de betreffende organisatie of neem telefonisch contact op met de organisatie. INFORMATIE OVER GELDZAKEN Rechtopgeld.nl is een particulier initiatief. Op deze website vindt u de Rechtopgeld-test waarmee u kunt uitzoeken of u mogelijk recht heeft op bepaalde toeslagen. U kunt de test anoniem invullen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geeft advies en informeert huishoudens over onder andere woonlasten, minimabeleid, budgetbegeleiding, schuldpreventie, budgettips, educatie en opvoeding. Op deze website van het Nibud kunt u een test doen om uw recht op geld te berekenen. U kunt de test anoniem invullen. Website van het Nibud en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) met een stappenplan om zelf uw schulden te regelen. Door een quickscan in te vullen, kunt u beoordelen of dit stappenplan een oplossing biedt. De wijzer geeft per levensfase (studeren, werken, verhuizen, scheiden) advies over geldzaken, maar ook tips en hulp bij de belastingaangifte. Website van de Belastingdienst met informatie over verschillende toeslagen waaronder zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en de mogelijkheid om het recht hierop te berekenen. 1

2 Kerkelijk platform met informatie over schulden. De website biedt informatie over wat u kunt doen om schulden te voorkomen en hoe u ze op kunt lossen. Website van Stimulansz, onafhankelijke stichting die gemeenten ondersteunt bij ontwikkelen van beleid op gebied van sociale zekerheid. Site bevat betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid, zorg, werk, geld en uw rechten. VERZEKERINGEN Verzekeringen vormen vaak een groot deel van uw vaste lasten. Mogelijk kunt u hierop besparen door uit te zoeken of u niet te hoog of dubbel verzekerd bent. U kunt op verschillende websites nazoeken welke verzekeringen voordeliger zijn. Vergelijkingssite voor verschillende soorten verzekeringen zoals inboedel-, opstal- en zorgverzekeringen. Ook deze website biedt de mogelijkheid premies voor verzekeringen te vergelijken. MINIMAREGELINGEN De Drechtsteden kennen verschillende (financiële) regelingen en tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen. Onder een laag inkomen verstaan we een bijstandsuitkering, minimumloon of AOW zonder aanvullend pensioen. Deze regelingen worden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden. Wilt u meer informatie over deze minimaregelingen, kijk dan op de website van de sociale dienst. U kunt via deze website ook een aanvraag indienen. Sociale Dienst Drechtsteden Website: MINIMAREGELINGEN IN HET KORT IZA Cura collectieve zorgverzekering Deze zorgverzekering is voor inwoners van de Drechtsteden met een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm. Vergoedingsregeling voor maaltijden aan huis voor gepensioneerden Bent u 65 jaar of ouder en kunt u zelf niet meer koken, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de extra kosten van maaltijdbezorging. Vergoeding peuterspeelzaal Heeft u een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm en gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Dan vergoedt sociale dienst de kosten van peuterspeelzaal voor twee dagdelen per week. 2

3 School-muziek-sport: SMS-Kinderfonds Om kinderen tot 18 jaar de gelegenheid te geven deel te nemen aan sport, muzieklessen of andere sociale activiteiten (bijvoorbeeld een schooluitstapje), kunt u een beroep doen op het SMS-kinderfonds. Dit fonds vergoedt onder meer lidmaatschapskosten en/of kosten van sportkleding. Persoonlijk Minimabudget Het Persoonlijk Minimabudget (PMB) is een jaarlijks bedrag dat wordt uitgekeerd aan mensen met een inkomen (uit werk of uitkering) niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Het PMB is een vast bedrag dat u naar eigen inzicht kunt besteden. Vrijwilligersvergoeding Bent u ouder dan 27, heeft u een uitkering van de sociale dienst en heeft u de plicht om werk te zoeken? Of heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in sommige situaties een vergoeding krijgen als u vrijwilligerswerk gaat doen. Individuele bijzondere bijstand Door bijzondere omstandigheden kan het zo zijn dat uw inkomen niet voldoende is om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen. Wanneer u voor deze kosten geen beroep kan doen op andere tegemoetkomingen, uitkeringen of voorzieningen en wij vinden dat u deze kosten ook niet van uw eigen inkomen kunt betalen, dan kunt u daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Op de website van het Nibud (Bereken uw recht) kunt u een berekening maken waarmee u kunt inschatten of u recht heeft op bijzondere bijstand. U kunt dit ook navragen bij de Klantenservice van de sociale dienst, VOEDSELBANK De Voedselbank is een instelling die voedselpakketten beschikbaar stelt als noodhulp aan mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rondkomen. De Voedselbank levert deze noodhulp in alle zes gemeenten in de Drechtsteden. Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Om voor hulp van de Voedselbank in aanmerking te komen moet u vrijwel in alle gemeenten worden aangemeld door een hulpverlenende instantie zoals het maatschappelijk werk, thuiszorg, kerkelijke organisaties of ouderenorganisaties. Bij gemeenten waar aanmelding (ook) op een andere wijze kan, wordt dit vermeld bij de contactgegevens hieronder. Voedselbank Alblasserdam Website: Contactgegevens: aanmelden kan via dit adres als u voldoet aan de criteria. Deze vindt u op de website van de Voedselbank Alblasserdam. Voedselbank Dordrecht Website: Contactgegevens: 3

4 Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht De voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht is een initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Bel of mail voor informatie of aanmelden: JanWillem Veldhuisen T: E: of Wilma de Man T: of Maaike Timmerman T: E: Voedselbank Papendrecht Website: Contactgegevens: Aanmelden kan, behalve door hulpverlenende organisaties zoals hierboven genoemd, ook via de Cliëntenraad Papendrecht. Voedselbank Sliedrecht Website: Contactgegevens: Voedselbank Zwijndrecht Website: Contactgegevens: KLEDINGBANK Op een aantal locaties in de Drechtsteden bevinden zich kledingbanken. Kledingbanken geven goede, hergebruikte kleding en schoenen door aan mensen die onvoldoende geld hebben om kleding te kopen. Als particulier kunt u zich meestal niet zelf aanmelden maar moet u worden doorverwezen door een hulpverlenende instantie. Deze legt vervolgens voor u contact met de kledingbank of geeft u een verwijsbrief. De procedure is niet bij elke kledingbank hetzelfde. Neem daarom voor meer informatie contact op met de kledingbank of kijk op hun website. U vindt de gegevens hieronder. Kledingbank Dordrecht Website: Tel (alleen voor het maken van een telefonische afspraak met een verwijsbrief van hulpverlener) Kledingbank Papendrecht Oude Veer AH Papendrecht

5 Wilt u gebruik maken van de Kledingbank Papendrecht, dan moet u wel al geregistreerd staan als cliënt van de Voedselbank Papendrecht (zie voor de contactgegevens onder Voedselbank). Kledingbank Sliedrecht Stationsweg HA Sliedrecht Aanmeldingen (uitsluitend door hulpverleners) via KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN EN BELASTINGEN Als u door uw lage inkomen de aanslag gemeentelijke heffingen en belastingen niet kunt betalen, kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen. Of dit toegekend wordt hangt af van uw financiële en persoonlijke omstandigheden. Ook hangt het af van de gemeente waar u woont, welke heffingen en aanslagen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Kijk op de website van u gemeente hoe u kwijtschelding kunt aanvragen. Hieronder vindt u per gemeente welke heffingen en belastingen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Alblasserdam Onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dordrecht Onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Hendrik-Ido-Ambacht Afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruik. Papendrecht Afvalstoffenheffing. Sliedrecht Onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting (tot maximaal de helft van het bedrag voor de eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Zwijndrecht Onroerende-zaakbelasting (gebruikersgedeelte woningen), hondenbelasting (alleen voor eerste hond), rioolrecht (woningen) en afvalstoffenheffing. KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSBELASTING Afhankelijk van uw financiële en persoonlijke omstandigheden kunt u in een aantal gevallen kwijtschelding aanvragen van de waterschapsbelasting. Zeker als u een minimumloon of een minimumuitkering (bijstand, WIA of AOW zonder aanvullend pensioen) ontvangt, loont het de moeite om na te gaan of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Kijk op de website van het waterschap SVHW of en hoe u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Waterschap Website: 5

6 BELASTINGDIENST TOESLAGEN Heeft u een laag inkomen en heeft u kinderen? Of woont u in een huurhuis waarvan de huur in verhouding tot uw inkomen hoog is? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Zo n bijdrage heet een toeslag. In Nederland kennen we vier verschillende toeslagen: Zorgtoeslag Dit is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Iedereen die 18 jaar of ouder is, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Heeft u een inkomen onder een bepaalde grens, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de maandelijkse premie voor deze verzekering. Huurtoeslag Dit is een bijdrage in uw huurkosten. Huurt u een zelfstandige woning waarvan de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is, dan kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een zelfstandige woning is een woning die een eigen voordeur heeft. Om in aanmerking te komen, mag de huur niet te hoog zijn en uw inkomen en vermogen mogen niet boven een bepaalde grens uitkomen. Kindgebonden budget Dit is een bijdrage in de kosten van uw kinderen. U kunt het kindgebonden budget krijgen als u één of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Is uw kind 16 of 17 jaar en ontvangt u geen kinderbijslag, dan is de voorwaarde dat u uw kind 'in belangrijke mate onderhoudt'. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Verder is de hoogte van het budget afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. Kinderopvangtoeslag Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Dat betekent dat hoe lager uw inkomen is, hoe meer toeslag u ontvangt. U komt voor kinderopvangtoeslag in aanmerking als u kinderen heeft die naar een erkende dagopvang (0-5 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) of gastouder gaan. Informele, niet geregistreerde kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder. Als u een toeslag wilt krijgen, moet u deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst. Belastingdienst Website: BELASTINGTERUGGAVE EN HEFFINGSKORTINGEN Over uw loon of uitkering wordt belasting ingehouden. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunt u mogelijk een deel van die belasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u kinderen heeft, als u studeert, of als u niet het hele jaar heeft gewerkt. Als u denkt recht te hebben op een teruggave loon- en inkomstenbelasting, dan kunt u dit aanvragen via de website van de Belastingdienst. 6

7 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door heffingskortingen hoeft u minder belasting en premies te betalen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U bent bijvoorbeeld in loondienst of u krijgt een uitkering. Ook als u een laag inkomen hebt, zijn heffingskortingen mogelijk. Er zijn verschillende heffingskortingen. Hieronder vindt u de belangrijkste: - Algemene heffingskorting: een korting voor iedereen; - Arbeidskorting: een korting voor iedereen die werkt; - Ouderenkorting: een inkomensafhankelijke korting voor AOWgerechtigden; - Alleenstaande ouderenkorting: een inkomensafhankelijke korting voor alleenstaande AOW-gerechtigden; - Alleenstaande-ouderkorting: een korting voor alleenstaande ouders; - Aanvullende alleenstaande-ouderkorting: een inkomensafhankelijke korting voor alleenstaande ouders; - Combinatiekorting: een korting voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar. Paren moeten beiden werken om hiervoor in aanmerking te komen; - Werkbonus: een korting voor personen van 60 jaar of ouder die werken; - Vroeggepensioneerdenkorting: een korting voor personen met een vutof prepensioen inkomen. Kijk voor een compleet overzicht van alle kortingen en uitleg over hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen op de website van de Belastingdienst. Belastingdienst Website: vul bij zoeken in: Heffingskortingen SCHATTING BELASTBAAR INKOMEN BIJSTANDSGERECHTIGDEN Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in het betreffende jaar. Heeft u een bijstandsuitkering, dan kan het lastig zijn om dat uit te rekenen omdat de bijstandsuitkering een netto uitkering is. Daarom hebben we de bruto jaarbedragen van de bijstandsuitkering hieronder voor u op een rijtje gezet. Let op: Het gaat om de bruto bedragen over een heel jaar. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering. Personen 21 jaar tot pensioenleeftijd Gehuwd, per partner Alleenstaande ouder - zonder toeslag Alleenstaande ouder - met toeslag Alleenstaande - zonder toeslag Alleenstaande - met toeslag

8 SOCIALE VERZEKERINGSBANK Een aantal uitkeringen en tegemoetkomingen wordt toegekend en uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kinderbijslag Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U vraagt de kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank, die de kinderbijslag ook uitbetaalt; AOW-pensioen De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. Een half jaar voor uw 65 ste verjaardag ontvangt u een brief over uw AOW-pensioen. Vanaf dat moment kunt u uw AOW-pensioen bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit. Nabestaandenuitkering Anw De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). Als u getrouwd was (of geregistreerd partner), geeft de gemeente het overlijden van uw partner automatisch aan de Sociale Verzekeringsbank door. U ontvangt dan van de SVB een brief met een formulier waarmee u een nabestaandenuitkering Anw kunt aanvragen. Als u samenwoonde met uw partner, vraagt u zelf een nabestaandenuitkering Anw bij de SVB aan. De SVB betaalt de Anw uit. AIO-aanvulling Het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven, heet minimuminkomen. Krijgt u AOW en heeft u nog een inkomen, maar is uw totale inkomen lager dan het minimuminkomen? Dan vult de AIO-aanvulling uw inkomen aan tot het minimuminkomen. Een paar maanden voor uw AOW-leeftijd vraagt u een AOW-pensioen aan en berekent de Sociale Verzekeringsbank hoeveel AOW u krijgt. Als blijkt dat u vanaf uw AOW-leeftijd waarschijnlijk te weinig inkomen heeft, ontvangt u een brief van de SVB. Hiermee kunt u bekijken of u een AIO-aanvulling kunt krijgen. Als dit zo is, krijgt u een aanvraagformulier van de SVB. Deze instantie betaalt de AIO-aanvulling ook uit. TOG Een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft vaak extra zorg nodig. Woont uw kind thuis, dan kunt u een Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. De SVB keert deze tegemoetkoming uit. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van deze uitkeringen of tegemoetkomingen of wilt u een aanvraag indienen? Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie en leest u hoe u uw aanvraag kunt indienen. 8

9 Sociale Verzekeringsbank Website: TEGEMOETKOMING SCHOOL- EN STUDIEKOSTEN Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo, vavo of particulier vo is dit niet het geval. Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli 2013 jonger is dan 18 jaar, dan kunt u voor het schooljaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming ouders. De tegemoetkoming ouders bestaat uit twee delen: de tegemoetkoming schoolkosten de tegemoetkoming les- of cursusgeld. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Voor een tegemoetkoming in het les- of het cursusgeld komt u alleen in aanmerking als u voor uw kind lesgeld moet betalen of als uw kind particulier onderwijs volgt. Wordt uw kind 18 jaar en volgt het een voltijdopleiding in het mbo? Dan kan hij of zij studiefinanciering aanvragen. Ook als uw kind een opleiding in het voortgezet onderwijs of een deeltijdopleiding volgt, kan hij/zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. En studeert het voltijd of duaal aan een hogeschool of universiteit, dan heeft uw kind als het aan alle voorwaarden voldoet ook recht op studiefinanciering. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u precies zien aan welke voorwaarden uw kind moet voldoen om voor studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren of deeltijders in aanmerking te komen. Daar vindt u ook hoe hij/zij de aanvraag kan indienen. Ook kunt u op deze website zien wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming ouders voor kinderen op het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Website: 9

10 BESPAREN OP GAS EN LICHT: LAAT GEEN GELD LIGGEN Stroom en gas gebruiken we allemaal. En het plaatselijke energiebedrijf zorgt daarvoor. Zo was de situatie jaren geleden. Er was niets te kiezen. Maar sinds 2004 zijn er steeds meer kansen voor goedkopere (en vaak ook groenere) stroom en gas. Hieronder vindt u tips waarmee u kunt besparen op uw energiekosten, zowel door zuinig(er) met energie om te gaan als door over te stappen naar een andere leverancier. GELD BESPAREN DOOR MINDER ENERGIE TE GEBRUIKEN Er valt heel wat te besparen op je energierekening door bewust om te gaan met elektriciteit en gas. Door slim om te gaan met energie, help je het klimaat een handje én kan je honderden euro s besparen op je energierekening. De apparaten die de meeste elektriciteit erdoor jagen zijn al jarenlang de koelkast, de vriezer, de tv, de wasdroger en de wasmachine. Op deze apparaten is makkelijk te besparen. Hieronder leest u hoe. Zet de verwarming een graadje lager Daarmee bespaart u al snel 50 per jaar. Houd tocht buiten Tochtstrips bij ramen en deuren en een brievenbusborstel voorkomen dat koude lucht naar binnen waait, die weer moet worden opgewarmd. En het is nog een stuk comfortabeler ook. Probeer korter te douchen Zo bespaart u water én gas. Door twee minuten korter te douchen, bespaart u 55 per jaar. Zet de verwarming een uur voordat u gaat slapen al lager De warmte blijft hangen waardoor het toch behaaglijk is. Dit scheelt gemiddeld 40 per jaar. Zet apparaten helemaal uit Ruim tien procent van het elektriciteitsverbruik in huis gaat op aan verbruik van apparaten die op stand-by staan. Zet ze daarom na gebruik uit. Dat doet u het gemakkelijkst door apparaten aan te sluiten op één centrale stekkerdoos met een schakelaar. Hiermee schakelt u alles in één keer uit. Als u hiermee ook uw computer- en geluidsapparatuur uitschakelt, scheelt u dat al snel 64 per jaar. Was met een volle trommel Kies een machine met een capaciteit die past bij uw huishouden en was altijd met een volle trommel. Op zoek naar een nieuwe wasmachine? Zoek er dan één met een energielabel A, wasresultaat A en droogresultaat A. Zo'n energiezuinige wasmachine verbruikt ongeveer 20 procent minder elektriciteit dan een model van 8 jaar oud. Gebruik de wasdroger zo weinig mogelijk Droog de was zoveel mogelijk buiten of op een rek of waslijn in het trapgat of in de slaapkamer. Bespaar zo 25 per jaar. 10

11 Gebruik spaar- of ledlampen Vervang eerst de lampen die lang aanstaan en die een hoog wattage hebben. Dat scheelt u per jaar 8 per spaarlamp en 13 per ledlamp. Houd aanbiedingen van supermarkten (Aldi, Lidl), bouwmarkten en woonwinkels in de gaten voor goedkope en zuinige lampen. Haal opladers en adapters uit het stopcontact als u ze niet gebruikt Ook als opladers van telefoons en laptops niets opladen verbruiken ze stroom. Zeker oudere opladers (die warm worden) verbruiken energie. Per oplader kunt u zo 4 per jaar besparen. Ontdooi de diepvries regelmatig Want met een laagje ijs moet de diepvries hard werken om te koelen. Ook een stoflaag achter op de koelkast of diepvries zorgt voor extra verbruik. Bespaar hiermee 9 per jaar. Stel de diepvriezer in op -18 graden, kouder hoeft niet. Gebruik liever geen tweede koelkast of diepvries Een koelkast met diepvries kost per jaar 63 aan energie. Een vrieskist kost 84 per jaar. Oude apparaten zijn onzuiniger en dus nog duurder. Kook slim Gebruik tijdens het koken een deksel op de pannen, dat scheelt energie. Met een pannenlap op het deksel kookt u zelfs nóg zuiniger. Was op lagere temperatuur Als u op 40 graden wast in plaats van op 60 graden, bespaart u per wasbeurt 50 procent energie. Meestal wordt de was ook al goed schoon op 30 graden, dat bespaart nog eens 30 procent ten opzichte van wassen op 40 graden. Alleen bij ziekte, luiers en vaatdoekjes is het beter om op 60 graden te wassen. Meer bespaartips lezen? Kijk op de website van uw energieleverancier of verhuurder, bijvoorbeeld of Ook op de website van het Nibud, vindt u veel budget- en bespaartips over heel veel verschillende onderwerpen, uiteenlopend van boodschappen doen tot zakgeld voor uw kinderen. OVERSTAPPEN KAN U GELD OPLEVEREN De concurrentie tussen energiebedrijven is groot. En dat maakt dat ze u graag als nieuwe klant goedkoper de energie voor uw huis leveren. Wie overstapt en een afspraak voor een jaar (of soms drie jaar) maakt, kan daardoor wel 200 tot 300 per jaar (en soms nog meer) goedkoper uit zijn. Dat geldt vaak ook voor wie gebruik maakt van één van de vele collectieve energiecontracten. Wat zijn de risico s? Risico s zijn er eigenlijk niet: overstappen gaat zonder veel gedoe, alle energiebedrijven worden streng gecontroleerd, de stroom en het gas komen gewoon door dezelfde leiding naar uw huis, en eigenlijk verandert alleen uw maandelijkse energierekening. Steeds meer mensen stappen over naar een andere energieleverancier. Maar een grote groep mensen is nog nooit overgestapt. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat overstappen ingewikkeld is, of te veel gedoe. Ook denken mensen minder te kunnen besparen met een overstap dan in werkelijkheid het geval is. 11

12 Hoeveel besparen? Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoeveel u kunt besparen. Zeker als u nog nooit bent verandert van energiebedrijf, kan een overstap u zo een paar honderd euro per jaar opleveren. Om precies uw voordeel te kunnen berekenen kunt u gebruik maken van prijsvergelijkers op het internet. Op deze websites hoeft u vaak alleen uw postcode en huisnummer in te voeren, en dan krijgt u een schatting van uw voordeel. Nóg preciezer uw voordeel vaststellen kan door uw eigen gegevens over gas en stroomgebruik in te voeren. Zoek uw oude jaarnota erbij, en u weet precies waar u aan toe bent. Zijn alle energiebedrijven even betrouwbaar? Energiebedrijven hebben een vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze instelling controleert nauwkeurig of energiebedrijven doen wat ze zeggen, of ze betrouwbaar zijn, of hun administratie op orde is enz. Zijn alle websites om te vergelijken even goed? Vaak krijgen vergelijkingswebsites geld van de bedrijven die ze vergelijken. Ze zijn dus vaak niet 100% onafhankelijk. Daarom heeft de ACM een onderzoek uitgevoerd. De websites die voldoende of goed zijn beoordeeld vindt u op de website van Consuwijzer, Behalve vergelijkingssites zijn er ook websites waar men mee kan doen met groepscontracten. Dat worden soms ook energiecollectieven genoemd. Doordat veel mensen hiervan gebruik maken, kan meedoen aan zo n groepscontract ook voordelen opleveren. Voorbeelden zijn de collectieve inkoop van gas en licht via en Zijn er helemaal geen problemen bij het overstappen? Eigenlijk niet. Maar u moet er wel rekening mee houden dat elk energiebedrijf z n eigen administratiesysteem heeft. Overstappen betekent vaak dat uw jaarnota eerder of later komt, en dat u een paar dagen vroeger of later dan u gewend bent het maandvoorschot moet betalen. Meestal gebeurt dat door een automatische incasso. Check wel of er een opzegtermijn is bij uw oude energiebedrijf om extra kosten te voorkomen. Meer weten? Betrouwbare informatie over mogelijkheden om te besparen op uw kosten voor energie, vindt u op U vindt daar veel informatie over de overstap, en ook links naar onafhankelijke websites om energieprijzen te vergelijken. Heeft u zelf geen internet, vraag dan een vriend, kennis of familielid om u te helpen, want het is zonde om zomaar honderden euro s per jaar te laten liggen! Als u toch nog een beetje huiverig bent, bespreek het dan eens met een familielid, vriend of kennis, die al wel is overgestapt. Overstappen kan ook voor u lonen, of, zoals Consuwijzer het zegt: Niets doen kost je poen. 12

Budgetgids versie november 2013

Budgetgids versie november 2013 Budgetgids versie november 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 15, juli 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 14, juni 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

KInd & GeLd. Handige financiële tips. Geboorte 3. Naar school 4. Studeren 5. Kind en belastingen 7. Meer informatie 8

KInd & GeLd. Handige financiële tips. Geboorte 3. Naar school 4. Studeren 5. Kind en belastingen 7. Meer informatie 8 1 KInd & GeLd Handige financiële tips Geboorte 3 Naar school 4 Studeren 5 Kind en belastingen 7 Meer informatie 8 Van baby tot student Kinderen verrijken je leven. Maar financieel maken ze je armer: ze

Nadere informatie

Tegemoetkomingen. Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

Tegemoetkomingen. Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Tegemoetkomingen Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Halte Werk Halte Werk is een samenwerking van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL-gemeenten). Wij werken

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok 2015 Budgetteringsrapport J. van Dalen L. van Dalen- Stok Naw gegevens Naam J. van Dalen Burgerservicenummer Naam L. van Dalen- Stok Burgerservicenummer Adres gegevens Adres Teststraat 14 Postcode en woonplaats

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2014 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket juli 2014 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.31 Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, juli 2013 Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt

Nadere informatie

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Extra s voor Amsterdammers met weinig geld Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen. In deze folder leest

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2017 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2017 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Aangeboden door. 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl

Aangeboden door. 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl Aangeboden door 2009 Simpel Huishoudboekje. Copyright. www.simpelhuishoudboekje.nl Stap 1 : Plan maken Stap 2 : Vaste lasten en kosten in kaart brengen Stap 3: Limieten in de uitgaven Stap 4: Puzzel Extra-tjes

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Geldtips. Rondkomen met een lager inkomen G E LD T I P S VRIJE TIJD ALGEMEEN WERK EN INKOMEN TE HUUR ZORG WONEN KINDEREN WERKPLEINIJSSELGEMEENTEN.

Geldtips. Rondkomen met een lager inkomen G E LD T I P S VRIJE TIJD ALGEMEEN WERK EN INKOMEN TE HUUR ZORG WONEN KINDEREN WERKPLEINIJSSELGEMEENTEN. 21 INKEL 9 12 6 3 WERKPLEINIJSSELGEMEENTEN.NL BELASTINGEN ENERGIE HUUR VERZEKERINGEN ALGEMEEN VRIJE TIJD WERK EN INKOMEN TE HUUR ZORG Rondkomen met een lager inkomen KINDEREN WONEN Geldtips 12 9 3 6 KLEDING-

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Family Supply Financiële kraamlijst

Family Supply Financiële kraamlijst Family Supply Gefeliciteerd met je zwangerschap! Superleuk! Kinderen kosten geld.héél veel geld. Hoeveel kinderen precies kosten is voor ieder gezin verschillend maar iedere ouder komt voor dezelfde financiële

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Vroeg wijs met geld. gemeente www.heumen.nl. Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld

Vroeg wijs met geld. gemeente www.heumen.nl. Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld Vroeg wijs met geld Informatie over hoe u uw kind helpt slim en verstandig om te gaan met geld gemeente www.heumen.nl Heumen HU.090 brch vroeg wijs met geld.indd 1 04-02-14 09:30 Inhoudsopgave Zakgeld

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Pak je kans. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans. Extra s voor mensen met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor mensen met een krappe beurs Colofon December 2014 Uitgave Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Oplage: 2.000 ex Tekst: Jeroen Kleijne (Loket5) Vormgeving/productie: Studio Zwaan Alle

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure.

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. GEMEENTE SOEST Kwijts c he ldin g van ge m e e nte l i j k e bela s ti Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. ng e n 1 2 3 Voor wie is deze brochure? Heeft u een minimuminkomen

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Weet jij wat je uitgeeft en wat er binnen komt? Samen slimmer met geld

Weet jij wat je uitgeeft en wat er binnen komt? Samen slimmer met geld Weet jij wat je uitgeeft en wat er binnen komt? Samen slimmer met geld Dit Samen slimmer met geld dagboek is van: Waarom een Samen slimmer waar je gebruik van maakt niet, zoals 4. Kijk of je kunt besparen

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Kostgeld Wat is redelijk?

Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding, studie

Nadere informatie

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1 Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

Kostgeld 2016 Wat is redelijk?

Kostgeld 2016 Wat is redelijk? Kostgeld 2016 Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding,

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie