VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING"

Transcriptie

1

2 VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Als u overlijdt, komt er veel op nabestaanden af. Emotioneel, maar ook financieel. Door uw overlijden valt uw inkomen weg. Kunnen uw nabestaanden dan nog de dingen doen die ze nu gewend zijn? In dit handige boekje vindt u een antwoord op (vergeten) vragen rondom dit onderwerp. Handig als u uw keuze moet maken voor de juiste oplossing.

3

4 Wat regelt de overheid? De overheid past allerlei regels en voorzieningen regelmatig aan. Naar verwachting kunt u in de toekomst steeds minder leunen op de overheid. Het is daarom verstandig om zelf maatregelen te nemen. We moeten meer voor onszelf zorgen waar de overheid zich terugtrekt: De basisregeling van de Algemene nabestaandenwet staat regelmatig ter discussie. De regelingen voor kinderopvang zijn al fors teruggeschroefd. Het recht op huurtoeslag wordt minder door de steeds strengere regels. De mogelijkheden om pensioen op te bouwen worden steeds verder beperkt. Het pensioen voor uw nabestaanden wordt dus ook lager. 24% van de Nederlandse stellen denkt dat het nabestaandenpensioen en de voorziening van de overheid voldoende is naast het eigen inkomen. Een kwart hiervan heeft het daadwerkelijk laten berekenen. Bron: TNS Nipo onderzoek onder Nederlandse stellen van 18 jaar en ouder

5 Nederlandse stellen hebben het goed geregeld, denken ze. De helft van de Nederlandse stellen denkt wel eens na over de financiële gevolgen van overlijden van een partner. Slechtst een kwart heeft goede voorzieningen getroffen. Veel mensen gaan op hun gevoel af en dat is onverstandig. Zo zegt bijna driekwart van de vrouwen onvoldoende inkomen te hebben als hun man overlijdt. En 52% van de mannen denkt dat ze genoeg inkomen hebben om van te leven als hun vrouw overlijdt, maar weten dat niet zeker. Weet u hoe uw partner en kinderen ervoor staan als u overlijdt? Kunnen zij na uw overlijden nog: de huur van het huis betalen? de auto betalen? naar de sportclub? op vakantie? de kinderopvang betalen? studeren?

6 Wat kunt u zelf doen? Wilt u zeker weten dat uw nabestaanden de dingen kunnen blijven doen die ze nu gewend zijn? Inventariseer dan eerst: 1. hoe groot het eigen vermogen van u of uw partner is en bereken of dit groot genoeg is voor uw nabestaanden. 2. of er in uw pensioenregeling een partnerpensioen is opgenomen. U vindt deze informatie op mijnpensioenoverzicht.nl. 3. of u of uw partner een lijfrenteverzekering of -rekening heeft met een uitkering voor uw partner. 4. of u of uw partner recht heeft op een uitkering van de overheid via de Algemene nabestaandenwet (ANW). U vindt deze informatie op svb.nl/anw. Al deze informatie kunt u eventueel voorleggen aan uw financieel adviseur. Hij kan voor u berekenen of de uitkering(en) hoog genoeg is voor uw nabestaanden en kan u adviseren wat u kunt doen als er een tekort is. Zo kunt u denken aan een overlijdensrisicoverzekering.

7 Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Eenmalige uitkering bij overlijden Bij een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt vóór een bepaalde datum. Zo kan uw partner met deze eenmalige uitkering ook na uw overlijden aan financiële verplichtingen voldoen, zoals huur, betaling van de hypotheek, leningen en overige vaste lasten als kinderopvang of studiekosten. Uitkering vóór einddatum verzekering Na uw overlijden ontvangen uw nabestaanden direct het verzekerde bedrag. Hoe hoog dit bedrag is, bepaalt u zelf of samen met uw financieel adviseur. U sluit een overlijdensrisicoverzekering af op uw leven en eventueel één op het leven van u en uw partner. De overlijdensrisicoverzekering heeft een einddatum. Als het overlijden plaatsvindt vóór deze einddatum wordt het verzekerde bedrag uitbetaald. Vindt het overlijden plaats na de einddatum dan vindt er geen uitkering plaats en ontvangen uw nabestaanden dus geen bedrag.

8 Al vanaf een paar euro per maand verzekerd Veel mensen denken dat een overlijdensrisicoverzekering duur is. Maar de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren juist flink gedaald. Dit is mogelijk doordat Nederlanders steeds langer blijven leven. Ook geven verzekeraars tegenwoordig een korting als u niet rookt. Een overlijdensrisicoverzekering sluit u hierdoor al vanaf een paar euro per maand. Hoeveel premie u moet betalen, hangt af van verschillende factoren. Zoals uw leeftijd en de hoogte van de uitkering bij overlijden (het verzekerde bedrag).

9 Wat kan een overlijdensrisicoverzekering voor u en uw gezin betekenen? Om u een indruk te geven, laten we u een voorbeeld zien. Chris is 34 jaar en heeft een netto-inkomen van per maand. Zijn vrouw Birgit is 33 jaar en heeft een netto-inkomen van per maand. Ze hebben twee kinderen van 4 jaar en 2 jaar. Stel, Chris en Birgit hebben geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Chris overlijdt. Birgit ontvangt naast haar inkomen een nabestaanden pensioen en een ANW-uitkering. Birgit kan besparen op haar vaste lasten door bijvoorbeeld de auto de deur uit te doen en de reservering voor de vakantie te laten vallen. Een cijfermatige inkomensvergelijking voor en na overlijden van Chris vindt u op de volgende pagina. Voor zo n 15 per maand kan op het leven van Chris een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten waardoor Birgit financieel hetzelfde kan leven als vóór het overlijden van Chris. Dit betekent dat Birgit en haar kinderen in hun huis kunnen blijven wonen, de kinderen bij hun sportclubs kunnen blijven etc. Advies Bespreek uw situatie eens met uw financieel adviseur. Hij rekent voor u uit hoe het gezinsbudget er uitziet als u of uw partner overlijdt. En wat u kunt doen als een aanvulling op het inkomen dat wegvalt wenselijk is.

10 Chris en Birgit hebben samen een gezinsinkomen van 3689 per maand. Hiervan betalen zij: Totaal inkomen Huur Vaste lasten (o.a. gas, elektra, water) (Zorg)verzekeringen Abonnementen, contributies, telefoon Kinderdagverblijf Auto Vakantie (reservering) Totale uitgaven Ze houden over als vrij besteedbaar inkomen voor o.a. de boodschappen en kleding Dit is een voorbeeld op basis van de regelgeving 2013.

11 Stel, Chris overlijdt. Birgit ontvangt naast haar inkomen een nabestaanden pensioen en een ANW-uitkering Totaal inkomen Huur Vaste lasten (o.a. gas, elektra, water) (Zorg)verzekeringen Abonnementen, contributies, telefoon Kinderdagverblijf Auto Vakantie (reservering) Totale uitgaven Birgit kan haar vaste lasten met haar inkomsten net betalen. Ze houdt 147 als vrij besteedbaar inkomen over voor de dagelijkse uitgaven als boodschappen Totaal heeft Birgit per maand een tekort tov van haar huidige situatie - 855

12 HEB IK RECHT OP HUURTOESLAG ALS MIJN PARTNER OVERLIJDT? 1

13 Zoals u vast heeft gemerkt, trekt de overheid zich op sociaal gebied steeds verder terug. De verzorgingsstaat waar Nederland ooit zo om bekend stond, verliest snel terrein. Ook is er minder vaak recht op huurtoeslag door de steeds strengere regels. Woont u in een sociale huurwoning waarbij de netto huurprijs lager is dan 681 (2013)*? En heeft u een relatief laag inkomen en niet veel vermogen? Dan heeft u soms recht op een toeslag. Bij een hogere huur heeft u nooit recht op huurtoeslag. Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u ook kijken op belastingdienst.nl. * De ondergrens van de vrije huursector is in

14 2 WAT IS DE WACHTTIJD IN MIJN GEMEENTE VOOR EEN GOEDKOPERE HUURWONING ALS MIJN PARTNER OVERLIJDT?

15 Als u een goedkopere huurwoning wilt, dan bent u meestal aangewezen op een sociale huurwoning. Via de website van bijvoorbeeld woningnet.nl kunt u zich inschrijven voor zo n woning. Afhankelijk van diverse criteria wordt de wachttijd voor een huurwoning van uw wensen bepaald. Houdt u er rekening mee dat in veel stedelijke gebieden de wachttijd vele jaren kan zijn. Meestal zijn de wachttijden veel korter bij woningen in de vrije huursector waarbij de huur ligt boven de 681 (2013)*. * De ondergrens van de vrije huursector is in

16 MAAR ALS MIJN PARTNER OVERLIJDT, HOE MOET IK DAN 3 OOIT DE HUUR BETALEN? 3

17 Dit is helemaal afhankelijk van uw situatie. Is uw partner de kostwinner? Of juist degene met het kleinste salaris? Valt de kostwinner weg, dan heeft de partner eerder een probleem met de uitgaven. En heeft u bijvoorbeeld kinderen? Dan bent u waarschijnlijk ook meer kwijt aan kinderopvang. Het is verstandig om een financieel overzicht te laten maken zodat u een goed beeld krijgt hoe de inkomsten en uitgaven van uw nabestaanden ervoor staan als u of uw partner overlijdt. U doet dat bijvoorbeeld met een handige tool van het NIBUD*. Op basis van de uitkomsten kunt u zelf uitrekenen wat het tekort zou zijn met 1 salaris. * NIBUD: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

18 KRIJG IK EEN URGENTIE- VERKLARING VOOR EEN 4 GOEDKOPERE HUURWONING ALS MIJN PARTNER OVERLIJDT? 4

19 Dat is afhankelijk van uw situatie, maar de kans dat u een urgentieverklaring krijgt omdat u goedkoper moet gaan wonen is vrij klein. Als u een goedkopere huurwoning wilt, bent u vaak aangewezen op een sociale huurwoning. U kunt zich inschrijven voor zo n woning via de website van bijvoorbeeld woningnet.nl. Afhankelijk van diverse criteria wordt de wachttijd op een huurwoning van uw wensen bepaald. U moet er op rekenen dat in veel stedelijke gebieden de wachttijd vele jaren kan zijn. Meestal zijn de wachttijden veel korter bij woningen in de vrije huursector waarbij de huur ligt boven de 681 (2013)*. Meer informatie over het verkrijgen van een sociale huurwoning leest u op rijksoverheid.nl * De ondergrens van de vrije huursector is in

20 5 HOE GA IK DE KINDEROPVANG BETALEN ALS MIJN PARTNER OVERLIJDT? 5

21 Vaak realiseren mensen zich niet dat als zij of hun partner overlijden er soms meer kinderopvang nodig is. Of u die extra kosten kunt betalen, is afhankelijk van uw omstandigheden. Hoeveel opvang heeft u nodig en wat kost die opvang? De overheid heeft regelingen om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld met kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kind gebonden budget en heffingskortingen in de inkomstenbelasting. Helaas past de overheid allerlei regels en voorzieningen regelmatig aan. Naar verwachting kunt u in de toekomst steeds minder leunen op de overheid.

22 KAN IK DE STUDIE VAN MIJN KINDEREN NOG BETALEN ALS 6 MIJN PARTNER WEGVALT? 6

23 Ja, de overheid heeft regelingen om de studiekosten te financieren. Zo kan uw kind een beroep doen op het leenstelsel van de overheid. Uw kind leent dan geld van de overheid. Na de studie moet dit wel worden terugbetaald. Was u van plan om de kosten van de studie zelf te financieren? En komt u of uw partner te overlijden? Dan is het verstandig om zelf maatregelen te treffen. Meer informatie over studiefinanciering leest u op duo.nl.

24 7 ZIJN ER VOORZIENINGEN VANUIT DE OVERHEID ALS IK ER ALLEEN VOOR KOM TE STAAN?

25 Zoals vast niet aan u voorbij is gegaan, schaft de overheid steeds meer sociale regelingen af. Naar verwachting kunt u in de toekomst minder leunen op de overheid. Als uw partner overlijdt, kunt u misschien een uitkering krijgen op grond van de Algemene nabestaandenwet. U kunt deze uitkering bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen als u: geboren bent voor 1 januari 1950 een minderjarig kind verzorgt arbeidsongeschikt of zwanger bent De uitkering is maximaal ongeveer 70% van het netto minimumloon voor een alleenstaande en is afhankelijk van uw inkomen. Verzorgt u een kind? Dan is de uitkering ongeveer 90% van het nettominimumloon. De hoogte van de uitkering is daarnaast afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Inkomen uit andere sociale voorzieningen, zoals een WIA- of WW-uitkering, wordt meestal op de nabestaandenuitkering in mindering gebracht. Ook het loon dat de nabestaande verdient, wordt al dan niet gedeeltelijk op de uitkering in mindering gebracht.

26 HEB IK RECHT OP PARTNERPENSIOEN? 8

27 In de meeste pensioenregelingen is een partnerpensioen verzekerd voor echtgenoten of geregistreerde partners. Meestal is er ook een partnerpensioen verzekerd voor samenwonende partners. Of u recht heeft op een partnerpensioen en welk bedrag u na overlijden per maand ontvangt, bekijkt u op mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt het ook bekijken in het pensioenoverzicht dat uw partner van de pensioenuitvoerder ontvangt.

28 9 WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN OVERLIJDENSRISICO- VERZEKERING EN EEN UITVAARTVERZEKERING?

29 Bij een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bepaald bedrag uit als u of uw partner* overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Hoe hoog dit bedrag is, spreekt u van tevoren af met uw verzekeraar. Na de einddatum van de verzekering stopt de verzekering automatisch. Dat betekent dat de verzekeraar niet uitkeert als u of uw partner overlijdt na de afgesproken einddatum. Een uitvaartverzekering is een verzekering die altijd een geldbedrag of dienst uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. Het verschil met de overlijdensrisicoverzekering is dat een uitvaartverzekering dus altijd uitkeert bij overlijden. * U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor één of meer personen. Dat kunt u bijvoorbeeld zelf zijn. De verzekeraar keert dan uit als u overlijdt. U kunt er ook voor kiezen om de verzekering voor uzelf én uw partner af te sluiten. De verzekeraar keert dan uit als u óf uw partner overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Let op: De verzekeraar keert nooit twee keer uit. Als u dat wel wilt, dan moet u voor uzelf en uw partner apart een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

30 OP DE OVERHEID KUN JE NAUWELIJKS MEER LEUNEN. 10 KAN IK IETS VAN DE OVERHEID VERWACHTEN ALS MIJN PARTNER OVERLIJDT? 10

31 Er is een aantal regelingen vanuit de overheid. Deze regelingen zijn vaak alleen bedoeld voor mensen op of onder het niveau van het sociaal minimum. Zit u daarboven dan wordt de kans steeds kleiner dat u een beroep kunt doen op een aanvulling. Door zelf het heft in handen te nemen, bent u niet afhankelijk van de steeds veranderende overheidsregelingen. Laat u niet verrassen en maak een financieel overzicht, zodat u een goed beeld heeft van het gezinsbudget als u of uw partner komt te overlijden.

32 Vergeet Zelf een niet vraag? notities Zet te hem maken. hier

33 Vergeet Zelf een niet vraag? notities Zet te hem maken. hier

34 Vergeet Zelf een niet vraag? notities Zet te hem maken. hier

35 Vergeet Zelf een niet vraag? notities Zet te hem maken. hier

36 Vergeet Zelf een niet vraag? notities Zet te hem maken. hier

37 Vergeet Zelf een niet vraag? notities Zet te hem maken. hier

38 Vergeet Zelf een niet vraag? notities Zet te hem maken. hier

39 Vergeet Zelf een niet vraag? notities Zet te hem maken. hier Dit boekje is een uitgave van REAAL Levensverzekeringen, handelsnaam van SRLEV N.V. (risicodrager van de overlijdensrisicoverzekering), statutair gevestigd in Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

40 De Vaak Vergeten Vragen Top 10 over een overlijdensrisicoverzekering. Belangrijke vragen die nu eindelijk worden beantwoord. DIT BOEKJE IS EEN UITGAVE VAN REAAL

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Anw en gezamenlijke huishouding

Anw en gezamenlijke huishouding Anw en gezamenlijke Inhoud Anw afhankelijk van leefsituatie 2 Wat is een gezamenlijke 2 Wanneer is er een gezamenlijke 3 Wat betekent samenwonen voor uw Anw 4 Lat-relatie of samenwonen 4 Wanneer is er

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie