Programmaboek Themamiddag. De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaboek Themamiddag. De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG"

Transcriptie

1 Programmaboek Themamiddag De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG 18 november 2010

2 PROGRAMMA Introductie Partners+Pröpper organiseert op 18 november 2010 in La Gare te s-hertogenbosch de themamiddag: de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG waarin zij samen met de deelnemers de verschillende samenwerkingsscenario s kritisch gaat verkennen. Programma Ontvangst Opening Workshop 1: de samenwerking tussen het Veiligheidshuis West Veluwe en het CJG, verzorgd door Paul Beekman (Kwartiermaker Veiligheidshuis West- Veluwe Vallei) Pauze Workshop 2: de samenwerking tussen de backoffice van het Veiligheidshuis district Maastricht en het CJG, verzorgd door Michel Schlösser (Procesmanager Veiligheidshuis district Maastricht) en Manon Reckin (Procesmanager CJG Maastricht) Workshop 3: de plaats van het Jongerenopvangteam (JOT) en de rol van Bureau Jeugdzorg in de veiligheidshuizen en de CJG s in de Provincie Drenthe, verzorgd door Theo Platje (Beleidsmedewerker Aansluiting bij Bureau Jeugdzorg Drenthe) Afsluiting Borrel 2

3 BEGELEIDERS Frank van Summeren MsC (1985) is onderzoeker/ adviseur Veiligheid bij Partners+Pröpper en initiatiefnemer van de LinkedIn groep het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid. Daarnaast volgt hij de opleiding Criminologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor studeerde hij Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool te s- Hertogenbosch. Vervolgens heeft hij de opleiding Bestuurskunde afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In het kader van zijn Masterthesis heeft Frank een onderzoek verricht naar de samenwerking tussen partnerorganisaties in een zestal veiligheidshuizen in de Provincie Limburg. Recent heeft Frank onderzoek verricht naar de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod in het Veiligheidshuis Midden-Limburg en het Veiligheidshuis Noord- Limburg. Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan de meerjaren visie van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Zijn interesse ligt dan ook met name op het gebied van veiligheid, maar ook andere maatschappelijke vraagstukken kunnen rekenen op zijn interesse. Zo heeft Frank recent een inventarisatie verricht onder de G-31 gemeenten naar de één gezin één plan aanpak van Multiproblem huishoudens in opdracht van de programmaministeries Wonen Werken en Integratie (WWI) en Jeugd en Gezin. Drs. Mark Rouw (1978) is senior onderzoeker/ adviseur en manager bij Partners+Pröpper. Hij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichting Beleid en Consultancy. De interesse van Mark gaat met name uit naar de organisatie van samenwerking binnen maatschappelijke thema s zoals jeugd, veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast richt zijn aandacht zich op de wijze waarop jongeren en volwassenen op een goede manier kunnen worden betrokken bij deze thema s. Op dit moment is Mark interim-projectleider Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in een tweetal gemeenten, verantwoordelijk voor een pilot in vijf gemeenten om jongerenparticipatie binnen het CJG te bevorderen en nauw betrokken bij een onderzoek naar een methodiek voor wijkgericht werken in opdracht van Corpovenista. Ook geeft Mark workshops over wijkgericht werken en burgerparticipatie. 3

4 Drs. Rob Bogman (1979) is senior adviseur/onderzoeker en manager bij Partners+Pröpper. Hij studeerde Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Rob is in de rol van adviseur/onderzoeker werkzaam geweest bij diverse adviesbureaus waar hij zich vooral richtte op de thema's: interactief beleid, regievoering, regionale samenwerking en wijkgericht werken. Rob is als procesmanager/adviseur onder andere betrokken geweest bij de ontwikkeling van een wijkservicebedrijf in Alkmaar, de ontwikkeling van wijk- en buurtgericht werken in gemeente Landgraaf en de voorbereiding en uitvoering van een pilot Achter de Voordeur voor woningcorporatie Haag Wonen. Voorbeelden van onderzoeksopdrachten waar Rob aan mee heeft gewerkt zijn de evaluatie van een interactief beleidsproces binnen gemeente Den Haag, en het onderzoek naar de optimalisering van de gemeentelijke regierol van het Ministerie van BZK. Ook heeft hij recent met Frank van Summeren een inventarisatie verricht onder de G-31 gemeenten naar de één gezin één plan aanpak van Multiproblem huishoudens in opdracht van de programmaministeries Wonen Werken en Integratie (WWI) en Jeugd en Gezin. 4

5 GASTSPREKERS Gastspreker Workshop 1 Paul Beekman is werkzaam bij de gemeente Ede als Kwartiermaker van het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei. Hiervoor was hij werkzaam als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie, arrondissementparket Zwolle en Arnhem. In 1994 werd Paul aangesteld als projectleider van het integrale veiligheidsproject Rem op Geweld in Arnhem. Een project om wapenbezit en geweld onder jongeren in het uitgaanscentrum en op de scholen van voortgezet onderwijs te bestrijden. Van 2001 tot 2008 was hij accountmanager van het Arrondissementaal Justitieel Beraad in Arnhem en is toen nauw betrokken geweest bij de opzet van het Veiligheidshuis Arnhem-Zuid. In 2008 werd Paul vanuit de justitieketen kwartiermaker van alle veiligheidshuizen in het arrondissement Arnhem. Er zijn toen - naast het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei - veiligheidshuizen gebouwd in Nijmegen, Tiel en Arnhem. Bij de ontwikkeling van het Veiligheidshuis was voor hem duidelijk dat de aansluiting moest worden gezocht bij de thans in oprichting zijnde Centra voor Jeugd en Gezin. Het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei is gestart op 10 juni Betrokken partners zijn gemeenten, openbaar ministerie, politie, reclassering en Raad voor de Kinderbescherming en diverse zorgpartners. Het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei heeft vier zogenaamde kamers, te weten: jeugd, huiselijk geweld, veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. Ook ondersteunt het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei lokale projecten om overlast van jeugdgroepen of andere doelgroepen te bestrijden. Het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei werkt voor zes gemeenten, te weten Renkum, Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk. 5

6 Gastsprekers Workshop 2 Michel Schlösser is reeds drie jaar als procesmanager werkzaam bij de gemeente Maastricht. In deze functie organiseert en regisseert hij de zorg in situaties waarbij sprake is van multiproblem problematiek. Naast zijn werk als procesmanager werkt Michel aan de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Maastricht naar het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht. Hiervoor is Michel werkzaam geweest bij de politie in diverse executieve functies. Hij is destijds begonnen bij het Korps Rijkspolitie en uiteindelijk geëindigd bij de politie Limburg Zuid. Gedurende de laatste jaren van zijn carrière bij de politie heeft hij de opleiding Social Work (differentiatie Integrale Veiligheids Zorg) aan de Hoge School Zuyd gevolgd en met succes afgerond. Manon Reckin is werkzaam als procesmanager CJG Maastricht. In deze functie organiseert en regisseert zij de samenwerking en probeert zij te komen tot een sluitende aanpak bij casussen waar zorg of samenwerking stagneert en het accent ligt op opvoeden en/of opgroeien. Naast haar werk als procesmanager CJG is Manon in het Veiligheidshuis district Maastricht werkzaam als procesmanager Huiselijk Geweld. Hiervoor was Manon als gezinsvoogd werkzaam bij Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Limburg en hield ze zich bij Bureau Jeugdzorg Limburg bezig met de Harde Kern Aanpak van jeugdige veelplegers. Tevens is zij als tussenfunctionaris gaan fungeren voor het Veiligheidshuis, OM en de politie (politiedistrict Maastricht). Manon volgde de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Maastricht. Het Veiligheidshuis district Maastricht is de opvolger van het Justitie in de Buurt (JiB) kantoor dat in 1997 van start ging. In 2009 wordt het Veiligheidshuis Maastricht verkozen tot best practice onder de veiligheidshuizen. In 2010 wordt het Veiligheidshuis Maastricht vervolgens aangewezen als proeftuin voor de veiligheidshuizen. Het Limburgse model waartoe het Veiligheidshuis Maastricht behoort, is gezien de gekozen ontwikkelingsschaal (provinciebreed), de regionale werking (veiligheidshuizen per politiedisctrict) en de integrale benadering (justitie- en zorgpartners onder één dak), uniek. In het Veiligheidshuis Maastricht wordt onder meer samengewerkt door gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, Leger des Heils, Servatius, Woonpunt, GGD, Mondriaan Zorggroep, Riagg, Radar Bureau Jeugdzorg en Trajekt. 6

7 Gastspreker Workshop 3 Theo platje is als beleidsmedewerker Aansluiting werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Drenthe met als opdracht de aansluiting van Bureau Jeugdzorg op voorliggende voorzieningen zo optimaal mogelijk te organiseren. Vanuit deze functie maakt hij deel uit van diverse stuurgroepen en projectteams omtrent jeugd in verschillende gemeenten in de provincie Drenthe. Landelijk heeft Theo deelgenomen aan expertteams met politie en vanuit Jeugd terecht. Hiervoor was hij onder meer projectleider van lokale toegangen tot de jeugdzorg en mede initiatiefnemer en projectleider van de Jongeren Opvang Teams in Drenthe (JOT s). Theo volgde projectmanagement aan de Hanzehogeschool te Groningen waarop hij de opleiding psychologie/sociologie aan de Pedagogische Academie Nijenborg te Groningen succesvol heeft afgerond. Bureau Jeugzorg Drenthe werkt vanuit de gedachte dat iedere jeugdige het recht heeft om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Bureau Jeugdzorg Drenthe helpt kinderen en ouders daarom bij vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden. Zij geeft kinderen aandacht waar nodig, ondersteunen waar het kan, beschermen en houden toezicht waar dat moet. 7

8 OVERIGE INFORMATIE Locatie De themamiddag wordt gehouden op 18 november 2010 in La Gare Vergadercentrum (Stationsplein 161) te s-hertogenbosch. La Gare is gevestigd op het treinstation Den Bosch en ligt op vijf minuten loopafstand van het centrum. Meer informatie vindt u op Aan- en afmelden De kosten van deelname bedragen 99,- euro per persoon, exclusief BTW. Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan contact op met Frank van Summeren (onderzoeker/adviseur Veiligheid) ( tel ). U kunt zich tot tien dagen voor de aanvangsdatum kosteloos afmelden, daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. 8

9 OVER PARTNERS+PRÖPPER Partners+Pröpper is een strategisch onderzoeks-, advies- en interimbureau voor de overheid en werkt aan innovatie en verbetering van beleids- en werkprocessen in het openbaar bestuur. Verbeteringen die leiden tot effectiever beleid, slagvaardige organisaties en kansrijke samenwerkingsverbanden. Expertiseterreinen zijn onder meer interactief beleid, Centra voor Jeugd en Gezin, de veiligheidshuizen en de wijkaanpak. Centra voor Jeugd en Gezin Partners+Pröpper is initiatiefnemer van het Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin (KCJG). Met het KCJG faciliteert Partners+Pröpper kennisuitwisseling tussen gemeenten en organisaties over de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. In werkplaatsen en themamiddagen biedt KCJG handvatten voor de opzet en uitvoering van CJG. Meer informatie kunt u vinden op Veiligheidshuizen De veiligheidshuizen staan voor verschillende landelijke, regionale en lokale opgaven. Partners+Pröpper helpt veiligheidshuizen bij het opstellen van een toekomststrategie en de realisatie van haar veiligheidsopgaven. Belangrijke thema s zijn bijvoorbeeld het maken van een zinvolle verbinding tussen het Veiligheidshuis en het Centra voor Jeugd en Gezin of de samenwerking met de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) ter versterking van de lokale, bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. 9

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Achter de voordeur bij de G31

Achter de voordeur bij de G31 Achter de voordeur bij de G31 Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden door Partners en PrÖpper De 7 experimenten van de wijkenaanpak innoveren oplossen samen aanpakken leren Achter de voordeur bij de

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Jonger dan 12 of 12-minner? Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners Samenwerkend Toezicht Jeugd Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Inhoud Interviews Annelies Kooiman over het gebruik van de signaleringskaart

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012 Februari 2012 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30 38 jcaffe@haarlem.nl 2012/83057 Gemeente Haarlem Zorg om zorg Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Eerste ervaringen met generalistisch werken In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van het

Nadere informatie

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Verwey-Jonker Instituut Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin wil de sociale omgeving en

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie