ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner"

Transcriptie

1 FEBRUARI NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen Cases van Albron en RTL

2 Voorwoord en inhoud NCOI op maat, uw strategische partner in opleiden en trainen. NCOI Opleidingsgroep treedt begeleiden bij het opleiden en veelvuldig op als kritische en mee denkende partner bij zowel groot- als kleinschalige organisatieveranderingen. trainen in situaties van instroom, doorstroom, uitstroom en prestatieverbetering. In ons vindt u dan Ook voor ook een full-servicepartner op het u kunnen wij op dit gebied veel betekenen, of het nu gaat om gebied van mens- en organisatieontwikkeling. het implementeren van procesverbeteringen zoals Lean of Een leven lang leren wordt extra het veranderen van de cultuur; samen met u wordt de gewenste verandering in kaart gebracht. Hierna wordt naar een passende gestimuleerd door de overheid. Zo komt u als werkgever in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor oplossing gezocht met concrete de studiekosten van erkende doelen, programma s en resultaten. Tussentijds wordt er uiteraard opleidingen. Deze interessante regeling is vastgelegd in de Wet geëvalueerd en kan er zo vermindering afdracht (Wva). nodig worden bijgestuurd om Het opleidingsvoordeel kan de beoogde resultaten te behalen. Omdat leidinggevenden een belangrijke rol in veranderingen zelfs oplopen tot 2.753,- per medewerker per jaar. Ook voor specifieke branches bestaan er spelen, worden zij nadrukkelijk subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld bij het traject betrokken. Via een combinatie van opleiden, trainen, ESF en GBIO. coachen en intervisie loodsen wij Voor aan aantal instellingen u en uw medewerkers op een plezierige hebben wij de logistieke en adringen manier door de verandeministratieve organisatie van heen. opleidingen overgenomen, soms zelfs met personeel. Onze ontzorging NCOI wordt met grote regelmaat ingeschakeld voor developmentvraagstukken, management- en neemt u veel werk uit handen, waarbij u kunt denken aan het schrijven van een leiderschapsontwikkeling. Vaak opleidings(beleid)plan, de effectmeting gaat het daarbij om een combinatie van de ontwikkeling van kennis en inzicht en een uitgebreide van trainingen en opleidingen en alles wat zich daartussen bevindt. gedragstraining. Om een goede verbinding te realiseren binnen een MD-programma, betrekt NCOI meerdere managementlagen We laten u graag vrijblijvend zien wat NCOI op maat voor uw organisatie kan betekenen. bij het traject. De groep die wordt getraind, wordt gecoacht door de managers. We Onze consultants zijn bereikbaar via stellen hiervoor specifieke programma s samen, die gekoppeld Veel leesplezier! worden aan de coaching. Joke Elzenaar-Maathuis NCOI beschikt over een compleet Commercieel directeur opleidings- en trainings- aanbod en biedt daarmee een belangrijke toegevoegde waarde voor organisaties door deze te Grote rol voor privaat onderwijs bij leven lang leren Nieuws NCOI is lid van NRTO Consultant aan het woord Steven Steenbergen 5 Ja en...!, zichtbaar commitment en lef Timeos HR-event: Leren Loont! Mobiliteit 6 6 RTL Academy 7 Albron opleidingshuis onder de vlag van NCOI 2 W&O

3 Nieuws Grote rol privaat onderwijs bij leven lang leren VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes wil en competenties up-to-date moeten houden. Ook omscholing kan noodzakelijk zijn het privaat onderwijs alle ruimte geven als aanbieder van onderwijs op maat aan werkenden. Daarom vindt hij dat de mogelijk- sector en duurzaam inzetbaar te blijven. om te kunnen gaan werken in een andere heden voor vraagfinanciering van onderwijs via de deelnemers nader onderzoek verdienen. Wientjes heeft dit kenbaar gemaakt eisen dan het onderwijs aan jongeren. Het De scholing van werkenden stelt andere tijdens de Algemene Ledenvergadering van vraagt andere methoden, maar ook vaak de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). sluit bij wat werkenden al kunnen en ken- een andere inhoud. Inhoud die beter aannen. Bij uitstek kan dit aanbod door private Leren op latere leeftijd en meer via combinaties van leren en werken moet gestiderwijs biedt onderwijs op maat aan. Dat opleiders geleverd worden. Het private onmuleerd worden, vindt VNO-NCW. Daar is aantrekkelijker voor mensen die al op de hebben werknemers en werkgevers in alle arbeidsmarkt actief zijn. Private opleiders branches veel belang bij. Het belang van leven lang leren is nu al groot, maar zal dat deel van deze markt in handen. De omzet hebben dan ook niet voor niets het grootste de komende jaren alleen maar nog meer van private opleiders bedraagt jaarlijks circa worden. De technologische veranderingen 3,5 miljard. Jaarlijks maken 1,3 miljoen blijven snel gaan. Beroepen veranderen van deelnemers gebruik van private onderwijskarakter en bijscholing is dan een vereiste. en trainingsinstellingen. Dit in combinatie met langer doorwerken betekent ook dat werknemers hun kennis (Bron: NRTO) NCOI is lid van NRTO NCOI Opleidingsgroep is lid geworden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is een branchevereniging voor particuliere onderwijsinstellingen, die goede relaties onderhoudt met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en andere stakeholders gericht op belangenbehartiging van particuliere, erkende onderwijsaanbieders. De NRTO kent een strenge gedragscode waaraan alle leden zich moeten houden. Op die manier wordt de kwaliteit van opleiden gewaarborgd en wordt gepoogd te voorkomen dat studenten bij een bonafide instelling een opleiding gaan volgen. Mag het ietsje meer zijn? Erkende maatwerktrajecten voor elke organisatie Door Steven Steenbergen, consultant NCOI op maat Mag het ietsje meer zijn? Het klinkt als een vraag bij de slager, maar wij hebben het hier toch echt over opleiden. Wij merken regelmatig dat organisaties moeite hebben met het vinden en het aan zich binden van goede medewerkers. Dit is ook het geval bij een groot en bekend callcenter dat weliswaar al veel tijd en geld investeert in diverse inwerktrainingen, maar waar het verloop en het verzuim nog steeds erg hoog zijn. De organisatie zoekt meer gemotiveerd personeel, een hogere productiviteit onder het personeel, maar ook een besparing van de kosten. Kort samengevat zoekt men meer voor minder en het bedrijf vroeg NCOI om mee te denken over mogelijke oplossingen. Na enkele gesprekken bleek de beste oplossing uit een mix van twee trajecten te bestaan. In het nieuwe opleidingsprogramma wordt het eigen opleidingstraject als uitgangspunt genomen en ondergebracht in een erkende MBO-opleiding van NCOI. NCOI begeleidt de deelnemers bij het concreet toepassen van het geleerde in de praktijk en om blijvend resultaat te realiseren wordt er extra aandacht besteed aan een verankering van het geleerde. Een uniek NCOI-concept, omdat op deze wijze een maatwerktraject wordt verweven in een erkende MBO-opleiding, waardoor erkend maatwerk ontstaat. De medewerkers krijgen vooraf vastgestelde leerdoelen aangereikt en ontvangen bij succesvolle afronding een erkend MBO-diploma. Onze erkende maatwerkopleidingen hebben ook bij andere organisaties al veel effect gehad. Aangezien medewerkers graag een erkend diploma behalen, verbonden zij zich voor langere tijd aan de organisatie. Ook de motivatie van deze medewerkers nam hierdoor fors toe, met een daling van het verzuim- en verlooppercentage als gevolg. Een bijkomend voordeel is dat er minder nieuwe medewerkers ingewerkt en opgeleid moeten worden, waardoor hierop aanzienlijk kon worden bespaard. Als je je daarbij ook nog bedenkt dat de productiviteit en kwaliteit van werken van goed ingewerkte medewerkers hoger is dan bij nieuwe medewerkers, is de win-win situatie overduidelijk! Te mooi om waar te zijn? Zeker niet: doordat de maatwerkopleiding erkend is, heeft de organisatie recht op belastingvoordeel via de Wva-regeling. Hierdoor bespaart de opdrachtgever ook nog eens aanzienlijk op de totale opleidingskosten. Als u het van u ook ietsje meer mag zijn, terwijl u minder betaalt. bel dan met We kijken graag samen met u naar de opleidings mogelijkheden voor uw organisatie. W&O 3

4 Ja en...!, zichtbaar commitment en lef Verander- en management development-traject bij pensioenuitvoerder Timeos Timeos (voorheen GBF: Grafische Bedrijfsfondsen) ontwikkelt zich sterk in de profilering als klantgerichte aanbieder voor de uitvoering van pensioengerelateerde diensten. In een turbulente financiële markt wordt gestaag gewerkt aan een vertrouwenwekkende, flexibele dienstverlening die een grotere onafhankelijkheid in de toekomst moet verzekeren. Naast de directie en het MT dragen de Unitmanagers daarbij een stevige verantwoordelijkheid voor de motivatie van collega s en het succes van de programma s die erbij opgezet zijn. De nieuwe naam (sinds 3 december 2011) en het nieuwe logo laten zien dat resultaatgerichtheid bij Timeos hoog in het vaandel staat. NCOI begeleidt al bijna 3 jaar een verander- en managementdevelopmenttraject bij Timeos. Vanuit een eerder incompany-programma, gericht op de opleiding Bedrijfskundig Procesmanagement, heeft Timeos goede ervaringen met NCOI. De HR-manager van timeos, Mariët van den Berg, vertelt: Voor ons een eerste ervaring met NCOI waarin theorie en praktijk erg goed werden samengebracht. Wij zijn een organisatie met vooral doeners en praktische mensen. De docent wist de lesstof op een goede en begrijpelijke wijze over te brengen. Om voor dit traject wederom voor NCOI te kiezen, was dan ook een logische keuze. Voorafgaand aan het verander- en managementdevelopmenttraject stond Timeos op het punt van een tweeledige verandering in de strategie. Ze wilden de basis van Timeos verbreden: van oriëntatie op alleen grafische bedrijven naar oriëntatie op alle bedrijven in de multimediasector. Daarnaast wilden ze vanuit de kerncompetenties de stap zetten naar andere branches. Om uit te groeien tot het pensioenloket voor het media-, communicatieen uitgevers bedrijf moet Timeos een verandering in de bedrijfscultuur doormaken. Timeos moet hiervoor vanuit het strategische (HR)-perspectief onder andere meer creatief en innovatief zijn in haar product- en dienstenportfolio en meer resultaatgericht opereren met een oriëntatie op een strakke aansturing van processen. Deze veranderingen vragen om het ontwikkelen van andere management- en leiderschapscompetenties. Het ontwikkelde managementdevelopmenttraject legt verbindingen tussen de strategie van Timeos, de beeldvorming daarover bij de leidinggevenden en het gedrag dat nodig is om de juiste invulling aan de strategie te geven. Bij wijze van aftrap van het traject heeft het projectteam van NCOI (consultant Jeanette Hadderingh en trainers Geke Kiers en Wim van Dam) samen met Mariët van den Berg een workshop voor de directie van Timeos georganiseerd. De voorwaarde was dat de directie JA zou zeggen op het traject en ook zelf zou gaan deelnemen. Hierdoor zou het draagvlak vanuit de directie gegarandeerd zijn en bleef het niet bij een kunstje van HR, vertelt Mariët. Het traject is volledig op maat ontworpen en uitgevoerd voor Timeos, waarbij in elke module verbindingen worden gelegd naar de organisatie en de leidinggevenden zelf. Door middel van cases, opdrachten en specifieke theorieën en modellen wordt gereflecteerd op de huidige en toekomstige situatie van de organisatie en die van de leidinggevenden. Geke Kiers, organisatieadviseur en senior trainer bij NCOI en voor dit traject verantwoordelijk voor het trainen van de directie en het MT, vertelt: Dit traject voor Timeos is uniek, omdat het gaat om een organisatieontwikkelingstraject en niet om standaard opleidingen. We hebben op maat geantwoord op de vraag van Timeos. Er is vaak een pas op de plaats gemaakt om te kijken wat Timeos nodig heeft om door te kunnen en het doel te behalen. De rol van Wim en mij is tijdens dit traject langzaamaan veranderd van trainer en adviseur naar alleen adviseur. Timeos ging namelijk geleidelijk het traject zelf oppakken en gebruikte hierbij ons advies over hoe verder te gaan. In het eerste jaar van het verander- en managementdevelopmenttraject heeft Geke Kiers de directie en het MT onder haar hoede genomen. Wim van Dam was verantwoordelijk voor het trainen van de teammanagers. In het tweede jaar werden deze groepen steeds vaker bij elkaar gebracht en uiteindelijk heeft dit geleid tot self-development -sessies. Terugkijkend is de groep nu veel hechter geworden en hebben de adviezen, instrumenten en oefeningen bijgedragen aan meer onderlinge verbondenheid en openheid. We zijn in onze stijl van leidinggeven gesterkt, aldus Mariët. Het doel van het traject was dat de directie, het MT en de teammanagers meer inzicht zouden krijgen in de eigen managementstijl en daarin zouden groeien. Mariët vertelt: Het traject heeft bijgedragen aan drie nieuwe principes die we nu twee jaar binnen de organisatie hanteren: ja en (in plaats van ja maar), zichtbaar commitment en lef. De beoogde verandering is meer invloed uitoefenen op je eigen ontwikkeling, meer eigen verantwoordelijkheid nemen en je bijdrage aan de doelstellingen van Timeos vergroten. Het doel van het traject is dan ook zeker behaald. Het enthousiasme van de deelnemers heeft zelfs geleid tot een boekje waarin het hele traject is vastgelegd. Geke en Wim hebben door middel van interviews met een aantal deelnemers deze periode vol veranderingen vastgelegd en zo een mooi naslagwerk voor Timeos gemaakt. Wilt u meer informatie over wat NCOI op maat voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze consultants, via telefoonnummer Meer informatie? Neem contact op met Jeanette Hadderingh van NCOI op maat via W&O

5 HR-event: Leren Loont! Aluminium Centrum Houten Meld u aan voor het volgende HR-event Op 27 oktober jongstleden heeft de tweede editie van het HRevent plaatsgevonden in het Aluminium Centrum in Houten. Het thema Leren Loont werd enthousiast ontvangen door de selectieve groep personeels- en opleidingsfunctionarissen van verschillende bedrijven die was uitgenodigd. Het onderwerp Leren Loont is tweeledig en verwijst naar de combinatie van onderwerpen van beide sprekers die deze dag het programma verzorgden. Jochem van den Hurk, businessmanager Leren & Werken van Manpower, hield zijn verhaal over het ontwikkelen (erkend opleiden) van personeel en het belang hiervan, waarbij hij vooral keek naar de toekomst van onze economie en de werkpopulatie. Het tweede deel van het HR-event werd verzorgd door Bas Metsers, senior tax manager van PwC. Hij ging nader in op het verhaal van Jochem van den Hurk door meer te vertellen over de subsidiemogelijkheden op opleidingsgebied. In veel gevallen levert dit namelijk een grote kostenreductie op en kan er hierdoor soms zelfs kostenneutraal worden opgeleid. Aan het einde van de bijeenkomst heeft een groot deel van de aanwezigen nog nagepraat en ervaringen uitgewisseld tijdens de borrel. De reacties waren zeer positief en het evaluatieformulier heeft een aantal goede suggesties voor het thema van de volgende bijeenkomst opgeleverd. Het volgende HR-event vindt plaats in de eerste helft van Aanmelden HR-event 2012 Wilt u een uitnodiging ontvangen voor het HR-event in 2012? Meld u dan aan via U ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie over het komende event. Mobiliteit In veel organisaties neemt de belangstelling voor mobiliteit toe. Mobiliteit is belangrijk, want niet alleen door de recessie verdwijnen er banen, ook veel werkzaamheden en daarmee de daaraan gekoppelde functies zijn aan verandering onderhevig. Klantcontactmedewerker is een voorbeeld van zo n functie waarvan de werkzaamheden sterk veranderen. Klanten kunnen tegenwoordig steeds meer informatie zelf vinden. Zo vinden zij op de website het antwoord op veelvoorkomende vragen, handleidingen en talloze instructiefilmpjes. Hierdoor neemt de toegevoegde waarde van de klantcontactmedewerker langzaam af. Tegelijkertijd ontstaan er door het verdwijnen van dit relatief eenvoudige werk ook nieuwe klantcontactfuncties, waarvoor weer hooggekwalificeerde medewerkers nodig zijn. Denk hierbij aan medewerkers die coördinerend optreden met betrekking tot klantvraag en organisatie en die zo nodig overleggen met ketenpartners. Deze medewerkers dienen over een grote mate van zelfstandigheid en regelmogelijkheden te beschikken. Ook functies als webredacteur en ontwikkelaar van kennisdatabanken zijn nieuw. Aangezien de arbeidsmarkt door vergrijzing en ontgroening de komende jaren alsmaar krapper wordt, is het voor bedrijven van groot belang om medewerkers op te leiden, bij- of om te scholen. In verband met een toekomstig tekort aan hoogopgeleiden is het daarom nu al noodzakelijk om in kaart te brengen welke medewerkers over de potentie en flexibiliteit beschikken om te worden opgeleid tot een hoger niveau. NCOI heeft specialistische kennis, ervaring en de tools in huis om organisaties en hun medewerkers te ondersteunen en voor te bereiden op deze nieuwe uitdagingen. Meer informatie? Neem contact op met een van onze consultants via W&O 5

6 RTL Academy Breed opleidingsaanbod voor professionele en persoonlijke ontwikkeling Met het marktleiderschap op televisie, een toonaangevende nieuwsorganisatie en een toppositie in digitale media en op de entertainmentmarkt, is RTL Nederland een van de meest vooraanstaande allround media- en entertainmentbedrijven van ons land. Het bedrijf heeft met zijn zes tv-zenders (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Lounge en RTL Crime) het marktleiderschap op de Nederlandse televisiemarkt stevig in handen. De digitale activiteiten worden gekenmerkt door onder andere RTLXL.nl en Buienradar.nl. RTL informeert en amuseert hiermee miljoenen consumenten, overal en altijd. De directie van RTL Nederland wil graag investeren in de kwaliteit van haar medewerkers en heeft in samenwerking met de afdeling Human Resources het talentmanagementbeleid ontwikkeld, onder de naam RTL Academy. Men wil de medewerkers van RTL Nederland hiermee duidelijkheid geven over het opleidingsaanbod en de mogelijkheden voor eigen ontwikkeling. Door het steeds veranderende medialandschap is het essentieel om een actief beleid te voeren om eigen medewerkers te binden en te boeien, en nieuwe medewerkers aan te trekken. De RTL Academy sluit hierop aan en speelt een centrale rol bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. RTL heeft in samenwerking met NCOI Opleidingsgroep een passend opleidingsaanbod ontwikkeld voor de RTL Academy. Ze hebben onder andere gekozen voor NCOI vanwege het brede aanbod opleidingen en erkende leerlijnen op MBO-, HBO- en Masterniveau. De opleidingen van de RTL Academy zijn toegankelijk voor iedereen en bestaan uit een breed aanbod van opleidingen op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn er opleidingen gericht op de ontwikkeling van specialistische kennis en vaardigheden. Het streven is het opleidingsaanbod zo veel mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de medewerkers en organisatie. Daarom zal iedere medewerker in het functionerings- en beoordelingsgesprek met zijn leidinggevende in gesprek gaan over de mogelijkheden voor ontwikkeling. HR ondersteunt zowel de medewerker als de leidinggevende bij deze afspraken. Marcel Berghuis, HR-manager bij RTL, vertelt dat alle collega s via een roadshow en een artikel in het interne magazine uitgebreid zijn geïnformeerd over de RTL Academy. De reacties zijn positief. Men is blij met de aandacht voor ontwikkeling en de helderheid over alle opleidingsmogelijkheden binnen RTL Nederland, aldus Marcel. Binnen de RTL Academy is er ook aandacht voor leren van elkaar. Er is ontzettend veel kennis aanwezig binnen de organisatie. In samenwerking met de verschillende disciplines worden er ook workshops en kennissessies aangeboden. Hier kunnen deelnemers informatie met elkaar uitwisselen over de business, actuele activiteiten en de daarin opgedane ervaringen. Het is duidelijk merkbaar dat er bij de collega s een denkproces op gang is gebracht. Marcel vertelt: Medewerkers en managers nemen meer initiatief met betrekking tot opleidingen dan voorheen. We ontvangen veel verzoeken om meer informatie van collega s die zich willen verdiepen in de opleidingsmogelijkheden. Het afgelopen jaar heeft NCOI projectmanagement- en PRINCE2 -trainingen verzorgd bij RTL. Hierop is erg enthousiast gereageerd. Vooral het incompany-aspect wordt erg gewaardeerd. Het delen van ervaringen en het leren van collega s ervaart men als inspirerend. De projectmanagement- en PRINCE2 - trainingen sluiten goed aan bij onze organisatie. Dit is zeker ook de verdienste van de trainer die de toch wat taaie materie eenvoudig kan vertalen naar de dagelijkse praktijk. Bovendien voelt hij de cultuur en sfeer binnen RTL goed aan en speelt hij vlot in op de wensen en vragen van de deelnemers. Zo hebben we op basis van zijn feedback en die van de deelnemers besloten om deze trainingen aan te scherpen en modulair aan te bieden. Op deze manier zullen de trainingen nog meer toegespitst zijn op de individuele behoeftes van de deelnemers, aldus Marcel. De trainingen zijn actief gevolgd en dat heeft dan ook geresulteerd in een slagingspercentage van 100%. De deelnemers hebben veel aan de trainingen gehad en zien een positieve verandering in hun werk. Marcel vertelt: Een veelgehoorde reactie is dat er meer bewustwording is gekomen om meer energie te steken in de voorbereiding van een project. Helder hebben welke doelen je voor ogen hebt en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Een goede voorbereiding is key voor het succesvol afronden van een project. Wilt u meer informatie over wat NCOI op maat voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze consultants, via telefoonnummer Meer informatie? Neem contact op met Machteld Kok van NCOI op maat via W&O

7 Albron opleidingshuis onder de vlag van NCOI Compleet en praktijkgericht opleidingsaanbod met erkende diploma s Albron houdt zich al ruim honderd jaar bezig met de zorg voor lekker en gezond eten en drinken. Tegenwoordig staan dagelijks bijna medewerkers op meer dan locaties in Nederland en in de parken van Center Parcs in Nederland en België voor u klaar. Zij werken bij bedrijven en overheden, op scholen en universiteiten, in ziekenhuizen en zorginstellingen, op feesten en evenementen en in de verblijfsrecreatie. De zorg en aandacht voor de mens staan bij Albron centraal: de vakbekwaamheid en motivatie van onze medewerkers en de tevredenheid van onze gasten. Per 1 mei 2011 heeft NCOI Opleidingsgroep de opleidingstak van Albron overgenomen. Albron wil terug naar de basis en zich richten op waar het bedrijf goed in is, namelijk: het verzorgen van eten en drinken! Met deze achterliggende gedachte werd besloten een aantal afdelingen te outsourcen, waaronder de opleidingsafdeling. De overname was niet het eerste contact tussen NCOI en Albron. In 2009 zijn de locatiemanagers van Albron namelijk gestart met de opleiding MHBO Cateringmanagement. Albron koos voor NCOI vanwege de expertise, het goede imago en de kennis op het gebied van opleidingssubsidies. Tim Smith, Area/Implementation Manager bij Albron, vertelt dat deze opleiding is gestart om naast de bestaande cursussen een vervolg te kunnen bieden aan de locatiemanagers. We wilden onze middenmanagers een extra perspectief bieden om bij Albron te blijven en zo een kweekvijver aanleggen van talent waarop verder gebouwd kan worden. Het landelijk erkende diploma van NCOI was voor hen een extra motivatie, aldus Tim. Hoewel de opleiding niet voor iedereen even makkelijk te combineren was met de drukke baan, heeft op een na iedereen de opleiding met succes afgerond. Tim vertelt: De deelnemers zijn meer dan positief en enthousiast over het gelopen traject. Voor velen was het een heuse eyeopener met betrekking tot procedures en de manier van werken en denken binnen Albron op managementniveau. Al met al een positief opleidingstraject, dat uiteindelijk heeft geleid tot de overname in Onder de vlag van NCOI heeft Albron Opleidingen inmiddels een opleidingshuis neergezet voor alle medewerkers. De medewerkers worden opgeleid naar MBO Medewerker Fastservice/Catering (niveau 2) en MBO Cateringmanager (niveau 4). We willen op deze manier onze medewerkers de kans geven zich te ontwikkelen en daar een erkend diploma aan te koppelen. Daarnaast bieden we deze medewerkers nu een samenhangend en overzichtelijk opleidingsaanbod met praktijkopdrachten en een praktijkbegeleider, in plaats van alleen losse modules, aldus Marieke Gerritsen, accountmanager Albron bij NCOI. De eerste groepen voor de beide MBOopleidingen zijn in het najaar van 2011 gestart. De deelnemers vinden het pittig, maar het geeft ze ook veel energie en waardevolle kennis. Voor een aantal mensen is het diploma ook zeer belangrijk. Ze krijgen nu de kans om hun kennis en ervaring om te zetten in een erkend diploma, vertelt Marieke. In het voorjaar van 2012 starten de volgende groepen. De aanmeldingen hiervoor komen nu binnen en de positieve reacties van de eerste groepen hebben ervoor gezorgd dat er veel animo is voor de opleidingen. Er wordt verwacht dat het aantal aanmeldingen dit jaar tot 50% hoger ligt in vergelijking met de eerste groepen die in het najaar van 2011 zijn gestart. Wilt u meer informatie over wat NCOI op maat voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze consultants, via telefoonnummer Meer informatie? Neem contact op met Marieke Gerritsen van NCOI op maat via W&O 7

8 Twice is onderdeel van de grootste IT-opleider van Nederland Untitled :07:57 Untitled :08:31 Zie voor de nieuwste trainingen ook Untitled :08:20 Colofon Werk & Opleiding is een uitgave van NCOI Opleidingsgroep en verschijnt 3 keer per jaar. NCOI Opleidingsgroep Compleet aanbod opleidingen en trainingen Nu ook grootste IT-opleider van Nederland Teksten en coördinatie: Judith Rijpstra Vormgeving: Marlies Appel Sinds kort behoren Twice, Compu Train en Broekhuis Training Groep tot de NCOI-familie. Hiermee zijn we nu ook de grootste IT-opleider van Nederland. Twice biedt ruim 500 trainingen voor software developers, netwerk- en systeembeheerders en voor gebruikers van kantoorautomatisering. Compu Train is migratiespecialist en biedt ruim 550 opleidingen en trainingen voor zowel ICT-professionals als eindgebruikers. Broekhuis is gespecialiseerd in Microsoft Officetrainingen. Scheidegger Redactie: Christine Bokdam Freek Hofland Renske Holwerda Voor mensen die een carrièreswitch willen maken, hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten of herintreden, maar niet de juiste diploma s hebben, is Scheidegger Opleidingen het juiste adres. Ook biedt Scheidegger maatwerkopleidingen. De studiegids met het complete aanbod van ruim 250 praktijkgerichte, klassikale opleidingen kunt u aanvragen op Met dank aan: Marieke van Lieshout Ibe Hundling Jeanette Hadderingh Joke Elzenaar-Maathuis Steven Steenbergen Michel Mulder Machteld Kok Marieke Gerritsen Ilse Tersluijsen EVC Centrum Nederland erkent de (werk)ervaring van uw medewerkers Een officieel Ervaringscertificaat van EVC Centrum Nederland legt de (werk)ervaring van uw medewerkers vast. EVC is een waardevol instrument bij zaken als organisatieontwikkeling, loopbaanbeleid en personeelsplanning. Lees meer op Ontwikkelaars van IT-professionals De IT-opleider Redactieadres: Werk & Opleiding Postbus AK Hilversum Software Development Netwerk- en systeembeheer Project- en procesmanagement Eindgebruikerstrainingen Maatwerk Zie voor de nieuwste trainingen ook Programma 2012 Programma 2012 Eindgebruikerstrainingen Netwerk- en systeembeheer Project- en procesmanagement Software Development MBO-, HBO- en Masteropleidingen Disclaimer: Hoewel de uiterste zorg aan deze uitgave is besteed, kan NCOI Opleidingsgroep geen Studiegids 2011/2012 Ruim 250 opleidingen en trainingen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolkomenheden. Ook kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend. Erkend MBO - MHBO - HBO Trainingen - Praktijkopleidingen Daar slaag je altijd! Untitled :08:44 EVC CENTRUMNEDERLAND ErvaringsDeskundig Neem contact op met een van onze consultants via 8 W&O of kijk op

ERK&OPLEIDING. Met een krimpend budget meer opleiden. Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Een uitdaging voor HRM

ERK&OPLEIDING. Met een krimpend budget meer opleiden. Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Een uitdaging voor HRM J U N I 2 0 1 1 - N U M M E R 2 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Met een krimpend budget meer opleiden Een uitdaging voor HRM Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau Cases

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie