Aangifte Aangifte IB M Pagina 1 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx. Belastingdienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte Aangifte IB M Pagina 1 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx. Belastingdienst"

Transcriptie

1 Deze concept papierpresentatie van het (papieren) M-biljet 2013 is nog in (de fase van) ontwikkeling, zodat hier geen rechten c.q. aanspraken aan kunnen worden ontleend. Belastingdienst Inkomstenbelasting Premie Volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Aangifte 2013 M Persoonlijke gegevens Voorletters Tussen- Achternaam Naam aangever Uw sofinummer/bsn Uw geboortedatum telefoonnummer belastingplichtige Advies: afdrukken in kleur, ivm: Hergebruik van M-elementen worden als volgt aangegeven: Aangifte IB M Pagina 1 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

2 Persoonlijke situatie 1 In 2013 buiten Nederland wonen Landcode Periode a In welk(e) land(en) woonde u in 2013 buiten Nederland? ## ##-B ##-E b Wat is uw nationaliteit? c Was u in 2013 in Nederland verplicht JA Had u in 2013 inkomsten uit Nederland of NEE U hoeft alleen de vragen verzekerd voor de volksverzekeringen J bezittingen in Nederland? N vanaf Premie-inkomen in (AOW, Anw en AWBZ)? te vullen. NEE N J Had u in 2013 inkomsten uit JA Kiest u voor 2013 voor behandeling JA U wordt voor 2013 voor de Nederland of bezittingen in J als Nederlandse belastingplichtige? J belasting behandeld als Nederland? Nederlandse NEE NEE belastingplichtige N N U hoeft dit formulier niet Woonde u in 2013 NEE Woonde u in 2013 NEE U koos niet voor behandeling verder in te vullen. in België, Suriname, op N in Duitsland én verzoekt N als Nederlandse Aruba, Curaçao of u om toepassing van de belastingplichtige. of Sint Maarten 90%-regeling? In de aangifte alleen inkomsten/aftrekposten uit Nederland invullen J J Vul deze aangifte alleen uw inkomsten uit Nederland in. In bepaalde gevallen ook eventueel rekening houden met aftrekposten buiten Nederland 2 Wel of geen fiscale partner Had u in 2013 een echtgenoot of huisgenoot? De vraag over echtgenoot of huisgenoot wordt met 'nee' beantwoord indien de aangever aan alle de volgende voorwaarden voldoet: - gehuwd - met de echtgenoot per 1 januari van dit belastingjaar niet meer op hetzelfde adres ingeschreven - datum indiening verzoek tot echtscheiding ligt voor 1 januari van dit belastingjaar. NEE N J Kiest uw echtgenoot of huisgenoot voor de periode in 2013 dat hij in het buitenland woonde ook voor behandeling als NEE Ga verder met binnenlandse belastingplichtige? Of woonden u en uw echtgenoot of huisgenoot in 2013 in België, Suriname, op Aruba N vraag 2b of Sint Maarten? Of was u getrouwd en u en uw echtgenoot woonden in 2013 in Duitsland en u vraagt beiden om toepassing van de 90%-regeling? J Was u heel 2013 getrouwd? Was u een Voldeed u in 2013 samen met een ongetrouwde NEE deel van NEE persoon aan een of meer van de volgende NEE 2013 voorwaarden? Deze vraag wordt met 'nee' beantwoord indien de aangever aan alle volgende voorwaarden voldoet: - gehuwd - op enig moment in het betreffende belastingjaar niet meer op hetzelfde adres ingeschreven èn er is tegelijkertijd een verzoek tot echtscheiding in behandeling. N.b. De vervolgvraag wordt dan met 'Ja' beantwoord N getrouwd? N - u was beiden meerderjarig en u had samen een N notarieel samenlevingscontract - u had samen een kind - een van u had een kind van de ander erkend - u was partners in een pensioen regeling - u bezat samen een eigen woning - een van u heeft een kind dat is ingeschreven op het woonadres - u was met deze persoon in 2012 fiscaal partner N J J J NEE JA Stond u heel Stond u heel 2013 met deze persooon op hetzelfde 2013 met uw woonadres ingeschreven bij de gemeente? NEE J echtgenoot op N U en uw echtgenoot zijn heel 2013 fiscale partners van elkaar. Vul vraag 3 in. hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente? J U en uw partner zijn heel 2013 fiscale partners van elkaar. Vul vraag 3 in. U hebt geen fiscale partner. Ga verder met vraag 4 Stond u een deel van 2013 met deze persoon op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente? NEE N J Kiest u er u samen voor om heel 2013 fiscale partner te zijn? NEE J N U en uw partner worden voor heel 2013 als fiscale partner beschouwd. U en uw fiscale partner mogen bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen. Vul vraag 3 in. U en uw echtgenoot zijn voor een deel van 2013 fiscale partners van elkaar. Vul vraag 2b in. Aangifte IB M Pagina 2 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

3 2b Was u in 2013 in de periode dat u in NEE Voldeed u in 2013 samen met een ongetrouwde persoon NEE U had in 2013 Nederland woonde, getrouwd? N aan één of meer van de volgende voorwaarden? N geen fiscale - u was beiden meerderjarig en had samen een notarieel partner J samenlevingscontract U had in 2013 in de periode dat u - u had samen een kind in Nederland woonde een fiscale - een van u had een kind van de ander erkend partner. Als de periode van - U was partners in een pensioenregeling Nederlandse belastingplicht voor - U bezat samen een eigen woning u beiden gelijktijdig aanvangt en - Op uw adres stond ook een minderjarig kind van tenminste één van u eindigt, mogen u en uw fiscale beiden ingeschreven, tenzij sprake was van zakelijke (onder-)huur partner, voor de periode in 2013 tussen u en de ander dat u in Nederland woonde, - U was in 2013 al fiscale partners van elkaar. bepaaldeinkomsten en aftrekposten onderling verdelen J Voor de periode in 2013 dat u in JA Stond u in de periode dat u in 2013 in Nederland woonde NEE het buitenland woonde, vult u de J met deze persoon op hetzelfde woonadres ingeschreven N aangifte in voor uzelf. bij de gemeente? Alternatieve opstelling partnerschema Het hierna opgenomen model is gebaseerd op het hiervoor opgenomen schema. Deze opstelling is uitsluitend voor de leesbaarheid opgenomen. Met de J en N worden de relevante vragen beantwoord. Op basis daarvan is er sprake van een Fiscale partner of niet, of dat er een volgende vraag beantwoord moet worden. Antwoord Consequentie: J N Fiscale partner Volgende vraag Geen fiscale partner Alleenstaand N - - a Heeft u een echtgenoot of huisgenoot? Kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige b Heeft u een echtgenoot of huisgenoot? J - - c Kiezen u en uw echtgenoot voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige J N - Gehuwd d Bent u het gehele jaar getrouwd? J N - e Bent u een deel van het jaar getrouwd? J - - f Staat u met uw partner het gehele jaar op hetzelfde J N - woonadres ingeschreven bij de gemeente? Samenwonen g Voldoet u in dit jaar samen met een ongetrouwde persoon J N - aan de genoemde voorwaarden? h Staat u het gehele jaar met deze persoon op hetzelfde woon J N - adres ingeschreven bij de gemeente? i Staat u een deel van dit jaar met deze persoon op hetzelfde J N - woonadres ingeschreven bij de gemeente? Verzoek heel jaar fiscaal partnerschap j Doet u samen met uw echtgenoot/partner verzoek om voor N - - het gehele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? 3 Voorletters Tussenvoegsel Achternaam 3a Naam partner Geboortedatum fiscale partner Burgerservicenummer/ sofinummer fiscale partner b Als uw partner in 2013 in een ander land woonde dan u, vermeld dan de landcode c Als u een deel van 2013 getrouwd was met uw (fiscale) partner, vermeld dan de periode in B t/m E 3d Hebt u een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend? Vul dan de datum in waarop u dit verzoek hebt gedaan. 4 Fiscale partner Persoonlijke situatie: kinderen 4a Geboortedatum jongste kind, geboren na 31 december Aangifte IB M Pagina 3 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

4 Box 1 Inkomen uit werk en woning Winst uit onderneming Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vragen 5 t/m 12 in en ga uit van de winst uit onderneming over de binnenlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van de winst uit onderneming in de binnenlandse periode en voor de buitenlandse periode de winst uit onderneming uit Nederland. 5 5a Winst uit onderneming: vrijgestelde winstbestanddelen Bosbouw-/landbouwvrijstelling b Kwijtscheldingswinst c Mobiliteitsprojectvrijstelling d Overige vrijgestelde winstbestanddelen e Saldo vrijgestelde winstbestanddelen a Winst uit onderneming: kosten en lasten die niet of gedeeltelijk aftrekbaar zijn Niet- of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten a Winst uit onderneming: winst uit zeescheepvaart Winst uit zeescheepvaart a Winst uit onderneming: investeringsregelingen Investeringsaftrek b Research-en-developmentaftrek (RDA) c Desinvesteringsbijtelling d Totaal investeringsregelingen a Winst uit onderneming: wijzigingen in toelaatbare reserves Afname kostenegalisatiereserve b Afname herinvesteringsreserve c Afname oudedagsreserve d Totaal afnames e Toevoeging kostenegalisatiereserve f Toevoeging herinvesteringsreserve g Toevoeging oudedagsreserve h Totaal toevoegingen i Saldo wijzigingen toelaatbare reserves (onttrekkingen -/- toevoegingen) a Winst uit medegerechtigdheid b Bijtelling maximumverliesbepaling dit jaar c Bijtelling maximumverliesbepaling vorig jaar Winst uit onderneming: medegerechtigde in een onderneming Winst uit onderneming: ondernemersaftrek 11a Winst uit ondernemerschap b Zelfstandigenaftrek c Startersaftrek d Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek e In aanmerking te nemen zelfstandigenaftrek uit vorige jaren f Gerealiseerde zelfstandigenaftrek g Aftrek speur- en ontwikkelingswerk h Meewerkaftrek i Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid j Stakingsaftrek k Totaal ondernemersaftrek. Tel op: 11f t/m 11j a Winst uit onderneming: belastbare winst Ondernemingsvermogen bij het einde van het boekjaar b Privéonttrekkingen c Totaal eindvermogen en kapitaalonttrekkingen d Ondernemingsvermogen bij het begin van het boekjaar e Privéstortingen f Totaal beginvermogen en privé-stortingen g Vermogensverschil h Vorming positieve terugkeerreserve i Vorming negatieve terugkeerreserve /- 12j Saldo fiscale winstberekening k MKB-winstvrijstelling l Belastbare winst uit onderneming = 12m Ingehouden Loonheffing voor in de winst begrepen loon n Specificatie toedeling Belastbare winst uit onderneming, vraag 12l, aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Belastbare winst Nederlandse periode Belastbare winst buitenlandse periode Aangifte IB M Pagina 4 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

5 13 13a Loon, uitkeringen en overige inkomen uit werk en woning Loon of een ziektewetuitkering Loon, uitkering Ziektewet en andere inkomsten van uzelf uit tegenwoordige dienstbetrekking die onder de loonheffing vielen. Naam van uw werkgever(s) Ingeh loonheffing Loon ## ## ## Specificatie toedeling Loon, aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Loon tegenwoordige arbeid Nederlandse periode Loon tegenwoordige arbeid buitenlandse periode b Totaal verrekende arbeidskorting c Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit loondienst die niet onder de loonheffing vielen a Specificatie toedeling fooien etc, aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Fooien, etc, Nederlandse periode Fooien, etc, buitenlandse periode Aow, pensioen, lijfrente, en andere uitkeringen en afkoopsommen die onder loonheffing vielen AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen of afkoopsommen die onder de loonheffing vielen. Naam van de uitkeringsinstantie(s) Ingeh loonheffing Pensioen e.d ## ## ## Specificatie toedeling Pensioen e.d., aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Loon vroegere arbeid Nederlandse periode Loon vroegere arbeid buitenlandse periode b Afkoopsom lijfrente waarover u revisierente moet betalen Naam van de uitkeringsinstantie(s)/verzekeraar lijfrente Ingeh loonheffing Afkoopsom lijfrente ## ## ## Specificatie toedeling Afkoopsom lijfrente, aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Afkoopsom lijftente Nederlandse periode Afkoopsom lijfrente buitenlandse periode a 15b 16 16a Vrijgestelde inkomsten als werknemer bij een internationale organisatie Vrijgestelde inkomsten uit loondienst als werknemer bij een internationale organisatie Naam van de organisatie Vrijgesteld loon ## ## Vrijgesteld pensioen van de Europese Unie Naam van de organisatie Vrijgesteld pensioen ## ## Loon en dergelijke uit het buitenland Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van het loon uit het buitenland over de Nederlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van het loon uit het buitenland over de Nederlandse periode. Inkomsten uit loondienst uit het buitenland Naam en adres van uw werkgever(s) Loon ## ## Specificatie toedeling Loon en dergelijke uit het buitenland, aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Loon tegenwoordige arbeid buitenland, over de Nederlandse periode Loon tegenwoordige arbeid buitenland, over de buitenlandse periode Aangifte IB M Pagina 5 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

6 17 17a 18 Naam: BSN/Sofi-nr: Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van het loon uit het buitenland over de Nederlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van het loon uit het buitenland over de Nederlandse periode. Uitkeringen uit het buitenland, zoals pensioen, invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen of overheidsuitkeringen Naam en adres van de uitkeringsinstantie(s) Pensioen e.d ## ## Specificatie toedeling Pensioen e.d., aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Loon vroegere arbeid buitenland over de Nederlandse periode Loon vroegere arbeid buitenland over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van het woon-werkverkeer voor uw werk in Nederland en het buitenland. als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van het woon-werkverkeer voor uw werk in Nederland. 18a Reisaftrek openbaar vervoer b Vergoedingen van uw werkgever voor het openbaar vervoer c Trek af: 18a min 18b. Totaal reisaftrek openbaar vervoer d 19 Specificatie toedeling Reisaftrek openbaar vervoer aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Reisaftrek over de Nederlandse periode Reisaftrek over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van de inkomsten uit werkzaamheden in Nederland en het buitenland. als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van de inkomsten uit werkzaamheden in de binnenlandse periode en voor de buitenlandse periode het inkomen uit Nederland. 19a Opbrengsten uit overig werk b Aftrekbare kosten en lasten c Trek af: 19a min 19b. Inkomsten uit overig werk d Nederlandse loonheffing die is ingehouden op de inkomsten die onder de artiesten- of beroepssportersregeling vielen Pensioen en uitkeringen uit het buitenland Reisaftrek openbaar vervoer Bijverdiensten en inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter Specificatie toedeling inkomsten overig werk aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Inkomsten uit overig werk Nederlandse periode Inkomsten uit overig werk buitenlandse periode Inkomsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van de bezittingen in Nederland en het buitenland als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van de bezittingen in Nederland 20a Opbrengsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen b Aftrekbare kosten en lasten c Terbeschikkingstellingsvrijstelling d Trek af: 20a min 20b min 20c. Inkomsten uit het bescikbaar stellen van bezittingen Specificatie toedeling inkomsten terbeschikkingstellen van vermogensbestanddelen aan Nederlandse en/of buitenlandse periode Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen Nederlandse periode Ter beschikking stellen van vermogensbestanddel Waarde van de vermogensbestanddelen Boekwaarde op de eerste en laatste dag of start-/stakingsdatum 1 januari 31 december of startdatum of stakingsdatum 21a Totale waarde onroerende zaken Niet de waarde van uw eigen woning BW EW 21b Totaal waarde overige bezittingen BW EW 21c Totale waarde schulden BW EW 21d Hebt u de activiteiten, zoals freelance-werkzaamheden, in 2013 in de periode dat u in Nederland woonde, doorgeschoven of J (gedeeltelijk) gestaakt? 21e Hebt u de activiteiten, zoals freelance-werkzaamheden, in 2013 in de periode dat u in het buitenland woonde, doorgeschoven of (gedeeltelijk) gestaakt? Aangifte IB M Pagina 6 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

7 22 Eigen woning Was u of uw fiscale partner in 2013 in de periode dat u in het buitenland woonde eigenaar of U hoeft deze vruchtgebruiker van een woning die uw hoofdverblijf was? NEE vraag niet Of is in 2013 een woning gekocht met de bedoeling deze binnen drie jaar na aankoop in te vullen als hoofdverblijf te gaan gebruiken? Hebt u of uw fiscale partner Koos u voor de periode Had u in 2013 een fiscale Vul de vraag in en vermeld de in 2013 een eigen woning JA in 2013 in het buitenland JA partner en wordt u JA bedragen van uzelf en van gekocht of verkocht? woonde voor behandeling allebei voor heel 2013 uw fiscale parter samen van Of is in 2013 de als binnenlandse als fiscale partner een eigen woning in eigenwoningschuld verhoogd voor belastingplichtige? beschouwd? Nederland en het buitenland onderhoud of verbouwing van de woning? NEE Vul de vraag in en vermeld de NEE bedragen van uzelf van een eigen woning in Nederland Had u in 2013 in de periode dat u in Nederland woonde, een JA en het buitenland fiscale partner of wordt u allebei voor deze hele periode als fiscale partners beschouwd? Vul de vraag in en vermeld de NEE bedragen van uzelf. 22a Verkoopprijs van de verkochte woning min de verkoopkosten b Eigenwoningschuld voor de verkochte woning c Trek af: 22a min 22b. Overwaarde van de verkochte woning d Aankoopprijs van de gekochte woning, inclusief de aankoopkosten e Kosten voor onderhoud of verbouwing van de eigen woning f Eigenwoningschuld op 31 december g Restschuld eigenwoning op 31 december h Waarde van de eigen woning. Bij twee WOZ-waarde Periode van Periode t/m woningen, de gegevens per woning ## ##-B ##-E vermelden. Let op! Niet uw vakantiewoning 22j Eigenwoningforfait k Belastbare deel van een uitkering uit een: kapitaalverzekering eigen woning of - spaarrekening eigen woning of - een beleggingsrecht eigen woning 22l Inkomsten uit tijdelijke verhuur van uw eigen woning m Tel op: 22j t/m 22l. Totaal inkomsten uit uw eigen woning n Rente van geldleningen eigenwoningschuld o Kosten van geldleningen eigenwoningschuld p Rente restschuld voormalige eigen woning p Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming q Tel op: 22n t/m 22p. Totaal aftrekposten van uw eigen woning r Trek af: 22m min 22q. Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning s De inkomsten en aftrekposten eigen woning die u zelf aangeeft t Specificatie toedeling saldo inkomsten eigen woning over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Inkomsten en aftrekposten eigen woning over de Nederlandse periode Inkomsten en aftrekposten eigen woning over de buitenlandse periode u Toegepaste vrijstelling voor een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning. 22v Aftrek wegens geen of geringe woningschuld t Specificatie toedeling aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Aftrek wegens geen of geringe woningschuld over de Nederlandse periode Aftrek wegens geen of geringe woningschuld over de buitenlandse periode Aangifte IB M Pagina 7 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

8 23 Ontvangen alimentatie of afkoopsommen daarvan Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van de inkomsten in de binnenlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van de inkomsten in de binnenlandse periode. 23a Ontvangen alimentatie en afkoopsommen daarvan b Aftrekbare kosten c Trek af: 23a min 23b. Ontvangen alimentatie en afkoopsommen daarvan d 24 Specificatie toedeling Ontvangen alimentatie of afkoopsommen daarvan over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Ontvangen alimentatie of afkoopsommen daarvan over de Nederlandse periode Ontvangen alimentatie of afkoopsommen daarvan over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van de inkomsten in de binnenlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van de inkomsten in de binnenlandse periode en voor de buitenlandse periode het inkomen uit Nederland. 24a Periodieke overheidsbijdragen voor een woning waarvan u eigenaar was, bijv. een bijdrage voor een premiewoning b Overige periodieke uitkeringen en verstrekkingen, zoals studietoelagen, die niet onder de loonheffing vielen c Tel op: 24a t/m 24b. Totaal periodieke uitkeringen d Aftrekbare kosten e Trek af: 24c min 24d. Periodieke uitkeringen f 25 Specificatie toedeling Periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Periodieke uitkeringen over de Nederlandse periode Periodieke uitkeringen over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van de inkomsten in de binnenlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van de inkomsten in de binnenlandse periode en voor de buitenlandse periode het inkomen uit Nederland. 25a Overige inkomsten of het belastbare deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering b Specificatie toedeling Overige inkomsten over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Overige inkomsten over de Nederlandse periode Overige inkomsten over de buitenlandse periode c Als u bij vraag 25a gebruik heeft gemaakt van een vrijstelling voor een uitkering uit een kapitaalverzekering, vul dan de in 2013 gebruikte vrijstelling in, ook als de uitkering geheel was vrijgesteld. 26 Negatieve persoonsgebonden aftrek 26a Terugontvangen bedrag of vergoeding voor een bedrag dat eerder is afgetrokken b 27 Specificatie toedeling Negatieve persoonsgebonden aftrek over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Negatieve persoonsgebonden aftrek over de Nederlandse periode Negatieve persoonsgebonden aftrek over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga alleen uit van de inkomsten in de binnenlandse periode. 27a Betaalde bedragen voor een lijfrente bij gebruik van de jaarruimte b Betaalde bedragen voor een lijfrente bij gebruik van de reserveringsruimte c Betaalde bedragen ivm afneming oudedagsreserve en/of stakingswinst d Premies voor lijfrenten voor een meerderjarig invalide kind of kleinkind e Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval, zoals AOV, niet Zorgverzekering f Premies voor vrijwillige bijdragen Algemene nabestaandenwet g Tel op: 27a t/m 27f. Uitgaven voor inkomensverzekeringen h Periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan Overige inkomsten Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Specificatie toedeling Uitgaven voor inkomensvoorzieningen over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Uitgaven voor inkomensvoorzieningen over de Nederlandse periode Uitgaven voor inkomensvoorzieningen over de buitenlandse periode i Hebt u bij vraag 27c bedragen ingevuld die u betaalde na 31 december 2013 maar voor 1 juli 2014? En wilt u die bedragen in aftrekken? Vermeld dan het totaal van die bedragen. 27j Hebt u bij vraag 27c bedragen ingevuld die u betaalde na emigratie in 2013 maar voor 1 juli 2014? J En wilt u die bedragen in 2013 aftrekken in de periode dat u in 2013 in Nederland woonde? 28 28a Afkoop lijfrenten die niet onder de loonheffing vielen en andere negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Afkoopsommen van lijfrenten die niet onder loonheffing vielen en andere negatieve uitgaven inkomensvoorzieningen b Teruggekregen premies voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering die eerder is afgetrokken c Tel op: 28a en 28b. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen d Specificatie toedeling Negatieve uitgaven inkomensvoorzieningen over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Afkoopsommen lijfrente niet in loonheffing, terugontvangen premies, over de Nederlandse periode Afkoopsommen lijfrente niet in loonheffing, terugontvangen premies, over de buitenlandse periode Aangifte IB M Pagina 8 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

9 29 Naam: BSN/Sofi-nr: BOX 2 Inkomen uit aanmerkelijk belang Aanmerkelijk belang Had u of uw fiscale partner Koos u voor de periode Had u in 2013 een Vul de vraag in en vermeld de in 2013 een aanmerkelijk belang? JA in 2013 in het buitenland JA fiscale partner en NEE bedragen van uzelf woonde voor wordt u allebei voor behandeling als heel 2013 als fiscale binnenlandse partner beschouwd? Vul de vraag in en vermeld de belastingplichtige? JA bedragen van uzelf en van uw fiscale parter samen NEE Had u in 2013 in de periode dat u in Nederland woonde, een JA fiscale partner of wordt u allebei voor deze hele periode als fiscale partners beschouwd? NEE Vul de vraag in en vermeld de bedragen van uzelf. 29a Omschrijving soort aandelen en dergelijke die in 2013 tot het aanmerkelijk belang behoorden van u of uw fiscale partner Aantal aandelen ## ## 29b Reguliere voordelen uit het aanmerkelijk belang c Aftrekbare kosten d Trek af: 29b min 29c e Overdrachtsprijs bij verkoop en dergelijke van het aanmerkelijk belang f Verkrijgingsprijs g Trek af: 29e min 29f. Vervreemdingsvoordeel h Tel op: 29d en 29g. Voordeel uit aanmerkelijk belang van u of uw fiscale partner i Het voordeel uit aanmerkelijk belang dat uzelf aangeeft j Specificatie toedeling Aanmerkelijk belang over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Voordeel uit Aanmerkelijk belang over de Nederlandse periode Voordeel uit Aanmerkelijk belang over de buitenlandse periode BOX 3 Voordeel uit sparen en beleggen Alleen voor de periode dat u in Nederland woonde Alleen voor de periode dat u in het buitenland woonde Als u voor de buitenlandse periode in 2013 koos Vul de vragen in voor Als u voor de buitenlandse periode in 2013 koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige Ja heel Ja voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige Nee - Vul de vragen in voor de binnenlandse periode - Vul de vragen in voor de periode dat u buiten Nederland woonde Ga daarbij uit van uw bezittingen en schulden in Nederland en buiten Nederland. Ga daarbij uit van uw bezittingen waarover u in Nederland belasting moet betalen. Dit zijn (rechten op) onroerende zaken in Nederland en winstrechten op Nederlandse ondernemingen. Nee 30 Bezittingen 30a Bank- en spaartegoeden in Nederland b Bank- en spaartegoeden in het buitenland c Aandelen, obligaties e.d d Overige vorderingen en contant geld e Tweede woning. Niet de eigen woning die uw hoofdverblijf is f Overige onroerende zaken. Niet de eigen woning die uw hoofdverblijf is g Niet-vrijgesteld deel kapitaalsverzekeringen h Rechten op periodieke uitkeringen i Overige bezittingen j Tel op: 30a t/m 30i Schulden 31a Waarde van de schulden op 1 januari b Drempel op 1 januari c Trek af: 31a min 31b Voordeel uit sparen en beleggen 32a Trek af: 30j min 31c. Rendementsgrondslag b Heffingvrij vermogen van u en/of uw fiscale partner c Trek af: 32a min 32b d Ouderentoeslag van u en/of uw fiscale partner e Trek af: 32c min 32d. Grondslag voor berekening voordeel uit sparen en beleggen h Aandeel aangever grondslag sparen en beleggen ,04 x 32i Vermenigvuldigen: 32h met 0,04. Uw voordeel uit sparen en beleggen Aangifte IB M Pagina 9 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

10 33 Persoonsgebonden aftrek Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen Koos u voor de periode dat u in 2013 in het buitenland woonde JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of woonde u in 2013 in België of Suriname of op Aruba, Curacao of Sint Maarten? Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u NEE Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven alleen in de van toepassing? binnenlandse periode. 33a Aftrek betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen b 33c Specificatie toedeling Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen over de Nederlandse periode Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen over de buitenlandse periode Gegevens van de persoon aan wie u of uw fiscale partner in 2013 alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen heeft betaald. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Voorletters, tussenvoegsel en achternaam ## ## ## Geboortedatum, BSN/Fiscaal nummer ## ## ## ## ## ## ## ## Koos u voor de periode dat u in 2013 in het buitenland woonde JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of woonde u in 2013 in België of Suriname of op Aruba, Curacao of Sint Maarten? Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u NEE Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven alleen in de van toepassing? binnenlandse periode. 34a Aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar b 35 Straatnaam, huisnr, toevoeging Postcode, woonplaats, woonland Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar Specificatie toedeling Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen over de Nederlandse periode Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen over de buitenlandse periode Uitgaven voor specifieke zorgkosten Koos u voor de periode dat u in 2013 in het buitenland woonde JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing? NEE Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven alleen in de binnenlandse periode. 35a Aftrek specifieke zorgkosten b 36 Specificatie toedeling Uitgaven voor specifieke zorgkosten over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Uitgaven voor specifieke zorgkosten over de Nederlandse periode Uitgaven voor specifieke zorgkosten over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het buitenland woonde JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of woonde u in 2013 in België of Suriname of op Aruba, Curacao of Sint Maarten? Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u NEE Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven alleen in de van toepassing? binnenlandse periode. 36a Aftrek uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder b 37 Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten Specificatie toedeling Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten over de Nederlandse periode Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten over de buitenlandse periode Studiekosten of andere scholingsuitgaven Koos u voor de periode dat u in 2013 in het buitenland woonde JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing? NEE Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven alleen in de binnenlandse periode. 37a Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven b 38 Specificatie toedeling Studiekosten of andere scholingsuitgaven over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Studiekosten of andere scholingsuitgaven over de Nederlandse periode Studiekosten of andere scholingsuitgaven over de buitenlandse periode Kosten voor een rijksmonumentenpand 38a Aftrek kosten voor een rijksmonumentenpand b Onderhoudskosten rijksmonumentenpand overgangsregeling Aangifte IB M Pagina 10 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

11 39 Kwijtgescholden durfkapitaal Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven alleen in de binnenlandse periode. 39a Aftrek kwijtgescholden durfkapitaal b 40 Specificatie toedeling Kwijtgescholden durfkapitaal over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Kwijtgescholden durfkapitaal over de Nederlandse periode Kwijtgescholden durfkapitaal over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse als binnenlandse belastingplichtige? NEE Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven alleen in de binnenlandse periode. 40a De aftrek giften die u zelf aangeeft b 41 Specificatie toedeling Giften over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Giften over de Nederlandse periode Giften over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het buitenland woonde JA Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven in de binnenlandse voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of woonde u in 2013 in België of Suriname of op Aruba, Curacao of Sint Maarten? Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u NEE Vul de vraag in en ga uit van de uitgaven alleen in de van toepassing? binnenlandse periode. 41a Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren b 42 Specificatie toedeling Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren over de Nederlandse en/of buitenlandse periode Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren over de Nederlandse periode Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren over de buitenlandse periode Koos u voor de periode dat u in 2013 in het buitenland JA Was in 2013 uw inkomen uit NEE U hoeft de vraag niet in te woonde voor behandeling als binnenlandse Nederland lager dan en vullen belastingplichtige? had u samen meer dan zes Of woonde u in 2013 in België of Suriname of op Aruba, maanden dezelfde fiscale partner JA Lees de toelichting voor de Curacao of Sint Maarten? die voldoende belasting voorwaarden Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u verschuldigd was? van toepassing? NEE U hoeft de vraag niet in te vullen 42a Voldoet u aan de voorwaarden voor uitbetaling van de algemene heffingskorting? J 42b Wilt u de uitbetaling van de algemene heffingskorting via een voorlopige aanslag? Vermeld dan het verzamelinkomen van uw fiscale partner. Verzamelinkomen partner Niet- of weinigverdienend Was u in Nederland premieplichtig voor de volksverzekeringen? NEE U hoeft de vraag niet in te JA vullen. Koos u voor de periode in 2013 dat u in het JA Was in 2013 uw inkomen uit Nederland NEE als lager dan en had u samen binnenlandse belastingplichtige? meer dan zes maanden dezelfde fiscale partner die JA Lees de toelichting voor de voldoende belasting verschuldigd was? voorwaarden Of woonde u in 2013 in België of Suriname of op Aruba, Curacao of Sint Maarten? NEE U hoeft de vraag niet in te vullen Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing? 43a Voldoet u aan de voorwaarden voor verhoging van de algemene heffingskorting? J 43b Uw inkomen uit Nederland en buiten Nederland samen U hoeft deze vraag niet in te vullen als u voor 2013 koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige a Giften Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren Heffingskortingen Uitbetaling algemene heffingskorting Heffingskortingen voor ouders Koos u voor de periode in 2013 dat u in het JA Lees de toelichting voor de voorwaarden als binnenlandse belastingplichtige? Of woonde u in 2013 in België of Suriname of op Aruba, Curacao of Sint Maarten? Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing? Of was u in 2013 premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen? NEE U hoeft de vraag niet in te vullen Voldoet u aan de voorwaarden voor heffingskortingen voor ouders? Inkomensafhankelijke Combinatiekorting J Alleenstaande-ouderkorting J 44b Voldoet u aan de voorwaarden voor ouderschapsverlofkorting, vermeld het aantal uur opgenomen ouderschapsverlof c Als u in 2013 ouderschapsverlofkorting opnam, vermeld dan de terugval in loon Aangifte IB M Pagina 11 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

12 45 Naam: BSN/Sofi-nr: Koos u voor de periode in 2013 dat u in het buitenland woonde voor JA Lees de toelichting voor de voorwaarden behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of was u in 2013 premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen? NEE U hoeft de vraag niet in te vullen 45a Totaal levensloopverlofkorting Koos u voor de periode in 2013 dat u in het buitenland woonde voor JA Lees de toelichting voor de voorwaarden behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of was de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing? Of was u in 2013 premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen? NEE U hoeft de vraag niet in te vullen 46a Voldoet u aan de voorwaarden voor de aleenstaande-ouderenkorting? J 47 Koos u voor de periode in 2013 dat u in het buitenland woonde voor JA Lees de toelichting voor de voorwaarden behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of was u in 2013 premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen? NEE U hoeft de vraag niet in te vullen 47 Voldoet u aan de voorwaarden voor jonggehandicaptenkorting J 48 Koos u voor de periode in 2013 dat u in het buitenland woonde voor JA Lees de toelichting voor de voorwaarden behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Of was u in 2013 premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen? NEE U hoeft de vraag niet in te vullen 48 Vrijstelling in box 3 voor groene beleggingen van u of uw fiscale partner ?? Levensloopverlofkorting Heffingskorting voor 65-plussers Heffingskorting voor jonggehandicapten Heffingskorting voor groene beleggingen ZVW-bijdrage VUT/pre-pesioen??a Als u in aanmerking komt tijdelijke compensatie ZVW-bijdrage VUT/pre-pensioen Bijzondere situaties en te verrekenen voorheffingen 49 Afgezonderd Particulier Vermogen 49a Bent u of uw fiscale partner of uw minderjarige kinderen in 2013 betrokken bij een afgezonderd particulier vermogen (APV)? J Of bent u erfegenaam van degene die vermogen heeft afgezonderd in een APV? Of had u een concreet recht ten laste van een APV? Of heeft u een transactie verricht met, een betaling gedaan aan of een uitkering ontvangen van een APV? De volledige naam van het APV Vestigings-land APV Rechtsvorm APV ## ## ## Tenminste tien procent belastingheffing buitenland APV ##-J 49b 50 50a 50b 50c Welke bezittingen, schulden of inkomsten uit het APV hebt u of uw fiscale partner of uw minderjarige kinderen elders in deze aangifte vermeld? Inkomen uit werk en woning Voordeel uit aanmerkelijk belang Waarde aanmerkelijk belang APV Saldo bezittingen en schulden box 3 APV Waarde eigen vermogen APV Waarde incourante bezittingen APV Waarde courante bezittingen APV Dividend, belaste kansspelbelastinginkomsten of rente over bepaalde buitenlandse tegoeden Alleen voor de periode dat u in Nederland woonde Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op dividend en te verrekenen Nederlandse kansspelbelasting over de periode in 2013 in Nederland woonde Alleen voor de periode dat u in het buitenland woonde Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op dividend op aandelen die tot uw onderneming of aanmerkelijk belang behoorden. Of Nederlandse kansspelbelasting die is ingehouden op opbrengsten die belast zijn voor de inkomstenbelasting? Alleen voor de periode dat u in Nederland woonde Bronheffing die is ingehouden op spaarrente op grond van de Europese Spaarrenterichtlijn. landcode bronheffing ## ## 51 Inkomen waarover revisierente is verschuldigd 51a Bedrag van de verschuldigde revisierente Aangifte IB M Pagina 12 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

13 52 52a Te conserveren inkomen Emigreerde u in 2013 uit Nederland? NEE U hoeft vraag 52a t/m 52g niet in te vullen. Ga naar 52h JA Vul vraag 52 in. Kapitaal-, pensioen- en/of lijfrenteverzekering Waarde van uw opgebouwde pensioenaanspraken in Nederland op het moment van emigratie Indicatie Naam verzekeraar Polisnummer aanspraak in eigenbeheer-bv Indicatie Waarde EV of betaalde premies Te conserveren inkomen ## ## J W/P ## 52b 52c 52d 52e Waarde van uw aanspraken op inkomensvoorzieningen op het moment van emigratie Indicatie Naam verzekeraar Polisnummer aanspraak in eigenbeheer-bv Indicatie Waarde EV of betaalde premies Te conserveren inkomen ## ## J W/P ## Waarde van uw in het buitenland ondergebrachte pensioenaanspraken Indicatie Naam verzekeraar Polisnummer aanspraak in eigenbeheer-bv Indicatie Waarde EV of betaalde premies Te conserveren inkomen ## ## J W/P ## Waarde van uw in het buitenland ondergebrachte lijfrenteaanspraken in de periode dat u in Nederland woonde. Indicatie Naam verzekeraar Polisnummer aanspraak in eigenbeheer-bv Indicatie Waarde EV of betaalde premies Te conserveren inkomen ## ## J W/P ## Waarde van uw in het buitenland ondergebrachte lijfrenteaanspraken in de periode dat u in het buitenland woonde. Indicatie Naam verzekeraar Polisnummer aanspraak in eigenbeheer-bv Indicatie Waarde EV of betaalde premies Te conserveren inkomen ## ## J W/P ## 52f Te conserveren inkomen. Tel op: 52a t/m 52e g Aanmerkelijk belang Te conserveren inkomen: vervreemdingsvoordeel bij emigratie Omschrijving van het aanmerkelijk belang Inkomsten h Te conserveren inkomen uit aanmerkelijk belang over de periode dat u in het buitenland woonde. Omschrijving van het aanmerkelijk belang Inkomsten Totaal te conserveren inkomen box 2; som van 52g en 52h Aangifte IB M Pagina 13 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

14 53 53a 53b Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting Alleen voor de periode dat u in Nederland woonde Hebt u in deze aangifte voor de periode dat u in Nederland woonde buitenlandse inkomsten, NEE U hoeft de vraag niet in te vullen uitkeringen of bezittingen vermeld? En wilt u dubbele belasting voorkomen? JA Vul de vraag in Verrekenbare Omschr. looninkomsten en pensioen Landcode bronbelasting Inkomsten ## ## ## ## Verrekenbare Omschr. Inkomsten als artiest of beroepssporter Landcode bronbelasting Inkomsten ## ## ## ## 53c Verrekenbare Omschr. rente-inkomsten, dividend of royalties Landcode bronbelasting Inkomsten ## ## ## ## d Omschr. overige inkomsten Landcode Inkomsten ## ## ## 53e 53f 53g Omschrijving inkomsten box 2 Landcode Verrekenbare bronbelasting Inkomsten ## ## ## ## Verrekenbare Soort bezittingen box 3, zoals aandelen of spaartegoeden Landcode bronbelasting Inkomsten ## ## ## ## Soort bezittingen box 3 in 2013: onroerende zaken Landcode Bezit Schuld Waarde op peildatum ## ## ## ## ## 53h Als u 90% of meer van uw verzamelinkomen uit een ander land dan Nederland ontving: J 53i Als u in een ander land dan Nederland belastingaftrek heeft gekregen voor persoonsgebonden aftrek of uitgaven voor inkomensvoorzieningen J 54 Inkomsten uit loondienst in België 54a Als u in 2013 in België in loondienst werkte en in aanmerking komt voor de algemene compensatieregeling: J 54b Als u in 2013 in België in loondienst werkte en in aanmerking komt voor de bijzondere compensatieregeling: J 54c Als u vraag 54b heeft aangekruist EN u veranderde in 2013 in België van werkgever J 54d Verschuldigde Belgische belasting en opcentiemen of ingehouden bedrijfsvoorheffing in Inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen Alleen voor de periode dat u in het buitenland woonde Koos u voor de periode in 2013 dat u in het JA Vermeldde u in deze aangifte positieve of NEE U hoeft de vraag niet in te als negatieve inkomsten waarover Nederland vullen. binnenlandse belastingplichtige? geen of tegen een verlaagd tarief NEE inkomstenbelasting mag heffen? JA Lees de toelichting U hoeft de vraag niet in te vullen 55a Omschrijving positieve inkomsten box 1 Positieve Inkomsten ## ## 55b Omschrijving negatieve inkomsten box 1 Negatieve inkomsten ## ## 55c Omschrijving inkomsten box 2 Inkomsten ## ## Aangifte IB M Pagina 14 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

15 55d Soort bezittingen box3, zoals aandelen of spaartegoed Landcode Saldo op peildatum ## ## ## 55e Soort bezittingen box3, zoals aandelen of spaartegoed ## Landcode Waarde bezit Waarde schuld Saldo op peildatum ## ## ## ## 55f Als u in 2013 in aanmerking kwam voor een verlaagd tarief op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk of een een belastingverdrag van Nederland met een ander land Omschrijving inkomsten Tarief in % Landcode Inkomsten ## ## ## ## 55g Als uw verzamelinkomen uit meer dan 90% ontvangt uit Nederland Als u 90% of meer van uw verzamelinkomen ontvangt uit Nederland 56 Nederlandse inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen Koos u voor de periode in 2013 dat u in het NEE Vermeldde u in deze aangifte positieve of NEE U hoeft de vraag niet in te als negatieve inkomsten waarover Nederland vullen. binnenlandse belastingplichtige? geen of tegen een verlaagd tarief JA inkomstenbelasting mag heffen? JA Lees de toelichting U hoeft de vraag niet in te vullen 56a Omschrijving inkomsten box 1 Inkomsten ## ## 56b Omschrijving inkomsten box 2 Inkomsten ## ## J c Als u in 2013 in aanmerking kwam voor een verlaagd tarief op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk of een een belastingverdrag van Nederland met een ander land. Omschrijving inkomsten Tarief in % Landcode Inkomsten ## ## ## ## Aangifte IB M Pagina 15 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

16 Premie-inkomen 57 Verzekeringsplicht volksverzekeringen Was u heel 2013 verplicht verzekerd NEE Was de periode dat u in Nederland verp NEE Vul de vragen Premie-inkomen in. voor de Nederlandse volksverzekeringen? Nederland verplicht verzekerd Ga uit van uw Nederlandse en was, korter dan de periode dat u niet-nederlandse box1 inkomen over in Nederland belastingplichtig de periode premieplicht. was? JA Vul de vragen Premie-inkomen in. Vul de vragen Premie-inkomen in. JA Ga uit van uw Nederlandse en Ga uit van heel 2013 niet-nederlandse box1 inkomen over de periode belastingplicht. 57a Als u heel 2013 niet verzekerd was voor de Aow en Anw J 57b Een deel van die periode verzekerd was voor de AOW/Anw B t/m E 57c Als u heel 2013 niet verzekerd was voor de AWBZ en Zorgverzekeringswet J 57d Een deel van die periode verzekerd was voor de AWBZ/Zvw B t/m E 57b Periode waarin u inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland had B t/m E 58 Verplicht verzekerd: inkomsten 58a Winst uit onderneming b Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking in Nederland c Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking in Nederland d Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking buiten Nederland e Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking buiten Nederland f Inkomsten uit overige werkzaamheden g Alimentatie of afkoopsommen daarvan h Periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan i Ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen j Overige Inkomsten k Terugontvangen bedrag of vergoeding voor eerder afgetrokken uitgaven l Afkoop lijfrente of andere negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen m Saldo inkomsten eigen woning n Totaal Verplicht verzekerd: aftrekposten 59a Betaalde premies voor inkomensvoorzieningen b Reisaftrek openbaar vervoer c Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld d Persoonsgebonden aftrek e Totaal Verplicht verzekerd: premie-inkomen 60a Premie-inkomen: Trek af: 58n min 59e b Ingehouden Nederlandse loonheffing (niet bij vragen over loonheffing ingevuld) Correctie op of vermindering van uw premie-inkomen 61a Inkomen over de periode dat u wel verzekerd was voor de volksverzekeringen, maar waarover u in Nederland geen premie verschuldigd was (correctie premie-inkomen). 61b Inkomen over de periode dat u niet verzekerd was voor de volksverzekeringen (vermindering premie-inkomen) Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet 62 62a Inkomsten die onder de Zorgverzekeringswet vielen Is het totaalbedrag loon Zorgverzekeringswet op uw jaaropgaven over het aangiftejaar gelijk aan of hoger dan het maximale Nee N Ja J 62b Als u alimentatie ontving, die u ook al voor 1 januari 2006 van dezelfde persoon kreeg Ja J 62c Periode actief militair of militair met buitengewoon verlof B t/m E 62d In de winst begrepen loon, waarover Zvw-bijdrage was ingehouden e Winst deelvisser f Buitenlands loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarover de werkgever geen bijdrage Zorgverzekeringswet heeft ingehouden g Inkomen over de periode dat u wel verzekerd was voor de Zorgverzekeringswet maar waarover in Nederland geen premie verschuldigd was (correctie h bijdrage-inkomen Zvw) Inkomen waarover u vermindering van inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering verzoekt. (vermindering bijdrage-inkomen voor de zorgverzekering) Aangifte IB M Pagina 16 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Belastingdienst 2014 Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 14 C Versie 1.0 23 april 2014 90% < Hebt u de juiste aangifte ontvangen? Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.1 Definitielijst versie bd-6.0.5 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw)

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailde Uw BSN (sofi)nummer

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 5.0 Definitielijst versie 5.0 Inleiding De belastingdienst taxonomie bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst taxonomie s.pdf'.

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2015 Formulierenversie IB 650E 2Z51 OLAV Afgedrukt op 14-3-2017 Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Burgerservicenummer 215379421 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1. Definitielijst versie bd-7.2.b.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1. Definitielijst versie bd-7.2.b.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1 Definitielijst versie bd-7.2.b.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 17 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Tenslotte laten we u nog wat andere formulieren zien die we gebruiken:

Tenslotte laten we u nog wat andere formulieren zien die we gebruiken: Geachte heer, mevrouw, Hieronder volgen een aantal schermafdrukken van de verschillende printmogelijkheden, die het IB aangiftebiljet van Tecknow u biedt.. Deze staan op naam van dhr.demo en zijn vrouw,

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

2009 Toelichting. This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl.

2009 Toelichting. This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl. 2009 Toelichting 009 M This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl. Diese Anleitung steht im Internet auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Siehe hierzu

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Fiscaal rapport 2015

Fiscaal rapport 2015 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN Fiscaal rapport 215 Dossiernummer: 6223571 Relatiebeheerder: S Dijkman Datum: 12 april 216 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Wat heeft u nodig bij het jaarlijks invullen van de aangifte inkomstenbelasting? Door onderstaande zaken geordend bij ons aan te leveren, bespaart u uw adviseur (uren)

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

2009 Toelichting. Digitaal aangifte doen? Meer informatie vindt u op bladzijde 6.

2009 Toelichting. Digitaal aangifte doen? Meer informatie vindt u op bladzijde 6. 2009 Toelichting 009 C This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl. Diese Anleitung steht im Internet auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Siehe hierzu

Nadere informatie

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd particulieren. Blz. 1 van 8 ( 50,-- incl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw BSN (sofi)nummer Uw geboortedatum

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen Inspectie der Belastingen 2008 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W.en A.V.B.Z. Eilandgebied: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting

Nadere informatie

11 M. 2011 Toelichting

11 M. 2011 Toelichting 2011 Toelichting 11 M Bent u in 2011 uit Nederland geëmigreerd of naar Nederland geïmmigreerd? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. Via uw M-aangifte inkomstenbelasting bepalen wij of u belasting

Nadere informatie

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014. 1 BOX 1: Inkomen uit werk en woning:

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014. 1 BOX 1: Inkomen uit werk en woning: Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014 Aanvinken wat voor u van toepassing is. Graag gewenste specificaties bijvoegen. Zie toelichting. In te leveren uzelf In te leveren partner 1 BOX 1: Inkomen uit

Nadere informatie

Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen. Persoonlijke gegevens..

Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen. Persoonlijke gegevens.. Gegevens aangifte Inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, heeft de onderstaande

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

2010 Toelichting. Digitaal aangifte doen? Meer informatie vindt u op bladzijde 6.

2010 Toelichting. Digitaal aangifte doen? Meer informatie vindt u op bladzijde 6. 2010 Toelichting 010 C This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl. Diese Anleitung steht im Internet auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Siehe hierzu

Nadere informatie

2010 Toelichting. This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl.

2010 Toelichting. This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl. 2010 Toelichting 010 M This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl. Diese Anleitung steht im Internet auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Siehe hierzu

Nadere informatie

CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013

CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013 CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

12 C. 2012 Toelichting

12 C. 2012 Toelichting 2012 Toelichting 12 C This explanation is also available in English on the internet. Look at www.belastingdienst.nl. Diese Anleitung steht im Internet auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Siehe hierzu

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Wij verzoeken u dan ook de vragenlijst door te nemen en de op u van toepassing zijnde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 Uw naam:... Uw Telefoonnummer:..... Bedrijfsnaam:... Uw Emailadres:... Altijd bijvoegen; 0 Voeg de uitnodiging van de Belastingdienst bij. Indien u

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Vragenlijst inkomstenbelasting premie volksverzekeringen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2013

Vragenlijst inkomstenbelasting premie volksverzekeringen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2013 Nieuw adres! Deze ingevulde vragenlijst met bescheiden kunt u sturen naar: - Goudsesingel 170 (4 de etage) - 3011 KD ROTTERDAM Een definitief verhuisbericht volgt. Naar verwachting gaat ons kantoor omstreeks

Nadere informatie

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011:

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie